Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Rubella - immunitet ()

VAS Provkod:
Rubell
Analyserande lab:
MIB
Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:
VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi


Remiss mikrobiologi
Provtagningsmaterial:
Flera alternativ möjliga, se nedan.Provtagning:

Serum : SST-rör eller rör utan tillsatts. Microtainerrör kan i undantagsfall användas vid provtagning på barn.

Plasma: Heparin, EDTA eller NA-citrat-rör.

Rör ska fyllas tills vakuum är slut. Vänd varsamt 8-10 gånger direkt efter provtagningen och placera stående i ställ. Låt stå minst 30 min i rumstemp innan centrifugering. Provet ska sedan förvaras i kylskåp i väntan på transport till laboratoriet.

Minst 250 μl serum eller plasma behövs för att analysen ska kunna utföras.

Metod:
Principen för analysen bygger på ECLIA (elektrokemiluminiscensimmunanalys). Analysen är kvantitativ.
Kommentar/mer info:

Observera att analysen endast kan användas för immunitetskontroll (endast påvisning av IgG-antikroppar).

För att följa effekten av det allmänna vaccinationsprogrammet mot rubella och minimera riskerna för potentiellt fosterskadande rubellainfektioner hos gravida kontrolleras immuniteten mot rubella inom mödrahälsovårdsprogrammet. Icke-immuna erbjuds vaccination efter förlossningen.


Analysfrekvens:
2 ggr/ vecka
Svarstid:
1 - 4 arbetsdagar
Pris:
se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad:
Ja
Uppdaterad:
2021-11-18 12:33