Direkt till innehållet

Nyhetsarkiv

Ny biobankslag - detta behöver ni göra och veta

Publicerad:

Om en provgivare samtycker till vård enligt patientlagen (2014:821) eller tandvårdslagen (1985:125) och har fått information enligt kraven i biobankslagen (2023:38), krävs inte ett särskilt samtycke för att få bevara prov för vård i en biobank. Exempel: En patient har samtyckt till vård vid ett besök vid en vårdcentral. Patienten har då indirekt givit sitt samtycke till att också spara...

Analyser och provtagning

Ny tillverkare för gastrostomiport och tillhörande kopplingsslang

Publicerad:

Det pågår just nu en övergång till en ny tillverkare av gastrostomiportar och tillhörande kopplingsslangar. Beställningar sker i nuläget som vanligt i websesam på sesamnr för gastrostomiport MiniONE® och tillhörande kopplingsslangar från Mediplast. Frågor gällande avtalet – Inköp- och upphandlingsavdelningen rkinkopochupphandling@regionhalland.se Frågor gällande websesam  logistikservice@regionhalland.se Frågor gällande produkterna danumed® Produktspecialist Camilla Birkedahl 0709-48 02 82 Camilla.birkedahl@mediplast.com Information om ny tillverkare av...

Vaxneuvance (PCV15) förfylld spruta kan gå sönder

Publicerad:

Läkemedelsföretaget MSD meddelar att det finns en risk att Vaxneuvance förfylld spruta kan gå sönder. Vaxneuvance är ett vaccin mot pnemokockinfektioner som sedan 1 september är upphandlat att användas inom barnvaccinationsprogrammet. I samråd med Läkemedelsverket och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) informerar MSD om följande: Skärsår eller nålstickssår som orsakats av att sprutan gått sönder vid flänsen och/eller vid sprutans nav har...

Läkemedel

Restsituation naltrexon tablett

Publicerad:

Alla fabrikat av tablett naltrexon 50 mg är restnoterade från leverantören. Ett fabrikat beräknas preliminärt åter i början november, övriga under våren 2024. Naltrexon är en opioidantagonist som reducerar alkoholens euforiska effekter. Inga direkt utbytbara alternativ finns tillgängliga, men i dagsläget finns naltrexon i lager på flera halländska apotek. Behandlingsalternativ Tablett nalmefen (Selincro) har en liknande verkningsmekanism som naltrexon. Observera dock...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Nyhetsbrev om Platina

Publicerad:

Den 5:e oktober släpps nästa leverans av ny funktionalitet och förbättringar för Platina. Se det bifogade nyhetsbrevet för detaljerna. Nyhetsbrev 2023 nr 3 Kontakt:  Patrik Ingblom

Generell

Utbildning: Arbeta ännu mer strukturerat i journalen

Publicerad:

Utbildningen vänder sig till alla medarbetare som journalför och tar del av journalinformation, både till dig som jobbar inom Region Hallands verksamheter och till dig som jobbar för en privat vårdgivare i Halland. Här hittar du utbildningen För dig som anställd i Region Halland: Hälsoinformatik - Strukturerad vårdinformation (luvit.se) För dig som privat vårdgivare. Extern länk: Hälsoinformatik - Strukturerad vårdinformation...

IT-stöd i vården

Läkemedelsproduktion - för tid, pengar och patientsäkerhet

Publicerad:

När Läkemedelsproduktion startade 2021 inleddes pilotdriften av slutenvårdsdos som en del i projektet PIL (Patientindividuell läkemedelsförsörjning). I praktiken innebar det att läkemedel levererades färdigförpackad i rätt dos, så kallad slutenvårdsdos, istället för att iordningställas på avdelningen. Genom pilotdriften på tre avdelningar formades ett bra samarbete med vården och tillsammans kunde rutinerna sättas. - Det gedigna förarbetet gjorde att breddinförandet av...

Läkemedel

Nya Rehabstöd släpps 5 oktober - utbildningstillfälle 18 september 

Publicerad:

Den 5 oktober driftsätts nya Rehabstöd. Inför det erbjuder Inera information och utbildning via Teams. Observera att det endast finns ett utbildningstillfälle. När: Måndag 18 september kl. 13.00-14.30 Förändringarna är stora i både utseende och funktionalitet och vi rekommenderar därför alla användare att delta i utbildningen. Alla rehabkoordinatorer kommer att bli inbjudna via Outlookkalendern och om fler på enheten behöver...

Hjälpmedel

VFU i vården ger Halland bronsmedalj

Publicerad:

Den verksamhetsförlagda utbildningen vid Region Hallands vårdenheter för sjuksköterskestuderande rankas som tredje bäst i landet när studenterna själva sätter betyg på praktiktiden. Det visar en nyligen publicerad rapport från Vårdförbundet Student. När studenterna på Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Halmstad ska översätta sina teoretiska kunskaper i praktiken under utbildningstiden har de möjlighet att göra det i Region Hallands olika vårdverksamheter. De...

Problem med läkemedelslistor i NCS som inte är förberedda och verkställda vid utskrivning

Publicerad:

Med anledning av flera avvikelser gällande felhantering av läkemedelslistor vid utskrivning från slutenvård vill vi uppmärksamma att det innebär en stor patientsäkerhetsrisk när förberedelser och verkställande inför utskrivning inte genomförs korrekt i NCS. Följ nedan instruktion. Då läkemedel lånats in till Ordinationslista SV vid inskrivning måste dessa hanteras (utsättas eller återlämnas) vid utskrivning för att Läkemedelslista ÖV skall vara komplett....

Läkemedel

Dragon Medical One (DMO) - Taligenkänning för privata vårdgivare

Publicerad:

För privata vårdgivare som önskar använda Dragon Medical One (DMO) tillhandahåller Region Halland nu installation av programmet på regiondatorer och i VDI. Vårdgivaren ansvarar själv för att teckna avtal med leverantören Omilon gällande licenser, användarstöd och teknisk support. Avtalet med leverantören måste vara klart innan programmet kan installeras och användas. Vårdgivare som har regiondatorer och önskar installera DMO på sina...

IT-stöd i vården

Renodling av vilka styrande dokument som visas på Vårdgivarwebben

Publicerad:

Från och med 6 september visas ett begränsat antal styrande dokument på Vårdgivarwebben. Bakgrunden är ett tidigare beslut från Regionkontorets ledning utifrån att innehållet på Vårdgivarwebben ska vara regionövergripande. Fram till nu har användare kunnat nå även lokala styrande dokument på Vårdgivarwebben, men från den 6 september är det alltså inte längre möjligt. Från och med den 6 september visas...

Uppdatering bristsituation prometazin

Publicerad:

Samtliga fabrikat av tablett prometazin 25 mg är restnoterade och beräknas preliminärt åter i början av oktober. Inga direkt utbytbara behandlingsalternativ finns tillgängliga. Även prometazin i flytande form (Lergigan oral lösning) är restnoterad och beräknas preliminärt åter i månadsskiftet november/december. Behandlingsalternativ Beroende på indikation kan följande läkemedel vara möjliga behandlingsalternativ: Hydroxyzin (Atarax) – indikationer: symtomatisk behandling av ångest, symtomatisk behandling...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Ersättningsprodukt för kontroll till urintestremsa Multistix 5 och 7

Publicerad:

Ordinarie urinkontroll, MAS UA DipTube (Websesam art.nr. 55058), kan inte levereras förrän i slutet av november 2023. Under tiden kommer ersättningsprodukt CLINIQA Liquid QC DipStrip att levereras. Ersättningsprodukten levereras med automatik vid beställning av ordinarie produkt. Handhavandet är det samma som för ordinarie produkt med skillnaden att hållbarheten för öppnat rör förvarat i kyla är 12 veckor. Kontrollprotokoll för ersättningsprodukten...

Analyser och provtagning

Bristsituation penicillin V

Publicerad:

För närvarande är det brist på fenoximetylpenicillin (pcV) vilket innebär att vissa styrkor eller förpackningsstorlekar för de olika beredningsformerna kan saknas på apotek. Företagen har aviserat att tillgången på pcV kan vara begränsad ett par månader framöver. Läkemedelskommittén Halland bevakar situationen kontinuerligt och arbetar för att minska följdverkningar av restsituationen i dialog med apoteken. I nuläget (2023-09-21) bör det gå...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

U-GHB - utgår

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 1 september 2023 U-GHB utgår ur analyssortimentet på grund av bristande efterfrågan.   Vid frågor kontakta: Överläkare Jan Miller Jan.Miller@regionhalland.se Tfn: 035-13 15 85

Analyser och provtagning

Analys av antikroppar mot SARS-CoV-2 utgår

Publicerad:

Laboratoriet informerar - Klinisk mikrobiologi 2023-08-21 Från 2023-08-28 kommer analys av antikroppar mot SARS-CoV-2 inte längre att utföras av Klinisk mikrobiologi i Halland. Detta på grund av minskat antal beställningar och kliniskt behov. Analys av spike- och nukleokapsidantikroppar (S- och N-antikroppar) kan beställas externt hos Klinisk mikrobiologi i Lund.

Analyser och provtagning

Glimepirid restnoterat i samtliga styrkor

Publicerad:

Tablett glimepirid är restnoterad i samtliga styrkor från samtliga fabrikat och beräknas preliminärt åter i slutet av oktober. Det finns inga andra SU-preparat godkända på den svenska marknaden. Behandlingsalternativ För patienter med låg dos glimepirid (1–2 mg en gång dagligen) kan utsättning med uppföljande blodsockerkontroller övervägas. Detta alternativ kan vara särskilt lämpligt för äldre eller sköra patienter som kanske inte...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Uppdatering: Brist på enstyckförpackade HemoCue-kuvetter

Publicerad:

HemoCue har nu meddelat att de åter är i fas med tillverkningen av enstyckförpackade kuvetter till Hb och glukos. Alla verksamheter som använder produkterna kan återgå till normal beställnings- och användningsrutin. Eventuellt kan Hb-kuvetter och Glucose 201-kuvetter levereras i burk i stället för enstycksförpackade under en viss tid. [caption id="attachment_37675" align="alignnone" width="300"] HemoCue-Kuvetter[/caption]   För ursprungligt meddelande, se LABORATORIET INFORMERAR...

Analyser och provtagning

Provta frikostigt vid magbesvär i samband med höga vattenflöden och skyfall

Publicerad:

Veckans regn och höga vattenflöden kan medföra att orent ytvatten tränger in i dricksvattentäkter. Det finns även varningar om förhöjda bakteriehalter i havet längs med stora delar av Hallands kuststräcka och det kan sannolikt vara besvär även i vissa insjöar. Därmed finns viss risk för utbrott av vattenburna mag-tarm-infektioner. Inkubationstiden för våra vanliga tarmpatogener varierar från några timmar till upp...

Generell

Aktiv Ortopedteknik flyttar till nya lokaler i Halmstad

Publicerad:

Den 22 augusti flyttar Aktiv Ortopedteknik i Halmstad till nya lokaler på Kastanjeallén 1. Här kommer företaget ta emot patienter med remiss, såväl som privatpersoner, som är i behov av ortoser, ortopediska skor eller inlägg, proteser eller andra ortopedtekniska hjälpmedel. Remissförfarandet är det samma via VAS. Vänligen uppmärksamma patienten på företagets nya adress. En butik för försäljning av skor, inlägg...

Generell

Fördröjda provsvar

Publicerad:

På grund av tekniska problem kommer det tyvärr att vara en fördröjning av analysen PETH (PEth 16:0 / 18:1 (Fosfatidyletanol) (B-)) Arbete med att lösa problemen pågår. Vid frågor kontakta: Överläkare Jan Miller jan.miller@regionhalland.se Tfn: 035-13 15 85

Analyser och provtagning

Nyfiken på Cosmic?

Publicerad:

Du kanske har sett en trekantig bordstalare med information om Cosmic och vill veta mer om vårt nya journalsystem och framtidens vårdinformationsstöd (FVIS)? På https://fvis.regionhalland.se kan du lyssna på poddar, titta på filmer, få svar på frågor och läsa mer om Cosmic. Så ta chansen nu i sommar och lär dig mer om vårt nya journalsystem Cosmic som kommer i...

Generell

Stöd för dig som beställer sjukresa eller ambulanstransport

Publicerad:

För att patienten ska få en så trygg resa som möjligt är det viktigt att du som är legitimerad sjukvårdspersonal och som bokar en transport har kunskap om vilka olika transportsätt och fordon som finns, samt hur och vart de olika transporterna bokas. Nu har vi uppdaterat sidan om beställning av sjukresa och ambulanstransport med text och film. Ta chansen...

Brist på klorhexidinsprit (färgad och ofärgad)

Publicerad:

Det råder för närvarande en nationell brist på klorhexidinsprit 5 mg/ml, både färgad och ofärgad, i alla förpackningsstorlekar. Företaget anger oväntat stor efterfrågan som anledning och tillgången är instabil den närmaste tiden. Det är i nuläget osäkert när tillgången är återställd men det finns risk att situationen kan vara långvarig. Det är därför viktig att reservera tillgänglig klorhexidinsprit till de...

Generell Läkemedel Restnoterade läkemedel

Hantering av transfusionskomplikationer

Publicerad:

Blodcentralens information om hur man hanterar transfusionskomplikationer finns nu tillgänglig via Akutinformation på intranätet, Akutinformation - Region Halland Intranät. Informationen finns även tillsammans med Blodcentralens övriga information på vårdgivarwebben, Transfusionsmedicin - Blodcentralen - Vårdgivare (regionhalland.se).   Vid frågor kontakta: Blodcentralen Halmstad                                 Blodcentralen Varberg Tfn: 035-13 18 18                                            Tfn: 0340-48 14 24

Analyser och provtagning

Brist på enstyckförpackade HemoCue-kuvetter

Publicerad:

HemoCue har meddelat att de har problem med tillverkningen av enstyckförpackade kuvetter till Hb och glukos. Under några månader kommer de inte fullt ut leverera de volymer som Halland normalt förbrukar. Hb [caption id="attachment_37004" align="alignnone" width="300"] HB Kuvetter[/caption] Instrument HemoCue Hb 201+ och HemoCue Hb 201 DM: Om enstycksförpackade kuvetter (Websesam art.nr. 52889) är restnoterade, beställ kuvetter på burk (Websesam...

Analyser och provtagning

Uppdatering restsituation Antabus

Publicerad:

Brustablett Antabus (disulfiram) 400 mg och 200 mg är för närvarande restnoterade. Inga direkt utbytbara läkemedel med disulfiram finns tillgängliga på den svenska marknaden. Antabus 400 mg beräknas preliminärt åter i månadsskiftet september/oktober 2024. Antabus 200 mg  beräknas preliminärt åter i månadsskiftet november/december 2023. Behandlingsalternativ För enstaka patienter kan läkemedelssubstanserna akamprosat (Campral) eller naltrexon, alternativt en kombination av båda substanserna,...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation Dalacin oral lösning

Publicerad:

Restsituationen för Dalacin (klindamycin) granulat till oral lösning 15 mg/ml är nu löst. Om en restsituation skulle uppstå framöver rekommenderas åtgärd enligt nedan. Inga direkt utbytbara läkemedel finns tillgängliga. Rekommenderad åtgärd Observera att i Terapirekommendationer Halland, kapitel Infektionssjukdomar så anges Dalacin (klindamycin) enbart som ett alternativ vid allvarlig penicillinallergi vid faryngotonsillit och vissa hudinfektioner. I dessa fall: Överväg gärna en...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Fotolegitimation på mobilen – hantering i vården när patient legitimerar sig med digitalt id-kort

Publicerad:

BankID har nyligen lanserat ett digitalt ID-kort och Freja eID har erbjudit det sedan ett år tillbaka. De två digitala ID-korten skiljer sig något åt. I väntan på nationella riktlinjer kring de nya digitala ID-korten så gäller följande sätt att säkerställa identitet på patient inom vård och tandvård. När en patient kommer till vården och legitimerar sig med ett digitalt...

Generell

Ny rutin för tuberkulosscreening från Smittskydd

Publicerad:

Handläggningen förändras nu vid screening för tuberkulos hos asylsökande och nyanlända i åldersgruppen över 35 år. Rutinen beskriver övergripande flödet för screening av tuberkulos i Region Halland utifrån Folkhälsomyndighetens uppdaterade Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos. Uppdateringen innebär en förändrad handläggning vid screening för tuberkulos hos asylsökande och nyanlända i åldersgruppen över 35 år. Screeningen av denna grupp utförs som regel...

Analyser och provtagning

Restsituation Praluent 300 mg

Publicerad:

Förfylld injektionspenna Praluent (alirokumab) 300 mg är restnoterad och beräknas preliminärt åter i månadsskiftet juli/augusti. Sanofi meddelar att de under restperioden har fått möjlighet att tillhandahålla Praluent 300 mg i 1-pack, förpackningar avsedda för den nederländska och belgiska marknaden. Företaget beräknas att 1-pack  förväntas vara tillgänglig under v. 29. Praluent 300 mg administreras en gång per månad, men under restperioden...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Hälsoinformatiknytt nr 3 år 2023

Publicerad:

Här följer nyheter och information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Vill du veta mer om Hälsoinformatikfunktionens uppdrag, organisation och medlemmar, läs här Utbildning Hälsoinformatik - Grundutbildning nivå 2 Nu finns ytterligare en möjlighet att ta del av Utbildning...

Generell

Rocaltrol restnoterat

Publicerad:

Kapsel Rocaltrol (kalcitrol) 0,25 µg är restnoterad och beräknas preliminärt åter i mitten av juli. Inga direkt utbytbara behandlingsalternativ finns. Halländska endokrinologer och nefrologer är informerade om restsituationen. Övriga förskrivare rekommenderas telefonkontakt med endokrin- eller njurkonsult (beroende på patientens indikation) för att stämma av angående fortsatt handläggning om apotek/patient tar kontakt angående alternativ behandling. Vanligaste indikationerna för Rocaltrol är idiopatisk/postoperativ...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Flytande PcV – tillgängliga förpackningar

Publicerad:

Under 2023 pågår bristsituationer för oral suspension PcV (fenoximetylpenicillin). Läkemedelskommittén Halland har nedan försökt att sammanfatta tillgängligheten för olika styrkor och förpackningsstorlekar. Mixtur ska reserveras till barn på grund av den begränsade tillgången. Om alternativ saknas, tänk på att PcV kan förskrivas i tablettform, men även för tabletter finns en pågående bristsituation. Tabletter kan delas för att underlätta nedsväljning. Innan...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

S-Calciumjon - centrifugering

Publicerad:

Rutinen för centrifugering av provrör för analys av S-Calicumjon är justerad för att överensstämma med aktuell litteratur. Ny rutin: Röret får ej avproppas. Låt röret koagulera i 30 minuter i rumstemperatur och centrifugera inom 2 timmar efter provtagningen. Vid frågor kontakta: Överläkare Jan Miller Jan.Miller@regionhalland.se Tfn: 035-13 15 85

Analyser och provtagning

P-Katekolaminer, fria - analysen utgår

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 3 juli 2023 Från och med 7 juli 2023 utförs inte längre analys av P-Katekolaminer, fria av Klinisk kemi och farmakologi i Skåne. Alternativt laboratorium saknas. VAS-provkod för P-Katekolaminer, fria (KATFRP) inaktiveras fr.o.m. 3 juli 2023. För mer information, se P-Katekolaminer utgår - Klinisk kemi och farmakologi Skåne   Vid frågor kontakta: Spec.BMA/Instruktör Martin Samuelsson Martin.Samuelsson@regionhalland.se Tfn: 035-13...

Analyser och provtagning

Sommarstängt på FoU Medicinsk information och bibliotek

Publicerad:

Biblioteken har sommarstängt följande period i sommar: Varberg stängt torsdag 6 juli – söndag 6 augusti Halmstad stängt fredag 7 juli – söndag 6 augusti Öppettider biblioteken förutom period med sommarstängt: Måndag - torsdag kl. 12.00-15.00 I Varberg har du tillgång till meröppet bibliotek under sommaren. Du kommer då in i bibliotekslokalen med ditt SITHS-kort och kan låna böcker själv....

Så hittar du administratörer för Hallandskatalogen

Publicerad:

Om du behöver ett nytt lösenord till nätverket ska alltid din närmaste kataloguppdaterare eller lösenordshanterare kontaktas. Så här hittar du rätt person att kontakta: Sök fram aktuell personpost/arbetsplats via https://hitta.regionhalland.se/ (om du saknar åtkomst för närvarande, be en kollega att söka åt dig). Öppna detaljsidan för personposten/arbetsplatsen. Avvakta några sekunder. Nu visas namn på de kataloguppdaterare och lösenordshanterare som har...

Hallandskatalogen

Invånare som hör av sig om prov på syfilis – ska inte nekas

Publicerad:

En stor smittspårning genomförs av Region Uppsala efter att en risk för större smittspridning av syfilis upptäckts på en mottagning. Det kan hända att det kommer personer till vården i Halland som uppmanats att provta sig för syfilis. De ska snarast eller nästföljande vardag erbjudas provtagning (Se Analysförteckning, Syfilis serologi) och får inte nekas eller ifrågasättas. Denna uppmaning går ut...

Generell

OBS! Klamydiarör med utgånget datum

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2023-06-13 Det finns provtagningsrör för analys av klamydia och gonorré i omlopp som har passerat utgångsdatum. För kvalitetssäkringens skull är vårt analysinstrument från leverantören inställt för att inte kunna analysera dessa prover. Skickas klamydiaprovrör till oss med passerat utgångsdatum kommer man därför inte kunna få ett analyssvar. Vi ber er även uppmärksamma att det finns rör...

Analyser och provtagning

Insuman Basal och Insuman Comb utgår

Publicerad:

Insulin i form av Insuman Basal samt Insuman Comb utgår från den svenska marknaden under sommaren. Tillgängligheten för Insuman Basal och Insuman Comb har det senaste året påverkat av restsituationer i omgångar. Detta eftersom att företaget Sanofi haft utmaningar relaterade till produktion och distribution. Till följd av detta har företaget tagit ett beslut om att sluta tillhandahålla läkemedlen. Behandlingsalternativ Undvik...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Beställningar och leveranser öppenvårdsdos midsommar 2023

Publicerad:

Kom ihåg att vara ute i god tid med beställningar av öppenvårdsdoser från Apoteket inför midsommar! Inför midsommar tidigarelägger Apoteket stopptider och leveranser till sina dospatienter så att allt hinner levereras i tid. Tänk även på att Apoteket inte kan skicka kylvaror dagen före en helgdag eller en röd dag. Se även Ändrade stopp- och leveranstider för öppenvårdsdos inför sommarens helgdagar...

Läkemedel

Metod ändring: Vitamin D

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 13 Juni 2023 Metod ändring: Vitamin D, S-25-Hydroxyvitamin D, S-Kalcidiol (S- 25 (OH)-) Alla prover kommer att analyseras med immunkemisk teknik med undantag för barn yngre än 10 år som kommer att analyseras med den befintliga analysmetoden, dvs LC MSMS (liquid chromatography mass spectrometry). LC MSMS är en mer specifik metod som kan analysera 25(OH)-vitamin D2 och D3...

Analyser och provtagning

Nytt arbetssätt ska öka antalet patienter som tackar ja till vårdgarantin

Publicerad:

Ett politiskt beslut har fattats i Region Halland om att hanteringen av vårdgarantiprocessen ska moderniseras för att öka antalet patienter som tackar ja till vårdgarantin. En bred arbetsgrupp med kompetenser från förvaltningarna samarbetar sedan början av våren med ett förberedande arbete. Arbetets syfte är att öka tillgängligheten för de halländska patienterna och öka andelen patienter som tackar ja till vård...

Generell

Ny analys: Betaglukan (svampantigen)

Publicerad:

Laboratoriet informerar - Klinisk mikrobiologi 2023-06-07 Analysen riktar sig mot provtagning av patienter där man misstänker invasiv svampinfektion. Betaglukan förekommer i vissa svampars cellmembran och kan påvisas i ett serumprov när en djup svampinfektion föreligger. Svampar som innehåller betaglukan i en påvisbar mängd är t.ex. Candida spp, Aspergillus spp, Fusarium spp, Trichosporon spp, Saccharymyces cerevisiae, Acremonium spp och Pneumocystis jirovecii....

Analyser och provtagning

Bristsituation vaccin mot TBE

Publicerad:

På grund av hög efterfrågan råder det för närvarande en bristsituation för vaccin mot TBE. För Hallands räkning är vaccinet FSME-immun upphandlat. Företaget har meddelat Läkemedelsverket att vaccinet preliminärt kommer att finnas tillgängligt för beställning enligt följande datum: FSME-immun vuxen 1-pack är restnoterad, preliminärt tillgänglig för beställning 2023-07-21. Eventuellt finns utländsk förpackning avsedd för amerikanska marknaden tillgänglig, med produktnamn TICOVAC.*...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Från 1 juni går det att skicka remisser till arbetsförberedande insats i Individsamverkansteamen

Publicerad:

Samordningsförbundet Hallands Individsamverkansteam (IST) återgår nu till ordinarie remissförfarande efter två månaders remisstopp. Från och med den 1 juni tar Individsamverkansteamen i Halmstad/Hylte, Falkenberg och Kungsbacka emot remisser för invånare som behöver arbetslivsinriktade samordnande insatser. IST har i uppdrag att stötta personer 16–64 år boende i Halland med behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Arbetet har som mål att öka individens förmåga...

Generell

Kalprotektin beställs åter via remisstyp KEM i VAS

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2023-05-30 Beställning av kalprotektin i faeces ändras 2023-05-31. I april och maj i år har man behövt beställa kalprotektin med den nya provkoden KALPRO och remisstyp BAKT.Detta flöde har skapat problem i och med att man inte kunnat se resultathistoriken på ett lätt sätt, dessutom har patienterna inte kunnat se sina resultat.Vi ändrar därför remisstyp och...

Analyser och provtagning

”Årets ungdomsmottagning” finns i Halland

Publicerad:

Ungdomsmottagningen Halland vann 2023 års FSUM-pris (Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar) i kategorin ”Årets mottagning”. Motiveringen är att de skapat ett starkt varumärke och strategi för att nå ut med information i sociala medier till ungdomar i Halland. – Det känns fantastisk roligt att få utmärkelsen och ett så fint kvitto på att vårt arbete har gett resultat. Nu är jag...

Generell

Restsituation Insulin lispro Sanofi

Publicerad:

Insulin Lispro Sanofi (snabbverkande insulin) 100 IE/ml i förfylld injektionspenna är restnoterat. Läkemedlet beräknas åter tidigast i början av juli. Det finns i nuläget fortfarande förpackningar i lager på vissa halländska apotek. Det finns andra snabbverkande insulin som är tillgängliga under restsituationen i form av: Insulin Aspart Sanofi (insulin aspart) Humalog (insulin lispro) Insulin Lispro Sanofi är inte direkt utbytbart...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Webcert – förändringar vid signering av intyg från och med 30 maj

Publicerad:

Den 30 maj klockan 07.45 aktiveras en ny underskriftstjänst i Webcert. Inget driftstopp krävs, Webcert är tillgängligt under tiden för aktivering. Den nya underskriftstjänsten har tagits fram av Inera med huvudsyfte att möjliggöra underskrift i andra webbläsare än Internet Explorer. Aktiveringen av den nya tjänsten innebär förändringar i underskriftsflödet och nya dialogrutor, se bifogad fil för detaljerad beskrivning. En viktig...

IT-stöd i vården

Kort hållbarhet Pneumovax

Publicerad:

MSD (Merck, Sharp and Dohme) har meddelat att de under en period kommer att tillhandahålla pneumokockvaccinet Pneumovax (PPV23) med kortare hållbarhet än sex månader, för att förhindra att en bristsituation uppstår. MSD beräknar att doser med bättre hållbarhet kommer att finnas tillgängliga senast en månad innan utgångsdatumen nedan. Beställ därför inte mer Pneumovax i nuläget än vad din vårdenhet kommer...

Läkemedel

Ny utlåtandeblankett för färdtjänst 

Publicerad:

Regionens färdtjänsthandläggare kan begära utlåtande från vården för att bedöma en persons funktionsnedsättning. Det kan gälla hur varaktig nedsättningen är och hur det påverkar personens förmåga att förflytta sig, eller att resa med allmän kollektivtrafik. Nu finns det en uppdaterad blankett för färdtjänstutlåtande: Utlåtandeblankett färdtjänst Blanketten gäller inte i Kungsbacka.

Bristsituation Syntocinon nässpray

Publicerad:

Företaget CD Pharmaceuticals AB meddelar att Syntocinon (oxytocin) nässpray 6,7 µg/dos beräknas att ta slut i lager under nästa vecka (v.21). Läkemedlet beräknas preliminärt åter i månadsskiftet oktober/november. Restsituationen beror på produktionsproblem. Syntocinon nässpray används framförallt för igångsättning av amning, genom att oxytocin stimulerar bröstkörteltömning.   Läkemedelskommittén Halland 2023-05-17

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Kampanjen "Förnya recept inför sommaren" har startat - din hjälp behövs!

Publicerad:

Årets kampanj för att få fler invånare att förnya sina recept innan den 20 juni har börjat. Detta är ett sätt att minska belastningen i sommar. Du som arbetar inom vården och möter patienter på mottagningen, i telefon eller via chatt är viktigast för att budskapet ska nå fram om att förnya recept innan sommaren: Fråga patienter om de har...

Generell

Nyhetsbrev om Platina

Publicerad:

Den 24:e maj publiceras nästa leveransfönster för Platina. Du kan ta del av de kommande nyheterna, i nyhetsbrevet här: Nyhetsbrev Platina 2023 - nr 2 Kontakt: Patrik Ingblom  

Generell

Prioriterade områden för FoU-projekt 2024

Publicerad:

Region Halland har för år 2024 avsatt cirka 4 miljoner kronor för forskning och utveckling. Vetenskapliga rådet lämnar förslag till Regionstyrelsen hur dessa projektmedel skall fördelas. Prioriterade områden: Klinisk patient- och annan verksamhetsnära forskning som stödjer Region Hallands övergripande mål. Forskning som stödjer verksamhetens behov och möter hälso- och sjukvårdens framtida utmaningar. Forskning som i synnerhet stimulerar nya forskare och...

Generell Utveckling och forskning

Ny metod för Pneumocystis jirovecii

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2023-05-15 Pneumocystis jirovecii är en svamp som kan orsaka svår pneumoni främst hos immunnedsatta individer. Det kan vara svårt att särskilja kolonisation från infektion då det finns asymptomatiskt bärarskap av svampen och då tecknen på Pneumocystis pneumoni inte alltid är tydliga.  Nu inför vi därför en ny metod för påvisning av Pneumocystis jirovecii med PCR-teknik. ...

Analyser och provtagning

Brist på lokalanestetika för injektion

Publicerad:

Lokalanestetika med och utan adrenalin kommer periodvis vara restnoterat under 2023. För preliminär tillgänglighet, se Översikt restsituationer lokalanestetika i tabellform (uppdaterad 2023-09-04). För flera av produkterna finns det licensalternativ att anskaffa, alternativ att en annan substans kan utgöra ett behandlingsalternativ. Nyheten uppdateras när information tillkommer! Det finns regionala licenser godkända för flertalet licensalternativ enligt nedan. Observera dock att privata vårdgivare...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Indragning Emerade adrenalinpenna

Publicerad:

Injektionspennan Emerade (adrenalin) autoinjektor 300 µg och 500 µg har återkallats av läkemedelsföretaget Medeca Pharma AB. Detta till följd av ett funktionsfel hos vissa injektionspennor som kan leda till att autoinjektorn inte aktiveras som den ska. Se även Läkemedelsverkets nyhet Adrenalinpenna Emerade dras tillbaka samt Läkemedelsverkets säkerhetsinformation om Emerade till hälso- och sjukvården - DHPC. Enligt företaget bedöms adrenalinpenna Emerade...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Uppdatering restsituation isosorbidmononitrat

Publicerad:

Det råder för närvarande en restsituation för depottablett/tablett/depotkapsel isosorbidmononitrat i alla styrkor. Läkemedlen beräknas preliminärt åter enligt datum nedan utifrån information från företagen. Det finns i dagsläget inga direkt utbytbara läkemedel tillgängliga som är godkända för den svenska marknaden, men däremot finns möjlighet till förskrivning av isosorbidmononitrat mot generell licens, se läkemedelsval nedan. Observera att ett recept skrivs för det...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Bidrag till forskning i Region Halland

Publicerad:

Sedan 2015 har Varbergs Sparbank bidragit med två miljoner kronor årligen för att främja forskning inom hälsa och sjukvård i Region Halland. Under årens lopp har över 80 forskningsprojekt beviljats medel. Höstens ansökningsomgång öppnar i slutet av sommaren. Information kommer ut inom kort. Ytterligare information om bidraget finns på sidan för Varbergs sparbank.

Ny patientinformation om en månads egenberedskap av läkemedel

Publicerad:

Vårdgivare och patienter har nu möjlighet att ta del av Socialstyrelsens nya informationsmaterial om rekommendationen att har en månads förbrukning av medicin och förbrukningsartiklar hemma. Materialet Egen beredskap  riktar sig till patienter som har långvarig receptbelagd behandling med medicin eller förbrukningsartiklar och finns tillgängligt på svenska och engelska. Socialstyrelsens kampanj informerar om rekommendationen, svarar på vanliga frågor och ger enkla...

Generell

Restsituation Normorix/Normorix mite

Publicerad:

Det råder för närvarande återigen en längre restsituation för tabletter med kombinationen amilorid och hydroklortiazid (Normorix 5 mg + 50 mg, Normorix mite 2,5 mg + 25 mg, Amiloferm 5 mg+ 50 mg, Amiloferm mite2,5 mg + 25 mg). Inga direkt utbytbara alternativ finns tillgängliga, men mindre delleveranser kan förekomma under restperioden. Amiloferm mite (2,5 mg amilorid + 25 mg...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Tilldelningsbeslut 2023-05-05

Publicerad:

Region Halland (RH) och Västra Götalandsregionen (VGR) har tillsammans genomfört upphandling avseende  maskinell dosdispensering och dosexpediering av förskrivna läkemedel till patienter inom öppenvården skrivna i Region Halland (RH) och Västra Götalandsregionen (VGR) . Upphandlingen har genomförts genom tjänstekoncession. Enligt lagen om koncessioner, LUK. Region Halland har antagit det anbudet som uppfyller samtliga obligatoriska krav och som har lägst pris. Apotekstjänst...

Läkemedel

Så tar du ut rätt avgift för utländska och utlandssvenska patienter

Publicerad:

Ett år går fort och nu är det åter igen dags att ha informationstillfällen för avgifter och regelverk för bland annat utländska personer och utlandssvenskar. Informationstillfällena sker via teams och ni får anmäla er till någon av tillfällena i kompetensportalen. Denna information kommer till samordnare så ni får sprida till berörda och så får varje verksamhet se vilka som kan...

Restsituation Orudis Retard

Publicerad:

Depotkapsel Orudis Retard (ketoprofen) 200 mg är restnoterad och beräknas preliminärt åter i mitten av juli. Inga direkt utbytbara läkemedel finns tillgängliga. Behandlingsalternativ Tablett Orudis 50 mg finns tillgänglig, men saknar Orudis Retards långtidsverkande effekt. I Terapirekommendationer Halland rekommenderas Orudis Retard som ett andrahandsalternativ vid svår dysmenorré i kapitel Gynekologi, jämte tablett naproxen 250–500 mg. I kapitel Led-Reuma, listas Orudis...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation Suscard 5 mg

Publicerad:

Buckaltablett Suscard (glycerylnitrat) 5 mg är restnoterad och beräknas preliminärt åter i mitten av juli. Inga direkt utbytbara läkemedel finns, men däremot är Suscard 2,5 mg tillgängligt liksom sublingualspray med glycerylnitrat. För ytterligare rekommendationer om kortverkande nitroglycerin se kapitel Hjärt- och kärlsjukdomar, Kranskärlssjukdom i Terapirekommendationer Halland.   Läkemedelskommittén Halland 2023-05-04, uppdaterad 2023-05-16 med avseende på restsituationens längd

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Hälsoinformatiknytt nr 2 - 2023

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Om Hälsoinformatikfunktionens uppdrag, organisation och medlemmar Hur länge gäller en remiss från närsjukvård till akutmottagning Remiss från närsjukvård till akutmottagning gäller i 16 timmar från att remiss skrevs då det...

Ändring vid beställning av calici

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2023-05-02 Från och med 2023-05-08 kommer beställningen som heter CALICI att ändras till en BAKT-analys i VAS. Beställningen ska göras under BAKT vilket innebär att provsvaret kommer att se annorlunda ut. I LA7 (provöversikt) kommer svaret att visas som ett slutsvar: Analysen innehåller som tidigare Norovirus GI och GII. Önskas analys av sapovirus välj istället...

Sms-påminnelser VAS skickas nu 07:30 två dygn innan bokad tid

Publicerad:

Nu är ändringen justerad så att alla patienter som har en bokad tid i VAS får sms-påminnelse i tillräckligt god tid för att hinna omboka eller avboka sin tid senast 24 timmar innan besöket. Alla sms-påminnelser i VAS kommer 07:30 två dygn innan. Det innebär att en patient som har en bokad tid klockan 8 på onsdagen får sin sms-påminnelse...

IT-stöd i vården

Ny affisch: Patientavgifter - skriv ut i A3 och häng upp

Publicerad:

Den nya affischen innehåller information om ändrad tidsgräns för om- och avbokning och avgift för uteblivet besök. Affischen gäller från 1 maj och ska skrivas ut i färg och A3-format och hängas upp på alla vårdcentraler, mottagningar, avdelningar och receptioner inom vården. Den nuvarande affischen ska tas ner och bytas ut mot denna. Här finns affischen för utskrift Har ni...

Generell

Öppenvårdsdos Valborg/1 maj samt Kristi Himmelfärdshelgen – beställningar och leveranser

Publicerad:

Var ute i god tid med beställningar av öppenvårdsdos från Apoteket inför Valborg/Första maj samt Kristi Himmelfärdshelgen! Inför dessa helger tidigarelägger Apoteket stopptider och leveranser till dospatienter, så att allt hinner levereras i tid innan långhelgerna. Tänk på att Apoteket inte kan skicka kylvaror dagen före en helgdag eller en röd dag. Ändrade stopp- och leveranstider för öppenvårdsdos inför Valborg/1...

Restsituation Alimemazin kapsel 20 mg

Publicerad:

Det pågår för närvarande en restsituation för kapsel Alimemazin Evolan 20 mg. Restsituationen beräknas preliminärt vara löst i början av augusti. Behandlingsalternativ Direkt utbytbara alternativ saknas. Orala droppar alimemazin 40 mg/ml finns tillgängligt under juli månad, men kräver att ett nytt recept förskrivs. Dospatienter som får tablett alimemazin dosdispenserat påverkas inte av restsituationen. Alimemazin är ett rekommenderat läkemedelsalternativ vid sömnstörningar i...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation flytande ibuprofen

Publicerad:

Med anledning av den pågående restsituationen på receptfritt, flytande ibuprofen: Det är Läkemedelskommittén Hallands rekommendation att avstå från att skriva ut receptbelagt flytande ibuprofen som ersättning för receptfritt läkemedel även under pågående brist. Se Läkemedelskommittén Hallands Riktlinje för egenvård eller recept. Det finns receptbelagd flytande ibuprofen, MEN: Försäljningen av receptfritt flytande ibuprofen är omfattande. Om denna försäljning skulle övergå till...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Utbildning digitala kallelser i VAS-1177.se via Teams 3/5 eller 9/5

Publicerad:

I VAS har vi möjlighet att skicka digitala kallelser (webbkallelser). Tidigare har vårt största fokus varit papperskallelser som skickas som brev med posten men nu är det dags att börja ställa om och säkerställa att vi hanterar våra digitala kallelser på ett korrekt sätt. Anledningarna är många... Vi står inför en förändring när det gäller avgifter för sent avbokade och...

IT-stöd i vården

Öppettider Provtagningen HSH vecka 16

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 17 april 2023 Under vecka 16 kommer provtagningen Hallands sjukhus Halmstad ha reducerade öppettider över lunch samt hålla helt stängt under eftermiddagen torsdag 20/4. Detta p.g.a. låg bemanning. Vid frågor kontakta: Avd.chef Nina Gillemo-Andersson Nina.Gillemo-Andersson@regionhalland.se Tfn: 035-13 18 06

Analyser och provtagning

Vasopressinbelastning utgår

Publicerad:

Funktionsundersökningen Pt-Vasopressinbelastning utgår på grund av bristande efterfrågan. Vid frågor kontakta: Specialistläkare Hilda Hallander Hilda.Hallander@regionhalland.se Tfn 035-13 45 94

Analyser och provtagning

Nytt i Hallandskatalogen 12 april 2023

Publicerad:

Den 12 april klockan 9.00-16.00 driftsattes en ny version av Hallandskatalogen. Förändringarna beskrivs i dokumentet nedan. Hallandskatalogens nyhetsbrev 12 april 2023 (pdf) Återkoppla gärna med synpunkter och förslag till kommande nyhetsbrev via HAK-ansvarig i din förvaltning. Kontakt: Karoline Koinberg

Hallandskatalogen

Kvinnor i Halland kan vara med att bidra till utrotningen av livmoderhalscancer

Publicerad:

Från och med idag, den 12 april, går kallelser ut från Kvinnohälsovården till kvinnor i Region Halland födda 1994–1999 med erbjudande om vaccination mot HPV och självprovtagning för HPV. Den halländska vaccinationsinsatsen ska bidra till att utrota livmoderhalscancer och genomförs i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset. Läs vidare på vårdgivarwebben om Regional vaccinationsinsats mot HPV ingår i en nationell studie

Generell

Disputation den 28 april i Varberg med Niyaz Hareni - inom ortopedi

Publicerad:

Den 28 april klockan 09:00 kommer Niyaz Hareni offentligt försvara sin avhandling ”Lumber Disc Herniation and Central Lumbar Spinal Stenosis” i Samlingssalen på Hallands sjukhus Varberg. Niyaz arbetar kliniskt som läkare på ortopedkliniken vid Hallands Sjukhus och är sedan drygt fem år tillbaka även AT- och BT-chef vid Hallands Sjukhus Varberg. Hans disputation är kopplad till Lunds universitet. Niyaz började...

Generell

Driftstörning länkar till styrande dokument på sidor

Publicerad:

Från torsdag 6 april kan det vara svårt att nå styrande dokument som exempelvis riktlinjer och rutiner på vissa enstaka sidor på Vårdgivarwebben. Anledningen till störningen är tekniskt byte av ledningssystemet. Vi beräknar att arbetet är klart i början av vecka 15. Vi vill också påminna om att du kan hitta riktlinjer och rutiner via sökfunktionen för styrande dokument, då...

Vaccinationsbokningen stänger

Publicerad:

Den 15 april stänger Vaccinationsbokningen i Halland. Sedan starten av covidvaccinationen har invånare kunnat boka tid via telefon på Vaccinationsbokningen, ett komplement till den digitala bokningen. Efter stängningen hänvisas invånare, som vill boka vaccinationstid via telefon, till den vårdcentral där man vill vaccinera sig. – Vaccinationsbokningen har varit ett bra komplement till den digitala bokningen och har även varit en...

Covid-19

Filmer om språkutveckling ska inspirera föräldrar

Publicerad:

Föräldrar med barn som behöver extra stöd i sin språkutveckling, har hittills fått hjälp av logoped via BVC:s föräldragrupper. Men nu kan grundläggande kunskap enkelt nå fler, genom filmer på 1177.se. Inspirationsutbildningen om barnets språkutveckling består av ett antal filmer, som tagits fram av logopederna Kerstin Andersson och Catarina Sjöberg. Föräldrar kan ta del av dem på 1177.se  i den ordning de...

Generell

Insatser och material kring förändringar tidsgräns och avgift uteblivet besök

Publicerad:

Inför ändring av tidsgräns för av- och ombokning av bokad tid samt dubbleringen av avgift för uteblivet besök i vården så genomförs många uppdateringar och kommunikationsinsatser. Här beskrivs vad som finns som stöd till vården, vad som görs regionalt och vad som behöver göras av vårdverksamheterna. Från 1 maj gäller att bokade tider ska avbokas eller ombokas senast 24 timmar...

Generell

Start för digitala VAS-remisser till Aktiv Ortopedteknik

Publicerad:

Vi har tidigare informerat att den ortopedtekniska servicen med utbudsställen på Hallands Sjukhus hanteras av Aktiv Ortopedteknik sedan 1 december 2022. De tekniska förändringarna är nu gjorda och från och med måndag 3 april ska VAS-remisserna till Aktiv Ortopedteknik skickas digitalt. Remiss ska gå till nedanstående remissadress: Halmstad: aktortthst Varberg: aktorttvbg Kungsbacka: aktorttkba

IT-stöd i vården

Analys kalprotektin övergår till Klinisk mikrobiologi

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2023-03-30 Analys av kalprotektin i faeces övergår från Klinisk kemi till Klinisk mikrobiologi 2023-04-03. Detta innebär byte till en ny metod. Enligt en nationell referensorganisation ger de båda metoderna liknande provresultat. Observera dock att referensintervallet är något förändrat. Ny provkod i VAS är KALPRO och remisstyp BAKT. Se analysförteckning för ytterligare information om analysen. Befintlig...

Analyser och provtagning

Revidering och omarbetning av vårdriktlinjer gällande covid-19

Publicerad:

Nu har två nya riktlinjer från Vårdhygien Halland gällande covid-19 publicerats, Smittförebyggande åtgärder och utbrottshantering av covid–19 i vård och omsorg samt Covid-19, Handläggning av misstänkta och bekräftade fall. De finns inlänkade bland annat under Vårdhygien. Sedan 15 mars klassas covid-19 inte längre som smittspårningspliktig sjukdom inom vård och omsorg vilket har möjliggjort sammanslagningar av riktlinjer. Smittförebyggande åtgärder och utbrottshantering av...

Covid-19

Inbjudan danstävling

Publicerad:

Vårdhygien bjuder in till en dansutmaning för att uppmärksamma handhygienens dag den 5 maj. Den 5 maj inträffar den årliga internationella kampanjen Rena händer räddar liv som lanserades av WHO 2009. Genom god följsamhet till basala hygienrutiner och i synnerhet god handhygien kan man rädda liv. God handhygien bryter effektivt den vanligaste smittvägen i vården, kontaktsmitta. I år är temat...

Generell

Region Halland är med och påverkar europeisk läkemedelslagstiftning

Publicerad:

Just nu pågår en revidering av den europeiska läkemedelslagstiftningen. Region Halland har i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och flera andra regioner, tagit fram förslag som man önskar ska ingå i den nya lagstiftningen. Bakgrunden är att lagstiftningen påverkar tillgången till läkemedel i Sverige, och den styr i många delar även hur hälso- och sjukvården kan bedrivas och...

Läkemedel

Regional vaccinationsinsats mot HPV ingår i en nationell studie

Publicerad:

Under våren kallas unga kvinnor till vaccination mot HPV och självprovtagning för HPV, ett led i att utrota livmoderhalscancer. Region Hallands vaccinationsinsats och självprovtagning ingår i nationell studie. ​Kvinnor födda 1994–1999 kallas under våren av Kvinnohälsovården Halland för gratis vaccination mot humant papillomvirus (HPV) och självprovtagning för HPV inom ramen för en nationell studie. Syftet är att minska antalet HPV-infektioner...

Generell

INBJUDAN - För sommarvikarier som ska arbeta på vårdcentralslaboratorium

Publicerad:

Utbildning i provtagning och laboratorieanalyser Plats • Måndag 29 maj 2023, 09.00-16.00, konferensrum Barken/Briggen, Hallands sjukhus Halmstad, Huvudentré 4, målpunkt C, plan 4. • Fredag 2 juni 2023, 09.00-16.00, konferensrum Bocksten, Hallands sjukhus Varberg, korridoren till höger efter biblioteket Program Utbildningen omfattar både teori och praktik i följande • Provtagningsanvisningar, kvalitetssäkring • Kapillär provtagning • HemoCue - Hb, Glukos, WBC...

Analyser och provtagning

Brist på FC-Mix-rör (rosa propp) till P-Glukos

Publicerad:

Leverantören av FC-Mix-rör (Websesam art.nr 607009) till P-Glukos har meddelat att ny leverans kan ske först i mitten av april. Tillfällig reservrutin Efter hand som FC-Mix-röret tar slut hos användare får PST-rör (mintgrön propp) användas som ersättare. Eftersom provtagning i PST-rör för P-Glukos innebär försämrad analyskvalité, kommer denna möjlighet att upphöra när FC-Mix-röret åter finns att tillgå och är levererad...

Analyser och provtagning

Digoxin tablett 0,13 mg restnoterad - berör även patienter med öppenvårdsdos

Publicerad:

Tablett Digoxin Evolan (digoxin) 0,13 mg är restnoterad och finns preliminärt åter tillgänglig i slutet av augusti. Mindre delleveranser kan förekomma under restperioden. Handläggning patienter med vanliga recept Läkemedelskommittén Halland har rådgjort med halländska kardiologer angående handläggning av de patienter som drabbas av restsituationen. Om apotek eller patient tar kontakt för att Digoxin 0,13 mg inte finns tillgänglig kan patienten...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Teknisk störning påverkar sjukresor även vecka 13

Publicerad:

UPPDATERAD 27/3. Tekniska störningar påverkar  sjukresor i länet.  De flesta sjukresorna kommer att kunna genomföras men du får räkna med förseningar. Störningen väntas pågå även under vecka 13 (27/3-2/4). På Hallandstrafikens webbplats finns uppdaterad information: Hallandstrafiken - Bästa resvalet    

Generell

Öppenvårdsdos påsk 2023 – beställningar och leveranser

Publicerad:

Kom ihåg att vara ute i god tid med beställningar av öppenvårdsdos från Apoteket inför påsk! Tänk på att Apoteket inte kan skicka kylvaror dagen före en helgdag eller en röd dag. Inför påsken tidigarelägger Apoteket stopptider och leveranser till dospatienter, så att allt hinner levereras i tid innan långhelgen. Ändrade stopp- och leveranstider för öppenvårdsdos inför påsk 2023 återfinns...

Läkemedel

VAS - Information inför ny VAS-version 50.1

Publicerad:

​Ny VAS-version kommer att driftsättas onsdag 22 mars med start kl. 22.30. För infromation om leveransen se bifogad PP-presentation. Information VAS 50.1.pptx Frågor gällande VAS 50.1 kan ställas via ärende i Servicedesk eller tfn 010-476 19 00.

IT-stöd i vården

Uppgradering av Spirare

Publicerad:

Versionsnyheter i korthet Användargränssnittet ser ut som det gjorde innan uppgraderingen. Det har tillkommit en funktion för automatisk tolkning av spirometrier enligt leverantörens algoritm, som man kan välja att aktivera. Om någon verksamhet önskar detta kontakta Ergin Kovac, Applikationsspecialist på MTH. Funktionen att tabba sig fram är åtgärdad och följer nu rätt ordning i fälten. Problemen med att Spirare klipper...

IT-stöd i vården

Region Halland har tecknat nytt avtal avseende insulinpumpar, och CGM RS210675

Publicerad:

Avtalet gäller från 2023-02-15 till och med 2025-02-14 med möjlighet till ytterligare 12+12 månaders förlängning. Avtalet omfattar insulinpumpar, patchpumpar, fristående rt (Real Tid)- CGM system, fristående is (Intermittent Scanning)- CGM samt förbrukningsartiklar. Nio leverantörer är antagna. För mer information gällande avtal och priser se vår Avtalskatalog

Generell

NCS Läkemedelsmodul - Uppgradering 15 mars

Publicerad:

  Information om innehållet finns att läsa här: Leveransbesked NCS 5.14.4   Under driftstoppet kommer läskopia av NCS att vara tillgänglig. Förberedelser inför driftstoppet görs enligt gällande rutiner.   Vid frågor eller rapportering av fel i samband med och/eller efter uppgraderingen kontakta Läkemedelssupporten, 010 - 47 61 900. Kontakt: Larnemo Elin RK

IT-stöd i vården Läkemedel

Socialstyrelsen rekommenderar en månads egenberedskap av läkemedel och förbrukningsartiklar

Publicerad:

Socialstyrelsen rekommenderar specifika patientgrupper att lagra läkemedel och förbrukningsartiklar föreskrivna av hälso- och sjukvårdspersonal för en månad i hemmet. Den nya rekommendationen rör patienter med stadigvarande behandling för sjukdom eller annat hälsotillstånd. Syftet med den nya rekommendationen är att stärka beredskapen och minska sårbarheten hos patienter, hälso- och sjukvård och apotek. Egenberedskap är en del i samhällets arbete med att...

Läkemedel

Användning av munskydd återgår till ordinarie rutiner

Publicerad:

Nu tas kravet om munskydd för att skydda andra från smitta (source control) bort för vård- och omsorgspersonal i patientnära situationer i Halland. ​Beslutet kommer efter att smittläget för covid-19, influensa och RS bedömts vara väsentligt lugnare i Halland. Flera andra regioner har redan eller håller nu också på att genomföra dessa förändringar. Beslutet gäller direkt. Detta innebär att rekommendationerna...

Covid-19

Hälsoinformatiknytt nr 1 - 2023

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Vill du veta mer om Hälsoinformatikfunktionens uppdrag, organisation och medlemmar, läs här ICD-kod för Hetsätningsstörning Vid behov att registrera kod för hetsätning ska ICD-kod F50.8 Andra specificerade ätstörningar användas. Dock...

IT-stöd i vården

Nu förbereds för nya avdelningen Smärtbehandlingen

Publicerad:

Efter många års efterfrågan har Region Halland snart större möjligheter att ta hand om patienter med smärta i Halland. Rehabiliteringskliniken på Hallands sjukhus arbetar nu med uppdraget att starta en smärtbehandlingsverksamhet. Verksamheten är kopplad till den befintliga Smärtrehabiliteringen och kommer att gå under benämningen Smärtbehandlingen. Smärtbehandlingen ska erbjuda en konsultations-, behandlings- och rådgivningsfunktion för patientansvariga läkare inom närsjukvård eller specialistsjukvård....

Generell

Nu avvecklas covid-19-informationen – åtgärder genomförs centralt och av verksamheterna

Publicerad:

I takt med att Folkhälsomyndigheten har justerat sina rekommendationer till ett normalläge när det gäller covid-19 så avvecklas nu också den extrainformation som Region Halland och privata vårdcentraler har haft. Kommunikationsinsatserna under pandemin genomfördes till stor del regionövergripande i samarbete med förvaltningarna och avvecklingen sker nu också gemensamt. Detta gäller all verksamhet; vård, administrationsbyggnader, skolor, kulturen, kollektivtrafiken med mera. En...

Covid-19

Ketogan suppositorier tillhandahålls inte längre

Publicerad:

Utan förvarning har suppositorier Ketogan (ketobemidon 10 mg/dimetylaminofenylbuten 50 mg) slutat tillhandahållas på den svenska marknaden och kan därmed inte förskrivas längre. Suppositorium Ketogan har de senaste åren varit ett behandlingsalternativ vid svår smärta orsakad av njursten eller gallsten, efter att suppositorium Spasmofen försvann från den svenska marknaden under 2020. Behandlingsalternativ I dagsläget finns inga direkt utbytbara produkter tillgängliga. Det...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation tablett Triobe - påverkar dospatienter med öppenvårdsdos

Publicerad:

Det råder för närvarande en restsituation för tablett Triobe (kombination av vitamin B6, vitamin B12 och folsyra). Triobe beräknas preliminärt åter i mitten av augusti. Direkt utbytbara alternativ saknas, se behandlingsalternativ nedan. Patienter med "vanliga" recept behöver inte sökas upp, men om du som förskrivare blir kontaktad av patient eller apotek angående restsituationen bör du se över patientens behov och...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Årets första nyhetsbrev för Platina

Publicerad:

Välkommen att ta del av årets första nyhetsbrev för Platina. Här kan du läsa om de nyheter som nyligen släppts i Platina. Nyhetsbrev 2023 nummer 1 Du hittar samtliga Platina-nyhetsbrev på vår sida för nyhetsbrev på intranätet.

Generell

3-månaders intyg införs för ensamåkning och direktresor med sjukresor

Publicerad:

Nu införs kortare giltighetstid för sjukreseintyg gällande ensamåkning och direkt resa. Den nya giltighetstiden är 3-månader, därefter ska en ny bedömning av behoven utföras. En av anledningarna till att intygens giltighetstid kortas ner för de här två varianterna av sjukresor är för att de är väldigt kostsamma. Ensamåkning innebär att patienten inte kan samåka med någon annan utan får åka...

Generell

Droppstift - ny ersättningsprodukt

Publicerad:

Det har en tid varit brist på droppstift som används för att ta ut bloddroppar ur venösa provtagningsrör utan att behöva ta bort proppen. Nu finns en ersättningsprodukt att beställa via Websesam. Den har samma funktion och användning som föregångaren. Artikel: 614915 Benämning: Smear safe Dispenser Beskrivning: Droppstift för vacuumrör   Vid frågor kontakta: Spec.BMA/Instruktör Martin Samuelsson Martin.Samuelsson@regionhalland.se Tfn: 035-13...

Analyser och provtagning

Bristsituation alfakalcidol (Etalpha)

Publicerad:

Det råder för närvarande en restsituation för kapsel Etalpha (alfakalcidol) 0,25 µg. Etalpha 0,5 µg, Alfacalcidol Orifarm 0,25 µg och 0,5 µg finns dock åter tillgängligt. Beräknad tid för bristsituationerna Etalpha kapsel 0,25 µg beräknas preliminärt åter i slutet av augusti. Kapsel Alfacalcidol Aristo (innehåller jordnötsolja) tillhandahålls för närvarande inte i Sverige. Tillgängliga behandlingsalternativ innehållande alfakalcidol Etalpha kapsel 0,5 µg...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation Lasix retard (furosemid i depotform)

Publicerad:

Depotkapsel Lasix Retard (furosemid) är restnoterad i båda styrkor. Lasix Retard 60 mg 100 st i rör/burk samt blister är preliminärt åter i mitten av november. Lasix Retard 30 mg 100 st i rör/burk samt blister är preliminärt åter månadsskiftet september/oktober.   Det saknas direkt utbytbara alternativ till Lasix Retard. Vid behov av fortsatt behandling med furosemid kan behandling med...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Nytt beslut kring nuvarande covidvaccin och primärvaccination

Publicerad:

Nu kan de anpassade mRNA-vaccin som hittills använts till enbart påfyllnadsdoser även användas vid primärvaccination mot covid-19, det vill säga till dos 1 och dos 2, det har Folkhälsomyndigheten beslutat och meddelat under dagen. Enligt beslutet är det variantanpassade bivalenta BA.4/5- innehållande mRNA-vaccin, dvs det vaccin som används för påfyllnadsdoser, godkänt från 12 år och äldre. Beslutet gäller från den...

Covid-19

Ingen personalprovtagning av covid-19 längre

Publicerad:

Från den 15 februari ändras Folkhälsomyndighetens rekommendationer för provtagning covid-19. Förändringen innebär att personal som arbetar inom vård- och omsorg inte längre ska genomföra provtagning av covid-19 vid symtom. För vård- och omsorgspersonal är det fortsatt viktigt att gå hem från jobbet så snart man får symtom på luftvägsinfektion eftersom man är som mest smittsamma i början. Sedan ska man...

Covid-19

MittVaccin blir sammanhållen vaccinationsjournal i Region Halland

Publicerad:

Region Halland har fattat beslut om att MittVaccin ska vara regionens sammanhållna vaccinationsjournal där alla vaccinationer ska registreras. Detta för att öka patientsäkerheten genom att vaccinationer endast registreras i ett och samma journalsystem. ​Fr.o.m. 1 april 2023 ska alla invånares vaccinationer som utförs inom Region Halland registreras i MittVaccin.   De enheter som redan är i gång med att registrera...

IT-stöd i vården Läkemedel

Regionens två ”Covid-fordon” tas bort och ersätts med ordinarie serviceresor

Publicerad:

Nya rutiner för vårdpersonal Förarna ska inte ha någon fysisk kontakt med patienten utan i dessa fall är det förarens uppgift att enbart köra mellan A och B. Det åligger därför vårdpersonalen att följa med patienten till fordonet, att sätta patienten i bilen och spänna fast bältet om det skulle behövas. Behöver patienten hjälp vid framkomsten till hemmet, måste vårdpersonalen...

Covid-19 Generell

Rekommendation för TNF-alfa-hämmare

Publicerad:

Nu finns en uppdaterad regional rekommendation som anger preparatval för subkutan behandling och infusionsbehandling med TNF-alfa-hämmare: Region Hallands rekommendation för TNF-alfa-hämmare - Vårdgivare Kortfattat gäller följande: Förstahandsval vid subkutan behandling är adalimumab i form av 6-pack Hukyndra eller Hyrimoz. Vid behov av alternativ kan etanercept väljas – se rekommendationen för preparatval. Förstahandsval vid infusionsbehandling är infliximab, där Zessly är förstahandsval...

Läkemedel

Uppgradering av Röntgen Hallands bild- och journalhanteringssystem 11 februari

Publicerad:

Tidsschema 11 februari 06:00 Sectra RIS/PACS stängs ner. Inga remisser kommer tas emot elektroniskt och inga bilder kan ses i Sectra PACS. 14:00 Sectra RIS/PACS startas upp. Detta är en ungefärlig tid. Remisser Under driftstoppet gäller manuella rutiner på röntgen, remisser kan skrivas och sändas i VAS men måste komma till röntgen på papper och vi levererar endast papperssvar. Bilder...

Generell IT-stöd i vården

Omtanke Halland – en gemensam målbild för vård och omsorg

Publicerad:

Omtanke Halland. Så heter den målbild för det gemensamma arbetet med god och nära vård som tagits fram i ett samarbete mellan de halländska kommunerna och Region Halland. Meningen med målbilden är att ta ut en riktning för hur vård och omvårdnad i Halland ska utvecklas mot en god och nära vård som är sammanhållen, personcentrerad och nära. Det är...

Generell

Snart öppnar vaccinationsbokningen för personer över 80 år

Publicerad:

Nu är det snart dags, för de som rekommenderas ytterligare en påfyllnadsdos under våren, att boka vaccinationstid. Den 14 februari öppnar bokningen för personer över 80 år (födda 1943 eller tidigare) och från den 1 mars finns det tillgängliga vaccinationstider på samtliga vårdcentraler i Halland. Först till hösten rekommenderas personer mellan 50–79 år och personer över 18 år som är...

Covid-19

Fortsatta pappersremisser till ortopedteknik

Publicerad:

Sedan 1 december 2022 har den ortopedtekniska servicen med utbudsställen på Hallands sjukhus tagits över av en ny leverantör – Aktiv Ortopedteknik. Planen var att gå över till digitala remisser från den 1 februari. Detta har dock stött på tekniska problem. Därför uppmanas alla remittenter att använda pappersremisser enligt tidigare rutiner till dess att annat meddelas.

Generell

Nytt gränssnitt för att söka i nationella HSA-katalogen

Publicerad:

Region Hallands lokala katalog Hallandskatalogen skickar var tjugonde minut uppgifter om personal och verksamheter till nationella HSA-katalogen. Alla organisationer som är verksamma inom hälso- och sjukvården i landet, det vill säga alla regioner, kommuner och de flesta privata vårdgivare, lagrar på samma sätt sina uppgifter i HSA. Nu har Inera lanserat ett nytt och förbättrat gränssnitt för att hitta kontaktuppgifter...

Hallandskatalogen

MittVaccin blir sammanhållen vaccinationsjournal för BHV

Publicerad:

Barnhälsovården börjar registrera alla barnvaccinationer i MittVaccin från den 1 februari. MittVaccin är nu sammanhållen journal för alla vaccinationer inom Region Halland.   ​I Region Halland har det fattats beslut om att MittVaccin ska vara regionens sammanhållna vaccinationsjournal där alla invånarens vaccinationer ska dokumenteras. Detta för att öka patientsäkerheten genom att alla vaccinationer endast dokumenteras i ett och samma journalsystem. Barnvaccinationer...

Generell IT-stöd i vården Läkemedel

Resistensbestämning av Mycoplasma genitalium

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2023-02-01 Resistensbestämning för makrolider (inklusive azithromycin) kommer att införas 2023-02-01 som en rutinanalys på alla prover där Mycoplasma genitalium påvisas. Tidigare har positiva prov skickats till Stockholm för resistensbestämning. Med ökande resistensnivåer är det viktigt att få snabbare analyssvar och att resistensbestämning görs i större omfattning än tidigare. Därför införs analysen vid Klinisk mikrobiologi, Hallands...

Analyser och provtagning

Nya provkoder för CAPD

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2023-01-30 Mikrobiologen inför nya provkoder för CAPD. Från och med 2023-02-01 vill vi ha en remiss per flaska. I VAS heter de nya provkoderna CAPDAN (anaerob flaska) och CAPDAE (aerob flaska). Se mer information i analysförteckningen. Ledpunktat, pleuravätska och ascites rekommenderas att tas i sterilt rör.

Analyser och provtagning

P(tU)-Kappa- och lambdakedja (Ig) - korrigerat referensintervall

Publicerad:

Förändring fr.o.m. vecka 5 2023 En ny analysmetod för kappa- och lambdakedja i urin införs vecka 5 2023. På grund av metodbytet kommer referensintervallen att ändras enligt nedan: P(tU)-Kappakedja (Ig) 0 - 9 mg/L P(tU)-Lambdakedja (Ig) 0 - 9 mg/L   Vid frågor kontakta: Överläkare Jan Miller Jan.Miller@regionhalland.se Tfn: 035-13 15 85

Analyser och provtagning

Barnveckan på Tylösand 22-25 maj – För dig som träffar barn i ditt arbete

Publicerad:

Under fyra dagar kommer vi få lyssna på intressanta föreläsare, såväl nationella som internationella, medverka i paneldiskussioner, workshops och utbyta erfarenheter. Föreläsningarna involverar de olika områdena inom barnsjukvård, neonatologi, neurologi, endokrinologi, smärta, palliativ vård och omvårdnad, reumatologi, onkologi mm mm mm. Tema - Barnet på språng Årets tema är ”barnet på språng”. Barnet är i ständig rörelse i så många aspekter...

Generell

Uppdatering: Bristsituation Baklofen tabletter 10 mg och 25 mg

Publicerad:

Det råder för närvarande en restsituation för tablett Baklofen 10 mg och 25 mg som beräknas fortsätta under sommaren. I dagsläget finns dock baklofen från några tillverkare åter tillgängliga enligt nedan. Observera! Plötslig utsättning av baklofen kan ge allvarliga utsättningsreaktioner. Eftersom plötsligt uppehåll av behandling med höga doser baklofen (>30 mg/dygn för vuxna, eller >0,3 mg/kg/dygn för barn) kan leda till...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Förändrat provtagningsrör för maskägg

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2023-01-26 Avföringsprov för analys av maskägg ska tas i sterilt plaströr med sked, websesam 606851. Tillsats av SAF-lösning utgår. För övrigt sker provtagningen som tidigare, se instruktioner i analysförteckningen.  

Analyser och provtagning

Pt(U)-Natrium - justerat referensintervall

Publicerad:

Förändring under vecka 5 2023 Referensintervallet för Pt(U)-Natrium justeras för att överensstämma med vad som anges i referensintervallstudier. Efter förändringen ser det ut på följande sätt: Pt(U)-Natrium 0-17 år: Referensintervall saknas Vuxna: 40 - 220 mmol/dygn Referensintervallet för plasma är oförändrat.   Vid frågor kontakta: Specialistläkare Hilda Hallander Hilda.Hallander@regionhalland.se Tfn 035-13 45 94

Uppdatering bristsituation GLP1-analoger

Publicerad:

Läkemedelskommittén Halland har tidigare informerat att det kan komma att uppstå periodvisa återkommande bristsituationer för de subkutana GLP1-analogerna Ozempic (semaglutid), Trulicity (dulaglutid) och Victoza (liraglutid). Situationen med osäker tillgång på subkutana GLP1-analoger ser ut att kunna fortsätta under större delen av 2023. Under perioden med återkommande restsituationer och begränsad tillgång på subkutana GLP1-analoger rekommenderar Läkemedelskommittén Halland följande: Avstå från nyinsättning...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Anti faktor Xa beställs i VAS och ny remiss för trombosutredning

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 18 januari 2023 P-Anti faktor Xa beställs fr.o.m. 2023-01-18 i VAS. Samtidigt försvinner analysen från trombosutredningsremissen. Därmed upphör också laboratoriets service att tillsammans med resultatet föra in uppgifter om typ av läkemedel, dosering och tid för senaste dos. VAS-kod: AFXA Trombosutredningsremissen, som laddas ner från Klinisk kemis webbplats Remisser Klinisk kemi - Vårdgivare (regionhalland.se), ändrar samtidigt utseende. Var...

Analyser och provtagning

Analys av Influensa ingår i beställningen för SARS-CoV-2

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2023-01-17 Vid beställningen av SARS-CoV-2 (COVPat, COVPer och COVKOM) ingår nu alltid analys av Influensa A och B. Provtagningsmaterial för denna analys är rör med grå kork (art nr 608283). I de fall där man behöver beställa akuttest (COVXA), som i första hand är reserverat till akutmottagningarna, vill vi påminna om att använda E-swab (art...

Analyser och provtagning

Nya remisskoder till verksamheterna vid Hallands sjukhus Kungsbacka

Publicerad:

Förändringar i remissflödet Nya remisskoder, se tabell nedan. Remisser för port-a-cath ska från och med 17/1 ställas till Kirurgikliniken HS, Operation Kungsbacka, remisskod hskiropk. Remisser gällande slutenvård på Kungsbacka sjukhus ska ställas till Onkologikliniken HS, Vårdavdelningen Kungsbacka, remisskod hsonkpvavd. Remisser för anslutning till Kungsbackas palliativa konsultteam ska precis som idag ställas till hsonkppalk.     remisskoder-hsk-230116    

IT-stöd i vården

Inhalationsallergenmix (Phadiatop) - automatisk splittning

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 10 januari 2023 Från 2023-01-10 kommer alla positiva (≥0,35 PAU/L) analyser för IgE antikroppar, inhalationsallergenmix (Phadiatop) att testas automatiskt (splittas) för ingående specifika allergen. Ingen administrativ avgift utgår för splittningen. VAS-kod IGELUF. Om beställare föredrar att inte låta provet automatiskt testas ytterligare (splittas) efter positivt resultat, ska VAS-kod PHADNO användas för att beställa analysen. Om beställare som använt...

Analyser och provtagning

VAS - Uppdatering av diagnos- och åtgärdskoder sker 9 januari

Publicerad:

Måndag den 9 januari kl. 17.00 uppdateras kodregister för diagnos- och åtgärdskoder i VAS till 2023 års koder. Information om ändringarna finns på Socialstyrelsens hemsida - Ändringar i Socialstyrelsen klassifikationer. Uppdatering till 2023 års DRG-grupperare i VAS sker kring den 1 mars och fram till dess kan meddelandet "DRG-grupperare saknas + en kod" fås vid diagnosregistrering med 2023 års koder.

IT-stöd i vården

Nya besked om vaccination mot covid-19 under 2023

Publicerad:

Det blir fortsatt vaccination mot covid-19 under 2023 för personer 65 år och äldre samt för yngre med riskfaktorer, det meddelade Folkhälsomyndigheten på torsdagen. Från och med den 1 mars 2023 kommer Folkhälsomyndighetens rekommendation om vaccination mot covid-19 att innebära två påfyllnadsdoser per år för personer 80 år och äldre samt för boende på särskilda boenden för äldre (SÄBO). För...

Covid-19

Bristsituation amoxicillin samt amoxicillin/klavulansyra

Publicerad:

Det råder sedan en tid tillbaka en bristsituation för läkemedel innehållande amoxicillin, något som nu även har drabbat kombinationspreparat amoxicillin/klavulansyra. Bristsituationen märks av i hela Europa och beror bland annat på ökad efterfrågan och otillräcklig produktionskapacitet. Vilka produkter berörs av restsituationen? I dagsläget är flertalet styrkor och förpackningsstorlekar för tabletter med amoxicillin samt amoxicillin/klavulansyra restnoterade, även om det kan finnas...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Ny affisch: Patientavgifter 2023 - skriv ut i A3 och häng upp

Publicerad:

Två ändringar gör att en ny affisch för patientavgifter behöver skrivas ut och hängas upp på alla vårdcentraler, mottagningar, avdelningar och receptioner inom vården direkt på det nya året. Det som förändras är: Avgift för patient som är inneliggande på sjukhus höjs till 120 kronor (110 kronor= Högkostnadsskyddets gräns höjs till 1300 kronor (1200 kronor) Ansvarig för respektive verksamhet behöver...

Generell

P-MMA

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 5 januari 2023 Sedan i maj 2022 har Klinisk kemi Halland arbetat med att optimera vår lokala analysmetod för P-Metylmalonat (MMA). Under tiden har proverna skickats till Klinisk kemi Karlstad för analys. Klinisk kemi Halland har nu optimerat metoden och proverna kommer fr.o.m. 5 januari 2023 åter analyseras i Halmstad. Provtagning PST-rör (mintgrön propp) Vid provtagning med microtainerrör...

Analyser och provtagning

Vaccinbeställningar jul och nyår 2022

Publicerad:

Vaccinleverantörerna meddelar att alla enheter som beställer vaccin i möjligaste mån bör undvika att önska leveransdatum fredag 23/12. Detta eftersom förseningar inte är ovanligt, vilket i sin tur kan medföra obrukbara vaccindoser om leveransen inte sker förrän efter helgdagarna. Vidare bör även vaccinbeställningar med leverans vecka 52 (leveransdagar 28–30/12) och vecka 1 (leveransdagar 3–5/1) undvikas i möjligaste mån, även det...

Läkemedel

Åtgärder vid ökad smittspridning av luftvägsinfektioner och magsjuka

Publicerad:

Åtgärder vid ökad smittspridning Just nu ökar flertalet smittor, såsom covid-19, influensa, RS och magsjuka i samhället och inom vården. Belastningen på akutmottagningarna och många andra vårdverksamheter är stor. Många som arbetar inom vård och omsorg är sjuka vilket innebär stor risk för personalbrist. Det är dock inte smittspridning av den graden att samordnade regionövergripande restriktioner eller rekommendationer återinförs. Varje verksamhetschef avgör...

Covid-19

Nytt provtagningsrör för SARS-CoV-2 PCR

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2022-12-15 Ett nytt covidrör (art nr 608283) införs på grund av att mikrobiologen köpt in nya instrument för analys av SARS-CoV-2. Detta instrument kommer dessutom att analysera influensa från samma provrör. Från och med 2023-01-09 ska endast detta rör användas för covidprovtagning. Observera att det inte ska användas för andra PCR-analyser eller odling. Det finns...

Analyser och provtagning

Nya provtagningsrör för klamydia och gonorré PCR

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2022-12-15 Nya provtagningskit införs på grund av att mikrobiologen köpt in nya instrument för analys av klamydia och gonorré. Från och med 2023-01-09 ska endast dessa rör användas för PCR-provtagning av klamydia och gonorré. Rören finns att beställa på Websesam redan nu men det är viktigt att rören inte används förrän 2023-01-09. OBS - QR-koden...

Analyser och provtagning

Uppdatering restsituation för amoxicillin

Publicerad:

Det råder sedan en tid tillbaka en bristsituation för läkemedel innehållande amoxicillin. Denna bristsituation märks av i hela Europa och beror bland annat på ökad efterfrågan och otillräcklig produktionskapacitet. Vi har i denna och tidigare nyheter försökt förtydliga vilka behandlingsalternativ som finns tillgängliga vid en bristsituation. Tillgängliga amoxicillinberedningar september 2023 Följande förpackningar är inte restanmälda till Läkemedelsverket och bör finnas...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Ombyggnation på bårhuset i Kungsbacka!

Publicerad:

Från och med v1 2023 börjar en ombyggnation, för utökning av platser, på bårhuset i Kungsbacka som kommer att pågå till 1 mars 2023. Från och med v52 2022 ska bårhuset vara tomt och det är då inlämningsstopp. Under denna period går det inte att lägga in avlidna på bårhuset utan man får kontakta en begravningsbyrå som anhörig önskar i...

Analyser och provtagning

Beställningar och leveranser öppenvårdsdos jul och nyår 2022

Publicerad:

Kom ihåg att vara ute i god tid med beställningar av öppenvårdsdoser från Apoteket inför jul och nyår! Inför jul och nyår tidigarelägger Apoteket stopptider och leveranser till sina dospatienter så att allt hinner levereras innan storhelgen. Tänk även på att Apoteket inte kan skicka kylvaror dagen före en helgdag eller en röd dag.   Ändrade stopp- och leveranstider för öppenvårdsdos...

Läkemedel

P-Dabigatran utgår ur sortimentet

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 16 december 2022 Eftersom Klinisk kemi Halland endast har fått ett fåtal beställningar på koncentrationsbestämning av Dabigatran kommer analysen i Halmstad att läggas ner. Analysen utförs av Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Skåne, Lund och Malmö samt Klinisk kemi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg. Däremot fortsätter Klinisk kemi Halland att erbjuda analys av P-Apixaban och P-Rivaroxaban. Vid frågor kontakta: Överläkare Maria Held...

Analyser och provtagning

Pandemimottagningen byter organisatorisk tillhörighet inom Region Halland

Publicerad:

Organisationsförändringen innebär inga praktiska förändringar för dig som behöver komma i kontakt med Pandemimottagningen för stöd i smittspårning. ​Under den mest intensiva tiden av pandemin (covid-19) byggdes ett tillfälligt område upp inom Närsjukvården Halland – Uppdrag Pandemi. Detta område har, i takt med att pandemin avtagit, minskat i storlek och idag finns en mindre smittspårningsdel (kallad Pandemimottagningen) och samordningsansvaret vaccination...

Hälsoinformatiknytt nr 5 - 2022

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Ändrade tabellvärden sökord Våld i nära relation I samband med uppdaterat rutin Våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck har justeringar gjorts i strukturen för sökord Våld i...

IT-stöd i vården

Ändrade regler för sent om- och avbokade samt uteblivna besök i vården från 1 maj

Publicerad:

Regionfullmäktige har i Mål och budget 2023 beslutat om nya regler för såväl uteblivna som sent om- och avbokade vårdbesök. Beslutet skulle börja gälla från årsskiftet, men införandet har flyttats fram till 1 maj 2023.  Bakgrunden till beslutet är att använda vårdens resurser effektivt och i möjligaste mån kunna erbjuda tomma tider till väntande patienter. Det tidigare regelverket har varit...

Generell

Nya adresser för remisser till ortopedteknik

Publicerad:

Vi har tidigare informerat att den ortopedtekniska verksamheten i Region Halland tas över av Aktiv Ortopedteknik från och med 1 december. Verksamheten kommer som tidigare att finnas på Hallands sjukhus i Kungsbacka, Varberg och Halmstad. För dig som remittent gäller följande: Under perioden 1 december till 31 januari kommer remisser att fortsätta skickas via pappersremiss, men till ny remisskod. Remiss...

Generell

Nu är det möjligt att förskriva CGM-produkten FreeStyle Libre 2 till vissa diabetespatienter

Publicerad:

Nu är det möjligt att förskriva CGM-produkten FreeStyle Libre 2 till vissa diabetespatienter i Region Halland. Den regionövergripande rutinen för kontinuerlig glukosmätning med Freestyle Libre  har reviderats i enighet med det Medicintekniska Produktrådets rekommendation. Den reviderade rutinen möjliggör förskrivning av Freestyle Libre 2 till vissa diabetespatienter i Region Halland. Tidigare beslut om att enbart förskriva Freestyle Libre 1 har upphört...

Restsituation Kajos oral lösning

Publicerad:

Det råder för närvarande en restsituation för Kajos oral lösning, som preliminärt beräknas pågå till februari 2023. Det finns inget direkt utbytbara alternativ, men APL kan tillverka en alternativ produkt på beställning: Kaliumcitrat APL oral lösning 100 mg/ml utan socker. Produkten är hållbar i sex månader. Eftersom produkten tillverkas på beställning är leveranstiden på cirka sex arbetsdagar. Kajos oral lösning...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Information från Smittskydd 

Publicerad:

Folkhälsomyndigheten har gjort vissa justeringar av hur smittsamhet vid covid-19 bedöms för olika grupper. Om man är vaccinerad eller ej påverkar inte längre hur länge man ska stanna hemma vid covid-19. Vårdpersonal ska alltså vara hemma minst 5 dagar vid covid-19 oavsett vaccinationsstatus. Man kan återgå till jobb/skola med mera vid mer än 1 dygns feberfrihet och påtaglig allmänförbättring.  ...

Covid-19

Begränsad bemanning för Användarstöd IT Teknikstöd/Vårdsystemsstöd på torsdag 24/11

Publicerad:

IT har tagit höjd för att ta hand om verksamhetskritiska system över telefon, men vi behöver hänvisa resterande ärenden till vår webbportal och ber er ha överseende med detta.(https://servicedesk.lthalland.se/) Användarstöd IT har en verksamhetsdag den 24/11 och för första gången kommer vi ta med hela vår avdelning.  Detta är ett led i vår satsning för ett förbättrat arbetssätt framgent. En...

IT-stöd i vården

VAS e-arkiv – ny version idag

Publicerad:

​Idag 22 november driftsätts en ny version av VAS e-arkiv mellan klockan 12–13. I den nya versionen har e-arkivet PDL-anpassats vilket innebär att man inte längre kan ta del av information på mer än en vårdenhet i taget. PDL-anpassning Behörigheten i VAS styr vilka vårdenheter som syns under "Mina vårdenheter" Övriga vårdenheters dokumentation syns under "Andra vårdenheter" och kan låsas upp vårdenhet per vårdenhet....

IT-stöd i vården

BD Seditainerrör för B-SR (sänka) – tillverkningen upphör

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 1 april 2023 Leverantören BD (Becton Dickinson) har meddelat att fr.o.m. 2023-04-01 kommer deras rör för B-SR (Seditainer websesam 21764) som används i Region Halland sluta tillverkas och tas bort från den svenska marknaden. BD lägger ner tillverkningen av alla SR-rör och inget alternativ med liknande funktion kommer att finnas att tillgå. Det patientnära systemet med monosedrör och...

Periodvis bristsituation Ozempic

Publicerad:

OBS! Inaktuell nyhet, se istället nyheten Uppdatering bristsituation GLP1-analoger (2023-01-19) för uppdaterade datum. På grund av ökad efterfrågan av Ozempic (semaglutid) injektionsvätska har tillverkaren meddelat att det kommer att uppstå periodvisa återkommande bristsituationer som kan pågå även under första delen av 2023. För närvarande råder en restsituation för Ozempic 0,25 mg och Ozempic 0,5 mg som preliminärt beräknas pågå till...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

VAS-etiketter med dubbla streckkoder

Publicerad:

Det förekommer att VAS-etiketter skrivs ut över etikettskarvarna vilket ger dubbla streckkoder på VAS-etiketterna, se exempelbilder nedan. Etiketter som har dubbla streckkoder, oavsett hur lite av den extra streckkoden som syns, får absolut inte användas. Det kan vara streckkoder som hör till två olika patienter på samma etikett vilket kan leda till patient- eller provförväxling när proverna registreras på laboratoriet....

Analyser och provtagning

Provtagning Varberg - ändrade öppettider

Publicerad:

Klinisk kemis provtagning på Hallands sjukhus Varberg har nu lunchstängt måndag-torsdag 12.15 - 13.00.   Öppettider Måndag - torsdag    kl. 07.15 - 15:30    Lunchstängt 12.15 - 13.00 Fredag                       kl. 07.15 - 13.00       Vid frågor kontakta: Avdelningschef Johanna Pettersson Johanna.Pettersson@regionhalland.se Tfn 0340-48 14 14

Analyser och provtagning

FC-Mix-rör (rosa propp) till P-Glukos är åter tillgängliga

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 14 november 2022 FC-Mix-rör (websesam 607009) till P-Glukos är sedan en tid åter tillgängliga för leverens och Klinisk kemi Halland tar från och med måndag 2022-11-14 bort den reservrutin som möjligjort analys av glukos i PST-rör (mintgrön propp). Analys av P-Glukos kommer endast utföras på prov taget i FC-Mix-rör (rosa propp).   Vid frågor kontakta: Spec.BMA/Instruktör Martin Samuelsson...

Analyser och provtagning

S-CDT - åter i drift i Halmstad

Publicerad:

Det instrumentproblem som medfört att S-CDT skickats till Klinisk kemi Karlstad för analys är nu löst. Analysen utförs nu åter vid Klinisk kemi Halmstad. Vid frågor kontakta: Överläkare Jan Miller Jan.Miller@regionhalland.se Tfn: 035-13 15 85

Analyser och provtagning

Redovisningsservice och Fakturaservice har stängt idag

Publicerad:

Redovisningsservice och Fakturaservice har stängt sin telefonsupport för utvecklingsdag,  onsdagen den 9 november och torsdagen den 10 november. Öppnar åter fredagen den 11 november.​ Maria Engvall Avdelningschef Redovisningsservice, RGS Telefon: 0104-76 19 00 Skånegatan 59, Halmstad Kontakt: Engvall Maria

När uppgifter i ett barns e-tjänst behöver skyddas – ny regional rutin

Publicerad:

Hur ska vi i vården agera när det finns behov av att begränsa en vårdnadshavares åtkomst till ett barns journaluppgifter? I den nya regiongemensamma rutinen får du svar. Digitaliseringen i vården ökar och även antalet invånartjänster ökar snabbt. Därför har det funnits ett behov av att förtydliga och samla information om vår regionala hantering av de fall där vårdnadshavares åtkomst...

Nytt standardiserat vårdförlopp - Myeloproliferativa neoplasier - SVF MPN

Publicerad:

Regionalt cancercentrum (RCC) samverkan, har tagit fram ett nytt standardiserat vårdförlopp (SVF), Myeloproliferativa neoplasier (MPN), som kommer att starta i Region Halland 2023-01-01. Det standardiserade vårdförloppet gäller vuxna patienter med polycytemia vera (PV) och essentiell trombocytemi (ET). Vid välgrundad misstanke skickas remiss till hematologimottagning på Hallands sjukhus. Information om handläggning, remissrutiner och kontaktuppgifter kommer att publiceras på vårdgivarwebben under vecka...

Generell

Ny VAS-klinik 8 november: Optha Ögonklinik

Publicerad:

Tisdagen den 8 november startar Optha Ögonklinik som ny klinik i VAS. Optha Ögonklinik är en privat ögonspecialistmottagning i Halmstad. Remisskod: Opthaogon Kontakt: Viktor Carlefred (systemsamordnare)

Generell

En remissväg in till Öron-, näs- och halsmottagningen Hallands sjukhus

Publicerad:

Från och med den 8 november är ÖNH en klinik i VAS och övriga vårdsystem för hela Halland. I samband med denna förändring inför vi en remissväg in! För att skriva remiss till oss välj remisskod: hsonhmott - ÖNH-mott Hallands sjukhus. Patienten kommer erbjudas tid på den ort i Halland där vi har bäst tillgänglighet, Halmstad, Kungsbacka eller Varberg. Patienter...

Generell

Restsituation Vibranord oral suspension

Publicerad:

Oral suspension Vibranord (doxycyklin) 10 mg/ml är restnoterad och beräknas preliminärt åter i månadsskiftet oktober/november 2023. Inget direkt utbytbart alternativ finns tillgängligt. För patienter som väger > 50 kg och är 8 år eller äldre är tablett doxycyklin ett alternativ. För övriga behandlingsalternativ, se kapitel Infektionssjukdomar, Borreliainfektioner i Terapirekommendationer Halland.   Läkemedelskommittén Halland 2022-11-04, uppdaterad 2023-06-26 med avseende på restnoteringens längd

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Bristsituation hydrokortison

Publicerad:

Tabletter hydrokortison 10 mg och 20 mg har varit drabbade av en bristsituation. Bristsituationen för hydrokortison 10 mg är löst, medan bristsituationen för hydrokortison 20 mg fortgår. Tillgänglighet i dagsläget: Tablett Hydrokortison Orion 10 mg är tillgänglig. Tablett Kortifarm 20 mg är restnoterad och beräknas preliminärt åter årsskiftet 2024/2025. Möjlighet att förskriva licensläkemedel hydrokortison 20 mg finns, rådgör med endokrinologkonsult....

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation Cilaxoral orala droppar

Publicerad:

Orala droppar Cilaxoral (natriumpikosulfat) är restnoterade och beräknas vara åter tidigast i mars 2024. Utbytbart alternativ orala droppar Laxoberal kan köpas receptfritt på apotek, men ingår inte i högkostnadsskyddet för läkemedel. Övriga perorala tarmirriterande medel som är tillgängliga är tabletter bisakodyl (Dulcolax, Toilax) . Dulcolax finns även som suppositorier. Se även kapitel Mag- och tarmsjukdomar, Obstipation i Terapirekommendationer Halland för...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Beslut att inte bevilja listningstak i Region Halland

Publicerad:

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott beslutade den 1 november att avslå begäran om listningsbegränsning i form av listningstak till följande vårdcentraler som ansökt om listningstak: • Stenblommans Vårdcentral (Kungsbacka kommun)• Neptunuskliniken (Varbergs kommun)• Husläkarna Varmbadhuset (Varbergs kommun)• Viktoriakliniken (Halmstad kommun)• Söndrumskliniken (Halmstad kommun) Regionstyrelsens Hälso- och sjukvårdsutskott beslutade den 25 oktober att bevilja begäran om listningsbegränsning till vårdcentraler som ansökt om...

Generell

Reviderad rutin för vård- och omsorgsplanering

Publicerad:

En reviderad version av Hallands Samverkansrutin för vård- och omsorgsplanering i öppenvård och utskrivningsplanering från sluten hälso- och sjukvård gäller från 1 november 2022. Läs mer om den reviderade versionen under Trygg och effektiv utskrivning https://vardgivare.regionhalland.se/uppdrag-avtal/socialtjanst-och-naraliggande-halso-och-sjukvard/trygg-och-effektiv-utskrivning/

Generell

VAS - Information inför ny VAS-version 50.0

Publicerad:

​Ny VAS version kommer att driftsättas onsdag 9/11 med start kl. 22.30. För information om leveransen se bifogad PP-presentation. Information VAS 50.0 (pdf) Frågor gällande VAS 50.0 kan ställas via Servicedesk.

Generell

Nu finns den Generiska modellen för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete för klinisk verksamhet tillgänglig som ett stöd i rehabiliteringsarbete!

Publicerad:

Den generiska modellen för rehabilitering är tänkt att vara ett stöd i kliniska verksamheter och omfattar patienter med behov av rehabilitering och i vissa fall sjukskrivning. Modellen är tänkt att kunna användas såväl av ledning som medarbetare och beskriver på ett övergripande sätt hur rehabilitering och försäkringsmedicin kan integreras i den kliniska verksamheten. Modellen beskriver och ger förslag på vad...

Generell

Utökat allergensortiment

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 1 november 2022 Klinisk kemi Halland utökar sortiment med nio IgE antikroppar, allergena komponenter, se tabell nedan för detaljer. Proverna har tidigare skickats till ett externt laboratorium för analys och införandet kommer att förkorta svarstiderna. ​ ​Kod ​Komponent ​Allergen ​VAS-kod ​f76 ​nBos d 4 alpha-lactalbumin ​Mjölk ​F76 ​f77 ​nBos d 5 beta-lactoglobulin ​Mjölk ​F77 ​f232 ​nGal d 2...

Analyser och provtagning

Beslut om listningsbegränsning i form av listningsstopp

Publicerad:

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott beslutade den 25 oktober att bevilja listningsstopp för vårdcentraler som ansökt om listningsstopp. Läjeskliniken har inkommit med en ansökan om listningsstopp och blivit beviljad detta under perioden 2022-11-01–2023-10-31. Vid Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskotts nästa möte (221101) kommer begäran om listningstak att behandlas. Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskotts beslut utgår från Region Hallands regelverk ”Rutin för handläggning av...

Generell

Förändringar avseende lipidanalyser

Publicerad:

Förändringar från mitten av vecka 44 2022 Vecka 44 genomförs följande förändringar avseende lipidanalyser (Kolesterol, LDL-kolesterol, HDL-kolesterol och Triglycerid): • Prov för analys av lipidstatus kan tas utan att patienten är fastande. Flera stora studier har visat att koncentrationen av lipider och lipoproteiner skiljer sig mycket lite i fasta jämfört med postprandiellt och att denna skillnad i de flesta fall saknar...

Analyser och provtagning

Ny transportjournal för dig som beställer ambulanstransport

Publicerad:

Du som vårdar en patient som ska hämtas för transport med ambulans ska fylla i en transportjournal. Nu finns en ny uppdaterad journal att ladda ner. Ambulans- och transportjournalen är avsändande läkares ordinationer till transporterande personal och det är mycket viktigt att den fylls i. Journalen följer med patienten och ska arkiveras som journalhandling hos den vårdenhet som tar emot...

Generell

Flygtransport av patient – så beställer du (ny rutin)

Publicerad:

Beställning av flygtransporter ska nu göras via telefon till SOS Alarm. Ny rutin finns för beställning av ambulanstransporter och sjukresor. [caption id="" align="alignnone" width="896"] Bild: Svenskt ambulansflyg[/caption] ​ Flygtransporter körs av Svenskt Ambulansflyg och beställs via SOS Alarm. Gör så här för att beställa flygtransport Ring SOS Alarm på telefonnummer 035-10 41 65. Uppge var patienten är skriven SOS Alarm...

Generell

Medspeech - uppgradering vecka 46

Publicerad:

Under vecka 46 kommer Medspeech uppgraderas till ny version 3.8.5. För att den nya versionen ska installeras måste datorn stå i utloggat läge i 15 minuter. Under vecka 44 och 45 erbjuds visning och information om den nya versionen, se datum längre ner i nyheten. De nya funktionerna riktar sig främst till medicinska sekreterare. Ny funktionalitet Sökfilter: Möjlighet att skapa...

IT-stöd i vården

Ny rutin och nytt arbetsmaterial ska underlätta arbetet med rutinmässiga frågor om våld i nära relationer

Publicerad:

Från den 1 november gäller den reviderade regionövergripande rutinen om våld i nära relationer inkluderat hedersrelaterat våld och förtryck. Verksamheterna kan nu också tillgodogöra sig ett nyligen framtaget kommunikationsmaterial som ska inspirera till att förstärka och stödja arbetet mot våld i nära relationer. Den reviderade rutinen har fått en tydligare struktur och tandvården har fått en egen rubrik. Dessutom har...

Generell

P-Metylmalonat (MMA) i microtainerrör

Publicerad:

Som tidigare meddelats skickas tillfälligt P-Metylmalonat (MMA) till Klinisk kemi Karlstad för analys. Analysmetoden som används i Karlstad kräver större provmängd än den som normalt används i Halland. Vid provtagning med microtainerrör behöver laboratoriet i Karlstad tre fulla PST microtainerrör (mintgrön propp). Vid frågor kontakta: Spec.BMA/Instruktör Martin Samuelsson Martin.Samuelsson@regionhalland.se Tfn: 035-13 18 05

Analyser och provtagning

Uppdaterad: Viktigt inför årets influensasäsong

Publicerad:

Stycket om testning för influensa har väckt frågor kring vad som kommer gälla för vård- och omsorgspersonal. Informationen från 2022-10-18 förtydligas därför nu. (Nytt i fetstil nedan) Informationen om testning gäller alltså inte vård- och omsorgspersonal, utan beskriver vilka patienter och omsorgstagare som bör testas för influensa vid symtom.  För personal inom vård och omsorg gäller, som tidigare, rekommendationen om...

Generell

Terapinytt nr 3

Publicerad:

Nu finns Terapinytt nr 3 2022 publicerad på Läkemedelskommitténs hemsida. Terapinytt är en digital tidskrift från Läkemedelskommittén Halland (Region Hallands expertorgan som rör läkemedel) och innehåller artiklar om aktuella läkemedelsfrågor.   I detta nummer kan du läsa om följande: - Levande vaccin kan vara olämpligt för spädbarn vars mödrar har/har haft immunhämmande läkemedel – varför är detta viktigt att känna...

Läkemedel

Beställningskod ANA-scl försvinner

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2022-10-17 Informationen avser analyser för ANA, antinukleära antikroppar. Mikrobiologen tar nu bort provkoden ANA-scl.Tidigare fanns provkoderna ANA och ANA-scl. ANA avsåg då endast ANA-screen (ENA, extraherbara nukleära antigen) och ANA-scl omfattade både ANA-screen och ANA-Immunofluorescens. Nu kommer både ANA-screen och ANA-immunofluorescens alltid ingå vid beställning av ANA.

Analyser och provtagning

Palliativa allmänna vårdavdelningen i Falkenberg öppnar igen

Publicerad:

På avdelningen i Falkenberg råder en lugn miljö där tanken är ge livskvalitet till människor i livets slutskede. Syftet med den allmänna palliativa vården är att patienten ska må så bra som möjligt trots sjukdom och att det stöd patienten behöver ska finnas nära till hands. Vården anpassas i möjligaste mån efter patientens personliga behov. Allmän palliativ sluten vård innebär...

Angränsande regioners testning för tidig upptäckt av prostatacancer

Publicerad:

Angränsande regioner har program för tidig upptäckt av prostatacancer. I programmen ingår blodprovstagning av PSA och det förekommer att patienter som hör till dessa regioner vill ta provet hos en vårdgivare i Halland. Dessa provtagningar ska utföras i patientens hemregion. De kan inte utföras i Halland. Om provet tas i Halland kan inte provresultatet användas i programmet. Exempel på remiss...

Analyser och provtagning

Välkommen till nya webbplatsen för FVIS

Publicerad:

Nu finns information om arbetet med Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) samlat på en ny webbplats, https://fvis.regionhalland.se . Webbplatsen vänder sig både till medarbetare i regionen och andra som är intresserade av att följa arbetet inför införandet av det nya vårdinformationsstödet i Region Halland. När FVIS införs (preliminärt 2024/2025) kommer successivt flera nuvarande journalsystem t ex VAS att fasas ut. Den information...

Generell IT-stöd i vården

Nytt provtagningsrör för SARS-CoV-2

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2022-10-12 Ett nytt covidrör (art nr 608283) införs på grund av att mikrobiologen köpt in nya instrument för analys av SARS-CoV-2. Detta rör kommer så småningom vara det enda rör som ska användas för covidprovtagning. Observera att detta rör inte ska användas för andra PCR-analyser eller odling. Det finns några saker att tänka på: QR-koden...

Analyser och provtagning

Biblioteket vid Hallands sjukhus Halmstad stängt 17/10 till 6/1

Publicerad:

FoU Medicinsk information och biblioteket Halmstad kommer under hösten att flytta sin verksamhet från befintliga lokaler vid ingång 19 till Personska villan bredvid huvudentré Hallands sjukhus Halmstad. Bibliotekslokalen är därför stängd under följande period: Måndag 17 oktober - fredag 6 januari (vecka 42–1) Service under period med stängt bibliotek: Beställda och reserverade böcker skickas ut till din arbetsplats med internposten....

Utveckling och forskning

S-CDT - instrumentproblem

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 11 oktober 2022 På grund av analysinstrumentproblem kommer S-CDT tills vidare skickas till Labmedicin Skåne för analys. Detta kan innebära längre svarstider. Vid frågor kontakta: Överläkare Jan Miller Jan.Miller@regionhalland.se Tfn: 035-13 15 85

Analyser och provtagning

Information om ny leverantör av ortopedteknik

Publicerad:

Från och med 1 december 2022 tas den ortopedtekniska verksamheten i Region Halland över av Aktiv Ortopedteknik. Denna verksamhet har i ett tiotal år drivits av Team Olmed. Bytet av leverantör kommer inte att innebära några stora förändringar för patienterna. Aktiv Ortopedteknik kommer att bedriva sin verksamhet i samma lokaler som Team Olmed funnits i på Hallands sjukhus i Varberg,...

Generell

Invånarens mobilnummer och samtycke till sms uppdateras nu i VAS från 1177.se

Publicerad:

Den 12 oktober aktiveras integrationen mellan den nationella personuppgiftstjänsten och VAS. Då överförs mobilnummer och samtycke till påminnelser från invånarens inställningar i 1177.se till VAS. Fördelarna med aktiveringen är flera. Invånaren kommer själv kunna ta ansvar och hantera förändringar av mobilnummer och också godkänna att uppgifterna delas med vården och används för aviseringar och påminnelser från VAS och andra system....

IT-stöd i vården

Hallands sjukhus tar över doseringsansvaret för patienter med Warfarinbehandling

Publicerad:

Mottagningarna på Hallands sjukhus kommer successivt påbörja arbetet med överföring av doseringsansvaret från närsjukvården i oktober 2022 och det preliminära slutdatumet är sista februari 2023. I samband med överföringen kommer det även ske förändringar i registrering av Journalia -AK, som är ett doseringsprogram för att övervaka behandling med antikoagulatia (warfarin). Det tidigare systemet Aurikula var ett kvalitetsregister där även ”Nya...

Difteri ökar bland immigranter - ta prov för analys vid behov

Publicerad:

​Smittskydd Halland vill uppmärksamma er på att fallen av difteri nu ökar i Europa hos immigranter - ta prov om misstanke finns. Majoriteten av de som fått difteri är från Afghanistan. Det har främst handlat om hudinfektioner men även några luftvägsinfektioner. Ett dödsfall har hittills rapporterats. När ni möter immigranter med hudinfektioner är det därför viktigt att ha difteridiagnosen i...

Rekommendation om allmän vaccination mot covid-19 för barn 12–17 år tas bort

Publicerad:

Den allmänna rekommendationen till barn i åldrarna 12–17 år om att vaccinera sig mot covid-19 upphör efter den 31 oktober, det meddelade Folkhälsomyndigheten under fredagen. Anledningen är den mycket låga risken för allvarlig sjukdom och död i covid-19 hos barn och unga. Fortsättningsvis är det barn i särskilda grupper som rekommenderas vaccination mot covid-19. Beslutet innebär att från och med...

Covid-19

Förändrad inloggningsdialog för nationella tjänster

Publicerad:

Tisdag den 4/10 genomför Inera förändringar som påverkar inloggningsdialogen för de nationella tjänster som är förberedda för SITHS eID. Tjänster som påverkas är bla NPÖ, Pascal och Journalen Admin. För e-Frikort är hela dialogen ny och införs onsdag 5/10. För övriga tjänster sker inloggning på samma sätt som tidigare men namnet på valet ändras till "SITHS eID på denna enhet - via dubbelriktad...

IT-stöd i vården

Dödsbevis och dödsorsaksintyg i Webcert samt ny hantering av överföring av dödsbevis till polisen

Publicerad:

Dödsbevis och dödsorsaksintyg har aktiverats i VAS och kan därmed utfärdas i Webcert. Observera att e-tjänsterna som finns på Socialstyrelsens hemsida stängs ner den 30 september. Samtidigt ändras också hanteringen i de fall där ärendet överlämnas till polisen i samband med dödsfall. Den manuella pappershanteringen av dödsbevis på plats till Polismyndigheten ersätts av att dödsbeviset utfärdas digitalt i Webcert senast...

IT-stöd i vården

TBE-diagnostik: Snabbtest av anti-TBE IgM

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2022-09-21 Vid oklar meningo-encefalit där TBE misstänks kommer det nu finnas möjlighet att analysera förekomst av IgM-antikroppar mot TBE-virus i serum med hjälp av ett snabbtest. Analysen kommer finnas tillgänglig på mikrobiologen i Halmstad under vardagar kl 8 - 15.30 (svarstid 1 - 4 timmar). VAS-provkod: TBEIGM. TBE är en allvarlig infektion med stigande incidens...

Analyser och provtagning

Restnotering Januvia tabletter

Publicerad:

Tablett Januvia (sitagliptin) är restnoterad i alla tillgängliga styrkor (25 mg, 50 mg och 100 mg) och förpackningsstorlekar. Restnoteringen beräknas pågå minst till mitten/slutet av oktober. Från och med 1 oktober finns generisk sitagliptin tillgänglig i samtliga tre styrkor. Patienten kommer automatiskt att erbjudas utbyte till generika på apotek och inget nytt recept behöver skrivas, förutsatt att du som förskrivare...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

NCS Läkemedelsmodul 5.13.6 (akutfix) driftsättning 21 september

Publicerad:

Den 21 september driftsätts NCS Läkemedelsmodul version 5.13.6. Det är en akuträttning av systemet då fel uppdagats efter tidigare leverans. Två fel ligger till grund för denna akutfix. De har funnits i systemet sedan driftsättningen av NCS 5.13.4 som gjordes i mars. Båda felen har varit kopplade till receptförskrivning. Det första var kopplat till funktionen för att kunna stoppa tidigare...

IT-stöd i vården Läkemedel

Slutenvårdsdos är genomfört enligt plan 

Publicerad:

Breddinförandet av slutenvårdsdos, som är en del av Patientindividuell läkemedelsförsörjning (PIL), genomfördes enligt plan under våren 2022.   Patientindividuell läkemedelsförsörjning innebär att vissa delar av de moment som rör iordningställande av läkemedel utförs i en produktionsanläggning av Läkemedelsproduktions personal, inte på plats på avdelningen som tidigare.  Införandet av PIL och slutenvårdsdos startade i februari 2022 och skedde successivt på avsedda vårdavdelningar under...

Generell Läkemedel

Dödsbevis och dödsorsaksintyg i Webcert samt ny hantering av överföring av dödsbevis till polisen

Publicerad:

​Måndag den 26 september kommer två nya intyg att aktiveras i VAS, dödsbevis och dödsorsaksintyg. Intygen ersätter de e-tjänster som finns på Socialstyrelsens hemsida och som det länkas till i nuvarande rutin. Dessa e-tjänster stängs ner den 30 september. Samtidigt ändras också hanteringen i de fall där ärendet överlämnas till polisen i samband med dödsfall. Den manuella pappershanteringen av dödsbevis...

Generell IT-stöd i vården

Brist på FC-Mix-rör (rosa propp) till P-Glukos

Publicerad:

Leverantören av FC-Mix-rör till P-Glukos har meddelat att ny leverans kan ske först om ca tre veckor. Tillfällig reservrutin Efter hand som FC-Mix-röret tar slut hos användare får PST-rör (mintgrön propp) användas som ersättare. Eftersom provtagning i PST-rör för P-Glukos innebär försämrad analyskvalité, kommer denna möjlighet att upphöra när FC-Mix-röret åter finns att tillgå och är levererad till aktuella användare....

Analyser och provtagning

Regional handlingsplan för ökad patientsäkerhet

Publicerad:

Region Halland har nu fått en gemensam regional plan för arbetet med ökad patientsäkerhet. Planen ska peka ut riktningen och sätta upp mål för framför allt det patientsäkerhetsarbete som bedrivs gemensamt i regionen. Den halländska planen tar avstamp i den nationella handlingsplan för patientsäkerhet som tagits fram av Socialstyrelsen. Den nationella planen ska stärka kommuner och regioner i det systematiska...

Covid-19 - aktuellt 6 september

Publicerad:

Drop in-vaccination startar Imorgon den 7 september öppnar möjligheten till drop in-vaccination på vaccinationscentralerna i Kungsbacka, Varberg och Halmstad. Syftet är att göra det enkelt att vaccinera sig med höstdosen genom att erbjuda drop in, som ett komplement till tidsbokningen. Vid vaccinationscentralerna kommer det finnas två köer som tidigare, en för tidsbokad vaccination och en kö för drop in. På...

Covid-19

Ny leverantör av ortopedteknik från 1 december

Publicerad:

Från den 1 december 2022 kommer Region Halland arbeta med en ny leverantör av ortopedteknik, till exempel skor, inlägg och proteser och andra hjälpmedel, vid de tre utbudsställena på Hallands sjukhus i Halmstad, Varberg och Kungsbacka. Då tar Aktiv Ortopedteknik över från företaget Team Olmed. Den ortopedtekniska servicen kommer att finnas på samma platser som tidigare och för våra patienter...

Restsituation tablett allopurinol 100 mg

Publicerad:

Det råder för närvarande en restsituation för tablett allopurinol 100 mg från alla tillverkare. Allopurinol 100 mg är redan slut på alla halländska apotek och restsituationen beräknas preliminärt pågå minst till mitten av november men de flesta företag beräknar preliminärt till december. Om apotek eller patient tar kontakt angående restsituationen I nuläget finns allopurinol 300 mg tillgängligt och vi föreslår...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Vaccin mot apkoppor kan nu också ges förebyggande

Publicerad:

Hittills har apkoppsvaccinet enbart använts i efterhand till personer som haft nära fysisk kontakt med någon smittad, men nu har Folkhälsomyndigheten beslutat att det även kan användas som förebyggande vaccin till de som löper störst risk att smittas, som ett så kallad preexpositionsprofylax (PrEP). De inblandade verksamheterna i Region Halland ser nu över rutiner för att genomföra detta på bästa...

Generell

Ny VAS-klinik 29 augusti: Fridlef VC

Publicerad:

Måndag den 29 augusti startar Fridlef VC som ny klinik i VAS Fridlef VC är en privat vårdcentral i Frillesås. Remisskod i VAS: nsfrvclak

Region Halland säger upp avtal med privat vårdgivare

Publicerad:

Isaac Kliniken slog upp portarna i maj och har i dagsläget ett 400-tal listade patienter. Vid en rutinmässig uppföljning i juli upptäcktes allvarliga brister i ledning och styrning av bolaget, bland annat inom journalföring och dokumentation av vårdbesök. Företaget fick en åtgärdsplan och uppföljande kontroller visar att bristerna kvarstår. Beslutet som togs i dag innebär att avtalet med företaget Isaac...

Katarina Jedrycha – ny Barnhälsovårdsöverläkare

Publicerad:

Från mitten av augusti är Katarina Jedrycha ny Barnhälsovårdsöverläkare i Region Halland på halvtid. Katarina Jedrycha är i dag barnläkare och neonatolog på Hallands sjukhus. Där har hon arbetat sedan 2017. – Det ska bli kul. De två veckorna jag har provat på har varit lovande, säger Katarina Jedrycha. Det är en tjänst som jag funderat på ända sedan jag...

Tryptas - ny analys i sortimentet

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 31 augusti 2022 Klinisk kemi Halland inför analysmetoden S-Tryptas. Tryptas kan användas vid utredning av anafylaxi, andra allergirelaterade tillstånd och mastocytos.   VAS-provkod: TRYP Remiss: Klinisk kemi 4 (Kommentarsfältet på baksidan) Provtagning: SST-rör 3,5 mL, gul propp. Vid förvaring i rumstemperatur ska provet centrifugeras inom 4 timmar i 2000 x g i 10 minuter. Vid förvaring i kyla...

Analyser och provtagning

Uppdatera din Iphone till senast tillgängliga programversion

Publicerad:

Teknikjätten Apple varnar för en sårbarhet i bolagets Iphones, Ipads och Macdatorer. För telefoner gäller det modellen 6S och senare. Säkerhetsbristerna gör att hackare kan få tillgång till apparaten. Med anledning av detta har Apple nyligen släppt uppdateringar för Iphones, Ipads och datorer med Mac Os Monteray (12.5.1) för att korrigera säkerhetsbristerna. Region Halland uppmanar användare av Apples produkter att...

Covid-19 - aktuellt 19 augusti

Publicerad:

- Fortsatt högt smittläge i Halland - Tvätta händerna och vara utomhus - Stanna hemma när förkyld eller sjuk - Vaccinationsbussen börjar rulla igen Fortsatt högt smittläge i Halland Under denna sommar har smittan av covid-19 varit högre än de tidigare två somrarna under pandemin. Även om provtagningen inte längre är lika omfattande så visar siffrorna på att antalet smittade...

Covid-19

Vaccination mot kikhosta för gravida – Ny nationell rekommendation

Publicerad:

Folkhälsomyndigheten har kommit med en rekommendation om vaccin mot kikhosta för gravida från graviditetsvecka 16. Detta oavsett om man är vaccinerad tidigare eller ej mot kikhosta. Kunskapsläget är nu sådant att vaccination mot kikhosta rekommenderas för alla gravida. Vaccinationen rekommenderas från graviditetsvecka 16 och ska ges i god tid före beräknad förlossning. Syftet med vaccinationen är att skydda de allra...

Covid-19 aktuellt: Information om höstens påfyllnadsdos

Publicerad:

Nu är det snart dags för vaccination med höstens påfyllnadsdos mot covid-19 för rekommenderade grupper. Vaccinationen startar den 1 september men bokningen av vaccinationstid öppnar redan på måndag, 15 augusti, för alla som är 75 år och äldre. Ambitionen är att skapa möjlighet för de över 75 år att boka tid först både digitalt och på telefon. Det finns gott...

Restsituation Ergenyl Retard

Publicerad:

Det råder för närvarande en restsituation för Ergenyl Retard (valproinsyra) depottablett 300 mg och 500 mg hos leverantören, som främst används på indikationerna epilepsi respektive stämningsstabiliserande vid bipolär sjukdom. Restsituationen för Ergenyl Retard 300 mg och 500 mg beräknas preliminärt vara löst i månadsskiftet juli/augusti. Ergenyl Retard är direkt utbytbart med motsvarande styrkor av depottablett Depakine Retard 300 mg respektive...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Problem i NCS Läkemedelsmodul – Enstaka recept skickas inte till apoteket

Publicerad:

Det har uppmärksammats problem vid receptförskrivning, där enstaka recept i vissa fall varken skrivs ut på papper eller sänds som E-recept till apoteket. Recepten hamnar istället i någon slags ”limbo” och användaren blir inte uppmärksammad på problemet. Problemet har uppkommit efter uppgradering av NCS den 17 mars i år. Leverantören kommer att åtgärda problemet, men vi vet ännu inte när...

IT-stöd i vården Läkemedel

Pilokarpin ögondroppar 2 % och 4 % är restnoterade

Publicerad:

Pilokarpin Trimb (pilokarpin) ögondroppar 2 % och 4 % är restnoterade och väntas preliminärt åter i mitten av oktober. Det saknas ett direkt utbytbart alternativ. Även följande läkemedel innehållande pilokarpin är restnoterade: Pilokarpin ögondroppar APL 2%, som preliminärt finns tillgänglig i slutet av augusti. Pilokarpin ögondroppar APL 4%, som preliminärt finns tillgänglig i mitten av september. Licensläkemedel, Pilocarpine Eye Drops...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Furix (furosemid) tablett 500 mg är restnoterad

Publicerad:

Furix tablett 500 mg är restnoterad och väntas åter i mitten av oktober 2022. Det saknas ett direkt utbytbart alternativ. Endast enstaka apotek kan fortfarande ha läkemedlet i lager. Övriga läkemedel som innehåller furosemid är: Tabletter furosemid i styrkan 40 mg och 20 mg Depotkapslar furosemid i styrkan 30 mg och 60 mg Injektions/infusionsvätska furosemid, lösning, 10 mg/ml Dospatienter Dosapoteket...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Covid-19 aktuellt 27 juli samt övrig information från Smittskydd Halland

Publicerad:

Ökning i antal påvisade fall covid-19 Under v 29 sågs en fortsatt ökning i antalet konstaterade fall av covid-19 i Halland (293 fall rapporterades till Smittskyddet, jämfört med 233 fall v 28). En ökning av antalet fall ses också nationellt och nivåerna är högre än förra sommaren. Nationellt rapporteras också en ökad belastning på sjukvården kopplat till covid-19. I Halland...

Covid-19

Restsituation Alfacalcidol Orifarm kapsel 0,25µg – påverkan dospatienter med öppenvårdsdos

Publicerad:

Det råder för närvarande en restsituation för Alfacalcidol Orifarm kapsel 0,25 µg. Läkemedlet förväntas åter i november 2022. Dospatienter med öppenvårdsdos påverkas, se nedan. Övriga läkemedel som innehåller alfacalcidol: Alfacalcidol Orifarm kapsel 0,5 µg. Kapsel Etalpha 0,25 µg och 0,5 µg är direkt utbytbara mot Alfacalcidol Orifarm, men tillgänglighet till en större volym patienter är oklar. Etalpha 0,25 µg ingår...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Pregabalin Sandoz kapsel är restnoterad – ersätts med Pregabalin 1A Farma till dospatienter med öppenvårdsdos

Publicerad:

  Pregabalin Sandoz kapsel 25 mg, 50 mg, 75 mg och 150 mg är restnoterad. För patienter med dosdispensering öppenvårdsdos kommer Dosapoteket därför att ersätta detta läkemedel med Pregabalin 1A Farma i den styrka patienten är ordinerad. För patienter med läkemedlet via vanligt recept kan det fortfarande finnas förpackningar kvar i lager på apoteken. Eftersom läkemedlet är ett särskilt läkemedel...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Covid-19: Information om vaccination

Publicerad:

Region Halland uppmuntrar alla medarbetare i Region Halland att vaccinera sig om man ännu inte tagit doser enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För en majoritet av medarbetare innebär rekommendationerna i nuläget tre doser. Vaccination mot covid-19 är ett erbjudande och bygger på frivillighet. Syftet med vaccination är att ge skydd mot allvarlig sjukdom och död i covid-19. Tre doser innebär hos yngre...

Covid-19

Covid-19 - Aktuellt 7 juli

Publicerad:

Verksamhetsansvarig kan besluta att fler smittskyddsåtgärder behövs för den enskilda verksamheten Smittspridningen av covid-19 i Halland och i övriga Sverige har ökat som rapporterat tidigare. Sedan i måndags, den 4 juli, ska munskydd (source control) användas av personal inom vård, omsorg och tandvård i möten med patient och omsorgstagare när avståendet är mindre än 2 meter. Det har varit smittutbrott...

Covid-19

Leveransproblem hos Mediplast för MiniOne samt tillbehör till nutrition

Publicerad:

Mediplast kan få leveransproblem på MiniOne set och MiniOne singlepack samt tillbehör till nutrition. I första hand kommer upphandlade produkter att skickas, men ersättare kan komma på era beställningar.   Skillnader mellan ersättaren Nutrifit Compact set och seten som kan få leveransproblem: Om ni beställer MiniOne set kommer det saknas: ENFit spruta och matslang 30cm rak koppling med ENFit. Om...

Generell Läkemedel

Prolaktin - ändrad provtagningsföreskrift

Publicerad:

Prov för prolaktinbestämning kan tas när som helst på dagen. Prolaktin uppvisar dock en dygnsvariation med högst koncentrationer under natten och morgonen. Vid förhöjt resultat bör man därför i första hand upprepa provtagningen efter kl 10 och mer än 3 timmar efter uppvaknandet. Stress, sexuell aktivitet, hård fysisk aktivitet och vissa läkemedel kan också höja prolaktinkoncentrationen. För mer information, se...

Analyser och provtagning

Brist på CRP-kassetter till analysinstrument Afinion

Publicerad:

Det är tidvis brist på CRP-kassetter (Websesam art.nr. 55075) till analysinstrument Afinion AS100 och Afinion 2. Leverantören har meddelat att leveranser, som täcker även inneliggande ordrar, kommer till Region Halland under vecka 27 och 28. Förhoppningsvis ska leveranserna sedan ske utan förseningar. Vid behov utför Klinisk kemi Halland analys av P-CRP: VAS-provkod:    CRP Provtagning:     PST-rör 3 mL, mintgrön propp  ...

Analyser och provtagning

Covid-19: Munskydd återinförs 4 juli

Publicerad:

Munskydd (source control) återinförs i patientnära arbete 4 juli. Smittan av covid-19 ökar igen, fler patienter vårdas på sjukhus och det uppstår fler smittutbrott då och då i olika verksamheter inom vården. Halland såväl som flera andra regioner i Sverige går nu tillbaka till att munskydd (source control) ska användas av vårdpersonal i patientnära arbete. Från måndagen 4 juli gäller...

Covid-19

Region Halland slopar avgift för vissa vaccinationer för vuxna

Publicerad:

Halland ansluter sig till den nationella rekommendationen från Sveriges Kommuner och Regioner om att oavsett ålder erbjuda vaccination kostnadsfritt för alla som anses ha otillräckligt skydd mot en rad sjukdomar. Det beslutade Regionstyrelsens arbetsutskott vid sitt senaste sammanträde. Beslutet gäller vaccination mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta. Frågan har blivit aktuell nationellt när fler personer med bristfälligt...

Generell

Ny lagstiftning kring vårdvalet den 1 juli

Publicerad:

Den 1 juli träder en ny lag i kraft som förändrar vårdvalssystemen i Sverige. Lagen reglerar bland annat listningsförfarandet och ger aktörerna inom vårdvalet möjlighet att begära listningsbegränsningar, något som tidigare efterfrågats av en del vårdvalsaktörer i Halland. En stor förändring är alltså att vårdvalsaktörer med stöd av lagen kommer kunna begära en listningsbegränsning som kan innebära att en gräns...

Generell

FVIS-filmen – så påverkas du som medarbetare

Publicerad:

För att kunna möta dagens digitaliseringstakt och invånarnas framtida förväntningar på tillgänglighet, och behov av hälso- och sjukvård, krävs ett nytt vårdinformationsstöd i Halland. Region Halland har beslutat att ersätta nuvarande vårdinformationsstöd – som bland annat inkluderar VAS – med en sammanhållen digital vårdmiljö som ska innehålla stöd för verksamhetens behov med utgångspunkt från invånarens väg i vården. Hur det...

IT-stöd i vården

Ytterligare ett utbrott med VRE på sjukhus i Sverige

Publicerad:

Två olika utbrott med VRE (Vancomycinresistenta enterokocker) pågår i Sverige, ett kopplat till infektionskliniken i Karlskrona och ett på sjukhusen i Gävle och Hudiksvall. ​Därför ska alla patienter som ska läggas in på våra sjukhus i Halland som tidigare vårdats inneliggande på sjukhusen i Karlskrona, Gävle och Hudiksvall efter den 1 januari i år, screenas för VRE vid inläggning i...

Analyser och provtagning

Covid-19 aktuellt 27 juni

Publicerad:

​Ökande antal fall av covid-19 i Halland Antalet fall av covid-19 ökar nu i Halland. Det är en trend som vi delar med övriga regioner. Det är olika varianter av omikron-viruset som dominerar och dessa ger oftast en mild sjukdomsbild, men det är rimligt att förvänta ett ökande sjukvårdsbehov kommande veckor som en följd av den ökade smittspridningen. I dagsläget...

Covid-19

Organiserad screening av kolorektalcancer  

Publicerad:

Region Halland inför organiserad screening av kolorektalcancer med start i september 2022. Ett erbjudande om fekalt immunologiskt test (FIT) går ut till folkbokförda invånare i Halland som fyller 60 år.  Införandet av screeningen sker successivt. Alla invånare i Halland mellan 60 och 74 år kommer att vara erbjudna att delta i screeningen till slutet av 2026.  Kolorektalcancer är den tredje...

Analyser och provtagning Generell

Metoklopramid tabletter begränsad tillgänglighet (igen)

Publicerad:

Läkemedelskommittén Halland har tidigare informerat om en bristsituation för metoklopramid tabletter. De godkända läkemedlen Metoclopramide Accord 10 mg och Metoclopramide Orion 10 mg har under en tid funnits tillgängliga i lager på apoteken, men under sommaren kan en ny bristsituation uppstå. Tablett Primperan 10 mg är fortsatt restnoterad och beräknas åter tidigast i december 2023.   Behandlingsalternativ om bristsituation för...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Folacin avregistreras, övriga tabletter innehållande folsyra finns tillgängliga

Publicerad:

Pfizer har meddelat att tablett Folacin (folsyra) 1 mg kommer att avregistreras efter en längre tids restsituation. Observera dock att de utbytbara läkemedlen innehållande folsyra 1 mg (Folvidon, Folsyra EQL Pharma och Folsyra Vitabalans) fortsatt finns tillgängliga. Folacin 5 mg är avregistrerad sedan tidigare.   Läkemedelskommittén Halland 2022-06-23

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Ändrade förpackningsstorlekar Innohep (tinzaparin)

Publicerad:

Från och med juli 2022 kommer företaget LEO Pharma att genomföra en förpackningsförändring för förfyllda sprutor Innohep, som berör behandlingsstyrkorna 8 000 IE–18 000 IE: Förpackningar med 6 st förfyllda sprutor utgår och ersätts av förpackningsstorlek 10 st förfyllda sprutor. Förpackningar med 30 st förfyllda sprutor får ändrat varunummer, vilket medför att nya recept kan behövas. Se företagets informationsbrev för...

Läkemedel

Hälsoinformatiknytt nr 4 - 2022

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Vill du veta mer om Hälsoinformatikfunktionens uppdrag, organisation och medlemmar, läs här.   Ny journaltyp för diabetessjuksköterskor på Hallands sjukhus - SsDE Inom område 1 på Hallands Sjukhus genomförde medicinklinikerna...

Generell IT-stöd i vården

Patienter som vårdats inneliggande på sjukhusen i Gävle och Hudiksvall ska screenas för VRE

Publicerad:

På sjukhusen i Gävle och Hudiksvall har de konstaterat ett utbrott med VRE (Vancomycinresistenta enterokocker). Därför ska alla patienter som ska läggas in på våra sjukhus i Halland, som tidigare vårdats inneliggande på sjukhusen i Gävle och Hudiksvall efter den 1 januari i år, screenas för VRE vid inläggning i slutenvård. Detta gäller i väntan på provsvar: Patienter med riskfaktorer...

Analyser och provtagning

Begränsning kring medföljande på akutmottagningarna

Publicerad:

Söktrycket på akutmottagningarna på Hallands sjukhus i Varberg och Halmstad har varit mycket högt under maj och juni och förväntas kvarstå. Fler patienter har också med sig medföljande vilket varit möjligt efter lättade pandemirestriktioner för några veckor sedan. Säkerhetsrisk  Men nu har akutkliniken beslutat att återinföra restriktionerna kring medföljande på akutmottagningarna. Anledningen är att det helt enkelt har blivit för...

Generell

Beställningar och leveranser öppenvårdsdos midsommar 2022

Publicerad:

Kom ihåg att vara ute i god tid med beställningar av öppenvårdsdoser från Apoteket inför midsommar! Inför midsommar tidigarelägger Apoteket stopptider och leveranser till sina dospatienter så att allt hinner levereras i tid. Tänk även på att Apoteket inte kan skicka kylvaror dagen före en helgdag eller en röd dag.   Ändrade stopp- och leveranstider för öppenvårdsdos inför sommarens helgdagar...

Läkemedel

Externkontroll för HbA1c på analysinstrument Afinion

Publicerad:

Vid analys av externkontroll (Equalis) för B-HbA1c på analysinstrument Afinion AS100 och Afinion 2 ska den utföras som ett patientprov, inte som ett kontrollprov. Om externkontrollen analyseras som ett kontrollprov visas felmeddelandet -203-, som betyder fel provmaterial, och inget analysresultat erhålls.           Vid frågor kontakta: Spec.BMA/Instruktör Martin Samuelsson Martin.Samuelsson@regionhalland.se Tfn: 035-13 18 05

Analyser och provtagning

Hedersrelaterad brottslighet – ny vägledning och informationsmaterial

Publicerad:

Det finns en ny vägledning om hedersrelaterad brottslighet för socialtjänst, polis, hälso- och sjukvård och skola. Syftet med vägledningen är att förhindra att barn och unga förs utomlands för att utsättas för barnäktenskap eller könsstympning. Vägledningen har tagits fram av Länsstyrelsen Östergötland och andra myndigheter. https://www.hedersfortryck.se/aktuellt/myndighetsgemensam-vagledning-ska-skydda-barn-och-unga-fran-hedersrelaterad-brottlighet/ På sidan Våld i nära relationer inkluderat hedersrelaterat våld och förtryck hittar du både...

Generell

Vård för covid-19 - samma patientavgift som övrig vård

Publicerad:

Den 1 april 2022 ändrades klassificeringen av covid-19 och den är inte längre en allmänfarlig eller en samhällsfarlig sjukdom. Vård för covid-19 är därför inte avgiftsfri längre. Följande gäller nu: Patientavgift för vård av covid-19 är samma som för övrig vård. Provtagning covid-19 är fortsatt kostnadsfri för de grupper som omfattas av Folkhälsomyndighetens provtagningsindikation, vilket just nu är personal med...

Covid-19

Sommartider i Hallandskatalogen – checklista för dig som är chef

Publicerad:

Här kommer några punkter för dig som chef att bocka av inför sommaren. Ta del av introduktionen i Kompetensportalen För att förstå varför det är viktigt att som chef ta ett aktivt ansvar för arbetet i katalogen rekommenderar vi att du tar del av den korta introduktionen för chefer i Kompetensportalen: Introduktion för chefer inom Region Halland Introduktion för chefer...

Hallandskatalogen

1177 Vårdguiden ändrar namn till 1177

Publicerad:

Namnet på varumärket 1177 Vårdguiden ändras till 1177. Syftet är en anpassning till det begrepp som redan används allmänt av invånare, vårdpersonal och andra aktörer. Beslutet fattades gemensamt av Sveriges regiondirektörer den 1 april 2022, efter beredning av kommunikationsdirektörerna. Vad innebär namnändringen? Den 8 juni byts logotypen ut på webbplatsen 1177.se och efter det kan aktuella uppdateringar genomföras nationellt och...

Covid-19: Infektionsingångar, spot check och liknande ska vara kvar

Publicerad:

Åtgärder och rutiner som utformats för smittsäkert patientinflöde ska vara kvar. ​Smittskydd Halland, vårdhygien och regional chefläkare vill efter inkomna frågor förtydliga att de åtgärder och rutiner som utformats för smittsäkert patientinflöde (t.ex separata infektionsingångar, separata patientflöden, spotcheck och liknande) som etablerats under pandemin ska vara kvar. Gäller vårdcentraler, akutmottagningar och andra mottagningar som har oplanerade akuta flöden av patienter....

Covid-19

Receptionen till provtagningen på Varbergs sjukhus stänger

Publicerad:

Från och med måndag 13 juni ska alla besök till provtagningen på Varbergs sjukhus anmälas i receptionen i huvudentrén. Detta gäller även för patienter som bokas in för provtagning från andra avdelningar och mottagningar. Vid frågor kontakta Avd.chef Johanna Pettersson Johanna.Pettersson@regionhalland.se Tfn: 0340-48 14 14

Analyser och provtagning

NCS Läkemedelsmodul kräver omstart - 2/6 kl.15

Publicerad:

Omstart av NCS skedde kl.15.00 den 2/6 med god effekt.   Det har uppstått fel i NCS Läkemedelsmodul som kräver en omstart av servern. Omstart kommer att genomföras idag (2/6) kl.15. Alla inloggade användare kommer att bli utkastade ur systemet. Driftstoppet beräknas endast pågå ett par minuter, därefter kommer NCS Läkemedelsmodul åter fungera som vanligt. Vid problem efter driftstoppet vänligen...

Generell IT-stöd i vården Läkemedel

NPÖ - borttagning av 3-årsregeln i kommande version

Publicerad:

Den 2 juni driftsätts NPÖ version 4.2. ​Mellan 08.00-10.00 går det inte att nå tjänsten och det kan finnas vissa störningar fram till 14.00. I den nya versionen tas den så kallade 3-års regeln bort i NPÖ. Det innebär att information äldre än 3 år nu kan visas i tjänsten. I övrigt ingen ändring i vilken information som visas. För...

IT-stöd i vården

Terapinytt nr 2 2022

Publicerad:

Nu finns Terapinytt nr 2 2022 publicerad på Läkemedelskommitténs hemsida. Terapinytt är en digital tidskrift från Läkemedelskommittén Halland (Region Hallands expertorgan som rör läkemedel) och innehåller artiklar om aktuella läkemedelsfrågor.   I detta nummer av Terapinytt kan du läsa om: Datum för Läkemedelskommitténs utbildningar hösten 2022 Begränsa receptens giltighetstid: sätt sista datum för första uttag Minskad förskrivning av beroendeframkallande analgetika...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Vibeke och Ramel är Hallands första BT-läkare

Publicerad:

I februari i år tog Region Halland emot sina första BT-läkare. BT, eller bastjänstgöring, är nytt i Sverige sedan förra året och en del i en större förändring – läkarutbildningen förlängs och är legitimationsgrundande. Kort förklarat innebär reformen att allmäntjänstgöringen (AT) på sikt förvinner och att specialisttjänstgöring (ST) inleds med ett år av bastjänstgöring. Vibeke Solem och Ramel Asceric välkomnades...

Covid-19: Munskydd och screening av symtomfria tas bort från 1 juni

Publicerad:

Smittskydd och Vårdhygien Halland har nu beslutat att ta bort det generella kravet på munskydd och screening av symtomfria inom vård och omsorg från 1 juni. ​Smittspridningen av covid-19 har successivt minskat och flera faktorer pekar på att smittan ligger på en stabilt låg nivå i samhället. Det tillsammans med god vaccinationstäckning hos den äldre befolkningen och få sjukdomsfall inom...

Covid-19

Medspeech - akuträttning 1 juni

Publicerad:

​Som vi tidigare informerat om finns ett pågående problem i Medspeech som gör att vissa diktat inte visas - se nyhet. En rättning som löser detta problem kommer att driftsättas onsdag 1/6 mellan 22.30-00.00. Under driftsättningen kan man inte använda Medspeech. Vid frågor eller problem kontakta Servicedesk.

IT-stöd i vården

VAS - Information inför ny VAS-version 49.0

Publicerad:

​Ny VAS-version kommer att driftsättas den 8 juni med start kl. 22.30. För information om leveransens innehåll se bifogad PP-presentation. Information VAS 49.0.pptx

Region Halland redo inför höstens vaccinationer

Publicerad:

Folkhälsomyndigheten meddelade under tisdagsmorgonen vilka rekommendationer som gäller för vaccination mot covid-19 inför hösten. Region Halland är väl förberedda och har resurser att skala upp vaccinationsinsatsen igen från 1 september. Vaccinationer kommer kunna erbjudas på vårdcentraler som tidigare och på vaccinationscentraler om det krävs. I nuläget är det utvalda vårdcentraler i de halländska kommunerna som vaccinerar. Alla som rekommenderas och...

Covid-19

Hantering av övertaliga medicintekniska produkter i Region Halland

Publicerad:

Hur övertaliga medicintekniska produkter ska hanteras i Region Halland regleras i den nyligen reviderade regionövergripande rutinen Övertaliga medicintekniska produkter. Enligt beslut från Regionstyrelsen ska övertaliga medicintekniska produkter, när dessa inte ska säljas, huvudsakligen skänkas till biståndsorganisationer som Region Halland har avtal med. Att sälja medicintekniska produkter är ovanligt och görs bara i undantagsfall. Övertaliga medicintekniska produkter är i detta sammanhang...

Generell

Uppdaterade rutiner vid misstanke om apkoppor

Publicerad:

Via länkarna finns uppdaterade rutiner för Provtagningsindikation vid misstanke om Apkoppor (Monkeypox) och Skyddsutrustning och vårdhygienrutiner vid apkoppor. Läs mer på sidan Apkoppor   

Medspeech – Uppdaterad information kring problem att se vissa diktat

Publicerad:

​20 maj kl. 16:12 Vi fortsätter arbetet med att identifiera och uppdatera datorer med den gamla versionen av Medspeech som därmed kan orsaka felaktiga diktat. Parallellt med det pågår rättning i Medspeech. En ny version som som kommer att lösa det aktuella problemet planeras preliminärt att driftsättas  under vecka 22. Vi bedömer att de allra flesta diktat skapas utan fel och därmed syns i diktatlistan. Fram...

IT-stöd i vården

Medspeech – Akut åtgärd för att lösa problem med att se vissa diktat

Publicerad:

​Information gällande problem med att se vissa diktat i Medspeech. Felsökning har visat att problemet är kopplat till en gammal version av Medspeech som finns på ett antal datorer. För att åtgärda problemet och förhindra att fler diktat med det aktuella problemet skapas har vi därför skickat ut den senaste version till alla datorer vi hittat som har versionen som orsakar problem....

IT-stöd i vården

NCS Läkemedelsmodul – Stopp av tidigare uttag vid förnyelse är inte längre möjligt

Publicerad:

I NCS Läkemedelsmodul infördes den 16 mars en funktion där förskrivare vid receptförnyelse automatiskt fick frågan om kvarvarande uttag på tidigare recept skulle stoppas på apotek. Denna funktion har visat sig skapa vissa problem med att systemet hänger sig och kraschar vid sändning av recept samt verkställande för utskrivning.   Då förskrivare anmält problem vid förnyelse av recept från Läkemedelslistan...

IT-stöd i vården Läkemedel

Brist på ordinarie venportskanyler gör att andra typer kan komma att levereras

Publicerad:

En av Region Hallands leverantörer av venportskanyler kan inte leverera den mängd som normalt förbrukas inom regionen. Det innebär att det kan komma andra typer av venportskanyler från olika leverantörer utöver de som levereras i vanliga fall. Leveransstörningen beror på pandemins globala effekter på leverenskedjan och förväntas bestå hela 2022. Även andra regioner påverkas. En venportskanyl (se bild), används för...

Produktvisning av pumpar för undertrycksbehandling av sår

Publicerad:

Leverantörerna Smith & Nephew och Convatec kommer att finnas på plats på Hallands sjukhus i nästa vecka för att träffa er som använder deras produkter. Pumpar och förbrukningsmaterial kommer att visas. Mediq kommer att visa sina produkter vid ett senare tillfälle. Måndagen den 23 maj, klockan 09–16 Hallands sjukhus Varberg, i korridoren utanför matsalen Tisdagen den 24 maj, klockan 09–16...

Hjälpmedel

Beställningar och leveranser öppenvårdsdos vårens och sommarens helgdagar

Publicerad:

Kom ihåg att vara ute i god tid med beställningar av öppenvårdsdoser från Apoteket inför Kristi Himmelsfärdsdag, nationaldagen och midsommar! Inför dessa helgdagar tidigarelägger Apoteket stopptider och leveranser till sina dospatienter så att allt hinner levereras innan storhelgen. Tänk även på att Apoteket inte kan skicka kylvaror dagen före en helgdag eller en röd dag.   Ändrade stopp- och leveranstider...

Läkemedel

P-Metylmalonat (MMA)

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 9 maj 2022 På grund av att vi behöver tid till att optimera vår lokala analysmetod för P-Metylmalonat (MMA) kommer dessa prover att skickas till Klinisk kemi Karlstad för analys. Svarstiden kommer förhoppningsvis inte förlängas, men det finns en viss risk för det. Den lokala analysmetoden beräknas åter vara i drift inom 3-4 månader.   Vid frågor kontakta:...

Analyser och provtagning

VAS - Problem med sökord i standardjournaler

Publicerad:

Ett fel som orsakar att ett eller flera sökord saknas i vissa standardjournaler har upptäcks i VAS. En standardjournal är en mall med sökord där vissa sökord även kan innehålla förifylld text. Vi bedömer att felet funnits i ett par veckor. Felsökning pågår hos leverantör. Felet gäller endast mallar och påverkar inte journalanteckningar. Om ni upptäcker att sökord saknas i...

IT-stöd i vården

Elektronisk förskrivning huvudregel från och med 10/5

Publicerad:

Läkemedelsverkets föreskrift som anger elektronisk förskrivning som huvudregel träder i kraft 10 maj 2022. Avsikten med regeländringen är för att öka patientsäkerheten, bland annat genom att så mycket information som möjligt om en patients förskrivna och uthämtade läkemedel finns samlad i Nationella läkemedelslistan (NLL). Fritidsförskrivning Elektronisk förskrivning som huvudregel kommer även att omfatta förskrivning utanför ordinarie arbetstid (så kallad fritidsförskrivning)....

Läkemedel

Följ FoU-dagen 5 maj 2022 i direktsändning från Hotel Tylösand

Publicerad:

Direktsändningen börjar klockan 9. Under dagen presenteras aktuell forskning och utveckling utifrån de aktiviteter som pågår i regionen kopplat till temat för dagen. I syfte att främja forskning, utveckling och utbildning i Region Halland arrangeras FoU-dagen. Årets tema: God och nära vård – vägen från beslut till verkstad Direktsändningen börjar klockan 9: Se direktsändningen från FoU-dagen 2022 Program: FoU-dagen 2022 Program

Generell Utveckling och forskning

​Skadlig e-post från Lotusläkarna - klicka inte!

Publicerad:

IT-avdelningen har uppmärksammat att det de senaste dagarna kommit in flera meddelande via e-post från Lotuslakarna.se som innehåller skadliga länkar. Region Halland har även fått bekräftat från deras IT-ansvarige att deras e-post har blivit kapad. Har ni fått eller får e-post från Lotusläkarna så klicka inte på länken i meddelandet. Har du redan gjort det? Byta omedelbart lösenordet eller kontakta...

Samlad information om nutrition

Publicerad:

Nu finns det en omarbetad sida med samlad information om nutrition under Behandlingsstöd-Nutrition. Här hittar du viktiga styrande och stödjande dokument för området samt vägledning om hur man förskriver nutritionsprodukter. Det finns även information kring kosttillägg, enteral och parenteral nutrition, förskrivarsystemet Sesam LMN och länkar till utbildningar inom nutrition.​

Hälsoinformatiknytt nr 3 - 2022

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.   Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Förtydligande angående standardjournal Freestyle Libre I HI-nytt nr 2, 2022, gavs information om standardjournal/patientöverenskommelse gällande förskrivning av diabeteshjälpmedlet Freestyle Libre. En sak som inte framgick i denna nyhet är att...

Generell IT-stöd i vården

Nya och uppdaterade regionala beslut om ordnat införande våren 2022

Publicerad:

Prioriterings- och evidensrådet (PER) har vid möten den 15 december 2021 respektive 23 mars 2022 rekommenderat Hälso- och sjukvårdsdirektören att fatta regionala beslut om ordnat införande för ärendena nedan. Vårdprogram cancer: Nationellt vårdprogram Långtidsuppföljning efter barncancer Nationellt vårdprogram Bröstcancer Nationellt vårdprogram Kronisk lymfatisk leukemi, KLL Nationellt vårdprogram Hodgkins lymfom Nationellt vårdprogram Urinblåse- och urinvägscancer Bilaga Gynekologiska sarkom till Nationellt vårdprogram...

Ta hjälp av TILMA vid läkemedelsberoende

Publicerad:

Runt 2000-3000 patienter beräknas ha ett pågående läkemedelsberoende i Region Halland. Främst är det patienter som förskrivits lugnande, sömngivande eller smärtstillande läkemedel som hamnat i en beroendeproblematik. Många av dessa patienter lämnas idag obehandlade, eller med fel behandling, trots att bra hjälp finns att tillgå. [caption id="attachment_25216" align="alignnone" width="605"] Ann Gustafsson, Hanna B Klippel, Annika Byskata och Per Steneryd är...

Läkemedel

Informationstillfällen: Om avgifter och regler för utlandssvenska och utländska turister samt för personer med uppehållstillstånd

Publicerad:

Det finns nu tre digitala tillfällen uppbokade via teams för kursen "Avgifter och regler för utlandssvenska och utländska turister samt för personer med uppehållstillstånd". Hur gör ni för att boka er till informationstillfällena: Boka via kompetensportalen När är tillfällena: Datum: 2022-05-17 Tid: 13.00-14.30 Datum: 2022-05-18 Tid: 10.00-11.30 Datum: 2022-05-19 Tid: 13.00-14.30

IT-stöd i vården

Svevac stängs helt den 1 maj

Publicerad:

Svevac finns fortsatt tillgängligt som läsdatabas men den 1 maj stängs Svevac helt för användare inom Region Halland. ​För information om tidigare vaccinationer som varit registrerade i Svevac hänvisas till MittVaccin där migrerad data från Svevac finns tillgänglig samt att                                        information...

Generell IT-stöd i vården Läkemedel

Uppdatering rutin Screening av patienter, Mikrobiologisk gällande VRE

Publicerad:

​På Universitetssjukhuset i Linköping har man konstaterat ett nytt utbrott med VRE (Vancomycinresistenta enterokocker). Patienter som vårdats inneliggande där tidigare under 2022 behöver därför screenas för VRE inför inläggning (slutenvård) på sjukhus i Region Halland. Vilka patienter ska screenas? Alla patienter som vårdats inneliggande på US i Linköping någon gång efter 2022-01-01 och som ska läggas in på sjukhus i...

Prednisolon 2,5 mg ersätts tillfälligt - berör dospatienter med öppenvårdsdos

Publicerad:

Prednisolon tablett 2,5 mg är restnoterad, det gäller samtliga tillverkare. Dosapoteket kommer därför att tillfälligt ersätta Prednisolon 2,5 mg med en halv tablett Prednisolon 5 mg i dospåsen. Ändringen inleds under vecka 15. Se information från Dosapoteket på apoteket.se. Prednisolon Pfizer tablett 2,5 mg beräknas åter i mitten av juni. Prednisolon Alternova tablett 2,5 mg har oklar restsituation, men kan...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

NCS Läkemedelsmodul 5.13.5 (akutfix) driftsättning 20 april

Publicerad:

Den 20 april driftsätts NCS Läkemedelsmodul version 5.13.5 som är en akuträttning då ett allvarligt fel uppdagats efter senaste leveransen.  Felet har inte drabbat verksamheten utan det har gällt åtkomst till systemets bakomliggande register för favoriter, som inte har varit tillgängliga sedan driftsättningen av NCS 5.13.4 den 16 mars. NCS 5.13.5 innehåller även några andra mindre rättningar som har varit...

IT-stöd i vården

DNA DPYD genotyp - ny analys i sortimentet

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 19 april 2022 Klinisk kemi inför en ny metod för analys av DNA DPYD genotyp. I Sverige har 5-fluorouracil (5-FU) en central plats i kurativ och palliativ behandling av framför allt cancer i gastrointestinal-kanalen, men även av till exempel huvud-halscancer och bröstcancer. DPYD-genen kodar för dihydropyrimidindehydrogenas, DPD. Det förekommer genetiska varianter i DPYD som medför sänkt enzymaktivitet, vilket...

Analyser och provtagning

​Provtagning av symtomfri personal vid smittspårning minskas

Publicerad:

Men många andra smittskyddsåtgärder mot covid-19 inom vård och omsorg kvarstår fortfarande efter 1 april. Läs vad som gäller om smittspårning, provtagning, skyddsutrustning och när du ska stanna hemma. Smittläget i Sverige när det gäller covid-19 är fortfarande högt, inte minst i Halland. I vård- och omsorgsmiljö där många är känsliga för infektioner innebär det att många smittskyddsåtgärder behöver vara...

Covid-19

Bristsituation kapsel vankomycin 125 mg

Publicerad:

En restsituation har uppstått för kapsel Vancocin (vankomycin) 125 mg, som beräknas åter tidigast i oktober. Tillgången för det generiska läkemedlet Vancomycin Strides 125 mg under restsituationen är oklar, men finns i nuläget tillgängligt på vissa apotek i Halland.   För behandling av patienter i primärvård med medelsvår tarminfektion orsakad av clostridium difficile, kontakta infektionsläkare för alternativ behandling vid en...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Förskrivning och uppföljning av kontinuerlig glukosmätning vid diabetes med FreeStyle Libre

Publicerad:

Nu är det möjligt att förskriva den kontinuerliga glukosmätaren FreeStyle Libre (version 1)  till patienter med diabetes typ 2 utifrån specifika kriterier och i enlighet med rekommendationer från Medicintekniska Produktrådet. Förskrivning av FreeStyle Libre (version 1) till patienter med diabets typ 1 har varit möjlig sedan tidigare och påverkas inte. Vid förskrivning av FreeStyle Libre (version 1) ska den nya...

Nu ska intyg för sjukresa åter in för personer över 70 år

Publicerad:

Under coronapandemin har det funnits en tillfällig regel om att sjukresor inte begärt in intyg för resor inom Halland för patienter som har fyllt 85 år. Från och med måndag den 11 april återgår vi till ordinarie regel. Det betyder att vårdpersonal behöver göra ett intyg för personer över 70 år som själva ska kunna boka sjukresa med taxi. Intyget...

Covid-19

Covid-19 aktuellt 4 april

Publicerad:

En fjärde vaccindos rekommenderas till personer som är 65 år och äldre Personer som är 65 år eller äldre rekommenderas nu en fjärde dos vaccin mot covid-19, det beskedet kom Folkhälsomyndigheten med under måndagsmorgonen. Från idag, den 4 april, är det möjligt att boka och vaccinera sig med dos 4 i Halland. Det ska ha gått minst fyra månader sedan...

Covid-19

FoU-dagen 2022!

Publicerad:

Torsdagen den 5 maj 2022 är du välkommen till Hotel Tylösand och FoU-dagen. I syfte att främja forskning, utveckling och utbildning i Region Halland arrangeras en FoU-dag. Under dagen presenteras aktuell forskning och utveckling utifrån de aktiviteter som pågår i regionen kopplat till temat för dagen. Årets tema: God och nära vård – vägen från beslut till verkstad. FoU-dagen 2022...

Utveckling och forskning

Covid-19: Aktuellt 1 april

Publicerad:

Information från Region Halland/Smittskydd Halland Från och med den 1 april upphör de tillfälliga ersättningar som infördes under pandemin, till exempel möjligheten att få smittbärarpenning. Från och med 1 april klassas inte längre covid-19 som en allmänfarlig sjukdom. Det innebär att hälso- och sjukvården åter måste bistå med intyg vid dag 8 i de fall där hälso- och sjukvården bedömer...

Covid-19

Covid-19, aktuellt 28 mars

Publicerad:

Covid-19 blir anmälningspliktig sjukdom Från 1 april kommer covid-19 klassificeras om från samhällsfarlig sjukdom till att bli en anmälningspliktig sjukdom. Det innebär att regering/riksdag tar beslut om nedklassning av sjukdomen, på Folkhälsomyndighetens initiativ. Detta görs utifrån hur man bedömer graden av samhällspåverkan som covid-19 innebär. Sjukdomen regleras fortfarande under Smittskyddslagen och smittspårning ska även fortsättningsvis ske inom vård och omsorg....

Covid-19

Uppgradering MittVaccin 31 mars

Publicerad:

Den 31 mars genomförs en uppgradering av MittVaccin. Systemet kommer att vara otillgängligt från 20.30 fram till ca. 24.00. Versionen innehåller ett par rättningar och utvecklingar som förbättrar systemet.   Det som får påverkan i Region Halland är bland annat följande: – Förenklat flöde för att lägga till ny kund – Funktion för att sortera bort och visa utgångna batchnummer...

Covid-19 IT-stöd i vården Läkemedel

Tridepos kombinationsförpackning åter tillgänglig

Publicerad:

Kombinationsläkemedlet Tridepos finns åter att tillgå efter en restsituation som har varat i ungefär ett år. Tridepos används för behandling vid osteoporos och är en kombinationsförpackning som består av alendronat 70 mg en dag i veckan samt kalcium/D-vitamin 500 mg/800 IE övriga dagar. Läkemedlet återfinns på listan över Rekommenderade läkemedel i kapitel Osteoporos i Terapirekommendationer Halland. Läkemedelsföretaget som tillhandahåller Tridepos meddelar att...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Byte av analysinstrument för patientnära B-SR (sänka)

Publicerad:

Det analysinstrument som används för patientnära analys av B-SR (sänka), Microsed-R, finns inte längre på marknaden och det går inte att få tag på reservdelar. Microsed-R används tillsammans med provtagningsrör Excyte. På grund av detta finns nu ett ersättningsinstrument, Microsed. Microsed används tillsammans med provtagningsrör Monosed. Det nya instrumentets funktion och hantering är den samma som för dagens instrument. Avtalat...

Analyser och provtagning

B-SR (sänka) - ändrad analysmetod och provtagningsrör

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 4 april 2022   Klinisk kemi byter analysinstrument och analysmetod för B-SR. Bytet innebär att prover som sänds till Klinisk kemi fortsättningsvis ska tas i 3 mL EDTA-rör, lila propp. P.g.a. erfordrad provmängd kan inte beställning kombineras med hematologianalyser i samma EDTA-rör utan det kommer vara ett separat EDTA-rör till B-SR.   Under en övergångsperiod fram till 2022-06-30...

Analyser och provtagning

Provtagning med extern remiss

Publicerad:

Många provtagningar som utförs inom sjukvården i Halland baseras på remisser som har sitt ursprung utanför Halland (extern remiss). Nu finns en regionövergripande rutin för hur dessa provtagningsremisser ska hanteras, se Provtagning med extern remiss (ursprung utanför Halland). I dokumentet finns även en länk till den rutin som beskriver hur kommunal äldre- och hemsjukvård, som inte har tillgång till VAS,...

Analyser och provtagning

Prenumerera på ”Laboratoriet informerar”

Publicerad:

De kliniska laboratorierna i Halland behöver ofta informera om förändringar som berör beställare och provtagare med flera. Informationen publiceras på regionens intranät och Vårdgivarwebben samt skickas via e-post till de som prenumererar på ”Laboratoriet informerar”. Vi har märkt att många berörda inte uppmärksammar informationen som publiceras på intranätet och Vårdgivarwebben. Vi vill därför, om man inte redan är anmäld, uppmana...

Analyser och provtagning

Covid-19 aktuellt 17 mars

Publicerad:

Ändrade rekommendationer om munskydd Smittskydd och Vårdhygien Halland har nu uppdaterat rutinen Anpassning av smittskyddsåtgärder under pandemi avseende munskydd och visir inom vård och omsorg (publiceras inom kort på vårdgivarwebben). Uppdateringen, som gäller från 21 mars, innebär att munskydd fortfarande behöver användas - men nu endast när avståndet är mindre än 2 meter. Detta gäller inom vård och omsorg -...

Covid-19

Beställningar och leveranser öppenvårdsdos påsken 2022

Publicerad:

Kom ihåg att vara ute i god tid med beställningar av öppenvårdsdoser från Apoteket inför påsk! Inför påsken tidigarelägger Apoteket stopptider och leveranser till sina dospatienter så att allt hinner levereras innan storhelgen. Tänk även på att Apoteket inte kan skicka kylvaror dagen före en helgdag eller en röd dag.   Ändrade stopp- och leveranstider för öppenvårdsdos inför påsk 2022...

Läkemedel

IgG subklasser - ny analysmetod

Publicerad:

S-IgG subklasser kommer nu att utföras med en ny analysmetod. Metoden erbjuder ett antal förbättringar, bland annat förbättrad specificitet. Referensområdet justeras i samband med metodändringen. På grund av brist på publicerade data kommer inget referensintervall anges för åldersgruppen 0-5 månader. S-IgG1 0-5 mån:  Referensintervall saknas 6-12 mån: 1,3 - 4,3   g/L 1 år: 1,5 - 6,1   g/L 2 år:...

Analyser och provtagning

Förskrivning av läkemedel och förbrukningsartiklar till flyktingar från Ukraina

Publicerad:

Människor som flytt i samband med Rysslands invasion av Ukraina har börjat anlända i Halland. De som behöver vård ska i nuläget få det som om de vore asylsökande. Eftersom ukrainska medborgare kan vistas i Sverige i upp till 90 dagar utan visumtvång, och därmed inte behöver ansöka om asyl, kan ni ställas inför två olika situationer när dessa patienter...

Läkemedel

Terapinytt nr 1 2022

Publicerad:

Nu finns Terapinytt nr 1 2022 publicerad på Läkemedelskommitténs sida. Terapinytt är en digital tidskrift från Läkemedelskommittén Halland (Region Hallands expertorgan som rör läkemedel) och innehåller artiklar om aktuella läkemedelsfrågor.   I detta nummer kan du läsa om: - Betydelsen av I-gruppen vid resistensbestämning av bakterier - Antibiotikaförskrivning i Halland ökar igen - Elektronisk förskrivning blir huvudregel från 10 maj...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Hälsoinformatiknytt nr 2 - 2022

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Nya remisskoder från 1 mars 2022 Nya remissregler började gälla från 2022-01-01 att 1:a remiss 100 kr bara gäller när remiss kommer från närsjukvård/företagshälsovård till specialistvård. Remisser mellan olika specialister...

Generell IT-stöd i vården

Halländsk kvinnohälsovården och förlossningsvården får bra betyg

Publicerad:

Inom ramen för den nationella satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvård erbjuds gravida kvinnor och nyblivna mammor i hela Sverige att svara på Graviditetsenkäten. Under det första året har drygt 125 000 kvinnor i hela landet delat sina upplevelser i över 172 000 besvarade enkäter. 6 600 av svaren kommer från Region Halland. De nationella, och regionala, resultaten visar att en majoritet...

Generell

Covid-19 aktuellt 8 mars

Publicerad:

Ännu inga förändringar i användningen av munskydd (source control) Smittskydd Halland och Region Halland förväntar sig att förändringar kring riktlinjer om munskydd (source control) från Folkhälsomyndigheten kommer. När och hur riktlinjerna kommer se ut är inte klart. Till dess gäller dock nuvarande rutin för munskydd i Region Halland. Anpassning av smittskyddsåtgärder under pandemi avseende munskydd och visir inom vård och...

Covid-19

Signalen VMA testas idag 7 mars kl 15:00

Publicerad:

Idag måndagen den 7 mars genomförs återigen test av signalen Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, kl 15:00. Signalen testas varje kvartal. Larmtestet är en rutinkontroll av larmsystemet. Signalen testas alltid klockan 15.00 första helgfria måndagen i månaderna mars, juni, september och december. Klockan 19.00 testas även larm via RDS-apparat till boende runt Ringhals kärnkraftverk. Om du vill veta mer om...

SITH:s kort inloggning för SAP Business objects  från 2022-03-15

Publicerad:

Från 2022-03-15 kräver SAP Business objects ett SITHs kort för inloggning. Med SITH:s kort inloggning ökas säkerheten med så kallad tvåfaktorsautentisering.  Tvåfaktorsautentisering innebär att identitetskontroll görs med hjälp av två skilda former av information, nämligen SITHs kort med Pin-kod och konto/lösenord. Om du har problem att logga in prova följande innan du skapar ett servicedesk ärende: Stäng alla öppna webbläsarfönster....

IT-stöd i vården

Covid-19 aktuellt 2 mars

Publicerad:

Region Halland trappar ner den storskaliga vaccinationsinsatsen Nu omfördelas resurser och den storskaliga vaccinationsinsatsen mot covid-19 trappas ner. Detta innebär att vaccinationscentralerna succesivt stänger från april. Vaccination mot covid-19 kommer fortsättningsvis erbjudas på vårdcentraler och genom riktade insatser i länet. Halland har en förhållandevis hög vaccinationstäckning. I takt med att många invånare nu har vaccinerat sig mot covid-19 har efterfrågan...

Covid-19

NCS Läkemedelsmodul 5.13 driftsättning 16 mars

Publicerad:

Den 16 mars driftsätts NCS Läkemedelsmodul version 5.13. Versionen innehåller en rad större förändringar som får påverkan på de arbetssätt som används idag. Berörda användare ska ha tagit del av informationsinnehållet inför driftsättningen som det tidigare informerats om via förvaltningarna.   Några av de större förändringarna är följande: Möjlighet att stoppa uttag/makulera tidigare recept vid förnyelse. Behandlingsorsak blir tvingande för...

IT-stöd i vården Läkemedel

Covid-19 aktuellt 22 februari

Publicerad:

Tillfrisknandebevis – så går det till För att kunna resa kan de som haft covid-19 nyligen behöva ett tillfrisknandebevis. En anledning kan vara risken för kvarstående positivt provsvar trots att man blivit frisk. Utan tillfrisknandebevis kommer då inte personen komma in i det land som kräver negativt PCR vid inresa. För att en person ska kunna få ett tillfrisknandebevis så...

Covid-19

Trulicity 3 mg restnoterad

Publicerad:

GLP-1-analogen Trulicity (dulaglutid) förfylld injektionspenna 3 mg är restnoterad. Restsituationen beräknas pågå i 2–3 månader, vilket medför att Trulicity 3 mg tidigast åter finns tillgängligt på apotek i mitten av april. Inga utbytbara preparat finns godkända på den svenska marknaden. Läkemedelskommittén Halland rekommenderar att drabbade patienter under restnoteringsperioden istället förskrivs Trulicity förfylld injektionspenna 1,5 mg med dosering 1 spruta (EN...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Uppgradering MittVaccin 17 februari

Publicerad:

Den 17 februari genomförs en uppgradering av MittVaccin. Systemet kommer att vara otillgängligt från 20.30 fram till ca. 24.00. Versionen innehåller ett par rättningar och utvecklingar som förbättrar systemet. Det som får påverkan i Region Halland är följande: - Om samma dosnummer registreras igen visas ett varningsmeddelande. - Om ett vaccinationsdatum anges framåt i tiden visas ett varningsmeddelande. - Hälsodeklarationer...

IT-stöd i vården Läkemedel

Informationsfilm NCS Läkemedelsmodul 5.13

Publicerad:

Utbildningsinsatser kommer att krävas inför uppgraderingen av NCS Läkemedelsmodul till version 5.13 som planeras att driftsättas den 16 mars. Avdelningen för Läkemedels- och journaltjänster har tagit fram en informationsfilm som presenterar de största förändringarna som har påverkan på en del av de arbetssätt som används idag. Några av de större förändringarna är följande: Möjlighet att stoppa uttag/makulera tidigare recept vid...

IT-stöd i vården Läkemedel

Hitta information om hjälpmedel på vårdgivarwebben

Publicerad:

Du som jobbar med hjälpmedel och hjälpmedelsfrågor via Hjälpmedelscentrum, Medicinsk apparatur i hemmet, Ortopedteknik eller Resurscentrum för kommunikation Dako hittar nu samlad information om hjälpmedel under området behandlingsstöd ”hjälpmedel” här på vårdgivarwebben. Där hittar du information om: förskriva hjälpmedel kontaktuppgifter systemstöd teknisk service utbildningar Lägg gärna sidan som genväg eller favorit!

Hjälpmedel

Covid-19 aktuellt 14 februari

Publicerad:

- Fjärde dos rekommenderas till vissa grupper - Drop-in nu på samtliga vaccinationscentraler Fjärde dos rekommenderas till vissa grupper Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu en fjärde dos vaccin, som en andra påfyllnadsdos, mot covid-19 för personer som är 80 år eller äldre. Rekommendationen gäller även dem som har hemtjänst eller hemsjukvård samt personer som bor på särskilt boende för äldre. Den fjärde...

Covid-19

Obs! Via systemet Websesam beställs självtest covid-19 (PCR)- ej via e-post

Publicerad:

Arbetsplatser inom regionens hälso- och sjukvård och privata vårdcentraler med flera ska beställa självtest covid-19 (PCR) till sina medarbetare och i vissa fall patienter (gravida och de med kraftigt nedsatt immunförsvar) så att de kan ha ett självtest covid-19 (PCR) hemma och använda när de blir förkylda eller får andra symtom på covid-19, registrera på 1177.se och lämna in i...

Covid-19 aktuellt 8 februari

Publicerad:

Mer information om de nya rekommendationerna från imorgon, 9 februari Nationella myndigheter har bedömt att de rekommendationer som funnits kopplat till pandemin och smittspridning inte längre står i proportion till övriga effekter som restriktioner innebär för individer och för samhället. Den höga vaccinationstäckningen i kombination med att omikronvarianten ger färre fall av allvarlig sjukdom jämfört med andra varianter har minskat...

Covid-19

Svartsjuka är inte romantiskt – kampanj mot våld i unga partnerrelationer

Publicerad:

Nu pågår kampanjen ”Svartsjuka är inte romantiskt” för sjätte året i rad. Syftet är att uppmärksamma, synliggöra och förebygga killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer. Bakom kampanjen står Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna och ungarelationer.se. Läs mer på webbplatsen: www.svartsjukaarinteromantiskt.se Ni som arbetar i verksamheter som möter unga tjejer och killar – här finns ett kampanjmaterial att använda: Digitalt kampanjmaterial:...

Innohep restsituationer

Publicerad:

LEO Pharma har för närvarande svårt att producera tillräckliga mängder av Innohep (tinzaparin) på grund av ökad efterfrågan. Företaget har meddelat att det under våren tidvis kan uppstå restnoteringar för olika styrkor och förpackningsstorlekar. Inga direkt utbytbara läkemedel finns, men motsvarande dos av Fragmin (dalteparin) kan förskrivas istället. Förhoppningsvis kommer tillgången på Fragmin att vara tillräcklig för att möta det...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Lagändringar inom socialförsäkringen ska ge större flexibilitet och ökad trygghet

Publicerad:

Under 2022 kommer det att komma flera olika förändringar inom socialförsäkringsområdet. Syftet med förändringarna är att uppnå större flexibilitet, ökad trygghet, ökad möjlighet att ta tillvara individens arbetsförmåga och att fullfölja rehabilitering till det egna arbetet. Socialförsäkringen består av olika delar, däribland sjukförsäkringen. Här beskrivs kortfattat några av de förändringar inom sjukförsäkringen som kan vara bra att känna till för...

Generell

Covid-19 aktuellt 3 februari

Publicerad:

Många åtgärder mot covid-19 upphör den 9 februari Den höga vaccinationstäckningen i kombination med att omikronvarianten ger färre fall av allvarlig sjukdom jämfört med andra varianter har minskat belastningen på samhället. Även om pandemin inte är över är det därför möjligt att avveckla de flesta åtgärder mot covid-19 onsdagen den 9 februari. Folkhälsomyndigheten föreslår också regeringen att covid-19 ska upphöra...

Covid-19

Lergigan Forte har avregistrerats

Publicerad:

Lergigan Forte (prometazin) 50 mg är avregistrerad på den svenska marknaden. Inget direkt utbytbart läkemedel finns. Övriga läkemedel med prometazin; Lergigan 25 mg, Prometazin Actavis 25 mg samt Lergigan mite 5 mg, påverkas inte av avregistreringen utan kommer även fortsatt att finnas tillgängliga. Dosapoteket har meddelat att patienter som har haft dosdispensering av Lergigan Forte istället kommer att sättas över...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restnotering Tambocor tablett

Publicerad:

Tambocor (flekainid) tablett 100 mg är restnoterad och beräknas preliminärt åter under andra halvan av mars. Det finns inga godkända direkt utbytbara läkemedel på den svenska marknaden. Tambocor är ett specialistvårdsläkemedel, men i Halland finns enstaka förskrivningar även från primärvården. Förskrivare i primärvård som kontaktas av patient eller apotek med anledning av denna restsituation rekommenderas att vända sig till kardiologkonsult...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Vaccinintervallet kortas ytterligare - till tre månader

Publicerad:

Nu kortas intervallet mellan den andra och tredje vaccindosen mot covid-19 till tre månader för alla personer över 18 år. Det meddelade Folkhälsomyndigheten på måndagskvällen. Det tidigare intervallet mellan doserna var fem månader. Den mycket kraftiga smittspridningen av covid-19 i hela landet ligger bakom beslutet att korta tidsintervallet till påfyllnadsdosen, från fem månader till tre, enligt Folkhälsomyndigheten. Två doser ger...

Covid-19

Covid-19 aktuellt 28 januari

Publicerad:

Ny version av riktlinje för smittspårning inom kommunal vård och omsorg Smittspårning behöver inte längre utföras inom kommunal vård och omsorg i situationer där munskydd använts som source control (skydd mot att smitta andra) på ett adekvat vis. Denna förändring motsvarar rekommendationen som gäller för övrig hälso- och sjukvård sedan tidigare i veckan. I övrigt innebär den nya versionen av...

Covid-19

Nu gäller munskydd hela tiden i vård och omsorg

Publicerad:

Nu ska munskydd (source control) användas hela tiden i vård och omsorgslokaler igen, på grund av det allvarliga smittläget. Läs mer i Anpassning av smittskyddsåtgärder under pandemi avseende munskydd och visir inom vård och omsorg. Rekommendationen gäller alla, såväl personal, patienter som besökare, ovaccinerade som vaccinerade  inom vård- och omsorgsverksamhet.

Covid-19

Covid-19 aktuellt 26 januari

Publicerad:

Nuvarande nationella åtgärder förlängs i ytterligare två veckor Under en presskonferens med socialministern och generaldirektören för Folkhälsomyndigheten idag, gavs beskedet att de nu gällande åtgärderna för att minska smittspridningen av covid-19 i samhället, kommer att ligga kvar i ytterligare två veckor. Detta på grund av de konsekvenser som den höga smittspridningen innebär, särskilt för samhällsviktiga funktioner. Scenarierna pekar på att...

Covid-19

Erytropoetin och Androstendion - Nedläggning av analyser

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 1 februari 2022 Analysinstrumentet där S-Erytropoetin (EPO) och S-Androstendion utförs tas nu ur bruk, och de ackrediterade analysmetoderna läggs ner vid Klinisk kemi Halland. De kommer därmed inte längre att kunna beställas i VAS. S-Erytropoetin finns som ackrediterad analys vid Klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg och S-Androstendion finns som ackrediterad analys vid Klinisk kemi, Labmedicin, Lund. Fr.o.m. 2022-02-01...

Analyser och provtagning

Covid-19 aktuellt 24 januari

Publicerad:

Rekordstor smittspridning i Halland Förra veckan ökade provtagningen ytterligare i länet från 30 000 prover v.2 till närmare 35 000 prover för covid-19 v.3. 15 100 av proverna, motsvarande 43,5% visade positivt för covid-19 (andelen v.2 var 28%). Den kraftigt ökade provtagningen gjorde att Region Halland fick pausa självprovtagningen och möjligheten att hämta och lämna prov under helgen som gick....

Covid-19

Styrande dokument (vårdriktlinjer och rutiner) kan visas dubbelt

Publicerad:

Under helgen har Region Halland gjort ett tekniskt underhållsarbete i bland annat ledningssystemet. Detta kan leda till att styrande dokument, som exempelvis vårdriktlinjer och rutiner, visas dubbelt på vissa sidor på vårdgivarwebben. Detta kommer att ses över och rättas till. Hittar du inte ett styrande dokument, eller kan du inte öppna dokumentet? Sök och hämta dokumentet här:  https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/styrda-dokument/  

B-SR, mikro Halmstad – Instrumenthaveri

Publicerad:

På grund av instrumenthaveri kan Avd för Klinisk kemi i Halmstad inte utföra analysen B-SR, mikro (mikrosänka). Det är oklart om eller när analysen kan vara i drift igen. Laboratoriet analyserar som vanligt B-SR taget i excyte-rör. Vid frågor kontakta: Specialistläkare Annika Strand Annika.Strand@regionhalland.se Tfn 035-13 18 12

Analyser och provtagning

VAS – Problem med tomma kallelser i 1177 efter övergången till Addmessages

Publicerad:

​I samband med övergången till nytt tekniskt flöde för webbkallelser/inkorgsmeddelanden i 1177 den 19 januari uppstod ett fel som gör att vissa inkorgsmeddelanden visas utan textinnehåll i 1177: Den bokade tiden påverkas inte, den finns och visas under ”Bokade tider”. I inkorgsmeddelandet framgår dock endast vilken mottagning som är avsändare men inte vilket datum och klockslag som besöket är bokat....

IT-stöd i vården

Covid-19 aktuellt 21 januari

Publicerad:

Ingen möjlighet för självprovtagning i helgen Stor smittspridning och rekordmånga provtagningar har gett sena provsvar från självprovtagningen de senaste veckorna i Halland. När nu över 10 000 personer väntar på svar behöver regionen prioritera att dessa provsvar kommer ut. Under helgen den 22-23 januari kommer därför inte invånarna kunna hämta eller lämna i självprovtagningens lådor. Syftet med den tillfälliga förändringen...

Covid-19

Tablett Pyridoxin avregistreras

Publicerad:

Pyridoxin Meda tablett 40 mg (vitamin B6) kommer att utgå från den svenska marknaden på grund av att produktionsanläggningen stängs. Nuvarande lager beräknas räcka till mars 2022. Det finns inga utbytbara läkemedel med pyridoxin godkända på den svenska marknaden, men det finns tillgängliga licensläkemedel. Pyridoxin ingår även i en del kombinationstabletter med andra B-vitaminer, ex. Beviplex forte. Dock är mängden...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Covid-19 aktuellt 20 januari

Publicerad:

Nya besked om provtagning och karantän idag Under dagens presskonferens med Folkhälsomyndigheten meddelades att provtagningsrekommendationerna för covid-19 har förändrats. För att minska frånvaron av personal i många verksamheter när spridningen av covid-19 nu är mycket hög ändras förhållningsreglerna om att stanna hemma från arbete eller skola när man själv eller någon i hushållet är sjuk. Folkhälsomyndigheten uppdaterar också de nationella...

Covid-19

Hälsoinformatiknytt nr 1 – 2022

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner.   Externa provresultat/ E-arkiv Hälsoinformatikgruppen har tagit emot ett flertal frågor gällande signering och dokumentation av provsvar som anländer brevledes från laboratorier utanför regionen. En ny rutin gällande detta är...

Generell IT-stöd i vården

Patienten måste boka tid på Provtagningen

Publicerad:

Från och med oktober 2021 ska alla patienter som besöker Provtagningen på Hallands sjukhus boka tid innan besöket. Vi erbjuder inte längre drop-in. Många patienter kommer fortfarande till Provtagningen i hopp om att kunna komma på drop-in. Vi behöver därför er hjälp att ytterligare informera patienterna hur de ska göra. Allt för att underlätta för våra patienter. Så här gör...

Analyser och provtagning

Ny VAS-klinik: Alm Psykiatri

Publicerad:

Tisdagen den 1 februari startar Alm Psykiatri som ny klinik i VAS. ​ Alm Psykiatri är en privat specialistmottagning i psykiatri och finns i Halmstad. Remisskod i VAS: alalmppsyk

IT-stöd i vården

Sussa samverkan kommer att sluta använda namnet Visus

Publicerad:

Sussa samverkans styrgrupp har beslutat att Visus som namn på det gemensamma vårdinformationsstödet kommer att tas bort. Vårdinformationstödet bygger på Cambio Cosmics journalsystem, inklusive ett antal speciallösningar unika för Sussa samverkan. Leverantören Cambio aviserade under hösten 2021 att förutsättningarna för Cambio att kommunicera Visus som namn på det gemensamma vårdinformationsstödet hade ändrats. I grunden beror det på en konkurrenssituation för...

IT-stöd i vården

Covid-19 aktuellt 18 januari

Publicerad:

Ökad smittspridning och provtagning Under vecka 2 ökade provtagningen ytterligare i Halland. 30 055 tester genomfördes totalt och andelen positiva provsvar för covid-19 var 28 %. Motsvarande siffra för vecka 1 var cirka 22 500 provtagna och en andel på närmare 26% som testade positivt för covid-19. Det är en hög smittspridning i alla delar av samhället och vi ser...

Covid-19

VAS – information inför ny VAS-version 47.1

Publicerad:

Ny VAS-version kommer att driftsättas den 26 januari med start 22.30. ​Information kring leveransen sker via bifogad PP-presentation Information VAS 47.1.pptx   Frågor gällande VAS 47.1 kan ställas via ServiceDesk Kontakt: Carlefred Viktor H RK

IT-stöd i vården

Nya remisser till Transfusionsmedicin

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 17 januari 2022 Det finns nu en ny version av remissen för beställning av Blodgruppering, DAT m.m. samt en ny version av remissen för BAS-test, MG-test och blodbeställning. Var god kassera de gamla versionerna. De nya remisserna kan skivas ut via: Webbplats för vårdgivare > Behandlingsstöd > Laboratoriemedicin > Transfusionsmedicin – Blodcentralen > Remisser och blanketter – Transfusionsmedicin...

Analyser och provtagning

VAS – nytt tekniskt flöde för digitala kallelser 1177 den 19 januari

Publicerad:

​Onsdag den 19 januari förändras det tekniska flödet VAS – 1177 Inkorg. Arbetet kräver inget driftstopp utan genomförs utan påverkan för invånare eller verksamhet. Bakgrunden är att dagens lösning där inkorgsmeddelande skapas via Engagemangsindex är bristfällig och behöver bytas ut. Inera har därför tagit fram ett nytt tjänstekontrakt - AddMessage - som ska användas för att skapa inkorgsmeddelanden i 1177....

IT-stöd i vården

Covid-19 aktuellt 13 januari

Publicerad:

- Antigentester för personal inom vård och omsorg – detta gäller - Beslut från Smittskydd Halland: Ingen provtagning av personer utan symtom förutom vård- och omsorgspersonal Antigentester för personal inom vård och omsorg – detta gäller: Relaterat till den förlängda svarstiden på PCR-prov har vi senaste tiden fått ökat antal frågor kring antigentest och hur vi förhåller oss till dessa....

Covid-19

Covid-19 aktuellt 12 januari

Publicerad:

Provsvar från självprovtagning covid-19 tar längre tid än vanligt Strax innan helgen fick Region Halland meddelande om att det externa laboratoriet bara kunde ta emot en begränsad del prover under början på denna vecka. Den begränsningen har nu förlängts. Det har påverkar svarstiderna för självprovtagning covid-19 väsentligt. Nu får cirka 60 procent svar inom de utlovade 3 dygnen från provet...

Covid-19

Kasta pinnen vid provtagning av covid-19

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2022-01-12 ​Mikrobiologen får fortfarande en hel del prover för covid-19 där provtagningspinnen är kvar i provröret. Efter att pinnen förts ner i transportröret och snurrats i transportvätskan måste pinnen tas ut ur röret och kastas. Eftersom det just nu är extremt många prover som analyseras behöver vi göra vad vi kan för att förenkla och...

Analyser och provtagning

Covid-19 aktuellt 11 januari

Publicerad:

Pandemi- och provtagningsläge under helgerna i Halland Under helgerna ökade smittan kraftigt i hela landet och i Halland testade 3 182 personer positivt för covid-19 i Halland under vecka 52, en andel på 16,2 % positiva svar av det totala antalet provtagna. Under vecka 1 togs ca 27.000 prover med en andel på drygt 25% positiva svar. Det är nu...

Covid-19

Ny VAS-klinik: Onkologi- och palliativmedicinkliniken

Publicerad:

Onkologi- och palliativmedicinkliniken startar som ny VAS-klinik 11 januari Remisskoder i VAS: Onkologimottagningen Halmstad: hsonkponkh Onkologimottagningen Varberg: hsonkponkv Palliativa konsultteamet Falkenberg: hsonkppalf Palliativa konsultteamet Halmstad: hsonkppalh Palliativa konsultteamet Kungsbacka: hsonkppalk Palliativa konsultteamet Varberg: hsonkppalv

IT-stöd i vården

Driftstörning VAS - patologsvar läses inte in

Publicerad:

Efter årsskiftet har ett fel uppstått i VAS som påverkar att remissvar från Patologen inte kan läsas in i VAS. ​Det här innebär att remissvaren skickas i pappersform från Patologen. Fortsätt att skriva in remisserna i VAS och skicka till Patologen. Rättning kommer i VAS i början av vecka 2. Alla svar kommer då att läsas in i efterhand. Arbete...

Covid-19 aktuellt 4 januari

Publicerad:

Information från Region Halland/Smittskydd Halland Pandemi- och vaccinationsläge i Halland Kraftigt ökad smittspridning (och provtagning) i Halland 3 182 personer testade positivt för covid-19 i Halland vecka 52, en andel på 16,2 % positiva svar av det totala antalet provtagna. Det kan jämföras med förra veckans 7,3 %. Antalet är det högsta för en enskild vecka hittills under pandemin vilket...

Covid-19

Covid-19 aktuellt 30 december

Publicerad:

Information från Region Halland/Smittskydd Halland:  Uppmaning till frikostig screening för covid -19 för vårdpersonal efter utlandsresa Resor utomlands är förknippat med ökad risk för covid-19. Sedan 23 december ska alla inresande till Sverige PCR-provta sig direkt efter ankomst. Vårdhygien och Smittskydd Halland rekommenderar utöver denna pcr-testning en frikostig antigenprovtagning för vårdpersonal som varit utomlands som en extra försiktighetsåtgärd. Symtomfri personal...

Covid-19

Covid-19 aktuellt 28 december

Publicerad:

Information från Region Halland/Smittskydd Halland Pandemi- och vaccinationsläge i Halland Antal fall av covid-19 ökar i hela Europa och i Sverige – i linje med Folkhälsomyndighetens scenarier. Enligt scenarierna kommer ökningen att fortsätta och innebära en topp i mitten av januari. I Halland ser vi samma trend. Smittan har ökat under de senaste sju veckorna och många är sjuka även...

Covid-19

Påminnelse om rutin: Våld i nära relationer inkluderat hedersrelaterat våld och förtryck

Publicerad:

Känner du till rutinen Våld i nära relationer inkluderat hedersrelaterat våld och förtryck? Rutinen blev klar i februari i år och vi vill med den här nyheten påminna om att rutinen finns och att den gäller alla i hälso- och sjukvården som möter patienter. Rutinen i stora drag Vårdgivare ska alltid ställa frågor om våld vid misstanke om att vårdtagaren...

Covid-19 aktuellt 23 december

Publicerad:

Provtagning för covid-19 på Landvetter Hallänningar som anländer till Landvetters flygplats har snart möjlighet att genomföra självtest covid-19 på flygplatsen direkt. Provtagningen är kostnadsfri för personer folkbokförda i Halland som anländer från en utrikesresa. Själva provtagningen sker i ankomsthallen och kan tas medan man väntar på sitt bagage. Proverna analyseras och man får sitt provsvar efter 48-72 timmar genom att...

Covid-19

Covid-19 aktuellt 22 december

Publicerad:

Information från Region Halland/Smittskydd Halland (22/12) Detta gäller för Region Hallands medarbetare från och med 23/12: Under en presskonferens igår den 21 december, presenterade Regeringen och Folkhälsomyndigheten det andra steget av allmänna råd och rekommendationer med anledning av en snabbt ökande smittspridning och med en ökad belastning inom hälso- och sjukvården som följd. Huvudbudskapet från nationella myndigheter är i korthet...

Covid-19 aktuellt 21 december

Publicerad:

Information från Region Halland/Smittskydd Halland Ytterligare åtgärder för att minska smittspridningen Under en presskonferens idag den 21 december presenterades ytterligare ett steg för att minska den snabbt ökande smittspridningen med ökad belastning inom hälso- och sjukvården som följd.Läs här vilka rekommendationer som gäller från 23 december Region Halland följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ser nu över och uppdaterar nuvarande riktlinjer utifrån...

VAS – uppdatering av diagnos- och åtgärdskoder 4 januari

Publicerad:

​Tisdagen den 4 januari klockan 17.00 uppdateras kodregister för diagnos- och åtgärdskoder i VAS till 2022 års koder. Information om ändringarna finns på Socialstyrelsens sida Ändringar i Socialstyrelsens klassifikationer. Uppdatering till 2022 års DRG-grupperare i VAS sker kring den 1 mars och fram till dess kan meddelandet "DRG-grupperare saknas + en kod" fås vid diagnosregistrering med 2022 års koder. Kontakt: Hadzic Mira RK

IT-stöd i vården

Ny kategorisering av patientavvikelser

Publicerad:

Region Halland har beslutat att byta kategorisering av patientavvikelser till den som i dag används av bland annat IVO. Anledningen till detta är: Kategorisering sker ur patientens perspektiv med utgångspunkt utifrån patientlagens intentioner Kan följas upp på ett likvärdigt sätt gentemot andra organisationer Samma som används av Patientnämnden Vår egen är sedan 2005 och har uppdaterats från och till men är i behov av en...

Generell

Ny version av Transportstyrelsens Läkarintyg diabetes från 1 januari 2022 – initialt som pappersblankett

Publicerad:

Den 1 januari 2022 träder nya regler kring körkort och diabetes i kraft och en ny version av Transportstyrelsens Läkarintyg diabetes, TSTRK 1031 börjar gälla. Observera att den nya versionen initialt tillgängliggörs i pdf-format, aktivering av digitalt intyg i Webcert sker den 10 januari. Den nya versionen innehåller flera ändringar, exempelvis finns sektionen Synfunktion inte längre kvar. Nytt är också att läkaren ska bedöma hur patienten hanterar...

IT-stöd i vården

Covid-19 aktuellt 16 december

Publicerad:

Ökad smittspridning – mer smittspårning På grund av ökande smittspridning finns behov av smittspårning i verksamheter där många personer med risk för allvarlig covid-19 tas omhand, såsom hemtjänst, hemsjukvård och på SÄBO. För att säkerställa en hög kvalitet i dessa smittspårningar är det viktigt att den rutin som finns följs. Både kommunens verksamheter och vårdcentralen med flera har tydligt definierade...

Covid-19

Ny klinik på Hallands sjukhus: onkologi- och palliativmedicinkliniken

Publicerad:

Den 11 januari får Hallands sjukhus en egen klinik för onkologi och specialiserad palliativ medicin: Onkologi- och palliativmedicinkliniken Hallands sjukhus. I nuläget ändras inte vården för patienterna, utan förändringen är rent organisatorisk. Idag ryms både onkologisk och palliativ vård inom Hallands sjukhus kirurgiklinik. Genom att bilda en egen klinik för onkologi och specialiserad palliativ vård skapas bättre förutsättningar att utveckla...

Generell

Restnotering Centyl K

Publicerad:

Blodtrycksläkemedlet Centyl K (bendromeflutiazid 2,5 mg + kalium 573 mg) är restnoterat och beräknas åter tidigast i mitten av mars 2022. Inga direkt utbytbara preparat finns tillgängliga på den svenska marknaden. Du som förskrivare behöver inte söka upp patienter, men om patient eller apotek hör av sig angående restsituationen rekommenderar Läkemedelskommittén Halland, efter diskussion med njurläkare, följande handläggning: 1. Läkemedelsbyte:...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Covid-19 aktuellt 14 december

Publicerad:

Utökad rekommendation uppmanar alla att använda munskydd i vård och omsorg när avstånd inte kan hållas Med anledning av det ökade smittläget ändras nu rekommendationen om munskyddsanvändning i vård- och omsorg. Man ska använda munskydd i verksamheterna när man inte kan säkerställa att det hela tiden går att hålla 2 meters avstånd till andra individer. Det innebär att patienter, personal...

Covid-19

Covid-19 aktuellt 13 december

Publicerad:

På torsdag öppnar möjligheten för alla från 18 år att boka dos 3 På torsdag den 16 december öppnar vaccinationsbokningen för dos 3 för personer från 18 år, men det betyder inte att alla kan boka direkt. Det måste ha gått minst sex månader mellan doserna för personer 18-64 år och det är först fyra månader efter dos två som...

Covid-19

Covid-19 aktuellt 10 december

Publicerad:

Antalet platser för självprovtagning covid-19 ökas till 50 från måndag De 17 utbudspunkter för Självprovtagning covid-19 som nu funnits en vecka utanför vårdcentraler, sjukhus och Halmstad arena, utökas på måndag till att omfatta cirka 50 platser. Det innebär att alla vårdcentralers huvudmottagningar kommer att ha en svart låda utanför vårdcentralen från den 13 december, där invånare med symtom eller som...

Covid-19

Webcert – uppgradering den 14 december

Publicerad:

​Den 14 december uppgraderas Webcert till version 6.10. Arbetet påbörjas kl. 19.00 och beräknas vara klart ca kl. 23.00. Under uppgraderingen är Webcert inte tillgängligt. Övriga intygstjänster, Rehabstöd, Statistiktjänst och Mina Intyg uppgraderas också. Den nya versionen innehåller tekniska förändringar men ingen ny funktionalitet i övrigt. Vid frågor eller problem gällande Webcert kontakta Servicedesk.

IT-stöd i vården

Covid-19 aktuellt 7 december

Publicerad:

Drop-in-tider på Halmstad Arena resten av veckan Region Halland öppnar för drop-in på Halmstad Arena från imorgon onsdag till och med fredag för de grupper som nu är aktuella för vaccination mot covid-19. Det är en speciallösning på Halmstad Arena för redan påsläppta grupper eftersom vi ser att vi har tider där som inte bokas upp och eftersom vi behöver...

Covid-19

Händelsen avslutad, Halmstads kommun – störning i telefonin

Publicerad:

Uppdatering 2021-12-09 kl 15.55 Nu normal drift utan begränsningar. //TIB - Tjänsteman i beredskap   Tidigare nyhet: Under morgonen har det inte gått att ringa ut från eller in till mobiltelefoner och fasta anknytningar i Halmstads kommun. Kommunens leverantör meddelade dock 09.45 att deras tjänster åter var i drift och full funktion ska vara återställd. Vissa problem verkar dock kvarstå...

Covid-19 aktuellt 6 december

Publicerad:

Från torsdag kan alla från 50 år boka dos 3 Nu släpps ännu en grupp på bokningen för tredje dos vaccin mot covid-19. Från torsdag den 9 december kan personer som är 50 år eller äldre (födda 1971 eller tidigare) boka tid för dos 3. Anledningen är att det i dagsläget finns många lediga tider i närtid, som riskerar att...

Covid-19

Covid-19 aktuellt 3 december

Publicerad:

Självprovtagning covid-19 förändras 6/12, självtest hämtas från låda På måndag, den 6 december, tar Region Halland över hela flödet för självprovtagning covid-19. En låda är placerad på 14 vårdcentraler spridda över Halland och på sjukhusen i Halmstad, Varberg och Kungsbacka. Tillsammans blir det 17 utbudspunkter till skillnad från dagens 14. Veckan efter utökas utbudspunkterna till att alla vårdcentraler har en...

Covid-19

Covid-19 aktuellt 2 december

Publicerad:

Fler grupper kan boka vaccination mot covid-19 från idag och imorgon Folkhälsomyndigheten lägger stor vikt vid att öka takten i vaccinationsarbetet. Halland har kunnat återöppna flera vaccinationscentraler på kort tid. Nu finns därför många lediga tider för vaccination mot covid-19 och fler grupper kan nu också släppas på för att boka tid för vaccination. Nu är länets vaccinationscentraler startklara och...

Covid-19

Covid-19 aktuellt 1 december

Publicerad:

Pandemiläget i Halland Smittläge och vaccinationsarbete i Halland Antalet smittade med covid-19 ökar i Halland och under förra veckan skedde en fördubbling av antalet smittade i Halland jämfört med veckan innan. Under pandemin hade vi som flest runt 2000 konstaterat nysmittade under en vecka, att jämföra med nära 600 fall vecka 47. En viss ökning av sjukhusvårdade personer med covid-19...

Covid-19

Hälsoinformatiknytt nr 9 - 2021

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands Hälsoinformatik.  Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Ny anteckningstyp: Utlo – Utlokaliserad patient En ny anteckningstyp: Utlo – Utlokaliserad patient skapas med syfte att användas då en patient inom slutenvård flyttas till en annan avdelning av icke...

Generell IT-stöd i vården

Information om nya digitala LMA-kort

Publicerad:

Från årsskiftet kommer Migrationsverket att införa nya LMA-kort. Dessa LMA-kort kommer att uppdateras digitalt med aktuell information om giltighetstid och det kommer alltid att vara en aktuell information om giltighetstiden. Giltighetstiden kommer alltså inte att stå på LMA-kortet. På alla nya LMA-kort kommer det att finnas en QR-kod och det kommer att finns en webbadress på baksidan av LMA-kortet. För...

Generell IT-stöd i vården

NPÖ – nytt gränssnitt 2 december

Publicerad:

Den 2 december driftsätts ett helt nytt gränssnitt i Nationell Patientöversikt (NPÖ). Befintlig funktionalitet påverkas inte – endast utseendet. Mer information om den nya grafiska profilen samt manualer finns på länkarna nedan. Vid frågor kontakta Servicedesk. Inera-information om det nya gränssnittet Inera-NPÖ manualer

IT-stöd i vården

Covid-19 aktuellt 24 november

Publicerad:

Ökad smittspridning även i Halland De senaste dagarna har vi kunna se att fler personer varit bekräftat smittade med covid-19. Antalet sjukhusvårdade har också ökat från ett par per dygn till upp emot nio patienter. Vi har fortsatt inga nya dödsfall. Därför är det nu viktigt att följa de råd som gäller och bidra till att minska smittspridning. Sprid gärna...

Covid-19

Viktig information till förskrivare om driftstopp i receptsystem 27–28/11 

Publicerad:

Som ett led i införandet av Nationell Läkemedelslista genomförs en större uppgradering på flera av de system rör receptförskrivning och apotekens recepthantering. I samband med denna kommer det vara ett längre planerat driftstopp från klockan 20.00 lördagen den 27/11 till cirka klockan 11.00 söndagen den 28/11. Under driftstoppet kommer de apotek som är öppna inte att kunna expediera receptbelagda läkemedel annat...

Läkemedel

Covid-19 aktuellt 22 november

Publicerad:

Aktuellt inom vaccinationsinsatsen mot covid-19 Region Halland följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller prioritetsordning för vaccination mot covid-19. Det övergripande målet med vaccinationerna är att förhindra svår sjukdom och död vilket är styrande i prioriteringen. Precis som tidigare i vaccinationsinsatsen har därför de som är äldst vaccinerats först eftersom äldre personer har störst risk för att bli allvarligt sjuka i...

Covid-19

Tidigarelagd stopptid för dosleveranser vecka 47–48

Publicerad:

Dosapoteket planerar att tidigarelägga stopptid och produktionstid för dosleveranser som normalt har stopptid måndag 29/11 eller tisdag 30/11 till fredag 26/11 kl 16.00. Detta eftersom Apoteket vill säkerställa leveransen av Apodos under nästa vecka, på grund av E-hälsomyndighetens produktionssättning av Nationella läkemedelslistan (NLL) under kommande helg som medför tillfälligt driftstopp. Leveransdag för dosleveranserna kommer inte att påverkas, utan leveransen kommer...

Läkemedel

Problemet med störningar i telefonin till serviceresor är löst

Publicerad:

Uppdatering 20/11 09.00 Problemet med störningar i telefonin till serviceresor är nu löst och sjukresor kan beställas som vanligt igen. Uppdatering 16.30 För att beställa sjukresor under helgen – ring i första hand beställningscentralen som vanligt. Går det inte att komma fram kan du maila kundcenter@hlt.se för att beställa. Ange i mailet vem som är beställare, och var patienten ska...

Generell

Ny analys: Antikroppar mot SARS-CoV-2 Spike-proteinet

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2021-11-17 Sedan ett och ett halvt år erbjuder vi serologisk analys av antikroppar mot SARS-CoV-2, där det är antikroppar mot Nukleokapsid-proteinet som påvisas. Dessa antikroppar utvecklas efter infektion med SARS-CoV-2. Serologin används som ett komplement till PCR-analysen, primärt vid oklara fall och vid önskemål om diagnostik efter det akuta skedet för att bekräfta genomgången infektion....

Analyser och provtagning

Information om Waran-dosering kan inte nås under driftstopp – Journalia AK

Publicerad:

Den 22 november mellan kl. 17.15–19.00 kommer Journalia AK att uppgraderas, vilket innebär att systemet inte är tillgängligt under denna tid och information om patienters Waran-dosering kan inte nås. För patienter som inkommer till sjukhuset och som behandlas med Waran där doseringsinformation behöver läsas i Journalia AK under driftstoppet rekommenderas följande: Waran ordineras i NCS Läkemedelsmodul utan dosering och sätts...

IT-stöd i vården

Hallandskatalogens nyhetsbrev nr 16

Publicerad:

Här kommer periodens nyhetsbrev från Hallandskatalogens förvaltning. Hallandskatalogens nyhetsbrev nr 16 (2021) pdf   Återkoppla gärna med synpunkter och förslag till kommande nyhetsbrev via HAK-ansvarig i din förvaltning.  

Hallandskatalogen

Covid-19 aktuellt 10 november

Publicerad:

Ändring av dosintervall till 5 månader mellan dos 2 och 3 för personer 65 år och äldre Folkhälsomyndigheten har idag (10/11) ändrat sin tidigare rekommendation kring tidsintervall mellan dos 2 och dos 3 för vaccination mot covid-19. Nu rekommenderas att påfyllnadsdos (dos 3) ges när det har gått minst fem månader efter dos 2, för personer som är 65 år...

Covid-19

Transferrinreceptor – ny analysmetod och nytt referensintervall

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 15 november 2021 En ny metod för koncentrationsbestämning av transferrinreceptor tas i bruk på Klinisk kemi Halland. Den nya metoden ger resultat som ligger ca 8 % lägre än nuvarande metod. I samband med att den nya metoden tas i drift justeras även referensintervallet. Det nya referensintervallet ser ut på följande sätt:   P-Transferinreceptor <1 mån: 2,4 -...

Analyser och provtagning

IT-stöd har begränsad bemanning 9/11

Publicerad:

I morgon, den 9/11 kommer ”Användarstöd IT” och ”IT-logistik och lokalt användarstöd” ha en verksamhetsdag. Detta medför att vi har en mindre bemanning dagen ut. Sidinnehåll Telefonen är öppen som vanligt men tänk gärna en extra gång om ert samtal i stället kan läggas som ett ärende i vår webbportal ( http://servicedesk.lthalland.se/ ) risken är annars stor för köbildning. Är...

IT-stöd i vården

Åtgärder mot spridning av covid-19 – nytt dokument från FHM till vård, tandvård och omsorg

Publicerad:

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett nytt dokument ”Åtgärder mot spridning av covid-19 – rekommendationer till vård, tandvård och omsorg”. Dokumentet är en uppdatering och sammanslagning av fem tidigare dokument från Folkhälsomyndigheten som nu avpubliceras: •      Covid-19: Anpassning av smittförebyggande åtgärder inom vård-och omsorg med hänsyn till vaccination och epidemiologiskt läge •      Covid-19: Kompletterade anpassningar av smittförebyggande åtgärder inom vård- och...

Covid-19

Covid-19 aktuellt 5 november

Publicerad:

Information från Region Halland/Smittskydd Halland   Avgiftsfria sjukresor i samband med vaccination mot covid-19 – förlängs och utökas att omfatta fler Även i fortsättningen kommer det att vara möjligt att få avgiftsfri sjukresa i samband med vaccination mot covid-19 för personer med hemtjänst (ej inskrivna i hemsjukvård) samt personer med LSS-insatser (exkl. personer i LSS-boende). Förlängningen gäller till och med...

Nya regler för lösenord från 1 november

Publicerad:

Region Halland tillämpar från och med 1 november nya regler för starkare lösenord. Du som användare av regionens datorer påverkas, vid ditt nästa lösenordsbyte (för nätverksinloggningen). De automatiska uppmaningarna om krav på lösenordsbyte för inloggning till regionens nätverk, kommer att komma vid olika tidpunkter för olika användare, under perioden 1 november – 31 januari. Från 1 februari ska alla användares...

Generell IT-stöd i vården

Ersättningsrör med pappersetikett

Publicerad:

Ordinarie upphandlade provtagningsrör har transparenta etiketter med uppgifter om lotnummer och utgångsdatum etc. Den transparenta etiketten gör att oavsett hur etiketten med patientidentitet (VAS-etikett) placeras syns alltid en sektion av hela blodpelaren i röret efter provtagningen. På grund av bristen på provtagningsrör har rör med pappersetikett tagits in som ersättare. På ett rör med pappersetikett måste etiketten med patientidentitet sättas...

Analyser och provtagning

NCS – Information inför ny version av NCS Läkemedelsmodul

Publicerad:

NCS Läkemedelsmodul 5.12.6 kommer att driftsättas den 17 november med start 22.30. Denna leverans innehållen endast enstaka ärenden och förtydligande information kommer endast delges via bifogat leveransbesked. Leveransbesked NCS 5.12.6 Frågor gällande NCS Läkemedelsmodul kan ställas till Läkemedelssupporten, registrera ett ärende via  IT ServiceDesk eller ringa på 010 – 47 61 900 (menyval Läkemedel). Kontakt: Larnemo Elin RK

IT-stöd i vården Läkemedel

Covid-19 aktuellt 29 oktober

Publicerad:

Nästa vecka öppnar bokning för påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 I veckan meddelade Folkhälsomyndigheten att fler grupper nu rekommenderas en påfyllnadsdos (tredje dos) vaccin mot covid-19. Det gäller personer 65 år och äldre samt personal inom hemtjänst, hemsjukvård och på särskilt boende för äldre (SÄBO). Vaccination och bokning är möjlig tidigast sex månader efter dos 2, gäller både bokning digitalt och...

Covid-19

Nya rekommendationer och affisch om munskydd

Publicerad:

Från 1 november gäller nya rekommendationer om användningen av munskydd i vård- och omsorgslokaler. Detta gäller: - Personal använder munskydd vid patientnära arbete (inom 2 meters avstånd till patienten). - Patienter och besökare som önskar bära munskydd bör erbjudas möjlighet att bära munskydd. - Vid vård av personer med symtom på covid-19 gäller samma riktlinjer som tidigare. - Vid utbrott...

Covid-19

Nya och uppdaterade regionala beslut om ordnat införande

Publicerad:

Prioriterings- och evidensrådet (PER) har vid möte den 6 oktober rekommenderat Hälso- och sjukvårdsdirektören att fatta beslut om ordnat införande för följande ärenden: Vårdprogram cancer och standardiserat vårdförlopp cancer – Vårdprogram Akut myeloisk leukemi, AML – Vårdprogram Lungcancer – Vårdprogram Mantelcellslymfom – Vårdprogram Skelett- och mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg – Standardiserat vårdförlopp Skelett- och mjukdelssarkom   Personcentrerade och sammanhållna...

Generell Läkemedel

Terapinytt nr 3 2021

Publicerad:

Nu finns Terapinytt nr 3 2021 tillgängligt via Läkemedelskommittén Hallands sida för Terapinytt, där du även kan hitta tidigare nummer. I detta nummer kan du bland annat läsa om följande: – Datum för Läkemedelskommitténs kommande utbildningar höst 2021 och vår 2022 – Driftstopp i E-hälsomyndighetens nationella tjänster 27-28 november medför att digitala recept inte kan expedieras – Vilka informationskällor som...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Protein HC – ny analysmetod

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 1 november 2021 Klinisk kemi Halland byter metod för Pt(U)-Protein HC (alfa1-Mikroglobulin). I genomsnitt ger den nya metoden ca 30% högre värden.   Vid frågor kontakta: Specialistläkare Annika Strand Annika.Strand@regionhalland.se Tfn 035-13 18 12

Analyser och provtagning

Covid-19 aktuellt 27 oktober

Publicerad:

Ytterligare grupper rekommenderas påfyllnadsdos Tidigare idag har vi publicerat en invånarsändning som beskriver läget kring covid-19 och den pågående vaccinationen i Halland. Nu under eftermiddagen kom besked från Folkhälsomyndigheten att fler grupper rekommenderas en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19. Det gäller personer som är 65 till 79 år samt personal på särskilt boende för äldre (SÄBO) och inom hemsjukvård och hemtjänst....

Covid-19

Covid-19 aktuellt 26 oktober

Publicerad:

Från 1 november behöver färre provta sig vid symtom på covid-19 Folkhälsomyndigheten har ändrat sina rekommendationer kring provtagning vid symtom på covid-19. Från 1 november behöver inte längre i övrigt friska personer som är fullvaccinerade (minst 2 doser för minst 2 veckor sedan) provta sig när de har symtom (om de inte behöver sjukvård). Vård- och omsorgspersonal med flera grupper...

Covid-19

Driftstopp i Varbergs telefonväxel vid planerad migrering 28 - 29 oktober

Publicerad:

Migreringen av regionens telefonväxel innebär 6 timmars driftstopp i Varbergs telefonväxel, från 23:00 den 28 oktober till 05:00 den 29 oktober. Förberedelse inför planerat driftstopp Se över reservrutiner. Hur påverkas du av driftstoppet 28–29 oktober? Driftstoppet innebär totalt stopp i telefontrafiken i Varbergs växel. Följande fungerar ej: - personsökningar - fast och trådlös telefoni - samtal till televäxeln på nummer...

Generell

Analys av svamp i blododlingar

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2021-10-25 Vid misstanke om svampinfektion i blododling måste förlängd odling begäras. Detta görs genom att kontakta Klinisk mikrobiologi, tel 035-13 18 50.

Covid-19 aktuellt 22 oktober

Publicerad:

Fortsatt rekommendation om Comirnaty (Pfizer) till alla födda 1991 och senare Den 6 oktober 2021 beslutade Folkhälsomyndigheten att rekommendera paus för vaccinationerna med Modernas vaccin Spikevax till personer födda 1991 och senare. Beslutet gällde fram till den 1 december. Nu har Folkhälsomyndigheten beslutat att rekommendationen gäller fortsatt, alltså även efter den 1 december. Personer födda 1991 och senare rekommenderas att...

Covid-19

Nedläggning av Mycoplasma pneumoniae serologi

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2021-10-22 Från 25 oktober 2021 kommer inte längre antikroppspåvisning för Mycoplasma pneumoniae att utföras på Klinisk mikrobiologi. Nukleinsyrapåvisning (PCR) på luftvägsprov rekommenderas istället för diagnostik av infektioner med dessa agens. PCR har högre sensitivitet och specificitet samt kan ge diagnos tidigare i sjukdomsförloppet. Det finns möjlighet att, i de fall där serologisk undersökning är indicerat,...

Analyser och provtagning

Pt-Synacthenbelastning utgår

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 1 november 2021 Funktionsundersökningen Pt-Synacthenbelastning utgår ur Klinisk kemi Hallands sortiment. Vid misstanke om kortisol- eller ACTH-brist ska patienten remitteras till Medicinmottagningen.   Vid frågor kontakta: Specialistläkare Hilda Hallander Hilda.Hallander@regionhalland.se Tfn 035-13 45 94

Analyser och provtagning

VAS – Risk för fel uppgifter i utskrivna kallelser

Publicerad:

Det har upptäckts ett fel i VAS som gör att det finns en viss risk att utskrivna kallelser har fel namn- och adressuppgifter. Användare uppmanas därför att vara extra uppmärksamma och kontrollera att det är rätt patientuppgifter på den utskrivna kallelsen. Felet kan undvikas om användare som skriver ut kallelse låter kallelsen skrivas ut färdigt innan en annan patient väljs....

IT-stöd i vården

Driftstopp i Halmstads telefonväxel vid planerad migrering 11–12 november

Publicerad:

Migreringen av regionens telefonväxel innebär 6 timmars driftstopp i Halmstads telefonväxel, från klockan 23.00 den 11 november till 05.00 den 12 oktober. ​Förberedelse inför planerat driftstopp Se över eventuella reservrutiner. Scenario D i telebrottsrutiner gäller, med tillägget atrt personsökning ej fungerar. Hur påverkas du av driftstoppet 11–12 november? Driftstoppet innebär totalt stopp i telefontrafiken i Halmstads växel och följande fungerar ej: - personsökningar...

Hälsoinformatiknytt nr 8 – 2021

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Standardjournal och sökord för Influensavaccination och Influensa riskgrupp inaktiveras Med anledning av ny rutin Vaccination mot säsongsinfluensa kommer standardjournal Infl – Influensavaccination samt sökorden Influensavaccination och Influensa riskgrupp (med tillhörande...

Generell IT-stöd i vården

Driftstopp i Kungsbackas telefonväxel vid planerad migrering 20–21 oktober

Publicerad:

Migreringen av regionens telefonväxel innebär 6 timmars driftstopp i Kungsbackas telefonväxel, från 19:00 den 20 oktober till 01:00 den 21 oktober. Förberedelse inför planerat driftstopp Se över eventuella reservrutiner. Informera telefonväxeln via mejl om alternativa telefonnummer ni nås på under driftstoppet, på den här mejladressen: televaxel@regionhalland.se. Hur påverkas du av driftstoppet 20– 21 oktober? Driftstoppet innebär totalt stopp i telefontrafiken...

Generell

Förenklad provtagning när Region Halland tar över Självprovtagning covid-19

Publicerad:

Under senhösten ska invånarna i Halland kunna börja erbjudas en ännu enklare provtagning för covid-19 i Halland. Förändringen blir verklighet i samband med att Region Halland helt tar över provtagningen i sin egen verksamhet.  ​ Idag använder sig Region Halland av en leverantör för självprovtagning covid-19 som Folkhälsomyndigheten har upphandlat. Leverantören har i sin tur flera underleverantörer. Planering för att...

Intyg för sjukresa under coronapandemin

Publicerad:

För att minska risken för smitta av covid-19 finns särskilda rekommendationer för serviceresor. Från och med 20 oktober ändras dessa rekommendationer. Resa till och från vårdbesök Om patienten har medicinska skäl, erbjuds patienten att åka med regionens sjukresefordon. Patienten behöver då ett intyg från vården. Under pandemin begär vi inte in intyg för patienter som har fyllt 70 år (i vanliga fall 85...

Covid-19

Rörbrist - analys av Kalium

Publicerad:

Som tidigare meddelats råder det stor brist på PST-rör (mintgrön propp) och att det generellt går bra att ersätta PST-rör med SST-rör (gul propp). Vid analys av Kalium i SST-rör kommer analysresultatet ligga 0,3–0,4 mmol/L högre än om provet är taget i PST-rör. Tyvärr kan laboratoriet inte ha olika referensintervall beroende på vilket rör som har använts för analys av...

Analyser och provtagning

Covid-19 aktuellt 11 oktober

Publicerad:

Vaccinationen av 12–15-åringar närmar sig Just nu pågår en intensiv planering för att starta vaccination mot covid-19 för barn 12-15 år. I slutet av veckan planeras vaccinationen inledas för denna grupp. Ambitionen är att kunna starta på en skola i varje kommun. Vaccinationen mot covid-19 kommer att ske i huvudsak på skolorna. Varje kommun planerar i vilken ordning vaccinationen ska...

Covid-19

Särö Hudmottagning har avslutat sin verksamhet

Publicerad:

Särö Hudmottagning (Björn Andersch Medical AB) har avslutat sitt avtal med Region Halland och verksamheten vid Särö Hudmottagning upphörde den 30 september. Patienter med pågående behandling har hänvisats till andra vårdgivare inom Vårdval Halland specialiserad öppenvård hud.

Generell

Viktig information från Smittskydd gällande vaccination med Moderna

Publicerad:

Information till vårdgivare i Halland med anledning av besked från Folkhälsomyndigheten idag den 6 oktober om att vaccination med Spikevax (Modernas vaccin mot covid-19) pausas för personer födda 1991 eller senare. Rekommendationen gäller med omedelbar verkan och innebär att inplanerade doser Moderna till denna åldersgrupp ej ska ges i nuläget. Till ovaccinerade i dessa åldersgrupper rekommenderas i stället vaccinet Comirnaty...

Covid-19

Bokningsstatus tredje dos vaccin mot covid-19 till vissa grupper

Publicerad:

Från och med idag öppnar vaccinationsbokningen stegvis för de grupper som rekommenderas en tredje dos vaccin mot covid-19. Så här ser bokningssläppen ut i denna veckan (v.40): Födda 1931 eller tidigare kan boka från tisdag 5 oktober Födda 1936 eller tidigare kan boka från torsdag 7 oktober Bokningssläppen fortsätter därefter, vi återkommer med när i tid det blir. Ovanstående bokningssläpp...

Covid-19

Patienter med särskilda transfusionsbehov

Publicerad:

För att underlätta hanteringen av blodbeställningar vill blodcentralen påminna om att en del patienter kan behöva speciella blodprodukter eller att deras prov behöver särskild hantering. För att detta ska kunna utföras behöver blodcentralen information via en läkarordination från beställande avdelning. Informera blodcentralen även när behovet av specialkomponenter upphör, och när behandlingen med Daratumumab avslutas. Vid nedanstående tre ordinationer v.g. använd...

Analyser och provtagning

Covid-19 aktuellt 4 oktober

Publicerad:

Vaccination mot covid-19 - aktuellt Påfyllnadsdos (tredje dos) vaccination mot covid-19 Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Spikevax (Moderna) ges som halv dos (50 µg) för påfyllnadsdos (tredje dos) medan Comirnaty (Pfizer/BioNtech) ges som en full dos till personer boende på SÄBO, personer med hemtjänst beslutad av kommun, personer med hemsjukvård samt personer över 80 år. Påfyllnadsdos rekommenderas när det gått 6 månader...

Covid-19

Visning av filtrering i PubMed den 7/10

Publicerad:

​Medicinsk information och bibliotek visar filtreringsmöjligheter som finns i den medicinska databasen PubMed. Filtrering utifrån bland annat publiceringsdatum, artikeltyp, vilka olika val av studiedesign som ges och hur man filtrerar utifrån parametrar såsom tex kön och ålder gås igenom. När? Klockan 11.00 torsdagen den 7/10 Var? På Teams. Logga in på: Klicka här för att ansluta till mötet

IT-stöd i vården Utveckling och forskning

Förlängda svarstider för analysresultat

Publicerad:

På grund av ett planerat förbättringsarbete på en del av Klinisk kemis instrumentering är det mer manuella rutiner än vanligt på Klinisk kemi Halmstad under v 40 - v 41. Samma arbete utförs på Klinisk kemi Varberg under v 43. Detta kan leda till något längre svarstider än vanligt och gör det svårare att hantera kompletteringar. Går dessa att undvika...

Analyser och provtagning

Covid-19 aktuellt 30 september

Publicerad:

Förtydligande om vad som gäller i hälso- och sjukvården: Vaccinerad eller ovaccinerad medarbetare? I vården rekommenderas fortsatt att hålla avstånd, tillämpa basala hygienrutiner och använda munskydd och andra åtgärder för att skydda sig själv och andra på samma sätt som gällt de senaste månaderna. Detta ger ett gott skydd mot smittspridning i vårdsituationer. Det rekommenderas inte någon åtskillnad i försiktighetsåtgärder...

Covid-19

Rekommendation för val av behandling med TNF-alfa-hämmare

Publicerad:

Befintliga avtal för de subkutana TNF-hämmarna löper ut sista september 2021. Nya avtal för TNF-hämmarna är inte aktuellt. Region Halland rekommenderar fortsatt användning av biosimilarer och i första hand adalimumab (6-pack Idacio eller Hyrimoz). Vid behov av intravenös behandling med TNF-hämmare rekommenderas infliximab (Zessly eller Remsima). Vid val av etanercept rekommenderas 12-pack Erelzi. Region Hallands sammanhållna rekommendation för TNF-hämmare: -...

Läkemedel

Leveransproblem för PST-rör (mintgrön propp)

Publicerad:

På grund av råvarubrist och logistikproblem är det stor brist på PST-rör, mintgrön propp (Websesam art.nr 21760), i hela Norden. Problemen beräknas pågå under oktober månad. Om PST-rör saknas i verksamheten går det generellt bra att ersätta det med SST-rör, gul propp (Websesam art.nr 21766). Undantag För P-Homocystein och P-Laktat finns i dagsläget inget alternativ till PST-rör. Verksamheter som vet...

Analyser och provtagning

Osmolalitet analyseras även i Halmstad

Publicerad:

På grund av instrumenthaveri har analys av osmolalitet i serum och urin, under en period, endast utförts vid laboratoriet i Varberg. Laboratoriet i Halmstad har nu installerat ett nytt instrument och återgår till ordinarie rutin.   Vid frågor kontakta: Överläkare Jan Miller Jan.Miller@regionhalland.se Tfn 035-13 15 85

Analyser och provtagning

Hälsoinformatiknytt nr 7 - 2021

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.  Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Påminnelse: sökord Klinisk kemi, Labbprover och Labbremisser inaktiveras 1 november 2021 Vi påminner om att sökorden Klinisk kemi, Labbprover och Labbremisser kommer att inaktiveras. Den planerade inaktiveringen av sökorden skulle...

Generell IT-stöd i vården

Nu öppnar biblioteken igen!

Publicerad:

De medicinska biblioteken vid Hallands sjukhus Varberg och Halmstad öppnar åter sina lokaler på torsdag 30 september. Öppettiderna är som tidigare måndag–fredag, klockan 12–15. Varmt välkomna! FoU Medicinsk information och bibliotek

Covid-19 aktuellt 27 september

Publicerad:

Förändrade besöksregler i hälso- och sjukvården Från och med idag, den 27 september, gäller förändrade besöksregler som gör det möjligt för närstående att besöka en patient på ligger på sjukhus – eller följa med på ett vårdbesök. De nya besöksreglerna gäller både på sjukhus, vårdcentraler och andra mottagningar. Det som ändrar sig i detta skede gäller besökande och medföljande till...

Covid-19

VAS åter i drift

Publicerad:

Vi kommer under dagen att fortsätta med att säkerställa funktionaliteten. Om ni upplever problem med VAS så kontakta supporten som är öppen fram till 17:00 på följande nummer – anknytning 31 775 eller 035-13 17 75. Tänk på att numret gäller för problem som har med VAS att göra. Övriga akuta ärenden hänvisas, som vanligt under helgerna, till växeln.

Covid-19 aktuellt 24 september

Publicerad:

Arbete för att öka vaccinationstäckningen Nu är 85,4 % av folkbokförda i Halland från 16 år vaccinerade med minst en dos. 80,9% har även fått dos 2. Under onsdagen och torsdagen i denna veckan genomfördes drop-in för studenter på Högskolan i Halmstad. Satsningen föll väl ut och ett 90-tal valde att vaccinera sig. Vaccinationsinsatsen med drop-in fortsätter på Högskolan med...

Covid-19

Nya regler för besök i vården

Publicerad:

Från den 27 september gäller nya regler för den som vill besöka eller följa med en anhörig som är patient. Vägledning för verksamheterna finns i vårdriktlinjen Besökande, medföljande och gruppverksamhet i Region Halland under covid-19-pandemin, som omfattar både slutenvård och öppenvårdsmottagningar. När nu drygt 85 % av invånarna vaccinerats med två doser påverkar pandemin på ett annat sätt än före...

Covid-19 Generell

Tidplanen är klar för driftstoppet på VAS i helgen – är du?

Publicerad:

I helgen, 24–26 september flyttas VAS till en ny plattform. Det blir ett långt avbrott med läskopia från fredag kväll till lördag morgon. VAS och de system som öppnas från VAS samt remiss och svar omfattas av driftavbrottet.   Tidplanen ser preliminärt ut så här (Observera att det finns risk för avvikelser som gör att avbrottet kan bli längre än...

IT-stöd i vården

Etikettering av prover

Publicerad:

Tänk på att sätta etiketterna längs med provburkarna och inte runt om. Det förbättrar patientsäkerheten om etiketterna kan skannas in i stället för att RID-numret ska skrivas in för hand.   Välkomna att kontakta patologen om ni har frågor om prover 035-131872

Analyser och provtagning

Möjligheten att använda PST-rör vid beställning av P-Glukos upphör

Publicerad:

Förändring fr.o.m. onsdag 6 oktober 2021 Vid beställning av P-Glukos ska FC-Mix-rör (rosa propp) användas. Under en övergångsperiod har det i vissa situationer varit möjligt att använda det tidigare rekommenderade PST-röret (mintgrön propp). Denna möjlighet upphör nu och vid beställning av P-Glukos på PST-rör kommer inget analysresultat lämnas. Pappersremisser Vid beställning av P-Glukos på pappersremiss ”Klinisk Kemi 1” ska ny...

Analyser och provtagning

Rekommendationer för användning av NCS Läkemedelsmodul vid VAS plattformsbyte 24–26 september

Publicerad:

Under driftstoppet av VAS när läsläge används kommer NCS Läkemedelsmodul att vara tillgängligt och fungera som vanligt, men vissa funktioner som styrs av VAS kommer inte kunna aktiveras. Funktioner som inte kan användas som vanligt under pågående driftstopp är att starta upp nya Ordinationslistor och Dagvårdslistor i NCS Läkemedelsmodul, då det inte kommer vara möjligt att registrera inskrivningar eller göra...

IT-stöd i vården Läkemedel

Covid-19 aktuellt 16 september

Publicerad:

Besked idag att barn från 12 år erbjuds vaccin Under en presskonferens med regeringsföreträdare och Folkhälsomyndigheten idag, gavs beskedet att även barn från 12 år kommer rekommenderas vaccin mot covid-19. Beslutet föranleddes av att man nu gjort en samlad och grundlig bedömning där fördelarna för barn att vaccinera sig överväger nackdelarna. Region Halland har god beredskap för att genomföra även...

Covid-19

Påminnelse: Alla besök på Provtagningen ska vara tidsbokade

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 1 oktober 2021 Från och med den 1 oktober 2021 ska alla patienter som besöker Provtagningen boka tid före besöket. Det kommer inte längre att vara möjligt att komma på drop-in. Syftet är att få ett jämnare flöde av patienter på mottagningen, kortare väntetid för patienten och mindre trängsel i väntrummen. Vi skulle vara tacksamma för er hjälp...

Sminet3 är i drift

Publicerad:

Anmälan av smittsamma sjukdomar kan göras elektroniskt i det nya systemet. www.folkhalsomyndigheten.se/sminet Inloggning sker enbart med SITHS-kort, inga klinikkoder behövs. Har er klinik inte SITHS-kort får ni ta kontakt med oss på Smittskyddet för alternativ inloggningsmetod. Formuläret att fylla i för klinisk anmälan är väldigt likt det i Sminet2 men med viss förändrad layout. Även paragrafärenden går nu att anmäla...

IT-stöd i vården

Fördröjda provsvar

Publicerad:

På grund av tekniska problem kommer det tyvärr att vara en fördröjning av vissa provsvar. Berörda analyser är P-Metylmalonat, S-25(OH)-Vitamin D, F-Calprotektin, U-Kortisol och TPMT-enzymaktivitet. Arbete med att lösa problemen pågår. Vid frågor kontakta: Specialistläkare Jan Miller Jan.Miller@regionhalland.se Tfn 035-13 15 85

Analyser och provtagning

Leveransproblem för EDTA-rör 6 mL (lila propp)

Publicerad:

Det är leveransproblem av det långa EDTA-röret som främst används för prover till Blodcentralen. Om det långa röret inte finns tillgängligt vid provtagningen kan det korta röret användas enligt nedan. Inneliggande patient Blodgruppering: 1 st EDTA-rör på 3 mL eller 4 mL BAS-test: 1 st EDTA-rör på 3 mL eller 4 mL Ej inneliggandepatient Blodgruppering: 2 st EDTA-rör på 3...

Analyser och provtagning

Är du redo inför driftstoppet på VAS 24–26/9?

Publicerad:

Planeringen pågår för fullt för att flytta VAS till en ny teknisk plattform helgen 24–26 september. För att kunna utföra flytten krävs ett längre driftstopp från fredag kväll fram till lördag förmiddag. Under driftstoppet kan du endast nå VAS i läsläge. Supporten på nuvarande plattform för VAS kommer att avslutas och riskerna med att fortsätta ha VAS drift i denna...

Lagerberedningar melatonin oral lösning utgår 14 september - nya recept krävs

Publicerad:

I juni informerade vi i Läkemedelskommittén Halland att melatonin oral lösning blir ett godkänt läkemedel som enbart är inom högkostnadsskyddet (läkemedelsförmånen) för barn 6–17 år med insomni vid ADHD. Under en övergångsperiod har lagerberedningarna Melatonin APL 1 mg/ml oral lösning och Melatonin Unimedic 1 mg/ml oral lösning fortsatt funnits tillgängliga för att underlätta omställningen. Från och med den 14 september...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Ersättningsprodukt för PST-rör (mintgrön propp)

Publicerad:

På grund av leveransproblem från ordinarie leverantör kommer tidvis ersättningsprodukt från annan leverantör distribueras vid beställning av ”Vacutainer PST Gel+Lihep 5/3Ml Mintgrön”, Websesam art.nr 21760. Ersättningsprodukten ”Vacuette” hanteras på samma sätt som ordinarie rör. Vid frågor kontakta: Spec.BMA/Instruktör Martin Samuelsson Martin.Samuelsson@regionhalland.se Tfn: 035-13 18 05

Analyser och provtagning

Covid-19 aktuellt 7 september

Publicerad:

Nästa steg för att avveckla restriktioner tas 29 september Idag hölls en pressträff med socialminister Lena Hallengren och kultur- och idrottsminister Amanda Lind samt generaldirektören för Folkhälsomyndigheten Johan Carlsson. De konstaterade att över 80% av befolkningen nu vaccinerat sig med minst en dos mot covid-19, vi har få dödsfall och betydligt färre som blir svårt sjuka och som kräver sjukhusvård....

Covid-19

Covid-19 aktuellt 3 september

Publicerad:

Praktisk hantering av den extra dos vaccin mot covid-19 som rekommenderas till personer med ett allvarligt nedsatt immunförsvar Nu är rutinen ”Vaccination mot corona” uppdaterad med praktiskt tillvägagångssätt av den extra dos vaccin mot covid-19 som Folkhälsomyndigheten rekommenderar till personer (från 18 år och äldre) med kraftigt nedsatt immunförsvar. Senast den 10 september bör den behandlande läkaren (vanligen specialistläkare på...

Covid-19

Ny e-tjänst för beställning av nutritionsprodukter

Publicerad:

Idag lanseras en ny e-tjänst på 1177.se för beställning av nutritionsprodukter, så som näringsdrycker och sondnäring. I den nya e-tjänsten har patienten möjlighet att se sina förskrivningar, välja ur produktsortimentet och sedan få produkterna levererade hem eller till närmaste utlämningsställe. Hjälpmedelscentrum har sedan tidigare ansvar för lager, distribution och förskrivarstöd av nutritionsprodukter för vuxna men kommer från den 1 september...

Hjälpmedel

Nytt SmiNet från 6 september

Publicerad:

Den 6 september ersätts nuvarande SmiNet av en ny systemversion (SmiNet 3). Det nya systemet kommer göra det enklare och snabbare för vårdenheter att anmäla smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen. I det nya systemet sker inloggningen med SITHS e-legitimation i första hand. Den som saknar SITHS idag vänder sig redan nu till sin lokala SITHS-organisation för att få denna e-legitimation. Inloggning...

Generell

Ny VAS-klinik 1 september: Lugnetkliniken

Publicerad:

​Onsdagen den 1 september startar Lugnetkliniken som ny klinik i VAS. Lugnetkliniken är en privat vårdcentral i Varberg. Remisskod i VAS: nslgvclak

Etikprövningsmyndigheten inför ett nytt ansöknings- och ärendehanteringssystem

Publicerad:

I månadsskiftet september/oktober driftsätts Etikprövningsmyndighetens nya system för ansökning och handläggning av etikansökningar. Det nya systemet heter Ethix och har utvecklats för att vara användarvänligt och effektivt med ett helt digitalt flöde från ifyllande och signering av ansökan till mottagande och slutligt beslut. Ethix kommer nås genom länk på webbplatsen www.etikprovning.se På etikprövningsmyndighetens webbplats hittar du också mer information som...

Utveckling och forskning

Influensa och RS-virus tas bort som egen beställning

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2021-08-30 Provkoden som heter INFRS tas bort fr o m 2021-08-30. Influensa A, Influensa B, RS-virus och SARS-CoV-2 ingår nu i beställningen som heter COVXA. Vid frågor kontakta: Christoffer Lindsten, molekylärbiolog christoffer.lindsten@regionhalland.se

Analyser och provtagning

Utbildningar inom forskningsregelverken under hösten 2021

Publicerad:

​ Kom ihåg att anmäla er till utbildningar och seminarier för att få ökad förståelse kring de regelverk som finns för forskning inom hälso- och sjukvården. Klinisk forskning för chefer Utvärderingarna av vårens utbildning för verksamhetschefer kring regelverk för forskning har fått fina betyg och det har efterfrågats fler utbildningstillfällen under hösten. Därför har Foum Söder bokat in två nya utbildningstillfällen...

Utveckling och forskning

Covid-19: aktuellt 26 augusti

Publicerad:

Extra dos vaccin mot covid-19 rekommenderas vid immunbrist Folkhälsmyndigheten meddelar nu att en extra dos vaccin mot covid-19 rekommenderas till personer som har ett kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling. Rekommendationen gäller personer som är 18 år eller äldre från första september 2021. Region Halland arbetar nu skyndsamt med rutiner och hur det praktiskt ska gå till...

Covid-19

Självtester på plats i skolan för att snabbt stoppa smittspridning

Publicerad:

Förra veckan fick alla grundskolor (från årskurs 4) och gymnasieskolor i Halland leverans av självtest covid-19. Det är samma typ av test som används i självprovtagning covid-19 (PCR-test). Sidinnehåll Självtest på skolor aktiveras av smittspårare och erbjuds till de elever och skolpersonal som varit i nära kontakt med smittad i skolmiljö för att snabbt kunna få stopp på smittspridningen. ​När...

Nozinan 25 mg avregistreras

Publicerad:

Nozinan (levomepromazine) 25 mg försvinner från den svenska marknaden. Läkemedlet är redan slut hos leverantören, men kan finnas tillgängligt på enstaka apotek. Tillgängligt generiskt utbyte är Levomepromazine Orion 25 mg, dock har tillverkaren på grund av den ökade efterfrågan meddelat att en bristsituation kan uppstå under den närmaste tiden. För patienter som använder Nozinan 25 mg med högre dosering rekommenderar...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Betnovat med chinoform utgår

Publicerad:

Tillverkaren har meddelat att de kommer att upphöra att tillhandahålla kräm Betnovat med chinoform (betametason och kliokinol), en glukokortikoid med antibakteriell och antimykotisk effekt. Nuvarande lager beräknas säljas slut under september månad. Inga direkt utbytbara alternativ finns tillgängliga. Terapigrupp Hud rekommenderar i nuläget Betnovat med chinoform i andra hand vid infekterat eksem. Förstahandsbehandling vid infekterat eksem hos vuxna är tvätt...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Instrumenthaveri i Halmstad - Osmolalitet

Publicerad:

På grund av instrumenthaveri kommer analys av osmolalitet i serum och urin ske vid laboratoriet i Varberg. Detta innebär längre svarstider. Det kommer att ta ca en månad innan nytt instrument är installerat. Svarstider för rutinprov är 1 dag och för akut prov > 1 timme. Vid frågor kontakta Överläkare Jan Miller Jan.Miller@regionhalland.se Tfn: 035-13 15 85

Analyser och provtagning

Sminet stängt fredag 27/8 efter kl 14.00

Publicerad:

Pga arbete med uppgradering av Sminet stängs möjligheten att göra smittskyddsanmälningar på fredag 27/8 klockan 14.00. Vid brådskande anmälningar, ring till Smittskydd Halland fredag eftermiddag. Systemet planeras vara öppet igen för anmälningar nästa vecka mån-fre kl 8.00-16.30.

Generell

Covid-19: aktuellt 23 augusti

Publicerad:

Uppdateringar vad gäller vaccination mot covid-19 Intervall som gäller för de som blivit gravida mellan de 2 doserna Rutinen för vaccination mot covid-19 har uppdaterats med vägledning om vaccination av gravida. Det gäller de som blir gravida mellan första och andra dosen. De bör enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ha sin dos 2 inom ordinarie intervall. Det finns inga påvisade negativa effekter...

Covid-19

Restnotering Egazil depottabletter

Publicerad:

Egazil (hyoscyamin) depottabletter 0,2 mg har varit restnoterat under en längre tid. Företaget som tillhandahåller Egazil har nu meddelat att de kommer att sluta tillhandahålla läkemedlet. Inget direkt utbytbart alternativ till Egazil finns tillgängligt, och licensläkemedel finns inte heller att tillgå. Eftersom Egazil förskrivs på många olika indikationer behöver förskrivare ta ställning till individuellt läkemedelsalternativ beroende på patient.   Läkemedelskommittén...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

VAS - Information inför ny VAS-version 46.0

Publicerad:

Ny VAS-version (46.0) kommer att driftsättas den 8/9 från klockan 22.30. För denna leverans sker information endast via bifogad Powerpoint-presentation. Information VAS 46.0 (Powerpoint) Frågor kring VAS 46.0 kan ställas via ServiceDesk.   Kontakt: Anna Thelin RGS VS IT VÅRD  

IT-stöd i vården

Covid-19: aktuellt 18 augusti

Publicerad:

Information från Region Halland/Smittskydd Halland Möjligt att få dos två tidigare Som vi tidigare har berättat om har man sedan i maj kunnat vaccinera sig på 4 större vaccinationscentraler i Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Halmstad. Vaccinationscentralerna har öppet för vaccination mot covid-19 till och med vecka 38. Därefter sker vaccinationen enbart på vissa vårdcentraler i regionen. För att kunna få...

Covid-19

Sök forskningsmedel från Sparbanksstiftelsen

Publicerad:

Region Halland ges möjlighet att utlysa medel för forskningsstöd för projekt inom hälsa och sjukvård. Detta forskningsstöd finansieras av Sparbankstiftelsen i Varberg. Sparbanksstiftelsens styrelse har 2021 avsatt 2 miljoner till forskningsprojekt. En miljon är liksom tidigare år sökbara för alla medarbetare och projekt enligt riktlinjer som beskrivs under rubriken villkor för att söka forskningsstöd. Det görs dessutom en specifik satsning på...

Utveckling och forskning

Covid-19: aktuellt 10 augusti

Publicerad:

Covidbevis på tillfrisknande EU:s covidbevis är ett dokument för den som ska resa i Europa. Covidbeviset visar att man antingen har fått vaccin mot covid-19, har testat negativt eller har tillfrisknat från covid-19. Den 1 juli lanserade eHälsomyndigheten första delen, bevis på vaccination. Den 12 augusti startar delen som kallas bevis på tillfrisknande, som kan utfärdas till personer som provtagits...

Covid-19

Uppmaning till frikostig screening för covid-19 för vårdpersonal efter semester

Publicerad:

Förtydligande till utskicket 210805 gällande: ”Uppmaning till frikostig screening för covid-19 för vårdpersonal efter semester” Smittskydd och Vårdhygien Halland har sett en ökande trend av covid-19 smitta som kan relateras till semesterfirande. Därför uppmanar vi nu till frikostig provtagning av vård- och omsorgspersonal som återgår till arbete efter semestern i de fall personen vet med sig att riskbeteende under semestern...

Covid-19

Covid-19: aktuellt 5 augusti

Publicerad:

Smittläget I Halland håller trenden med ökande antal fall av covid-19 i sig. Antalet nya fall av covid-19 i Halland fortsätter att öka även denna vecka även om ökningstakten är något lägre än förra veckan. Ökningen är oroande och en tydlig signal om att vi måste fortsätta göra det vi kan för att hålla smittan nere. Åldersmässigt är det fortsatt...

Covid-19

Covid-19: aktuellt 30 juli

Publicerad:

Smittläget I Halland ses nu en tydlig och oroande trend med ökande antal fall av covid-19. Redan i mitten av vecka 30 hade fler fall konstaterats än under hela vecka 29, och är nu uppe i över 150 fall. Åldersmässigt är det är unga vuxna som dominerar, och vi ser även en hel del smitta bland ungdomar i övre tonåren....

Covid-19

Ökning av badsårsfeber

Publicerad:

Den varma vattentemperaturen i sjöar och hav innebär ökad risk för infektioner med bland annat vibriobakterier. I Sverige har under juli månad setts en ökning av den allvarliga formen av vibrioinfektion, badsårsfeber. Hittills har tre fall upptäckts i Halland. Badsårsfeber drabbar personer med större sår, då bakterien hos dem kan passera hudbarriären och orsakar blodförgiftning. Personer med större sår, till...

Generell

Covid-19: aktuellt 23 juli

Publicerad:

Smittläget Nu kommer rapporter om ökad smittspridning i storstadsregionerna. Också Halland har haft fler fall senaste veckan jämfört med samma period föregående veckor. Andelen fall med koppling till utlandsresor ökar nationellt. Det är i huvudsak hos unga vuxna som smittan ökar. Utöver sambandet med resor sprids smittan också vid sociala sammankomster och fester i Sverige. Samma sak syns i Halland....

Covid-19

Möter du patienter som inte vill bära munskydd

Publicerad:

Trots att många av oss nu är vaccinerade mot covid-19 kvarstår rekommendationen att använda munskydd när vi inte kan hålla mer än två meters avstånd till varandra i korridorer, väntrum och vårdlokaler.  Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade, både patienter och personal. Möter du patienter som är trötta på att använda munskydd? Tack för att du tar dialogen med dem...

Indragning av Champix medför restsituation – starta inte upp nya patienter

Publicerad:

Samtliga batcher av Champix (vareneklin) som har visat sig innehålla nivåer av N-nitroso-vareniklin över producentens gränsvärden har dragits in. Som en försiktighetsåtgärd pausas också distributionen av läkemedlet i väntan på ytterligare testning och felsökning. Upptäckten av för höga nivåer av nitrosaminföroreningen innebär ingen omedelbar risk för patienter som idag står på behandlingen. Indragningen och pausen i distributionen innebär en brist...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Covid-19: aktuellt 14 juli

Publicerad:

Nu närmar sig starten för vaccination av 16 och 17-åringar det vill säga för de som är födda 2004 -2005 och födda 2003, men som ännu inte fyllt 18. Starten för vaccinationen är vecka 32 i hela landet. Inom några veckor kommer brev hem med information om hur man bokar tid och vad som är viktigt att tänka på inför...

Covid-19

Läkemedelsjusteringar vid risk för dehydrering, ex. vid värmebölja

Publicerad:

Med anledning av gällande väderlek och SMHI:s varning om höga temperaturer för de närmsta dagarna vill Läkemedelskommittén Halland påminna om att det kan vara aktuellt att justera vissa läkemedelsbehandlingar vid risk för dehydrering. Specifika rekommendationer finns i flertalet kapitel i Terapirekommendationer Halland men en bra sammanställning som rekommenderas finns i dokumentet Läkemedelsjusteringar vid vätskebrist, information till förskrivare från Region Uppsala. Här...

Läkemedel

Covid-19: aktuellt 12 juli

Publicerad:

Förändrade rekommendationer för provtagning vid inresa till Sverige Från idag inför Folkhälsomyndigheten rekommendation om provtagning, PCR-test för covid-19, vid ankomst till Sverige från länder utanför Norden. Även svenska medborgare omfattas av rekommendationen som gäller från den 12 juli till den 31 augusti. Orsaken är att fallen av smittade med covid-19 från resor utomlands har ökat i Sverige de senaste veckorna....

Covid-19

Restsituation Aerius oral lösning

Publicerad:

Aerius (desloratadin) oral lösning 0,5 mg/ml är tillfälligt restnoterad på grund av mycket större efterfrågan än förväntat. Tillverkaren meddelar att restnoteringen förväntas pågå fram till och med vecka 32. I skrivande stund finns Aerius oral lösning tillgängligt på halländska apotek, men beroende på efterfrågan kan tillgången snabbt ändras.   Det finns inga direkt utbytbara alternativ till Aerius oral lösning. I...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Covid-19: aktuellt 7 juli

Publicerad:

Deltavarianten bedöms i dagsläget utgöra en majoritet av alla fall av covid-19 i Halland Antalet positiva fall av covid-19 i Halland är fortsatt lågt, även om en viss ökning kan ses den senaste veckan. Samtidigt ser vi att Deltavarianten av viruset, som bedöms som mer smittsam, ökar i många regioner. Denna utveckling tillsammans med att vi nu gör utökade analyser...

Covid-19

Produktreklamation – nu som e-tjänst

Publicerad:

Tidigare blankett för Anmälan om produktreklamation har nu ersatts med en e-tjänst. Den hittar du på Förrådsservice sida på vårdgivarwebben LÄNK Vårdgivare - Region Halland i kolumnen till vänster – ”Felanmälan – retur och reklamation”. Observera att det finns två e-tjänster, en för interna användare och en för vårdgivare utanför vår organisation. Vänligen uppdatera eventuella avveckla lokala rutiner i ledningssystemet för detta,...

Generell

Ery-Max kapslar utgår

Publicerad:

Ery-Max (erytromycin) enterokapslar kommer att försvinna från den svenska marknaden under juli. Detta till följd av att nuvarande tillverkare slutar med sin produktion och att det inte finns någon annan som har ansetts lämplig att ta över produktionen.   Terapigrupp Infektioner har uppdaterat sina behandlingsrekommendationer där Ery-Max kapslar tidigare har funnits som behandlingsalternativ. Eftersom behandlingsrekommendationerna ser olika ut för olika indikationer,...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

SmiNet – ökad säkerhet för klinisk anmälan

Publicerad:

Under senaste tiden har systemet SmiNet som används för anmälan av smittsamma sjukdomar enligt Smittskyddslagen utsatts för dataintrång. Som en följd av det har SmiNet därför varit stängt för elektronisk inrapportering. För att öka säkerhetsnivån har Folkhälsomyndigheten nu gjort förändringar för en säkrare inloggning. Från och med 2021-07-01 kommer SmiNet vara öppet måndag-fredag mellan kl 08-16.30, för kliniska anmälningar via...

Covid-19

Covid 19: aktuellt 30 juni

Publicerad:

Information från Smittskydd Halland/Region Halland Nationella anpassningar av smittskyddsåtgärder från 1 juli Smittspridningen fortsätter att minska liksom antalet personer som behöver sjukhusvård för covid-19. Samtidigt har antalet människor som vaccinerat sig ökat. Folkhälsomyndigheten bedömer därför att det nu är möjligt att ytterligare anpassa smittskyddsåtgärderna till det man kallar nivå 2 och ytterligare ett steg mot normalläge i samhället. Fortfarande är...

Webbinarium 10/9: Så förebygger vi suicid tillsammans 

Publicerad:

Suicid är ett allvarligt folkhälsoproblem som berör många delar av samhället. På den suicidpreventiva dagen den 10 september mellan klockan 13.30 och 15.00 diskuterar vi förebyggande arbete i Halland: Vad vi kan göra och hur vi kan arbeta tillsammans. Webbinariet är öppet för alla och går att följa gratis på nätet. Anmäl dig här senast 3 september! 

Generell

Covid-19: aktuellt 24 juni

Publicerad:

Information från Smittskydd Halland/Region Halland Förtydligande kring bokning av vaccination mot covid-19 för de som är födda 2003 Igår informerade Region Halland om nästa veckas bokningssläpp där personer föda 2003 släpps på för bokning fredagen den 2 juli. Vi vill här förtydliga att inriktningen som funnits sedan tidigare fortsatt gäller, det vill säga att bokning för de som är födda...

Covid-19

Uppdaterad: Information om intrång i självprovtagningens system

Publicerad:

2021-06-24 InfoSolutions har nu slutfört sin kartläggning av dataintrånget vars orsak sedan tidigare är åtgärdad, se nedan. Rapporten visar att ingen data om personer i Halland som använt självprovtagningen har lästs. Det är sedan innan klart att ingen data spridits, raderats, redigerats eller hämtats till annan lagringsyta. 2021-06-18 Den 18 juni fick Region Halland en första information från Folkhälsomyndighetens leverantör...

Covid-19: aktuellt 23 juni

Publicerad:

Information från Region Halland/Smittskydd Halland Planerade släpp under nästa vecka för bokning av vaccination mot covid-19 Planeringen för bokningssläppen i v.26 ser ut såhär, födda: 1994-1995 eller tidigare kan boka från måndag 28 juni 1996-1997 eller tidigare kan boka från tisdag 29 juni 1998-1999 eller tidigare kan boka från onsdag 30 juni 2000-2001 eller tidigare kan boka från torsdag 1...

Covid-19

Hälsoinformatiknytt nr 6 - 2021

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.  Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Vårdkontakter – registrering Rutin Vårdkontakter – registrering är uppdaterad med: Nytt stycke med information om ”1177 Vårdguiden eller annan tjänst med chattfunktion”. Allt som sker via 1177 innebär inte att...

Generell IT-stöd i vården

Information om bilanpassningar/fordonsanpassningar

Publicerad:

Vårdriktlinjerna som möjliggör förskrivning av bilanpassningar i Halland har efter beslut från Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel tagits bort den 18 juni 2021. Anledningen är att bilanpassningsprodukter inte är MDR-klassade. Det är därför inte längre möjligt att förskriva bilanpassningar i Halland. Region Halland kommer inte att återkalla bilanpassningar från brukare. Förskrivaren har ett fortsatt uppföljningsansvar så länge brukaren har...

Hjälpmedel

Covid-19: aktuellt 22 juni

Publicerad:

Information från Region Halland/Smittskydd Halland Förändrade rekommendationer av vaccination mot covid-19 för barn Från och med den 22 juni rekommenderar Folkhälsomyndigheten även vaccinering mot covid-19 för personer mellan 16 och 18 år. Syftet är främst att skydda ungdomarna själva mot sjukdom, men också att ytterligare minska smittspridningen i samhället. Det kommer att bli ett gemensamt datum i Sverige för när...

Waran åter i lager

Publicerad:

Nu finns tablett Waran (warfarin) åter i lager på de flesta halländska apotek. Därmed ska inte recept på Warfarin Orion förskrivas annat än till de patienter som stått på det tidigare (ex. de som inte tål färgämnet i Waran). Risken finns annars att Warfarin Orion i sin tur restnoterar, om förbrukningen under en längre tid överstiger den normala. För de...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Helsa Vårdcentral Glänninge upphör 2021-06-30

Publicerad:

Helsa Vårdcentral Glänninge upphör 2021-06-30 och Helsa Primärvård Sverige AB kommer inte att vara kvar som vårdgivare i Region Halland. Patienterna som varit listade vid vårdcentralen kommer att listas om till valfri vårdcentral från 2021-07-01.

Generell

Första fallet av Deltavirusvarianten i Halland

Publicerad:

I dagsläget har vi bara kännedom om ett fall och att det inte handlar om ett större utbrott. Intensifierat smittspårning pågår vilket innebär att möjliga kontakter provtas. I dagsläget sker analys (så kallad sekvensering) av 10 procent av de positiva provsvaren utöver de positiva provsvar som skickas in vid större utbrott, eller då den som insjuknar tidigare haft covid-19 eller...

Covid-19

Fortsatta driftstörningar på SmiNet

Publicerad:

Uppdatering med anledning av driftstörningar på SmiNet 2021-06-18 kl 10:00 Reservrutin får användas och Smittskyddsanmälan får ske via pappersblankett. SmiNet, dvs det nationella system genom vilket smittskyddsanmälningar görs, har legat nere sedan den 13/6 och vissa funktioner på SmiNet är för tillfället begränsade, vilket innebär att det inte går att göra anmälningar i systemet. Då den elektroniska anmälan är stängd...

Covid-19 Generell

Information om ISO-kod 04 27 18 (tyngdtäcke)

Publicerad:

Vårdriktlinjen som möjliggör förskrivning av tyngdtäcken i Halland tas bort 210901. Efter det är det inte längre möjligt att förskriva tyngdtäcken. Region Halland kommer inte att återkalla tyngdtäcken från brukare. Förskrivaren har ett fortsatt uppföljningsansvar så länge brukaren har kvar sitt tyngdtäcke. Tyngdtäcken som inte längre används av brukare ska returneras till Hjälpmedelscentrum för avregistrering. De verksamheter som har egen lagerhållning av...

Hjälpmedel

Ny metod för att påvisa Legionella pneumoniae och Chlamydophila psittaci

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2021-06-16 Den 17 juni inför Mikrobiologiska laboratoriet en ny multi-plex PCR som inkluderar Legionella pneumoiae, Chlamydophila psittaci, Chlamydophila pneumoniae och Mycoplasma pneumoniae. Den ersätter tidigare Legionella PCR som inkluderade L. pneumoniae och andra legionella arter. Provkod i VAS är samma som tidigare - LVLegi. Provmaterial är nedre luftvägar, dvs sputum, BAL, trachsekret, bronksköljvätska eller steril...

Analyser och provtagning

Ändrat provtagningsrör för P-Glukos

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 16 juni 2021 Från och med den 2021-06-16 ska prov för glukosanalys tas i FC-Mix-rör (rosa propp). I detta rör hämmas in-vitro-glykolysen omedelbart efter provtagning så att patientens glukoskoncentration förblir oförändrad fram till analys. Det är väntat att bytet av provtagningsrör kommer medföra högre patientresultat för glukos. Vid ett liknande rörbyte i Uppsala steg patientmedianen från 6,03 mmol/L...

Analyser och provtagning

Uppdatering med anledning av att SmiNet är tillfälligt nedstängt

Publicerad:

2021-06-16 kl 15.00 SmiNet, dvs det nationella system genom vilket smittskyddsanmälningar görs, är fortfarande inte i funktion vilket innebär att det inte går att göra anmälningar i systemet. SmiNet stängdes ned i söndags och i dagsläget finns ingen prognos för när systemet beräknas vara i drift. Eftersom smittskyddsanmälningarna kommer att behöva göras i efterhand rekommenderas att den information som skulle...

Alla besök på Provtagningen ska vara tidsbokade

Publicerad:

Från och med den 1 oktober 2021 ska alla patienter som besöker Provtagningen boka tid före besöket. Det kommer inte längre att vara möjligt att komma på drop-in. Syftet är att få ett jämnare flöde av patienter på mottagningen, kortare väntetid för patienten och mindre trängsel i väntrummen. Vi skulle vara tacksamma för er hjälp att redan nu sprida denna...

Hallandskatalogens nyhetsbrev nr 15

Publicerad:

Här kommer periodens nyhetsbrev från Hallandskatalogens förvaltning. Återkoppla gärna med synpunkter och förslag till kommande nyhetsbrev via HAK-ansvarig i din förvaltning. Hallandskatalogens nyhetsbrev nr 15 (2021) (pdf)

Hallandskatalogen

Covid-19: aktuellt 11 juni

Publicerad:

Vaccinationsstatus Planeringen för bokningssläppen i vecka 24 ser ut såhär: Tisdag 15 juni, personer födda 1985 (eller tidigare) Torsdag 17 juni, personer födda 1987 (eller tidigare) Bokningssläppen fortsätter därefter, vi återkommer med när i tid det blir. Ovanstående bokningssläpp kommuniceras på 1177.se och på regionhalland.se samt annonseras i dagspressen under helgen. Bokning hänvisas i första hand till att ske digitalt...

Covid-19

Ny EU-förordning kring medicinsktekniska produkter

Publicerad:

Sedan den 26 maj finns en ny EU-gemensam förordning om medicintekniska produkter (Medical Device Regulation, MDR). Det nya regelverket innebär bland annat att definitionen av vad som är en medicinteknisk produkt utvidgas och att klassificeringsregler samt riskklasser förändras. Det ställs även skärpta krav på tillverkares kvalitetssystem, riskhanteringsprocess, dokumentation och uppföljning. Region Halland har ett pågående förvaltningsöverskridande arbete kring medicinsktekniska produkter...

Hjälpmedel

Covid-19: aktuellt 9 juni

Publicerad:

50 procent av hallänningarna kommer att ha fått första dosen vaccin mot covid-19 idag Innan den här dagen är slut kommer 50 procent av invånarna över 18 år i Halland ha fått sin första vaccinationsspruta, enligt Region Hallands egen vaccinationsstatistik. Det innebär att drygt 134 000 vaccinationer med dos 1 har getts och att många nu har fått skydd mot...

Covid-19

Sprid budskapet om sunda solvanor

Publicerad:

Solens strålar kan vara sköna men också farliga. I syfte att höja medvetenheten om riskerna med att bränna sig i solen, speciellt som barn, arbetar Region Halland återkommande med att sprida budskapet om Sunda solvanor. Antalet fall av hudcancer ökar i Sverige och så också i Halland. Som ett stöd i arbetet med att sprida budskapet om Sunda Solvanor finns...

Generell

Auricula läsdatabas har stängts

Publicerad:

Det har nu gått 6 månader sedan Auricula ordinationsstöd avvecklades från leverantören UCR och övergick till att endast vara en läsdatabas. Denna läsdatabas kommer att stängas ner helt måndag den 31/5 kl. 18.00. På alla de enheter som tidigare använde sig av Auricula ordinationsstöd har Journalia AK ersatt detta system. All information överfördes från Auricula till Journalia AK inför övergången...

IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 5 - 2021

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.  Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Ny kontaktorsak ”Uppföljning av Covid” Ny kontaktorsak ”Uppföljning av Covid”, kod ”Ucov” är upplagd i det centrala registret i VAS. Den kan användas på väntelistan för att sortera ut de...

Generell IT-stöd i vården

Covid-19: aktuellt 3 juni

Publicerad:

Information från Region Halland/Smittskydd Halland Ny uppdragningsmetod och ny spruta för att få ut sju vaccindoser För att få ut maximal mängd vaccin ur en Pfizer-ampull, sju doser, finns det nu två sätt: - Ny uppdragningsmetod för 7 doser - Ny spruta med fast kanyl Den nya uppdragningsmetoden för 7 doser kommer endast att användas av vaccinationscentralerna i Halmstad, Falkenberg...

Covid-19

Förändrad text på analyser som är under arbete på Klinisk mikrobiologi

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2021-06-03 Förändrad text på analyser som är under arbete på Klinisk mikrobiologi fr o m 2021-06-07. För att minska risken för missförstånd av provsvar i VAS från mikrobiologen kommer mikrobiologen att byta ut texten –pågående- till -Analyseras- för de prov som är mottagna på laboratoriet men inte färdiganalyserade.

Analyser och provtagning

Bastjänstgöring för läkare startar i Region Halland

Publicerad:

Den svenska läkarutbildningen genomgår den största reformen på 50 år. Grundutbildningen förlängs från 5,5 till 6 år och är legitimationsgrundande. Under de närmaste åren kommer allmäntjänstgöring (AT) fasas ut och istället blir bastjänstgöring (BT) en gemensam del för alla legitimerade läkare som ska specialisera sig. I maj tog Region Halland beslut om start och utformning av bastjänstgöring för läkare i Halland....

Covid-19: aktuellt 2 juni

Publicerad:

Utökad provtagning erbjuds skolorna till hösten Smittskydd Halland planerar att i samband med skolstarten att erbjuda en utökad provtagning av covid-19 för skolorna. Planen är att skolorna ska kunna ha självprovtagningskit (PCR) att dela ut att för provtagning av symtomfria nära kontakter till konstaterad smittad person vid smittspårning i skolan. Proven kopplas till rätt person genom att den som provtar...

Covid-19

Terapinytt nr 2 2021

Publicerad:

Nu finns Terapinytt nr 2 2021 tillgängligt via Läkemedelskommittén Hallands sida för Terapinytt, där du även kan hitta tidigare nummer.   I detta nummer kan du bland annat läsa om följande: – Förekomst och behandling av smärta hos patienter på sjukhus – Information om begränsad subvention för melatonin i tablettform och andra korta nyheter – Information om vad införandet av...

Läkemedel

Uppdaterad information om användning av SmiNet

Publicerad:

Folkhälsomyndigheten upptäckte i förra veckan att det förekommit flera intrångsförsök i databasen SmiNet, som används för att lagra anmälningar om smittsamma sjukdomar. Databasen stängdes därför ned. På fredagskvällen var tillräckligt genomgånget och säkrat för att SmiNet återigen skulle kunna öppna med vissa begränsningar. Se inloggning SmiNet för aktuell information om användningen och ev behov av att använda alternativ Se Folkhälsomyndighetens...

Analyser och provtagning Covid-19 IT-stöd i vården

Administrativa fel ställer till det

Publicerad:

Ej sända VAS-remisser Antalet VAS-remisser som inte är sända när provet kommer till laboratoriet ökar. Laboratoriet kan inte utföra några analyser innan provtagningstillfället är sänt i VAS. Under senaste halvåret har Klinisk kemi Halland behövt lägga arbetstid på att leta upp och sända 7100 remisser, vilket motsvarar ca 50 remisser varje vardag. Det åtgår i tid motsvarande en tjänst inom...

Covid-19: aktuellt 28 maj

Publicerad:

Smittskyddsläkarens lokala rekommendationer om användning av munskydd i samhälle och kollektivtrafik i Halland upphör 1 juni Information från Smittskydd Halland 2021-05-27 Sedan 2021-02-26 finns i Halland en lokal rekommendation från Smittskydd Halland om att använda munskydd i inomhusmiljö när man inte kan undvika trängsel, samt använda munskydd i kollektivtrafik vid trängsel oavsett tidpunkt. Efter förlängning av rekommendationen har dessa gällt...

Covid-19

Deltison avregistreras

Publicerad:

Tillverkaren har meddelat att tablett Deltison (prednison) 50 mg kommer att avregistreras från den svenska marknaden 1 september 2021. Detta till följd av att produktionsanläggningen där Deltison tillverkas stängs ned. Avregistreringen medför att inga godkända läkemedel med prednison finns tillgängliga i Sverige, och därmed måste patienter som i dagsläget har Deltison stående sättas över på annan kortikosteroid. För det fåtal...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Dosleveranser midsommar 2021

Publicerad:

Kom ihåg att vara ute i god tid med beställningar inför midsommar! Inför dessa helger tidigarelägger Apoteket stopptider och leveranser till sina dospatienter, så att allt hinner levereras i god tid innan ledigheten. Ändrade stopp- och leveranstider för dessa helger 2021 hittar du här. Tänk på att Apoteket inte kan skicka kylvaror dagen före en helgdag eller en röd dag.  

Läkemedel

Covid-19: Aktuellt 25 maj

Publicerad:

Gravida utan riskfaktor erbjuds vaccination mot covid-19 i fas 4 Efter granskning av det aktuella kunskapsläget rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla gravida erbjuds vaccin. För gravida utan andra riskfaktorer för svår covid-19 erbjuds vaccination i fas fyra, i samma åldersordning som övriga individer. Förhöjd risk för allvarlig sjukdom och risk för prematur förlossning kan finnas vid infektion med Covid-19 under senare...

Covid-19

Covid-19: Aktuellt 24 maj

Publicerad:

Ny regionövergripande provtagningsstrategi Utvecklingen av provtagning som rör covid-19 fortsätter i hög hastighet. Nya analysmetoder, ny evidens och nya provtagningsmetoder tillkommer kontinuerligt. Därför har en regionövergripande riktlinje med bedömning om i vilka situationer som olika typer av provtagning för covid-19 har ett värde publicerats. I den framgår rekommendation om hur antigentester, antikroppstester och PCR-provtagning bör användas av vårdgivare i Halland....

Covid-19

Förändrad receptstatus får påverkan i Pascal och NCS

Publicerad:

Sedan eHälsomyndigheten gjorde ändringar av receptstatus den 10 december 2020 hamnar slutexpedierade recept direkt under "Historiska" i Pascal när giltighetstiden för receptet gått ut. Detta även om det är mindre än 3 månader sedan expedieringen av läkemedlet gjordes. NCS Läkemedelsmodul hämtar informationen från Pascal för Dospatienter och dessa läkemedel kommer då presenteras som utsatta i NCS, vilket är ett observandum....

IT-stöd i vården Läkemedel

Covid-19: Aktuellt 20 maj

Publicerad:

Vaccinationsstatus Planeringen för bokningssläppen i v.21 ser ut såhär: - Tisdag 25 maj, personer födda 1972 (eller tidigare) - Torsdag 27 maj, personer födda 1974 (eller tidigare) Bokningssläppen fortsätter därefter, vi återkommer med när i tid det blir. Ovanstående bokningssläpp kommuniceras via 1177.se samt regionhalland.se samt annonseras i dagspressen på lördag den 22/5. Bokning hänvisas i första hand till att...

Covid-19

Lifecare – byte av driftmiljö 21–22 maj

Publicerad:

​Som en del i arbetet med att förbättra prestandan i Lifecare kommer ett planerat byte av driftmiljö genomföras. Flytten innebär ett längre driftstopp och sker därför under ett veckoslut.    Arbetet påbörjas fredag den 21 maj kl. 17.00 och beräknas vara klart lördag 22 maj cirka kl. 17.00. Lifecare kan inte nås under driftstoppet och Lifecare driftstoppsrutin​ gäller. För detaljerad information om förberedelser se...

IT-stöd i vården

Kampanjen "Förnya recept inför sommaren" har startat - din hjälp behövs!

Publicerad:

Årets kampanj för att få fler invånare att förnya sina recept innan den 21 juni har börjat. Detta är ett sätt att minska belastningen i sommar – något som, liksom förra sommaren, nu är extra viktigt. Sidinnehåll Du som arbetar inom vården och möter patienter är kampanjens viktigaste budbärare. För att vi ska nå så bra resultat som möjligt kan...

Generell

Covid-19: Aktuellt 14 maj

Publicerad:

Information från Region Halland/Smittskydd Halland Vaccinationsstatus Från och med idag startar bokningarna i fas 4. Det har varit ett bra intresse för att boka och fram till nu hade knappt 2700 personer bokat in sig för vaccination, varav 88 % digitalt. Kommande vecka börjar fyllas med bokningar, men det finns några tider kvar på framför allt vaccinationscentralen i Halmstad och...

Covid-19

Film från FoU-dagen 2021!

Publicerad:

För dig som inte hade möjlighet att följa live-sändningen av FoU-dagen den 22 april så finns nu filmer upplagda på vårdgivarwebben FoU-dagen​​ Filmerna är uppdelade i kapitel så du kan välja vilken föreläsning du önskar ta del av och se. Välkommen att ta del av aktuella föreläsningar samt projekt inom region och kommun!

Covid-19: Aktuellt 10 maj

Publicerad:

Vaccinationsstatus Planeringen är nu justerad utifrån hur vaccinationsläget ser ut just nu och på fredag kan bokningen för första släppet i fas 4 starta. De första tiderna som kommer att gå att boka för första släppet på fredag, ligger då från vecka 20 och tre veckor framåt. Takten i vaccinationen är helt beroende av hur vaccinleveranserna fortlöper. I dagsläget planeras...

Covid-19

Covid-19: Aktuellt 6 maj

Publicerad:

Information från Region Halland/Smittskydd Halland Vaccination mot covid-19 just nu Vi vaccinerar nu i fas 3 men kommer allt närmare bokningsstart för fas 4. Inom kort vet vi mer om när bokningarna kan tänkas starta i fas 4 och återkommer med information. Från och med imorgon kan de som ingår i riskgrupp och är födda 1983 eller tidigare boka vaccinationstid....

Covid-19

Covid-19: Aktuellt 3 maj

Publicerad:

Information från Region Halland/Smittskydd Halland Ny rutin gällande Antigentest för screening av personal inom kommunal vård och omsorg i utbrottssituation Vid pågående svårbegränsat utbrott av covid-19 i en verksamhet finns det en risk att asymtomatiska /presymtomatiska bärare inom personalgruppen underhåller fortsatt smittspridning. Genom att använda antigentest, som snabbt kan påvisa eventuell förekomst av aktuell infektion med covid19 hos symtomfri vård-...

Covid-19

Uppgradering av MittVaccin söndagen den 9 maj – stängt under kvällen

Publicerad:

Söndagen den 9 maj kommer en uppgradering av systemet Mitt Vaccin som används vid vaccinering mot Covid-19. MittVaccin och den digitala bokningen är därför stängda söndagen den 9 maj från 19:45-24:00.  I presentationen kan ni ta del av vad releasen innehåller. Syftet denna gång är bland annat att rätta buggar och minska risken för felanvändning, samt förtydliga och underlätta vid...

Covid-19 Generell IT-stöd i vården

Vårdhygien presenterar nya filmer om skyddsutrustning

Publicerad:

Vårdhygien Halland har arbetat fram nya filmer om vilken skyddsutrustning vård- och omsorgspersonal ska använda enligt gällande rekommendationer för att undvika smittspridning av covid-19 och andra virus och bakterier. Materialet beskriver basala hygienrutiner, klädregler samt hur skyddsutrustningen tas på och av på säkrast sätt. Även hur skyddsutrustningen varierar beroende på vårdmoment. Filmerna har tagits fram i utbildningssyfte och finns tillgängliga...

Covid-19

Emerade adrenalinpennor 300 µg och 500 µg åter tillgängliga

Publicerad:

Nu finns Emerade adrenalinpenna i styrkorna 300 µg och 500 µg åter tillgängligt för förskrivning och beställning, där det tidigare konstruktionsfelet nu har åtgärdats. Se även Läkemedelsverkets nyhet Emerade adrenalinpenna åtgärdad. Observera dock att Emerade injektionspenna 150 µg (som rekommenderas vid kroppsvikt < 30 kg) fortsatt är restnoterad och beräknas åter tidigast i början av augusti. Som alternativ, tills att Emerade 150 µg åter...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Covid-19: Aktuellt 30 april

Publicerad:

Information från Region Halland/Smittskydd Halland Gravida och vaccination mot covid-19 Bakgrund 27 april kom Folkhälsomyndigheten med rekommendation om att gravida från och med graviditetsvecka 12 med andra riskfaktorer erbjuds vaccin i fas 3. De riskfaktorer som innebär att gravid rekommenderas vaccination är samma som för övriga invånare, t ex kronisk hjärt-kärlsjukdom, kronisk lungsjukdom, tillstånd med nedsatt lungfunktion, diabetes, kronisk lever-...

Covid-19: Aktuellt 28 april

Publicerad:

Information från Region Halland/Smittskydd Halland:  Gravida med andra riskfaktorer erbjuds vaccin i fas 3 Folkhälsomyndigheten uppdaterade igår sin vägledning om vaccin och meddelade att även gravida med andra riskfaktorer kan erbjudas vaccin (mRNA-vaccin) i fas 3. De riskfaktorer som innebär att gravid bör erbjudas vaccination är samma som för övriga invånare, dvs t ex kronisk hjärt-kärlsjukdom, kronisk lungsjukdom, tillstånd med...

Covid-19

Ny receptblankett från 1 maj samt elektronisk förskrivning som huvudregel – två förändringar som berör förskrivare

Publicerad:

Från och med den 1 maj får enbart den nya receptblanketten användas vid utfärdande av pappersrecept. Den nya receptblanketten ersätter receptblanketterna för vanliga läkemedel och för särskilda läkemedel som vi har idag – två receptblanketter blir alltså en. Idag sker den mesta förskrivningen av läkemedel elektroniskt och en kommande förändring är att elektronisk förskrivning blir huvudregel vid utfärdande av recept...

Läkemedel

IGF 1 och IGFBP 3 - ny analysmetod

Publicerad:

Förändring under vecka 18 2021 Laboratoriet kommer nu att använda Roche Cobas-metod för att analysera S-IGF 1 och S-IGFBP 3. Roche Cobas-metoden stämmer bättre med IDS-isys-metoden (analysmetod som används vid tillväxtlaboratoriet i Göteborg) än vår nuvarande analysmetod. Referensintervallen anpassas Analysresultaten för IGF 1 och IGFBP 3 kommer att vara ca 20 % lägre med den nya analysmetoden. Normalintervallet för kvoten...

Analyser och provtagning

Hälsoinformatiknytt nr 4 - 2021

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.  Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Inaktivering av sökord Labbremisser, Labbprover och Klinisk kemi Som ett led i hälsoinformatikarbetet inför införandet av vårdinformationssystemet VISUS kommer sökorden Klinisk kemi, Labbprover  och Labbremisser att inaktiveras. Syftet med att ta bort sökorden är...

Generell IT-stöd i vården

Ny lag ska ge gemensam bild av förskrivna läkemedel

Publicerad:

Den 1 maj 2021 börjar lagen om nationell läkemedelslista att gälla. Inledningsvis innebär lagen ganska små förändringar medan den på sikt ska ge nytta för patienter, vården och apoteken. Syftet med den nationella läkemedelslistan är att hälso- och sjukvården, apoteken och patienten genom ett register ska kunna ha en gemensam bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel. Registret regleras av den nya...

IT-stöd i vården Läkemedel

Covid-19: Aktuellt 27 april

Publicerad:

Information från Region Halland/Smittskydd Halland:  Stöd via telefon för ordinatörer av vaccin, information om dos 2, intyg efter vaccination och vägledning för antigentest Konsultfunktion medicinska vaccinationsfrågor för covid-19 på telefon från och med 26/4 Den regionala konsultfunktionen som sedan tidigare funnits tillgänglig via mejl utökades från och med måndag 26 april med möjlighet till stöd via telefonkontakt för ordinatörer av...

Covid-19

NPÖ - justeringar i samband med ny lag om nationell läkemedelslista

Publicerad:

Den 1 maj 2021 börjar lagen om nationell läkemedelslista att gälla. I samband med det görs justeringar för att anpassa NPÖ till den nya lagen. Här hittar du information om nationell läkemedelslista. Förändringar i NPÖ: Tillvidaresamtycke borttaget, enbart möjligt att välja engångssamtycke Nödöppning hämtar även spärrade poster för läkemedelsförteckningen Nya pop-up-fönster med information om samtycke och spärrad information i läkemedelsförteckningen...

Generell IT-stöd i vården Läkemedel

Dos 2 av AstraZeneca kan erbjudas yngre personer om personen själv önskar

Publicerad:

På grund av de ovanliga men allvarliga biverkningar som rapporterats hos yngre personer rekommenderar Folkhälsomyndigheten att AstraZenecas vaccin endast används för personer som är födda 1956 eller tidigare, det vill säga för de som är 65 år och äldre. Yngre personer (under 65 år) som redan fått en första dos av AstraZenecas vaccin rekommenderas en dos av mRNA-vaccin (Pfizer eller...

Generell

Barn som riskerar att fara illa är fokus i nytt material från Region Halland

Publicerad:

Den som känner oro för att ett barn far illa har ett personligt ansvar för att göra en anmälan. Inom hälso- och sjukvård samt tandvård är alla anmälningsskyldiga. Det betyder att du genast ska anmäla till socialtjänsten om du i din yrkesroll känner oro, misstänker eller får kännedom om att barn riskerar att fara illa. Region Halland genomför just nu...

Ergenyl enterotabletter och oral lösning utgår under sommaren

Publicerad:

Nedanstående information förmedlar Läkemedelskommittén Halland till de vårdenheter som haft förskrivning av Ergenyl under det senaste året.   Läkemedelsföretaget Sanofi meddelar att samtliga styrkor av Ergenyl (valproinsyra) enterotabletter, orala droppar och oral lösning utgår under sommaren. Berörda vårdenheter behöver redan nu identifiera aktuella patienter och byta behandling.  Beredningar av Ergenyl som beräknas utgå i juni: Enterotablett 300 mg Orala droppar...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Live 23/4: Ellen Backmans övningsdisputation

Publicerad:

Övningsdisputation med Ellen Backman den 23 april sänds live från Fullriggaren, Hallands sjukhus Halmstad Ellen arbetar som verksamhetutvecklare inom barnhabilitering i Halland, ADH. Hennes forskningsområde är måltider i familjer där ett barn har ätsvårigheter och gastrostomi, och det övergripande syfte med avhandlingen är att fördjupa kunskapen om barn med gastrostomi gällande matrelaterade rutiner och ritualer samt vilket stöd som ges av...

Utveckling och forskning

Idag är FoU-dagen 2021

Publicerad:

Årets FoU-dag livestreamas från Kusthotellet Varberg med start kl.09:30 Tema: Förutsättningar för en god och nära vård skapas utifrån en stark regional utveckling genom forskning och utbildning! Program finner du här: Program FoU-dagen 2021.pdf Gå in på följande länk för att följa dagen och föreläsningarna: ​https://vimeo.com/event/911290​​ Välkomna på kunskapsfest! FoU Halland

Utveckling och forskning

Nytt kunskapsstöd för postcovid

Publicerad:

Socialstyrelsen har tagit fram ett nationellt kunskapsstöd om vård för patienter med postcovid. Det vill säga vård för patienter som har haft covid-19 och upplever kvarvarande besvär. Kunskapsstödet vänder sig både till den som fördelar resurser och beslutar om vårdens innehåll och till den som möter patienter på olika nivåer i hälso- och sjukvården (även den kommunala hälso- och sjukvården)....

Generell

Nytt utbildningstillfälle – vaccination mot covid-19 vid allergi

Publicerad:

Torsdagen den 29 april kl. 12.00 hålls ytterligare ett webinarium kring vaccination mot covid-19 och allergi. Vad innebär de riktlinjerna som finns gällande vaccination mot covid-19 och allergi? Vilka patienter ska vaccineras var? När ska remiss skrivas för vaccination inom specialistvården? Föredragshållare är allergologerna vid Hallands sjukhus. Webinariet riktar sig till läkare inom primärvården men ordinerande ssk/dsk och rådgivande ssk/dsk...

Generell

Folkhälsomyndighetens rekommendation om åldersgräns på 65 år för Astra Zenecas vaccin Vaxzevria kvarstår

Publicerad:

Efter en fördjupad bedömning meddelade Folkhälsomyndigheten idag att rekommendationen om att Vaxzevria endast bör användas för personer som är 65 år och äldre (födda 1956 och tidigare) kvarstår. Anledningen är de sällsynta biverkningarna i form av ovanliga former av blodproppar i kombination med trombocytopeni som beskrivits efter vaccination med Vaxzevria. De allra flesta inrapporterade fallen rör personer som är under...

Generell

FoU-dagen 2021!

Publicerad:

FoU-dagen torsdagen den 22 april 2021 kommer att livestreamas för att tillgängliggöra dagen för alla!  I syfte att främja forskning, utveckling och utbildning i Region Halland arrangeras en FoU-dag. Under dagen presenteras aktuell forskning och utveckling utifrån de aktiviteter som pågår i regionen kopplat till temat för dagen. Årets tema: Förutsättningar för en god och nära vård skapas utifrån en stark...

Utveckling och forskning

Dosleveranser Kristi himmelsfärd och midsommar 2021

Publicerad:

Kom ihåg att vara ute i god tid med beställningar inför Kristi himmelsfärdsdag och midsommar! Inför dessa helger tidigarelägger Apoteket stopptider och leveranser till sina dospatienter, så att allt hinner levereras i god tid innan ledigheten. Ändrade stopp- och leveranstider för dessa helger 2021 hittar du här. Tänk på att Apoteket inte kan skicka kylvaror dagen före en helgdag eller en röd dag.

Läkemedel

Mindiab utgår

Publicerad:

Tillverkaren har meddelat att Mindiab (glipizid) kommer att utgå från den svenska marknaden. Inga motsvarande generiska substanser finns tillgängliga. Mindiab 2,5 mg kommer att avregistreras den 30 november 2021 och Mindiab 5 mg den 30 september 2022. Läkemedlen kan dock sluta tillhandahållas innan dessa datum till följd av slutförsäljning. Patienter som behandlas med Mindiab rekommenderas att bytas över till annat...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Vaccinationsbokningen öppnar igen

Publicerad:

All bokning av vaccination mot covid-19 stängdes tillfälligt natten mot lördag både med anledning av besked om minskade leveranser och för att många tider bokats upp av personer från andra län så att tiderna tagit slut. På onsdag 21/4 öppnar bokningen igen för personer över 60 år. Den som bor i Halland och är född 1960 eller tidigare kan boka...

Restnotering Tambocor Retard 200 mg.

Publicerad:

Tillverkaren har meddelat att Tambocor Retard 200 mg är restnoterat till följd av brist på produktionskapacitet och beräknas åter vara i lager tidigast 2021-05-31.   Företaget hänvisar under restnoteringsperioden till Tambocor Retard 100 mg.   Läkemedelskommittén Halland 2021-04-19

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Anpassade rekommendationer efter vaccination mot covid-19

Publicerad:

Vaccinationstäckningen på särskilda boenden och inom hemtjänsten är nu god. Samtidigt har vi i Sverige och Halland fortsatt smittspridning på en hög nivå och en belastad vård och omsorg. En anpassning av åtgärder efter vaccination kommer därför att behöva ske stegvis. Vaccinationens förväntade dämpande effekt på smittspridningen kommer ske först när en stor del av befolkningen är vaccinerad, och där...

Generell

Vaccinationsbokningen stänger tillfälligt

Publicerad:

All bokning av vaccination mot covid-19 stängs tillfälligt både i den digitala bokningen och på telefon. Detta gäller från och med midnatt natten till lördagen den 17 april. Det betyder också att den planerade starten för vaccinationsbokningen för personer födda 1960-1961 skjuts fram. Det är flera anledningar till att vaccinationsbokningen tillfälligt stänger. Under torsdagen kom besked om att större delen...

Generell

Förskjutning i leveranser av vaccin saktar ner vaccinationstakten

Publicerad:

Förskjutning i leveranser av vaccin saktar ner takten i vaccinationen mot covid-19 i Halland Den 15 april gav Folkhälsomyndigheten besked att leveranserna av vaccinet från Pfizer kommer att förskjutas framåt. Orsaken är att fördelningen i leveranserna förändrats med kort varsel. Det handlar om de 1,5 miljoner doser som skulle kommit till Sverige och fördelats under maj som nu försenas. Merparten...

VAS - Nytt datum för driftsättning VAS 45

Publicerad:

Nytt datum för driftsättning av VAS 45 är 28/4 med start 22.30 För denna leverans sker information endast via bifogad PP-presentation. Information VAS 45.0 Frågor kring innehållet i leveransen VAS 45 kan ställas till Viktor Carlefred via ärende i ServiceDesk.​​​​

IT-stöd i vården

Fler utbildningar om ordination vaccination mot covid-19

Publicerad:

Ordinationsrätt för vaccination för allmänsjuksköterskor Ytterligare ett tillfälle har tagits fram för utbildningen ”Ordinationsrätt för vaccination för allmänsjuksköterskor”. Utbildningen syftar till att ge allmänsjuksköterskan motsvarande kompetens som distriktssjuksköterskan när det gäller vaccinationsverksamhet. Länkar till utbildningarna finns på utbildningssidan för vaccination mot covid-19. Dag: 21 april eller 5 maj Tid: 15-18:30 (vid båda tillfällena) Webbinarium om vaccin och vaccinering mot covid-19...

Generell

Fler mail med skadligt innehåll!

Publicerad:

Under fredagen har ytterligare mail av skadlig karaktär kommit in i Region Halland. Innan dessa mail med innehållande länk hunnit bli spärrat har användare klickat på denna länkar. Det rör sig om ett 60 tal användare. Deras lösenord är nu justerade. Om du hör att någon kollega inte kommer åt sitt konto så meddela denne att kontakta sin HAK-uppdaterare för...

Generell

Nystart för personalvaccination

Publicerad:

Nu återupptas vaccinationen av personal inom patientnära arbete inom hälso- och sjukvård och vård och omsorg. Det gäller: Personal som arbetar patientnära inom Region Halland. Organisering som tidigare. Personal som arbetar patientnära inom Folktandvården, Region Halland. Information via närmaste chef om bokning. Personal som arbetar nära brukare inom LSS och personlig assistans (till personer över 18 år). Information via chef...

Generell

Ny vägledning om allergibedömning inför vaccination

Publicerad:

Nu finns ett nytt stöd för dig som bedömer patienter med allergi inför vaccination. Allergologerna på Hallands sjukhus har arbetat fram förtydliganden och lokala anpassningar av den nationella vägledningen från Svensk förening för allergologi (SFFA). Det innebär att den nationella riktlinjen från SFFA ersätts av denna halländska rutin. Avsnittet om anafylaxi har uppdaterats i den övergripande rutinen för covid-19-vaccination som...

Generell

Varning för skadliga mail!

Publicerad:

​Under de senaste dagarna har flera användare i Region Halland mottagit mail innehållande skadlig kod. Användare som klickat på länken i mailet har sedan fått sitt konto kapat och sedan skickat mailen vidare. Klicka absolut inte på länken i mail liknande detta nedan även om det kommer från en avsändare som du känner. Om du har klickat på länken ska...

Generell

Fyll provtagningsrören!

Publicerad:

För att analysresultaten ska återspegla förhållandena hos patienten så bra som möjligt ska blodprovtagningsrören fyllas tills vakuum tar slut. Det blir då rätt förhållande mellan blod och tillsatser i rören och laboratoriet får tillräckligt med provmaterial. I undantagsfall accepterar laboratoriet dock vissa rörtyper med mindre fyllnad och har varit generös med att svara ut resultat från underfyllda rör. Vi ser...

Analyser och provtagning

Förändring för Hjälpmedelscentrums kundtjänst från 15 april

Publicerad:

Från den 15/4 når du Hjälpmedelscentrums konsulenter via deras direktnummer. Tjänsten att nå en konsulent via knappval i växeln tas bort. Konsulenterna har telefontid helgfria vardagar klockan 8–9. Därutöver svarar de när de har möjlighet. Kontaktuppgifter hittar du på vårdgivarwebben. För att nå orderavdelningen trycker du knappval 2, 2, 1 och för övriga ärenden knappval 2, 2, 2. Kontakt: Marina...

Generell Hjälpmedel