Direkt till innehållet

Nyhetsarkiv

VAS-förändringar i samband med nytt röntgensystem Sectra

Publicerad:

Den 22 september införs nytt röntgensystem Sectra i norra Halland; röntgen Kungsbacka, Varberg och Falkenberg samt på röntgen Movement. I samband med detta sker nedanstående förändringar i VAS. Fler prioritetskoder För närvarande finns två prioritetskoder valbara i VAS röntgenremiss; Akut och Elekt. Fr o m 22/9 aktiveras ytterligare fyra prioriteringsalternativ. 1dygn   -  Inom 1 dygn 3dygn  -  Inom 3 dygn...

Nytt bild- och journalhanteringssystem för Röntgen Halland 22 september

Publicerad:

Observera: Användare av Vue Motion påverkas inte av systembytet. Användare av Sectra RIS/PACS för mammografi och Käk- och ansiktsröntgen påverkas inte av systembytet. Driftinformation 21-22 september Från och med måndag 21 september kl. 13:00 till och med tisdag 22 september enbart akut verksamhet samt postoperativ verksamhet. Röntgenmottagningen Falkenberg håller helt stängt den 22 september. Inför driftstarten den 22 september planeras...

Hallandskatalogens nyhetsbrev nr 13

Publicerad:

Här kommer periodens nyhetsbrev från Hallandskatalogens förvaltning. Återkoppla gärna med synpunkter och förslag till kommande nyhetsbrev via HAK-ansvarig i din förvaltning.   Hallandskatalogens nyhetsbrev nr 13, 2020 (pdf)  

Hallandskatalogen

Auricula stängs 16/9 kl 16.30 – Journalia-AK driftsätts 21/9

Publicerad:

  Journalia-AK kommer ersätta Auricula ordinationsstöd för hantering och dosering av antikoagulantiabehandling i Region Halland. Användningen av Journalia-AK är avsedd för de användare som idag arbetar aktivt i Auricula ordinationsstöd med hantering och dosering av antikoagulantiabehandling. De användare som i dagsläget använder sig av läsfunktionen för Auricula via formulär AUR i VAS kommer istället att behöva logga in i Journalia-AK...

Generell IT-stöd i vården Läkemedel

Uppdaterad restsituation Lamotrigin Actavis dispergerbar tablett

Publicerad:

Tidigare har Läkemedelskommittén meddelat att Lamotrigin Actavis 25 mg dispergerbar tablett kommer att vara restnoterade minst till sista oktober. Nu har företaget även meddelat om en restsituation för Lamotrigin Actavis 50 mg dispergerbar tablett under samma tidsperiod. På grund av lamotrigins epilepsiindikation finns inga direkt utbytbara preparat finns tillgängliga i motsvarande styrka. Det finns dispergerbara tabletter tillgängliga från andra tillverkare,...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Transferrinreceptor - korrigerat referensintervall

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 16 september 2020 Referensintervallet för P-Transferrinreceptor förändras vuxna (men är oförändrat för barn). Efter förändringen ser det ut såhär:   P-Transferrinreceptor Kvinnor: 1,8 - 4,6 mg/L Män: 1,8 - 4,7 mg/L   Vid frågor kontakta: Specialistläkare Hilda Hallander Hilda.Hallander@regionhalland.se Tfn 035-13 45 94

Analyser och provtagning

Webcert - Uppgradering 15 september

Publicerad:

​Uppgradering av Webcert till 6.7 kommer att ske tisdagen den 15 september kl. 19.00-23.00. Under uppgraderingen är Webcert inte tillgängligt. Releasen innehåller förändrad funktionalitet och felrättningar, bl.a: Ändringar i behörighetsmodellen vilket gör att vårdadministratörer får behörighet att hantera intyg på andra vårdenheter Tydliggörande av vad som är ett ifyllnadsstöd för ifyllnad av intyg I övrigt se bifogad länk till Ineras...

IT-stöd i vården

Uppdatering Restsituation fluoxetin lösliga tabletter

Publicerad:

Tidigare har vi meddelat att lösliga tabletter Fluoxetin Ratiopharm 10 mg och 20 mg beräknas vara restnoterade till mars 2021, och hänvisade då till andra tillverkare. Nu har dock även övriga tillverkare av fluoxetin lösliga tabletter drabbats av en restsituation som beräknas pågå minst till oktober. Det kan dock bli längre till följd av ökad efterfrågan. För patienter som står...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Hälsoinformatiknytt nr 8 - 2020

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. SIP-Samordnad individuell planering, Gemensam dokumentation och registrering - Rutin uppdaterad Nu finns en ny uppdaterad rutin för "SIP – Samordnad individuell vårdplan - Gemensam dokumentation och registrering”, där ett förtydligande...

IT-stöd i vården

Anders Åkvist blir ny chefsläkare

Publicerad:

Den 1 november börjar Anders Åkvist som regional chefläkare i Region Halland. Anders Åkvist arbetar idag som chefläkare för Närsjukvården Halland. Anders Åkvist har en bakgrund som specialistläkare i allmänmedicin och har förutom sin nuvarande roll på Närsjukvården varit medicinskt ledningsansvarig på Vårdcentralen Hertig Knut samt varit engagerad inom Hallands Läkarförening. - Anders Åkvist har en gedigen erfarenhet och bidrar...

Generell

Smittspårning - Pandemimottagningens smittspårningsenhet

Publicerad:

Utifrån Folkhälsomyndighetens vägledning för smittspårning har Region Halland organiserat en smittspårningsenhet på Pandemimottagningen där smittspårningar för hela regionen kommer hanteras. Eftersom vi nu befinner oss i en annan fas i pandemin, med lägre allmän spridning, men med risk för lokala utbrott och klustersmitta är intensiv smittspårning ett bra instrument för att få koll på, och tidigt stoppa, eventuella lokala utbrott...

Generell

Start av självprovtagning för barn 6-15 år

Publicerad:

Halland kan nu möta Folkhälsomyndighetens rekommendation om att erbjuda provtagning av pågående covid-19-infektion även för barn med lindriga symtom från 6 år och uppåt. Starten sker torsdagen den 10 september. Barn som har lindriga symtom och är 0-5 år behöver inte provtas utan ska bara stanna hemma om de blir sjuka eller förkylda. De kan gå tillbaka till förskolan när...

Generell

Ordination av midazolam palliativt återgår till styrkan 5 mg/ml

Publicerad:

Samtliga ordinationer med midazolam till palliativa patienter SKA nu åter göras med styrkan 5 mg/ml då det är den produkten som åter lagerhålls i de kommunala akutförråden. Använd gärna den favorit som finns i NCS. Efter en längre tids restsituationer på midazolam i styrkan 5 mg/ml har situationen nu stabiliserats. Det gör att den tillfälliga lösning där de kommunala akutförråden...

Läkemedel

Restsituation Euthyrox tabletter

Publicerad:

Tillverkaren meddelar att alla styrkor av Euthyrox (levotyroxin) tabletter (25 mg, 50 mg och 100 mg) kommer att vara restnoterade minst till v 42 (mitten av oktober). Det finns inga direkt utbytbara läkemedel, vilket innebär att utbyte inte kommer att ske automatiskt på apoteken. Levaxin tabletter, som också innehåller levotyroxin, finns tillgängligt i de för Euthyrox restnoterade styrkorna. Dock är...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation Lamotrigin Actavis 25 mg dispergerbara tabletter

Publicerad:

Tillverkaren har meddelat att Lamotrigin Actavis 25 mg dispergerbar tablett kommer att vara restnoterade minst till sista oktober. Inga utbytbara preparat finns tillgängliga i motsvarande styrka. För patienter som efter bedömning kan tolerera byte till vanlig tablett finns Lamotrigin Actavis 25 mg tillgänglig. Det finns även dispergerbara tabletter tillgängliga från andra tillverkare, om förskrivaren bedömer att patienten tolererar byte mellan...

Restnoterade läkemedel

Uppdaterad restinformation för Emerade samt information om problem vid aktivering

Publicerad:

Tillverkaren Medeca Pharma AB har tillsammans med Läkemedelsverket gått ut med uppdaterad information angående problem vid aktiveringen av Emerade adrenalinpennor. Ursprungligen meddelade företaget att det konstruktionsfel som försvårade aktiveringsprocessen berörde < 1% av adrenalinpennorna som för närvarande finns tillgängliga. Ny information gör istället gällande att konstruktionsfelet har setts för ungefär 13 % av pennorna. På grund av risk för restsituation,...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Provtagning för unga

Publicerad:

Sänkt åldersgräns för självprovtagning till 16 år Nu sänker Region Halland åldersgränsen för självprovtagning. Det betyder att alla som fyllt 16 år som har symtom på covid-19 kan logga in på 1177.se och boka tid till självprovtagning för covid-19. Detta är möjligt från och med idag, torsdag den 3 september. Den tidigare åldersgränsen var 18 år. För att kunna logga...

Generell

Uppdaterad Restnotering Beviplex forte - dospatienter berörs

Publicerad:

Tablett Beviplex forte, som bland annat används som substitutionsbehandling av tiamin (vitamin B1), är restnoterad och förväntas tidigast finnas tillgänglig i mitten av september. Restsituationen gäller båda förpackningsstorlekarna (100 st respektive 250 st tabletter). Även Beviplex Comp är restnoterad. Bristsituationen påverkar både patienter med dosdispensering och patienter som får läkemedlet förskrivet på recept. Dosapoteket försöker att kontakta förskrivare för att...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

VAS - Skypeinformation om ny VAS-version 42.1

Publicerad:

Ny VAS-version (42.1) kommer att driftsättas den 30/9 från kl. 22.30. Vi erbjuder två informationstillfällen. Anmälan görs via länk, se nedan. Under visningen kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor till aktuella objektspecialister utifrån innehållet i leveransen. Torsdag 17 september, kl 15.00-15.15 Torsdag 24 september, kl 15.00-15.15   Information VAS 42.1-1.pptx   Visningen/demon sker vid egen dator via Skype....

Maria blir ny smittskyddsläkare i Halland

Publicerad:

Den 1 september får Halland en ny smittskyddsläkare, hon heter Maria Ryberg-Mo och tar över efter Maria Löfgren som jobbat som smittskyddsläkare under coronapandemin. Det är en intensiv tid för smittskyddenheter i hela landet och så även i Halland. – Det känns jättebra, spännande och utmanande! Det är en helt ny värld och annorlunda än det jag har gjort tidigare,...

Generell

Restsituation Fluoxetin Ratiopharm lösliga tabletter

Publicerad:

OBS! Uppdaterad nyhet finns publicerad 2020-09-11 Lösliga tabletter Fluoxetin Ratiopharm 10 mg och 20 mg beräknas vara restnoterade till mars 2021. För 20 mg finns utbytbara läkemedel som alternativ, vilket innebär att utbyte kan ske på apotek utan att receptet behöver ändras. För 10 mg saknas utbytbara alternativ. Däremot är de utbytbara alternativen för styrkan 20 mg delbara i två...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restnotering för Minirin och Octostim nässpray/näsdroppar

Publicerad:

Till följd av en global indragning i juli är följande läkemedel innehållande desmopressin restnoterade: Minirin nässpray 0,1 mg/ml Octostim nässpray 150 µg/dos Restnoteringarna beräknas pågå minst till april 2022 och beror på att vissa flaskor kan innehålla för liten volym och en felaktig mängd desmopressin. Samtidigt har även en restsituation uppstått för Minirin näsdroppar 0,1 mg/ml, som enligt senaste uppgifter också beräknas...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Smittspårning covid-19 i Halland

Publicerad:

Folkhälsomyndigheten har nyligen publicerat vägledning för smittspårning covid-19. I denna beskrivs hur smittspårningen kring covid-19 bör utföras, vilka miljöer och situationer där smittspridning bedöms kunna ske och få stora konsekvenser. Med denna vägledning som grund pågår arbete i Region Halland med att organisera en central smittspårningsenhet för covid-19 vid pandemimottagningen. Enheten kommer bemannas av vårdpersonal som kommer utföra mer omfattande...

Generell

Csv-Absorptionskurva - ändrad svarsrutin

Publicerad:

Förändring från och med 1 september 2020 Csv-Absorptionskurva - ändrad svarsrutin Laboratoriet kommer att inkludera tolkningskommentarer till analysen Csv-Absorptionskurva. En typisk kommentar kan t.ex. se ut så här: ”Bilirubin ej påsvisbart. Oxyhemoglobin ej påvisbart. Ej förenligt med subaraknoidalblödning. Detta gäller vid prover tagna mellan tolv timmar och två veckor efter symptomdebut. Risken för falskt negativa resultat finns med prover som...

Analyser och provtagning

Provtagna i Halland inte drabbade av felaktiga provsvar i covid-19-tester

Publicerad:

Två svenska laboratorier har upptäckt brister i ett så kallat test-kit som använts för att visa om man har en pågående covid-19-infektion. Felet har lett till att ca 3 700 personer provtagna med självprovtagning i nio svenska regioner har fått sannolikt falska positiva svar. Felet berör inte personer som genomfört självprovtagning i Halland. De två laboratorierna har utrett bristerna och...

Generell

Covid-19: Läget i Halland och om utökad antikroppstestning

Publicerad:

Sommaren har utifrån antalet sjukhus- och IVA-vårdade fall varit lugn, belastningen har varit lägre än förväntat. Avseende antalet påvisade fall med covid-19 så har viss variation setts under sommarmånaderna. I slutet av juni månad sågs en topp i antalet fall i samband med att den bredare testningen startade. Därefter sågs en successiv nedgång i antalet fall och under juli månad...

Generell

Restsituation Isoptin Retard 120 mg

Publicerad:

Isoptin Retard (verapamil) depottablett 120 mg är restnoterad till minst mitten av september. Det finns inga utbytbara alternativ tillgängliga. Isoptin Retard finns däremot tillgängligt i styrkorna 180 mg och 240 mg. Depottablett 240 mg har en brytskåra, men denna är endast till för att underlätta sväljandet och det går därmed inte att garantera att det är lika mycket aktiv substans...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Fenemal tabletter 15 mg och 50 mg utgår

Publicerad:

Tillverkaren Mylan har meddelat att de kommer att upphöra att tillhandahålla Fenemal (fenobarbital) tabletter i styrkorna 15 mg och 50 mg under hösten 2020. Berörda vårdenheter med patienter som har förskrivits Fenemal under det senaste året har kontaktats av Läkemedelskommittén med instruktioner för att identifiera aktuella patienter samt information om behandlingsalternativ. Information som har skickats ut gällande Fenemal 15 mg...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Pindolol tablett 5 mg och 10 mg utgår

Publicerad:

Företaget Mylan har meddelat att de har upphört att tillhandahålla den icke-selektiva betablockeraren Pindolol i styrkorna 5 mg och 10 mg. Inga utbytbara alternativ finns längre tillgängliga på den svenska marknaden, men däremot kommer tablett Pindolol Mylan 15 mg att finnas kvar. Denna tablett kan delas, men det är inte säkert att delarna innehåller likamstor mängd aktiv substans. För det...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Har du uppgraderat ditt SITHS-kort?

Publicerad:

Arbetet med att uppgradera SITHS-korten för personal fortsätter. Erfarenheten hittills är att det varit väldigt få problem med uppgraderingen, det har gått bra för i stort sett samtliga användare. Fram tills idag har ca 2/3 av korten blivit uppgraderade och det återstår därmed ca 3000 som måste uppgraderas omgående. Påminnelsemail har skickats ut till berörda. De som ska byta ut...

Kontrollprotokoll för U-Testremsa Mulitstix 7

Publicerad:

På grund av nya lotnummer av kontroll MAS UA DipTube (Websesam art.nr. 55058), till instrument Clinitek Status+ och urinsticka Multistix 7, har godkänt intervall (åsatt värde) för ketoner på kontroll 2 breddats.   Ny version av kontrollprotokollet finns för utskrift på Klinisk kemi Hallands webbplats: https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/laboratoriemedicin/klinisk-kemi/protokoll-for-internkontroll/ Välj protokoll ”U-Testremsa Multistix 7 Clinitek Status”       Vid frågor kontakta: Spec.BMA/Instruktör...

Analyser och provtagning

Östradiol och Progesteron - korrigerade referensintervall

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 19 augusti 2020 Referensintervallen för S-Östradiol och S-Progesteron förändras för menstruerande och gravida kvinnor (men är oförändrade för män och postmenopausala kvinnor). De nya referensintervallen ser ut på följande sätt: S-Östradiol Kvinnor ≥18 år: Follikelfas: 115 - 330 pmol/L Ovulationsfas: 220 - 1960 pmol/L Lutealfas: 220 - 855 pmol/L Gravida kvinnor: Trimester 1: 565 - 11900  pmol/L Trimester 2: 5730 -...

Analyser och provtagning

Furix och Impugan fortsatt restnoterade under delar av augusti månad

Publicerad:

Beräknat slutdatum för restsituationen för Furix 20 mg är nu satt till mitten av augusti och för Impugan 20 mg till slutet av augusti. Som en naturlig följd restar även vissa förpackningar furosemid på 40 mg, samt Impugan 500 mg. I skrivande stund finns Furosemid/Furix 40 mg 100 tabletter tillgängligt på apotek i Halland, samt Furix 500 mg. Som alternativ...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Covid-19: Aktuellt läge i Halland och planering framåt

Publicerad:

Information från Region Halland/Smittskydd Halland I Halland ser vi sedan någon månad tillbaka en successiv nedgång av antalet påvisade fall av covid-19 och också antalet som provtas. Parallellt med nedgången i fall har även behovet av sjukhusvård och IVA-vård gått ned och lagt sig på en nivå med ett fåtal sjukhusvårdade fall. Vi kan se att den bredare provtagningen inneburit...

Generell

Fortsatt hantering gällande visir

Publicerad:

De visir som används i våra och kommunens vård- och omsorgsverksamheter har varit föremål för hantering samt diskussion inom organisationen och i media, under de senaste två veckorna. Här kommer därför en kort lägesbeskrivning och ett förtydligande. Det visir som först användes godkändes inte av Arbetsmiljöverket och i väntan på att visiren testades för godkännande, beställdes en annan typ av...

Generell

Antikroppstestning – startar med prioriterade personalgrupper inom vård och omsorg i Halland

Publicerad:

Region Halland utökar nu antikroppstestningen för att erbjuda provtagning till prioriterade grupper bland vård- och omsorgspersonal i Halland. Införandet sker successivt. Inom hälso- sjukvården i Region Halland har antikroppstestningen redan påbörjats. Provtagningen utförs inom egen verksamhet av egen personal. Medarbetaren kan efter två dygn logga in på 1177.se och läsa sitt provsvar i journalen. Inom kort kommer antikroppstestningen påbörjas även...

Generell

Beställning av nya visir

Publicerad:

Eftersom de CE-märkta visir som använts saknar godkännande från Arbetsmiljöverket (AMV) för arbete med covid-19, pågår ett byte till annat visir. Detta gäller både kommunal vård- och omsorg och regional hälso- och sjukvård. Arbetet med bytet pågår sedan den 7 juli. När det gäller funktion och säkerhet har de tidigare använda visiren fungerat väl. De är under handläggning för godkännande...

Generell

Betnovat kräm 30 g utgår – ingår i sjuksköterskors förskrivningsrätt

Publicerad:

Betnovat (betametason) kräm 0,1 % 30 g har varit slut från leverantören under det senaste året. Nu har tillverkaren meddelat att de kommer sluta att tillhandahålla produkten, och att den därför inte kommer att komma tillbaka på den svenska marknaden. Betnovat kräm 100 g kommer fortsatt att vara tillgängligt. Observera dock att inom ramen för sjuksköterskors förskrivningsrätt ingår enbart förpackningen...

Restnoterade läkemedel

Användning av visir – beställning av nya

Publicerad:

Information från Region Halland/Smittskydd Halland (8/7) På grund av en formalitet kring klassning av visir kommer de befintliga visir som används inom vård- och omsorgsverksamheterna i Halland att ersättas. Det gäller alltså både inom kommunal vård- och omsorg, i regionens hälso- och sjukvård och några privata vårdgivare. Anledningen är att de befintliga visiren inte (ännu) är formellt godkända av Arbetsmiljöverket...

Generell

Intyg för sjukresa under coronapandemin

Publicerad:

För att minska risken för smitta av covid-19 har särskilda rekommendationer för serviceresor tagits fram. Vi vill nu påminna om vad som gäller när du skriver intyg för sjukresa, vid konstaterad eller misstänkt covid-19. Resa till och från vårdbesök Om patienten har medicinska skäl, erbjuds patienten att åka med regionens sjukresefordon. Patienten behöver då ett intyg från vården. Under pandemin kommer...

Nu går det bättre med självprovtagning covid-19

Publicerad:

Förra veckan fortsatte det intensiva förbättringsarbetet med självprovtagning covid-19 (PCR). Antalet tekniska fel är nu mycket få och de flesta får sitt provsvar inom 24 timmar efter provet kommit till det externa laboratoriet i Linköping. Proven anländer dit cirka kl 21:30 på kvällen. En omfattande provtagning covid-19 gick igång i Halland den 17 juni, för att kunna erbjuda alla vuxna...

Generell

Hälsoinformatiknytt nr 7 - 2020

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.  Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik verkar för att gemensamma termer, begrepp och definitioner ska användas i vården. Dokumentation ultraljudsundersökningar Ärende har inkommit till Hälsoinformatiken från intensivvården om ett behov av att tydliggöra och skapa en enhetlig dokumentation gällande fokuserat ultraljud för hjärta och lungor. Parallellt har uppmärksammats att...

IT-stöd i vården

Furix och Impugan 20 mg restnoterade under juli månad

Publicerad:

Båda tillgängliga tablettalternativ för furosemid 20 mg, Furix och Impugan, kommer att vara restnoterade under juli månad. I skrivande stund finns Furix 20 mg 100 tabletter tillgängligt på flertalet apotek i Halland, men detta lager kommer troligtvis inte att räcka under restnoteringsperioden. Som alternativ till de patienter som har behov av furosemid 20 mg kan furosemid 40 mg tillfälligt förskrivas...

Restnoterade läkemedel

Uppdaterade riktlinjer för skyddsutrustning

Publicerad:

Aktuell information från Region Halland/Smittskydd Halland 2/7.   Vid nära vård och omsorg av patient med misstänkt eller konstaterad covid-19 ska ögon, näsa och mun skyddas mot droppar och stänk. Beroende på vårdsituation ska visir eller skyddsglasögon i kombination med munskydd eller i de fall det kan förekomma aerosoler ett andningsskydd användas. I senaste versionen av Folkhälsomyndighetens dokument "Rekommendationer för handläggning...

Generell

Nytt beslut om ekonomisk ersättning för riskgrupper

Publicerad:

-och till anhöriga som till viss del arbetar som personlig assistent eller har närståendepenning för att vårda någon i riskgrupp Regeringen beslutade den 25 juni 2020 om tillfälliga bestämmelser för en ny ersättning för personer (anställda, egna företagare och behovsanställda med inbokade arbetspass) som tillhör riskgrupper enligt Socialstyrelsen, som helt eller delvis avstår från förvärvsarbete för att undvika att smittas...

Provtagning covid-19 och reseintyg

Publicerad:

Självprovtagning covid-19 – status Uppföljningen av självprovtagningen covid-19 visar att en stor förbättring skett när det gäller svarstider. Till exempel visar siffrorna från det externa laboratoriet att 97 % av måndagens prover fått svar under tisdagen. Andelen tekniska fel har sjunkit till 9 procent vilket är en klar förbättring. Arbete fortsätter löpande för att få ned antalet tekniska fel ytterligare....

Användningen av ICD-10-SE-koderna U07.1 och U07.2

Publicerad:

På förekommen anledning vill vi påminna om användningen av koderna U07.1 respektive U07.2. Bägge koderna ska endast användas när läkare ställt diagnosen covid-19. https://klassifikationer.socialstyrelsen.se/ICD10SE/U07.1 U07.1 Covid-19, virus påvisat Koden används när covid-19 har bekräftats genom laboratorietester, oavsett hur allvarliga de kliniska tecknen eller symtomen är Tilläggskod kan användas för att identifiera lunginflammation eller andra manifestationer https://klassifikationer.socialstyrelsen.se/ICD10SE/U07.2 U07.2 Covid-19, virus ej påvisat Koden används när covid-19 diagnostiseras...

Generell IT-stöd i vården

Kortvarig restnotering tablett Natriumbikarbonat Meda 1 g

Publicerad:

Tablett Natriumbikarbonat Meda 1 g är restnoterad och beräknas åter tillgänglig sista veckan i juli. Inga perorala alternativ finns att tillgå. Även om natriumbikarbonat i skrivande stund finns tillgängligt i mindre omfattning på halländska apotek är risken stor för att brist uppstår för flera patienter under restnoteringsperioden. Den mest kritiska indikationen för tablett Natriumbikarbonat är acidos, till exempel vid njursvikt...

Restnoterade läkemedel

Fördubblad provtagning i Halland – men inte utan problem

Publicerad:

Cirka 3000 personer har sedan starten 17 juni bokat en tid via 1177.se och genomfört självprovtagning i Halland. Av dem har två tredjedelar fått provsvar att de har eller inte har covid-19. Drygt 13 procent av de som har fått ett provsvar har haft covid-19 (cirka 250 personer). Den första tiden har dock inte varit utan problem. Nu har felsökningen...

Generell

Senaste nytt kring implementeringen av Journalia-AK

Publicerad:

Onlineutbildningar publicerade   Införandet av Journalia-AK är fortsatt planerat till måndag vecka 39, 2020-09-21. Auricula ordinationsstöd kommer att stängas ner onsdag eftermiddag den 16/9 och alla befintliga användare kommer att förses med läsbehörighet. Auricula kommer efter nedstängningen att finnas kvar som en läsdatabas att använda som stöd vid övergången till det nya systemet Journalia-AK. Auricula kommer vara helt stängt för...

IT-stöd i vården Läkemedel

Online-utbildningar i VAS och NCS Läkemedelsmodul

Publicerad:

Utbildningar i VAS och NCS för läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, paramedicinare och övrig vårdpersonal finns nu som online-utbildning i Kompetensportalen. Online-utbildningarna för respektive yrkesgrupp består av korta utbildningsfilmer ifrån huvudjournalsystemet VAS samt läkemedelsmodulen NCS. Genom att registrera dig på utbildningen kan du i lugn och ro gå igenom filmerna, ta paus när som och se filmerna på nytt. Utbildningarna...

IT-stöd i vården

Caredin ersätter Aerius munsönderfallande tablett

Publicerad:

Läkemedelskommittén Halland har tidigare meddelat om en långvarig brist på Aerius (desloratadin) munsönderfallande tablett 5 mg. Nu har tillverkaren MSD meddelat att Aerius munsönderfallande tabletter inte kommer tillbaka inom överskådlig tid (gäller både 2,5 mg och 5 mg). Som ersättare tillhandahåller nu företaget 2care4 Caredin (desloratadin) munsönderfallande tablett 2,5 mg och 5 mg, som kan förskrivas både av läkare och...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Avtal tecknat för Framtidens vårdinformationsstöd, FVIS

Publicerad:

Nu är det klart att Region Halland tillsammans med Sussa samverkans övriga tre optionsregioner tecknat avtal med Cambio om nytt vårdinformationsstöd. Det innebär att samtliga nio regioner inom Sussa samverkan nu har avtal med Cambio. Den nya lösningen innebär ett förbättrat stöd för hälso- och sjukvården, ökad patientsäkerhet och moderna verktyg med möjlighet till större patientdelaktighet. – Vi ser väldigt...

IT-stöd i vården

Colifoam rektalskum avregistreras

Publicerad:

Colifoam rektalskum (hydrokortison) har inte funnits tillgängligt under mer än två år. Nu har företaget Meda meddelat att läkemedlet kommer att avregistreras i Sverige. Inte heller parallellimporter kommer att finnas på den svenska marknaden framöver. Terapigrupp Mag- och tarmsjukdomar rekommenderar Pentasa suppositorium som förstahandsbehandling vid ulcerös proktit. Nu när Colifoam inte längre finns tillgängligt, rekommenderas Budenofalk (budesonid) rektalskum eller prednisolon...

Restnoterade läkemedel

Kortvarig restnotering tablett Kalcipos-D forte

Publicerad:

Kalcipos-D forte 500 mg/800 IE är tillfälligt restnoterad hos tillverkaren och beräknas åter tillgänglig under andra halvan av juli. I dagsläget finns Kalcipos-D forte tillgänglig på flertalet halländska apotek. Vi bedömer att relativt få patienter riskerar att stå helt utan tabletten och att uppehållet i så fall sannolikt blir kortvarigt. Om Kalcipos-D forte ges på indikation osteoporos tillsammans med benspecifika...

Restnoterade läkemedel

Hallandskatalogens nyhetsbrev nr 12

Publicerad:

Här kommer periodens nyhetsbrev från Hallandskatalogens förvaltning. Återkoppla gärna med synpunkter och förslag till kommande nyhetsbrev via HAK-ansvarig i din förvaltning. Hallandskatalogens nyhetsbrev nr 12, 2020 (pdf)

Hallandskatalogen

Inblick: Covid-19-arbetet på en akutmottagning

Publicerad:

När coronapandemin var ett faktum i början på mars var det akutmottagningarna i Halmstad och Varberg som stod i frontlinjen för att ta emot patienter med misstänkt covid-19. För att klara av detta genomfördes en stor omställning.  Harriet Larsson, avdelningschef på akutmottagningen i Varberg, berättar om omställningen. - Från en dag till en annan var vi tvungna att organisera om...

Avstå behandling med dexametason i primärvården vid covid-19

Publicerad:

Läkemedelsenheten och Läkemedelskommittén Halland rekommenderar att ordination av dexametason till covid-19-patienter enbart ska ske vid sjukhusvård. I dagarna offentliggjordes resultat från den brittiska kliniska prövningen RECOVERY (Randomised Evaluation of COVid-19 thERapY) där dexametasonbehandling hos inneliggande patienter med syrgas (peroral behandling) eller respirator (intravenös behandling) var associerad med minskad dödligheten. Observera att resultaten inte har visat på någon förbättring hos covid-19-patienter...

Läkemedel

Brist på klorhexidinsprit (färgad och ofärgad) – var sparsamma!!!

Publicerad:

Det råder för närvarande en nationell brist på klorhexidinsprit 5 mg/ml, både färgad och ofärgad. Bristsituationen har uppstått till följd av ökad efterfrågan i kombination med råvarubrist, då etanol som behövs för produktionen av klorhexidinsprit istället har använts för att framställa handsprit och ytdesinfektion. Berörda läkemedel samt när nästkommande leverans beräknas enligt Fresenius Kabi står nedan. Observera att datumen är...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Alla vuxna med symtom på covid-19 kan nu boka provtagning

Publicerad:

Från och med i morgon (17 juni) är det möjligt för alla vuxna personer som har symtom på covid-19, men inte är i behov av vård, att provta sig. Provet visar om man har en pågående covid-19-infektion och man tar det på sig själv. En ny rutin för provtagning ersätter den tidigare: Covid-19 provtagning i Region Halland Provtagningen går till...

Ny produkt för nasofarynxprovtagning (för PCR-analys)

Publicerad:

Det blå nasofarynxprovtagningsset (se bilden) kan inte levereras för tillfället. För nasofarynxprovtagning för PCR-analys finns det nu en provtagningspinne (styckeförpackad) och ett transportrör innehållande transportvätska som kan beställas i en förpackning innehållande 50 st. pinnar och 50 st. rör med vätska. Artikelnummer är 608283. Det nya provtagningsset har godkänts av Socialstyrelsen och testats av flera laboratorium i Sverige.

Generell

Något senare provsvar för vissa Covid-19 prover

Publicerad:

På grund av den nya provtagningsstrategin har antalet covid-19 prover ökat kraftigt till Klinisk mikrobiologi i Halland. För att kunna hantera detta kommer provsvaret för en del prover att levereras upp till ett halvt dygn senare än nu. Det innebär att vissa prover svaras ut förmiddagen dagen efter ankomst till labb. Inneliggande patienter prioriteras för snabbt svar.   Genom denna förändring kan...

Analyser och provtagning

Sussa samverkan – Nyhetsbrev nr 5

Publicerad:

Läs i senaste nyhetsbrevet från Sussa samverkan om hur covid-19 påverkar det gemensamma arbetet och om hur förändringsledarna jobbar för lyckade införanden av Framtidens vårdinformationsstöd, FVIS. Vi gör ett besök i Region Dalarna och medarbetare i regionerna får svar på sina frågor. Du hittar nyhetsbrevet på Vårdgivarwebben under FVIS (scrolla ner en bit på sidan).

IT-stöd i vården

Information om kvinnoklinikens verksamhet vid Hallands sjukhus i sommar

Publicerad:

Under sommaren kommer den gynekologiska verksamheten inom Hallands sjukhus att stänga sina gynekologiska vårdavdelningar växelvis. Förlossningsverksamheten berörs ej, utan fungerar som vanligt. Gynekologmottagningarna vid Hallands sjukhus i Varberg och Halmstad har öppet som vanligt i sommar. Däremot kommer vårdavdelningen i Halmstad att stänga vecka 26-29 och i Varberg vecka 30-33 med eventuell förlängning till och med vecka 36. De patienter...

Generell

Digital förskrivarutbildning för inkontinenshjälpmedel

Publicerad:

Nu finns en digital förskrivarutbildning för förskrivning av inkontinenshjälpmedel. Den är obligatorisk att gå för nya förskrivare som vill förskriva inkontinenshjälpmedel. Den är även bra att gå för dig som redan har förskrivningsrätt för att fräscha upp dina kunskaper inom området. Du hittar förskrivarutbildningen i kompetensportalen. Utbildningen tar ca 1-1,5 timmar att genomföra och du kan dela upp utbildningen på...

Hjälpmedel

Alla med symtom på covid-19 ska erbjudas provtagning

Publicerad:

Regeringen och Folkhälsomyndigheten kom i förra veckan med en ny inriktning för provtagning av hela befolkningen. Inriktningen är en bred provtagning av personer som visar symtom på covid-19. Folkhälsomyndighetens tidigare prioriteringsgrupper är inte längre aktuella. I Halland kommer provtagningen preliminärt att starta under vecka 25. Provet kommer att visa om man har en pågående covid-19-infektion, till skillnad från ett antikroppstest...

Generell

Forskningsbokslut för regionen 2019

Publicerad:

Bokslutet för 2019 visar att Region Halland vidhåller sin forskningsproduktion av veten­skapligt arbete i jämförelse med de senaste åren. Region Halland har totalt 114 forsk­ningsutbildade medarbetare i olika professioner. Under 2019 disputerade rekordmånga medarbetare (8 st) och totalt publicerades 94 vetenskapligt granskade artiklar författade av medarbetare i regionen. Läs bokslutet här Kontakt: Holmén Anders RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FOU

Information kring senarelagd start av BT – bastjänstgöring för läkare

Publicerad:

Den nya bastjänstgöringen för läkare, BT,  skulle ha startat den 1 juli i år för läkare som är legitimerade efter utbildning utomlands. Nu skjuts starten upp till den 1 juli 2021 enligt riksdagens beslut.  Anledningen är coronapandemin som försenat den nya föreskriften för BT och ST  och övergångsreglerna  från nuvarande AT och ST. Bakom regeringens förslag att skjuta upp BT-starten ligger...

Vad gäller för avgifter för turister från utlandet i sommar?

Publicerad:

Även om vi kanske inte kommer att ha så många utländska turister i sommar så kör vi ändå en digital sommarinformation gällande "Avgifter och regler för utlandssvenska- och utländska turister". Det finns tre stycken digitala mötestillfällen: 12/6, 15/6 och 16/6 mellan 10.00–11.30. Ni går in via Kompetensportalen och anmäler er till ett datum som passar. Före mötets start får du...

Forskningsbokslut för 2019 klart

Publicerad:

Nu kan du ta del av rapporten "Forskningsbokslut för Region Halland 2019". ​Bokslutet för 2019 visar att Region Halland vidhåller sin forskningsproduktion av veten­skapligt arbete i jämförelse med de senaste åren. Region Halland har totalt 114 forsk­ningsutbildade medarbetare i olika professioner. Under 2019 disputerade rekordmånga medarbetare (8 st) och totalt publicerades 94 vetenskapligt granskade artiklar författade av medarbetare i Regionen....

Hjärtmottagningen har flyttat till målpunkt G, plan 4 på Hallands sjukhus Halmstad

Publicerad:

Sedan slutet av maj hittas hjärtmottagningen i nyrenoverade lokaler vid målpunkt G, plan 4 (gamla avdelning 42), på sjukhuset i Halmstad. På mottagningen arbetar sjuksköterskor med specialistkompetens inom hjärtsvikt, flimmer, AK (antikoagilansia), kranskärl och pacemaker. De nya lokalerna ligger i anslutning till slutenvården (avdelning 41/42). Samlokaliseringen ger ökade möjligheter till samarbete mellan verksamheterna vilket gynnar patienterna.

Relifex löslig tablett 1 g försvinner

Publicerad:

Meda/Mylan meddelar att företaget inte längre kommer att tillhandahålla Relifex (nabumeton) löslig tablett 1 g. Förpackningsstorleken 100 st har redan tagit slut hos läkemedelsleverantören och förpackningsstorleken 20 st förväntas försvinna inom de närmaste veckorna. Relifex filmdragerad tablett 500 mg och 1 g berörs inte, utan kommer även fortsättningsvis att finnas tillgängliga. Läkemedelskommittén Halland 2020-06-05

Restnoterade läkemedel

Barn- och ungdomsmottagningarnas sommarplan på Hallands sjukhus

Publicerad:

Mottagningsverksamheten på Hallands sjukhus för barn och ungdomar kommer inte att se ut som vanligt denna sommar. Medarbetare på Barn- och ungdomsmottagningarna kommer att vara utlånade till andra verksamheter till följd av covid-19. Akutverksamheten, dagvården och telefonrådgivningen kommer att pågå som vanligt. De barn som behöver vård kommer att få det. Den planerade mottagningsverksamheten kommer utifrån medicinsk bedömning att prioriteras...

Generell

Airomir Autohaler restnoterad under andra halvan av juni

Publicerad:

Till följd av ökad efterfrågan de senaste månaderna kan en tillfällig restsituation uppkomma för Airomir Autohaler 0,1mg/dos (salbutamol) under juni. Förhoppningsvis varar restnoteringen enbart ett par veckor. Airomir Autohaler (varunummer 158872) kan användas från 4 år, men ska inte användas tillsammans med andningsbehållare. Ska andningsbehållare användas är det Airomir Inhalationsspray suspension 0,1mg/dos (varunummer 158883) som ska användas. Airomir inhalationsspray berörs...

Restnoterade läkemedel

Restsituation för perorala B12-preparat

Publicerad:

Läkemedelskommittén Halland har tidigare skrivit att peroral Behepan har försvunnit från marknaden. Nu har tillverkarna för Betolvex och Betolvidon (cyanokobalamin), de två kvarvarande perorala B12-läkemedlen på marknaden, meddelat att det kommer att råda en restsituation till och ifrån under de närmaste månaderna till följd av ökad efterfrågan efter Behepans avregistrering. En patient som ska nyinsättas på kobalamin kan ges läkemedel...

Restnoterade läkemedel

Längre restnotering för Theralen tabletter 5 mg

Publicerad:

Företaget Sanofi har meddelat att Theralen (alimemazin) tabletter 5 mg kommer att beröras av en längre restsituation med start i juli 2020. Detta till följd av att företaget har sett en minskad användning av Theralen globalt, och därmed minskat produktionen. Sanofi har samtidigt varnat för att de framöver kan komma att upphöra helt med produktionen av Theralen. Det finns inga...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Nitrazepam tabletter avregistreras

Publicerad:

Nitrazepam 5 mg och 2,5 mg kommer att försvinna från den svenska marknaden under 2020, enligt besked från tillverkaren. Styrkan 2,5 mg är helt slut, medan vissa förpackningsstorlekar av 5 mg eventuellt kan vara tillgängliga i upp till ett år. Inget godkänt läkemedel innehållande nitrazepam kommer sedan att finnas på den svenska marknaden (Apodorm respektive Mogadon är avregistrerade sedan tidigare)....

Restnoterade läkemedel

Maria Ryberg Mo blir ny smittskyddsläkare

Publicerad:

Den 1 september tillträder Maria Ryberg Mo tjänsten som Region Hallands nya smittskyddsläkare. Maria Löfgren, som varit smittskyddsläkare, återgår till att vara biträdande smittskyddsläkare. Maria Ryberg Mo är specialistläkare och överläkare inom infektionssjukdomar och arbetar idag på infektionskliniken i Region Halland, där hon varit sedan 2005. - Jag ser fram emot mitt nya uppdrag som smittskyddsläkare i Region Halland. Jag...

Generell

Hälsoinformatiknytt nr 6 - 2020

Publicerad:

Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.   Rutin Kodning och registrering i samband med Covid-19 Denna rutin finns tillgänglig och innehåller information om att skapa enhetlig registrering av diagnos- och KVÅ-koder vid vårdkontakter avseende covid-19. ”Kodning...

IT-stöd i vården

Förändringar i NCS Läkemedelsmodul och Pascal vid förskrivning

Publicerad:

  Den 2 juni träder ändringar i lagen om förmånshantering i kraft.  Med anledning av detta har Sussa regionerna och Halland anpassat NCS Läkemedelsmodul efter den nya lagen. Inera har anpassat Pascal. För mer information se nyhet Förändringar i förmånslagen kräver nya ställningstaganden vid receptförskrivning   Praktisk hantering i ordinationssystem Systemförvaltningens Objekt Läkemedel har producerat utbildningsfilmer som visar hur man...

IT-stöd i vården Läkemedel

Levetiracetam - ny analys i sortimentet

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 8 juni 2020 Koncentrationsbestämning av läkemedlet Levetiracetam erbjudas nu i Halland. Provet tas i serumrör utan tillsats (röd propp). Gelrör kan inte användas. Analysen utförs i Halmstad. Prov från Varberg transporteras dagligen till Halmstad. VAS-provkod: LEVE Remiss: Klinisk Kemi 2 (kommentarsfält) Provtagning: Serumrör 4 mL, röd propp Analyserande labb: Halmstad Pris: 325 kr Analysfrekvens: Dagligen Terapeutiskt riktområde: 30...

Analyser och provtagning

B-Lymfocyter covid-19 - ny analys i sortimentet

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 8 juni 2020 Analysen är avsedd för monitorering av patienter med konstaterad covid-19 där den kan vara prognostiskt värdefull [1]. Den ger endast ett kvantitativt mått på antalet lymfocyter. Omogna eller avvikande celler identifieras inte. Vid misstanke om hematologisk sjukdom ska B-Celler beställas. Syftet med en separat analys av lymfocyter är att underlätta för personalen på Klinisk kemi...

Analyser och provtagning

B-RDW-CV - ny analys i sortimentet

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 1 juni 2020 Vid bedömning av röd blodbild kommer anisocytos (storleksvariation hos de röda blodkropparna) inte längre att graderas. Istället erbjuds analysen Erc(B)-RDW-CV (red cell distribution width – coefficient of variation). Denna uttrycks i procent och beräknas på följande sätt: (1 standarddeviation av de röda blodkropparnas volym) / MCV * 100 RDW har föreslagits vara till hjälp vid...

Analyser och provtagning

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 200529 Förändring fr.o.m. 1 juni 2020 B-RDW-CV - ny analys i sortimentet Vid bedömning av röd blodbild kommer anisocytos (storleksvariation hos de röda blodkropparna) inte längre att graderas. Istället erbjuds analysen Erc(B)-RDW-CV (red cell distribution width – coefficient of variation). Denna uttrycks i procent och beräknas på följande sätt: (1 standarddeviation av de röda blodkropparnas...

Analyser och provtagning

Förändringar i förmånslagen kräver nya ställningstaganden vid receptförskrivning

Publicerad:

Den 2 juni börjar ändringar i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. gälla. Dessa ändringar medför ökade möjligheter till utbyte av läkemedel vid expediering på apoteken men förändrar också vilka bedömningar som förskrivaren måste göra samt vilka uppgifter som ska anges vid förskrivningen. I dagsläget ska apoteken enbart erbjuda utbyte för ett läkemedel som förskrivits inom läkemedelsförmånerna, men som en följd...

Läkemedel

Hallandskatalogens nyhetsbrev nr 11

Publicerad:

Här kommer periodens nyhetsbrev från Hallandskatalogens förvaltning. Återkoppla gärna med synpunkter och förslag till kommande nyhetsbrev via HAK-ansvarig i din förvaltning. Hallandskatalogens nyhetsbrev nr 11, 2020 (pdf)  

Hallandskatalogen

Digital förskrivarutbildning för nutritionsprodukter

Publicerad:

Nu är förskrivarutbildningen för nutrition digital. Den är obligatorisk att gå för nya förskrivare som vill förskriva nutritionsprodukter till vuxna över 16 år. Den är även bra att gå för dig som redan har förskrivningsrätt för att fräscha upp dina kunskaper inom området. Du hittar förskrivarutbildningen i kompetensportalen. Utbildningen tar ca 1-1,5 timmar att genomföra och du kan dela upp...

Hjälpmedel

Kampanjen "Förnya recept inför sommaren" har startat - din hjälp behövs!

Publicerad:

Årets kampanj för att få fler invånare att förnya sina recept innan den 15 juni har börjat. Detta är ett sätt att minska belastningen i sommar – något som förstås är extra viktigt i år. Du som arbetar inom vården och möter patienter är kampanjens viktigaste budbärare. För att vi ska nå så bra resultat som möjligt kan du göra...

Generell

Digital specialanpassningsutbildning för hjälpmedel

Publicerad:

Nu finns specialanpassningsutbildningen för hjälpmedel digital i kompetensportalen. Utbildningen är obligatorisk för alla nya förskrivare (arbetsterapeuter och fysioterapeuter) men är även bra att gå igenom inför en specialanpassning för att få reda på vilka regler och lagar som styr. Utbildningen tar ca 1-1,5 timmar att genomföra och du kan dela upp utbildningen på flera tillfällen. Länk för anställda inom Region Halland...

Hjälpmedel

Ferritin - justerade referensintervall

Publicerad:

Förändring fr.o.m vecka 22 2020 Ferritin - justerade referensintervall Referensintervallen för ferritin justeras för att överensstämma med vad som anges i referensintervallstudier. Efter förändringen ser referensintervallen ut på följande sätt: P-Ferritin Kvinnor: 0-1 mån: 110 -735 µg/L 2-6 mån: 20 - 440 µg/L 7 mån-14 år: 15 - 125 µg/L 15-49 år: 15 - 150 µg/L >49 år: 15 -...

Så skriver du sjukreseintyg vid covid-19

Publicerad:

För att minska risken för smitta av covid-19 har särskilda rekommendationer för serviceresor tagits fram. I dessa rekommenderas att sjukresor, i störst utsträckning, körs med endast en passagerare i bilen. Vi vill nu förtydliga för dig som skriver intyg för sjukresa, hur du ska göra vid konstaterad eller misstänkt covid-19. När du ska skriva ett intyg för sjukresa gör du det i...

Adalat 10 mg avregistreras

Publicerad:

Adalat (Nifedipin) 10 mg kommer att avregistreras i Sverige den 1 oktober 2020 på läkemedelsföretagets begäran. Även om avregistreringsdatumet ligger ett tag fram i tiden kan det vara lämpligt att redan nu börja fundera på behandlingsalternativ. Troligen kan läkemedlet försvinna från marknaden tidigare än vid avregistreringsdatumet, eftersom marknadsföringen av Adalat upphör den 1 juni 2020. Adalat tillhör läkemedelsgruppen kalciumblockerare. Läkemedlet...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Sprid budskapet om sunda solvanor

Publicerad:

Alla vårdcentraler och BVC i Halland får inom den närmaste tiden ett utskick med information som stöd i arbetet med Sunda solvanor. I utskicket ingår även flyers att dela ut till hallänningarna och affischer att sätta upp i väntrummen. Hudcancer ökar fortfarande i Sverige och särskilt i Halland. Materialet är ett stöd för personal som arbetar med barn och familjer...

Radiologi av primärvårdspatienter vid covid-19

Publicerad:

För att undvika att fel uppstår vid akuta remisser från primärvården önskar Röntgen Halland förtydliga sin rutin ”Radiologi vid covid-19 Röntgen Halland”. Vid symtom som vid covid-19 skall patienterna inte komma direkt till röntgenmottagningarna. Vid radiologisk utredning rekommenderas att avvakta provsvar för att minska smittrisken. Provtagning kan i dessa fall göras på vårdcentralen. Vid akuta tillstånd, där provsvar inte kan...

Analyser och provtagning

Hälsoinformatiknytt nr 5 - 2020

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Senast tagna beslut: Dödsorsaksintyg - skriva covid19 Socialstyrelsen vill påminna om att det är viktigt att det i dödsorsaksintyget tydligt anges om diagnosen Covid-19 är ställd genom att virus är...

IT-stöd i vården

Ny fråga i Lifecare om covid-19-patienter

Publicerad:

För att säkerställa informationen och planeringen för patienter med misstänkt eller konstaterad covid-19 har en ny fråga lagts till i befintligt planeringsunderlag i Lifecare. Frågan ska besvaras för samtliga patienter aktuella för insatser från kommunen efter utskrivning från slutenvård (SoL och/eller HSL, även SÄBO, LSS och korttidsboende). Mer information finns på sidan om Trygg och effektiv utskrivning.

Sök anslag för forskning- och utveckling via Vetenskapliga rådet!

Publicerad:

​Region Halland har avsatt upp till 4 miljoner kronor för forskning och utveckling 2021. Vetenskapliga Rådet (VR) lämnar förslag till Regionstyrelsen hur dessa projektmedel skall fördelas. Forsknings- och utvecklingsarbetet ska vara ett stöd för utvecklingen av regionens verksamhet. Alla tillsvidareanställda inom Region Halland, eller privat vårdgivare som har vårdavtal med Region Halland, kan söka projektmedel för forsknings- och utvecklingsarbete. Ytterligare...

PCR-analys för SARS-CoV-2 på kvällar och nätter

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2020-05-06 Från och med 7 maj finns det tillgång till ett begränsat antal snabb-PCR-analyser för SARS-CoV-2 (20 st. per dag i Halland) som kan utföras i Varberg och Halmstad. På grund av den begränsade tillgången ska dessa tester reserveras till akuta patientprover på tiderna då ordinarie PCR-analys för SARS-CoV-2 inte utförs. Transporterna från Varberg till...

Analyser och provtagning

VAS – leverans av VAS 41.0 den 6 maj

Publicerad:

Den 6/5 2020 planeras en uppgradering av VAS till en ny version, VAS 41. Det blir ett avbrott med läskopia. Driftsättningen kan med kort varsel flyttas fram om pandemisituationen den 6/5 kräver det. Tidplan för uppgraderingen: Från 22.30 –     VAS produktion stoppas – VAS och NCS kan inte nås cirka 23:00 – VAS läskopia startas – VAS och...

Hjälpmedel IT-stöd i vården

Inblick på en intensivvårdsavdelning

Publicerad:

Gunilla Sternheden och Lisa Ottosson, avdelningschefer på intensivvårdsavdelningen (IVA) i Halmstad berättar om den stora omställningen som avdelningen gjort för att kunna vårda covid-19-patienter. Den senaste tiden har det skett en stor omställning på intensivvårdsavdelningen (IVA) i Halmstad för att successivt öka kapaciteten och kunna ta emot fler patienter med covid-19 samtidigt som man vårdar andra patienter som behöver intensivvård....

Inblick på en intermediär vårdavdelning

Publicerad:

Patienter som har covid-19 och är i behov av hjälp med andning och ibland understödjande behandling vårdas på en intermediär vårdavdelning (IMA). Helena Wallin arbetar som sjuksköterska på IMA i Halmstad och berättar om deras arbete. – Patienter som kommer till oss har bekräftad covid-19, men de är inte i behov av respiratorvård. Hos oss finns det möjlighet till extra...

Uppdaterad information – riskerna med Picato-behandling överväger nyttan

Publicerad:

I januari 2020 återkallades tillfälligt Picato (ingenolmebutat) som har använts vid behandling av aktinska keratoser. Detta efter en rekommendation från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s (European Medical Agency) säkerhetskommitté PRAC, som en försiktighetsåtgärd på grund av möjligt ökad risk för hudcancer. Den 11 februari 2020 avregistrerades Picato på företagets begäran i Europa. Den 17 april bekräftade PRAC att den granskning man...

Restnoterade läkemedel

Restnotering tablett Kalcipos-D 500mg/400 IE – dospatienter berörda

Publicerad:

På grund av en produktionsflytt är tablett Kalcipos-D 500 mg/400 IE tillfälligt restnoterad. Företaget har meddelat ett preliminärt leveransdatum till 8 maj 2020. Restnoteringen påverkar framförallt dospatienter, men även patienter utan dosmedicinering. Då Kalcipos-D är långsiktigt förebyggande mot benskörhet har Läkemedelskommittén i samråd med regional chefsläkare och endokrinologkonsult bedömt att ett kortare behandlingsuppehåll (1-2 veckor) kan göras. För patienter där...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Csv-Absorptionskurva - ändrad svarsrutin

Publicerad:

Förändring från och med 4 maj 2020 Csv-Absorptionskurva - ändrad svarsrutin Förekomst av Methemoglobin kommer inte längre svaras ut vid beställning av Csv-Absorptionskurva. Vid frågor kontakta: Specialistläkare Jan Miller Jan.Miller@regionhalland.se Tfn 035-13 15 85

Analyser och provtagning

Inblick på en epidemiavdelning

Publicerad:

I vanliga fall arbetar Pia Gjelstrup som chef på avdelning 3C och ortopedimottagningen, och Lena Winblad arbetar som chef på avdelning 1A (gynekologi) och gynekologimottagningen. Nu arbetar de tillsammans som arbetsledande chefer på epidemiavdelning 3C i Varberg. Vilka vårdas på en epidemiavdelning? Patienter som är i behov av slutenvård på Hallands sjukhus Varberg och har misstänkt covid-19 läggs i första...

Generell

Senaste nytt kring implementeringen av Journalia-AK

Publicerad:

Införandet skjuts upp till vecka 39   EU har förlängt tidsfristen för den förordning gällande medicintekniska produkter som skulle träda i kraft efter 26 maj 2020 med ytterligare ett år på grund av Covid-19. Med anledning av detta beslut och det pressade läget i vården har UCR valt att hålla Auricula Ordinationsstöd i drift fram till 30 november 2020. Styrgruppen...

IT-stöd i vården Läkemedel

Två nya transporter av Coronavirus PCR-prover till Göteborg

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2020-04-22 För att tillgodose behovet av snabba provsvar på kvällstid införs två transporter från Halmstad via Varberg till Klinisk mikrobiologi i Göteborg. Transporterna går varje dag kl.16 och kl.20 från Halmstad, stannar i Varberg kl.17 och kl.21 och lämnar proverna i Göteborg kl.18 och kl.22. Behovet finns mest på epidemiavdelningarna där provsvaren leder till beslut...

Analyser och provtagning

Behandlingsalternativ vid restsituationer för menopausal hormonbehandling (MHT)

Publicerad:

Under en längre tid har flertalet läkemedel som används vid menopausal hormonbehandling (MHT, tidigare HRT) dragits med leveransproblem. Därför finns nu nedan sammanställt en översiktstabell för tillgänglighet av MHT, baserad på Tabell 8.1 som återfinns i kapitel Gynekologi, avsnitt Menopausal hormonbehandling (MHT) i Terapirekommendationer Halland. Läkemedelskommittén Halland kommer att försöka hålla denna tabell uppdaterad med tillgänglighet utifrån den information som...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Justerade referensintervall och beslutsgränser

Publicerad:

Förändringar som införs successivt under vecka 18 2020 Justerade referensintervall och beslutsgränser • Barnreferensintervallet för urea justeras för att överensstämma med vad som anges i referensintervallstudier. (Referensintervallet för vuxna är däremot oförändrat.) • För klorid i plasma sänks referensintervallet medan referensintervallet för klorid i helblod (venös eller arteriell blodgas) är oförändrat. Att separata referensintervall införs beror på att olika analysmetoder ger resultat...

Analyser och provtagning

Ändrade provkoder för Covid-19 PCR-prov

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2020-04-17 Från och med måndag 20/4 ska PCR-proverna för Covid -19 beställas med annan provkod än tidigare. För patient ska provkoden COVPat användas och för personal ska provkod COVPer användas. Denna ändring görs eftersom Folkhälsomyndigheten vill att vi ska redovisa om provet är taget på personal eller patient. Provkoden COVID kommer därför tas bort. Ni...

Analyser och provtagning

Uppdatering! Restsituation Aerius munsönderfallande tablett 5 mg

Publicerad:

På grund av produktionsproblem kommer det uppstå en långvarig brist på Aerius (desloratadin) munsönderfallande tablett 5 mg. Restsituationen beräknas preliminärt att pågå till 2022. Även Aerius munsönderfallande tablett 2,5 mg är för närvarande svår att få tag på. Det finns förpackningar om 30 st tabletter tillgängliga på apoteken i Halland, men tillverkaren varnar för att dessa beräknas ta slut under...

Restnoterade läkemedel

Serologi för SARS-CoV-2 – ny analys

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2020-04-14 För ganska exakt en månad sedan upptäcktes det första covid-19-fallet i Halland. Sedan dess har vi lärt oss mycket och det har hänt en hel del, så även på diagnostiksidan. PCR-metoden måste fortfarande användas som analysmetod i det akuta sjukdomsskedet för att påvisa virus-RNA i luftvägssekret. Nu har vi lagt till analys av IgG-antikroppar...

Analyser och provtagning

Uppdatering 2020-04-08 Avregistrering av Durbis Retard

Publicerad:

Läkemedelsverket har meddelat att Durbis Retard kommer att avregistreras från den svenska marknaden på företaget Sanofis begäran den 1 april 2020. Durbis Retard är ett antiarytmika som kan förskrivas både i förebyggande syfte och vid behandling av rytmrubbningar i hjärtat. Då det inte finns något direkt likvärdigt läkemedel godkänt i Sverige behöver dessa patienter byta till annan behandling, alternativt finns...

Restnoterade läkemedel

2020-03-31 Fasigyn (tinidazol) tillhandahålls ej från 10 april

Publicerad:

Tillverkaren Pfizer har meddelat att Fasigyn (tinidazol) inte kommer att tillhandahållas efter den 10 april 2020. Fasigyn har varit rekommenderad som behandling av tarminfektioner orsakade av Giardia intestinalis hos vuxna i Terapirekommendationer Halland. Alternativ behandling är metronidazol (Flagyl) 400 mg x 3 i 6 dagar. Till skillnad från många tarminfektioner rekommenderas att Giardia intestinalis behandlas. Asymtomatiskt bärarskap förekommer. Vanliga symtom...

Restnoterade läkemedel

2020-03-31 Mindiab (glipizid) 2,5 mg restnoterad, 5 mg tillgänglig

Publicerad:

Pfizer meddelar om en restnotering för Mindiab (glipizid) 2,5 mg. Restsituationen beräknas preliminärt pågå till början av juni. Det finns inga direkt utbytbara substanser. Mindiab 5 mg är fortsatt tillgänglig och den har en brytskåra, men det är oklart huruvida den delas i två lika stora doser. Mindiab (glipizid) är ett omodern diabetesläkemedel med risker, särskilt för äldre – överväg...

Restnoterade läkemedel

2020-04-01 Pågående restproblem med Levaxin (levotyroxin) olika styrkor

Publicerad:

Takeda Pharma meddelar att olika styrkor av Levaxin kan vara restnoterade i omgångar under våren och sommaren. Åtgärd: Fortsätt att förskriva de styrkor som patienten har i vanliga fall, restsituationerna är kortvariga och därför omöjliga att parera. Var förberedd på att det kan komma fler samtal från apotek, för byte av styrka/dos vad gäller Levaxin framöver. Läkemedelskommittén Halland 2020-04-01, uppdaterad...

Restnoterade läkemedel

2020-04-03 Restsituation Insulin Lispro Sanofi

Publicerad:

På grund av en kraftigt ökad efterfrågan (hamstring) under mars månad har Sanofi förvarnat om en kortare restsituation för Insulin Lispro Sanofi under de två sista veckorna i april. Observera att detta enbart beror på ökad efterfrågan och inte produktions- eller leveransproblem. Än så länge har apoteken meddelat att de har relativt goda lager av Insulin Lispro Sanofi för att...

Restnoterade läkemedel

NCS Läkemedelsmodul, ny version den 15 april

Publicerad:

Den 15 april  från kl. 22:30 påbörjas uppdatering av NCS Läkemedel till version 5.11.4   Denna version måste driftsättas innan slutet på maj. Orsaken till detta är ett versionspaket som rör kommunikation mellan NCS Läkemedelsmodul och eHälsomyndighetens tjänster. Sker inte denna driftsättning påverkas Region Hallands möjlighet att använda sig av eHälsomyndighetens tjänst för informationsöverföring från Pascal till NCS Läkemedelsmodul. eHälsomyndigheten...

Angående profylax mot covid-19

Publicerad:

På förekommen anledning: Att skriva ut läkemedel profylaktiskt mot eller för behandling av covid-19 är inte aktuellt i öppenvård. Eventuell riktad behandling mot covid-19 ska enbart ske vid inneliggande sjukhusvård. Förskrivs dessa läkemedel på recept riskerar det att skapa en bristsituation för patienter som behöver behandling för pågående sjukdom. Observera att kunskap om effekt och säkerhetsdata för andra indikationer än...

Läkemedel

Ny betydelse av I-gruppen vid resistensbestämning av bakterier

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2020-04-03 Sedan 2019 tillämpas en ny definition för S/I/R såväl i Europa som i Sverige. Alla brytpunkter (gränsvärden) som används av mikrobiologiska laboratorier för att skilja mellan S, I, och R är relaterade till dos och administrationssätt. Syftet med den nya definitionen av I-gruppen är att öka antalet möjliga behandlingsalternativ hos bakterier med nedsatt känslighet...

Analyser och provtagning

Hälsoinformatiknytt nr 4 - 2020

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.   Ny orsakskod för enheter inom Barn- och ungdomspsykiatrin I bokningsunderlag för besöks- eller väntelista i VAS har orsakskoderna utökats med en ny kod, Särskilt orsakad väntan, som förkortas med S. Koden Särskild orsakad väntan, (S) anger att det finns särskilda skäl till att patienten inte kan ta...

IT-stöd i vården

Information från Klinisk kemis provtagningsenheter

Publicerad:

Rekommendation att patienter bokar tid för provtagning Vi rekommenderar att patienter i behov av provtagning utnyttjar möjligheten att boka tid via 1177.se. Saknar patienten möjlighet att boka själv kan man vända sig till oss på något av nedanstående nummer så hjälper vi till att boka. Denna åtgärd införs för att minska risken för spridning av covid-19. Patienter med förkylningssymptom ska...

Analyser och provtagning

EGFR-mutationer i plasma – ny analys

Publicerad:

Förändring från 2020-04-01 Nu tillkommer en ny analys, EGFR-mutationer i plasma i lungcancer. Som ett komplement till sedvanlig mutationsanalys i tumörmaterial kan vi från den 1 april 2020 även erbjuda en Q-PCR-baserad analys av EGFR-mutationer i plasma. Fritt cirkulerande DNA extraheras från plasma och därefter utförs en kvantitativ PCR specifik för följande mutationer i EGFR-genen: Exon 19-deletioner, L858R och T790M....

Analyser och provtagning

Svarstider Covid -19

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2020-03-31 Vardagar: Prover som anländer till laboratoriet innan kl 08.00, får svar strax efter lunch samma dag. Prover som anländer till laboratoriet innan kl 12.00 får svar under eftermiddagen samma dag. Prover som anländer till laboratoriet innan kl 15.00 får svar tidig förmiddag dagen efter. OBS! From 200406 kommer prover som anländer före kl 15.00...

Analyser och provtagning

Restsituation Prevenar och Pneumovax – prioritera högriskpatienter!

Publicerad:

De senaste dagarna har det i närsjukvården varit en ökad efterfrågan på vaccination med Prevenar och Pneumovax. Det föreligger i nuläget en restsituation på båda vaccinerna, preliminärt till mitten av april. Den lunginflammation som drabbar en del av dem som blir svårt sjuka i covid-19 är orsakad av själva viruset SARS-CoV-2. Vaccination mot pneumokocker och influensa ger inte skydd mot...

Läkemedel

Webcert - Uppgradering den 31 mars

Publicerad:

Uppgradering av Webcert till 6.6 kommer att ske tisdagen den 31 mars klockan 21.00-24.00. Under uppgraderingen är Webcert inte tillgängligt. Releasen innehåller förändrad funktionalitet och felrättningar som bland annat: · Tydligare funktionalitet vid svarsalternativ. När användaren väljer ett alternativ som gör att övriga inte längre är valbara, kommer dessa alternativ inaktiveras. · Informationsruta vid kompletteringsbegäran när användaren klickar i checkboxen...

IT-stöd i vården

Självtest ska ge trygghet och öka tillgängligheten på telefon

Publicerad:

Stanna hemma, ta hand om dig själv, gör vårt test för att få råd – Region Hallands nya självtest coronavirus/covid-19 ska göra det enklare få guidning utan att ringa. Så ska 1177 och vårdcentralernas telefoner avlastas. Sedan några dagar kan invånaren i Halland svara på ett antal frågor om sitt hälsotillstånd för att få reda på om det räcker med...

Förtydligande kring uppdrag, med anledning av covid-19

Publicerad:

Vi måste hantera vårt hälso- och sjukvårdsuppdrag att ta hand om sjuka patienter, trots att samhällssmitta pågår i vissa delar av Sverige. Det kommer frågor kring detta. Vi vill därför betona följande: Alla enheter fullgör det ordinarie sjukvårdsbehovet inom sitt ansvarsområde. Varje förvaltning kan själv besluta om fördröjning av insatser som inte är kritiska i tid men behöver ha planering...

NSAID (ibuprofen, Ipren) och covid-19

Publicerad:

Nyheten uppdaterad 2020-03-19 Med anledning av uppgifter i media i slutet av vecka 11: Se nyhet från Läkemedelsverket 2020-03-18 respektive nyhet på Janusinfo 2020-03-16. Här framgår att ingen ny data finns för att omvärdera hur vi använder NSAID eller paracetamol för symtomlindring av feber och smärta vid luftvägsinfektion, inklusive covid-19. Läkemedelskommittén Halland 2020-03-17

Läkemedel

Motverka omotiverad hamstring av receptläkemedel!

Publicerad:

Nyheten uppdaterad 2020-03-19 Vi får signaler från apotek och vårdenheter om att patienter hamstrar även receptbelagda läkemedel. Vi vill därför gå ut med följande information till förskrivare och annan vårdpersonal som tar emot receptönskemål från patienter: Skriv inga extra recept, utöver det som är motiverat sett till patientens behandling. I nuläget ser vi ingen läkemedelsbrist till följd av coronaläget, däremot...

Läkemedel

Erc(B)-MCH - ny analys

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 23 mars 2020 Nu tillkommer en ny analys, Erc(B)-MCH (Medelhemoglobininnehåll). Denna analys kommer att svaras ut tillsammans med B-MCV och Erc(B)-MCHC. Erc(B)-MCH korrelerar vanligtvis med B-MCV men eftersom B-MCV påverkas av provets ålder är Erc(B)-MCH en mer stabil parameter.   Referensintervall Erc(B)-MCH: 0-3 dgr: 31 - 37 pg 4 dgr-3 veckor: 28 - 40  pg 4-7 veckor: 26 -...

Analyser och provtagning

Hjälpmedelscentrum - förändringar för att minska smittspridning

Publicerad:

Idag arbetar vi för att minska alla kontaktytor genom att undvika fysiska möten med brukargrupper. Vi för en dialog med brukaren och/eller förskrivare för att prioriteringarna ska bli så bra som möjligt. Vi tar emot brukare/förskrivare för utprovningar/reparationer/leveranser/hämtningar utifrån en daglig bedömning kopplat till aktuella smittspridningsåtgärder som Region Halland gör. Om möjligt så vill vi att brukare/boendepersonal ställer hjälpmedel som...

Hjälpmedel

Använd enbart etablerade kontaktvägar till leverantörer

Publicerad:

Använd enbart etablerade kontaktvägar till befintliga leverantörer. Det finns indikationer på att det förekommer aktörer som bland annat utger sig för att vara 3M. De oseriösa aktörerna kontaktar regionerna och menar att de har utrustning att sälja, så var noga med att enbart använda etablerade kontaktvägar till befintliga leverantörer.

Generell

Inställd mätning av vårdrelaterade infektioner

Publicerad:

På grund av rådande situation med Covid-19 har Region Halland beslutat att ställa in mätningen av vårdrelaterade infektioner PPM-VRI samt BHK-mätningen, vilka var planerade att genomföras under vecka 11-12. Anledningen till att mätningarna ställs in beror på att de tar resurser från vårdpersonal som utifrån rådande läge behöver prioriteras för andra uppgifter.

Hjälpmedelscentrum - förändringar för att minska smittspridning

Publicerad:

Med anledning av att vi vill försöka minska smittspridningen av Covid-19 och minimera kontaktytor så har vi på Hjälpmedelscentrum fattat följande beslut: Utprovningar som är akuta eller rör trygg och effektiv utskrivning från slutenvård kommer vi arbeta med som vanligt. Övriga utprovningar ställs in från och med måndag 16/3 till 30/4 (eller tills annat besked kommer). Utbildningar som är inplanerade...

Hjälpmedel

Aktuellt om coronaviruset

Publicerad:

Senaste uppdatering 2020-03-12 I Halland har vi totalt 31 fall av konstaterad smitta, i kommunerna Kungsbacka, Varberg, Laholm, Falkenberg och Halmstad. Alla har lindriga symtom och ingen vårdas på sjukhus. Guide till var du hittar information om coronaviruset I Region Halland följer vi de rekommendationer och riktlinjer som nationella myndigheter ger när det gäller covid-19 och kompletterar med regionalt material endast...

Hälsoinformatiknytt nr 3 - 2020

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.   Patientvy - fritextfält Övrigt - Uppdaterad Nu finns en VAS-guide som beskriver var i Patientvyn olika uppgifter ska skrivas in och vilka uppgifter som inte ska stå i fritextfält Övrigt. Det som skrivs i detta fält ska inte innehålla text som kan uppfattas som kränkande eller nedvärderande....

IT-stöd i vården

Läkemedelskommittén ställer in utbildningar

Publicerad:

Läkemedelskommittén Halland ställer in seminarium 1 våren 2020: "Gynekologi – menopausal hormonbehandling och vulvabesvär” Vi ställer in utbildningstillfället i Varberg fredagen den 13 mars samt utbildningstillfället i Kungsbacka tisdagen den 17 mars. Läkemedelskommittén Halland prioriterar fortbildning högt, men i den extrema situation som råder med Covid-19 behövs medarbetarna ute i sina verksamheter. Läkemedelskommitténs utbildningssida Kontakt: Tamara Adem

Läkemedel

VAS - DRG-grupperaren uppgraderas fredag 13 mars efter kl 18.00

Publicerad:

Uppgradering till 2020 års DRG-grupperare planeras till den 13/3 efter kl 18.00 Därefter startas omgrupperingen av 2020 års vårdkontakter (besök/vårdtillfällen). Omgrupperingen beräknas ta några dygn, men är inget som påverkar funktionen i DR16. Kontakt: Hadzic Mirjana

HCV RNA analyseras nu i Halmstad

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2020-03-10 Från och med 200310 kommer Mikrobiologen Halmstad att börja analysera Hepatit C RNA (HCV-RNA). Tidigare skickades dessa prover till mikrobiologen i Lund. Precis som innan beställs analysen i VAS och samma provkod gäller (HCVRNA). Rekommenderat provmaterial är PPT-rör (pärlemorfärgat). Analysfrekvens måndag-fredag. Indikation för provtagning: Efter positivt screening-test (anti-HCV) för att avgöra om aktiv hepatit...

Analyser och provtagning

Framtidens vårdinformationsstöd - detta händer just nu

Publicerad:

Region Halland har valt att vara en del av Sussa samverkan och att samverka kring Framtidens vårdinformationstöd (FVIS) för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för medarbetare, patienter och invånare i regionen. - Samtidigt etableras inom Region Halland en programorganisation för FVIS som tillsammans med verksamheten har som mål att nå de önskade nyttor vi vill ha ut av...

IT-stöd i vården

Journalia-AK ersätter Auricula, anmäl er till utbildning!

Publicerad:

Journalia-AK kommer att ersätta Auricula för dosering och uppföljning vid antikoagulantiabehandling from vecka 17. Orsaken till att Auricula läggs ner som system är EU:s förordning för medicintekniska produkter (MDR 2017/745), vilken blir tvingande i maj 2020. Baserat på de krav som ställs enligt MDR avseende utveckling och förvaltning m.m. av medicintekniska produkter, har UCR beslutat att avveckla Auricula Ordinationsstöd.  ...

IT-stöd i vården Läkemedel

Viktigt! Uppdatering gällande problem vid aktivering av adrenalinpennan Emerade

Publicerad:

Tillverkaren Medeca Pharma AB har tillsammans med Läkemedelsverket gått ut med uppdaterad information angående problem vid aktiveringen av Emerade adrenalinpennor. Ursprungligen meddelade företaget att det konstruktionsfel som försvårade aktiveringsprocessen berörde < 1% av adrenalinpennorna som för närvarande finns tillgängliga. Ny information gör istället gällande att konstruktionsfelet har setts för ungefär 13 % av pennorna. På grund av risk för restsituation,...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Uppdateringen av DRG-grupperare i VAS är framflyttad

Publicerad:

Uppdatering till 2020 års DRG-grupperare som var planerad till 2/3 flyttas fram i veckan, återkommer med nytt datum inom kort ​Därefter startas omgrupperingen av 2020 års vårdkontakter (besök/vårdtillfällen). Omgrupperingen beräknas ta några dygn, men är inget som påverkar funktionen i DR16.

IT-stöd i vården

VAS – Skypeutbildning i diagnosregistrering

Publicerad:

Alla berörda medarbetare ges möjlighet att delta på en Skype-utbildning i konsten att diagnosregistrera på ett korrekt sätt i VAS. Datum: Tisdagen den 15/4 kl 15.00-16.15 Måndagen den 27/4, kl 15.00-16.15 Syfte och lärandemål Säkerställa att diagnosregistrering sker på ett korrekt sätt samt att rätt diagnos väljs. Utbildning i funktionen diagnosregistrering DR16 vid vårdkontakt. Utbildningens innehåll Val av rätt vårdkontakt...

IT-stöd i vården

Önskemål om utbildningar ht 2020 och vt 2021 från Hjälpmedelscentrum

Publicerad:

Här ges möjligheten för er förskrivare/chefer att komma med önskemål kring utbildningar och föreläsningar som ni vill att Hjälpmedelscentrum ska arrangera. Exempel på utbildning kan vara repetitionsutbildning i websesam, temadag eller produktutbildning. Formuläret är öppet 1-31 mars. Därefter kommer vi att sammanställa önskemålen och ta kontakt med er. Vårt utbildningsår sträcker sig från september till maj. Utbildningskatalogen för ht 2020...

Hjälpmedel

VAS - Skypeutbildning - Loggfunktioner

Publicerad:

Vi erbjuder två utbildningstillfällen där all personal som berörs av loggfunktionerna i VAS är välkomna att delta via Skype. Tisdagen den 10/3, kl 15.00 - 16.00 Tisdagen den 17/3, kl 15.00 - 16.00 Utbildningens innehåll Utbildningen grundar sig i de rutiner och manualer som finns inom Region Halland för loggning. Funktionaliteten i VAS kommer att demonstreras under utbildningen. Det kommer...

Restsituation Zyclara kräm

Publicerad:

Zyclara (Imikvimod) kräm beräknas vara restnoterad från slutet av februari till slutet av april enligt information från tillverkaren Meda. För närvarande finns Zyclara tillgänglig på ett fåtal apotek i Halland, men kommer troligen snabbt att ta slut. Zyclara används som behandling av aktiniska keratoser och är med på listan över Rekommenderade läkemedel, som har sammansatts av terapigruppen för Hudsjukdomar. Rekommenderat...

Läkemedel

S-AFP - ändrad mätenhet

Publicerad:

Förändring från och med 3 mars 2020 S-AFP - ändrad mätenhet S-AFP (alfa-Fetoprotein) kommer att rapporteras i enheten kIE/L. Denna förändring är en del i att harmonisera måttenheter för kemianalyser i Sverige, vilket bland annat minskar risken för missförstånd vid informationsutbyte kring patient. En konvertering av resultat från den nya till den gamla enheten kan göras på följande sätt: • Koncentration...

Analyser och provtagning

Uppdatering av DRG-grupperare i VAS

Publicerad:

Uppdatering till 2020 års DRG-grupperare kommer att göras måndagen den 2/3 kl 17.00. Därefter startas omgruppering av 2020-års vårdkontakter (besök/vårdtillfällen). Omgrupperingen beräknas ta några dygn, men är inget som påverkar funktionen i DR16. Med anledning av serverbyte för Windows drift måste uppdateringen av DRG-grupperaren flyttas fram till senare i veckan. Funktionen i DR16 kommer inte att påverkas.

IT-stöd i vården

Dosleveranser vår och sommar 2020

Publicerad:

Inför kommande storhelger rekommenderas att var ute i god tid med beställningar av de läkemedel som inte dosförpackas till dospatienterna. Detta för att allt ska hinna levereras i god tid före helgerna. Här hittar du aktuellt schema med nya stopptider och leveransdagar.

Läkemedel

Hallandskatalogens nyhetsbrev nr 10

Publicerad:

Här kommer periodens nyhetsbrev från Hallandskatalogens förvaltning. Återkoppla gärna med synpunkter och förslag till kommande nyhetsbrev via HAK-ansvarig i din förvaltning. Hallandskatalogens nyhetsbrev, Nummer 10 (2020) (pdf)

Hallandskatalogen

Uppgradering av SITHS-kort under våren

Publicerad:

Under våren 2020 ska alla SITHS-kort uppgraderas. Det innebär att samtliga personer med SITHS-kort behöver ladda ner ett nytt certifikat till sitt kort. Uppgraderingen sker för att det ska vara möjligt att fortsätta att arbeta med de nationella tjänsterna. Till exempel kommer NPÖ, Pascal och att skicka e-recept senare i år kräva att kortet är uppgraderat. Även flera lokala system...

Generell IT-stöd i vården

Nya publicerade rutiner och blanketter för hjälpmedel

Publicerad:

Hjälpmedelscentrum har publicerat nya rutiner och blanketter. Ni hittar dem på sidan om hjälpmedel och under allmän info i websesam. Många är egentligen inte helt nya utan har en bakgrund i det gamla ”Övergripande riktlinjer för hjälpmedel” som togs bort vid årsskiftet. De dokument som det gäller är följande: Hmc: Beställning av hyreshjälpmedel till verksamheter Hmc: Byte av ett förskrivet...

Hjälpmedel

Pascal 2.3, ny version 16 februari

Publicerad:

  Pascal version 2.3 planerades att driftsättas den 16 februari 2020, men ställdes in. Nytt datum kommer inom kort. Nedan följer några av de förändringar som då träder i kraft. För mer information, se Produktionssättning av Pascal 2.3 . Akutstopptid kommer att visas i Läkemedelslistan och i Ny/Ändra förskrivning Akutstopptid är det klockslag som dosapoteket senast behöver få in en...

IT-stöd i vården Läkemedel

Riktade hälsosamtal för 40-åringar – nu börjar de bjudas in

Publicerad:

Region Halland satsar på riktade hälsosamtal för 40-åringar för att ge möjlighet till förbättrade levnadsvanor och därigenom minska risken för hjärt-kärlsjukdom och diabetes typ 2. Hälsosamtalen genomförs av vårdcentralen och nu börjar de sju pilotvårdcentralerna bjuda in sina listade 40-åringar. ​Forskningen kring riktade hälsosamtal ger tydliga bevis att risken för såväl hjärt-kärlsjukdom, diabetes typ 2 och till viss del cancer minskar...

Generell

Hälsoinformatiknytt nr 2 - 2020

Publicerad:

Inom ramen för Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur” har följande beslut/aktiviteter tagits/genomförts: Anteckningstyp Kontaktsjuksköterska inaktiveras Anteckningstyp Kontaktsjuksköterska inaktiveras från och med 1 mars 2020. Under ”kontaktperson” i patientvyn i VAS under fliken ”Fast vårdkontakt” dokumenteras vem som är patientens kontaktsjuksköterska. Här fylls rätt användarnamn, arbetsplats, att det är kontaktsjuksköterska som menas (exempelvis ”Kontaktsjuksköterska kirurgikliniken”) telefonnummer samt...

IT-stöd i vården

1177 Vårdguidens e-tjänster, 11 februari stängs det gamla personalverktyget

Publicerad:

Sedan den 10 juni skapas och hanteras alla nya ärenden i det nya personalverktyget för 1177 Vårdguidens e-tjänster. I och med e-tjänsternas release den 11 februari kommer alla äldre ärenden ha överförts från det gamla till det nya personalverktyget. Var hittar man äldre ärenden? Vårdpersonal kommer att hitta äldre ärenden via länken Visa äldre avslutade ärenden under fliken Alla ärenden...

IT-stöd i vården

Reviderad låneförbindelse för hjälpmedel

Publicerad:

Hjälpmedelscentrum har reviderat låneförbindelsen som skrivs på av låntagaren vid utlämnandet av hjälpmedel. Förändringarna består av förtydliganden om vad som gäller vid, till exempel, resa, försäkringar, reparation, flytt och skötsel. Det är särskilt viktigt att låntagaren har skrivit på och fått information om sitt ansvar vid förskrivning av elrullstolar och hjälpmedel som har ett ekonomiskt högt värde. Vi rekommenderar att...

Hjälpmedel

Bekräftat fall av nya coronaviruset (2019-nCoV) i Sverige

Publicerad:

Idag har det första fallet av nya coronaviruset bekräftats i Jönköping. Risken för spridning i Sverige bedöms fortfarande mycket låg eftersom det rör sig om ett enstaka fall som är omhändertaget enligt de rutiner som finns i Sverige. - Att vi skulle kunna få enstaka fall av nya coronaviruset i Sverige har funnits med i vår beredskap. Detta innebär inte att...

Skypeinformation om ny VAS-version 40.0

Publicerad:

​Ny VAS-version kommer att driftsättas den 26 februari från kl 23.30 - VAS 40.0. Vi erbjuder två tillfällen där alla intresserade kan följa bifogad länk, som efter anmälan, skickas ut via mejl  i anslutning till utbildningstillfället. Anmälan till Kompetensportalen. Information om VAS 40.0 (pdf) Tisdagen den 11/2 kl 15.00-16.00 Måndagen den 17/2 kl 15.00-16.00 Skypeutbildningen sker vid egen dator. Om...

IT-stöd i vården

Flunitrazepam tabletter avregistreras

Publicerad:

Läkemedelsföretaget Mylan har meddelat att Flunitrazepam tabletter 0,5 mg och 1 mg kommer att avregistreras den 31 januari på egen begäran. Inget annat godkänt läkemedel innehållande flunitrazepam finns då på den svenska marknaden. Flunitrazepam har varit avsett för korttidsbehandling av sömnbesvär, samt som lugnande medel inför operationer och kirurgiska ingrepp. Om flunitrazepam trots det har använts under en längre tid...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Ändrade provkoder för Hepatit B analyser

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2020-01-30 VAS-koden "HepB" byter namn till "HBsAg". Vi gör detta namnbytet för att förtydliga innehållet i analysen. Samtidigt ändrar vi nu även innehållet i analysen för VAS-koden "HepA-E". Liksom tidigare utförs serologisk analys av hepatit A, B, C och E: anti-HAV, HBsAg, anti-HCV och anti-HEV, men nu kommer även anti-HBc analyseras samtidigt. Tillägget av anti-HBc...

Analyser och provtagning

Restsituation Pneumovax i endosförpackning

Publicerad:

Det råder för närvarande en restsituation på vaccinet Pneumovax i endosförpackning, som används för aktiv immunisering mot pneumokocker. Restsituationen beräknas pågå till juni 2020 enligt företaget Merck Sharp & Dohme (MSD). Dock finns Pneumovax i förpackningar om 10 st injektioner tillgängliga att rekvirera genom Oriola. Läs mer om rekommendationer för vaccination mot pneumokocker i Terapirekommendationerna Halland samt hos Folkhälsomyndigheten. Varunummer...

Läkemedel

Samlad information om coronaviruset

Publicerad:

Smittskydd Halland samlar all information och rekommendationer om coronaviruset på Vårdgivarwebben. I början av 2020 bekräftades att ett nytt coronavirus har identifierats i staden Wuhan i Kina. Viruset ger feber och symtom från luftvägarna, som hosta och andnöd. Det nya viruset benämnt 2019-nCoV har i dagsläget konstaterats i relativt få fall utanför Kina. Samlad information och rekommendationer för dig som...

Generell

Uppdatering

Publicerad:

Uppdaterat 16.15 Halmstads stadsnäts tidigare påverkan på vissa delar av Region Hallands verksamheter är sedan strax innan klockan 16 lösta. /Tjänsteman i beredskap 2020-01-28   Delar av Halmstad stadsnät ligger nere Just nu ligger delar av Halmstad stadsnät nere med påverkan på flera områden i Halmstad. Mer information kommer. /TIB 2020-01-28 kl 14.20

Generell

Restnotering oral lösning Ventoline (salbutamol)

Publicerad:

Ventoline oral lösning 0,4mg/ml kommer att vara restnoterad under en dryg månads tid med start i februari. Läkemedelskommittén Halland vill ta tillfället i akt att påtala följande: beredningsformen oral lösning av Ventoline har ingen plats i behandlingen av obstruktivitet, varken hos barn eller vuxna. Behandlingen är omodern och för behandling av obstruktiva besvär är det inhalationsberedningar som har god effekt...

Läkemedel

Justerade referensintervall

Publicerad:

Förändring under vecka 6 2020 Justerade referensintervall • Barnreferensintervallen för LDL-kolesterol och triglycerider justeras för att överensstämma med vad som anges i referensintervallstudier. • Den övre referensintervallgränsen för kalium höjs för både barn och vuxna. • U-Calcium/Kreatinin-kvot har tidigare rapporterats utan referensintervall men kommer framöver rapporteras med referensintervallet nedan. Efter förändringen ser referensintervallen ut på följande sätt:   P-LDL-kolesterol 0-5 mån: Referensintervall saknas...

Analyser och provtagning

NCS Öppenvårdstempkurva används i Närsjukvården från 2020-01-27

Publicerad:

NSC Öppenvårdstempkurva används för att dokumentera de läkemedel som ges på mottagning för enstaka eller återkommande behandlingar i öppenvård samt in- och utfarter. De enheter som redan dokumenterar i NCS Öppenvårdstempkurva är; Njur-och Dialysmottagningarna i Halmstad och Varberg Medicinmottagningarna i Varberg Onkologiska behandlingsenheterna, Hallands sjukhus Allergimottagningen och Mottagningen för diabetes och hormonella sjukdomar i Halmstad Läkemedelsinformationen i NCS Öppenvårdstempkurva är...

IT-stöd i vården

Region Halland följer utvecklingen när det gäller coronaviruset

Publicerad:

Smittskydd Halland har upprättat rutiner för att kunna ta emot misstänkta fall på ett adekvat sätt, man följer också läget internationellt samt har tät kontakt med Folkhälsomyndigheten och andra smittskydd. Folkhälsomyndigheten bedömer risken för att smittan ska spridas i det svenska samhället som mycket låg, men det går inte att utesluta att enstaka fall upptäcks i landet. -Vi följer därför...

Hälsoinformatiknytt nr 1 - 2020

Publicerad:

Inom ramen för Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur” har följande beslut/aktiviteter tagits/genomförts: Vårdkontakter – registrering, uppdateringar Uppdatering av följande avsnitt: - förtydligande definition och regler för vårdkontakter som redovisas nationellt. - förtydligande definition av när vård ska registreras som  hemsjukvård kontra hembesök. - telefonkontakt som ej ska registreras som distanskontakt är uppdaterat. - avläsning av mätvärden...

IT-stöd i vården

Restsituation för tablett Metadon flera styrkor

Publicerad:

Metadon Abcur tablett 5 mg, 10 mg respektive 20 mg är restnoterade. Metadon Orion samtliga styrkor är restnoterade. Tillgängliga alternativ för förskrivning och beställning Metadon Abcur 40 mg (delbar i lika stora doser), 25 tabletter, varunummer 115517. Metadon Meda 10 mg (brytskåra finns, men lika stora doser kan ej garanteras), 100 tabletter, varunummer 138826. Orala lösningar är fortsatt tillgängliga för...

Läkemedel

Hallandskatalogens nyhetsbrev nr 9

Publicerad:

Här kommer periodens nyhetsbrev från Hallandskatalogens förvaltning. Återkoppla gärna med synpunkter och förslag till kommande nyhetsbrev via HAK-ansvarig i din förvaltning. Hallandskatalogens nyhetsbrev nr 9 (pdf)    

Hallandskatalogen

Vill du veta mer om långvarig smärta?

Publicerad:

Välkommen på föreläsning om långvarig smärta och smärtrehabilitering. Överläkare Anders Källgård, kurator Susanne Botsjö och sjukgymnast Karin Edler på Smärtrehabiliteringen Hallands sjukhus berättar om folksjukdomen och vad man kan göra åt den. När och var? 23 januari klockan 18.00-19.30 Folkets Hus, Magasingatan 17, Varberg 12 februari klockan 18.00-19.30 Fullriggaren, Hallands sjukhus Halmstad Föreläsningarna är kostnadsfri och ingen anmälan krävs. Läs...

Generell

Restsituation Dalacin vagitorium

Publicerad:

Pfizer har varslat om att det kan uppkomma en restsituation för Dalacin (klindamycin) vagitorium från mitten av januari till början av april. För närvarande finns varan tillgänglig på de flesta apotek i Halland, men detta kan komma att ändras. I Terapirekommendationerna för Region Halland rekommenderas Dalacin vagitorier som tredjehandsalternativ vid bakteriell vaginos efter dekvaliniumklorid (Donaxyl) och metronidazol (vaginalgel Zidoval). Till...

Läkemedel

Bastjänstgöring för läkare införs och AT fasas ut

Publicerad:

Bastjänstgöring (BT) för läkare införs enligt lag 1:a juli 2020 och följer på en ny läkarutbildning som är legitimationsgrundande vilket innebär att AT upphör. BT motiveras av behovet av introduktion i klinisk tjänstgöring i svensk sjukvård. Region Halland har tillsatt en arbetsgrupp vars uppdrag är att föreslå struktur och organisation för BT i Halland. Regler och målbeskrivningar utarbetas av Socialstyrelsen...

Generell

Spasmofen utgår

Publicerad:

Meda AB kommer sluta att tillhandahålla Spasmofen, suppositorium och injektion, på grund av produktionstekniska svårigheter. Läkemedlet kommer därmed att avregistreras på den svenska marknaden. Grossistens lager beräknas ta slut i januari 2020 för suppositorium, i juni 2020 för injektion. Inför den kommande avregistreringen har Uppsala läkemedelsinformationscentral (ULIC) fått in en fråga om behandlingsalternativ till Spasmofen (vid svår stensmärta, när NSAID...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Viktigt! Större kraft kan krävas för att aktivera adrenalinpennan Emerade

Publicerad:

Emerade är förstahandsval för adrenalinpennor enligt Läkemedelskommittén Halland och är den vanligaste pennan hos både halländska patienter och i vårdenheternas akututrustning. Det är därför viktigt att känna till att ett mindre konstruktionsfel för tillfället kan försvåra aktiveringsprocessen och att det kan krävas större kraft för aktivering. Ett konstruktionsfel som innebär att två komponenter i pennan kan haka i varandra och...

Läkemedel

VAS - Skypeinformation om ny VAS version 39.0

Publicerad:

Ny VAS-version kommer att driftsättas onsdagen den 22/1 2020. Vi erbjuder två tillfällen. Anmälan görs via nedanstående länk till Kompetensportalen. Skypeutbildningen sker vid egen dator. Om fler vill sitta tillsammans i ex konferensrum ansluter en till mötesrummet via sin dator. Under utbildningen kommer det att finnas möjligheter att ställa frågor direkt till objektspecialister utifrån innehållet i leveranserna. Tisdagen den 14/1,...

IT-stöd i vården

Uppdaterade rutiner och vårdriktlinjer för hjälpmedel

Publicerad:

Övergripande riktlinjer för hjälpmedel ersätts av Socialstyrelsens skrift Förskrivning av hjälpmedel samt externa rutiner. Rutinerna som är uppdaterade hittar ni under förskriva hjälpmedel på vårdgivarwebben. Några av de förändringar som skett i rutinerna är: Manuell arbetsstol och bilanpassning, där ingår numera leverans/returhämtning hem till/från brukaren i hyran. Komfortrullstol ingår inte längre utan körs ut mot en kostnad till brukare. Avhjälpande...

Hjälpmedel

Utbildning NCS Öppenvårdstempkurva inför enhetlig journalföring av läkemedel på vårdcentralen

Publicerad:

27 januari 2020 startar vårdcentralerna med enhetlig journalföring av läkemedelshantering samt in- och utfarter. Från vecka 1 sker utbildningar! I oktober 2019 fattade Närsjukvården beslut om att införa enhetlig dokumentation och journalföring för all form av läkemedelshantering i NCS Läkemedelsmodul, samt registrering av in- och utfarter. Även de privata vårdgivarna har informerats om införandet av NCS Öppenvårdstempkurva. NCS Läkemedelslista ÖV...

Nu kan patienter själva boka sin tid för provtagning

Publicerad:

Från den 3 december kan patienter som blivit uppmanade att ta prover på Provtagningen Hallands sjukhus Halmstad, Varberg eller Kungsbacka samt Provtagningen Falkenberg själva boka genom att logga in på www.1177.se och boka en tid. Skulle sedan tiden behöva ändras kan de även själva omboka eller avboka sin tid på samma ställe. Möjligheten att komma på drop-in finns kvar för...

Analyser och provtagning

Obduktion av avliden med prionsjukdom

Publicerad:

Obduktion av avlidna med misstänkt eller konstaterad prionsjukdom sker inte på obduktionsavdelningen i Halmstad utan alltid på obduktionsavdelningen, Klinisk patologi i Lund. Detta då Lund har en riskobduktionssal med tillhörande prionlab. Obduktion sker efter överenskommelse. Kontakta alltid neuropatolog innan. För ytterligare information om tillvägagångssättet, se analysförteckningen Avliden obduktion vid misstänkt/konstaterad prionsjukdom. Vid frågor kontakta: Åsa Fred asa.fred@regionhalland.se 131880

Analyser och provtagning

Stöd vid psykisk ohälsa då Hjälplinjen avvecklas

Publicerad:

Den 31 december 2019 avvecklas den nationella Hjälplinjen, en tjänst som erbjuder psykologiskt samtalsstöd via telefon mellan kl. 13-22. Tjänsten tillhandahålls av Inera AB och efter årsskiftet kommer regionerna själva att ansvara för att ge stöd eller vård till de som tidigare ringt Hjälplinjen. Hjälplinjen tar emot ca 14 500 samtal per år och ca 2-3 % av samtalen beräknas...

Webcert: uppdaterad information problem i VDI-miljö

Publicerad:

För att lösa pågående problem med att nå Webcert i VDI-miljön kommer en ny VDI-version att driftsättas 12/12 kl. 07.30. Om användaren är inloggad vid uppgraderingen visas ett meddelande som ber användaren logga ut. Utloggning ska då ske via ”Start”-knappen. Om användaren inte loggar ut kommer sessionen att avslutas, användaren ”slängs ut”. Efter inloggning i den nya versionen ska Webcert...

IT-stöd i vården

Regionfullmäktige har tagit beslut om framtidens vårdinformationsstöd

Publicerad:

Slutgiltigt beslut om det nya vårdinformationsstödet togs idag vid Regionfullmäktiges möte. Region Halland ska samarbeta med övriga regioner inom Sussa samverkan när det gäller det nya vårdinformationsstödet, som bland annat ska ersätta journalsystemet VAS. Regionfullmäktige valde att följa den rekommendation som presenterades inför Regionstyrelsens möte i mitten av november. Region Halland hade att välja mellan att göra en egen upphandling...

IT-stöd i vården

Nu kan man logga in med Freja eID+ på 1177.se

Publicerad:

De invånare som fram till nu loggat in med lösenord och SMS behöver alltså istället skaffa Mobilt Bank-ID, Bank-ID eller Freja eID+. Det innebär att den person ärendet gäller också är den person som loggar in men om personen sedan behöver stöd kan ärendet sedan genomföras tillsammans med till exempel en förälder. Hur skaffar man Freja eID Plus? För att...

Hallandskatalogens nyhetsbrev nr 8

Publicerad:

Här kommer periodens nyhetsbrev från Hallandskatalogens förvaltning: Hallandskatalogens nyhetsbrev, nummer 8 (2019). Återkoppla gärna med synpunkter och förslag till kommande nyhetsbrev via HAK-ansvarig i din förvaltning. Hallandskatalogens nyhetsbrev, Nummer 8 (2019)

Hallandskatalogen

Webcert: problem i VDI-miljö

Publicerad:

Information angående pågående driftstörning Webcert i VDI-miljö. För att lösa pågående problem med att nå Webcert i VDI-miljön planeras driftsättning av en ny VDI-version. Just nu pågår förberedande arbete och tester. Driftsättning kommer att kunna ske tidigast i morgon 12/12. Vi återkommer med mer information under dagen. Manuella driftstoppsrutiner gäller, här hittar du blanketter.

IT-stöd i vården

Nya upphandlade produkter för provtagning och provtransport

Publicerad:

I detta meddelande påtalas några förändringar och nyheter. För fullständig lista med artikelnummer hos websesam och leverantör, se dokumentet här. Stasband med snabblås, flergångs [gallery columns="8" ids="12534"] Websesam art.nr. 606836 Leverantör Becton Dickinson art.nr. 367218 Stasband engångs, vuxen [gallery columns="8" ids="12526"] Websesam art.nr. 606843 Leverantör Codan Triplus AB art.nr. 549OLHT236/ASEP200 För mer information se: http://www.asephealthcare.com/tournistrip.html Videoklipp Stasband engångs vuxen Stasband...

Analyser och provtagning

Remittent ansvarar för kreatininprovtagning inför CT- och MR-undersökning med kontrast på Röntgen Halland

Publicerad:

Från och med 1 januari 2020 ansvarar remittenten för att aktuellt kreatinin är taget inför CT- och MR-undersökning med kontrast vid Röntgenmottagningarna i Kungsbacka, Varberg och Halmstad. Röntgen, som tidigare haft olika rutiner för vem som ansvarat för att kreatininvärde finns, har nu skapat en ny rutin för hela Röntgen Halland. Störst förändring sker vid Röntgenmottagningen i Varberg. Vid Röntgenmottagningarna...

Analyser och provtagning

Hälsoinformatiknytt nr 7 - 2019

Publicerad:

Inom ramen för Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur” har följande beslut/aktiviteter tagits/genomförts:   ID- kontroll Enligt författning är vården skyldig att kontrollera patients identitet och också dokumentera detta. Det finns historiskt avvikelser och händelser där vård givits till ”fel” patient pga brister i identitetskontroll och där utredning/händelseanalys ej har kunnat påvisa i journalen om ID-kontroll har...

IT-stöd i vården

Ny VAS-klinik 10 december: Tudorklinikens Gynmottagning

Publicerad:

På grund av organisationsförändring hos Tudor kvinnoklink blir de en ny klinik i VAS fr o m 10 december – den nya kliniken heter Tudorklinikens Gynmottagning. ​Nya remisskoder i VAS: Halmstad - tudtugyhst Falkenberg - tudtugyfbg

Medspeech - uppdaterad information 2019-12-04

Publicerad:

Vi har nu varit igång i Medspeech i drygt sju dygn och det finns cirka 30 000 dikterade diktat i Medspeech. Förutom några utvecklingsönskemål så har tre frågor av större slag identifierats och här följer kort uppdaterad information gällande dessa. Vi vill även passa på att tipsa om möjligheten att klicka F1-knappen/hjälpknappen när man är inne i Medspeech samt guiderna...

Inloggning på 1177.se kompletteras med Freja eID+ den 10/12

Publicerad:

​Möjligheten att logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster med lösenord och engångskod tas bort den 10 december. Samtidigt införs en ny inloggningsmetod som kompletterar inloggning med BankID: Freja eID+ Idag kan invånaren välja mellan att logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster med e-legitimation (Mobilt BankID eller BankID) eller lösenord och engångskod via sms för att kontakta mottagningar inom hälso- och...

IT-stöd i vården

Webcert uppgraderas tisdag den 3 december

Publicerad:

​Uppgradering av Webcert till 6.5 kommer att ske tisdagen den 3 december kl 19.00-23.00. Under uppgraderingen är Webcert inte tillgängligt. Releasen innehåller ny funktionalitet, förändrad funktionalitet och felrättning. Förändrad funktionalitet,bland annat: Minimal utskrift tas bort. Under januari 2020 kommer 2 nya intyg för arbetsgivare att ersätta denna funktion.* Tydligare FMB-information i högerfältet. Förbättrad hantering av kompletteringsbegäran för vårdadministratörer. "Skyddade personuppgifter"...

Ny VAS-klinik 2 december: Affecta psykiatri

Publicerad:

Måndag den 2 december startar Affecta psykiatri i Halmstad som ny klinik i VAS. ​Affecta är en privat specialistmottagning i psykiatri. Remisskod i VAS: apaffppsyk

Problem att logga in i Medspeech – nytt dikteringssytem

Publicerad:

Driftsättning skedde som planerat den 27 november, men vi har stött på några oönskade effekter och här kommer information om det som bedöms vara viktigast just nu. Att inte kunna logga in med SITHS-kort kan bero på tre olika anledningar: Installationen av Medspeech på den specifika datorn fungerar inte Prova att logga in på annan dator. Inlogg med SITHS-kort med...

IT-stöd i vården

Restsituation Dalacin (klindamycin) oral lösning 15 mg/ml

Publicerad:

Rekommenderad åtgärd För patienter som har sond eller PEG går det bra att använda kapsel Dalacin. Kapseln öppnas då, innehållet slammas upp i vatten och administreras omedelbart. Observera att kapseln inte bör öppnas för intag per oralt direkt via munnen, på grund av risken för skador på esofagus. I Terapirekommendationer Halland anges Dalacin som ett alternativ vid allvarlig penicillinallergi vid...

Läkemedel

Rekommendation för val av behandling med TNF-hämmare

Publicerad:

Inom ramen för de så kallade trepartsöverenskommelserna har TLV, Regionerna samt företagen som tillhandahåller TNF-hämmare genomfört en ny förhandling. Denna förhandling har resulterat i att kostnaderna för läkemedlen har sjunkit ytterligare. Region Hallands sammanhållna rekommendation för TNF-hämmarbehandling är därför nu att: Vid behov av TNF-hämmare är adalimumab eller infliximab förstahandsval, beroende om det är aktuellt med subkutan eller infusionsbehandling. Vid...

Läkemedel

Apoteket byter fakturapartner – Apodoskunder med autogiro måste ansöka om det på nytt

Publicerad:

Apoteket har valt att byta fakturapartner från PayEx till Collector Bank. Bytet sker den 1 december 2019. Bytet gör att det går att få en överblick och/eller att betala sin faktura via Collector Banks hemsida eller app. Idag erbjuder Apoteket två olika sorters fakturor, Månadsfaktura som inte kan delbetalas och Kontokredit som kan delbetalas. Med Collector Bank kommer det endast...

Läkemedel

Blododlingar: Ett stick räcker!

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2019-11-25 När blododling tas ska fyra flaskor, dvs två par med en grön aerob och en orange anaerob flaska i respektive par, fyllas med 10 ml blod vardera. Tidigare har rekommendationen varit att de två flaskparen ska tas från två olika stick/venpunktioner. Nya studier har visat att om de fyra flaskorna tas från samma stick...

Analyser och provtagning

Borttagning av smittmärkning av patientprover

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2019-11-21 Vissa prover från patienter med smittsamma sjukdomar har hittills smittmärkts före transport till laboratorierna. Men patienter kan vara bärare av smittsamma sjukdomar utan att det är känt och en smittmärkning kan medföra att omärkt respektive märkt prov hanteras på olika sätt vilket inte är önskvärt (vårdhandboken). Alla prover (det gäller blodprover men även alla...

Analyser och provtagning

Uppdaterad information gällande driftsättning av Medspeech, det nya systemet för digital diktering i Region Halland

Publicerad:

Driftsättning på s.k. ”pilotenhet”, vårdcentralen Håsten, skedde den 23 oktober. Ett större fel upptäcktes och kunde rättats till relativt omgående. För att ytterligare säkerställa att det fungerar som det ska startades en utökad pilot på vårdcentralen Västra Vall i Varberg den 14 november. När detta skrivs har det fungerat bra även där. Starten på pilotenheterna bekräftar att systemet i sig...

IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 6 - 2019

Publicerad:

Inom ramen för Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur” har följande beslut/aktiviteter tagits/genomförts: För att en enhetlig dokumentation ska göras för återbud och uteblivna besök har ny rutin VAS – Återbud och Uteblivet besök, skapats. Journaltypen Åbub (Återbud/Utebliven) används i de fall det finns behov av att dokumentera ytterligare utöver de noteringar som görs i bokningsunderlaget. För...

IT-stöd i vården

VAS-etiketter med dubbla streckkoder

Publicerad:

Det förekommer att VAS-etiketter skrivs ut över etikettskarvarna vilket ger dubbla streckkoder på VAS-etiketterna, se exempelbilder nedan. Etiketter som har dubbla streckkoder, oavsett hur lite av den extra streckkoden som syns, får absolut inte användas. Det kan vara streckkoder som hör till två olika patienter på samma etikett vilket kan leda till patient- eller provförväxling när proverna registreras på laboratoriet....

Analyser och provtagning

Retur och avvikelse på hjälpmedel till hmc

Publicerad:

I de fall du skickar in en avvikelse på ett hjälpmedel och skickar den i retur till Hjälpmedelscentrum vill vi att du märker upp returlappen med ”avvikelse”. Vi har ett stort in- och utflöde av hjälpmedel. Vi hinner oftast rekonditionera hjälpmedlet innan vi får in avvikelsen, vilket gör det svårt för oss att söka efter orsaken till problemet i efterhand....

Hjälpmedel

Nationell uppföljning av utskrivningsprocessen

Publicerad:

Under vecka 47-48 kommer det att genomföras en nationell punktmätning av patienters upplevelse av utskrivning från sjukhus och den fortsatta vården och omsorgen i hemmet. Mätningen gäller de patienter som skrivs ut under vecka 47 från följande avdelningar på Hallands sjukhus: medicin, geriatrik, kirurgi, ortopedi och psykiatri. Om patienten tackar ja till att delta genomförs en telefonintervju under vecka 47-48....

Generell

Region Halland väljer väg för framtidens vårdinformationsstöd

Publicerad:

Region Halland bör göra gemensam sak med de andra regionerna i Sussa samverkan när det gäller införandet av framtidens vårdinformationsstöd. Det är den rekommendation som de förtroendevalda får efter en omfattande analys. Slutgiltigt beslut tar regionfullmäktige i december. För att möta dagens digitaliseringstakt och invånarnas framtida förväntningar på tillgänglighet och behov av hälso- och sjukvård ska Region Halland införa ett...

IT-stöd i vården

Fusobacterium necrophorum

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2019-11-11 Mikrobiologiska laboratoriet har bytt system för PCR-analyser och kommer numera att analysera prov för F. necrophorum dagligen, måndag-lördag. Analysen är inte längre semi-kvantitativ, d v s bedömningen av stark eller svag DNA-nivå kan inte utföras. Det finns ett bärarskap, framför allt i åldersgruppen 18-25 år. Patientens infektionsstatus bör ligga till grund för eventuell antibiotikabehandling....

Analyser och provtagning

Nutritionsprodukter som utgår och ersätts med nya produkter

Publicerad:

Från och med november månad 2019 förbereder vi för ett nytt nutritionsavtal på grund av ny upphandling. Din förskrivning på vissa produkter kommer att utgå och ersätts automatiskt med en ny förskrivning på nya produkter av liknande sort. Du som förskrivare behöver inte göra någonting. Vi kommer att genomföra nya aktuella förskrivningar successivt under hösten för att säkerställa att ingen...

Hjälpmedel

Dosleveranser jul & nyår 2019

Publicerad:

  Inför de kommande storhelgerna tidigarelägger Apoteket stopptider och leveranser till sina dospatienter så att allt hinner levereras i god tid innan ledigheten.   Ändrade stopp- och leveranstider för Jul & Nyår 2019 hittar du här.   Kom ihåg att vara ute i god tid med beställningar inför jul- och nyårshelgerna! Beställningen av kylvaror behöver vara inne senast 16/12 då...

Läkemedel

Hallandskatalogens nyhetsbrev nr 7

Publicerad:

Här kommer periodens nyhetsbrev från Hallandskatalogens förvaltning: Hallandskatalogens nyhetsbrev, nummer 7 (2019) Återkoppla gärna med synpunkter och förslag till kommande nyhetsbrev via HAK-ansvarig i din förvaltning. Hallandskatalogens nyhetsbrev, Nummer 7 (2019)

Hallandskatalogen

SHBG - ändrat referensintervall för barn

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 12 november 2019 SHBG - ändrat referensintervall för barn En kalibreringsförändring i metoden för SHBG (sex hormone binding globulin/könshormonbindande globulin) kommer att resultera i något lägre mätresultat. Referensintervallet för vuxna påverkas inte av förändringen. För barn justeras referensintervallet neråt och ser efter förändringen ut på följande sätt: S-SHBG Flickor 0-5 år: Referensintervall saknas 6-17 år: Tannerstadium 1: 21...

Analyser och provtagning

Läkemedelskommittén Halland avråder tills vidare förskrivare från att aktivera dosdispensering för personer som önskar patientfinansierad dosdispensering

Publicerad:

Apoteket AB erbjuder en tjänst som innebär att privatpersoner kan få sina läkemedel dosdispenserade och då själva betala för den tjänsten. Läkare kan idag utifrån en patients medicinska behov bedöma att dosdispenserade läkemedel är lämpligt för att få en optimal läkemedelshantering. Patienten betalar då inte för dosdispenseringstjänsten. För dessa patienter har Region Halland upphandlat tjänsten och tecknat avtal med en...

Läkemedel

Vaccin inför influensasäsongen

Publicerad:

Nu går det bra att beställa vaccin inför årets influensasäsong. Läkemedelsdistributören Oriola har fått hem Vaxigrip Tetra med nål (avtalad) i båda förpackningsstorlekarna, 1x0,5 ml och 10x0,5 ml. Leverans sker tisdag-fredag 8-17. Det är viktigt att någon finns på plats att ta emot leveransen under den tiden, då de inte kan garantera vilken leveransdag det blir. Beställ ett större antal...

Avtal tecknat kring beredskapsjouren

Publicerad:

Avtalet mellan Region Halland och Hallandsjouren gäller 2020-01-01 till 2021-12-31 med möjlighet till förlängning. Syftet med den allmänmedicinska beredskapsjouren är att medverka till att förstärka första linjens vård för att kunna bedriva mer vård nära för invånarna i Halland. I uppdraget ingår att utföra konsultation via telefon och videokommunikation, att göra hembesök, bedömning och utfärdande av vårdintyg samt konstaterade av...

INBJUDAN-HemoCue arrangerar tillsammans med Klinisk kemi Halland användarmöte för användare av HEMOCUE WBC DIFF

Publicerad:

Användarmötet arrangeras vid fyra olika tillfällen Varberg 1. Måndag 11 november 2019, 13:30-15:00, konferensrum Bocksten, Hallands sjukhus Varberg, korridoren till höger efter biblioteket 2. Onsdag 13 november 2019, 10:00-11:30, konferensrum Bocksten, Hallands sjukhus Varberg, korridoren till höger efter biblioteket Halmstad 3. Måndag 18 november 2019, 10:00-11:30, konferensrum Barken/Briggen, Hallands sjukhus Halmstad, Huvudentré 4, målpunkt C, plan 4. 4. Måndag 18 november 2019, 13:30-15:00, konferensrum...

Analyser och provtagning

Uppdaterad - Inloggningen med sms och lösenord på 1177.se tas bort – gäller invånare

Publicerad:

För att möta höjda säkerhetskrav på inloggning i digitala tjänster kommer möjligheten att logga in via lösenord och engångskod via sms att tas bort den 3/12. De invånare som idag loggar in med lösenord och SMS behöver istället skaffa BankID. ​1177 Vårdguiden är bland annat en nationell webbplats för invånaren som drivs av Inera i samarbete med regionerna. Idag kan...

Generell IT-stöd i vården

Hematologianalyser byter namn

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 14 oktober 2019 Hematologianalyser byter namn Analysen B-RET-He (Retikulocyt hemoglobin ekvivalent) byter namn till Rtc(B)-MCH och analysen Erc(B)-MCV (Medelcellvoym) kommer byta namn till B-MCV enligt nationell standardnomenklatur (NPU). Analysmetoder och VAS-provkoder är dock oförändrade. Vid frågor kontakta: Specialistläkare Annika Strand Annika.Strand@regionhalland.se Tfn 035-13 18 12

Analyser och provtagning

Medspeech, uppdaterad information driftsättning

Publicerad:

Tidplan för driftsättning av Medspeech, det nya digitala dikteringssystemet i Region Halland. Projektets styrgrupp har beslutat om en ny tidplan: Driftsättning pilot, Vårdcentralen Håsten, är beslutad att ske den 23 oktober (= vecka 43). Om allt går enligt plan innebär det att Medspeech driftsätts för alla andra enheter inom hela Region Halland på morgonen den 27 november (= vecka 48)....

IT-stöd i vården

VAS, Skypeinformation om ny VAS-version 38.0

Publicerad:

Ny VAS-version kommer att driftsättas den 6 november från kl 22.30 - VAS 38.0. Den 19 november kommer ännu en driftsättning, VAS 38.1 (denna leverans kräver inget driftstopp). Vi har valt att informera om båda leveranserna vid informationstillfällen nedan. Måndagen den 21/10 kl 14.00-15.15 Tisdagen den 22/10 kl 15.00-16.15 Leveranserna innehåller utveckling samt förvaltningsärenden. I VAS 38.0 kommer en förbättrad...

IT-stöd i vården

JAK2, kvantitativ kommer att börja analyseras på Klinisk kemi i Halmstad

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 9 oktober 2019 JAK2 Analysen, DNA JAK2 p. V617F mutation, kvantitativ kommer att börja analyseras på Klinisk kemi i Halmstad. Detta innebär att analysen kommer att besvaras med ett siffersvar och inte bara som Påvisbart eller Ej påvisbart som tidigare. Svarskommentarerna kommer med den nya kvantitativa analysen att se ut enligt följande:  <0,042 % Analys av genomiskt DNA...

Analyser och provtagning

VAS, Skypeutbildning i diagnosregistrering

Publicerad:

Alla berörda medarbetare ges möjlighet att delta på en Skype-utbildning i konsten att diagnosregistrera på ett korrekt sätt i VAS. Datum: • Onsdagen den 16/10 kl 15.00-16.00 • Torsdagen den 7/11 kl 15.00-16.00 Syfte och lärandemål: Säkerställa att diagnosregistrering sker på ett korrekt sätt samt att rätt diagnos väljs. Utbildning i funktionen diagnosregistrering DR16 vid vårdkontakt. Utbildningens innehåll: • Val av rätt vårdkontakt...

IT-stöd i vården

Avskiljningsrör för blodprover

Publicerad:

Klinisk kemi Halland får in avskild plasma och serum i olika typer av rör. Många av dessa rör passar inte i laboratoriets nya analysinstrument och provet måste överföras till nytt rör före analys. Detta medför merarbete, förlängda svarstider och ökad risk för patientförväxling. Laboratoriet önskar att nedanstående rör med tillhörande propp ska användas vid avskiljning. Vid avskiljning från NaCitrat-rör, ljusblå...

Analyser och provtagning

Ny leverantör av språktolktjänster från 1 oktober

Publicerad:

​Region Halland har tecknat nytt avtal avseende tolkförmedling. Nu har vi endast en leverantör - DigitalTolk. Nytt är också att du får en väg in till samtliga beställningar och att du enkelt kan se och hantera bokningar, få överblick över avdelningens bokningar, statistik mm. Avdelningen kan ha ett gemensamt inlogg. Beställ inloggning genom att maila till info@digitaltolk.se eller ring 010-199...

Generell

Restsituation Aerius munsönderfallande tablett 5 mg

Publicerad:

På grund av produktionsproblem kommer det uppstå en långvarig brist på Aerius (desloratadin) munsönderfallande tablett 5 mg,  både 30 och 90 st. Preliminärt förväntas restsituationen pågå till andra halvan av 2022. Behandlingsalternativ Andra beredningsformer av desloratadin finns tillgänglig, filmdragerade tabletter 5 mg, munsönderfallande tabletter 2,5 mg samt oral lösning 0,5 mg/ml. På grund av de stora kostnadsskillnader som finns mellan...

Läkemedel

Hallandskatalogens nyhetsbrev nr 6

Publicerad:

Här kommer periodens nyhetsbrev från Hallandskatalogens förvaltning: Hallandskatalogens nyhetsbrev, Nummer 6 (2019) Återkoppla gärna med synpunkter och förslag till kommande nyhetsbrev via HAK-ansvarig i din förvaltning

Hallandskatalogen

Ny analys - Leverspecifika antikroppar

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2019-10-01 Påvisning av specifika antikroppar associerade med Primär biliär cholangit och Autoimmun hepatit Vi introducerar nu en ny analys vilken riktar sig mot utredning av de autoimmuna leversjukdomarna Primär biliär cholangit (PBC) och Autoimmun hepatit (AIH1 och AIH2). Analysen är en immunoblot som kan påvisa specifika antikroppar associerade med de två sjukdomarna och kommer att...

Analyser och provtagning

Indragning av ranitidin i oral beredning

Publicerad:

Vid undersökning av läkemedel innehållande ranitidin från flera tillverkare har man hittat små mängder N-nitrosodimetylamin (NDMA), vilket klassas som ett sannolikt cancerframkallande ämne. Som en tillfällig försiktighetsåtgärd dras samtliga perorala läkemedel som innehåller ranitidin in från apotek och detaljhandel under utredningen. Injektionslösningen av ranitidin kommer dock att finnas kvar under utredningen eftersom den är indicerad för vissa svårt sjuka patientgrupper...

Läkemedel

Balansera mera – kampanj om fallolyckor

Publicerad:

Fallolyckor är enligt Socialstyrelsen den olyckstyp som orsakar flest besök på akutmottagningar, flest sjukhusinläggningar och flest dödsfall. För att minska antalet fallolyckor genomför därför Socialstyrelsen vecka 40 (30 september-6 oktober) kampanjen Balansera mera. Syftet med Balansera mera är att fler ska känna till fallolyckor och framförallt hur vi kan minska risken för att falla. Teman i år är som tidigare;...

Förändrad hantering av blododlingar med misstänkt kontamination

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2019-09-26 Mikrobiologiska laboratoriet ändrar svarsrutinerna vid växt av misstänkt stafylokock eller annan hudbakterie vid växt i enskild blododlingsflaska. Dessa fynd kommer inte längre att meddelas per telefon, utan endast besvaras via remissen, både preliminärsvar och slutsvar. Svaret kompletteras med en kommentar ”Sannolikt kontamination”. Resistensbestämning utförs endast på begäran. Kontakta då Mikrobiologen, tfn 035-131850. Vid frågor...

Analyser och provtagning

Arbetssättet enligt ”sommarspåret” inom Trygg och effektiv utskrivning fortsätter

Publicerad:

Det så kallade ”sommarspåret” som startade den 1 juli 2019 gäller tills nya rutiner och arbetssätt beslutats och implementerats utifrån fortsatt utveckling av processen för Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård. Benämningen ”sommarspåret” togs utifrån att detta arbetssätt startade mitt i sommaren. ”Sommarspåret” innebär en förenklad utskrivningsprocess för utvalda patientgrupper som tidigare planerades med stöd av SIP (samordnad individuell plan),...

Generell

Medspeech, pilot på VC Håsten uppskjuten

Publicerad:

Tyvärr har vi inte kunnat driftsätta Medspeech-piloten på VC Håsten som planerat. Utan att gå in på detaljer så är orsaken att nya tidigare inte identifierade risker/fel hittades vid de sista testerna i den slutliga versionen som var tänkt att driftsättas på VC Håsten. Ett intensivt arbeta pågår för att elimera och rätta till detta men när detta skrivs har...

IT-stöd i vården

Fler operationer ska ske på våra sjukhus

Publicerad:

Fler ortopediska operationer ska göras på Halland sjukhus. Det beslutade regionstyrelsen på sitt septembermöte. Målet är att fler invånare ska få sina behandlingar på hemmaplan, och samtidigt minskas kostnaderna. Halland har ett väl utbyggt system med vårdgaranti där patienter erbjuds vård av upphandlade externa leverantörer när väntetiderna blir för långa i regionens egna verksamheter. Detta har inneburit att Halland i...

Generell

Teofyllin utgår

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 25 september 2019 Teofyllin - utgår Analysen S-Teofyllin utgår från Klinisk kemi Hallands sortiment. Icke akuta beställningar kommer att skickas till Malmö för analys. Vid akuta beställningar ska telefonkontakt tas med laboratoriet och provet transporteras då till närmaste analyserande laboratorium. Vid frågor kontakta: Specialistläkare Hilda Hallander Hilda.Hallander@regionhalland.se Tfn 035-13 45 94

Analyser och provtagning

Medspeech, uppdaterad information gällande det nya digitala dikteringssystemet

Publicerad:

​Uppdaterad information gällande driftsättning av Medspeech, det nya digitala dikteringssystemet i Region Halland. Förseningen av driftsättning VAS 37.0 innebar en veckas förskjutning av tidplanen för Medspeech. Driftsättning pilot, Vårdcentralen Håsten, är beslutad att ske den 25 september. Om allt går enligt plan innebär det att Medspeech driftsätts för alla andra enheter inom Region Halland natten till onsdagen den 23 oktober....

IT-stöd i vården

Nu har Vårdgivarwebben bytt plattform

Publicerad:

Nu har Vårdgivarwebben bytt teknisk plattform till Region Hallands egen WordPresslösning. Webbplatsen har en ny design och en ny navigation (rubriker och länkar). Det kan komma att uppstå störningar i samband med plattformsbytet, exempelvis hur sidor och information ser ut på Vårdgivarwebben. Vi ber därför om er hjälp! Om ni ser något som saknas eller ser konstigt ut kontakta Objektet...

Generell

På väg mot en ny vårdgivarwebb – Nu byter vårdgivarwebben teknisk plattform

Publicerad:

Den 19 september byter Vårdgivarwebben teknisk plattform till Region Hallands egen Wordpresslösning. I samband med detta får webbplatsen en ny design och en ny navigation (rubriker och länkar). Det kan komma att uppstå störningar i samband med plattformsbytet, exempelvis hur sidor och information ser ut på Vårdgivarwebben. Vi ber därför om er hjälp! Om ni ser något som saknas eller...

Generell

Terapirekommendationer Halland byter utseende!

Publicerad:

När? Torsdagen den 19 september.   Varför? De problem vi dragits med vad gäller användarvänlighet har inte gått att lösa på nuvarande plattform. Det är ett av skälen till att Terapirekommendationer Halland flyttar till en ny plattform och i och med det får ett nytt utseende.   Hjälp oss! Återkoppla gärna till oss hur du upplever de nya lösningarna och...

Läkemedel

Inrättat en ”konsult patologläkare”

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR – Klinisk patologi och cytologi 2019-09-06   Vi på Patologen har efter förslag från kliniska kollegor inrättat en ”konsult patologläkare” telefon på nummer 34290. Denna konsulttelefon bemannas av patologläkare och är tänkt för medicinska frågor, d.v.s. ej provtagningstekniska frågor. Telefonen bemannas kontorstid - mån-fre 8.00 – 16.30. D.v.s. inte röda dagar, kvällar, nätter eller helger. Patologens verksamhetsuppdrag, av...

Analyser och provtagning

Hallandskatalogens nyhetsbrev nr 5

Publicerad:

Här kommer periodens nyhetsbrev från Hallandskatalogens förvaltning: Hallandskatalogens nyhetsbrev, Nummer 5 (2019) Återkoppla gärna med synpunkter och förslag till kommande nyhetsbrev via HAK-ansvarig i din förvaltning!

Hallandskatalogen

VAS, Nytt datum för VAS 37.0 (preliminärt tisdagen 10/9)

Publicerad:

Den planerade driftsättningen av VAS 37.0 ställdes igår in pga problemen med reservkraften på Hallands sjukhus Varberg. Nytt datum (preliminärt tisdagen 10/9) meddelas inom kort. Den 10/9 uppgraderas VAS till en ny version, VAS 37. Det blir ett avbrott med läskopia. Tidplan för uppgraderingen: 22:30 - VAS produktion stoppas - VAS och NCS kan inte nås ca 23:10 - VAS...

IT-stöd i vården

Reservkraft åter i normal drift på Hallands sjukhus Varberg

Publicerad:

Reparation av reservkraftsystem på Hallands sjukhus Varberg blev klar torsdag eftermiddagen (5/9). Systemet är nu åter i normal drift och startar vid eventuellt strömbortfall av yttre elnät för att försörja sjukhuset med nödvändig el. Uppdatering publicerad 2019-09-06 Tidigare nyhet 2019-09-04 – Reservkraft ur funktion Hallands sjukhus Varberg I samband med ett planerat prov av reservkraften vid Hallands sjukhus Varberg igår...

Bedragare utger sig för att komma från Hjälpmedelscentrum

Publicerad:

Vi blir då och då uppmärksammade på att personer med oärliga avsikter utger sig för att komma från Hjälpmedelscentrum eller Hjälpmedelscentralen. Många bedragare har specialiserat sig på att lura äldre. Varna därför gärna äldre personer i din omgivning för detta. Brukare blir alltid kontaktad innan hembesöket Hjälpmedelstekniker eller chaufför hör alltid av sig innan de kommer för att reparera eller...

Hjälpmedel

VAS, ny version den 4 september

Publicerad:

Den 4/9 uppgraderas VAS till en ny version, VAS 37. Det blir ett avbrott med läskopia. Tidplan för uppgraderingen: 22:30 - VAS produktion stoppas - VAS och NCS kan inte nås ca 23:10 - VAS läskopia startas - VAS och NCS kan nås ca 00:50 - VAS läskopia stoppas - VAS och NCS kan inte nås ca 01:00 - VAS...

IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 5 - 2019

Publicerad:

Inom ramen för Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur” har följande beslut/aktiviteter tagits/genomförts: Avgiftsbefriade besök för vissa patienter Då besök bedöms som nödvändigt, antingen på mottagning eller i hemmet och görs på initiativ av Hälso- och sjukvårdspersonal kan i undantagsfall, om vårdsituationen kräver, patientavgiften nedsättas till 0 kronor. Beslutet ska i så fall tas för varje besökstillfälle...

IT-stöd i vården

Skypeinformation om ny VAS-version

Publicerad:

Den 4 september planeras VAS 37.0 levereras. Den nya versionen innehåller rättning- och utvecklingsärenden som vi vill dema och informera kring. Informationen är denna gång cirka 30 minuter. Torsdag 22/8 kl 14.30-15.00 Måndag 26/8 kl 15.00-15.30 Innehållet i leveransen består bland annat av: Sekretessmarkering och Skyddad folkbokföring Bokad tid ligger kvar vid flytt mellan dagsprogram Patient hamnar på rätt dagsprogram...

IT-stöd i vården

Produktionen av Furix Retard upphör

Publicerad:

På grund av ett strategiska och marknadsmässiga övervägande har producenten av Furix Retard beslutat att sluta tillhandahålla produkten från och med 30 september 2019. De produkter som påverkas av producentens beslut är Furix Retard 30 mg 100 st (vnr: 543652) samt på Furix retard 60 mg 100 st (vnr: 543637). I Halland berörs i dagsläget cirka 30 patienter på dosordination...

Läkemedel

Restsituation på Ergenyl Enterotablett 100 mg och 300 mg

Publicerad:

På grund av produktionstekniska problem har det uppstått en restsituation på Ergenyl Enterotablett 300 mg (vnr: 008535) samt på Ergenyl Enterotablett 100 mg (vnr: 008314). I Halland finns endast 48 stycken patienter som idag står på läkemedlet, huvudsakligen med förskrivningar från Psykiatri Halland samt Barn och ungdomskliniken och Medicinklinikerna vid Hallands sjukhus utbudspunkter. Förskrivning har uteslutande skett genom recept –...

Läkemedel

Generell licens för litium

Publicerad:

Läkemedelsverket har beslutat att läkemedel med litium får expedieras mot recept med stöd av en generell licens. Det innebär att förskrivare inte behöver ansöka om licens för enskilda patienter. Beslutet gäller till och med den 30 augusti 2019. Läkemedelsverket har den 10 juli 2019 beviljat dispens om undantag från kravet på enskild licens vid expedition av recept på licensläkemedel innehållande...

Läkemedel

Restsituation Konakion Novum inj

Publicerad:

Pga tillverkningsproblem råder det brist på Konakion Novum 10 mg/ml, 1 ml injektionslösning. Enligt tillverkaren så väntas Konakion Novum åter i lager i mitten av augusti. ​Förlossningsvården i Halland har en hög förbrukning av Konakion och rekommenderas därför både hushålla med redan inköpt Konakion samt söka licens för ersättningsvara (för licensinformation se nyhetsbrev). När det gäller hushållning så är rekommendationen...

Läkemedel

Restsituation Lithionit (avslutad 19-07-19)

Publicerad:

Uppdatering; Enligt besked från tillverkaren ska den tidigare bristsituationen för Lithionit 42 mg depottabletter vara avhjälpt. Vi har en akut restsituation för Lithionit depottabett 42 mg (6 mmol). Bra att se över innan patienten står helt utan tabletter! Dosapotekets lager räcker ca 2 1/2 vecka till och det finns fortfarande ett visst lager på regionens apotek. Det finns inga godkända...

Läkemedel

Hallandskatalogens nyhetsbrev nr 4

Publicerad:

Här kommer periodens nyhetsbrev från Hallandskatalogens förvaltning: Hallandskatalogens nyhetsbrev, Nummer 4 (2019) Återkoppla gärna med synpunkter och förslag till kommande nyhetsbrev via HAK-ansvarig i din förvaltning!

Hallandskatalogen

Ny struktur för Hallands sjukhus omvårdnadsdokumentation

Publicerad:

Under våren 2019 har Hallands sjukhus arbetat för en enhetlig och strukturerad dokumentation i VAS och NCS. Omvårdnadsanamnesen ska utgå från patientens beskrivning av sitt föregående tillstånd och den aktuella situationen och ska vara ett komplement till den medicinska anamnesen. Omvårdnadsepikrisen innehåll har därför förändrats till att enbart vara en sammanfattning av vårdtillfället utifrån ett omvårdnadsperspektiv och innehåller information utifrån...

Läkemedelskommittén Halland bjuder in till en utbildningseftermiddag om sömnsvårigheter

Publicerad:

Läkemedelskommittén Halland bjuder in till en utbildningseftermiddag om sömnsvårigheter - Bättre sömn åt alla?! En fallbaserad föreläsning av Ludger Grote, adjungerad professor, överläkare vid Sömnmedicinska avdelningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vanliga (och några ovanliga) orsaker till sömnstörningar, utredning och behandling av dessa. Hur behandlas sömnsvårigheter i Halland idag? Finns det skillnader mellan evidens och praktik? Sömnskola – vilka möjligheter finns det idag?...

Läkemedel

Telefonin fungerar normalt

Publicerad:

Uppdatering 2019-06-20 kl 8.30 Tele 2 har slutfört sitt arbete för att åtgärda felet med telefonin. I nuläget är det normal funktionalitet och teletrafiken uppges fungera mot samtliga operatörer. Upplever ni nya problem så ta kontakt med ServiceDesk IT och Tele på telefon 010-4761900 anknytning 61900 eller lägg ett ärende i ServiceDesk https://servicedesk.lthalland.se /TIB - Tjänsteman i beredskap   Uppdatering 2019-06-19...

Telefoniproblemen avhjälpta

Publicerad:

Tele 2 meddelar att telefonin nu åter är i normalläge. TeleQ köerna är öppnade för inkommande samtal. Om någon uppmärksammar fortsatta störningar så kontakta ServiceDesk IT/Tele tel 010-4761900 eller lägg ett ärende i https://servicedesk.lthalland.se 2019-06-18 kl 16.00 /TIB – Tjänsteman i beredskap   Tidigare nyhet: Just nu är det svårt att ringa in- och utgående externa samtal till och från...

Generell

Störning i telefonin avhjälpt

Publicerad:

Uppdatering 2019-06-17 kl 21.30 Stabsläget i Region Halland är avslutat. Vid 21-tiden på måndagskvällen fungerade telefonin som vanligt igen och stabsläget kunde avslutas. Regionen återgår därmed till normalläge igen. /TiB, Tjänsteman i beredskap.   Stabsläge i Region Halland på grund av störningar i telefonin. Stabsläge Det är svårigheter att ringa ut och in till Region Hallands sjukvård och övriga verksamheter...

Iohexolclearance nytt namn och ny svarsrutin

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi                                                                                                                                    Förändring fr.o.m. 12 juni 2019 Iohexolclearance - nytt namn och ny svarsrutin Iohexolclearance byter namn till Pt-GFR (Iohexol) relativt. Vid utlämning av resultat från Pt-GFR (Iohexol), kommer det fortsättningsvis lämnas resultat för ”Pt-GFR (Iohexol) relativt” (mL/min/1,73m2) och ”Pt-GFR (Iohexol) absolut” (mL/min). Olika sätt att benämna GFR I litteraturen finns olika sätt att benämna...

Analyser och provtagning

Måndagen den 10 juni driftsätts nya personalverktyget för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Publicerad:

E-tjänsterna kommer vara nedstängda, både för vårdpersonal och invånare från fredagen den 7 juni klockan 14:00. Inloggning i det nya personalverktyget blir möjlig under måndagen den 10 juni, lokal administratör på mottagningen kommer meddela när det är ok att logga in. Inloggning via https://personal.1177.se/ med SITHS-kort Alla nya ärenden hanteras och skapas i det nya personalverktyget, både ärenden från invånare...

IT-stöd i vården

Kreatinin, justerade referensintervall

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi Förändring under vecka 24 2019 Kreatinin - justerade referensintervall Referensintervallen för kreatinin i plasma och urin justeras för att överensstämma med vad som anges i referensintervallstudier. De nya referensintervallen ser ut på följande sätt: P-Kreatinin 0-7 dgr: 27 - 77 µmol/L 8-60 dgr: 14 - 34* µmol/L 2-11 mån: 14 - 34 µmol/L 1-2 år:...

Analyser och provtagning

Absolut GFR, ny analys

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 190603 Förändring under vecka 24 2019 Absolut GFR - ny analys Vid beställning av denna analys på patienter ≥18 år skattas absolut GFR baserat på Kreatinin- och Cystatin C-koncentration. Kännedom om absolut GFR kan vara viktigt vid dosering av läkemedel som utsöndras via njurarna. Se även tilläggsinformation om ”Beräkning av absolut GFR”. VAS-provkod: GFRABS. Lägg...

Analyser och provtagning

Ny visning av hur du skriver intyg för sjukresa på webben, Kungsbacka

Publicerad:

Enligt regelverket kan du som är legitimerad personal utfärda intyg för sjukresor, om din patient inte har förmågan att ta sig till eller från vården på grund av hälsoskäl. För patienter som är över 85 år krävs inget intyg. Från den 23 april kan du utfärda ett intyg för sjukresa på webben. Då lanserades vår nya webbportal. Som ett led...

IT-stöd i vården

Ny diagnostik för gastrovirus

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2019-05-22 Vi inför med start 2019-05-27 PCR-baserad diagnostik för gastrovirus. Metoden påvisar rotavirus, sapovirus, norovirus, adenovirus och astrovirus och ersätter tidigare antigen-baserad diagnostik för rota- och adenovirus. För beställning använd VAS-kod Fvirus. Analysen kostar 398 SEK (internt pris) och 499 SEK (externt pris). I samband med metodbyte ändrar vi också provtagningsmaterial. Provet skall tas i...

Analyser och provtagning

VAS, tid för automatlås har ändrats

Publicerad:

Bakgrund I VAS version 36.0 som installerades i Region Halland 190508 levererades en rättning som innebär att JO1 – Automatlås för journalanteckning sker även när inloggad användare öppnar egen anteckning för komplettering/korrigering om det sker 24 timmar efter att anteckningen skrevs. Historik skapas. Funktionen fanns sedan tidigare när inloggad användare är annan användare än journalanteckningens ”Vårdgivare” (HOSP) i Huvud. Tid...

IT-stöd i vården

Provtagning Halmstad och Falkenberg, ändrade öppettider fr o m 7 juni

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 2019-05-20 Fr.o.m. vecka 23 (7 juni) ändras öppettiderna för Klinisk kemis provtagningar i Halmstad och Falkenberg. Halmstad Måndag - torsdag  kl. 07.15 - 15.30 Fredag  kl. 07.15 - 12.00 Ny tid Falkenberg Måndag - torsdag  kl. 07.30 - 16.15 Ny tid  Lunchstängt 12.00 - 12.45 Fredag  kl. 07.30 - 12.45 Ny tid Vid frågor kontakta: Avdelningschef Elisabeth Astell...

Analyser och provtagning

Hmc: Minimässa i Halmstad 28/5

Publicerad:

Tisdag 28/5 kl. 10-14 bjuder hmc tillsammans med leverantörer in till visning av nytt sortiment av positioneringskuddar på hmc Halmstad. Ingen föranmälan. Nytt sortiment gäller från maj månad och upphandlade leverantörer är Care of Sweden, Uriform, Togemo och Etac. Sortimentsguider publiceras inom kort.

Hjälpmedel

Restsituation Mianserin

Publicerad:

Dosapoteket meddelar att Mianserin 10 mg är restnoterat från tillverkaren. Lagret räcker till slutet av maj och nästa leverans kommer tidigast i slutet av juli. För receptpatienter ser det ut att finnas risk för en bristsituation (förutsatt att patienten har behov av att hämta ut ny medicin under restperioden) på samtliga styrkor. Preliminära tillgänglighetsdatum: Mianserin 10 mg 23 juli 2019 ...

Läkemedel

Hälsoinformatiknytt nr 4 - 2019

Publicerad:

Inom ramen för Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur” har följande beslut/aktiviteter tagits/genomförts: Ny rutin är framtagen för hur SIP ska dokumenteras och registreras i VAS. Se länk SIP - samordnad individuell vårdplan, Gemensam dokumention och registrering För mer info kontakta: Britt-Inger Pettersson eller Irene Eriksson Registrerat recept i NCS ”Cytostatikabehandling” har tagits bort och ersatts med ”Onkologisk...

IT-stöd i vården

Nya VAS-kliniker 21 maj

Publicerad:

Tisdag den 21 maj startar Lotusläkarna och Sara Parsifar Specialistläkare allmänmedicin, två privata vårdenheter i Kungsbacka, som nya kliniker i VAS. Remisskoder i VAS: Lotusläkarna - hblolalak Sara Parsifar - dpsapalak

IT-stöd i vården

Du behövs i kampanjen Förnya dina recept inför sommaren

Publicerad:

Årets kampanj för att få fler invånare att förnya sina recept innan den 17 juni har börjat. Detta är ett sätt att minska belastningen i sommar – samtidigt som risken att någon står utan medicin minskar. Du som arbetar inom vården och möter patienter är kampanjens viktigaste budbärare. För att vi ska nå så bra resultat som möjligt kan du...

Generell

Ny information om sökordet Identitetskontroll i VAS

Publicerad:

I Hälsoinformatiknytt nr 3 informerades om att ett obligatoriskt och tvingande sökord ”ID-kontroll” med tabellvärde (valbara alternativ i lista) skulle införas i ett antal VAS-journaltyper i Region Halland. Bakgrunden är att information som finns i en journal är korrekt och tillhör rätt patient. Kontroll och dokumentation av patientens identitet är författningsreglerat. Det finns ett reellt problem med avvikelser kopplat till...

IT-stöd i vården

Restsituation Alfadil, Alfadil BPH, doxazosin

Publicerad:

Vi står inför en restsituation för Alfadil, Alfadil BPH och generiskt doxazosin. Än så länge har något apotek i varje kommun kvar doxazosin i lager, men bristen börjar bli kännbar för patienterna. Preliminära tillgänglighetsdatum: • Generiskt doxazosin (4 mg) Åter tillgängligt. • Alfadil, Alfadil BPH (4 mg, 8mg) Sista halvan av augusti månad Rekommenderad åtgärd För indikation BPH/LUTS eller njursten...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Hallandskatalogens nyhetsbrev nr 2

Publicerad:

Syftet med Hallandskatalogens nyhetsbrev är att presentera nyheter och påminna om funktioner som ibland glöms bort. Nyhetsbrevet kommer cirka en gång per månad under 2019. ​Hallandskatalogens nyhetsbrev, nummer 2 (2019)

Hallandskatalogen

Provtagning och laboratorieanalyser – utbildning för sommarvikarier

Publicerad:

INBJUDAN till utbildning i provtagning och laboratorieanalyser för sommarvikarier som ska arbeta på vårdcentralslaboratorium. Plats Måndag 27 maj 2019, 09.00-16.00, konferensrum Barken/Briggen, Hallands sjukhus Halmstad, Huvudentré 4, målpunkt C, plan 4. Onsdag 5 juni 2019, 09.00-16.00, konferensrum Kulknappen, Hallands sjukhus Varberg, korridoren till höger efter biblioteket Program Utbildningen omfattar både teori och praktik i följande Provtagningsanvisningar, kvalitetssäkring Kapillär provtagning HemoCue...

Analyser och provtagning

HemoCue WBC DIFF – Ny internkontroll

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR: Region Halland har nu upphandlat en driftkontroll för kvalitetssäkring av analysresultat från HemoCue WBC och HemoCue WBC DIFF. Alla verksamheter som använder instrumentet ska införa kontrollen. Rutinen med patientjämförelse mellan verksamhet och Klinisk kemi Halland upphör. Produkten består av en kartong med tre kontrollflaskor med olika resultatnivåer. På grund av att hållbarheten är relativt kort upprättas en leveransplan...

Analyser och provtagning

Anmälan och avanmälan till Hmc:s utbildningar

Publicerad:

Alla anmälningar och avanmälningar till Hmc:s utbildningar går under perioden 6/5-29/5 till Marina.Olsson@regionhalland.se Detta eftersom kompetensportalen där vi publicerar våra utbildningar byts ut. Mer information om våra utbildningar och anmälan, se sidan om utbildningar.

Hjälpmedel

Att hantera restsituationen Anafranil-Klomipramin

Publicerad:

Vi har en akut restsituation för Anafranil/Klomipramin tabett 10mg och 25mg där alla förpackningsstorlekar och utbytbara alternativ är restnoterade. Bra att se över innan patienten står helt utan tabletter! Preliminära tillgänglighetsdatum: - Anafranil 10mg i början av juni 2019 - Anafranil 25mg i mitten, slutet av maj 2019 - Klomipramin 10mg i början av augusti 2019 - Klomipramin 25mg i...

Läkemedel

Nytt i Hallandskatalogen 24 april 2019

Publicerad:

Den 24 april driftsattes en ny version av Hallandskatalogen. ​I dokumentet nedan presenteras förändringarna i denna version: Nytt i Hallandskatalogen 24 april 2019 Frågor? Kontakta Hallandskatalogen

Hallandskatalogen

LD och Östradiol: justerade referensintervall

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 2019-04-16 Förändring fr.o.m. 17 april 2019 LD och Östradiol - justerade referensintervall P-LD Barnreferensintervallet för LD justeras för att överensstämma med vad som anges i referensintervallstudier. Referensgränserna för vuxna förblir oförändrade. Efter förändringen ser referensintervallet ut på följande sätt: 0-14 dgr: 0 - 18,8 μkat/L 15 dgr-5 mån: 0 - 7,1 μkat/L 6 mån-3 år: 2,2...

Analyser och provtagning

Nu kan du skriva intyg för sjukresa på webben – vi visar hur!

Publicerad:

Från den 23 april kan du utfärda ett intyg för sjukresa på webben. Då lanserar vi vår nya webbportal. Enligt regelverket kan du som är legitimerad personal utfärda intyg för sjukresor, om din patient inte har förmågan att ta sig till eller från vården på grund av hälsoskäl. För patienter som är över 85 år krävs inget intyg. Som ett...

Generell

Webcert Ny uppgradering tisdagen den 16 april

Publicerad:

Uppgradering av Webcert till 6.3 kommer att ske tisdagen den 16 april kl. 19.00-23.00. Under uppgraderingen är Webcert inte tillgänglig. Releasen innehåller ny funktionalitet, förbättrad funktionalitet och en felrättning. NY FUNKTIONALITET FMB-varning Om den angivna sjukskrivningsperioden överstiger FMB:s rekommenderade sjukskrivningstid uppmärksammas användaren på att ge en motivering. Dölja högerfältet Användaren ges möjlighet att dölja högerfältet för att ge fullt fokus...

Hallandskatalogens nyhetsbrev nr 1

Publicerad:

Syftet med Hallandskatalogens nyhetsbrev är att presentera nyheter och påminna om funktioner som ibland glöms bort. Nyhetsbrevet kommer cirka en gång per månad under 2019.  ​Hallandskatalogens nyhetsbrev, Nummer 1 (2019).pdf

Hallandskatalogen

NCS Läkemedelsmodul ny version den 24 april

Publicerad:

Den 24 april från kl.22:30 påbörjas uppdatering av NCS Läkemedelsmodul till version 5.10. Den aktuella versionen innehåller bl.a. NCS minibackup kompletteras med ordinationslistor för patienter med pågående dagvårdslistor. FASS.se öppnas via knappen FASS i NCS Vid klick på knappen Biverkan, i NCS öppnas fass.se med fokus på avsnittet biverkningar. Rapportera in riskfaktorer till Infektionsverktyget Koppla till tidigare registrering och ändra...

IT-stöd i vården

En ny och uppdaterad regional handbok för våld i nära relationer

Publicerad:

För att öka kunskapen kring våld i nära relationer och för att fler våldsutsatta, våldsutövare och barn som lever med våld i sin vardag ska kunna identifieras och erbjudas hjälp har Region Halland nu givit ut en uppdaterad version av den regionala handboken "Våld i nära relationer". ​2019 års upplaga har lagt fokus på olika parters roller och ansvar men...

Uppdaterad information gällande restsituationen för Imovane och generika

Publicerad:

För närvarande finns enstaka förpackningar av Zopiklon 7,5 mg tillgängliga. Var god se bifogad tabell.   Restsituation Imovane och generika Preparat Företag Styrka Förp stl Tillgängligt/rest Kommentar Imovane Meda 5 mg 10 st 8/7 Produktionsproblem 30 st 9/7 Produktionsproblem 100 st 7/6 Produktionsproblem 100x1 24/7 Ej förmån, Produktionsproblem 7,5 mg 10 st 15/7 Produktionsproblem 30 st 25/7 Produktionsproblem 100 st...

Hälsoinformatiknytt nr 3 - 2019

Publicerad:

Inom ramen för Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur” har följande beslut/aktiviteter tagits/genomförts: Sökord Identitetskontroll med tabellvärden Sökord Identitetskontroll läggs till i merparten av våra journaltyper under maj månad. Sökordet läggs upp med tabellvärde enligt följande: Ej utförd (= Ej kontrollerad) Ej visad (= Patienten har inte kunnat eller velat visa legitimation) Svenskt körkort Pass Identitetskort Bank-ID Känd...

IT-stöd i vården

PSA justerat referensintervall

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 190408 PSA - justerat referensintervall Referensintervallet för S-PSA totalt justeras för att överensstämma med vad som anges i det nationella vårdprogrammet för prostatacancer. Efter förändringen ser det ut på följande sätt: S-PSA Män: <70 år:     <3 µg/L 70-80 år: <5 µg/L >80 år:     <7 µg/L 5-alfareduktashämmare (dutasterid/finasterid) sänker PSA-värdet till hälften inom ett år vid...

Analyser och provtagning

Hematologi: nya analysinstrument medför nya rutiner

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR – Klinisk kemi 2019-04-02 På grund av att Klinisk kemi Halland har ny instrumentering för hematologiska rutinanalyser vill laboratoriet meddela delvis ändrade rutiner samt påminna om andra. Rörfyllnad För bästa analyskvalitet ska rören fyllas tills vakuum tar slut. Laboratoriet accepterar dock rör med mindre fyllnad och har varit generös med att svara ut resultat från underfyllda EDTA-rör. För att...

Analyser och provtagning

HMC inför sommaren

Publicerad:

Under semesterperioden v. 26-33 har vi en lägre bemanning vilket kan medföra längre svarstider via telefon och mejl inom samtliga områden. Under denna period kommer vi endast att ha akuta utprovningar. Det är därför viktigt att ni lägger in ärenden och förskrivningar i god tid innan semestern så vi kan leverera inom utsatt tid. I Halmstad kommer vi stänga kl....

Hjälpmedel

Tillbud på hmc – farligt avfall

Publicerad:

Vi vill informera om tillbud som har inträffat här på Hjälpmedelscentrum. I samband med retur av hjälpmedel har vi, vid ett antal tillfällen, fått in rakblad, kanyler, sprutor och okänd medicin i form av tabletter. Detta ska inte skickas till oss utan sorteras enligt denna rutin: Avfall – farligt avfall, smittförande och giftiga ämnen

Hjälpmedel

1177.se – moderniserad och i ny design

Publicerad:

1177.se har fått ett nytt utseende och är bättre anpassad till användning i mobiltelefon. Bakom förändringarna ligger ett byte av den tekniska plattformen som också gör det möjligt med kontinuerlig uppgradering och snabb vidareutveckling. E-tjänsterna i 1177 Vårdguiden byter också plattform men det sker inte förrän i maj. Mer information om detta kommer senare. Innehållet på webbplatsen kommer i stort...

VAS utbildning och information via Skype

Publicerad:

Berörda användare erbjuds möjlighet att via Skype delta vid information om nästa VAS-version, VAS 36.0, samt utbildning i Diagnosregistrering, DR16, i VAS. DIAGNOSREGISTRERING, DR16, i VAS  Anmälan via Kompetensportalen där också beskrivning och syfte med utbildningen finns. Måndag 25 april kl 11.00-12.00 Fredag 29 april kl 15.00-16.00 INFORMATION NY VAS-VERSION, VAS 36.0 VAS 36.0 levereras preliminärt den 8 maj och innehåller en del nyutveckling men...

Ny provkod i VAS (B GUL) för blododling med PF-flaska

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2019-03-14 Vid blododling på barn eller svårstucken patient ska PF-flaska (gul kork) användas. Volymen blod får vara 0,5 - 4 mL. Nu finns en provkod i VAS, B GUL, som ska användas för dessa flaskor. Vi vill även påminna om att det är viktigt att VAS-etiketten sitter i rätt riktning, vertikalt, på blododlingsflaskorna. QR-koden och...

Analyser och provtagning

HMC bjuder in till minimässa och visning av lyftselar

Publicerad:

Leverantörer och hjälpmedelscentrums personal kommer visa upphandlat sortiment på lyftselar. Visning tisdag 2 april klockan 9–11, Hjälpmedelscentrum Kungsbacka och tisdag 2 april klockan 13:30–15:30 Hjälpmedelscentrum Halmstad. Föranmälan sker till sara.gunnarsson@regionhalland.se senast 2019-03-26. Vid färre än tio anmälda förbehåller sig HMC rätten att ställa in visningen på aktuell ort.

Hmc Halmstad har stängt sin verksamhet för dagen pga en brand i området

Publicerad:

Uppdaterat 16:30 Branden är nu under kontroll och det är inte längre någon fara för allmänheten. Detta kommer påverka våra leveranser under dagen. Vi har ingen möjlighet att besvara telefon eller mejl eller ta emot besök. Vi följer rekommendationerna från Räddningstjänsten och Polisen och återkommer om händelsen kommer påverka oss även imorgon.

Hjälpmedel

Brand i Kistinge industriområde, Halmstad

Publicerad:

Det brinner i en industrifastighet på Kistinge industriområde, söder om Fyllinge bostadsområde. Berörda förvaltningar i Region Halland är informerade. Hjälpmedelscentrum har stängt sin verksamhet för dagen. Räddningstjänsten har uppmärksammat allmänheten med ett viktigt meddelande, VMA via SMS. Meddelandet är följande: "Det brinner på Stena Recycling i Fyllinge. Stäng fönster, dörrar och ventilation. Stanna inomhus!" Mer information på Halmstad kommuns webbplats...

Generell Hjälpmedel

Kolesterol och Urat: justerade barnreferensintervall

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 20190304 Förändring fr.o.m. 5 mars 2019 Barnreferensintervallen för Kolesterol och Urat justeras för att överensstämma med vad som anges i referensintervallstudier. (Referensgränserna för vuxna förblir oförändrade.) Efter förändringen ser referensintervallen ut på följande sätt: P-Kolesterol 0-5 mån: Referensintervall saknas 6 mån-17 år: 2,7 - 5,5 mmol/L 18-30 år: 2,9 - 6,1 mmol/L 31-50 år: 3,3...

Analyser och provtagning

Hälsoinformatiknytt nr 2 - 2019

Publicerad:

Inom ramen för Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur” har följande beslut/aktiviteter tagits/genomförts: Journaltyp Vårdplan (Vpl) Då behovet finns av flera typer av vårdplan sker en förändring i journaltyp Vpl. Journaltypen Vpl utökas med fler sökord. Syftet är att tillgodose behovet av ”Min vårdplan” för cancerrehabiliteringspatienter. Arbetet med att förändra journaltypen Vpl görs under vecka 15 med...

IT-stöd i vården

Hmc Önskemål om utbildning

Publicerad:

Nu ges möjligheten för er förskrivare/chefer att komma med önskemål kring utbildningar och föreläsningar som ni vill att Hjälpmedelscentrum ska arrangera. Exempel på utbildning kan vara repetitionsutbildning i websesam, mekarkurs, temadag eller produktutbildning. Formuläret är öppet 1-31 mars. Därefter kommer vi att sammanställa önskemålen och ta kontakt med er. Vårt utbildningsår sträcker sig från september till maj. Utbildningskatalogen för ht 2019...

Hjälpmedel

HMC stängt för verksamhetsplanering 6/3

Publicerad:

Hjälpmedelscentrum håller stängt den 6/3. Ingen telefontid eller besökstid denna dag. Ni som har leverans på torsdagen 7/3 kommer inte få någon leverans, gäller både dag och natt. En tekniker kommer ha beredskap under dagen. Beredskapen syftar till att hjälpa brukare i akuta situationer där ärendet inte kan vänta till dagen efter. De hjälpmedel som omfattas av beredskapen är sängar...

Hjälpmedel

Uppdatering av DRG-grupperare i VAS

Publicerad:

Uppdatering till 2019-års DRG-grupperare kommer att göras fredagen den 1/3. Därefter startas omgruppering av 2019-års besök/vårdtillfällen. Omgruppering beräknas ta några dygn, men är inget som påverkar funktionen i DR16.

IT-stöd i vården

Fysisk aktivitet på Recept FaR-orsaker i VAS inaktiveras 7 mars 2019

Publicerad:

Det har framkommit att orsakerna för FaR (Fysisk aktivitet på Recept) används felaktigt i samband med bokningar av besök. Utifrån verksamheternas önskemål inaktiveras därmed FaR-orsakerna i VAS. Vid förskrivning av FaR ska istället "ordinarie orsaker" användas såsom andningsbesvär, neurologisk sjukdom osv. Under hösten 2019 kommer det även göras mindre justeringar/utveckling i VAS för att förenkla förskrivningen av FaR. Förskrivningen av...

Aldosteron: ny metod som analyseras i serum

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 20190221 Förändring fr.o.m. 21 februari 2019 På grund av ny analysmetod för Aldosteron ändrar Region Skåne provtagningsrör till SST-rör (gul propp). Vid samtidig beställning av Aldosteron och Renin kommer fortfarande svar på Aldosteron/Renin-kvot erhållas. Det ska då tas både ett SST-rör (gul propp) för Aldosteron och ett EDTA-rör (lila propp) för Renin. Vid samtidig beställning...

Analyser och provtagning

Återinförande av ImmunoCAP Allergen c5 Ampicilloyl

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 190218 Förändring fr.o.m. 18 februari 2019 Återinförande av ImmunoCAP Allergen c5 Ampicilloyl  I december 2017 återkallade leverantören ImmunoCAP Allergen c5 Ampicilloyl och ImmunoCAP Allergen c6 Amoxicilloyl p.g.a. reducerad stabilitet. Problemet med ImmunoCAP allergen c6 Amoxicilloyl åtgärdades och analysen var återigen tillgänglig i augusti 2018. Nu har man även för ImmunoCAP Allergen c5 Ampicilloyl kunnat fastställa...

Analyser och provtagning

Hmc: Nytt sortiment och ny hantering av lyftselar

Publicerad:

Från 2019-03-01 har Region Halland tillsammans med Region Skåne och Region Blekinge nytt avtal på lyftselar. I samband med avtalsstarten kommer Hjälpmedelscentrum att ändra prissättning på lyftselar från hyra till försäljning. Orsaken är en översyn av inköpspris och hanteringskostnad där bedömningen har gjorts att detta blir billigast för alla parter. Lyftselar som är förskrivna t.o.m. 2019-02-28 kommer debiteras via hyra...

Hjälpmedel

Läkemedelskommittén Halland bjuder in till 2019 års första utbildningseftermiddag!

Publicerad:

Borrelia – hur svårt ska det vara?! Infektionskliniken föreläser om borrelia: Fördjupad information om olika borreliayttringar! Utmaningar i diagnostiken. Utmaningar i symtomatologin! TBE – östkustens gissel problem på västkusten? Smittskyddet föreläser om TBE: Har läget förändrats vad gäller TBE-förekomst i Halland? Hur ska vi rekommendera patienterna vad gäller TBE-vaccination? Highlights från Terapirekommendationer 2019 Läkemedelskommittén informerar: Få ett sammandrag av nyheterna...

Läkemedel

Zopiklon brist på små förpackningar

Publicerad:

Rekommendation från Läkemedelskommittén Halland: -       Som vanligt bör man vara restriktiv med beroendeframkallande sömnmedel! Se det här som ett tillfälle för utsättningsförsök.   -       För de flesta patienter: Försöka hänvisa till att det är en oklar restsituation, att de får hushålla med de tabletter de har. Det här är ett läkemedel som egentligen bara ska användas sporadiskt annars har det...

Läkemedel

Altargo (retapamulin) försvinner

Publicerad:

Tillverkningen av salva Altargo (retapamulin) har upphört och lagret tar nu slut på den svenska marknaden.   Egenvård är förstahandsbehandling vid impetigo: Tvätta bort krustor med tvål och ljummet vatten, eller klorhexidin kutan lösning 1 mg/ml 1 x 2. Var noga med hygienen, använd egen handduk.   Om ovanstående inte hjälper eller vid utbredd impetigo komplettera med läkemedelsbehandling.   I...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Webcert ny version 12 februari

Publicerad:

Webcert kommer att uppdateras med ny version den 12 februari mellan kl 19.00-21.00. Uppdateringen innebär ett driftstopp av Webcert. Leveransen innehåller flera nyheter, se bifogad information. Nyheter i webcert Kontakt: Thelin Anna A RGS VS IT VÅRD, Sjöholm Monica RGS VS IT VÅRD  

Hälsoinformatiknytt nr 1 - 2019

Publicerad:

Inom ramen för Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur” har följande beslut/aktiviteter tagits/genomförts: Vårdkontaktregistrering uppdaterad Dokumentet är uppdaterat enligt nya regler för 2019: Besök som ej genomförs Förtydligande av akut/planerad inskrivning. Förtydligande av dagsjukvård. Uppdatering av  triagering. Uppdatering när det är ett hänvisningsbesök. Förtydligande av flyttning mellan olika kliniker. Tillägg under diagnos och åtgärdsregistrering att med anledning...

IT-stöd i vården

Cefadroxil besvaras S (känslig) i urinprov

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2019-02-07 Cefadroxil kommer nu att besvaras S (känslig) i urinprov för arterna E. coli, Klebsiella, Raultella och Proteus mirabilis. Bedömningen för cefadroxil gäller endast vid okomplicerad urinvägsinfektion (UVI).  Bakterier som är känsliga för cefadroxil är även känsliga för cefotaxim. För övriga arter inom familjen Enterobacteriaceae besvaras inte cefadroxil.  Vid behandling med t ex cefotaxim måste detta undersökas. Vi vill betona...

Analyser och provtagning

P-Glukos: justerat referensintervall

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 190201 Förändring fr.o.m. 7 februari 2019 Referensintervallet för P-Glukos justeras för att överensstämma med vad som anges i referensintervallstudier och läroböcker. Efter förändringen ser det ut på följande sätt: P-Glukos, fasteprov ≤1 dag: 2,6 - 3,3 mmol/L 2-30 dgr: 2,8 - 4,4 mmol/L 31dgr-16 år: 3,3 - 5,6 mmol/L Vuxna: 4,2 - 6,0 mmol/L P-Glukosgräns...

Analyser och provtagning

Fertilitetshormoner: justerade referensintervall

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 190128 Förändring fr.o.m. vecka 6, 2019 Fertilite​tshormoner - justerade referensintervall  Referensintervallen för FSH, LH, Östradiol, Progesteron, Testosteron, SHBG och Testosteron/SHBG-kvot justeras för att överensstämma med vad som anges i referensintervallstudier och läroböcker. De nya referensintervallen införs successivt under vecka 6 2019. Efter förändringen ser de ut på följande sätt: ​S-FSH ​Flickor: 0-5 år: ​Referensintervall saknas...

Analyser och provtagning

Graviditetsenkäten, pilottest i Halland och Skåne

Publicerad:

Graviditetsenkäten är en ny webbaserad patientenkät som riktar sig till gravida och nyblivna mammor. Syftet är att fånga gravida och nyblivna mammors hälsa och erfarenheter av vården under graviditet, förlossning och eftervård för att regioner ska få underlag att utveckla och förbättra vården. Testperiod Den 29 januari startar en åtta veckors testperiod av enkäten i Region Halland och Region Skåne...

Generell

Restsituation på dosapoteket för Amilorid 5 mg och Aotal (Campral) 333 mg. Information från Apoteket

Publicerad:

Amilorid 5 mg Amilorid 5 mg har utgått. För att patienten inte ska bli utan behandling behöver ordinationerna ändras snarast möjligt. Tyvärr finns inget likvärdigt alternativ tillgängligt, närmast är Normorix som innehåller Amilorid men även vätskedrivande Hydroklortiazid. Alternativt finns licenspreparat att ansöka om via Läkemedelsverket, men det kommer troligtvis inte gå att få detta dispenserat i dospåsarna. Bedöm utifrån individ...

Läkemedel

Venprovtagningsset Safety-Lok (butterfly) utgår

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 190117 Förändring fr.o.m. vecka 3 2019 Region Halland har i samråd med leverantören BD beslutat att venprovtagningsset Safety-Lok successivt ska utgå med början under vecka tre 2019. Använd motsvarande venprovtagningsset Push Button från samma leverantör. För mer information inklusive artikelnummer i Websesam, se bifogade dokument samt instruktionsvideo. Kundinformation BD Push Button (PDF-dokument, 219 kB) Produktinformation...

Analyser och provtagning

Hmc, stängda knappval i TeleQ 15/1 och 16/1

Publicerad:

15/1 kl. 11:30-16 Endast knappval Order och leverans är öppet. Övriga knappval är stängda. 16/1 kl. 11:45-16 Knappval order och leverans är stängt. Övriga knappval är öppna som vanligt. En tekniker kommer ha beredskap under mötestiden. Beredskapen syftar till att hjälpa brukare i akuta situationer där ärendet inte kan vänta tills efter mötestidens slut. De hjälpmedel som omfattas av beredskapen...

Hjälpmedel

Status prestandaproblem 1177 Vårdguidens e-tjänster

Publicerad:

Sedan en tid tillbaka har Inera haft prestandaproblem på vårdgivarsidan för 1177 Vårdguidens e-tjänster. Problemen yttrar sig som inloggningssvårigheter och allmän seghet. Den befintliga tekniska plattformen har inte tillräcklig kapacitet och arbetet med att byta ut den pågår. Driftsättning för den nya tekniska plattformen är preliminärt planerad till i slutet på mars. Fram till dess arbetar Inera med att hålla...

IT-stöd i vården

VAS ny version den 30 januari

Publicerad:

Den 30 januari driftsätts VAS 34.0 plus en akuträttning avseende fel i JO1. Inför leveransen erbjuder vi två tillfällen via Skype med information om nyheter och rättningar: Onsdagen den 16/1 kl. 14.00-15.30 Måndagen den 21/1 kl. 14.30-16.00 Anmäl er via Kompetensportalen. Bifogar PP-slinga med detaljerad information om VAS 34.0 som kommer att användas vid Skypemötet. Information VAS 34.0 plus 34.0.01.pptx Ytterligare information...

IT-stöd i vården

Hjälpmedelscentrum håller stängt den 9 januari

Publicerad:

Hjälpmedelscentrum håller stängt för besök den 9 januari kl. 09-13. En tekniker kommer ha beredskap under mötestiden. Beredskapen syftar till att hjälpa brukare i akuta situationer där ärendet inte kan vänta tills efter mötestidens slut. De hjälpmedel som omfattas av beredskapen är sängar och lyftar. För att komma i kontakt med tjänstgörande tekniker ring Hallands sjukhus växel på nummer 035...

Hjälpmedel

Taket för högkostnadsskydd för läkemedel höjs den 1 januari 2019 från 2 250 kronor till 2 300 kronor

Publicerad:

All information om höjningen finns samlad på e-hälsomyndighetens webbplats. På e-hälsomyndighetens webbplats finns: Frågor & Svar om höjningen av högkostnadsskyddet Faktablad om höjningen av högkostnadsskyddet TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, kommer att uppdatera informationen om höjningen av högkostnadsskyddet på sidorna om högkostnadsskyddet på tlv.se i samband med att höjningen träder i kraft.

Läkemedel

Restsituation på dosapoteket för Dolcontin, information från Apoteket

Publicerad:

Det råder för närvarande en restsituation på Dolcontin 5 mg, 10 mg och 30 mg. För att patienten inte ska bli utan behandling behöver ordinationerna ändras snarast möjligt. Alternativ till Dolcontin i vårt dispsortiment kan vara Morfin Alternova 10 mg (ej depotberedning) eller Oxikodon depot i styrkorna 5- 10- 20- och 40 mg. Det är just nu ovisst när Dolcontin...

Läkemedel

Upphandling om framtidens vårdinformationsstöd klar – Region Halland har möjlighet att teckna avtal

Publicerad:

Den 19 december blev det klart att Cambio Healthcare Systems AB kommer att leverera framtidens vårdinformationssystem i den upphandling som gjorts av SUSSA samverkans regioner och landsting. Region Halland är med som optionspartner i upphandlingen och kommer att ha möjlighet att teckna avtal med Cambio Healthcare Systems AB. Det vinnande anbudet ska nu värderas och beslut om Region Halland nyttjar...

Generell IT-stöd i vården

Nya intyg till Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

Publicerad:

Tre nya intyg börjar gälla från i början av 2019. Arbetsförmedlingens läkarintyg (AF00251), för deltagare i program (2019-01-01) Infoblad-vården-läkarintyg Medicinskt utlåtande för inskrivna arbetssökande på Arbetsförmedlingen (2019-02-01) Läkarutlåtande för livränta (FK7808), Försäkringskassan (tillgängligt från och med 2018-12-30) på www.forsakringskassan.se I bifogad länk finns information om vad som gäller avseende intygen, Information om nya intyg 2018-12-17 Informationen kommer sent på grund av att...

Direktsignering i VAS aktiveras

Publicerad:

Efter en längre tids utredning och riskinventering inaktiverades "Direktsigneringsfunktionen" i VAS, JO12, efter beslut om rekommendationer i chefläkargruppen. Bakgrunden var bl a kända avvikelser där enskild anteckning, prov- och/eller undersökningsresultat med patologiska resultat signerats utan åtgärd pga att de dolts i den kollektiva signeringen. Efter inkomna reaktioner och synpunkter brett från verksamheten med exempel på risker att inget blir signerat...

IT-stöd i vården

Hmc: Leveranser av nutrition under jul och nyår

Publicerad:

Hjälpmedelscentrum har öppet och leveranser sker som vanligt alla helgfria vardagar. Men eftersom årets jul- och nyårshelger medför många röda dagar kan leveranstiderna bli något längre än vanligt under denna period. Gör gärna din beställning i god tid!

Hjälpmedel

Hmc: Leveransförseningar av sondnäring

Publicerad:

Leverantören restar sondnäringen Isosource Energy (vårt artikelnummer 43515). Produkten ersätts av Nutrison Energy (vårt artikelnummer 43752) som är en näringsmässigt likvärdig produkt, men från annan leverantör. Den ordinarie produkten beräknas vara åter i lager under vecka 51.

Hjälpmedel

Tidbokning via 1177 – röster från vårdcentralerna

Publicerad:

Sedan i februari 2018 erbjuder alla vårdcentraler i Halland tidbokning via 1177 Vårdguidens e-tjänster. En del vårdcentraler har varit igång ända sedan maj 2017. Torsdagen den 22 november var det återsamling för vårdcentralernas chefer och nyckelpersoner när det gäller tidbokning och verksamhetsplanering. Under eftermiddagen konstaterades att även om Halland ligger i topp i Sverige är vi långt ifrån i mål....

IT-stöd i vården

Nytt i Hallandskatalogen 4 december 2018

Publicerad:

Den 4 december driftsattes en ny version av Hallandskatalogen. Se nedan dokument för en sammanfattning kring förändringarna i denna version: Nytt i Hallandskatalogen 4 december 2018.pdf Frågor? Lägg dem till Hallandskatalogen via Servicedesk.  

Hallandskatalogen

Information om kvarstående fel i JO1 i leveransen VAS 33.0

Publicerad:

I kväll onsdag 5/12, levereras VAS 33.0 och som tidigare meddelats finns det kvarvarande fel i leveransen. Det har dock uppkommit ytterligare ett problem i JO1. Se bifogat dokument för alternativa work arounds. Tacksam om denna information sprids till samtliga användare som dokumenterar i JO1! Problemen har uppkommit efter ett fel rättats, avseende felaktiga radbryt i texteditorn för sökord i journalanteckning....

IT-stöd i vården

Ny version av e-tjänsten Journalen

Publicerad:

Den 5 december driftsätts en ny version av e-tjänsten Journalen. I samband med det levererar Inera ny funktionalitet som ger invånaren möjlighet att se sina journalspärrar från Nationell Spärrtjänst. Det som kommer att visas är: Vilken vårdgivare/vårdenhet som spärren är satt på Eventuell datumintervall för spärren Eventuella undantag för läkemedelsinformation i NPÖ Eventuell tillfällig hävning av spärren För detaljer se...

IT-stöd i vården

Hmc har stängt för möte den 12 december

Publicerad:

På grund av möte stänger Hjälpmedelscentrum för besök den 12 december kl. 9-13. Ingen telefontid under denna tid. En tekniker kommer ha beredskap under mötestiden. Beredskapen syftar till att hjälpa brukare i akuta situationer där ärendet inte kan vänta tills efter mötestidens slut. De hjälpmedel som omfattas av beredskapen är sängar och lyftar. För att komma i kontakt med tjänstgörande...

Hjälpmedel

Webcert, Fortsatta problem med statusuppdateringar från Webcert till VAS

Publicerad:

Inera har sedan en vecka tillbaka problem med förseningar i statusuppdateringar från Webcert till VAS. Enligt besked från Inera påverkar detta inte intygsflödet mot Försäkringskassan och Transportstyrelsen, alla intyg kommer fram till intygsmottagaren. Statusuppdateringarna kommer fram men det kan ta upp till ett dygn innan de kommer till VAS. Konsekvenser i VAS är: Det skapas ingen ny rad i intygsöversikten...

IT-stöd i vården

5 december nytt datum för driftsättning av VAS 33.0

Publicerad:

Driftsättningen den 28/11 ställdes in pga de tekniska problem som drabbade hela Region Hallands IT-system under onsdagen. Ny driftsättning planeras den 5/12. VAS 33.0 levereras från kl 22.30 till cirka 01.30. Det blir ett avbrott med läskopia, se Guide för VAS Läsdatabas Tidplan för uppgraderingen: 22.30 - VAS produktion stoppas - VAS och NCS kan inte nås ca 23:10 -...

IT-stöd i vården

Hjälpmedelscentrum, nätverksfel

Publicerad:

Ett större nätverksfel har orsakat stora störningar onsdag 28/11 för vår verksamhet. Till följd av detta har vi inte kunnat skriva ut följesedlar vid utleverans från lagret under större delen av dagen. För att era beställningar på hjälpmedel skulle nå er i tid valde vi därför att leverera ut en del försändelser med en plocklista bifogad istället för en följesedel....

Hjälpmedel

It-problemet avhjälpt

Publicerad:

Problemen i Region Hallands it-miljö är hittat och åtgärdat. Alla system fungerar igen och sjukvården kan återgå till normala rutiner. De tekniska problemen påverkade stora delar av it-miljön under onsdagseftermiddagen. Både närsjukvården och den akuta vården kunde bedrivas, men med manuella rutiner. - Vi kunde fortsätta bedriva vår verksamhet med bibehållen patientsäkerhet trots en allvarlig it-störning. Det är ett tecken...

Generell

Allvarlig it-störning drabbar Region Halland

Publicerad:

En it-störning slår just nu ut de flesta tekniska system i Region Halland. Både sjukhusen och vårdcentralerna har gått över till manuella rutiner och upprätthåller verksamheten, men planerad vård påverkas. Region Halland har stabsläge på grund av störningarna i it-miljön. - Akut verksamhet bedrivs trots störningarna, men vi arbetar enligt de rutiner vi har i samband med liknande it-störningar. Målet...

Generell

Inställd sårutbildning

Publicerad:

Ankaret Halmstad 5 dec Bocksten Varberg 11 dec På grund av att Region Halland befinner sig i slutskedet av upphandlingen produkter för sårbehandling och gips, flyttas denna sårutbildning med Smith&Nephew fram. Den kommer att ske när nytt avtal är klart. Vid frågor kontakta Regionupphandlingen Jennica Jonstad, 035-13 19 07, Jennica.Jonstad@regionhalland.se

Hälsoinformatiknytt nr 1 - 2018

Publicerad:

Inom ramen för Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur” har följande beslut/aktiviteter tagits/genomförts: Nya anteckningstyper som ska användas kopplat till planer i VAS Som en fortsättning av framtagandet av enhetliga planer i VAS (VAS - Standardiserad vård-, rehabiliterings- och habiliteringsplan) har tre nya anteckningstyper tagits fram som ska användas kopplat till dessa planer: • ”Underlag” ersätter anteckningstyperna Habiliteringsplansunderlag...

IT-stöd i vården

VAS, Journaltypen Rehs byter namn till Reko

Publicerad:

Måndagen den 26/11 byter journaltypen Rehs (Rehabsamordnare) namn till Reko (Rehabkoordinator). Namnbytet slår igenom bakåt i tiden och vid sökning på  journaltyp i landstingsvyn JO7 är det Reko som ska användas för att söka på tidigare gjord dokumentation. Kontakt: Gröndal Anette RGS VS IT VÅRD

IT-stöd i vården

Webcert, nyheter från den 27 november uppdaterad info 27/11

Publicerad:

Webcert 6.1 Ineras Intygstjänst meddelar idag 27/11 att man skjuter på uppgraderingen till Webcert 6.1 pga av att flera landsting har problem med signering. Ny tid för uppgradering är tisdagen den 11/12 mellan kl 19.00 och 22.30. Från den 12/12 finns version 6.1 av Webcert i drift innehållande ett par nyheter som beskrivs i nedanstående dokument. Uppdaterad information 2018-11-22: För...

IT-stöd i vården

Hmc har stängt för möte 21/11 och 22/11

Publicerad:

På grund av möte stänger vi för besök den 21 november kl. 9-13. På grund av möte stänger knappvalet ”order och leverans” den 22 november kl. 11:45-16. Övriga knappval är öppna. En tekniker kommer att ha beredskap under mötestiden. Beredskapen syftar till att hjälpa brukare i akuta situationer där ärendet inte kan vänta tills efter mötestidens slut. De hjälpmedel som omfattas...

Hjälpmedel

Ny version av VAS den 28 november

Publicerad:

VAS 33.0 levereras från kl 22.30 till cirka 01.30. Det blir ett avbrott med läskopia, se Guide för VAS Läsdatabas Tidplan för uppgraderingen: 22.30 - VAS produktion stoppas - VAS och NCS kan inte nås ca 23:10 - VAS läskopia startas - VAS och NCS kan nås ca 01:20 - VAS läskopia stoppas - VAS och NCS kan inte nås...

IT-stöd i vården

Denna webbplats ersätter extranätet

Publicerad:

​Det mesta av innehållet på extranätet är nu överflyttat till Region Hallands webbplats för vårdgivare, det vill säga den som du nu besöker. Vi arbetar löpande med att förbättra webbplatsen när det gäller såväl innehåll som funktion och utseende. Den information som fortfarande ligger kvar på extranätet har hänvisningslänkar från denna webbplats. Då vissa användare kan komma att mista sin...

Generell

Information VAS 33.0 via Skype

Publicerad:

Ny VAS-version den 28 november ​Den 28 november levereras VAS 33.0. Versionen innehåller rättnings- och utvecklingsärenden såsom nya funktioner och eller ändringar i bl a: Provöversikt (LA7) Urval delbesvarade labremisser i LA4 Nytt fält i AN5 för vårdgivarkategori Utveckling av kodregister som berör webtidboken Nytt typsnitt för texteditorn vid journalskrivning Ni erbjuds att delta vid två informationstillfällen via Skype: Onsdagen...

IT-stöd i vården

Nytt i Hallandskatalogen 25 oktober 2018

Publicerad:

Nedan en sammanfattning av förändringarna i denna version. --- Enhetstyp (fliken Verksamhet på enheter och funktioner) har kompletterats med en ny kod för verksamheter som bedriver sin verksamhet helt på distans, till exempel digitala mottagningar: Enhetstyp Används på... Sjukhus Regionens tre sjukhusbyggnader Vårdcentral Verksamheter inom Vårdval Halland (NY!) Distansenhet Verksamheter som bedriver sin vård helt på distans Vid behov av...

Hallandskatalogen

Apotekets nyhetsbrev för Apodos oktober 2018

Publicerad:

          Var god tag del av nyhetsbrev från Apoteket gällande Apodos. Apoteket informerar bland annat om ändrade stopptider och leveranstider inför kommande jul- och nyårshelg. Inför kommande storhelger ber Apoteket oss att vara ute i god tid med beställningar av de läkemedel som inte dosförpackas samt övriga apoteksvaror till patienterna. Detta för att vi ska få...

Läkemedel

Akut restsituation Furix Retard 30 mg och Furix Retard 60 mg Information från dosapoteket och läkemedelsstrategin

Publicerad:

Vi har tidigare informerat om akut restsituation för Furix Retard 30 mg. Detsamma gäller nu även för Furix Retard 60 mg. Båda läkemedlen beräknas vara åter först vid årsskiftet 2018/2019. Den tidigare informationen hittar du här​. Det finns ingen alternativ förpackning och inget substituerbart alternativ. Behandlingsmässigt borde Lasix Retard 30 mg respektive Lasix Retard 60 mg vara ett fullgott alternativ,...

Läkemedel

Akut restsituation Furix Retard 30 mg Information från Apoteket och Apodos

Publicerad:

En akut restsituation har uppstått för Furix Retard 30 mg. Läkemedlet beräknas vara åter först vid årsskiftet 2018/2019. Lagret på dosapoteket i Örebro (27/9) räcker med nuvarande förbrukning i två veckor till. Det finns ingen alternativ förpackning och inget substituerbart alternativ. Behandlingsmässigt borde Lasix Retard 30 mg vara ett fullgott alternativ, men eftersom utbytbarhet saknas så får inte Apoteket ta...

Läkemedel

NCS Läkemedelsmodul ny version 26 september

Publicerad:

Den 26 september från kl. 22:30 påbörjas uppdatering av NCS Läkemedel till version 5.9. Denna version innehåller flera utvecklingsärenden kopplat till nya föreskriften, ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården samt beslutstöd från Svenska informationstjänster för läkemedel, SIL. För mer information om aktuell version se Leveransbesked 5.9. Informationsfilmer i Kompetensportalen Informationsfilmerna i Kompetensportalen beskriver utvecklingen i NCS Läkemedelsmodul...

IT-stöd i vården Läkemedel