Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Likvor odling (Csv-)

VAS Provkod:
Likvor
System:
Csv-
Analyserande lab:
MIB
Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:
VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi


Remiss mikrobiologi
Provtagningsmaterial:
Sterilt plaströr gul kork
Artikelnummer 54542

Sterilt plaströr gul kork

Provtagning:

Desinfektera huden och låt lufttorka innan provtagningen.
1-2 ml prov förs ner i röret.

Provet ska vara laboratoriet tillhanda inom 1 dygn. Förvaring i rumstemperatur eller försenad transport kan ge försämrat analysresultat. 

Indikation:
Odling från likvor görs vid misstanke om bakteriell meningit. Härvid bör även blododling och ofta nasofarynx- och svalgodling tas.
I avvaktan på odlingssvar måste den kliniska bedömningen i kombination med likvoranalys från Klinisk kemi (cellantal, glukoskvot, proteinhalt etc.) avgöra behovet och typen av antibiotikabehandling.
Direktmikroskopi av likvor kan vara till hjälp, men negativ direktmikroskopi utesluter inte bakteriell meningit!
Metod:
Aerob och anaerob odling
Kommentar/mer info:

Önskas direktmikroskopi kan samma prov användas. Ange provkod Dmikro i VAS. Sätt bägge etiketterna på provröret.

För undersökning av virus se Likvor - meningit/encefalit panel PCR.

För undersökning avseende mykobakterier skickas provet direkt till Klinisk mikrobiologi Lund eller SU Göteborg.


Analysfrekvens:
Dagligen
Svarstid:
2 - 3 arbetsdagar. Odlingen avläses dagligen, och växt av bakterier eller jästsvamp telefonrapporteras omgående. Art- och resistensbestämning kan vanligen lämnas ett dygn senare. Direktmikroskopi telefonbesvaras omgående.
Pris:
se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad:
Ja
Uppdaterad:
2023-09-28 10:44