Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

PNH-analys (paroxysmal nocturnal hematuri) (B-)

System:
B-
Analyserande lab:
EXTERN SU Kem

KLINISK KEMI SU

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Laboratoriet för Klinisk kemi
Bruna stråket 16
SU/Sahlgrenska

413 45 Göteborg
tfn 031 - 342 13 25

Klinisk kemi SU


Analyslista SU
Remiss:
SU Klinisk Kemi 4 - Hematologi
Ange även önskad analys på röretiketten.

Remiss: Hematologi Klinisk kemi 4
Provtagningsmaterial:
EDTA-rör (K2E) 6 mL lila propp alt. 2 st EDTA-rör (K2E) 3 mL lila proppKommentar/mer info:

Remiss kan erhållas på 
https://sahlgrenska-klinkem-analyser.vgregion.se/KKAP0017.pdf

Centrifugeras inte. Förvaras i rumstemperatur. Hållbart 24 timmar.

PROVTAGNINGSTIDER: 
MYELOM FRÅGESTÄLLNING: 
Önskvärd provtagning måndag-onsdag.

ÖVRIGA frågeställningar: 
Prov ska vara laboratoriet tillhanda senast kl 14:00 måndag - torsdag, fredagar samt dag innan röd dag senast kl 12:00. Akuta prover på fredagar efter kl 12:00 endast efter överenskommelse. Kontakta laboratoriet vid akuta frågeställningar innan provtagning på telefon (031-3424090). Om 
provtagning på jourtid är nödvändigt skall laboratoriets jourläkare kontaktas först.

UTREDNINGSPAKET: Vid utredning där det samtidigt med immunofenotypning beställs benmärgsmorfologi, genetiska analyser (PCR) eller kromosomanalyser önskas att samtliga prover utstryk, rör och remiss förpackas i samma påse och skickas till laboratoriet.

SÉZARY/MUCOSIS FUNGOIDES FRÅGESTÄLLNING: Observera att separat provtagning för samtidig bestämning av LPK ska utföras.


Uppdaterad:
2024-02-01 16:50