Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

DNA Faktor V (FV) genotyp, DNA FaktorV (FV) c.1691G>A ()

VAS Provkod:
FAKTV
Analyserande lab:
KEM (Hstd)
Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:
VAS (KEM) alt Trombosutredning
Remiss Trombosutredning finns för utskrift på Klinisk kemi Hallands webbplats.

Remisser för utskrift
Provtagningsmaterial:
EDTA-rör (K2E) 3 mL lila proppProvtagning:
Patienter som erhållit blodtransfusion kan ha rester kvar av blodgivarens DNA. Vänta med provtagning minst 48 timmar.
Patienter som är benmärgstransplanterade har leukocyter i sitt blod som kommer från donatorn. Om analysen baseras på ett blodprov från dessa patienter kan en genotypbestämning bli felaktig. I förekommande fall bör därför även ett kindskrap (buccalskrap) tas utöver blodprov. Beställare av kindskrap hänvisas till Klinisk kemi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för provtagning och analys.
Klinisk kemi SU

Kommentar/mer info:

Centrifugeras inte.

Hållbart 2 veckor i kyla.


Referensintervall:

se remissvar

Analysfrekvens:
1 gång/2 veckor
Pris:
se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad:
Ja
Uppdaterad:
2021-08-19 09:28