Direkt till innehållet

Nyhetsarkiv

TBE-diagnostik: Snabbtest av anti-TBE IgM

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2022-09-21 Vid oklar meningo-encefalit där TBE misstänks kommer det nu finnas möjlighet att analysera förekomst av IgM-antikroppar mot TBE-virus i serum med hjälp av ett snabbtest. Analysen kommer finnas tillgänglig på mikrobiologen i Halmstad under vardagar kl 8 - 15.30 (svarstid 1 - 4 timmar). VAS-provkod: TBEIGM. TBE är en allvarlig infektion med stigande incidens...

Analyser och provtagning

Restnotering Januvia tabletter

Publicerad:

Tablett Januvia (sitagliptin) är restnoterad i alla tillgängliga styrkor (25 mg, 50 mg och 100 mg) och förpackningsstorlekar. Restnoteringen beräknas pågå minst till mitten/slutet av oktober. Under september månad finns inget direkt utbytbart alternativ mot Januvia, men från och med oktober kommer generisk sitagliptin att bli tillgänglig i samtliga tre styrkor. Om du som förskrivare blir kontaktad angående restsituationen behövs...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

NCS Läkemedelsmodul 5.13.6 (akutfix) driftsättning 21 september

Publicerad:

Den 21 september driftsätts NCS Läkemedelsmodul version 5.13.6. Det är en akuträttning av systemet då fel uppdagats efter tidigare leverans. Två fel ligger till grund för denna akutfix. De har funnits i systemet sedan driftsättningen av NCS 5.13.4 som gjordes i mars. Båda felen har varit kopplade till receptförskrivning. Det första var kopplat till funktionen för att kunna stoppa tidigare...

IT-stöd i vården Läkemedel

Slutenvårdsdos är genomfört enligt plan 

Publicerad:

Breddinförandet av slutenvårdsdos, som är en del av Patientindividuell läkemedelsförsörjning (PIL), genomfördes enligt plan under våren 2022.   Patientindividuell läkemedelsförsörjning innebär att vissa delar av de moment som rör iordningställande av läkemedel utförs i en produktionsanläggning av Läkemedelsproduktions personal, inte på plats på avdelningen som tidigare.  Införandet av PIL och slutenvårdsdos startade i februari 2022 och skedde successivt på avsedda vårdavdelningar under...

Generell Läkemedel

Dödsbevis och dödsorsaksintyg i Webcert samt ny hantering av överföring av dödsbevis till polisen

Publicerad:

​Måndag den 26 september kommer två nya intyg att aktiveras i VAS, dödsbevis och dödsorsaksintyg. Intygen ersätter de e-tjänster som finns på Socialstyrelsens hemsida och som det länkas till i nuvarande rutin. Dessa e-tjänster stängs ner den 30 september. Samtidigt ändras också hanteringen i de fall där ärendet överlämnas till polisen i samband med dödsfall. Den manuella pappershanteringen av dödsbevis...

Generell IT-stöd i vården

Restsituation Normorix mite/Amiloferm mite

Publicerad:

Det råder för närvarande en restsituation på tablett Normorix mite och tablett Amiloferm mite (amilorid 2,5 mg + hydroklortiazid 25 mg). Enstaka apotek kan fortfarande ha någon förpackning i lager. Enligt uppgift från halländska apotek beräknas Normorix mite preliminärt åter hos leverantören i början av oktober, medan Amiloferm mite beräknas åter tidigast årsskiftet december 2023/januari 2024. Läkemedelskommittén Halland rekommenderar att...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Brist på FC-Mix-rör (rosa propp) till P-Glukos

Publicerad:

Leverantören av FC-Mix-rör till P-Glukos har meddelat att ny leverans kan ske först om ca tre veckor. Tillfällig reservrutin Efter hand som FC-Mix-röret tar slut hos användare får PST-rör (mintgrön propp) användas som ersättare. Eftersom provtagning i PST-rör för P-Glukos innebär försämrad analyskvalité, kommer denna möjlighet att upphöra när FC-Mix-röret åter finns att tillgå och är levererad till aktuella användare....

Analyser och provtagning

Regional handlingsplan för ökad patientsäkerhet

Publicerad:

Region Halland har nu fått en gemensam regional plan för arbetet med ökad patientsäkerhet. Planen ska peka ut riktningen och sätta upp mål för framför allt det patientsäkerhetsarbete som bedrivs gemensamt i regionen. Den halländska planen tar avstamp i den nationella handlingsplan för patientsäkerhet som tagits fram av Socialstyrelsen. Den nationella planen ska stärka kommuner och regioner i det systematiska...

Covid-19 - aktuellt 6 september

Publicerad:

Drop in-vaccination startar Imorgon den 7 september öppnar möjligheten till drop in-vaccination på vaccinationscentralerna i Kungsbacka, Varberg och Halmstad. Syftet är att göra det enkelt att vaccinera sig med höstdosen genom att erbjuda drop in, som ett komplement till tidsbokningen. Vid vaccinationscentralerna kommer det finnas två köer som tidigare, en för tidsbokad vaccination och en kö för drop in. På...

Covid-19

Ny leverantör av ortopedteknik från 1 december

Publicerad:

Från den 1 december 2022 kommer Region Halland arbeta med en ny leverantör av ortopedteknik, till exempel skor, inlägg och proteser och andra hjälpmedel, vid de tre utbudsställena på Hallands sjukhus i Halmstad, Varberg och Kungsbacka. Då tar Aktiv Ortopedteknik över från företaget Team Olmed. Den ortopedtekniska servicen kommer att finnas på samma platser som tidigare och för våra patienter...

Restsituation tablett allopurinol 100 mg

Publicerad:

Det råder för närvarande en restsituation för tablett allopurinol 100 mg från alla tillverkare. Allopurinol 100 mg är redan slut på alla halländska apotek och restsituationen beräknas pågå minst till början av oktober men troligtvis längre (december eller senare). Om apotek eller patient tar kontakt angående restsituationen I nuläget finns allopurinol 300 mg tillgängligt och vi föreslår därför följande handläggning...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Vaccin mot apkoppor kan nu också ges förebyggande

Publicerad:

Hittills har apkoppsvaccinet enbart använts i efterhand till personer som haft nära fysisk kontakt med någon smittad, men nu har Folkhälsomyndigheten beslutat att det även kan användas som förebyggande vaccin till de som löper störst risk att smittas, som ett så kallad preexpositionsprofylax (PrEP). De inblandade verksamheterna i Region Halland ser nu över rutiner för att genomföra detta på bästa...

Generell

Ny VAS-klinik 29 augusti: Fridlef VC

Publicerad:

Måndag den 29 augusti startar Fridlef VC som ny klinik i VAS Fridlef VC är en privat vårdcentral i Frillesås. Remisskod i VAS: nsfrvclak

Region Halland säger upp avtal med privat vårdgivare

Publicerad:

Isaac Kliniken slog upp portarna i maj och har i dagsläget ett 400-tal listade patienter. Vid en rutinmässig uppföljning i juli upptäcktes allvarliga brister i ledning och styrning av bolaget, bland annat inom journalföring och dokumentation av vårdbesök. Företaget fick en åtgärdsplan och uppföljande kontroller visar att bristerna kvarstår. Beslutet som togs i dag innebär att avtalet med företaget Isaac...

Katarina Jedrycha – ny Barnhälsovårdsöverläkare

Publicerad:

Från mitten av augusti är Katarina Jedrycha ny Barnhälsovårdsöverläkare i Region Halland på halvtid. Katarina Jedrycha är i dag barnläkare och neonatolog på Hallands sjukhus. Där har hon arbetat sedan 2017. – Det ska bli kul. De två veckorna jag har provat på har varit lovande, säger Katarina Jedrycha. Det är en tjänst som jag funderat på ända sedan jag...

Tryptas - ny analys i sortimentet

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 31 augusti 2022 Klinisk kemi Halland inför analysmetoden S-Tryptas. Tryptas kan användas vid utredning av anafylaxi, andra allergirelaterade tillstånd och mastocytos.   VAS-provkod: TRYP Remiss: Klinisk kemi 4 (Kommentarsfältet på baksidan) Provtagning: SST-rör 3,5 mL, gul propp. Vid förvaring i rumstemperatur ska provet centrifugeras inom 4 timmar i 2000 x g i 10 minuter. Vid förvaring i kyla...

Analyser och provtagning

Uppdatera din Iphone till senast tillgängliga programversion

Publicerad:

Teknikjätten Apple varnar för en sårbarhet i bolagets Iphones, Ipads och Macdatorer. För telefoner gäller det modellen 6S och senare. Säkerhetsbristerna gör att hackare kan få tillgång till apparaten. Med anledning av detta har Apple nyligen släppt uppdateringar för Iphones, Ipads och datorer med Mac Os Monteray (12.5.1) för att korrigera säkerhetsbristerna. Region Halland uppmanar användare av Apples produkter att...

Covid-19 - aktuellt 19 augusti

Publicerad:

- Fortsatt högt smittläge i Halland - Tvätta händerna och vara utomhus - Stanna hemma när förkyld eller sjuk - Vaccinationsbussen börjar rulla igen Fortsatt högt smittläge i Halland Under denna sommar har smittan av covid-19 varit högre än de tidigare två somrarna under pandemin. Även om provtagningen inte längre är lika omfattande så visar siffrorna på att antalet smittade...

Covid-19

Vaccination mot kikhosta för gravida – Ny nationell rekommendation

Publicerad:

Folkhälsomyndigheten har kommit med en rekommendation om vaccin mot kikhosta för gravida från graviditetsvecka 16. Detta oavsett om man är vaccinerad tidigare eller ej mot kikhosta. Kunskapsläget är nu sådant att vaccination mot kikhosta rekommenderas för alla gravida. Vaccinationen rekommenderas från graviditetsvecka 16 och ska ges i god tid före beräknad förlossning. Syftet med vaccinationen är att skydda de allra...

Covid-19 aktuellt: Information om höstens påfyllnadsdos

Publicerad:

Nu är det snart dags för vaccination med höstens påfyllnadsdos mot covid-19 för rekommenderade grupper. Vaccinationen startar den 1 september men bokningen av vaccinationstid öppnar redan på måndag, 15 augusti, för alla som är 75 år och äldre. Ambitionen är att skapa möjlighet för de över 75 år att boka tid först både digitalt och på telefon. Det finns gott...

Restsituation Ergenyl Retard

Publicerad:

Det råder för närvarande en restsituation för Ergenyl Retard (valproinsyra) depottablett 300 mg och 500 mg hos leverantören, som främst används på indikationerna epilepsi respektive stämningsstabiliserande vid bipolär sjukdom. Restsituationen för Ergenyl Retard 500 mg beräknas tidigast vara löst i början av november, medan restsituationen för Ergenyl Retard 300 mg beräknas pågå till början av oktober. Det är oklart i...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Problem i NCS Läkemedelsmodul – Enstaka recept skickas inte till apoteket

Publicerad:

Det har uppmärksammats problem vid receptförskrivning, där enstaka recept i vissa fall varken skrivs ut på papper eller sänds som E-recept till apoteket. Recepten hamnar istället i någon slags ”limbo” och användaren blir inte uppmärksammad på problemet. Problemet har uppkommit efter uppgradering av NCS den 17 mars i år. Leverantören kommer att åtgärda problemet, men vi vet ännu inte när...

IT-stöd i vården Läkemedel

Pilokarpin ögondroppar 2 % och 4 % är restnoterade

Publicerad:

Pilokarpin Trimb (pilokarpin) ögondroppar 2 % och 4 % är restnoterade och väntas preliminärt åter i mitten av oktober. Det saknas ett direkt utbytbart alternativ. Även följande läkemedel innehållande pilokarpin är restnoterade: Pilokarpin ögondroppar APL 2%, som preliminärt finns tillgänglig i slutet av augusti. Pilokarpin ögondroppar APL 4%, som preliminärt finns tillgänglig i mitten av september. Licensläkemedel, Pilocarpine Eye Drops...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Furix (furosemid) tablett 500 mg är restnoterad

Publicerad:

Furix tablett 500 mg är restnoterad och väntas åter i mitten av oktober 2022. Det saknas ett direkt utbytbart alternativ. Endast enstaka apotek kan fortfarande ha läkemedlet i lager. Övriga läkemedel som innehåller furosemid är: Tabletter furosemid i styrkan 40 mg och 20 mg Depotkapslar furosemid i styrkan 30 mg och 60 mg Injektions/infusionsvätska furosemid, lösning, 10 mg/ml Dospatienter Dosapoteket...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Covid-19 aktuellt 27 juli samt övrig information från Smittskydd Halland

Publicerad:

Ökning i antal påvisade fall covid-19 Under v 29 sågs en fortsatt ökning i antalet konstaterade fall av covid-19 i Halland (293 fall rapporterades till Smittskyddet, jämfört med 233 fall v 28). En ökning av antalet fall ses också nationellt och nivåerna är högre än förra sommaren. Nationellt rapporteras också en ökad belastning på sjukvården kopplat till covid-19. I Halland...

Covid-19

Restsituation Alfacalcidol Orifarm kapsel 0,25µg – påverkan dospatienter med öppenvårdsdos

Publicerad:

Det råder för närvarande en restsituation för Alfacalcidol Orifarm kapsel 0,25 µg. Läkemedlet förväntas åter i november 2022. Dospatienter med öppenvårdsdos påverkas, se nedan. Övriga läkemedel som innehåller alfacalcidol: Alfacalcidol Orifarm kapsel 0,5 µg. Kapsel Etalpha 0,25 µg och 0,5 µg är direkt utbytbara mot Alfacalcidol Orifarm, men tillgänglighet till en större volym patienter är oklar. Etalpha 0,25 µg ingår...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Pregabalin Sandoz kapsel är restnoterad – ersätts med Pregabalin 1A Farma till dospatienter med öppenvårdsdos

Publicerad:

  Pregabalin Sandoz kapsel 25 mg, 50 mg, 75 mg och 150 mg är restnoterad. För patienter med dosdispensering öppenvårdsdos kommer Dosapoteket därför att ersätta detta läkemedel med Pregabalin 1A Farma i den styrka patienten är ordinerad. För patienter med läkemedlet via vanligt recept kan det fortfarande finnas förpackningar kvar i lager på apoteken. Eftersom läkemedlet är ett särskilt läkemedel...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Iktorivil tablett 0,5 mg är restnoterad

Publicerad:

Tablett Iktorivil (klonazepam) 0,5 mg och 2 mg är restnoterad och beräknas åter vara tillgänglig i mitten på oktober 2022. Det finns inga direkt utbytbara läkemedel, och inget annat utbytbart alternativ i tablett- eller kapselform som är godkänt i Sverige. Alternativ till Iktorivil för patienter med vanliga recept Iktorivil orala droppar 2,5 mg/ml. Observera att läkemedlet subventioneras endast för de...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Covid-19: Information om vaccination

Publicerad:

Region Halland uppmuntrar alla medarbetare i Region Halland att vaccinera sig om man ännu inte tagit doser enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För en majoritet av medarbetare innebär rekommendationerna i nuläget tre doser. Vaccination mot covid-19 är ett erbjudande och bygger på frivillighet. Syftet med vaccination är att ge skydd mot allvarlig sjukdom och död i covid-19. Tre doser innebär hos yngre...

Covid-19

Covid-19 - Aktuellt 7 juli

Publicerad:

Verksamhetsansvarig kan besluta att fler smittskyddsåtgärder behövs för den enskilda verksamheten Smittspridningen av covid-19 i Halland och i övriga Sverige har ökat som rapporterat tidigare. Sedan i måndags, den 4 juli, ska munskydd (source control) användas av personal inom vård, omsorg och tandvård i möten med patient och omsorgstagare när avståendet är mindre än 2 meter. Det har varit smittutbrott...

Covid-19

Leveransproblem hos Mediplast för MiniOne samt tillbehör till nutrition

Publicerad:

Mediplast kan få leveransproblem på MiniOne set och MiniOne singlepack samt tillbehör till nutrition. I första hand kommer upphandlade produkter att skickas, men ersättare kan komma på era beställningar.   Skillnader mellan ersättaren Nutrifit Compact set och seten som kan få leveransproblem: Om ni beställer MiniOne set kommer det saknas: ENFit spruta och matslang 30cm rak koppling med ENFit. Om...

Generell Läkemedel

Prolaktin - ändrad provtagningsföreskrift

Publicerad:

Prov för prolaktinbestämning kan tas när som helst på dagen. Prolaktin uppvisar dock en dygnsvariation med högst koncentrationer under natten och morgonen. Vid förhöjt resultat bör man därför i första hand upprepa provtagningen efter kl 10 och mer än 3 timmar efter uppvaknandet. Stress, sexuell aktivitet, hård fysisk aktivitet och vissa läkemedel kan också höja prolaktinkoncentrationen. För mer information, se...

Analyser och provtagning

Brist på CRP-kassetter till analysinstrument Afinion

Publicerad:

Det är tidvis brist på CRP-kassetter (Websesam art.nr. 55075) till analysinstrument Afinion AS100 och Afinion 2. Leverantören har meddelat att leveranser, som täcker även inneliggande ordrar, kommer till Region Halland under vecka 27 och 28. Förhoppningsvis ska leveranserna sedan ske utan förseningar. Vid behov utför Klinisk kemi Halland analys av P-CRP: VAS-provkod:    CRP Provtagning:     PST-rör 3 mL, mintgrön propp  ...

Analyser och provtagning

Covid-19: Munskydd återinförs 4 juli

Publicerad:

Munskydd (source control) återinförs i patientnära arbete 4 juli. Smittan av covid-19 ökar igen, fler patienter vårdas på sjukhus och det uppstår fler smittutbrott då och då i olika verksamheter inom vården. Halland såväl som flera andra regioner i Sverige går nu tillbaka till att munskydd (source control) ska användas av vårdpersonal i patientnära arbete. Från måndagen 4 juli gäller...

Covid-19

Region Halland slopar avgift för vissa vaccinationer för vuxna

Publicerad:

Halland ansluter sig till den nationella rekommendationen från Sveriges Kommuner och Regioner om att oavsett ålder erbjuda vaccination kostnadsfritt för alla som anses ha otillräckligt skydd mot en rad sjukdomar. Det beslutade Regionstyrelsens arbetsutskott vid sitt senaste sammanträde. Beslutet gäller vaccination mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta. Frågan har blivit aktuell nationellt när fler personer med bristfälligt...

Generell

Ny lagstiftning kring vårdvalet den 1 juli

Publicerad:

Den 1 juli träder en ny lag i kraft som förändrar vårdvalssystemen i Sverige. Lagen reglerar bland annat listningsförfarandet och ger aktörerna inom vårdvalet möjlighet att begära listningsbegränsningar, något som tidigare efterfrågats av en del vårdvalsaktörer i Halland. En stor förändring är alltså att vårdvalsaktörer med stöd av lagen kommer kunna begära en listningsbegränsning som kan innebära att en gräns...

Generell

FVIS-filmen – så påverkas du som medarbetare

Publicerad:

För att kunna möta dagens digitaliseringstakt och invånarnas framtida förväntningar på tillgänglighet, och behov av hälso- och sjukvård, krävs ett nytt vårdinformationsstöd i Halland. Region Halland har beslutat att ersätta nuvarande vårdinformationsstöd – som bland annat inkluderar VAS – med en sammanhållen digital vårdmiljö som ska innehålla stöd för verksamhetens behov med utgångspunkt från invånarens väg i vården. Hur det...

IT-stöd i vården

Ytterligare ett utbrott med VRE på sjukhus i Sverige

Publicerad:

Två olika utbrott med VRE (Vancomycinresistenta enterokocker) pågår i Sverige, ett kopplat till infektionskliniken i Karlskrona och ett på sjukhusen i Gävle och Hudiksvall. ​Därför ska alla patienter som ska läggas in på våra sjukhus i Halland som tidigare vårdats inneliggande på sjukhusen i Karlskrona, Gävle och Hudiksvall efter den 1 januari i år, screenas för VRE vid inläggning i...

Analyser och provtagning

Covid-19 aktuellt 27 juni

Publicerad:

​Ökande antal fall av covid-19 i Halland Antalet fall av covid-19 ökar nu i Halland. Det är en trend som vi delar med övriga regioner. Det är olika varianter av omikron-viruset som dominerar och dessa ger oftast en mild sjukdomsbild, men det är rimligt att förvänta ett ökande sjukvårdsbehov kommande veckor som en följd av den ökade smittspridningen. I dagsläget...

Covid-19

Organiserad screening av kolorektalcancer  

Publicerad:

Region Halland inför organiserad screening av kolorektalcancer med start i september 2022. Ett erbjudande om fekalt immunologiskt test (FIT) går ut till folkbokförda invånare i Halland som fyller 60 år.  Införandet av screeningen sker successivt. Alla invånare i Halland mellan 60 och 74 år kommer att vara erbjudna att delta i screeningen till slutet av 2026.  Kolorektalcancer är den tredje...

Analyser och provtagning Generell

Metoklopramid tabletter begränsad tillgänglighet (igen)

Publicerad:

Läkemedelskommittén Halland har tidigare informerat om en bristsituation för metoklopramid tabletter. De godkända läkemedlen Metoclopramide Accord 10 mg och Metoclopramide Orion 10 mg har under en tid funnits tillgängliga i lager på apoteken, men under sommaren kan en ny bristsituation uppstå. Tablett Primperan 10 mg är fortsatt restnoterad och beräknas åter tidigast i december 2023.   Behandlingsalternativ om bristsituation för...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Folacin avregistreras, övriga tabletter innehållande folsyra finns tillgängliga

Publicerad:

Pfizer har meddelat att tablett Folacin (folsyra) 1 mg kommer att avregistreras efter en längre tids restsituation. Observera dock att de utbytbara läkemedlen innehållande folsyra 1 mg (Folvidon, Folsyra EQL Pharma och Folsyra Vitabalans) fortsatt finns tillgängliga. Folacin 5 mg är avregistrerad sedan tidigare.   Läkemedelskommittén Halland 2022-06-23

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Ändrade förpackningsstorlekar Innohep (tinzaparin)

Publicerad:

Från och med juli 2022 kommer företaget LEO Pharma att genomföra en förpackningsförändring för förfyllda sprutor Innohep, som berör behandlingsstyrkorna 8 000 IE–18 000 IE: Förpackningar med 6 st förfyllda sprutor utgår och ersätts av förpackningsstorlek 10 st förfyllda sprutor. Förpackningar med 30 st förfyllda sprutor får ändrat varunummer, vilket medför att nya recept kan behövas. Se företagets informationsbrev för...

Läkemedel

Hälsoinformatiknytt nr 4 - 2022

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Vill du veta mer om Hälsoinformatikfunktionens uppdrag, organisation och medlemmar, läs här.   Ny journaltyp för diabetessjuksköterskor på Hallands sjukhus - SsDE Inom område 1 på Hallands Sjukhus genomförde medicinklinikerna...

Generell IT-stöd i vården

Patienter som vårdats inneliggande på sjukhusen i Gävle och Hudiksvall ska screenas för VRE

Publicerad:

På sjukhusen i Gävle och Hudiksvall har de konstaterat ett utbrott med VRE (Vancomycinresistenta enterokocker). Därför ska alla patienter som ska läggas in på våra sjukhus i Halland, som tidigare vårdats inneliggande på sjukhusen i Gävle och Hudiksvall efter den 1 januari i år, screenas för VRE vid inläggning i slutenvård. Detta gäller i väntan på provsvar: Patienter med riskfaktorer...

Analyser och provtagning

Begränsning kring medföljande på akutmottagningarna

Publicerad:

Söktrycket på akutmottagningarna på Hallands sjukhus i Varberg och Halmstad har varit mycket högt under maj och juni och förväntas kvarstå. Fler patienter har också med sig medföljande vilket varit möjligt efter lättade pandemirestriktioner för några veckor sedan. Säkerhetsrisk  Men nu har akutkliniken beslutat att återinföra restriktionerna kring medföljande på akutmottagningarna. Anledningen är att det helt enkelt har blivit för...

Generell

Beställningar och leveranser öppenvårdsdos midsommar 2022

Publicerad:

Kom ihåg att vara ute i god tid med beställningar av öppenvårdsdoser från Apoteket inför midsommar! Inför midsommar tidigarelägger Apoteket stopptider och leveranser till sina dospatienter så att allt hinner levereras i tid. Tänk även på att Apoteket inte kan skicka kylvaror dagen före en helgdag eller en röd dag.   Ändrade stopp- och leveranstider för öppenvårdsdos inför sommarens helgdagar...

Läkemedel

Externkontroll för HbA1c på analysinstrument Afinion

Publicerad:

Vid analys av externkontroll (Equalis) för B-HbA1c på analysinstrument Afinion AS100 och Afinion 2 ska den utföras som ett patientprov, inte som ett kontrollprov. Om externkontrollen analyseras som ett kontrollprov visas felmeddelandet -203-, som betyder fel provmaterial, och inget analysresultat erhålls.           Vid frågor kontakta: Spec.BMA/Instruktör Martin Samuelsson Martin.Samuelsson@regionhalland.se Tfn: 035-13 18 05

Analyser och provtagning

Hedersrelaterad brottslighet – ny vägledning och informationsmaterial

Publicerad:

Det finns en ny vägledning om hedersrelaterad brottslighet för socialtjänst, polis, hälso- och sjukvård och skola. Syftet med vägledningen är att förhindra att barn och unga förs utomlands för att utsättas för barnäktenskap eller könsstympning. Vägledningen har tagits fram av Länsstyrelsen Östergötland och andra myndigheter. https://www.hedersfortryck.se/aktuellt/myndighetsgemensam-vagledning-ska-skydda-barn-och-unga-fran-hedersrelaterad-brottlighet/ På sidan Våld i nära relationer inkluderat hedersrelaterat våld och förtryck hittar du både...

Generell

Vård för covid-19 - samma patientavgift som övrig vård

Publicerad:

Den 1 april 2022 ändrades klassificeringen av covid-19 och den är inte längre en allmänfarlig eller en samhällsfarlig sjukdom. Vård för covid-19 är därför inte avgiftsfri längre. Följande gäller nu: Patientavgift för vård av covid-19 är samma som för övrig vård. Provtagning covid-19 är fortsatt kostnadsfri för de grupper som omfattas av Folkhälsomyndighetens provtagningsindikation, vilket just nu är personal med...

Covid-19

Sommartider i Hallandskatalogen – checklista för dig som är chef

Publicerad:

Här kommer några punkter för dig som chef att bocka av inför sommaren. Ta del av introduktionen i Kompetensportalen För att förstå varför det är viktigt att som chef ta ett aktivt ansvar för arbetet i katalogen rekommenderar vi att du tar del av den korta introduktionen för chefer i Kompetensportalen: Introduktion för chefer inom Region Halland Introduktion för chefer...

Hallandskatalogen

1177 Vårdguiden ändrar namn till 1177

Publicerad:

Namnet på varumärket 1177 Vårdguiden ändras till 1177. Syftet är en anpassning till det begrepp som redan används allmänt av invånare, vårdpersonal och andra aktörer. Beslutet fattades gemensamt av Sveriges regiondirektörer den 1 april 2022, efter beredning av kommunikationsdirektörerna. Vad innebär namnändringen? Den 8 juni byts logotypen ut på webbplatsen 1177.se och efter det kan aktuella uppdateringar genomföras nationellt och...

Covid-19: Infektionsingångar, spot check och liknande ska vara kvar

Publicerad:

Åtgärder och rutiner som utformats för smittsäkert patientinflöde ska vara kvar. ​Smittskydd Halland, vårdhygien och regional chefläkare vill efter inkomna frågor förtydliga att de åtgärder och rutiner som utformats för smittsäkert patientinflöde (t.ex separata infektionsingångar, separata patientflöden, spotcheck och liknande) som etablerats under pandemin ska vara kvar. Gäller vårdcentraler, akutmottagningar och andra mottagningar som har oplanerade akuta flöden av patienter....

Covid-19

Receptionen till provtagningen på Varbergs sjukhus stänger

Publicerad:

Från och med måndag 13 juni ska alla besök till provtagningen på Varbergs sjukhus anmälas i receptionen i huvudentrén. Detta gäller även för patienter som bokas in för provtagning från andra avdelningar och mottagningar. Vid frågor kontakta Avd.chef Johanna Pettersson Johanna.Pettersson@regionhalland.se Tfn: 0340-48 14 14

Analyser och provtagning

NCS Läkemedelsmodul kräver omstart - 2/6 kl.15

Publicerad:

Omstart av NCS skedde kl.15.00 den 2/6 med god effekt.   Det har uppstått fel i NCS Läkemedelsmodul som kräver en omstart av servern. Omstart kommer att genomföras idag (2/6) kl.15. Alla inloggade användare kommer att bli utkastade ur systemet. Driftstoppet beräknas endast pågå ett par minuter, därefter kommer NCS Läkemedelsmodul åter fungera som vanligt. Vid problem efter driftstoppet vänligen...

Generell IT-stöd i vården Läkemedel

NPÖ - borttagning av 3-årsregeln i kommande version

Publicerad:

Den 2 juni driftsätts NPÖ version 4.2. ​Mellan 08.00-10.00 går det inte att nå tjänsten och det kan finnas vissa störningar fram till 14.00. I den nya versionen tas den så kallade 3-års regeln bort i NPÖ. Det innebär att information äldre än 3 år nu kan visas i tjänsten. I övrigt ingen ändring i vilken information som visas. För...

IT-stöd i vården

Terapinytt nr 2 2022

Publicerad:

Nu finns Terapinytt nr 2 2022 publicerad på Läkemedelskommitténs hemsida. Terapinytt är en digital tidskrift från Läkemedelskommittén Halland (Region Hallands expertorgan som rör läkemedel) och innehåller artiklar om aktuella läkemedelsfrågor.   I detta nummer av Terapinytt kan du läsa om: Datum för Läkemedelskommitténs utbildningar hösten 2022 Begränsa receptens giltighetstid: sätt sista datum för första uttag Minskad förskrivning av beroendeframkallande analgetika...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Vibeke och Ramel är Hallands första BT-läkare

Publicerad:

I februari i år tog Region Halland emot sina första BT-läkare. BT, eller bastjänstgöring, är nytt i Sverige sedan förra året och en del i en större förändring – läkarutbildningen förlängs och är legitimationsgrundande. Kort förklarat innebär reformen att allmäntjänstgöringen (AT) på sikt förvinner och att specialisttjänstgöring (ST) inleds med ett år av bastjänstgöring. Vibeke Solem och Ramel Asceric välkomnades...

Covid-19: Munskydd och screening av symtomfria tas bort från 1 juni

Publicerad:

Smittskydd och Vårdhygien Halland har nu beslutat att ta bort det generella kravet på munskydd och screening av symtomfria inom vård och omsorg från 1 juni. ​Smittspridningen av covid-19 har successivt minskat och flera faktorer pekar på att smittan ligger på en stabilt låg nivå i samhället. Det tillsammans med god vaccinationstäckning hos den äldre befolkningen och få sjukdomsfall inom...

Covid-19

Medspeech - akuträttning 1 juni

Publicerad:

​Som vi tidigare informerat om finns ett pågående problem i Medspeech som gör att vissa diktat inte visas - se nyhet. En rättning som löser detta problem kommer att driftsättas onsdag 1/6 mellan 22.30-00.00. Under driftsättningen kan man inte använda Medspeech. Vid frågor eller problem kontakta Servicedesk.

IT-stöd i vården

VAS - Information inför ny VAS-version 49.0

Publicerad:

​Ny VAS-version kommer att driftsättas den 8 juni med start kl. 22.30. För information om leveransens innehåll se bifogad PP-presentation. Information VAS 49.0.pptx

Region Halland redo inför höstens vaccinationer

Publicerad:

Folkhälsomyndigheten meddelade under tisdagsmorgonen vilka rekommendationer som gäller för vaccination mot covid-19 inför hösten. Region Halland är väl förberedda och har resurser att skala upp vaccinationsinsatsen igen från 1 september. Vaccinationer kommer kunna erbjudas på vårdcentraler som tidigare och på vaccinationscentraler om det krävs. I nuläget är det utvalda vårdcentraler i de halländska kommunerna som vaccinerar. Alla som rekommenderas och...

Covid-19

Hantering av övertaliga medicintekniska produkter i Region Halland

Publicerad:

Hur övertaliga medicintekniska produkter ska hanteras i Region Halland regleras i den nyligen reviderade regionövergripande rutinen Övertaliga medicintekniska produkter. Enligt beslut från Regionstyrelsen ska övertaliga medicintekniska produkter, när dessa inte ska säljas, huvudsakligen skänkas till biståndsorganisationer som Region Halland har avtal med. Att sälja medicintekniska produkter är ovanligt och görs bara i undantagsfall. Övertaliga medicintekniska produkter är i detta sammanhang...

Generell

Uppdaterade rutiner vid misstanke om apkoppor

Publicerad:

Via länkarna finns uppdaterade rutiner för Provtagningsindikation vid misstanke om Apkoppor (Monkeypox) och Skyddsutrustning och vårdhygienrutiner vid apkoppor. Läs mer på sidan Apkoppor   

Medspeech – Uppdaterad information kring problem att se vissa diktat

Publicerad:

​20 maj kl. 16:12 Vi fortsätter arbetet med att identifiera och uppdatera datorer med den gamla versionen av Medspeech som därmed kan orsaka felaktiga diktat. Parallellt med det pågår rättning i Medspeech. En ny version som som kommer att lösa det aktuella problemet planeras preliminärt att driftsättas  under vecka 22. Vi bedömer att de allra flesta diktat skapas utan fel och därmed syns i diktatlistan. Fram...

IT-stöd i vården

Medspeech – Akut åtgärd för att lösa problem med att se vissa diktat

Publicerad:

​Information gällande problem med att se vissa diktat i Medspeech. Felsökning har visat att problemet är kopplat till en gammal version av Medspeech som finns på ett antal datorer. För att åtgärda problemet och förhindra att fler diktat med det aktuella problemet skapas har vi därför skickat ut den senaste version till alla datorer vi hittat som har versionen som orsakar problem....

IT-stöd i vården

NCS Läkemedelsmodul – Stopp av tidigare uttag vid förnyelse är inte längre möjligt

Publicerad:

I NCS Läkemedelsmodul infördes den 16 mars en funktion där förskrivare vid receptförnyelse automatiskt fick frågan om kvarvarande uttag på tidigare recept skulle stoppas på apotek. Denna funktion har visat sig skapa vissa problem med att systemet hänger sig och kraschar vid sändning av recept samt verkställande för utskrivning.   Då förskrivare anmält problem vid förnyelse av recept från Läkemedelslistan...

IT-stöd i vården Läkemedel

Brist på ordinarie venportskanyler gör att andra typer kan komma att levereras

Publicerad:

En av Region Hallands leverantörer av venportskanyler kan inte leverera den mängd som normalt förbrukas inom regionen. Det innebär att det kan komma andra typer av venportskanyler från olika leverantörer utöver de som levereras i vanliga fall. Leveransstörningen beror på pandemins globala effekter på leverenskedjan och förväntas bestå hela 2022. Även andra regioner påverkas. En venportskanyl (se bild), används för...

Produktvisning av pumpar för undertrycksbehandling av sår

Publicerad:

Leverantörerna Smith & Nephew och Convatec kommer att finnas på plats på Hallands sjukhus i nästa vecka för att träffa er som använder deras produkter. Pumpar och förbrukningsmaterial kommer att visas. Mediq kommer att visa sina produkter vid ett senare tillfälle. Måndagen den 23 maj, klockan 09–16 Hallands sjukhus Varberg, i korridoren utanför matsalen Tisdagen den 24 maj, klockan 09–16...

Hjälpmedel

Beställningar och leveranser öppenvårdsdos vårens och sommarens helgdagar

Publicerad:

Kom ihåg att vara ute i god tid med beställningar av öppenvårdsdoser från Apoteket inför Kristi Himmelsfärdsdag, nationaldagen och midsommar! Inför dessa helgdagar tidigarelägger Apoteket stopptider och leveranser till sina dospatienter så att allt hinner levereras innan storhelgen. Tänk även på att Apoteket inte kan skicka kylvaror dagen före en helgdag eller en röd dag.   Ändrade stopp- och leveranstider...

Läkemedel

P-Metylmalonat (MMA)

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 9 maj 2022 På grund av att vi behöver tid till att optimera vår lokala analysmetod för P-Metylmalonat (MMA) kommer dessa prover att skickas till Klinisk kemi Karlstad för analys. Svarstiden kommer förhoppningsvis inte förlängas, men det finns en viss risk för det. Den lokala analysmetoden beräknas åter vara i drift inom 3-4 månader.   Vid frågor kontakta:...

Analyser och provtagning

VAS - Problem med sökord i standardjournaler

Publicerad:

Ett fel som orsakar att ett eller flera sökord saknas i vissa standardjournaler har upptäcks i VAS. En standardjournal är en mall med sökord där vissa sökord även kan innehålla förifylld text. Vi bedömer att felet funnits i ett par veckor. Felsökning pågår hos leverantör. Felet gäller endast mallar och påverkar inte journalanteckningar. Om ni upptäcker att sökord saknas i...

IT-stöd i vården

Elektronisk förskrivning huvudregel från och med 10/5

Publicerad:

Läkemedelsverkets föreskrift som anger elektronisk förskrivning som huvudregel träder i kraft 10 maj 2022. Avsikten med regeländringen är för att öka patientsäkerheten, bland annat genom att så mycket information som möjligt om en patients förskrivna och uthämtade läkemedel finns samlad i Nationella läkemedelslistan (NLL). Fritidsförskrivning Elektronisk förskrivning som huvudregel kommer även att omfatta förskrivning utanför ordinarie arbetstid (så kallad fritidsförskrivning)....

Läkemedel

Följ FoU-dagen 5 maj 2022 i direktsändning från Hotel Tylösand

Publicerad:

Direktsändningen börjar klockan 9. Under dagen presenteras aktuell forskning och utveckling utifrån de aktiviteter som pågår i regionen kopplat till temat för dagen. I syfte att främja forskning, utveckling och utbildning i Region Halland arrangeras FoU-dagen. Årets tema: God och nära vård – vägen från beslut till verkstad Direktsändningen börjar klockan 9: Se direktsändningen från FoU-dagen 2022 Program: FoU-dagen 2022 Program

Generell Utveckling och forskning

​Skadlig e-post från Lotusläkarna - klicka inte!

Publicerad:

IT-avdelningen har uppmärksammat att det de senaste dagarna kommit in flera meddelande via e-post från Lotuslakarna.se som innehåller skadliga länkar. Region Halland har även fått bekräftat från deras IT-ansvarige att deras e-post har blivit kapad. Har ni fått eller får e-post från Lotusläkarna så klicka inte på länken i meddelandet. Har du redan gjort det? Byta omedelbart lösenordet eller kontakta...

Samlad information om nutrition

Publicerad:

Nu finns det en omarbetad sida med samlad information om nutrition under Behandlingsstöd-Nutrition. Här hittar du viktiga styrande och stödjande dokument för området samt vägledning om hur man förskriver nutritionsprodukter. Det finns även information kring kosttillägg, enteral och parenteral nutrition, förskrivarsystemet Sesam LMN och länkar till utbildningar inom nutrition.​

Hälsoinformatiknytt nr 3 - 2022

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.   Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Förtydligande angående standardjournal Freestyle Libre I HI-nytt nr 2, 2022, gavs information om standardjournal/patientöverenskommelse gällande förskrivning av diabeteshjälpmedlet Freestyle Libre. En sak som inte framgick i denna nyhet är att...

Generell IT-stöd i vården

Nya och uppdaterade regionala beslut om ordnat införande våren 2022

Publicerad:

Prioriterings- och evidensrådet (PER) har vid möten den 15 december 2021 respektive 23 mars 2022 rekommenderat Hälso- och sjukvårdsdirektören att fatta regionala beslut om ordnat införande för ärendena nedan. Vårdprogram cancer: Nationellt vårdprogram Långtidsuppföljning efter barncancer Nationellt vårdprogram Bröstcancer Nationellt vårdprogram Kronisk lymfatisk leukemi, KLL Nationellt vårdprogram Hodgkins lymfom Nationellt vårdprogram Urinblåse- och urinvägscancer Bilaga Gynekologiska sarkom till Nationellt vårdprogram...

Ta hjälp av TILMA vid läkemedelsberoende

Publicerad:

Runt 2000-3000 patienter beräknas ha ett pågående läkemedelsberoende i Region Halland. Främst är det patienter som förskrivits lugnande, sömngivande eller smärtstillande läkemedel som hamnat i en beroendeproblematik. Många av dessa patienter lämnas idag obehandlade, eller med fel behandling, trots att bra hjälp finns att tillgå. [caption id="attachment_25216" align="alignnone" width="605"] Ann Gustafsson, Hanna B Klippel, Annika Byskata och Per Steneryd är...

Läkemedel

Informationstillfällen: Om avgifter och regler för utlandssvenska och utländska turister samt för personer med uppehållstillstånd

Publicerad:

Det finns nu tre digitala tillfällen uppbokade via teams för kursen "Avgifter och regler för utlandssvenska och utländska turister samt för personer med uppehållstillstånd". Hur gör ni för att boka er till informationstillfällena: Boka via kompetensportalen När är tillfällena: Datum: 2022-05-17 Tid: 13.00-14.30 Datum: 2022-05-18 Tid: 10.00-11.30 Datum: 2022-05-19 Tid: 13.00-14.30

IT-stöd i vården

Svevac stängs helt den 1 maj

Publicerad:

Svevac finns fortsatt tillgängligt som läsdatabas men den 1 maj stängs Svevac helt för användare inom Region Halland. ​För information om tidigare vaccinationer som varit registrerade i Svevac hänvisas till MittVaccin där migrerad data från Svevac finns tillgänglig samt att                                        information...

Generell IT-stöd i vården Läkemedel

Uppdatering rutin Screening av patienter, Mikrobiologisk gällande VRE

Publicerad:

​På Universitetssjukhuset i Linköping har man konstaterat ett nytt utbrott med VRE (Vancomycinresistenta enterokocker). Patienter som vårdats inneliggande där tidigare under 2022 behöver därför screenas för VRE inför inläggning (slutenvård) på sjukhus i Region Halland. Vilka patienter ska screenas? Alla patienter som vårdats inneliggande på US i Linköping någon gång efter 2022-01-01 och som ska läggas in på sjukhus i...

Prednisolon 2,5 mg ersätts tillfälligt - berör dospatienter med öppenvårdsdos

Publicerad:

Prednisolon tablett 2,5 mg är restnoterad, det gäller samtliga tillverkare. Dosapoteket kommer därför att tillfälligt ersätta Prednisolon 2,5 mg med en halv tablett Prednisolon 5 mg i dospåsen. Ändringen inleds under vecka 15. Se information från Dosapoteket på apoteket.se. Prednisolon Pfizer tablett 2,5 mg beräknas åter i mitten av juni. Prednisolon Alternova tablett 2,5 mg har oklar restsituation, men kan...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

NCS Läkemedelsmodul 5.13.5 (akutfix) driftsättning 20 april

Publicerad:

Den 20 april driftsätts NCS Läkemedelsmodul version 5.13.5 som är en akuträttning då ett allvarligt fel uppdagats efter senaste leveransen.  Felet har inte drabbat verksamheten utan det har gällt åtkomst till systemets bakomliggande register för favoriter, som inte har varit tillgängliga sedan driftsättningen av NCS 5.13.4 den 16 mars. NCS 5.13.5 innehåller även några andra mindre rättningar som har varit...

IT-stöd i vården

DNA DPYD genotyp - ny analys i sortimentet

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 19 april 2022 Klinisk kemi inför en ny metod för analys av DNA DPYD genotyp. I Sverige har 5-fluorouracil (5-FU) en central plats i kurativ och palliativ behandling av framför allt cancer i gastrointestinal-kanalen, men även av till exempel huvud-halscancer och bröstcancer. DPYD-genen kodar för dihydropyrimidindehydrogenas, DPD. Det förekommer genetiska varianter i DPYD som medför sänkt enzymaktivitet, vilket...

Analyser och provtagning

​Provtagning av symtomfri personal vid smittspårning minskas

Publicerad:

Men många andra smittskyddsåtgärder mot covid-19 inom vård och omsorg kvarstår fortfarande efter 1 april. Läs vad som gäller om smittspårning, provtagning, skyddsutrustning och när du ska stanna hemma. Smittläget i Sverige när det gäller covid-19 är fortfarande högt, inte minst i Halland. I vård- och omsorgsmiljö där många är känsliga för infektioner innebär det att många smittskyddsåtgärder behöver vara...

Covid-19

Bristsituation kapsel vankomycin 125 mg

Publicerad:

En restsituation har uppstått för kapsel Vancocin (vankomycin) 125 mg, som beräknas åter tidigast i oktober. Tillgången för det generiska läkemedlet Vancomycin Strides 125 mg under restsituationen är oklar, men finns i nuläget tillgängligt på vissa apotek i Halland.   För behandling av patienter i primärvård med medelsvår tarminfektion orsakad av clostridium difficile, kontakta infektionsläkare för alternativ behandling vid en...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Förskrivning och uppföljning av kontinuerlig glukosmätning vid diabetes med FreeStyle Libre

Publicerad:

Nu är det möjligt att förskriva den kontinuerliga glukosmätaren FreeStyle Libre (version 1)  till patienter med diabetes typ 2 utifrån specifika kriterier och i enlighet med rekommendationer från Medicintekniska Produktrådet. Förskrivning av FreeStyle Libre (version 1) till patienter med diabets typ 1 har varit möjlig sedan tidigare och påverkas inte. Vid förskrivning av FreeStyle Libre (version 1) ska den nya...

Nu ska intyg för sjukresa åter in för personer över 70 år

Publicerad:

Under coronapandemin har det funnits en tillfällig regel om att sjukresor inte begärt in intyg för resor inom Halland för patienter som har fyllt 85 år. Från och med måndag den 11 april återgår vi till ordinarie regel. Det betyder att vårdpersonal behöver göra ett intyg för personer över 70 år som själva ska kunna boka sjukresa med taxi. Intyget...

Covid-19

Bristsituation tablett prometazin 25 mg

Publicerad:

Det råder för närvarande en längre restsituation för tablett Lergigan 25 mg som beräknas pågå till mitten av oktober 2022. Företaget som tillhandahåller Prometazin Actavis 25 mg, som är direkt utbytbart till Lergigan, har förvarnat att de kommer att ha svårt att möta upp den ökade efterfrågan som uppstått till följd av restsituationen. I dagsläget finns förpackningsstorleken 100 st tillgänglig...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Covid-19 aktuellt 4 april

Publicerad:

En fjärde vaccindos rekommenderas till personer som är 65 år och äldre Personer som är 65 år eller äldre rekommenderas nu en fjärde dos vaccin mot covid-19, det beskedet kom Folkhälsomyndigheten med under måndagsmorgonen. Från idag, den 4 april, är det möjligt att boka och vaccinera sig med dos 4 i Halland. Det ska ha gått minst fyra månader sedan...

Covid-19

FoU-dagen 2022!

Publicerad:

Torsdagen den 5 maj 2022 är du välkommen till Hotel Tylösand och FoU-dagen. I syfte att främja forskning, utveckling och utbildning i Region Halland arrangeras en FoU-dag. Under dagen presenteras aktuell forskning och utveckling utifrån de aktiviteter som pågår i regionen kopplat till temat för dagen. Årets tema: God och nära vård – vägen från beslut till verkstad. FoU-dagen 2022...

Utveckling och forskning

Covid-19: Aktuellt 1 april

Publicerad:

Information från Region Halland/Smittskydd Halland Från och med den 1 april upphör de tillfälliga ersättningar som infördes under pandemin, till exempel möjligheten att få smittbärarpenning. Från och med 1 april klassas inte längre covid-19 som en allmänfarlig sjukdom. Det innebär att hälso- och sjukvården åter måste bistå med intyg vid dag 8 i de fall där hälso- och sjukvården bedömer...

Covid-19

Covid-19, aktuellt 28 mars

Publicerad:

Covid-19 blir anmälningspliktig sjukdom Från 1 april kommer covid-19 klassificeras om från samhällsfarlig sjukdom till att bli en anmälningspliktig sjukdom. Det innebär att regering/riksdag tar beslut om nedklassning av sjukdomen, på Folkhälsomyndighetens initiativ. Detta görs utifrån hur man bedömer graden av samhällspåverkan som covid-19 innebär. Sjukdomen regleras fortfarande under Smittskyddslagen och smittspårning ska även fortsättningsvis ske inom vård och omsorg....

Covid-19

Uppgradering MittVaccin 31 mars

Publicerad:

Den 31 mars genomförs en uppgradering av MittVaccin. Systemet kommer att vara otillgängligt från 20.30 fram till ca. 24.00. Versionen innehåller ett par rättningar och utvecklingar som förbättrar systemet.   Det som får påverkan i Region Halland är bland annat följande: – Förenklat flöde för att lägga till ny kund – Funktion för att sortera bort och visa utgångna batchnummer...

Covid-19 IT-stöd i vården Läkemedel

Tridepos kombinationsförpackning åter tillgänglig

Publicerad:

Kombinationsläkemedlet Tridepos finns åter att tillgå efter en restsituation som har varat i ungefär ett år. Tridepos används för behandling vid osteoporos och är en kombinationsförpackning som består av alendronat 70 mg en dag i veckan samt kalcium/D-vitamin 500 mg/800 IE övriga dagar. Läkemedlet återfinns på listan över Rekommenderade läkemedel i kapitel Osteoporos i Terapirekommendationer Halland. Läkemedelsföretaget som tillhandahåller Tridepos meddelar att...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Byte av analysinstrument för patientnära B-SR (sänka)

Publicerad:

Det analysinstrument som används för patientnära analys av B-SR (sänka), Microsed-R, finns inte längre på marknaden och det går inte att få tag på reservdelar. Microsed-R används tillsammans med provtagningsrör Excyte. På grund av detta finns nu ett ersättningsinstrument, Microsed. Microsed används tillsammans med provtagningsrör Monosed. Det nya instrumentets funktion och hantering är den samma som för dagens instrument. Avtalat...

Analyser och provtagning

B-SR (sänka) - ändrad analysmetod och provtagningsrör

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 4 april 2022   Klinisk kemi byter analysinstrument och analysmetod för B-SR. Bytet innebär att prover som sänds till Klinisk kemi fortsättningsvis ska tas i 3 mL EDTA-rör, lila propp. P.g.a. erfordrad provmängd kan inte beställning kombineras med hematologianalyser i samma EDTA-rör utan det kommer vara ett separat EDTA-rör till B-SR.   Under en övergångsperiod fram till 2022-06-30...

Analyser och provtagning

Provtagning med extern remiss

Publicerad:

Många provtagningar som utförs inom sjukvården i Halland baseras på remisser som har sitt ursprung utanför Halland (extern remiss). Nu finns en regionövergripande rutin för hur dessa provtagningsremisser ska hanteras, se Provtagning med extern remiss (ursprung utanför Halland). I dokumentet finns även en länk till den rutin som beskriver hur kommunal äldre- och hemsjukvård, som inte har tillgång till VAS,...

Analyser och provtagning

Prenumerera på ”Laboratoriet informerar”

Publicerad:

De kliniska laboratorierna i Halland behöver ofta informera om förändringar som berör beställare och provtagare med flera. Informationen publiceras på regionens intranät och Vårdgivarwebben samt skickas via e-post till de som prenumererar på ”Laboratoriet informerar”. Vi har märkt att många berörda inte uppmärksammar informationen som publiceras på intranätet och Vårdgivarwebben. Vi vill därför, om man inte redan är anmäld, uppmana...

Analyser och provtagning

Covid-19 aktuellt 17 mars

Publicerad:

Ändrade rekommendationer om munskydd Smittskydd och Vårdhygien Halland har nu uppdaterat rutinen Anpassning av smittskyddsåtgärder under pandemi avseende munskydd och visir inom vård och omsorg (publiceras inom kort på vårdgivarwebben). Uppdateringen, som gäller från 21 mars, innebär att munskydd fortfarande behöver användas - men nu endast när avståndet är mindre än 2 meter. Detta gäller inom vård och omsorg -...

Covid-19

Beställningar och leveranser öppenvårdsdos påsken 2022

Publicerad:

Kom ihåg att vara ute i god tid med beställningar av öppenvårdsdoser från Apoteket inför påsk! Inför påsken tidigarelägger Apoteket stopptider och leveranser till sina dospatienter så att allt hinner levereras innan storhelgen. Tänk även på att Apoteket inte kan skicka kylvaror dagen före en helgdag eller en röd dag.   Ändrade stopp- och leveranstider för öppenvårdsdos inför påsk 2022...

Läkemedel

IgG subklasser - ny analysmetod

Publicerad:

S-IgG subklasser kommer nu att utföras med en ny analysmetod. Metoden erbjuder ett antal förbättringar, bland annat förbättrad specificitet. Referensområdet justeras i samband med metodändringen. På grund av brist på publicerade data kommer inget referensintervall anges för åldersgruppen 0-5 månader. S-IgG1 0-5 mån:  Referensintervall saknas 6-12 mån: 1,3 - 4,3   g/L 1 år: 1,5 - 6,1   g/L 2 år:...

Analyser och provtagning

Förskrivning av läkemedel och förbrukningsartiklar till flyktingar från Ukraina

Publicerad:

Människor som flytt i samband med Rysslands invasion av Ukraina har börjat anlända i Halland. De som behöver vård ska i nuläget få det som om de vore asylsökande. Eftersom ukrainska medborgare kan vistas i Sverige i upp till 90 dagar utan visumtvång, och därmed inte behöver ansöka om asyl, kan ni ställas inför två olika situationer när dessa patienter...

Läkemedel

Terapinytt nr 1 2022

Publicerad:

Nu finns Terapinytt nr 1 2022 publicerad på Läkemedelskommitténs sida. Terapinytt är en digital tidskrift från Läkemedelskommittén Halland (Region Hallands expertorgan som rör läkemedel) och innehåller artiklar om aktuella läkemedelsfrågor.   I detta nummer kan du läsa om: - Betydelsen av I-gruppen vid resistensbestämning av bakterier - Antibiotikaförskrivning i Halland ökar igen - Elektronisk förskrivning blir huvudregel från 10 maj...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Hälsoinformatiknytt nr 2 - 2022

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Nya remisskoder från 1 mars 2022 Nya remissregler började gälla från 2022-01-01 att 1:a remiss 100 kr bara gäller när remiss kommer från närsjukvård/företagshälsovård till specialistvård. Remisser mellan olika specialister...

Generell IT-stöd i vården

Halländsk kvinnohälsovården och förlossningsvården får bra betyg

Publicerad:

Inom ramen för den nationella satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvård erbjuds gravida kvinnor och nyblivna mammor i hela Sverige att svara på Graviditetsenkäten. Under det första året har drygt 125 000 kvinnor i hela landet delat sina upplevelser i över 172 000 besvarade enkäter. 6 600 av svaren kommer från Region Halland. De nationella, och regionala, resultaten visar att en majoritet...

Generell

Covid-19 aktuellt 8 mars

Publicerad:

Ännu inga förändringar i användningen av munskydd (source control) Smittskydd Halland och Region Halland förväntar sig att förändringar kring riktlinjer om munskydd (source control) från Folkhälsomyndigheten kommer. När och hur riktlinjerna kommer se ut är inte klart. Till dess gäller dock nuvarande rutin för munskydd i Region Halland. Anpassning av smittskyddsåtgärder under pandemi avseende munskydd och visir inom vård och...

Covid-19

Signalen VMA testas idag 7 mars kl 15:00

Publicerad:

Idag måndagen den 7 mars genomförs återigen test av signalen Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, kl 15:00. Signalen testas varje kvartal. Larmtestet är en rutinkontroll av larmsystemet. Signalen testas alltid klockan 15.00 första helgfria måndagen i månaderna mars, juni, september och december. Klockan 19.00 testas även larm via RDS-apparat till boende runt Ringhals kärnkraftverk. Om du vill veta mer om...

SITH:s kort inloggning för SAP Business objects  från 2022-03-15

Publicerad:

Från 2022-03-15 kräver SAP Business objects ett SITHs kort för inloggning. Med SITH:s kort inloggning ökas säkerheten med så kallad tvåfaktorsautentisering.  Tvåfaktorsautentisering innebär att identitetskontroll görs med hjälp av två skilda former av information, nämligen SITHs kort med Pin-kod och konto/lösenord. Om du har problem att logga in prova följande innan du skapar ett servicedesk ärende: Stäng alla öppna webbläsarfönster....

IT-stöd i vården

Covid-19 aktuellt 2 mars

Publicerad:

Region Halland trappar ner den storskaliga vaccinationsinsatsen Nu omfördelas resurser och den storskaliga vaccinationsinsatsen mot covid-19 trappas ner. Detta innebär att vaccinationscentralerna succesivt stänger från april. Vaccination mot covid-19 kommer fortsättningsvis erbjudas på vårdcentraler och genom riktade insatser i länet. Halland har en förhållandevis hög vaccinationstäckning. I takt med att många invånare nu har vaccinerat sig mot covid-19 har efterfrågan...

Covid-19

NCS Läkemedelsmodul 5.13 driftsättning 16 mars

Publicerad:

Den 16 mars driftsätts NCS Läkemedelsmodul version 5.13. Versionen innehåller en rad större förändringar som får påverkan på de arbetssätt som används idag. Berörda användare ska ha tagit del av informationsinnehållet inför driftsättningen som det tidigare informerats om via förvaltningarna.   Några av de större förändringarna är följande: Möjlighet att stoppa uttag/makulera tidigare recept vid förnyelse. Behandlingsorsak blir tvingande för...

IT-stöd i vården Läkemedel

Covid-19 aktuellt 22 februari

Publicerad:

Tillfrisknandebevis – så går det till För att kunna resa kan de som haft covid-19 nyligen behöva ett tillfrisknandebevis. En anledning kan vara risken för kvarstående positivt provsvar trots att man blivit frisk. Utan tillfrisknandebevis kommer då inte personen komma in i det land som kräver negativt PCR vid inresa. För att en person ska kunna få ett tillfrisknandebevis så...

Covid-19

Trulicity 3 mg restnoterad

Publicerad:

GLP-1-analogen Trulicity (dulaglutid) förfylld injektionspenna 3 mg är restnoterad. Restsituationen beräknas pågå i 2–3 månader, vilket medför att Trulicity 3 mg tidigast åter finns tillgängligt på apotek i mitten av april. Inga utbytbara preparat finns godkända på den svenska marknaden. Läkemedelskommittén Halland rekommenderar att drabbade patienter under restnoteringsperioden istället förskrivs Trulicity förfylld injektionspenna 1,5 mg med dosering 1 spruta (EN...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Uppgradering MittVaccin 17 februari

Publicerad:

Den 17 februari genomförs en uppgradering av MittVaccin. Systemet kommer att vara otillgängligt från 20.30 fram till ca. 24.00. Versionen innehåller ett par rättningar och utvecklingar som förbättrar systemet. Det som får påverkan i Region Halland är följande: - Om samma dosnummer registreras igen visas ett varningsmeddelande. - Om ett vaccinationsdatum anges framåt i tiden visas ett varningsmeddelande. - Hälsodeklarationer...

IT-stöd i vården Läkemedel

Informationsfilm NCS Läkemedelsmodul 5.13

Publicerad:

Utbildningsinsatser kommer att krävas inför uppgraderingen av NCS Läkemedelsmodul till version 5.13 som planeras att driftsättas den 16 mars. Avdelningen för Läkemedels- och journaltjänster har tagit fram en informationsfilm som presenterar de största förändringarna som har påverkan på en del av de arbetssätt som används idag. Några av de större förändringarna är följande: Möjlighet att stoppa uttag/makulera tidigare recept vid...

IT-stöd i vården Läkemedel

Hitta information om hjälpmedel på vårdgivarwebben

Publicerad:

Du som jobbar med hjälpmedel och hjälpmedelsfrågor via Hjälpmedelscentrum, Medicinsk apparatur i hemmet, Ortopedteknik eller Resurscentrum för kommunikation Dako hittar nu samlad information om hjälpmedel under området behandlingsstöd ”hjälpmedel” här på vårdgivarwebben. Där hittar du information om: förskriva hjälpmedel kontaktuppgifter systemstöd teknisk service utbildningar Lägg gärna sidan som genväg eller favorit!

Hjälpmedel

Covid-19 aktuellt 14 februari

Publicerad:

- Fjärde dos rekommenderas till vissa grupper - Drop-in nu på samtliga vaccinationscentraler Fjärde dos rekommenderas till vissa grupper Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu en fjärde dos vaccin, som en andra påfyllnadsdos, mot covid-19 för personer som är 80 år eller äldre. Rekommendationen gäller även dem som har hemtjänst eller hemsjukvård samt personer som bor på särskilt boende för äldre. Den fjärde...

Covid-19

Restsituation amoxicillin

Publicerad:

Det råder för närvarande en restsituation för flertalet beredningar av amoxicillin: Tablett Amimox 500 mg 4 st beräknas vara restnoterad till mitten av december. Tablett Amimox 375 mg 20 st beräknas vara restnoterad till mitten av december. Tablett Amimox 750 mg 14 st beräknas vara restnoterad till mitten av december. Tablett Amoxicillin Sandoz 500 mg 30 st beräknas vara restnoterad...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Obs! Via systemet Websesam beställs självtest covid-19 (PCR)- ej via e-post

Publicerad:

Arbetsplatser inom regionens hälso- och sjukvård och privata vårdcentraler med flera ska beställa självtest covid-19 (PCR) till sina medarbetare och i vissa fall patienter (gravida och de med kraftigt nedsatt immunförsvar) så att de kan ha ett självtest covid-19 (PCR) hemma och använda när de blir förkylda eller får andra symtom på covid-19, registrera på 1177.se och lämna in i...

Covid-19 aktuellt 8 februari

Publicerad:

Mer information om de nya rekommendationerna från imorgon, 9 februari Nationella myndigheter har bedömt att de rekommendationer som funnits kopplat till pandemin och smittspridning inte längre står i proportion till övriga effekter som restriktioner innebär för individer och för samhället. Den höga vaccinationstäckningen i kombination med att omikronvarianten ger färre fall av allvarlig sjukdom jämfört med andra varianter har minskat...

Covid-19

Svartsjuka är inte romantiskt – kampanj mot våld i unga partnerrelationer

Publicerad:

Nu pågår kampanjen ”Svartsjuka är inte romantiskt” för sjätte året i rad. Syftet är att uppmärksamma, synliggöra och förebygga killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer. Bakom kampanjen står Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna och ungarelationer.se. Läs mer på webbplatsen: www.svartsjukaarinteromantiskt.se Ni som arbetar i verksamheter som möter unga tjejer och killar – här finns ett kampanjmaterial att använda: Digitalt kampanjmaterial:...

Innohep restsituationer

Publicerad:

LEO Pharma har för närvarande svårt att producera tillräckliga mängder av Innohep (tinzaparin) på grund av ökad efterfrågan. Företaget har meddelat att det under våren tidvis kan uppstå restnoteringar för olika styrkor och förpackningsstorlekar. Inga direkt utbytbara läkemedel finns, men motsvarande dos av Fragmin (dalteparin) kan förskrivas istället. Förhoppningsvis kommer tillgången på Fragmin att vara tillräcklig för att möta det...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Lagändringar inom socialförsäkringen ska ge större flexibilitet och ökad trygghet

Publicerad:

Under 2022 kommer det att komma flera olika förändringar inom socialförsäkringsområdet. Syftet med förändringarna är att uppnå större flexibilitet, ökad trygghet, ökad möjlighet att ta tillvara individens arbetsförmåga och att fullfölja rehabilitering till det egna arbetet. Socialförsäkringen består av olika delar, däribland sjukförsäkringen. Här beskrivs kortfattat några av de förändringar inom sjukförsäkringen som kan vara bra att känna till för...

Generell

Covid-19 aktuellt 3 februari

Publicerad:

Många åtgärder mot covid-19 upphör den 9 februari Den höga vaccinationstäckningen i kombination med att omikronvarianten ger färre fall av allvarlig sjukdom jämfört med andra varianter har minskat belastningen på samhället. Även om pandemin inte är över är det därför möjligt att avveckla de flesta åtgärder mot covid-19 onsdagen den 9 februari. Folkhälsomyndigheten föreslår också regeringen att covid-19 ska upphöra...

Covid-19

Lergigan Forte har avregistrerats

Publicerad:

Lergigan Forte (prometazin) 50 mg är avregistrerad på den svenska marknaden. Inget direkt utbytbart läkemedel finns. Övriga läkemedel med prometazin; Lergigan 25 mg, Prometazin Actavis 25 mg samt Lergigan mite 5 mg, påverkas inte av avregistreringen utan kommer även fortsatt att finnas tillgängliga. Dosapoteket har meddelat att patienter som har haft dosdispensering av Lergigan Forte istället kommer att sättas över...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restnotering Tambocor tablett

Publicerad:

Tambocor (flekainid) tablett 100 mg är restnoterad och beräknas preliminärt åter under andra halvan av mars. Det finns inga godkända direkt utbytbara läkemedel på den svenska marknaden. Tambocor är ett specialistvårdsläkemedel, men i Halland finns enstaka förskrivningar även från primärvården. Förskrivare i primärvård som kontaktas av patient eller apotek med anledning av denna restsituation rekommenderas att vända sig till kardiologkonsult...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Vaccinintervallet kortas ytterligare - till tre månader

Publicerad:

Nu kortas intervallet mellan den andra och tredje vaccindosen mot covid-19 till tre månader för alla personer över 18 år. Det meddelade Folkhälsomyndigheten på måndagskvällen. Det tidigare intervallet mellan doserna var fem månader. Den mycket kraftiga smittspridningen av covid-19 i hela landet ligger bakom beslutet att korta tidsintervallet till påfyllnadsdosen, från fem månader till tre, enligt Folkhälsomyndigheten. Två doser ger...

Covid-19

Covid-19 aktuellt 28 januari

Publicerad:

Ny version av riktlinje för smittspårning inom kommunal vård och omsorg Smittspårning behöver inte längre utföras inom kommunal vård och omsorg i situationer där munskydd använts som source control (skydd mot att smitta andra) på ett adekvat vis. Denna förändring motsvarar rekommendationen som gäller för övrig hälso- och sjukvård sedan tidigare i veckan. I övrigt innebär den nya versionen av...

Covid-19

Nu gäller munskydd hela tiden i vård och omsorg

Publicerad:

Nu ska munskydd (source control) användas hela tiden i vård och omsorgslokaler igen, på grund av det allvarliga smittläget. Läs mer i Anpassning av smittskyddsåtgärder under pandemi avseende munskydd och visir inom vård och omsorg. Rekommendationen gäller alla, såväl personal, patienter som besökare, ovaccinerade som vaccinerade  inom vård- och omsorgsverksamhet.

Covid-19

Covid-19 aktuellt 26 januari

Publicerad:

Nuvarande nationella åtgärder förlängs i ytterligare två veckor Under en presskonferens med socialministern och generaldirektören för Folkhälsomyndigheten idag, gavs beskedet att de nu gällande åtgärderna för att minska smittspridningen av covid-19 i samhället, kommer att ligga kvar i ytterligare två veckor. Detta på grund av de konsekvenser som den höga smittspridningen innebär, särskilt för samhällsviktiga funktioner. Scenarierna pekar på att...

Covid-19

Erytropoetin och Androstendion - Nedläggning av analyser

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 1 februari 2022 Analysinstrumentet där S-Erytropoetin (EPO) och S-Androstendion utförs tas nu ur bruk, och de ackrediterade analysmetoderna läggs ner vid Klinisk kemi Halland. De kommer därmed inte längre att kunna beställas i VAS. S-Erytropoetin finns som ackrediterad analys vid Klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg och S-Androstendion finns som ackrediterad analys vid Klinisk kemi, Labmedicin, Lund. Fr.o.m. 2022-02-01...

Analyser och provtagning

Covid-19 aktuellt 24 januari

Publicerad:

Rekordstor smittspridning i Halland Förra veckan ökade provtagningen ytterligare i länet från 30 000 prover v.2 till närmare 35 000 prover för covid-19 v.3. 15 100 av proverna, motsvarande 43,5% visade positivt för covid-19 (andelen v.2 var 28%). Den kraftigt ökade provtagningen gjorde att Region Halland fick pausa självprovtagningen och möjligheten att hämta och lämna prov under helgen som gick....

Covid-19

Styrande dokument (vårdriktlinjer och rutiner) kan visas dubbelt

Publicerad:

Under helgen har Region Halland gjort ett tekniskt underhållsarbete i bland annat ledningssystemet. Detta kan leda till att styrande dokument, som exempelvis vårdriktlinjer och rutiner, visas dubbelt på vissa sidor på vårdgivarwebben. Detta kommer att ses över och rättas till. Hittar du inte ett styrande dokument, eller kan du inte öppna dokumentet? Sök och hämta dokumentet här:  https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/styrda-dokument/  

B-SR, mikro Halmstad – Instrumenthaveri

Publicerad:

På grund av instrumenthaveri kan Avd för Klinisk kemi i Halmstad inte utföra analysen B-SR, mikro (mikrosänka). Det är oklart om eller när analysen kan vara i drift igen. Laboratoriet analyserar som vanligt B-SR taget i excyte-rör. Vid frågor kontakta: Specialistläkare Annika Strand Annika.Strand@regionhalland.se Tfn 035-13 18 12

Analyser och provtagning

VAS – Problem med tomma kallelser i 1177 efter övergången till Addmessages

Publicerad:

​I samband med övergången till nytt tekniskt flöde för webbkallelser/inkorgsmeddelanden i 1177 den 19 januari uppstod ett fel som gör att vissa inkorgsmeddelanden visas utan textinnehåll i 1177: Den bokade tiden påverkas inte, den finns och visas under ”Bokade tider”. I inkorgsmeddelandet framgår dock endast vilken mottagning som är avsändare men inte vilket datum och klockslag som besöket är bokat....

IT-stöd i vården

Covid-19 aktuellt 21 januari

Publicerad:

Ingen möjlighet för självprovtagning i helgen Stor smittspridning och rekordmånga provtagningar har gett sena provsvar från självprovtagningen de senaste veckorna i Halland. När nu över 10 000 personer väntar på svar behöver regionen prioritera att dessa provsvar kommer ut. Under helgen den 22-23 januari kommer därför inte invånarna kunna hämta eller lämna i självprovtagningens lådor. Syftet med den tillfälliga förändringen...

Covid-19

Tablett Pyridoxin avregistreras

Publicerad:

Pyridoxin Meda tablett 40 mg (vitamin B6) kommer att utgå från den svenska marknaden på grund av att produktionsanläggningen stängs. Nuvarande lager beräknas räcka till mars 2022. Det finns inga utbytbara läkemedel med pyridoxin godkända på den svenska marknaden, men det finns tillgängliga licensläkemedel. Pyridoxin ingår även i en del kombinationstabletter med andra B-vitaminer, ex. Beviplex forte. Dock är mängden...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Covid-19 aktuellt 20 januari

Publicerad:

Nya besked om provtagning och karantän idag Under dagens presskonferens med Folkhälsomyndigheten meddelades att provtagningsrekommendationerna för covid-19 har förändrats. För att minska frånvaron av personal i många verksamheter när spridningen av covid-19 nu är mycket hög ändras förhållningsreglerna om att stanna hemma från arbete eller skola när man själv eller någon i hushållet är sjuk. Folkhälsomyndigheten uppdaterar också de nationella...

Covid-19

Hälsoinformatiknytt nr 1 – 2022

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner.   Externa provresultat/ E-arkiv Hälsoinformatikgruppen har tagit emot ett flertal frågor gällande signering och dokumentation av provsvar som anländer brevledes från laboratorier utanför regionen. En ny rutin gällande detta är...

Generell IT-stöd i vården

Patienten måste boka tid på Provtagningen

Publicerad:

Från och med oktober 2021 ska alla patienter som besöker Provtagningen på Hallands sjukhus boka tid innan besöket. Vi erbjuder inte längre drop-in. Många patienter kommer fortfarande till Provtagningen i hopp om att kunna komma på drop-in. Vi behöver därför er hjälp att ytterligare informera patienterna hur de ska göra. Allt för att underlätta för våra patienter. Så här gör...

Analyser och provtagning

Ny VAS-klinik: Alm Psykiatri

Publicerad:

Tisdagen den 1 februari startar Alm Psykiatri som ny klinik i VAS. ​ Alm Psykiatri är en privat specialistmottagning i psykiatri och finns i Halmstad. Remisskod i VAS: alalmppsyk

IT-stöd i vården

Sussa samverkan kommer att sluta använda namnet Visus

Publicerad:

Sussa samverkans styrgrupp har beslutat att Visus som namn på det gemensamma vårdinformationsstödet kommer att tas bort. Vårdinformationstödet bygger på Cambio Cosmics journalsystem, inklusive ett antal speciallösningar unika för Sussa samverkan. Leverantören Cambio aviserade under hösten 2021 att förutsättningarna för Cambio att kommunicera Visus som namn på det gemensamma vårdinformationsstödet hade ändrats. I grunden beror det på en konkurrenssituation för...

IT-stöd i vården

Covid-19 aktuellt 18 januari

Publicerad:

Ökad smittspridning och provtagning Under vecka 2 ökade provtagningen ytterligare i Halland. 30 055 tester genomfördes totalt och andelen positiva provsvar för covid-19 var 28 %. Motsvarande siffra för vecka 1 var cirka 22 500 provtagna och en andel på närmare 26% som testade positivt för covid-19. Det är en hög smittspridning i alla delar av samhället och vi ser...

Covid-19

VAS – information inför ny VAS-version 47.1

Publicerad:

Ny VAS-version kommer att driftsättas den 26 januari med start 22.30. ​Information kring leveransen sker via bifogad PP-presentation Information VAS 47.1.pptx   Frågor gällande VAS 47.1 kan ställas via ServiceDesk Kontakt: Carlefred Viktor H RK

IT-stöd i vården

Nya remisser till Transfusionsmedicin

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 17 januari 2022 Det finns nu en ny version av remissen för beställning av Blodgruppering, DAT m.m. samt en ny version av remissen för BAS-test, MG-test och blodbeställning. Var god kassera de gamla versionerna. De nya remisserna kan skivas ut via: Webbplats för vårdgivare > Behandlingsstöd > Laboratoriemedicin > Transfusionsmedicin – Blodcentralen > Remisser och blanketter – Transfusionsmedicin...

Analyser och provtagning

VAS – nytt tekniskt flöde för digitala kallelser 1177 den 19 januari

Publicerad:

​Onsdag den 19 januari förändras det tekniska flödet VAS – 1177 Inkorg. Arbetet kräver inget driftstopp utan genomförs utan påverkan för invånare eller verksamhet. Bakgrunden är att dagens lösning där inkorgsmeddelande skapas via Engagemangsindex är bristfällig och behöver bytas ut. Inera har därför tagit fram ett nytt tjänstekontrakt - AddMessage - som ska användas för att skapa inkorgsmeddelanden i 1177....

IT-stöd i vården

Covid-19 aktuellt 13 januari

Publicerad:

- Antigentester för personal inom vård och omsorg – detta gäller - Beslut från Smittskydd Halland: Ingen provtagning av personer utan symtom förutom vård- och omsorgspersonal Antigentester för personal inom vård och omsorg – detta gäller: Relaterat till den förlängda svarstiden på PCR-prov har vi senaste tiden fått ökat antal frågor kring antigentest och hur vi förhåller oss till dessa....

Covid-19

Covid-19 aktuellt 12 januari

Publicerad:

Provsvar från självprovtagning covid-19 tar längre tid än vanligt Strax innan helgen fick Region Halland meddelande om att det externa laboratoriet bara kunde ta emot en begränsad del prover under början på denna vecka. Den begränsningen har nu förlängts. Det har påverkar svarstiderna för självprovtagning covid-19 väsentligt. Nu får cirka 60 procent svar inom de utlovade 3 dygnen från provet...

Covid-19

Kasta pinnen vid provtagning av covid-19

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2022-01-12 ​Mikrobiologen får fortfarande en hel del prover för covid-19 där provtagningspinnen är kvar i provröret. Efter att pinnen förts ner i transportröret och snurrats i transportvätskan måste pinnen tas ut ur röret och kastas. Eftersom det just nu är extremt många prover som analyseras behöver vi göra vad vi kan för att förenkla och...

Analyser och provtagning

Covid-19 aktuellt 11 januari

Publicerad:

Pandemi- och provtagningsläge under helgerna i Halland Under helgerna ökade smittan kraftigt i hela landet och i Halland testade 3 182 personer positivt för covid-19 i Halland under vecka 52, en andel på 16,2 % positiva svar av det totala antalet provtagna. Under vecka 1 togs ca 27.000 prover med en andel på drygt 25% positiva svar. Det är nu...

Covid-19

Ny VAS-klinik: Onkologi- och palliativmedicinkliniken

Publicerad:

Onkologi- och palliativmedicinkliniken startar som ny VAS-klinik 11 januari Remisskoder i VAS: Onkologimottagningen Halmstad: hsonkponkh Onkologimottagningen Varberg: hsonkponkv Palliativa konsultteamet Falkenberg: hsonkppalf Palliativa konsultteamet Halmstad: hsonkppalh Palliativa konsultteamet Kungsbacka: hsonkppalk Palliativa konsultteamet Varberg: hsonkppalv

IT-stöd i vården

Driftstörning VAS - patologsvar läses inte in

Publicerad:

Efter årsskiftet har ett fel uppstått i VAS som påverkar att remissvar från Patologen inte kan läsas in i VAS. ​Det här innebär att remissvaren skickas i pappersform från Patologen. Fortsätt att skriva in remisserna i VAS och skicka till Patologen. Rättning kommer i VAS i början av vecka 2. Alla svar kommer då att läsas in i efterhand. Arbete...

Covid-19 aktuellt 4 januari

Publicerad:

Information från Region Halland/Smittskydd Halland Pandemi- och vaccinationsläge i Halland Kraftigt ökad smittspridning (och provtagning) i Halland 3 182 personer testade positivt för covid-19 i Halland vecka 52, en andel på 16,2 % positiva svar av det totala antalet provtagna. Det kan jämföras med förra veckans 7,3 %. Antalet är det högsta för en enskild vecka hittills under pandemin vilket...

Covid-19

Covid-19 aktuellt 30 december

Publicerad:

Information från Region Halland/Smittskydd Halland:  Uppmaning till frikostig screening för covid -19 för vårdpersonal efter utlandsresa Resor utomlands är förknippat med ökad risk för covid-19. Sedan 23 december ska alla inresande till Sverige PCR-provta sig direkt efter ankomst. Vårdhygien och Smittskydd Halland rekommenderar utöver denna pcr-testning en frikostig antigenprovtagning för vårdpersonal som varit utomlands som en extra försiktighetsåtgärd. Symtomfri personal...

Covid-19

Covid-19 aktuellt 28 december

Publicerad:

Information från Region Halland/Smittskydd Halland Pandemi- och vaccinationsläge i Halland Antal fall av covid-19 ökar i hela Europa och i Sverige – i linje med Folkhälsomyndighetens scenarier. Enligt scenarierna kommer ökningen att fortsätta och innebära en topp i mitten av januari. I Halland ser vi samma trend. Smittan har ökat under de senaste sju veckorna och många är sjuka även...

Covid-19

Påminnelse om rutin: Våld i nära relationer inkluderat hedersrelaterat våld och förtryck

Publicerad:

Känner du till rutinen Våld i nära relationer inkluderat hedersrelaterat våld och förtryck? Rutinen blev klar i februari i år och vi vill med den här nyheten påminna om att rutinen finns och att den gäller alla i hälso- och sjukvården som möter patienter. Rutinen i stora drag Vårdgivare ska alltid ställa frågor om våld vid misstanke om att vårdtagaren...

Covid-19 aktuellt 23 december

Publicerad:

Provtagning för covid-19 på Landvetter Hallänningar som anländer till Landvetters flygplats har snart möjlighet att genomföra självtest covid-19 på flygplatsen direkt. Provtagningen är kostnadsfri för personer folkbokförda i Halland som anländer från en utrikesresa. Själva provtagningen sker i ankomsthallen och kan tas medan man väntar på sitt bagage. Proverna analyseras och man får sitt provsvar efter 48-72 timmar genom att...

Covid-19

Covid-19 aktuellt 22 december

Publicerad:

Information från Region Halland/Smittskydd Halland (22/12) Detta gäller för Region Hallands medarbetare från och med 23/12: Under en presskonferens igår den 21 december, presenterade Regeringen och Folkhälsomyndigheten det andra steget av allmänna råd och rekommendationer med anledning av en snabbt ökande smittspridning och med en ökad belastning inom hälso- och sjukvården som följd. Huvudbudskapet från nationella myndigheter är i korthet...

Covid-19 aktuellt 21 december

Publicerad:

Information från Region Halland/Smittskydd Halland Ytterligare åtgärder för att minska smittspridningen Under en presskonferens idag den 21 december presenterades ytterligare ett steg för att minska den snabbt ökande smittspridningen med ökad belastning inom hälso- och sjukvården som följd.Läs här vilka rekommendationer som gäller från 23 december Region Halland följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ser nu över och uppdaterar nuvarande riktlinjer utifrån...

VAS – uppdatering av diagnos- och åtgärdskoder 4 januari

Publicerad:

​Tisdagen den 4 januari klockan 17.00 uppdateras kodregister för diagnos- och åtgärdskoder i VAS till 2022 års koder. Information om ändringarna finns på Socialstyrelsens sida Ändringar i Socialstyrelsens klassifikationer. Uppdatering till 2022 års DRG-grupperare i VAS sker kring den 1 mars och fram till dess kan meddelandet "DRG-grupperare saknas + en kod" fås vid diagnosregistrering med 2022 års koder. Kontakt: Hadzic Mira RK

IT-stöd i vården

Ny kategorisering av patientavvikelser

Publicerad:

Region Halland har beslutat att byta kategorisering av patientavvikelser till den som i dag används av bland annat IVO. Anledningen till detta är: Kategorisering sker ur patientens perspektiv med utgångspunkt utifrån patientlagens intentioner Kan följas upp på ett likvärdigt sätt gentemot andra organisationer Samma som används av Patientnämnden Vår egen är sedan 2005 och har uppdaterats från och till men är i behov av en...

Generell

Ny version av Transportstyrelsens Läkarintyg diabetes från 1 januari 2022 – initialt som pappersblankett

Publicerad:

Den 1 januari 2022 träder nya regler kring körkort och diabetes i kraft och en ny version av Transportstyrelsens Läkarintyg diabetes, TSTRK 1031 börjar gälla. Observera att den nya versionen initialt tillgängliggörs i pdf-format, aktivering av digitalt intyg i Webcert sker den 10 januari. Den nya versionen innehåller flera ändringar, exempelvis finns sektionen Synfunktion inte längre kvar. Nytt är också att läkaren ska bedöma hur patienten hanterar...

IT-stöd i vården

Covid-19 aktuellt 16 december

Publicerad:

Ökad smittspridning – mer smittspårning På grund av ökande smittspridning finns behov av smittspårning i verksamheter där många personer med risk för allvarlig covid-19 tas omhand, såsom hemtjänst, hemsjukvård och på SÄBO. För att säkerställa en hög kvalitet i dessa smittspårningar är det viktigt att den rutin som finns följs. Både kommunens verksamheter och vårdcentralen med flera har tydligt definierade...

Covid-19

Ny klinik på Hallands sjukhus: onkologi- och palliativmedicinkliniken

Publicerad:

Den 11 januari får Hallands sjukhus en egen klinik för onkologi och specialiserad palliativ medicin: Onkologi- och palliativmedicinkliniken Hallands sjukhus. I nuläget ändras inte vården för patienterna, utan förändringen är rent organisatorisk. Idag ryms både onkologisk och palliativ vård inom Hallands sjukhus kirurgiklinik. Genom att bilda en egen klinik för onkologi och specialiserad palliativ vård skapas bättre förutsättningar att utveckla...

Generell

Restnotering Centyl K

Publicerad:

Blodtrycksläkemedlet Centyl K (bendromeflutiazid 2,5 mg + kalium 573 mg) är restnoterat och beräknas åter tidigast i mitten av mars 2022. Inga direkt utbytbara preparat finns tillgängliga på den svenska marknaden. Du som förskrivare behöver inte söka upp patienter, men om patient eller apotek hör av sig angående restsituationen rekommenderar Läkemedelskommittén Halland, efter diskussion med njurläkare, följande handläggning: 1. Läkemedelsbyte:...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Covid-19 aktuellt 14 december

Publicerad:

Utökad rekommendation uppmanar alla att använda munskydd i vård och omsorg när avstånd inte kan hållas Med anledning av det ökade smittläget ändras nu rekommendationen om munskyddsanvändning i vård- och omsorg. Man ska använda munskydd i verksamheterna när man inte kan säkerställa att det hela tiden går att hålla 2 meters avstånd till andra individer. Det innebär att patienter, personal...

Covid-19

Covid-19 aktuellt 13 december

Publicerad:

På torsdag öppnar möjligheten för alla från 18 år att boka dos 3 På torsdag den 16 december öppnar vaccinationsbokningen för dos 3 för personer från 18 år, men det betyder inte att alla kan boka direkt. Det måste ha gått minst sex månader mellan doserna för personer 18-64 år och det är först fyra månader efter dos två som...

Covid-19

Covid-19 aktuellt 10 december

Publicerad:

Antalet platser för självprovtagning covid-19 ökas till 50 från måndag De 17 utbudspunkter för Självprovtagning covid-19 som nu funnits en vecka utanför vårdcentraler, sjukhus och Halmstad arena, utökas på måndag till att omfatta cirka 50 platser. Det innebär att alla vårdcentralers huvudmottagningar kommer att ha en svart låda utanför vårdcentralen från den 13 december, där invånare med symtom eller som...

Covid-19

Webcert – uppgradering den 14 december

Publicerad:

​Den 14 december uppgraderas Webcert till version 6.10. Arbetet påbörjas kl. 19.00 och beräknas vara klart ca kl. 23.00. Under uppgraderingen är Webcert inte tillgängligt. Övriga intygstjänster, Rehabstöd, Statistiktjänst och Mina Intyg uppgraderas också. Den nya versionen innehåller tekniska förändringar men ingen ny funktionalitet i övrigt. Vid frågor eller problem gällande Webcert kontakta Servicedesk.

IT-stöd i vården

Covid-19 aktuellt 7 december

Publicerad:

Drop-in-tider på Halmstad Arena resten av veckan Region Halland öppnar för drop-in på Halmstad Arena från imorgon onsdag till och med fredag för de grupper som nu är aktuella för vaccination mot covid-19. Det är en speciallösning på Halmstad Arena för redan påsläppta grupper eftersom vi ser att vi har tider där som inte bokas upp och eftersom vi behöver...

Covid-19

Händelsen avslutad, Halmstads kommun – störning i telefonin

Publicerad:

Uppdatering 2021-12-09 kl 15.55 Nu normal drift utan begränsningar. //TIB - Tjänsteman i beredskap   Tidigare nyhet: Under morgonen har det inte gått att ringa ut från eller in till mobiltelefoner och fasta anknytningar i Halmstads kommun. Kommunens leverantör meddelade dock 09.45 att deras tjänster åter var i drift och full funktion ska vara återställd. Vissa problem verkar dock kvarstå...

Covid-19 aktuellt 6 december

Publicerad:

Från torsdag kan alla från 50 år boka dos 3 Nu släpps ännu en grupp på bokningen för tredje dos vaccin mot covid-19. Från torsdag den 9 december kan personer som är 50 år eller äldre (födda 1971 eller tidigare) boka tid för dos 3. Anledningen är att det i dagsläget finns många lediga tider i närtid, som riskerar att...

Covid-19

Covid-19 aktuellt 3 december

Publicerad:

Självprovtagning covid-19 förändras 6/12, självtest hämtas från låda På måndag, den 6 december, tar Region Halland över hela flödet för självprovtagning covid-19. En låda är placerad på 14 vårdcentraler spridda över Halland och på sjukhusen i Halmstad, Varberg och Kungsbacka. Tillsammans blir det 17 utbudspunkter till skillnad från dagens 14. Veckan efter utökas utbudspunkterna till att alla vårdcentraler har en...

Covid-19

Covid-19 aktuellt 2 december

Publicerad:

Fler grupper kan boka vaccination mot covid-19 från idag och imorgon Folkhälsomyndigheten lägger stor vikt vid att öka takten i vaccinationsarbetet. Halland har kunnat återöppna flera vaccinationscentraler på kort tid. Nu finns därför många lediga tider för vaccination mot covid-19 och fler grupper kan nu också släppas på för att boka tid för vaccination. Nu är länets vaccinationscentraler startklara och...

Covid-19

Covid-19 aktuellt 1 december

Publicerad:

Pandemiläget i Halland Smittläge och vaccinationsarbete i Halland Antalet smittade med covid-19 ökar i Halland och under förra veckan skedde en fördubbling av antalet smittade i Halland jämfört med veckan innan. Under pandemin hade vi som flest runt 2000 konstaterat nysmittade under en vecka, att jämföra med nära 600 fall vecka 47. En viss ökning av sjukhusvårdade personer med covid-19...

Covid-19

Hälsoinformatiknytt nr 9 - 2021

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands Hälsoinformatik.  Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Ny anteckningstyp: Utlo – Utlokaliserad patient En ny anteckningstyp: Utlo – Utlokaliserad patient skapas med syfte att användas då en patient inom slutenvård flyttas till en annan avdelning av icke...

Generell IT-stöd i vården

Information om nya digitala LMA-kort

Publicerad:

Från årsskiftet kommer Migrationsverket att införa nya LMA-kort. Dessa LMA-kort kommer att uppdateras digitalt med aktuell information om giltighetstid och det kommer alltid att vara en aktuell information om giltighetstiden. Giltighetstiden kommer alltså inte att stå på LMA-kortet. På alla nya LMA-kort kommer det att finnas en QR-kod och det kommer att finns en webbadress på baksidan av LMA-kortet. För...

Generell IT-stöd i vården

NPÖ – nytt gränssnitt 2 december

Publicerad:

Den 2 december driftsätts ett helt nytt gränssnitt i Nationell Patientöversikt (NPÖ). Befintlig funktionalitet påverkas inte – endast utseendet. Mer information om den nya grafiska profilen samt manualer finns på länkarna nedan. Vid frågor kontakta Servicedesk. Inera-information om det nya gränssnittet Inera-NPÖ manualer

IT-stöd i vården

Covid-19 aktuellt 24 november

Publicerad:

Ökad smittspridning även i Halland De senaste dagarna har vi kunna se att fler personer varit bekräftat smittade med covid-19. Antalet sjukhusvårdade har också ökat från ett par per dygn till upp emot nio patienter. Vi har fortsatt inga nya dödsfall. Därför är det nu viktigt att följa de råd som gäller och bidra till att minska smittspridning. Sprid gärna...

Covid-19

Viktig information till förskrivare om driftstopp i receptsystem 27–28/11 

Publicerad:

Som ett led i införandet av Nationell Läkemedelslista genomförs en större uppgradering på flera av de system rör receptförskrivning och apotekens recepthantering. I samband med denna kommer det vara ett längre planerat driftstopp från klockan 20.00 lördagen den 27/11 till cirka klockan 11.00 söndagen den 28/11. Under driftstoppet kommer de apotek som är öppna inte att kunna expediera receptbelagda läkemedel annat...

Läkemedel

Covid-19 aktuellt 22 november

Publicerad:

Aktuellt inom vaccinationsinsatsen mot covid-19 Region Halland följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller prioritetsordning för vaccination mot covid-19. Det övergripande målet med vaccinationerna är att förhindra svår sjukdom och död vilket är styrande i prioriteringen. Precis som tidigare i vaccinationsinsatsen har därför de som är äldst vaccinerats först eftersom äldre personer har störst risk för att bli allvarligt sjuka i...

Covid-19

Tidigarelagd stopptid för dosleveranser vecka 47–48

Publicerad:

Dosapoteket planerar att tidigarelägga stopptid och produktionstid för dosleveranser som normalt har stopptid måndag 29/11 eller tisdag 30/11 till fredag 26/11 kl 16.00. Detta eftersom Apoteket vill säkerställa leveransen av Apodos under nästa vecka, på grund av E-hälsomyndighetens produktionssättning av Nationella läkemedelslistan (NLL) under kommande helg som medför tillfälligt driftstopp. Leveransdag för dosleveranserna kommer inte att påverkas, utan leveransen kommer...

Läkemedel

Problemet med störningar i telefonin till serviceresor är löst

Publicerad:

Uppdatering 20/11 09.00 Problemet med störningar i telefonin till serviceresor är nu löst och sjukresor kan beställas som vanligt igen. Uppdatering 16.30 För att beställa sjukresor under helgen – ring i första hand beställningscentralen som vanligt. Går det inte att komma fram kan du maila kundcenter@hlt.se för att beställa. Ange i mailet vem som är beställare, och var patienten ska...

Generell

Ny analys: Antikroppar mot SARS-CoV-2 Spike-proteinet

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2021-11-17 Sedan ett och ett halvt år erbjuder vi serologisk analys av antikroppar mot SARS-CoV-2, där det är antikroppar mot Nukleokapsid-proteinet som påvisas. Dessa antikroppar utvecklas efter infektion med SARS-CoV-2. Serologin används som ett komplement till PCR-analysen, primärt vid oklara fall och vid önskemål om diagnostik efter det akuta skedet för att bekräfta genomgången infektion....

Analyser och provtagning

Information om Waran-dosering kan inte nås under driftstopp – Journalia AK

Publicerad:

Den 22 november mellan kl. 17.15–19.00 kommer Journalia AK att uppgraderas, vilket innebär att systemet inte är tillgängligt under denna tid och information om patienters Waran-dosering kan inte nås. För patienter som inkommer till sjukhuset och som behandlas med Waran där doseringsinformation behöver läsas i Journalia AK under driftstoppet rekommenderas följande: Waran ordineras i NCS Läkemedelsmodul utan dosering och sätts...

IT-stöd i vården

Hallandskatalogens nyhetsbrev nr 16

Publicerad:

Här kommer periodens nyhetsbrev från Hallandskatalogens förvaltning. Hallandskatalogens nyhetsbrev nr 16 (2021) pdf   Återkoppla gärna med synpunkter och förslag till kommande nyhetsbrev via HAK-ansvarig i din förvaltning.  

Hallandskatalogen

Covid-19 aktuellt 10 november

Publicerad:

Ändring av dosintervall till 5 månader mellan dos 2 och 3 för personer 65 år och äldre Folkhälsomyndigheten har idag (10/11) ändrat sin tidigare rekommendation kring tidsintervall mellan dos 2 och dos 3 för vaccination mot covid-19. Nu rekommenderas att påfyllnadsdos (dos 3) ges när det har gått minst fem månader efter dos 2, för personer som är 65 år...

Covid-19

Transferrinreceptor – ny analysmetod och nytt referensintervall

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 15 november 2021 En ny metod för koncentrationsbestämning av transferrinreceptor tas i bruk på Klinisk kemi Halland. Den nya metoden ger resultat som ligger ca 8 % lägre än nuvarande metod. I samband med att den nya metoden tas i drift justeras även referensintervallet. Det nya referensintervallet ser ut på följande sätt:   P-Transferinreceptor <1 mån: 2,4 -...

Analyser och provtagning

IT-stöd har begränsad bemanning 9/11

Publicerad:

I morgon, den 9/11 kommer ”Användarstöd IT” och ”IT-logistik och lokalt användarstöd” ha en verksamhetsdag. Detta medför att vi har en mindre bemanning dagen ut. Sidinnehåll Telefonen är öppen som vanligt men tänk gärna en extra gång om ert samtal i stället kan läggas som ett ärende i vår webbportal ( http://servicedesk.lthalland.se/ ) risken är annars stor för köbildning. Är...

IT-stöd i vården

Åtgärder mot spridning av covid-19 – nytt dokument från FHM till vård, tandvård och omsorg

Publicerad:

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett nytt dokument ”Åtgärder mot spridning av covid-19 – rekommendationer till vård, tandvård och omsorg”. Dokumentet är en uppdatering och sammanslagning av fem tidigare dokument från Folkhälsomyndigheten som nu avpubliceras: •      Covid-19: Anpassning av smittförebyggande åtgärder inom vård-och omsorg med hänsyn till vaccination och epidemiologiskt läge •      Covid-19: Kompletterade anpassningar av smittförebyggande åtgärder inom vård- och...

Covid-19

Covid-19 aktuellt 5 november

Publicerad:

Information från Region Halland/Smittskydd Halland   Avgiftsfria sjukresor i samband med vaccination mot covid-19 – förlängs och utökas att omfatta fler Även i fortsättningen kommer det att vara möjligt att få avgiftsfri sjukresa i samband med vaccination mot covid-19 för personer med hemtjänst (ej inskrivna i hemsjukvård) samt personer med LSS-insatser (exkl. personer i LSS-boende). Förlängningen gäller till och med...

Nya regler för lösenord från 1 november

Publicerad:

Region Halland tillämpar från och med 1 november nya regler för starkare lösenord. Du som användare av regionens datorer påverkas, vid ditt nästa lösenordsbyte (för nätverksinloggningen). De automatiska uppmaningarna om krav på lösenordsbyte för inloggning till regionens nätverk, kommer att komma vid olika tidpunkter för olika användare, under perioden 1 november – 31 januari. Från 1 februari ska alla användares...

Generell IT-stöd i vården

Ersättningsrör med pappersetikett

Publicerad:

Ordinarie upphandlade provtagningsrör har transparenta etiketter med uppgifter om lotnummer och utgångsdatum etc. Den transparenta etiketten gör att oavsett hur etiketten med patientidentitet (VAS-etikett) placeras syns alltid en sektion av hela blodpelaren i röret efter provtagningen. På grund av bristen på provtagningsrör har rör med pappersetikett tagits in som ersättare. På ett rör med pappersetikett måste etiketten med patientidentitet sättas...

Analyser och provtagning

NCS – Information inför ny version av NCS Läkemedelsmodul

Publicerad:

NCS Läkemedelsmodul 5.12.6 kommer att driftsättas den 17 november med start 22.30. Denna leverans innehållen endast enstaka ärenden och förtydligande information kommer endast delges via bifogat leveransbesked. Leveransbesked NCS 5.12.6 Frågor gällande NCS Läkemedelsmodul kan ställas till Läkemedelssupporten, registrera ett ärende via  IT ServiceDesk eller ringa på 010 – 47 61 900 (menyval Läkemedel). Kontakt: Larnemo Elin RK

IT-stöd i vården Läkemedel

Covid-19 aktuellt 29 oktober

Publicerad:

Nästa vecka öppnar bokning för påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 I veckan meddelade Folkhälsomyndigheten att fler grupper nu rekommenderas en påfyllnadsdos (tredje dos) vaccin mot covid-19. Det gäller personer 65 år och äldre samt personal inom hemtjänst, hemsjukvård och på särskilt boende för äldre (SÄBO). Vaccination och bokning är möjlig tidigast sex månader efter dos 2, gäller både bokning digitalt och...

Covid-19

Nya rekommendationer och affisch om munskydd

Publicerad:

Från 1 november gäller nya rekommendationer om användningen av munskydd i vård- och omsorgslokaler. Detta gäller: - Personal använder munskydd vid patientnära arbete (inom 2 meters avstånd till patienten). - Patienter och besökare som önskar bära munskydd bör erbjudas möjlighet att bära munskydd. - Vid vård av personer med symtom på covid-19 gäller samma riktlinjer som tidigare. - Vid utbrott...

Covid-19

Nya och uppdaterade regionala beslut om ordnat införande

Publicerad:

Prioriterings- och evidensrådet (PER) har vid möte den 6 oktober rekommenderat Hälso- och sjukvårdsdirektören att fatta beslut om ordnat införande för följande ärenden: Vårdprogram cancer och standardiserat vårdförlopp cancer – Vårdprogram Akut myeloisk leukemi, AML – Vårdprogram Lungcancer – Vårdprogram Mantelcellslymfom – Vårdprogram Skelett- och mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg – Standardiserat vårdförlopp Skelett- och mjukdelssarkom   Personcentrerade och sammanhållna...

Generell Läkemedel

Terapinytt nr 3 2021

Publicerad:

Nu finns Terapinytt nr 3 2021 tillgängligt via Läkemedelskommittén Hallands sida för Terapinytt, där du även kan hitta tidigare nummer. I detta nummer kan du bland annat läsa om följande: – Datum för Läkemedelskommitténs kommande utbildningar höst 2021 och vår 2022 – Driftstopp i E-hälsomyndighetens nationella tjänster 27-28 november medför att digitala recept inte kan expedieras – Vilka informationskällor som...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Protein HC – ny analysmetod

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 1 november 2021 Klinisk kemi Halland byter metod för Pt(U)-Protein HC (alfa1-Mikroglobulin). I genomsnitt ger den nya metoden ca 30% högre värden.   Vid frågor kontakta: Specialistläkare Annika Strand Annika.Strand@regionhalland.se Tfn 035-13 18 12

Analyser och provtagning

Covid-19 aktuellt 27 oktober

Publicerad:

Ytterligare grupper rekommenderas påfyllnadsdos Tidigare idag har vi publicerat en invånarsändning som beskriver läget kring covid-19 och den pågående vaccinationen i Halland. Nu under eftermiddagen kom besked från Folkhälsomyndigheten att fler grupper rekommenderas en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19. Det gäller personer som är 65 till 79 år samt personal på särskilt boende för äldre (SÄBO) och inom hemsjukvård och hemtjänst....

Covid-19

Covid-19 aktuellt 26 oktober

Publicerad:

Från 1 november behöver färre provta sig vid symtom på covid-19 Folkhälsomyndigheten har ändrat sina rekommendationer kring provtagning vid symtom på covid-19. Från 1 november behöver inte längre i övrigt friska personer som är fullvaccinerade (minst 2 doser för minst 2 veckor sedan) provta sig när de har symtom (om de inte behöver sjukvård). Vård- och omsorgspersonal med flera grupper...

Covid-19

Driftstopp i Varbergs telefonväxel vid planerad migrering 28 - 29 oktober

Publicerad:

Migreringen av regionens telefonväxel innebär 6 timmars driftstopp i Varbergs telefonväxel, från 23:00 den 28 oktober till 05:00 den 29 oktober. Förberedelse inför planerat driftstopp Se över reservrutiner. Hur påverkas du av driftstoppet 28–29 oktober? Driftstoppet innebär totalt stopp i telefontrafiken i Varbergs växel. Följande fungerar ej: - personsökningar - fast och trådlös telefoni - samtal till televäxeln på nummer...

Generell

Analys av svamp i blododlingar

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2021-10-25 Vid misstanke om svampinfektion i blododling måste förlängd odling begäras. Detta görs genom att kontakta Klinisk mikrobiologi, tel 035-13 18 50.

Kalcipos-D åter tillgängligt samt tillfällig restsituation Kalcipos – påverkan på dospatienter

Publicerad:

Tablett Kalcipos-D är nu åter tillgänglig för förskrivning efter en längre tids restnotering. Däremot är tablett Kalcipos (utan D-vitamin) nu tillfälligt restnoterad och beräknas vara åter i mitten av november. Kalcipos-D bör därför återinsättas för dosdispensering och ersätta förskrivning av Kalcipos och helförpackning D-vitamin. Var vaksam på risken för dubbelmedicinering vid eventuell förskrivningsändring.   När Kalcipos-D restnoterades ändrades förskrivningen till tablett...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Covid-19 aktuellt 22 oktober

Publicerad:

Fortsatt rekommendation om Comirnaty (Pfizer) till alla födda 1991 och senare Den 6 oktober 2021 beslutade Folkhälsomyndigheten att rekommendera paus för vaccinationerna med Modernas vaccin Spikevax till personer födda 1991 och senare. Beslutet gällde fram till den 1 december. Nu har Folkhälsomyndigheten beslutat att rekommendationen gäller fortsatt, alltså även efter den 1 december. Personer födda 1991 och senare rekommenderas att...

Covid-19

Nedläggning av Mycoplasma pneumoniae serologi

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2021-10-22 Från 25 oktober 2021 kommer inte längre antikroppspåvisning för Mycoplasma pneumoniae att utföras på Klinisk mikrobiologi. Nukleinsyrapåvisning (PCR) på luftvägsprov rekommenderas istället för diagnostik av infektioner med dessa agens. PCR har högre sensitivitet och specificitet samt kan ge diagnos tidigare i sjukdomsförloppet. Det finns möjlighet att, i de fall där serologisk undersökning är indicerat,...

Analyser och provtagning

Pt-Synacthenbelastning utgår

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 1 november 2021 Funktionsundersökningen Pt-Synacthenbelastning utgår ur Klinisk kemi Hallands sortiment. Vid misstanke om kortisol- eller ACTH-brist ska patienten remitteras till Medicinmottagningen.   Vid frågor kontakta: Specialistläkare Hilda Hallander Hilda.Hallander@regionhalland.se Tfn 035-13 45 94

Analyser och provtagning

VAS – Risk för fel uppgifter i utskrivna kallelser

Publicerad:

Det har upptäckts ett fel i VAS som gör att det finns en viss risk att utskrivna kallelser har fel namn- och adressuppgifter. Användare uppmanas därför att vara extra uppmärksamma och kontrollera att det är rätt patientuppgifter på den utskrivna kallelsen. Felet kan undvikas om användare som skriver ut kallelse låter kallelsen skrivas ut färdigt innan en annan patient väljs....

IT-stöd i vården

Driftstopp i Halmstads telefonväxel vid planerad migrering 11–12 november

Publicerad:

Migreringen av regionens telefonväxel innebär 6 timmars driftstopp i Halmstads telefonväxel, från klockan 23.00 den 11 november till 05.00 den 12 oktober. ​Förberedelse inför planerat driftstopp Se över eventuella reservrutiner. Scenario D i telebrottsrutiner gäller, med tillägget atrt personsökning ej fungerar. Hur påverkas du av driftstoppet 11–12 november? Driftstoppet innebär totalt stopp i telefontrafiken i Halmstads växel och följande fungerar ej: - personsökningar...

Hälsoinformatiknytt nr 8 – 2021

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Standardjournal och sökord för Influensavaccination och Influensa riskgrupp inaktiveras Med anledning av ny rutin Vaccination mot säsongsinfluensa kommer standardjournal Infl – Influensavaccination samt sökorden Influensavaccination och Influensa riskgrupp (med tillhörande...

Generell IT-stöd i vården

Driftstopp i Kungsbackas telefonväxel vid planerad migrering 20–21 oktober

Publicerad:

Migreringen av regionens telefonväxel innebär 6 timmars driftstopp i Kungsbackas telefonväxel, från 19:00 den 20 oktober till 01:00 den 21 oktober. Förberedelse inför planerat driftstopp Se över eventuella reservrutiner. Informera telefonväxeln via mejl om alternativa telefonnummer ni nås på under driftstoppet, på den här mejladressen: televaxel@regionhalland.se. Hur påverkas du av driftstoppet 20– 21 oktober? Driftstoppet innebär totalt stopp i telefontrafiken...

Generell

Förenklad provtagning när Region Halland tar över Självprovtagning covid-19

Publicerad:

Under senhösten ska invånarna i Halland kunna börja erbjudas en ännu enklare provtagning för covid-19 i Halland. Förändringen blir verklighet i samband med att Region Halland helt tar över provtagningen i sin egen verksamhet.  ​ Idag använder sig Region Halland av en leverantör för självprovtagning covid-19 som Folkhälsomyndigheten har upphandlat. Leverantören har i sin tur flera underleverantörer. Planering för att...

Intyg för sjukresa under coronapandemin

Publicerad:

För att minska risken för smitta av covid-19 finns särskilda rekommendationer för serviceresor. Från och med 20 oktober ändras dessa rekommendationer. Resa till och från vårdbesök Om patienten har medicinska skäl, erbjuds patienten att åka med regionens sjukresefordon. Patienten behöver då ett intyg från vården. Under pandemin begär vi inte in intyg för patienter som har fyllt 70 år (i vanliga fall 85...

Covid-19

Rörbrist - analys av Kalium

Publicerad:

Som tidigare meddelats råder det stor brist på PST-rör (mintgrön propp) och att det generellt går bra att ersätta PST-rör med SST-rör (gul propp). Vid analys av Kalium i SST-rör kommer analysresultatet ligga 0,3–0,4 mmol/L högre än om provet är taget i PST-rör. Tyvärr kan laboratoriet inte ha olika referensintervall beroende på vilket rör som har använts för analys av...

Analyser och provtagning

Covid-19 aktuellt 11 oktober

Publicerad:

Vaccinationen av 12–15-åringar närmar sig Just nu pågår en intensiv planering för att starta vaccination mot covid-19 för barn 12-15 år. I slutet av veckan planeras vaccinationen inledas för denna grupp. Ambitionen är att kunna starta på en skola i varje kommun. Vaccinationen mot covid-19 kommer att ske i huvudsak på skolorna. Varje kommun planerar i vilken ordning vaccinationen ska...

Covid-19

Särö Hudmottagning har avslutat sin verksamhet

Publicerad:

Särö Hudmottagning (Björn Andersch Medical AB) har avslutat sitt avtal med Region Halland och verksamheten vid Särö Hudmottagning upphörde den 30 september. Patienter med pågående behandling har hänvisats till andra vårdgivare inom Vårdval Halland specialiserad öppenvård hud.

Generell

Viktig information från Smittskydd gällande vaccination med Moderna

Publicerad:

Information till vårdgivare i Halland med anledning av besked från Folkhälsomyndigheten idag den 6 oktober om att vaccination med Spikevax (Modernas vaccin mot covid-19) pausas för personer födda 1991 eller senare. Rekommendationen gäller med omedelbar verkan och innebär att inplanerade doser Moderna till denna åldersgrupp ej ska ges i nuläget. Till ovaccinerade i dessa åldersgrupper rekommenderas i stället vaccinet Comirnaty...

Covid-19

Bokningsstatus tredje dos vaccin mot covid-19 till vissa grupper

Publicerad:

Från och med idag öppnar vaccinationsbokningen stegvis för de grupper som rekommenderas en tredje dos vaccin mot covid-19. Så här ser bokningssläppen ut i denna veckan (v.40): Födda 1931 eller tidigare kan boka från tisdag 5 oktober Födda 1936 eller tidigare kan boka från torsdag 7 oktober Bokningssläppen fortsätter därefter, vi återkommer med när i tid det blir. Ovanstående bokningssläpp...

Covid-19

Patienter med särskilda transfusionsbehov

Publicerad:

För att underlätta hanteringen av blodbeställningar vill blodcentralen påminna om att en del patienter kan behöva speciella blodprodukter eller att deras prov behöver särskild hantering. För att detta ska kunna utföras behöver blodcentralen information via en läkarordination från beställande avdelning. Informera blodcentralen även när behovet av specialkomponenter upphör, och när behandlingen med Daratumumab avslutas. Vid nedanstående tre ordinationer v.g. använd...

Analyser och provtagning

Covid-19 aktuellt 4 oktober

Publicerad:

Vaccination mot covid-19 - aktuellt Påfyllnadsdos (tredje dos) vaccination mot covid-19 Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Spikevax (Moderna) ges som halv dos (50 µg) för påfyllnadsdos (tredje dos) medan Comirnaty (Pfizer/BioNtech) ges som en full dos till personer boende på SÄBO, personer med hemtjänst beslutad av kommun, personer med hemsjukvård samt personer över 80 år. Påfyllnadsdos rekommenderas när det gått 6 månader...

Covid-19

Visning av filtrering i PubMed den 7/10

Publicerad:

​Medicinsk information och bibliotek visar filtreringsmöjligheter som finns i den medicinska databasen PubMed. Filtrering utifrån bland annat publiceringsdatum, artikeltyp, vilka olika val av studiedesign som ges och hur man filtrerar utifrån parametrar såsom tex kön och ålder gås igenom. När? Klockan 11.00 torsdagen den 7/10 Var? På Teams. Logga in på: Klicka här för att ansluta till mötet

IT-stöd i vården Utveckling och forskning

Förlängda svarstider för analysresultat

Publicerad:

På grund av ett planerat förbättringsarbete på en del av Klinisk kemis instrumentering är det mer manuella rutiner än vanligt på Klinisk kemi Halmstad under v 40 - v 41. Samma arbete utförs på Klinisk kemi Varberg under v 43. Detta kan leda till något längre svarstider än vanligt och gör det svårare att hantera kompletteringar. Går dessa att undvika...

Analyser och provtagning

Covid-19 aktuellt 30 september

Publicerad:

Förtydligande om vad som gäller i hälso- och sjukvården: Vaccinerad eller ovaccinerad medarbetare? I vården rekommenderas fortsatt att hålla avstånd, tillämpa basala hygienrutiner och använda munskydd och andra åtgärder för att skydda sig själv och andra på samma sätt som gällt de senaste månaderna. Detta ger ett gott skydd mot smittspridning i vårdsituationer. Det rekommenderas inte någon åtskillnad i försiktighetsåtgärder...

Covid-19

Rekommendation för val av behandling med TNF-alfa-hämmare

Publicerad:

Befintliga avtal för de subkutana TNF-hämmarna löper ut sista september 2021. Nya avtal för TNF-hämmarna är inte aktuellt. Region Halland rekommenderar fortsatt användning av biosimilarer och i första hand adalimumab (6-pack Idacio eller Hyrimoz). Vid behov av intravenös behandling med TNF-hämmare rekommenderas infliximab (Zessly eller Remsima). Vid val av etanercept rekommenderas 12-pack Erelzi. Region Hallands sammanhållna rekommendation för TNF-hämmare: -...

Läkemedel

Leveransproblem för PST-rör (mintgrön propp)

Publicerad:

På grund av råvarubrist och logistikproblem är det stor brist på PST-rör, mintgrön propp (Websesam art.nr 21760), i hela Norden. Problemen beräknas pågå under oktober månad. Om PST-rör saknas i verksamheten går det generellt bra att ersätta det med SST-rör, gul propp (Websesam art.nr 21766). Undantag För P-Homocystein och P-Laktat finns i dagsläget inget alternativ till PST-rör. Verksamheter som vet...

Analyser och provtagning

Osmolalitet analyseras även i Halmstad

Publicerad:

På grund av instrumenthaveri har analys av osmolalitet i serum och urin, under en period, endast utförts vid laboratoriet i Varberg. Laboratoriet i Halmstad har nu installerat ett nytt instrument och återgår till ordinarie rutin.   Vid frågor kontakta: Överläkare Jan Miller Jan.Miller@regionhalland.se Tfn 035-13 15 85

Analyser och provtagning

Hälsoinformatiknytt nr 7 - 2021

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.  Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Påminnelse: sökord Klinisk kemi, Labbprover och Labbremisser inaktiveras 1 november 2021 Vi påminner om att sökorden Klinisk kemi, Labbprover och Labbremisser kommer att inaktiveras. Den planerade inaktiveringen av sökorden skulle...

Generell IT-stöd i vården

Nu öppnar biblioteken igen!

Publicerad:

De medicinska biblioteken vid Hallands sjukhus Varberg och Halmstad öppnar åter sina lokaler på torsdag 30 september. Öppettiderna är som tidigare måndag–fredag, klockan 12–15. Varmt välkomna! FoU Medicinsk information och bibliotek

Covid-19 aktuellt 27 september

Publicerad:

Förändrade besöksregler i hälso- och sjukvården Från och med idag, den 27 september, gäller förändrade besöksregler som gör det möjligt för närstående att besöka en patient på ligger på sjukhus – eller följa med på ett vårdbesök. De nya besöksreglerna gäller både på sjukhus, vårdcentraler och andra mottagningar. Det som ändrar sig i detta skede gäller besökande och medföljande till...

Covid-19

VAS åter i drift

Publicerad:

Vi kommer under dagen att fortsätta med att säkerställa funktionaliteten. Om ni upplever problem med VAS så kontakta supporten som är öppen fram till 17:00 på följande nummer – anknytning 31 775 eller 035-13 17 75. Tänk på att numret gäller för problem som har med VAS att göra. Övriga akuta ärenden hänvisas, som vanligt under helgerna, till växeln.

Covid-19 aktuellt 24 september

Publicerad:

Arbete för att öka vaccinationstäckningen Nu är 85,4 % av folkbokförda i Halland från 16 år vaccinerade med minst en dos. 80,9% har även fått dos 2. Under onsdagen och torsdagen i denna veckan genomfördes drop-in för studenter på Högskolan i Halmstad. Satsningen föll väl ut och ett 90-tal valde att vaccinera sig. Vaccinationsinsatsen med drop-in fortsätter på Högskolan med...

Covid-19

Nya regler för besök i vården

Publicerad:

Från den 27 september gäller nya regler för den som vill besöka eller följa med en anhörig som är patient. Vägledning för verksamheterna finns i vårdriktlinjen Besökande, medföljande och gruppverksamhet i Region Halland under covid-19-pandemin, som omfattar både slutenvård och öppenvårdsmottagningar. När nu drygt 85 % av invånarna vaccinerats med två doser påverkar pandemin på ett annat sätt än före...

Covid-19 Generell

Tidplanen är klar för driftstoppet på VAS i helgen – är du?

Publicerad:

I helgen, 24–26 september flyttas VAS till en ny plattform. Det blir ett långt avbrott med läskopia från fredag kväll till lördag morgon. VAS och de system som öppnas från VAS samt remiss och svar omfattas av driftavbrottet.   Tidplanen ser preliminärt ut så här (Observera att det finns risk för avvikelser som gör att avbrottet kan bli längre än...

IT-stöd i vården

Etikettering av prover

Publicerad:

Tänk på att sätta etiketterna längs med provburkarna och inte runt om. Det förbättrar patientsäkerheten om etiketterna kan skannas in i stället för att RID-numret ska skrivas in för hand.   Välkomna att kontakta patologen om ni har frågor om prover 035-131872

Analyser och provtagning

Möjligheten att använda PST-rör vid beställning av P-Glukos upphör

Publicerad:

Förändring fr.o.m. onsdag 6 oktober 2021 Vid beställning av P-Glukos ska FC-Mix-rör (rosa propp) användas. Under en övergångsperiod har det i vissa situationer varit möjligt att använda det tidigare rekommenderade PST-röret (mintgrön propp). Denna möjlighet upphör nu och vid beställning av P-Glukos på PST-rör kommer inget analysresultat lämnas. Pappersremisser Vid beställning av P-Glukos på pappersremiss ”Klinisk Kemi 1” ska ny...

Analyser och provtagning

Rekommendationer för användning av NCS Läkemedelsmodul vid VAS plattformsbyte 24–26 september

Publicerad:

Under driftstoppet av VAS när läsläge används kommer NCS Läkemedelsmodul att vara tillgängligt och fungera som vanligt, men vissa funktioner som styrs av VAS kommer inte kunna aktiveras. Funktioner som inte kan användas som vanligt under pågående driftstopp är att starta upp nya Ordinationslistor och Dagvårdslistor i NCS Läkemedelsmodul, då det inte kommer vara möjligt att registrera inskrivningar eller göra...

IT-stöd i vården Läkemedel

Covid-19 aktuellt 16 september

Publicerad:

Besked idag att barn från 12 år erbjuds vaccin Under en presskonferens med regeringsföreträdare och Folkhälsomyndigheten idag, gavs beskedet att även barn från 12 år kommer rekommenderas vaccin mot covid-19. Beslutet föranleddes av att man nu gjort en samlad och grundlig bedömning där fördelarna för barn att vaccinera sig överväger nackdelarna. Region Halland har god beredskap för att genomföra även...

Covid-19

Påminnelse: Alla besök på Provtagningen ska vara tidsbokade

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 1 oktober 2021 Från och med den 1 oktober 2021 ska alla patienter som besöker Provtagningen boka tid före besöket. Det kommer inte längre att vara möjligt att komma på drop-in. Syftet är att få ett jämnare flöde av patienter på mottagningen, kortare väntetid för patienten och mindre trängsel i väntrummen. Vi skulle vara tacksamma för er hjälp...

Sminet3 är i drift

Publicerad:

Anmälan av smittsamma sjukdomar kan göras elektroniskt i det nya systemet. www.folkhalsomyndigheten.se/sminet Inloggning sker enbart med SITHS-kort, inga klinikkoder behövs. Har er klinik inte SITHS-kort får ni ta kontakt med oss på Smittskyddet för alternativ inloggningsmetod. Formuläret att fylla i för klinisk anmälan är väldigt likt det i Sminet2 men med viss förändrad layout. Även paragrafärenden går nu att anmäla...

IT-stöd i vården

Fördröjda provsvar

Publicerad:

På grund av tekniska problem kommer det tyvärr att vara en fördröjning av vissa provsvar. Berörda analyser är P-Metylmalonat, S-25(OH)-Vitamin D, F-Calprotektin, U-Kortisol och TPMT-enzymaktivitet. Arbete med att lösa problemen pågår. Vid frågor kontakta: Specialistläkare Jan Miller Jan.Miller@regionhalland.se Tfn 035-13 15 85

Analyser och provtagning

Leveransproblem för EDTA-rör 6 mL (lila propp)

Publicerad:

Det är leveransproblem av det långa EDTA-röret som främst används för prover till Blodcentralen. Om det långa röret inte finns tillgängligt vid provtagningen kan det korta röret användas enligt nedan. Inneliggande patient Blodgruppering: 1 st EDTA-rör på 3 mL eller 4 mL BAS-test: 1 st EDTA-rör på 3 mL eller 4 mL Ej inneliggandepatient Blodgruppering: 2 st EDTA-rör på 3...

Analyser och provtagning

Är du redo inför driftstoppet på VAS 24–26/9?

Publicerad:

Planeringen pågår för fullt för att flytta VAS till en ny teknisk plattform helgen 24–26 september. För att kunna utföra flytten krävs ett längre driftstopp från fredag kväll fram till lördag förmiddag. Under driftstoppet kan du endast nå VAS i läsläge. Supporten på nuvarande plattform för VAS kommer att avslutas och riskerna med att fortsätta ha VAS drift i denna...

Lagerberedningar melatonin oral lösning utgår 14 september - nya recept krävs

Publicerad:

I juni informerade vi i Läkemedelskommittén Halland att melatonin oral lösning blir ett godkänt läkemedel som enbart är inom högkostnadsskyddet (läkemedelsförmånen) för barn 6–17 år med insomni vid ADHD. Under en övergångsperiod har lagerberedningarna Melatonin APL 1 mg/ml oral lösning och Melatonin Unimedic 1 mg/ml oral lösning fortsatt funnits tillgängliga för att underlätta omställningen. Från och med den 14 september...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Ersättningsprodukt för PST-rör (mintgrön propp)

Publicerad:

På grund av leveransproblem från ordinarie leverantör kommer tidvis ersättningsprodukt från annan leverantör distribueras vid beställning av ”Vacutainer PST Gel+Lihep 5/3Ml Mintgrön”, Websesam art.nr 21760. Ersättningsprodukten ”Vacuette” hanteras på samma sätt som ordinarie rör. Vid frågor kontakta: Spec.BMA/Instruktör Martin Samuelsson Martin.Samuelsson@regionhalland.se Tfn: 035-13 18 05

Analyser och provtagning

Covid-19 aktuellt 7 september

Publicerad:

Nästa steg för att avveckla restriktioner tas 29 september Idag hölls en pressträff med socialminister Lena Hallengren och kultur- och idrottsminister Amanda Lind samt generaldirektören för Folkhälsomyndigheten Johan Carlsson. De konstaterade att över 80% av befolkningen nu vaccinerat sig med minst en dos mot covid-19, vi har få dödsfall och betydligt färre som blir svårt sjuka och som kräver sjukhusvård....

Covid-19

Covid-19 aktuellt 3 september

Publicerad:

Praktisk hantering av den extra dos vaccin mot covid-19 som rekommenderas till personer med ett allvarligt nedsatt immunförsvar Nu är rutinen ”Vaccination mot corona” uppdaterad med praktiskt tillvägagångssätt av den extra dos vaccin mot covid-19 som Folkhälsomyndigheten rekommenderar till personer (från 18 år och äldre) med kraftigt nedsatt immunförsvar. Senast den 10 september bör den behandlande läkaren (vanligen specialistläkare på...

Covid-19

Ny e-tjänst för beställning av nutritionsprodukter

Publicerad:

Idag lanseras en ny e-tjänst på 1177.se för beställning av nutritionsprodukter, så som näringsdrycker och sondnäring. I den nya e-tjänsten har patienten möjlighet att se sina förskrivningar, välja ur produktsortimentet och sedan få produkterna levererade hem eller till närmaste utlämningsställe. Hjälpmedelscentrum har sedan tidigare ansvar för lager, distribution och förskrivarstöd av nutritionsprodukter för vuxna men kommer från den 1 september...

Hjälpmedel

Nytt SmiNet från 6 september

Publicerad:

Den 6 september ersätts nuvarande SmiNet av en ny systemversion (SmiNet 3). Det nya systemet kommer göra det enklare och snabbare för vårdenheter att anmäla smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen. I det nya systemet sker inloggningen med SITHS e-legitimation i första hand. Den som saknar SITHS idag vänder sig redan nu till sin lokala SITHS-organisation för att få denna e-legitimation. Inloggning...

Generell

Ny VAS-klinik 1 september: Lugnetkliniken

Publicerad:

​Onsdagen den 1 september startar Lugnetkliniken som ny klinik i VAS. Lugnetkliniken är en privat vårdcentral i Varberg. Remisskod i VAS: nslgvclak

Etikprövningsmyndigheten inför ett nytt ansöknings- och ärendehanteringssystem

Publicerad:

I månadsskiftet september/oktober driftsätts Etikprövningsmyndighetens nya system för ansökning och handläggning av etikansökningar. Det nya systemet heter Ethix och har utvecklats för att vara användarvänligt och effektivt med ett helt digitalt flöde från ifyllande och signering av ansökan till mottagande och slutligt beslut. Ethix kommer nås genom länk på webbplatsen www.etikprovning.se På etikprövningsmyndighetens webbplats hittar du också mer information som...

Utveckling och forskning

Influensa och RS-virus tas bort som egen beställning

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2021-08-30 Provkoden som heter INFRS tas bort fr o m 2021-08-30. Influensa A, Influensa B, RS-virus och SARS-CoV-2 ingår nu i beställningen som heter COVXA. Vid frågor kontakta: Christoffer Lindsten, molekylärbiolog christoffer.lindsten@regionhalland.se

Analyser och provtagning

Utbildningar inom forskningsregelverken under hösten 2021

Publicerad:

​ Kom ihåg att anmäla er till utbildningar och seminarier för att få ökad förståelse kring de regelverk som finns för forskning inom hälso- och sjukvården. Klinisk forskning för chefer Utvärderingarna av vårens utbildning för verksamhetschefer kring regelverk för forskning har fått fina betyg och det har efterfrågats fler utbildningstillfällen under hösten. Därför har Foum Söder bokat in två nya utbildningstillfällen...

Utveckling och forskning

Covid-19: aktuellt 26 augusti

Publicerad:

Extra dos vaccin mot covid-19 rekommenderas vid immunbrist Folkhälsmyndigheten meddelar nu att en extra dos vaccin mot covid-19 rekommenderas till personer som har ett kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling. Rekommendationen gäller personer som är 18 år eller äldre från första september 2021. Region Halland arbetar nu skyndsamt med rutiner och hur det praktiskt ska gå till...

Covid-19

Självtester på plats i skolan för att snabbt stoppa smittspridning

Publicerad:

Förra veckan fick alla grundskolor (från årskurs 4) och gymnasieskolor i Halland leverans av självtest covid-19. Det är samma typ av test som används i självprovtagning covid-19 (PCR-test). Sidinnehåll Självtest på skolor aktiveras av smittspårare och erbjuds till de elever och skolpersonal som varit i nära kontakt med smittad i skolmiljö för att snabbt kunna få stopp på smittspridningen. ​När...

Nozinan 25 mg avregistreras

Publicerad:

Nozinan (levomepromazine) 25 mg försvinner från den svenska marknaden. Läkemedlet är redan slut hos leverantören, men kan finnas tillgängligt på enstaka apotek. Tillgängligt generiskt utbyte är Levomepromazine Orion 25 mg, dock har tillverkaren på grund av den ökade efterfrågan meddelat att en bristsituation kan uppstå under den närmaste tiden. För patienter som använder Nozinan 25 mg med högre dosering rekommenderar...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Betnovat med chinoform utgår

Publicerad:

Tillverkaren har meddelat att de kommer att upphöra att tillhandahålla kräm Betnovat med chinoform (betametason och kliokinol), en glukokortikoid med antibakteriell och antimykotisk effekt. Nuvarande lager beräknas säljas slut under september månad. Inga direkt utbytbara alternativ finns tillgängliga. Terapigrupp Hud rekommenderar i nuläget Betnovat med chinoform i andra hand vid infekterat eksem. Förstahandsbehandling vid infekterat eksem hos vuxna är tvätt...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Instrumenthaveri i Halmstad - Osmolalitet

Publicerad:

På grund av instrumenthaveri kommer analys av osmolalitet i serum och urin ske vid laboratoriet i Varberg. Detta innebär längre svarstider. Det kommer att ta ca en månad innan nytt instrument är installerat. Svarstider för rutinprov är 1 dag och för akut prov > 1 timme. Vid frågor kontakta Överläkare Jan Miller Jan.Miller@regionhalland.se Tfn: 035-13 15 85

Analyser och provtagning

Sminet stängt fredag 27/8 efter kl 14.00

Publicerad:

Pga arbete med uppgradering av Sminet stängs möjligheten att göra smittskyddsanmälningar på fredag 27/8 klockan 14.00. Vid brådskande anmälningar, ring till Smittskydd Halland fredag eftermiddag. Systemet planeras vara öppet igen för anmälningar nästa vecka mån-fre kl 8.00-16.30.

Generell

Covid-19: aktuellt 23 augusti

Publicerad:

Uppdateringar vad gäller vaccination mot covid-19 Intervall som gäller för de som blivit gravida mellan de 2 doserna Rutinen för vaccination mot covid-19 har uppdaterats med vägledning om vaccination av gravida. Det gäller de som blir gravida mellan första och andra dosen. De bör enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ha sin dos 2 inom ordinarie intervall. Det finns inga påvisade negativa effekter...

Covid-19

Restnotering Egazil depottabletter

Publicerad:

Egazil (hyoscyamin) depottabletter 0,2 mg är restnoterat i båda förpackningsstorlekarna (100 st repsektive 250 st), med prognos att åter vara tillbaka tidigast årsskiftet 2023/2024. Inget direkt utbytbart alternativ till Egazil finns tillgängligt. Det finns licenspreparat som kan förskrivas, men tillgängligheten är fortfarande något oklar. Eftersom Egazil förskrivs på många olika indikationer behöver förskrivare ta ställning till individuellt läkemedelsalternativ beroende på...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

VAS - Information inför ny VAS-version 46.0

Publicerad:

Ny VAS-version (46.0) kommer att driftsättas den 8/9 från klockan 22.30. För denna leverans sker information endast via bifogad Powerpoint-presentation. Information VAS 46.0 (Powerpoint) Frågor kring VAS 46.0 kan ställas via ServiceDesk.   Kontakt: Anna Thelin RGS VS IT VÅRD  

IT-stöd i vården

Covid-19: aktuellt 18 augusti

Publicerad:

Information från Region Halland/Smittskydd Halland Möjligt att få dos två tidigare Som vi tidigare har berättat om har man sedan i maj kunnat vaccinera sig på 4 större vaccinationscentraler i Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Halmstad. Vaccinationscentralerna har öppet för vaccination mot covid-19 till och med vecka 38. Därefter sker vaccinationen enbart på vissa vårdcentraler i regionen. För att kunna få...

Covid-19

Sök forskningsmedel från Sparbanksstiftelsen

Publicerad:

Region Halland ges möjlighet att utlysa medel för forskningsstöd för projekt inom hälsa och sjukvård. Detta forskningsstöd finansieras av Sparbankstiftelsen i Varberg. Sparbanksstiftelsens styrelse har 2021 avsatt 2 miljoner till forskningsprojekt. En miljon är liksom tidigare år sökbara för alla medarbetare och projekt enligt riktlinjer som beskrivs under rubriken villkor för att söka forskningsstöd. Det görs dessutom en specifik satsning på...

Utveckling och forskning

Covid-19: aktuellt 10 augusti

Publicerad:

Covidbevis på tillfrisknande EU:s covidbevis är ett dokument för den som ska resa i Europa. Covidbeviset visar att man antingen har fått vaccin mot covid-19, har testat negativt eller har tillfrisknat från covid-19. Den 1 juli lanserade eHälsomyndigheten första delen, bevis på vaccination. Den 12 augusti startar delen som kallas bevis på tillfrisknande, som kan utfärdas till personer som provtagits...

Covid-19

Uppmaning till frikostig screening för covid-19 för vårdpersonal efter semester

Publicerad:

Förtydligande till utskicket 210805 gällande: ”Uppmaning till frikostig screening för covid-19 för vårdpersonal efter semester” Smittskydd och Vårdhygien Halland har sett en ökande trend av covid-19 smitta som kan relateras till semesterfirande. Därför uppmanar vi nu till frikostig provtagning av vård- och omsorgspersonal som återgår till arbete efter semestern i de fall personen vet med sig att riskbeteende under semestern...

Covid-19

Covid-19: aktuellt 5 augusti

Publicerad:

Smittläget I Halland håller trenden med ökande antal fall av covid-19 i sig. Antalet nya fall av covid-19 i Halland fortsätter att öka även denna vecka även om ökningstakten är något lägre än förra veckan. Ökningen är oroande och en tydlig signal om att vi måste fortsätta göra det vi kan för att hålla smittan nere. Åldersmässigt är det fortsatt...

Covid-19

Covid-19: aktuellt 30 juli

Publicerad:

Smittläget I Halland ses nu en tydlig och oroande trend med ökande antal fall av covid-19. Redan i mitten av vecka 30 hade fler fall konstaterats än under hela vecka 29, och är nu uppe i över 150 fall. Åldersmässigt är det är unga vuxna som dominerar, och vi ser även en hel del smitta bland ungdomar i övre tonåren....

Covid-19

Ökning av badsårsfeber

Publicerad:

Den varma vattentemperaturen i sjöar och hav innebär ökad risk för infektioner med bland annat vibriobakterier. I Sverige har under juli månad setts en ökning av den allvarliga formen av vibrioinfektion, badsårsfeber. Hittills har tre fall upptäckts i Halland. Badsårsfeber drabbar personer med större sår, då bakterien hos dem kan passera hudbarriären och orsakar blodförgiftning. Personer med större sår, till...

Generell

Covid-19: aktuellt 23 juli

Publicerad:

Smittläget Nu kommer rapporter om ökad smittspridning i storstadsregionerna. Också Halland har haft fler fall senaste veckan jämfört med samma period föregående veckor. Andelen fall med koppling till utlandsresor ökar nationellt. Det är i huvudsak hos unga vuxna som smittan ökar. Utöver sambandet med resor sprids smittan också vid sociala sammankomster och fester i Sverige. Samma sak syns i Halland....

Covid-19

Möter du patienter som inte vill bära munskydd

Publicerad:

Trots att många av oss nu är vaccinerade mot covid-19 kvarstår rekommendationen att använda munskydd när vi inte kan hålla mer än två meters avstånd till varandra i korridorer, väntrum och vårdlokaler.  Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade, både patienter och personal. Möter du patienter som är trötta på att använda munskydd? Tack för att du tar dialogen med dem...

Indragning av Champix medför restsituation – starta inte upp nya patienter

Publicerad:

Samtliga batcher av Champix (vareneklin) som har visat sig innehålla nivåer av N-nitroso-vareniklin över producentens gränsvärden har dragits in. Som en försiktighetsåtgärd pausas också distributionen av läkemedlet i väntan på ytterligare testning och felsökning. Upptäckten av för höga nivåer av nitrosaminföroreningen innebär ingen omedelbar risk för patienter som idag står på behandlingen. Indragningen och pausen i distributionen innebär en brist...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Covid-19: aktuellt 14 juli

Publicerad:

Nu närmar sig starten för vaccination av 16 och 17-åringar det vill säga för de som är födda 2004 -2005 och födda 2003, men som ännu inte fyllt 18. Starten för vaccinationen är vecka 32 i hela landet. Inom några veckor kommer brev hem med information om hur man bokar tid och vad som är viktigt att tänka på inför...

Covid-19

Läkemedelsjusteringar vid risk för dehydrering, ex. vid värmebölja

Publicerad:

Med anledning av gällande väderlek och SMHI:s varning om höga temperaturer för de närmsta dagarna vill Läkemedelskommittén Halland påminna om att det kan vara aktuellt att justera vissa läkemedelsbehandlingar vid risk för dehydrering. Specifika rekommendationer finns i flertalet kapitel i Terapirekommendationer Halland men en bra sammanställning som rekommenderas finns i dokumentet Läkemedelsjusteringar vid vätskebrist, information till förskrivare från Region Uppsala. Här...

Läkemedel

Covid-19: aktuellt 12 juli

Publicerad:

Förändrade rekommendationer för provtagning vid inresa till Sverige Från idag inför Folkhälsomyndigheten rekommendation om provtagning, PCR-test för covid-19, vid ankomst till Sverige från länder utanför Norden. Även svenska medborgare omfattas av rekommendationen som gäller från den 12 juli till den 31 augusti. Orsaken är att fallen av smittade med covid-19 från resor utomlands har ökat i Sverige de senaste veckorna....

Covid-19

Restsituation Aerius oral lösning

Publicerad:

Aerius (desloratadin) oral lösning 0,5 mg/ml är tillfälligt restnoterad på grund av mycket större efterfrågan än förväntat. Tillverkaren meddelar att restnoteringen förväntas pågå fram till och med vecka 32. I skrivande stund finns Aerius oral lösning tillgängligt på halländska apotek, men beroende på efterfrågan kan tillgången snabbt ändras.   Det finns inga direkt utbytbara alternativ till Aerius oral lösning. I...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Covid-19: aktuellt 7 juli

Publicerad:

Deltavarianten bedöms i dagsläget utgöra en majoritet av alla fall av covid-19 i Halland Antalet positiva fall av covid-19 i Halland är fortsatt lågt, även om en viss ökning kan ses den senaste veckan. Samtidigt ser vi att Deltavarianten av viruset, som bedöms som mer smittsam, ökar i många regioner. Denna utveckling tillsammans med att vi nu gör utökade analyser...

Covid-19

Produktreklamation – nu som e-tjänst

Publicerad:

Tidigare blankett för Anmälan om produktreklamation har nu ersatts med en e-tjänst. Den hittar du på Förrådsservice sida på vårdgivarwebben LÄNK Vårdgivare - Region Halland i kolumnen till vänster – ”Felanmälan – retur och reklamation”. Observera att det finns två e-tjänster, en för interna användare och en för vårdgivare utanför vår organisation. Vänligen uppdatera eventuella avveckla lokala rutiner i ledningssystemet för detta,...

Generell

Ery-Max kapslar utgår

Publicerad:

Ery-Max (erytromycin) enterokapslar kommer att försvinna från den svenska marknaden under juli. Detta till följd av att nuvarande tillverkare slutar med sin produktion och att det inte finns någon annan som har ansetts lämplig att ta över produktionen.   Terapigrupp Infektioner har uppdaterat sina behandlingsrekommendationer där Ery-Max kapslar tidigare har funnits som behandlingsalternativ. Eftersom behandlingsrekommendationerna ser olika ut för olika indikationer,...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

SmiNet – ökad säkerhet för klinisk anmälan

Publicerad:

Under senaste tiden har systemet SmiNet som används för anmälan av smittsamma sjukdomar enligt Smittskyddslagen utsatts för dataintrång. Som en följd av det har SmiNet därför varit stängt för elektronisk inrapportering. För att öka säkerhetsnivån har Folkhälsomyndigheten nu gjort förändringar för en säkrare inloggning. Från och med 2021-07-01 kommer SmiNet vara öppet måndag-fredag mellan kl 08-16.30, för kliniska anmälningar via...

Covid-19

Covid 19: aktuellt 30 juni

Publicerad:

Information från Smittskydd Halland/Region Halland Nationella anpassningar av smittskyddsåtgärder från 1 juli Smittspridningen fortsätter att minska liksom antalet personer som behöver sjukhusvård för covid-19. Samtidigt har antalet människor som vaccinerat sig ökat. Folkhälsomyndigheten bedömer därför att det nu är möjligt att ytterligare anpassa smittskyddsåtgärderna till det man kallar nivå 2 och ytterligare ett steg mot normalläge i samhället. Fortfarande är...

Webbinarium 10/9: Så förebygger vi suicid tillsammans 

Publicerad:

Suicid är ett allvarligt folkhälsoproblem som berör många delar av samhället. På den suicidpreventiva dagen den 10 september mellan klockan 13.30 och 15.00 diskuterar vi förebyggande arbete i Halland: Vad vi kan göra och hur vi kan arbeta tillsammans. Webbinariet är öppet för alla och går att följa gratis på nätet. Anmäl dig här senast 3 september! 

Generell

Covid-19: aktuellt 24 juni

Publicerad:

Information från Smittskydd Halland/Region Halland Förtydligande kring bokning av vaccination mot covid-19 för de som är födda 2003 Igår informerade Region Halland om nästa veckas bokningssläpp där personer föda 2003 släpps på för bokning fredagen den 2 juli. Vi vill här förtydliga att inriktningen som funnits sedan tidigare fortsatt gäller, det vill säga att bokning för de som är födda...

Covid-19

Uppdaterad: Information om intrång i självprovtagningens system

Publicerad:

2021-06-24 InfoSolutions har nu slutfört sin kartläggning av dataintrånget vars orsak sedan tidigare är åtgärdad, se nedan. Rapporten visar att ingen data om personer i Halland som använt självprovtagningen har lästs. Det är sedan innan klart att ingen data spridits, raderats, redigerats eller hämtats till annan lagringsyta. 2021-06-18 Den 18 juni fick Region Halland en första information från Folkhälsomyndighetens leverantör...

Covid-19: aktuellt 23 juni

Publicerad:

Information från Region Halland/Smittskydd Halland Planerade släpp under nästa vecka för bokning av vaccination mot covid-19 Planeringen för bokningssläppen i v.26 ser ut såhär, födda: 1994-1995 eller tidigare kan boka från måndag 28 juni 1996-1997 eller tidigare kan boka från tisdag 29 juni 1998-1999 eller tidigare kan boka från onsdag 30 juni 2000-2001 eller tidigare kan boka från torsdag 1...

Covid-19

Hälsoinformatiknytt nr 6 - 2021

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.  Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Vårdkontakter – registrering Rutin Vårdkontakter – registrering är uppdaterad med: Nytt stycke med information om ”1177 Vårdguiden eller annan tjänst med chattfunktion”. Allt som sker via 1177 innebär inte att...

Generell IT-stöd i vården

Information om bilanpassningar/fordonsanpassningar

Publicerad:

Vårdriktlinjerna som möjliggör förskrivning av bilanpassningar i Halland har efter beslut från Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel tagits bort den 18 juni 2021. Anledningen är att bilanpassningsprodukter inte är MDR-klassade. Det är därför inte längre möjligt att förskriva bilanpassningar i Halland. Region Halland kommer inte att återkalla bilanpassningar från brukare. Förskrivaren har ett fortsatt uppföljningsansvar så länge brukaren har...

Hjälpmedel

Covid-19: aktuellt 22 juni

Publicerad:

Information från Region Halland/Smittskydd Halland Förändrade rekommendationer av vaccination mot covid-19 för barn Från och med den 22 juni rekommenderar Folkhälsomyndigheten även vaccinering mot covid-19 för personer mellan 16 och 18 år. Syftet är främst att skydda ungdomarna själva mot sjukdom, men också att ytterligare minska smittspridningen i samhället. Det kommer att bli ett gemensamt datum i Sverige för när...

Waran åter i lager

Publicerad:

Nu finns tablett Waran (warfarin) åter i lager på de flesta halländska apotek. Därmed ska inte recept på Warfarin Orion förskrivas annat än till de patienter som stått på det tidigare (ex. de som inte tål färgämnet i Waran). Risken finns annars att Warfarin Orion i sin tur restnoterar, om förbrukningen under en längre tid överstiger den normala. För de...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Helsa Vårdcentral Glänninge upphör 2021-06-30

Publicerad:

Helsa Vårdcentral Glänninge upphör 2021-06-30 och Helsa Primärvård Sverige AB kommer inte att vara kvar som vårdgivare i Region Halland. Patienterna som varit listade vid vårdcentralen kommer att listas om till valfri vårdcentral från 2021-07-01.

Generell

Första fallet av Deltavirusvarianten i Halland

Publicerad:

I dagsläget har vi bara kännedom om ett fall och att det inte handlar om ett större utbrott. Intensifierat smittspårning pågår vilket innebär att möjliga kontakter provtas. I dagsläget sker analys (så kallad sekvensering) av 10 procent av de positiva provsvaren utöver de positiva provsvar som skickas in vid större utbrott, eller då den som insjuknar tidigare haft covid-19 eller...

Covid-19

Fortsatta driftstörningar på SmiNet

Publicerad:

Uppdatering med anledning av driftstörningar på SmiNet 2021-06-18 kl 10:00 Reservrutin får användas och Smittskyddsanmälan får ske via pappersblankett. SmiNet, dvs det nationella system genom vilket smittskyddsanmälningar görs, har legat nere sedan den 13/6 och vissa funktioner på SmiNet är för tillfället begränsade, vilket innebär att det inte går att göra anmälningar i systemet. Då den elektroniska anmälan är stängd...

Covid-19 Generell

Information om ISO-kod 04 27 18 (tyngdtäcke)

Publicerad:

Vårdriktlinjen som möjliggör förskrivning av tyngdtäcken i Halland tas bort 210901. Efter det är det inte längre möjligt att förskriva tyngdtäcken. Region Halland kommer inte att återkalla tyngdtäcken från brukare. Förskrivaren har ett fortsatt uppföljningsansvar så länge brukaren har kvar sitt tyngdtäcke. Tyngdtäcken som inte längre används av brukare ska returneras till Hjälpmedelscentrum för avregistrering. De verksamheter som har egen lagerhållning av...

Hjälpmedel

Ny metod för att påvisa Legionella pneumoniae och Chlamydophila psittaci

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2021-06-16 Den 17 juni inför Mikrobiologiska laboratoriet en ny multi-plex PCR som inkluderar Legionella pneumoiae, Chlamydophila psittaci, Chlamydophila pneumoniae och Mycoplasma pneumoniae. Den ersätter tidigare Legionella PCR som inkluderade L. pneumoniae och andra legionella arter. Provkod i VAS är samma som tidigare - LVLegi. Provmaterial är nedre luftvägar, dvs sputum, BAL, trachsekret, bronksköljvätska eller steril...

Analyser och provtagning

Ändrat provtagningsrör för P-Glukos

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 16 juni 2021 Från och med den 2021-06-16 ska prov för glukosanalys tas i FC-Mix-rör (rosa propp). I detta rör hämmas in-vitro-glykolysen omedelbart efter provtagning så att patientens glukoskoncentration förblir oförändrad fram till analys. Det är väntat att bytet av provtagningsrör kommer medföra högre patientresultat för glukos. Vid ett liknande rörbyte i Uppsala steg patientmedianen från 6,03 mmol/L...

Analyser och provtagning

Uppdatering med anledning av att SmiNet är tillfälligt nedstängt

Publicerad:

2021-06-16 kl 15.00 SmiNet, dvs det nationella system genom vilket smittskyddsanmälningar görs, är fortfarande inte i funktion vilket innebär att det inte går att göra anmälningar i systemet. SmiNet stängdes ned i söndags och i dagsläget finns ingen prognos för när systemet beräknas vara i drift. Eftersom smittskyddsanmälningarna kommer att behöva göras i efterhand rekommenderas att den information som skulle...

Alla besök på Provtagningen ska vara tidsbokade

Publicerad:

Från och med den 1 oktober 2021 ska alla patienter som besöker Provtagningen boka tid före besöket. Det kommer inte längre att vara möjligt att komma på drop-in. Syftet är att få ett jämnare flöde av patienter på mottagningen, kortare väntetid för patienten och mindre trängsel i väntrummen. Vi skulle vara tacksamma för er hjälp att redan nu sprida denna...

Hallandskatalogens nyhetsbrev nr 15

Publicerad:

Här kommer periodens nyhetsbrev från Hallandskatalogens förvaltning. Återkoppla gärna med synpunkter och förslag till kommande nyhetsbrev via HAK-ansvarig i din förvaltning. Hallandskatalogens nyhetsbrev nr 15 (2021) (pdf)

Hallandskatalogen

Covid-19: aktuellt 11 juni

Publicerad:

Vaccinationsstatus Planeringen för bokningssläppen i vecka 24 ser ut såhär: Tisdag 15 juni, personer födda 1985 (eller tidigare) Torsdag 17 juni, personer födda 1987 (eller tidigare) Bokningssläppen fortsätter därefter, vi återkommer med när i tid det blir. Ovanstående bokningssläpp kommuniceras på 1177.se och på regionhalland.se samt annonseras i dagspressen under helgen. Bokning hänvisas i första hand till att ske digitalt...

Covid-19

Ny EU-förordning kring medicinsktekniska produkter

Publicerad:

Sedan den 26 maj finns en ny EU-gemensam förordning om medicintekniska produkter (Medical Device Regulation, MDR). Det nya regelverket innebär bland annat att definitionen av vad som är en medicinteknisk produkt utvidgas och att klassificeringsregler samt riskklasser förändras. Det ställs även skärpta krav på tillverkares kvalitetssystem, riskhanteringsprocess, dokumentation och uppföljning. Region Halland har ett pågående förvaltningsöverskridande arbete kring medicinsktekniska produkter...

Hjälpmedel

Covid-19: aktuellt 9 juni

Publicerad:

50 procent av hallänningarna kommer att ha fått första dosen vaccin mot covid-19 idag Innan den här dagen är slut kommer 50 procent av invånarna över 18 år i Halland ha fått sin första vaccinationsspruta, enligt Region Hallands egen vaccinationsstatistik. Det innebär att drygt 134 000 vaccinationer med dos 1 har getts och att många nu har fått skydd mot...

Covid-19

Sprid budskapet om sunda solvanor

Publicerad:

Solens strålar kan vara sköna men också farliga. I syfte att höja medvetenheten om riskerna med att bränna sig i solen, speciellt som barn, arbetar Region Halland återkommande med att sprida budskapet om Sunda solvanor. Antalet fall av hudcancer ökar i Sverige och så också i Halland. Som ett stöd i arbetet med att sprida budskapet om Sunda Solvanor finns...

Generell

Auricula läsdatabas har stängts

Publicerad:

Det har nu gått 6 månader sedan Auricula ordinationsstöd avvecklades från leverantören UCR och övergick till att endast vara en läsdatabas. Denna läsdatabas kommer att stängas ner helt måndag den 31/5 kl. 18.00. På alla de enheter som tidigare använde sig av Auricula ordinationsstöd har Journalia AK ersatt detta system. All information överfördes från Auricula till Journalia AK inför övergången...

IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 5 - 2021

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.  Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Ny kontaktorsak ”Uppföljning av Covid” Ny kontaktorsak ”Uppföljning av Covid”, kod ”Ucov” är upplagd i det centrala registret i VAS. Den kan användas på väntelistan för att sortera ut de...

Generell IT-stöd i vården

Covid-19: aktuellt 3 juni

Publicerad:

Information från Region Halland/Smittskydd Halland Ny uppdragningsmetod och ny spruta för att få ut sju vaccindoser För att få ut maximal mängd vaccin ur en Pfizer-ampull, sju doser, finns det nu två sätt: - Ny uppdragningsmetod för 7 doser - Ny spruta med fast kanyl Den nya uppdragningsmetoden för 7 doser kommer endast att användas av vaccinationscentralerna i Halmstad, Falkenberg...

Covid-19

Förändrad text på analyser som är under arbete på Klinisk mikrobiologi

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2021-06-03 Förändrad text på analyser som är under arbete på Klinisk mikrobiologi fr o m 2021-06-07. För att minska risken för missförstånd av provsvar i VAS från mikrobiologen kommer mikrobiologen att byta ut texten –pågående- till -Analyseras- för de prov som är mottagna på laboratoriet men inte färdiganalyserade.

Analyser och provtagning

Bastjänstgöring för läkare startar i Region Halland

Publicerad:

Den svenska läkarutbildningen genomgår den största reformen på 50 år. Grundutbildningen förlängs från 5,5 till 6 år och är legitimationsgrundande. Under de närmaste åren kommer allmäntjänstgöring (AT) fasas ut och istället blir bastjänstgöring (BT) en gemensam del för alla legitimerade läkare som ska specialisera sig. I maj tog Region Halland beslut om start och utformning av bastjänstgöring för läkare i Halland....

Covid-19: aktuellt 2 juni

Publicerad:

Utökad provtagning erbjuds skolorna till hösten Smittskydd Halland planerar att i samband med skolstarten att erbjuda en utökad provtagning av covid-19 för skolorna. Planen är att skolorna ska kunna ha självprovtagningskit (PCR) att dela ut att för provtagning av symtomfria nära kontakter till konstaterad smittad person vid smittspårning i skolan. Proven kopplas till rätt person genom att den som provtar...

Covid-19

Terapinytt nr 2 2021

Publicerad:

Nu finns Terapinytt nr 2 2021 tillgängligt via Läkemedelskommittén Hallands sida för Terapinytt, där du även kan hitta tidigare nummer.   I detta nummer kan du bland annat läsa om följande: – Förekomst och behandling av smärta hos patienter på sjukhus – Information om begränsad subvention för melatonin i tablettform och andra korta nyheter – Information om vad införandet av...

Läkemedel

Uppdaterad information om användning av SmiNet

Publicerad:

Folkhälsomyndigheten upptäckte i förra veckan att det förekommit flera intrångsförsök i databasen SmiNet, som används för att lagra anmälningar om smittsamma sjukdomar. Databasen stängdes därför ned. På fredagskvällen var tillräckligt genomgånget och säkrat för att SmiNet återigen skulle kunna öppna med vissa begränsningar. Se inloggning SmiNet för aktuell information om användningen och ev behov av att använda alternativ Se Folkhälsomyndighetens...

Analyser och provtagning Covid-19 IT-stöd i vården

Administrativa fel ställer till det

Publicerad:

Ej sända VAS-remisser Antalet VAS-remisser som inte är sända när provet kommer till laboratoriet ökar. Laboratoriet kan inte utföra några analyser innan provtagningstillfället är sänt i VAS. Under senaste halvåret har Klinisk kemi Halland behövt lägga arbetstid på att leta upp och sända 7100 remisser, vilket motsvarar ca 50 remisser varje vardag. Det åtgår i tid motsvarande en tjänst inom...

Covid-19: aktuellt 28 maj

Publicerad:

Smittskyddsläkarens lokala rekommendationer om användning av munskydd i samhälle och kollektivtrafik i Halland upphör 1 juni Information från Smittskydd Halland 2021-05-27 Sedan 2021-02-26 finns i Halland en lokal rekommendation från Smittskydd Halland om att använda munskydd i inomhusmiljö när man inte kan undvika trängsel, samt använda munskydd i kollektivtrafik vid trängsel oavsett tidpunkt. Efter förlängning av rekommendationen har dessa gällt...

Covid-19

Deltison avregistreras

Publicerad:

Tillverkaren har meddelat att tablett Deltison (prednison) 50 mg kommer att avregistreras från den svenska marknaden 1 september 2021. Detta till följd av att produktionsanläggningen där Deltison tillverkas stängs ned. Avregistreringen medför att inga godkända läkemedel med prednison finns tillgängliga i Sverige, och därmed måste patienter som i dagsläget har Deltison stående sättas över på annan kortikosteroid. För det fåtal...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Dosleveranser midsommar 2021

Publicerad:

Kom ihåg att vara ute i god tid med beställningar inför midsommar! Inför dessa helger tidigarelägger Apoteket stopptider och leveranser till sina dospatienter, så att allt hinner levereras i god tid innan ledigheten. Ändrade stopp- och leveranstider för dessa helger 2021 hittar du här. Tänk på att Apoteket inte kan skicka kylvaror dagen före en helgdag eller en röd dag.  

Läkemedel

Covid-19: Aktuellt 25 maj

Publicerad:

Gravida utan riskfaktor erbjuds vaccination mot covid-19 i fas 4 Efter granskning av det aktuella kunskapsläget rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla gravida erbjuds vaccin. För gravida utan andra riskfaktorer för svår covid-19 erbjuds vaccination i fas fyra, i samma åldersordning som övriga individer. Förhöjd risk för allvarlig sjukdom och risk för prematur förlossning kan finnas vid infektion med Covid-19 under senare...

Covid-19

Covid-19: Aktuellt 24 maj

Publicerad:

Ny regionövergripande provtagningsstrategi Utvecklingen av provtagning som rör covid-19 fortsätter i hög hastighet. Nya analysmetoder, ny evidens och nya provtagningsmetoder tillkommer kontinuerligt. Därför har en regionövergripande riktlinje med bedömning om i vilka situationer som olika typer av provtagning för covid-19 har ett värde publicerats. I den framgår rekommendation om hur antigentester, antikroppstester och PCR-provtagning bör användas av vårdgivare i Halland....

Covid-19

Förändrad receptstatus får påverkan i Pascal och NCS

Publicerad:

Sedan eHälsomyndigheten gjorde ändringar av receptstatus den 10 december 2020 hamnar slutexpedierade recept direkt under "Historiska" i Pascal när giltighetstiden för receptet gått ut. Detta även om det är mindre än 3 månader sedan expedieringen av läkemedlet gjordes. NCS Läkemedelsmodul hämtar informationen från Pascal för Dospatienter och dessa läkemedel kommer då presenteras som utsatta i NCS, vilket är ett observandum....

IT-stöd i vården Läkemedel

Covid-19: Aktuellt 20 maj

Publicerad:

Vaccinationsstatus Planeringen för bokningssläppen i v.21 ser ut såhär: - Tisdag 25 maj, personer födda 1972 (eller tidigare) - Torsdag 27 maj, personer födda 1974 (eller tidigare) Bokningssläppen fortsätter därefter, vi återkommer med när i tid det blir. Ovanstående bokningssläpp kommuniceras via 1177.se samt regionhalland.se samt annonseras i dagspressen på lördag den 22/5. Bokning hänvisas i första hand till att...

Covid-19

Lifecare – byte av driftmiljö 21–22 maj

Publicerad:

​Som en del i arbetet med att förbättra prestandan i Lifecare kommer ett planerat byte av driftmiljö genomföras. Flytten innebär ett längre driftstopp och sker därför under ett veckoslut.    Arbetet påbörjas fredag den 21 maj kl. 17.00 och beräknas vara klart lördag 22 maj cirka kl. 17.00. Lifecare kan inte nås under driftstoppet och Lifecare driftstoppsrutin​ gäller. För detaljerad information om förberedelser se...

IT-stöd i vården

Kampanjen "Förnya recept inför sommaren" har startat - din hjälp behövs!

Publicerad:

Årets kampanj för att få fler invånare att förnya sina recept innan den 21 juni har börjat. Detta är ett sätt att minska belastningen i sommar – något som, liksom förra sommaren, nu är extra viktigt. Sidinnehåll Du som arbetar inom vården och möter patienter är kampanjens viktigaste budbärare. För att vi ska nå så bra resultat som möjligt kan...

Generell

Covid-19: Aktuellt 14 maj

Publicerad:

Information från Region Halland/Smittskydd Halland Vaccinationsstatus Från och med idag startar bokningarna i fas 4. Det har varit ett bra intresse för att boka och fram till nu hade knappt 2700 personer bokat in sig för vaccination, varav 88 % digitalt. Kommande vecka börjar fyllas med bokningar, men det finns några tider kvar på framför allt vaccinationscentralen i Halmstad och...

Covid-19

Film från FoU-dagen 2021!

Publicerad:

För dig som inte hade möjlighet att följa live-sändningen av FoU-dagen den 22 april så finns nu filmer upplagda på vårdgivarwebben FoU-dagen​​ Filmerna är uppdelade i kapitel så du kan välja vilken föreläsning du önskar ta del av och se. Välkommen att ta del av aktuella föreläsningar samt projekt inom region och kommun!

Covid-19: Aktuellt 10 maj

Publicerad:

Vaccinationsstatus Planeringen är nu justerad utifrån hur vaccinationsläget ser ut just nu och på fredag kan bokningen för första släppet i fas 4 starta. De första tiderna som kommer att gå att boka för första släppet på fredag, ligger då från vecka 20 och tre veckor framåt. Takten i vaccinationen är helt beroende av hur vaccinleveranserna fortlöper. I dagsläget planeras...

Covid-19

Covid-19: Aktuellt 6 maj

Publicerad:

Information från Region Halland/Smittskydd Halland Vaccination mot covid-19 just nu Vi vaccinerar nu i fas 3 men kommer allt närmare bokningsstart för fas 4. Inom kort vet vi mer om när bokningarna kan tänkas starta i fas 4 och återkommer med information. Från och med imorgon kan de som ingår i riskgrupp och är födda 1983 eller tidigare boka vaccinationstid....

Covid-19

Covid-19: Aktuellt 3 maj

Publicerad:

Information från Region Halland/Smittskydd Halland Ny rutin gällande Antigentest för screening av personal inom kommunal vård och omsorg i utbrottssituation Vid pågående svårbegränsat utbrott av covid-19 i en verksamhet finns det en risk att asymtomatiska /presymtomatiska bärare inom personalgruppen underhåller fortsatt smittspridning. Genom att använda antigentest, som snabbt kan påvisa eventuell förekomst av aktuell infektion med covid19 hos symtomfri vård-...

Covid-19

Uppgradering av MittVaccin söndagen den 9 maj – stängt under kvällen

Publicerad:

Söndagen den 9 maj kommer en uppgradering av systemet Mitt Vaccin som används vid vaccinering mot Covid-19. MittVaccin och den digitala bokningen är därför stängda söndagen den 9 maj från 19:45-24:00.  I presentationen kan ni ta del av vad releasen innehåller. Syftet denna gång är bland annat att rätta buggar och minska risken för felanvändning, samt förtydliga och underlätta vid...

Covid-19 Generell IT-stöd i vården

Vårdhygien presenterar nya filmer om skyddsutrustning

Publicerad:

Vårdhygien Halland har arbetat fram nya filmer om vilken skyddsutrustning vård- och omsorgspersonal ska använda enligt gällande rekommendationer för att undvika smittspridning av covid-19 och andra virus och bakterier. Materialet beskriver basala hygienrutiner, klädregler samt hur skyddsutrustningen tas på och av på säkrast sätt. Även hur skyddsutrustningen varierar beroende på vårdmoment. Filmerna har tagits fram i utbildningssyfte och finns tillgängliga...

Covid-19

Emerade adrenalinpennor 300 µg och 500 µg åter tillgängliga

Publicerad:

Nu finns Emerade adrenalinpenna i styrkorna 300 µg och 500 µg åter tillgängligt för förskrivning och beställning, där det tidigare konstruktionsfelet nu har åtgärdats. Se även Läkemedelsverkets nyhet Emerade adrenalinpenna åtgärdad. Observera dock att Emerade injektionspenna 150 µg (som rekommenderas vid kroppsvikt < 30 kg) fortsatt är restnoterad och beräknas åter tidigast i början av augusti. Som alternativ, tills att Emerade 150 µg åter...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Covid-19: Aktuellt 30 april

Publicerad:

Information från Region Halland/Smittskydd Halland Gravida och vaccination mot covid-19 Bakgrund 27 april kom Folkhälsomyndigheten med rekommendation om att gravida från och med graviditetsvecka 12 med andra riskfaktorer erbjuds vaccin i fas 3. De riskfaktorer som innebär att gravid rekommenderas vaccination är samma som för övriga invånare, t ex kronisk hjärt-kärlsjukdom, kronisk lungsjukdom, tillstånd med nedsatt lungfunktion, diabetes, kronisk lever-...

Covid-19: Aktuellt 28 april

Publicerad:

Information från Region Halland/Smittskydd Halland:  Gravida med andra riskfaktorer erbjuds vaccin i fas 3 Folkhälsomyndigheten uppdaterade igår sin vägledning om vaccin och meddelade att även gravida med andra riskfaktorer kan erbjudas vaccin (mRNA-vaccin) i fas 3. De riskfaktorer som innebär att gravid bör erbjudas vaccination är samma som för övriga invånare, dvs t ex kronisk hjärt-kärlsjukdom, kronisk lungsjukdom, tillstånd med...

Covid-19

Ny receptblankett från 1 maj samt elektronisk förskrivning som huvudregel – två förändringar som berör förskrivare

Publicerad:

Från och med den 1 maj får enbart den nya receptblanketten användas vid utfärdande av pappersrecept. Den nya receptblanketten ersätter receptblanketterna för vanliga läkemedel och för särskilda läkemedel som vi har idag – två receptblanketter blir alltså en. Idag sker den mesta förskrivningen av läkemedel elektroniskt och en kommande förändring är att elektronisk förskrivning blir huvudregel vid utfärdande av recept...

Läkemedel

IGF 1 och IGFBP 3 - ny analysmetod

Publicerad:

Förändring under vecka 18 2021 Laboratoriet kommer nu att använda Roche Cobas-metod för att analysera S-IGF 1 och S-IGFBP 3. Roche Cobas-metoden stämmer bättre med IDS-isys-metoden (analysmetod som används vid tillväxtlaboratoriet i Göteborg) än vår nuvarande analysmetod. Referensintervallen anpassas Analysresultaten för IGF 1 och IGFBP 3 kommer att vara ca 20 % lägre med den nya analysmetoden. Normalintervallet för kvoten...

Analyser och provtagning

Hälsoinformatiknytt nr 4 - 2021

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.  Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Inaktivering av sökord Labbremisser, Labbprover och Klinisk kemi Som ett led i hälsoinformatikarbetet inför införandet av vårdinformationssystemet VISUS kommer sökorden Klinisk kemi, Labbprover  och Labbremisser att inaktiveras. Syftet med att ta bort sökorden är...

Generell IT-stöd i vården

Ny lag ska ge gemensam bild av förskrivna läkemedel

Publicerad:

Den 1 maj 2021 börjar lagen om nationell läkemedelslista att gälla. Inledningsvis innebär lagen ganska små förändringar medan den på sikt ska ge nytta för patienter, vården och apoteken. Syftet med den nationella läkemedelslistan är att hälso- och sjukvården, apoteken och patienten genom ett register ska kunna ha en gemensam bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel. Registret regleras av den nya...

IT-stöd i vården Läkemedel

Covid-19: Aktuellt 27 april

Publicerad:

Information från Region Halland/Smittskydd Halland:  Stöd via telefon för ordinatörer av vaccin, information om dos 2, intyg efter vaccination och vägledning för antigentest Konsultfunktion medicinska vaccinationsfrågor för covid-19 på telefon från och med 26/4 Den regionala konsultfunktionen som sedan tidigare funnits tillgänglig via mejl utökades från och med måndag 26 april med möjlighet till stöd via telefonkontakt för ordinatörer av...

Covid-19

NPÖ - justeringar i samband med ny lag om nationell läkemedelslista

Publicerad:

Den 1 maj 2021 börjar lagen om nationell läkemedelslista att gälla. I samband med det görs justeringar för att anpassa NPÖ till den nya lagen. Här hittar du information om nationell läkemedelslista. Förändringar i NPÖ: Tillvidaresamtycke borttaget, enbart möjligt att välja engångssamtycke Nödöppning hämtar även spärrade poster för läkemedelsförteckningen Nya pop-up-fönster med information om samtycke och spärrad information i läkemedelsförteckningen...

Generell IT-stöd i vården Läkemedel

Dos 2 av AstraZeneca kan erbjudas yngre personer om personen själv önskar

Publicerad:

På grund av de ovanliga men allvarliga biverkningar som rapporterats hos yngre personer rekommenderar Folkhälsomyndigheten att AstraZenecas vaccin endast används för personer som är födda 1956 eller tidigare, det vill säga för de som är 65 år och äldre. Yngre personer (under 65 år) som redan fått en första dos av AstraZenecas vaccin rekommenderas en dos av mRNA-vaccin (Pfizer eller...

Generell

Barn som riskerar att fara illa är fokus i nytt material från Region Halland

Publicerad:

Den som känner oro för att ett barn far illa har ett personligt ansvar för att göra en anmälan. Inom hälso- och sjukvård samt tandvård är alla anmälningsskyldiga. Det betyder att du genast ska anmäla till socialtjänsten om du i din yrkesroll känner oro, misstänker eller får kännedom om att barn riskerar att fara illa. Region Halland genomför just nu...

Ergenyl enterotabletter och oral lösning utgår under sommaren

Publicerad:

Nedanstående information förmedlar Läkemedelskommittén Halland till de vårdenheter som haft förskrivning av Ergenyl under det senaste året.   Läkemedelsföretaget Sanofi meddelar att samtliga styrkor av Ergenyl (valproinsyra) enterotabletter, orala droppar och oral lösning utgår under sommaren. Berörda vårdenheter behöver redan nu identifiera aktuella patienter och byta behandling.  Beredningar av Ergenyl som beräknas utgå i juni: Enterotablett 300 mg Orala droppar...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Live 23/4: Ellen Backmans övningsdisputation

Publicerad:

Övningsdisputation med Ellen Backman den 23 april sänds live från Fullriggaren, Hallands sjukhus Halmstad Ellen arbetar som verksamhetutvecklare inom barnhabilitering i Halland, ADH. Hennes forskningsområde är måltider i familjer där ett barn har ätsvårigheter och gastrostomi, och det övergripande syfte med avhandlingen är att fördjupa kunskapen om barn med gastrostomi gällande matrelaterade rutiner och ritualer samt vilket stöd som ges av...

Utveckling och forskning

Idag är FoU-dagen 2021

Publicerad:

Årets FoU-dag livestreamas från Kusthotellet Varberg med start kl.09:30 Tema: Förutsättningar för en god och nära vård skapas utifrån en stark regional utveckling genom forskning och utbildning! Program finner du här: Program FoU-dagen 2021.pdf Gå in på följande länk för att följa dagen och föreläsningarna: ​https://vimeo.com/event/911290​​ Välkomna på kunskapsfest! FoU Halland

Utveckling och forskning

Nytt kunskapsstöd för postcovid

Publicerad:

Socialstyrelsen har tagit fram ett nationellt kunskapsstöd om vård för patienter med postcovid. Det vill säga vård för patienter som har haft covid-19 och upplever kvarvarande besvär. Kunskapsstödet vänder sig både till den som fördelar resurser och beslutar om vårdens innehåll och till den som möter patienter på olika nivåer i hälso- och sjukvården (även den kommunala hälso- och sjukvården)....

Generell

Nytt utbildningstillfälle – vaccination mot covid-19 vid allergi

Publicerad:

Torsdagen den 29 april kl. 12.00 hålls ytterligare ett webinarium kring vaccination mot covid-19 och allergi. Vad innebär de riktlinjerna som finns gällande vaccination mot covid-19 och allergi? Vilka patienter ska vaccineras var? När ska remiss skrivas för vaccination inom specialistvården? Föredragshållare är allergologerna vid Hallands sjukhus. Webinariet riktar sig till läkare inom primärvården men ordinerande ssk/dsk och rådgivande ssk/dsk...

Generell

Folkhälsomyndighetens rekommendation om åldersgräns på 65 år för Astra Zenecas vaccin Vaxzevria kvarstår

Publicerad:

Efter en fördjupad bedömning meddelade Folkhälsomyndigheten idag att rekommendationen om att Vaxzevria endast bör användas för personer som är 65 år och äldre (födda 1956 och tidigare) kvarstår. Anledningen är de sällsynta biverkningarna i form av ovanliga former av blodproppar i kombination med trombocytopeni som beskrivits efter vaccination med Vaxzevria. De allra flesta inrapporterade fallen rör personer som är under...

Generell

FoU-dagen 2021!

Publicerad:

FoU-dagen torsdagen den 22 april 2021 kommer att livestreamas för att tillgängliggöra dagen för alla!  I syfte att främja forskning, utveckling och utbildning i Region Halland arrangeras en FoU-dag. Under dagen presenteras aktuell forskning och utveckling utifrån de aktiviteter som pågår i regionen kopplat till temat för dagen. Årets tema: Förutsättningar för en god och nära vård skapas utifrån en stark...

Utveckling och forskning

Dosleveranser Kristi himmelsfärd och midsommar 2021

Publicerad:

Kom ihåg att vara ute i god tid med beställningar inför Kristi himmelsfärdsdag och midsommar! Inför dessa helger tidigarelägger Apoteket stopptider och leveranser till sina dospatienter, så att allt hinner levereras i god tid innan ledigheten. Ändrade stopp- och leveranstider för dessa helger 2021 hittar du här. Tänk på att Apoteket inte kan skicka kylvaror dagen före en helgdag eller en röd dag.

Läkemedel

Mindiab utgår

Publicerad:

Tillverkaren har meddelat att Mindiab (glipizid) kommer att utgå från den svenska marknaden. Inga motsvarande generiska substanser finns tillgängliga. Mindiab 2,5 mg kommer att avregistreras den 30 november 2021 och Mindiab 5 mg den 30 september 2022. Läkemedlen kan dock sluta tillhandahållas innan dessa datum till följd av slutförsäljning. Patienter som behandlas med Mindiab rekommenderas att bytas över till annat...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Vaccinationsbokningen öppnar igen

Publicerad:

All bokning av vaccination mot covid-19 stängdes tillfälligt natten mot lördag både med anledning av besked om minskade leveranser och för att många tider bokats upp av personer från andra län så att tiderna tagit slut. På onsdag 21/4 öppnar bokningen igen för personer över 60 år. Den som bor i Halland och är född 1960 eller tidigare kan boka...

Restnotering Tambocor Retard 200 mg.

Publicerad:

Tillverkaren har meddelat att Tambocor Retard 200 mg är restnoterat till följd av brist på produktionskapacitet och beräknas åter vara i lager tidigast 2021-05-31.   Företaget hänvisar under restnoteringsperioden till Tambocor Retard 100 mg.   Läkemedelskommittén Halland 2021-04-19

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Anpassade rekommendationer efter vaccination mot covid-19

Publicerad:

Vaccinationstäckningen på särskilda boenden och inom hemtjänsten är nu god. Samtidigt har vi i Sverige och Halland fortsatt smittspridning på en hög nivå och en belastad vård och omsorg. En anpassning av åtgärder efter vaccination kommer därför att behöva ske stegvis. Vaccinationens förväntade dämpande effekt på smittspridningen kommer ske först när en stor del av befolkningen är vaccinerad, och där...

Generell

Vaccinationsbokningen stänger tillfälligt

Publicerad:

All bokning av vaccination mot covid-19 stängs tillfälligt både i den digitala bokningen och på telefon. Detta gäller från och med midnatt natten till lördagen den 17 april. Det betyder också att den planerade starten för vaccinationsbokningen för personer födda 1960-1961 skjuts fram. Det är flera anledningar till att vaccinationsbokningen tillfälligt stänger. Under torsdagen kom besked om att större delen...

Generell

Förskjutning i leveranser av vaccin saktar ner vaccinationstakten

Publicerad:

Förskjutning i leveranser av vaccin saktar ner takten i vaccinationen mot covid-19 i Halland Den 15 april gav Folkhälsomyndigheten besked att leveranserna av vaccinet från Pfizer kommer att förskjutas framåt. Orsaken är att fördelningen i leveranserna förändrats med kort varsel. Det handlar om de 1,5 miljoner doser som skulle kommit till Sverige och fördelats under maj som nu försenas. Merparten...

VAS - Nytt datum för driftsättning VAS 45

Publicerad:

Nytt datum för driftsättning av VAS 45 är 28/4 med start 22.30 För denna leverans sker information endast via bifogad PP-presentation. Information VAS 45.0 Frågor kring innehållet i leveransen VAS 45 kan ställas till Viktor Carlefred via ärende i ServiceDesk.​​​​

IT-stöd i vården

Fler utbildningar om ordination vaccination mot covid-19

Publicerad:

Ordinationsrätt för vaccination för allmänsjuksköterskor Ytterligare ett tillfälle har tagits fram för utbildningen ”Ordinationsrätt för vaccination för allmänsjuksköterskor”. Utbildningen syftar till att ge allmänsjuksköterskan motsvarande kompetens som distriktssjuksköterskan när det gäller vaccinationsverksamhet. Länkar till utbildningarna finns på utbildningssidan för vaccination mot covid-19. Dag: 21 april eller 5 maj Tid: 15-18:30 (vid båda tillfällena) Webbinarium om vaccin och vaccinering mot covid-19...

Generell

Fler mail med skadligt innehåll!

Publicerad:

Under fredagen har ytterligare mail av skadlig karaktär kommit in i Region Halland. Innan dessa mail med innehållande länk hunnit bli spärrat har användare klickat på denna länkar. Det rör sig om ett 60 tal användare. Deras lösenord är nu justerade. Om du hör att någon kollega inte kommer åt sitt konto så meddela denne att kontakta sin HAK-uppdaterare för...

Generell

Nystart för personalvaccination

Publicerad:

Nu återupptas vaccinationen av personal inom patientnära arbete inom hälso- och sjukvård och vård och omsorg. Det gäller: Personal som arbetar patientnära inom Region Halland. Organisering som tidigare. Personal som arbetar patientnära inom Folktandvården, Region Halland. Information via närmaste chef om bokning. Personal som arbetar nära brukare inom LSS och personlig assistans (till personer över 18 år). Information via chef...

Generell

Ny vägledning om allergibedömning inför vaccination

Publicerad:

Nu finns ett nytt stöd för dig som bedömer patienter med allergi inför vaccination. Allergologerna på Hallands sjukhus har arbetat fram förtydliganden och lokala anpassningar av den nationella vägledningen från Svensk förening för allergologi (SFFA). Det innebär att den nationella riktlinjen från SFFA ersätts av denna halländska rutin. Avsnittet om anafylaxi har uppdaterats i den övergripande rutinen för covid-19-vaccination som...

Generell

Varning för skadliga mail!

Publicerad:

​Under de senaste dagarna har flera användare i Region Halland mottagit mail innehållande skadlig kod. Användare som klickat på länken i mailet har sedan fått sitt konto kapat och sedan skickat mailen vidare. Klicka absolut inte på länken i mail liknande detta nedan även om det kommer från en avsändare som du känner. Om du har klickat på länken ska...

Generell

Fyll provtagningsrören!

Publicerad:

För att analysresultaten ska återspegla förhållandena hos patienten så bra som möjligt ska blodprovtagningsrören fyllas tills vakuum tar slut. Det blir då rätt förhållande mellan blod och tillsatser i rören och laboratoriet får tillräckligt med provmaterial. I undantagsfall accepterar laboratoriet dock vissa rörtyper med mindre fyllnad och har varit generös med att svara ut resultat från underfyllda rör. Vi ser...

Analyser och provtagning

Förändring för Hjälpmedelscentrums kundtjänst från 15 april

Publicerad:

Från den 15/4 når du Hjälpmedelscentrums konsulenter via deras direktnummer. Tjänsten att nå en konsulent via knappval i växeln tas bort. Konsulenterna har telefontid helgfria vardagar klockan 8–9. Därutöver svarar de när de har möjlighet. Kontaktuppgifter hittar du på vårdgivarwebben. För att nå orderavdelningen trycker du knappval 2, 2, 1 och för övriga ärenden knappval 2, 2, 2. Kontakt: Marina...

Generell Hjälpmedel

Nytt kontaktcenter och nya mottagningar hjälper barn och unga med psykiska besvär

Publicerad:

Den 1 april startade rådgivningsverksamheten vid En väg in – kontaktcenter barn och ungas psykiska hälsa Halland. T​​elefonsamtal tas emot på 010-476 19 99 och även föräldrar eller andra närstående är välkomna att kontakta de specialistutbildade sjuksköterskorna för vägledning och en första bedömning. Om patient bedöms ha behov av insatser från vården bokas tid genom En väg in, antingen till...

VAS – Information inför ny VAS-version 45

Publicerad:

​Ny VAS-version (45) kommer att driftsättas den 14/4 med start 22.30. För denna leverans sker information endast via bifogad PP-presentation. Information VAS 45.0.pptx   Frågor kring innehållet i leveransen VAS 45 kan ställas till Viktor Carlefred via ärende i ServiceDesk.

Slutexpedierade läkemedel blir direkt utsatta i Pascal och NCS

Publicerad:

Sedan eHälsomyndigheten gjorde ändringar av receptstatus den 10 december 2020 hamnar slutexpedierade recept direkt under "historiska recept" i Pascal. Dessa presenteras då direkt som utsatta i NCS Läkemedelsmodul vid replikering vilket är ett observandum, till skillnad från tidigare då läkemedlen blev utsatta först efter tre månader efter slutexpediering.  Vid hantering av Dospatienter är det viktigt att alltid kontrollera patientens läkemedelsbehandling...

Läkemedel

Melatonin ingår endast i läkemedelsförmånerna för barn

Publicerad:

Den 1 mars 2021 lanserades ett godkänt läkemedel med melatonin i tablettform (Melatonin AGB från AGB-Pharma i styrkorna 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg och 5 mg). Samtidigt meddelades att lagerberedning som hittills har funnits tillgänglig (Melatonin AGB tabletter 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg) kommer att utgå. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Vaccinationsbokningen öppnar igen nästa vecka

Publicerad:

Vecka 13 öppnar möjligheten att boka tid för vaccination igen. För att underlätta möjligheten att komma fram när många försöker boka samtidigt kommer bokningen att öppna stegvis. Måndag den 29 mars öppnar bokningen för de som är födda 1942 eller tidigare Torsdag den 1 april kan de som är födda 1944 eller tidigare börja boka tid För de som är...

Generell

Vårdhygien rekommenderar andningsskydd som extra försiktighetsåtgärd vid vård av patient med covid-19

Publicerad:

Vårdhygien i Region Halland rekommenderar nu användning av andningsskydd istället för munskydd, som en extra försiktighetsåtgärd, vid vård av bekräftad eller hög misstanke om covid-19-smittad patient med symtom. Andningsskydd bedöms teoretiskt kunna utgöra ett förstärkt skydd mot smitta från personer i det tidiga sjukdomsförloppet, då smittsamheten är störst. Andningsskydd rekommenderas vid längre vistelse nära misstänkt eller bekräftad covid-19-smittad patient med...

Generell

Hälsoinformatiknytt nr 3 - 2021

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Oannonserade provtagningar som tas i samband med andra besök En oannonserad provtagning får inte planeras in och göras i ett redan annat bokat planerat besök. En oannonserad provtagning ska alltid...

Generell IT-stöd i vården

Ändrade tider på punktionsmottagningen

Publicerad:

From 1 april kan patologen enbart erbjuda punktionsmottagning med punktion utförd av patologläkare på patologen måndagar och torsdagar, 13.00 – 14.45 (sista patienten skall vara på plats 14.45) då mottagningen stänger kl 15. Vi är på grund av svårigheter med läkarbemanningen tvungna att sluta med mottagning på onsdagar. Detta gäller tillsvidare. Detta innebär att drop-in patienter inte längre kan skickas...

Analyser och provtagning

Fenobarbital APL istället för Fenemal Meda

Publicerad:

Kapsel Fenobarbital APL 50 mg respektive kapsel Fenobarbital APL 100 mg finns nu tillgängliga att förskriva extempore (uppgifter enligt direktkontakt APL). Extemporeläkemedel går inte att söka fram på vanligt vis i NCS eller Pascal. Instruktion extempore-förskrivning i NCS: NCS Läkemedelslista Öppenvård Välj ”Ny förskrivning” Skriv ”§ex” i fältet ”Läkemedel” och tryck ”Tab” Välj central favorit ”Ex Tempore” eller ”Extempore” Fyll...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Fortsatt paus av AstraZenecas covid-19-vaccin och ytterligare skärpt prioritering i fas 2

Publicerad:

Folkhälsomyndigheten meddelade 18 mars att användningen av Astra Zenecas covid-19 vaccin fortsatt pausas i Sverige i väntan på fördjupad granskning av de rapporterade misstänkta biverkningarna och EMA:s utredning. All vaccination med Astra Zenecas vaccin mot covid-19 i Halland är med anledning av detta pausad tills vidare. Region Halland tillsammans med övriga regioner inväntar nu besked från Folkhälsomyndigheten om den fortsatta...

Generell

Hallandskatalogens nyhetsbrev nr 14

Publicerad:

Här kommer periodens nyhetsbrev från Hallandskatalogens förvaltning. Återkoppla gärna med synpunkter och förslag till kommande nyhetsbrev via HAK-ansvarig i din förvaltning. Hallandskatalogens nyhetsbrev nr 14 (2021) (pdf)

Generell Hallandskatalogen

Urintestremsa - ändrad hållbarhet

Publicerad:

Urintestremsa - ändrad hållbarhet Vid analys av U-Testremsa med Siemens Multistix 5 och 7 gäller: Urin hållbar 2 timmar förvarad i rumstemperatur och 24 timmar i kyla. Urin ska analyseras rumstempererad.   Vid frågor kontakta: Specialistläkare Annika Strand Annika.Strand@regionhalland.se Tfn 035-13 18 12

Analyser och provtagning

Digital föreläsning Våga fråga! (om suicidprevention) - 30 mars

Publicerad:

Lokal nämnd Falkenberg tillsammans med Falkenbergs suicid-preventiva nätverk erbjuder den digitala föreläsningen Våga fråga genom ideella organisationen Suicide Zero, vid fyra olika tillfällen i vår. Första tillfället: tisdagen den 30 mars. [caption id="attachment_19534" align="alignnone" width="220"] Klicka på bilden för att se den större.[/caption]   Föreläsningen ”Våga fråga!” genomförs digitalt och är framtagen i samråd med och granskad av ledande expertis...

Generell

Vaccinering med Astra Zeneca pausas

Publicerad:

Uppdaterat med frågor och svar Nyss kom Folkhälsomyndigheten med beskedet att vaccination med Astra Zenecas vaccin nu pausas också i Sverige. Tidigare har bland andra Danmark, Norge och Tyskland också pausat Astras Zenecas vaccin. Folkhälsomyndigheten har beslutat om ett uppehåll i användningen i väntan på att den Europeiska läkemedelsmyndighetens utredning om misstänkta biverkningar är klar. Det innebär att vaccinet från...

Generell

Kontroll av Covid-19-vaccination

Publicerad:

Under de senaste veckorna har sjuk- och hälsovårdspersonal bokat upp sig för antikroppstest på våra provtagningsmottagningar för att kontrollera sin vaccinering. Denna test kommer falla ut med negativt resultat, dvs att inga antikroppar kan upptäckas. SARS-CoV-2 viruset har olika proteiner (t.ex. spike-proteinet, nukleokapsid-proteinet eller envelope-proteinet) och de flesta som insjuknar i covid-19 bildar antikroppar mot flera av virusets proteiner. I...

Analyser och provtagning

Antigentester (snabbtester) – så ska de användas

Publicerad:

Mot bakgrund av den nationella strategin och utifrån en samlad bedömning har Region Halland beslutat att antigentestning ska användas på nedan beskrivet sätt, vilket också beskrivs i sin helhet i Antigentestning, riktlinje. Screening personal vid utbrott på enhet Se rutin Corona, covid-19 - Antigentest, för personal i utbrottssituation. Inom kort kommer även en rutin för screening av personal i kommunal...

Självprovtagning covid-19: Bättre öppettider, provtagning på söndagar och påsköppet

Publicerad:

Självprovtagningen covid-19 utökar sina öppettider från söndagen den 21 mars och framåt. Förutom söndagsöppet kommer självprovtagningen vara öppen till kl 16:30 alla vardagar istället för som till kl 15 idag. Detta innebär att Region Halland ökar provtagningskapaciteten med cirka 5 500 tider per vecka. Syftet är att fortsätta ha bra tillgänglighet till självprovtagningen i ett smittläge med ökande antal smittade...

Nu uppdateras rutinen för smittspårning

Publicerad:

Ny rekommendation och rutin: Nära kontakter till smittad person på arbetsplatser ska provta sig även utan symtom Nu rekommenderas vuxna och elever på gymnasieskolor som haft nära kontakt med en person som har bekräftad covid-19 att provta sig trots att de inte har symtom. Barn som går i grundskolan eller är yngre inkluderas inte. Det gäller alltså nu även dem...

Ny receptblankett och elektronisk förskrivning som huvudregel – förändringar som berör förskrivare

Publicerad:

Under våren kommer en ny receptblankett. Den ersätter receptblanketterna för vanliga läkemedel och för särskilda läkemedel som vi har idag – två receptblanketter blir alltså en. Efter den 1 maj får endast den nya receptblanketten användas vid utfärdande av manuella recept. Ordinationssystemet NCS Läkemedelsmodul uppgraderas dock redan den 18 mars – så från det datumet ska den nya receptblanketten användas...

Läkemedel

Terapinytt nr 1 2021

Publicerad:

Nu finns Terapinytt nr 1 2021 tillgängligt via Läkemedelskommittén Hallands sida för Terapinytt, där du även kan hitta tidigare nummer. Här kan du bland annat läsa om följande: Fortsatt lägre antibiotikaförskrivning under pandemin Minskad förskrivning av antibiotika ledde inte till fler allvarliga infektioner Nyheter i Terapirekommendationer Halland 2021 Två blir en – ny receptblankett vid läkemedelsförskrivning   Trevlig läsning!  ...

Läkemedel

NCS Läkemedelsmodul, ny version den 17 mars

Publicerad:

Den 17 mars från kl. 22:30 påbörjas uppdatering av NCS Läkemedelsmodul till version 5.12.3. Uppdateringen kräver ett driftstopp och NCS kan inte nås från kl. 22:30 till cirka kl. 00:30. Leveransen innehåller systemunderhåll, utvecklingar samt felrättningar utan större förändringar för verksamheten. De förändringar som sker i NCS Läkemedelsmodul är kopplat till: Förändringar kopplat till regelverk för receptförskrivning, ny receptblankett Stoppa uttag...

IT-stöd i vården Läkemedel

Frukostseminarium våren 2021

Publicerad:

Nu är det äntligen dags att igen få bjuda in till Högskolan i Halmstads, Region Hallands och Hallands kommuners gemensamma frukostseminarieserie. Vårens program handlar om informationsdriven vård med specifikt fokus på kunskapsstyrning, uppföljning/analys och verksamhetsutveckling. Följ länken för anmälan och mer information om programupplägg. Länk till frukostseminarieserien ​​

Kraftigt sänkta leveransprognoser

Publicerad:

Sveriges regioner fick sent på torsdagseftermiddagen besked från Folkhälsomyndigheten om kraftigt sänkta leveransprognoser. För Hallands del innebär det en minskning med cirka 100 000 doser fram till och med juni. Cirka 40 000 av dessa doser skulle ha levererats under april månad. Det här betyder färre tider för vaccination mot covid-19 under andra kvartalet. Utifrån detta tappar vaccinationsinsatsen fart. Region...

Beställning FHKOLL (faeces hälsokontroll) utgår

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2021-03-11 Beställning FHKOLL (faeces hälsokontroll) utgår på grund av att faeces panelerna gjorts om för täcka fler stammar av EHEC. Vid frågeställning diarré beställ FINHSM (diarré inhemsk smitta) eller FUTLSM (diarré utlandssmitta) istället.

Analyser och provtagning

Covid-19: Information om smittläge och vaccination

Publicerad:

Uppdatering smittläge och påverkan inom hälso- och sjukvården Smittläge i Halland Vi har fortsatt högt smittläge i Halland. Mängden muterat virus ökar i hela landet och så också i Halland. Enligt Folkhälsomyndigheten är nu hälften av de positiva provsvaret muterat viras. Muterat virus innebär inte några andra än redan gällande rekommendationer. Det finns idag inget klart svar på om det...

Rätt pinne för rätt analys sparar resurser

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2021-03-10 Fortfarande kan våra upphandlade leverantörer inte leverera produkterna i den mängd som vi har behov av. Och att hitta ersättningsprodukter är inte lätt i rådande läge. Därför vill vi be Er att använda provtagnings kit på bästa sätt. Det har blivit en djungel med alla dessa olika pinnar och rör men med denna lista...

Analyser och provtagning

Rutinen för Covid-19-vaccination är uppdaterad

Publicerad:

Uppdateringen gäller i huvudsak: vilken personal som inkluderas som hälso-sjukvård och omsorgspersonal i Halland. Astrazenecas vaccin gällande intervall, åldersrekommendation och information om hållbarhet i uppdragen spruta. hur man ska agera vid symtom efter vaccination hur patienter med pågående eller planerad behandling med med monoklonala CD20-antikroppar (t. ex. rituximab och obinutuzumab) bör hanteras gällande covid-19-vaccination Här hittar du rutinen

Ökad belastning på Smittspårningsenheten

Publicerad:

Den senaste veckan har Smittspårningsenheten upplevt en ökad belastning. Det är viktigt att rikta insatserna så att de gör mest nytta och därför vill vi påminna om att den som är smittad med covid-19 har ett stort ansvar att själv informera sina nära kontakter. Som nära kontakter räknas förutom de som bor tillsammans med den smittade också andra personer som...

Använd alltid SITHS-kort vid inloggning i MittVaccin

Publicerad:

SITHS e-legitimation används för identifiering av personer och uppfyller nationella krav på hög säkerhet vid inloggning och åtkomst till information. Det kan gälla vårdenhetens journalsystem, Pascal, NPÖ och numera även MittVaccin. Anledningen till att SITHS-kortsinloggning ska användas som inloggning i första hand är förutom den höga säkerheten även att SITHS-kortet ändå behövs som tjänste-legitimation, för att kunna identifiera sig som...

Uppdaterat om intyg för smittbärarpenning

Publicerad:

Uppdaterat om intyg smittbärarpenning i checklista för läkare. För att underlätta arbetet med dokumentationen av dem som tidigare fått intyg för smittbärarpenning har följande uppdaterats: Checklista för läkare https://styrdadokument.regionhalland.se/doc/87403E02-5AB3-47D8-814C-6383C30EEC3C Smittspårning covid-19 i Region Halland https://styrdadokument.regionhalland.se/doc/54012176-3FDD-417B-9714-F559F40802F9 Kodning och registrering i samband med Covid-19 https://styrdadokument.regionhalland.se/doc/35E398E7-30DA-46D4-9F84-08240036DAF8​ Summerat handlar det om att göra en notering i journaler för dem som bor med en person...

Dosleveranser påsken 2021

Publicerad:

Kom ihåg att vara ute i god tid med beställningar inför påsk! Inför påsken tidigarelägger Apoteket stopptider och leveranser till sina dospatienter, så att allt hinner levereras i god tid innan ledigheten. Ändrade stopp- och leveranstider för påsken 2021 hittar du här. Tänk på att Apoteket inte kan skicka kylvaror dagen före en helgdag eller en röd dag.  

Läkemedel

Astra Zenecas vaccin rekommenderas till alla åldrar från 18 år

Publicerad:

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att Astra Zenecas vaccin används till vaccinering av alla från 18 års ålder, alltså även för personer över 65 år. Det är data från två uppföljningsstudier av vaccinationer mot covid-19 i Storbritannien som ligger till grund för den ändrade rekommendationen. Det gäller en studie från Skottland och en från England. Båda inkluderar ett stort antal individer där...

Planerat driftsavbrott i regionens nätverk – kan påverka din verksamhet

Publicerad:

Regionen planerar att utföra underhållsarbete på nätverket under kvällen. Driftsstörningarna sker från kl 17 och framåt och flera system och verksamheter kan påverkas av underhållsarbetet. Anledningen till underhållsarbetet är en brådskande uppgradering för att öka regionens internetkapacitet. Under kortare perioder under kvällen kommer nätverket helt eller delvis inte vara tillgängligt. Här kommer exempel på system som kan påverkas: Fördröjning i...

Generell

Medspeech - Uppgradering tisdagen den 9 mars

Publicerad:

Tisdagen den 9 mars skickas uppgraderad Medspeech klient ut (version 3.8.4.1825). Installationen sker i utloggat läge och tar c:a 10 minuter. I VDI miljö finns den nya versionen från och med fredag 12 mars. Ny funktionalitet Ändring i diktatlistan. Det antal diktat och den totala dikteringslängd som visas är totalt för gjort urval i diktatlistans övre del.   Användare med...

IT-stöd i vården

Personer från 70 år ska kunna börja boka vaccinationstid

Publicerad:

Under nästa vecka ska det bli möjligt för personer som är 70 år och äldre att börja boka tid för vaccination mot covid-19. Det sammanfaller med att Region Halland förväntas öppna den digitala tidsbokningen igen. För att säkerställa att personer i rätt åldersgrupp bokar vaccinationstid införs nu BankID. Torsdagen den 11 mars ska möjligheten öppna för personer, födda 1951 och...

Generell

Qlaira – kommande restsituation

Publicerad:

Tillverkaren har förvarnat om en kommande restnotering för det kombinerade p-pillret Qlaira (etinylestradiol + dienogest) som beräknas pågå från början av april till slutet av oktober. Qlaira är det enda p-piller som är registrerat för indikationen menorragi på grund av sin starka endometriereducerande effekt (ska förskrivas av läkare på denna indikation). Terapigrupp Gynekologi rekommenderar att förskriva Dienorette till patienter i...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Kurs i Forskningsmetodik 30 hp - dags att söka!

Publicerad:

Genom ett samarbete med Lunds universitet kan man gå en poänggivande forskarutbildning i Halland. Kursen är forskningsförberedande och kan ingå i en mastersexamen, ge behörighet till forskarutbildning, samt delvis ingå i forskarutbildningen. Kursen löper över tre terminer och omfattar teoretisk undervisning, handledning samt genomförande av ett forskningsprojekt. Stor vikt kommer att läggas på planering, genomförande och rapportering av ett forskningsprojekt....

Generell Utveckling och forskning

Nya intyg – vårdintyg, dödsbevis samt godmanskap och förvaltarskap

Publicerad:

Den 1 mars börjar ny intygsföreskrift från Socialstyrelsen gälla. Det innebär i absolut korthet att: 1. Vårdintyg Gamla vårdintygsblanketten slutar att gälla och ersätts med tre blanketter (man slipper sätta kryss). a. En för personer som vistas ”ute i samhället”, dvs utanför psykiatriska avdelningar där man också bedriver sluten psykiatrisk tvångsvård (§4 LPT) b. En för personer som är intagna i fängelse,...

Digitala föreläsningar Våga fråga! (om suicidprevention)

Publicerad:

Lokal nämnd Falkenberg tillsammans med Falkenbergs suicidpreventiva nätverk erbjuder den digitala föreläsningen ”Våga fråga!”, vid fyra olika tillfällen i vår, genom den ideella organisationen Suicide Zero. [caption id="attachment_19534" align="alignnone" width="220"] Klicka på bilden för att se den större.[/caption]   Föreläsningen ”Våga fråga!” genomförs digitalt och är framtagen i samråd med och granskad av ledande expertis inom suicidprevention. Den tar ungefär...

Generell

Uppdateringar i MittVaccin 28 februari

Publicerad:

På söndag den 28 februari genomförs uppgradering i MittVaccin som är det system som används inom vaccination mot covid-19. ​I presentationen finns de uppdateringar som påverkar vaccinerande enheter. Uppdateringar i MittVaccin i releasen den 28 februari

VAS - Uppdatering av DRG-grupperaren

Publicerad:

Uppdatering till 2021 års DRG-grupperare kommer att göras måndagen den 1/3 kl 17.00. Därefter startas omgruppering av 2021 års besök/vårdtillfällen. Omgrupperingen beräknas ta några dygn men är inget som påverkar funktionen i DR16. Kontakt: Hadzic Mirjana RGS VS IT VÅRD

IT-stöd i vården

Ändrat provtagningsrör för celler och kristaller i ledvätska

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 3 mars 2021 From den 3 mars ska ledvätska för analys av celler och kristaller tas i 3 mL EDTA-rör (lila propp). Detta möjliggör för laboratoriepersonalen att räkna cellerna maskinellt och därmed även att differentiera mellan mononukleära och polynukleära leukocyter. I de fall provet behöver bedömas i mikroskop (exempelvis ifall det är mycket visköst) kan dock endast svar...

Analyser och provtagning

Sammanhållen Journalföring och NPÖ i MittVaccin

Publicerad:

MittVaccin har nu en funktion som heter Sammanhållen Journalföring. Det innebär att vårdgivaren efter samtycke från patienten kan få tillgång till vaccinationshistorik gjord i MittVaccin även från andra vårdgivare . Tidigare har det bara funnits möjlighet att se information från mottagningar inom den egna vårdgivaren. Informationen går även över till NPÖ och 1177 Journalen. Företagshälsovården för Kungsbacka, Falkenberg, Halmstad och...

IT-stöd i vården

FoU-dagen 2021

Publicerad:

FoU-dagen torsdagen den 22 april 2021 kommer att livestreamas för att tillgängliggöra dagen för alla! I syfte att främja forskning, utveckling och utbildning i Region Halland arrangeras en FoU-dag. Under dagen presenteras aktuell forskning och utveckling utifrån de aktiviteter som pågår i regionen kopplat till temat för dagen. Årets tema: Förutsättningar för en god och nära vård skapas utifrån en...

Generell

Glibenklamid utgår under våren

Publicerad:

Under våren kommer Glibenklamid Recip 3,5 mg och Daonil 3,5 mg att försvinna från den svenska marknaden (glibenklamid 1,75 mg har redan utgått). Inga motsvarande generiska substanser finns tillgängliga. Terapigrupp Diabetes rekommenderar att patienter som i nuläget behandlas med glibenklamid redan nu får byta över till andra blodsockersänkande läkemedel. Individuell bedömning behövs, för alternativ se kapitel Diabetes, Antidiabetika i Terapirekommendationer...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Hälsoinformatiknytt nr 2 - 2021

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.  Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Sökordet ”Våldsutsatthet” ändras till ”Våld i nära relation” Med anledning av att rutin Våld i nära relationer uppdaterats och för följsamhet till nationella riktlinjer ändras sökordet Våldsutsatthet. Den nya benämningen...

Generell IT-stöd i vården

Information med anledning av att Region Sörmland pausar vaccination med Astra Zenecas vaccin

Publicerad:

Under eftermiddagen idag meddelade Region Sörmland att man pausar vaccinationen av medarbetare med Astra Zenecas vaccin. Orsaken är att fler medarbetare än förväntat drabbats av feber efter vaccination. Läkemedelsverket har kontaktat tillverkaren och utreder orsaken. Feber, huvudvärk, trötthet, muskelvärk och illamående hör till det som är vanliga biverkningar efter vaccinationen och går vanligtvis över inom ett till två dygn. Men...

Generell

Utbildning om rapportering av misstänkt biverkning

Publicerad:

Nu finns en utbildning (ca 5 minuter) om rapportering av misstänkt biverkning efter vaccination mot covid-19. Utbildningen syftar till att du som arbetar i sjukvården ska veta varför det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter vaccination mot covid-19, vad du ska rapportera, hur du rapporterar och vad som sedan händer med din rapport. Du hittar utbildningen på sidan om...

Utbildning i vaccination covid-19: Nu uppdaterad i ny version

Publicerad:

Region Hallands utbildning i vaccination mot covid-19 har uppdaterats. Utbildningen är omarbetad i sin helhet och har bland annat kompletterats med: avsnitt om nytt vaccin som godkänts och nya uppgifter om sedan tidigare godkända vaccin omfattande förändringar i prioriteringsordningen nya vägledningar om blodförtunnande behandling och vaccination ny bedömning av allergi inför vaccination nyheter om registrering av vaccinationerna Därför rekommenderar vi...

Uppdaterade rutiner om smittsamhet för personer som skrivs ut till kommunal omsorg

Publicerad:

Enligt rutiner ska normalt ett provsvar avseende covid-19 finnas tillgängligt för alla patienter utan bekräftad covid-19 som skrivs ut från sjukhusvård och där fortsatt omhändertagande ska ske i kommunens vård och omsorg. Provsvaret får vara som mest tre dygn gammalt vid utskrivningstillfället. För att minska risken för smitta för andra vård- och omsorgstagare i kommunen är det av stor vikt...

Kravet på läkarintyg för smittbärarpenning tas tillfälligt bort

Publicerad:

Regeringen har fattat beslut att tillfälligt ta bort krav på läkarintyg vid ansökan om smittbärarpenning för Covid-19 mellan 6/2 tom 30/4 2021. Det krävs fortfarande att en läkare har fattat beslut om avstängning enligt smittskyddslagen och bestämt för vilken period vilket behöver journalföras. För hälso- och sjukvården innebär detta att läkarintyg inte behöver utfärdas för patienter som avser att söka...

Våld i nära relationer blir nytt sökord i VAS

Publicerad:

Den nya regionala rutinen om Våld i nära relationer är nu fastställd och publicerad i ledningssystemet samt på Vårdgivarwebben. Sökordet ändras från Våldsutsatthet till Våld i nära relationer med tillhörande koder den 22 februari. Samma dag publiceras den nya VAS-manualen i ledningssystemet och på Vårdgivarwebben. Därefter behöver tabellerna justeras lokalt i de olika VAS-journalerna. Detta arbete är en förutsättning för...

Generell IT-stöd i vården

Bokning av provtagning på Klinisk kemi Halland

Publicerad:

Klinisk kemi Halland vill påminna alla vårdgivare om att be sina patienter att boka tid för blodprovstagning på laboratoriernas provtagningsenheter via 1177.se. Det kommer fortfarande många patienter som inte bokat tid vilket leder till trängsel och ökad väntetid. Har patienten ingen möjlighet att boka tid via 1177.se går det bra att ringa provtagningsenheterna mellan kl 8:00 och 10:00 för hjälp...

Analyser och provtagning

Open Athens - tillgång till databaser, artiklar och e-böcker

Publicerad:

Arbetar du på distans eller vill komma åt vetenskapliga artiklar, e-böcker och databaser utanför regionens nätverk? Då kan du ansöka om konto i OpenAthens: Ansök om konto i OpenAthens (Registrering för anställda i Region Halland och privata vårdgivare med vårdavtal Region Halland). Vill du ha stöd i informationssökning eller visning av bibliotekets databaser och resurser? Vi erbjuder stöd och handledning...

Analys av antikroppar mot Helicobacter pylori läggs ner

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2021-02-05 Den kliniska indikationen för serologisk analys av antikroppar mot Helicobacter pylori är svag. Påvisning av antikroppar ger ytterst lite information om vare sig aktualitet av infektionen eller om eventuell behandlingsindikation och måste ändå kompletteras med metoder för direktpåvisning av Helicobacter pylori. Analysen har därför utgått ur sortimentet och går därmed inte att beställa längre...

Analyser och provtagning

Nytt om vaccination mot covid-19

Publicerad:

Ny plan för vaccinationerna utifrån nuvarande prognos Astra Zenecas vaccin är godkänt för användning i Sverige sedan 29/1. De första doserna vaccin kommer preliminärt under vecka 6 eller vecka 7. Inom kort väntas besked från Folkhälsomyndigheten om hur Astra Zenecas vaccin bör användas i Sverige. Enligt EU:s läkemedelsmyndighet, saknas ännu tillräckligt med underlag för att dra säkra slutsatser om skyddseffekten...

Nya vårdriktlinjer kopplade till covid-19

Publicerad:

Antigentest – för personal i utbrottsituation Nu finns en ny vårdriktlinje om antigentest som gäller personal och som fastställdes den 29/1. Provtagning för personer som läggs in på sjukhus  Nu finns en ny vårdriktlinje som gäller provtagning av patienter som läggs in på sjukhus. Kortfattat så gäller PCR-provtagning för patienter med symtom på covid-19 och antigentest för patienter utan symtom...

Restsituation Metotab

Publicerad:

Det råder för närvarande en restsituation för Metotab (metotrexat) tabletter i alla tre styrkor (2,5 mg, 7,5 mg och 10 mg). Företaget har uppgett att restsituationen för 7,5 mg och 10 mg varar minst fram till 9 juli 2021, medan de inte längre avser att tillhandahålla Metotab 2,5 mg. För styrkorna 7,5 mg och 10 mg finns inga utbytbara generika...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Aktuellt om vaccinering mot covid-19

Publicerad:

Denna veckan har vi vaccinerat: 3 400 doser och totalt i och med vecka 4 har 10 700 fått doser. Enligt planeringen kommer vi nästa vecka 5, att vaccinera: 4 600 doser. Beskeden om kommande vaccinleveranser har varierat under veckan. Idag förväntas Astra Zenecas vaccin godkännas och inom kort ges besked om leveransförmåga för fortsatt planering. Det står klart att vi får färre...

Generell

Hälsoinformatiknytt nr 1 - 2021

Publicerad:

[caption id="attachment_18932" align="alignnone" width="600"] Fotot är taget i Halmstad 2021-01-29, nedanför sjukhuset.[/caption] Journaldokumentation uppdaterad om dokumentation av undersökningar och mätvärden Rutin Journal - Allmänt om patientjournalen är uppdaterad med kapitel “Dokumentation av undersökningar och mätvärden som ett led i medicinsk utredning” som syftar till att tydliggöra vem som ansvarar för att dokumentation av utförda undersökningar och mätvärden blir journalförda. I...

Generell IT-stöd i vården

Aktuellt om vaccineringen mot covid-19

Publicerad:

Nu pågår vaccinationen av personer i fas 1. När innevarande vecka är slut ska totalt 10.700 personer i fas 1 vaccinerats. Vecka 6 har alla personer som bor på äldreboende och velat vaccinera sig, blivit färdigvaccinerade med dos 1 och 2. Samtidigt har alla med kommunal hemsjukvård fått sin första dos och under vecka 9 ska de ha fått även...

Nytt material om användande av munskydd

Publicerad:

Patienter, besökare och personal inom vård och omsorg uppmanas nu bära munskydd, enligt tillfälligt utökad rekommendation. Nytt informationsmaterial finns här på Vårdgivarwebben.  Patienter, besökare och personal inom vård- och omsorg uppmanas att bära munskydd när man vistas i vård- och omsorgslokaler i Region Halland, för att minska risken för smittspridning av covid-19, enligt den tillfälligt utökade rekommendation som publicerades förra...

Generell

Borrelia serologi IgM och IgG

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2021-01-26 Från och med den 25 januari 2021 ersattes den tidigare ELISA- metoden för analys av IgM och IgG av borrelia med en CLIA- baserad metod (kemiluminiscens immunoassay). Enheten ändras från RE/mL till AU/mL.  IgG analysen är kvantitativ och de nya värdena för IgG är inte jämförbara med den tidigare metoden. Vid uppföljande provtagning måste det anges på remissen för samtest av proven. Värdena kan då jämföras av oss.

Analyser och provtagning

Möjlighet att lämna synpunkter på vårdriktlinjer – Hjälpmedelscentrum

Publicerad:

Nu har du som förskrivare möjlighet att komma med synpunkter på vårdriktlinjerna för inkontinens, nutrition och hjälpmedel. Du hittar alla vårdriktlinjer på vårdgivarwebben: Inkontinens, Nutrition, Hjälpmedel - välj respektive produktområde. Lämna dina synpunkter senast den 31/3 till en konsulent inom berört produktområde. Kontakt: Marina Olsson

Generell Hjälpmedel

Restsituation Synjardy

Publicerad:

Kombinationsläkemedlet Synjardy (empagliflozin + metformin) är i nuläget restnoterat i styrkorna 5 mg/1000 mg samt 12,5 mg/850 mg. För 12,5 mg/820 mg är i nuläget enbart förpackningsstorleken 180 tabletter berörd. Förpackningsstorleken 60 tabletter finns tillgänglig. För 5 mg/1000 mg kommer båda förpackningsstorlekarna att beröras. Restsituationen beräknas vara löst i mitten av februari. I nuläget finns fortfarande läkemedel tillgängligt på apotek...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Felaktig temperatur i Apotekets leverans av vaccin från Moderna

Publicerad:

Apoteket AB har levererat ut 2 100 doser av Modernas Covid-vaccin i en transportlösning med för låg frystemperatur till fem regioner, däribland Halland som fått 400 doser. Det finns inget som tyder på att det innebär någon hälsorisk för den som vaccinerats, däremot behöver det utredas om den första dosen måste tas om. Fem regioner: Gävleborg, Dalarna, Värmland, Halland och...

Generell

Uppdaterad rutin för munskydd

Publicerad:

Med anledning av den höga smittspridningen i Halland finns nu en ny tillfälligt utökad rekommendation, för att minska risk för smittspridning inom hälso- och sjukvård samt kommunal vård och omsorg inom Region Halland. Region Hallands hälso- och sjukvårdsdirektör har, i samråd med Smittskydd Halland och Vårdhygien, beslutat om tillfälliga åtgärder som komplement till befintliga vårdhygieniska riktlinjer. De nya rekommendationerna innebär...

Generell

Lägesrapport vaccination mot covid-19

Publicerad:

Till och med förra veckan hade knappt 3000 personer vaccinerats i Halland och denna vecka planeras drygt 4000 personer bli vaccinerade. Pfizer justerar planerade leveranser vilket kan komma att påverka planeringen framöver. Region Halland inleder vaccination av medarbetare Region Halland börjar i slutet av den här veckan att vaccinera medarbetargrupper i kritiska funktioner mot covid-19, det handlar om medarbetare som...

Generell

Lifecare - Gemensamma tidboken flyttad till Teams

Publicerad:

Nu är den Gemensamma tidboken i Lifecare flyttad från Google Drive till Teams. Därmed försvinner även de problem med åtkomst som uppkom i samband med nedstängningen av Google Drive. Den nya tidboken har samma utseende och funktionalitet som den gamla och används på samma sätt. Länk till den nya tidboken finns i Lifecare under avsnittet med länkar eller direkt via...

Generell IT-stöd i vården

Fortsatt screening för nya SARS-CoV-2 mutanter

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2021-01-19 Nya, muterade SARS-CoV-2 virusvarianter upptäcktes i Storbritannien och Sydafrika i slutet på 2020. Enstaka patienter med dessa varianter har upptäckts i Sverige (och många andra länder). För att ha kontroll på dessa varianter önskar FoHM fortsatt screening och typning av misstänkta fall. För att identifiera de proverna som kommer från patienter som har vistats...

Analyser och provtagning

Om Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Publicerad:

Nu finns utbildningar och informationsmaterial kring Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Sedan våren 2019 har Region Halland bedrivit ett utvecklingsarbete på området Våld i nära relationer. Nu går arbetet vidare. På Vårdgivarwebben, Våld i nära relationer finns det en beskrivning av vad våld i nära relationer inkluderat hedersrelaterat våld och förtryck handlar om. Under fliken Kunskap...

Generell

Uppgradering av VDI-miljön

Publicerad:

VDI-miljön har nu uppdaterats till Windows 10 för att motsvara Region Hallands klientmiljö.  ​Vår nya miljö har varit tillgänglig sedan den 18 december parallellt med den gamla Windows 7 miljön. Du loggar in på den nya miljön genom att välja VAS PROD W10. Från 1 Februari kommer vi att ta bort den gamla miljön och i samband med detta byta...

Generell IT-stöd i vården

Önska utbildningar inom nutrition, inkontinens och hjälpmedel

Publicerad:

Nu finns det möjlighet att önska utbildningar av Hjälpmedelscentrum inom nutrition, inkontinens och hjälpmedel utifrån upphandlat sortiment. Formuläret där du kan fylla i önskemål är öppet 15/1-15/2. Vi erbjuder er förskrivare/chefer att önska utbildningar som ni vill att vi på Hjälpmedelscentrum ska arrangera. Önskemålen ska vara relaterade till vårt sortiment. I år blir önskemålsformuläret och möjligheterna för att önska utbildningar...

Generell Hjälpmedel

VAS - Information inför ny VAS-version 44.1

Publicerad:

Ny VAS-version (44.1) kommer att driftsättas den 3/2 från kl. 22.30.   För denna leverans sker information endast via bifogad PP-presentation. Information VAS 44.1  (powerpoint) Frågor kring VAS 44.1 kan ställas till Viktor Carlefred via ärende i ServiceDesk​.​   Kontakt: Viktor Carlefred

Generell IT-stöd i vården

Covid-19: Vaccinationsplan och utbildning i vaccination

Publicerad:

Plan för vaccination i närtid Vi startade som planerat i liten skala under de två första veckorna för att justera rutinerna runt vaccineringen för att under denna vecka öka takten ordentligt för den första prioriterade gruppen. Det innebär att vi successivt vaccinerar personer som bor på äldreboende, personer med hemtjänst och de som bor tillsammans med den som har hemtjänst,...

Kostnadsfri sjukresa i samband med vaccination mot covid-19

Publicerad:

Personer med hemtjänst och personer med LSS-insatser ska få kostnadsfri sjukresa i samband med vaccination mot covid-19, det har Region Halland beslutat. Bakgrunden är att man vill underlätta för dem som har svårt att ta sig till en vårdcentral och ingen ska behöva avstå vaccineringen av ekonomiska skäl. Vaccinationen mot covid-19 är kostnadsfri. Därför erbjuder nu Region Halland personer med...

Generell

Hög provvolym för PCR-analys av SARS-CoV-2 leder till längre svarstider

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2021-01-09 De senaste veckorna har antalet prover som skickas till oss för analys av SARS-CoV-2 ökat enormt. Vi har bemött denna situation (och bristen på analysreagenser) med att sätta upp nya instrument och utvidga våra arbetstider. Trots detta kommer vi ha svårt att få ut provsvaren inom 24 timmar. Proverna svaras alltid ut så fort...

Analyser och provtagning

Uppdatering om vaccineringen mot covid-19

Publicerad:

Rutin för vaccination mot covid-19 Nu finns en första version av rutin för vaccination mot covid-19. Rutinen vänder sig till alla vaccinerande verksamheter och i den finns prioriteringsunderlag, vägledning för praktisk hantering av vaccinationen inklusive dokumentation, ordination, läkemedelshantering med mera. Mycket ändras snabbt när det gäller vaccinationen så var restriktiv med att skriva ut kopior och kontrollera regelbundet om en...

Generell

Uppdatering av diagnos- och åtgärdskoder i VAS

Publicerad:

Måndagen den 11/1 kl 17.00 uppdateras kodregister för diagnos- och åtgärdskoder i VAS till 2021-års koder. Ändringar finns att läsa på Socialstyrelsens hemsida, Ändringar i Socialstyrelsens klassifikationer 2021-års DRG-grupperare uppdateras inte samtidigt, det kommer att ske kring den 1/3. Tills den finns i VAS kan meddelande fås ” DRG-grupperare saknas + kod” vid diagnosregistrering med 2021-år koder.

IT-stöd i vården

Behandlingsalternativ vid restsituationer för menopausal hormonbehandling (MHT)

Publicerad:

Under en längre tid har flertalet läkemedel som används vid menopausal hormonbehandling (MHT, tidigare HRT) dragits med leveransproblem. Därför finns nu nedan sammanställt en översiktstabell för tillgänglighet av MHT, baserad på Tabell 8.1 som återfinns i kapitel Gynekologi, avsnitt Menopausal hormonbehandling (MHT) i Terapirekommendationer Halland. Läkemedelskommittén Halland kommer att försöka hålla denna tabell uppdaterad med tillgänglighet utifrån den information som...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Vaccinationsutbildningar covid-19

Publicerad:

Vaccineringen mot covid-19 i Halland startar den 27 december och kommer sedan att fortsätta att erbjudas under hela våren. Under de kommande veckorna kommer Region Halland att genomföra utbildning och utveckla samarbetet med kommunerna och samtidigt noggrant dra lärdomar av den pågående vaccinationen för att säkerställa att det fungerar så bra som möjligt när vi ökar vaccinationstakten. På detta sätt...

Status vaccination mot covid-19

Publicerad:

Vi startar vaccineringen mot covid-19 den 27 december och kommer att fortsätta erbjuda vaccinering under hela våren. Under de första veckorna kommer Region Halland att genomföra utbildning och utveckla vårt samarbete med kommunerna samt noggrant dra erfarenheter av den vaccinationsverksamhet vi bedriver för att säkerställa att vi har den optimalt uppsatt när vi ökar vaccinationsintensiteten, vilket vi räknar med att...

Generell

Lifecare – problem med åtkomst till Gemensamma tidboken

Publicerad:

Som en del i Region Hallands åtgärder mot cyberangrepp har åtkomsten till Google Drive stängts ner, se detaljerad information i nyheten "Åtgärder till följd av fortsatta cyberangrepp på halso- och sjukvårdssektorn" Det innebär att man får upp ett varningsmeddelande när man försöker öppna den Gemensamma tidboken i Lifecare. Fram till att dokumentet flyttats till en annan plats gäller nedan: Alla som jobbar...

Generell IT-stöd i vården

Användning av antigentester för påvisning av covid-19

Publicerad:

Antigentester finns nu tillgängliga för verksamheter i kommunal hälso- och sjukvård i Halland. Antigentester (s.k. snabbtester) kan användas som tillägg till PCR-tester vid symtomgivande covid-19 samt vid smittspårning. Testet kan göras klart hos patienten och svar erhålls inom 15-30 min. Särskilt i kommunal hälso- och sjukvård är det värdefullt med tidig diagnos för att snabbt kunna sätta in smittskyddsåtgärder vid...

Generell

Uppdaterad rutin: Screening samt smittspårning inom kommunal hälso- och sjukvård och omsorg

Publicerad:

Rutinen ”Screening samt smittspårning inom kommunal hälso- och sjukvård och omsorg” har uppdaterats med bland annat handläggning under jourtid då jul- och nyårshelgerna står för dörren. Beredskapsjourens uppdrag har förtydligats och utarbetats i samarbete mellan region och kommunrepresentanter. Länkar till smittskyddsblad och information till exponerade har lagts till, samt förtydligande av kommunal personals egenansvar. Jourtransporter på röda dagar via RGS...

Generell

Utökad användning av munskydd kompletteras

Publicerad:

Rutinen för användning av munskydd uppdaterades förra veckan och nu är ytterligare en komplettering gjord, som innebär att man också kan använda visir. I rutinen nämns bland annat att som en extra patientsäkerhetsåtgärd (s.k. source control) respektive för att skydda personalen rekommenderas att: Heltäckande visir och munskydd används av all personal vid allt patientnära arbete (<1m), oavsett om misstanke om...

Generell

Stilnoct 5 mg och 10 mg byter förpackningsstorlek

Publicerad:

Företaget Sanofi har meddelat om minskade förpackningsstorlekar för Stilnoct (zolpidem) tabletter. Detta beslutet har tagits i samråd med EMA (European Medicines Agency) för att minska riskerna för toleransutveckling och missbruk av zolpidem. Stilnoct 10 mg 30 st har utgått och ersatts av Stilnoct 10 mg 14 tabletter (varunummer 127907). Stilnoct 10 mg 10 st har utgått. Förpackningsstorleken kommer att ersättas...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Åtgärder till följd av fortsatta cyberangrepp mot hälso- och sjukvårdssektorn

Publicerad:

Trenden med en ökad hotbild mot hälso- och sjukvården utomlands och i Sverige fortsätter tyvärr. Fr o m måndag den 21 december eftermiddag, införs därför i Region Halland begränsningar till vissa av Googles tjänster, t ex Google Drive och Google Docs. Trenden med en ökad hotbild mot hälso- och sjukvården utomlands och i Sverige fortsätter tyvärr. Hälsoinformation är värdefullt och...

Florinef restnoterat

Publicerad:

Florinef (Fludrokortison) tablett 0,1 mg Mylan är restnoterad och beräknas vara åter tidigast i slutet av februari. Inga direkt motsvarande läkemedel finns godkända i Sverige. Den vanligaste indikationen för behandling med Florinef är otillräckligt kontrollerad elektrolytbalans vid Addisons sjukdom. Vårdenheterna som berörs  har kontaktats per mail av Läkemedelskommittén och rekommenderas att identifiera patienter som behandlas med Florinef enligt instuktioner för...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Hälsoinformatiknytt nr 11 - 2020

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner.   Patientkategorier att ange vid inskrivning i slutenvården Då patient skrivs in i slutenvård anges alltid en patientkategori, t ex patientkategori 10 som betyder att patient ska betala vårddygnsavgift. Denna...

Generell IT-stöd i vården

Beviplex forte fortsatt långvarigt restnoterat - berör även dospatienter

Publicerad:

Tablett Beviplex forte, som bland annat används som substitutionsbehandling av tiamin (vitamin B1), är återigen restnoterad och förväntas finnas tillgänglig tidigast i början av september 2020. Restsituationen gäller båda förpackningsstorlekarna (100 st respektive 250 st tabletter). Bristsituationen påverkar både patienter med dosdispensering och patienter som får läkemedlet förskrivet på recept.   Tiamin är den komponent i Beviplex forte som bedöms...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Kasta pinnen!

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2020-12-17 Provvolymen har ökat enormt de senaste veckorna. Mikrobiologen inför nya analysinstrument för att kunna ta hand om alla covidprover. För att kunna använda det nya provflödet krävs att provröret inte innehåller provtagningspinnen. Rent praktiskt betyder det att man efter provtagningen för ner pinnen i transportröret och snurrar runt pinnen i transportvätskan i 3-5 sekunder....

Analyser och provtagning

Utökad användning av munskydd

Publicerad:

Nu rekommenderas användning av munskydd för så kallad ”source control” vid all vård och omsorg där avstånd till patient inte kan hållas. All vård och omsorg kräver att personalen är frisk och att basala hygienrutiner tillämpas på ett korrekt sätt samt att fysiskt avstånd, så långt möjligt, upprätthålls. Som en extra patientsäkerhetsåtgärd för att minska risken att personal smittar patienter...

Generell

Tillfälliga ändringar för intyg till Försäkringskassan

Publicerad:

Från och med den 15 december ändras reglerna för intyg till Försäkringskassan tillfälligt. Det gäller intygen för vård av barn samt för sjukpenning. Försäkringskassan kommer kräva intyg först vid dag 22 vid sjukdom och vård av barn. De som har insjuknat mellan 1/11 och 14/12  måste fortfarande inkomma med sjukintyg dag 15, VAB-intyg dag 8. De nya reglerna gäller för de...

Generell

Ny metod för anti-CCP

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2020-12-08 Anti-CCP (Cykliskt-citrullinerade-peptidantikroppar av IgG-typ) Indikationen för analys av anti-CCP är Reumatoid artrit, vilken är en av de vanligaste systemiska autoimmuna sjukdomarna med prevalens 1-2%. Sjukdomen kännetecknas av kronisk inflammation i lederna, vilket kan leda till framskridande erosion och brosknedbrytning. Påvisandet av CCP-antikroppar är ett känsligt och specifikt test för Reumatoid artrit. Sensitiviteten är jämförbar...

Analyser och provtagning

Utbildning om nya riktlinjer för röntgenremittenter

Publicerad:

2018 kom en ny lag på strålsäkerhetsområdet som innebär att även andra professioner än läkare och tandläkare kan skriva röntgenremisser. Nu finns en webbutbildning om strålning och röntgentekniker.  Den nya lagen innebär också att patienter ska informeras om risker och fördelar med att genomgå en röntgenundersökning. Strålsäkerhetsmyndigheten ställer också krav på att remittenter ska ha tillgång till ett beslutsstöd för...

Generell IT-stöd i vården

Webcert - Uppgradering tisdagen den 8 december

Publicerad:

Uppgradering av Webcert till version 6.8 kommer att ske tisdagen den 8 december kl 19:00 - ca kl 23:00. Under uppgraderingen är Webcert inte tillgängligt. Releasen innehåller ny och förändrad funktionalitet. Ny funktionalitet: Läsvy-banner med information om att man tittar på ett intyg från annan vårdenhet inom samma vårdgivare än den man är inloggad på Ny behörighet för att skriva...

Generell IT-stöd i vården

Rätt pinne för rätt analys

Publicerad:

Tyvärr kan företagen inte leverera tillräckligt med provtagningsset för våra analyser. Därför är det viktigt att våra provtagningsset används smart. Vårt egenproducerade provtagningsset, där 50 st. provrör och provtagningspinnar ligger i en kartong (se bild 1), ska användas för PCR-analysen för SARS-CoV-2 (covid-19). Dessa provtagningsset fungerar inte för bakterieodling i och med att en del bakterier dör relativt snabbt i...

Analyser och provtagning

Restsituation perorala B12-preparat

Publicerad:

De perorala B12-tillskotten Betolvex och Betolvidon (cyanokobalamin) kommer att vara restnoterade under december månad. Betolvidon kan eventuellt vara tillbaka före nyår, medan Betolvex troligtvis återkommer först i februari. Som Läkemedelskommittén tidigare har informerat om har Behepan tabletter utgått från den svenska marknaden, och det finns därmed inga andra perorala B12-preparat att tillgå under tiden. Restsituationen berör främst de patienter som...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

FoU-dag 22 april 2021 - Save the date

Publicerad:

FoU-dagen torsdagen den 22 april 2021 kommer att streamas för att tillgängliggöra dagen för alla! I syfte att främja forskning, utveckling och utbildning i Region Halland arrangeras en FoU-dag. Under dagen presenteras aktuell forskning och utveckling utifrån de aktiviteter som pågår i regionen kopplat till temat för dagen. Årets tema: Förutsättningar för en god och nära vård skapas utifrån en...

Generell

Covid-19-fråga återinförs i Planeringsunderlaget Lifecare

Publicerad:

Utökat Planeringsunderlag infördes i samband med att Ny Anvisning och Samverkansrutin började gälla den 5 november. En första utvärdering av TG senior har identifierat ett fortsatt behov av en specifik covid-19-fråga, vilken nu återinförs från och med 2020-12-01. Besvaras frågan med ja utfaller ett gult spår. Här finns mer information om Trygg och effektiv utskrivning. Kontakt: Britta Engvall  

Generell IT-stöd i vården

Rekordstort intresse för vaccinering mot säsongsinfluensan hos de prioriterade grupperna.

Publicerad:

Intresset för influensavaccination i de prioriterade grupperna har varit rekordstort och vaccinationen har kunnat genomföras på ett tryggt sätt. I dagsläget är vaccindoserna på väg att ta slut, en vaccinbrist som är internationell. Planen var att erbjuda icke riskgrupper vaccination från den 1 december men detta är inte längre möjligt utifrån tillgången på vaccin. I nuläget är det därför viktigt...

Generell Läkemedel

Rättningar och uppdateringar i Journalia-AK

Publicerad:

Tisdag 24 november kommer Journalia-AK att uppdateras med rättningar av flera fel som uppmärksammats efter driftsättningen.   Uppgraderingen kommer att ske efter kl. 17 den 24/11 och påverkar inte arbetet för den som är inloggad i systemet. Uppdateringarna aktiveras i systemet nästa gång inloggning sker i Journalia-AK.   Gäller rättning av följande problem: Stängknappen fungerar inte i dialogen klara brev,...

IT-stöd i vården Läkemedel

Restsituation Lamotrigin dispergerbar tablett 50 mg och 100 mg

Publicerad:

Tidigare har Läkemedelskommittén meddelat om en restsituation för Lamotrigin Actavis 25 mg dispergerbar tablett. Denna situation är nu löst. Kvar finns dock en restsituation för Lamotrigin Actavis dispergerbar tablett 50 mg samt 100 mg. På grund av lamotrigins epilepsiindikation finns inga direkt utbytbara preparat finns tillgängliga i motsvarande styrka. Det finns dispergerbara tabletter tillgängliga från andra tillverkare, om förskrivaren bedömer...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Scanner till analysinstrument Afinion och HemoCue WBC DIFF

Publicerad:

Det finns nu en scanner upphandlad som tillbehör till analysinstrument Afinion AS100 och Afinion 2. Scannern passar även till analysinstrument HemoCue WBC DIFF. Med inkopplad scanner kan streckkod för personidentitet från t.ex. VAS-etikett enkelt anges i instrumentet. Det går även att scanna streckkod för kontrollnivå. Dokument med streckkoder till kontroller finns här. Anslut scannern till ett ledigt USB-uttag på instrumentet....

Analyser och provtagning

Ingen drop-in på röntgen fr.o.m. 23 nov

Publicerad:

Just nu har röntgenmottagningarna i Halland ingen möjlighet att ta emot patienter för röntgenundersökningar på drop-in. För att kunna säkerställa att avstånd hålls i väntrum måste mottagningarna veta hur många patienter som väntas komma på undersökning. Därför är drop-in stängd tills vidare. Röntgenmottagningarna bokar in patienter och skickar kallelser efter att remiss kommit in. Detta gäller tills vidare på alla...

Hälsoinformatiknytt nr 10 - 2020

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Uppdaterad tabell med värde Smitta kopplat till sökord Anmälan enligt lag När dokumentation görs i patientens journal om att en smittskyddsanmälan är gjord ska detta ske under sökord Anmälan enl...

Generell IT-stöd i vården

Vaccination mot covid-19

Publicerad:

Region Halland arbetar med att förbereda inför en kommande vaccination mot covid-19. Vi jobbar med att säkerställa distribution av vaccin, lagerhållning, ekonomi och planering för utförande. Eftersom så mycket är oklart arbetar vi med flera olika scenarier för att kunna anpassa vaccinationsarbetet i Halland till förutsättningarna i takt med att dessa blir klarare. Vi samarbetar också inom SKR med regioner...

Generell

Pascal 2.5 – Ny version driftsätts 22 november

Publicerad:

Söndagen den 22 november mellan klockan 20:00 och 23:00 sker en planerad uppdatering av Pascal. Under servicefönstret kan Pascal tillfälligt vara otillgänglig. Korta avbrott kan förekomma och inloggade användare kan bli utloggade och behöver då logga in igen. För mer information se Produktionssättning av Pascal 2.5   Nyheter De största förändringarna är att amnings- och graviditetsvarningar hämtas från Janusmed istället...

IT-stöd i vården Läkemedel

Pneumovax - viktig information om restsituation

Publicerad:

MSD meddelar att Pneumovax® (Pneumovax® 10x0,5 ml PFS 2 nål, vnr 466587) åter finns på lager och beräknar att doserna är tillgängliga för beställning på rekvisition i slutet av denna vecka. Dock är Pneumovax 1 st förfylld spruta 0,5 ml (vnr 373611) fortsatt restnoterad. Tills vidare begränsar tillverkaren beställningar för Pneumovax 10x0,5 ml (vnr 466587) till max 2 st förpackningar...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Röntgen Halland anpassar verksamheten på grund av covid-19-smitta hos medarbetare

Publicerad:

Då några av medarbetarna på Röntgenmottagningen i Kungsbacka konstaterats smittade av covid-19 anpassas nu verksamheten. Mammografiscreeningen på Röntgenmottagningen i Kungsbacka är tillfälligt pausad resten av veckan. Mammografiscreeningen pausas tillfälligt under resten av veckan på Röntgenmottagningen i Kungsbacka. Anledningen är att personalstyrkan minskats då några medarbetare konstaterats smittade då de testat positivt för Covid-19. De kvinnor som hade en bokad tid...

Restnotering sulfasalazin (Salazopyrin)- både enterotabletter och vanliga tabletter

Publicerad:

Salazopyrin EN enterotabletter 500 mg 300 st är för närvarande restnoterade, minst till slutet av december. Dock är nu Sulfasalazin Medac enterotabletter 500 mg 300 st åter tillbaka i lager för beställning (uppdaterat 2020-12-08). Även Salazopyrin tablett är restnoterad. Denna restnotering beräknas pågå minst till slutet av januari. Inga andra direkt utbytbara alternativ finns godkända i Sverige. Observera! Pfizer har förvarnat...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Läkarutbildningen förnyas 2021

Publicerad:

Under 2021 kommer det att ske ett antal sammanhängande förändringar i den svenska läkarutbildningen. Grundutbildningen kommer från hösten 2021 att förlängas från 5,5 år till 6 år för att anpassa oss till den europeiska standarden. Den 6-åriga grundutbildningen kommer att direkt leda till läkarlegitimation och Allmäntjänstgöring (AT) kommer att fasas ut. Istället kommer det att bli en gemensam bas inom...

Generell

Nationell punktmätning av patientens upplevelse av utskrivning från sjukhus

Publicerad:

Under november månad kommer regionerna och kommunerna i landet att genomföra en uppföljning av hur vård och omsorg fungerar för patienterna efter utskrivning från sjukhus.  I Halland kommer intervjuundersökningen ske under vecka 48. Varför görs intervjuundersökningen? 2018 fick Sverige en ny lagstiftning kring utskrivning från sjukhus. Syftet är att personer som behöver fortsatt vård och omsorg i hemmet ska få...

Generell

Mikrobiologen byter provtagningsrör för bakterieodling

Publicerad:

Nu införs flytande provtagningsmedium även för bakteriologiska odlingar. Dessa har använts för PCR-analyser sedan några år tillbaka. Från den 16 november önskar vi få proven i rör med flytande medium. Det innebär att svart provtagningspinne och nph-pinne med orange och blå kork utgår. De ersätts med Eswab rosa kork (480CE, websesam 22551) för sårodling, svalgodling, MRSA screening, ögon mm. Eswab...

Analyser och provtagning

VAS - Information via Teams inför ny VAS-version 43.0

Publicerad:

Ny VAS-version (43.0) kommer att driftsättas den 2/12 från klockan 22.30. Vi erbjuder två informationstillfällen.  Anmälan görs via länk, se nedan. Under visningen kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor till aktuella objektspecialister utifrån innehållet i leveransen. Torsdag 19 november, kl 15.00-15.15 Onsdag 25 november, kl 15.00-15.15   Information VAS 43.0 (pptx) Visningen sker vid egen dator via Teams....

Generell IT-stöd i vården

Ökat hot för riktade cyberangrepp mot hälso- och sjukvårdssektorn

Publicerad:

MSB går nu ut med varningar om risk för riktade ransomware-attacker mot hälso- och sjukvårdssektorn. Dessa sprids ofta via mejl innehållande skadlig kod via bifogade filer eller smittade länkar.  Ett angrepp av ransomware, kan innebära att hela eller delar av en verksamhets it-system med dess information blir krypterad och inte är tillgänglig för personalen. Därmed hoppas angriparna på att den...

Generell

Risk för felaktiga bedömningar av allergianalyser från Lund

Publicerad:

Allergianalyser som ej kan beställas i VAS skickas för analys till Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, KIT, i Lund. Svaren läggs efter att de kommit från Lund in i VAS av personal på Klinisk kemi i Halmstad. Originalsvaret från Lund scannas till e-arkivet. 201104 meddelade KIT att specifika IgE som de svarat ut mellan 201026 och 201102 felaktigt kan ha bedömts...

Analyser och provtagning

Uppdatering av rekommendationer gällande åtgärder för att förebygga smittspridning av covid-19 från personal till brukare och patienter

Publicerad:

Den viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning sker från personal till brukare/patienter är att personalen stannar hemma vid sjukdomssymtom och alltid följer de klädregler och basala hygienrutiner som finns. Som en extra åtgärd för att ytterligare skydda äldre brukare och patienter finns sedan tidigare en rekommendation om att tillägg av visir eller munskydd kan göras vid ansiktsnära vård (<1m) av...

Generell

VAS - Förändringar i samband med nytt röntgensystem Sectra i södra Halland

Publicerad:

Tisdag 10 november införs Sectra på Röntgen i Halmstad och Hylte. Information om driftstart samt övrig information från Röntgen Halland gällande driftstart hittar du i nyheten "Nytt bild- och journalhanteringssystem för Röntgen i Halmstad och Hylte".   Ändrad remisskod till Röntgen Halmstad Nuvarande remisskod rtglih ändras till rtghstd För de kliniker som nu har rtglih som förvald remissmottagare i röntgen...

Generell IT-stöd i vården

Skärpta råd gäller för Halland

Publicerad:

Från och med idag gäller skärpta råd för dig som bor i eller besöker Halland. Efter omfattande smittspridning i länet har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Hallands smittskyddsläkare och Länsstyrelsen Halland fattat beslut om att råden gäller från och med idag den 3 november fram till den 24 november. Alla i Halland uppmanas att ta sitt ansvar för att minska smittspridningen:...

Generell

Nytt bild- och journalhanteringssystem för Röntgen i Halmstad och Hylte 10/11

Publicerad:

Observera att: användare av Vue Motion inte påverkas av systembytet. användare av Sectra RIS/PACS för mammografi och Käk- och ansiktsröntgen inte påverkas av systembytet. När bytet är genomfört används samma bild- och journalhanteringssystem för röntgenundersökningar i hela regionen.​ Driftinformation 9-10 november Från och med måndag 9 november klockan 12.00 till och med tisdag 10 november är det enbart akut verksamhet samt postoperativ verksamhet på Röntgenmottagningen Halmstad....

Kod för att komma in i utprovningsrum på Hjälpmedelscentrum i Varberg

Publicerad:

För att öka tillgängligheten till våra utprovningsrum i Varberg har vi nu satt upp ett nyckelkodskåp utanför entrédörren till hmc Varberg. För att komma in, knappa in rätt kod och dörren öppnas. Koden hittar du i kalendern i outlook under respektive utprovningsrum. Om du bokat via vår kundtjänst får du koden av dem. Koden byts ut varje månad.  

Hjälpmedel

Glöm inte att anmäla er till fördjupad utbildning i Journalia-AK

Publicerad:

Fortbildningstillfällen för Journalia-AK finns att anmäla sig till i Kompetensportalen. Fortbildningen syftar till att ge ökad kompetens kring arbetsflöden och specifika funktioner i systemet samt att det kommer finnas möjlighet att ställa frågor.   Utbildningstillfällen v. 45       onsdag 4/11 kl.13.00-14.30                     fredag 6/11 kl.13.00-14.30 v. 46       tisdag 10/11 kl.10.30-12.00                     onsdag 11/11 kl.10.30-12.00   Onlineutbildningen finns även...

IT-stöd i vården Läkemedel

Terapinytt nr 3 2020

Publicerad:

Nu finns Terapinytt nr 3 tillgängligt digitalt på Läkemedelskommitténs sida. Här återfinns även tidigare nummer från 2018-2020. Från och med förra numret är Terapinytt enbart digitalt. Vill du stå med på maillistan för utskick, kontakta Läkemedelskommittén. I detta nummer av Terapinytt kan ni bland annat läsa om: Uppdaterad information för vaccination av influensa och pneumokocker Ny behandlingsrekommendation för rinosinuit Uppdateringar...

Läkemedel

Regionala åtgärder för att motverka smittspridning kan bli aktuellt även i Halland

Publicerad:

Vi ser nu en oroande ökning av antal smittade samt sjukhusvårdade i Halland. Av den anledningen har Regionala rådet sammankallats för möte imorgon för att diskutera eventuella kompletterande åtgärder till nuvarande råd och rekommendationer. Sidinnehåll Efter en tid med måttlig ökning som lagt sig på en platå under några veckor ser vi nu att vi i Halland, precis som i...

Generell

Restsituation kolkicin 500 µg

Publicerad:

Läkemedel innehållande kolkicin i styrkan 500 µg (Colrefuz, Colchimex samt parallellimporterade preparat med kolkicin) är restnoterade under en längre tid. Alla förpackningsstorlekar berörs. Colchimex meddelar i nuläget att restnoteringen kommer att vara minst till slutet av mars. För Colrefuz beräknas restnoteringen vara minst till 12 mars 2021, men mindre förpackningar (20 st) finns i nuläget (2020-12-15) tillgängliga med utländsk märkning....

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Nya rekommendationer för provtagning SARS-CoV-2

Publicerad:

Enligt nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten ska svalget inte utgöra den enda provtagningslokalen för PCR-prov för SARS-CoV-2 se Folkhälsomyndighetens hemsida. Enbart svalgprov har för låg känslighet. Nasofarynxprov rekommenderas i första hand. Om det inte går att ta nasofarynxprov får svalgprovtagningen kompletteras med provtagning från näsa och saliv. Se analysförteckningen.   Vid frågor kontakta: Arne Kötz Verksamhetschef Klinisk mikrobiologi och vårdhygien

Analyser och provtagning

NCS Läkemedelsmodul, ny version 21/10

Publicerad:

  Den 21 oktober från kl. 22:30 påbörjas uppdatering av NCS Läkemedel till version 5.11.6.  Uppdateringen kräver ett driftstopp och NCS kan inte nås från kl. 22:30 till cirka kl. 00:00. Leveransen innehåller systemunderhåll utan större förändringar för verksamheten samt felrättningar. De sker viss förändring kring: Läkemedel med förmånsbegränsning Subvention enligt Smittskyddslagen   För mer information, se Leveransbesked NCS Läkemedelsmodul...

IT-stöd i vården Läkemedel

Viktig information inför influensakampanjen

Publicerad:

På grund av pandemin kommer influensavaccinationen behöva genomföras på annat sätt än vanligt för att säkerställa att den inte leder till ökad smittspridning av covid-19. På vårdgivarwebb Halland uppdaterar vi löpande med ny information om årets influensavaccination. Gå in ofta för att uppdatera dig. På vårdgivarwebb Halland har vi samlat det du behöver veta inför årets influensakampanj. Där kan du...

Generell

Utbildning för ordinationsrätt för influensa- och pneumokockvaccin för allmänsjuksköterskor

Publicerad:

Det är just i år extra viktigt att vi ger hallänningarna möjlighet att vaccinera sig på ett enkelt och tryggt vis. Vi måste alla anstränga oss för att nå en hög vaccinationstäckning för att skydda de mest utsatta i samhället. Region Halland har nu ordnat ytterligare ett tillfälle för utbildningen som ger möjlighet till ordinationsrätt för influensa- och pneumokockvaccin för...

Generell

Självprovtagning covid-19 (PCR) – uppdaterad rutin och stöd till barn

Publicerad:

Nu är rutinen för provtagning covid-19 (PCR) uppdaterad med bland annat att barn kommer erbjudas möjlighet till stöd vid självprovtagningen. Från nästa vecka kommer nyanställd vårdpersonal finnas på plats på en provtagningsplats per kommun som har uppgift att erbjuda möjlighet till stöd vid självprovtagning av barn. Detta är en utökad service till barn, unga och föräldrar. Smittskydd Halland rekommenderar föräldrar till...

Generell

Förtydligande kring hanteringen av antikroppstester

Publicerad:

Gäller alla verksamheter som har provtagning samt vårdpersonal som vill ta antikroppstest Region Halland har öppnat möjligheten för alla från 18 år att boka tid för antikroppstest covid-19. Det har kommit igång bra och det finns tider att boka via 1177.se till vårdcentraler och de fyra provtagningsenheterna på sjukhus. (Klinisk kemi). Provtagning kan också ske i samband med annan provtagning...

Generell

Hälsoinformatiknytt nr 9 - 2020

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.   Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Journaldokumentation studerande - Ny rutin Ny rutin är framtagen, som tydliggör vilka möjligheter studerande har att dokumentera i journal. Eftersom studenter inte är anställda av Region Halland har de...

Generell IT-stöd i vården

Ny upphandling för patientnära analyser

Publicerad:

​Region Halland har upphandlat produkter för patientnära analys. Nedan listas ett utdrag av de upphandlade produkterna. För lista över alla upphandlade produkter, se här eller i Avtalskatalogen, sök avtal ”Patientnära analystester”. De produkterna i upphandlingen kommer att levereras efterhand som lagret av befintliga produkter tar slut. Strep A Analyz Strep A Blue Line Test är det nya upphandlade testet för...

Analyser och provtagning

Behepan injektionsvätska försvinner

Publicerad:

Vi har tidigare skrivit om att Behepan (hydroxokobalamin) tabletter utgår från den svenska marknaden. Nu har Pfizer även meddelat att Behepan injektionsvätska kommer att försvinna. I skrivande stund har några apotek kvar förpackningar av Behepan injektionsvätska. Framöver hänvisas förskrivare till det enda tillgängliga utbytbara alternativet: Hydroxocobalamin Alternova. Läkemedelskommittén Halland 2020-10-15.

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Information till VAS-användare drabbade av strömavbrottet

Publicerad:

Information till VAS-användare i de verksamheter som drabbades av strömavbrottet som skedde i södra Halland idag, måndag fm 12/10. Gäller VAS- användare vars dator pga strömavbrottet stängdes av under pågående journaldokumentation. Det kan finnas risk att den information som skapades i nära anslutning till strömavbrottet och som ej sparats kan ha förlorats. I samråd med Region Hallands samordnade chefläkare, Anders...

Papaverin tabletter försvinner

Publicerad:

Tillverkaren har meddelat att Papaverin Meda 40 mg försvinner från den svenska marknaden med kort varsel. Informationen som har nått Läkemedelskommittén är att lagret av Papaverin redan har tagit slut. Det finns inga andra förpackningar eller styrkor av papaverin godkända i Sverige. Företaget själva hänvisar istället till: Egazil depottablett (hyoscyamin). Observera att Egazil har betydande antikolinerga effekter vilket kan påverka...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Ta del av influensautbildning på Vårdgivarwebb Halland

Publicerad:

Missade du utbildningen om årets influensasäsong? På Vårdgivarwebb Halland har du möjlighet att ta del av den i efterhand. I utbildningen ges en aktuell lägesbild kopplat till pandemin, framgångsfaktorer för ökad vaccinationstäckning och praktiskt genomförande av vaccinationen. Årets influensautbildning präglas så klart av pandemin vi lever i och som vi måste förhålla oss till. Det är viktigt att nå så...

Generell

Uppdaterad riktlinje Smittspårning covid-19 utifrån Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer

Publicerad:

De nya rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten innebär att den som bor med någon som konstaterats vara smittad av covid-19 ska betraktas som misstänkt sjukdomsfall, och omfattas av särskilda förhållningsregler. Det betyder att vuxna och ungdomar från gymnasieåldern ska stanna hemma, som regel i sju dagar, och även rekommenderas provtagning dag fem. De som berörs av detta får information från smittspåraren/läkaren som...

Generell

Uppdaterad riktlinje om smittspårning covid-19 på gång

Publicerad:

Smittskydd Halland arbetar med att uppdatera riktlinjen Smittspårning covid-19 utifrån de nya rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten om hemisolering för den som bor med en person med konstaterad covid-19. Den uppdaterade riktlinjen väntas vara klar och börja gälla i mitten av nästa vecka. Eftersom allmänheten har kännedom om de nya rekommendationerna är det rimligt att redan nu tillämpa dessa, det vill säga...

Generell

VAS - Fler förändringar relaterade till röntgensystemet Sectra

Publicerad:

Röntgensystemet Sectra är sedan den 22 september infört på röntgenmottagningarna i norra Halland samt Capio Movement. Information om förändringar i VAS i samband med driftsättningen finns här. Nu kommer fler ändringar i VAS Sectra kan skicka olika statusmeddelanden till VAS. Nedan beskrivs de meddelanden som går över och visas i VAS, se även bifogad fil. Förändringarna gäller för remisser som...

Aurorix 300 mg försvinner

Publicerad:

Mylan har meddelat att Aurorix (moklobemid) 300 mg 60 tabletter utgår från den svenska marknaden. Nuvarande lager i Sverige beräknas ta slut i november 2020. Aurorix 150 mg finns fortsatt kvar på marknaden.   Läkemedelskommittén Halland 2020-09-30

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Rutin klar för antikroppstestning covid-19

Publicerad:

Från 1 oktober kommer Region Halland erbjuda invånare som fyllt 18 år och är friska sedan minst 2 veckor möjlighet till antikroppstestning covid-19. I samband med det blir det samma rutin och tillvägagångsätt för såväl personal som invånare. Ny rutin: Antikroppstest (serologi) för SARS-CoV-2 (covid-19) Den nya rutinen ersätter samtliga nuvarande rutiner kring antikroppstestning. Antikroppstestning är ett valfritt erbjudande från Region...

Generell

Kostnadsfritt influensavaccin till 65+ och medicinska riskgrupper

Publicerad:

Regionfullmäktige i Halland kommer att fatta beslut om att alla invånare i Halland över 65 år och de som tillhör medicinska riskgrupper ska få kostnadsfri vaccination mot säsongsinfluensan, detta gäller under 2020/2021. För övriga kostar vaccinationen 280 kr. För att kunna genomföra en trygg och säker vaccinering utan risk för trängsel och smittspridning behöver riskgrupper och andra invånare boka tid...

Generell

VAS - Gamla provsvar kan visas i JO12 efter uppgraderingen 30 september

Publicerad:

I morgon onsdag den 30 september från kl 22.30 driftsätts VAS 42. Information om leveransens innehåll hittar du under VAS-versioner​. I den nya versionen finns en utveckling som gör att ännu ej besvarade delsvar från Klinisk kemi visas utan ordet "Pågår" i JO12 - Att göra. Se även bifogad fil. En konsekvens av ovan utveckling är att äldre osignerade delsvar...

IT-stöd i vården

Journalia-AK - Åtgärdat! Problem med saknad eller felaktig patientdata

Publicerad:

  Viss patientinformation har saknats eller varit felaktig efter överföringen av patientdata från Auricula till Journalia-AK – detta är nu åtgärdat!   Då RH valde att hämta in all data från Auricula till Journalia-AK istället för att låta systemet vara tomt vid driftstarten medförde detta att det blev vissa felaktigheter. Främst gällde det patienter som hanterats av flera olika enheter...

Generell IT-stöd i vården Läkemedel

Slutspurt i uppgraderingen av SITHS-kort

Publicerad:

Vi går nu in i slutförandet med uppgraderingen av SITHS-korten. Det är därför önskvärt att så många som möjligt har uppgraderat sitt SITHS-kort senast den 30 september. Varför behöver jag uppgradera mitt SITHS-kort? Redan idag krävs ett uppgraderat SITHS-kort för att ett fåtal olika funktioner ska fungera och det kan när som helst dyka upp ytterligare som ställer detta krav....

Generell

Ny rutin för smittspårning covid-19 klar

Publicerad:

Riktlinjen gäller för alla verksamheter inom hälso- och sjukvården i Region Halland, undantaget smittspårning inom kommunal vård och omsorg för äldre vars nuvarande rutin fortfarande gäller. Den kommer inom kort att uppdateras med punkter som rör smittspårningssituationer som gäller ordinärt boende (hemsjukvård/hemtjänst). Den smittspårningsenhet som nyligen startade på Pandemimottagningen utför mer omfattande smittspårningar och stödjer i frågor om smittspårning. Behandlande...

Generell

Nya avtal på inkontinensprodukter och distribution

Publicerad:

Nya avtal börjar gälla 2020-10-01 till 2024-09-30. - Produkter för blåsa och tarm (absorberande och katetrar) Avtalet avser produkter för blåsa och tarm till personer med enskild leverans, gruppleverans och personlig gruppleverans för successiva avrop till Region Halland samt Falkenberg, Halmstad, Hylte, Kungsbacka, Laholm samt Varbergs kommuner. Här ingår inkontinenshjälpmedel som i Halland kan förskrivas till patient efter utredning. -...

Hjälpmedel

VAS-förändringar i samband med nytt röntgensystem Sectra

Publicerad:

Den 22 september införs nytt röntgensystem Sectra i norra Halland; röntgen Kungsbacka, Varberg och Falkenberg samt på röntgen Movement. I samband med detta sker nedanstående förändringar i VAS. Fler prioritetskoder För närvarande finns två prioritetskoder valbara i VAS röntgenremiss; Akut och Elekt. Fr o m 22/9 aktiveras ytterligare fyra prioriteringsalternativ. 1dygn   -  Inom 1 dygn 3dygn  -  Inom 3 dygn...

Nytt bild- och journalhanteringssystem för Röntgen Halland 22 september

Publicerad:

Observera: Användare av Vue Motion påverkas inte av systembytet. Användare av Sectra RIS/PACS för mammografi och Käk- och ansiktsröntgen påverkas inte av systembytet. Driftinformation 21-22 september Från och med måndag 21 september kl. 13:00 till och med tisdag 22 september enbart akut verksamhet samt postoperativ verksamhet. Röntgenmottagningen Falkenberg håller helt stängt den 22 september. Inför driftstarten den 22 september planeras...

Hallandskatalogens nyhetsbrev nr 13

Publicerad:

Här kommer periodens nyhetsbrev från Hallandskatalogens förvaltning. Återkoppla gärna med synpunkter och förslag till kommande nyhetsbrev via HAK-ansvarig i din förvaltning.   Hallandskatalogens nyhetsbrev nr 13, 2020 (pdf)  

Hallandskatalogen

Auricula stängs 16/9 kl 16.30 – Journalia-AK driftsätts 21/9

Publicerad:

  Journalia-AK kommer ersätta Auricula ordinationsstöd för hantering och dosering av antikoagulantiabehandling i Region Halland. Användningen av Journalia-AK är avsedd för de användare som idag arbetar aktivt i Auricula ordinationsstöd med hantering och dosering av antikoagulantiabehandling. De användare som i dagsläget använder sig av läsfunktionen för Auricula via formulär AUR i VAS kommer istället att behöva logga in i Journalia-AK...

Generell IT-stöd i vården Läkemedel

Transferrinreceptor - korrigerat referensintervall

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 16 september 2020 Referensintervallet för P-Transferrinreceptor förändras vuxna (men är oförändrat för barn). Efter förändringen ser det ut såhär:   P-Transferrinreceptor Kvinnor: 1,8 - 4,6 mg/L Män: 1,8 - 4,7 mg/L   Vid frågor kontakta: Specialistläkare Hilda Hallander Hilda.Hallander@regionhalland.se Tfn 035-13 45 94

Analyser och provtagning

Webcert - Uppgradering 15 september

Publicerad:

​Uppgradering av Webcert till 6.7 kommer att ske tisdagen den 15 september kl. 19.00-23.00. Under uppgraderingen är Webcert inte tillgängligt. Releasen innehåller förändrad funktionalitet och felrättningar, bl.a: Ändringar i behörighetsmodellen vilket gör att vårdadministratörer får behörighet att hantera intyg på andra vårdenheter Tydliggörande av vad som är ett ifyllnadsstöd för ifyllnad av intyg I övrigt se bifogad länk till Ineras...

IT-stöd i vården

Uppdatering Restsituation fluoxetin lösliga tabletter

Publicerad:

Tidigare har vi meddelat att lösliga tabletter Fluoxetin 10 mg och 20 mg beräknas vara restnoterade till mars 2021. Uppdatering 2021-04-26: Nu finns lösliga tabletter fluoxetin  20 mg att tillgå. Dock är fluoxetin 10 mg restnoterade och beräknas åter tidigast 4 maj. Fluoxetin 20 mg (oavsett tillverkare) är delbar i två lika stora delar och kan förskrivas med doseringen ½...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Hälsoinformatiknytt nr 8 - 2020

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. SIP-Samordnad individuell planering, Gemensam dokumentation och registrering - Rutin uppdaterad Nu finns en ny uppdaterad rutin för "SIP – Samordnad individuell vårdplan - Gemensam dokumentation och registrering”, där ett förtydligande...

IT-stöd i vården

Anders Åkvist blir ny chefsläkare

Publicerad:

Den 1 november börjar Anders Åkvist som regional chefläkare i Region Halland. Anders Åkvist arbetar idag som chefläkare för Närsjukvården Halland. Anders Åkvist har en bakgrund som specialistläkare i allmänmedicin och har förutom sin nuvarande roll på Närsjukvården varit medicinskt ledningsansvarig på Vårdcentralen Hertig Knut samt varit engagerad inom Hallands Läkarförening. - Anders Åkvist har en gedigen erfarenhet och bidrar...

Generell

Smittspårning - Pandemimottagningens smittspårningsenhet

Publicerad:

Utifrån Folkhälsomyndighetens vägledning för smittspårning har Region Halland organiserat en smittspårningsenhet på Pandemimottagningen där smittspårningar för hela regionen kommer hanteras. Eftersom vi nu befinner oss i en annan fas i pandemin, med lägre allmän spridning, men med risk för lokala utbrott och klustersmitta är intensiv smittspårning ett bra instrument för att få koll på, och tidigt stoppa, eventuella lokala utbrott...

Generell

Start av självprovtagning för barn 6-15 år

Publicerad:

Halland kan nu möta Folkhälsomyndighetens rekommendation om att erbjuda provtagning av pågående covid-19-infektion även för barn med lindriga symtom från 6 år och uppåt. Starten sker torsdagen den 10 september. Barn som har lindriga symtom och är 0-5 år behöver inte provtas utan ska bara stanna hemma om de blir sjuka eller förkylda. De kan gå tillbaka till förskolan när...

Generell

Ordination av midazolam palliativt återgår till styrkan 5 mg/ml

Publicerad:

Samtliga ordinationer med midazolam till palliativa patienter SKA nu åter göras med styrkan 5 mg/ml då det är den produkten som åter lagerhålls i de kommunala akutförråden. Använd gärna den favorit som finns i NCS. Efter en längre tids restsituationer på midazolam i styrkan 5 mg/ml har situationen nu stabiliserats. Det gör att den tillfälliga lösning där de kommunala akutförråden...

Läkemedel

Restsituation Euthyrox tabletter

Publicerad:

Tillverkaren meddelar att alla styrkor av Euthyrox (levotyroxin) tabletter (25 mg, 50 mg och 100 mg) kommer att vara restnoterade minst till v 42 (mitten av oktober). Det finns inga direkt utbytbara läkemedel, vilket innebär att utbyte inte kommer att ske automatiskt på apoteken. Levaxin tabletter, som också innehåller levotyroxin, finns tillgängligt i de för Euthyrox restnoterade styrkorna. Dock är...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation Lamotrigin Actavis 25 mg dispergerbara tabletter

Publicerad:

Tillverkaren har meddelat att Lamotrigin Actavis 25 mg dispergerbar tablett kommer att vara restnoterade minst till sista oktober. Inga utbytbara preparat finns tillgängliga i motsvarande styrka. För patienter som efter bedömning kan tolerera byte till vanlig tablett finns Lamotrigin Actavis 25 mg tillgänglig. Det finns även dispergerbara tabletter tillgängliga från andra tillverkare, om förskrivaren bedömer att patienten tolererar byte mellan...

Restnoterade läkemedel

Uppdaterad restinformation för Emerade samt information om problem vid aktivering

Publicerad:

Tillverkaren Medeca Pharma AB har tillsammans med Läkemedelsverket gått ut med uppdaterad information angående problem vid aktiveringen av Emerade adrenalinpennor. Ursprungligen meddelade företaget att det konstruktionsfel som försvårade aktiveringsprocessen berörde < 1% av adrenalinpennorna som för närvarande finns tillgängliga. Ny information gör istället gällande att konstruktionsfelet har setts för ungefär 13 % av pennorna. På grund av risk för restsituation,...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Provtagning för unga

Publicerad:

Sänkt åldersgräns för självprovtagning till 16 år Nu sänker Region Halland åldersgränsen för självprovtagning. Det betyder att alla som fyllt 16 år som har symtom på covid-19 kan logga in på 1177.se och boka tid till självprovtagning för covid-19. Detta är möjligt från och med idag, torsdag den 3 september. Den tidigare åldersgränsen var 18 år. För att kunna logga...

Generell

VAS - Skypeinformation om ny VAS-version 42.1

Publicerad:

Ny VAS-version (42.1) kommer att driftsättas den 30/9 från kl. 22.30. Vi erbjuder två informationstillfällen. Anmälan görs via länk, se nedan. Under visningen kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor till aktuella objektspecialister utifrån innehållet i leveransen. Torsdag 17 september, kl 15.00-15.15 Torsdag 24 september, kl 15.00-15.15   Information VAS 42.1-1.pptx   Visningen/demon sker vid egen dator via Skype....

Maria blir ny smittskyddsläkare i Halland

Publicerad:

Den 1 september får Halland en ny smittskyddsläkare, hon heter Maria Ryberg-Mo och tar över efter Maria Löfgren som jobbat som smittskyddsläkare under coronapandemin. Det är en intensiv tid för smittskyddenheter i hela landet och så även i Halland. – Det känns jättebra, spännande och utmanande! Det är en helt ny värld och annorlunda än det jag har gjort tidigare,...

Generell

Restsituation Fluoxetin Ratiopharm lösliga tabletter

Publicerad:

OBS! Uppdaterad nyhet finns publicerad 2020-09-11 Lösliga tabletter Fluoxetin Ratiopharm 10 mg och 20 mg beräknas vara restnoterade till mars 2021. För 20 mg finns utbytbara läkemedel som alternativ, vilket innebär att utbyte kan ske på apotek utan att receptet behöver ändras. För 10 mg saknas utbytbara alternativ. Däremot är de utbytbara alternativen för styrkan 20 mg delbara i två...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restnotering för Minirin och Octostim nässpray/näsdroppar

Publicerad:

Sedan juli 2020 är följande läkemedel innehållande desmopressin restnoterade: Minirin nässpray 0,1 mg/ml Octostim nässpray 150 µg/dos Minirin näsdroppar 0,1 mg/ml   Minirin nässpray 0,025 mg/ml fortsatt är tillgänglig. Restsituationen för Minirin nässpray 0,1 mg/ml beräknas preliminärt pågå till 2023. Företaget har meddelat att Minirin näsdroppar och Octostim nässpray inte kommer att komma tillbaka.   De registrerade indikationerna för Minirin näsdroppar...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Smittspårning covid-19 i Halland

Publicerad:

Folkhälsomyndigheten har nyligen publicerat vägledning för smittspårning covid-19. I denna beskrivs hur smittspårningen kring covid-19 bör utföras, vilka miljöer och situationer där smittspridning bedöms kunna ske och få stora konsekvenser. Med denna vägledning som grund pågår arbete i Region Halland med att organisera en central smittspårningsenhet för covid-19 vid pandemimottagningen. Enheten kommer bemannas av vårdpersonal som kommer utföra mer omfattande...

Generell

Csv-Absorptionskurva - ändrad svarsrutin

Publicerad:

Förändring från och med 1 september 2020 Csv-Absorptionskurva - ändrad svarsrutin Laboratoriet kommer att inkludera tolkningskommentarer till analysen Csv-Absorptionskurva. En typisk kommentar kan t.ex. se ut så här: ”Bilirubin ej påsvisbart. Oxyhemoglobin ej påvisbart. Ej förenligt med subaraknoidalblödning. Detta gäller vid prover tagna mellan tolv timmar och två veckor efter symptomdebut. Risken för falskt negativa resultat finns med prover som...

Analyser och provtagning

Provtagna i Halland inte drabbade av felaktiga provsvar i covid-19-tester

Publicerad:

Två svenska laboratorier har upptäckt brister i ett så kallat test-kit som använts för att visa om man har en pågående covid-19-infektion. Felet har lett till att ca 3 700 personer provtagna med självprovtagning i nio svenska regioner har fått sannolikt falska positiva svar. Felet berör inte personer som genomfört självprovtagning i Halland. De två laboratorierna har utrett bristerna och...

Generell

Covid-19: Läget i Halland och om utökad antikroppstestning

Publicerad:

Sommaren har utifrån antalet sjukhus- och IVA-vårdade fall varit lugn, belastningen har varit lägre än förväntat. Avseende antalet påvisade fall med covid-19 så har viss variation setts under sommarmånaderna. I slutet av juni månad sågs en topp i antalet fall i samband med att den bredare testningen startade. Därefter sågs en successiv nedgång i antalet fall och under juli månad...

Generell

Restsituation Isoptin Retard 120 mg

Publicerad:

Isoptin Retard (verapamil) depottablett 120 mg är restnoterad till minst mitten av september. Det finns inga utbytbara alternativ tillgängliga. Isoptin Retard finns däremot tillgängligt i styrkorna 180 mg och 240 mg. Depottablett 240 mg har en brytskåra, men denna är endast till för att underlätta sväljandet och det går därmed inte att garantera att det är lika mycket aktiv substans...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Fenemal tabletter 15 mg och 50 mg utgår

Publicerad:

OBS! Se uppdaterad information om förskrivning av extemporevara från APL: Fenobarbital APL istället för Fenemal Meda. Tillverkaren Mylan har meddelat att de kommer att upphöra att tillhandahålla Fenemal (fenobarbital) tabletter i styrkorna 15 mg och 50 mg under hösten 2020. Berörda vårdenheter med patienter som har förskrivits Fenemal under det senaste året har kontaktats av Läkemedelskommittén med instruktioner för att...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Pindolol tablett 5 mg och 10 mg utgår

Publicerad:

Företaget Mylan har meddelat att de har upphört att tillhandahålla den icke-selektiva betablockeraren Pindolol i styrkorna 5 mg och 10 mg. Inga utbytbara alternativ finns längre tillgängliga på den svenska marknaden, men däremot kommer tablett Pindolol Mylan 15 mg att finnas kvar. Denna tablett kan delas, men det är inte säkert att delarna innehåller likamstor mängd aktiv substans. För det...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Har du uppgraderat ditt SITHS-kort?

Publicerad:

Arbetet med att uppgradera SITHS-korten för personal fortsätter. Erfarenheten hittills är att det varit väldigt få problem med uppgraderingen, det har gått bra för i stort sett samtliga användare. Fram tills idag har ca 2/3 av korten blivit uppgraderade och det återstår därmed ca 3000 som måste uppgraderas omgående. Påminnelsemail har skickats ut till berörda. De som ska byta ut...

Kontrollprotokoll för U-Testremsa Mulitstix 7

Publicerad:

På grund av nya lotnummer av kontroll MAS UA DipTube (Websesam art.nr. 55058), till instrument Clinitek Status+ och urinsticka Multistix 7, har godkänt intervall (åsatt värde) för ketoner på kontroll 2 breddats.   Ny version av kontrollprotokollet finns för utskrift på Klinisk kemi Hallands webbplats: https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/laboratoriemedicin/klinisk-kemi/protokoll-for-internkontroll/ Välj protokoll ”U-Testremsa Multistix 7 Clinitek Status”       Vid frågor kontakta: Spec.BMA/Instruktör...

Analyser och provtagning

Östradiol och Progesteron - korrigerade referensintervall

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 19 augusti 2020 Referensintervallen för S-Östradiol och S-Progesteron förändras för menstruerande och gravida kvinnor (men är oförändrade för män och postmenopausala kvinnor). De nya referensintervallen ser ut på följande sätt: S-Östradiol Kvinnor ≥18 år: Follikelfas: 115 - 330 pmol/L Ovulationsfas: 220 - 1960 pmol/L Lutealfas: 220 - 855 pmol/L Gravida kvinnor: Trimester 1: 565 - 11900  pmol/L Trimester 2: 5730 -...

Analyser och provtagning

Furix och Impugan fortsatt restnoterade under delar av augusti månad

Publicerad:

Beräknat slutdatum för restsituationen för Furix 20 mg är nu satt till mitten av augusti och för Impugan 20 mg till slutet av augusti. Som en naturlig följd restar även vissa förpackningar furosemid på 40 mg, samt Impugan 500 mg. I skrivande stund finns Furosemid/Furix 40 mg 100 tabletter tillgängligt på apotek i Halland, samt Furix 500 mg. Som alternativ...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Covid-19: Aktuellt läge i Halland och planering framåt

Publicerad:

Information från Region Halland/Smittskydd Halland I Halland ser vi sedan någon månad tillbaka en successiv nedgång av antalet påvisade fall av covid-19 och också antalet som provtas. Parallellt med nedgången i fall har även behovet av sjukhusvård och IVA-vård gått ned och lagt sig på en nivå med ett fåtal sjukhusvårdade fall. Vi kan se att den bredare provtagningen inneburit...

Generell

Fortsatt hantering gällande visir

Publicerad:

De visir som används i våra och kommunens vård- och omsorgsverksamheter har varit föremål för hantering samt diskussion inom organisationen och i media, under de senaste två veckorna. Här kommer därför en kort lägesbeskrivning och ett förtydligande. Det visir som först användes godkändes inte av Arbetsmiljöverket och i väntan på att visiren testades för godkännande, beställdes en annan typ av...

Generell

Antikroppstestning – startar med prioriterade personalgrupper inom vård och omsorg i Halland

Publicerad:

Region Halland utökar nu antikroppstestningen för att erbjuda provtagning till prioriterade grupper bland vård- och omsorgspersonal i Halland. Införandet sker successivt. Inom hälso- sjukvården i Region Halland har antikroppstestningen redan påbörjats. Provtagningen utförs inom egen verksamhet av egen personal. Medarbetaren kan efter två dygn logga in på 1177.se och läsa sitt provsvar i journalen. Inom kort kommer antikroppstestningen påbörjas även...

Generell

Beställning av nya visir

Publicerad:

Eftersom de CE-märkta visir som använts saknar godkännande från Arbetsmiljöverket (AMV) för arbete med covid-19, pågår ett byte till annat visir. Detta gäller både kommunal vård- och omsorg och regional hälso- och sjukvård. Arbetet med bytet pågår sedan den 7 juli. När det gäller funktion och säkerhet har de tidigare använda visiren fungerat väl. De är under handläggning för godkännande...

Generell

Betnovat kräm 30 g utgår – ingår i sjuksköterskors förskrivningsrätt

Publicerad:

Betnovat (betametason) kräm 0,1 % 30 g har varit slut från leverantören under det senaste året. Nu har tillverkaren meddelat att de kommer sluta att tillhandahålla produkten, och att den därför inte kommer att komma tillbaka på den svenska marknaden. Betnovat kräm 100 g kommer fortsatt att vara tillgängligt. Observera dock att inom ramen för sjuksköterskors förskrivningsrätt ingår enbart förpackningen...

Restnoterade läkemedel

Användning av visir – beställning av nya

Publicerad:

Information från Region Halland/Smittskydd Halland (8/7) På grund av en formalitet kring klassning av visir kommer de befintliga visir som används inom vård- och omsorgsverksamheterna i Halland att ersättas. Det gäller alltså både inom kommunal vård- och omsorg, i regionens hälso- och sjukvård och några privata vårdgivare. Anledningen är att de befintliga visiren inte (ännu) är formellt godkända av Arbetsmiljöverket...

Generell

Nu går det bättre med självprovtagning covid-19

Publicerad:

Förra veckan fortsatte det intensiva förbättringsarbetet med självprovtagning covid-19 (PCR). Antalet tekniska fel är nu mycket få och de flesta får sitt provsvar inom 24 timmar efter provet kommit till det externa laboratoriet i Linköping. Proven anländer dit cirka kl 21:30 på kvällen. En omfattande provtagning covid-19 gick igång i Halland den 17 juni, för att kunna erbjuda alla vuxna...

Generell

Hälsoinformatiknytt nr 7 - 2020

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.  Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik verkar för att gemensamma termer, begrepp och definitioner ska användas i vården. Dokumentation ultraljudsundersökningar Ärende har inkommit till Hälsoinformatiken från intensivvården om ett behov av att tydliggöra och skapa en enhetlig dokumentation gällande fokuserat ultraljud för hjärta och lungor. Parallellt har uppmärksammats att...

IT-stöd i vården

Furix och Impugan 20 mg restnoterade under juli månad

Publicerad:

Båda tillgängliga tablettalternativ för furosemid 20 mg, Furix och Impugan, kommer att vara restnoterade under juli månad. I skrivande stund finns Furix 20 mg 100 tabletter tillgängligt på flertalet apotek i Halland, men detta lager kommer troligtvis inte att räcka under restnoteringsperioden. Som alternativ till de patienter som har behov av furosemid 20 mg kan furosemid 40 mg tillfälligt förskrivas...

Restnoterade läkemedel

Uppdaterade riktlinjer för skyddsutrustning

Publicerad:

Aktuell information från Region Halland/Smittskydd Halland 2/7.   Vid nära vård och omsorg av patient med misstänkt eller konstaterad covid-19 ska ögon, näsa och mun skyddas mot droppar och stänk. Beroende på vårdsituation ska visir eller skyddsglasögon i kombination med munskydd eller i de fall det kan förekomma aerosoler ett andningsskydd användas. I senaste versionen av Folkhälsomyndighetens dokument "Rekommendationer för handläggning...

Generell

Nytt beslut om ekonomisk ersättning för riskgrupper

Publicerad:

-och till anhöriga som till viss del arbetar som personlig assistent eller har närståendepenning för att vårda någon i riskgrupp Regeringen beslutade den 25 juni 2020 om tillfälliga bestämmelser för en ny ersättning för personer (anställda, egna företagare och behovsanställda med inbokade arbetspass) som tillhör riskgrupper enligt Socialstyrelsen, som helt eller delvis avstår från förvärvsarbete för att undvika att smittas...

Provtagning covid-19 och reseintyg

Publicerad:

Självprovtagning covid-19 – status Uppföljningen av självprovtagningen covid-19 visar att en stor förbättring skett när det gäller svarstider. Till exempel visar siffrorna från det externa laboratoriet att 97 % av måndagens prover fått svar under tisdagen. Andelen tekniska fel har sjunkit till 9 procent vilket är en klar förbättring. Arbete fortsätter löpande för att få ned antalet tekniska fel ytterligare....

Användningen av ICD-10-SE-koderna U07.1 och U07.2

Publicerad:

På förekommen anledning vill vi påminna om användningen av koderna U07.1 respektive U07.2. Bägge koderna ska endast användas när läkare ställt diagnosen covid-19. https://klassifikationer.socialstyrelsen.se/ICD10SE/U07.1 U07.1 Covid-19, virus påvisat Koden används när covid-19 har bekräftats genom laboratorietester, oavsett hur allvarliga de kliniska tecknen eller symtomen är Tilläggskod kan användas för att identifiera lunginflammation eller andra manifestationer https://klassifikationer.socialstyrelsen.se/ICD10SE/U07.2 U07.2 Covid-19, virus ej påvisat Koden används när covid-19 diagnostiseras...

Generell IT-stöd i vården

Kortvarig restnotering tablett Natriumbikarbonat Meda 1 g

Publicerad:

Tablett Natriumbikarbonat Meda 1 g är restnoterad och beräknas åter tillgänglig sista veckan i juli. Inga perorala alternativ finns att tillgå. Även om natriumbikarbonat i skrivande stund finns tillgängligt i mindre omfattning på halländska apotek är risken stor för att brist uppstår för flera patienter under restnoteringsperioden. Den mest kritiska indikationen för tablett Natriumbikarbonat är acidos, till exempel vid njursvikt...

Restnoterade läkemedel

Fördubblad provtagning i Halland – men inte utan problem

Publicerad:

Cirka 3000 personer har sedan starten 17 juni bokat en tid via 1177.se och genomfört självprovtagning i Halland. Av dem har två tredjedelar fått provsvar att de har eller inte har covid-19. Drygt 13 procent av de som har fått ett provsvar har haft covid-19 (cirka 250 personer). Den första tiden har dock inte varit utan problem. Nu har felsökningen...

Generell

Senaste nytt kring implementeringen av Journalia-AK

Publicerad:

Onlineutbildningar publicerade   Införandet av Journalia-AK är fortsatt planerat till måndag vecka 39, 2020-09-21. Auricula ordinationsstöd kommer att stängas ner onsdag eftermiddag den 16/9 och alla befintliga användare kommer att förses med läsbehörighet. Auricula kommer efter nedstängningen att finnas kvar som en läsdatabas att använda som stöd vid övergången till det nya systemet Journalia-AK. Auricula kommer vara helt stängt för...

IT-stöd i vården Läkemedel

Online-utbildningar i VAS och NCS Läkemedelsmodul

Publicerad:

Utbildningar i VAS och NCS för läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, paramedicinare och övrig vårdpersonal finns nu som online-utbildning i Kompetensportalen. Online-utbildningarna för respektive yrkesgrupp består av korta utbildningsfilmer ifrån huvudjournalsystemet VAS samt läkemedelsmodulen NCS. Genom att registrera dig på utbildningen kan du i lugn och ro gå igenom filmerna, ta paus när som och se filmerna på nytt. Utbildningarna...

IT-stöd i vården

Caredin ersätter Aerius munsönderfallande tablett

Publicerad:

Läkemedelskommittén Halland har tidigare meddelat om en långvarig brist på Aerius (desloratadin) munsönderfallande tablett 5 mg. Nu har tillverkaren MSD meddelat att Aerius munsönderfallande tabletter inte kommer tillbaka inom överskådlig tid (gäller både 2,5 mg och 5 mg). Som ersättare tillhandahåller nu företaget 2care4 Caredin (desloratadin) munsönderfallande tablett 2,5 mg och 5 mg, som kan förskrivas både av läkare och...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Avtal tecknat för Framtidens vårdinformationsstöd, FVIS

Publicerad:

Nu är det klart att Region Halland tillsammans med Sussa samverkans övriga tre optionsregioner tecknat avtal med Cambio om nytt vårdinformationsstöd. Det innebär att samtliga nio regioner inom Sussa samverkan nu har avtal med Cambio. Den nya lösningen innebär ett förbättrat stöd för hälso- och sjukvården, ökad patientsäkerhet och moderna verktyg med möjlighet till större patientdelaktighet. – Vi ser väldigt...

IT-stöd i vården

Colifoam rektalskum avregistreras

Publicerad:

Colifoam rektalskum (hydrokortison) har inte funnits tillgängligt under mer än två år. Nu har företaget Meda meddelat att läkemedlet kommer att avregistreras i Sverige. Inte heller parallellimporter kommer att finnas på den svenska marknaden framöver. Terapigrupp Mag- och tarmsjukdomar rekommenderar Pentasa suppositorium som förstahandsbehandling vid ulcerös proktit. Nu när Colifoam inte längre finns tillgängligt, rekommenderas Budenofalk (budesonid) rektalskum eller prednisolon...

Restnoterade läkemedel

Hallandskatalogens nyhetsbrev nr 12

Publicerad:

Här kommer periodens nyhetsbrev från Hallandskatalogens förvaltning. Återkoppla gärna med synpunkter och förslag till kommande nyhetsbrev via HAK-ansvarig i din förvaltning. Hallandskatalogens nyhetsbrev nr 12, 2020 (pdf)

Hallandskatalogen