Direkt till innehållet

Diagnos- och åtgärdskodning primärvård

För att kunna följa tillgänglighet inom primärvård kopplat till den nya vårdgarantilagen ska samtlig legitimerad personal inom primärvården diagnos- och åtgärdskoda. Diagnos- och åtgärdskoder ska registreras i DR16 i VAS på den vårdkontakt det avser. För att stödja och underlätta för verksamheterna har det tagits fram ”lathundar” för kodning till varje yrkeskategori.

Om innehållet
Senast ändrad: