Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

PSA totalt (Prostata specifikt antingen) (S-)

VAS Provkod:
PSA
System:
S-
Analyserande lab:
KEM (Hstd, Vbg)
Klinisk kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:
VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 3


Provtagningsmaterial:
SST-rör 3,5 mL gul proppKommentar/mer info:

Centrifugeras inom 4 timmar i 2000 x g i 10 minuter.
Centrifugerat prov hållbart 1 dygn i rumstemperatur och 5 dygn i kyla. Avskilt serum hållbart 24 veckor i frys (-20 °C).

Rektalpalpation ger ingen kliniskt betydelsefull ökning av den totala PSA-halten.

Efter ingrepp som berör prostatakörteln (t ex prostatapalpation, kateterbyte, biopsi etc) förekommer en tillfällig ökning av PSA av varierande varaktighet och storlek. Efter mellannålsbiopsier ska man avvakta en månad innan PSA tas. Likaså ses ospecifik ökning av PSA vid akut och kronisk prostatit.
Akut urinretention ger också ett ökat PSA-värde och man bör i detta fall avvakta en vecka före provtagning.

Urinvägsinfektion hos män kan ge kraftigt förhöjda värden och det kan ta upp till ett år för värdena att normaliseras. Således ska PSA ej tas i anslutning till urinvägsinfektion om det inte finns klinisk misstanke om prostatacancer. Om prov ändå tagits och palpationsfyndet är godartat kan testet tas om en månad efter avslutad behandling för urinvägsinfektionen


Enhet:
µg/L
Referensintervall:
Män:   
<70 år:  <3
 70-80 år: <5
 > 80 år: <7 

 

PSA-värden över dessa gränser motiverar handläggning enligt standardiserat vårdförlopp för prostatacancer. Även värden under gränserna kan motivera åtgärd (till exempel prostatapalpation eller upprepad provtagning inom viss tid), se Nationellt vårdprogram prostatacancer eller Terapirekommendationer Halland. Observera att 5-alfareduktashämmare (dutasterid/finasterid) sänker PSA-värdet till hälften inom ett år vid godartad prostataförstoring utan samtidig cancer. För patienter som tar 5-alfareduktashämmare bör alltså åtgärdsgränserna halveras.

Analysfrekvens:
Dagligen
Pris:
se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad:
Ja
Uppdaterad:
2021-08-19 13:47