Direkt till innehållet

Nyhetsarkiv

Intyg för sjukresa under coronapandemin

Publicerad:

För att minska risken för smitta av covid-19 finns särskilda rekommendationer för serviceresor. Från och med 20 oktober ändras dessa rekommendationer. Resa till och från vårdbesök Om patienten har medicinska skäl, erbjuds patienten att åka med regionens sjukresefordon. Patienten behöver då ett intyg från vården. Under pandemin begär vi inte in intyg för patienter som har fyllt 70 år (i vanliga fall 85...

Covid-19

Rörbrist - analys av Kalium

Publicerad:

Som tidigare meddelats råder det stor brist på PST-rör (mintgrön propp) och att det generellt går bra att ersätta PST-rör med SST-rör (gul propp). Vid analys av Kalium i SST-rör kommer analysresultatet ligga 0,3–0,4 mmol/L högre än om provet är taget i PST-rör. Tyvärr kan laboratoriet inte ha olika referensintervall beroende på vilket rör som har använts för analys av...

Analyser och provtagning

Covid-19 aktuellt 11 oktober

Publicerad:

Vaccinationen av 12–15-åringar närmar sig Just nu pågår en intensiv planering för att starta vaccination mot covid-19 för barn 12-15 år. I slutet av veckan planeras vaccinationen inledas för denna grupp. Ambitionen är att kunna starta på en skola i varje kommun. Vaccinationen mot covid-19 kommer att ske i huvudsak på skolorna. Varje kommun planerar i vilken ordning vaccinationen ska...

Covid-19

Särö Hudmottagning har avslutat sin verksamhet

Publicerad:

Särö Hudmottagning (Björn Andersch Medical AB) har avslutat sitt avtal med Region Halland och verksamheten vid Särö Hudmottagning upphörde den 30 september. Patienter med pågående behandling har hänvisats till andra vårdgivare inom Vårdval Halland specialiserad öppenvård hud.

Generell

Viktig information från Smittskydd gällande vaccination med Moderna

Publicerad:

Information till vårdgivare i Halland med anledning av besked från Folkhälsomyndigheten idag den 6 oktober om att vaccination med Spikevax (Modernas vaccin mot covid-19) pausas för personer födda 1991 eller senare. Rekommendationen gäller med omedelbar verkan och innebär att inplanerade doser Moderna till denna åldersgrupp ej ska ges i nuläget. Till ovaccinerade i dessa åldersgrupper rekommenderas i stället vaccinet Comirnaty...

Covid-19

Bokningsstatus tredje dos vaccin mot covid-19 till vissa grupper

Publicerad:

Från och med idag öppnar vaccinationsbokningen stegvis för de grupper som rekommenderas en tredje dos vaccin mot covid-19. Så här ser bokningssläppen ut i denna veckan (v.40): Födda 1931 eller tidigare kan boka från tisdag 5 oktober Födda 1936 eller tidigare kan boka från torsdag 7 oktober Bokningssläppen fortsätter därefter, vi återkommer med när i tid det blir. Ovanstående bokningssläpp...

Covid-19

Patienter med särskilda transfusionsbehov

Publicerad:

För att underlätta hanteringen av blodbeställningar vill blodcentralen påminna om att en del patienter kan behöva speciella blodprodukter eller att deras prov behöver särskild hantering. För att detta ska kunna utföras behöver blodcentralen information via en läkarordination från beställande avdelning. Informera blodcentralen även när behovet av specialkomponenter upphör, och när behandlingen med Daratumumab avslutas. Vid nedanstående tre ordinationer v.g. använd...

Analyser och provtagning

Covid-19 aktuellt 4 oktober

Publicerad:

Vaccination mot covid-19 - aktuellt Påfyllnadsdos (tredje dos) vaccination mot covid-19 Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Spikevax (Moderna) ges som halv dos (50 µg) för påfyllnadsdos (tredje dos) medan Comirnaty (Pfizer/BioNtech) ges som en full dos till personer boende på SÄBO, personer med hemtjänst beslutad av kommun, personer med hemsjukvård samt personer över 80 år. Påfyllnadsdos rekommenderas när det gått 6 månader...

Covid-19

Visning av filtrering i PubMed den 7/10

Publicerad:

​Medicinsk information och bibliotek visar filtreringsmöjligheter som finns i den medicinska databasen PubMed. Filtrering utifrån bland annat publiceringsdatum, artikeltyp, vilka olika val av studiedesign som ges och hur man filtrerar utifrån parametrar såsom tex kön och ålder gås igenom. När? Klockan 11.00 torsdagen den 7/10 Var? På Teams. Logga in på: Klicka här för att ansluta till mötet

IT-stöd i vården Utveckling och forskning

Förlängda svarstider för analysresultat

Publicerad:

På grund av ett planerat förbättringsarbete på en del av Klinisk kemis instrumentering är det mer manuella rutiner än vanligt på Klinisk kemi Halmstad under v 40 - v 41. Samma arbete utförs på Klinisk kemi Varberg under v 43. Detta kan leda till något längre svarstider än vanligt och gör det svårare att hantera kompletteringar. Går dessa att undvika...

Analyser och provtagning

Covid-19 aktuellt 30 september

Publicerad:

Förtydligande om vad som gäller i hälso- och sjukvården: Vaccinerad eller ovaccinerad medarbetare? I vården rekommenderas fortsatt att hålla avstånd, tillämpa basala hygienrutiner och använda munskydd och andra åtgärder för att skydda sig själv och andra på samma sätt som gällt de senaste månaderna. Detta ger ett gott skydd mot smittspridning i vårdsituationer. Det rekommenderas inte någon åtskillnad i försiktighetsåtgärder...

Covid-19

Rekommendation för val av behandling med TNF-alfa-hämmare

Publicerad:

Befintliga avtal för de subkutana TNF-hämmarna löper ut sista september 2021. Nya avtal för TNF-hämmarna är inte aktuellt. Region Halland rekommenderar fortsatt användning av biosimilarer och i första hand adalimumab (6-pack Idacio eller Hyrimoz). Vid behov av intravenös behandling med TNF-hämmare rekommenderas infliximab (Zessly eller Remsima). Vid val av etanercept rekommenderas 12-pack Erelzi. Region Hallands sammanhållna rekommendation för TNF-hämmare: -...

Läkemedel

Leveransproblem för PST-rör (mintgrön propp)

Publicerad:

På grund av råvarubrist och logistikproblem är det stor brist på PST-rör, mintgrön propp (Websesam art.nr 21760), i hela Norden. Problemen beräknas pågå under oktober månad. Om PST-rör saknas i verksamheten går det generellt bra att ersätta det med SST-rör, gul propp (Websesam art.nr 21766). Undantag För P-Homocystein och P-Laktat finns i dagsläget inget alternativ till PST-rör. Verksamheter som vet...

Analyser och provtagning

Osmolalitet analyseras även i Halmstad

Publicerad:

På grund av instrumenthaveri har analys av osmolalitet i serum och urin, under en period, endast utförts vid laboratoriet i Varberg. Laboratoriet i Halmstad har nu installerat ett nytt instrument och återgår till ordinarie rutin.   Vid frågor kontakta: Överläkare Jan Miller Jan.Miller@regionhalland.se Tfn 035-13 15 85

Analyser och provtagning

Kalcipos-D åter tillgängligt - påverkan på dospatienter

Publicerad:

Kalcipos-D är nu åter tillgänglig för förskrivning efter en längre tids restnotering. Kalcipos-D kan därför återinsättas för dosdispensering och förskrivning av Kalcipos och helförpackning D-vitamin kan avslutas. Var vaksam på risken för dubbelmedicinering vid eventuell förskrivningsändring.   När Kalcipos-D restnoterades ändrades förskrivningen till tablett Kalcipos 500 mg och Benferol 400 E för berörda dospatienter. Ursprungligen skulle förskrivningen ändras tillbaka till...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Hälsoinformatiknytt nr 7 - 2021

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.  Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Påminnelse: sökord Klinisk kemi, Labbprover och Labbremisser inaktiveras 1 november 2021 Vi påminner om att sökorden Klinisk kemi, Labbprover och Labbremisser kommer att inaktiveras. Den planerade inaktiveringen av sökorden skulle...

IT-stöd i vården

Nu öppnar biblioteken igen!

Publicerad:

De medicinska biblioteken vid Hallands sjukhus Varberg och Halmstad öppnar åter sina lokaler på torsdag 30 september. Öppettiderna är som tidigare måndag–fredag, klockan 12–15. Varmt välkomna! FoU Medicinsk information och bibliotek

Covid-19 aktuellt 27 september

Publicerad:

Förändrade besöksregler i hälso- och sjukvården Från och med idag, den 27 september, gäller förändrade besöksregler som gör det möjligt för närstående att besöka en patient på ligger på sjukhus – eller följa med på ett vårdbesök. De nya besöksreglerna gäller både på sjukhus, vårdcentraler och andra mottagningar. Det som ändrar sig i detta skede gäller besökande och medföljande till...

Covid-19

VAS åter i drift

Publicerad:

Vi kommer under dagen att fortsätta med att säkerställa funktionaliteten. Om ni upplever problem med VAS så kontakta supporten som är öppen fram till 17:00 på följande nummer – anknytning 31 775 eller 035-13 17 75. Tänk på att numret gäller för problem som har med VAS att göra. Övriga akuta ärenden hänvisas, som vanligt under helgerna, till växeln.

Covid-19 aktuellt 24 september

Publicerad:

Arbete för att öka vaccinationstäckningen Nu är 85,4 % av folkbokförda i Halland från 16 år vaccinerade med minst en dos. 80,9% har även fått dos 2. Under onsdagen och torsdagen i denna veckan genomfördes drop-in för studenter på Högskolan i Halmstad. Satsningen föll väl ut och ett 90-tal valde att vaccinera sig. Vaccinationsinsatsen med drop-in fortsätter på Högskolan med...

Covid-19

Nya regler för besök i vården

Publicerad:

Från den 27 september gäller nya regler för den som vill besöka eller följa med en anhörig som är patient. Vägledning för verksamheterna finns i vårdriktlinjen Besökande, medföljande och gruppverksamhet i Region Halland under covid-19-pandemin, som omfattar både slutenvård och öppenvårdsmottagningar. När nu drygt 85 % av invånarna vaccinerats med två doser påverkar pandemin på ett annat sätt än före...

Covid-19 Generell

Tidplanen är klar för driftstoppet på VAS i helgen – är du?

Publicerad:

I helgen, 24–26 september flyttas VAS till en ny plattform. Det blir ett långt avbrott med läskopia från fredag kväll till lördag morgon. VAS och de system som öppnas från VAS samt remiss och svar omfattas av driftavbrottet.   Tidplanen ser preliminärt ut så här (Observera att det finns risk för avvikelser som gör att avbrottet kan bli längre än...

IT-stöd i vården

Etikettering av prover

Publicerad:

Tänk på att sätta etiketterna längs med provburkarna och inte runt om. Det förbättrar patientsäkerheten om etiketterna kan skannas in i stället för att RID-numret ska skrivas in för hand.   Välkomna att kontakta patologen om ni har frågor om prover 035-131872

Analyser och provtagning

Möjligheten att använda PST-rör vid beställning av P-Glukos upphör

Publicerad:

Förändring fr.o.m. onsdag 6 oktober 2021 Vid beställning av P-Glukos ska FC-Mix-rör (rosa propp) användas. Under en övergångsperiod har det i vissa situationer varit möjligt att använda det tidigare rekommenderade PST-röret (mintgrön propp). Denna möjlighet upphör nu och vid beställning av P-Glukos på PST-rör kommer inget analysresultat lämnas. Pappersremisser Vid beställning av P-Glukos på pappersremiss ”Klinisk Kemi 1” ska ny...

Analyser och provtagning

Rekommendationer för användning av NCS Läkemedelsmodul vid VAS plattformsbyte 24–26 september

Publicerad:

Under driftstoppet av VAS när läsläge används kommer NCS Läkemedelsmodul att vara tillgängligt och fungera som vanligt, men vissa funktioner som styrs av VAS kommer inte kunna aktiveras. Funktioner som inte kan användas som vanligt under pågående driftstopp är att starta upp nya Ordinationslistor och Dagvårdslistor i NCS Läkemedelsmodul, då det inte kommer vara möjligt att registrera inskrivningar eller göra...

IT-stöd i vården Läkemedel

Covid-19 aktuellt 16 september

Publicerad:

Besked idag att barn från 12 år erbjuds vaccin Under en presskonferens med regeringsföreträdare och Folkhälsomyndigheten idag, gavs beskedet att även barn från 12 år kommer rekommenderas vaccin mot covid-19. Beslutet föranleddes av att man nu gjort en samlad och grundlig bedömning där fördelarna för barn att vaccinera sig överväger nackdelarna. Region Halland har god beredskap för att genomföra även...

Covid-19

Påminnelse: Alla besök på Provtagningen ska vara tidsbokade

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 1 oktober 2021 Från och med den 1 oktober 2021 ska alla patienter som besöker Provtagningen boka tid före besöket. Det kommer inte längre att vara möjligt att komma på drop-in. Syftet är att få ett jämnare flöde av patienter på mottagningen, kortare väntetid för patienten och mindre trängsel i väntrummen. Vi skulle vara tacksamma för er hjälp...

Sminet3 är i drift

Publicerad:

Anmälan av smittsamma sjukdomar kan göras elektroniskt i det nya systemet. www.folkhalsomyndigheten.se/sminet Inloggning sker enbart med SITHS-kort, inga klinikkoder behövs. Har er klinik inte SITHS-kort får ni ta kontakt med oss på Smittskyddet för alternativ inloggningsmetod. Formuläret att fylla i för klinisk anmälan är väldigt likt det i Sminet2 men med viss förändrad layout. Även paragrafärenden går nu att anmäla...

IT-stöd i vården

Bristsituation metoklopramid tabletter - licensalternativ finns

Publicerad:

Under hösten kommer tillgängligheten för metoklopramid tabletter 10 mg att vara kraftigt begränsad, och en bristsituation kommer att uppstå. Tillgänglighetsproblemen beräknas pågå som längst till december. Både originalpreparatet Primperan och generikaläkemedlen Metoclopramide Accord, Metoklopramid Alternova och Metoclopramide Orion berörs. Primperan injektion 5 mg/ml är fortsatt tillgängligt. Läkemedelsverket har utfärdat ett särskilt tillstånd att licensläkemedel metoklopramid kan förskrivas på generell licens...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Fördröjda provsvar

Publicerad:

På grund av tekniska problem kommer det tyvärr att vara en fördröjning av vissa provsvar. Berörda analyser är P-Metylmalonat, S-25(OH)-Vitamin D, F-Calprotektin, U-Kortisol och TPMT-enzymaktivitet. Arbete med att lösa problemen pågår. Vid frågor kontakta: Specialistläkare Jan Miller Jan.Miller@regionhalland.se Tfn 035-13 15 85

Analyser och provtagning

Leveransproblem för EDTA-rör 6 mL (lila propp)

Publicerad:

Det är leveransproblem av det långa EDTA-röret som främst används för prover till Blodcentralen. Om det långa röret inte finns tillgängligt vid provtagningen kan det korta röret användas enligt nedan. Inneliggande patient Blodgruppering: 1 st EDTA-rör på 3 mL eller 4 mL BAS-test: 1 st EDTA-rör på 3 mL eller 4 mL Ej inneliggandepatient Blodgruppering: 2 st EDTA-rör på 3...

Analyser och provtagning

Är du redo inför driftstoppet på VAS 24–26/9?

Publicerad:

Planeringen pågår för fullt för att flytta VAS till en ny teknisk plattform helgen 24–26 september. För att kunna utföra flytten krävs ett längre driftstopp från fredag kväll fram till lördag förmiddag. Under driftstoppet kan du endast nå VAS i läsläge. Supporten på nuvarande plattform för VAS kommer att avslutas och riskerna med att fortsätta ha VAS drift i denna...

Lagerberedningar melatonin oral lösning utgår 14 september - nya recept krävs

Publicerad:

I juni informerade vi i Läkemedelskommittén Halland att melatonin oral lösning blir ett godkänt läkemedel som enbart är inom högkostnadsskyddet (läkemedelsförmånen) för barn 6–17 år med insomni vid ADHD. Under en övergångsperiod har lagerberedningarna Melatonin APL 1 mg/ml oral lösning och Melatonin Unimedic 1 mg/ml oral lösning fortsatt funnits tillgängliga för att underlätta omställningen. Från och med den 14 september...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Ersättningsprodukt för PST-rör (mintgrön propp)

Publicerad:

På grund av leveransproblem från ordinarie leverantör kommer tidvis ersättningsprodukt från annan leverantör distribueras vid beställning av ”Vacutainer PST Gel+Lihep 5/3Ml Mintgrön”, Websesam art.nr 21760. Ersättningsprodukten ”Vacuette” hanteras på samma sätt som ordinarie rör. Vid frågor kontakta: Spec.BMA/Instruktör Martin Samuelsson Martin.Samuelsson@regionhalland.se Tfn: 035-13 18 05

Analyser och provtagning

Covid-19 aktuellt 7 september

Publicerad:

Nästa steg för att avveckla restriktioner tas 29 september Idag hölls en pressträff med socialminister Lena Hallengren och kultur- och idrottsminister Amanda Lind samt generaldirektören för Folkhälsomyndigheten Johan Carlsson. De konstaterade att över 80% av befolkningen nu vaccinerat sig med minst en dos mot covid-19, vi har få dödsfall och betydligt färre som blir svårt sjuka och som kräver sjukhusvård....

Covid-19

Covid-19 aktuellt 3 september

Publicerad:

Praktisk hantering av den extra dos vaccin mot covid-19 som rekommenderas till personer med ett allvarligt nedsatt immunförsvar Nu är rutinen ”Vaccination mot corona” uppdaterad med praktiskt tillvägagångssätt av den extra dos vaccin mot covid-19 som Folkhälsomyndigheten rekommenderar till personer (från 18 år och äldre) med kraftigt nedsatt immunförsvar. Senast den 10 september bör den behandlande läkaren (vanligen specialistläkare på...

Covid-19

Ny e-tjänst för beställning av nutritionsprodukter

Publicerad:

Idag lanseras en ny e-tjänst på 1177.se för beställning av nutritionsprodukter, så som näringsdrycker och sondnäring. I den nya e-tjänsten har patienten möjlighet att se sina förskrivningar, välja ur produktsortimentet och sedan få produkterna levererade hem eller till närmaste utlämningsställe. Hjälpmedelscentrum har sedan tidigare ansvar för lager, distribution och förskrivarstöd av nutritionsprodukter för vuxna men kommer från den 1 september...

Hjälpmedel

Nytt SmiNet från 6 september

Publicerad:

Den 6 september ersätts nuvarande SmiNet av en ny systemversion (SmiNet 3). Det nya systemet kommer göra det enklare och snabbare för vårdenheter att anmäla smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen. I det nya systemet sker inloggningen med SITHS e-legitimation i första hand. Den som saknar SITHS idag vänder sig redan nu till sin lokala SITHS-organisation för att få denna e-legitimation. Inloggning...

Generell

Ny VAS-klinik 1 september: Lugnetkliniken

Publicerad:

​Onsdagen den 1 september startar Lugnetkliniken som ny klinik i VAS. Lugnetkliniken är en privat vårdcentral i Varberg. Remisskod i VAS: nslgvclak

Etikprövningsmyndigheten inför ett nytt ansöknings- och ärendehanteringssystem

Publicerad:

I månadsskiftet september/oktober driftsätts Etikprövningsmyndighetens nya system för ansökning och handläggning av etikansökningar. Det nya systemet heter Ethix och har utvecklats för att vara användarvänligt och effektivt med ett helt digitalt flöde från ifyllande och signering av ansökan till mottagande och slutligt beslut. Ethix kommer nås genom länk på webbplatsen www.etikprovning.se På etikprövningsmyndighetens webbplats hittar du också mer information som...

Utveckling och forskning

Influensa och RS-virus tas bort som egen beställning

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2021-08-30 Provkoden som heter INFRS tas bort fr o m 2021-08-30. Influensa A, Influensa B, RS-virus och SARS-CoV-2 ingår nu i beställningen som heter COVXA. Vid frågor kontakta: Christoffer Lindsten, molekylärbiolog christoffer.lindsten@regionhalland.se

Analyser och provtagning

Utbildningar inom forskningsregelverken under hösten 2021

Publicerad:

​ Kom ihåg att anmäla er till utbildningar och seminarier för att få ökad förståelse kring de regelverk som finns för forskning inom hälso- och sjukvården. Klinisk forskning för chefer Utvärderingarna av vårens utbildning för verksamhetschefer kring regelverk för forskning har fått fina betyg och det har efterfrågats fler utbildningstillfällen under hösten. Därför har Foum Söder bokat in två nya utbildningstillfällen...

Utveckling och forskning

Covid-19: aktuellt 26 augusti

Publicerad:

Extra dos vaccin mot covid-19 rekommenderas vid immunbrist Folkhälsmyndigheten meddelar nu att en extra dos vaccin mot covid-19 rekommenderas till personer som har ett kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling. Rekommendationen gäller personer som är 18 år eller äldre från första september 2021. Region Halland arbetar nu skyndsamt med rutiner och hur det praktiskt ska gå till...

Covid-19

Självtester på plats i skolan för att snabbt stoppa smittspridning

Publicerad:

Förra veckan fick alla grundskolor (från årskurs 4) och gymnasieskolor i Halland leverans av självtest covid-19. Det är samma typ av test som används i självprovtagning covid-19 (PCR-test). Sidinnehåll Självtest på skolor aktiveras av smittspårare och erbjuds till de elever och skolpersonal som varit i nära kontakt med smittad i skolmiljö för att snabbt kunna få stopp på smittspridningen. ​När...

Nozinan 25 mg avregistreras

Publicerad:

Nozinan (levomepromazine) 25 mg försvinner från den svenska marknaden. Läkemedlet är redan slut hos leverantören, men kan finnas tillgängligt på enstaka apotek. Tillgängligt generiskt utbyte är Levomepromazine Orion 25 mg, dock har tillverkaren på grund av den ökade efterfrågan meddelat att en bristsituation kan uppstå under den närmaste tiden. För patienter som använder Nozinan 25 mg med högre dosering rekommenderar...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Betnovat med chinoform utgår

Publicerad:

Tillverkaren har meddelat att de kommer att upphöra att tillhandahålla kräm Betnovat med chinoform (betametason och kliokinol), en glukokortikoid med antibakteriell och antimykotisk effekt. Nuvarande lager beräknas säljas slut under september månad. Inga direkt utbytbara alternativ finns tillgängliga. Terapigrupp Hud rekommenderar i nuläget Betnovat med chinoform i andra hand vid infekterat eksem. Förstahandsbehandling vid infekterat eksem hos vuxna är tvätt...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Instrumenthaveri i Halmstad - Osmolalitet

Publicerad:

På grund av instrumenthaveri kommer analys av osmolalitet i serum och urin ske vid laboratoriet i Varberg. Detta innebär längre svarstider. Det kommer att ta ca en månad innan nytt instrument är installerat. Svarstider för rutinprov är 1 dag och för akut prov > 1 timme. Vid frågor kontakta Överläkare Jan Miller Jan.Miller@regionhalland.se Tfn: 035-13 15 85

Analyser och provtagning

Sminet stängt fredag 27/8 efter kl 14.00

Publicerad:

Pga arbete med uppgradering av Sminet stängs möjligheten att göra smittskyddsanmälningar på fredag 27/8 klockan 14.00. Vid brådskande anmälningar, ring till Smittskydd Halland fredag eftermiddag. Systemet planeras vara öppet igen för anmälningar nästa vecka mån-fre kl 8.00-16.30.

Generell

Covid-19: aktuellt 23 augusti

Publicerad:

Uppdateringar vad gäller vaccination mot covid-19 Intervall som gäller för de som blivit gravida mellan de 2 doserna Rutinen för vaccination mot covid-19 har uppdaterats med vägledning om vaccination av gravida. Det gäller de som blir gravida mellan första och andra dosen. De bör enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ha sin dos 2 inom ordinarie intervall. Det finns inga påvisade negativa effekter...

Covid-19

Restnotering Egazil depottabletter

Publicerad:

Egazil (hyoscyamin) depottabletter 0,2 mg är restnoterat i båda förpackningsstorlekarna (100 st repsektive 250 st), med prognos att åter vara tillbaka tidigast januari 2022. Inget direkt utbytbart alternativ till Egazil finns tillgängligt. Det finns licenspreparat som kan förskrivas, men detta har leveranstid på ca två veckor och det är oklart om tillgången kan garanteras under hela restperioden. Eftersom Egazil förskrivs...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

VAS - Information inför ny VAS-version 46.0

Publicerad:

Ny VAS-version (46.0) kommer att driftsättas den 8/9 från klockan 22.30. För denna leverans sker information endast via bifogad Powerpoint-presentation. Information VAS 46.0 (Powerpoint) Frågor kring VAS 46.0 kan ställas via ServiceDesk.   Kontakt: Anna Thelin RGS VS IT VÅRD  

IT-stöd i vården

Covid-19: aktuellt 18 augusti

Publicerad:

Information från Region Halland/Smittskydd Halland Möjligt att få dos två tidigare Som vi tidigare har berättat om har man sedan i maj kunnat vaccinera sig på 4 större vaccinationscentraler i Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Halmstad. Vaccinationscentralerna har öppet för vaccination mot covid-19 till och med vecka 38. Därefter sker vaccinationen enbart på vissa vårdcentraler i regionen. För att kunna få...

Covid-19

Sök forskningsmedel från Sparbanksstiftelsen

Publicerad:

Region Halland ges möjlighet att utlysa medel för forskningsstöd för projekt inom hälsa och sjukvård. Detta forskningsstöd finansieras av Sparbankstiftelsen i Varberg. Sparbanksstiftelsens styrelse har 2021 avsatt 2 miljoner till forskningsprojekt. En miljon är liksom tidigare år sökbara för alla medarbetare och projekt enligt riktlinjer som beskrivs under rubriken villkor för att söka forskningsstöd. Det görs dessutom en specifik satsning på...

Utveckling och forskning

Covid-19: aktuellt 10 augusti

Publicerad:

Covidbevis på tillfrisknande EU:s covidbevis är ett dokument för den som ska resa i Europa. Covidbeviset visar att man antingen har fått vaccin mot covid-19, har testat negativt eller har tillfrisknat från covid-19. Den 1 juli lanserade eHälsomyndigheten första delen, bevis på vaccination. Den 12 augusti startar delen som kallas bevis på tillfrisknande, som kan utfärdas till personer som provtagits...

Covid-19

Uppmaning till frikostig screening för covid-19 för vårdpersonal efter semester

Publicerad:

Förtydligande till utskicket 210805 gällande: ”Uppmaning till frikostig screening för covid-19 för vårdpersonal efter semester” Smittskydd och Vårdhygien Halland har sett en ökande trend av covid-19 smitta som kan relateras till semesterfirande. Därför uppmanar vi nu till frikostig provtagning av vård- och omsorgspersonal som återgår till arbete efter semestern i de fall personen vet med sig att riskbeteende under semestern...

Covid-19

Covid-19: aktuellt 5 augusti

Publicerad:

Smittläget I Halland håller trenden med ökande antal fall av covid-19 i sig. Antalet nya fall av covid-19 i Halland fortsätter att öka även denna vecka även om ökningstakten är något lägre än förra veckan. Ökningen är oroande och en tydlig signal om att vi måste fortsätta göra det vi kan för att hålla smittan nere. Åldersmässigt är det fortsatt...

Covid-19

Covid-19: aktuellt 30 juli

Publicerad:

Smittläget I Halland ses nu en tydlig och oroande trend med ökande antal fall av covid-19. Redan i mitten av vecka 30 hade fler fall konstaterats än under hela vecka 29, och är nu uppe i över 150 fall. Åldersmässigt är det är unga vuxna som dominerar, och vi ser även en hel del smitta bland ungdomar i övre tonåren....

Covid-19

Ökning av badsårsfeber

Publicerad:

Den varma vattentemperaturen i sjöar och hav innebär ökad risk för infektioner med bland annat vibriobakterier. I Sverige har under juli månad setts en ökning av den allvarliga formen av vibrioinfektion, badsårsfeber. Hittills har tre fall upptäckts i Halland. Badsårsfeber drabbar personer med större sår, då bakterien hos dem kan passera hudbarriären och orsakar blodförgiftning. Personer med större sår, till...

Generell

Covid-19: aktuellt 23 juli

Publicerad:

Smittläget Nu kommer rapporter om ökad smittspridning i storstadsregionerna. Också Halland har haft fler fall senaste veckan jämfört med samma period föregående veckor. Andelen fall med koppling till utlandsresor ökar nationellt. Det är i huvudsak hos unga vuxna som smittan ökar. Utöver sambandet med resor sprids smittan också vid sociala sammankomster och fester i Sverige. Samma sak syns i Halland....

Covid-19

Möter du patienter som inte vill bära munskydd

Publicerad:

Trots att många av oss nu är vaccinerade mot covid-19 kvarstår rekommendationen att använda munskydd när vi inte kan hålla mer än två meters avstånd till varandra i korridorer, väntrum och vårdlokaler.  Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade, både patienter och personal. Möter du patienter som är trötta på att använda munskydd? Tack för att du tar dialogen med dem...

Indragning av Champix medför restsituation – starta inte upp nya patienter

Publicerad:

Samtliga batcher av Champix (vareneklin) som har visat sig innehålla nivåer av N-nitroso-vareniklin över producentens gränsvärden har dragits in. Som en försiktighetsåtgärd pausas också distributionen av läkemedlet i väntan på ytterligare testning och felsökning. Upptäckten av för höga nivåer av nitrosaminföroreningen innebär ingen omedelbar risk för patienter som idag står på behandlingen. Indragningen och pausen i distributionen innebär en brist...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restnotering tablett Kalcipos-D forte (500mg/800 IE)

Publicerad:

Kalcipos-D forte 500 mg/800 IE är tillfälligt restnoterad, och beräknas åter i lager hos apoteken tidigast i mitten av augusti. Restnoteringen påverkar framförallt patienter utan dosmedicinering. Restsituationen berör Kalcipos-D Forte tablett (500mg/800 IE) i förpackningar om 90 st och 180 st. Inga direkt utbytbara produkter finns tillgängliga på den svenska marknaden.   Eftersom det är en längre restnotering så är...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Covid-19: aktuellt 14 juli

Publicerad:

Nu närmar sig starten för vaccination av 16 och 17-åringar det vill säga för de som är födda 2004 -2005 och födda 2003, men som ännu inte fyllt 18. Starten för vaccinationen är vecka 32 i hela landet. Inom några veckor kommer brev hem med information om hur man bokar tid och vad som är viktigt att tänka på inför...

Covid-19

Läkemedelsjusteringar vid risk för dehydrering, ex. vid värmebölja

Publicerad:

Med anledning av gällande väderlek och SMHI:s varning om höga temperaturer för de närmsta dagarna vill Läkemedelskommittén Halland påminna om att det kan vara aktuellt att justera vissa läkemedelsbehandlingar vid risk för dehydrering. Specifika rekommendationer finns i flertalet kapitel i Terapirekommendationer Halland men en bra sammanställning som rekommenderas finns i dokumentet Läkemedelsjusteringar vid vätskebrist, information till förskrivare från Region Uppsala. Här...

Läkemedel

Covid-19: aktuellt 12 juli

Publicerad:

Förändrade rekommendationer för provtagning vid inresa till Sverige Från idag inför Folkhälsomyndigheten rekommendation om provtagning, PCR-test för covid-19, vid ankomst till Sverige från länder utanför Norden. Även svenska medborgare omfattas av rekommendationen som gäller från den 12 juli till den 31 augusti. Orsaken är att fallen av smittade med covid-19 från resor utomlands har ökat i Sverige de senaste veckorna....

Covid-19

Restsituation Aerius oral lösning

Publicerad:

Aerius (desloratadin) oral lösning 0,5 mg/ml är tillfälligt restnoterad på grund av mycket större efterfrågan än förväntat. Tillverkaren meddelar att restnoteringen förväntas pågå fram till och med vecka 32. I skrivande stund finns Aerius oral lösning tillgängligt på halländska apotek, men beroende på efterfrågan kan tillgången snabbt ändras.   Det finns inga direkt utbytbara alternativ till Aerius oral lösning. I...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Covid-19: aktuellt 7 juli

Publicerad:

Deltavarianten bedöms i dagsläget utgöra en majoritet av alla fall av covid-19 i Halland Antalet positiva fall av covid-19 i Halland är fortsatt lågt, även om en viss ökning kan ses den senaste veckan. Samtidigt ser vi att Deltavarianten av viruset, som bedöms som mer smittsam, ökar i många regioner. Denna utveckling tillsammans med att vi nu gör utökade analyser...

Covid-19

Produktreklamation – nu som e-tjänst

Publicerad:

Tidigare blankett för Anmälan om produktreklamation har nu ersatts med en e-tjänst. Den hittar du på Förrådsservice sida på vårdgivarwebben LÄNK Vårdgivare - Region Halland i kolumnen till vänster – ”Felanmälan – retur och reklamation”. Observera att det finns två e-tjänster, en för interna användare och en för vårdgivare utanför vår organisation. Vänligen uppdatera eventuella avveckla lokala rutiner i ledningssystemet för detta,...

Generell

Ery-Max kapslar utgår

Publicerad:

Ery-Max (erytromycin) enterokapslar kommer att försvinna från den svenska marknaden under juli. Detta till följd av att nuvarande tillverkare slutar med sin produktion och att det inte finns någon annan som har ansetts lämplig att ta över produktionen.   Terapigrupp Infektioner har uppdaterat sina behandlingsrekommendationer där Ery-Max kapslar tidigare har funnits som behandlingsalternativ. Eftersom behandlingsrekommendationerna ser olika ut för olika indikationer,...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

SmiNet – ökad säkerhet för klinisk anmälan

Publicerad:

Under senaste tiden har systemet SmiNet som används för anmälan av smittsamma sjukdomar enligt Smittskyddslagen utsatts för dataintrång. Som en följd av det har SmiNet därför varit stängt för elektronisk inrapportering. För att öka säkerhetsnivån har Folkhälsomyndigheten nu gjort förändringar för en säkrare inloggning. Från och med 2021-07-01 kommer SmiNet vara öppet måndag-fredag mellan kl 08-16.30, för kliniska anmälningar via...

Covid-19

Covid 19: aktuellt 30 juni

Publicerad:

Information från Smittskydd Halland/Region Halland Nationella anpassningar av smittskyddsåtgärder från 1 juli Smittspridningen fortsätter att minska liksom antalet personer som behöver sjukhusvård för covid-19. Samtidigt har antalet människor som vaccinerat sig ökat. Folkhälsomyndigheten bedömer därför att det nu är möjligt att ytterligare anpassa smittskyddsåtgärderna till det man kallar nivå 2 och ytterligare ett steg mot normalläge i samhället. Fortfarande är...

Webbinarium 10/9: Så förebygger vi suicid tillsammans 

Publicerad:

Suicid är ett allvarligt folkhälsoproblem som berör många delar av samhället. På den suicidpreventiva dagen den 10 september mellan klockan 13.30 och 15.00 diskuterar vi förebyggande arbete i Halland: Vad vi kan göra och hur vi kan arbeta tillsammans. Webbinariet är öppet för alla och går att följa gratis på nätet. Anmäl dig här senast 3 september! 

Generell

Covid-19: aktuellt 24 juni

Publicerad:

Information från Smittskydd Halland/Region Halland Förtydligande kring bokning av vaccination mot covid-19 för de som är födda 2003 Igår informerade Region Halland om nästa veckas bokningssläpp där personer föda 2003 släpps på för bokning fredagen den 2 juli. Vi vill här förtydliga att inriktningen som funnits sedan tidigare fortsatt gäller, det vill säga att bokning för de som är födda...

Covid-19

Uppdaterad: Information om intrång i självprovtagningens system

Publicerad:

2021-06-24 InfoSolutions har nu slutfört sin kartläggning av dataintrånget vars orsak sedan tidigare är åtgärdad, se nedan. Rapporten visar att ingen data om personer i Halland som använt självprovtagningen har lästs. Det är sedan innan klart att ingen data spridits, raderats, redigerats eller hämtats till annan lagringsyta. 2021-06-18 Den 18 juni fick Region Halland en första information från Folkhälsomyndighetens leverantör...

Covid-19: aktuellt 23 juni

Publicerad:

Information från Region Halland/Smittskydd Halland Planerade släpp under nästa vecka för bokning av vaccination mot covid-19 Planeringen för bokningssläppen i v.26 ser ut såhär, födda: 1994-1995 eller tidigare kan boka från måndag 28 juni 1996-1997 eller tidigare kan boka från tisdag 29 juni 1998-1999 eller tidigare kan boka från onsdag 30 juni 2000-2001 eller tidigare kan boka från torsdag 1...

Covid-19

Hälsoinformatiknytt nr 6 - 2021

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.  Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Vårdkontakter – registrering Rutin Vårdkontakter – registrering är uppdaterad med: Nytt stycke med information om ”1177 Vårdguiden eller annan tjänst med chattfunktion”. Allt som sker via 1177 innebär inte att...

Generell IT-stöd i vården

Information om bilanpassningar/fordonsanpassningar

Publicerad:

Vårdriktlinjerna som möjliggör förskrivning av bilanpassningar i Halland har efter beslut från Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel tagits bort den 18 juni 2021. Anledningen är att bilanpassningsprodukter inte är MDR-klassade. Det är därför inte längre möjligt att förskriva bilanpassningar i Halland. Region Halland kommer inte att återkalla bilanpassningar från brukare. Förskrivaren har ett fortsatt uppföljningsansvar så länge brukaren har...

Hjälpmedel

Covid-19: aktuellt 22 juni

Publicerad:

Information från Region Halland/Smittskydd Halland Förändrade rekommendationer av vaccination mot covid-19 för barn Från och med den 22 juni rekommenderar Folkhälsomyndigheten även vaccinering mot covid-19 för personer mellan 16 och 18 år. Syftet är främst att skydda ungdomarna själva mot sjukdom, men också att ytterligare minska smittspridningen i samhället. Det kommer att bli ett gemensamt datum i Sverige för när...

Waran åter i lager

Publicerad:

Nu finns tablett Waran (warfarin) åter i lager på de flesta halländska apotek. Därmed ska inte recept på Warfarin Orion förskrivas annat än till de patienter som stått på det tidigare (ex. de som inte tål färgämnet i Waran). Risken finns annars att Warfarin Orion i sin tur restnoterar, om förbrukningen under en längre tid överstiger den normala. För de...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Helsa Vårdcentral Glänninge upphör 2021-06-30

Publicerad:

Helsa Vårdcentral Glänninge upphör 2021-06-30 och Helsa Primärvård Sverige AB kommer inte att vara kvar som vårdgivare i Region Halland. Patienterna som varit listade vid vårdcentralen kommer att listas om till valfri vårdcentral från 2021-07-01.

Generell

Första fallet av Deltavirusvarianten i Halland

Publicerad:

I dagsläget har vi bara kännedom om ett fall och att det inte handlar om ett större utbrott. Intensifierat smittspårning pågår vilket innebär att möjliga kontakter provtas. I dagsläget sker analys (så kallad sekvensering) av 10 procent av de positiva provsvaren utöver de positiva provsvar som skickas in vid större utbrott, eller då den som insjuknar tidigare haft covid-19 eller...

Covid-19

Fortsatta driftstörningar på SmiNet

Publicerad:

Uppdatering med anledning av driftstörningar på SmiNet 2021-06-18 kl 10:00 Reservrutin får användas och Smittskyddsanmälan får ske via pappersblankett. SmiNet, dvs det nationella system genom vilket smittskyddsanmälningar görs, har legat nere sedan den 13/6 och vissa funktioner på SmiNet är för tillfället begränsade, vilket innebär att det inte går att göra anmälningar i systemet. Då den elektroniska anmälan är stängd...

Covid-19 Generell

Information om ISO-kod 04 27 18 (tyngdtäcke)

Publicerad:

Vårdriktlinjen som möjliggör förskrivning av tyngdtäcken i Halland tas bort 210901. Efter det är det inte längre möjligt att förskriva tyngdtäcken. Region Halland kommer inte att återkalla tyngdtäcken från brukare. Förskrivaren har ett fortsatt uppföljningsansvar så länge brukaren har kvar sitt tyngdtäcke. Tyngdtäcken som inte längre används av brukare ska returneras till Hjälpmedelscentrum för avregistrering. De verksamheter som har egen lagerhållning av...

Hjälpmedel

Ny metod för att påvisa Legionella pneumoniae och Chlamydophila psittaci

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2021-06-16 Den 17 juni inför Mikrobiologiska laboratoriet en ny multi-plex PCR som inkluderar Legionella pneumoiae, Chlamydophila psittaci, Chlamydophila pneumoniae och Mycoplasma pneumoniae. Den ersätter tidigare Legionella PCR som inkluderade L. pneumoniae och andra legionella arter. Provkod i VAS är samma som tidigare - LVLegi. Provmaterial är nedre luftvägar, dvs sputum, BAL, trachsekret, bronksköljvätska eller steril...

Analyser och provtagning

Ändrat provtagningsrör för P-Glukos

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 16 juni 2021 Från och med den 2021-06-16 ska prov för glukosanalys tas i FC-Mix-rör (rosa propp). I detta rör hämmas in-vitro-glykolysen omedelbart efter provtagning så att patientens glukoskoncentration förblir oförändrad fram till analys. Det är väntat att bytet av provtagningsrör kommer medföra högre patientresultat för glukos. Vid ett liknande rörbyte i Uppsala steg patientmedianen från 6,03 mmol/L...

Analyser och provtagning

Uppdatering med anledning av att SmiNet är tillfälligt nedstängt

Publicerad:

2021-06-16 kl 15.00 SmiNet, dvs det nationella system genom vilket smittskyddsanmälningar görs, är fortfarande inte i funktion vilket innebär att det inte går att göra anmälningar i systemet. SmiNet stängdes ned i söndags och i dagsläget finns ingen prognos för när systemet beräknas vara i drift. Eftersom smittskyddsanmälningarna kommer att behöva göras i efterhand rekommenderas att den information som skulle...

Alla besök på Provtagningen ska vara tidsbokade

Publicerad:

Från och med den 1 oktober 2021 ska alla patienter som besöker Provtagningen boka tid före besöket. Det kommer inte längre att vara möjligt att komma på drop-in. Syftet är att få ett jämnare flöde av patienter på mottagningen, kortare väntetid för patienten och mindre trängsel i väntrummen. Vi skulle vara tacksamma för er hjälp att redan nu sprida denna...

Hallandskatalogens nyhetsbrev nr 15

Publicerad:

Här kommer periodens nyhetsbrev från Hallandskatalogens förvaltning. Återkoppla gärna med synpunkter och förslag till kommande nyhetsbrev via HAK-ansvarig i din förvaltning. Hallandskatalogens nyhetsbrev nr 15 (2021) (pdf)

Hallandskatalogen

Covid-19: aktuellt 11 juni

Publicerad:

Vaccinationsstatus Planeringen för bokningssläppen i vecka 24 ser ut såhär: Tisdag 15 juni, personer födda 1985 (eller tidigare) Torsdag 17 juni, personer födda 1987 (eller tidigare) Bokningssläppen fortsätter därefter, vi återkommer med när i tid det blir. Ovanstående bokningssläpp kommuniceras på 1177.se och på regionhalland.se samt annonseras i dagspressen under helgen. Bokning hänvisas i första hand till att ske digitalt...

Covid-19

Ny EU-förordning kring medicinsktekniska produkter

Publicerad:

Sedan den 26 maj finns en ny EU-gemensam förordning om medicintekniska produkter (Medical Device Regulation, MDR). Det nya regelverket innebär bland annat att definitionen av vad som är en medicinteknisk produkt utvidgas och att klassificeringsregler samt riskklasser förändras. Det ställs även skärpta krav på tillverkares kvalitetssystem, riskhanteringsprocess, dokumentation och uppföljning. Region Halland har ett pågående förvaltningsöverskridande arbete kring medicinsktekniska produkter...

Hjälpmedel

Covid-19: aktuellt 9 juni

Publicerad:

50 procent av hallänningarna kommer att ha fått första dosen vaccin mot covid-19 idag Innan den här dagen är slut kommer 50 procent av invånarna över 18 år i Halland ha fått sin första vaccinationsspruta, enligt Region Hallands egen vaccinationsstatistik. Det innebär att drygt 134 000 vaccinationer med dos 1 har getts och att många nu har fått skydd mot...

Covid-19

Sprid budskapet om sunda solvanor

Publicerad:

Solens strålar kan vara sköna men också farliga. I syfte att höja medvetenheten om riskerna med att bränna sig i solen, speciellt som barn, arbetar Region Halland återkommande med att sprida budskapet om Sunda solvanor. Antalet fall av hudcancer ökar i Sverige och så också i Halland. Som ett stöd i arbetet med att sprida budskapet om Sunda Solvanor finns...

Generell

Auricula läsdatabas har stängts

Publicerad:

Det har nu gått 6 månader sedan Auricula ordinationsstöd avvecklades från leverantören UCR och övergick till att endast vara en läsdatabas. Denna läsdatabas kommer att stängas ner helt måndag den 31/5 kl. 18.00. På alla de enheter som tidigare använde sig av Auricula ordinationsstöd har Journalia AK ersatt detta system. All information överfördes från Auricula till Journalia AK inför övergången...

IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 5 - 2021

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.  Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Ny kontaktorsak ”Uppföljning av Covid” Ny kontaktorsak ”Uppföljning av Covid”, kod ”Ucov” är upplagd i det centrala registret i VAS. Den kan användas på väntelistan för att sortera ut de...

Generell IT-stöd i vården

Covid-19: aktuellt 3 juni

Publicerad:

Information från Region Halland/Smittskydd Halland Ny uppdragningsmetod och ny spruta för att få ut sju vaccindoser För att få ut maximal mängd vaccin ur en Pfizer-ampull, sju doser, finns det nu två sätt: - Ny uppdragningsmetod för 7 doser - Ny spruta med fast kanyl Den nya uppdragningsmetoden för 7 doser kommer endast att användas av vaccinationscentralerna i Halmstad, Falkenberg...

Covid-19

Förändrad text på analyser som är under arbete på Klinisk mikrobiologi

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2021-06-03 Förändrad text på analyser som är under arbete på Klinisk mikrobiologi fr o m 2021-06-07. För att minska risken för missförstånd av provsvar i VAS från mikrobiologen kommer mikrobiologen att byta ut texten –pågående- till -Analyseras- för de prov som är mottagna på laboratoriet men inte färdiganalyserade.

Analyser och provtagning

Bastjänstgöring för läkare startar i Region Halland

Publicerad:

Den svenska läkarutbildningen genomgår den största reformen på 50 år. Grundutbildningen förlängs från 5,5 till 6 år och är legitimationsgrundande. Under de närmaste åren kommer allmäntjänstgöring (AT) fasas ut och istället blir bastjänstgöring (BT) en gemensam del för alla legitimerade läkare som ska specialisera sig. I maj tog Region Halland beslut om start och utformning av bastjänstgöring för läkare i Halland....

Covid-19: aktuellt 2 juni

Publicerad:

Utökad provtagning erbjuds skolorna till hösten Smittskydd Halland planerar att i samband med skolstarten att erbjuda en utökad provtagning av covid-19 för skolorna. Planen är att skolorna ska kunna ha självprovtagningskit (PCR) att dela ut att för provtagning av symtomfria nära kontakter till konstaterad smittad person vid smittspårning i skolan. Proven kopplas till rätt person genom att den som provtar...

Covid-19

Terapinytt nr 2 2021

Publicerad:

Nu finns Terapinytt nr 2 2021 tillgängligt via Läkemedelskommittén Hallands sida för Terapinytt, där du även kan hitta tidigare nummer.   I detta nummer kan du bland annat läsa om följande: – Förekomst och behandling av smärta hos patienter på sjukhus – Information om begränsad subvention för melatonin i tablettform och andra korta nyheter – Information om vad införandet av...

Läkemedel

Uppdaterad information om användning av SmiNet

Publicerad:

Folkhälsomyndigheten upptäckte i förra veckan att det förekommit flera intrångsförsök i databasen SmiNet, som används för att lagra anmälningar om smittsamma sjukdomar. Databasen stängdes därför ned. På fredagskvällen var tillräckligt genomgånget och säkrat för att SmiNet återigen skulle kunna öppna med vissa begränsningar. Se inloggning SmiNet för aktuell information om användningen och ev behov av att använda alternativ Se Folkhälsomyndighetens...

Analyser och provtagning Covid-19 IT-stöd i vården

Administrativa fel ställer till det

Publicerad:

Ej sända VAS-remisser Antalet VAS-remisser som inte är sända när provet kommer till laboratoriet ökar. Laboratoriet kan inte utföra några analyser innan provtagningstillfället är sänt i VAS. Under senaste halvåret har Klinisk kemi Halland behövt lägga arbetstid på att leta upp och sända 7100 remisser, vilket motsvarar ca 50 remisser varje vardag. Det åtgår i tid motsvarande en tjänst inom...

Covid-19: aktuellt 28 maj

Publicerad:

Smittskyddsläkarens lokala rekommendationer om användning av munskydd i samhälle och kollektivtrafik i Halland upphör 1 juni Information från Smittskydd Halland 2021-05-27 Sedan 2021-02-26 finns i Halland en lokal rekommendation från Smittskydd Halland om att använda munskydd i inomhusmiljö när man inte kan undvika trängsel, samt använda munskydd i kollektivtrafik vid trängsel oavsett tidpunkt. Efter förlängning av rekommendationen har dessa gällt...

Covid-19

Deltison avregistreras

Publicerad:

Tillverkaren har meddelat att tablett Deltison (prednison) 50 mg kommer att avregistreras från den svenska marknaden 1 september 2021. Detta till följd av att produktionsanläggningen där Deltison tillverkas stängs ned. Avregistreringen medför att inga godkända läkemedel med prednison finns tillgängliga i Sverige, och därmed måste patienter som i dagsläget har Deltison stående sättas över på annan kortikosteroid. För det fåtal...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Dosleveranser midsommar 2021

Publicerad:

Kom ihåg att vara ute i god tid med beställningar inför midsommar! Inför dessa helger tidigarelägger Apoteket stopptider och leveranser till sina dospatienter, så att allt hinner levereras i god tid innan ledigheten. Ändrade stopp- och leveranstider för dessa helger 2021 hittar du här. Tänk på att Apoteket inte kan skicka kylvaror dagen före en helgdag eller en röd dag.  

Läkemedel

Covid-19: Aktuellt 25 maj

Publicerad:

Gravida utan riskfaktor erbjuds vaccination mot covid-19 i fas 4 Efter granskning av det aktuella kunskapsläget rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla gravida erbjuds vaccin. För gravida utan andra riskfaktorer för svår covid-19 erbjuds vaccination i fas fyra, i samma åldersordning som övriga individer. Förhöjd risk för allvarlig sjukdom och risk för prematur förlossning kan finnas vid infektion med Covid-19 under senare...

Covid-19

Covid-19: Aktuellt 24 maj

Publicerad:

Ny regionövergripande provtagningsstrategi Utvecklingen av provtagning som rör covid-19 fortsätter i hög hastighet. Nya analysmetoder, ny evidens och nya provtagningsmetoder tillkommer kontinuerligt. Därför har en regionövergripande riktlinje med bedömning om i vilka situationer som olika typer av provtagning för covid-19 har ett värde publicerats. I den framgår rekommendation om hur antigentester, antikroppstester och PCR-provtagning bör användas av vårdgivare i Halland....

Covid-19

Förändrad receptstatus får påverkan i Pascal och NCS

Publicerad:

Sedan eHälsomyndigheten gjorde ändringar av receptstatus den 10 december 2020 hamnar slutexpedierade recept direkt under "Historiska" i Pascal när giltighetstiden för receptet gått ut. Detta även om det är mindre än 3 månader sedan expedieringen av läkemedlet gjordes. NCS Läkemedelsmodul hämtar informationen från Pascal för Dospatienter och dessa läkemedel kommer då presenteras som utsatta i NCS, vilket är ett observandum....

IT-stöd i vården Läkemedel

Covid-19: Aktuellt 20 maj

Publicerad:

Vaccinationsstatus Planeringen för bokningssläppen i v.21 ser ut såhär: - Tisdag 25 maj, personer födda 1972 (eller tidigare) - Torsdag 27 maj, personer födda 1974 (eller tidigare) Bokningssläppen fortsätter därefter, vi återkommer med när i tid det blir. Ovanstående bokningssläpp kommuniceras via 1177.se samt regionhalland.se samt annonseras i dagspressen på lördag den 22/5. Bokning hänvisas i första hand till att...

Covid-19

Lifecare – byte av driftmiljö 21–22 maj

Publicerad:

​Som en del i arbetet med att förbättra prestandan i Lifecare kommer ett planerat byte av driftmiljö genomföras. Flytten innebär ett längre driftstopp och sker därför under ett veckoslut.    Arbetet påbörjas fredag den 21 maj kl. 17.00 och beräknas vara klart lördag 22 maj cirka kl. 17.00. Lifecare kan inte nås under driftstoppet och Lifecare driftstoppsrutin​ gäller. För detaljerad information om förberedelser se...

IT-stöd i vården

Kampanjen "Förnya recept inför sommaren" har startat - din hjälp behövs!

Publicerad:

Årets kampanj för att få fler invånare att förnya sina recept innan den 21 juni har börjat. Detta är ett sätt att minska belastningen i sommar – något som, liksom förra sommaren, nu är extra viktigt. Sidinnehåll Du som arbetar inom vården och möter patienter är kampanjens viktigaste budbärare. För att vi ska nå så bra resultat som möjligt kan...

Generell

Covid-19: Aktuellt 14 maj

Publicerad:

Information från Region Halland/Smittskydd Halland Vaccinationsstatus Från och med idag startar bokningarna i fas 4. Det har varit ett bra intresse för att boka och fram till nu hade knappt 2700 personer bokat in sig för vaccination, varav 88 % digitalt. Kommande vecka börjar fyllas med bokningar, men det finns några tider kvar på framför allt vaccinationscentralen i Halmstad och...

Covid-19

Film från FoU-dagen 2021!

Publicerad:

För dig som inte hade möjlighet att följa live-sändningen av FoU-dagen den 22 april så finns nu filmer upplagda på vårdgivarwebben FoU-dagen​​ Filmerna är uppdelade i kapitel så du kan välja vilken föreläsning du önskar ta del av och se. Välkommen att ta del av aktuella föreläsningar samt projekt inom region och kommun!

Covid-19: Aktuellt 10 maj

Publicerad:

Vaccinationsstatus Planeringen är nu justerad utifrån hur vaccinationsläget ser ut just nu och på fredag kan bokningen för första släppet i fas 4 starta. De första tiderna som kommer att gå att boka för första släppet på fredag, ligger då från vecka 20 och tre veckor framåt. Takten i vaccinationen är helt beroende av hur vaccinleveranserna fortlöper. I dagsläget planeras...

Covid-19

Covid-19: Aktuellt 6 maj

Publicerad:

Information från Region Halland/Smittskydd Halland Vaccination mot covid-19 just nu Vi vaccinerar nu i fas 3 men kommer allt närmare bokningsstart för fas 4. Inom kort vet vi mer om när bokningarna kan tänkas starta i fas 4 och återkommer med information. Från och med imorgon kan de som ingår i riskgrupp och är födda 1983 eller tidigare boka vaccinationstid....

Covid-19

Covid-19: Aktuellt 3 maj

Publicerad:

Information från Region Halland/Smittskydd Halland Ny rutin gällande Antigentest för screening av personal inom kommunal vård och omsorg i utbrottssituation Vid pågående svårbegränsat utbrott av covid-19 i en verksamhet finns det en risk att asymtomatiska /presymtomatiska bärare inom personalgruppen underhåller fortsatt smittspridning. Genom att använda antigentest, som snabbt kan påvisa eventuell förekomst av aktuell infektion med covid19 hos symtomfri vård-...

Covid-19

Uppgradering av MittVaccin söndagen den 9 maj – stängt under kvällen

Publicerad:

Söndagen den 9 maj kommer en uppgradering av systemet Mitt Vaccin som används vid vaccinering mot Covid-19. MittVaccin och den digitala bokningen är därför stängda söndagen den 9 maj från 19:45-24:00.  I presentationen kan ni ta del av vad releasen innehåller. Syftet denna gång är bland annat att rätta buggar och minska risken för felanvändning, samt förtydliga och underlätta vid...

Covid-19 Generell IT-stöd i vården

Vårdhygien presenterar nya filmer om skyddsutrustning

Publicerad:

Vårdhygien Halland har arbetat fram nya filmer om vilken skyddsutrustning vård- och omsorgspersonal ska använda enligt gällande rekommendationer för att undvika smittspridning av covid-19 och andra virus och bakterier. Materialet beskriver basala hygienrutiner, klädregler samt hur skyddsutrustningen tas på och av på säkrast sätt. Även hur skyddsutrustningen varierar beroende på vårdmoment. Filmerna har tagits fram i utbildningssyfte och finns tillgängliga...

Covid-19

Emerade adrenalinpennor 300 µg och 500 µg åter tillgängliga

Publicerad:

Nu finns Emerade adrenalinpenna i styrkorna 300 µg och 500 µg åter tillgängligt för förskrivning och beställning, där det tidigare konstruktionsfelet nu har åtgärdats. Se även Läkemedelsverkets nyhet Emerade adrenalinpenna åtgärdad. Observera dock att Emerade injektionspenna 150 µg (som rekommenderas vid kroppsvikt < 30 kg) fortsatt är restnoterad och beräknas åter tidigast i början av augusti. Som alternativ, tills att Emerade 150 µg åter...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Covid-19: Aktuellt 30 april

Publicerad:

Information från Region Halland/Smittskydd Halland Gravida och vaccination mot covid-19 Bakgrund 27 april kom Folkhälsomyndigheten med rekommendation om att gravida från och med graviditetsvecka 12 med andra riskfaktorer erbjuds vaccin i fas 3. De riskfaktorer som innebär att gravid rekommenderas vaccination är samma som för övriga invånare, t ex kronisk hjärt-kärlsjukdom, kronisk lungsjukdom, tillstånd med nedsatt lungfunktion, diabetes, kronisk lever-...

Covid-19: Aktuellt 28 april

Publicerad:

Information från Region Halland/Smittskydd Halland:  Gravida med andra riskfaktorer erbjuds vaccin i fas 3 Folkhälsomyndigheten uppdaterade igår sin vägledning om vaccin och meddelade att även gravida med andra riskfaktorer kan erbjudas vaccin (mRNA-vaccin) i fas 3. De riskfaktorer som innebär att gravid bör erbjudas vaccination är samma som för övriga invånare, dvs t ex kronisk hjärt-kärlsjukdom, kronisk lungsjukdom, tillstånd med...

Covid-19

Ny receptblankett från 1 maj samt elektronisk förskrivning som huvudregel – två förändringar som berör förskrivare

Publicerad:

Från och med den 1 maj får enbart den nya receptblanketten användas vid utfärdande av pappersrecept. Den nya receptblanketten ersätter receptblanketterna för vanliga läkemedel och för särskilda läkemedel som vi har idag – två receptblanketter blir alltså en. Idag sker den mesta förskrivningen av läkemedel elektroniskt och en kommande förändring är att elektronisk förskrivning blir huvudregel vid utfärdande av recept...

Läkemedel

IGF 1 och IGFBP 3 - ny analysmetod

Publicerad:

Förändring under vecka 18 2021 Laboratoriet kommer nu att använda Roche Cobas-metod för att analysera S-IGF 1 och S-IGFBP 3. Roche Cobas-metoden stämmer bättre med IDS-isys-metoden (analysmetod som används vid tillväxtlaboratoriet i Göteborg) än vår nuvarande analysmetod. Referensintervallen anpassas Analysresultaten för IGF 1 och IGFBP 3 kommer att vara ca 20 % lägre med den nya analysmetoden. Normalintervallet för kvoten...

Analyser och provtagning

Hälsoinformatiknytt nr 4 - 2021

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.  Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Inaktivering av sökord Labbremisser, Labbprover och Klinisk kemi Som ett led i hälsoinformatikarbetet inför införandet av vårdinformationssystemet VISUS kommer sökorden Klinisk kemi, Labbprover  och Labbremisser att inaktiveras. Syftet med att ta bort sökorden är...

Generell IT-stöd i vården

Ny lag ska ge gemensam bild av förskrivna läkemedel

Publicerad:

Den 1 maj 2021 börjar lagen om nationell läkemedelslista att gälla. Inledningsvis innebär lagen ganska små förändringar medan den på sikt ska ge nytta för patienter, vården och apoteken. Syftet med den nationella läkemedelslistan är att hälso- och sjukvården, apoteken och patienten genom ett register ska kunna ha en gemensam bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel. Registret regleras av den nya...

IT-stöd i vården Läkemedel

Covid-19: Aktuellt 27 april

Publicerad:

Information från Region Halland/Smittskydd Halland:  Stöd via telefon för ordinatörer av vaccin, information om dos 2, intyg efter vaccination och vägledning för antigentest Konsultfunktion medicinska vaccinationsfrågor för covid-19 på telefon från och med 26/4 Den regionala konsultfunktionen som sedan tidigare funnits tillgänglig via mejl utökades från och med måndag 26 april med möjlighet till stöd via telefonkontakt för ordinatörer av...

Covid-19

NPÖ - justeringar i samband med ny lag om nationell läkemedelslista

Publicerad:

Den 1 maj 2021 börjar lagen om nationell läkemedelslista att gälla. I samband med det görs justeringar för att anpassa NPÖ till den nya lagen. Här hittar du information om nationell läkemedelslista. Förändringar i NPÖ: Tillvidaresamtycke borttaget, enbart möjligt att välja engångssamtycke Nödöppning hämtar även spärrade poster för läkemedelsförteckningen Nya pop-up-fönster med information om samtycke och spärrad information i läkemedelsförteckningen...

Generell IT-stöd i vården Läkemedel

Dos 2 av AstraZeneca kan erbjudas yngre personer om personen själv önskar

Publicerad:

På grund av de ovanliga men allvarliga biverkningar som rapporterats hos yngre personer rekommenderar Folkhälsomyndigheten att AstraZenecas vaccin endast används för personer som är födda 1956 eller tidigare, det vill säga för de som är 65 år och äldre. Yngre personer (under 65 år) som redan fått en första dos av AstraZenecas vaccin rekommenderas en dos av mRNA-vaccin (Pfizer eller...

Generell

Barn som riskerar att fara illa är fokus i nytt material från Region Halland

Publicerad:

Den som känner oro för att ett barn far illa har ett personligt ansvar för att göra en anmälan. Inom hälso- och sjukvård samt tandvård är alla anmälningsskyldiga. Det betyder att du genast ska anmäla till socialtjänsten om du i din yrkesroll känner oro, misstänker eller får kännedom om att barn riskerar att fara illa. Region Halland genomför just nu...

Ergenyl enterotabletter och oral lösning utgår under sommaren

Publicerad:

Nedanstående information förmedlar Läkemedelskommittén Halland till de vårdenheter som haft förskrivning av Ergenyl under det senaste året.   Läkemedelsföretaget Sanofi meddelar att samtliga styrkor av Ergenyl (valproinsyra) enterotabletter, orala droppar och oral lösning utgår under sommaren. Berörda vårdenheter behöver redan nu identifiera aktuella patienter och byta behandling.  Beredningar av Ergenyl som beräknas utgå i juni: Enterotablett 300 mg Orala droppar...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Live 23/4: Ellen Backmans övningsdisputation

Publicerad:

Övningsdisputation med Ellen Backman den 23 april sänds live från Fullriggaren, Hallands sjukhus Halmstad Ellen arbetar som verksamhetutvecklare inom barnhabilitering i Halland, ADH. Hennes forskningsområde är måltider i familjer där ett barn har ätsvårigheter och gastrostomi, och det övergripande syfte med avhandlingen är att fördjupa kunskapen om barn med gastrostomi gällande matrelaterade rutiner och ritualer samt vilket stöd som ges av...

Utveckling och forskning

Idag är FoU-dagen 2021

Publicerad:

Årets FoU-dag livestreamas från Kusthotellet Varberg med start kl.09:30 Tema: Förutsättningar för en god och nära vård skapas utifrån en stark regional utveckling genom forskning och utbildning! Program finner du här: Program FoU-dagen 2021.pdf Gå in på följande länk för att följa dagen och föreläsningarna: ​https://vimeo.com/event/911290​​ Välkomna på kunskapsfest! FoU Halland

Utveckling och forskning

Nytt kunskapsstöd för postcovid

Publicerad:

Socialstyrelsen har tagit fram ett nationellt kunskapsstöd om vård för patienter med postcovid. Det vill säga vård för patienter som har haft covid-19 och upplever kvarvarande besvär. Kunskapsstödet vänder sig både till den som fördelar resurser och beslutar om vårdens innehåll och till den som möter patienter på olika nivåer i hälso- och sjukvården (även den kommunala hälso- och sjukvården)....

Generell

Nytt utbildningstillfälle – vaccination mot covid-19 vid allergi

Publicerad:

Torsdagen den 29 april kl. 12.00 hålls ytterligare ett webinarium kring vaccination mot covid-19 och allergi. Vad innebär de riktlinjerna som finns gällande vaccination mot covid-19 och allergi? Vilka patienter ska vaccineras var? När ska remiss skrivas för vaccination inom specialistvården? Föredragshållare är allergologerna vid Hallands sjukhus. Webinariet riktar sig till läkare inom primärvården men ordinerande ssk/dsk och rådgivande ssk/dsk...

Generell

Folkhälsomyndighetens rekommendation om åldersgräns på 65 år för Astra Zenecas vaccin Vaxzevria kvarstår

Publicerad:

Efter en fördjupad bedömning meddelade Folkhälsomyndigheten idag att rekommendationen om att Vaxzevria endast bör användas för personer som är 65 år och äldre (födda 1956 och tidigare) kvarstår. Anledningen är de sällsynta biverkningarna i form av ovanliga former av blodproppar i kombination med trombocytopeni som beskrivits efter vaccination med Vaxzevria. De allra flesta inrapporterade fallen rör personer som är under...

Generell

FoU-dagen 2021!

Publicerad:

FoU-dagen torsdagen den 22 april 2021 kommer att livestreamas för att tillgängliggöra dagen för alla!  I syfte att främja forskning, utveckling och utbildning i Region Halland arrangeras en FoU-dag. Under dagen presenteras aktuell forskning och utveckling utifrån de aktiviteter som pågår i regionen kopplat till temat för dagen. Årets tema: Förutsättningar för en god och nära vård skapas utifrån en stark...

Utveckling och forskning

Dosleveranser Kristi himmelsfärd och midsommar 2021

Publicerad:

Kom ihåg att vara ute i god tid med beställningar inför Kristi himmelsfärdsdag och midsommar! Inför dessa helger tidigarelägger Apoteket stopptider och leveranser till sina dospatienter, så att allt hinner levereras i god tid innan ledigheten. Ändrade stopp- och leveranstider för dessa helger 2021 hittar du här. Tänk på att Apoteket inte kan skicka kylvaror dagen före en helgdag eller en röd dag.

Läkemedel

Mindiab utgår

Publicerad:

Tillverkaren har meddelat att Mindiab (glipizid) kommer att utgå från den svenska marknaden. Inga motsvarande generiska substanser finns tillgängliga. Mindiab 2,5 mg kommer att avregistreras den 30 november 2021 och Mindiab 5 mg den 30 september 2022. Läkemedlen kan dock sluta tillhandahållas innan dessa datum till följd av slutförsäljning. Patienter som behandlas med Mindiab rekommenderas att bytas över till annat...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Vaccinationsbokningen öppnar igen

Publicerad:

All bokning av vaccination mot covid-19 stängdes tillfälligt natten mot lördag både med anledning av besked om minskade leveranser och för att många tider bokats upp av personer från andra län så att tiderna tagit slut. På onsdag 21/4 öppnar bokningen igen för personer över 60 år. Den som bor i Halland och är född 1960 eller tidigare kan boka...

Restnotering Tambocor Retard 200 mg.

Publicerad:

Tillverkaren har meddelat att Tambocor Retard 200 mg är restnoterat till följd av brist på produktionskapacitet och beräknas åter vara i lager tidigast 2021-05-31.   Företaget hänvisar under restnoteringsperioden till Tambocor Retard 100 mg.   Läkemedelskommittén Halland 2021-04-19

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Anpassade rekommendationer efter vaccination mot covid-19

Publicerad:

Vaccinationstäckningen på särskilda boenden och inom hemtjänsten är nu god. Samtidigt har vi i Sverige och Halland fortsatt smittspridning på en hög nivå och en belastad vård och omsorg. En anpassning av åtgärder efter vaccination kommer därför att behöva ske stegvis. Vaccinationens förväntade dämpande effekt på smittspridningen kommer ske först när en stor del av befolkningen är vaccinerad, och där...

Generell

Vaccinationsbokningen stänger tillfälligt

Publicerad:

All bokning av vaccination mot covid-19 stängs tillfälligt både i den digitala bokningen och på telefon. Detta gäller från och med midnatt natten till lördagen den 17 april. Det betyder också att den planerade starten för vaccinationsbokningen för personer födda 1960-1961 skjuts fram. Det är flera anledningar till att vaccinationsbokningen tillfälligt stänger. Under torsdagen kom besked om att större delen...

Generell

Förskjutning i leveranser av vaccin saktar ner vaccinationstakten

Publicerad:

Förskjutning i leveranser av vaccin saktar ner takten i vaccinationen mot covid-19 i Halland Den 15 april gav Folkhälsomyndigheten besked att leveranserna av vaccinet från Pfizer kommer att förskjutas framåt. Orsaken är att fördelningen i leveranserna förändrats med kort varsel. Det handlar om de 1,5 miljoner doser som skulle kommit till Sverige och fördelats under maj som nu försenas. Merparten...

VAS - Nytt datum för driftsättning VAS 45

Publicerad:

Nytt datum för driftsättning av VAS 45 är 28/4 med start 22.30 För denna leverans sker information endast via bifogad PP-presentation. Information VAS 45.0 Frågor kring innehållet i leveransen VAS 45 kan ställas till Viktor Carlefred via ärende i ServiceDesk.​​​​

IT-stöd i vården

Fler utbildningar om ordination vaccination mot covid-19

Publicerad:

Ordinationsrätt för vaccination för allmänsjuksköterskor Ytterligare ett tillfälle har tagits fram för utbildningen ”Ordinationsrätt för vaccination för allmänsjuksköterskor”. Utbildningen syftar till att ge allmänsjuksköterskan motsvarande kompetens som distriktssjuksköterskan när det gäller vaccinationsverksamhet. Länkar till utbildningarna finns på utbildningssidan för vaccination mot covid-19. Dag: 21 april eller 5 maj Tid: 15-18:30 (vid båda tillfällena) Webbinarium om vaccin och vaccinering mot covid-19...

Generell

Fler mail med skadligt innehåll!

Publicerad:

Under fredagen har ytterligare mail av skadlig karaktär kommit in i Region Halland. Innan dessa mail med innehållande länk hunnit bli spärrat har användare klickat på denna länkar. Det rör sig om ett 60 tal användare. Deras lösenord är nu justerade. Om du hör att någon kollega inte kommer åt sitt konto så meddela denne att kontakta sin HAK-uppdaterare för...

Generell

Nystart för personalvaccination

Publicerad:

Nu återupptas vaccinationen av personal inom patientnära arbete inom hälso- och sjukvård och vård och omsorg. Det gäller: Personal som arbetar patientnära inom Region Halland. Organisering som tidigare. Personal som arbetar patientnära inom Folktandvården, Region Halland. Information via närmaste chef om bokning. Personal som arbetar nära brukare inom LSS och personlig assistans (till personer över 18 år). Information via chef...

Generell

Ny vägledning om allergibedömning inför vaccination

Publicerad:

Nu finns ett nytt stöd för dig som bedömer patienter med allergi inför vaccination. Allergologerna på Hallands sjukhus har arbetat fram förtydliganden och lokala anpassningar av den nationella vägledningen från Svensk förening för allergologi (SFFA). Det innebär att den nationella riktlinjen från SFFA ersätts av denna halländska rutin. Avsnittet om anafylaxi har uppdaterats i den övergripande rutinen för covid-19-vaccination som...

Generell

Varning för skadliga mail!

Publicerad:

​Under de senaste dagarna har flera användare i Region Halland mottagit mail innehållande skadlig kod. Användare som klickat på länken i mailet har sedan fått sitt konto kapat och sedan skickat mailen vidare. Klicka absolut inte på länken i mail liknande detta nedan även om det kommer från en avsändare som du känner. Om du har klickat på länken ska...

Generell

Fyll provtagningsrören!

Publicerad:

För att analysresultaten ska återspegla förhållandena hos patienten så bra som möjligt ska blodprovtagningsrören fyllas tills vakuum tar slut. Det blir då rätt förhållande mellan blod och tillsatser i rören och laboratoriet får tillräckligt med provmaterial. I undantagsfall accepterar laboratoriet dock vissa rörtyper med mindre fyllnad och har varit generös med att svara ut resultat från underfyllda rör. Vi ser...

Analyser och provtagning

Förändring för Hjälpmedelscentrums kundtjänst från 15 april

Publicerad:

Från den 15/4 når du Hjälpmedelscentrums konsulenter via deras direktnummer. Tjänsten att nå en konsulent via knappval i växeln tas bort. Konsulenterna har telefontid helgfria vardagar klockan 8–9. Därutöver svarar de när de har möjlighet. Kontaktuppgifter hittar du på vårdgivarwebben. För att nå orderavdelningen trycker du knappval 2, 2, 1 och för övriga ärenden knappval 2, 2, 2. Kontakt: Marina...

Generell Hjälpmedel

Nytt kontaktcenter och nya mottagningar hjälper barn och unga med psykiska besvär

Publicerad:

Den 1 april startade rådgivningsverksamheten vid En väg in – kontaktcenter barn och ungas psykiska hälsa Halland. T​​elefonsamtal tas emot på 010-476 19 99 och även föräldrar eller andra närstående är välkomna att kontakta de specialistutbildade sjuksköterskorna för vägledning och en första bedömning. Om patient bedöms ha behov av insatser från vården bokas tid genom En väg in, antingen till...

VAS – Information inför ny VAS-version 45

Publicerad:

​Ny VAS-version (45) kommer att driftsättas den 14/4 med start 22.30. För denna leverans sker information endast via bifogad PP-presentation. Information VAS 45.0.pptx   Frågor kring innehållet i leveransen VAS 45 kan ställas till Viktor Carlefred via ärende i ServiceDesk.

Slutexpedierade läkemedel blir direkt utsatta i Pascal och NCS

Publicerad:

Sedan eHälsomyndigheten gjorde ändringar av receptstatus den 10 december 2020 hamnar slutexpedierade recept direkt under "historiska recept" i Pascal. Dessa presenteras då direkt som utsatta i NCS Läkemedelsmodul vid replikering vilket är ett observandum, till skillnad från tidigare då läkemedlen blev utsatta först efter tre månader efter slutexpediering.  Vid hantering av Dospatienter är det viktigt att alltid kontrollera patientens läkemedelsbehandling...

Läkemedel

Restnotering tablett Kalcipos-D 500mg/400 IE

Publicerad:

Uppdatering 2021-07-16: Kalcipos-D 500 mg/400 IE finns nu åter i lager på de halländska apoteken. Därmed är texten nedan inaktuell! Observera dock att det nu istället råder en restsituation för Kalcipos-D forte 500 mg/800 IE.   På grund av en produktionsflytt har tablett Kalcipos-D 500 mg/400 IE varit restnoterad från slutet av mars till mitten av juli. Eftersom restnoteringen varade...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Melatonin ingår endast i läkemedelsförmånerna för barn

Publicerad:

Den 1 mars 2021 lanserades ett godkänt läkemedel med melatonin i tablettform (Melatonin AGB från AGB-Pharma i styrkorna 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg och 5 mg). Samtidigt meddelades att lagerberedning som hittills har funnits tillgänglig (Melatonin AGB tabletter 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg) kommer att utgå. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Vaccinationsbokningen öppnar igen nästa vecka

Publicerad:

Vecka 13 öppnar möjligheten att boka tid för vaccination igen. För att underlätta möjligheten att komma fram när många försöker boka samtidigt kommer bokningen att öppna stegvis. Måndag den 29 mars öppnar bokningen för de som är födda 1942 eller tidigare Torsdag den 1 april kan de som är födda 1944 eller tidigare börja boka tid För de som är...

Generell

Vårdhygien rekommenderar andningsskydd som extra försiktighetsåtgärd vid vård av patient med covid-19

Publicerad:

Vårdhygien i Region Halland rekommenderar nu användning av andningsskydd istället för munskydd, som en extra försiktighetsåtgärd, vid vård av bekräftad eller hög misstanke om covid-19-smittad patient med symtom. Andningsskydd bedöms teoretiskt kunna utgöra ett förstärkt skydd mot smitta från personer i det tidiga sjukdomsförloppet, då smittsamheten är störst. Andningsskydd rekommenderas vid längre vistelse nära misstänkt eller bekräftad covid-19-smittad patient med...

Generell

Hälsoinformatiknytt nr 3 - 2021

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Oannonserade provtagningar som tas i samband med andra besök En oannonserad provtagning får inte planeras in och göras i ett redan annat bokat planerat besök. En oannonserad provtagning ska alltid...

Generell IT-stöd i vården

Ändrade tider på punktionsmottagningen

Publicerad:

From 1 april kan patologen enbart erbjuda punktionsmottagning med punktion utförd av patologläkare på patologen måndagar och torsdagar, 13.00 – 14.45 (sista patienten skall vara på plats 14.45) då mottagningen stänger kl 15. Vi är på grund av svårigheter med läkarbemanningen tvungna att sluta med mottagning på onsdagar. Detta gäller tillsvidare. Detta innebär att drop-in patienter inte längre kan skickas...

Analyser och provtagning

Fenobarbital APL istället för Fenemal Meda

Publicerad:

Kapsel Fenobarbital APL 50 mg respektive kapsel Fenobarbital APL 100 mg finns nu tillgängliga att förskriva extempore (uppgifter enligt direktkontakt APL). Extemporeläkemedel går inte att söka fram på vanligt vis i NCS eller Pascal. Instruktion extempore-förskrivning i NCS: NCS Läkemedelslista Öppenvård Välj ”Ny förskrivning” Skriv ”§ex” i fältet ”Läkemedel” och tryck ”Tab” Välj central favorit ”Ex Tempore” eller ”Extempore” Fyll...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Amimox oral lösning 50 mg/ml restnoterade förpackningar

Publicerad:

Amimox (amoxicillin) oral lösning 50 mg/ml i storleken 125 ml beräknas vara restnoterad från början på april till slutet av juli. Enbart förpackningsstorleken 60 ml kommer då att finnas tillgänglig då förpackningen på 200 ml kommer att utgå. I nuläget finns inga rapporter om någon restnotering för Amimox oral lösning 100 mg/ml, utan denna styrka kan fortsätta förskrivas. Det finns...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Fortsatt paus av AstraZenecas covid-19-vaccin och ytterligare skärpt prioritering i fas 2

Publicerad:

Folkhälsomyndigheten meddelade 18 mars att användningen av Astra Zenecas covid-19 vaccin fortsatt pausas i Sverige i väntan på fördjupad granskning av de rapporterade misstänkta biverkningarna och EMA:s utredning. All vaccination med Astra Zenecas vaccin mot covid-19 i Halland är med anledning av detta pausad tills vidare. Region Halland tillsammans med övriga regioner inväntar nu besked från Folkhälsomyndigheten om den fortsatta...

Generell

Hallandskatalogens nyhetsbrev nr 14

Publicerad:

Här kommer periodens nyhetsbrev från Hallandskatalogens förvaltning. Återkoppla gärna med synpunkter och förslag till kommande nyhetsbrev via HAK-ansvarig i din förvaltning. Hallandskatalogens nyhetsbrev nr 14 (2021) (pdf)

Generell Hallandskatalogen

Urintestremsa - ändrad hållbarhet

Publicerad:

Urintestremsa - ändrad hållbarhet Vid analys av U-Testremsa med Siemens Multistix 5 och 7 gäller: Urin hållbar 2 timmar förvarad i rumstemperatur och 24 timmar i kyla. Urin ska analyseras rumstempererad.   Vid frågor kontakta: Specialistläkare Annika Strand Annika.Strand@regionhalland.se Tfn 035-13 18 12

Analyser och provtagning

Digital föreläsning Våga fråga! (om suicidprevention) - 30 mars

Publicerad:

Lokal nämnd Falkenberg tillsammans med Falkenbergs suicid-preventiva nätverk erbjuder den digitala föreläsningen Våga fråga genom ideella organisationen Suicide Zero, vid fyra olika tillfällen i vår. Första tillfället: tisdagen den 30 mars. [caption id="attachment_19534" align="alignnone" width="220"] Klicka på bilden för att se den större.[/caption]   Föreläsningen ”Våga fråga!” genomförs digitalt och är framtagen i samråd med och granskad av ledande expertis...

Generell

Vaccinering med Astra Zeneca pausas

Publicerad:

Uppdaterat med frågor och svar Nyss kom Folkhälsomyndigheten med beskedet att vaccination med Astra Zenecas vaccin nu pausas också i Sverige. Tidigare har bland andra Danmark, Norge och Tyskland också pausat Astras Zenecas vaccin. Folkhälsomyndigheten har beslutat om ett uppehåll i användningen i väntan på att den Europeiska läkemedelsmyndighetens utredning om misstänkta biverkningar är klar. Det innebär att vaccinet från...

Generell

Kontroll av Covid-19-vaccination

Publicerad:

Under de senaste veckorna har sjuk- och hälsovårdspersonal bokat upp sig för antikroppstest på våra provtagningsmottagningar för att kontrollera sin vaccinering. Denna test kommer falla ut med negativt resultat, dvs att inga antikroppar kan upptäckas. SARS-CoV-2 viruset har olika proteiner (t.ex. spike-proteinet, nukleokapsid-proteinet eller envelope-proteinet) och de flesta som insjuknar i covid-19 bildar antikroppar mot flera av virusets proteiner. I...

Analyser och provtagning

Antigentester (snabbtester) – så ska de användas

Publicerad:

Mot bakgrund av den nationella strategin och utifrån en samlad bedömning har Region Halland beslutat att antigentestning ska användas på nedan beskrivet sätt, vilket också beskrivs i sin helhet i Antigentestning, riktlinje. Screening personal vid utbrott på enhet Se rutin Corona, covid-19 - Antigentest, för personal i utbrottssituation. Inom kort kommer även en rutin för screening av personal i kommunal...

Självprovtagning covid-19: Bättre öppettider, provtagning på söndagar och påsköppet

Publicerad:

Självprovtagningen covid-19 utökar sina öppettider från söndagen den 21 mars och framåt. Förutom söndagsöppet kommer självprovtagningen vara öppen till kl 16:30 alla vardagar istället för som till kl 15 idag. Detta innebär att Region Halland ökar provtagningskapaciteten med cirka 5 500 tider per vecka. Syftet är att fortsätta ha bra tillgänglighet till självprovtagningen i ett smittläge med ökande antal smittade...

Nu uppdateras rutinen för smittspårning

Publicerad:

Ny rekommendation och rutin: Nära kontakter till smittad person på arbetsplatser ska provta sig även utan symtom Nu rekommenderas vuxna och elever på gymnasieskolor som haft nära kontakt med en person som har bekräftad covid-19 att provta sig trots att de inte har symtom. Barn som går i grundskolan eller är yngre inkluderas inte. Det gäller alltså nu även dem...

Ny receptblankett och elektronisk förskrivning som huvudregel – förändringar som berör förskrivare

Publicerad:

Under våren kommer en ny receptblankett. Den ersätter receptblanketterna för vanliga läkemedel och för särskilda läkemedel som vi har idag – två receptblanketter blir alltså en. Efter den 1 maj får endast den nya receptblanketten användas vid utfärdande av manuella recept. Ordinationssystemet NCS Läkemedelsmodul uppgraderas dock redan den 18 mars – så från det datumet ska den nya receptblanketten användas...

Läkemedel

Terapinytt nr 1 2021

Publicerad:

Nu finns Terapinytt nr 1 2021 tillgängligt via Läkemedelskommittén Hallands sida för Terapinytt, där du även kan hitta tidigare nummer. Här kan du bland annat läsa om följande: Fortsatt lägre antibiotikaförskrivning under pandemin Minskad förskrivning av antibiotika ledde inte till fler allvarliga infektioner Nyheter i Terapirekommendationer Halland 2021 Två blir en – ny receptblankett vid läkemedelsförskrivning   Trevlig läsning!  ...

Läkemedel

NCS Läkemedelsmodul, ny version den 17 mars

Publicerad:

Den 17 mars från kl. 22:30 påbörjas uppdatering av NCS Läkemedelsmodul till version 5.12.3. Uppdateringen kräver ett driftstopp och NCS kan inte nås från kl. 22:30 till cirka kl. 00:30. Leveransen innehåller systemunderhåll, utvecklingar samt felrättningar utan större förändringar för verksamheten. De förändringar som sker i NCS Läkemedelsmodul är kopplat till: Förändringar kopplat till regelverk för receptförskrivning, ny receptblankett Stoppa uttag...

IT-stöd i vården Läkemedel

Frukostseminarium våren 2021

Publicerad:

Nu är det äntligen dags att igen få bjuda in till Högskolan i Halmstads, Region Hallands och Hallands kommuners gemensamma frukostseminarieserie. Vårens program handlar om informationsdriven vård med specifikt fokus på kunskapsstyrning, uppföljning/analys och verksamhetsutveckling. Följ länken för anmälan och mer information om programupplägg. Länk till frukostseminarieserien ​​

Kraftigt sänkta leveransprognoser

Publicerad:

Sveriges regioner fick sent på torsdagseftermiddagen besked från Folkhälsomyndigheten om kraftigt sänkta leveransprognoser. För Hallands del innebär det en minskning med cirka 100 000 doser fram till och med juni. Cirka 40 000 av dessa doser skulle ha levererats under april månad. Det här betyder färre tider för vaccination mot covid-19 under andra kvartalet. Utifrån detta tappar vaccinationsinsatsen fart. Region...

Beställning FHKOLL (faeces hälsokontroll) utgår

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2021-03-11 Beställning FHKOLL (faeces hälsokontroll) utgår på grund av att faeces panelerna gjorts om för täcka fler stammar av EHEC. Vid frågeställning diarré beställ FINHSM (diarré inhemsk smitta) eller FUTLSM (diarré utlandssmitta) istället.

Analyser och provtagning

Covid-19: Information om smittläge och vaccination

Publicerad:

Uppdatering smittläge och påverkan inom hälso- och sjukvården Smittläge i Halland Vi har fortsatt högt smittläge i Halland. Mängden muterat virus ökar i hela landet och så också i Halland. Enligt Folkhälsomyndigheten är nu hälften av de positiva provsvaret muterat viras. Muterat virus innebär inte några andra än redan gällande rekommendationer. Det finns idag inget klart svar på om det...

Rätt pinne för rätt analys sparar resurser

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2021-03-10 Fortfarande kan våra upphandlade leverantörer inte leverera produkterna i den mängd som vi har behov av. Och att hitta ersättningsprodukter är inte lätt i rådande läge. Därför vill vi be Er att använda provtagnings kit på bästa sätt. Det har blivit en djungel med alla dessa olika pinnar och rör men med denna lista...

Analyser och provtagning

Rutinen för Covid-19-vaccination är uppdaterad

Publicerad:

Uppdateringen gäller i huvudsak: vilken personal som inkluderas som hälso-sjukvård och omsorgspersonal i Halland. Astrazenecas vaccin gällande intervall, åldersrekommendation och information om hållbarhet i uppdragen spruta. hur man ska agera vid symtom efter vaccination hur patienter med pågående eller planerad behandling med med monoklonala CD20-antikroppar (t. ex. rituximab och obinutuzumab) bör hanteras gällande covid-19-vaccination Här hittar du rutinen

Ökad belastning på Smittspårningsenheten

Publicerad:

Den senaste veckan har Smittspårningsenheten upplevt en ökad belastning. Det är viktigt att rikta insatserna så att de gör mest nytta och därför vill vi påminna om att den som är smittad med covid-19 har ett stort ansvar att själv informera sina nära kontakter. Som nära kontakter räknas förutom de som bor tillsammans med den smittade också andra personer som...

Använd alltid SITHS-kort vid inloggning i MittVaccin

Publicerad:

SITHS e-legitimation används för identifiering av personer och uppfyller nationella krav på hög säkerhet vid inloggning och åtkomst till information. Det kan gälla vårdenhetens journalsystem, Pascal, NPÖ och numera även MittVaccin. Anledningen till att SITHS-kortsinloggning ska användas som inloggning i första hand är förutom den höga säkerheten även att SITHS-kortet ändå behövs som tjänste-legitimation, för att kunna identifiera sig som...

Uppdaterat om intyg för smittbärarpenning

Publicerad:

Uppdaterat om intyg smittbärarpenning i checklista för läkare. För att underlätta arbetet med dokumentationen av dem som tidigare fått intyg för smittbärarpenning har följande uppdaterats: Checklista för läkare https://styrdadokument.regionhalland.se/doc/87403E02-5AB3-47D8-814C-6383C30EEC3C Smittspårning covid-19 i Region Halland https://styrdadokument.regionhalland.se/doc/54012176-3FDD-417B-9714-F559F40802F9 Kodning och registrering i samband med Covid-19 https://styrdadokument.regionhalland.se/doc/35E398E7-30DA-46D4-9F84-08240036DAF8​ Summerat handlar det om att göra en notering i journaler för dem som bor med en person...

Dosleveranser påsken 2021

Publicerad:

Kom ihåg att vara ute i god tid med beställningar inför påsk! Inför påsken tidigarelägger Apoteket stopptider och leveranser till sina dospatienter, så att allt hinner levereras i god tid innan ledigheten. Ändrade stopp- och leveranstider för påsken 2021 hittar du här. Tänk på att Apoteket inte kan skicka kylvaror dagen före en helgdag eller en röd dag.  

Läkemedel

Astra Zenecas vaccin rekommenderas till alla åldrar från 18 år

Publicerad:

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att Astra Zenecas vaccin används till vaccinering av alla från 18 års ålder, alltså även för personer över 65 år. Det är data från två uppföljningsstudier av vaccinationer mot covid-19 i Storbritannien som ligger till grund för den ändrade rekommendationen. Det gäller en studie från Skottland och en från England. Båda inkluderar ett stort antal individer där...

Planerat driftsavbrott i regionens nätverk – kan påverka din verksamhet

Publicerad:

Regionen planerar att utföra underhållsarbete på nätverket under kvällen. Driftsstörningarna sker från kl 17 och framåt och flera system och verksamheter kan påverkas av underhållsarbetet. Anledningen till underhållsarbetet är en brådskande uppgradering för att öka regionens internetkapacitet. Under kortare perioder under kvällen kommer nätverket helt eller delvis inte vara tillgängligt. Här kommer exempel på system som kan påverkas: Fördröjning i...

Generell

Medspeech - Uppgradering tisdagen den 9 mars

Publicerad:

Tisdagen den 9 mars skickas uppgraderad Medspeech klient ut (version 3.8.4.1825). Installationen sker i utloggat läge och tar c:a 10 minuter. I VDI miljö finns den nya versionen från och med fredag 12 mars. Ny funktionalitet Ändring i diktatlistan. Det antal diktat och den totala dikteringslängd som visas är totalt för gjort urval i diktatlistans övre del.   Användare med...

IT-stöd i vården

Personer från 70 år ska kunna börja boka vaccinationstid

Publicerad:

Under nästa vecka ska det bli möjligt för personer som är 70 år och äldre att börja boka tid för vaccination mot covid-19. Det sammanfaller med att Region Halland förväntas öppna den digitala tidsbokningen igen. För att säkerställa att personer i rätt åldersgrupp bokar vaccinationstid införs nu BankID. Torsdagen den 11 mars ska möjligheten öppna för personer, födda 1951 och...

Generell

Qlaira – kommande restsituation

Publicerad:

Tillverkaren har förvarnat om en kommande restnotering för det kombinerade p-pillret Qlaira (etinylestradiol + dienogest) som beräknas pågå från början av april till slutet av oktober. Qlaira är det enda p-piller som är registrerat för indikationen menorragi på grund av sin starka endometriereducerande effekt (ska förskrivas av läkare på denna indikation). Terapigrupp Gynekologi rekommenderar att förskriva Dienorette till patienter i...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Kurs i Forskningsmetodik 30 hp - dags att söka!

Publicerad:

Genom ett samarbete med Lunds universitet kan man gå en poänggivande forskarutbildning i Halland. Kursen är forskningsförberedande och kan ingå i en mastersexamen, ge behörighet till forskarutbildning, samt delvis ingå i forskarutbildningen. Kursen löper över tre terminer och omfattar teoretisk undervisning, handledning samt genomförande av ett forskningsprojekt. Stor vikt kommer att läggas på planering, genomförande och rapportering av ett forskningsprojekt....

Generell Utveckling och forskning

Nya intyg – vårdintyg, dödsbevis samt godmanskap och förvaltarskap

Publicerad:

Den 1 mars börjar ny intygsföreskrift från Socialstyrelsen gälla. Det innebär i absolut korthet att: 1. Vårdintyg Gamla vårdintygsblanketten slutar att gälla och ersätts med tre blanketter (man slipper sätta kryss). a. En för personer som vistas ”ute i samhället”, dvs utanför psykiatriska avdelningar där man också bedriver sluten psykiatrisk tvångsvård (§4 LPT) b. En för personer som är intagna i fängelse,...

Digitala föreläsningar Våga fråga! (om suicidprevention)

Publicerad:

Lokal nämnd Falkenberg tillsammans med Falkenbergs suicidpreventiva nätverk erbjuder den digitala föreläsningen ”Våga fråga!”, vid fyra olika tillfällen i vår, genom den ideella organisationen Suicide Zero. [caption id="attachment_19534" align="alignnone" width="220"] Klicka på bilden för att se den större.[/caption]   Föreläsningen ”Våga fråga!” genomförs digitalt och är framtagen i samråd med och granskad av ledande expertis inom suicidprevention. Den tar ungefär...

Generell

Uppdateringar i MittVaccin 28 februari

Publicerad:

På söndag den 28 februari genomförs uppgradering i MittVaccin som är det system som används inom vaccination mot covid-19. ​I presentationen finns de uppdateringar som påverkar vaccinerande enheter. Uppdateringar i MittVaccin i releasen den 28 februari

VAS - Uppdatering av DRG-grupperaren

Publicerad:

Uppdatering till 2021 års DRG-grupperare kommer att göras måndagen den 1/3 kl 17.00. Därefter startas omgruppering av 2021 års besök/vårdtillfällen. Omgrupperingen beräknas ta några dygn men är inget som påverkar funktionen i DR16. Kontakt: Hadzic Mirjana RGS VS IT VÅRD

IT-stöd i vården

Ändrat provtagningsrör för celler och kristaller i ledvätska

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 3 mars 2021 From den 3 mars ska ledvätska för analys av celler och kristaller tas i 3 mL EDTA-rör (lila propp). Detta möjliggör för laboratoriepersonalen att räkna cellerna maskinellt och därmed även att differentiera mellan mononukleära och polynukleära leukocyter. I de fall provet behöver bedömas i mikroskop (exempelvis ifall det är mycket visköst) kan dock endast svar...

Analyser och provtagning

Sammanhållen Journalföring och NPÖ i MittVaccin

Publicerad:

MittVaccin har nu en funktion som heter Sammanhållen Journalföring. Det innebär att vårdgivaren efter samtycke från patienten kan få tillgång till vaccinationshistorik gjord i MittVaccin även från andra vårdgivare . Tidigare har det bara funnits möjlighet att se information från mottagningar inom den egna vårdgivaren. Informationen går även över till NPÖ och 1177 Journalen. Företagshälsovården för Kungsbacka, Falkenberg, Halmstad och...

IT-stöd i vården

FoU-dagen 2021

Publicerad:

FoU-dagen torsdagen den 22 april 2021 kommer att livestreamas för att tillgängliggöra dagen för alla! I syfte att främja forskning, utveckling och utbildning i Region Halland arrangeras en FoU-dag. Under dagen presenteras aktuell forskning och utveckling utifrån de aktiviteter som pågår i regionen kopplat till temat för dagen. Årets tema: Förutsättningar för en god och nära vård skapas utifrån en...

Generell

Glibenklamid utgår under våren

Publicerad:

Under våren kommer Glibenklamid Recip 3,5 mg och Daonil 3,5 mg att försvinna från den svenska marknaden (glibenklamid 1,75 mg har redan utgått). Inga motsvarande generiska substanser finns tillgängliga. Terapigrupp Diabetes rekommenderar att patienter som i nuläget behandlas med glibenklamid redan nu får byta över till andra blodsockersänkande läkemedel. Individuell bedömning behövs, för alternativ se kapitel Diabetes, Antidiabetika i Terapirekommendationer...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Hälsoinformatiknytt nr 2 - 2021

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.  Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Sökordet ”Våldsutsatthet” ändras till ”Våld i nära relation” Med anledning av att rutin Våld i nära relationer uppdaterats och för följsamhet till nationella riktlinjer ändras sökordet Våldsutsatthet. Den nya benämningen...

Generell IT-stöd i vården

Information med anledning av att Region Sörmland pausar vaccination med Astra Zenecas vaccin

Publicerad:

Under eftermiddagen idag meddelade Region Sörmland att man pausar vaccinationen av medarbetare med Astra Zenecas vaccin. Orsaken är att fler medarbetare än förväntat drabbats av feber efter vaccination. Läkemedelsverket har kontaktat tillverkaren och utreder orsaken. Feber, huvudvärk, trötthet, muskelvärk och illamående hör till det som är vanliga biverkningar efter vaccinationen och går vanligtvis över inom ett till två dygn. Men...

Generell

Restnotering Tridepos kombinationsförpackning

Publicerad:

Tillverkaren av Tridepos meddelar om en längre restnotering som beräknas pågå från mitten av mars 2021 fram till mars 2022. Tridepos är en kombinationsförpackning som består av alendronat 70 mg en dag i veckan samt kalcium/D-vitamin 500 mg/800 IE övriga dagar. Läkemedlet återfinns på listan över Rekommenderade läkemedel i kapitel Osteoporos i Terapirekommendationer Halland. Läkemedelskommittén Halland rekommenderar att patienterna under...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Utbildning om rapportering av misstänkt biverkning

Publicerad:

Nu finns en utbildning (ca 5 minuter) om rapportering av misstänkt biverkning efter vaccination mot covid-19. Utbildningen syftar till att du som arbetar i sjukvården ska veta varför det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter vaccination mot covid-19, vad du ska rapportera, hur du rapporterar och vad som sedan händer med din rapport. Du hittar utbildningen på sidan om...

Utbildning i vaccination covid-19: Nu uppdaterad i ny version

Publicerad:

Region Hallands utbildning i vaccination mot covid-19 har uppdaterats. Utbildningen är omarbetad i sin helhet och har bland annat kompletterats med: avsnitt om nytt vaccin som godkänts och nya uppgifter om sedan tidigare godkända vaccin omfattande förändringar i prioriteringsordningen nya vägledningar om blodförtunnande behandling och vaccination ny bedömning av allergi inför vaccination nyheter om registrering av vaccinationerna Därför rekommenderar vi...

Uppdaterade rutiner om smittsamhet för personer som skrivs ut till kommunal omsorg

Publicerad:

Enligt rutiner ska normalt ett provsvar avseende covid-19 finnas tillgängligt för alla patienter utan bekräftad covid-19 som skrivs ut från sjukhusvård och där fortsatt omhändertagande ska ske i kommunens vård och omsorg. Provsvaret får vara som mest tre dygn gammalt vid utskrivningstillfället. För att minska risken för smitta för andra vård- och omsorgstagare i kommunen är det av stor vikt...

Kravet på läkarintyg för smittbärarpenning tas tillfälligt bort

Publicerad:

Regeringen har fattat beslut att tillfälligt ta bort krav på läkarintyg vid ansökan om smittbärarpenning för Covid-19 mellan 6/2 tom 30/4 2021. Det krävs fortfarande att en läkare har fattat beslut om avstängning enligt smittskyddslagen och bestämt för vilken period vilket behöver journalföras. För hälso- och sjukvården innebär detta att läkarintyg inte behöver utfärdas för patienter som avser att söka...

Våld i nära relationer blir nytt sökord i VAS

Publicerad:

Den nya regionala rutinen om Våld i nära relationer är nu fastställd och publicerad i ledningssystemet samt på Vårdgivarwebben. Sökordet ändras från Våldsutsatthet till Våld i nära relationer med tillhörande koder den 22 februari. Samma dag publiceras den nya VAS-manualen i ledningssystemet och på Vårdgivarwebben. Därefter behöver tabellerna justeras lokalt i de olika VAS-journalerna. Detta arbete är en förutsättning för...

Generell IT-stöd i vården

Bokning av provtagning på Klinisk kemi Halland

Publicerad:

Klinisk kemi Halland vill påminna alla vårdgivare om att be sina patienter att boka tid för blodprovstagning på laboratoriernas provtagningsenheter via 1177.se. Det kommer fortfarande många patienter som inte bokat tid vilket leder till trängsel och ökad väntetid. Har patienten ingen möjlighet att boka tid via 1177.se går det bra att ringa provtagningsenheterna mellan kl 8:00 och 10:00 för hjälp...

Analyser och provtagning

Open Athens - tillgång till databaser, artiklar och e-böcker

Publicerad:

Arbetar du på distans eller vill komma åt vetenskapliga artiklar, e-böcker och databaser utanför regionens nätverk? Då kan du ansöka om konto i OpenAthens: Ansök om konto i OpenAthens (Registrering för anställda i Region Halland och privata vårdgivare med vårdavtal Region Halland). Vill du ha stöd i informationssökning eller visning av bibliotekets databaser och resurser? Vi erbjuder stöd och handledning...

Analys av antikroppar mot Helicobacter pylori läggs ner

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2021-02-05 Den kliniska indikationen för serologisk analys av antikroppar mot Helicobacter pylori är svag. Påvisning av antikroppar ger ytterst lite information om vare sig aktualitet av infektionen eller om eventuell behandlingsindikation och måste ändå kompletteras med metoder för direktpåvisning av Helicobacter pylori. Analysen har därför utgått ur sortimentet och går därmed inte att beställa längre...

Analyser och provtagning

Nytt om vaccination mot covid-19

Publicerad:

Ny plan för vaccinationerna utifrån nuvarande prognos Astra Zenecas vaccin är godkänt för användning i Sverige sedan 29/1. De första doserna vaccin kommer preliminärt under vecka 6 eller vecka 7. Inom kort väntas besked från Folkhälsomyndigheten om hur Astra Zenecas vaccin bör användas i Sverige. Enligt EU:s läkemedelsmyndighet, saknas ännu tillräckligt med underlag för att dra säkra slutsatser om skyddseffekten...

Nya vårdriktlinjer kopplade till covid-19

Publicerad:

Antigentest – för personal i utbrottsituation Nu finns en ny vårdriktlinje om antigentest som gäller personal och som fastställdes den 29/1. Provtagning för personer som läggs in på sjukhus  Nu finns en ny vårdriktlinje som gäller provtagning av patienter som läggs in på sjukhus. Kortfattat så gäller PCR-provtagning för patienter med symtom på covid-19 och antigentest för patienter utan symtom...

Restsituation Metotab

Publicerad:

Det råder för närvarande en restsituation för Metotab (metotrexat) tabletter i alla tre styrkor (2,5 mg, 7,5 mg och 10 mg). Företaget har uppgett att restsituationen för 7,5 mg och 10 mg varar minst fram till 9 juli 2021, medan de inte längre avser att tillhandahålla Metotab 2,5 mg. För styrkorna 7,5 mg och 10 mg finns inga utbytbara generika...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Aktuellt om vaccinering mot covid-19

Publicerad:

Denna veckan har vi vaccinerat: 3 400 doser och totalt i och med vecka 4 har 10 700 fått doser. Enligt planeringen kommer vi nästa vecka 5, att vaccinera: 4 600 doser. Beskeden om kommande vaccinleveranser har varierat under veckan. Idag förväntas Astra Zenecas vaccin godkännas och inom kort ges besked om leveransförmåga för fortsatt planering. Det står klart att vi får färre...

Generell

Hälsoinformatiknytt nr 1 - 2021

Publicerad:

[caption id="attachment_18932" align="alignnone" width="600"] Fotot är taget i Halmstad 2021-01-29, nedanför sjukhuset.[/caption] Journaldokumentation uppdaterad om dokumentation av undersökningar och mätvärden Rutin Journal - Allmänt om patientjournalen är uppdaterad med kapitel “Dokumentation av undersökningar och mätvärden som ett led i medicinsk utredning” som syftar till att tydliggöra vem som ansvarar för att dokumentation av utförda undersökningar och mätvärden blir journalförda. I...

Generell IT-stöd i vården

Aktuellt om vaccineringen mot covid-19

Publicerad:

Nu pågår vaccinationen av personer i fas 1. När innevarande vecka är slut ska totalt 10.700 personer i fas 1 vaccinerats. Vecka 6 har alla personer som bor på äldreboende och velat vaccinera sig, blivit färdigvaccinerade med dos 1 och 2. Samtidigt har alla med kommunal hemsjukvård fått sin första dos och under vecka 9 ska de ha fått även...

Nytt material om användande av munskydd

Publicerad:

Patienter, besökare och personal inom vård och omsorg uppmanas nu bära munskydd, enligt tillfälligt utökad rekommendation. Nytt informationsmaterial finns här på Vårdgivarwebben.  Patienter, besökare och personal inom vård- och omsorg uppmanas att bära munskydd när man vistas i vård- och omsorgslokaler i Region Halland, för att minska risken för smittspridning av covid-19, enligt den tillfälligt utökade rekommendation som publicerades förra...

Generell

Borrelia serologi IgM och IgG

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2021-01-26 Från och med den 25 januari 2021 ersattes den tidigare ELISA- metoden för analys av IgM och IgG av borrelia med en CLIA- baserad metod (kemiluminiscens immunoassay). Enheten ändras från RE/mL till AU/mL.  IgG analysen är kvantitativ och de nya värdena för IgG är inte jämförbara med den tidigare metoden. Vid uppföljande provtagning måste det anges på remissen för samtest av proven. Värdena kan då jämföras av oss.

Analyser och provtagning

Möjlighet att lämna synpunkter på vårdriktlinjer – Hjälpmedelscentrum

Publicerad:

Nu har du som förskrivare möjlighet att komma med synpunkter på vårdriktlinjerna för inkontinens, nutrition och hjälpmedel. Du hittar alla vårdriktlinjer på vårdgivarwebben: Inkontinens, Nutrition, Hjälpmedel - välj respektive produktområde. Lämna dina synpunkter senast den 31/3 till en konsulent inom berört produktområde. Kontakt: Marina Olsson

Generell Hjälpmedel

Restsituation Synjardy

Publicerad:

Kombinationsläkemedlet Synjardy (empagliflozin + metformin) är i nuläget restnoterat i styrkorna 5 mg/1000 mg samt 12,5 mg/850 mg. För 12,5 mg/820 mg är i nuläget enbart förpackningsstorleken 180 tabletter berörd. Förpackningsstorleken 60 tabletter finns tillgänglig. För 5 mg/1000 mg kommer båda förpackningsstorlekarna att beröras. Restsituationen beräknas vara löst i mitten av februari. I nuläget finns fortfarande läkemedel tillgängligt på apotek...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Felaktig temperatur i Apotekets leverans av vaccin från Moderna

Publicerad:

Apoteket AB har levererat ut 2 100 doser av Modernas Covid-vaccin i en transportlösning med för låg frystemperatur till fem regioner, däribland Halland som fått 400 doser. Det finns inget som tyder på att det innebär någon hälsorisk för den som vaccinerats, däremot behöver det utredas om den första dosen måste tas om. Fem regioner: Gävleborg, Dalarna, Värmland, Halland och...

Generell

Uppdaterad rutin för munskydd

Publicerad:

Med anledning av den höga smittspridningen i Halland finns nu en ny tillfälligt utökad rekommendation, för att minska risk för smittspridning inom hälso- och sjukvård samt kommunal vård och omsorg inom Region Halland. Region Hallands hälso- och sjukvårdsdirektör har, i samråd med Smittskydd Halland och Vårdhygien, beslutat om tillfälliga åtgärder som komplement till befintliga vårdhygieniska riktlinjer. De nya rekommendationerna innebär...

Generell

Lägesrapport vaccination mot covid-19

Publicerad:

Till och med förra veckan hade knappt 3000 personer vaccinerats i Halland och denna vecka planeras drygt 4000 personer bli vaccinerade. Pfizer justerar planerade leveranser vilket kan komma att påverka planeringen framöver. Region Halland inleder vaccination av medarbetare Region Halland börjar i slutet av den här veckan att vaccinera medarbetargrupper i kritiska funktioner mot covid-19, det handlar om medarbetare som...

Generell

Lifecare - Gemensamma tidboken flyttad till Teams

Publicerad:

Nu är den Gemensamma tidboken i Lifecare flyttad från Google Drive till Teams. Därmed försvinner även de problem med åtkomst som uppkom i samband med nedstängningen av Google Drive. Den nya tidboken har samma utseende och funktionalitet som den gamla och används på samma sätt. Länk till den nya tidboken finns i Lifecare under avsnittet med länkar eller direkt via...

Generell IT-stöd i vården

Fortsatt screening för nya SARS-CoV-2 mutanter

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2021-01-19 Nya, muterade SARS-CoV-2 virusvarianter upptäcktes i Storbritannien och Sydafrika i slutet på 2020. Enstaka patienter med dessa varianter har upptäckts i Sverige (och många andra länder). För att ha kontroll på dessa varianter önskar FoHM fortsatt screening och typning av misstänkta fall. För att identifiera de proverna som kommer från patienter som har vistats...

Analyser och provtagning

Om Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Publicerad:

Nu finns utbildningar och informationsmaterial kring Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Sedan våren 2019 har Region Halland bedrivit ett utvecklingsarbete på området Våld i nära relationer. Nu går arbetet vidare. På Vårdgivarwebben, Våld i nära relationer finns det en beskrivning av vad våld i nära relationer inkluderat hedersrelaterat våld och förtryck handlar om. Under fliken Kunskap...

Generell

Uppgradering av VDI-miljön

Publicerad:

VDI-miljön har nu uppdaterats till Windows 10 för att motsvara Region Hallands klientmiljö.  ​Vår nya miljö har varit tillgänglig sedan den 18 december parallellt med den gamla Windows 7 miljön. Du loggar in på den nya miljön genom att välja VAS PROD W10. Från 1 Februari kommer vi att ta bort den gamla miljön och i samband med detta byta...

Generell IT-stöd i vården

Önska utbildningar inom nutrition, inkontinens och hjälpmedel

Publicerad:

Nu finns det möjlighet att önska utbildningar av Hjälpmedelscentrum inom nutrition, inkontinens och hjälpmedel utifrån upphandlat sortiment. Formuläret där du kan fylla i önskemål är öppet 15/1-15/2. Vi erbjuder er förskrivare/chefer att önska utbildningar som ni vill att vi på Hjälpmedelscentrum ska arrangera. Önskemålen ska vara relaterade till vårt sortiment. I år blir önskemålsformuläret och möjligheterna för att önska utbildningar...

Generell Hjälpmedel

VAS - Information inför ny VAS-version 44.1

Publicerad:

Ny VAS-version (44.1) kommer att driftsättas den 3/2 från kl. 22.30.   För denna leverans sker information endast via bifogad PP-presentation. Information VAS 44.1  (powerpoint) Frågor kring VAS 44.1 kan ställas till Viktor Carlefred via ärende i ServiceDesk​.​   Kontakt: Viktor Carlefred

Generell IT-stöd i vården

Covid-19: Vaccinationsplan och utbildning i vaccination

Publicerad:

Plan för vaccination i närtid Vi startade som planerat i liten skala under de två första veckorna för att justera rutinerna runt vaccineringen för att under denna vecka öka takten ordentligt för den första prioriterade gruppen. Det innebär att vi successivt vaccinerar personer som bor på äldreboende, personer med hemtjänst och de som bor tillsammans med den som har hemtjänst,...

Kostnadsfri sjukresa i samband med vaccination mot covid-19

Publicerad:

Personer med hemtjänst och personer med LSS-insatser ska få kostnadsfri sjukresa i samband med vaccination mot covid-19, det har Region Halland beslutat. Bakgrunden är att man vill underlätta för dem som har svårt att ta sig till en vårdcentral och ingen ska behöva avstå vaccineringen av ekonomiska skäl. Vaccinationen mot covid-19 är kostnadsfri. Därför erbjuder nu Region Halland personer med...

Generell

Hög provvolym för PCR-analys av SARS-CoV-2 leder till längre svarstider

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2021-01-09 De senaste veckorna har antalet prover som skickas till oss för analys av SARS-CoV-2 ökat enormt. Vi har bemött denna situation (och bristen på analysreagenser) med att sätta upp nya instrument och utvidga våra arbetstider. Trots detta kommer vi ha svårt att få ut provsvaren inom 24 timmar. Proverna svaras alltid ut så fort...

Analyser och provtagning

Uppdatering om vaccineringen mot covid-19

Publicerad:

Rutin för vaccination mot covid-19 Nu finns en första version av rutin för vaccination mot covid-19. Rutinen vänder sig till alla vaccinerande verksamheter och i den finns prioriteringsunderlag, vägledning för praktisk hantering av vaccinationen inklusive dokumentation, ordination, läkemedelshantering med mera. Mycket ändras snabbt när det gäller vaccinationen så var restriktiv med att skriva ut kopior och kontrollera regelbundet om en...

Generell

Uppdatering av diagnos- och åtgärdskoder i VAS

Publicerad:

Måndagen den 11/1 kl 17.00 uppdateras kodregister för diagnos- och åtgärdskoder i VAS till 2021-års koder. Ändringar finns att läsa på Socialstyrelsens hemsida, Ändringar i Socialstyrelsens klassifikationer 2021-års DRG-grupperare uppdateras inte samtidigt, det kommer att ske kring den 1/3. Tills den finns i VAS kan meddelande fås ” DRG-grupperare saknas + kod” vid diagnosregistrering med 2021-år koder.

IT-stöd i vården

Behandlingsalternativ vid restsituationer för menopausal hormonbehandling (MHT)

Publicerad:

Under en längre tid har flertalet läkemedel som används vid menopausal hormonbehandling (MHT, tidigare HRT) dragits med leveransproblem. Därför finns nu nedan sammanställt en översiktstabell för tillgänglighet av MHT, baserad på Tabell 8.1 som återfinns i kapitel Gynekologi, avsnitt Menopausal hormonbehandling (MHT) i Terapirekommendationer Halland. Läkemedelskommittén Halland kommer att försöka hålla denna tabell uppdaterad med tillgänglighet utifrån den information som...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Vaccinationsutbildningar covid-19

Publicerad:

Vaccineringen mot covid-19 i Halland startar den 27 december och kommer sedan att fortsätta att erbjudas under hela våren. Under de kommande veckorna kommer Region Halland att genomföra utbildning och utveckla samarbetet med kommunerna och samtidigt noggrant dra lärdomar av den pågående vaccinationen för att säkerställa att det fungerar så bra som möjligt när vi ökar vaccinationstakten. På detta sätt...

Status vaccination mot covid-19

Publicerad:

Vi startar vaccineringen mot covid-19 den 27 december och kommer att fortsätta erbjuda vaccinering under hela våren. Under de första veckorna kommer Region Halland att genomföra utbildning och utveckla vårt samarbete med kommunerna samt noggrant dra erfarenheter av den vaccinationsverksamhet vi bedriver för att säkerställa att vi har den optimalt uppsatt när vi ökar vaccinationsintensiteten, vilket vi räknar med att...

Generell

Lifecare – problem med åtkomst till Gemensamma tidboken

Publicerad:

Som en del i Region Hallands åtgärder mot cyberangrepp har åtkomsten till Google Drive stängts ner, se detaljerad information i nyheten "Åtgärder till följd av fortsatta cyberangrepp på halso- och sjukvårdssektorn" Det innebär att man får upp ett varningsmeddelande när man försöker öppna den Gemensamma tidboken i Lifecare. Fram till att dokumentet flyttats till en annan plats gäller nedan: Alla som jobbar...

Generell IT-stöd i vården

Användning av antigentester för påvisning av covid-19

Publicerad:

Antigentester finns nu tillgängliga för verksamheter i kommunal hälso- och sjukvård i Halland. Antigentester (s.k. snabbtester) kan användas som tillägg till PCR-tester vid symtomgivande covid-19 samt vid smittspårning. Testet kan göras klart hos patienten och svar erhålls inom 15-30 min. Särskilt i kommunal hälso- och sjukvård är det värdefullt med tidig diagnos för att snabbt kunna sätta in smittskyddsåtgärder vid...

Generell

Uppdaterad rutin: Screening samt smittspårning inom kommunal hälso- och sjukvård och omsorg

Publicerad:

Rutinen ”Screening samt smittspårning inom kommunal hälso- och sjukvård och omsorg” har uppdaterats med bland annat handläggning under jourtid då jul- och nyårshelgerna står för dörren. Beredskapsjourens uppdrag har förtydligats och utarbetats i samarbete mellan region och kommunrepresentanter. Länkar till smittskyddsblad och information till exponerade har lagts till, samt förtydligande av kommunal personals egenansvar. Jourtransporter på röda dagar via RGS...

Generell

Utökad användning av munskydd kompletteras

Publicerad:

Rutinen för användning av munskydd uppdaterades förra veckan och nu är ytterligare en komplettering gjord, som innebär att man också kan använda visir. I rutinen nämns bland annat att som en extra patientsäkerhetsåtgärd (s.k. source control) respektive för att skydda personalen rekommenderas att: Heltäckande visir och munskydd används av all personal vid allt patientnära arbete (<1m), oavsett om misstanke om...

Generell

Stilnoct 5 mg och 10 mg byter förpackningsstorlek

Publicerad:

Företaget Sanofi har meddelat om minskade förpackningsstorlekar för Stilnoct (zolpidem) tabletter. Detta beslutet har tagits i samråd med EMA (European Medicines Agency) för att minska riskerna för toleransutveckling och missbruk av zolpidem. Stilnoct 10 mg 30 st har utgått och ersatts av Stilnoct 10 mg 14 tabletter (varunummer 127907). Stilnoct 10 mg 10 st har utgått. Förpackningsstorleken kommer att ersättas...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Åtgärder till följd av fortsatta cyberangrepp mot hälso- och sjukvårdssektorn

Publicerad:

Trenden med en ökad hotbild mot hälso- och sjukvården utomlands och i Sverige fortsätter tyvärr. Fr o m måndag den 21 december eftermiddag, införs därför i Region Halland begränsningar till vissa av Googles tjänster, t ex Google Drive och Google Docs. Trenden med en ökad hotbild mot hälso- och sjukvården utomlands och i Sverige fortsätter tyvärr. Hälsoinformation är värdefullt och...

Florinef restnoterat

Publicerad:

Florinef (Fludrokortison) tablett 0,1 mg Mylan är restnoterad och beräknas vara åter tidigast i slutet av februari. Inga direkt motsvarande läkemedel finns godkända i Sverige. Den vanligaste indikationen för behandling med Florinef är otillräckligt kontrollerad elektrolytbalans vid Addisons sjukdom. Vårdenheterna som berörs  har kontaktats per mail av Läkemedelskommittén och rekommenderas att identifiera patienter som behandlas med Florinef enligt instuktioner för...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Dygratyl restnoterad

Publicerad:

Dygratyl (dihydrotakisterol) 0,2 mg är sedan 2020-09-01 enbart tillgängligt via parallellimport från Orifarm, då originalpreparatet från företaget Dishman avregistrerades. Dock är nu den parallellimporterade varan restnoterad och beräknas tidigast åter i början av april 2021. Inga direkt utbytbara alternativ finns tillgängliga. Förskrivare i primärvården som har patienter med recept på Dygratyl rekommenderas att konsultera njurspecialist för ersättningspreparat vid njurfunktionsnedsättning som...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Hälsoinformatiknytt nr 11 - 2020

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner.   Patientkategorier att ange vid inskrivning i slutenvården Då patient skrivs in i slutenvård anges alltid en patientkategori, t ex patientkategori 10 som betyder att patient ska betala vårddygnsavgift. Denna...

Generell IT-stöd i vården

Beviplex forte fortsatt långvarigt restnoterat - berör även dospatienter

Publicerad:

Tablett Beviplex forte, som bland annat används som substitutionsbehandling av tiamin (vitamin B1), är återigen restnoterad och förväntas finnas tillgänglig tidigast i början av september 2020. Restsituationen gäller båda förpackningsstorlekarna (100 st respektive 250 st tabletter). Bristsituationen påverkar både patienter med dosdispensering och patienter som får läkemedlet förskrivet på recept.   Tiamin är den komponent i Beviplex forte som bedöms...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Kasta pinnen!

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2020-12-17 Provvolymen har ökat enormt de senaste veckorna. Mikrobiologen inför nya analysinstrument för att kunna ta hand om alla covidprover. För att kunna använda det nya provflödet krävs att provröret inte innehåller provtagningspinnen. Rent praktiskt betyder det att man efter provtagningen för ner pinnen i transportröret och snurrar runt pinnen i transportvätskan i 3-5 sekunder....

Analyser och provtagning

Utökad användning av munskydd

Publicerad:

Nu rekommenderas användning av munskydd för så kallad ”source control” vid all vård och omsorg där avstånd till patient inte kan hållas. All vård och omsorg kräver att personalen är frisk och att basala hygienrutiner tillämpas på ett korrekt sätt samt att fysiskt avstånd, så långt möjligt, upprätthålls. Som en extra patientsäkerhetsåtgärd för att minska risken att personal smittar patienter...

Generell

Tillfälliga ändringar för intyg till Försäkringskassan

Publicerad:

Från och med den 15 december ändras reglerna för intyg till Försäkringskassan tillfälligt. Det gäller intygen för vård av barn samt för sjukpenning. Försäkringskassan kommer kräva intyg först vid dag 22 vid sjukdom och vård av barn. De som har insjuknat mellan 1/11 och 14/12  måste fortfarande inkomma med sjukintyg dag 15, VAB-intyg dag 8. De nya reglerna gäller för de...

Generell

Ny metod för anti-CCP

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2020-12-08 Anti-CCP (Cykliskt-citrullinerade-peptidantikroppar av IgG-typ) Indikationen för analys av anti-CCP är Reumatoid artrit, vilken är en av de vanligaste systemiska autoimmuna sjukdomarna med prevalens 1-2%. Sjukdomen kännetecknas av kronisk inflammation i lederna, vilket kan leda till framskridande erosion och brosknedbrytning. Påvisandet av CCP-antikroppar är ett känsligt och specifikt test för Reumatoid artrit. Sensitiviteten är jämförbar...

Analyser och provtagning

Utbildning om nya riktlinjer för röntgenremittenter

Publicerad:

2018 kom en ny lag på strålsäkerhetsområdet som innebär att även andra professioner än läkare och tandläkare kan skriva röntgenremisser. Nu finns en webbutbildning om strålning och röntgentekniker.  Den nya lagen innebär också att patienter ska informeras om risker och fördelar med att genomgå en röntgenundersökning. Strålsäkerhetsmyndigheten ställer också krav på att remittenter ska ha tillgång till ett beslutsstöd för...

Generell IT-stöd i vården

Webcert - Uppgradering tisdagen den 8 december

Publicerad:

Uppgradering av Webcert till version 6.8 kommer att ske tisdagen den 8 december kl 19:00 - ca kl 23:00. Under uppgraderingen är Webcert inte tillgängligt. Releasen innehåller ny och förändrad funktionalitet. Ny funktionalitet: Läsvy-banner med information om att man tittar på ett intyg från annan vårdenhet inom samma vårdgivare än den man är inloggad på Ny behörighet för att skriva...

Generell IT-stöd i vården

Rätt pinne för rätt analys

Publicerad:

Tyvärr kan företagen inte leverera tillräckligt med provtagningsset för våra analyser. Därför är det viktigt att våra provtagningsset används smart. Vårt egenproducerade provtagningsset, där 50 st. provrör och provtagningspinnar ligger i en kartong (se bild 1), ska användas för PCR-analysen för SARS-CoV-2 (covid-19). Dessa provtagningsset fungerar inte för bakterieodling i och med att en del bakterier dör relativt snabbt i...

Analyser och provtagning

Restsituation perorala B12-preparat

Publicerad:

De perorala B12-tillskotten Betolvex och Betolvidon (cyanokobalamin) kommer att vara restnoterade under december månad. Betolvidon kan eventuellt vara tillbaka före nyår, medan Betolvex troligtvis återkommer först i februari. Som Läkemedelskommittén tidigare har informerat om har Behepan tabletter utgått från den svenska marknaden, och det finns därmed inga andra perorala B12-preparat att tillgå under tiden. Restsituationen berör främst de patienter som...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

FoU-dag 22 april 2021 - Save the date

Publicerad:

FoU-dagen torsdagen den 22 april 2021 kommer att streamas för att tillgängliggöra dagen för alla! I syfte att främja forskning, utveckling och utbildning i Region Halland arrangeras en FoU-dag. Under dagen presenteras aktuell forskning och utveckling utifrån de aktiviteter som pågår i regionen kopplat till temat för dagen. Årets tema: Förutsättningar för en god och nära vård skapas utifrån en...

Generell

Covid-19-fråga återinförs i Planeringsunderlaget Lifecare

Publicerad:

Utökat Planeringsunderlag infördes i samband med att Ny Anvisning och Samverkansrutin började gälla den 5 november. En första utvärdering av TG senior har identifierat ett fortsatt behov av en specifik covid-19-fråga, vilken nu återinförs från och med 2020-12-01. Besvaras frågan med ja utfaller ett gult spår. Här finns mer information om Trygg och effektiv utskrivning. Kontakt: Britta Engvall  

Generell IT-stöd i vården

Rekordstort intresse för vaccinering mot säsongsinfluensan hos de prioriterade grupperna.

Publicerad:

Intresset för influensavaccination i de prioriterade grupperna har varit rekordstort och vaccinationen har kunnat genomföras på ett tryggt sätt. I dagsläget är vaccindoserna på väg att ta slut, en vaccinbrist som är internationell. Planen var att erbjuda icke riskgrupper vaccination från den 1 december men detta är inte längre möjligt utifrån tillgången på vaccin. I nuläget är det därför viktigt...

Generell Läkemedel

Rättningar och uppdateringar i Journalia-AK

Publicerad:

Tisdag 24 november kommer Journalia-AK att uppdateras med rättningar av flera fel som uppmärksammats efter driftsättningen.   Uppgraderingen kommer att ske efter kl. 17 den 24/11 och påverkar inte arbetet för den som är inloggad i systemet. Uppdateringarna aktiveras i systemet nästa gång inloggning sker i Journalia-AK.   Gäller rättning av följande problem: Stängknappen fungerar inte i dialogen klara brev,...

IT-stöd i vården Läkemedel

Restsituation Lamotrigin dispergerbar tablett 50 mg och 100 mg

Publicerad:

Tidigare har Läkemedelskommittén meddelat om en restsituation för Lamotrigin Actavis 25 mg dispergerbar tablett. Denna situation är nu löst. Kvar finns dock en restsituation för Lamotrigin Actavis dispergerbar tablett 50 mg samt 100 mg. På grund av lamotrigins epilepsiindikation finns inga direkt utbytbara preparat finns tillgängliga i motsvarande styrka. Det finns dispergerbara tabletter tillgängliga från andra tillverkare, om förskrivaren bedömer...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Scanner till analysinstrument Afinion och HemoCue WBC DIFF

Publicerad:

Det finns nu en scanner upphandlad som tillbehör till analysinstrument Afinion AS100 och Afinion 2. Scannern passar även till analysinstrument HemoCue WBC DIFF. Med inkopplad scanner kan streckkod för personidentitet från t.ex. VAS-etikett enkelt anges i instrumentet. Det går även att scanna streckkod för kontrollnivå. Dokument med streckkoder till kontroller finns här. Anslut scannern till ett ledigt USB-uttag på instrumentet....

Analyser och provtagning

Ingen drop-in på röntgen fr.o.m. 23 nov

Publicerad:

Just nu har röntgenmottagningarna i Halland ingen möjlighet att ta emot patienter för röntgenundersökningar på drop-in. För att kunna säkerställa att avstånd hålls i väntrum måste mottagningarna veta hur många patienter som väntas komma på undersökning. Därför är drop-in stängd tills vidare. Röntgenmottagningarna bokar in patienter och skickar kallelser efter att remiss kommit in. Detta gäller tills vidare på alla...

Hälsoinformatiknytt nr 10 - 2020

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Uppdaterad tabell med värde Smitta kopplat till sökord Anmälan enligt lag När dokumentation görs i patientens journal om att en smittskyddsanmälan är gjord ska detta ske under sökord Anmälan enl...

Generell IT-stöd i vården

Vaccination mot covid-19

Publicerad:

Region Halland arbetar med att förbereda inför en kommande vaccination mot covid-19. Vi jobbar med att säkerställa distribution av vaccin, lagerhållning, ekonomi och planering för utförande. Eftersom så mycket är oklart arbetar vi med flera olika scenarier för att kunna anpassa vaccinationsarbetet i Halland till förutsättningarna i takt med att dessa blir klarare. Vi samarbetar också inom SKR med regioner...

Generell

Pascal 2.5 – Ny version driftsätts 22 november

Publicerad:

Söndagen den 22 november mellan klockan 20:00 och 23:00 sker en planerad uppdatering av Pascal. Under servicefönstret kan Pascal tillfälligt vara otillgänglig. Korta avbrott kan förekomma och inloggade användare kan bli utloggade och behöver då logga in igen. För mer information se Produktionssättning av Pascal 2.5   Nyheter De största förändringarna är att amnings- och graviditetsvarningar hämtas från Janusmed istället...

IT-stöd i vården Läkemedel

Pneumovax - viktig information om restsituation

Publicerad:

MSD meddelar att Pneumovax® (Pneumovax® 10x0,5 ml PFS 2 nål, vnr 466587) åter finns på lager och beräknar att doserna är tillgängliga för beställning på rekvisition i slutet av denna vecka. Dock är Pneumovax 1 st förfylld spruta 0,5 ml (vnr 373611) fortsatt restnoterad. Tills vidare begränsar tillverkaren beställningar för Pneumovax 10x0,5 ml (vnr 466587) till max 2 st förpackningar...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Röntgen Halland anpassar verksamheten på grund av covid-19-smitta hos medarbetare

Publicerad:

Då några av medarbetarna på Röntgenmottagningen i Kungsbacka konstaterats smittade av covid-19 anpassas nu verksamheten. Mammografiscreeningen på Röntgenmottagningen i Kungsbacka är tillfälligt pausad resten av veckan. Mammografiscreeningen pausas tillfälligt under resten av veckan på Röntgenmottagningen i Kungsbacka. Anledningen är att personalstyrkan minskats då några medarbetare konstaterats smittade då de testat positivt för Covid-19. De kvinnor som hade en bokad tid...

Restnotering sulfasalazin (Salazopyrin)- både enterotabletter och vanliga tabletter

Publicerad:

Salazopyrin EN enterotabletter 500 mg 300 st är för närvarande restnoterade, minst till slutet av december. Dock är nu Sulfasalazin Medac enterotabletter 500 mg 300 st åter tillbaka i lager för beställning (uppdaterat 2020-12-08). Även Salazopyrin tablett är restnoterad. Denna restnotering beräknas pågå minst till slutet av januari. Inga andra direkt utbytbara alternativ finns godkända i Sverige. Observera! Pfizer har förvarnat...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Läkarutbildningen förnyas 2021

Publicerad:

Under 2021 kommer det att ske ett antal sammanhängande förändringar i den svenska läkarutbildningen. Grundutbildningen kommer från hösten 2021 att förlängas från 5,5 år till 6 år för att anpassa oss till den europeiska standarden. Den 6-åriga grundutbildningen kommer att direkt leda till läkarlegitimation och Allmäntjänstgöring (AT) kommer att fasas ut. Istället kommer det att bli en gemensam bas inom...

Generell

Nationell punktmätning av patientens upplevelse av utskrivning från sjukhus

Publicerad:

Under november månad kommer regionerna och kommunerna i landet att genomföra en uppföljning av hur vård och omsorg fungerar för patienterna efter utskrivning från sjukhus.  I Halland kommer intervjuundersökningen ske under vecka 48. Varför görs intervjuundersökningen? 2018 fick Sverige en ny lagstiftning kring utskrivning från sjukhus. Syftet är att personer som behöver fortsatt vård och omsorg i hemmet ska få...

Generell

Mikrobiologen byter provtagningsrör för bakterieodling

Publicerad:

Nu införs flytande provtagningsmedium även för bakteriologiska odlingar. Dessa har använts för PCR-analyser sedan några år tillbaka. Från den 16 november önskar vi få proven i rör med flytande medium. Det innebär att svart provtagningspinne och nph-pinne med orange och blå kork utgår. De ersätts med Eswab rosa kork (480CE, websesam 22551) för sårodling, svalgodling, MRSA screening, ögon mm. Eswab...

Analyser och provtagning

VAS - Information via Teams inför ny VAS-version 43.0

Publicerad:

Ny VAS-version (43.0) kommer att driftsättas den 2/12 från klockan 22.30. Vi erbjuder två informationstillfällen.  Anmälan görs via länk, se nedan. Under visningen kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor till aktuella objektspecialister utifrån innehållet i leveransen. Torsdag 19 november, kl 15.00-15.15 Onsdag 25 november, kl 15.00-15.15   Information VAS 43.0 (pptx) Visningen sker vid egen dator via Teams....

Generell IT-stöd i vården

Ökat hot för riktade cyberangrepp mot hälso- och sjukvårdssektorn

Publicerad:

MSB går nu ut med varningar om risk för riktade ransomware-attacker mot hälso- och sjukvårdssektorn. Dessa sprids ofta via mejl innehållande skadlig kod via bifogade filer eller smittade länkar.  Ett angrepp av ransomware, kan innebära att hela eller delar av en verksamhets it-system med dess information blir krypterad och inte är tillgänglig för personalen. Därmed hoppas angriparna på att den...

Generell

Risk för felaktiga bedömningar av allergianalyser från Lund

Publicerad:

Allergianalyser som ej kan beställas i VAS skickas för analys till Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, KIT, i Lund. Svaren läggs efter att de kommit från Lund in i VAS av personal på Klinisk kemi i Halmstad. Originalsvaret från Lund scannas till e-arkivet. 201104 meddelade KIT att specifika IgE som de svarat ut mellan 201026 och 201102 felaktigt kan ha bedömts...

Analyser och provtagning

Uppdatering av rekommendationer gällande åtgärder för att förebygga smittspridning av covid-19 från personal till brukare och patienter

Publicerad:

Den viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning sker från personal till brukare/patienter är att personalen stannar hemma vid sjukdomssymtom och alltid följer de klädregler och basala hygienrutiner som finns. Som en extra åtgärd för att ytterligare skydda äldre brukare och patienter finns sedan tidigare en rekommendation om att tillägg av visir eller munskydd kan göras vid ansiktsnära vård (<1m) av...

Generell

VAS - Förändringar i samband med nytt röntgensystem Sectra i södra Halland

Publicerad:

Tisdag 10 november införs Sectra på Röntgen i Halmstad och Hylte. Information om driftstart samt övrig information från Röntgen Halland gällande driftstart hittar du i nyheten "Nytt bild- och journalhanteringssystem för Röntgen i Halmstad och Hylte".   Ändrad remisskod till Röntgen Halmstad Nuvarande remisskod rtglih ändras till rtghstd För de kliniker som nu har rtglih som förvald remissmottagare i röntgen...

Generell IT-stöd i vården

Skärpta råd gäller för Halland

Publicerad:

Från och med idag gäller skärpta råd för dig som bor i eller besöker Halland. Efter omfattande smittspridning i länet har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Hallands smittskyddsläkare och Länsstyrelsen Halland fattat beslut om att råden gäller från och med idag den 3 november fram till den 24 november. Alla i Halland uppmanas att ta sitt ansvar för att minska smittspridningen:...

Generell

Nytt bild- och journalhanteringssystem för Röntgen i Halmstad och Hylte 10/11

Publicerad:

Observera att: användare av Vue Motion inte påverkas av systembytet. användare av Sectra RIS/PACS för mammografi och Käk- och ansiktsröntgen inte påverkas av systembytet. När bytet är genomfört används samma bild- och journalhanteringssystem för röntgenundersökningar i hela regionen.​ Driftinformation 9-10 november Från och med måndag 9 november klockan 12.00 till och med tisdag 10 november är det enbart akut verksamhet samt postoperativ verksamhet på Röntgenmottagningen Halmstad....

Kod för att komma in i utprovningsrum på Hjälpmedelscentrum i Varberg

Publicerad:

För att öka tillgängligheten till våra utprovningsrum i Varberg har vi nu satt upp ett nyckelkodskåp utanför entrédörren till hmc Varberg. För att komma in, knappa in rätt kod och dörren öppnas. Koden hittar du i kalendern i outlook under respektive utprovningsrum. Om du bokat via vår kundtjänst får du koden av dem. Koden byts ut varje månad.  

Hjälpmedel

Glöm inte att anmäla er till fördjupad utbildning i Journalia-AK

Publicerad:

Fortbildningstillfällen för Journalia-AK finns att anmäla sig till i Kompetensportalen. Fortbildningen syftar till att ge ökad kompetens kring arbetsflöden och specifika funktioner i systemet samt att det kommer finnas möjlighet att ställa frågor.   Utbildningstillfällen v. 45       onsdag 4/11 kl.13.00-14.30                     fredag 6/11 kl.13.00-14.30 v. 46       tisdag 10/11 kl.10.30-12.00                     onsdag 11/11 kl.10.30-12.00   Onlineutbildningen finns även...

IT-stöd i vården Läkemedel

Terapinytt nr 3 2020

Publicerad:

Nu finns Terapinytt nr 3 tillgängligt digitalt på Läkemedelskommitténs sida. Här återfinns även tidigare nummer från 2018-2020. Från och med förra numret är Terapinytt enbart digitalt. Vill du stå med på maillistan för utskick, kontakta Läkemedelskommittén. I detta nummer av Terapinytt kan ni bland annat läsa om: Uppdaterad information för vaccination av influensa och pneumokocker Ny behandlingsrekommendation för rinosinuit Uppdateringar...

Läkemedel

Rekommendation för val av behandling med TNF-hämmare

Publicerad:

Nu finns en ny trepartsöverenskommelse för TNF-hämmare. Region Halland rekommenderar fortsatt biosimilarerna Hyrimoz som förstahandsval. Vid behov av intravenös behandling med TNF-hämmare rekommenderas från årsskiftet Zessly och Remsima. Inom ramen för de så kallade trepartsöverenskommelserna har TLV*, Regionerna samt företagen som tillhandahåller TNF-hämmare genomfört en ny förhandling. Denna förhandling har resulterat i att kostnaderna för läkemedlen har sjunkit. Region Hallands...

Generell Läkemedel

Regionala åtgärder för att motverka smittspridning kan bli aktuellt även i Halland

Publicerad:

Vi ser nu en oroande ökning av antal smittade samt sjukhusvårdade i Halland. Av den anledningen har Regionala rådet sammankallats för möte imorgon för att diskutera eventuella kompletterande åtgärder till nuvarande råd och rekommendationer. Sidinnehåll Efter en tid med måttlig ökning som lagt sig på en platå under några veckor ser vi nu att vi i Halland, precis som i...

Generell

Restsituation kolkicin 500 µg

Publicerad:

Läkemedel innehållande kolkicin i styrkan 500 µg (Colrefuz, Colchimex samt parallellimporterade preparat med kolkicin) är restnoterade under en längre tid. Alla förpackningsstorlekar berörs. Colchimex meddelar i nuläget att restnoteringen kommer att vara minst till slutet av mars. För Colrefuz beräknas restnoteringen vara minst till 12 mars 2021, men mindre förpackningar (20 st) finns i nuläget (2020-12-15) tillgängliga med utländsk märkning....

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Nya rekommendationer för provtagning SARS-CoV-2

Publicerad:

Enligt nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten ska svalget inte utgöra den enda provtagningslokalen för PCR-prov för SARS-CoV-2 se Folkhälsomyndighetens hemsida. Enbart svalgprov har för låg känslighet. Nasofarynxprov rekommenderas i första hand. Om det inte går att ta nasofarynxprov får svalgprovtagningen kompletteras med provtagning från näsa och saliv. Se analysförteckningen.   Vid frågor kontakta: Arne Kötz Verksamhetschef Klinisk mikrobiologi och vårdhygien

Analyser och provtagning

NCS Läkemedelsmodul, ny version 21/10

Publicerad:

  Den 21 oktober från kl. 22:30 påbörjas uppdatering av NCS Läkemedel till version 5.11.6.  Uppdateringen kräver ett driftstopp och NCS kan inte nås från kl. 22:30 till cirka kl. 00:00. Leveransen innehåller systemunderhåll utan större förändringar för verksamheten samt felrättningar. De sker viss förändring kring: Läkemedel med förmånsbegränsning Subvention enligt Smittskyddslagen   För mer information, se Leveransbesked NCS Läkemedelsmodul...

IT-stöd i vården Läkemedel

Viktig information inför influensakampanjen

Publicerad:

På grund av pandemin kommer influensavaccinationen behöva genomföras på annat sätt än vanligt för att säkerställa att den inte leder till ökad smittspridning av covid-19. På vårdgivarwebb Halland uppdaterar vi löpande med ny information om årets influensavaccination. Gå in ofta för att uppdatera dig. På vårdgivarwebb Halland har vi samlat det du behöver veta inför årets influensakampanj. Där kan du...

Generell

Utbildning för ordinationsrätt för influensa- och pneumokockvaccin för allmänsjuksköterskor

Publicerad:

Det är just i år extra viktigt att vi ger hallänningarna möjlighet att vaccinera sig på ett enkelt och tryggt vis. Vi måste alla anstränga oss för att nå en hög vaccinationstäckning för att skydda de mest utsatta i samhället. Region Halland har nu ordnat ytterligare ett tillfälle för utbildningen som ger möjlighet till ordinationsrätt för influensa- och pneumokockvaccin för...

Generell

Självprovtagning covid-19 (PCR) – uppdaterad rutin och stöd till barn

Publicerad:

Nu är rutinen för provtagning covid-19 (PCR) uppdaterad med bland annat att barn kommer erbjudas möjlighet till stöd vid självprovtagningen. Från nästa vecka kommer nyanställd vårdpersonal finnas på plats på en provtagningsplats per kommun som har uppgift att erbjuda möjlighet till stöd vid självprovtagning av barn. Detta är en utökad service till barn, unga och föräldrar. Smittskydd Halland rekommenderar föräldrar till...

Generell

Förtydligande kring hanteringen av antikroppstester

Publicerad:

Gäller alla verksamheter som har provtagning samt vårdpersonal som vill ta antikroppstest Region Halland har öppnat möjligheten för alla från 18 år att boka tid för antikroppstest covid-19. Det har kommit igång bra och det finns tider att boka via 1177.se till vårdcentraler och de fyra provtagningsenheterna på sjukhus. (Klinisk kemi). Provtagning kan också ske i samband med annan provtagning...

Generell

Hälsoinformatiknytt nr 9 - 2020

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.   Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Journaldokumentation studerande - Ny rutin Ny rutin är framtagen, som tydliggör vilka möjligheter studerande har att dokumentera i journal. Eftersom studenter inte är anställda av Region Halland har de...

Generell IT-stöd i vården

Ny upphandling för patientnära analyser

Publicerad:

​Region Halland har upphandlat produkter för patientnära analys. Nedan listas ett utdrag av de upphandlade produkterna. För lista över alla upphandlade produkter, se här eller i Avtalskatalogen, sök avtal ”Patientnära analystester”. De produkterna i upphandlingen kommer att levereras efterhand som lagret av befintliga produkter tar slut. Strep A Analyz Strep A Blue Line Test är det nya upphandlade testet för...

Analyser och provtagning

Behepan injektionsvätska försvinner

Publicerad:

Vi har tidigare skrivit om att Behepan (hydroxokobalamin) tabletter utgår från den svenska marknaden. Nu har Pfizer även meddelat att Behepan injektionsvätska kommer att försvinna. I skrivande stund har några apotek kvar förpackningar av Behepan injektionsvätska. Framöver hänvisas förskrivare till det enda tillgängliga utbytbara alternativet: Hydroxocobalamin Alternova. Läkemedelskommittén Halland 2020-10-15.

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Information till VAS-användare drabbade av strömavbrottet

Publicerad:

Information till VAS-användare i de verksamheter som drabbades av strömavbrottet som skedde i södra Halland idag, måndag fm 12/10. Gäller VAS- användare vars dator pga strömavbrottet stängdes av under pågående journaldokumentation. Det kan finnas risk att den information som skapades i nära anslutning till strömavbrottet och som ej sparats kan ha förlorats. I samråd med Region Hallands samordnade chefläkare, Anders...

Papaverin tabletter försvinner

Publicerad:

Tillverkaren har meddelat att Papaverin Meda 40 mg försvinner från den svenska marknaden med kort varsel. Informationen som har nått Läkemedelskommittén är att lagret av Papaverin redan har tagit slut. Det finns inga andra förpackningar eller styrkor av papaverin godkända i Sverige. Företaget själva hänvisar istället till: Egazil depottablett (hyoscyamin). Observera att Egazil har betydande antikolinerga effekter vilket kan påverka...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Ta del av influensautbildning på Vårdgivarwebb Halland

Publicerad:

Missade du utbildningen om årets influensasäsong? På Vårdgivarwebb Halland har du möjlighet att ta del av den i efterhand. I utbildningen ges en aktuell lägesbild kopplat till pandemin, framgångsfaktorer för ökad vaccinationstäckning och praktiskt genomförande av vaccinationen. Årets influensautbildning präglas så klart av pandemin vi lever i och som vi måste förhålla oss till. Det är viktigt att nå så...

Generell

Uppdaterad riktlinje Smittspårning covid-19 utifrån Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer

Publicerad:

De nya rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten innebär att den som bor med någon som konstaterats vara smittad av covid-19 ska betraktas som misstänkt sjukdomsfall, och omfattas av särskilda förhållningsregler. Det betyder att vuxna och ungdomar från gymnasieåldern ska stanna hemma, som regel i sju dagar, och även rekommenderas provtagning dag fem. De som berörs av detta får information från smittspåraren/läkaren som...

Generell

Uppdaterad riktlinje om smittspårning covid-19 på gång

Publicerad:

Smittskydd Halland arbetar med att uppdatera riktlinjen Smittspårning covid-19 utifrån de nya rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten om hemisolering för den som bor med en person med konstaterad covid-19. Den uppdaterade riktlinjen väntas vara klar och börja gälla i mitten av nästa vecka. Eftersom allmänheten har kännedom om de nya rekommendationerna är det rimligt att redan nu tillämpa dessa, det vill säga...

Generell

VAS - Fler förändringar relaterade till röntgensystemet Sectra

Publicerad:

Röntgensystemet Sectra är sedan den 22 september infört på röntgenmottagningarna i norra Halland samt Capio Movement. Information om förändringar i VAS i samband med driftsättningen finns här. Nu kommer fler ändringar i VAS Sectra kan skicka olika statusmeddelanden till VAS. Nedan beskrivs de meddelanden som går över och visas i VAS, se även bifogad fil. Förändringarna gäller för remisser som...

Aurorix 300 mg försvinner

Publicerad:

Mylan har meddelat att Aurorix (moklobemid) 300 mg 60 tabletter utgår från den svenska marknaden. Nuvarande lager i Sverige beräknas ta slut i november 2020. Aurorix 150 mg finns fortsatt kvar på marknaden.   Läkemedelskommittén Halland 2020-09-30

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Rutin klar för antikroppstestning covid-19

Publicerad:

Från 1 oktober kommer Region Halland erbjuda invånare som fyllt 18 år och är friska sedan minst 2 veckor möjlighet till antikroppstestning covid-19. I samband med det blir det samma rutin och tillvägagångsätt för såväl personal som invånare. Ny rutin: Antikroppstest (serologi) för SARS-CoV-2 (covid-19) Den nya rutinen ersätter samtliga nuvarande rutiner kring antikroppstestning. Antikroppstestning är ett valfritt erbjudande från Region...

Generell

Kostnadsfritt influensavaccin till 65+ och medicinska riskgrupper

Publicerad:

Regionfullmäktige i Halland kommer att fatta beslut om att alla invånare i Halland över 65 år och de som tillhör medicinska riskgrupper ska få kostnadsfri vaccination mot säsongsinfluensan, detta gäller under 2020/2021. För övriga kostar vaccinationen 280 kr. För att kunna genomföra en trygg och säker vaccinering utan risk för trängsel och smittspridning behöver riskgrupper och andra invånare boka tid...

Generell

VAS - Gamla provsvar kan visas i JO12 efter uppgraderingen 30 september

Publicerad:

I morgon onsdag den 30 september från kl 22.30 driftsätts VAS 42. Information om leveransens innehåll hittar du under VAS-versioner​. I den nya versionen finns en utveckling som gör att ännu ej besvarade delsvar från Klinisk kemi visas utan ordet "Pågår" i JO12 - Att göra. Se även bifogad fil. En konsekvens av ovan utveckling är att äldre osignerade delsvar...

IT-stöd i vården

Journalia-AK - Åtgärdat! Problem med saknad eller felaktig patientdata

Publicerad:

  Viss patientinformation har saknats eller varit felaktig efter överföringen av patientdata från Auricula till Journalia-AK – detta är nu åtgärdat!   Då RH valde att hämta in all data från Auricula till Journalia-AK istället för att låta systemet vara tomt vid driftstarten medförde detta att det blev vissa felaktigheter. Främst gällde det patienter som hanterats av flera olika enheter...

Generell IT-stöd i vården Läkemedel

Slutspurt i uppgraderingen av SITHS-kort

Publicerad:

Vi går nu in i slutförandet med uppgraderingen av SITHS-korten. Det är därför önskvärt att så många som möjligt har uppgraderat sitt SITHS-kort senast den 30 september. Varför behöver jag uppgradera mitt SITHS-kort? Redan idag krävs ett uppgraderat SITHS-kort för att ett fåtal olika funktioner ska fungera och det kan när som helst dyka upp ytterligare som ställer detta krav....

Generell

Restnotering för Innohep förfyllda sprutor

Publicerad:

Leo Pharma har varnat om en restsituation för Innohep (Tinzaparin) förfyllda sprutor i förpackningsstorleken 30 st. I nuläget beräknas restnoteringen minst pågå till årsskiftet. Restsituationen kommer att omfatta följande styrkor, där flertalet av styrkorna redan är restnoterade: 8000, 10 000, 12 000, 14 000 och 18 000 anti-Xa IE. I nuläget är förpackningsstorlekar om 6 sprutor tillgängliga. Dock kan detta förändras eftersom det...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Ny rutin för smittspårning covid-19 klar

Publicerad:

Riktlinjen gäller för alla verksamheter inom hälso- och sjukvården i Region Halland, undantaget smittspårning inom kommunal vård och omsorg för äldre vars nuvarande rutin fortfarande gäller. Den kommer inom kort att uppdateras med punkter som rör smittspårningssituationer som gäller ordinärt boende (hemsjukvård/hemtjänst). Den smittspårningsenhet som nyligen startade på Pandemimottagningen utför mer omfattande smittspårningar och stödjer i frågor om smittspårning. Behandlande...

Generell

Nya avtal på inkontinensprodukter och distribution

Publicerad:

Nya avtal börjar gälla 2020-10-01 till 2024-09-30. - Produkter för blåsa och tarm (absorberande och katetrar) Avtalet avser produkter för blåsa och tarm till personer med enskild leverans, gruppleverans och personlig gruppleverans för successiva avrop till Region Halland samt Falkenberg, Halmstad, Hylte, Kungsbacka, Laholm samt Varbergs kommuner. Här ingår inkontinenshjälpmedel som i Halland kan förskrivas till patient efter utredning. -...

Hjälpmedel

VAS-förändringar i samband med nytt röntgensystem Sectra

Publicerad:

Den 22 september införs nytt röntgensystem Sectra i norra Halland; röntgen Kungsbacka, Varberg och Falkenberg samt på röntgen Movement. I samband med detta sker nedanstående förändringar i VAS. Fler prioritetskoder För närvarande finns två prioritetskoder valbara i VAS röntgenremiss; Akut och Elekt. Fr o m 22/9 aktiveras ytterligare fyra prioriteringsalternativ. 1dygn   -  Inom 1 dygn 3dygn  -  Inom 3 dygn...

Nytt bild- och journalhanteringssystem för Röntgen Halland 22 september

Publicerad:

Observera: Användare av Vue Motion påverkas inte av systembytet. Användare av Sectra RIS/PACS för mammografi och Käk- och ansiktsröntgen påverkas inte av systembytet. Driftinformation 21-22 september Från och med måndag 21 september kl. 13:00 till och med tisdag 22 september enbart akut verksamhet samt postoperativ verksamhet. Röntgenmottagningen Falkenberg håller helt stängt den 22 september. Inför driftstarten den 22 september planeras...

Hallandskatalogens nyhetsbrev nr 13

Publicerad:

Här kommer periodens nyhetsbrev från Hallandskatalogens förvaltning. Återkoppla gärna med synpunkter och förslag till kommande nyhetsbrev via HAK-ansvarig i din förvaltning.   Hallandskatalogens nyhetsbrev nr 13, 2020 (pdf)  

Hallandskatalogen

Auricula stängs 16/9 kl 16.30 – Journalia-AK driftsätts 21/9

Publicerad:

  Journalia-AK kommer ersätta Auricula ordinationsstöd för hantering och dosering av antikoagulantiabehandling i Region Halland. Användningen av Journalia-AK är avsedd för de användare som idag arbetar aktivt i Auricula ordinationsstöd med hantering och dosering av antikoagulantiabehandling. De användare som i dagsläget använder sig av läsfunktionen för Auricula via formulär AUR i VAS kommer istället att behöva logga in i Journalia-AK...

Generell IT-stöd i vården Läkemedel

Transferrinreceptor - korrigerat referensintervall

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 16 september 2020 Referensintervallet för P-Transferrinreceptor förändras vuxna (men är oförändrat för barn). Efter förändringen ser det ut såhär:   P-Transferrinreceptor Kvinnor: 1,8 - 4,6 mg/L Män: 1,8 - 4,7 mg/L   Vid frågor kontakta: Specialistläkare Hilda Hallander Hilda.Hallander@regionhalland.se Tfn 035-13 45 94

Analyser och provtagning

Webcert - Uppgradering 15 september

Publicerad:

​Uppgradering av Webcert till 6.7 kommer att ske tisdagen den 15 september kl. 19.00-23.00. Under uppgraderingen är Webcert inte tillgängligt. Releasen innehåller förändrad funktionalitet och felrättningar, bl.a: Ändringar i behörighetsmodellen vilket gör att vårdadministratörer får behörighet att hantera intyg på andra vårdenheter Tydliggörande av vad som är ett ifyllnadsstöd för ifyllnad av intyg I övrigt se bifogad länk till Ineras...

IT-stöd i vården

Uppdatering Restsituation fluoxetin lösliga tabletter

Publicerad:

Tidigare har vi meddelat att lösliga tabletter Fluoxetin 10 mg och 20 mg beräknas vara restnoterade till mars 2021. Uppdatering 2021-04-26: Nu finns lösliga tabletter fluoxetin  20 mg att tillgå. Dock är fluoxetin 10 mg restnoterade och beräknas åter tidigast 4 maj. Fluoxetin 20 mg (oavsett tillverkare) är delbar i två lika stora delar och kan förskrivas med doseringen ½...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Hälsoinformatiknytt nr 8 - 2020

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. SIP-Samordnad individuell planering, Gemensam dokumentation och registrering - Rutin uppdaterad Nu finns en ny uppdaterad rutin för "SIP – Samordnad individuell vårdplan - Gemensam dokumentation och registrering”, där ett förtydligande...

IT-stöd i vården

Anders Åkvist blir ny chefsläkare

Publicerad:

Den 1 november börjar Anders Åkvist som regional chefläkare i Region Halland. Anders Åkvist arbetar idag som chefläkare för Närsjukvården Halland. Anders Åkvist har en bakgrund som specialistläkare i allmänmedicin och har förutom sin nuvarande roll på Närsjukvården varit medicinskt ledningsansvarig på Vårdcentralen Hertig Knut samt varit engagerad inom Hallands Läkarförening. - Anders Åkvist har en gedigen erfarenhet och bidrar...

Generell

Smittspårning - Pandemimottagningens smittspårningsenhet

Publicerad:

Utifrån Folkhälsomyndighetens vägledning för smittspårning har Region Halland organiserat en smittspårningsenhet på Pandemimottagningen där smittspårningar för hela regionen kommer hanteras. Eftersom vi nu befinner oss i en annan fas i pandemin, med lägre allmän spridning, men med risk för lokala utbrott och klustersmitta är intensiv smittspårning ett bra instrument för att få koll på, och tidigt stoppa, eventuella lokala utbrott...

Generell

Start av självprovtagning för barn 6-15 år

Publicerad:

Halland kan nu möta Folkhälsomyndighetens rekommendation om att erbjuda provtagning av pågående covid-19-infektion även för barn med lindriga symtom från 6 år och uppåt. Starten sker torsdagen den 10 september. Barn som har lindriga symtom och är 0-5 år behöver inte provtas utan ska bara stanna hemma om de blir sjuka eller förkylda. De kan gå tillbaka till förskolan när...

Generell

Ordination av midazolam palliativt återgår till styrkan 5 mg/ml

Publicerad:

Samtliga ordinationer med midazolam till palliativa patienter SKA nu åter göras med styrkan 5 mg/ml då det är den produkten som åter lagerhålls i de kommunala akutförråden. Använd gärna den favorit som finns i NCS. Efter en längre tids restsituationer på midazolam i styrkan 5 mg/ml har situationen nu stabiliserats. Det gör att den tillfälliga lösning där de kommunala akutförråden...

Läkemedel

Restsituation Euthyrox tabletter

Publicerad:

Tillverkaren meddelar att alla styrkor av Euthyrox (levotyroxin) tabletter (25 mg, 50 mg och 100 mg) kommer att vara restnoterade minst till v 42 (mitten av oktober). Det finns inga direkt utbytbara läkemedel, vilket innebär att utbyte inte kommer att ske automatiskt på apoteken. Levaxin tabletter, som också innehåller levotyroxin, finns tillgängligt i de för Euthyrox restnoterade styrkorna. Dock är...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation Lamotrigin Actavis 25 mg dispergerbara tabletter

Publicerad:

Tillverkaren har meddelat att Lamotrigin Actavis 25 mg dispergerbar tablett kommer att vara restnoterade minst till sista oktober. Inga utbytbara preparat finns tillgängliga i motsvarande styrka. För patienter som efter bedömning kan tolerera byte till vanlig tablett finns Lamotrigin Actavis 25 mg tillgänglig. Det finns även dispergerbara tabletter tillgängliga från andra tillverkare, om förskrivaren bedömer att patienten tolererar byte mellan...

Restnoterade läkemedel

Uppdaterad restinformation för Emerade samt information om problem vid aktivering

Publicerad:

Tillverkaren Medeca Pharma AB har tillsammans med Läkemedelsverket gått ut med uppdaterad information angående problem vid aktiveringen av Emerade adrenalinpennor. Ursprungligen meddelade företaget att det konstruktionsfel som försvårade aktiveringsprocessen berörde < 1% av adrenalinpennorna som för närvarande finns tillgängliga. Ny information gör istället gällande att konstruktionsfelet har setts för ungefär 13 % av pennorna. På grund av risk för restsituation,...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Provtagning för unga

Publicerad:

Sänkt åldersgräns för självprovtagning till 16 år Nu sänker Region Halland åldersgränsen för självprovtagning. Det betyder att alla som fyllt 16 år som har symtom på covid-19 kan logga in på 1177.se och boka tid till självprovtagning för covid-19. Detta är möjligt från och med idag, torsdag den 3 september. Den tidigare åldersgränsen var 18 år. För att kunna logga...

Generell

VAS - Skypeinformation om ny VAS-version 42.1

Publicerad:

Ny VAS-version (42.1) kommer att driftsättas den 30/9 från kl. 22.30. Vi erbjuder två informationstillfällen. Anmälan görs via länk, se nedan. Under visningen kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor till aktuella objektspecialister utifrån innehållet i leveransen. Torsdag 17 september, kl 15.00-15.15 Torsdag 24 september, kl 15.00-15.15   Information VAS 42.1-1.pptx   Visningen/demon sker vid egen dator via Skype....

Maria blir ny smittskyddsläkare i Halland

Publicerad:

Den 1 september får Halland en ny smittskyddsläkare, hon heter Maria Ryberg-Mo och tar över efter Maria Löfgren som jobbat som smittskyddsläkare under coronapandemin. Det är en intensiv tid för smittskyddenheter i hela landet och så även i Halland. – Det känns jättebra, spännande och utmanande! Det är en helt ny värld och annorlunda än det jag har gjort tidigare,...

Generell

Restsituation Fluoxetin Ratiopharm lösliga tabletter

Publicerad:

OBS! Uppdaterad nyhet finns publicerad 2020-09-11 Lösliga tabletter Fluoxetin Ratiopharm 10 mg och 20 mg beräknas vara restnoterade till mars 2021. För 20 mg finns utbytbara läkemedel som alternativ, vilket innebär att utbyte kan ske på apotek utan att receptet behöver ändras. För 10 mg saknas utbytbara alternativ. Däremot är de utbytbara alternativen för styrkan 20 mg delbara i två...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restnotering för Minirin och Octostim nässpray/näsdroppar

Publicerad:

Till följd av en global indragning i juli är följande läkemedel innehållande desmopressin restnoterade: Minirin nässpray 0,1 mg/ml Octostim nässpray 150 µg/dos Restnoteringarna beräknas pågå minst till april 2022 och beror på att vissa flaskor kan innehålla för liten volym och en felaktig mängd desmopressin. Samtidigt har även en restsituation uppstått för Minirin näsdroppar 0,1 mg/ml, som enligt senaste uppgifter också beräknas...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Smittspårning covid-19 i Halland

Publicerad:

Folkhälsomyndigheten har nyligen publicerat vägledning för smittspårning covid-19. I denna beskrivs hur smittspårningen kring covid-19 bör utföras, vilka miljöer och situationer där smittspridning bedöms kunna ske och få stora konsekvenser. Med denna vägledning som grund pågår arbete i Region Halland med att organisera en central smittspårningsenhet för covid-19 vid pandemimottagningen. Enheten kommer bemannas av vårdpersonal som kommer utföra mer omfattande...

Generell

Csv-Absorptionskurva - ändrad svarsrutin

Publicerad:

Förändring från och med 1 september 2020 Csv-Absorptionskurva - ändrad svarsrutin Laboratoriet kommer att inkludera tolkningskommentarer till analysen Csv-Absorptionskurva. En typisk kommentar kan t.ex. se ut så här: ”Bilirubin ej påsvisbart. Oxyhemoglobin ej påvisbart. Ej förenligt med subaraknoidalblödning. Detta gäller vid prover tagna mellan tolv timmar och två veckor efter symptomdebut. Risken för falskt negativa resultat finns med prover som...

Analyser och provtagning

Provtagna i Halland inte drabbade av felaktiga provsvar i covid-19-tester

Publicerad:

Två svenska laboratorier har upptäckt brister i ett så kallat test-kit som använts för att visa om man har en pågående covid-19-infektion. Felet har lett till att ca 3 700 personer provtagna med självprovtagning i nio svenska regioner har fått sannolikt falska positiva svar. Felet berör inte personer som genomfört självprovtagning i Halland. De två laboratorierna har utrett bristerna och...

Generell

Covid-19: Läget i Halland och om utökad antikroppstestning

Publicerad:

Sommaren har utifrån antalet sjukhus- och IVA-vårdade fall varit lugn, belastningen har varit lägre än förväntat. Avseende antalet påvisade fall med covid-19 så har viss variation setts under sommarmånaderna. I slutet av juni månad sågs en topp i antalet fall i samband med att den bredare testningen startade. Därefter sågs en successiv nedgång i antalet fall och under juli månad...

Generell

Restsituation Isoptin Retard 120 mg

Publicerad:

Isoptin Retard (verapamil) depottablett 120 mg är restnoterad till minst mitten av september. Det finns inga utbytbara alternativ tillgängliga. Isoptin Retard finns däremot tillgängligt i styrkorna 180 mg och 240 mg. Depottablett 240 mg har en brytskåra, men denna är endast till för att underlätta sväljandet och det går därmed inte att garantera att det är lika mycket aktiv substans...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Fenemal tabletter 15 mg och 50 mg utgår

Publicerad:

OBS! Se uppdaterad information om förskrivning av extemporevara från APL: Fenobarbital APL istället för Fenemal Meda. Tillverkaren Mylan har meddelat att de kommer att upphöra att tillhandahålla Fenemal (fenobarbital) tabletter i styrkorna 15 mg och 50 mg under hösten 2020. Berörda vårdenheter med patienter som har förskrivits Fenemal under det senaste året har kontaktats av Läkemedelskommittén med instruktioner för att...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Pindolol tablett 5 mg och 10 mg utgår

Publicerad:

Företaget Mylan har meddelat att de har upphört att tillhandahålla den icke-selektiva betablockeraren Pindolol i styrkorna 5 mg och 10 mg. Inga utbytbara alternativ finns längre tillgängliga på den svenska marknaden, men däremot kommer tablett Pindolol Mylan 15 mg att finnas kvar. Denna tablett kan delas, men det är inte säkert att delarna innehåller likamstor mängd aktiv substans. För det...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Har du uppgraderat ditt SITHS-kort?

Publicerad:

Arbetet med att uppgradera SITHS-korten för personal fortsätter. Erfarenheten hittills är att det varit väldigt få problem med uppgraderingen, det har gått bra för i stort sett samtliga användare. Fram tills idag har ca 2/3 av korten blivit uppgraderade och det återstår därmed ca 3000 som måste uppgraderas omgående. Påminnelsemail har skickats ut till berörda. De som ska byta ut...

Kontrollprotokoll för U-Testremsa Mulitstix 7

Publicerad:

På grund av nya lotnummer av kontroll MAS UA DipTube (Websesam art.nr. 55058), till instrument Clinitek Status+ och urinsticka Multistix 7, har godkänt intervall (åsatt värde) för ketoner på kontroll 2 breddats.   Ny version av kontrollprotokollet finns för utskrift på Klinisk kemi Hallands webbplats: https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/laboratoriemedicin/klinisk-kemi/protokoll-for-internkontroll/ Välj protokoll ”U-Testremsa Multistix 7 Clinitek Status”       Vid frågor kontakta: Spec.BMA/Instruktör...

Analyser och provtagning

Östradiol och Progesteron - korrigerade referensintervall

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 19 augusti 2020 Referensintervallen för S-Östradiol och S-Progesteron förändras för menstruerande och gravida kvinnor (men är oförändrade för män och postmenopausala kvinnor). De nya referensintervallen ser ut på följande sätt: S-Östradiol Kvinnor ≥18 år: Follikelfas: 115 - 330 pmol/L Ovulationsfas: 220 - 1960 pmol/L Lutealfas: 220 - 855 pmol/L Gravida kvinnor: Trimester 1: 565 - 11900  pmol/L Trimester 2: 5730 -...

Analyser och provtagning

Furix och Impugan fortsatt restnoterade under delar av augusti månad

Publicerad:

Beräknat slutdatum för restsituationen för Furix 20 mg är nu satt till mitten av augusti och för Impugan 20 mg till slutet av augusti. Som en naturlig följd restar även vissa förpackningar furosemid på 40 mg, samt Impugan 500 mg. I skrivande stund finns Furosemid/Furix 40 mg 100 tabletter tillgängligt på apotek i Halland, samt Furix 500 mg. Som alternativ...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Covid-19: Aktuellt läge i Halland och planering framåt

Publicerad:

Information från Region Halland/Smittskydd Halland I Halland ser vi sedan någon månad tillbaka en successiv nedgång av antalet påvisade fall av covid-19 och också antalet som provtas. Parallellt med nedgången i fall har även behovet av sjukhusvård och IVA-vård gått ned och lagt sig på en nivå med ett fåtal sjukhusvårdade fall. Vi kan se att den bredare provtagningen inneburit...

Generell

Fortsatt hantering gällande visir

Publicerad:

De visir som används i våra och kommunens vård- och omsorgsverksamheter har varit föremål för hantering samt diskussion inom organisationen och i media, under de senaste två veckorna. Här kommer därför en kort lägesbeskrivning och ett förtydligande. Det visir som först användes godkändes inte av Arbetsmiljöverket och i väntan på att visiren testades för godkännande, beställdes en annan typ av...

Generell

Antikroppstestning – startar med prioriterade personalgrupper inom vård och omsorg i Halland

Publicerad:

Region Halland utökar nu antikroppstestningen för att erbjuda provtagning till prioriterade grupper bland vård- och omsorgspersonal i Halland. Införandet sker successivt. Inom hälso- sjukvården i Region Halland har antikroppstestningen redan påbörjats. Provtagningen utförs inom egen verksamhet av egen personal. Medarbetaren kan efter två dygn logga in på 1177.se och läsa sitt provsvar i journalen. Inom kort kommer antikroppstestningen påbörjas även...

Generell

Beställning av nya visir

Publicerad:

Eftersom de CE-märkta visir som använts saknar godkännande från Arbetsmiljöverket (AMV) för arbete med covid-19, pågår ett byte till annat visir. Detta gäller både kommunal vård- och omsorg och regional hälso- och sjukvård. Arbetet med bytet pågår sedan den 7 juli. När det gäller funktion och säkerhet har de tidigare använda visiren fungerat väl. De är under handläggning för godkännande...

Generell

Betnovat kräm 30 g utgår – ingår i sjuksköterskors förskrivningsrätt

Publicerad:

Betnovat (betametason) kräm 0,1 % 30 g har varit slut från leverantören under det senaste året. Nu har tillverkaren meddelat att de kommer sluta att tillhandahålla produkten, och att den därför inte kommer att komma tillbaka på den svenska marknaden. Betnovat kräm 100 g kommer fortsatt att vara tillgängligt. Observera dock att inom ramen för sjuksköterskors förskrivningsrätt ingår enbart förpackningen...

Restnoterade läkemedel

Användning av visir – beställning av nya

Publicerad:

Information från Region Halland/Smittskydd Halland (8/7) På grund av en formalitet kring klassning av visir kommer de befintliga visir som används inom vård- och omsorgsverksamheterna i Halland att ersättas. Det gäller alltså både inom kommunal vård- och omsorg, i regionens hälso- och sjukvård och några privata vårdgivare. Anledningen är att de befintliga visiren inte (ännu) är formellt godkända av Arbetsmiljöverket...

Generell

Nu går det bättre med självprovtagning covid-19

Publicerad:

Förra veckan fortsatte det intensiva förbättringsarbetet med självprovtagning covid-19 (PCR). Antalet tekniska fel är nu mycket få och de flesta får sitt provsvar inom 24 timmar efter provet kommit till det externa laboratoriet i Linköping. Proven anländer dit cirka kl 21:30 på kvällen. En omfattande provtagning covid-19 gick igång i Halland den 17 juni, för att kunna erbjuda alla vuxna...

Generell

Hälsoinformatiknytt nr 7 - 2020

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.  Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik verkar för att gemensamma termer, begrepp och definitioner ska användas i vården. Dokumentation ultraljudsundersökningar Ärende har inkommit till Hälsoinformatiken från intensivvården om ett behov av att tydliggöra och skapa en enhetlig dokumentation gällande fokuserat ultraljud för hjärta och lungor. Parallellt har uppmärksammats att...

IT-stöd i vården

Furix och Impugan 20 mg restnoterade under juli månad

Publicerad:

Båda tillgängliga tablettalternativ för furosemid 20 mg, Furix och Impugan, kommer att vara restnoterade under juli månad. I skrivande stund finns Furix 20 mg 100 tabletter tillgängligt på flertalet apotek i Halland, men detta lager kommer troligtvis inte att räcka under restnoteringsperioden. Som alternativ till de patienter som har behov av furosemid 20 mg kan furosemid 40 mg tillfälligt förskrivas...

Restnoterade läkemedel

Uppdaterade riktlinjer för skyddsutrustning

Publicerad:

Aktuell information från Region Halland/Smittskydd Halland 2/7.   Vid nära vård och omsorg av patient med misstänkt eller konstaterad covid-19 ska ögon, näsa och mun skyddas mot droppar och stänk. Beroende på vårdsituation ska visir eller skyddsglasögon i kombination med munskydd eller i de fall det kan förekomma aerosoler ett andningsskydd användas. I senaste versionen av Folkhälsomyndighetens dokument "Rekommendationer för handläggning...

Generell

Nytt beslut om ekonomisk ersättning för riskgrupper

Publicerad:

-och till anhöriga som till viss del arbetar som personlig assistent eller har närståendepenning för att vårda någon i riskgrupp Regeringen beslutade den 25 juni 2020 om tillfälliga bestämmelser för en ny ersättning för personer (anställda, egna företagare och behovsanställda med inbokade arbetspass) som tillhör riskgrupper enligt Socialstyrelsen, som helt eller delvis avstår från förvärvsarbete för att undvika att smittas...

Provtagning covid-19 och reseintyg

Publicerad:

Självprovtagning covid-19 – status Uppföljningen av självprovtagningen covid-19 visar att en stor förbättring skett när det gäller svarstider. Till exempel visar siffrorna från det externa laboratoriet att 97 % av måndagens prover fått svar under tisdagen. Andelen tekniska fel har sjunkit till 9 procent vilket är en klar förbättring. Arbete fortsätter löpande för att få ned antalet tekniska fel ytterligare....

Användningen av ICD-10-SE-koderna U07.1 och U07.2

Publicerad:

På förekommen anledning vill vi påminna om användningen av koderna U07.1 respektive U07.2. Bägge koderna ska endast användas när läkare ställt diagnosen covid-19. https://klassifikationer.socialstyrelsen.se/ICD10SE/U07.1 U07.1 Covid-19, virus påvisat Koden används när covid-19 har bekräftats genom laboratorietester, oavsett hur allvarliga de kliniska tecknen eller symtomen är Tilläggskod kan användas för att identifiera lunginflammation eller andra manifestationer https://klassifikationer.socialstyrelsen.se/ICD10SE/U07.2 U07.2 Covid-19, virus ej påvisat Koden används när covid-19 diagnostiseras...

Generell IT-stöd i vården

Kortvarig restnotering tablett Natriumbikarbonat Meda 1 g

Publicerad:

Tablett Natriumbikarbonat Meda 1 g är restnoterad och beräknas åter tillgänglig sista veckan i juli. Inga perorala alternativ finns att tillgå. Även om natriumbikarbonat i skrivande stund finns tillgängligt i mindre omfattning på halländska apotek är risken stor för att brist uppstår för flera patienter under restnoteringsperioden. Den mest kritiska indikationen för tablett Natriumbikarbonat är acidos, till exempel vid njursvikt...

Restnoterade läkemedel

Fördubblad provtagning i Halland – men inte utan problem

Publicerad:

Cirka 3000 personer har sedan starten 17 juni bokat en tid via 1177.se och genomfört självprovtagning i Halland. Av dem har två tredjedelar fått provsvar att de har eller inte har covid-19. Drygt 13 procent av de som har fått ett provsvar har haft covid-19 (cirka 250 personer). Den första tiden har dock inte varit utan problem. Nu har felsökningen...

Generell

Senaste nytt kring implementeringen av Journalia-AK

Publicerad:

Onlineutbildningar publicerade   Införandet av Journalia-AK är fortsatt planerat till måndag vecka 39, 2020-09-21. Auricula ordinationsstöd kommer att stängas ner onsdag eftermiddag den 16/9 och alla befintliga användare kommer att förses med läsbehörighet. Auricula kommer efter nedstängningen att finnas kvar som en läsdatabas att använda som stöd vid övergången till det nya systemet Journalia-AK. Auricula kommer vara helt stängt för...

IT-stöd i vården Läkemedel

Online-utbildningar i VAS och NCS Läkemedelsmodul

Publicerad:

Utbildningar i VAS och NCS för läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, paramedicinare och övrig vårdpersonal finns nu som online-utbildning i Kompetensportalen. Online-utbildningarna för respektive yrkesgrupp består av korta utbildningsfilmer ifrån huvudjournalsystemet VAS samt läkemedelsmodulen NCS. Genom att registrera dig på utbildningen kan du i lugn och ro gå igenom filmerna, ta paus när som och se filmerna på nytt. Utbildningarna...

IT-stöd i vården

Caredin ersätter Aerius munsönderfallande tablett

Publicerad:

Läkemedelskommittén Halland har tidigare meddelat om en långvarig brist på Aerius (desloratadin) munsönderfallande tablett 5 mg. Nu har tillverkaren MSD meddelat att Aerius munsönderfallande tabletter inte kommer tillbaka inom överskådlig tid (gäller både 2,5 mg och 5 mg). Som ersättare tillhandahåller nu företaget 2care4 Caredin (desloratadin) munsönderfallande tablett 2,5 mg och 5 mg, som kan förskrivas både av läkare och...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Avtal tecknat för Framtidens vårdinformationsstöd, FVIS

Publicerad:

Nu är det klart att Region Halland tillsammans med Sussa samverkans övriga tre optionsregioner tecknat avtal med Cambio om nytt vårdinformationsstöd. Det innebär att samtliga nio regioner inom Sussa samverkan nu har avtal med Cambio. Den nya lösningen innebär ett förbättrat stöd för hälso- och sjukvården, ökad patientsäkerhet och moderna verktyg med möjlighet till större patientdelaktighet. – Vi ser väldigt...

IT-stöd i vården

Colifoam rektalskum avregistreras

Publicerad:

Colifoam rektalskum (hydrokortison) har inte funnits tillgängligt under mer än två år. Nu har företaget Meda meddelat att läkemedlet kommer att avregistreras i Sverige. Inte heller parallellimporter kommer att finnas på den svenska marknaden framöver. Terapigrupp Mag- och tarmsjukdomar rekommenderar Pentasa suppositorium som förstahandsbehandling vid ulcerös proktit. Nu när Colifoam inte längre finns tillgängligt, rekommenderas Budenofalk (budesonid) rektalskum eller prednisolon...

Restnoterade läkemedel

Hallandskatalogens nyhetsbrev nr 12

Publicerad:

Här kommer periodens nyhetsbrev från Hallandskatalogens förvaltning. Återkoppla gärna med synpunkter och förslag till kommande nyhetsbrev via HAK-ansvarig i din förvaltning. Hallandskatalogens nyhetsbrev nr 12, 2020 (pdf)

Hallandskatalogen

Inblick: Covid-19-arbetet på en akutmottagning

Publicerad:

När coronapandemin var ett faktum i början på mars var det akutmottagningarna i Halmstad och Varberg som stod i frontlinjen för att ta emot patienter med misstänkt covid-19. För att klara av detta genomfördes en stor omställning.  Harriet Larsson, avdelningschef på akutmottagningen i Varberg, berättar om omställningen. - Från en dag till en annan var vi tvungna att organisera om...

Avstå behandling med dexametason i primärvården vid covid-19

Publicerad:

Läkemedelsenheten och Läkemedelskommittén Halland rekommenderar att ordination av dexametason till covid-19-patienter enbart ska ske vid sjukhusvård. I dagarna offentliggjordes resultat från den brittiska kliniska prövningen RECOVERY (Randomised Evaluation of COVid-19 thERapY) där dexametasonbehandling hos inneliggande patienter med syrgas (peroral behandling) eller respirator (intravenös behandling) var associerad med minskad dödligheten. Observera att resultaten inte har visat på någon förbättring hos covid-19-patienter...

Läkemedel

Brist på klorhexidinsprit (färgad och ofärgad) – var sparsamma!!!

Publicerad:

Det råder för närvarande en nationell brist på klorhexidinsprit 5 mg/ml, både färgad och ofärgad. Bristsituationen har uppstått till följd av ökad efterfrågan i kombination med råvarubrist, då etanol som behövs för produktionen av klorhexidinsprit istället har använts för att framställa handsprit och ytdesinfektion. Berörda läkemedel samt när nästkommande leverans beräknas enligt Fresenius Kabi står nedan. Observera att datumen är...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Alla vuxna med symtom på covid-19 kan nu boka provtagning

Publicerad:

Från och med i morgon (17 juni) är det möjligt för alla vuxna personer som har symtom på covid-19, men inte är i behov av vård, att provta sig. Provet visar om man har en pågående covid-19-infektion och man tar det på sig själv. En ny rutin för provtagning ersätter den tidigare: Covid-19 provtagning i Region Halland Provtagningen går till...

Ny produkt för nasofarynxprovtagning (för PCR-analys)

Publicerad:

Det blå nasofarynxprovtagningsset (se bilden) kan inte levereras för tillfället. För nasofarynxprovtagning för PCR-analys finns det nu en provtagningspinne (styckeförpackad) och ett transportrör innehållande transportvätska som kan beställas i en förpackning innehållande 50 st. pinnar och 50 st. rör med vätska. Artikelnummer är 608283. Det nya provtagningsset har godkänts av Socialstyrelsen och testats av flera laboratorium i Sverige.

Generell

Något senare provsvar för vissa Covid-19 prover

Publicerad:

På grund av den nya provtagningsstrategin har antalet covid-19 prover ökat kraftigt till Klinisk mikrobiologi i Halland. För att kunna hantera detta kommer provsvaret för en del prover att levereras upp till ett halvt dygn senare än nu. Det innebär att vissa prover svaras ut förmiddagen dagen efter ankomst till labb. Inneliggande patienter prioriteras för snabbt svar.   Genom denna förändring kan...

Analyser och provtagning

Sussa samverkan – Nyhetsbrev nr 5

Publicerad:

Läs i senaste nyhetsbrevet från Sussa samverkan om hur covid-19 påverkar det gemensamma arbetet och om hur förändringsledarna jobbar för lyckade införanden av Framtidens vårdinformationsstöd, FVIS. Vi gör ett besök i Region Dalarna och medarbetare i regionerna får svar på sina frågor. Du hittar nyhetsbrevet på Vårdgivarwebben under FVIS (scrolla ner en bit på sidan).

IT-stöd i vården

Information om kvinnoklinikens verksamhet vid Hallands sjukhus i sommar

Publicerad:

Under sommaren kommer den gynekologiska verksamheten inom Hallands sjukhus att stänga sina gynekologiska vårdavdelningar växelvis. Förlossningsverksamheten berörs ej, utan fungerar som vanligt. Gynekologmottagningarna vid Hallands sjukhus i Varberg och Halmstad har öppet som vanligt i sommar. Däremot kommer vårdavdelningen i Halmstad att stänga vecka 26-29 och i Varberg vecka 30-33 med eventuell förlängning till och med vecka 36. De patienter...

Generell

Digital förskrivarutbildning för inkontinenshjälpmedel

Publicerad:

Nu finns en digital förskrivarutbildning för förskrivning av inkontinenshjälpmedel. Den är obligatorisk att gå för nya förskrivare som vill förskriva inkontinenshjälpmedel. Den är även bra att gå för dig som redan har förskrivningsrätt för att fräscha upp dina kunskaper inom området. Du hittar förskrivarutbildningen i kompetensportalen. Utbildningen tar ca 1-1,5 timmar att genomföra och du kan dela upp utbildningen på...

Hjälpmedel

Alla med symtom på covid-19 ska erbjudas provtagning

Publicerad:

Regeringen och Folkhälsomyndigheten kom i förra veckan med en ny inriktning för provtagning av hela befolkningen. Inriktningen är en bred provtagning av personer som visar symtom på covid-19. Folkhälsomyndighetens tidigare prioriteringsgrupper är inte längre aktuella. I Halland kommer provtagningen preliminärt att starta under vecka 25. Provet kommer att visa om man har en pågående covid-19-infektion, till skillnad från ett antikroppstest...

Generell

Forskningsbokslut för regionen 2019

Publicerad:

Bokslutet för 2019 visar att Region Halland vidhåller sin forskningsproduktion av veten­skapligt arbete i jämförelse med de senaste åren. Region Halland har totalt 114 forsk­ningsutbildade medarbetare i olika professioner. Under 2019 disputerade rekordmånga medarbetare (8 st) och totalt publicerades 94 vetenskapligt granskade artiklar författade av medarbetare i regionen. Läs bokslutet här Kontakt: Holmén Anders RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FOU

Information kring senarelagd start av BT – bastjänstgöring för läkare

Publicerad:

Den nya bastjänstgöringen för läkare, BT,  skulle ha startat den 1 juli i år för läkare som är legitimerade efter utbildning utomlands. Nu skjuts starten upp till den 1 juli 2021 enligt riksdagens beslut.  Anledningen är coronapandemin som försenat den nya föreskriften för BT och ST  och övergångsreglerna  från nuvarande AT och ST. Bakom regeringens förslag att skjuta upp BT-starten ligger...

Vad gäller för avgifter för turister från utlandet i sommar?

Publicerad:

Även om vi kanske inte kommer att ha så många utländska turister i sommar så kör vi ändå en digital sommarinformation gällande "Avgifter och regler för utlandssvenska- och utländska turister". Det finns tre stycken digitala mötestillfällen: 12/6, 15/6 och 16/6 mellan 10.00–11.30. Ni går in via Kompetensportalen och anmäler er till ett datum som passar. Före mötets start får du...

Forskningsbokslut för 2019 klart

Publicerad:

Nu kan du ta del av rapporten "Forskningsbokslut för Region Halland 2019". ​Bokslutet för 2019 visar att Region Halland vidhåller sin forskningsproduktion av veten­skapligt arbete i jämförelse med de senaste åren. Region Halland har totalt 114 forsk­ningsutbildade medarbetare i olika professioner. Under 2019 disputerade rekordmånga medarbetare (8 st) och totalt publicerades 94 vetenskapligt granskade artiklar författade av medarbetare i Regionen....

Hjärtmottagningen har flyttat till målpunkt G, plan 4 på Hallands sjukhus Halmstad

Publicerad:

Sedan slutet av maj hittas hjärtmottagningen i nyrenoverade lokaler vid målpunkt G, plan 4 (gamla avdelning 42), på sjukhuset i Halmstad. På mottagningen arbetar sjuksköterskor med specialistkompetens inom hjärtsvikt, flimmer, AK (antikoagilansia), kranskärl och pacemaker. De nya lokalerna ligger i anslutning till slutenvården (avdelning 41/42). Samlokaliseringen ger ökade möjligheter till samarbete mellan verksamheterna vilket gynnar patienterna.

Relifex löslig tablett 1 g försvinner

Publicerad:

Meda/Mylan meddelar att företaget inte längre kommer att tillhandahålla Relifex (nabumeton) löslig tablett 1 g. Förpackningsstorleken 100 st har redan tagit slut hos läkemedelsleverantören och förpackningsstorleken 20 st förväntas försvinna inom de närmaste veckorna. Relifex filmdragerad tablett 500 mg och 1 g berörs inte, utan kommer även fortsättningsvis att finnas tillgängliga. Läkemedelskommittén Halland 2020-06-05

Restnoterade läkemedel

Barn- och ungdomsmottagningarnas sommarplan på Hallands sjukhus

Publicerad:

Mottagningsverksamheten på Hallands sjukhus för barn och ungdomar kommer inte att se ut som vanligt denna sommar. Medarbetare på Barn- och ungdomsmottagningarna kommer att vara utlånade till andra verksamheter till följd av covid-19. Akutverksamheten, dagvården och telefonrådgivningen kommer att pågå som vanligt. De barn som behöver vård kommer att få det. Den planerade mottagningsverksamheten kommer utifrån medicinsk bedömning att prioriteras...

Generell

Airomir Autohaler restnoterad under andra halvan av juni

Publicerad:

Till följd av ökad efterfrågan de senaste månaderna kan en tillfällig restsituation uppkomma för Airomir Autohaler 0,1mg/dos (salbutamol) under juni. Förhoppningsvis varar restnoteringen enbart ett par veckor. Airomir Autohaler (varunummer 158872) kan användas från 4 år, men ska inte användas tillsammans med andningsbehållare. Ska andningsbehållare användas är det Airomir Inhalationsspray suspension 0,1mg/dos (varunummer 158883) som ska användas. Airomir inhalationsspray berörs...

Restnoterade läkemedel

Restsituation för perorala B12-preparat

Publicerad:

Läkemedelskommittén Halland har tidigare skrivit att peroral Behepan har försvunnit från marknaden. Nu har tillverkarna för Betolvex och Betolvidon (cyanokobalamin), de två kvarvarande perorala B12-läkemedlen på marknaden, meddelat att det kommer att råda en restsituation till och ifrån under de närmaste månaderna till följd av ökad efterfrågan efter Behepans avregistrering. En patient som ska nyinsättas på kobalamin kan ges läkemedel...

Restnoterade läkemedel

Theralen tabletter 5 mg utgår

Publicerad:

Företaget Sanofi har meddelat att Theralen (alimemazin) tabletter 5 mg kommer att beröras av en längre restsituation med start i juli 2020. Detta till följd av att företaget har sett en minskad användning av Theralen globalt, och därmed minskat produktionen. Uppdatering 2020-11-16: Sanofi har meddelat att Theralen tablett avregistreras i Sverige från och med 1 januari 2021. Redan nu är...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Nitrazepam tabletter avregistreras

Publicerad:

Nitrazepam 5 mg och 2,5 mg kommer att försvinna från den svenska marknaden under 2020, enligt besked från tillverkaren. Styrkan 2,5 mg är helt slut, medan vissa förpackningsstorlekar av 5 mg eventuellt kan vara tillgängliga i upp till ett år. Inget godkänt läkemedel innehållande nitrazepam kommer sedan att finnas på den svenska marknaden (Apodorm respektive Mogadon är avregistrerade sedan tidigare)....

Restnoterade läkemedel

Maria Ryberg Mo blir ny smittskyddsläkare

Publicerad:

Den 1 september tillträder Maria Ryberg Mo tjänsten som Region Hallands nya smittskyddsläkare. Maria Löfgren, som varit smittskyddsläkare, återgår till att vara biträdande smittskyddsläkare. Maria Ryberg Mo är specialistläkare och överläkare inom infektionssjukdomar och arbetar idag på infektionskliniken i Region Halland, där hon varit sedan 2005. - Jag ser fram emot mitt nya uppdrag som smittskyddsläkare i Region Halland. Jag...

Generell

Hälsoinformatiknytt nr 6 - 2020

Publicerad:

Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.   Rutin Kodning och registrering i samband med Covid-19 Denna rutin finns tillgänglig och innehåller information om att skapa enhetlig registrering av diagnos- och KVÅ-koder vid vårdkontakter avseende covid-19. ”Kodning...

IT-stöd i vården

Förändringar i NCS Läkemedelsmodul och Pascal vid förskrivning

Publicerad:

  Den 2 juni träder ändringar i lagen om förmånshantering i kraft.  Med anledning av detta har Sussa regionerna och Halland anpassat NCS Läkemedelsmodul efter den nya lagen. Inera har anpassat Pascal. För mer information se nyhet Förändringar i förmånslagen kräver nya ställningstaganden vid receptförskrivning   Praktisk hantering i ordinationssystem Systemförvaltningens Objekt Läkemedel har producerat utbildningsfilmer som visar hur man...

IT-stöd i vården Läkemedel

Levetiracetam - ny analys i sortimentet

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 8 juni 2020 Koncentrationsbestämning av läkemedlet Levetiracetam erbjudas nu i Halland. Provet tas i serumrör utan tillsats (röd propp). Gelrör kan inte användas. Analysen utförs i Halmstad. Prov från Varberg transporteras dagligen till Halmstad. VAS-provkod: LEVE Remiss: Klinisk Kemi 2 (kommentarsfält) Provtagning: Serumrör 4 mL, röd propp Analyserande labb: Halmstad Pris: 325 kr Analysfrekvens: Dagligen Terapeutiskt riktområde: 30...

Analyser och provtagning

B-Lymfocyter covid-19 - ny analys i sortimentet

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 8 juni 2020 Analysen är avsedd för monitorering av patienter med konstaterad covid-19 där den kan vara prognostiskt värdefull [1]. Den ger endast ett kvantitativt mått på antalet lymfocyter. Omogna eller avvikande celler identifieras inte. Vid misstanke om hematologisk sjukdom ska B-Celler beställas. Syftet med en separat analys av lymfocyter är att underlätta för personalen på Klinisk kemi...

Analyser och provtagning

B-RDW-CV - ny analys i sortimentet

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 1 juni 2020 Vid bedömning av röd blodbild kommer anisocytos (storleksvariation hos de röda blodkropparna) inte längre att graderas. Istället erbjuds analysen Erc(B)-RDW-CV (red cell distribution width – coefficient of variation). Denna uttrycks i procent och beräknas på följande sätt: (1 standarddeviation av de röda blodkropparnas volym) / MCV * 100 RDW har föreslagits vara till hjälp vid...

Analyser och provtagning

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 200529 Förändring fr.o.m. 1 juni 2020 B-RDW-CV - ny analys i sortimentet Vid bedömning av röd blodbild kommer anisocytos (storleksvariation hos de röda blodkropparna) inte längre att graderas. Istället erbjuds analysen Erc(B)-RDW-CV (red cell distribution width – coefficient of variation). Denna uttrycks i procent och beräknas på följande sätt: (1 standarddeviation av de röda blodkropparnas...

Analyser och provtagning

Förändringar i förmånslagen kräver nya ställningstaganden vid receptförskrivning

Publicerad:

Den 2 juni börjar ändringar i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. gälla. Dessa ändringar medför ökade möjligheter till utbyte av läkemedel vid expediering på apoteken men förändrar också vilka bedömningar som förskrivaren måste göra samt vilka uppgifter som ska anges vid förskrivningen. I dagsläget ska apoteken enbart erbjuda utbyte för ett läkemedel som förskrivits inom läkemedelsförmånerna, men som en följd...

Läkemedel

Hallandskatalogens nyhetsbrev nr 11

Publicerad:

Här kommer periodens nyhetsbrev från Hallandskatalogens förvaltning. Återkoppla gärna med synpunkter och förslag till kommande nyhetsbrev via HAK-ansvarig i din förvaltning. Hallandskatalogens nyhetsbrev nr 11, 2020 (pdf)  

Hallandskatalogen

Digital förskrivarutbildning för nutritionsprodukter

Publicerad:

Nu är förskrivarutbildningen för nutrition digital. Den är obligatorisk att gå för nya förskrivare som vill förskriva nutritionsprodukter till vuxna över 16 år. Den är även bra att gå för dig som redan har förskrivningsrätt för att fräscha upp dina kunskaper inom området. Du hittar förskrivarutbildningen i kompetensportalen. Utbildningen tar ca 1-1,5 timmar att genomföra och du kan dela upp...

Hjälpmedel

Kampanjen "Förnya recept inför sommaren" har startat - din hjälp behövs!

Publicerad:

Årets kampanj för att få fler invånare att förnya sina recept innan den 15 juni har börjat. Detta är ett sätt att minska belastningen i sommar – något som förstås är extra viktigt i år. Du som arbetar inom vården och möter patienter är kampanjens viktigaste budbärare. För att vi ska nå så bra resultat som möjligt kan du göra...

Generell

Digital specialanpassningsutbildning för hjälpmedel

Publicerad:

Nu finns specialanpassningsutbildningen för hjälpmedel digital i kompetensportalen. Utbildningen är obligatorisk för alla nya förskrivare (arbetsterapeuter och fysioterapeuter) men är även bra att gå igenom inför en specialanpassning för att få reda på vilka regler och lagar som styr. Utbildningen tar ca 1-1,5 timmar att genomföra och du kan dela upp utbildningen på flera tillfällen. Länk för anställda inom Region Halland...

Hjälpmedel

Ferritin - justerade referensintervall

Publicerad:

Förändring fr.o.m vecka 22 2020 Ferritin - justerade referensintervall Referensintervallen för ferritin justeras för att överensstämma med vad som anges i referensintervallstudier. Efter förändringen ser referensintervallen ut på följande sätt: P-Ferritin Kvinnor: 0-1 mån: 110 -735 µg/L 2-6 mån: 20 - 440 µg/L 7 mån-14 år: 15 - 125 µg/L 15-49 år: 15 - 150 µg/L >49 år: 15 -...

Adalat 10 mg avregistreras

Publicerad:

Adalat (Nifedipin) 10 mg kommer att avregistreras i Sverige den 1 oktober 2020 på läkemedelsföretagets begäran. Även om avregistreringsdatumet ligger ett tag fram i tiden kan det vara lämpligt att redan nu börja fundera på behandlingsalternativ. Troligen kan läkemedlet försvinna från marknaden tidigare än vid avregistreringsdatumet, eftersom marknadsföringen av Adalat upphör den 1 juni 2020. Adalat tillhör läkemedelsgruppen kalciumblockerare. Läkemedlet...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Sprid budskapet om sunda solvanor

Publicerad:

Alla vårdcentraler och BVC i Halland får inom den närmaste tiden ett utskick med information som stöd i arbetet med Sunda solvanor. I utskicket ingår även flyers att dela ut till hallänningarna och affischer att sätta upp i väntrummen. Hudcancer ökar fortfarande i Sverige och särskilt i Halland. Materialet är ett stöd för personal som arbetar med barn och familjer...

Radiologi av primärvårdspatienter vid covid-19

Publicerad:

För att undvika att fel uppstår vid akuta remisser från primärvården önskar Röntgen Halland förtydliga sin rutin ”Radiologi vid covid-19 Röntgen Halland”. Vid symtom som vid covid-19 skall patienterna inte komma direkt till röntgenmottagningarna. Vid radiologisk utredning rekommenderas att avvakta provsvar för att minska smittrisken. Provtagning kan i dessa fall göras på vårdcentralen. Vid akuta tillstånd, där provsvar inte kan...

Analyser och provtagning

Hälsoinformatiknytt nr 5 - 2020

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Senast tagna beslut: Dödsorsaksintyg - skriva covid19 Socialstyrelsen vill påminna om att det är viktigt att det i dödsorsaksintyget tydligt anges om diagnosen Covid-19 är ställd genom att virus är...

IT-stöd i vården

Ny fråga i Lifecare om covid-19-patienter

Publicerad:

För att säkerställa informationen och planeringen för patienter med misstänkt eller konstaterad covid-19 har en ny fråga lagts till i befintligt planeringsunderlag i Lifecare. Frågan ska besvaras för samtliga patienter aktuella för insatser från kommunen efter utskrivning från slutenvård (SoL och/eller HSL, även SÄBO, LSS och korttidsboende). Mer information finns på sidan om Trygg och effektiv utskrivning.

Sök anslag för forskning- och utveckling via Vetenskapliga rådet!

Publicerad:

​Region Halland har avsatt upp till 4 miljoner kronor för forskning och utveckling 2021. Vetenskapliga Rådet (VR) lämnar förslag till Regionstyrelsen hur dessa projektmedel skall fördelas. Forsknings- och utvecklingsarbetet ska vara ett stöd för utvecklingen av regionens verksamhet. Alla tillsvidareanställda inom Region Halland, eller privat vårdgivare som har vårdavtal med Region Halland, kan söka projektmedel för forsknings- och utvecklingsarbete. Ytterligare...

PCR-analys för SARS-CoV-2 på kvällar och nätter

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2020-05-06 Från och med 7 maj finns det tillgång till ett begränsat antal snabb-PCR-analyser för SARS-CoV-2 (20 st. per dag i Halland) som kan utföras i Varberg och Halmstad. På grund av den begränsade tillgången ska dessa tester reserveras till akuta patientprover på tiderna då ordinarie PCR-analys för SARS-CoV-2 inte utförs. Transporterna från Varberg till...

Analyser och provtagning

VAS – leverans av VAS 41.0 den 6 maj

Publicerad:

Den 6/5 2020 planeras en uppgradering av VAS till en ny version, VAS 41. Det blir ett avbrott med läskopia. Driftsättningen kan med kort varsel flyttas fram om pandemisituationen den 6/5 kräver det. Tidplan för uppgraderingen: Från 22.30 –     VAS produktion stoppas – VAS och NCS kan inte nås cirka 23:00 – VAS läskopia startas – VAS och...

Hjälpmedel IT-stöd i vården

Inblick på en intensivvårdsavdelning

Publicerad:

Gunilla Sternheden och Lisa Ottosson, avdelningschefer på intensivvårdsavdelningen (IVA) i Halmstad berättar om den stora omställningen som avdelningen gjort för att kunna vårda covid-19-patienter. Den senaste tiden har det skett en stor omställning på intensivvårdsavdelningen (IVA) i Halmstad för att successivt öka kapaciteten och kunna ta emot fler patienter med covid-19 samtidigt som man vårdar andra patienter som behöver intensivvård....

Inblick på en intermediär vårdavdelning

Publicerad:

Patienter som har covid-19 och är i behov av hjälp med andning och ibland understödjande behandling vårdas på en intermediär vårdavdelning (IMA). Helena Wallin arbetar som sjuksköterska på IMA i Halmstad och berättar om deras arbete. – Patienter som kommer till oss har bekräftad covid-19, men de är inte i behov av respiratorvård. Hos oss finns det möjlighet till extra...

Uppdaterad information – riskerna med Picato-behandling överväger nyttan

Publicerad:

I januari 2020 återkallades tillfälligt Picato (ingenolmebutat) som har använts vid behandling av aktinska keratoser. Detta efter en rekommendation från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s (European Medical Agency) säkerhetskommitté PRAC, som en försiktighetsåtgärd på grund av möjligt ökad risk för hudcancer. Den 11 februari 2020 avregistrerades Picato på företagets begäran i Europa. Den 17 april bekräftade PRAC att den granskning man...

Restnoterade läkemedel

Csv-Absorptionskurva - ändrad svarsrutin

Publicerad:

Förändring från och med 4 maj 2020 Csv-Absorptionskurva - ändrad svarsrutin Förekomst av Methemoglobin kommer inte längre svaras ut vid beställning av Csv-Absorptionskurva. Vid frågor kontakta: Specialistläkare Jan Miller Jan.Miller@regionhalland.se Tfn 035-13 15 85

Analyser och provtagning

Inblick på en epidemiavdelning

Publicerad:

I vanliga fall arbetar Pia Gjelstrup som chef på avdelning 3C och ortopedimottagningen, och Lena Winblad arbetar som chef på avdelning 1A (gynekologi) och gynekologimottagningen. Nu arbetar de tillsammans som arbetsledande chefer på epidemiavdelning 3C i Varberg. Vilka vårdas på en epidemiavdelning? Patienter som är i behov av slutenvård på Hallands sjukhus Varberg och har misstänkt covid-19 läggs i första...

Generell

Senaste nytt kring implementeringen av Journalia-AK

Publicerad:

Införandet skjuts upp till vecka 39   EU har förlängt tidsfristen för den förordning gällande medicintekniska produkter som skulle träda i kraft efter 26 maj 2020 med ytterligare ett år på grund av Covid-19. Med anledning av detta beslut och det pressade läget i vården har UCR valt att hålla Auricula Ordinationsstöd i drift fram till 30 november 2020. Styrgruppen...

IT-stöd i vården Läkemedel

Två nya transporter av Coronavirus PCR-prover till Göteborg

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2020-04-22 För att tillgodose behovet av snabba provsvar på kvällstid införs två transporter från Halmstad via Varberg till Klinisk mikrobiologi i Göteborg. Transporterna går varje dag kl.16 och kl.20 från Halmstad, stannar i Varberg kl.17 och kl.21 och lämnar proverna i Göteborg kl.18 och kl.22. Behovet finns mest på epidemiavdelningarna där provsvaren leder till beslut...

Analyser och provtagning

Justerade referensintervall och beslutsgränser

Publicerad:

Förändringar som införs successivt under vecka 18 2020 Justerade referensintervall och beslutsgränser • Barnreferensintervallet för urea justeras för att överensstämma med vad som anges i referensintervallstudier. (Referensintervallet för vuxna är däremot oförändrat.) • För klorid i plasma sänks referensintervallet medan referensintervallet för klorid i helblod (venös eller arteriell blodgas) är oförändrat. Att separata referensintervall införs beror på att olika analysmetoder ger resultat...

Analyser och provtagning

Ändrade provkoder för Covid-19 PCR-prov

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2020-04-17 Från och med måndag 20/4 ska PCR-proverna för Covid -19 beställas med annan provkod än tidigare. För patient ska provkoden COVPat användas och för personal ska provkod COVPer användas. Denna ändring görs eftersom Folkhälsomyndigheten vill att vi ska redovisa om provet är taget på personal eller patient. Provkoden COVID kommer därför tas bort. Ni...

Analyser och provtagning

Uppdatering! Restsituation Aerius munsönderfallande tablett 5 mg

Publicerad:

På grund av produktionsproblem kommer det uppstå en långvarig brist på Aerius (desloratadin) munsönderfallande tablett 5 mg. Restsituationen beräknas preliminärt att pågå till 2022. Även Aerius munsönderfallande tablett 2,5 mg är för närvarande svår att få tag på. Det finns förpackningar om 30 st tabletter tillgängliga på apoteken i Halland, men tillverkaren varnar för att dessa beräknas ta slut under...

Restnoterade läkemedel

Serologi för SARS-CoV-2 – ny analys

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2020-04-14 För ganska exakt en månad sedan upptäcktes det första covid-19-fallet i Halland. Sedan dess har vi lärt oss mycket och det har hänt en hel del, så även på diagnostiksidan. PCR-metoden måste fortfarande användas som analysmetod i det akuta sjukdomsskedet för att påvisa virus-RNA i luftvägssekret. Nu har vi lagt till analys av IgG-antikroppar...

Analyser och provtagning

Uppdatering 2020-04-08 Avregistrering av Durbis Retard

Publicerad:

Läkemedelsverket har meddelat att Durbis Retard kommer att avregistreras från den svenska marknaden på företaget Sanofis begäran den 1 april 2020. Durbis Retard är ett antiarytmika som kan förskrivas både i förebyggande syfte och vid behandling av rytmrubbningar i hjärtat. Då det inte finns något direkt likvärdigt läkemedel godkänt i Sverige behöver dessa patienter byta till annan behandling, alternativt finns...

Restnoterade läkemedel

2020-03-31 Fasigyn (tinidazol) tillhandahålls ej från 10 april

Publicerad:

Tillverkaren Pfizer har meddelat att Fasigyn (tinidazol) inte kommer att tillhandahållas efter den 10 april 2020. Fasigyn har varit rekommenderad som behandling av tarminfektioner orsakade av Giardia intestinalis hos vuxna i Terapirekommendationer Halland. Alternativ behandling är metronidazol (Flagyl) 400 mg x 3 i 6 dagar. Till skillnad från många tarminfektioner rekommenderas att Giardia intestinalis behandlas. Asymtomatiskt bärarskap förekommer. Vanliga symtom...

Restnoterade läkemedel

2020-03-31 Mindiab (glipizid) 2,5 mg restnoterad, 5 mg tillgänglig

Publicerad:

Pfizer meddelar om en restnotering för Mindiab (glipizid) 2,5 mg. Restsituationen beräknas preliminärt pågå till början av juni. Det finns inga direkt utbytbara substanser. Mindiab 5 mg är fortsatt tillgänglig och den har en brytskåra, men det är oklart huruvida den delas i två lika stora doser. Mindiab (glipizid) är ett omodern diabetesläkemedel med risker, särskilt för äldre – överväg...

Restnoterade läkemedel

2020-04-01 Pågående restproblem med Levaxin (levotyroxin) olika styrkor

Publicerad:

Takeda Pharma meddelar att olika styrkor av Levaxin kan vara restnoterade i omgångar under våren och sommaren. Åtgärd: Fortsätt att förskriva de styrkor som patienten har i vanliga fall, restsituationerna är kortvariga och därför omöjliga att parera. Var förberedd på att det kan komma fler samtal från apotek, för byte av styrka/dos vad gäller Levaxin framöver. Läkemedelskommittén Halland 2020-04-01, uppdaterad...

Restnoterade läkemedel

2020-04-03 Restsituation Insulin Lispro Sanofi

Publicerad:

På grund av en kraftigt ökad efterfrågan (hamstring) under mars månad har Sanofi förvarnat om en kortare restsituation för Insulin Lispro Sanofi under de två sista veckorna i april. Observera att detta enbart beror på ökad efterfrågan och inte produktions- eller leveransproblem. Än så länge har apoteken meddelat att de har relativt goda lager av Insulin Lispro Sanofi för att...

Restnoterade läkemedel

NCS Läkemedelsmodul, ny version den 15 april

Publicerad:

Den 15 april  från kl. 22:30 påbörjas uppdatering av NCS Läkemedel till version 5.11.4   Denna version måste driftsättas innan slutet på maj. Orsaken till detta är ett versionspaket som rör kommunikation mellan NCS Läkemedelsmodul och eHälsomyndighetens tjänster. Sker inte denna driftsättning påverkas Region Hallands möjlighet att använda sig av eHälsomyndighetens tjänst för informationsöverföring från Pascal till NCS Läkemedelsmodul. eHälsomyndigheten...

Angående profylax mot covid-19

Publicerad:

På förekommen anledning: Att skriva ut läkemedel profylaktiskt mot eller för behandling av covid-19 är inte aktuellt i öppenvård. Eventuell riktad behandling mot covid-19 ska enbart ske vid inneliggande sjukhusvård. Förskrivs dessa läkemedel på recept riskerar det att skapa en bristsituation för patienter som behöver behandling för pågående sjukdom. Observera att kunskap om effekt och säkerhetsdata för andra indikationer än...

Läkemedel

Ny betydelse av I-gruppen vid resistensbestämning av bakterier

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2020-04-03 Sedan 2019 tillämpas en ny definition för S/I/R såväl i Europa som i Sverige. Alla brytpunkter (gränsvärden) som används av mikrobiologiska laboratorier för att skilja mellan S, I, och R är relaterade till dos och administrationssätt. Syftet med den nya definitionen av I-gruppen är att öka antalet möjliga behandlingsalternativ hos bakterier med nedsatt känslighet...

Analyser och provtagning

Hälsoinformatiknytt nr 4 - 2020

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.   Ny orsakskod för enheter inom Barn- och ungdomspsykiatrin I bokningsunderlag för besöks- eller väntelista i VAS har orsakskoderna utökats med en ny kod, Särskilt orsakad väntan, som förkortas med S. Koden Särskild orsakad väntan, (S) anger att det finns särskilda skäl till att patienten inte kan ta...

IT-stöd i vården

Information från Klinisk kemis provtagningsenheter

Publicerad:

Rekommendation att patienter bokar tid för provtagning Vi rekommenderar att patienter i behov av provtagning utnyttjar möjligheten att boka tid via 1177.se. Saknar patienten möjlighet att boka själv kan man vända sig till oss på något av nedanstående nummer så hjälper vi till att boka. Denna åtgärd införs för att minska risken för spridning av covid-19. Patienter med förkylningssymptom ska...

Analyser och provtagning

EGFR-mutationer i plasma – ny analys

Publicerad:

Förändring från 2020-04-01 Nu tillkommer en ny analys, EGFR-mutationer i plasma i lungcancer. Som ett komplement till sedvanlig mutationsanalys i tumörmaterial kan vi från den 1 april 2020 även erbjuda en Q-PCR-baserad analys av EGFR-mutationer i plasma. Fritt cirkulerande DNA extraheras från plasma och därefter utförs en kvantitativ PCR specifik för följande mutationer i EGFR-genen: Exon 19-deletioner, L858R och T790M....

Analyser och provtagning

Svarstider Covid -19

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2020-03-31 Vardagar: Prover som anländer till laboratoriet innan kl 08.00, får svar strax efter lunch samma dag. Prover som anländer till laboratoriet innan kl 12.00 får svar under eftermiddagen samma dag. Prover som anländer till laboratoriet innan kl 15.00 får svar tidig förmiddag dagen efter. OBS! From 200406 kommer prover som anländer före kl 15.00...

Analyser och provtagning

Restsituation Prevenar och Pneumovax – prioritera högriskpatienter!

Publicerad:

De senaste dagarna har det i närsjukvården varit en ökad efterfrågan på vaccination med Prevenar och Pneumovax. Det föreligger i nuläget en restsituation på båda vaccinerna, preliminärt till mitten av april. Den lunginflammation som drabbar en del av dem som blir svårt sjuka i covid-19 är orsakad av själva viruset SARS-CoV-2. Vaccination mot pneumokocker och influensa ger inte skydd mot...

Läkemedel

Webcert - Uppgradering den 31 mars

Publicerad:

Uppgradering av Webcert till 6.6 kommer att ske tisdagen den 31 mars klockan 21.00-24.00. Under uppgraderingen är Webcert inte tillgängligt. Releasen innehåller förändrad funktionalitet och felrättningar som bland annat: · Tydligare funktionalitet vid svarsalternativ. När användaren väljer ett alternativ som gör att övriga inte längre är valbara, kommer dessa alternativ inaktiveras. · Informationsruta vid kompletteringsbegäran när användaren klickar i checkboxen...

IT-stöd i vården

Självtest ska ge trygghet och öka tillgängligheten på telefon

Publicerad:

Stanna hemma, ta hand om dig själv, gör vårt test för att få råd – Region Hallands nya självtest coronavirus/covid-19 ska göra det enklare få guidning utan att ringa. Så ska 1177 och vårdcentralernas telefoner avlastas. Sedan några dagar kan invånaren i Halland svara på ett antal frågor om sitt hälsotillstånd för att få reda på om det räcker med...

Förtydligande kring uppdrag, med anledning av covid-19

Publicerad:

Vi måste hantera vårt hälso- och sjukvårdsuppdrag att ta hand om sjuka patienter, trots att samhällssmitta pågår i vissa delar av Sverige. Det kommer frågor kring detta. Vi vill därför betona följande: Alla enheter fullgör det ordinarie sjukvårdsbehovet inom sitt ansvarsområde. Varje förvaltning kan själv besluta om fördröjning av insatser som inte är kritiska i tid men behöver ha planering...

NSAID (ibuprofen, Ipren) och covid-19

Publicerad:

Nyheten uppdaterad 2020-03-19 Med anledning av uppgifter i media i slutet av vecka 11: Se nyhet från Läkemedelsverket 2020-03-18 respektive nyhet på Janusinfo 2020-03-16. Här framgår att ingen ny data finns för att omvärdera hur vi använder NSAID eller paracetamol för symtomlindring av feber och smärta vid luftvägsinfektion, inklusive covid-19. Läkemedelskommittén Halland 2020-03-17

Läkemedel

Motverka omotiverad hamstring av receptläkemedel!

Publicerad:

Nyheten uppdaterad 2020-03-19 Vi får signaler från apotek och vårdenheter om att patienter hamstrar även receptbelagda läkemedel. Vi vill därför gå ut med följande information till förskrivare och annan vårdpersonal som tar emot receptönskemål från patienter: Skriv inga extra recept, utöver det som är motiverat sett till patientens behandling. I nuläget ser vi ingen läkemedelsbrist till följd av coronaläget, däremot...

Läkemedel

Erc(B)-MCH - ny analys

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 23 mars 2020 Nu tillkommer en ny analys, Erc(B)-MCH (Medelhemoglobininnehåll). Denna analys kommer att svaras ut tillsammans med B-MCV och Erc(B)-MCHC. Erc(B)-MCH korrelerar vanligtvis med B-MCV men eftersom B-MCV påverkas av provets ålder är Erc(B)-MCH en mer stabil parameter.   Referensintervall Erc(B)-MCH: 0-3 dgr: 31 - 37 pg 4 dgr-3 veckor: 28 - 40  pg 4-7 veckor: 26 -...

Analyser och provtagning

Hjälpmedelscentrum - förändringar för att minska smittspridning

Publicerad:

Idag arbetar vi för att minska alla kontaktytor genom att undvika fysiska möten med brukargrupper. Vi för en dialog med brukaren och/eller förskrivare för att prioriteringarna ska bli så bra som möjligt. Vi tar emot brukare/förskrivare för utprovningar/reparationer/leveranser/hämtningar utifrån en daglig bedömning kopplat till aktuella smittspridningsåtgärder som Region Halland gör. Om möjligt så vill vi att brukare/boendepersonal ställer hjälpmedel som...

Hjälpmedel

Använd enbart etablerade kontaktvägar till leverantörer

Publicerad:

Använd enbart etablerade kontaktvägar till befintliga leverantörer. Det finns indikationer på att det förekommer aktörer som bland annat utger sig för att vara 3M. De oseriösa aktörerna kontaktar regionerna och menar att de har utrustning att sälja, så var noga med att enbart använda etablerade kontaktvägar till befintliga leverantörer.

Generell

Inställd mätning av vårdrelaterade infektioner

Publicerad:

På grund av rådande situation med Covid-19 har Region Halland beslutat att ställa in mätningen av vårdrelaterade infektioner PPM-VRI samt BHK-mätningen, vilka var planerade att genomföras under vecka 11-12. Anledningen till att mätningarna ställs in beror på att de tar resurser från vårdpersonal som utifrån rådande läge behöver prioriteras för andra uppgifter.

Hjälpmedelscentrum - förändringar för att minska smittspridning

Publicerad:

Med anledning av att vi vill försöka minska smittspridningen av Covid-19 och minimera kontaktytor så har vi på Hjälpmedelscentrum fattat följande beslut: Utprovningar som är akuta eller rör trygg och effektiv utskrivning från slutenvård kommer vi arbeta med som vanligt. Övriga utprovningar ställs in från och med måndag 16/3 till 30/4 (eller tills annat besked kommer). Utbildningar som är inplanerade...

Hjälpmedel

Aktuellt om coronaviruset

Publicerad:

Senaste uppdatering 2020-03-12 I Halland har vi totalt 31 fall av konstaterad smitta, i kommunerna Kungsbacka, Varberg, Laholm, Falkenberg och Halmstad. Alla har lindriga symtom och ingen vårdas på sjukhus. Guide till var du hittar information om coronaviruset I Region Halland följer vi de rekommendationer och riktlinjer som nationella myndigheter ger när det gäller covid-19 och kompletterar med regionalt material endast...

Hälsoinformatiknytt nr 3 - 2020

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.   Patientvy - fritextfält Övrigt - Uppdaterad Nu finns en VAS-guide som beskriver var i Patientvyn olika uppgifter ska skrivas in och vilka uppgifter som inte ska stå i fritextfält Övrigt. Det som skrivs i detta fält ska inte innehålla text som kan uppfattas som kränkande eller nedvärderande....

IT-stöd i vården

Läkemedelskommittén ställer in utbildningar

Publicerad:

Läkemedelskommittén Halland ställer in seminarium 1 våren 2020: "Gynekologi – menopausal hormonbehandling och vulvabesvär” Vi ställer in utbildningstillfället i Varberg fredagen den 13 mars samt utbildningstillfället i Kungsbacka tisdagen den 17 mars. Läkemedelskommittén Halland prioriterar fortbildning högt, men i den extrema situation som råder med Covid-19 behövs medarbetarna ute i sina verksamheter. Läkemedelskommitténs utbildningssida Kontakt: Tamara Adem

Läkemedel

VAS - DRG-grupperaren uppgraderas fredag 13 mars efter kl 18.00

Publicerad:

Uppgradering till 2020 års DRG-grupperare planeras till den 13/3 efter kl 18.00 Därefter startas omgrupperingen av 2020 års vårdkontakter (besök/vårdtillfällen). Omgrupperingen beräknas ta några dygn, men är inget som påverkar funktionen i DR16. Kontakt: Hadzic Mirjana

HCV RNA analyseras nu i Halmstad

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2020-03-10 Från och med 200310 kommer Mikrobiologen Halmstad att börja analysera Hepatit C RNA (HCV-RNA). Tidigare skickades dessa prover till mikrobiologen i Lund. Precis som innan beställs analysen i VAS och samma provkod gäller (HCVRNA). Rekommenderat provmaterial är PPT-rör (pärlemorfärgat). Analysfrekvens måndag-fredag. Indikation för provtagning: Efter positivt screening-test (anti-HCV) för att avgöra om aktiv hepatit...

Analyser och provtagning

Framtidens vårdinformationsstöd - detta händer just nu

Publicerad:

Region Halland har valt att vara en del av Sussa samverkan och att samverka kring Framtidens vårdinformationstöd (FVIS) för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för medarbetare, patienter och invånare i regionen. - Samtidigt etableras inom Region Halland en programorganisation för FVIS som tillsammans med verksamheten har som mål att nå de önskade nyttor vi vill ha ut av...

IT-stöd i vården

Journalia-AK ersätter Auricula, anmäl er till utbildning!

Publicerad:

Journalia-AK kommer att ersätta Auricula för dosering och uppföljning vid antikoagulantiabehandling from vecka 17. Orsaken till att Auricula läggs ner som system är EU:s förordning för medicintekniska produkter (MDR 2017/745), vilken blir tvingande i maj 2020. Baserat på de krav som ställs enligt MDR avseende utveckling och förvaltning m.m. av medicintekniska produkter, har UCR beslutat att avveckla Auricula Ordinationsstöd.  ...

IT-stöd i vården Läkemedel

Uppdateringen av DRG-grupperare i VAS är framflyttad

Publicerad:

Uppdatering till 2020 års DRG-grupperare som var planerad till 2/3 flyttas fram i veckan, återkommer med nytt datum inom kort ​Därefter startas omgrupperingen av 2020 års vårdkontakter (besök/vårdtillfällen). Omgrupperingen beräknas ta några dygn, men är inget som påverkar funktionen i DR16.

IT-stöd i vården

VAS – Skypeutbildning i diagnosregistrering

Publicerad:

Alla berörda medarbetare ges möjlighet att delta på en Skype-utbildning i konsten att diagnosregistrera på ett korrekt sätt i VAS. Datum: Tisdagen den 15/4 kl 15.00-16.15 Måndagen den 27/4, kl 15.00-16.15 Syfte och lärandemål Säkerställa att diagnosregistrering sker på ett korrekt sätt samt att rätt diagnos väljs. Utbildning i funktionen diagnosregistrering DR16 vid vårdkontakt. Utbildningens innehåll Val av rätt vårdkontakt...

IT-stöd i vården

Önskemål om utbildningar ht 2020 och vt 2021 från Hjälpmedelscentrum

Publicerad:

Här ges möjligheten för er förskrivare/chefer att komma med önskemål kring utbildningar och föreläsningar som ni vill att Hjälpmedelscentrum ska arrangera. Exempel på utbildning kan vara repetitionsutbildning i websesam, temadag eller produktutbildning. Formuläret är öppet 1-31 mars. Därefter kommer vi att sammanställa önskemålen och ta kontakt med er. Vårt utbildningsår sträcker sig från september till maj. Utbildningskatalogen för ht 2020...

Hjälpmedel

VAS - Skypeutbildning - Loggfunktioner

Publicerad:

Vi erbjuder två utbildningstillfällen där all personal som berörs av loggfunktionerna i VAS är välkomna att delta via Skype. Tisdagen den 10/3, kl 15.00 - 16.00 Tisdagen den 17/3, kl 15.00 - 16.00 Utbildningens innehåll Utbildningen grundar sig i de rutiner och manualer som finns inom Region Halland för loggning. Funktionaliteten i VAS kommer att demonstreras under utbildningen. Det kommer...

Restsituation Zyclara kräm

Publicerad:

Zyclara (Imikvimod) kräm beräknas vara restnoterad från slutet av februari till slutet av april enligt information från tillverkaren Meda. För närvarande finns Zyclara tillgänglig på ett fåtal apotek i Halland, men kommer troligen snabbt att ta slut. Zyclara används som behandling av aktiniska keratoser och är med på listan över Rekommenderade läkemedel, som har sammansatts av terapigruppen för Hudsjukdomar. Rekommenderat...

Läkemedel

S-AFP - ändrad mätenhet

Publicerad:

Förändring från och med 3 mars 2020 S-AFP - ändrad mätenhet S-AFP (alfa-Fetoprotein) kommer att rapporteras i enheten kIE/L. Denna förändring är en del i att harmonisera måttenheter för kemianalyser i Sverige, vilket bland annat minskar risken för missförstånd vid informationsutbyte kring patient. En konvertering av resultat från den nya till den gamla enheten kan göras på följande sätt: • Koncentration...

Analyser och provtagning

Uppdatering av DRG-grupperare i VAS

Publicerad:

Uppdatering till 2020 års DRG-grupperare kommer att göras måndagen den 2/3 kl 17.00. Därefter startas omgruppering av 2020-års vårdkontakter (besök/vårdtillfällen). Omgrupperingen beräknas ta några dygn, men är inget som påverkar funktionen i DR16. Med anledning av serverbyte för Windows drift måste uppdateringen av DRG-grupperaren flyttas fram till senare i veckan. Funktionen i DR16 kommer inte att påverkas.

IT-stöd i vården

Dosleveranser vår och sommar 2020

Publicerad:

Inför kommande storhelger rekommenderas att var ute i god tid med beställningar av de läkemedel som inte dosförpackas till dospatienterna. Detta för att allt ska hinna levereras i god tid före helgerna. Här hittar du aktuellt schema med nya stopptider och leveransdagar.

Läkemedel

Hallandskatalogens nyhetsbrev nr 10

Publicerad:

Här kommer periodens nyhetsbrev från Hallandskatalogens förvaltning. Återkoppla gärna med synpunkter och förslag till kommande nyhetsbrev via HAK-ansvarig i din förvaltning. Hallandskatalogens nyhetsbrev, Nummer 10 (2020) (pdf)

Hallandskatalogen

Uppgradering av SITHS-kort under våren

Publicerad:

Under våren 2020 ska alla SITHS-kort uppgraderas. Det innebär att samtliga personer med SITHS-kort behöver ladda ner ett nytt certifikat till sitt kort. Uppgraderingen sker för att det ska vara möjligt att fortsätta att arbeta med de nationella tjänsterna. Till exempel kommer NPÖ, Pascal och att skicka e-recept senare i år kräva att kortet är uppgraderat. Även flera lokala system...

Generell IT-stöd i vården

Nya publicerade rutiner och blanketter för hjälpmedel

Publicerad:

Hjälpmedelscentrum har publicerat nya rutiner och blanketter. Ni hittar dem på sidan om hjälpmedel och under allmän info i websesam. Många är egentligen inte helt nya utan har en bakgrund i det gamla ”Övergripande riktlinjer för hjälpmedel” som togs bort vid årsskiftet. De dokument som det gäller är följande: Hmc: Beställning av hyreshjälpmedel till verksamheter Hmc: Byte av ett förskrivet...

Hjälpmedel

Pascal 2.3, ny version 16 februari

Publicerad:

  Pascal version 2.3 planerades att driftsättas den 16 februari 2020, men ställdes in. Nytt datum kommer inom kort. Nedan följer några av de förändringar som då träder i kraft. För mer information, se Produktionssättning av Pascal 2.3 . Akutstopptid kommer att visas i Läkemedelslistan och i Ny/Ändra förskrivning Akutstopptid är det klockslag som dosapoteket senast behöver få in en...

IT-stöd i vården Läkemedel

Riktade hälsosamtal för 40-åringar – nu börjar de bjudas in

Publicerad:

Region Halland satsar på riktade hälsosamtal för 40-åringar för att ge möjlighet till förbättrade levnadsvanor och därigenom minska risken för hjärt-kärlsjukdom och diabetes typ 2. Hälsosamtalen genomförs av vårdcentralen och nu börjar de sju pilotvårdcentralerna bjuda in sina listade 40-åringar. ​Forskningen kring riktade hälsosamtal ger tydliga bevis att risken för såväl hjärt-kärlsjukdom, diabetes typ 2 och till viss del cancer minskar...

Generell

Hälsoinformatiknytt nr 2 - 2020

Publicerad:

Inom ramen för Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur” har följande beslut/aktiviteter tagits/genomförts: Anteckningstyp Kontaktsjuksköterska inaktiveras Anteckningstyp Kontaktsjuksköterska inaktiveras från och med 1 mars 2020. Under ”kontaktperson” i patientvyn i VAS under fliken ”Fast vårdkontakt” dokumenteras vem som är patientens kontaktsjuksköterska. Här fylls rätt användarnamn, arbetsplats, att det är kontaktsjuksköterska som menas (exempelvis ”Kontaktsjuksköterska kirurgikliniken”) telefonnummer samt...

IT-stöd i vården

1177 Vårdguidens e-tjänster, 11 februari stängs det gamla personalverktyget

Publicerad:

Sedan den 10 juni skapas och hanteras alla nya ärenden i det nya personalverktyget för 1177 Vårdguidens e-tjänster. I och med e-tjänsternas release den 11 februari kommer alla äldre ärenden ha överförts från det gamla till det nya personalverktyget. Var hittar man äldre ärenden? Vårdpersonal kommer att hitta äldre ärenden via länken Visa äldre avslutade ärenden under fliken Alla ärenden...

IT-stöd i vården

Reviderad låneförbindelse för hjälpmedel

Publicerad:

Hjälpmedelscentrum har reviderat låneförbindelsen som skrivs på av låntagaren vid utlämnandet av hjälpmedel. Förändringarna består av förtydliganden om vad som gäller vid, till exempel, resa, försäkringar, reparation, flytt och skötsel. Det är särskilt viktigt att låntagaren har skrivit på och fått information om sitt ansvar vid förskrivning av elrullstolar och hjälpmedel som har ett ekonomiskt högt värde. Vi rekommenderar att...

Hjälpmedel

Bekräftat fall av nya coronaviruset (2019-nCoV) i Sverige

Publicerad:

Idag har det första fallet av nya coronaviruset bekräftats i Jönköping. Risken för spridning i Sverige bedöms fortfarande mycket låg eftersom det rör sig om ett enstaka fall som är omhändertaget enligt de rutiner som finns i Sverige. - Att vi skulle kunna få enstaka fall av nya coronaviruset i Sverige har funnits med i vår beredskap. Detta innebär inte att...

Skypeinformation om ny VAS-version 40.0

Publicerad:

​Ny VAS-version kommer att driftsättas den 26 februari från kl 23.30 - VAS 40.0. Vi erbjuder två tillfällen där alla intresserade kan följa bifogad länk, som efter anmälan, skickas ut via mejl  i anslutning till utbildningstillfället. Anmälan till Kompetensportalen. Information om VAS 40.0 (pdf) Tisdagen den 11/2 kl 15.00-16.00 Måndagen den 17/2 kl 15.00-16.00 Skypeutbildningen sker vid egen dator. Om...

IT-stöd i vården

Flunitrazepam tabletter avregistreras

Publicerad:

Läkemedelsföretaget Mylan har meddelat att Flunitrazepam tabletter 0,5 mg och 1 mg kommer att avregistreras den 31 januari på egen begäran. Inget annat godkänt läkemedel innehållande flunitrazepam finns då på den svenska marknaden. Flunitrazepam har varit avsett för korttidsbehandling av sömnbesvär, samt som lugnande medel inför operationer och kirurgiska ingrepp. Om flunitrazepam trots det har använts under en längre tid...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Ändrade provkoder för Hepatit B analyser

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2020-01-30 VAS-koden "HepB" byter namn till "HBsAg". Vi gör detta namnbytet för att förtydliga innehållet i analysen. Samtidigt ändrar vi nu även innehållet i analysen för VAS-koden "HepA-E". Liksom tidigare utförs serologisk analys av hepatit A, B, C och E: anti-HAV, HBsAg, anti-HCV och anti-HEV, men nu kommer även anti-HBc analyseras samtidigt. Tillägget av anti-HBc...

Analyser och provtagning

Restsituation Pneumovax i endosförpackning

Publicerad:

Det råder för närvarande en restsituation på vaccinet Pneumovax i endosförpackning, som används för aktiv immunisering mot pneumokocker. Restsituationen beräknas pågå till juni 2020 enligt företaget Merck Sharp & Dohme (MSD). Dock finns Pneumovax i förpackningar om 10 st injektioner tillgängliga att rekvirera genom Oriola. Läs mer om rekommendationer för vaccination mot pneumokocker i Terapirekommendationerna Halland samt hos Folkhälsomyndigheten. Varunummer...

Läkemedel

Samlad information om coronaviruset

Publicerad:

Smittskydd Halland samlar all information och rekommendationer om coronaviruset på Vårdgivarwebben. I början av 2020 bekräftades att ett nytt coronavirus har identifierats i staden Wuhan i Kina. Viruset ger feber och symtom från luftvägarna, som hosta och andnöd. Det nya viruset benämnt 2019-nCoV har i dagsläget konstaterats i relativt få fall utanför Kina. Samlad information och rekommendationer för dig som...

Generell

Uppdatering

Publicerad:

Uppdaterat 16.15 Halmstads stadsnäts tidigare påverkan på vissa delar av Region Hallands verksamheter är sedan strax innan klockan 16 lösta. /Tjänsteman i beredskap 2020-01-28   Delar av Halmstad stadsnät ligger nere Just nu ligger delar av Halmstad stadsnät nere med påverkan på flera områden i Halmstad. Mer information kommer. /TIB 2020-01-28 kl 14.20

Generell

Restnotering oral lösning Ventoline (salbutamol)

Publicerad:

Ventoline oral lösning 0,4mg/ml kommer att vara restnoterad under en dryg månads tid med start i februari. Läkemedelskommittén Halland vill ta tillfället i akt att påtala följande: beredningsformen oral lösning av Ventoline har ingen plats i behandlingen av obstruktivitet, varken hos barn eller vuxna. Behandlingen är omodern och för behandling av obstruktiva besvär är det inhalationsberedningar som har god effekt...

Läkemedel

Justerade referensintervall

Publicerad:

Förändring under vecka 6 2020 Justerade referensintervall • Barnreferensintervallen för LDL-kolesterol och triglycerider justeras för att överensstämma med vad som anges i referensintervallstudier. • Den övre referensintervallgränsen för kalium höjs för både barn och vuxna. • U-Calcium/Kreatinin-kvot har tidigare rapporterats utan referensintervall men kommer framöver rapporteras med referensintervallet nedan. Efter förändringen ser referensintervallen ut på följande sätt:   P-LDL-kolesterol 0-5 mån: Referensintervall saknas...

Analyser och provtagning

NCS Öppenvårdstempkurva används i Närsjukvården från 2020-01-27

Publicerad:

NSC Öppenvårdstempkurva används för att dokumentera de läkemedel som ges på mottagning för enstaka eller återkommande behandlingar i öppenvård samt in- och utfarter. De enheter som redan dokumenterar i NCS Öppenvårdstempkurva är; Njur-och Dialysmottagningarna i Halmstad och Varberg Medicinmottagningarna i Varberg Onkologiska behandlingsenheterna, Hallands sjukhus Allergimottagningen och Mottagningen för diabetes och hormonella sjukdomar i Halmstad Läkemedelsinformationen i NCS Öppenvårdstempkurva är...

IT-stöd i vården

Region Halland följer utvecklingen när det gäller coronaviruset

Publicerad:

Smittskydd Halland har upprättat rutiner för att kunna ta emot misstänkta fall på ett adekvat sätt, man följer också läget internationellt samt har tät kontakt med Folkhälsomyndigheten och andra smittskydd. Folkhälsomyndigheten bedömer risken för att smittan ska spridas i det svenska samhället som mycket låg, men det går inte att utesluta att enstaka fall upptäcks i landet. -Vi följer därför...

Hälsoinformatiknytt nr 1 - 2020

Publicerad:

Inom ramen för Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur” har följande beslut/aktiviteter tagits/genomförts: Vårdkontakter – registrering, uppdateringar Uppdatering av följande avsnitt: - förtydligande definition och regler för vårdkontakter som redovisas nationellt. - förtydligande definition av när vård ska registreras som  hemsjukvård kontra hembesök. - telefonkontakt som ej ska registreras som distanskontakt är uppdaterat. - avläsning av mätvärden...

IT-stöd i vården

Restsituation för tablett Metadon flera styrkor

Publicerad:

Metadon Abcur tablett 5 mg, 10 mg respektive 20 mg är restnoterade. Metadon Orion samtliga styrkor är restnoterade. Tillgängliga alternativ för förskrivning och beställning Metadon Abcur 40 mg (delbar i lika stora doser), 25 tabletter, varunummer 115517. Metadon Meda 10 mg (brytskåra finns, men lika stora doser kan ej garanteras), 100 tabletter, varunummer 138826. Orala lösningar är fortsatt tillgängliga för...

Läkemedel

Hallandskatalogens nyhetsbrev nr 9

Publicerad:

Här kommer periodens nyhetsbrev från Hallandskatalogens förvaltning. Återkoppla gärna med synpunkter och förslag till kommande nyhetsbrev via HAK-ansvarig i din förvaltning. Hallandskatalogens nyhetsbrev nr 9 (pdf)    

Hallandskatalogen

Vill du veta mer om långvarig smärta?

Publicerad:

Välkommen på föreläsning om långvarig smärta och smärtrehabilitering. Överläkare Anders Källgård, kurator Susanne Botsjö och sjukgymnast Karin Edler på Smärtrehabiliteringen Hallands sjukhus berättar om folksjukdomen och vad man kan göra åt den. När och var? 23 januari klockan 18.00-19.30 Folkets Hus, Magasingatan 17, Varberg 12 februari klockan 18.00-19.30 Fullriggaren, Hallands sjukhus Halmstad Föreläsningarna är kostnadsfri och ingen anmälan krävs. Läs...

Generell

Restsituation Dalacin vagitorium

Publicerad:

Pfizer har varslat om att det kan uppkomma en restsituation för Dalacin (klindamycin) vagitorium från mitten av januari till början av april. För närvarande finns varan tillgänglig på de flesta apotek i Halland, men detta kan komma att ändras. I Terapirekommendationerna för Region Halland rekommenderas Dalacin vagitorier som tredjehandsalternativ vid bakteriell vaginos efter dekvaliniumklorid (Donaxyl) och metronidazol (vaginalgel Zidoval). Till...

Läkemedel

Bastjänstgöring för läkare införs och AT fasas ut

Publicerad:

Bastjänstgöring (BT) för läkare införs enligt lag 1:a juli 2020 och följer på en ny läkarutbildning som är legitimationsgrundande vilket innebär att AT upphör. BT motiveras av behovet av introduktion i klinisk tjänstgöring i svensk sjukvård. Region Halland har tillsatt en arbetsgrupp vars uppdrag är att föreslå struktur och organisation för BT i Halland. Regler och målbeskrivningar utarbetas av Socialstyrelsen...

Generell

Spasmofen utgår

Publicerad:

Meda AB kommer sluta att tillhandahålla Spasmofen, suppositorium och injektion, på grund av produktionstekniska svårigheter. Läkemedlet kommer därmed att avregistreras på den svenska marknaden. Grossistens lager beräknas ta slut i januari 2020 för suppositorium, i juni 2020 för injektion. Inför den kommande avregistreringen har Uppsala läkemedelsinformationscentral (ULIC) fått in en fråga om behandlingsalternativ till Spasmofen (vid svår stensmärta, när NSAID...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Viktigt! Större kraft kan krävas för att aktivera adrenalinpennan Emerade

Publicerad:

Emerade är förstahandsval för adrenalinpennor enligt Läkemedelskommittén Halland och är den vanligaste pennan hos både halländska patienter och i vårdenheternas akututrustning. Det är därför viktigt att känna till att ett mindre konstruktionsfel för tillfället kan försvåra aktiveringsprocessen och att det kan krävas större kraft för aktivering. Ett konstruktionsfel som innebär att två komponenter i pennan kan haka i varandra och...

Läkemedel

VAS - Skypeinformation om ny VAS version 39.0

Publicerad:

Ny VAS-version kommer att driftsättas onsdagen den 22/1 2020. Vi erbjuder två tillfällen. Anmälan görs via nedanstående länk till Kompetensportalen. Skypeutbildningen sker vid egen dator. Om fler vill sitta tillsammans i ex konferensrum ansluter en till mötesrummet via sin dator. Under utbildningen kommer det att finnas möjligheter att ställa frågor direkt till objektspecialister utifrån innehållet i leveranserna. Tisdagen den 14/1,...

IT-stöd i vården

Uppdaterade rutiner och vårdriktlinjer för hjälpmedel

Publicerad:

Övergripande riktlinjer för hjälpmedel ersätts av Socialstyrelsens skrift Förskrivning av hjälpmedel samt externa rutiner. Rutinerna som är uppdaterade hittar ni under förskriva hjälpmedel på vårdgivarwebben. Några av de förändringar som skett i rutinerna är: Manuell arbetsstol och bilanpassning, där ingår numera leverans/returhämtning hem till/från brukaren i hyran. Komfortrullstol ingår inte längre utan körs ut mot en kostnad till brukare. Avhjälpande...

Hjälpmedel

Utbildning NCS Öppenvårdstempkurva inför enhetlig journalföring av läkemedel på vårdcentralen

Publicerad:

27 januari 2020 startar vårdcentralerna med enhetlig journalföring av läkemedelshantering samt in- och utfarter. Från vecka 1 sker utbildningar! I oktober 2019 fattade Närsjukvården beslut om att införa enhetlig dokumentation och journalföring för all form av läkemedelshantering i NCS Läkemedelsmodul, samt registrering av in- och utfarter. Även de privata vårdgivarna har informerats om införandet av NCS Öppenvårdstempkurva. NCS Läkemedelslista ÖV...

Nu kan patienter själva boka sin tid för provtagning

Publicerad:

Från den 3 december kan patienter som blivit uppmanade att ta prover på Provtagningen Hallands sjukhus Halmstad, Varberg eller Kungsbacka samt Provtagningen Falkenberg själva boka genom att logga in på www.1177.se och boka en tid. Skulle sedan tiden behöva ändras kan de även själva omboka eller avboka sin tid på samma ställe. Möjligheten att komma på drop-in finns kvar för...

Analyser och provtagning

Obduktion av avliden med prionsjukdom

Publicerad:

Obduktion av avlidna med misstänkt eller konstaterad prionsjukdom sker inte på obduktionsavdelningen i Halmstad utan alltid på obduktionsavdelningen, Klinisk patologi i Lund. Detta då Lund har en riskobduktionssal med tillhörande prionlab. Obduktion sker efter överenskommelse. Kontakta alltid neuropatolog innan. För ytterligare information om tillvägagångssättet, se analysförteckningen Avliden obduktion vid misstänkt/konstaterad prionsjukdom. Vid frågor kontakta: Åsa Fred asa.fred@regionhalland.se 131880

Analyser och provtagning

Stöd vid psykisk ohälsa då Hjälplinjen avvecklas

Publicerad:

Den 31 december 2019 avvecklas den nationella Hjälplinjen, en tjänst som erbjuder psykologiskt samtalsstöd via telefon mellan kl. 13-22. Tjänsten tillhandahålls av Inera AB och efter årsskiftet kommer regionerna själva att ansvara för att ge stöd eller vård till de som tidigare ringt Hjälplinjen. Hjälplinjen tar emot ca 14 500 samtal per år och ca 2-3 % av samtalen beräknas...

Webcert: uppdaterad information problem i VDI-miljö

Publicerad:

För att lösa pågående problem med att nå Webcert i VDI-miljön kommer en ny VDI-version att driftsättas 12/12 kl. 07.30. Om användaren är inloggad vid uppgraderingen visas ett meddelande som ber användaren logga ut. Utloggning ska då ske via ”Start”-knappen. Om användaren inte loggar ut kommer sessionen att avslutas, användaren ”slängs ut”. Efter inloggning i den nya versionen ska Webcert...

IT-stöd i vården

Regionfullmäktige har tagit beslut om framtidens vårdinformationsstöd

Publicerad:

Slutgiltigt beslut om det nya vårdinformationsstödet togs idag vid Regionfullmäktiges möte. Region Halland ska samarbeta med övriga regioner inom Sussa samverkan när det gäller det nya vårdinformationsstödet, som bland annat ska ersätta journalsystemet VAS. Regionfullmäktige valde att följa den rekommendation som presenterades inför Regionstyrelsens möte i mitten av november. Region Halland hade att välja mellan att göra en egen upphandling...

IT-stöd i vården

Nu kan man logga in med Freja eID+ på 1177.se

Publicerad:

De invånare som fram till nu loggat in med lösenord och SMS behöver alltså istället skaffa Mobilt Bank-ID, Bank-ID eller Freja eID+. Det innebär att den person ärendet gäller också är den person som loggar in men om personen sedan behöver stöd kan ärendet sedan genomföras tillsammans med till exempel en förälder. Hur skaffar man Freja eID Plus? För att...

Hallandskatalogens nyhetsbrev nr 8

Publicerad:

Här kommer periodens nyhetsbrev från Hallandskatalogens förvaltning: Hallandskatalogens nyhetsbrev, nummer 8 (2019). Återkoppla gärna med synpunkter och förslag till kommande nyhetsbrev via HAK-ansvarig i din förvaltning. Hallandskatalogens nyhetsbrev, Nummer 8 (2019)

Hallandskatalogen

Webcert: problem i VDI-miljö

Publicerad:

Information angående pågående driftstörning Webcert i VDI-miljö. För att lösa pågående problem med att nå Webcert i VDI-miljön planeras driftsättning av en ny VDI-version. Just nu pågår förberedande arbete och tester. Driftsättning kommer att kunna ske tidigast i morgon 12/12. Vi återkommer med mer information under dagen. Manuella driftstoppsrutiner gäller, här hittar du blanketter.

IT-stöd i vården

Nya upphandlade produkter för provtagning och provtransport

Publicerad:

I detta meddelande påtalas några förändringar och nyheter. För fullständig lista med artikelnummer hos websesam och leverantör, se dokumentet här. Stasband med snabblås, flergångs [gallery columns="8" ids="12534"] Websesam art.nr. 606836 Leverantör Becton Dickinson art.nr. 367218 Stasband engångs, vuxen [gallery columns="8" ids="12526"] Websesam art.nr. 606843 Leverantör Codan Triplus AB art.nr. 549OLHT236/ASEP200 För mer information se: http://www.asephealthcare.com/tournistrip.html Videoklipp Stasband engångs vuxen Stasband...

Analyser och provtagning

Remittent ansvarar för kreatininprovtagning inför CT- och MR-undersökning med kontrast på Röntgen Halland

Publicerad:

Från och med 1 januari 2020 ansvarar remittenten för att aktuellt kreatinin är taget inför CT- och MR-undersökning med kontrast vid Röntgenmottagningarna i Kungsbacka, Varberg och Halmstad. Röntgen, som tidigare haft olika rutiner för vem som ansvarat för att kreatininvärde finns, har nu skapat en ny rutin för hela Röntgen Halland. Störst förändring sker vid Röntgenmottagningen i Varberg. Vid Röntgenmottagningarna...

Analyser och provtagning

Hälsoinformatiknytt nr 7 - 2019

Publicerad:

Inom ramen för Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur” har följande beslut/aktiviteter tagits/genomförts:   ID- kontroll Enligt författning är vården skyldig att kontrollera patients identitet och också dokumentera detta. Det finns historiskt avvikelser och händelser där vård givits till ”fel” patient pga brister i identitetskontroll och där utredning/händelseanalys ej har kunnat påvisa i journalen om ID-kontroll har...

IT-stöd i vården

Ny VAS-klinik 10 december: Tudorklinikens Gynmottagning

Publicerad:

På grund av organisationsförändring hos Tudor kvinnoklink blir de en ny klinik i VAS fr o m 10 december – den nya kliniken heter Tudorklinikens Gynmottagning. ​Nya remisskoder i VAS: Halmstad - tudtugyhst Falkenberg - tudtugyfbg

Medspeech - uppdaterad information 2019-12-04

Publicerad:

Vi har nu varit igång i Medspeech i drygt sju dygn och det finns cirka 30 000 dikterade diktat i Medspeech. Förutom några utvecklingsönskemål så har tre frågor av större slag identifierats och här följer kort uppdaterad information gällande dessa. Vi vill även passa på att tipsa om möjligheten att klicka F1-knappen/hjälpknappen när man är inne i Medspeech samt guiderna...

Inloggning på 1177.se kompletteras med Freja eID+ den 10/12

Publicerad:

​Möjligheten att logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster med lösenord och engångskod tas bort den 10 december. Samtidigt införs en ny inloggningsmetod som kompletterar inloggning med BankID: Freja eID+ Idag kan invånaren välja mellan att logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster med e-legitimation (Mobilt BankID eller BankID) eller lösenord och engångskod via sms för att kontakta mottagningar inom hälso- och...

IT-stöd i vården

Webcert uppgraderas tisdag den 3 december

Publicerad:

​Uppgradering av Webcert till 6.5 kommer att ske tisdagen den 3 december kl 19.00-23.00. Under uppgraderingen är Webcert inte tillgängligt. Releasen innehåller ny funktionalitet, förändrad funktionalitet och felrättning. Förändrad funktionalitet,bland annat: Minimal utskrift tas bort. Under januari 2020 kommer 2 nya intyg för arbetsgivare att ersätta denna funktion.* Tydligare FMB-information i högerfältet. Förbättrad hantering av kompletteringsbegäran för vårdadministratörer. "Skyddade personuppgifter"...

Ny VAS-klinik 2 december: Affecta psykiatri

Publicerad:

Måndag den 2 december startar Affecta psykiatri i Halmstad som ny klinik i VAS. ​Affecta är en privat specialistmottagning i psykiatri. Remisskod i VAS: apaffppsyk

Problem att logga in i Medspeech – nytt dikteringssytem

Publicerad:

Driftsättning skedde som planerat den 27 november, men vi har stött på några oönskade effekter och här kommer information om det som bedöms vara viktigast just nu. Att inte kunna logga in med SITHS-kort kan bero på tre olika anledningar: Installationen av Medspeech på den specifika datorn fungerar inte Prova att logga in på annan dator. Inlogg med SITHS-kort med...

IT-stöd i vården

Restsituation Dalacin (klindamycin) oral lösning 15 mg/ml

Publicerad:

Rekommenderad åtgärd För patienter som har sond eller PEG går det bra att använda kapsel Dalacin. Kapseln öppnas då, innehållet slammas upp i vatten och administreras omedelbart. Observera att kapseln inte bör öppnas för intag per oralt direkt via munnen, på grund av risken för skador på esofagus. I Terapirekommendationer Halland anges Dalacin som ett alternativ vid allvarlig penicillinallergi vid...

Läkemedel

Rekommendation för val av behandling med TNF-hämmare

Publicerad:

Inom ramen för de så kallade trepartsöverenskommelserna har TLV, Regionerna samt företagen som tillhandahåller TNF-hämmare genomfört en ny förhandling. Denna förhandling har resulterat i att kostnaderna för läkemedlen har sjunkit ytterligare. Region Hallands sammanhållna rekommendation för TNF-hämmarbehandling är därför nu att: Vid behov av TNF-hämmare är adalimumab eller infliximab förstahandsval, beroende om det är aktuellt med subkutan eller infusionsbehandling. Vid...

Läkemedel

Apoteket byter fakturapartner – Apodoskunder med autogiro måste ansöka om det på nytt

Publicerad:

Apoteket har valt att byta fakturapartner från PayEx till Collector Bank. Bytet sker den 1 december 2019. Bytet gör att det går att få en överblick och/eller att betala sin faktura via Collector Banks hemsida eller app. Idag erbjuder Apoteket två olika sorters fakturor, Månadsfaktura som inte kan delbetalas och Kontokredit som kan delbetalas. Med Collector Bank kommer det endast...

Läkemedel

Blododlingar: Ett stick räcker!

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2019-11-25 När blododling tas ska fyra flaskor, dvs två par med en grön aerob och en orange anaerob flaska i respektive par, fyllas med 10 ml blod vardera. Tidigare har rekommendationen varit att de två flaskparen ska tas från två olika stick/venpunktioner. Nya studier har visat att om de fyra flaskorna tas från samma stick...

Analyser och provtagning

Borttagning av smittmärkning av patientprover

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2019-11-21 Vissa prover från patienter med smittsamma sjukdomar har hittills smittmärkts före transport till laboratorierna. Men patienter kan vara bärare av smittsamma sjukdomar utan att det är känt och en smittmärkning kan medföra att omärkt respektive märkt prov hanteras på olika sätt vilket inte är önskvärt (vårdhandboken). Alla prover (det gäller blodprover men även alla...

Analyser och provtagning

Uppdaterad information gällande driftsättning av Medspeech, det nya systemet för digital diktering i Region Halland

Publicerad:

Driftsättning på s.k. ”pilotenhet”, vårdcentralen Håsten, skedde den 23 oktober. Ett större fel upptäcktes och kunde rättats till relativt omgående. För att ytterligare säkerställa att det fungerar som det ska startades en utökad pilot på vårdcentralen Västra Vall i Varberg den 14 november. När detta skrivs har det fungerat bra även där. Starten på pilotenheterna bekräftar att systemet i sig...

IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 6 - 2019

Publicerad:

Inom ramen för Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur” har följande beslut/aktiviteter tagits/genomförts: För att en enhetlig dokumentation ska göras för återbud och uteblivna besök har ny rutin VAS – Återbud och Uteblivet besök, skapats. Journaltypen Åbub (Återbud/Utebliven) används i de fall det finns behov av att dokumentera ytterligare utöver de noteringar som görs i bokningsunderlaget. För...

IT-stöd i vården

VAS-etiketter med dubbla streckkoder

Publicerad:

Det förekommer att VAS-etiketter skrivs ut över etikettskarvarna vilket ger dubbla streckkoder på VAS-etiketterna, se exempelbilder nedan. Etiketter som har dubbla streckkoder, oavsett hur lite av den extra streckkoden som syns, får absolut inte användas. Det kan vara streckkoder som hör till två olika patienter på samma etikett vilket kan leda till patient- eller provförväxling när proverna registreras på laboratoriet....

Analyser och provtagning

Retur och avvikelse på hjälpmedel till hmc

Publicerad:

I de fall du skickar in en avvikelse på ett hjälpmedel och skickar den i retur till Hjälpmedelscentrum vill vi att du märker upp returlappen med ”avvikelse”. Vi har ett stort in- och utflöde av hjälpmedel. Vi hinner oftast rekonditionera hjälpmedlet innan vi får in avvikelsen, vilket gör det svårt för oss att söka efter orsaken till problemet i efterhand....

Hjälpmedel

Nationell uppföljning av utskrivningsprocessen

Publicerad:

Under vecka 47-48 kommer det att genomföras en nationell punktmätning av patienters upplevelse av utskrivning från sjukhus och den fortsatta vården och omsorgen i hemmet. Mätningen gäller de patienter som skrivs ut under vecka 47 från följande avdelningar på Hallands sjukhus: medicin, geriatrik, kirurgi, ortopedi och psykiatri. Om patienten tackar ja till att delta genomförs en telefonintervju under vecka 47-48....

Generell

Region Halland väljer väg för framtidens vårdinformationsstöd

Publicerad:

Region Halland bör göra gemensam sak med de andra regionerna i Sussa samverkan när det gäller införandet av framtidens vårdinformationsstöd. Det är den rekommendation som de förtroendevalda får efter en omfattande analys. Slutgiltigt beslut tar regionfullmäktige i december. För att möta dagens digitaliseringstakt och invånarnas framtida förväntningar på tillgänglighet och behov av hälso- och sjukvård ska Region Halland införa ett...

IT-stöd i vården

Fusobacterium necrophorum

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2019-11-11 Mikrobiologiska laboratoriet har bytt system för PCR-analyser och kommer numera att analysera prov för F. necrophorum dagligen, måndag-lördag. Analysen är inte längre semi-kvantitativ, d v s bedömningen av stark eller svag DNA-nivå kan inte utföras. Det finns ett bärarskap, framför allt i åldersgruppen 18-25 år. Patientens infektionsstatus bör ligga till grund för eventuell antibiotikabehandling....

Analyser och provtagning

Nutritionsprodukter som utgår och ersätts med nya produkter

Publicerad:

Från och med november månad 2019 förbereder vi för ett nytt nutritionsavtal på grund av ny upphandling. Din förskrivning på vissa produkter kommer att utgå och ersätts automatiskt med en ny förskrivning på nya produkter av liknande sort. Du som förskrivare behöver inte göra någonting. Vi kommer att genomföra nya aktuella förskrivningar successivt under hösten för att säkerställa att ingen...

Hjälpmedel

Dosleveranser jul & nyår 2019

Publicerad:

  Inför de kommande storhelgerna tidigarelägger Apoteket stopptider och leveranser till sina dospatienter så att allt hinner levereras i god tid innan ledigheten.   Ändrade stopp- och leveranstider för Jul & Nyår 2019 hittar du här.   Kom ihåg att vara ute i god tid med beställningar inför jul- och nyårshelgerna! Beställningen av kylvaror behöver vara inne senast 16/12 då...

Läkemedel

Hallandskatalogens nyhetsbrev nr 7

Publicerad:

Här kommer periodens nyhetsbrev från Hallandskatalogens förvaltning: Hallandskatalogens nyhetsbrev, nummer 7 (2019) Återkoppla gärna med synpunkter och förslag till kommande nyhetsbrev via HAK-ansvarig i din förvaltning. Hallandskatalogens nyhetsbrev, Nummer 7 (2019)

Hallandskatalogen

SHBG - ändrat referensintervall för barn

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 12 november 2019 SHBG - ändrat referensintervall för barn En kalibreringsförändring i metoden för SHBG (sex hormone binding globulin/könshormonbindande globulin) kommer att resultera i något lägre mätresultat. Referensintervallet för vuxna påverkas inte av förändringen. För barn justeras referensintervallet neråt och ser efter förändringen ut på följande sätt: S-SHBG Flickor 0-5 år: Referensintervall saknas 6-17 år: Tannerstadium 1: 21...

Analyser och provtagning

Läkemedelskommittén Halland avråder tills vidare förskrivare från att aktivera dosdispensering för personer som önskar patientfinansierad dosdispensering

Publicerad:

Apoteket AB erbjuder en tjänst som innebär att privatpersoner kan få sina läkemedel dosdispenserade och då själva betala för den tjänsten. Läkare kan idag utifrån en patients medicinska behov bedöma att dosdispenserade läkemedel är lämpligt för att få en optimal läkemedelshantering. Patienten betalar då inte för dosdispenseringstjänsten. För dessa patienter har Region Halland upphandlat tjänsten och tecknat avtal med en...

Läkemedel

Vaccin inför influensasäsongen

Publicerad:

Nu går det bra att beställa vaccin inför årets influensasäsong. Läkemedelsdistributören Oriola har fått hem Vaxigrip Tetra med nål (avtalad) i båda förpackningsstorlekarna, 1x0,5 ml och 10x0,5 ml. Leverans sker tisdag-fredag 8-17. Det är viktigt att någon finns på plats att ta emot leveransen under den tiden, då de inte kan garantera vilken leveransdag det blir. Beställ ett större antal...

Avtal tecknat kring beredskapsjouren

Publicerad:

Avtalet mellan Region Halland och Hallandsjouren gäller 2020-01-01 till 2021-12-31 med möjlighet till förlängning. Syftet med den allmänmedicinska beredskapsjouren är att medverka till att förstärka första linjens vård för att kunna bedriva mer vård nära för invånarna i Halland. I uppdraget ingår att utföra konsultation via telefon och videokommunikation, att göra hembesök, bedömning och utfärdande av vårdintyg samt konstaterade av...

INBJUDAN-HemoCue arrangerar tillsammans med Klinisk kemi Halland användarmöte för användare av HEMOCUE WBC DIFF

Publicerad:

Användarmötet arrangeras vid fyra olika tillfällen Varberg 1. Måndag 11 november 2019, 13:30-15:00, konferensrum Bocksten, Hallands sjukhus Varberg, korridoren till höger efter biblioteket 2. Onsdag 13 november 2019, 10:00-11:30, konferensrum Bocksten, Hallands sjukhus Varberg, korridoren till höger efter biblioteket Halmstad 3. Måndag 18 november 2019, 10:00-11:30, konferensrum Barken/Briggen, Hallands sjukhus Halmstad, Huvudentré 4, målpunkt C, plan 4. 4. Måndag 18 november 2019, 13:30-15:00, konferensrum...

Analyser och provtagning

Uppdaterad - Inloggningen med sms och lösenord på 1177.se tas bort – gäller invånare

Publicerad:

För att möta höjda säkerhetskrav på inloggning i digitala tjänster kommer möjligheten att logga in via lösenord och engångskod via sms att tas bort den 3/12. De invånare som idag loggar in med lösenord och SMS behöver istället skaffa BankID. ​1177 Vårdguiden är bland annat en nationell webbplats för invånaren som drivs av Inera i samarbete med regionerna. Idag kan...

Generell IT-stöd i vården

Hematologianalyser byter namn

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 14 oktober 2019 Hematologianalyser byter namn Analysen B-RET-He (Retikulocyt hemoglobin ekvivalent) byter namn till Rtc(B)-MCH och analysen Erc(B)-MCV (Medelcellvoym) kommer byta namn till B-MCV enligt nationell standardnomenklatur (NPU). Analysmetoder och VAS-provkoder är dock oförändrade. Vid frågor kontakta: Specialistläkare Annika Strand Annika.Strand@regionhalland.se Tfn 035-13 18 12

Analyser och provtagning

Medspeech, uppdaterad information driftsättning

Publicerad:

Tidplan för driftsättning av Medspeech, det nya digitala dikteringssystemet i Region Halland. Projektets styrgrupp har beslutat om en ny tidplan: Driftsättning pilot, Vårdcentralen Håsten, är beslutad att ske den 23 oktober (= vecka 43). Om allt går enligt plan innebär det att Medspeech driftsätts för alla andra enheter inom hela Region Halland på morgonen den 27 november (= vecka 48)....

IT-stöd i vården

VAS, Skypeinformation om ny VAS-version 38.0

Publicerad:

Ny VAS-version kommer att driftsättas den 6 november från kl 22.30 - VAS 38.0. Den 19 november kommer ännu en driftsättning, VAS 38.1 (denna leverans kräver inget driftstopp). Vi har valt att informera om båda leveranserna vid informationstillfällen nedan. Måndagen den 21/10 kl 14.00-15.15 Tisdagen den 22/10 kl 15.00-16.15 Leveranserna innehåller utveckling samt förvaltningsärenden. I VAS 38.0 kommer en förbättrad...

IT-stöd i vården

JAK2, kvantitativ kommer att börja analyseras på Klinisk kemi i Halmstad

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 9 oktober 2019 JAK2 Analysen, DNA JAK2 p. V617F mutation, kvantitativ kommer att börja analyseras på Klinisk kemi i Halmstad. Detta innebär att analysen kommer att besvaras med ett siffersvar och inte bara som Påvisbart eller Ej påvisbart som tidigare. Svarskommentarerna kommer med den nya kvantitativa analysen att se ut enligt följande:  <0,042 % Analys av genomiskt DNA...

Analyser och provtagning

VAS, Skypeutbildning i diagnosregistrering

Publicerad:

Alla berörda medarbetare ges möjlighet att delta på en Skype-utbildning i konsten att diagnosregistrera på ett korrekt sätt i VAS. Datum: • Onsdagen den 16/10 kl 15.00-16.00 • Torsdagen den 7/11 kl 15.00-16.00 Syfte och lärandemål: Säkerställa att diagnosregistrering sker på ett korrekt sätt samt att rätt diagnos väljs. Utbildning i funktionen diagnosregistrering DR16 vid vårdkontakt. Utbildningens innehåll: • Val av rätt vårdkontakt...

IT-stöd i vården

Avskiljningsrör för blodprover

Publicerad:

Klinisk kemi Halland får in avskild plasma och serum i olika typer av rör. Många av dessa rör passar inte i laboratoriets nya analysinstrument och provet måste överföras till nytt rör före analys. Detta medför merarbete, förlängda svarstider och ökad risk för patientförväxling. Laboratoriet önskar att nedanstående rör med tillhörande propp ska användas vid avskiljning. Vid avskiljning från NaCitrat-rör, ljusblå...

Analyser och provtagning

Ny leverantör av språktolktjänster från 1 oktober

Publicerad:

​Region Halland har tecknat nytt avtal avseende tolkförmedling. Nu har vi endast en leverantör - DigitalTolk. Nytt är också att du får en väg in till samtliga beställningar och att du enkelt kan se och hantera bokningar, få överblick över avdelningens bokningar, statistik mm. Avdelningen kan ha ett gemensamt inlogg. Beställ inloggning genom att maila till info@digitaltolk.se eller ring 010-199...

Generell

Restsituation Aerius munsönderfallande tablett 5 mg

Publicerad:

På grund av produktionsproblem kommer det uppstå en långvarig brist på Aerius (desloratadin) munsönderfallande tablett 5 mg,  både 30 och 90 st. Preliminärt förväntas restsituationen pågå till andra halvan av 2022. Behandlingsalternativ Andra beredningsformer av desloratadin finns tillgänglig, filmdragerade tabletter 5 mg, munsönderfallande tabletter 2,5 mg samt oral lösning 0,5 mg/ml. På grund av de stora kostnadsskillnader som finns mellan...

Läkemedel

Hallandskatalogens nyhetsbrev nr 6

Publicerad:

Här kommer periodens nyhetsbrev från Hallandskatalogens förvaltning: Hallandskatalogens nyhetsbrev, Nummer 6 (2019) Återkoppla gärna med synpunkter och förslag till kommande nyhetsbrev via HAK-ansvarig i din förvaltning

Hallandskatalogen

Ny analys - Leverspecifika antikroppar

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2019-10-01 Påvisning av specifika antikroppar associerade med Primär biliär cholangit och Autoimmun hepatit Vi introducerar nu en ny analys vilken riktar sig mot utredning av de autoimmuna leversjukdomarna Primär biliär cholangit (PBC) och Autoimmun hepatit (AIH1 och AIH2). Analysen är en immunoblot som kan påvisa specifika antikroppar associerade med de två sjukdomarna och kommer att...

Analyser och provtagning

Indragning av ranitidin i oral beredning

Publicerad:

Vid undersökning av läkemedel innehållande ranitidin från flera tillverkare har man hittat små mängder N-nitrosodimetylamin (NDMA), vilket klassas som ett sannolikt cancerframkallande ämne. Som en tillfällig försiktighetsåtgärd dras samtliga perorala läkemedel som innehåller ranitidin in från apotek och detaljhandel under utredningen. Injektionslösningen av ranitidin kommer dock att finnas kvar under utredningen eftersom den är indicerad för vissa svårt sjuka patientgrupper...

Läkemedel

Balansera mera – kampanj om fallolyckor

Publicerad:

Fallolyckor är enligt Socialstyrelsen den olyckstyp som orsakar flest besök på akutmottagningar, flest sjukhusinläggningar och flest dödsfall. För att minska antalet fallolyckor genomför därför Socialstyrelsen vecka 40 (30 september-6 oktober) kampanjen Balansera mera. Syftet med Balansera mera är att fler ska känna till fallolyckor och framförallt hur vi kan minska risken för att falla. Teman i år är som tidigare;...

Förändrad hantering av blododlingar med misstänkt kontamination

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2019-09-26 Mikrobiologiska laboratoriet ändrar svarsrutinerna vid växt av misstänkt stafylokock eller annan hudbakterie vid växt i enskild blododlingsflaska. Dessa fynd kommer inte längre att meddelas per telefon, utan endast besvaras via remissen, både preliminärsvar och slutsvar. Svaret kompletteras med en kommentar ”Sannolikt kontamination”. Resistensbestämning utförs endast på begäran. Kontakta då Mikrobiologen, tfn 035-131850. Vid frågor...

Analyser och provtagning

Arbetssättet enligt ”sommarspåret” inom Trygg och effektiv utskrivning fortsätter

Publicerad:

Det så kallade ”sommarspåret” som startade den 1 juli 2019 gäller tills nya rutiner och arbetssätt beslutats och implementerats utifrån fortsatt utveckling av processen för Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård. Benämningen ”sommarspåret” togs utifrån att detta arbetssätt startade mitt i sommaren. ”Sommarspåret” innebär en förenklad utskrivningsprocess för utvalda patientgrupper som tidigare planerades med stöd av SIP (samordnad individuell plan),...

Generell

Medspeech, pilot på VC Håsten uppskjuten

Publicerad:

Tyvärr har vi inte kunnat driftsätta Medspeech-piloten på VC Håsten som planerat. Utan att gå in på detaljer så är orsaken att nya tidigare inte identifierade risker/fel hittades vid de sista testerna i den slutliga versionen som var tänkt att driftsättas på VC Håsten. Ett intensivt arbeta pågår för att elimera och rätta till detta men när detta skrivs har...

IT-stöd i vården

Fler operationer ska ske på våra sjukhus

Publicerad:

Fler ortopediska operationer ska göras på Halland sjukhus. Det beslutade regionstyrelsen på sitt septembermöte. Målet är att fler invånare ska få sina behandlingar på hemmaplan, och samtidigt minskas kostnaderna. Halland har ett väl utbyggt system med vårdgaranti där patienter erbjuds vård av upphandlade externa leverantörer när väntetiderna blir för långa i regionens egna verksamheter. Detta har inneburit att Halland i...

Generell

Teofyllin utgår

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 25 september 2019 Teofyllin - utgår Analysen S-Teofyllin utgår från Klinisk kemi Hallands sortiment. Icke akuta beställningar kommer att skickas till Malmö för analys. Vid akuta beställningar ska telefonkontakt tas med laboratoriet och provet transporteras då till närmaste analyserande laboratorium. Vid frågor kontakta: Specialistläkare Hilda Hallander Hilda.Hallander@regionhalland.se Tfn 035-13 45 94

Analyser och provtagning

Medspeech, uppdaterad information gällande det nya digitala dikteringssystemet

Publicerad:

​Uppdaterad information gällande driftsättning av Medspeech, det nya digitala dikteringssystemet i Region Halland. Förseningen av driftsättning VAS 37.0 innebar en veckas förskjutning av tidplanen för Medspeech. Driftsättning pilot, Vårdcentralen Håsten, är beslutad att ske den 25 september. Om allt går enligt plan innebär det att Medspeech driftsätts för alla andra enheter inom Region Halland natten till onsdagen den 23 oktober....

IT-stöd i vården

Nu har Vårdgivarwebben bytt plattform

Publicerad:

Nu har Vårdgivarwebben bytt teknisk plattform till Region Hallands egen WordPresslösning. Webbplatsen har en ny design och en ny navigation (rubriker och länkar). Det kan komma att uppstå störningar i samband med plattformsbytet, exempelvis hur sidor och information ser ut på Vårdgivarwebben. Vi ber därför om er hjälp! Om ni ser något som saknas eller ser konstigt ut kontakta Objektet...

Generell

På väg mot en ny vårdgivarwebb – Nu byter vårdgivarwebben teknisk plattform

Publicerad:

Den 19 september byter Vårdgivarwebben teknisk plattform till Region Hallands egen Wordpresslösning. I samband med detta får webbplatsen en ny design och en ny navigation (rubriker och länkar). Det kan komma att uppstå störningar i samband med plattformsbytet, exempelvis hur sidor och information ser ut på Vårdgivarwebben. Vi ber därför om er hjälp! Om ni ser något som saknas eller...

Generell

Terapirekommendationer Halland byter utseende!

Publicerad:

När? Torsdagen den 19 september.   Varför? De problem vi dragits med vad gäller användarvänlighet har inte gått att lösa på nuvarande plattform. Det är ett av skälen till att Terapirekommendationer Halland flyttar till en ny plattform och i och med det får ett nytt utseende.   Hjälp oss! Återkoppla gärna till oss hur du upplever de nya lösningarna och...

Läkemedel

Inrättat en ”konsult patologläkare”

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR – Klinisk patologi och cytologi 2019-09-06   Vi på Patologen har efter förslag från kliniska kollegor inrättat en ”konsult patologläkare” telefon på nummer 34290. Denna konsulttelefon bemannas av patologläkare och är tänkt för medicinska frågor, d.v.s. ej provtagningstekniska frågor. Telefonen bemannas kontorstid - mån-fre 8.00 – 16.30. D.v.s. inte röda dagar, kvällar, nätter eller helger. Patologens verksamhetsuppdrag, av...

Analyser och provtagning

Hallandskatalogens nyhetsbrev nr 5

Publicerad:

Här kommer periodens nyhetsbrev från Hallandskatalogens förvaltning: Hallandskatalogens nyhetsbrev, Nummer 5 (2019) Återkoppla gärna med synpunkter och förslag till kommande nyhetsbrev via HAK-ansvarig i din förvaltning!

Hallandskatalogen

VAS, Nytt datum för VAS 37.0 (preliminärt tisdagen 10/9)

Publicerad:

Den planerade driftsättningen av VAS 37.0 ställdes igår in pga problemen med reservkraften på Hallands sjukhus Varberg. Nytt datum (preliminärt tisdagen 10/9) meddelas inom kort. Den 10/9 uppgraderas VAS till en ny version, VAS 37. Det blir ett avbrott med läskopia. Tidplan för uppgraderingen: 22:30 - VAS produktion stoppas - VAS och NCS kan inte nås ca 23:10 - VAS...

IT-stöd i vården

Reservkraft åter i normal drift på Hallands sjukhus Varberg

Publicerad:

Reparation av reservkraftsystem på Hallands sjukhus Varberg blev klar torsdag eftermiddagen (5/9). Systemet är nu åter i normal drift och startar vid eventuellt strömbortfall av yttre elnät för att försörja sjukhuset med nödvändig el. Uppdatering publicerad 2019-09-06 Tidigare nyhet 2019-09-04 – Reservkraft ur funktion Hallands sjukhus Varberg I samband med ett planerat prov av reservkraften vid Hallands sjukhus Varberg igår...

Bedragare utger sig för att komma från Hjälpmedelscentrum

Publicerad:

Vi blir då och då uppmärksammade på att personer med oärliga avsikter utger sig för att komma från Hjälpmedelscentrum eller Hjälpmedelscentralen. Många bedragare har specialiserat sig på att lura äldre. Varna därför gärna äldre personer i din omgivning för detta. Brukare blir alltid kontaktad innan hembesöket Hjälpmedelstekniker eller chaufför hör alltid av sig innan de kommer för att reparera eller...

Hjälpmedel

VAS, ny version den 4 september

Publicerad:

Den 4/9 uppgraderas VAS till en ny version, VAS 37. Det blir ett avbrott med läskopia. Tidplan för uppgraderingen: 22:30 - VAS produktion stoppas - VAS och NCS kan inte nås ca 23:10 - VAS läskopia startas - VAS och NCS kan nås ca 00:50 - VAS läskopia stoppas - VAS och NCS kan inte nås ca 01:00 - VAS...

IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 5 - 2019

Publicerad:

Inom ramen för Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur” har följande beslut/aktiviteter tagits/genomförts: Avgiftsbefriade besök för vissa patienter Då besök bedöms som nödvändigt, antingen på mottagning eller i hemmet och görs på initiativ av Hälso- och sjukvårdspersonal kan i undantagsfall, om vårdsituationen kräver, patientavgiften nedsättas till 0 kronor. Beslutet ska i så fall tas för varje besökstillfälle...

IT-stöd i vården

Skypeinformation om ny VAS-version

Publicerad:

Den 4 september planeras VAS 37.0 levereras. Den nya versionen innehåller rättning- och utvecklingsärenden som vi vill dema och informera kring. Informationen är denna gång cirka 30 minuter. Torsdag 22/8 kl 14.30-15.00 Måndag 26/8 kl 15.00-15.30 Innehållet i leveransen består bland annat av: Sekretessmarkering och Skyddad folkbokföring Bokad tid ligger kvar vid flytt mellan dagsprogram Patient hamnar på rätt dagsprogram...

IT-stöd i vården

Produktionen av Furix Retard upphör

Publicerad:

På grund av ett strategiska och marknadsmässiga övervägande har producenten av Furix Retard beslutat att sluta tillhandahålla produkten från och med 30 september 2019. De produkter som påverkas av producentens beslut är Furix Retard 30 mg 100 st (vnr: 543652) samt på Furix retard 60 mg 100 st (vnr: 543637). I Halland berörs i dagsläget cirka 30 patienter på dosordination...

Läkemedel

Restsituation på Ergenyl Enterotablett 100 mg och 300 mg

Publicerad:

På grund av produktionstekniska problem har det uppstått en restsituation på Ergenyl Enterotablett 300 mg (vnr: 008535) samt på Ergenyl Enterotablett 100 mg (vnr: 008314). I Halland finns endast 48 stycken patienter som idag står på läkemedlet, huvudsakligen med förskrivningar från Psykiatri Halland samt Barn och ungdomskliniken och Medicinklinikerna vid Hallands sjukhus utbudspunkter. Förskrivning har uteslutande skett genom recept –...

Läkemedel

Generell licens för litium

Publicerad:

Läkemedelsverket har beslutat att läkemedel med litium får expedieras mot recept med stöd av en generell licens. Det innebär att förskrivare inte behöver ansöka om licens för enskilda patienter. Beslutet gäller till och med den 30 augusti 2019. Läkemedelsverket har den 10 juli 2019 beviljat dispens om undantag från kravet på enskild licens vid expedition av recept på licensläkemedel innehållande...

Läkemedel

Restsituation Konakion Novum inj

Publicerad:

Pga tillverkningsproblem råder det brist på Konakion Novum 10 mg/ml, 1 ml injektionslösning. Enligt tillverkaren så väntas Konakion Novum åter i lager i mitten av augusti. ​Förlossningsvården i Halland har en hög förbrukning av Konakion och rekommenderas därför både hushålla med redan inköpt Konakion samt söka licens för ersättningsvara (för licensinformation se nyhetsbrev). När det gäller hushållning så är rekommendationen...

Läkemedel

Restsituation Lithionit (avslutad 19-07-19)

Publicerad:

Uppdatering; Enligt besked från tillverkaren ska den tidigare bristsituationen för Lithionit 42 mg depottabletter vara avhjälpt. Vi har en akut restsituation för Lithionit depottabett 42 mg (6 mmol). Bra att se över innan patienten står helt utan tabletter! Dosapotekets lager räcker ca 2 1/2 vecka till och det finns fortfarande ett visst lager på regionens apotek. Det finns inga godkända...

Läkemedel

Hallandskatalogens nyhetsbrev nr 4

Publicerad:

Här kommer periodens nyhetsbrev från Hallandskatalogens förvaltning: Hallandskatalogens nyhetsbrev, Nummer 4 (2019) Återkoppla gärna med synpunkter och förslag till kommande nyhetsbrev via HAK-ansvarig i din förvaltning!

Hallandskatalogen

Ny struktur för Hallands sjukhus omvårdnadsdokumentation

Publicerad:

Under våren 2019 har Hallands sjukhus arbetat för en enhetlig och strukturerad dokumentation i VAS och NCS. Omvårdnadsanamnesen ska utgå från patientens beskrivning av sitt föregående tillstånd och den aktuella situationen och ska vara ett komplement till den medicinska anamnesen. Omvårdnadsepikrisen innehåll har därför förändrats till att enbart vara en sammanfattning av vårdtillfället utifrån ett omvårdnadsperspektiv och innehåller information utifrån...

Läkemedelskommittén Halland bjuder in till en utbildningseftermiddag om sömnsvårigheter

Publicerad:

Läkemedelskommittén Halland bjuder in till en utbildningseftermiddag om sömnsvårigheter - Bättre sömn åt alla?! En fallbaserad föreläsning av Ludger Grote, adjungerad professor, överläkare vid Sömnmedicinska avdelningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vanliga (och några ovanliga) orsaker till sömnstörningar, utredning och behandling av dessa. Hur behandlas sömnsvårigheter i Halland idag? Finns det skillnader mellan evidens och praktik? Sömnskola – vilka möjligheter finns det idag?...

Läkemedel

Telefonin fungerar normalt

Publicerad:

Uppdatering 2019-06-20 kl 8.30 Tele 2 har slutfört sitt arbete för att åtgärda felet med telefonin. I nuläget är det normal funktionalitet och teletrafiken uppges fungera mot samtliga operatörer. Upplever ni nya problem så ta kontakt med ServiceDesk IT och Tele på telefon 010-4761900 anknytning 61900 eller lägg ett ärende i ServiceDesk https://servicedesk.lthalland.se /TIB - Tjänsteman i beredskap   Uppdatering 2019-06-19...

Telefoniproblemen avhjälpta

Publicerad:

Tele 2 meddelar att telefonin nu åter är i normalläge. TeleQ köerna är öppnade för inkommande samtal. Om någon uppmärksammar fortsatta störningar så kontakta ServiceDesk IT/Tele tel 010-4761900 eller lägg ett ärende i https://servicedesk.lthalland.se 2019-06-18 kl 16.00 /TIB – Tjänsteman i beredskap   Tidigare nyhet: Just nu är det svårt att ringa in- och utgående externa samtal till och från...

Generell

Störning i telefonin avhjälpt

Publicerad:

Uppdatering 2019-06-17 kl 21.30 Stabsläget i Region Halland är avslutat. Vid 21-tiden på måndagskvällen fungerade telefonin som vanligt igen och stabsläget kunde avslutas. Regionen återgår därmed till normalläge igen. /TiB, Tjänsteman i beredskap.   Stabsläge i Region Halland på grund av störningar i telefonin. Stabsläge Det är svårigheter att ringa ut och in till Region Hallands sjukvård och övriga verksamheter...

Iohexolclearance nytt namn och ny svarsrutin

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi                                                                                                                                    Förändring fr.o.m. 12 juni 2019 Iohexolclearance - nytt namn och ny svarsrutin Iohexolclearance byter namn till Pt-GFR (Iohexol) relativt. Vid utlämning av resultat från Pt-GFR (Iohexol), kommer det fortsättningsvis lämnas resultat för ”Pt-GFR (Iohexol) relativt” (mL/min/1,73m2) och ”Pt-GFR (Iohexol) absolut” (mL/min). Olika sätt att benämna GFR I litteraturen finns olika sätt att benämna...

Analyser och provtagning

Måndagen den 10 juni driftsätts nya personalverktyget för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Publicerad:

E-tjänsterna kommer vara nedstängda, både för vårdpersonal och invånare från fredagen den 7 juni klockan 14:00. Inloggning i det nya personalverktyget blir möjlig under måndagen den 10 juni, lokal administratör på mottagningen kommer meddela när det är ok att logga in. Inloggning via https://personal.1177.se/ med SITHS-kort Alla nya ärenden hanteras och skapas i det nya personalverktyget, både ärenden från invånare...

IT-stöd i vården

Kreatinin, justerade referensintervall

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi Förändring under vecka 24 2019 Kreatinin - justerade referensintervall Referensintervallen för kreatinin i plasma och urin justeras för att överensstämma med vad som anges i referensintervallstudier. De nya referensintervallen ser ut på följande sätt: P-Kreatinin 0-7 dgr: 27 - 77 µmol/L 8-60 dgr: 14 - 34* µmol/L 2-11 mån: 14 - 34 µmol/L 1-2 år:...

Analyser och provtagning

Absolut GFR, ny analys

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 190603 Förändring under vecka 24 2019 Absolut GFR - ny analys Vid beställning av denna analys på patienter ≥18 år skattas absolut GFR baserat på Kreatinin- och Cystatin C-koncentration. Kännedom om absolut GFR kan vara viktigt vid dosering av läkemedel som utsöndras via njurarna. Se även tilläggsinformation om ”Beräkning av absolut GFR”. VAS-provkod: GFRABS. Lägg...

Analyser och provtagning

Ny visning av hur du skriver intyg för sjukresa på webben, Kungsbacka

Publicerad:

Enligt regelverket kan du som är legitimerad personal utfärda intyg för sjukresor, om din patient inte har förmågan att ta sig till eller från vården på grund av hälsoskäl. För patienter som är över 85 år krävs inget intyg. Från den 23 april kan du utfärda ett intyg för sjukresa på webben. Då lanserades vår nya webbportal. Som ett led...

IT-stöd i vården

Ny diagnostik för gastrovirus

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2019-05-22 Vi inför med start 2019-05-27 PCR-baserad diagnostik för gastrovirus. Metoden påvisar rotavirus, sapovirus, norovirus, adenovirus och astrovirus och ersätter tidigare antigen-baserad diagnostik för rota- och adenovirus. För beställning använd VAS-kod Fvirus. Analysen kostar 398 SEK (internt pris) och 499 SEK (externt pris). I samband med metodbyte ändrar vi också provtagningsmaterial. Provet skall tas i...

Analyser och provtagning

VAS, tid för automatlås har ändrats

Publicerad:

Bakgrund I VAS version 36.0 som installerades i Region Halland 190508 levererades en rättning som innebär att JO1 – Automatlås för journalanteckning sker även när inloggad användare öppnar egen anteckning för komplettering/korrigering om det sker 24 timmar efter att anteckningen skrevs. Historik skapas. Funktionen fanns sedan tidigare när inloggad användare är annan användare än journalanteckningens ”Vårdgivare” (HOSP) i Huvud. Tid...

IT-stöd i vården

Provtagning Halmstad och Falkenberg, ändrade öppettider fr o m 7 juni

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 2019-05-20 Fr.o.m. vecka 23 (7 juni) ändras öppettiderna för Klinisk kemis provtagningar i Halmstad och Falkenberg. Halmstad Måndag - torsdag  kl. 07.15 - 15.30 Fredag  kl. 07.15 - 12.00 Ny tid Falkenberg Måndag - torsdag  kl. 07.30 - 16.15 Ny tid  Lunchstängt 12.00 - 12.45 Fredag  kl. 07.30 - 12.45 Ny tid Vid frågor kontakta: Avdelningschef Elisabeth Astell...

Analyser och provtagning

Hmc: Minimässa i Halmstad 28/5

Publicerad:

Tisdag 28/5 kl. 10-14 bjuder hmc tillsammans med leverantörer in till visning av nytt sortiment av positioneringskuddar på hmc Halmstad. Ingen föranmälan. Nytt sortiment gäller från maj månad och upphandlade leverantörer är Care of Sweden, Uriform, Togemo och Etac. Sortimentsguider publiceras inom kort.

Hjälpmedel

Restsituation Mianserin

Publicerad:

Dosapoteket meddelar att Mianserin 10 mg är restnoterat från tillverkaren. Lagret räcker till slutet av maj och nästa leverans kommer tidigast i slutet av juli. För receptpatienter ser det ut att finnas risk för en bristsituation (förutsatt att patienten har behov av att hämta ut ny medicin under restperioden) på samtliga styrkor. Preliminära tillgänglighetsdatum: Mianserin 10 mg 23 juli 2019 ...

Läkemedel

Hälsoinformatiknytt nr 4 - 2019

Publicerad:

Inom ramen för Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur” har följande beslut/aktiviteter tagits/genomförts: Ny rutin är framtagen för hur SIP ska dokumenteras och registreras i VAS. Se länk SIP - samordnad individuell vårdplan, Gemensam dokumention och registrering För mer info kontakta: Britt-Inger Pettersson eller Irene Eriksson Registrerat recept i NCS ”Cytostatikabehandling” har tagits bort och ersatts med ”Onkologisk...

IT-stöd i vården

Nya VAS-kliniker 21 maj

Publicerad:

Tisdag den 21 maj startar Lotusläkarna och Sara Parsifar Specialistläkare allmänmedicin, två privata vårdenheter i Kungsbacka, som nya kliniker i VAS. Remisskoder i VAS: Lotusläkarna - hblolalak Sara Parsifar - dpsapalak

IT-stöd i vården

Du behövs i kampanjen Förnya dina recept inför sommaren

Publicerad:

Årets kampanj för att få fler invånare att förnya sina recept innan den 17 juni har börjat. Detta är ett sätt att minska belastningen i sommar – samtidigt som risken att någon står utan medicin minskar. Du som arbetar inom vården och möter patienter är kampanjens viktigaste budbärare. För att vi ska nå så bra resultat som möjligt kan du...

Generell

Ny information om sökordet Identitetskontroll i VAS

Publicerad:

I Hälsoinformatiknytt nr 3 informerades om att ett obligatoriskt och tvingande sökord ”ID-kontroll” med tabellvärde (valbara alternativ i lista) skulle införas i ett antal VAS-journaltyper i Region Halland. Bakgrunden är att information som finns i en journal är korrekt och tillhör rätt patient. Kontroll och dokumentation av patientens identitet är författningsreglerat. Det finns ett reellt problem med avvikelser kopplat till...

IT-stöd i vården

Restsituation Alfadil, Alfadil BPH, doxazosin

Publicerad:

Vi står inför en restsituation för Alfadil, Alfadil BPH och generiskt doxazosin. Än så länge har något apotek i varje kommun kvar doxazosin i lager, men bristen börjar bli kännbar för patienterna. Preliminära tillgänglighetsdatum: • Generiskt doxazosin (4 mg) Åter tillgängligt. • Alfadil, Alfadil BPH (4 mg, 8mg) Sista halvan av augusti månad Rekommenderad åtgärd För indikation BPH/LUTS eller njursten...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Hallandskatalogens nyhetsbrev nr 2

Publicerad:

Syftet med Hallandskatalogens nyhetsbrev är att presentera nyheter och påminna om funktioner som ibland glöms bort. Nyhetsbrevet kommer cirka en gång per månad under 2019. ​Hallandskatalogens nyhetsbrev, nummer 2 (2019)

Hallandskatalogen

Provtagning och laboratorieanalyser – utbildning för sommarvikarier

Publicerad:

INBJUDAN till utbildning i provtagning och laboratorieanalyser för sommarvikarier som ska arbeta på vårdcentralslaboratorium. Plats Måndag 27 maj 2019, 09.00-16.00, konferensrum Barken/Briggen, Hallands sjukhus Halmstad, Huvudentré 4, målpunkt C, plan 4. Onsdag 5 juni 2019, 09.00-16.00, konferensrum Kulknappen, Hallands sjukhus Varberg, korridoren till höger efter biblioteket Program Utbildningen omfattar både teori och praktik i följande Provtagningsanvisningar, kvalitetssäkring Kapillär provtagning HemoCue...

Analyser och provtagning

HemoCue WBC DIFF – Ny internkontroll

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR: Region Halland har nu upphandlat en driftkontroll för kvalitetssäkring av analysresultat från HemoCue WBC och HemoCue WBC DIFF. Alla verksamheter som använder instrumentet ska införa kontrollen. Rutinen med patientjämförelse mellan verksamhet och Klinisk kemi Halland upphör. Produkten består av en kartong med tre kontrollflaskor med olika resultatnivåer. På grund av att hållbarheten är relativt kort upprättas en leveransplan...

Analyser och provtagning

Anmälan och avanmälan till Hmc:s utbildningar

Publicerad:

Alla anmälningar och avanmälningar till Hmc:s utbildningar går under perioden 6/5-29/5 till Marina.Olsson@regionhalland.se Detta eftersom kompetensportalen där vi publicerar våra utbildningar byts ut. Mer information om våra utbildningar och anmälan, se sidan om utbildningar.

Hjälpmedel

Att hantera restsituationen Anafranil-Klomipramin

Publicerad:

Vi har en akut restsituation för Anafranil/Klomipramin tabett 10mg och 25mg där alla förpackningsstorlekar och utbytbara alternativ är restnoterade. Bra att se över innan patienten står helt utan tabletter! Preliminära tillgänglighetsdatum: - Anafranil 10mg i början av juni 2019 - Anafranil 25mg i mitten, slutet av maj 2019 - Klomipramin 10mg i början av augusti 2019 - Klomipramin 25mg i...

Läkemedel

Nytt i Hallandskatalogen 24 april 2019

Publicerad:

Den 24 april driftsattes en ny version av Hallandskatalogen. ​I dokumentet nedan presenteras förändringarna i denna version: Nytt i Hallandskatalogen 24 april 2019 Frågor? Kontakta Hallandskatalogen

Hallandskatalogen

LD och Östradiol: justerade referensintervall

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 2019-04-16 Förändring fr.o.m. 17 april 2019 LD och Östradiol - justerade referensintervall P-LD Barnreferensintervallet för LD justeras för att överensstämma med vad som anges i referensintervallstudier. Referensgränserna för vuxna förblir oförändrade. Efter förändringen ser referensintervallet ut på följande sätt: 0-14 dgr: 0 - 18,8 μkat/L 15 dgr-5 mån: 0 - 7,1 μkat/L 6 mån-3 år: 2,2...

Analyser och provtagning

Nu kan du skriva intyg för sjukresa på webben – vi visar hur!

Publicerad:

Från den 23 april kan du utfärda ett intyg för sjukresa på webben. Då lanserar vi vår nya webbportal. Enligt regelverket kan du som är legitimerad personal utfärda intyg för sjukresor, om din patient inte har förmågan att ta sig till eller från vården på grund av hälsoskäl. För patienter som är över 85 år krävs inget intyg. Som ett...

Generell

Webcert Ny uppgradering tisdagen den 16 april

Publicerad:

Uppgradering av Webcert till 6.3 kommer att ske tisdagen den 16 april kl. 19.00-23.00. Under uppgraderingen är Webcert inte tillgänglig. Releasen innehåller ny funktionalitet, förbättrad funktionalitet och en felrättning. NY FUNKTIONALITET FMB-varning Om den angivna sjukskrivningsperioden överstiger FMB:s rekommenderade sjukskrivningstid uppmärksammas användaren på att ge en motivering. Dölja högerfältet Användaren ges möjlighet att dölja högerfältet för att ge fullt fokus...

Hallandskatalogens nyhetsbrev nr 1

Publicerad:

Syftet med Hallandskatalogens nyhetsbrev är att presentera nyheter och påminna om funktioner som ibland glöms bort. Nyhetsbrevet kommer cirka en gång per månad under 2019.  ​Hallandskatalogens nyhetsbrev, Nummer 1 (2019).pdf

Hallandskatalogen

NCS Läkemedelsmodul ny version den 24 april

Publicerad:

Den 24 april från kl.22:30 påbörjas uppdatering av NCS Läkemedelsmodul till version 5.10. Den aktuella versionen innehåller bl.a. NCS minibackup kompletteras med ordinationslistor för patienter med pågående dagvårdslistor. FASS.se öppnas via knappen FASS i NCS Vid klick på knappen Biverkan, i NCS öppnas fass.se med fokus på avsnittet biverkningar. Rapportera in riskfaktorer till Infektionsverktyget Koppla till tidigare registrering och ändra...

IT-stöd i vården

En ny och uppdaterad regional handbok för våld i nära relationer

Publicerad:

För att öka kunskapen kring våld i nära relationer och för att fler våldsutsatta, våldsutövare och barn som lever med våld i sin vardag ska kunna identifieras och erbjudas hjälp har Region Halland nu givit ut en uppdaterad version av den regionala handboken "Våld i nära relationer". ​2019 års upplaga har lagt fokus på olika parters roller och ansvar men...

Uppdaterad information gällande restsituationen för Imovane och generika

Publicerad:

För närvarande finns enstaka förpackningar av Zopiklon 7,5 mg tillgängliga. Var god se bifogad tabell.   Restsituation Imovane och generika Preparat Företag Styrka Förp stl Tillgängligt/rest Kommentar Imovane Meda 5 mg 10 st 8/7 Produktionsproblem 30 st 9/7 Produktionsproblem 100 st 7/6 Produktionsproblem 100x1 24/7 Ej förmån, Produktionsproblem 7,5 mg 10 st 15/7 Produktionsproblem 30 st 25/7 Produktionsproblem 100 st...

Hälsoinformatiknytt nr 3 - 2019

Publicerad:

Inom ramen för Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur” har följande beslut/aktiviteter tagits/genomförts: Sökord Identitetskontroll med tabellvärden Sökord Identitetskontroll läggs till i merparten av våra journaltyper under maj månad. Sökordet läggs upp med tabellvärde enligt följande: Ej utförd (= Ej kontrollerad) Ej visad (= Patienten har inte kunnat eller velat visa legitimation) Svenskt körkort Pass Identitetskort Bank-ID Känd...

IT-stöd i vården

PSA justerat referensintervall

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 190408 PSA - justerat referensintervall Referensintervallet för S-PSA totalt justeras för att överensstämma med vad som anges i det nationella vårdprogrammet för prostatacancer. Efter förändringen ser det ut på följande sätt: S-PSA Män: <70 år:     <3 µg/L 70-80 år: <5 µg/L >80 år:     <7 µg/L 5-alfareduktashämmare (dutasterid/finasterid) sänker PSA-värdet till hälften inom ett år vid...

Analyser och provtagning

Hematologi: nya analysinstrument medför nya rutiner

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR – Klinisk kemi 2019-04-02 På grund av att Klinisk kemi Halland har ny instrumentering för hematologiska rutinanalyser vill laboratoriet meddela delvis ändrade rutiner samt påminna om andra. Rörfyllnad För bästa analyskvalitet ska rören fyllas tills vakuum tar slut. Laboratoriet accepterar dock rör med mindre fyllnad och har varit generös med att svara ut resultat från underfyllda EDTA-rör. För att...

Analyser och provtagning

VAS nya remisskoder till specialisttandvården

Publicerad:

Under dagen tisdagen den 2 april öppnas nya remisskoder i VAS för remisser till specialisttandvården. tvodonspth - Specialisttandvården Halmstad tvodonsptv - Specialisttandvården Varberg