Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Blodgas Kungsbacka (Syrabasstatus) (aB-)

VAS Provkod:
IAGAS
System:
aB-
Analyserande lab:
KEM (Kba)
Klinisk Kemi Halland
Kungsbacka 0300-56 51 67
Remiss:
VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 1


Provtagningsmaterial:
Spruta med titrerat Li-heparin (blodgasspruta) (fyllls enligt rekommendation för aktuell spruta)Kommentar/mer info:

Kontakta laboratoriet före provtagning.

Spruta ska vara väl försluten och utan luft. Lämnas omedelbart till laboratoriet.
Ska analyseras inom 30 minuter.

Svar lämnas även på Natrium och Kalium.

Obs! Hemolys i provet kan inte detekteras. T.ex. kan Kalium vara falskt förhöjt på grund av hemolys.


Referensintervall:
aB-pH: 7,35 - 7,45
  
aB-pCO2: kPa
  4,6 - 6,0
  
aB-pO2: kPa
<50 år: 10,0 - 13,0
>50 år: 8,0 - 13,0
  
aB-Bikarbonat- standard: mmol/L
  22 - 27
 
aB-Basöverskott (BE): mmol/L
  3,0 - +3,0
 
aB-sO2: (syrgasmättnad): %
  95-99
Analysfrekvens:
Akut
Pris:
se prislista i högerkolumnen
Uppdaterad:
2023-09-23 14:28