Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

GBS odling ()

VAS Provkod:
Sekret
Analyserande lab:
MIB
Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:
VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi


Remiss mikrobiologi
Provtagningsmaterial:
eSwab rosa kork

Websesam artikelnummer: 22551eSwab rosa kork

Provtagning:
Vagina
Prov tas genom att pinnen roteras i nedre delen av vagina.

Uretra
Provtagningspinnen, eventuellt fuktad med steril koksaltslösning, förs in i uretra och vrids om försiktigt. Patienten bör inte ha kastat vatten timmarna före provtagning.

Rektum
Prov tas genom att pinnen roteras i nedre delen av rektum.

Svalg
Pressa provtagningspinnen ordentligt mot tonsillerna.

Öron
Prov tas i hörselgången.
Metod:
Odling
Kommentar/mer info:

Ange i frågeställningen att GBS-odling önskas.

Grupp B streptokocker (GBS) ger bl.a. upphov till neonatal sepsis, meningit och pneumoni. Tidig vattenavgång är en predisponerande faktor. Kolonisation av nyfödda påvisas från ytteröra och svalg. Hos vuxna är asymptomatiskt bärarskap i uretra, vagina och tarm vanligt.


Analysfrekvens:
Måndag - fredag
Svarstid:
2 - 6 arbetsdagar
Pris:
se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad:
Ja
Uppdaterad:
2020-11-11 10:23