Direkt till innehållet

Nyhetsarkiv

Hematologianalyser byter namn

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 14 oktober 2019 Hematologianalyser byter namn Analysen B-RET-He (Retikulocyt hemoglobin ekvivalent) byter namn till Rtc(B)-MCH och analysen Erc(B)-MCV (Medelcellvoym) kommer byta namn till B-MCV enligt nationell standardnomenklatur (NPU). Analysmetoder och VAS-provkoder är dock oförändrade. Vid frågor kontakta: Specialistläkare Annika Strand Annika.Strand@regionhalland.se Tfn 035-13 18 12

Analyser och provtagning

Medspeech, uppdaterad information driftsättning

Publicerad:

Tidplan för driftsättning av Medspeech, det nya digitala dikteringssystemet i Region Halland. Projektets styrgrupp har beslutat om en ny tidplan: Driftsättning pilot, Vårdcentralen Håsten, är beslutad att ske den 23 oktober (= vecka 43). Om allt går enligt plan innebär det att Medspeech driftsätts för alla andra enheter inom hela Region Halland på morgonen den 27 november (= vecka 48)....

IT-stöd i vården

VAS, Skypeinformation om ny VAS-version 38.0

Publicerad:

Ny VAS-version kommer att driftsättas den 6 november från kl 22.30 - VAS 38.0. Den 19 november kommer ännu en driftsättning, VAS 38.1 (denna leverans kräver inget driftstopp). Vi har valt att informera om båda leveranserna vid informationstillfällen nedan. Måndagen den 21/10 kl 14.00-15.15 Tisdagen den 22/10 kl 15.00-16.15 Leveranserna innehåller utveckling samt förvaltningsärenden. I VAS 38.0 kommer en förbättrad...

IT-stöd i vården

JAK2, kvantitativ kommer att börja analyseras på Klinisk kemi i Halmstad

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 9 oktober 2019 JAK2 Analysen, DNA JAK2 p. V617F mutation, kvantitativ kommer att börja analyseras på Klinisk kemi i Halmstad. Detta innebär att analysen kommer att besvaras med ett siffersvar och inte bara som Påvisbart eller Ej påvisbart som tidigare. Svarskommentarerna kommer med den nya kvantitativa analysen att se ut enligt följande:  <0,042 % Analys av genomiskt DNA...

Analyser och provtagning

Uppdatering! Restsituation Aerius munsönderfallande tablett 5 mg

Publicerad:

På grund av produktionsproblem kommer det uppstå en långvarig brist på Aerius (desloratadin) munsönderfallande tablett 5 mg, både förpackningar om 30 och 90 tabletter. Preliminärt förväntas restsituationen pågå till andra halvan av 2022. Behandlingsalternativ Andra beredningsformer av desloratadin finns tillgängliga: filmdragerade tabletter 5 mg, munsönderfallande tabletter 2,5 mg samt oral lösning 0,5 mg/ml. På grund av de stora kostnadsskillnader som...

Läkemedel

VAS, Skypeutbildning i diagnosregistrering

Publicerad:

Alla berörda medarbetare ges möjlighet att delta på en Skype-utbildning i konsten att diagnosregistrera på ett korrekt sätt i VAS. Datum: • Onsdagen den 16/10 kl 15.00-16.00 • Torsdagen den 7/11 kl 15.00-16.00 Syfte och lärandemål: Säkerställa att diagnosregistrering sker på ett korrekt sätt samt att rätt diagnos väljs. Utbildning i funktionen diagnosregistrering DR16 vid vårdkontakt. Utbildningens innehåll: • Val av rätt vårdkontakt...

IT-stöd i vården

Avskiljningsrör för blodprover

Publicerad:

Klinisk kemi Halland får in avskild plasma och serum i olika typer av rör. Många av dessa rör passar inte i laboratoriets nya analysinstrument och provet måste överföras till nytt rör före analys. Detta medför merarbete, förlängda svarstider och ökad risk för patientförväxling. Laboratoriet önskar att nedanstående rör med tillhörande propp ska användas vid avskiljning. Vid avskiljning från NaCitrat-rör, ljusblå...

Analyser och provtagning

Ny leverantör av språktolktjänster från 1 oktober

Publicerad:

​Region Halland har tecknat nytt avtal avseende tolkförmedling. Nu har vi endast en leverantör - DigitalTolk. Nytt är också att du får en väg in till samtliga beställningar och att du enkelt kan se och hantera bokningar, få överblick över avdelningens bokningar, statistik mm. Avdelningen kan ha ett gemensamt inlogg. Beställ inloggning genom att maila till info@digitaltolk.se eller ring 010-199...

Generell

Restsituation Aerius munsönderfallande tablett 5 mg

Publicerad:

På grund av produktionsproblem kommer det uppstå en långvarig brist på Aerius (desloratadin) munsönderfallande tablett 5 mg,  både 30 och 90 st. Preliminärt förväntas restsituationen pågå till andra halvan av 2022. Behandlingsalternativ Andra beredningsformer av desloratadin finns tillgänglig, filmdragerade tabletter 5 mg, munsönderfallande tabletter 2,5 mg samt oral lösning 0,5 mg/ml. På grund av de stora kostnadsskillnader som finns mellan...

Läkemedel

Hallandskatalogens nyhetsbrev nr 6

Publicerad:

Här kommer periodens nyhetsbrev från Hallandskatalogens förvaltning: Hallandskatalogens nyhetsbrev, Nummer 6 (2019) Återkoppla gärna med synpunkter och förslag till kommande nyhetsbrev via HAK-ansvarig i din förvaltning

Hallandskatalogen

Ny analys - Leverspecifika antikroppar

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2019-10-01 Påvisning av specifika antikroppar associerade med Primär biliär cholangit och Autoimmun hepatit Vi introducerar nu en ny analys vilken riktar sig mot utredning av de autoimmuna leversjukdomarna Primär biliär cholangit (PBC) och Autoimmun hepatit (AIH1 och AIH2). Analysen är en immunoblot som kan påvisa specifika antikroppar associerade med de två sjukdomarna och kommer att...

Analyser och provtagning

Indragning av ranitidin i oral beredning

Publicerad:

Vid undersökning av läkemedel innehållande ranitidin från flera tillverkare har man hittat små mängder N-nitrosodimetylamin (NDMA), vilket klassas som ett sannolikt cancerframkallande ämne. Som en tillfällig försiktighetsåtgärd dras samtliga perorala läkemedel som innehåller ranitidin in från apotek och detaljhandel under utredningen. Injektionslösningen av ranitidin kommer dock att finnas kvar under utredningen eftersom den är indicerad för vissa svårt sjuka patientgrupper...

Läkemedel

Balansera mera – kampanj om fallolyckor

Publicerad:

Fallolyckor är enligt Socialstyrelsen den olyckstyp som orsakar flest besök på akutmottagningar, flest sjukhusinläggningar och flest dödsfall. För att minska antalet fallolyckor genomför därför Socialstyrelsen vecka 40 (30 september-6 oktober) kampanjen Balansera mera. Syftet med Balansera mera är att fler ska känna till fallolyckor och framförallt hur vi kan minska risken för att falla. Teman i år är som tidigare;...

Förändrad hantering av blododlingar med misstänkt kontamination

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2019-09-26 Mikrobiologiska laboratoriet ändrar svarsrutinerna vid växt av misstänkt stafylokock eller annan hudbakterie vid växt i enskild blododlingsflaska. Dessa fynd kommer inte längre att meddelas per telefon, utan endast besvaras via remissen, både preliminärsvar och slutsvar. Svaret kompletteras med en kommentar ”Sannolikt kontamination”. Resistensbestämning utförs endast på begäran. Kontakta då Mikrobiologen, tfn 035-131850. Vid frågor...

Analyser och provtagning

Arbetssättet enligt ”sommarspåret” inom Trygg och effektiv utskrivning fortsätter

Publicerad:

Det så kallade ”sommarspåret” som startade den 1 juli 2019 gäller tills nya rutiner och arbetssätt beslutats och implementerats utifrån fortsatt utveckling av processen för Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård. Benämningen ”sommarspåret” togs utifrån att detta arbetssätt startade mitt i sommaren. ”Sommarspåret” innebär en förenklad utskrivningsprocess för utvalda patientgrupper som tidigare planerades med stöd av SIP (samordnad individuell plan),...

Generell

Medspeech, pilot på VC Håsten uppskjuten

Publicerad:

Tyvärr har vi inte kunnat driftsätta Medspeech-piloten på VC Håsten som planerat. Utan att gå in på detaljer så är orsaken att nya tidigare inte identifierade risker/fel hittades vid de sista testerna i den slutliga versionen som var tänkt att driftsättas på VC Håsten. Ett intensivt arbeta pågår för att elimera och rätta till detta men när detta skrivs har...

IT-stöd i vården

Fler operationer ska ske på våra sjukhus

Publicerad:

Fler ortopediska operationer ska göras på Halland sjukhus. Det beslutade regionstyrelsen på sitt septembermöte. Målet är att fler invånare ska få sina behandlingar på hemmaplan, och samtidigt minskas kostnaderna. Halland har ett väl utbyggt system med vårdgaranti där patienter erbjuds vård av upphandlade externa leverantörer när väntetiderna blir för långa i regionens egna verksamheter. Detta har inneburit att Halland i...

Generell

Teofyllin utgår

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 25 september 2019 Teofyllin - utgår Analysen S-Teofyllin utgår från Klinisk kemi Hallands sortiment. Icke akuta beställningar kommer att skickas till Malmö för analys. Vid akuta beställningar ska telefonkontakt tas med laboratoriet och provet transporteras då till närmaste analyserande laboratorium. Vid frågor kontakta: Specialistläkare Hilda Hallander Hilda.Hallander@regionhalland.se Tfn 035-13 45 94

Analyser och provtagning

Medspeech, uppdaterad information gällande det nya digitala dikteringssystemet

Publicerad:

​Uppdaterad information gällande driftsättning av Medspeech, det nya digitala dikteringssystemet i Region Halland. Förseningen av driftsättning VAS 37.0 innebar en veckas förskjutning av tidplanen för Medspeech. Driftsättning pilot, Vårdcentralen Håsten, är beslutad att ske den 25 september. Om allt går enligt plan innebär det att Medspeech driftsätts för alla andra enheter inom Region Halland natten till onsdagen den 23 oktober....

IT-stöd i vården

Nu har Vårdgivarwebben bytt plattform

Publicerad:

Nu har Vårdgivarwebben bytt teknisk plattform till Region Hallands egen WordPresslösning. Webbplatsen har en ny design och en ny navigation (rubriker och länkar). Det kan komma att uppstå störningar i samband med plattformsbytet, exempelvis hur sidor och information ser ut på Vårdgivarwebben. Vi ber därför om er hjälp! Om ni ser något som saknas eller ser konstigt ut kontakta Objektet...

Generell

På väg mot en ny vårdgivarwebb – Nu byter vårdgivarwebben teknisk plattform

Publicerad:

Den 19 september byter Vårdgivarwebben teknisk plattform till Region Hallands egen Wordpresslösning. I samband med detta får webbplatsen en ny design och en ny navigation (rubriker och länkar). Det kan komma att uppstå störningar i samband med plattformsbytet, exempelvis hur sidor och information ser ut på Vårdgivarwebben. Vi ber därför om er hjälp! Om ni ser något som saknas eller...

Generell

Terapirekommendationer Halland byter utseende!

Publicerad:

När? Torsdagen den 19 september.   Varför? De problem vi dragits med vad gäller användarvänlighet har inte gått att lösa på nuvarande plattform. Det är ett av skälen till att Terapirekommendationer Halland flyttar till en ny plattform och i och med det får ett nytt utseende.   Hjälp oss! Återkoppla gärna till oss hur du upplever de nya lösningarna och...

Läkemedel

Inrättat en ”konsult patologläkare”

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR – Klinisk patologi och cytologi 2019-09-06   Vi på Patologen har efter förslag från kliniska kollegor inrättat en ”konsult patologläkare” telefon på nummer 34290. Denna konsulttelefon bemannas av patologläkare och är tänkt för medicinska frågor, d.v.s. ej provtagningstekniska frågor. Telefonen bemannas kontorstid - mån-fre 8.00 – 16.30. D.v.s. inte röda dagar, kvällar, nätter eller helger. Patologens verksamhetsuppdrag, av...

Analyser och provtagning

Hallandskatalogens nyhetsbrev nr 5

Publicerad:

Här kommer periodens nyhetsbrev från Hallandskatalogens förvaltning: Hallandskatalogens nyhetsbrev, Nummer 5 (2019) Återkoppla gärna med synpunkter och förslag till kommande nyhetsbrev via HAK-ansvarig i din förvaltning!

Hallandskatalogen

VAS, Nytt datum för VAS 37.0 (preliminärt tisdagen 10/9)

Publicerad:

Den planerade driftsättningen av VAS 37.0 ställdes igår in pga problemen med reservkraften på Hallands sjukhus Varberg. Nytt datum (preliminärt tisdagen 10/9) meddelas inom kort. Den 10/9 uppgraderas VAS till en ny version, VAS 37. Det blir ett avbrott med läskopia. Tidplan för uppgraderingen: 22:30 - VAS produktion stoppas - VAS och NCS kan inte nås ca 23:10 - VAS...

IT-stöd i vården

Reservkraft åter i normal drift på Hallands sjukhus Varberg

Publicerad:

Reparation av reservkraftsystem på Hallands sjukhus Varberg blev klar torsdag eftermiddagen (5/9). Systemet är nu åter i normal drift och startar vid eventuellt strömbortfall av yttre elnät för att försörja sjukhuset med nödvändig el. Uppdatering publicerad 2019-09-06 Tidigare nyhet 2019-09-04 – Reservkraft ur funktion Hallands sjukhus Varberg I samband med ett planerat prov av reservkraften vid Hallands sjukhus Varberg igår...

Bedragare utger sig för att komma från Hjälpmedelscentrum

Publicerad:

Vi blir då och då uppmärksammade på att personer med oärliga avsikter utger sig för att komma från Hjälpmedelscentrum eller Hjälpmedelscentralen. Många bedragare har specialiserat sig på att lura äldre. Varna därför gärna äldre personer i din omgivning för detta. Brukare blir alltid kontaktad innan hembesöket Hjälpmedelstekniker eller chaufför hör alltid av sig innan de kommer för att reparera eller...

Hjälpmedel

VAS, ny version den 4 september

Publicerad:

Den 4/9 uppgraderas VAS till en ny version, VAS 37. Det blir ett avbrott med läskopia. Tidplan för uppgraderingen: 22:30 - VAS produktion stoppas - VAS och NCS kan inte nås ca 23:10 - VAS läskopia startas - VAS och NCS kan nås ca 00:50 - VAS läskopia stoppas - VAS och NCS kan inte nås ca 01:00 - VAS...

IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 5

Publicerad:

Inom ramen för Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur” har följande beslut/aktiviteter tagits/genomförts: Avgiftsbefriade besök för vissa patienter Då besök bedöms som nödvändigt, antingen på mottagning eller i hemmet och görs på initiativ av Hälso- och sjukvårdspersonal kan i undantagsfall, om vårdsituationen kräver, patientavgiften nedsättas till 0 kronor. Beslutet ska i så fall tas för varje besökstillfälle...

IT-stöd i vården

Skypeinformation om ny VAS-version

Publicerad:

Den 4 september planeras VAS 37.0 levereras. Den nya versionen innehåller rättning- och utvecklingsärenden som vi vill dema och informera kring. Informationen är denna gång cirka 30 minuter. Torsdag 22/8 kl 14.30-15.00 Måndag 26/8 kl 15.00-15.30 Innehållet i leveransen består bland annat av: Sekretessmarkering och Skyddad folkbokföring Bokad tid ligger kvar vid flytt mellan dagsprogram Patient hamnar på rätt dagsprogram...

IT-stöd i vården

Produktionen av Furix Retard upphör

Publicerad:

På grund av ett strategiska och marknadsmässiga övervägande har producenten av Furix Retard beslutat att sluta tillhandahålla produkten från och med 30 september 2019. De produkter som påverkas av producentens beslut är Furix Retard 30 mg 100 st (vnr: 543652) samt på Furix retard 60 mg 100 st (vnr: 543637). I Halland berörs i dagsläget cirka 30 patienter på dosordination...

Läkemedel

Restsituation på Ergenyl Enterotablett 100 mg och 300 mg

Publicerad:

På grund av produktionstekniska problem har det uppstått en restsituation på Ergenyl Enterotablett 300 mg (vnr: 008535) samt på Ergenyl Enterotablett 100 mg (vnr: 008314). I Halland finns endast 48 stycken patienter som idag står på läkemedlet, huvudsakligen med förskrivningar från Psykiatri Halland samt Barn och ungdomskliniken och Medicinklinikerna vid Hallands sjukhus utbudspunkter. Förskrivning har uteslutande skett genom recept –...

Läkemedel

Generell licens för litium

Publicerad:

Läkemedelsverket har beslutat att läkemedel med litium får expedieras mot recept med stöd av en generell licens. Det innebär att förskrivare inte behöver ansöka om licens för enskilda patienter. Beslutet gäller till och med den 30 augusti 2019. Läkemedelsverket har den 10 juli 2019 beviljat dispens om undantag från kravet på enskild licens vid expedition av recept på licensläkemedel innehållande...

Läkemedel

Restsituation Konakion Novum inj

Publicerad:

Pga tillverkningsproblem råder det brist på Konakion Novum 10 mg/ml, 1 ml injektionslösning. Enligt tillverkaren så väntas Konakion Novum åter i lager i mitten av augusti. ​Förlossningsvården i Halland har en hög förbrukning av Konakion och rekommenderas därför både hushålla med redan inköpt Konakion samt söka licens för ersättningsvara (för licensinformation se nyhetsbrev). När det gäller hushållning så är rekommendationen...

Läkemedel

Restsituation Lithionit (avslutad 19-07-19)

Publicerad:

Uppdatering; Enligt besked från tillverkaren ska den tidigare bristsituationen för Lithionit 42 mg depottabletter vara avhjälpt. Vi har en akut restsituation för Lithionit depottabett 42 mg (6 mmol). Bra att se över innan patienten står helt utan tabletter! Dosapotekets lager räcker ca 2 1/2 vecka till och det finns fortfarande ett visst lager på regionens apotek. Det finns inga godkända...

Läkemedel

Hallandskatalogens nyhetsbrev nr 4

Publicerad:

Här kommer periodens nyhetsbrev från Hallandskatalogens förvaltning: Hallandskatalogens nyhetsbrev, Nummer 4 (2019) Återkoppla gärna med synpunkter och förslag till kommande nyhetsbrev via HAK-ansvarig i din förvaltning!

Hallandskatalogen

Ny struktur för Hallands sjukhus omvårdnadsdokumentation

Publicerad:

Under våren 2019 har Hallands sjukhus arbetat för en enhetlig och strukturerad dokumentation i VAS och NCS. Omvårdnadsanamnesen ska utgå från patientens beskrivning av sitt föregående tillstånd och den aktuella situationen och ska vara ett komplement till den medicinska anamnesen. Omvårdnadsepikrisen innehåll har därför förändrats till att enbart vara en sammanfattning av vårdtillfället utifrån ett omvårdnadsperspektiv och innehåller information utifrån...

Läkemedelskommittén Halland bjuder in till en utbildningseftermiddag om sömnsvårigheter

Publicerad:

Läkemedelskommittén Halland bjuder in till en utbildningseftermiddag om sömnsvårigheter - Bättre sömn åt alla?! En fallbaserad föreläsning av Ludger Grote, adjungerad professor, överläkare vid Sömnmedicinska avdelningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vanliga (och några ovanliga) orsaker till sömnstörningar, utredning och behandling av dessa. Hur behandlas sömnsvårigheter i Halland idag? Finns det skillnader mellan evidens och praktik? Sömnskola – vilka möjligheter finns det idag?...

Läkemedel

Telefonin fungerar normalt

Publicerad:

Uppdatering 2019-06-20 kl 8.30 Tele 2 har slutfört sitt arbete för att åtgärda felet med telefonin. I nuläget är det normal funktionalitet och teletrafiken uppges fungera mot samtliga operatörer. Upplever ni nya problem så ta kontakt med ServiceDesk IT och Tele på telefon 010-4761900 anknytning 61900 eller lägg ett ärende i ServiceDesk https://servicedesk.lthalland.se /TIB - Tjänsteman i beredskap   Uppdatering 2019-06-19...

Telefoniproblemen avhjälpta

Publicerad:

Tele 2 meddelar att telefonin nu åter är i normalläge. TeleQ köerna är öppnade för inkommande samtal. Om någon uppmärksammar fortsatta störningar så kontakta ServiceDesk IT/Tele tel 010-4761900 eller lägg ett ärende i https://servicedesk.lthalland.se 2019-06-18 kl 16.00 /TIB – Tjänsteman i beredskap   Tidigare nyhet: Just nu är det svårt att ringa in- och utgående externa samtal till och från...

Generell

Störning i telefonin avhjälpt

Publicerad:

Uppdatering 2019-06-17 kl 21.30 Stabsläget i Region Halland är avslutat. Vid 21-tiden på måndagskvällen fungerade telefonin som vanligt igen och stabsläget kunde avslutas. Regionen återgår därmed till normalläge igen. /TiB, Tjänsteman i beredskap.   Stabsläge i Region Halland på grund av störningar i telefonin. Stabsläge Det är svårigheter att ringa ut och in till Region Hallands sjukvård och övriga verksamheter...

Iohexolclearance nytt namn och ny svarsrutin

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi                                                                                                                                    Förändring fr.o.m. 12 juni 2019 Iohexolclearance - nytt namn och ny svarsrutin Iohexolclearance byter namn till Pt-GFR (Iohexol) relativt. Vid utlämning av resultat från Pt-GFR (Iohexol), kommer det fortsättningsvis lämnas resultat för ”Pt-GFR (Iohexol) relativt” (mL/min/1,73m2) och ”Pt-GFR (Iohexol) absolut” (mL/min). Olika sätt att benämna GFR I litteraturen finns olika sätt att benämna...

Analyser och provtagning

Måndagen den 10 juni driftsätts nya personalverktyget för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Publicerad:

E-tjänsterna kommer vara nedstängda, både för vårdpersonal och invånare från fredagen den 7 juni klockan 14:00. Inloggning i det nya personalverktyget blir möjlig under måndagen den 10 juni, lokal administratör på mottagningen kommer meddela när det är ok att logga in. Inloggning via https://personal.1177.se/ med SITHS-kort Alla nya ärenden hanteras och skapas i det nya personalverktyget, både ärenden från invånare...

IT-stöd i vården

Kreatinin, justerade referensintervall

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi Förändring under vecka 24 2019 Kreatinin - justerade referensintervall Referensintervallen för kreatinin i plasma och urin justeras för att överensstämma med vad som anges i referensintervallstudier. De nya referensintervallen ser ut på följande sätt: P-Kreatinin 0-7 dgr: 27 - 77 µmol/L 8-60 dgr: 14 - 34* µmol/L 2-11 mån: 14 - 34 µmol/L 1-2 år:...

Analyser och provtagning

Absolut GFR, ny analys

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 190603 Förändring under vecka 24 2019 Absolut GFR - ny analys Vid beställning av denna analys på patienter ≥18 år skattas absolut GFR baserat på Kreatinin- och Cystatin C-koncentration. Kännedom om absolut GFR kan vara viktigt vid dosering av läkemedel som utsöndras via njurarna. Se även tilläggsinformation om ”Beräkning av absolut GFR”. VAS-provkod: GFRABS. Lägg...

Analyser och provtagning

Ny visning av hur du skriver intyg för sjukresa på webben, Kungsbacka

Publicerad:

Enligt regelverket kan du som är legitimerad personal utfärda intyg för sjukresor, om din patient inte har förmågan att ta sig till eller från vården på grund av hälsoskäl. För patienter som är över 85 år krävs inget intyg. Från den 23 april kan du utfärda ett intyg för sjukresa på webben. Då lanserades vår nya webbportal. Som ett led...

IT-stöd i vården

Ny diagnostik för gastrovirus

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2019-05-22 Vi inför med start 2019-05-27 PCR-baserad diagnostik för gastrovirus. Metoden påvisar rotavirus, sapovirus, norovirus, adenovirus och astrovirus och ersätter tidigare antigen-baserad diagnostik för rota- och adenovirus. För beställning använd VAS-kod Fvirus. Analysen kostar 398 SEK (internt pris) och 499 SEK (externt pris). I samband med metodbyte ändrar vi också provtagningsmaterial. Provet skall tas i...

Analyser och provtagning

VAS, tid för automatlås har ändrats

Publicerad:

Bakgrund I VAS version 36.0 som installerades i Region Halland 190508 levererades en rättning som innebär att JO1 – Automatlås för journalanteckning sker även när inloggad användare öppnar egen anteckning för komplettering/korrigering om det sker 24 timmar efter att anteckningen skrevs. Historik skapas. Funktionen fanns sedan tidigare när inloggad användare är annan användare än journalanteckningens ”Vårdgivare” (HOSP) i Huvud. Tid...

IT-stöd i vården

Provtagning Halmstad och Falkenberg, ändrade öppettider fr o m 7 juni

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 2019-05-20 Fr.o.m. vecka 23 (7 juni) ändras öppettiderna för Klinisk kemis provtagningar i Halmstad och Falkenberg. Halmstad Måndag - torsdag  kl. 07.15 - 15.30 Fredag  kl. 07.15 - 12.00 Ny tid Falkenberg Måndag - torsdag  kl. 07.30 - 16.15 Ny tid  Lunchstängt 12.00 - 12.45 Fredag  kl. 07.30 - 12.45 Ny tid Vid frågor kontakta: Avdelningschef Elisabeth Astell...

Analyser och provtagning

Hmc: Minimässa i Halmstad 28/5

Publicerad:

Tisdag 28/5 kl. 10-14 bjuder hmc tillsammans med leverantörer in till visning av nytt sortiment av positioneringskuddar på hmc Halmstad. Ingen föranmälan. Nytt sortiment gäller från maj månad och upphandlade leverantörer är Care of Sweden, Uriform, Togemo och Etac. Sortimentsguider publiceras inom kort.

Hjälpmedel

Restsituation Mianserin

Publicerad:

Dosapoteket meddelar att Mianserin 10 mg är restnoterat från tillverkaren. Lagret räcker till slutet av maj och nästa leverans kommer tidigast i slutet av juli. För receptpatienter ser det ut att finnas risk för en bristsituation (förutsatt att patienten har behov av att hämta ut ny medicin under restperioden) på samtliga styrkor. Preliminära tillgänglighetsdatum: Mianserin 10 mg 23 juli 2019 ...

Läkemedel

Hälsoinformatiknytt nr 4

Publicerad:

Inom ramen för Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur” har följande beslut/aktiviteter tagits/genomförts: Ny rutin är framtagen för hur SIP ska dokumenteras och registreras i VAS. Se länk SIP - samordnad individuell vårdplan, Gemensam dokumention och registrering För mer info kontakta: Britt-Inger Pettersson eller Irene Eriksson Registrerat recept i NCS ”Cytostatikabehandling” har tagits bort och ersatts med ”Onkologisk...

IT-stöd i vården

Nya VAS-kliniker 21 maj

Publicerad:

Tisdag den 21 maj startar Lotusläkarna och Sara Parsifar Specialistläkare allmänmedicin, två privata vårdenheter i Kungsbacka, som nya kliniker i VAS. Remisskoder i VAS: Lotusläkarna - hblolalak Sara Parsifar - dpsapalak

IT-stöd i vården

Du behövs i kampanjen Förnya dina recept inför sommaren

Publicerad:

Årets kampanj för att få fler invånare att förnya sina recept innan den 17 juni har börjat. Detta är ett sätt att minska belastningen i sommar – samtidigt som risken att någon står utan medicin minskar. Du som arbetar inom vården och möter patienter är kampanjens viktigaste budbärare. För att vi ska nå så bra resultat som möjligt kan du...

Generell

Ny information om sökordet Identitetskontroll i VAS

Publicerad:

I Hälsoinformatiknytt nr 3 informerades om att ett obligatoriskt och tvingande sökord ”ID-kontroll” med tabellvärde (valbara alternativ i lista) skulle införas i ett antal VAS-journaltyper i Region Halland. Bakgrunden är att information som finns i en journal är korrekt och tillhör rätt patient. Kontroll och dokumentation av patientens identitet är författningsreglerat. Det finns ett reellt problem med avvikelser kopplat till...

IT-stöd i vården

Restsituation Alfadil, Alfadil BPH, doxazosin

Publicerad:

Vi står inför en restsituation för Alfadil, Alfadil BPH och generiskt doxazosin. Än så länge har något apotek i varje kommun kvar doxazosin i lager, men bristen börjar bli kännbar för patienterna. Preliminära tillgänglighetsdatum: • Generiskt doxazosin (4 mg) Åter tillgängligt. • Alfadil, Alfadil BPH (4 mg, 8mg) Sista halvan av augusti månad Rekommenderad åtgärd För indikation BPH/LUTS eller njursten...

Läkemedel

Hallandskatalogens nyhetsbrev nr 2

Publicerad:

Syftet med Hallandskatalogens nyhetsbrev är att presentera nyheter och påminna om funktioner som ibland glöms bort. Nyhetsbrevet kommer cirka en gång per månad under 2019. ​Hallandskatalogens nyhetsbrev, nummer 2 (2019)

Hallandskatalogen

Provtagning och laboratorieanalyser – utbildning för sommarvikarier

Publicerad:

INBJUDAN till utbildning i provtagning och laboratorieanalyser för sommarvikarier som ska arbeta på vårdcentralslaboratorium. Plats Måndag 27 maj 2019, 09.00-16.00, konferensrum Barken/Briggen, Hallands sjukhus Halmstad, Huvudentré 4, målpunkt C, plan 4. Onsdag 5 juni 2019, 09.00-16.00, konferensrum Kulknappen, Hallands sjukhus Varberg, korridoren till höger efter biblioteket Program Utbildningen omfattar både teori och praktik i följande Provtagningsanvisningar, kvalitetssäkring Kapillär provtagning HemoCue...

Analyser och provtagning

HemoCue WBC DIFF – Ny internkontroll

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR: Region Halland har nu upphandlat en driftkontroll för kvalitetssäkring av analysresultat från HemoCue WBC och HemoCue WBC DIFF. Alla verksamheter som använder instrumentet ska införa kontrollen. Rutinen med patientjämförelse mellan verksamhet och Klinisk kemi Halland upphör. Produkten består av en kartong med tre kontrollflaskor med olika resultatnivåer. På grund av att hållbarheten är relativt kort upprättas en leveransplan...

Analyser och provtagning

Anmälan och avanmälan till Hmc:s utbildningar

Publicerad:

Alla anmälningar och avanmälningar till Hmc:s utbildningar går under perioden 6/5-29/5 till Marina.Olsson@regionhalland.se Detta eftersom kompetensportalen där vi publicerar våra utbildningar byts ut. Mer information om våra utbildningar och anmälan, se sidan om utbildningar.

Hjälpmedel

Att hantera restsituationen Anafranil-Klomipramin

Publicerad:

Vi har en akut restsituation för Anafranil/Klomipramin tabett 10mg och 25mg där alla förpackningsstorlekar och utbytbara alternativ är restnoterade. Bra att se över innan patienten står helt utan tabletter! Preliminära tillgänglighetsdatum: - Anafranil 10mg i början av juni 2019 - Anafranil 25mg i mitten, slutet av maj 2019 - Klomipramin 10mg i början av augusti 2019 - Klomipramin 25mg i...

Läkemedel

Nytt i Hallandskatalogen 24 april 2019

Publicerad:

Den 24 april driftsattes en ny version av Hallandskatalogen. ​I dokumentet nedan presenteras förändringarna i denna version: Nytt i Hallandskatalogen 24 april 2019 Frågor? Kontakta Hallandskatalogen

Hallandskatalogen

LD och Östradiol: justerade referensintervall

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 2019-04-16 Förändring fr.o.m. 17 april 2019 LD och Östradiol - justerade referensintervall P-LD Barnreferensintervallet för LD justeras för att överensstämma med vad som anges i referensintervallstudier. Referensgränserna för vuxna förblir oförändrade. Efter förändringen ser referensintervallet ut på följande sätt: 0-14 dgr: 0 - 18,8 μkat/L 15 dgr-5 mån: 0 - 7,1 μkat/L 6 mån-3 år: 2,2...

Analyser och provtagning

Nu kan du skriva intyg för sjukresa på webben – vi visar hur!

Publicerad:

Från den 23 april kan du utfärda ett intyg för sjukresa på webben. Då lanserar vi vår nya webbportal. Enligt regelverket kan du som är legitimerad personal utfärda intyg för sjukresor, om din patient inte har förmågan att ta sig till eller från vården på grund av hälsoskäl. För patienter som är över 85 år krävs inget intyg. Som ett...

Generell

Webcert Ny uppgradering tisdagen den 16 april

Publicerad:

Uppgradering av Webcert till 6.3 kommer att ske tisdagen den 16 april kl. 19.00-23.00. Under uppgraderingen är Webcert inte tillgänglig. Releasen innehåller ny funktionalitet, förbättrad funktionalitet och en felrättning. NY FUNKTIONALITET FMB-varning Om den angivna sjukskrivningsperioden överstiger FMB:s rekommenderade sjukskrivningstid uppmärksammas användaren på att ge en motivering. Dölja högerfältet Användaren ges möjlighet att dölja högerfältet för att ge fullt fokus...

Hallandskatalogens nyhetsbrev nr 1

Publicerad:

Syftet med Hallandskatalogens nyhetsbrev är att presentera nyheter och påminna om funktioner som ibland glöms bort. Nyhetsbrevet kommer cirka en gång per månad under 2019.  ​Hallandskatalogens nyhetsbrev, Nummer 1 (2019).pdf

Hallandskatalogen

NCS Läkemedelsmodul ny version den 24 april

Publicerad:

Den 24 april från kl.22:30 påbörjas uppdatering av NCS Läkemedelsmodul till version 5.10. Den aktuella versionen innehåller bl.a. NCS minibackup kompletteras med ordinationslistor för patienter med pågående dagvårdslistor. FASS.se öppnas via knappen FASS i NCS Vid klick på knappen Biverkan, i NCS öppnas fass.se med fokus på avsnittet biverkningar. Rapportera in riskfaktorer till Infektionsverktyget Koppla till tidigare registrering och ändra...

IT-stöd i vården

En ny och uppdaterad regional handbok för våld i nära relationer

Publicerad:

För att öka kunskapen kring våld i nära relationer och för att fler våldsutsatta, våldsutövare och barn som lever med våld i sin vardag ska kunna identifieras och erbjudas hjälp har Region Halland nu givit ut en uppdaterad version av den regionala handboken "Våld i nära relationer". ​2019 års upplaga har lagt fokus på olika parters roller och ansvar men...

Uppdaterad information gällande restsituationen för Imovane och generika

Publicerad:

För närvarande finns enstaka förpackningar av Zopiklon 7,5 mg tillgängliga. Var god se bifogad tabell.   Restsituation Imovane och generika Preparat Företag Styrka Förp stl Tillgängligt/rest Kommentar Imovane Meda 5 mg 10 st 8/7 Produktionsproblem 30 st 9/7 Produktionsproblem 100 st 7/6 Produktionsproblem 100x1 24/7 Ej förmån, Produktionsproblem 7,5 mg 10 st 15/7 Produktionsproblem 30 st 25/7 Produktionsproblem 100 st...

Hälsoinformatiknytt nr 3 2019

Publicerad:

Inom ramen för Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur” har följande beslut/aktiviteter tagits/genomförts: Sökord Identitetskontroll med tabellvärden Sökord Identitetskontroll läggs till i merparten av våra journaltyper under maj månad. Sökordet läggs upp med tabellvärde enligt följande: Ej utförd (= Ej kontrollerad) Ej visad (= Patienten har inte kunnat eller velat visa legitimation) Svenskt körkort Pass Identitetskort Bank-ID Känd...

IT-stöd i vården

PSA justerat referensintervall

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 190408 PSA - justerat referensintervall Referensintervallet för S-PSA totalt justeras för att överensstämma med vad som anges i det nationella vårdprogrammet för prostatacancer. Efter förändringen ser det ut på följande sätt: S-PSA Män: <70 år:     <3 µg/L 70-80 år: <5 µg/L >80 år:     <7 µg/L 5-alfareduktashämmare (dutasterid/finasterid) sänker PSA-värdet till hälften inom ett år vid...

Analyser och provtagning

Hematologi: nya analysinstrument medför nya rutiner

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR – Klinisk kemi 2019-04-02 På grund av att Klinisk kemi Halland har ny instrumentering för hematologiska rutinanalyser vill laboratoriet meddela delvis ändrade rutiner samt påminna om andra. Rörfyllnad För bästa analyskvalitet ska rören fyllas tills vakuum tar slut. Laboratoriet accepterar dock rör med mindre fyllnad och har varit generös med att svara ut resultat från underfyllda EDTA-rör. För att...

Analyser och provtagning

HMC inför sommaren

Publicerad:

Under semesterperioden v. 26-33 har vi en lägre bemanning vilket kan medföra längre svarstider via telefon och mejl inom samtliga områden. Under denna period kommer vi endast att ha akuta utprovningar. Det är därför viktigt att ni lägger in ärenden och förskrivningar i god tid innan semestern så vi kan leverera inom utsatt tid. I Halmstad kommer vi stänga kl....

Hjälpmedel

Tillbud på hmc – farligt avfall

Publicerad:

Vi vill informera om tillbud som har inträffat här på Hjälpmedelscentrum. I samband med retur av hjälpmedel har vi, vid ett antal tillfällen, fått in rakblad, kanyler, sprutor och okänd medicin i form av tabletter. Detta ska inte skickas till oss utan sorteras enligt denna rutin: Avfall – farligt avfall, smittförande och giftiga ämnen

Hjälpmedel

1177.se – moderniserad och i ny design

Publicerad:

1177.se har fått ett nytt utseende och är bättre anpassad till användning i mobiltelefon. Bakom förändringarna ligger ett byte av den tekniska plattformen som också gör det möjligt med kontinuerlig uppgradering och snabb vidareutveckling. E-tjänsterna i 1177 Vårdguiden byter också plattform men det sker inte förrän i maj. Mer information om detta kommer senare. Innehållet på webbplatsen kommer i stort...

VAS utbildning och information via Skype

Publicerad:

Berörda användare erbjuds möjlighet att via Skype delta vid information om nästa VAS-version, VAS 36.0, samt utbildning i Diagnosregistrering, DR16, i VAS. DIAGNOSREGISTRERING, DR16, i VAS  Anmälan via Kompetensportalen där också beskrivning och syfte med utbildningen finns. Måndag 25 april kl 11.00-12.00 Fredag 29 april kl 15.00-16.00 INFORMATION NY VAS-VERSION, VAS 36.0 VAS 36.0 levereras preliminärt den 8 maj och innehåller en del nyutveckling men...

Ny provkod i VAS (B GUL) för blododling med PF-flaska

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2019-03-14 Vid blododling på barn eller svårstucken patient ska PF-flaska (gul kork) användas. Volymen blod får vara 0,5 - 4 mL. Nu finns en provkod i VAS, B GUL, som ska användas för dessa flaskor. Vi vill även påminna om att det är viktigt att VAS-etiketten sitter i rätt riktning, vertikalt, på blododlingsflaskorna. QR-koden och...

Analyser och provtagning

HMC bjuder in till minimässa och visning av lyftselar

Publicerad:

Leverantörer och hjälpmedelscentrums personal kommer visa upphandlat sortiment på lyftselar. Visning tisdag 2 april klockan 9–11, Hjälpmedelscentrum Kungsbacka och tisdag 2 april klockan 13:30–15:30 Hjälpmedelscentrum Halmstad. Föranmälan sker till sara.gunnarsson@regionhalland.se senast 2019-03-26. Vid färre än tio anmälda förbehåller sig HMC rätten att ställa in visningen på aktuell ort.

Hmc Halmstad har stängt sin verksamhet för dagen pga en brand i området

Publicerad:

Uppdaterat 16:30 Branden är nu under kontroll och det är inte längre någon fara för allmänheten. Detta kommer påverka våra leveranser under dagen. Vi har ingen möjlighet att besvara telefon eller mejl eller ta emot besök. Vi följer rekommendationerna från Räddningstjänsten och Polisen och återkommer om händelsen kommer påverka oss även imorgon.

Hjälpmedel

Brand i Kistinge industriområde, Halmstad

Publicerad:

Det brinner i en industrifastighet på Kistinge industriområde, söder om Fyllinge bostadsområde. Berörda förvaltningar i Region Halland är informerade. Hjälpmedelscentrum har stängt sin verksamhet för dagen. Räddningstjänsten har uppmärksammat allmänheten med ett viktigt meddelande, VMA via SMS. Meddelandet är följande: "Det brinner på Stena Recycling i Fyllinge. Stäng fönster, dörrar och ventilation. Stanna inomhus!" Mer information på Halmstad kommuns webbplats...

Generell Hjälpmedel

Kolesterol och Urat: justerade barnreferensintervall

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 20190304 Förändring fr.o.m. 5 mars 2019 Barnreferensintervallen för Kolesterol och Urat justeras för att överensstämma med vad som anges i referensintervallstudier. (Referensgränserna för vuxna förblir oförändrade.) Efter förändringen ser referensintervallen ut på följande sätt: P-Kolesterol 0-5 mån: Referensintervall saknas 6 mån-17 år: 2,7 - 5,5 mmol/L 18-30 år: 2,9 - 6,1 mmol/L 31-50 år: 3,3...

Analyser och provtagning

Hälsoinformatiknytt nummer 2 2019

Publicerad:

Inom ramen för Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur” har följande beslut/aktiviteter tagits/genomförts: Journaltyp Vårdplan (Vpl) Då behovet finns av flera typer av vårdplan sker en förändring i journaltyp Vpl. Journaltypen Vpl utökas med fler sökord. Syftet är att tillgodose behovet av ”Min vårdplan” för cancerrehabiliteringspatienter. Arbetet med att förändra journaltypen Vpl görs under vecka 15 med...

IT-stöd i vården

Hmc Önskemål om utbildning

Publicerad:

Nu ges möjligheten för er förskrivare/chefer att komma med önskemål kring utbildningar och föreläsningar som ni vill att Hjälpmedelscentrum ska arrangera. Exempel på utbildning kan vara repetitionsutbildning i websesam, mekarkurs, temadag eller produktutbildning. Formuläret är öppet 1-31 mars. Därefter kommer vi att sammanställa önskemålen och ta kontakt med er. Vårt utbildningsår sträcker sig från september till maj. Utbildningskatalogen för ht 2019...

Hjälpmedel

HMC stängt för verksamhetsplanering 6/3

Publicerad:

Hjälpmedelscentrum håller stängt den 6/3. Ingen telefontid eller besökstid denna dag. Ni som har leverans på torsdagen 7/3 kommer inte få någon leverans, gäller både dag och natt. En tekniker kommer ha beredskap under dagen. Beredskapen syftar till att hjälpa brukare i akuta situationer där ärendet inte kan vänta till dagen efter. De hjälpmedel som omfattas av beredskapen är sängar...

Hjälpmedel

Uppdatering av DRG-grupperare i VAS

Publicerad:

Uppdatering till 2019-års DRG-grupperare kommer att göras fredagen den 1/3. Därefter startas omgruppering av 2019-års besök/vårdtillfällen. Omgruppering beräknas ta några dygn, men är inget som påverkar funktionen i DR16.

IT-stöd i vården

Fysisk aktivitet på Recept FaR-orsaker i VAS inaktiveras 7 mars 2019

Publicerad:

Det har framkommit att orsakerna för FaR (Fysisk aktivitet på Recept) används felaktigt i samband med bokningar av besök. Utifrån verksamheternas önskemål inaktiveras därmed FaR-orsakerna i VAS. Vid förskrivning av FaR ska istället "ordinarie orsaker" användas såsom andningsbesvär, neurologisk sjukdom osv. Under hösten 2019 kommer det även göras mindre justeringar/utveckling i VAS för att förenkla förskrivningen av FaR. Förskrivningen av...

Aldosteron: ny metod som analyseras i serum

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 20190221 Förändring fr.o.m. 21 februari 2019 På grund av ny analysmetod för Aldosteron ändrar Region Skåne provtagningsrör till SST-rör (gul propp). Vid samtidig beställning av Aldosteron och Renin kommer fortfarande svar på Aldosteron/Renin-kvot erhållas. Det ska då tas både ett SST-rör (gul propp) för Aldosteron och ett EDTA-rör (lila propp) för Renin. Vid samtidig beställning...

Analyser och provtagning

Återinförande av ImmunoCAP Allergen c5 Ampicilloyl

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 190218 Förändring fr.o.m. 18 februari 2019 Återinförande av ImmunoCAP Allergen c5 Ampicilloyl  I december 2017 återkallade leverantören ImmunoCAP Allergen c5 Ampicilloyl och ImmunoCAP Allergen c6 Amoxicilloyl p.g.a. reducerad stabilitet. Problemet med ImmunoCAP allergen c6 Amoxicilloyl åtgärdades och analysen var återigen tillgänglig i augusti 2018. Nu har man även för ImmunoCAP Allergen c5 Ampicilloyl kunnat fastställa...

Analyser och provtagning

Hmc: Nytt sortiment och ny hantering av lyftselar

Publicerad:

Från 2019-03-01 har Region Halland tillsammans med Region Skåne och Region Blekinge nytt avtal på lyftselar. I samband med avtalsstarten kommer Hjälpmedelscentrum att ändra prissättning på lyftselar från hyra till försäljning. Orsaken är en översyn av inköpspris och hanteringskostnad där bedömningen har gjorts att detta blir billigast för alla parter. Lyftselar som är förskrivna t.o.m. 2019-02-28 kommer debiteras via hyra...

Hjälpmedel

Läkemedelskommittén Halland bjuder in till 2019 års första utbildningseftermiddag!

Publicerad:

Borrelia – hur svårt ska det vara?! Infektionskliniken föreläser om borrelia: Fördjupad information om olika borreliayttringar! Utmaningar i diagnostiken. Utmaningar i symtomatologin! TBE – östkustens gissel problem på västkusten? Smittskyddet föreläser om TBE: Har läget förändrats vad gäller TBE-förekomst i Halland? Hur ska vi rekommendera patienterna vad gäller TBE-vaccination? Highlights från Terapirekommendationer 2019 Läkemedelskommittén informerar: Få ett sammandrag av nyheterna...

Läkemedel

Zopiklon brist på små förpackningar

Publicerad:

Rekommendation från Läkemedelskommittén Halland: -       Som vanligt bör man vara restriktiv med beroendeframkallande sömnmedel! Se det här som ett tillfälle för utsättningsförsök.   -       För de flesta patienter: Försöka hänvisa till att det är en oklar restsituation, att de får hushålla med de tabletter de har. Det här är ett läkemedel som egentligen bara ska användas sporadiskt annars har det...

Läkemedel

Altargo (retapamulin) försvinner

Publicerad:

Tillverkningen av salva Altargo (retapamulin) har upphört och lagret tar nu slut på den svenska marknaden.   Egenvård är förstahandsbehandling vid impetigo: Tvätta bort krustor med tvål och ljummet vatten, eller klorhexidin kutan lösning 1 mg/ml 1 x 2. Var noga med hygienen, använd egen handduk.   Om ovanstående inte hjälper eller vid utbredd impetigo komplettera med läkemedelsbehandling.   I...

Läkemedel

Webcert ny version 12 februari

Publicerad:

Webcert kommer att uppdateras med ny version den 12 februari mellan kl 19.00-21.00. Uppdateringen innebär ett driftstopp av Webcert. Leveransen innehåller flera nyheter, se bifogad information. Nyheter i webcert Kontakt: Thelin Anna A RGS VS IT VÅRD, Sjöholm Monica RGS VS IT VÅRD  

Hälsoinformatiknytt nummer 1 2019

Publicerad:

Inom ramen för Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur” har följande beslut/aktiviteter tagits/genomförts: Vårdkontaktregistrering uppdaterad Dokumentet är uppdaterat enligt nya regler för 2019: Besök som ej genomförs Förtydligande av akut/planerad inskrivning. Förtydligande av dagsjukvård. Uppdatering av  triagering. Uppdatering när det är ett hänvisningsbesök. Förtydligande av flyttning mellan olika kliniker. Tillägg under diagnos och åtgärdsregistrering att med anledning...

IT-stöd i vården

Cefadroxil besvaras S (känslig) i urinprov

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2019-02-07 Cefadroxil kommer nu att besvaras S (känslig) i urinprov för arterna E. coli, Klebsiella, Raultella och Proteus mirabilis. Bedömningen för cefadroxil gäller endast vid okomplicerad urinvägsinfektion (UVI).  Bakterier som är känsliga för cefadroxil är även känsliga för cefotaxim. För övriga arter inom familjen Enterobacteriaceae besvaras inte cefadroxil.  Vid behandling med t ex cefotaxim måste detta undersökas. Vi vill betona...

Analyser och provtagning

P-Glukos: justerat referensintervall

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 190201 Förändring fr.o.m. 7 februari 2019 Referensintervallet för P-Glukos justeras för att överensstämma med vad som anges i referensintervallstudier och läroböcker. Efter förändringen ser det ut på följande sätt: P-Glukos, fasteprov ≤1 dag: 2,6 - 3,3 mmol/L 2-30 dgr: 2,8 - 4,4 mmol/L 31dgr-16 år: 3,3 - 5,6 mmol/L Vuxna: 4,2 - 6,0 mmol/L P-Glukosgräns...

Analyser och provtagning

Fertilitetshormoner: justerade referensintervall

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 190128 Förändring fr.o.m. vecka 6, 2019 Fertilite​tshormoner - justerade referensintervall  Referensintervallen för FSH, LH, Östradiol, Progesteron, Testosteron, SHBG och Testosteron/SHBG-kvot justeras för att överensstämma med vad som anges i referensintervallstudier och läroböcker. De nya referensintervallen införs successivt under vecka 6 2019. Efter förändringen ser de ut på följande sätt: ​S-FSH ​Flickor: 0-5 år: ​Referensintervall saknas...

Analyser och provtagning

Graviditetsenkäten, pilottest i Halland och Skåne

Publicerad:

Graviditetsenkäten är en ny webbaserad patientenkät som riktar sig till gravida och nyblivna mammor. Syftet är att fånga gravida och nyblivna mammors hälsa och erfarenheter av vården under graviditet, förlossning och eftervård för att regioner ska få underlag att utveckla och förbättra vården. Testperiod Den 29 januari startar en åtta veckors testperiod av enkäten i Region Halland och Region Skåne...

Generell

Restsituation på dosapoteket för Amilorid 5 mg och Aotal (Campral) 333 mg. Information från Apoteket

Publicerad:

Amilorid 5 mg Amilorid 5 mg har utgått. För att patienten inte ska bli utan behandling behöver ordinationerna ändras snarast möjligt. Tyvärr finns inget likvärdigt alternativ tillgängligt, närmast är Normorix som innehåller Amilorid men även vätskedrivande Hydroklortiazid. Alternativt finns licenspreparat att ansöka om via Läkemedelsverket, men det kommer troligtvis inte gå att få detta dispenserat i dospåsarna. Bedöm utifrån individ...

Läkemedel

Venprovtagningsset Safety-Lok (butterfly) utgår

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 190117 Förändring fr.o.m. vecka 3 2019 Region Halland har i samråd med leverantören BD beslutat att venprovtagningsset Safety-Lok successivt ska utgå med början under vecka tre 2019. Använd motsvarande venprovtagningsset Push Button från samma leverantör. För mer information inklusive artikelnummer i Websesam, se bifogade dokument samt instruktionsvideo. Kundinformation BD Push Button (PDF-dokument, 219 kB) Produktinformation...

Analyser och provtagning

Hmc, stängda knappval i TeleQ 15/1 och 16/1

Publicerad:

15/1 kl. 11:30-16 Endast knappval Order och leverans är öppet. Övriga knappval är stängda. 16/1 kl. 11:45-16 Knappval order och leverans är stängt. Övriga knappval är öppna som vanligt. En tekniker kommer ha beredskap under mötestiden. Beredskapen syftar till att hjälpa brukare i akuta situationer där ärendet inte kan vänta tills efter mötestidens slut. De hjälpmedel som omfattas av beredskapen...

Hjälpmedel

Status prestandaproblem 1177 Vårdguidens e-tjänster

Publicerad:

Sedan en tid tillbaka har Inera haft prestandaproblem på vårdgivarsidan för 1177 Vårdguidens e-tjänster. Problemen yttrar sig som inloggningssvårigheter och allmän seghet. Den befintliga tekniska plattformen har inte tillräcklig kapacitet och arbetet med att byta ut den pågår. Driftsättning för den nya tekniska plattformen är preliminärt planerad till i slutet på mars. Fram till dess arbetar Inera med att hålla...

IT-stöd i vården

VAS ny version den 30 januari

Publicerad:

Den 30 januari driftsätts VAS 34.0 plus en akuträttning avseende fel i JO1. Inför leveransen erbjuder vi två tillfällen via Skype med information om nyheter och rättningar: Onsdagen den 16/1 kl. 14.00-15.30 Måndagen den 21/1 kl. 14.30-16.00 Anmäl er via Kompetensportalen. Bifogar PP-slinga med detaljerad information om VAS 34.0 som kommer att användas vid Skypemötet. Information VAS 34.0 plus 34.0.01.pptx Ytterligare information...

IT-stöd i vården

Hjälpmedelscentrum håller stängt den 9 januari

Publicerad:

Hjälpmedelscentrum håller stängt för besök den 9 januari kl. 09-13. En tekniker kommer ha beredskap under mötestiden. Beredskapen syftar till att hjälpa brukare i akuta situationer där ärendet inte kan vänta tills efter mötestidens slut. De hjälpmedel som omfattas av beredskapen är sängar och lyftar. För att komma i kontakt med tjänstgörande tekniker ring Hallands sjukhus växel på nummer 035...

Hjälpmedel

Taket för högkostnadsskydd för läkemedel höjs den 1 januari 2019 från 2 250 kronor till 2 300 kronor

Publicerad:

All information om höjningen finns samlad på e-hälsomyndighetens webbplats. På e-hälsomyndighetens webbplats finns: Frågor & Svar om höjningen av högkostnadsskyddet Faktablad om höjningen av högkostnadsskyddet TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, kommer att uppdatera informationen om höjningen av högkostnadsskyddet på sidorna om högkostnadsskyddet på tlv.se i samband med att höjningen träder i kraft.

Läkemedel

Restsituation på dosapoteket för Dolcontin, information från Apoteket

Publicerad:

Det råder för närvarande en restsituation på Dolcontin 5 mg, 10 mg och 30 mg. För att patienten inte ska bli utan behandling behöver ordinationerna ändras snarast möjligt. Alternativ till Dolcontin i vårt dispsortiment kan vara Morfin Alternova 10 mg (ej depotberedning) eller Oxikodon depot i styrkorna 5- 10- 20- och 40 mg. Det är just nu ovisst när Dolcontin...

Läkemedel

Upphandling om framtidens vårdinformationsstöd klar – Region Halland har möjlighet att teckna avtal

Publicerad:

Den 19 december blev det klart att Cambio Healthcare Systems AB kommer att leverera framtidens vårdinformationssystem i den upphandling som gjorts av SUSSA samverkans regioner och landsting. Region Halland är med som optionspartner i upphandlingen och kommer att ha möjlighet att teckna avtal med Cambio Healthcare Systems AB. Det vinnande anbudet ska nu värderas och beslut om Region Halland nyttjar...

Generell IT-stöd i vården

Nya intyg till Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

Publicerad:

Tre nya intyg börjar gälla från i början av 2019. Arbetsförmedlingens läkarintyg (AF00251), för deltagare i program (2019-01-01) Infoblad-vården-läkarintyg Medicinskt utlåtande för inskrivna arbetssökande på Arbetsförmedlingen (2019-02-01) Läkarutlåtande för livränta (FK7808), Försäkringskassan (tillgängligt från och med 2018-12-30) på www.forsakringskassan.se I bifogad länk finns information om vad som gäller avseende intygen, Information om nya intyg 2018-12-17 Informationen kommer sent på grund av att...

Direktsignering i VAS aktiveras

Publicerad:

Efter en längre tids utredning och riskinventering inaktiverades "Direktsigneringsfunktionen" i VAS, JO12, efter beslut om rekommendationer i chefläkargruppen. Bakgrunden var bl a kända avvikelser där enskild anteckning, prov- och/eller undersökningsresultat med patologiska resultat signerats utan åtgärd pga att de dolts i den kollektiva signeringen. Efter inkomna reaktioner och synpunkter brett från verksamheten med exempel på risker att inget blir signerat...

IT-stöd i vården

Hmc: Leveranser av nutrition under jul och nyår

Publicerad:

Hjälpmedelscentrum har öppet och leveranser sker som vanligt alla helgfria vardagar. Men eftersom årets jul- och nyårshelger medför många röda dagar kan leveranstiderna bli något längre än vanligt under denna period. Gör gärna din beställning i god tid!

Hjälpmedel

Hmc: Leveransförseningar av sondnäring

Publicerad:

Leverantören restar sondnäringen Isosource Energy (vårt artikelnummer 43515). Produkten ersätts av Nutrison Energy (vårt artikelnummer 43752) som är en näringsmässigt likvärdig produkt, men från annan leverantör. Den ordinarie produkten beräknas vara åter i lager under vecka 51.

Hjälpmedel

Tidbokning via 1177 – röster från vårdcentralerna

Publicerad:

Sedan i februari 2018 erbjuder alla vårdcentraler i Halland tidbokning via 1177 Vårdguidens e-tjänster. En del vårdcentraler har varit igång ända sedan maj 2017. Torsdagen den 22 november var det återsamling för vårdcentralernas chefer och nyckelpersoner när det gäller tidbokning och verksamhetsplanering. Under eftermiddagen konstaterades att även om Halland ligger i topp i Sverige är vi långt ifrån i mål....

IT-stöd i vården

Nytt i Hallandskatalogen 4 december 2018

Publicerad:

Den 4 december driftsattes en ny version av Hallandskatalogen. Se nedan dokument för en sammanfattning kring förändringarna i denna version: Nytt i Hallandskatalogen 4 december 2018.pdf Frågor? Lägg dem till Hallandskatalogen via Servicedesk.  

Hallandskatalogen

Information om kvarstående fel i JO1 i leveransen VAS 33.0

Publicerad:

I kväll onsdag 5/12, levereras VAS 33.0 och som tidigare meddelats finns det kvarvarande fel i leveransen. Det har dock uppkommit ytterligare ett problem i JO1. Se bifogat dokument för alternativa work arounds. Tacksam om denna information sprids till samtliga användare som dokumenterar i JO1! Problemen har uppkommit efter ett fel rättats, avseende felaktiga radbryt i texteditorn för sökord i journalanteckning....

IT-stöd i vården

Ny version av e-tjänsten Journalen

Publicerad:

Den 5 december driftsätts en ny version av e-tjänsten Journalen. I samband med det levererar Inera ny funktionalitet som ger invånaren möjlighet att se sina journalspärrar från Nationell Spärrtjänst. Det som kommer att visas är: Vilken vårdgivare/vårdenhet som spärren är satt på Eventuell datumintervall för spärren Eventuella undantag för läkemedelsinformation i NPÖ Eventuell tillfällig hävning av spärren För detaljer se...

IT-stöd i vården

Hmc har stängt för möte den 12 december

Publicerad:

På grund av möte stänger Hjälpmedelscentrum för besök den 12 december kl. 9-13. Ingen telefontid under denna tid. En tekniker kommer ha beredskap under mötestiden. Beredskapen syftar till att hjälpa brukare i akuta situationer där ärendet inte kan vänta tills efter mötestidens slut. De hjälpmedel som omfattas av beredskapen är sängar och lyftar. För att komma i kontakt med tjänstgörande...

Hjälpmedel

Webcert, Fortsatta problem med statusuppdateringar från Webcert till VAS

Publicerad:

Inera har sedan en vecka tillbaka problem med förseningar i statusuppdateringar från Webcert till VAS. Enligt besked från Inera påverkar detta inte intygsflödet mot Försäkringskassan och Transportstyrelsen, alla intyg kommer fram till intygsmottagaren. Statusuppdateringarna kommer fram men det kan ta upp till ett dygn innan de kommer till VAS. Konsekvenser i VAS är: Det skapas ingen ny rad i intygsöversikten...

IT-stöd i vården

5 december nytt datum för driftsättning av VAS 33.0

Publicerad:

Driftsättningen den 28/11 ställdes in pga de tekniska problem som drabbade hela Region Hallands IT-system under onsdagen. Ny driftsättning planeras den 5/12. VAS 33.0 levereras från kl 22.30 till cirka 01.30. Det blir ett avbrott med läskopia, se Guide för VAS Läsdatabas Tidplan för uppgraderingen: 22.30 - VAS produktion stoppas - VAS och NCS kan inte nås ca 23:10 -...

IT-stöd i vården

Hjälpmedelscentrum, nätverksfel

Publicerad:

Ett större nätverksfel har orsakat stora störningar onsdag 28/11 för vår verksamhet. Till följd av detta har vi inte kunnat skriva ut följesedlar vid utleverans från lagret under större delen av dagen. För att era beställningar på hjälpmedel skulle nå er i tid valde vi därför att leverera ut en del försändelser med en plocklista bifogad istället för en följesedel....

Hjälpmedel

It-problemet avhjälpt

Publicerad:

Problemen i Region Hallands it-miljö är hittat och åtgärdat. Alla system fungerar igen och sjukvården kan återgå till normala rutiner. De tekniska problemen påverkade stora delar av it-miljön under onsdagseftermiddagen. Både närsjukvården och den akuta vården kunde bedrivas, men med manuella rutiner. - Vi kunde fortsätta bedriva vår verksamhet med bibehållen patientsäkerhet trots en allvarlig it-störning. Det är ett tecken...

Generell

Allvarlig it-störning drabbar Region Halland

Publicerad:

En it-störning slår just nu ut de flesta tekniska system i Region Halland. Både sjukhusen och vårdcentralerna har gått över till manuella rutiner och upprätthåller verksamheten, men planerad vård påverkas. Region Halland har stabsläge på grund av störningarna i it-miljön. - Akut verksamhet bedrivs trots störningarna, men vi arbetar enligt de rutiner vi har i samband med liknande it-störningar. Målet...

Generell

Inställd sårutbildning

Publicerad:

Ankaret Halmstad 5 dec Bocksten Varberg 11 dec På grund av att Region Halland befinner sig i slutskedet av upphandlingen produkter för sårbehandling och gips, flyttas denna sårutbildning med Smith&Nephew fram. Den kommer att ske när nytt avtal är klart. Vid frågor kontakta Regionupphandlingen Jennica Jonstad, 035-13 19 07, Jennica.Jonstad@regionhalland.se

Hälsoinformatiknytt

Publicerad:

Inom ramen för Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur” har följande beslut/aktiviteter tagits/genomförts: Nya anteckningstyper som ska användas kopplat till planer i VAS Som en fortsättning av framtagandet av enhetliga planer i VAS (VAS - Standardiserad vård-, rehabiliterings- och habiliteringsplan) har tre nya anteckningstyper tagits fram som ska användas kopplat till dessa planer: • ”Underlag” ersätter anteckningstyperna Habiliteringsplansunderlag...

IT-stöd i vården

VAS, Journaltypen Rehs byter namn till Reko

Publicerad:

Måndagen den 26/11 byter journaltypen Rehs (Rehabsamordnare) namn till Reko (Rehabkoordinator). Namnbytet slår igenom bakåt i tiden och vid sökning på  journaltyp i landstingsvyn JO7 är det Reko som ska användas för att söka på tidigare gjord dokumentation. Kontakt: Gröndal Anette RGS VS IT VÅRD

IT-stöd i vården

Webcert, nyheter från den 27 november uppdaterad info 27/11

Publicerad:

Webcert 6.1 Ineras Intygstjänst meddelar idag 27/11 att man skjuter på uppgraderingen till Webcert 6.1 pga av att flera landsting har problem med signering. Ny tid för uppgradering är tisdagen den 11/12 mellan kl 19.00 och 22.30. Från den 12/12 finns version 6.1 av Webcert i drift innehållande ett par nyheter som beskrivs i nedanstående dokument. Uppdaterad information 2018-11-22: För...

IT-stöd i vården

Hmc har stängt för möte 21/11 och 22/11

Publicerad:

På grund av möte stänger vi för besök den 21 november kl. 9-13. På grund av möte stänger knappvalet ”order och leverans” den 22 november kl. 11:45-16. Övriga knappval är öppna. En tekniker kommer att ha beredskap under mötestiden. Beredskapen syftar till att hjälpa brukare i akuta situationer där ärendet inte kan vänta tills efter mötestidens slut. De hjälpmedel som omfattas...

Hjälpmedel

Ny version av VAS den 28 november

Publicerad:

VAS 33.0 levereras från kl 22.30 till cirka 01.30. Det blir ett avbrott med läskopia, se Guide för VAS Läsdatabas Tidplan för uppgraderingen: 22.30 - VAS produktion stoppas - VAS och NCS kan inte nås ca 23:10 - VAS läskopia startas - VAS och NCS kan nås ca 01:20 - VAS läskopia stoppas - VAS och NCS kan inte nås...

IT-stöd i vården

Denna webbplats ersätter extranätet

Publicerad:

​Det mesta av innehållet på extranätet är nu överflyttat till Region Hallands webbplats för vårdgivare, det vill säga den som du nu besöker. Vi arbetar löpande med att förbättra webbplatsen när det gäller såväl innehåll som funktion och utseende. Den information som fortfarande ligger kvar på extranätet har hänvisningslänkar från denna webbplats. Då vissa användare kan komma att mista sin...

Generell

Information VAS 33.0 via Skype

Publicerad:

Ny VAS-version den 28 november ​Den 28 november levereras VAS 33.0. Versionen innehåller rättnings- och utvecklingsärenden såsom nya funktioner och eller ändringar i bl a: Provöversikt (LA7) Urval delbesvarade labremisser i LA4 Nytt fält i AN5 för vårdgivarkategori Utveckling av kodregister som berör webtidboken Nytt typsnitt för texteditorn vid journalskrivning Ni erbjuds att delta vid två informationstillfällen via Skype: Onsdagen...

IT-stöd i vården

Nytt i Hallandskatalogen 25 oktober 2018

Publicerad:

Nedan en sammanfattning av förändringarna i denna version. --- Enhetstyp (fliken Verksamhet på enheter och funktioner) har kompletterats med en ny kod för verksamheter som bedriver sin verksamhet helt på distans, till exempel digitala mottagningar: Enhetstyp Används på... Sjukhus Regionens tre sjukhusbyggnader Vårdcentral Verksamheter inom Vårdval Halland (NY!) Distansenhet Verksamheter som bedriver sin vård helt på distans Vid behov av...

Hallandskatalogen

Apotekets nyhetsbrev för Apodos oktober 2018

Publicerad:

          Var god tag del av nyhetsbrev från Apoteket gällande Apodos. Apoteket informerar bland annat om ändrade stopptider och leveranstider inför kommande jul- och nyårshelg. Inför kommande storhelger ber Apoteket oss att vara ute i god tid med beställningar av de läkemedel som inte dosförpackas samt övriga apoteksvaror till patienterna. Detta för att vi ska få...

Läkemedel

Akut restsituation Furix Retard 30 mg och Furix Retard 60 mg Information från dosapoteket och läkemedelsstrategin

Publicerad:

Vi har tidigare informerat om akut restsituation för Furix Retard 30 mg. Detsamma gäller nu även för Furix Retard 60 mg. Båda läkemedlen beräknas vara åter först vid årsskiftet 2018/2019. Den tidigare informationen hittar du här​. Det finns ingen alternativ förpackning och inget substituerbart alternativ. Behandlingsmässigt borde Lasix Retard 30 mg respektive Lasix Retard 60 mg vara ett fullgott alternativ,...

Läkemedel

Akut restsituation Furix Retard 30 mg Information från Apoteket och Apodos

Publicerad:

En akut restsituation har uppstått för Furix Retard 30 mg. Läkemedlet beräknas vara åter först vid årsskiftet 2018/2019. Lagret på dosapoteket i Örebro (27/9) räcker med nuvarande förbrukning i två veckor till. Det finns ingen alternativ förpackning och inget substituerbart alternativ. Behandlingsmässigt borde Lasix Retard 30 mg vara ett fullgott alternativ, men eftersom utbytbarhet saknas så får inte Apoteket ta...

Läkemedel

NCS Läkemedelsmodul ny version 26 september

Publicerad:

Den 26 september från kl. 22:30 påbörjas uppdatering av NCS Läkemedel till version 5.9. Denna version innehåller flera utvecklingsärenden kopplat till nya föreskriften, ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården samt beslutstöd från Svenska informationstjänster för läkemedel, SIL. För mer information om aktuell version se Leveransbesked 5.9. Informationsfilmer i Kompetensportalen Informationsfilmerna i Kompetensportalen beskriver utvecklingen i NCS Läkemedelsmodul...

IT-stöd i vården Läkemedel