Direkt till innehållet

Nyhetsarkiv

Socialstyrelsens nya webbsida om barn som anhöriga

Publicerad:

Hälso- och sjukvården har en skyldighet att särskilt beakta barns behov av information, råd och stöd när föräldrar eller någon annan vuxen i barnets närhet har en allvarlig sjukdom, psykisk ohälsa, missbruk, om det förekommer våld i nära relation eller om en förälder plötsligt avlider. Idag lever ca 72 700 barn (0-17 år) i Halland varav cirka 22 000 barn...

Generell

Stöter du på felaktiga uppfattningar kring hepatit C? Här lär du dig bemöta myter med sanning.

Publicerad:

Smittskydd Halland har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial kring viruset hepatit C som riktar sig till medarbetare i vården. Syftet med materialet är att öka kunskapen bland vårdpersonalen så att de kan förmedla korrekt information om viruset till sina patienter. Materialet innehåller också några av de vanligaste missuppfattningarna som finns om hepatit C. Det nya materialet om hepatit C har...

RS-virus ingår i beställningen COVPat

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2024-06-11    Nu ingår RS-virus i beställningen som heter COVPat. RS-virus har tidigare bara analyserats med akuttestet COVXA.   I COVPat och COVXA ingår: SARS-CoV-2, Influensa A och B, RS-virus. Skillnaden är analystid och pris.     Provkod  Analystid  Pris  COVPat  1 dygn (må-lö)  836 kr  COVXA  Inom 4 timmar  1190 kr    I samband med denna...

Analyser och provtagning

Ändrade öppettider i sjukhusens huvudreceptioner

Publicerad:

Under vecka 26 - 33 kommer det att vara ändrade öppettider i huvudreceptionerna på sjukhusen i Halmstad och Varberg. Gällande öppettider: Receptionen, huvudentrén, Hallands sjukhus Halmstad helgfri måndag - torsdag, kl. 06.45 - 16.00 och helgfri fredag, kl. 06.45 - 14.00 Receptionen, huvudentrén, Hallands sjukhus Varberg helgfri måndag - torsdag, kl. 06.45 - 16.30 och helgfri fredag, kl. 06.45 -...

Generell

Tips inför sommaren i Hallandskatalogen

Publicerad:

Det är viktigt att arbetet i Hallandskatalogen fungerar alla dagar och året runt. Saknad information eller fel i Hallandskatalogen får negativa konsekvenser för både verksamhet, medarbetare och patienter. Här är viktiga tips inför sommaren för dig som chef eller kataloguppdaterare! Här kommer en sommarhälsning från Hallandskatalogen med värdefulla tips för dig som är chef eller kataloguppdaterare med hjälp av AI-rösten...

Hallandskatalogen

1177 för vårdpersonal – ny webbplats

Publicerad:

Webbplatsen Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK) byter namn och blir 1177 för vårdpersonal i juni. I den första versionen av 1177 för vårdpersonal flyttar de nationella kunskapsstöden på www.nationelltklinisktkunskapsstod.se till den nya webbplatsen www.vardpersonal.1177.se som släpps i juni. Kunskapsstöden fortsätter att produceras inom Nationellt system för kunskapsstyrning. På 1177 för vårdpersonal kommer det även att finnas information och länkar till kunskapsstöd,...

Mikrobiologen har ny provtagningspinne för nasopharynx

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2024-05-29    Mikrobiologiska laboratoriet har infört en ny variant av eSwab med orange kork för provtagning av nasopharynx och öronsekret. Websesam 613200. Se bild 1.   Pinnen är konstruerad så att den är lätt att bryta av när provpinnen ska sättas ner i röret. Sedan fastnar pinnen i korken och underlättar arbetet vid laboratoriet.   Vid provtagning...

Analyser och provtagning

Restsituation Digoxin 0,25 mg

Publicerad:

Tablett Digoxin Evolan 0,25 mg är restnoterad och beräknas preliminärt åter i mitten av augusti. För behandlingsalternativ, se Läkemedelskommitténs information om restsituationen på sidan Digoxin 0,25 mg.   Läkemedelskommitténs information om aktuella restsituationer och avregistreringar finns nu samlade i en överskådlig tabell på sidan Restnoterade läkemedel, där du även hittar länkar till information om behandlingsalternativ.   Läkemedelskommittén Halland 2024-05-24

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Hitta rätt - två regionala standardiserade vårdförlopp för sarkom

Publicerad:

En ny ingång till information om de två regionala standardiserade vårdförloppen för Sarkom har tagits fram på Region Hallands vårdgivarwebb. På den omorganiserade sidan finns information om hur patienter med misstänkt sarkom ska remitteras samt vidare. Även information om SVF Buksarkom inkl. GIST och gynekologiska sarkom samt SVF skelett- och mjukdelssarkom går att finna här.

Fördröjda provsvar borrelia, kalprotektin, Helicobacter pylori-antigen och IGRA

Publicerad:

Laboratoriet informerar - Klinisk mikrobiologi 2024-05-16 På grund av maskinhaveri kommer provsvar för borrelia, kalprotektin, Helicobacter pylori-antigen och IGRA att fördröjas ytterligare. Vissa prover har kunnat analyseras under veckan och ytterligare prover skickas till externa laboratorium för analys med samma metod. Nytt försök till lagning kommer att ske i början av nästa vecka. Vid akuta prov vänligen kontakta Klinisk mikrobiologi,...

Analyser och provtagning

OBS! Läkemedelsleveranser uteblir under torsdagen 16 maj

Publicerad:

Läkemedelsleveranser till Region Halland uteblir idag torsdagen den 16 maj 2024 på grund av driftstörning hos leverantören Tamro. Problemet är åtgärdat men resulterar i att samtliga leveranser av läkemedel till vårdenheter uteblir under torsdagen.   För förvaltningar som tillhör sjukhusen (HS, PSH, ADH) kommer de varor som skulle skickats idag att levereras med ordinarie leverans imorgon fredag. Eftersom plocktiden för...

Läkemedel

Kampanjen "Förnya recept inför sommaren" har startat - din hjälp behövs!

Publicerad:

Årets kampanj för att få fler invånare att förnya sina recept innan den 18 juni har börjat. Detta är ett sätt att minska belastningen i sommar. Du som möter patienter är en viktig budbärare Du som arbetar inom vården och möter patienter på mottagningen, i telefon eller via chatt är viktigast för att budskapet ska nå fram om att förnya...

Generell

Informationstillfälle för dig som beställer tolktjänster

Publicerad:

Leverantör DigitalTolk erbjuder informationstillfällen för dig som beställare av tolktjänster. Informationen passar både nya och nuvarande användare. Ett av tillfällena kommer att spelas in och kan ses i efterhand. Informationstillfällets innehåll Kort introduktion Så loggar du in Boka tolk Smarta funktioner och nyheter Omboka och avboka Frågor och svar Datum 23 maj kl 10-11 Länk till inbjudan 3 juni kl...

Kloka kliniska val i fokus när allmänläkare träffas i Varberg

Publicerad:

ST-läkare och specialister samlas på Allmänläkardagarna i Halland den 14 och 15 maj för att diskutera frågor som rör kloka kliniska val i hälso- och sjukvården. Kloka kliniska val är årets tema när kliniker från offentlig och privat vård samlas för Allmänläkardagarna på Varberg Stadshotell i mitten av maj för föreläsning och workshop ledd av Oscar Lindfors, Nationell ordförande för...

Laboratoriet informerar - Klinisk mikrobiologi 2024-05-10

Publicerad:

Fortsatt fördröjda provsvar för borrelia, kalprotektin, Helicobacter pylori och IGRA Instrumentet för dessa analyser repareras akut. Företaget bedömer att instrumentet med stor sannolikhet kommer att vara i bruk igen i mitten av vecka 20. Klinisk mikrobiologi kommer att analysera de sparade proverna så snabbt som möjligt.

Ny version av Pascal produktionssätts den 25 maj

Publicerad:

Produktionssättningen görs kl 18.00 den 25/5 och Pascal beräknas vara fullt tillgänglig vid tiden för uppdateringen, eventuellt kan man behöva logga in igen om man blir utloggad. Pascal 3.0 är anpassad till att uppfylla E-hälsomyndighetens krav för anslutning till receptregistret Nationella läkemedelslistan (NLL). Lagen (2018:1212) om Nationell läkemedelslista trädde i kraft redan 1 maj 2021 och ska enligt lagen vara implementerad...

IT-stöd i vården Läkemedel

Järnmättnad byter namn till Transferrinmättnad

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 14 maj 2024   Transferrinmättnad är den benämning som rekommenderas nationellt. Beställningskoden i VAS är oförändrad (JÄRNMÄ). Rapportering av transferrinmättnad görs när transferrinmättnad beställs eller när någon av de ingående analyserna Järn eller Transferrin beställs. Vid frågor kontakta: Specialistläkare Hilda Hallander Hilda.Hallander@regionhalland.se  Tfn 035-13 45 94

Analyser och provtagning

Tidsbokning införs för SITHS-kortsärenden i Kungsbacka

Publicerad:

Servicecenters SITHS-kontor i Kungsbacka inför nu tidsbokning, med tidsbesparing och minskning av köbildning som främsta motiv. Tidsbokningen är möjlig via e-tjänst. Servicecenter har öppet för SITHS-kortsärenden i Kungsbacka på helgfria onsdagar mellan kl. 09.00 - 12.00. För tidsbesparing och minskad risk för köbildning införs nu tidsbokning för dessa ärenden. Detta görs via e-tjänsten för tidsbokning där man kan välja anledning...

Tridepos kombinationstablett utgår

Publicerad:

Kombinationstabletten Tridepos (alendronat + kalcium/vitamin D3) avregistreras från den svenska marknaden från och med 1 maj 2024 enligt företaget. Patienter som har ordinerats Tridepos rekommenderas att sättas över på ingående substanser separat: Tablett alendronat 70 mg. Tablett eller tuggtablett med kombinationen kalcium 500 mg + vitamin D3 800 IE. Se även Kapitel Osteoporos, Behandling i Terapirekommendationer Halland. Vid behov av...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Pneumokock- och Legionella-Antigen i urin

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2024-04-30 För att förkorta svarstiderna kommer även Klinisk kemi i Varberg att analysera dessa prover from 240502 (för närvarande utförs analyserna endast på mikrobiologen i Halmstad). Analysen beställs och svaras ut i VAS på samma sätt som tidigare. Urin-testerna för Pneumokock- och Legionella-Antigen är snabbtester som används som komplement till odling och PCR på sjukhusvårdade...

Analyser och provtagning

FoU:s forskningsavdelning flyttar till Regionkontoret

Publicerad:

Region Hallands avdelning för forskning och utbildning, FoU, består av två underavdelningar, en för forskning och en för utbildning. Medarbetare vid FoU jobbar idag från kontor vid Hallands sjukhus i både Halmstad och Varberg. I maj flyttar forskningsavdelningen till RK. Regionkontoret på Södra vägen 9 blir ny hemvist för FoU:s forskningsavdelning när flytten från nuvarande lokaler på Hallands sjukhus i...

Information från Smittskydd Halland

Publicerad:

Information om kikhosta till närsjukvård inklusive BVC Kikhosta ökar i Europa och senaste dagarna har 4 fall konstaterats från olika håll i Halland. Smittskydd vill uppmana till uppmärksamhet på symtom på kikhosta. Smittskyddsbladet för kikhosta har relativt nyligen uppdaterats Kikhosta - läkarinformation (slf.se). Det är extra viktigt att vara frikostig med provtagning för kikhosta vid symtom, för följande; barn under...

Nya versioner av Blodgrupperings- och BAS-test-remisser 

Publicerad:

Nya versioner av ”Remiss Blodgruppering, DAT m.m” och ”Remiss BAS-test, MG-test samt blodbeställning” daterade 2024-04-08 är publicerade. • Använd senaste version av Remiss Blodgruppering, DAT m.m och Remiss BAS-test, MG-test samt blodbeställning. Dessa finns för utskrift på webbplatsen eller är beställbara från Tryckeritjänsten. • Se till att innehållet är läsbart och lätt att tolka. • Kopiera INTE remisserna utan skriv...

Analyser och provtagning

Ombud för barn under 13 år kan göra nya inställningar på 1177.se, som går över till VAS

Publicerad:

Uppdateringen av 1177 e-tjänster vecka 17 innebär bland annat att vårdnadshavare som ombud för barn under 13 år kan välja att dela ett mobilnummer med vården och att enbart få digital information för barnets vårdbesök. Uppgifterna går automatiskt över till fliken patientuppgifter i VAS. Viktigt att tänka på: Det går inte att avgöra om det är ett mobilnummer till vårdnadshavare...

IT-stöd i vården

Urinprovtagning

Publicerad:

Urinprov till Klinisk kemi ska tas/lämnas i rent eller sterilt engångskärl. Urinprov till Klinisk mikrobiologi ska tas/lämnas i sterilt engångskärl. Se nedan under rubrik Provtagningsmaterial. Om patienten ska ta urinprov i hemmet finns upphandlade sterila bägare med skruvlock. Prov som lämnas i kärl som tidigare används till annat accepteras inte, t.ex. sylt- och medicinburkar etc. OBS! Urin får aldrig tas...

Analyser och provtagning

Kontrollvätska till HemoCue Glucose

Publicerad:

HemoCue AB har problem med leverans av internkontroll GlucoTrol-NG, Level 2, (Websesam 55125) där börvärdet är tryckt på flaskan. Under en period kommer i stället motsvarande internkontroll levereras där börvärdet endast finns i förpackningens bipacksedel. Tabell med gällande börvärde för förpackningen finns längst till höger på bipacksedelns andra sida, se exempel. Exempel Vid frågor kontakta: Spec.BMA/Instruktör Martin Samuelsson Martin.Samuelsson@regionhalland.se Tfn:...

Analyser och provtagning

Förhandstitta på nya vyn för 1177 Stöd och behandling

Publicerad:

Den 21 maj lanseras de nya personalvyerna i 1177 Stöd och behandling. Missa inte möjligheten att under april ta del av de nya vyerna i en förhandsvisning. Anmäl dig till genomgången! Snart kommer det blir nya personalvyer i 1177 Stöd och behandling. Du som jobbar i plattformen som behandlare eller administratör har möjlighet att ta del av det nya utseendet...

IT-stöd i vården

Ansök om Regionalt forskningsstöd, doktorand- och projektanslag!

Publicerad:

Liksom tidigare år kommer Region Skåne, på uppdrag av Södra sjukvårdsregionen, att fördela doktorandanslag för år 2025 och projektanslag för åren 2025/2026 avseende klinisk patientnära forskning. Behöriga att söka är kliniskt aktiva anställda i regioner inom Södra sjukvårdsregionen samt på privata vårdenheter/vårdgivare med avtal och ersättning från dessa regioner. På Södra sjukvårdsregionens webbplats kan du läsa mer om hur ansökan...

Utveckling och forskning

Restsituation Orudis Retard

Publicerad:

Depotkapsel Orudis Retard (ketoprofen) 200 mg 100 kapslar är restnoterade och beräknas preliminärt åter i början av juni. För behandlingsalternativ, se Läkemedelskommitténs information om restsituationen på sidan Orudis Retard.   Läkemedelskommitténs information om aktuella restsituationer och avregistreringar finns nu samlade i en överskådlig tabell på sidan Restnoterade läkemedel, där du även hittar länkar till information om behandlingsalternativ.   Läkemedelskommittén Halland 2024-04-22

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Lasix Retard (furosemid i depotform) åter tillgänglig

Publicerad:

Depotkapsel Lasix Retard (furosemid) har varit restnoterad men är nu åter tillgänglig i båda styrkor (30 mg och 60 mg). Behandlingsalternativ Om en restsituation ändå skulle uppstå: Det saknas direkt utbytbara alternativ till Lasix Retard. Vid behov av fortsatt behandling med furosemid kan behandling med tablett furosemid (ej retard-/depotberedning) övervägas istället. Enligt FASS ger 1 depotkapsel Lasix Retard 60 mg...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Fortsatt bristsituation GLP1-analoger under 2024

Publicerad:

Uppdaterad 2024-05-23 med förtydligande avseende användning vid diabetes respektive obesitas Situationen med osäker tillgång på subkutana GLP1-analoger ser ut att fortsätta under 2024. Under perioden med återkommande restsituationer och begränsad tillgång på subkutana GLP1-analoger rekommenderar Läkemedelskommittén Halland följande: Avstå från att förskriva Ozempic, Victoza eller Trulicity på annan indikation än diabetes typ 2. För indikation obesitas är det enbart Saxenda...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Ny panel 2024-04-24 för diagnostisering av gastrointestinala infektioner 

Publicerad:

Laboratoriet informerar - Klinisk mikrobiologi 2024-04-19 Ny VAS-kod: FPANEL Vi har genomfört en uppgradering av vårt PCR-system för diagnostisering av gastrointestinala infektioner. Den nya panelen är bredare än tidigare feces-panel och inkluderar nu virus, bakterier och parasiter för en mer omfattande analys. Vänligen se analysförteckningen för fullständig information om panelens innehåll. Vi vill också informera er om att den nya...

Analyser och provtagning

Informationstillfälle på temat avgifter och regelverk för utländska personer

Publicerad:

Nu är det dags igen för information/utbildning gällande avgifter och regler för utlandssvenskar och utländska personer samt för personer med uppehållstillstånd. Målgrupp för utbildningen är medicinska sekreterare och övrig hälso- och sjukvårdspersonal som är i kontakt med utländska turister och utlandssvenskar för besök inom både öppenvård och heldygnsvård. Nedan finns informationstillfällena att anmäla sig till i kompetensportalen. Tillfällen för information...

Generell

Byte av lösenord för ökad säkerhet

Publicerad:

Från och med april kommer du som är användare av ett Region Halland-konto att behöva byta lösenord. Att byta lösenord är relativt enkelt: Tryck CTRL + ALT + DEL på tangentbordet (på en ”vanlig” dator) så får du upp en ruta. Klicka på ”Ändra lösenord”. Du som ansluter via VDI klickar i stället på Ctrl + Alt + Del längst...

Nu kan invånaren se hur långt det är kvar till frikort på 1177.se

Publicerad:

Region Halland har anslutit sig till den nationella högkostnadstjänsten och visar nu information från alla anslutna frikortssystem i Sverige i den regionala tjänsten eFrikort. Det innebär att invånaren kan logga in på 1177.se för att se alla sina vårdbesök och patientavgifter samt hur långt det är kvar till frikort. Invånaren kan också skriva ut sitt frikort från 1177.se eller logga...

Generell IT-stöd i vården

S-PTH - justerat referensintervall

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 16 april 2024 Nytt referensintervall för PTH är 1,8-6,4 pmol/L. Detta baserar sig på en population med säkerställd D-vitamin-sufficiens. Vid frågor kontakta: Specialistläkare Hilda Hallander Hilda.Hallander@regionhalland.se  Tfn 035-13 45 94

Analyser och provtagning

Så påverkar en eventuell strejk serviceleveranser från Regionservice

Publicerad:

Kommunal har varslat om strejk som aktiveras 18 april, kl.07:00. Den här stridsåtgärden påverkar Regionservices logistik- och städverksamhet i Halmstad och därmed också vår förmåga att leverera dessa servicetjänster. Här nedan beskrivs hur aviserad strejk påverkar olika serviceleveranser från Regionservice. För de som har behov av förrådsartiklar som beställs i webbutiken, och som har ordinarie leveransdag på torsdag 18 april, fredag...

Generell

Viktig information till samtliga vårdgivare om uppmärksamhetsmärkning för blodsmitta

Publicerad:

Uppmärksamhetsmärkning för blodsmitta har upphört i VAS. Märkning i uppmärksamhetssymbolen för blodsmitta (smittaknapp/varning/OBS) för alla blodsmittor, exempelvis hepatit och HIV, ska inte längre utföras i patientjournalen. Enda undantag är förlossningsjournal vid blodsmitta hos gravid kvinna. Befintliga uppmärksamhetsmärkningar för blodsmitta i VAS har inaktiverats (28 mars 2024). Ingen information tas bort i journalen men uppmärksamhetssymbolen (smitta/varning/OBS) ”släcks” och informationen markeras som...

Uppdatering restsituation amoxicillin

Publicerad:

Uppdaterad 2024-05-30 med avseende på nytt referensnummer för licensläkemedel amoxicillin 500 mg Det råder sedan en tid tillbaka en bristsituation för läkemedel innehållande amoxicillin. Denna bristsituation märks av i hela Europa och beror bland annat på ökad efterfrågan och otillräcklig produktionskapacitet. Vi har i denna och tidigare nyheter försökt förtydliga vilka behandlingsalternativ som finns tillgängliga vid en bristsituation. Tillgängliga amoxicillinberedningar...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Adalat tablett 20 mg avregistreras

Publicerad:

Tablett Adalat (nifedipin) 20 mg avregistreras från den svenska marknaden. Inget direkt utbytbart alternativ finns tillgängligt.  Tidigare har Adalat 10 mg avregistrerats från den svenska marknaden på läkemedelsföretagets begäran. Adalat tillhör läkemedelsgruppen kalciumblockerare. Läkemedlet används idag främst för behandling av hypertoni hos gravida och för lindring av Raynauds fenomen. För patienter med Raynauds fenomen kan det vara svårt att hitta...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Lyckat samarbete mellan vårdcentraler och specialistvård i Kungsbacka

Publicerad:

Elva vårdcentraler i Kungsbacka samarbetar sedan några år tillbaka med sjukhusets barn- och ungdomsmottagning i Kungsbacka. Tack vare det goda samarbetet och den ökade kunskapen kan närsjukvården idag ta hand om fler barn och unga i stället för att remittera dem till specialistsjukvården på Hallands sjukhus. – Här är alla vinnare, personalen i primärvården känner sig stärkta och har mer...

Generell

Uppdatering restnotering isosorbidmononitrat

Publicerad:

Uppdaterad 2024-05-27 med avseende på restsituationernas längd Det råder för närvarande en restsituation för depottablett/tablett/depotkapsel isosorbidmononitrat i de flesta styrkor. Läkemedlen beräknas preliminärt åter enligt datum nedan utifrån information från företagen. Det finns i dagsläget inga direkt utbytbara läkemedel tillgängliga som är godkända för den svenska marknaden, men däremot finns möjlighet till förskrivning av isosorbidmononitrat mot generell licens, se läkemedelsval nedan....

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Klinisk mikrobiologi byter system för PCR-paneler

Publicerad:

Laboratoriet informerar - Klinisk mikrobiologi 2024-04-04   PCR-analyserna för meningit/encefalit och luftvägspanel innehåller i stort sett detsamma som tidigare paneler. Se analysförteckningen för komplett information om panelernas innehåll. Beställs som tidigare i VAS med koderna LikME och LVPAN. LVPAN kan endast beställas av slutenvården och är ämnad för svårt sjuka patienter. Meningit/encefalit panelen innehåller totalt 15 agens. I nya versionen...

Analyser och provtagning

Nytt utseende i 1177 Stöd och behandling - anmäl dig till genomgången!

Publicerad:

Snart lanseras de nya personalvyerna i 1177 Stöd och behandling. Under april kommer du kunna ta del av de nya vyerna i en förhandsvisning. Anmäl dig till genomgången! Ny personalvy Snart kommmer det bli nya personalvyer för dig som jobbar i 1177 Stöd och behandling. Det är ännu inte klart vilka datum det blir för lansering av det nya utseendet,...

IT-stöd i vården

Handledningsmodell uppdateras inför ny VFU för sjuksköterskestuderande

Publicerad:

I samband med att den verksamhetsförlagda utbildningen för sjuksköterskor i Region Halland utökas arbetar FoU om handledningsmodellen tillsammans med sina samarbetspartners i regionens vårdförvaltningar och på Högskolan i Halmstad. Nu inleds en översyn av hur handledningsmodellen ska se ut i Halland för den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som involverar studerande vid sjuksköterskeutbildningen och specialistsjuksköterskeutbildningarna. Syftet är att tydliggöra roller, ansvarsområden och...

Utveckling och forskning

Smittskydd Halland rekommenderar vården att öka uppmärksamheten på misstänkta fall av mässling

Publicerad:

De senaste månaderna har antalet fall av mässling ökat runt om i Europa vilket även medför en ökad risk för importfall. Av detta skäl uppmanar Smittskydd Halland vårdgivarna i regionen att vara extra uppmärksamma på möjlig smitta. Flera regioner har haft fall senaste tiden, en närliggande region senast den gångna veckan. Mässling bör has i åtanke om personer söker vård...

Generell

Vill du bli studenthandledare i VFU? Ansök senast 15 april!

Publicerad:

Nu är det dags för dig som vill bli studenthandledare i verksamhetsförlagd utbildning att ansöka till kurs på Högskolan i Halmstad. På kursen Studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning har du möjlighet att fördjupa dina kunskaper i hur handledningsprocessen och lärande för studenter ser ut utifrån vetenskapliga, pedagogiska och didaktiska perspektiv. Kursen har tydligt fokus på praktisk tillämpning och ger dig kompetens...

Utveckling och forskning

Behandlingsalternativ vid restsituationer för menopausal hormonbehandling (MHT)

Publicerad:

Uppdaterad 2024-06-03 med avseende på restsituationernas längd Under en längre tid har flertalet läkemedel som används vid menopausal hormonbehandling (MHT, tidigare HRT) dragits med leveransproblem. Därför finns nu nedan sammanställt en översiktstabell för tillgänglighet av MHT, baserad på Tabell 8.1 som återfinns i kapitel Gynekologi, avsnitt Menopausal hormonbehandling (MHT) i Terapirekommendationer Halland. Läkemedelskommittén Halland kommer att försöka hålla denna tabell uppdaterad...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Ny regional rutin för suicidriskbedömning och suicidprevention

Publicerad:

Region Halland har sedan 2021 en regional handlingsplan för suicidprevention. I arbetet med framtagandet av handlingsplanen konstaterades ett behov av en sammanhållande rutin för hela Region Hallands hälso- och sjukvård. Arbetet med regional rutin påbörjades under hösten 2021 och har nu resulterat i en ny rutin för vuxna, från 18 år. Till rutinen hör också två processbeskrivningar - en för...

Jourlinje främjar palliativt omhändertagande på rätt vårdniv

Publicerad:

Hallands sjukhus palliativa konsultteam, PKT, startar den 6 april en telefonjour lördagar och helgdagar kl 9-16. Telefonjouren nås via växeltelefon 035-13 10 00. Genom utökat konsultstöd främjas värdefullt palliativt omhändertagande på den vårdnivå som är lämplig för patienten. Det kan till exempel innebära att en patient tryggt kan vara kvar i sin ordinarie livsmiljö, i stället för att behöva vårdas...

Förlängda svarstider för S-CDT, disialo

Publicerad:

Vi har tillfälligt förlängd svarstid på S-CDT, disialo (Carbohydrate Deficient Transferrin) på grund av tekniska problem. Provsvar väntas bli upp till två veckor försenade.   Vid frågor kontakta: Spec.BMA Natalia Wawerek Natalia.Wawerek@regionhalland.se Tfn: 035-13 18 23

Analyser och provtagning

Utökat allergensortiment för bi och geting

Publicerad:

Förändring fr.om. 2 april 2024   Klinisk kemi Halland utökar allergensortimentet med fyra IgE antikroppar, allergena komponenter. Vg se nedan. Proverna har tidigare skickats till externt laboratorium för analys och svarstiderna kommer nu att förkortas.   Vid frågor kontakta: Överläkare Annika Strand Annika.Strand@regionhalland.se Tfn: 035-131812

Analyser och provtagning

Leveransproblem för EDTA-rör 6 mL (lila propp)

Publicerad:

Det är leveransproblem av det långa EDTA-röret som främst används för prover till Blodcentralen. Om det långa röret inte finns tillgängligt vid provtagning kan det korta röret användas enligt nedan. Inneliggande patient Blodgruppering: 1 st EDTA-rör på 3 mL eller 4 mL BAS-test: 1 st EDTA-rör på 3 mL eller 4 mL Ej inneliggandepatient Blodgruppering: 2 st EDTA-rör på 3...

Analyser och provtagning

Ketogan Novum injektionsvätska och tabletter utgår

Publicerad:

Sedan ett tag tillhandahålls inte Ketogan suppositorier. Nu meddelar företaget Pfizer att även Ketogan Novum injektionsvätska och tabletter kommer att utgå från den nordiska marknaden inom kort. Tablett Ketogan Novum 5 mg beräknas ta slut under mars månad. Lagret för injektionsvätska Ketogan Novum beräknas ta slut i slutet av april. Vid behov av att identifiera beröra patienter, se sidan Stöd...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Hälsoinformatiknytt 2, 2024

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Tillägg gällande journaltyp Sårbehandling Frågor har inkommit till Hälsoinformatiken gällande hur immobilisering vid sårbehandling ska dokumenteras. Detta ska dokumenteras under sökord Såromläggning. Sökordet Vårdenhet läggs också till i journaltypen för att tydliggöra vilken vårdenhet som patienten vårdats vid i slutenvård. I övrigt hänvisar vi till ny regional rutin...

Fel upptäckt i VAS - risk att registrerad information i vissa fall inte sparas korrekt

Publicerad:

Ett fel som medför att det i vissa fall finns risk för att registrerad information inte sparas korrekt har hittats i VAS. Felet kan uppkomma om användaren har flera editeringsfönster (där man registrerar och dokumenterar) uppe på samma post, exempelvis remiss. Fram till felet är rättat i VAS behöver alla användare vara uppmärksamma på och kontrollera att man inte har...

OBS! Läkemedelsleveranser uteblir under torsdagen 14 mars

Publicerad:

Läkemedelsleveranser till Region Halland uteblir idag torsdagen den 14 mars 2024 på grund av driftstörning hos leverantören Tamro. Problemet är åtgärdat men resulterar i att samtliga leveranser av läkemedel till vårdenheter uteblir under torsdagen. För förvaltningar som tillhör sjukhusen (HS, PSH, ADH) kommer de varor som skulle skickats idag att levereras med ordinarie leverans imorgon fredag. För akuta behov kan...

Läkemedel

Framgångsrik behandling av personer med hepatit C

Publicerad:

Region Halland arbetar systematiskt för att eliminera hepatit C i samhället. Sprututbytesmottagningen i Halland arbetar sedan cirka ett och ett halvt år med att hitta, behandla och bota blodsmittor, däribland hepatit C. Förra året behandlades ett tiotal personer och 100 procent av dem läkte ut. – Vi på sprututbytet i Halland är en liten pusselbit, i det arbete som sker...

Generell

Möjlig restsituation Toujeo

Publicerad:

Toujeo Solostar 300 enheter/ml förfylld injektionspenna är restnoterad och beräknas preliminärt åter i slutet av mars. Inga direkt utbytbara alternativ finns tillgängliga på den svenska marknaden, men i skrivande stund har majoriteten av de halländska apoteken Toujeo Solostar i lager. Behandlingsalternativ Långverkande insulin i form av Abasaglar KwikPen finns tillgängligt under restperioden. Toujeo Solostar är inte direkt utbytbart mot detta,...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Förändringar i VAS inför Cosmic-införandet

Publicerad:

Det kommande införandet av Cosmic medför att laboratorierna succesivt kommer behöva göra förändringar i VAS labbmodul. Större förändringar kommer meddelas separat medan mindre förändringar som t.ex. fördelning av vilka analyser det går att beställa i samma provrör sker i bakgrunden.   Vid frågor kontakta applikationsspecialist: Bodil Arvidsson Tfn: 035-131813 Bodil.arvidsson@regionhalland.se Catrin.Andersson Tfn: 035-172805 Catrin.anderssonn@regionhalland.se Elisabeth Holmqvist Tfn 0340-481917 elisabeth.holmqvist@regionhalland.se

Analyser och provtagning

Avgift för vaccination mot covid-19 för icke-rekommenderade grupper

Publicerad:

Den 26 mars startar vårens vaccination mot covid-19 för de rekommenderade grupperna: personer som är 80 år och äldre samt personer 65–79 år som har dagliga omsorgsinsatser, till exempel hemtjänst. Region Halland följer SKR:s rekommendation om att covid-vaccination för rekommenderade grupper ska vara avgiftsfritt. För ej rekommenderade grupper tas det from den 1 mars 2024 ut en avgift för besök/stickavgift...

Covid-19

Bokning av vårens dos mot covid-19 för rekommenderade grupper

Publicerad:

Snart är det dags för rekommenderade grupper att få vårens vaccination mot covid-19. Bokningen öppnar den 12 mars för personer som är 80 år och äldre, samt personer 65–79 år som har dagliga omsorgsinsatser, till exempel hemtjänst. Bokning sker via 1177.se/Halland eller genom att ringa sin vårdcentral. Vaccinationstider finns tillgängliga från den 26 mars och under hela april. Personer som...

Covid-19

Driftavbrott och förändrat inloggningssätt för Sesam

Publicerad:

Den 5 mars genomförs ett planerat serverbyte för Sesam vilket medför ett driftavbrott som beräknas pågå mellan kl 15.00 och kl 21.00. Under driftavbrottet går det inte att nå Sesam, WebSesam eller Sesam LMN vilket påverkar förskrivning av hjälpmedel och beställning från centralförrådet. Efter serverbytet kommer samtliga system att ha nya webbadresser för inloggning och vissa system kommer kräva inloggning...

Generell Hjälpmedel IT-stöd i vården

Förändrad beställning och hantering av orala antibiotikamixturer på Hallands sjukhus Halmstad

Publicerad:

Öppenvårdsapoteket, Apoteket Berguven, på Hallands sjukhus Halmstad har sagt upp det avtal som funnits med Region Halland om att tillhandahålla beredning av antibiotikamixturer. Provtagningen Hallands sjukhus Halmstad (Klinisk kemi) kommer att ta över uppdraget vilket leder till att beställningar och avhämtning kommer att ske på annat sätt med start 1 mars 2024. I samband med förändringen har det också genomförts...

Uppdatering av DRG-grupperaren i VAS

Publicerad:

Uppdatering till 2024 års DRG-grupperare kommer att göras fredag 1 mars klockan 17. Därefter startas omgruppering av 2024 års besök och vårdtillfällen. Omgrupperingen beräknas ta några dygn, men är inget som påverkar funktionen i DR16.

IT-stöd i vården

Nationella diabetesregistret har stängt för registrering 29 februari - 7 mars (obs! ändrat datum)

Publicerad:

Mellan den 29 februari klockan 15 och den 7 mars klockan 10 stänger Nationella diabetesregistret (NDR) ner sin webbplats på grund av ett plattformsbyte. Det innebär att man under denna period inte kan skicka registreringar från VAS eller registrera manuellt på deras hemsida. Den nuvarande hemsidan kommer att fungera som vanligt tills vidare Nationella Diabetesregistret (ndr.nu) För registreringar gjorda i VAS...

Generell IT-stöd i vården

Förlängd svarstid på S-CDT

Publicerad:

Förlängd svarstid på S-CDT, disialo Vi har tillfälligt förlängd svarstid på S-CDT, disialo (Carbohydrate Deficient Transferrin) på grund av tekniska problem. Provsvar kan bli upp till en vecka försenade. Vid frågor kontakta: Överläkare Jan Miller Jan.Miller@regionhalland.se Tfn: 035-13 15 85

Analyser och provtagning

Ny restsituation Rocaltrol

Publicerad:

Uppdaterad 2024-03-25 med avseende på restsituationens längd Kapsel Rocaltrol (kalcitrol) 0,25 µg är restnoterad och beräknas preliminärt åter i mitten av april. Inga direkt utbytbara behandlingsalternativ finns. Halländska endokrinologer och nefrologer är informerade om restsituationen. Övriga förskrivare rekommenderas telefonkontakt med endokrin- eller njurkonsult (beroende på patientens indikation) för att stämma av angående fortsatt handläggning om apotek/patient tar kontakt angående alternativ...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Primärvården i Region Halland ligger i topp i landet

Publicerad:

Inom en dimension, kontinuitet och koordinering, placerar sig Halland bäst i riket. I de övriga sex dimensionerna, helhetsintryck, emotionellt stöd, delaktighet och involvering, respekt och bemötande, information och kunskap samt tillgänglighet placerar sig Halland på plats två i en nationell jämförelse. Jämfört med den förra mätningen från 2021 har Halland i genomsnitt försämrat sina resultat med en halv procentenheter, men...

Hälsoinformatiknytt Nr 1, 2024

Publicerad:

Tidbokning av patienter från Kriminalvården Det finns inget lagkrav som stödjer rätten att dölja en intagen patients bokade tider på 1177 vilket innebär att Region Halland inte kan dölja information genom att välja kontakttyp ”oannonserad bokning”. Patienterna ska av samma anledning inte heller hanteras på papper vid sidan av. Region Halland har ingen laglig rätt att frånta dessa personer deras...

Generell IT-stöd i vården

NCS Läkemedelsmoduls uppmärksamhetstjänst fungerar för tillfället inte

Publicerad:

Varning vid förskrivning av läkemedel som finns registrerat i uppmärksamhetssymbolen i VAS genererar ingen varning i NCS. Finns varning registrerad i VAS uppmärksamhetssymbol och gul triangel visas i NCS, kontrollera i VAS uppmärksamhetssymbol vilket läkemedel varningen gäller innan förskrivning. VAS uppmärksamhetssymbol Gul triangel NCS Felsökning och arbete för att lösa problemet pågår: Driftinformation - Region Halland

Välkommen på visning av nya nutritionsprodukter

Publicerad:

Visning i Varberg – Måndag 26 februari Plats: Samlingssalen Hallands Sjukhus Varberg måndagen Tid: Måndag09.00 – 15.00. Mellan 11.30-12.30 hålls presentationer. Visning i Halmstad – Tisdag 27 februari Plats: Ankaret Hallands Sjukhus Halmstad Tid: 09.00 – 15.00. Mellan 11:30-12:30 hålls presentationer. Välkomna! Alexander Giannini & Milene Svanå, Nutritionskonsulenter, Hjälpmedelscentrum Vill du ha mer information? skicka ett mail till nutrition@regionhalland.se

Generell

Restsituation Avamys nässpray

Publicerad:

Avamys (flutikasonfuroat) nässpray 27,5 µg/dos är restnoterad och beräknas preliminärt åter i månadsskiftet juni/juli. Se Läkemedelskommitténs information på sidan Avamys (flutikasonfuroat) nässpray. Läkemedelskommitténs information om aktuella restsituationer och avregistreringar finns nu samlade i en överskådlig tabell på sidan Restnoterade läkemedel, där du även hittar länkar till information om behandlingsalternativ.   Läkemedelskommittén Halland 2024-02-09

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Nyhetsbrev Platina nr 1 2024

Publicerad:

Den 14/2 publiceras nästa leverans av förbättringar och rättningar för Platina. I denna leverans görs följande förändringar: Visualisering av vad som är gjort i handläggningen i en avvikelse Utökad funktionalitet i startsideboxen för avvikelser Ny sökfunktion vid ”Begär yttrande” och ”För kännedom” för avvikelser Nya metadata för Patientnämnden Justering av återkopplingsmejl till rapportör av avvikelse Ny avvikelserapport för att följa...

Generell

Bristsituation Acetylcystein lösning för nebulisator 200 mg/ml under hela 2024

Publicerad:

Tillgången till Acetylcystein Meda 200 mg/ml lösning för nebulisator (vnr 586754) är begränsad under 2024 på grund av tillfälligt minskad produktionskapacitet. Tillgången beräknas preliminärt vara återställd till normala nivåer i januari 2025. Detta bidrar till att det totala behovet för den svenska marknaden inte kommer att kunna tillgodoses under 2024. Med anledning av den uppkomna situationen kommer leverans av Acetylcystein...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation Insulatard FlexPen

Publicerad:

Insulatard FlexPen 100 IE/ml förfylld injektionspenna är restnoterad och beräknas preliminärt åter i månadsskiftet februari/mars. Inga direkt utbytbara alternativ finns tillgängliga, däremot påverkas inte Insulatard Penfill 100 IE/ml cylinderampull av restsituationen. Behandlingsalternativ Medellångverkande insulin i form av Humulin NPH KwikPen finns tillgängligt under restperioden. Insulatard FlexPen är inte direkt utbytbart mot detta, utan nytt recept behöver skrivas. Den förfyllda injektionspennan...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Nytt rör för urinodling

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2024-02-06  Mikrobiologen byter provtagningsrör för urinodling.   Det nya röret fylls med hjälp av en pistong och sugspets. Se instruktion. Fördelen är att det inte finns någon stickande nål. Sugspetsen kan slängas i vanligt avfall. För laboratoriet är röret bättre anpassat med skruvkork för vår automatiska provsättningsrobot. Artikelnummer i Websesam 616619. (Sarstedt art.nr 10.252.020)  Det nya...

Analyser och provtagning

Leveransproblem för Microtainer PST-rör (mintgrön propp)

Publicerad:

BD kan inte leverera Microtainer PST-rör, mintgrön propp (Websesam art.nr 53894). Problemen beräknas pågå till början av mars 2024. Om Microtainer PST-rör saknas i verksamheten går det generellt bra att ersätta det med Microtainer SST-rör, gul propp (Websesam art.nr 53896).   Undantag För P-Homocystein och P-Laktat finns i dagsläget inget alternativ till Microtainer PST-rör. Verksamheter som vet att de kommer...

Analyser och provtagning

Restsituation flutikason inhalationsspray

Publicerad:

Det råder för närvarande en restsituation för Flutide Evohaler (flutikasonpropionat) och generika, samt Aerobec inhalationsspray. För mer information och behandlingsalternativ, se sidan Flutide Evohaler och generika.   Läkemedelskommitténs information om aktuella restsituationer och avregistreringar finns nu samlade i en överskådlig tabell på sidan Restnoterade läkemedel, där du även hittar länkar till information om behandlingsalternativ.   Läkemedelskommittén Halland 2024-01-22

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Kom ihåg ditt SITHS-kort — Inga reservkort utfärdas mellan 23-26 januari

Publicerad:

Det är alltid viktigt att du har med dig ditt SITHS-kort till arbetet, men under den här perioden är det extra viktigt. Glömmer du ditt SITHS-kort hemma, behöver du åka hem igen och hämta det. Av samma anledning är det också viktigt att du är noggrann när du använder din PIN-kod och har koll på din PUK-kod, om kortet av...

Niferex orala droppar utgår

Publicerad:

Uppdaterad 2024-03-05  Läkemedelskommittén Halland har tidigare informerat om att Niferex orala droppar (järn(II)glycinsulfat) kommer att vara restnoterade under en längre period. Företaget som tillhandahåller läkemedlet har nu meddelat att tillverkningen upphör, vilket innebär att det inte längre kommer att finnas ett godkänt preparat i beredningsformen orala droppar på den svenska marknaden. Behandlingsalternativ Enterokapsel Niferex 100 mg samt depottablett Duroferon 100...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Signering vid receptförskrivning i NCS Läkemedelsmodul förändrat från 18 januari

Publicerad:

Nya typer av SITHS-kort saknar signeringscertifikat (PIN 2) vilket har gjort att ny utveckling i NCS har krävts för signering av receptförskrivningar. Legitimeringskod (PIN1) ska användas vid signering/underskrift Från den 18 januari ska legitimeringskoden (PIN1) användas i NCS Läkemedelsmodul vid signering för att sända, makulera och sätta ut recept samt stoppa uttag på apotek. Detsamma gäller för hjälpmedel. Tidigare har...

Restsituation Lantus

Publicerad:

Uppdaterad 2024-02-19 med avseende på restsituationens längd Lantus Solostar (långverkande insulinanalog) är restnoterad och beräknas preliminärt åter i början av mars. Det finns i nuläget fortfarande Lantus Solostar i lager på vissa halländska apotek och parallellimporterade förpackningar av Lantus kan finnas tillgängliga under restperioden. Skulle du som förskrivare bli kontaktad av apotek eller patient till följd av restsituationen finns det andra...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation Fluoxetin lösliga tabletter

Publicerad:

Löslig tablett Fluoxetin Ratiopharm 10 mg är restnoterad och beräknas preliminärt vara åter i mitten av november. För behandlingsalternativ se Läkemedelskommitténs restinformation på sidan Fluoxetin lösliga tabletter. Behöver du hjälp att hitta patienter med recept på löslig tablett Fluoxetin Ratiopharm 10 mg, använd Stöd för att identifiera aktuella patienter på recept.   Läkemedelskommitténs information om aktuella restsituationer och avregistreringar finns nu...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Läsläge Journalia AK från den 18 januari kl 17.15

Publicerad:

Inför övergången till AKnet sätt Journalia AK i läsläge kl 17.15 den 18 januari. Information till AK-mottagningarna i samband med driftstopp AK-mottagningarna rekommenderas skriva ut kommande veckas (19/1-26/1) patienter som planeras för provtagning samt bevakningslistor. Under driftstoppet används reservrutin, eventuellt inkomna provsvar bevakas i VAS och dosering registreras på Waranlista. Observera! Vid ny dosering 19/1 ska denna information även registreras...

IT-stöd i vården

Restsituation Fucithalmic ögonsalva

Publicerad:

Uppdaterad 2024-05-20 med avseende på dispens för försäljning av utländsk förpackning Fucihalmic ögonsalva 1 % (fusidinsyra) är restnoterad och beräknas preliminärt åter vara tillgänglig i månadsskiftet juni/juli 2025. Inga andra ögonberedningar med fusidinsyra finns godkända på den svenska marknaden. Däremot har Läkemedelsverket beviljat dispens för försäljning av utländska förpackningar, som kan finnas tillgängliga på vissa apotek. Kontrollera lagerstatus i FASS....

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Servicecenters receptioner stängda 16 januari

Publicerad:

På tisdag den 16 januari är Servicecenters receptioner på sjukhusen i Halmstad och Varberg stängda för besök. Vid akuta ärenden under dagen ring Servicecenter: Telefon: 010-476 19 00  

Uppdatering av diagnos- och åtgärdskoder i VAS

Publicerad:

Måndagen den 8 januari (på morgonen) uppdateras kodregister för diagnos- och åtgärdskoder i VAS till 2024 års koder. Du kan se ändringarna på Socialstyrelsens webbplats: Ändringar i Socialstyrelsens klassifikationerLänk till annan webbplats. 2024 års DRG-grupperare uppdateras inte samtidigt. Det kommer att ske kring den 1 mars. Tills den finns i VAS kan följande meddelande fås: DRG-grupperare saknas + kod, vid...

Viktig information om SITHS-kort: Hämta ut ditt kort i god tid innan 23 januari 2024

Publicerad:

Samtliga personer vars kort går ut strax innan, under eller strax efter den 23-26 januari har fått ett mejl med uppmaning att förnya sitt SITHS-kort. Har du inte fått en sådan kallelse kommer ditt kort fungera under nedstängningen. Förbered dig inför stoppet Personal som ska påbörja sin tjänstgöring mellan 23-26 januari måste ha fått sitt kort i förväg. Om du...

Generell

Elförsörjningen på sjukhuset i Halmstad fungerar normalt igen

Publicerad:

Under förmiddagen uppstod en brand i en transformator i en kulvert vid Hallands sjukhus Halmstad. Branden orsakade endast rökutveckling och kunde släckas snabbt, men ledde till strömavbrott på stora delar av sjukhusområdet under ett par timmar. Under den perioden försörjdes sjukhuset av reservkraft. Sjukhusledningen gick upp i ett stabsläge för att följa utvecklingen och ta ställning till eventuella åtgärder. Beslut...

Brand på sjukhuset i Halmstad släckt

Publicerad:

Räddningstjänsten larmades till sjukhuset vid 11.30 på onsdagen. Då brann det i en kulvert vid akutmottagningen. Branden är nu släckt och röken håller på att vädras ut. Räddningstjänsten undersöker skadornas omfattning. Elledningar som går i kulverten kan ha påverkats. IVA och Röntgen har varit utan ström tillfälligt, men drivs nu med reservkraft. Ambulansverksamheten fungerar som den ska och akuta patienter...

Generell

Nytt doseringsstöd för Warfarin införs i Region Halland den 22 januari 2024

Publicerad:

Journalia AK, som idag används som doseringsstöd för uppföljning av patienter som behandlas med Warfarin, kommer att avvecklas. Journalia AK ersätts av det nya doseringsstödet AKnet som implementeras med planerad driftstart 2024-01-22. AKnet är, till skillnad från dagens system, en webbaserad plattform med utökad funktionalitet och modernare gränssnitt. I samband med systembytet försätts Journalia AK i läsläge – från och...

IT-stöd i vården

Förebyggande åtgärder vid risk för ökad smittspridning i jul- och nyårshelgen

Publicerad:

Av denna anledning vill vi påminna om den riktlinje som finns för smittförebyggande åtgärder och utbrottshantering (se riktlinje) Utifrån det generella smittläget i samhället ser vi att det kan vara aktuellt med förebyggande åtgärder så som munskyddsanvändning vilket vård- och omsorgsenheter själva kan besluta om inom ramen för sin verksamhet. Tacksam för informationsspridning till era verksamheter. God Jul och Gott...

Generell

Flödescytometer ur funktion

Publicerad:

Pga. instrumenthaveri kan patologen för närvarande inte utföra immunofenotypningar. Prover hänvisas till externa laboratorium.  Slutdatum ej känt. Vid frågor kontakta: Camilla Jönsson Spec. Biomedicinsk Analytiker camilla.u.jonsson@regionhalland.se Tfn 035-13 18 88

Analyser och provtagning

Ny bristsituation Alfakalcidol kapsel

Publicerad:

Etalpha kapsel 0,25 µg är restnoterad och beräknas preliminärt åter i månadsskiftet juli/augusti. För behandlingsalternativ se Läkemedelskommitténs information om restsituationen på sidan Alfakalcidol (Etalpha) kapsel.   Läkemedelskommitténs information om aktuella restsituationer och avregistreringar finns nu samlade i en överskådlig tabell på sidan Restnoterade läkemedel, där du även hittar länkar till information om behandlingsalternativ.   Läkemedelskommittén Halland

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Många vaccinerade mot influensa och covid-19 i Halland

Publicerad:

Mer än 70 procent av alla invånare över 65 år har fått vaccination mot influensa och covid-19 och majoriteten av de personer som bor på särskilda boende för äldre har fått skydd mot svår sjukdom. – Det är ett fantastiskt resultat i Halland och en enorm vaccinationsinsats som återigen har utförts av samtliga vårdcentraler i länet, mobila team och där...

Generell

Hälsoinformatiknytt Nr 5 år 2023

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. ”Hallandskoder” för cytostatika går i graven vid årsskiftet 2023/2024 Under många år har Region Halland använt sig av specifika koder, s.k. Hallandskoder, för att beskriva olika cytostatikakurer. Dessa koder är kostnadsberäknade och ligger till grund för bland annat fakturering av utomlänsvård. Från 1 januari 2024 slopas Hallandskoderna och...

Generell IT-stöd i vården

Region Halland utökar provtagning av hepatit C

Publicerad:

För att snabbt kunna behandla och bota invånare smittade med viruset hepatit C förstärker nu Region Halland sitt förebyggande arbete i ny rutin. Målet är att i enlighet med den nationella elimineringsplanen för hepatit C eliminera leversjukdomen till år 2030. Enligt den nya rutinen ska kostnadsfri provtagning för Hepatit C erbjudas invånare som kan vara smittade med viruset utan att...

Ändrade patientavgifter 2024 – skriv ut ny affisch

Publicerad:

Från 1 januari 2024 höjs bland annat högkostnadsskyddet och avgiften för slutenvård. Tänk på att byta ut affischen om patientavgifter. Ändrade avgifter och ändringar i Gula Taxan Högkostnadsskyddet höjs till 1400 kr Slutenvårdsavgiften höjs till 130 kr Aortascreening (bukaorta män 65 år) blir avgiftsfri Amningsbesök på BB-mottagning blir avgiftsfria Gula Taxans priser höjs Gula Taxan byter namn och blir mer...

Generell

Restsituationen för Klorhexidinsprit är avslutad

Publicerad:

Efter en längre tid med begränsad tillgång på klorhexidinsprit börjar situationen nu se ljusare ut. Tillgången på ofärgad produkt (som är den mest använda) är god redan nu, medan tillgången för färgad produkt är begränsad under ytterligare en kort period. Ofärgad klorhexidinsprit När det gäller ofärgad klorhexidinsprit ska nu beställningar läggas på ordinarie upphandlade produkter. Samma varunummer som innan restsituationen...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Beslut: Sjukgymnastiken blir Fysioterapin från november 2024

Publicerad:

Region Hallands namnsättningsgrupp har tagit beslut om att de enheter som har namnet Sjukgymnastiken ska ändras till Fysioterapin. Detta sker i linje med att yrkestiteln sedan flera år är fysioterapeut för alla nyutbildade. Berörda förvaltningschefer har ställt sig positiva till beslutet att byta namn på verksamheterna. Beslutet genomförs gemensamt när Region Halland byter journalsystem till Cosmic. Preliminärt blir det i...

B-Hb - justerat barnreferensintervall

Publicerad:

Förändring under vecka 51 2023 Referensintervallet för B-Hb justeras för att överensstämma med vad som anges i referensintervallstudier. Efter förändringen ser det ut på följande sätt: B-Hb (g/L) ≤1dag: 145 - 224 2-6 dgr: 147 - 218 7-13 dgr: 135 - 215 14-20 dgr: 125 - 210 21-30 dgr: 105 - 200 31-49 dgr: 94 - 151 50-60 dgr: 92...

Analyser och provtagning

Avvikande öppettider på biblioteken över jul och nyår

Publicerad:

Medicinska biblioteken i Halmstad och Varberg håller stängt fredag 22 december - tisdag 2 januari. Välkomna åter onsdag 3 januari. Ansök gärna om meröppet bibliotek för att kunna använda biblioteket när det passar dig, även under helgerna. Ansök om meröppet bibliotek

Levaxin 75 µg och 125 µg försvinner ur läkemedelsförmånen

Publicerad:

Levaxin 75 µg samt 125 µg har utgått ur läkemedelsförmånen från den 1 december 2023 på företagets begäran. Styrkorna kommer dock fortsatt att tillhandahållas, vilket medför att patienter som står på Levaxin i aktuella styrkor själva får bekosta läkemedlet framöver. Det finns inga likvärdiga alternativ i tablettform i de aktuella styrkorna som ingår i läkemedelsförmånen. Övriga styrkor av Levaxin påverkas...

Läkemedel

Brist på Actilyse (alteplas)

Publicerad:

Sedan våren 2022 råder en global brist på Actilyse (alteplas). Anledningen är en ökad efterfrågan på selektivt trombolytiska läkemedel. Tillverkningsprocessen är komplex för dessa läkemedel och kan därför inte skalas upp med kort tidsvarsel. Boehringer Ingelheim har också haft kvalitetsproblem för vissa tillverkade batcher. Det är osäkert när tillgången kan stabiliseras men Boehringer Ingelheim har i nuläget aviserat brist för...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Inga leveranser av förbrukningsartiklar under jul- och nyårshelgens röda dagar

Publicerad:

Under jul- och nyårshelgen kommer ett antal ordinarie leveransdagar att infalla på helgdagar (röda dagar). Det innebär att leverans uteblir för de som har ordinarie leveransdag på följande dagar: 25 december (måndag), 26 december (tisdag) och 1 januari 2024 (måndag). För att säkerställa att ni har tillgång till ert förväntade behov av förbrukningsartiklar under dessa veckor, rekommenderar vi att beställa...

Generell

Beställningsstopp för SITHS-kort

Publicerad:

Den 1 december 2023 till 25 januari 2024 är det beställningsstopp för nya SITHS-kort. Anledningen är att SITHS-korten ska moderniseras. Om du behöver nytt SITHS-kort under denna period kommer du endast kunna få ett tillfälligt reservkort. Region Hallands SITHS-kort ska moderniseras, bland annat för att uppfylla högre säkerhetskrav. Det är en nationell förändring som berör alla regioner, kommuner och privata...

Öppenvårdsdos jul och nyår 2023/2024 – beställningar och leveranser

Publicerad:

Kom ihåg att vara ute i god tid med beställningar av öppenvårdsdos från Apoteket inför kommande storhelger! Apoteket tidigarelägger stopptider och leveranser till dospatienter, så att allt hinner levereras i tid. Tänk även på att Apoteket inte kan skicka kylvaror dagen före en helgdag eller en röd dag.   Ändrade stopp- och leveranstider för öppenvårdsdos inför jul och nyårshelgerna 2023...

Läkemedel

Ny rutin för rök- och alkoholstopp före och efter operation

Publicerad:

I november införs en ny rutin för rök- och alkoholfri operation i Region Halland. Rutinen beskriver ett regionalt arbetssätt för att stödja patienter till rök- och alkoholstopp före och efter operation. Ansvaret i verksamheterna är också förtydligat, med målet att optimera patientsäkerheten. I samband med operation har rökare mer än 50 procent ökad risk att drabbas av komplikationer. Att dricka...

Resultat från Region Hallands första mätning av hållbart säkerhetsengagemang (HSE)

Publicerad:

Frågorna handlar bland annat om hur man arbetar med risker och fel, men också om hur man tar vara på och utvecklar det som fungerar bra. Eftersom det är första mätningen finns inga tidigare resultat att jämföra med. Årets mätning blir alltså en baslinjemätning som kan användas för att se förändringar vid kommande mätningar. Vid jämförelse mellan Region Hallands olika...

Ny funktionalitet och förbättringar i Platina

Publicerad:

Den 6 december släpps en ny version av Platina. Förändringarna i den nya versionen rör framför allt handläggningen av avvikelser. Syftet med uppdateringarna är att öka kvalitén på handläggningen. Målet är att resultatet ska bli bättre och att det lättare ska gå att följa upp avvikelser. I den nya versionen har även ärendehanteringen för Patientnämnden fått ytterligare informationsfält, för att...

Generell IT-stöd i vården

En ny antigenspecifik metod för att påvisa antinukleära antikroppar införs 2023-11-28.

Publicerad:

Laboratoriet informerar 2023-11-27 - Klinisk mikrobiologi   ANA-screen. VAS kod: ANA  ANA är en förkortning för antinukleära antikroppar, autoantikroppar som är riktade mot antigen som återfinns i cellkärnan, och förekomst av ANA-antikroppar är förknippat med olika inflammatoriska systemsjukdomar.  ANA-screen omfattar två metoder för att påvisa antinukleära antikroppar. Den ena metoden är en immunokemisk analys, vilken påvisar specifika antikroppar. Den andra...

Analyser och provtagning

SmiNet tillfälligt stängt 1-5 december

Publicerad:

Det nationella systemet för anmälningspliktiga sjukdomar, SmiNet, stänger tillfälligt för uppdatering mellan den 1 och 5 december. Fall av anmälningspliktig sjukdom under dessa dagar får sedan anmälas av behandlande läkare i efterhand när SmiNet öppnar igen. Viktigt att kontakta Smittskydd direkt per telefon 035-131607 vid fall då smittspårningsåtgärder krävs eller postexpositionsprofylax kan vara aktuellt eller om fallet bedöms brådskande av...

Bristsituation Creon alla styrkor

Publicerad:

Uppdaterad 2024-05-27 med avseende på restsituationens längd På grund av ökad global efterfrågan och som följdeffekt av ett maskintekniskt fel har företaget Viatris meddelat att tillgången för kapsel Creon (pankreasenzym) kommer att vara begränsad under hela 2024. Det finns inga direkt utbytbara alternativ tillgängliga på den svenska marknaden. Se lagerstatus på apotek för senaste information, eftersom produkterna ändå kan finnas i...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Läs om forskning och informationsdriven vård på regionhalland.se

Publicerad:

Nu kan den som vill följa Region Hallands arbete med forskning och utveckling inom hälso- och sjukvården på webben. − Halland är långt framme inom arbetet med dataanalys och forskning. Nu finns en möjlighet att på ett samlat sätt ta del av nyheter och resultat av det arbete som görs, säger Johanna Wiechel-Steier, kommunikationsdirektör vid Region Halland. Region Halland arbetar...

Utveckling och forskning

Säkra din information i Hallandskatalogen (HAK)!

Publicerad:

För att 1177 på telefon fortsatt ska kunna bedriva effektiv och patientsäker sjukvårdsrådgivning är det helt avgörande att informationen i Hallandskatalogen är komplett och korrekt. Informationen i HAK får inte vara fel Felaktig information i Hallandskatalogen kan få stora konsekvenser och påverka patientsäkerheten, särskilt då brådskegraden i ett ärende är ”Omgående” eller ”Skyndsamt”. Exempel på information som behöver vara korrekt...

Generell Hallandskatalogen IT-stöd i vården

Produktionssättning av AKnet flyttas fram

Publicerad:

Produktionssättning av det nya doseringsstödet för Warfarin, AKnet, skjuts fram till början på 2024. Mer exakt datum kommer längre fram. Anledningen till framflyttning av driftsättning är att vissa funktioner ej är på plats i systemet vilket gör att patientsäkerhetsrisken ökar. Arbete med en säker driftsättning pågår. Tillsvidare används Journalia AK som doseringsstöd för Warfarin. Behörigheter till Journalia AK för nya...

IT-stöd i vården

Ny leverantör av DOS-förpackade läkemedel för öppenvård

Publicerad:

Region Halland har genomfört en upphandling gällande öppenvårdsdos och nuvarande avtal går ut i februari 2025. Från 2025 är Apotekstjänst Sverige AB ny leverantör av dosdispenserade läkemedel för öppenvården i Halland. Avtalet gäller under 3 år med möjlighet till 2 års förlängning. Region Halland och Apotekstjänst arbetar för att det ska bli en smidig övergång som inte påverkar vårdpersonal eller invånare....

Läkemedel

Förändringsarbete pågår kring VFU i vården

Publicerad:

​​Region Halland arbetar löpande med att förändra den verksamhetsförankrade utbildningen i vården för studerande vid sjuksköterskeutbildningens grundprogram vid Högskolan Halmstad. Den nya modellen för VFU gäller från höstterminen 2024. ​​När studenterna på Högskolan Halmstads sjuksköterskeprogram startar sin VFU hösten 2024 vid Region Hallands vårdenheter kommer deras verksamhetsförlagda utbildning genomföras inom ramen för en ny programstruktur. Den nya programstrukturen utformas i...

Uppdatering TBE-diagnostik

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2023-11-06 TBE diagnosen grundas generellt på typiska symtom och epidemiologi i kombination med förekomst av specifika IgM-antikroppar i serum. Vid meningo-encephalit där TBE misstänks finns from 2023-11-07 två olika serumanalyser att beställa i VAS. TBE, IgM akut-analys (VAS-kod TBEIGM): Ett akut-/snabbtest som detekterar IgM-antikroppar mot TBE i serum. Analyseras dagligen på prov som ankommer till...

Analyser och provtagning

Uppdaterad: manual för att hantera remisser till Ortopedkliniken i VAS

Publicerad:

I manualen för att hantera remisser till Ortopedkliniken i VAS om det gäller vårdgarantipatienter har reviderats: För dig som läkare gör följande: Punkt 5; Välj därefter menyval Ändra och något av de två alternativen i vallistan.  Ändra remissmottagare till den nya vårdgivare som kommer att omhänderta patienten, spara och signera.   Alternativt arbetssätt för sekreterare: Punkt e; Välj därefter menyval Ändra...

Nationella diabetesregistret (NDR) – stängt på grund av tekniskt underhåll 13-17 november

Publicerad:

På grund av det försämrade säkerhetsläget kommer Registercentrum Västra Götaland att fysiskt flytta alla servrar till ett datacenter i Västra Götalandsregionens regi. Arbetet pågår mellan 13 - 17 november och under den perioden är NDR och övriga tjänster som Registercentrum Västra Götaland tillhandahåller stängda. NDR kommer att öppnas upp igen så snart arbetet är klart. Vad innebär det här? Det...

IT-stöd i vården

AKnet – nytt system för hantering och dosering av Warfarin

Publicerad:

I höst byter Region Halland system för hantering och dosering av Warfarin. Det nya systemet heter AKnet och ersätter Journalia AK. All information som registrerats i Journalia AK kommer flyttas över till AKnet i samband med driftsättningen. Driftsättningen är planerad till november. Se över verksamhetsrutiner Det är viktigt att varje vårdenhet ser över sina verksamhetsrutiner för hur arbetet med att...

Ny riktlinje ang. covid-19 och influensa

Publicerad:

Den nya riktlinjen Virusorsakade luftvägsinfektioner, Handläggning av misstänkta eller konstaterade, (såsom covid-19, influensa och RS-virus) är nu publicerad. Riktlinjen gäller handläggning av patient med misstänkt eller konstaterad virusorsakad luftvägsinfektion, särskilt infektioner orsakade av covid-19, influensa-och RS-virus. Denna nya riktlinje ersätter riktlinjerna nedan som nu är borttagna: Covid-19, Handläggning av misstänkta och bekräftade fall Influensa, RS-virus samt övriga luftvägsinfektioner Influensa på...

Covid-19

Aktivitetskataloger för FaR uppdaterade

Publicerad:

Region Halland har sedan många år, i samarbete med RF SISU Halland, tagit fram aktivitetskataloger som kan användas som stöd vid förskrivning av fysisk aktivitet på recept, FaR. Nu har aktivitetskatalogerna uppdaterats med aktuella uppgifter och publicerats här på Vårdgivarwebben i ett nytt format. Aktivitetskatalogerna är, som tidigare, uppdelade kommunvis och ger i ena delen en generell beskrivning av vilka...

VAS – Viktig information angående utskrift av labetiketter

Publicerad:

På grund av en incident vid utskrift av labetikett vill vi informera om att man i fältet Provlokalisation på en baktlabremiss inte får använda citationstecken (”). Om citationstecken används finns risk att felaktiga etiketter skrivs ut. Det pågår en utredning för att lösa problemet. Skriv därför endast bokstäver och siffror i fältet Provlokalisation. Har du problem med utskrift av labetikett,...

Analyser och provtagning Generell IT-stöd i vården

Tillväxtdiagram i samband med IGF 1 och IGFBP 3 – ändrad svarsrutin

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 1 november 2023 Utskick av utskrivet tillväxtdiagram, i samband med IGF 1- och IGFBP 3-resultat, kommer att upphöra 2023-11-01. Resultaten kommer besvaras i VAS som avvikelse (siffror) från en normalpopulation i standarddeviationer (SD). Beställningen görs som tidigare på pappersremissremiss Tillväxtdiagram (ny version). Svarskod i VAS        Analysnamn _F1SD                       ...

Analyser och provtagning

Hälsoinformatiknytt Nr 4 år 2023

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik, Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Här kan du läsa mer om Hälsoinformatikfunktionens uppdrag, organisation och medlemmar.  Nytt sökord “Våld ej i nära relat" samt spärr av fler yttre orsakskoder Dokumentationsstrukturen i vårt kommande vårdinformationsstöd Cosmic...

Restnotering Tresiba förfylld injektionspenna

Publicerad:

Tresiba FlexTouch förfylld injektionspenna 100 enheter/ml är restnoterad. Restnoteringen förväntas även under 2024 enligt uppgifter från företaget. Företaget vill förtydliga att restsituationen beror på ökad efterfrågan av Tresiba förfylld injektionspenna, och varken till följd av bristande säkerhet eller effektivitet. Det är enbart Tresiba förfylld injektionspenna som berörs av restsituationen. Behandlingsalternativ Byte till Tresiba cylinderampull 100 enheter/ml (Penfill). Observera att patienten...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Ny metod (PCR) för att påvisa dermatofyter i hud, hår och nagel ersätter svampodling (SvampH) from 2023-10-23.

Publicerad:

Laboratoriet informerar - Klinisk mikrobiologi 2023-10-18   VAS-kod: DERMPC Dermatofyter är en grupp svampar som är orsak till majoriteten av ytliga svampinfektioner hos människan. Den kliniska bilden kan vara Tinea corporis, Tinea capitis eller onychomykos (nagelsvamp) och den kliniska presentationen är beroende av vilken art som infekterat vävnaden. En ny metod baserad på PCR-teknologi för att påvisa de vanligast förekommande...

Analyser och provtagning

Svettest (svettkonduktivitet hudyta-) utgår

Publicerad:

Svettest (svettkonduktivitet) utgår ur analyssortimentet på grund av ändrat analysförfarande. Analysen utförs så länge det finns reagens i lager, dock som längst till 2023-11-30.   Vid frågor kontakta: Verksamhetschef Katarina Junevik Katarina.Junevik@regionhalland.se Tfn: 035-13 18 08

Analyser och provtagning

Driftavbrott: MittVaccin

Publicerad:

Den 19 oktober från kl. 20:30 påbörjas uppdatering av MittVaccin. Uppdateringen kräver ett driftstopp och MittVaccin kan ej användas från kl. 20:30 till cirka kl. 00:00 Den nya versionen av MittVaccin innehåller en del utvecklingar och felrättningar, bla: - Markering av Extra dos - Ordination kan kopplas till bokad tid i tidboken - Ordinerad vaccinplan visas med O i Översikt...

Angående kritiken mot Platform24

Publicerad:

Ett antal artiklar har publicerats i media under det senaste dygnet, innehållande kritik mot 1177:s digitala lösning för Platform24. Kritiken grundar sig bland annat på en rapport som ännu ej är färdigställd och publicerad och som tagits fram i Västra Götalandsregionen. Platform24 är det företaget som står bakom plattformen som Region Halland idag använder för chatt och videobesök hos vårdcentraler...

Ny biobankslag - detta behöver ni göra och veta

Publicerad:

Om en provgivare samtycker till vård enligt patientlagen (2014:821) eller tandvårdslagen (1985:125) och har fått information enligt kraven i biobankslagen (2023:38), krävs inte ett särskilt samtycke för att få bevara prov för vård i en biobank. Exempel: En patient har samtyckt till vård vid ett besök vid en vårdcentral. Patienten har då indirekt givit sitt samtycke till att också spara...

Analyser och provtagning

Ny tillverkare för gastrostomiport och tillhörande kopplingsslang

Publicerad:

Det pågår just nu en övergång till en ny tillverkare av gastrostomiportar och tillhörande kopplingsslangar. Beställningar sker i nuläget som vanligt i websesam på sesamnr för gastrostomiport MiniONE® och tillhörande kopplingsslangar från Mediplast. Frågor gällande avtalet – Inköp- och upphandlingsavdelningen rkinkopochupphandling@regionhalland.se Frågor gällande websesam  logistikservice@regionhalland.se Frågor gällande produkterna danumed® Produktspecialist Camilla Birkedahl 0709-48 02 82 Camilla.birkedahl@mediplast.com Information om ny tillverkare av...

Vaxneuvance (PCV15) förfylld spruta kan gå sönder

Publicerad:

Läkemedelsföretaget MSD meddelar att det finns en risk att Vaxneuvance förfylld spruta kan gå sönder. Vaxneuvance är ett vaccin mot pnemokockinfektioner som sedan 1 september är upphandlat att användas inom barnvaccinationsprogrammet. I samråd med Läkemedelsverket och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) informerar MSD om följande: Skärsår eller nålstickssår som orsakats av att sprutan gått sönder vid flänsen och/eller vid sprutans nav har...

Läkemedel

Restsituation naltrexon tablett

Publicerad:

2023-12-04: Naltrexon POA finns nu åter tillgängligt på apotek, övriga fabrikat är fortsatt restnoterade och beräknas preliminärt åter under våren 2024. Naltrexon är en opioidantagonist som reducerar alkoholens euforiska effekter. Inga direkt utbytbara alternativ finns tillgängliga, men i dagsläget finns naltrexon i lager på flera halländska apotek. Behandlingsalternativ Tablett nalmefen (Selincro) har en liknande verkningsmekanism som naltrexon. Observera dock att...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Nyhetsbrev om Platina

Publicerad:

Den 5:e oktober släpps nästa leverans av ny funktionalitet och förbättringar för Platina. Se det bifogade nyhetsbrevet för detaljerna. Nyhetsbrev 2023 nr 3 Kontakt:  Patrik Ingblom

Generell

Utbildning: Arbeta ännu mer strukturerat i journalen

Publicerad:

Utbildningen vänder sig till alla medarbetare som journalför och tar del av journalinformation, både till dig som jobbar inom Region Hallands verksamheter och till dig som jobbar för en privat vårdgivare i Halland. Här hittar du utbildningen För dig som anställd i Region Halland: Hälsoinformatik - Strukturerad vårdinformation (luvit.se) För dig som privat vårdgivare. Extern länk: Hälsoinformatik - Strukturerad vårdinformation...

IT-stöd i vården

Läkemedelsproduktion - för tid, pengar och patientsäkerhet

Publicerad:

När Läkemedelsproduktion startade 2021 inleddes pilotdriften av slutenvårdsdos som en del i projektet PIL (Patientindividuell läkemedelsförsörjning). I praktiken innebar det att läkemedel levererades färdigförpackad i rätt dos, så kallad slutenvårdsdos, istället för att iordningställas på avdelningen. Genom pilotdriften på tre avdelningar formades ett bra samarbete med vården och tillsammans kunde rutinerna sättas. - Det gedigna förarbetet gjorde att breddinförandet av...

Läkemedel

Nya Rehabstöd släpps 5 oktober - utbildningstillfälle 18 september 

Publicerad:

Den 5 oktober driftsätts nya Rehabstöd. Inför det erbjuder Inera information och utbildning via Teams. Observera att det endast finns ett utbildningstillfälle. När: Måndag 18 september kl. 13.00-14.30 Förändringarna är stora i både utseende och funktionalitet och vi rekommenderar därför alla användare att delta i utbildningen. Alla rehabkoordinatorer kommer att bli inbjudna via Outlookkalendern och om fler på enheten behöver...

Hjälpmedel

VFU i vården ger Halland bronsmedalj

Publicerad:

Den verksamhetsförlagda utbildningen vid Region Hallands vårdenheter för sjuksköterskestuderande rankas som tredje bäst i landet när studenterna själva sätter betyg på praktiktiden. Det visar en nyligen publicerad rapport från Vårdförbundet Student. När studenterna på Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Halmstad ska översätta sina teoretiska kunskaper i praktiken under utbildningstiden har de möjlighet att göra det i Region Hallands olika vårdverksamheter. De...

Problem med läkemedelslistor i NCS som inte är förberedda och verkställda vid utskrivning

Publicerad:

Med anledning av flera avvikelser gällande felhantering av läkemedelslistor vid utskrivning från slutenvård vill vi uppmärksamma att det innebär en stor patientsäkerhetsrisk när förberedelser och verkställande inför utskrivning inte genomförs korrekt i NCS. Följ nedan instruktion. Då läkemedel lånats in till Ordinationslista SV vid inskrivning måste dessa hanteras (utsättas eller återlämnas) vid utskrivning för att Läkemedelslista ÖV skall vara komplett....

Läkemedel

Dragon Medical One (DMO) - Taligenkänning för privata vårdgivare

Publicerad:

För privata vårdgivare som önskar använda Dragon Medical One (DMO) tillhandahåller Region Halland nu installation av programmet på regiondatorer och i VDI. Vårdgivaren ansvarar själv för att teckna avtal med leverantören Omilon gällande licenser, användarstöd och teknisk support. Avtalet med leverantören måste vara klart innan programmet kan installeras och användas. Vårdgivare som har regiondatorer och önskar installera DMO på sina...

IT-stöd i vården

Renodling av vilka styrande dokument som visas på Vårdgivarwebben

Publicerad:

Från och med 6 september visas ett begränsat antal styrande dokument på Vårdgivarwebben. Bakgrunden är ett tidigare beslut från Regionkontorets ledning utifrån att innehållet på Vårdgivarwebben ska vara regionövergripande. Fram till nu har användare kunnat nå även lokala styrande dokument på Vårdgivarwebben, men från den 6 september är det alltså inte längre möjligt. Från och med den 6 september visas...

Uppdatering bristsituation prometazin

Publicerad:

Samtliga fabrikat av tablett prometazin 25 mg är restnoterade och beräknas preliminärt åter i månadsskiftet oktober/november. Inga direkt utbytbara behandlingsalternativ finns tillgängliga. Även prometazin i flytande form (Lergigan oral lösning) är restnoterad och beräknas preliminärt åter vid årsskiftet 2023/2024. Behandlingsalternativ Beroende på indikation kan följande läkemedel vara möjliga behandlingsalternativ: Hydroxyzin (Atarax) – indikationer: symtomatisk behandling av ångest, symtomatisk behandling av...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Ersättningsprodukt för kontroll till urintestremsa Multistix 5 och 7

Publicerad:

Ordinarie urinkontroll, MAS UA DipTube (Websesam art.nr. 55058), kan inte levereras förrän i slutet av november 2023. Under tiden kommer ersättningsprodukt CLINIQA Liquid QC DipStrip att levereras. Ersättningsprodukten levereras med automatik vid beställning av ordinarie produkt. Handhavandet är det samma som för ordinarie produkt med skillnaden att hållbarheten för öppnat rör förvarat i kyla är 12 veckor. Kontrollprotokoll för ersättningsprodukten...

Analyser och provtagning

Bristsituation penicillin V

Publicerad:

Uppdaterad 2024-05-13 med avseende på att de flesta styrkor och förpackningsstorlekar nu är åter För närvarande är det brist på fenoximetylpenicillin (pcV) vilket innebär att vissa styrkor eller förpackningsstorlekar för de olika beredningsformerna kan saknas på apotek. Företagen har aviserat att tillgången på pcV kan vara begränsad ett par månader framöver. Läkemedelskommittén Halland bevakar situationen kontinuerligt och arbetar för att...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

U-GHB - utgår

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 1 september 2023 U-GHB utgår ur analyssortimentet på grund av bristande efterfrågan.   Vid frågor kontakta: Överläkare Jan Miller Jan.Miller@regionhalland.se Tfn: 035-13 15 85

Analyser och provtagning

Analys av antikroppar mot SARS-CoV-2 utgår

Publicerad:

Laboratoriet informerar - Klinisk mikrobiologi 2023-08-21 Från 2023-08-28 kommer analys av antikroppar mot SARS-CoV-2 inte längre att utföras av Klinisk mikrobiologi i Halland. Detta på grund av minskat antal beställningar och kliniskt behov. Analys av spike- och nukleokapsidantikroppar (S- och N-antikroppar) kan beställas externt hos Klinisk mikrobiologi i Lund.

Analyser och provtagning

Glimepirid restnoterat i samtliga styrkor

Publicerad:

Tablett glimepirid är restnoterad i samtliga styrkor från samtliga fabrikat och beräknas preliminärt åter i slutet av oktober. Det finns inga andra SU-preparat godkända på den svenska marknaden. Behandlingsalternativ För patienter med låg dos glimepirid (1–2 mg en gång dagligen) kan utsättning med uppföljande blodsockerkontroller övervägas. Detta alternativ kan vara särskilt lämpligt för äldre eller sköra patienter som kanske inte...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Uppdatering: Brist på enstyckförpackade HemoCue-kuvetter

Publicerad:

HemoCue har nu meddelat att de åter är i fas med tillverkningen av enstyckförpackade kuvetter till Hb och glukos. Alla verksamheter som använder produkterna kan återgå till normal beställnings- och användningsrutin. Eventuellt kan Hb-kuvetter och Glucose 201-kuvetter levereras i burk i stället för enstycksförpackade under en viss tid. [caption id="attachment_37675" align="alignnone" width="300"] HemoCue-Kuvetter[/caption]   För ursprungligt meddelande, se LABORATORIET INFORMERAR...

Analyser och provtagning

Provta frikostigt vid magbesvär i samband med höga vattenflöden och skyfall

Publicerad:

Veckans regn och höga vattenflöden kan medföra att orent ytvatten tränger in i dricksvattentäkter. Det finns även varningar om förhöjda bakteriehalter i havet längs med stora delar av Hallands kuststräcka och det kan sannolikt vara besvär även i vissa insjöar. Därmed finns viss risk för utbrott av vattenburna mag-tarm-infektioner. Inkubationstiden för våra vanliga tarmpatogener varierar från några timmar till upp...

Generell

Aktiv Ortopedteknik flyttar till nya lokaler i Halmstad

Publicerad:

Den 22 augusti flyttar Aktiv Ortopedteknik i Halmstad till nya lokaler på Kastanjeallén 1. Här kommer företaget ta emot patienter med remiss, såväl som privatpersoner, som är i behov av ortoser, ortopediska skor eller inlägg, proteser eller andra ortopedtekniska hjälpmedel. Remissförfarandet är det samma via VAS. Vänligen uppmärksamma patienten på företagets nya adress. En butik för försäljning av skor, inlägg...

Generell

Fördröjda provsvar

Publicerad:

På grund av tekniska problem kommer det tyvärr att vara en fördröjning av analysen PETH (PEth 16:0 / 18:1 (Fosfatidyletanol) (B-)) Arbete med att lösa problemen pågår. Vid frågor kontakta: Överläkare Jan Miller jan.miller@regionhalland.se Tfn: 035-13 15 85

Analyser och provtagning

Nyfiken på Cosmic?

Publicerad:

Du kanske har sett en trekantig bordstalare med information om Cosmic och vill veta mer om vårt nya journalsystem och framtidens vårdinformationsstöd (FVIS)? På https://fvis.regionhalland.se kan du lyssna på poddar, titta på filmer, få svar på frågor och läsa mer om Cosmic. Så ta chansen nu i sommar och lär dig mer om vårt nya journalsystem Cosmic som kommer i...

Generell

Stöd för dig som beställer sjukresa eller ambulanstransport

Publicerad:

För att patienten ska få en så trygg resa som möjligt är det viktigt att du som är legitimerad sjukvårdspersonal och som bokar en transport har kunskap om vilka olika transportsätt och fordon som finns, samt hur och vart de olika transporterna bokas. Nu har vi uppdaterat sidan om beställning av sjukresa och ambulanstransport med text och film. Ta chansen...

Hantering av transfusionskomplikationer

Publicerad:

Blodcentralens information om hur man hanterar transfusionskomplikationer finns nu tillgänglig via Akutinformation på intranätet, Akutinformation - Region Halland Intranät. Informationen finns även tillsammans med Blodcentralens övriga information på vårdgivarwebben, Transfusionsmedicin - Blodcentralen - Vårdgivare (regionhalland.se).   Vid frågor kontakta: Blodcentralen Halmstad                                 Blodcentralen Varberg Tfn: 035-13 18 18                                            Tfn: 0340-48 14 24

Analyser och provtagning

Brist på enstyckförpackade HemoCue-kuvetter

Publicerad:

HemoCue har meddelat att de har problem med tillverkningen av enstyckförpackade kuvetter till Hb och glukos. Under några månader kommer de inte fullt ut leverera de volymer som Halland normalt förbrukar. Hb [caption id="attachment_37004" align="alignnone" width="300"] HB Kuvetter[/caption] Instrument HemoCue Hb 201+ och HemoCue Hb 201 DM: Om enstycksförpackade kuvetter (Websesam art.nr. 52889) är restnoterade, beställ kuvetter på burk (Websesam...

Analyser och provtagning

Uppdatering restsituation Antabus

Publicerad:

Brustablett Antabuse Orifarm 400 mg är inte längre restanmäld. I skrivande stund har ett fåtal apotek varan i lager. Brustablett Antabus (disulfiram) 200 mg är för närvarande restnoterad. Antabus 200 mg  beräknas preliminärt åter i mitten av december. Behandlingsalternativ Om Antabus ändå inte går att få tag på: Inga direkt utbytbara läkemedel med disulfiram finns tillgängliga på den svenska marknaden....

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation Dalacin oral lösning

Publicerad:

Restsituationen för Dalacin (klindamycin) granulat till oral lösning 15 mg/ml är nu löst. Om en restsituation skulle uppstå framöver rekommenderas åtgärd enligt nedan. Inga direkt utbytbara läkemedel finns tillgängliga. Rekommenderad åtgärd Observera att i Terapirekommendationer Halland, kapitel Infektionssjukdomar så anges Dalacin (klindamycin) enbart som ett alternativ vid allvarlig penicillinallergi vid faryngotonsillit och vissa hudinfektioner. I dessa fall: Överväg gärna en...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Fotolegitimation på mobilen – hantering i vården när patient legitimerar sig med digitalt id-kort

Publicerad:

BankID har nyligen lanserat ett digitalt ID-kort och Freja eID har erbjudit det sedan ett år tillbaka. De två digitala ID-korten skiljer sig något åt. I väntan på nationella riktlinjer kring de nya digitala ID-korten så gäller följande sätt att säkerställa identitet på patient inom vård och tandvård. När en patient kommer till vården och legitimerar sig med ett digitalt...

Generell

Ny rutin för tuberkulosscreening från Smittskydd

Publicerad:

Handläggningen förändras nu vid screening för tuberkulos hos asylsökande och nyanlända i åldersgruppen över 35 år. Rutinen beskriver övergripande flödet för screening av tuberkulos i Region Halland utifrån Folkhälsomyndighetens uppdaterade Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos. Uppdateringen innebär en förändrad handläggning vid screening för tuberkulos hos asylsökande och nyanlända i åldersgruppen över 35 år. Screeningen av denna grupp utförs som regel...

Analyser och provtagning

Restsituation Praluent 300 mg

Publicerad:

Förfylld injektionspenna Praluent (alirokumab) 300 mg är restnoterad och beräknas preliminärt åter i månadsskiftet juli/augusti. Sanofi meddelar att de under restperioden har fått möjlighet att tillhandahålla Praluent 300 mg i 1-pack, förpackningar avsedda för den nederländska och belgiska marknaden. Företaget beräknas att 1-pack  förväntas vara tillgänglig under v. 29. Praluent 300 mg administreras en gång per månad, men under restperioden...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Hälsoinformatiknytt nr 3 år 2023

Publicerad:

Här följer nyheter och information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Vill du veta mer om Hälsoinformatikfunktionens uppdrag, organisation och medlemmar, läs här Utbildning Hälsoinformatik - Grundutbildning nivå 2 Nu finns ytterligare en möjlighet att ta del av Utbildning...

Generell

Flytande PcV – tillgängliga förpackningar

Publicerad:

Uppdaterad 2024-06-10 med avseende på restsituationernas längd Under 2023 och 2024 pågår bristsituationer för oral suspension PcV (fenoximetylpenicillin). Läkemedelskommittén Halland har nedan försökt att sammanfatta tillgängligheten för olika styrkor och förpackningsstorlekar. Mixtur ska reserveras till barn på grund av den begränsade tillgången. Om alternativ saknas, tänk på att PcV kan förskrivas i tablettform, men även för tabletter finns en pågående bristsituation....

Läkemedel Restnoterade läkemedel

S-Calciumjon - centrifugering

Publicerad:

Rutinen för centrifugering av provrör för analys av S-Calicumjon är justerad för att överensstämma med aktuell litteratur. Ny rutin: Röret får ej avproppas. Låt röret koagulera i 30 minuter i rumstemperatur och centrifugera inom 2 timmar efter provtagningen. Vid frågor kontakta: Överläkare Jan Miller Jan.Miller@regionhalland.se Tfn: 035-13 15 85

Analyser och provtagning

P-Katekolaminer, fria - analysen utgår

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 3 juli 2023 Från och med 7 juli 2023 utförs inte längre analys av P-Katekolaminer, fria av Klinisk kemi och farmakologi i Skåne. Alternativt laboratorium saknas. VAS-provkod för P-Katekolaminer, fria (KATFRP) inaktiveras fr.o.m. 3 juli 2023. För mer information, se P-Katekolaminer utgår - Klinisk kemi och farmakologi Skåne   Vid frågor kontakta: Spec.BMA/Instruktör Martin Samuelsson Martin.Samuelsson@regionhalland.se Tfn: 035-13...

Analyser och provtagning

Sommarstängt på FoU Medicinsk information och bibliotek

Publicerad:

Biblioteken har sommarstängt följande period i sommar: Varberg stängt torsdag 6 juli – söndag 6 augusti Halmstad stängt fredag 7 juli – söndag 6 augusti Öppettider biblioteken förutom period med sommarstängt: Måndag - torsdag kl. 12.00-15.00 I Varberg har du tillgång till meröppet bibliotek under sommaren. Du kommer då in i bibliotekslokalen med ditt SITHS-kort och kan låna böcker själv....

Så hittar du administratörer för Hallandskatalogen

Publicerad:

Om du behöver ett nytt lösenord till nätverket ska alltid din närmaste kataloguppdaterare eller lösenordshanterare kontaktas. Så här hittar du rätt person att kontakta: Sök fram aktuell personpost/arbetsplats via https://hitta.regionhalland.se/ (om du saknar åtkomst för närvarande, be en kollega att söka åt dig). Öppna detaljsidan för personposten/arbetsplatsen. Avvakta några sekunder. Nu visas namn på de kataloguppdaterare och lösenordshanterare som har...

Hallandskatalogen

Invånare som hör av sig om prov på syfilis – ska inte nekas

Publicerad:

En stor smittspårning genomförs av Region Uppsala efter att en risk för större smittspridning av syfilis upptäckts på en mottagning. Det kan hända att det kommer personer till vården i Halland som uppmanats att provta sig för syfilis. De ska snarast eller nästföljande vardag erbjudas provtagning (Se Analysförteckning, Syfilis serologi) och får inte nekas eller ifrågasättas. Denna uppmaning går ut...

Generell

OBS! Klamydiarör med utgånget datum

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2023-06-13 Det finns provtagningsrör för analys av klamydia och gonorré i omlopp som har passerat utgångsdatum. För kvalitetssäkringens skull är vårt analysinstrument från leverantören inställt för att inte kunna analysera dessa prover. Skickas klamydiaprovrör till oss med passerat utgångsdatum kommer man därför inte kunna få ett analyssvar. Vi ber er även uppmärksamma att det finns rör...

Analyser och provtagning

Insuman Basal och Insuman Comb utgår

Publicerad:

Insulin i form av Insuman Basal samt Insuman Comb utgår från den svenska marknaden under sommaren. Tillgängligheten för Insuman Basal och Insuman Comb har det senaste året påverkat av restsituationer i omgångar. Detta eftersom att företaget Sanofi haft utmaningar relaterade till produktion och distribution. Till följd av detta har företaget tagit ett beslut om att sluta tillhandahålla läkemedlen. Behandlingsalternativ Undvik...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Beställningar och leveranser öppenvårdsdos midsommar 2023

Publicerad:

Kom ihåg att vara ute i god tid med beställningar av öppenvårdsdoser från Apoteket inför midsommar! Inför midsommar tidigarelägger Apoteket stopptider och leveranser till sina dospatienter så att allt hinner levereras i tid. Tänk även på att Apoteket inte kan skicka kylvaror dagen före en helgdag eller en röd dag. Se även Ändrade stopp- och leveranstider för öppenvårdsdos inför sommarens helgdagar...

Läkemedel

Metod ändring: Vitamin D

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 13 Juni 2023 Metod ändring: Vitamin D, S-25-Hydroxyvitamin D, S-Kalcidiol (S- 25 (OH)-) Alla prover kommer att analyseras med immunkemisk teknik med undantag för barn yngre än 10 år som kommer att analyseras med den befintliga analysmetoden, dvs LC MSMS (liquid chromatography mass spectrometry). LC MSMS är en mer specifik metod som kan analysera 25(OH)-vitamin D2 och D3...

Analyser och provtagning

Nytt arbetssätt ska öka antalet patienter som tackar ja till vårdgarantin

Publicerad:

Ett politiskt beslut har fattats i Region Halland om att hanteringen av vårdgarantiprocessen ska moderniseras för att öka antalet patienter som tackar ja till vårdgarantin. En bred arbetsgrupp med kompetenser från förvaltningarna samarbetar sedan början av våren med ett förberedande arbete. Arbetets syfte är att öka tillgängligheten för de halländska patienterna och öka andelen patienter som tackar ja till vård...

Generell

Ny analys: Betaglukan (svampantigen)

Publicerad:

Laboratoriet informerar - Klinisk mikrobiologi 2023-06-07 Analysen riktar sig mot provtagning av patienter där man misstänker invasiv svampinfektion. Betaglukan förekommer i vissa svampars cellmembran och kan påvisas i ett serumprov när en djup svampinfektion föreligger. Svampar som innehåller betaglukan i en påvisbar mängd är t.ex. Candida spp, Aspergillus spp, Fusarium spp, Trichosporon spp, Saccharymyces cerevisiae, Acremonium spp och Pneumocystis jirovecii....

Analyser och provtagning

Bristsituation vaccin mot TBE

Publicerad:

På grund av hög efterfrågan råder det för närvarande en bristsituation för vaccin mot TBE. För Hallands räkning är vaccinet FSME-immun upphandlat. Företaget har meddelat Läkemedelsverket att vaccinet preliminärt kommer att finnas tillgängligt för beställning enligt följande datum: FSME-immun vuxen 1-pack är restnoterad, preliminärt tillgänglig för beställning 2023-07-21. Eventuellt finns utländsk förpackning avsedd för amerikanska marknaden tillgänglig, med produktnamn TICOVAC.*...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Från 1 juni går det att skicka remisser till arbetsförberedande insats i Individsamverkansteamen

Publicerad:

Samordningsförbundet Hallands Individsamverkansteam (IST) återgår nu till ordinarie remissförfarande efter två månaders remisstopp. Från och med den 1 juni tar Individsamverkansteamen i Halmstad/Hylte, Falkenberg och Kungsbacka emot remisser för invånare som behöver arbetslivsinriktade samordnande insatser. IST har i uppdrag att stötta personer 16–64 år boende i Halland med behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Arbetet har som mål att öka individens förmåga...

Generell

Kalprotektin beställs åter via remisstyp KEM i VAS

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2023-05-30 Beställning av kalprotektin i faeces ändras 2023-05-31. I april och maj i år har man behövt beställa kalprotektin med den nya provkoden KALPRO och remisstyp BAKT.Detta flöde har skapat problem i och med att man inte kunnat se resultathistoriken på ett lätt sätt, dessutom har patienterna inte kunnat se sina resultat.Vi ändrar därför remisstyp och...

Analyser och provtagning

”Årets ungdomsmottagning” finns i Halland

Publicerad:

Ungdomsmottagningen Halland vann 2023 års FSUM-pris (Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar) i kategorin ”Årets mottagning”. Motiveringen är att de skapat ett starkt varumärke och strategi för att nå ut med information i sociala medier till ungdomar i Halland. – Det känns fantastisk roligt att få utmärkelsen och ett så fint kvitto på att vårt arbete har gett resultat. Nu är jag...

Generell

Restsituation Insulin lispro Sanofi

Publicerad:

Insulin Lispro Sanofi (snabbverkande insulin) 100 IE/ml i förfylld injektionspenna är restnoterat. Läkemedlet beräknas åter tidigast i början av juli. Det finns i nuläget fortfarande förpackningar i lager på vissa halländska apotek. Det finns andra snabbverkande insulin som är tillgängliga under restsituationen i form av: Insulin Aspart Sanofi (insulin aspart) Humalog (insulin lispro) Insulin Lispro Sanofi är inte direkt utbytbart...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Webcert – förändringar vid signering av intyg från och med 30 maj

Publicerad:

Den 30 maj klockan 07.45 aktiveras en ny underskriftstjänst i Webcert. Inget driftstopp krävs, Webcert är tillgängligt under tiden för aktivering. Den nya underskriftstjänsten har tagits fram av Inera med huvudsyfte att möjliggöra underskrift i andra webbläsare än Internet Explorer. Aktiveringen av den nya tjänsten innebär förändringar i underskriftsflödet och nya dialogrutor, se bifogad fil för detaljerad beskrivning. En viktig...

IT-stöd i vården

Kort hållbarhet Pneumovax

Publicerad:

MSD (Merck, Sharp and Dohme) har meddelat att de under en period kommer att tillhandahålla pneumokockvaccinet Pneumovax (PPV23) med kortare hållbarhet än sex månader, för att förhindra att en bristsituation uppstår. MSD beräknar att doser med bättre hållbarhet kommer att finnas tillgängliga senast en månad innan utgångsdatumen nedan. Beställ därför inte mer Pneumovax i nuläget än vad din vårdenhet kommer...

Läkemedel

Ny utlåtandeblankett för färdtjänst 

Publicerad:

Regionens färdtjänsthandläggare kan begära utlåtande från vården för att bedöma en persons funktionsnedsättning. Det kan gälla hur varaktig nedsättningen är och hur det påverkar personens förmåga att förflytta sig, eller att resa med allmän kollektivtrafik. Nu finns det en uppdaterad blankett för färdtjänstutlåtande: Utlåtandeblankett färdtjänst Blanketten gäller inte i Kungsbacka.

Bristsituation Syntocinon nässpray

Publicerad:

Uppdaterad 2024-03-06 med avseende på restnoteringens längd Företaget CD Pharmaceuticals AB meddelar att Syntocinon (oxytocin) nässpray 6,7 µg/dos är restnoterad. Läkemedlet beräknas preliminärt åter i början av juli 2024. Restsituationen beror på produktionsproblem. Syntocinon nässpray används framförallt för igångsättning av amning, genom att oxytocin stimulerar bröstkörteltömning.   Läkemedelskommittén Halland 2023-05-17

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Kampanjen "Förnya recept inför sommaren" har startat - din hjälp behövs!

Publicerad:

Årets kampanj för att få fler invånare att förnya sina recept innan den 20 juni har börjat. Detta är ett sätt att minska belastningen i sommar. Du som arbetar inom vården och möter patienter på mottagningen, i telefon eller via chatt är viktigast för att budskapet ska nå fram om att förnya recept innan sommaren: Fråga patienter om de har...

Generell

Nyhetsbrev om Platina

Publicerad:

Den 24:e maj publiceras nästa leveransfönster för Platina. Du kan ta del av de kommande nyheterna, i nyhetsbrevet här: Nyhetsbrev Platina 2023 - nr 2 Kontakt: Patrik Ingblom  

Generell

Prioriterade områden för FoU-projekt 2024

Publicerad:

Region Halland har för år 2024 avsatt cirka 4 miljoner kronor för forskning och utveckling. Vetenskapliga rådet lämnar förslag till Regionstyrelsen hur dessa projektmedel skall fördelas. Prioriterade områden: Klinisk patient- och annan verksamhetsnära forskning som stödjer Region Hallands övergripande mål. Forskning som stödjer verksamhetens behov och möter hälso- och sjukvårdens framtida utmaningar. Forskning som i synnerhet stimulerar nya forskare och...

Generell Utveckling och forskning

Ny metod för Pneumocystis jirovecii

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2023-05-15 Pneumocystis jirovecii är en svamp som kan orsaka svår pneumoni främst hos immunnedsatta individer. Det kan vara svårt att särskilja kolonisation från infektion då det finns asymptomatiskt bärarskap av svampen och då tecknen på Pneumocystis pneumoni inte alltid är tydliga.  Nu inför vi därför en ny metod för påvisning av Pneumocystis jirovecii med PCR-teknik. ...

Analyser och provtagning

Brist på lokalanestetika för injektion

Publicerad:

Nyhet uppdaterad 2024-06-03 med avseende på ledtider Lokalanestetika med och utan adrenalin kommer periodvis vara restnoterat under 2023 och 2024. För preliminär tillgänglighet, och behandlingsalternativ se sidan Lokalanestetika för injektion.   Information om aktuella restsituationer och avregistreringar finns nu samlade i en överskådlig tabell på sidan Restnoterade läkemedel, där du även hittar länkar till information om behandlingsalternativ.

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Indragning Emerade adrenalinpenna

Publicerad:

Injektionspennan Emerade (adrenalin) autoinjektor 300 µg och 500 µg har återkallats av läkemedelsföretaget Medeca Pharma AB. Detta till följd av ett funktionsfel hos vissa injektionspennor som kan leda till att autoinjektorn inte aktiveras som den ska. Se även Läkemedelsverkets nyhet Adrenalinpenna Emerade dras tillbaka samt Läkemedelsverkets säkerhetsinformation om Emerade till hälso- och sjukvården - DHPC. Enligt företaget bedöms adrenalinpenna Emerade...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Bidrag till forskning i Region Halland

Publicerad:

Sedan 2015 har Varbergs Sparbank bidragit med två miljoner kronor årligen för att främja forskning inom hälsa och sjukvård i Region Halland. Under årens lopp har över 80 forskningsprojekt beviljats medel. Höstens ansökningsomgång öppnar i slutet av sommaren. Information kommer ut inom kort. Ytterligare information om bidraget finns på sidan för Varbergs sparbank.

Ny patientinformation om en månads egenberedskap av läkemedel

Publicerad:

Vårdgivare och patienter har nu möjlighet att ta del av Socialstyrelsens nya informationsmaterial om rekommendationen att har en månads förbrukning av medicin och förbrukningsartiklar hemma. Materialet Egen beredskap  riktar sig till patienter som har långvarig receptbelagd behandling med medicin eller förbrukningsartiklar och finns tillgängligt på svenska och engelska. Socialstyrelsens kampanj informerar om rekommendationen, svarar på vanliga frågor och ger enkla...

Generell

Restsituation Normorix/Normorix mite

Publicerad:

Uppdatering 2023-11-27: Normorix mite finns åter i lager på flertalet halländska apotek, medan Normorix (5 mg + 50 mg) beräknas åter inom kort. Det råder för närvarande återigen en längre restsituation för tabletter med kombinationen amilorid och hydroklortiazid (Normorix 5 mg + 50 mg, Normorix mite 2,5 mg + 25 mg, Amiloferm 5 mg+ 50 mg, Amiloferm mite2,5 mg +...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Tilldelningsbeslut 2023-05-05

Publicerad:

Region Halland (RH) och Västra Götalandsregionen (VGR) har tillsammans genomfört upphandling avseende  maskinell dosdispensering och dosexpediering av förskrivna läkemedel till patienter inom öppenvården skrivna i Region Halland (RH) och Västra Götalandsregionen (VGR) . Upphandlingen har genomförts genom tjänstekoncession. Enligt lagen om koncessioner, LUK. Region Halland har antagit det anbudet som uppfyller samtliga obligatoriska krav och som har lägst pris. Apotekstjänst...

Läkemedel

Så tar du ut rätt avgift för utländska och utlandssvenska patienter

Publicerad:

Ett år går fort och nu är det åter igen dags att ha informationstillfällen för avgifter och regelverk för bland annat utländska personer och utlandssvenskar. Informationstillfällena sker via teams och ni får anmäla er till någon av tillfällena i kompetensportalen. Denna information kommer till samordnare så ni får sprida till berörda och så får varje verksamhet se vilka som kan...

Restsituation Suscard 5 mg

Publicerad:

Buckaltablett Suscard (glycerylnitrat) 5 mg är restnoterad och beräknas preliminärt åter i mitten av juli. Inga direkt utbytbara läkemedel finns, men däremot är Suscard 2,5 mg tillgängligt liksom sublingualspray med glycerylnitrat. För ytterligare rekommendationer om kortverkande nitroglycerin se kapitel Hjärt- och kärlsjukdomar, Kranskärlssjukdom i Terapirekommendationer Halland.   Läkemedelskommittén Halland 2023-05-04, uppdaterad 2023-05-16 med avseende på restsituationens längd

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Hälsoinformatiknytt nr 2 - 2023

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Om Hälsoinformatikfunktionens uppdrag, organisation och medlemmar Hur länge gäller en remiss från närsjukvård till akutmottagning Remiss från närsjukvård till akutmottagning gäller i 16 timmar från att remiss skrevs då det...

Ändring vid beställning av calici

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2023-05-02 Från och med 2023-05-08 kommer beställningen som heter CALICI att ändras till en BAKT-analys i VAS. Beställningen ska göras under BAKT vilket innebär att provsvaret kommer att se annorlunda ut. I LA7 (provöversikt) kommer svaret att visas som ett slutsvar: Analysen innehåller som tidigare Norovirus GI och GII. Önskas analys av sapovirus välj istället...

Sms-påminnelser VAS skickas nu 07:30 två dygn innan bokad tid

Publicerad:

Nu är ändringen justerad så att alla patienter som har en bokad tid i VAS får sms-påminnelse i tillräckligt god tid för att hinna omboka eller avboka sin tid senast 24 timmar innan besöket. Alla sms-påminnelser i VAS kommer 07:30 två dygn innan. Det innebär att en patient som har en bokad tid klockan 8 på onsdagen får sin sms-påminnelse...

IT-stöd i vården

Ny affisch: Patientavgifter - skriv ut i A3 och häng upp

Publicerad:

Den nya affischen innehåller information om ändrad tidsgräns för om- och avbokning och avgift för uteblivet besök. Affischen gäller från 1 maj och ska skrivas ut i färg och A3-format och hängas upp på alla vårdcentraler, mottagningar, avdelningar och receptioner inom vården. Den nuvarande affischen ska tas ner och bytas ut mot denna. Här finns affischen för utskrift Har ni...

Generell

Öppenvårdsdos Valborg/1 maj samt Kristi Himmelfärdshelgen – beställningar och leveranser

Publicerad:

Var ute i god tid med beställningar av öppenvårdsdos från Apoteket inför Valborg/Första maj samt Kristi Himmelfärdshelgen! Inför dessa helger tidigarelägger Apoteket stopptider och leveranser till dospatienter, så att allt hinner levereras i tid innan långhelgerna. Tänk på att Apoteket inte kan skicka kylvaror dagen före en helgdag eller en röd dag. Ändrade stopp- och leveranstider för öppenvårdsdos inför Valborg/1...

Restsituation Alimemazin kapsel 20 mg

Publicerad:

Det pågår för närvarande en restsituation för kapsel Alimemazin Evolan 20 mg. Restsituationen beräknas preliminärt vara löst i början av augusti. Behandlingsalternativ Direkt utbytbara alternativ saknas. Orala droppar alimemazin 40 mg/ml finns tillgängligt under juli månad, men kräver att ett nytt recept förskrivs. Dospatienter som får tablett alimemazin dosdispenserat påverkas inte av restsituationen. Alimemazin är ett rekommenderat läkemedelsalternativ vid sömnstörningar i...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation flytande ibuprofen

Publicerad:

Med anledning av den pågående restsituationen på receptfritt, flytande ibuprofen: Det är Läkemedelskommittén Hallands rekommendation att avstå från att skriva ut receptbelagt flytande ibuprofen som ersättning för receptfritt läkemedel även under pågående brist. Se Läkemedelskommittén Hallands Riktlinje för egenvård eller recept. Det finns receptbelagd flytande ibuprofen, MEN: Försäljningen av receptfritt flytande ibuprofen är omfattande. Om denna försäljning skulle övergå till...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Utbildning digitala kallelser i VAS-1177.se via Teams 3/5 eller 9/5

Publicerad:

I VAS har vi möjlighet att skicka digitala kallelser (webbkallelser). Tidigare har vårt största fokus varit papperskallelser som skickas som brev med posten men nu är det dags att börja ställa om och säkerställa att vi hanterar våra digitala kallelser på ett korrekt sätt. Anledningarna är många... Vi står inför en förändring när det gäller avgifter för sent avbokade och...

IT-stöd i vården

Öppettider Provtagningen HSH vecka 16

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 17 april 2023 Under vecka 16 kommer provtagningen Hallands sjukhus Halmstad ha reducerade öppettider över lunch samt hålla helt stängt under eftermiddagen torsdag 20/4. Detta p.g.a. låg bemanning. Vid frågor kontakta: Avd.chef Nina Gillemo-Andersson Nina.Gillemo-Andersson@regionhalland.se Tfn: 035-13 18 06

Analyser och provtagning

Vasopressinbelastning utgår

Publicerad:

Funktionsundersökningen Pt-Vasopressinbelastning utgår på grund av bristande efterfrågan. Vid frågor kontakta: Specialistläkare Hilda Hallander Hilda.Hallander@regionhalland.se Tfn 035-13 45 94

Analyser och provtagning

Nytt i Hallandskatalogen 12 april 2023

Publicerad:

Den 12 april klockan 9.00-16.00 driftsattes en ny version av Hallandskatalogen. Förändringarna beskrivs i dokumentet nedan. Hallandskatalogens nyhetsbrev 12 april 2023 (pdf) Återkoppla gärna med synpunkter och förslag till kommande nyhetsbrev via HAK-ansvarig i din förvaltning. Kontakt: Karoline Koinberg

Hallandskatalogen

Kvinnor i Halland kan vara med att bidra till utrotningen av livmoderhalscancer

Publicerad:

Från och med idag, den 12 april, går kallelser ut från Kvinnohälsovården till kvinnor i Region Halland födda 1994–1999 med erbjudande om vaccination mot HPV och självprovtagning för HPV. Den halländska vaccinationsinsatsen ska bidra till att utrota livmoderhalscancer och genomförs i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset. Läs vidare på vårdgivarwebben om Regional vaccinationsinsats mot HPV ingår i en nationell studie

Generell

Disputation den 28 april i Varberg med Niyaz Hareni - inom ortopedi

Publicerad:

Den 28 april klockan 09:00 kommer Niyaz Hareni offentligt försvara sin avhandling ”Lumber Disc Herniation and Central Lumbar Spinal Stenosis” i Samlingssalen på Hallands sjukhus Varberg. Niyaz arbetar kliniskt som läkare på ortopedkliniken vid Hallands Sjukhus och är sedan drygt fem år tillbaka även AT- och BT-chef vid Hallands Sjukhus Varberg. Hans disputation är kopplad till Lunds universitet. Niyaz började...

Generell

Driftstörning länkar till styrande dokument på sidor

Publicerad:

Från torsdag 6 april kan det vara svårt att nå styrande dokument som exempelvis riktlinjer och rutiner på vissa enstaka sidor på Vårdgivarwebben. Anledningen till störningen är tekniskt byte av ledningssystemet. Vi beräknar att arbetet är klart i början av vecka 15. Vi vill också påminna om att du kan hitta riktlinjer och rutiner via sökfunktionen för styrande dokument, då...

Vaccinationsbokningen stänger

Publicerad:

Den 15 april stänger Vaccinationsbokningen i Halland. Sedan starten av covidvaccinationen har invånare kunnat boka tid via telefon på Vaccinationsbokningen, ett komplement till den digitala bokningen. Efter stängningen hänvisas invånare, som vill boka vaccinationstid via telefon, till den vårdcentral där man vill vaccinera sig. – Vaccinationsbokningen har varit ett bra komplement till den digitala bokningen och har även varit en...

Covid-19

Filmer om språkutveckling ska inspirera föräldrar

Publicerad:

Föräldrar med barn som behöver extra stöd i sin språkutveckling, har hittills fått hjälp av logoped via BVC:s föräldragrupper. Men nu kan grundläggande kunskap enkelt nå fler, genom filmer på 1177.se. Inspirationsutbildningen om barnets språkutveckling består av ett antal filmer, som tagits fram av logopederna Kerstin Andersson och Catarina Sjöberg. Föräldrar kan ta del av dem på 1177.se  i den ordning de...

Generell

Insatser och material kring förändringar tidsgräns och avgift uteblivet besök

Publicerad:

Inför ändring av tidsgräns för av- och ombokning av bokad tid samt dubbleringen av avgift för uteblivet besök i vården så genomförs många uppdateringar och kommunikationsinsatser. Här beskrivs vad som finns som stöd till vården, vad som görs regionalt och vad som behöver göras av vårdverksamheterna. Från 1 maj gäller att bokade tider ska avbokas eller ombokas senast 24 timmar...

Generell

Start för digitala VAS-remisser till Aktiv Ortopedteknik

Publicerad:

Vi har tidigare informerat att den ortopedtekniska servicen med utbudsställen på Hallands Sjukhus hanteras av Aktiv Ortopedteknik sedan 1 december 2022. De tekniska förändringarna är nu gjorda och från och med måndag 3 april ska VAS-remisserna till Aktiv Ortopedteknik skickas digitalt. Remiss ska gå till nedanstående remissadress: Halmstad: aktortthst Varberg: aktorttvbg Kungsbacka: aktorttkba

IT-stöd i vården

Analys kalprotektin övergår till Klinisk mikrobiologi

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2023-03-30 Analys av kalprotektin i faeces övergår från Klinisk kemi till Klinisk mikrobiologi 2023-04-03. Detta innebär byte till en ny metod. Enligt en nationell referensorganisation ger de båda metoderna liknande provresultat. Observera dock att referensintervallet är något förändrat. Ny provkod i VAS är KALPRO och remisstyp BAKT. Se analysförteckning för ytterligare information om analysen. Befintlig...

Analyser och provtagning

Revidering och omarbetning av vårdriktlinjer gällande covid-19

Publicerad:

Nu har två nya riktlinjer från Vårdhygien Halland gällande covid-19 publicerats, Smittförebyggande åtgärder och utbrottshantering av covid–19 i vård och omsorg samt Covid-19, Handläggning av misstänkta och bekräftade fall. De finns inlänkade bland annat under Vårdhygien. Sedan 15 mars klassas covid-19 inte längre som smittspårningspliktig sjukdom inom vård och omsorg vilket har möjliggjort sammanslagningar av riktlinjer. Smittförebyggande åtgärder och utbrottshantering av...

Covid-19

Inbjudan danstävling

Publicerad:

Vårdhygien bjuder in till en dansutmaning för att uppmärksamma handhygienens dag den 5 maj. Den 5 maj inträffar den årliga internationella kampanjen Rena händer räddar liv som lanserades av WHO 2009. Genom god följsamhet till basala hygienrutiner och i synnerhet god handhygien kan man rädda liv. God handhygien bryter effektivt den vanligaste smittvägen i vården, kontaktsmitta. I år är temat...

Generell

Region Halland är med och påverkar europeisk läkemedelslagstiftning

Publicerad:

Just nu pågår en revidering av den europeiska läkemedelslagstiftningen. Region Halland har i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och flera andra regioner, tagit fram förslag som man önskar ska ingå i den nya lagstiftningen. Bakgrunden är att lagstiftningen påverkar tillgången till läkemedel i Sverige, och den styr i många delar även hur hälso- och sjukvården kan bedrivas och...

Läkemedel

Regional vaccinationsinsats mot HPV ingår i en nationell studie

Publicerad:

Under våren kallas unga kvinnor till vaccination mot HPV och självprovtagning för HPV, ett led i att utrota livmoderhalscancer. Region Hallands vaccinationsinsats och självprovtagning ingår i nationell studie. ​Kvinnor födda 1994–1999 kallas under våren av Kvinnohälsovården Halland för gratis vaccination mot humant papillomvirus (HPV) och självprovtagning för HPV inom ramen för en nationell studie. Syftet är att minska antalet HPV-infektioner...

Generell

INBJUDAN - För sommarvikarier som ska arbeta på vårdcentralslaboratorium

Publicerad:

Utbildning i provtagning och laboratorieanalyser Plats • Måndag 29 maj 2023, 09.00-16.00, konferensrum Barken/Briggen, Hallands sjukhus Halmstad, Huvudentré 4, målpunkt C, plan 4. • Fredag 2 juni 2023, 09.00-16.00, konferensrum Bocksten, Hallands sjukhus Varberg, korridoren till höger efter biblioteket Program Utbildningen omfattar både teori och praktik i följande • Provtagningsanvisningar, kvalitetssäkring • Kapillär provtagning • HemoCue - Hb, Glukos, WBC...

Analyser och provtagning

Brist på FC-Mix-rör (rosa propp) till P-Glukos

Publicerad:

Leverantören av FC-Mix-rör (Websesam art.nr 607009) till P-Glukos har meddelat att ny leverans kan ske först i mitten av april. Tillfällig reservrutin Efter hand som FC-Mix-röret tar slut hos användare får PST-rör (mintgrön propp) användas som ersättare. Eftersom provtagning i PST-rör för P-Glukos innebär försämrad analyskvalité, kommer denna möjlighet att upphöra när FC-Mix-röret åter finns att tillgå och är levererad...

Analyser och provtagning

Digoxin tablett 0,13 mg restnoterad - berör även patienter med öppenvårdsdos

Publicerad:

Tablett Digoxin Evolan (digoxin) 0,13 mg är restnoterad och finns preliminärt åter tillgänglig i slutet av augusti. Mindre delleveranser kan förekomma under restperioden. Handläggning patienter med vanliga recept Läkemedelskommittén Halland har rådgjort med halländska kardiologer angående handläggning av de patienter som drabbas av restsituationen. Om apotek eller patient tar kontakt för att Digoxin 0,13 mg inte finns tillgänglig kan patienten...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Teknisk störning påverkar sjukresor även vecka 13

Publicerad:

UPPDATERAD 27/3. Tekniska störningar påverkar  sjukresor i länet.  De flesta sjukresorna kommer att kunna genomföras men du får räkna med förseningar. Störningen väntas pågå även under vecka 13 (27/3-2/4). På Hallandstrafikens webbplats finns uppdaterad information: Hallandstrafiken - Bästa resvalet    

Generell

Öppenvårdsdos påsk 2023 – beställningar och leveranser

Publicerad:

Kom ihåg att vara ute i god tid med beställningar av öppenvårdsdos från Apoteket inför påsk! Tänk på att Apoteket inte kan skicka kylvaror dagen före en helgdag eller en röd dag. Inför påsken tidigarelägger Apoteket stopptider och leveranser till dospatienter, så att allt hinner levereras i tid innan långhelgen. Ändrade stopp- och leveranstider för öppenvårdsdos inför påsk 2023 återfinns...

Läkemedel

VAS - Information inför ny VAS-version 50.1

Publicerad:

​Ny VAS-version kommer att driftsättas onsdag 22 mars med start kl. 22.30. För infromation om leveransen se bifogad PP-presentation. Information VAS 50.1.pptx Frågor gällande VAS 50.1 kan ställas via ärende i Servicedesk eller tfn 010-476 19 00.

IT-stöd i vården

Uppgradering av Spirare

Publicerad:

Versionsnyheter i korthet Användargränssnittet ser ut som det gjorde innan uppgraderingen. Det har tillkommit en funktion för automatisk tolkning av spirometrier enligt leverantörens algoritm, som man kan välja att aktivera. Om någon verksamhet önskar detta kontakta Ergin Kovac, Applikationsspecialist på MTH. Funktionen att tabba sig fram är åtgärdad och följer nu rätt ordning i fälten. Problemen med att Spirare klipper...

IT-stöd i vården

Region Halland har tecknat nytt avtal avseende insulinpumpar, och CGM RS210675

Publicerad:

Avtalet gäller från 2023-02-15 till och med 2025-02-14 med möjlighet till ytterligare 12+12 månaders förlängning. Avtalet omfattar insulinpumpar, patchpumpar, fristående rt (Real Tid)- CGM system, fristående is (Intermittent Scanning)- CGM samt förbrukningsartiklar. Nio leverantörer är antagna. För mer information gällande avtal och priser se vår Avtalskatalog

Generell

NCS Läkemedelsmodul - Uppgradering 15 mars

Publicerad:

  Information om innehållet finns att läsa här: Leveransbesked NCS 5.14.4   Under driftstoppet kommer läskopia av NCS att vara tillgänglig. Förberedelser inför driftstoppet görs enligt gällande rutiner.   Vid frågor eller rapportering av fel i samband med och/eller efter uppgraderingen kontakta Läkemedelssupporten, 010 - 47 61 900. Kontakt: Larnemo Elin RK

IT-stöd i vården Läkemedel

Socialstyrelsen rekommenderar en månads egenberedskap av läkemedel och förbrukningsartiklar

Publicerad:

Socialstyrelsen rekommenderar specifika patientgrupper att lagra läkemedel och förbrukningsartiklar föreskrivna av hälso- och sjukvårdspersonal för en månad i hemmet. Den nya rekommendationen rör patienter med stadigvarande behandling för sjukdom eller annat hälsotillstånd. Syftet med den nya rekommendationen är att stärka beredskapen och minska sårbarheten hos patienter, hälso- och sjukvård och apotek. Egenberedskap är en del i samhällets arbete med att...

Läkemedel

Användning av munskydd återgår till ordinarie rutiner

Publicerad:

Nu tas kravet om munskydd för att skydda andra från smitta (source control) bort för vård- och omsorgspersonal i patientnära situationer i Halland. ​Beslutet kommer efter att smittläget för covid-19, influensa och RS bedömts vara väsentligt lugnare i Halland. Flera andra regioner har redan eller håller nu också på att genomföra dessa förändringar. Beslutet gäller direkt. Detta innebär att rekommendationerna...

Covid-19

Hälsoinformatiknytt nr 1 - 2023

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Vill du veta mer om Hälsoinformatikfunktionens uppdrag, organisation och medlemmar, läs här ICD-kod för Hetsätningsstörning Vid behov att registrera kod för hetsätning ska ICD-kod F50.8 Andra specificerade ätstörningar användas. Dock...

IT-stöd i vården

Nu förbereds för nya avdelningen Smärtbehandlingen

Publicerad:

Efter många års efterfrågan har Region Halland snart större möjligheter att ta hand om patienter med smärta i Halland. Rehabiliteringskliniken på Hallands sjukhus arbetar nu med uppdraget att starta en smärtbehandlingsverksamhet. Verksamheten är kopplad till den befintliga Smärtrehabiliteringen och kommer att gå under benämningen Smärtbehandlingen. Smärtbehandlingen ska erbjuda en konsultations-, behandlings- och rådgivningsfunktion för patientansvariga läkare inom närsjukvård eller specialistsjukvård....

Generell

Nu avvecklas covid-19-informationen – åtgärder genomförs centralt och av verksamheterna

Publicerad:

I takt med att Folkhälsomyndigheten har justerat sina rekommendationer till ett normalläge när det gäller covid-19 så avvecklas nu också den extrainformation som Region Halland och privata vårdcentraler har haft. Kommunikationsinsatserna under pandemin genomfördes till stor del regionövergripande i samarbete med förvaltningarna och avvecklingen sker nu också gemensamt. Detta gäller all verksamhet; vård, administrationsbyggnader, skolor, kulturen, kollektivtrafiken med mera. En...

Covid-19

Ketogan suppositorier tillhandahålls inte längre

Publicerad:

Utan förvarning har suppositorier Ketogan (ketobemidon 10 mg/dimetylaminofenylbuten 50 mg) slutat tillhandahållas på den svenska marknaden och kan därmed inte förskrivas längre. Suppositorium Ketogan har de senaste åren varit ett behandlingsalternativ vid svår smärta orsakad av njursten eller gallsten, efter att suppositorium Spasmofen försvann från den svenska marknaden under 2020. Behandlingsalternativ I dagsläget finns inga direkt utbytbara produkter tillgängliga. Det...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation tablett Triobe - påverkar dospatienter med öppenvårdsdos

Publicerad:

Det råder för närvarande en restsituation för tablett Triobe (kombination av vitamin B6, vitamin B12 och folsyra). Triobe beräknas preliminärt åter i mitten av augusti. Direkt utbytbara alternativ saknas, se behandlingsalternativ nedan. Patienter med "vanliga" recept behöver inte sökas upp, men om du som förskrivare blir kontaktad av patient eller apotek angående restsituationen bör du se över patientens behov och...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Årets första nyhetsbrev för Platina

Publicerad:

Välkommen att ta del av årets första nyhetsbrev för Platina. Här kan du läsa om de nyheter som nyligen släppts i Platina. Nyhetsbrev 2023 nummer 1 Du hittar samtliga Platina-nyhetsbrev på vår sida för nyhetsbrev på intranätet.

Generell

3-månaders intyg införs för ensamåkning och direktresor med sjukresor

Publicerad:

Nu införs kortare giltighetstid för sjukreseintyg gällande ensamåkning och direkt resa. Den nya giltighetstiden är 3-månader, därefter ska en ny bedömning av behoven utföras. En av anledningarna till att intygens giltighetstid kortas ner för de här två varianterna av sjukresor är för att de är väldigt kostsamma. Ensamåkning innebär att patienten inte kan samåka med någon annan utan får åka...

Generell

Droppstift - ny ersättningsprodukt

Publicerad:

Det har en tid varit brist på droppstift som används för att ta ut bloddroppar ur venösa provtagningsrör utan att behöva ta bort proppen. Nu finns en ersättningsprodukt att beställa via Websesam. Den har samma funktion och användning som föregångaren. Artikel: 614915 Benämning: Smear safe Dispenser Beskrivning: Droppstift för vacuumrör   Vid frågor kontakta: Spec.BMA/Instruktör Martin Samuelsson Martin.Samuelsson@regionhalland.se Tfn: 035-13...

Analyser och provtagning

Nytt beslut kring nuvarande covidvaccin och primärvaccination

Publicerad:

Nu kan de anpassade mRNA-vaccin som hittills använts till enbart påfyllnadsdoser även användas vid primärvaccination mot covid-19, det vill säga till dos 1 och dos 2, det har Folkhälsomyndigheten beslutat och meddelat under dagen. Enligt beslutet är det variantanpassade bivalenta BA.4/5- innehållande mRNA-vaccin, dvs det vaccin som används för påfyllnadsdoser, godkänt från 12 år och äldre. Beslutet gäller från den...

Covid-19

Ingen personalprovtagning av covid-19 längre

Publicerad:

Från den 15 februari ändras Folkhälsomyndighetens rekommendationer för provtagning covid-19. Förändringen innebär att personal som arbetar inom vård- och omsorg inte längre ska genomföra provtagning av covid-19 vid symtom. För vård- och omsorgspersonal är det fortsatt viktigt att gå hem från jobbet så snart man får symtom på luftvägsinfektion eftersom man är som mest smittsamma i början. Sedan ska man...

Covid-19

MittVaccin blir sammanhållen vaccinationsjournal i Region Halland

Publicerad:

Region Halland har fattat beslut om att MittVaccin ska vara regionens sammanhållna vaccinationsjournal där alla vaccinationer ska registreras. Detta för att öka patientsäkerheten genom att vaccinationer endast registreras i ett och samma journalsystem. ​Fr.o.m. 1 april 2023 ska alla invånares vaccinationer som utförs inom Region Halland registreras i MittVaccin.   De enheter som redan är i gång med att registrera...

IT-stöd i vården Läkemedel

Regionens två ”Covid-fordon” tas bort och ersätts med ordinarie serviceresor

Publicerad:

Nya rutiner för vårdpersonal Förarna ska inte ha någon fysisk kontakt med patienten utan i dessa fall är det förarens uppgift att enbart köra mellan A och B. Det åligger därför vårdpersonalen att följa med patienten till fordonet, att sätta patienten i bilen och spänna fast bältet om det skulle behövas. Behöver patienten hjälp vid framkomsten till hemmet, måste vårdpersonalen...

Covid-19 Generell

Rekommendation för TNF-alfa-hämmare

Publicerad:

Nu finns en uppdaterad regional rekommendation som anger preparatval för subkutan behandling och infusionsbehandling med TNF-alfa-hämmare: Region Hallands rekommendation för TNF-alfa-hämmare - Vårdgivare Kortfattat gäller följande: Förstahandsval vid subkutan behandling är adalimumab i form av 6-pack Hukyndra eller Hyrimoz. Vid behov av alternativ kan etanercept väljas – se rekommendationen för preparatval. Förstahandsval vid infusionsbehandling är infliximab, där Zessly är förstahandsval...

Läkemedel

Uppgradering av Röntgen Hallands bild- och journalhanteringssystem 11 februari

Publicerad:

Tidsschema 11 februari 06:00 Sectra RIS/PACS stängs ner. Inga remisser kommer tas emot elektroniskt och inga bilder kan ses i Sectra PACS. 14:00 Sectra RIS/PACS startas upp. Detta är en ungefärlig tid. Remisser Under driftstoppet gäller manuella rutiner på röntgen, remisser kan skrivas och sändas i VAS men måste komma till röntgen på papper och vi levererar endast papperssvar. Bilder...

Generell IT-stöd i vården

Omtanke Halland – en gemensam målbild för vård och omsorg

Publicerad:

Omtanke Halland. Så heter den målbild för det gemensamma arbetet med god och nära vård som tagits fram i ett samarbete mellan de halländska kommunerna och Region Halland. Meningen med målbilden är att ta ut en riktning för hur vård och omvårdnad i Halland ska utvecklas mot en god och nära vård som är sammanhållen, personcentrerad och nära. Det är...

Generell

Snart öppnar vaccinationsbokningen för personer över 80 år

Publicerad:

Nu är det snart dags, för de som rekommenderas ytterligare en påfyllnadsdos under våren, att boka vaccinationstid. Den 14 februari öppnar bokningen för personer över 80 år (födda 1943 eller tidigare) och från den 1 mars finns det tillgängliga vaccinationstider på samtliga vårdcentraler i Halland. Först till hösten rekommenderas personer mellan 50–79 år och personer över 18 år som är...

Covid-19

Fortsatta pappersremisser till ortopedteknik

Publicerad:

Sedan 1 december 2022 har den ortopedtekniska servicen med utbudsställen på Hallands sjukhus tagits över av en ny leverantör – Aktiv Ortopedteknik. Planen var att gå över till digitala remisser från den 1 februari. Detta har dock stött på tekniska problem. Därför uppmanas alla remittenter att använda pappersremisser enligt tidigare rutiner till dess att annat meddelas.

Generell

Nytt gränssnitt för att söka i nationella HSA-katalogen

Publicerad:

Region Hallands lokala katalog Hallandskatalogen skickar var tjugonde minut uppgifter om personal och verksamheter till nationella HSA-katalogen. Alla organisationer som är verksamma inom hälso- och sjukvården i landet, det vill säga alla regioner, kommuner och de flesta privata vårdgivare, lagrar på samma sätt sina uppgifter i HSA. Nu har Inera lanserat ett nytt och förbättrat gränssnitt för att hitta kontaktuppgifter...

Hallandskatalogen

MittVaccin blir sammanhållen vaccinationsjournal för BHV

Publicerad:

Barnhälsovården börjar registrera alla barnvaccinationer i MittVaccin från den 1 februari. MittVaccin är nu sammanhållen journal för alla vaccinationer inom Region Halland.   ​I Region Halland har det fattats beslut om att MittVaccin ska vara regionens sammanhållna vaccinationsjournal där alla invånarens vaccinationer ska dokumenteras. Detta för att öka patientsäkerheten genom att alla vaccinationer endast dokumenteras i ett och samma journalsystem. Barnvaccinationer...

Generell IT-stöd i vården Läkemedel

Resistensbestämning av Mycoplasma genitalium

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2023-02-01 Resistensbestämning för makrolider (inklusive azithromycin) kommer att införas 2023-02-01 som en rutinanalys på alla prover där Mycoplasma genitalium påvisas. Tidigare har positiva prov skickats till Stockholm för resistensbestämning. Med ökande resistensnivåer är det viktigt att få snabbare analyssvar och att resistensbestämning görs i större omfattning än tidigare. Därför införs analysen vid Klinisk mikrobiologi, Hallands...

Analyser och provtagning

Nya provkoder för CAPD

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2023-01-30 Mikrobiologen inför nya provkoder för CAPD. Från och med 2023-02-01 vill vi ha en remiss per flaska. I VAS heter de nya provkoderna CAPDAN (anaerob flaska) och CAPDAE (aerob flaska). Se mer information i analysförteckningen. Ledpunktat, pleuravätska och ascites rekommenderas att tas i sterilt rör.

Analyser och provtagning

P(tU)-Kappa- och lambdakedja (Ig) - korrigerat referensintervall

Publicerad:

Förändring fr.o.m. vecka 5 2023 En ny analysmetod för kappa- och lambdakedja i urin införs vecka 5 2023. På grund av metodbytet kommer referensintervallen att ändras enligt nedan: P(tU)-Kappakedja (Ig) 0 - 9 mg/L P(tU)-Lambdakedja (Ig) 0 - 9 mg/L   Vid frågor kontakta: Överläkare Jan Miller Jan.Miller@regionhalland.se Tfn: 035-13 15 85

Analyser och provtagning

Barnveckan på Tylösand 22-25 maj – För dig som träffar barn i ditt arbete

Publicerad:

Under fyra dagar kommer vi få lyssna på intressanta föreläsare, såväl nationella som internationella, medverka i paneldiskussioner, workshops och utbyta erfarenheter. Föreläsningarna involverar de olika områdena inom barnsjukvård, neonatologi, neurologi, endokrinologi, smärta, palliativ vård och omvårdnad, reumatologi, onkologi mm mm mm. Tema - Barnet på språng Årets tema är ”barnet på språng”. Barnet är i ständig rörelse i så många aspekter...

Generell

Uppdatering: Bristsituation Baklofen tabletter 10 mg och 25 mg

Publicerad:

Det råder för närvarande en restsituation för tablett Baklofen 10 mg och 25 mg som beräknas fortsätta under stora delar av 2023. I dagsläget finns dock Baklofen Medical Valley åter tillgängliga.  Observera! Plötslig utsättning av baklofen kan ge allvarliga utsättningsreaktioner. Eftersom plötsligt uppehåll av behandling med höga doser baklofen (>30 mg/dygn för vuxna, eller >0,3 mg/kg/dygn för barn) kan leda...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Förändrat provtagningsrör för maskägg

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2023-01-26 Avföringsprov för analys av maskägg ska tas i sterilt plaströr med sked, websesam 606851. Tillsats av SAF-lösning utgår. För övrigt sker provtagningen som tidigare, se instruktioner i analysförteckningen.  

Analyser och provtagning

Pt(U)-Natrium - justerat referensintervall

Publicerad:

Förändring under vecka 5 2023 Referensintervallet för Pt(U)-Natrium justeras för att överensstämma med vad som anges i referensintervallstudier. Efter förändringen ser det ut på följande sätt: Pt(U)-Natrium 0-17 år: Referensintervall saknas Vuxna: 40 - 220 mmol/dygn Referensintervallet för plasma är oförändrat.   Vid frågor kontakta: Specialistläkare Hilda Hallander Hilda.Hallander@regionhalland.se Tfn 035-13 45 94

Anti faktor Xa beställs i VAS och ny remiss för trombosutredning

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 18 januari 2023 P-Anti faktor Xa beställs fr.o.m. 2023-01-18 i VAS. Samtidigt försvinner analysen från trombosutredningsremissen. Därmed upphör också laboratoriets service att tillsammans med resultatet föra in uppgifter om typ av läkemedel, dosering och tid för senaste dos. VAS-kod: AFXA Trombosutredningsremissen, som laddas ner från Klinisk kemis webbplats Remisser Klinisk kemi - Vårdgivare (regionhalland.se), ändrar samtidigt utseende. Var...

Analyser och provtagning

Analys av Influensa ingår i beställningen för SARS-CoV-2

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2023-01-17 Vid beställningen av SARS-CoV-2 (COVPat, COVPer och COVKOM) ingår nu alltid analys av Influensa A och B. Provtagningsmaterial för denna analys är rör med grå kork (art nr 608283). I de fall där man behöver beställa akuttest (COVXA), som i första hand är reserverat till akutmottagningarna, vill vi påminna om att använda E-swab (art...

Analyser och provtagning

Nya remisskoder till verksamheterna vid Hallands sjukhus Kungsbacka

Publicerad:

Förändringar i remissflödet Nya remisskoder, se tabell nedan. Remisser för port-a-cath ska från och med 17/1 ställas till Kirurgikliniken HS, Operation Kungsbacka, remisskod hskiropk. Remisser gällande slutenvård på Kungsbacka sjukhus ska ställas till Onkologikliniken HS, Vårdavdelningen Kungsbacka, remisskod hsonkpvavd. Remisser för anslutning till Kungsbackas palliativa konsultteam ska precis som idag ställas till hsonkppalk.     remisskoder-hsk-230116    

IT-stöd i vården

Inhalationsallergenmix (Phadiatop) - automatisk splittning

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 10 januari 2023 Från 2023-01-10 kommer alla positiva (≥0,35 PAU/L) analyser för IgE antikroppar, inhalationsallergenmix (Phadiatop) att testas automatiskt (splittas) för ingående specifika allergen. Ingen administrativ avgift utgår för splittningen. VAS-kod IGELUF. Om beställare föredrar att inte låta provet automatiskt testas ytterligare (splittas) efter positivt resultat, ska VAS-kod PHADNO användas för att beställa analysen. Om beställare som använt...

Analyser och provtagning

VAS - Uppdatering av diagnos- och åtgärdskoder sker 9 januari

Publicerad:

Måndag den 9 januari kl. 17.00 uppdateras kodregister för diagnos- och åtgärdskoder i VAS till 2023 års koder. Information om ändringarna finns på Socialstyrelsens hemsida - Ändringar i Socialstyrelsen klassifikationer. Uppdatering till 2023 års DRG-grupperare i VAS sker kring den 1 mars och fram till dess kan meddelandet "DRG-grupperare saknas + en kod" fås vid diagnosregistrering med 2023 års koder.

IT-stöd i vården

Nya besked om vaccination mot covid-19 under 2023

Publicerad:

Det blir fortsatt vaccination mot covid-19 under 2023 för personer 65 år och äldre samt för yngre med riskfaktorer, det meddelade Folkhälsomyndigheten på torsdagen. Från och med den 1 mars 2023 kommer Folkhälsomyndighetens rekommendation om vaccination mot covid-19 att innebära två påfyllnadsdoser per år för personer 80 år och äldre samt för boende på särskilda boenden för äldre (SÄBO). För...

Covid-19

Bristsituation amoxicillin samt amoxicillin/klavulansyra

Publicerad:

Det råder sedan en tid tillbaka en bristsituation för läkemedel innehållande amoxicillin, medan kombinationspreparat amoxicillin/klavulansyra åter finns tillgängligt. Bristsituationen märks av i hela Europa och beror bland annat på ökad efterfrågan och otillräcklig produktionskapacitet. Vilka produkter berörs av restsituationen? I dagsläget är flertalet styrkor och förpackningsstorlekar för tabletter med amoxicillin restnoterade, även om det kan finnas förpackningar tillgängliga på apotek....

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Ny affisch: Patientavgifter 2023 - skriv ut i A3 och häng upp

Publicerad:

Två ändringar gör att en ny affisch för patientavgifter behöver skrivas ut och hängas upp på alla vårdcentraler, mottagningar, avdelningar och receptioner inom vården direkt på det nya året. Det som förändras är: Avgift för patient som är inneliggande på sjukhus höjs till 120 kronor (110 kronor= Högkostnadsskyddets gräns höjs till 1300 kronor (1200 kronor) Ansvarig för respektive verksamhet behöver...

Generell

P-MMA

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 5 januari 2023 Sedan i maj 2022 har Klinisk kemi Halland arbetat med att optimera vår lokala analysmetod för P-Metylmalonat (MMA). Under tiden har proverna skickats till Klinisk kemi Karlstad för analys. Klinisk kemi Halland har nu optimerat metoden och proverna kommer fr.o.m. 5 januari 2023 åter analyseras i Halmstad. Provtagning PST-rör (mintgrön propp) Vid provtagning med microtainerrör...

Analyser och provtagning

Vaccinbeställningar jul och nyår 2022

Publicerad:

Vaccinleverantörerna meddelar att alla enheter som beställer vaccin i möjligaste mån bör undvika att önska leveransdatum fredag 23/12. Detta eftersom förseningar inte är ovanligt, vilket i sin tur kan medföra obrukbara vaccindoser om leveransen inte sker förrän efter helgdagarna. Vidare bör även vaccinbeställningar med leverans vecka 52 (leveransdagar 28–30/12) och vecka 1 (leveransdagar 3–5/1) undvikas i möjligaste mån, även det...

Läkemedel

Åtgärder vid ökad smittspridning av luftvägsinfektioner och magsjuka

Publicerad:

Åtgärder vid ökad smittspridning Just nu ökar flertalet smittor, såsom covid-19, influensa, RS och magsjuka i samhället och inom vården. Belastningen på akutmottagningarna och många andra vårdverksamheter är stor. Många som arbetar inom vård och omsorg är sjuka vilket innebär stor risk för personalbrist. Det är dock inte smittspridning av den graden att samordnade regionövergripande restriktioner eller rekommendationer återinförs. Varje verksamhetschef avgör...

Covid-19

Nytt provtagningsrör för SARS-CoV-2 PCR

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2022-12-15 Ett nytt covidrör (art nr 608283) införs på grund av att mikrobiologen köpt in nya instrument för analys av SARS-CoV-2. Detta instrument kommer dessutom att analysera influensa från samma provrör. Från och med 2023-01-09 ska endast detta rör användas för covidprovtagning. Observera att det inte ska användas för andra PCR-analyser eller odling. Det finns...

Analyser och provtagning

Nya provtagningsrör för klamydia och gonorré PCR

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2022-12-15 Nya provtagningskit införs på grund av att mikrobiologen köpt in nya instrument för analys av klamydia och gonorré. Från och med 2023-01-09 ska endast dessa rör användas för PCR-provtagning av klamydia och gonorré. Rören finns att beställa på Websesam redan nu men det är viktigt att rören inte används förrän 2023-01-09. OBS - QR-koden...

Analyser och provtagning

Ombyggnation på bårhuset i Kungsbacka!

Publicerad:

Från och med v1 2023 börjar en ombyggnation, för utökning av platser, på bårhuset i Kungsbacka som kommer att pågå till 1 mars 2023. Från och med v52 2022 ska bårhuset vara tomt och det är då inlämningsstopp. Under denna period går det inte att lägga in avlidna på bårhuset utan man får kontakta en begravningsbyrå som anhörig önskar i...

Analyser och provtagning

Beställningar och leveranser öppenvårdsdos jul och nyår 2022

Publicerad:

Kom ihåg att vara ute i god tid med beställningar av öppenvårdsdoser från Apoteket inför jul och nyår! Inför jul och nyår tidigarelägger Apoteket stopptider och leveranser till sina dospatienter så att allt hinner levereras innan storhelgen. Tänk även på att Apoteket inte kan skicka kylvaror dagen före en helgdag eller en röd dag.   Ändrade stopp- och leveranstider för öppenvårdsdos...

Läkemedel

P-Dabigatran utgår ur sortimentet

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 16 december 2022 Eftersom Klinisk kemi Halland endast har fått ett fåtal beställningar på koncentrationsbestämning av Dabigatran kommer analysen i Halmstad att läggas ner. Analysen utförs av Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Skåne, Lund och Malmö samt Klinisk kemi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg. Däremot fortsätter Klinisk kemi Halland att erbjuda analys av P-Apixaban och P-Rivaroxaban. Vid frågor kontakta: Överläkare Maria Held...

Analyser och provtagning

Pandemimottagningen byter organisatorisk tillhörighet inom Region Halland

Publicerad:

Organisationsförändringen innebär inga praktiska förändringar för dig som behöver komma i kontakt med Pandemimottagningen för stöd i smittspårning. ​Under den mest intensiva tiden av pandemin (covid-19) byggdes ett tillfälligt område upp inom Närsjukvården Halland – Uppdrag Pandemi. Detta område har, i takt med att pandemin avtagit, minskat i storlek och idag finns en mindre smittspårningsdel (kallad Pandemimottagningen) och samordningsansvaret vaccination...

Hälsoinformatiknytt nr 5 - 2022

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Ändrade tabellvärden sökord Våld i nära relation I samband med uppdaterat rutin Våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck har justeringar gjorts i strukturen för sökord Våld i...

IT-stöd i vården

Ändrade regler för sent om- och avbokade samt uteblivna besök i vården från 1 maj

Publicerad:

Regionfullmäktige har i Mål och budget 2023 beslutat om nya regler för såväl uteblivna som sent om- och avbokade vårdbesök. Beslutet skulle börja gälla från årsskiftet, men införandet har flyttats fram till 1 maj 2023.  Bakgrunden till beslutet är att använda vårdens resurser effektivt och i möjligaste mån kunna erbjuda tomma tider till väntande patienter. Det tidigare regelverket har varit...

Generell

Nya adresser för remisser till ortopedteknik

Publicerad:

Vi har tidigare informerat att den ortopedtekniska verksamheten i Region Halland tas över av Aktiv Ortopedteknik från och med 1 december. Verksamheten kommer som tidigare att finnas på Hallands sjukhus i Kungsbacka, Varberg och Halmstad. För dig som remittent gäller följande: Under perioden 1 december till 31 januari kommer remisser att fortsätta skickas via pappersremiss, men till ny remisskod. Remiss...

Generell

Nu är det möjligt att förskriva CGM-produkten FreeStyle Libre 2 till vissa diabetespatienter

Publicerad:

Nu är det möjligt att förskriva CGM-produkten FreeStyle Libre 2 till vissa diabetespatienter i Region Halland. Den regionövergripande rutinen för kontinuerlig glukosmätning med Freestyle Libre  har reviderats i enighet med det Medicintekniska Produktrådets rekommendation. Den reviderade rutinen möjliggör förskrivning av Freestyle Libre 2 till vissa diabetespatienter i Region Halland. Tidigare beslut om att enbart förskriva Freestyle Libre 1 har upphört...

Restsituation Kajos oral lösning

Publicerad:

Det råder för närvarande en restsituation för Kajos oral lösning, som preliminärt beräknas pågå till februari 2023. Det finns inget direkt utbytbara alternativ, men APL kan tillverka en alternativ produkt på beställning: Kaliumcitrat APL oral lösning 100 mg/ml utan socker. Produkten är hållbar i sex månader. Eftersom produkten tillverkas på beställning är leveranstiden på cirka sex arbetsdagar. Kajos oral lösning...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Information från Smittskydd 

Publicerad:

Folkhälsomyndigheten har gjort vissa justeringar av hur smittsamhet vid covid-19 bedöms för olika grupper. Om man är vaccinerad eller ej påverkar inte längre hur länge man ska stanna hemma vid covid-19. Vårdpersonal ska alltså vara hemma minst 5 dagar vid covid-19 oavsett vaccinationsstatus. Man kan återgå till jobb/skola med mera vid mer än 1 dygns feberfrihet och påtaglig allmänförbättring.  ...

Covid-19

Begränsad bemanning för Användarstöd IT Teknikstöd/Vårdsystemsstöd på torsdag 24/11

Publicerad:

IT har tagit höjd för att ta hand om verksamhetskritiska system över telefon, men vi behöver hänvisa resterande ärenden till vår webbportal och ber er ha överseende med detta.(https://servicedesk.lthalland.se/) Användarstöd IT har en verksamhetsdag den 24/11 och för första gången kommer vi ta med hela vår avdelning.  Detta är ett led i vår satsning för ett förbättrat arbetssätt framgent. En...

IT-stöd i vården

VAS e-arkiv – ny version idag

Publicerad:

​Idag 22 november driftsätts en ny version av VAS e-arkiv mellan klockan 12–13. I den nya versionen har e-arkivet PDL-anpassats vilket innebär att man inte längre kan ta del av information på mer än en vårdenhet i taget. PDL-anpassning Behörigheten i VAS styr vilka vårdenheter som syns under "Mina vårdenheter" Övriga vårdenheters dokumentation syns under "Andra vårdenheter" och kan låsas upp vårdenhet per vårdenhet....

IT-stöd i vården

BD Seditainerrör för B-SR (sänka) – tillverkningen upphör

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 1 april 2023 Leverantören BD (Becton Dickinson) har meddelat att fr.o.m. 2023-04-01 kommer deras rör för B-SR (Seditainer websesam 21764) som används i Region Halland sluta tillverkas och tas bort från den svenska marknaden. BD lägger ner tillverkningen av alla SR-rör och inget alternativ med liknande funktion kommer att finnas att tillgå. Det patientnära systemet med monosedrör och...

Periodvis bristsituation Ozempic

Publicerad:

OBS! Inaktuell nyhet, se istället nyheten Uppdatering bristsituation GLP1-analoger (2023-01-19) för uppdaterade datum. På grund av ökad efterfrågan av Ozempic (semaglutid) injektionsvätska har tillverkaren meddelat att det kommer att uppstå periodvisa återkommande bristsituationer som kan pågå även under första delen av 2023. För närvarande råder en restsituation för Ozempic 0,25 mg och Ozempic 0,5 mg som preliminärt beräknas pågå till...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

VAS-etiketter med dubbla streckkoder

Publicerad:

Det förekommer att VAS-etiketter skrivs ut över etikettskarvarna vilket ger dubbla streckkoder på VAS-etiketterna, se exempelbilder nedan. Etiketter som har dubbla streckkoder, oavsett hur lite av den extra streckkoden som syns, får absolut inte användas. Det kan vara streckkoder som hör till två olika patienter på samma etikett vilket kan leda till patient- eller provförväxling när proverna registreras på laboratoriet....

Analyser och provtagning

Provtagning Varberg - ändrade öppettider

Publicerad:

Klinisk kemis provtagning på Hallands sjukhus Varberg har nu lunchstängt måndag-torsdag 12.15 - 13.00.   Öppettider Måndag - torsdag    kl. 07.15 - 15:30    Lunchstängt 12.15 - 13.00 Fredag                       kl. 07.15 - 13.00       Vid frågor kontakta: Avdelningschef Johanna Pettersson Johanna.Pettersson@regionhalland.se Tfn 0340-48 14 14

Analyser och provtagning

FC-Mix-rör (rosa propp) till P-Glukos är åter tillgängliga

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 14 november 2022 FC-Mix-rör (websesam 607009) till P-Glukos är sedan en tid åter tillgängliga för leverens och Klinisk kemi Halland tar från och med måndag 2022-11-14 bort den reservrutin som möjligjort analys av glukos i PST-rör (mintgrön propp). Analys av P-Glukos kommer endast utföras på prov taget i FC-Mix-rör (rosa propp).   Vid frågor kontakta: Spec.BMA/Instruktör Martin Samuelsson...

Analyser och provtagning

S-CDT - åter i drift i Halmstad

Publicerad:

Det instrumentproblem som medfört att S-CDT skickats till Klinisk kemi Karlstad för analys är nu löst. Analysen utförs nu åter vid Klinisk kemi Halmstad. Vid frågor kontakta: Överläkare Jan Miller Jan.Miller@regionhalland.se Tfn: 035-13 15 85

Analyser och provtagning

Redovisningsservice och Fakturaservice har stängt idag

Publicerad:

Redovisningsservice och Fakturaservice har stängt sin telefonsupport för utvecklingsdag,  onsdagen den 9 november och torsdagen den 10 november. Öppnar åter fredagen den 11 november.​ Maria Engvall Avdelningschef Redovisningsservice, RGS Telefon: 0104-76 19 00 Skånegatan 59, Halmstad Kontakt: Engvall Maria

När uppgifter i ett barns e-tjänst behöver skyddas – ny regional rutin

Publicerad:

Hur ska vi i vården agera när det finns behov av att begränsa en vårdnadshavares åtkomst till ett barns journaluppgifter? I den nya regiongemensamma rutinen får du svar. Digitaliseringen i vården ökar och även antalet invånartjänster ökar snabbt. Därför har det funnits ett behov av att förtydliga och samla information om vår regionala hantering av de fall där vårdnadshavares åtkomst...

Nytt standardiserat vårdförlopp - Myeloproliferativa neoplasier - SVF MPN

Publicerad:

Regionalt cancercentrum (RCC) samverkan, har tagit fram ett nytt standardiserat vårdförlopp (SVF), Myeloproliferativa neoplasier (MPN), som kommer att starta i Region Halland 2023-01-01. Det standardiserade vårdförloppet gäller vuxna patienter med polycytemia vera (PV) och essentiell trombocytemi (ET). Vid välgrundad misstanke skickas remiss till hematologimottagning på Hallands sjukhus. Information om handläggning, remissrutiner och kontaktuppgifter kommer att publiceras på vårdgivarwebben under vecka...

Generell

Ny VAS-klinik 8 november: Optha Ögonklinik

Publicerad:

Tisdagen den 8 november startar Optha Ögonklinik som ny klinik i VAS. Optha Ögonklinik är en privat ögonspecialistmottagning i Halmstad. Remisskod: Opthaogon Kontakt: Viktor Carlefred (systemsamordnare)

Generell

En remissväg in till Öron-, näs- och halsmottagningen Hallands sjukhus

Publicerad:

Från och med den 8 november är ÖNH en klinik i VAS och övriga vårdsystem för hela Halland. I samband med denna förändring inför vi en remissväg in! För att skriva remiss till oss välj remisskod: hsonhmott - ÖNH-mott Hallands sjukhus. Patienten kommer erbjudas tid på den ort i Halland där vi har bäst tillgänglighet, Halmstad, Kungsbacka eller Varberg. Patienter...

Generell

Restsituation Vibranord oral suspension

Publicerad:

Oral suspension Vibranord (doxycyklin) 10 mg/ml är restnoterad och beräknas preliminärt åter i månadsskiftet oktober/november 2023. Inget direkt utbytbart alternativ finns tillgängligt. För patienter som väger > 50 kg och är 8 år eller äldre är tablett doxycyklin ett alternativ. För övriga behandlingsalternativ, se kapitel Infektionssjukdomar, Borreliainfektioner i Terapirekommendationer Halland.   Läkemedelskommittén Halland 2022-11-04, uppdaterad 2023-06-26 med avseende på restnoteringens längd

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Bristsituation hydrokortison

Publicerad:

Tabletter hydrokortison 10 mg och 20 mg har varit drabbade av en bristsituation. Bristsituationen för hydrokortison 10 mg är löst, medan bristsituationen för hydrokortison 20 mg fortgår. Tillgänglighet i dagsläget: Tablett Hydrokortison Orion 10 mg är tillgänglig. Tablett Kortifarm 20 mg är restnoterad och beräknas preliminärt åter mitten av december 2024. Möjlighet att förskriva licensläkemedel hydrokortison 20 mg finns, rådgör...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation Cilaxoral orala droppar

Publicerad:

Orala droppar Cilaxoral (natriumpikosulfat) är restnoterade och beräknas vara åter tidigast i mars 2024. Utbytbart alternativ orala droppar Laxoberal kan köpas receptfritt på apotek, men ingår inte i högkostnadsskyddet för läkemedel. Övriga perorala tarmirriterande medel som är tillgängliga är tabletter bisakodyl (Dulcolax, Toilax) . Dulcolax finns även som suppositorier. Se även kapitel Mag- och tarmsjukdomar, Obstipation i Terapirekommendationer Halland för...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Beslut att inte bevilja listningstak i Region Halland

Publicerad:

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott beslutade den 1 november att avslå begäran om listningsbegränsning i form av listningstak till följande vårdcentraler som ansökt om listningstak: • Stenblommans Vårdcentral (Kungsbacka kommun)• Neptunuskliniken (Varbergs kommun)• Husläkarna Varmbadhuset (Varbergs kommun)• Viktoriakliniken (Halmstad kommun)• Söndrumskliniken (Halmstad kommun) Regionstyrelsens Hälso- och sjukvårdsutskott beslutade den 25 oktober att bevilja begäran om listningsbegränsning till vårdcentraler som ansökt om...

Generell

Reviderad rutin för vård- och omsorgsplanering

Publicerad:

En reviderad version av Hallands Samverkansrutin för vård- och omsorgsplanering i öppenvård och utskrivningsplanering från sluten hälso- och sjukvård gäller från 1 november 2022. Läs mer om den reviderade versionen under Trygg och effektiv utskrivning https://vardgivare.regionhalland.se/uppdrag-avtal/socialtjanst-och-naraliggande-halso-och-sjukvard/trygg-och-effektiv-utskrivning/

Generell

VAS - Information inför ny VAS-version 50.0

Publicerad:

​Ny VAS version kommer att driftsättas onsdag 9/11 med start kl. 22.30. För information om leveransen se bifogad PP-presentation. Information VAS 50.0 (pdf) Frågor gällande VAS 50.0 kan ställas via Servicedesk.

Generell

Nu finns den Generiska modellen för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete för klinisk verksamhet tillgänglig som ett stöd i rehabiliteringsarbete!

Publicerad:

Den generiska modellen för rehabilitering är tänkt att vara ett stöd i kliniska verksamheter och omfattar patienter med behov av rehabilitering och i vissa fall sjukskrivning. Modellen är tänkt att kunna användas såväl av ledning som medarbetare och beskriver på ett övergripande sätt hur rehabilitering och försäkringsmedicin kan integreras i den kliniska verksamheten. Modellen beskriver och ger förslag på vad...

Generell

Utökat allergensortiment

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 1 november 2022 Klinisk kemi Halland utökar sortiment med nio IgE antikroppar, allergena komponenter, se tabell nedan för detaljer. Proverna har tidigare skickats till ett externt laboratorium för analys och införandet kommer att förkorta svarstiderna. ​ ​Kod ​Komponent ​Allergen ​VAS-kod ​f76 ​nBos d 4 alpha-lactalbumin ​Mjölk ​F76 ​f77 ​nBos d 5 beta-lactoglobulin ​Mjölk ​F77 ​f232 ​nGal d 2...

Analyser och provtagning

Beslut om listningsbegränsning i form av listningsstopp

Publicerad:

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott beslutade den 25 oktober att bevilja listningsstopp för vårdcentraler som ansökt om listningsstopp. Läjeskliniken har inkommit med en ansökan om listningsstopp och blivit beviljad detta under perioden 2022-11-01–2023-10-31. Vid Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskotts nästa möte (221101) kommer begäran om listningstak att behandlas. Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskotts beslut utgår från Region Hallands regelverk ”Rutin för handläggning av...

Generell

Förändringar avseende lipidanalyser

Publicerad:

Förändringar från mitten av vecka 44 2022 Vecka 44 genomförs följande förändringar avseende lipidanalyser (Kolesterol, LDL-kolesterol, HDL-kolesterol och Triglycerid): • Prov för analys av lipidstatus kan tas utan att patienten är fastande. Flera stora studier har visat att koncentrationen av lipider och lipoproteiner skiljer sig mycket lite i fasta jämfört med postprandiellt och att denna skillnad i de flesta fall saknar...

Analyser och provtagning

Ny transportjournal för dig som beställer ambulanstransport

Publicerad:

Du som vårdar en patient som ska hämtas för transport med ambulans ska fylla i en transportjournal. Nu finns en ny uppdaterad journal att ladda ner. Ambulans- och transportjournalen är avsändande läkares ordinationer till transporterande personal och det är mycket viktigt att den fylls i. Journalen följer med patienten och ska arkiveras som journalhandling hos den vårdenhet som tar emot...

Generell

Flygtransport av patient – så beställer du (ny rutin)

Publicerad:

Beställning av flygtransporter ska nu göras via telefon till SOS Alarm. Ny rutin finns för beställning av ambulanstransporter och sjukresor. [caption id="" align="alignnone" width="896"] Bild: Svenskt ambulansflyg[/caption] ​ Flygtransporter körs av Svenskt Ambulansflyg och beställs via SOS Alarm. Gör så här för att beställa flygtransport Ring SOS Alarm på telefonnummer 035-10 41 65. Uppge var patienten är skriven SOS Alarm...

Generell

Medspeech - uppgradering vecka 46

Publicerad:

Under vecka 46 kommer Medspeech uppgraderas till ny version 3.8.5. För att den nya versionen ska installeras måste datorn stå i utloggat läge i 15 minuter. Under vecka 44 och 45 erbjuds visning och information om den nya versionen, se datum längre ner i nyheten. De nya funktionerna riktar sig främst till medicinska sekreterare. Ny funktionalitet Sökfilter: Möjlighet att skapa...

IT-stöd i vården

Ny rutin och nytt arbetsmaterial ska underlätta arbetet med rutinmässiga frågor om våld i nära relationer

Publicerad:

Från den 1 november gäller den reviderade regionövergripande rutinen om våld i nära relationer inkluderat hedersrelaterat våld och förtryck. Verksamheterna kan nu också tillgodogöra sig ett nyligen framtaget kommunikationsmaterial som ska inspirera till att förstärka och stödja arbetet mot våld i nära relationer. Den reviderade rutinen har fått en tydligare struktur och tandvården har fått en egen rubrik. Dessutom har...

Generell

P-Metylmalonat (MMA) i microtainerrör

Publicerad:

Som tidigare meddelats skickas tillfälligt P-Metylmalonat (MMA) till Klinisk kemi Karlstad för analys. Analysmetoden som används i Karlstad kräver större provmängd än den som normalt används i Halland. Vid provtagning med microtainerrör behöver laboratoriet i Karlstad tre fulla PST microtainerrör (mintgrön propp). Vid frågor kontakta: Spec.BMA/Instruktör Martin Samuelsson Martin.Samuelsson@regionhalland.se Tfn: 035-13 18 05

Analyser och provtagning

Uppdaterad: Viktigt inför årets influensasäsong

Publicerad:

Stycket om testning för influensa har väckt frågor kring vad som kommer gälla för vård- och omsorgspersonal. Informationen från 2022-10-18 förtydligas därför nu. (Nytt i fetstil nedan) Informationen om testning gäller alltså inte vård- och omsorgspersonal, utan beskriver vilka patienter och omsorgstagare som bör testas för influensa vid symtom.  För personal inom vård och omsorg gäller, som tidigare, rekommendationen om...

Generell

Terapinytt nr 3

Publicerad:

Nu finns Terapinytt nr 3 2022 publicerad på Läkemedelskommitténs hemsida. Terapinytt är en digital tidskrift från Läkemedelskommittén Halland (Region Hallands expertorgan som rör läkemedel) och innehåller artiklar om aktuella läkemedelsfrågor.   I detta nummer kan du läsa om följande: - Levande vaccin kan vara olämpligt för spädbarn vars mödrar har/har haft immunhämmande läkemedel – varför är detta viktigt att känna...

Läkemedel

Beställningskod ANA-scl försvinner

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2022-10-17 Informationen avser analyser för ANA, antinukleära antikroppar. Mikrobiologen tar nu bort provkoden ANA-scl.Tidigare fanns provkoderna ANA och ANA-scl. ANA avsåg då endast ANA-screen (ENA, extraherbara nukleära antigen) och ANA-scl omfattade både ANA-screen och ANA-Immunofluorescens. Nu kommer både ANA-screen och ANA-immunofluorescens alltid ingå vid beställning av ANA.

Analyser och provtagning

Palliativa allmänna vårdavdelningen i Falkenberg öppnar igen

Publicerad:

På avdelningen i Falkenberg råder en lugn miljö där tanken är ge livskvalitet till människor i livets slutskede. Syftet med den allmänna palliativa vården är att patienten ska må så bra som möjligt trots sjukdom och att det stöd patienten behöver ska finnas nära till hands. Vården anpassas i möjligaste mån efter patientens personliga behov. Allmän palliativ sluten vård innebär...

Angränsande regioners testning för tidig upptäckt av prostatacancer

Publicerad:

Angränsande regioner har program för tidig upptäckt av prostatacancer. I programmen ingår blodprovstagning av PSA och det förekommer att patienter som hör till dessa regioner vill ta provet hos en vårdgivare i Halland. Dessa provtagningar ska utföras i patientens hemregion. De kan inte utföras i Halland. Om provet tas i Halland kan inte provresultatet användas i programmet. Exempel på remiss...

Analyser och provtagning

Välkommen till nya webbplatsen för FVIS

Publicerad:

Nu finns information om arbetet med Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) samlat på en ny webbplats, https://fvis.regionhalland.se . Webbplatsen vänder sig både till medarbetare i regionen och andra som är intresserade av att följa arbetet inför införandet av det nya vårdinformationsstödet i Region Halland. När FVIS införs (preliminärt 2024/2025) kommer successivt flera nuvarande journalsystem t ex VAS att fasas ut. Den information...

Generell IT-stöd i vården

Nytt provtagningsrör för SARS-CoV-2

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2022-10-12 Ett nytt covidrör (art nr 608283) införs på grund av att mikrobiologen köpt in nya instrument för analys av SARS-CoV-2. Detta rör kommer så småningom vara det enda rör som ska användas för covidprovtagning. Observera att detta rör inte ska användas för andra PCR-analyser eller odling. Det finns några saker att tänka på: QR-koden...

Analyser och provtagning

Biblioteket vid Hallands sjukhus Halmstad stängt 17/10 till 6/1

Publicerad:

FoU Medicinsk information och biblioteket Halmstad kommer under hösten att flytta sin verksamhet från befintliga lokaler vid ingång 19 till Personska villan bredvid huvudentré Hallands sjukhus Halmstad. Bibliotekslokalen är därför stängd under följande period: Måndag 17 oktober - fredag 6 januari (vecka 42–1) Service under period med stängt bibliotek: Beställda och reserverade böcker skickas ut till din arbetsplats med internposten....

Utveckling och forskning

S-CDT - instrumentproblem

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 11 oktober 2022 På grund av analysinstrumentproblem kommer S-CDT tills vidare skickas till Labmedicin Skåne för analys. Detta kan innebära längre svarstider. Vid frågor kontakta: Överläkare Jan Miller Jan.Miller@regionhalland.se Tfn: 035-13 15 85

Analyser och provtagning

Information om ny leverantör av ortopedteknik

Publicerad:

Från och med 1 december 2022 tas den ortopedtekniska verksamheten i Region Halland över av Aktiv Ortopedteknik. Denna verksamhet har i ett tiotal år drivits av Team Olmed. Bytet av leverantör kommer inte att innebära några stora förändringar för patienterna. Aktiv Ortopedteknik kommer att bedriva sin verksamhet i samma lokaler som Team Olmed funnits i på Hallands sjukhus i Varberg,...

Generell

Invånarens mobilnummer och samtycke till sms uppdateras nu i VAS från 1177.se

Publicerad:

Den 12 oktober aktiveras integrationen mellan den nationella personuppgiftstjänsten och VAS. Då överförs mobilnummer och samtycke till påminnelser från invånarens inställningar i 1177.se till VAS. Fördelarna med aktiveringen är flera. Invånaren kommer själv kunna ta ansvar och hantera förändringar av mobilnummer och också godkänna att uppgifterna delas med vården och används för aviseringar och påminnelser från VAS och andra system....

IT-stöd i vården

Hallands sjukhus tar över doseringsansvaret för patienter med Warfarinbehandling

Publicerad:

Mottagningarna på Hallands sjukhus kommer successivt påbörja arbetet med överföring av doseringsansvaret från närsjukvården i oktober 2022 och det preliminära slutdatumet är sista februari 2023. I samband med överföringen kommer det även ske förändringar i registrering av Journalia -AK, som är ett doseringsprogram för att övervaka behandling med antikoagulatia (warfarin). Det tidigare systemet Aurikula var ett kvalitetsregister där även ”Nya...

Difteri ökar bland immigranter - ta prov för analys vid behov

Publicerad:

​Smittskydd Halland vill uppmärksamma er på att fallen av difteri nu ökar i Europa hos immigranter - ta prov om misstanke finns. Majoriteten av de som fått difteri är från Afghanistan. Det har främst handlat om hudinfektioner men även några luftvägsinfektioner. Ett dödsfall har hittills rapporterats. När ni möter immigranter med hudinfektioner är det därför viktigt att ha difteridiagnosen i...

Rekommendation om allmän vaccination mot covid-19 för barn 12–17 år tas bort

Publicerad:

Den allmänna rekommendationen till barn i åldrarna 12–17 år om att vaccinera sig mot covid-19 upphör efter den 31 oktober, det meddelade Folkhälsomyndigheten under fredagen. Anledningen är den mycket låga risken för allvarlig sjukdom och död i covid-19 hos barn och unga. Fortsättningsvis är det barn i särskilda grupper som rekommenderas vaccination mot covid-19. Beslutet innebär att från och med...

Covid-19

Förändrad inloggningsdialog för nationella tjänster

Publicerad:

Tisdag den 4/10 genomför Inera förändringar som påverkar inloggningsdialogen för de nationella tjänster som är förberedda för SITHS eID. Tjänster som påverkas är bla NPÖ, Pascal och Journalen Admin. För e-Frikort är hela dialogen ny och införs onsdag 5/10. För övriga tjänster sker inloggning på samma sätt som tidigare men namnet på valet ändras till "SITHS eID på denna enhet - via dubbelriktad...

IT-stöd i vården

Dödsbevis och dödsorsaksintyg i Webcert samt ny hantering av överföring av dödsbevis till polisen

Publicerad:

Dödsbevis och dödsorsaksintyg har aktiverats i VAS och kan därmed utfärdas i Webcert. Observera att e-tjänsterna som finns på Socialstyrelsens hemsida stängs ner den 30 september. Samtidigt ändras också hanteringen i de fall där ärendet överlämnas till polisen i samband med dödsfall. Den manuella pappershanteringen av dödsbevis på plats till Polismyndigheten ersätts av att dödsbeviset utfärdas digitalt i Webcert senast...

IT-stöd i vården

TBE-diagnostik: Snabbtest av anti-TBE IgM

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2022-09-21 Vid oklar meningo-encefalit där TBE misstänks kommer det nu finnas möjlighet att analysera förekomst av IgM-antikroppar mot TBE-virus i serum med hjälp av ett snabbtest. Analysen kommer finnas tillgänglig på mikrobiologen i Halmstad under vardagar kl 8 - 15.30 (svarstid 1 - 4 timmar). VAS-provkod: TBEIGM. TBE är en allvarlig infektion med stigande incidens...

Analyser och provtagning

Restnotering Januvia tabletter

Publicerad:

Tablett Januvia (sitagliptin) är restnoterad i alla tillgängliga styrkor (25 mg, 50 mg och 100 mg) och förpackningsstorlekar. Restnoteringen beräknas pågå minst till mitten/slutet av oktober. Från och med 1 oktober finns generisk sitagliptin tillgänglig i samtliga tre styrkor. Patienten kommer automatiskt att erbjudas utbyte till generika på apotek och inget nytt recept behöver skrivas, förutsatt att du som förskrivare...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

NCS Läkemedelsmodul 5.13.6 (akutfix) driftsättning 21 september

Publicerad:

Den 21 september driftsätts NCS Läkemedelsmodul version 5.13.6. Det är en akuträttning av systemet då fel uppdagats efter tidigare leverans. Två fel ligger till grund för denna akutfix. De har funnits i systemet sedan driftsättningen av NCS 5.13.4 som gjordes i mars. Båda felen har varit kopplade till receptförskrivning. Det första var kopplat till funktionen för att kunna stoppa tidigare...

IT-stöd i vården Läkemedel

Slutenvårdsdos är genomfört enligt plan 

Publicerad:

Breddinförandet av slutenvårdsdos, som är en del av Patientindividuell läkemedelsförsörjning (PIL), genomfördes enligt plan under våren 2022.   Patientindividuell läkemedelsförsörjning innebär att vissa delar av de moment som rör iordningställande av läkemedel utförs i en produktionsanläggning av Läkemedelsproduktions personal, inte på plats på avdelningen som tidigare.  Införandet av PIL och slutenvårdsdos startade i februari 2022 och skedde successivt på avsedda vårdavdelningar under...

Generell Läkemedel

Dödsbevis och dödsorsaksintyg i Webcert samt ny hantering av överföring av dödsbevis till polisen

Publicerad:

​Måndag den 26 september kommer två nya intyg att aktiveras i VAS, dödsbevis och dödsorsaksintyg. Intygen ersätter de e-tjänster som finns på Socialstyrelsens hemsida och som det länkas till i nuvarande rutin. Dessa e-tjänster stängs ner den 30 september. Samtidigt ändras också hanteringen i de fall där ärendet överlämnas till polisen i samband med dödsfall. Den manuella pappershanteringen av dödsbevis...

Generell IT-stöd i vården

Brist på FC-Mix-rör (rosa propp) till P-Glukos

Publicerad:

Leverantören av FC-Mix-rör till P-Glukos har meddelat att ny leverans kan ske först om ca tre veckor. Tillfällig reservrutin Efter hand som FC-Mix-röret tar slut hos användare får PST-rör (mintgrön propp) användas som ersättare. Eftersom provtagning i PST-rör för P-Glukos innebär försämrad analyskvalité, kommer denna möjlighet att upphöra när FC-Mix-röret åter finns att tillgå och är levererad till aktuella användare....

Analyser och provtagning

Regional handlingsplan för ökad patientsäkerhet

Publicerad:

Region Halland har nu fått en gemensam regional plan för arbetet med ökad patientsäkerhet. Planen ska peka ut riktningen och sätta upp mål för framför allt det patientsäkerhetsarbete som bedrivs gemensamt i regionen. Den halländska planen tar avstamp i den nationella handlingsplan för patientsäkerhet som tagits fram av Socialstyrelsen. Den nationella planen ska stärka kommuner och regioner i det systematiska...

Covid-19 - aktuellt 6 september

Publicerad:

Drop in-vaccination startar Imorgon den 7 september öppnar möjligheten till drop in-vaccination på vaccinationscentralerna i Kungsbacka, Varberg och Halmstad. Syftet är att göra det enkelt att vaccinera sig med höstdosen genom att erbjuda drop in, som ett komplement till tidsbokningen. Vid vaccinationscentralerna kommer det finnas två köer som tidigare, en för tidsbokad vaccination och en kö för drop in. På...

Covid-19

Ny leverantör av ortopedteknik från 1 december

Publicerad:

Från den 1 december 2022 kommer Region Halland arbeta med en ny leverantör av ortopedteknik, till exempel skor, inlägg och proteser och andra hjälpmedel, vid de tre utbudsställena på Hallands sjukhus i Halmstad, Varberg och Kungsbacka. Då tar Aktiv Ortopedteknik över från företaget Team Olmed. Den ortopedtekniska servicen kommer att finnas på samma platser som tidigare och för våra patienter...

Restsituation tablett allopurinol 100 mg

Publicerad:

Det råder för närvarande en restsituation för tablett allopurinol 100 mg från alla tillverkare. Allopurinol 100 mg är redan slut på alla halländska apotek och restsituationen beräknas preliminärt pågå minst till mitten av november men de flesta företag beräknar preliminärt till december. Om apotek eller patient tar kontakt angående restsituationen I nuläget finns allopurinol 300 mg tillgängligt och vi föreslår...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Vaccin mot apkoppor kan nu också ges förebyggande

Publicerad:

Hittills har apkoppsvaccinet enbart använts i efterhand till personer som haft nära fysisk kontakt med någon smittad, men nu har Folkhälsomyndigheten beslutat att det även kan användas som förebyggande vaccin till de som löper störst risk att smittas, som ett så kallad preexpositionsprofylax (PrEP). De inblandade verksamheterna i Region Halland ser nu över rutiner för att genomföra detta på bästa...

Generell

Ny VAS-klinik 29 augusti: Fridlef VC

Publicerad:

Måndag den 29 augusti startar Fridlef VC som ny klinik i VAS Fridlef VC är en privat vårdcentral i Frillesås. Remisskod i VAS: nsfrvclak

Region Halland säger upp avtal med privat vårdgivare

Publicerad:

Isaac Kliniken slog upp portarna i maj och har i dagsläget ett 400-tal listade patienter. Vid en rutinmässig uppföljning i juli upptäcktes allvarliga brister i ledning och styrning av bolaget, bland annat inom journalföring och dokumentation av vårdbesök. Företaget fick en åtgärdsplan och uppföljande kontroller visar att bristerna kvarstår. Beslutet som togs i dag innebär att avtalet med företaget Isaac...

Katarina Jedrycha – ny Barnhälsovårdsöverläkare

Publicerad:

Från mitten av augusti är Katarina Jedrycha ny Barnhälsovårdsöverläkare i Region Halland på halvtid. Katarina Jedrycha är i dag barnläkare och neonatolog på Hallands sjukhus. Där har hon arbetat sedan 2017. – Det ska bli kul. De två veckorna jag har provat på har varit lovande, säger Katarina Jedrycha. Det är en tjänst som jag funderat på ända sedan jag...

Tryptas - ny analys i sortimentet

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 31 augusti 2022 Klinisk kemi Halland inför analysmetoden S-Tryptas. Tryptas kan användas vid utredning av anafylaxi, andra allergirelaterade tillstånd och mastocytos.   VAS-provkod: TRYP Remiss: Klinisk kemi 4 (Kommentarsfältet på baksidan) Provtagning: SST-rör 3,5 mL, gul propp. Vid förvaring i rumstemperatur ska provet centrifugeras inom 4 timmar i 2000 x g i 10 minuter. Vid förvaring i kyla...

Analyser och provtagning

Uppdatera din Iphone till senast tillgängliga programversion

Publicerad:

Teknikjätten Apple varnar för en sårbarhet i bolagets Iphones, Ipads och Macdatorer. För telefoner gäller det modellen 6S och senare. Säkerhetsbristerna gör att hackare kan få tillgång till apparaten. Med anledning av detta har Apple nyligen släppt uppdateringar för Iphones, Ipads och datorer med Mac Os Monteray (12.5.1) för att korrigera säkerhetsbristerna. Region Halland uppmanar användare av Apples produkter att...

Covid-19 - aktuellt 19 augusti

Publicerad:

- Fortsatt högt smittläge i Halland - Tvätta händerna och vara utomhus - Stanna hemma när förkyld eller sjuk - Vaccinationsbussen börjar rulla igen Fortsatt högt smittläge i Halland Under denna sommar har smittan av covid-19 varit högre än de tidigare två somrarna under pandemin. Även om provtagningen inte längre är lika omfattande så visar siffrorna på att antalet smittade...

Covid-19

Vaccination mot kikhosta för gravida – Ny nationell rekommendation

Publicerad:

Folkhälsomyndigheten har kommit med en rekommendation om vaccin mot kikhosta för gravida från graviditetsvecka 16. Detta oavsett om man är vaccinerad tidigare eller ej mot kikhosta. Kunskapsläget är nu sådant att vaccination mot kikhosta rekommenderas för alla gravida. Vaccinationen rekommenderas från graviditetsvecka 16 och ska ges i god tid före beräknad förlossning. Syftet med vaccinationen är att skydda de allra...

Covid-19 aktuellt: Information om höstens påfyllnadsdos

Publicerad:

Nu är det snart dags för vaccination med höstens påfyllnadsdos mot covid-19 för rekommenderade grupper. Vaccinationen startar den 1 september men bokningen av vaccinationstid öppnar redan på måndag, 15 augusti, för alla som är 75 år och äldre. Ambitionen är att skapa möjlighet för de över 75 år att boka tid först både digitalt och på telefon. Det finns gott...

Restsituation Ergenyl Retard

Publicerad:

Uppdaterad 2024-01-29 med avseende på att restsituationen nu är löst. Det råder för närvarande en restsituation för Ergenyl Retard (valproinsyra) ddepottablett, som främst används på indikationerna epilepsi respektive stämningsstabiliserande vid bipolär sjukdom. Restsituationen är nu löst. Ergenyl Retard är direkt utbytbart med motsvarande styrkor av depottablett Depakine Retard 300 mg respektive 500 mg, där flertalet förpackningar också är restnoterade. Behandlingsalternativ...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Problem i NCS Läkemedelsmodul – Enstaka recept skickas inte till apoteket

Publicerad:

Det har uppmärksammats problem vid receptförskrivning, där enstaka recept i vissa fall varken skrivs ut på papper eller sänds som E-recept till apoteket. Recepten hamnar istället i någon slags ”limbo” och användaren blir inte uppmärksammad på problemet. Problemet har uppkommit efter uppgradering av NCS den 17 mars i år. Leverantören kommer att åtgärda problemet, men vi vet ännu inte när...

IT-stöd i vården Läkemedel

Pilokarpin ögondroppar 2 % och 4 % är restnoterade

Publicerad:

Pilokarpin Trimb (pilokarpin) ögondroppar 2 % och 4 % är restnoterade och väntas preliminärt åter i mitten av oktober. Det saknas ett direkt utbytbart alternativ. Även följande läkemedel innehållande pilokarpin är restnoterade: Pilokarpin ögondroppar APL 2%, som preliminärt finns tillgänglig i slutet av augusti. Pilokarpin ögondroppar APL 4%, som preliminärt finns tillgänglig i mitten av september. Licensläkemedel, Pilocarpine Eye Drops...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Furix (furosemid) tablett 500 mg är restnoterad

Publicerad:

Furix tablett 500 mg är restnoterad och väntas åter i mitten av oktober 2022. Det saknas ett direkt utbytbart alternativ. Endast enstaka apotek kan fortfarande ha läkemedlet i lager. Övriga läkemedel som innehåller furosemid är: Tabletter furosemid i styrkan 40 mg och 20 mg Depotkapslar furosemid i styrkan 30 mg och 60 mg Injektions/infusionsvätska furosemid, lösning, 10 mg/ml Dospatienter Dosapoteket...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Covid-19 aktuellt 27 juli samt övrig information från Smittskydd Halland

Publicerad:

Ökning i antal påvisade fall covid-19 Under v 29 sågs en fortsatt ökning i antalet konstaterade fall av covid-19 i Halland (293 fall rapporterades till Smittskyddet, jämfört med 233 fall v 28). En ökning av antalet fall ses också nationellt och nivåerna är högre än förra sommaren. Nationellt rapporteras också en ökad belastning på sjukvården kopplat till covid-19. I Halland...

Covid-19

Restsituation Alfacalcidol Orifarm kapsel 0,25µg – påverkan dospatienter med öppenvårdsdos

Publicerad:

Det råder för närvarande en restsituation för Alfacalcidol Orifarm kapsel 0,25 µg. Läkemedlet förväntas åter i november 2022. Dospatienter med öppenvårdsdos påverkas, se nedan. Övriga läkemedel som innehåller alfacalcidol: Alfacalcidol Orifarm kapsel 0,5 µg. Kapsel Etalpha 0,25 µg och 0,5 µg är direkt utbytbara mot Alfacalcidol Orifarm, men tillgänglighet till en större volym patienter är oklar. Etalpha 0,25 µg ingår...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Pregabalin Sandoz kapsel är restnoterad – ersätts med Pregabalin 1A Farma till dospatienter med öppenvårdsdos

Publicerad:

  Pregabalin Sandoz kapsel 25 mg, 50 mg, 75 mg och 150 mg är restnoterad. För patienter med dosdispensering öppenvårdsdos kommer Dosapoteket därför att ersätta detta läkemedel med Pregabalin 1A Farma i den styrka patienten är ordinerad. För patienter med läkemedlet via vanligt recept kan det fortfarande finnas förpackningar kvar i lager på apoteken. Eftersom läkemedlet är ett särskilt läkemedel...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Covid-19: Information om vaccination

Publicerad:

Region Halland uppmuntrar alla medarbetare i Region Halland att vaccinera sig om man ännu inte tagit doser enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För en majoritet av medarbetare innebär rekommendationerna i nuläget tre doser. Vaccination mot covid-19 är ett erbjudande och bygger på frivillighet. Syftet med vaccination är att ge skydd mot allvarlig sjukdom och död i covid-19. Tre doser innebär hos yngre...

Covid-19

Covid-19 - Aktuellt 7 juli

Publicerad:

Verksamhetsansvarig kan besluta att fler smittskyddsåtgärder behövs för den enskilda verksamheten Smittspridningen av covid-19 i Halland och i övriga Sverige har ökat som rapporterat tidigare. Sedan i måndags, den 4 juli, ska munskydd (source control) användas av personal inom vård, omsorg och tandvård i möten med patient och omsorgstagare när avståendet är mindre än 2 meter. Det har varit smittutbrott...

Covid-19

Leveransproblem hos Mediplast för MiniOne samt tillbehör till nutrition

Publicerad:

Mediplast kan få leveransproblem på MiniOne set och MiniOne singlepack samt tillbehör till nutrition. I första hand kommer upphandlade produkter att skickas, men ersättare kan komma på era beställningar.   Skillnader mellan ersättaren Nutrifit Compact set och seten som kan få leveransproblem: Om ni beställer MiniOne set kommer det saknas: ENFit spruta och matslang 30cm rak koppling med ENFit. Om...

Generell Läkemedel

Prolaktin - ändrad provtagningsföreskrift

Publicerad:

Prov för prolaktinbestämning kan tas när som helst på dagen. Prolaktin uppvisar dock en dygnsvariation med högst koncentrationer under natten och morgonen. Vid förhöjt resultat bör man därför i första hand upprepa provtagningen efter kl 10 och mer än 3 timmar efter uppvaknandet. Stress, sexuell aktivitet, hård fysisk aktivitet och vissa läkemedel kan också höja prolaktinkoncentrationen. För mer information, se...

Analyser och provtagning

Brist på CRP-kassetter till analysinstrument Afinion

Publicerad:

Det är tidvis brist på CRP-kassetter (Websesam art.nr. 55075) till analysinstrument Afinion AS100 och Afinion 2. Leverantören har meddelat att leveranser, som täcker även inneliggande ordrar, kommer till Region Halland under vecka 27 och 28. Förhoppningsvis ska leveranserna sedan ske utan förseningar. Vid behov utför Klinisk kemi Halland analys av P-CRP: VAS-provkod:    CRP Provtagning:     PST-rör 3 mL, mintgrön propp  ...

Analyser och provtagning

Covid-19: Munskydd återinförs 4 juli

Publicerad:

Munskydd (source control) återinförs i patientnära arbete 4 juli. Smittan av covid-19 ökar igen, fler patienter vårdas på sjukhus och det uppstår fler smittutbrott då och då i olika verksamheter inom vården. Halland såväl som flera andra regioner i Sverige går nu tillbaka till att munskydd (source control) ska användas av vårdpersonal i patientnära arbete. Från måndagen 4 juli gäller...

Covid-19

Region Halland slopar avgift för vissa vaccinationer för vuxna

Publicerad:

Halland ansluter sig till den nationella rekommendationen från Sveriges Kommuner och Regioner om att oavsett ålder erbjuda vaccination kostnadsfritt för alla som anses ha otillräckligt skydd mot en rad sjukdomar. Det beslutade Regionstyrelsens arbetsutskott vid sitt senaste sammanträde. Beslutet gäller vaccination mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta. Frågan har blivit aktuell nationellt när fler personer med bristfälligt...

Generell

Ny lagstiftning kring vårdvalet den 1 juli

Publicerad:

Den 1 juli träder en ny lag i kraft som förändrar vårdvalssystemen i Sverige. Lagen reglerar bland annat listningsförfarandet och ger aktörerna inom vårdvalet möjlighet att begära listningsbegränsningar, något som tidigare efterfrågats av en del vårdvalsaktörer i Halland. En stor förändring är alltså att vårdvalsaktörer med stöd av lagen kommer kunna begära en listningsbegränsning som kan innebära att en gräns...

Generell

FVIS-filmen – så påverkas du som medarbetare

Publicerad:

För att kunna möta dagens digitaliseringstakt och invånarnas framtida förväntningar på tillgänglighet, och behov av hälso- och sjukvård, krävs ett nytt vårdinformationsstöd i Halland. Region Halland har beslutat att ersätta nuvarande vårdinformationsstöd – som bland annat inkluderar VAS – med en sammanhållen digital vårdmiljö som ska innehålla stöd för verksamhetens behov med utgångspunkt från invånarens väg i vården. Hur det...

IT-stöd i vården

Ytterligare ett utbrott med VRE på sjukhus i Sverige

Publicerad:

Två olika utbrott med VRE (Vancomycinresistenta enterokocker) pågår i Sverige, ett kopplat till infektionskliniken i Karlskrona och ett på sjukhusen i Gävle och Hudiksvall. ​Därför ska alla patienter som ska läggas in på våra sjukhus i Halland som tidigare vårdats inneliggande på sjukhusen i Karlskrona, Gävle och Hudiksvall efter den 1 januari i år, screenas för VRE vid inläggning i...

Analyser och provtagning

Covid-19 aktuellt 27 juni

Publicerad:

​Ökande antal fall av covid-19 i Halland Antalet fall av covid-19 ökar nu i Halland. Det är en trend som vi delar med övriga regioner. Det är olika varianter av omikron-viruset som dominerar och dessa ger oftast en mild sjukdomsbild, men det är rimligt att förvänta ett ökande sjukvårdsbehov kommande veckor som en följd av den ökade smittspridningen. I dagsläget...

Covid-19

Organiserad screening av kolorektalcancer  

Publicerad:

Region Halland inför organiserad screening av kolorektalcancer med start i september 2022. Ett erbjudande om fekalt immunologiskt test (FIT) går ut till folkbokförda invånare i Halland som fyller 60 år.  Införandet av screeningen sker successivt. Alla invånare i Halland mellan 60 och 74 år kommer att vara erbjudna att delta i screeningen till slutet av 2026.  Kolorektalcancer är den tredje...

Analyser och provtagning Generell

Metoklopramid tabletter begränsad tillgänglighet (igen)

Publicerad:

Läkemedelskommittén Halland har tidigare informerat om en bristsituation för metoklopramid tabletter. De godkända läkemedlen Metoclopramide Accord 10 mg och Metoclopramide Orion 10 mg har under en tid funnits tillgängliga i lager på apoteken, men under sommaren kan en ny bristsituation uppstå. Tablett Primperan 10 mg är fortsatt restnoterad och beräknas åter tidigast i december 2023.   Behandlingsalternativ om bristsituation för...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Folacin avregistreras, övriga tabletter innehållande folsyra finns tillgängliga

Publicerad:

Pfizer har meddelat att tablett Folacin (folsyra) 1 mg kommer att avregistreras efter en längre tids restsituation. Observera dock att de utbytbara läkemedlen innehållande folsyra 1 mg (Folvidon, Folsyra EQL Pharma och Folsyra Vitabalans) fortsatt finns tillgängliga. Folacin 5 mg är avregistrerad sedan tidigare.   Läkemedelskommittén Halland 2022-06-23

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Ändrade förpackningsstorlekar Innohep (tinzaparin)

Publicerad:

Från och med juli 2022 kommer företaget LEO Pharma att genomföra en förpackningsförändring för förfyllda sprutor Innohep, som berör behandlingsstyrkorna 8 000 IE–18 000 IE: Förpackningar med 6 st förfyllda sprutor utgår och ersätts av förpackningsstorlek 10 st förfyllda sprutor. Förpackningar med 30 st förfyllda sprutor får ändrat varunummer, vilket medför att nya recept kan behövas. Se företagets informationsbrev för...

Läkemedel

Hälsoinformatiknytt nr 4 - 2022

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Vill du veta mer om Hälsoinformatikfunktionens uppdrag, organisation och medlemmar, läs här.   Ny journaltyp för diabetessjuksköterskor på Hallands sjukhus - SsDE Inom område 1 på Hallands Sjukhus genomförde medicinklinikerna...

Generell IT-stöd i vården

Patienter som vårdats inneliggande på sjukhusen i Gävle och Hudiksvall ska screenas för VRE

Publicerad:

På sjukhusen i Gävle och Hudiksvall har de konstaterat ett utbrott med VRE (Vancomycinresistenta enterokocker). Därför ska alla patienter som ska läggas in på våra sjukhus i Halland, som tidigare vårdats inneliggande på sjukhusen i Gävle och Hudiksvall efter den 1 januari i år, screenas för VRE vid inläggning i slutenvård. Detta gäller i väntan på provsvar: Patienter med riskfaktorer...

Analyser och provtagning

Begränsning kring medföljande på akutmottagningarna

Publicerad:

Söktrycket på akutmottagningarna på Hallands sjukhus i Varberg och Halmstad har varit mycket högt under maj och juni och förväntas kvarstå. Fler patienter har också med sig medföljande vilket varit möjligt efter lättade pandemirestriktioner för några veckor sedan. Säkerhetsrisk  Men nu har akutkliniken beslutat att återinföra restriktionerna kring medföljande på akutmottagningarna. Anledningen är att det helt enkelt har blivit för...

Generell

Beställningar och leveranser öppenvårdsdos midsommar 2022

Publicerad:

Kom ihåg att vara ute i god tid med beställningar av öppenvårdsdoser från Apoteket inför midsommar! Inför midsommar tidigarelägger Apoteket stopptider och leveranser till sina dospatienter så att allt hinner levereras i tid. Tänk även på att Apoteket inte kan skicka kylvaror dagen före en helgdag eller en röd dag.   Ändrade stopp- och leveranstider för öppenvårdsdos inför sommarens helgdagar...

Läkemedel

Externkontroll för HbA1c på analysinstrument Afinion

Publicerad:

Vid analys av externkontroll (Equalis) för B-HbA1c på analysinstrument Afinion AS100 och Afinion 2 ska den utföras som ett patientprov, inte som ett kontrollprov. Om externkontrollen analyseras som ett kontrollprov visas felmeddelandet -203-, som betyder fel provmaterial, och inget analysresultat erhålls.           Vid frågor kontakta: Spec.BMA/Instruktör Martin Samuelsson Martin.Samuelsson@regionhalland.se Tfn: 035-13 18 05

Analyser och provtagning

Hedersrelaterad brottslighet – ny vägledning och informationsmaterial

Publicerad:

Det finns en ny vägledning om hedersrelaterad brottslighet för socialtjänst, polis, hälso- och sjukvård och skola. Syftet med vägledningen är att förhindra att barn och unga förs utomlands för att utsättas för barnäktenskap eller könsstympning. Vägledningen har tagits fram av Länsstyrelsen Östergötland och andra myndigheter. https://www.hedersfortryck.se/aktuellt/myndighetsgemensam-vagledning-ska-skydda-barn-och-unga-fran-hedersrelaterad-brottlighet/ På sidan Våld i nära relationer inkluderat hedersrelaterat våld och förtryck hittar du både...

Generell

Vård för covid-19 - samma patientavgift som övrig vård

Publicerad:

Den 1 april 2022 ändrades klassificeringen av covid-19 och den är inte längre en allmänfarlig eller en samhällsfarlig sjukdom. Vård för covid-19 är därför inte avgiftsfri längre. Följande gäller nu: Patientavgift för vård av covid-19 är samma som för övrig vård. Provtagning covid-19 är fortsatt kostnadsfri för de grupper som omfattas av Folkhälsomyndighetens provtagningsindikation, vilket just nu är personal med...

Covid-19

Sommartider i Hallandskatalogen – checklista för dig som är chef

Publicerad:

Här kommer några punkter för dig som chef att bocka av inför sommaren. Ta del av introduktionen i Kompetensportalen För att förstå varför det är viktigt att som chef ta ett aktivt ansvar för arbetet i katalogen rekommenderar vi att du tar del av den korta introduktionen för chefer i Kompetensportalen: Introduktion för chefer inom Region Halland Introduktion för chefer...

Hallandskatalogen

1177 Vårdguiden ändrar namn till 1177

Publicerad:

Namnet på varumärket 1177 Vårdguiden ändras till 1177. Syftet är en anpassning till det begrepp som redan används allmänt av invånare, vårdpersonal och andra aktörer. Beslutet fattades gemensamt av Sveriges regiondirektörer den 1 april 2022, efter beredning av kommunikationsdirektörerna. Vad innebär namnändringen? Den 8 juni byts logotypen ut på webbplatsen 1177.se och efter det kan aktuella uppdateringar genomföras nationellt och...

Covid-19: Infektionsingångar, spot check och liknande ska vara kvar

Publicerad:

Åtgärder och rutiner som utformats för smittsäkert patientinflöde ska vara kvar. ​Smittskydd Halland, vårdhygien och regional chefläkare vill efter inkomna frågor förtydliga att de åtgärder och rutiner som utformats för smittsäkert patientinflöde (t.ex separata infektionsingångar, separata patientflöden, spotcheck och liknande) som etablerats under pandemin ska vara kvar. Gäller vårdcentraler, akutmottagningar och andra mottagningar som har oplanerade akuta flöden av patienter....

Covid-19

Receptionen till provtagningen på Varbergs sjukhus stänger

Publicerad:

Från och med måndag 13 juni ska alla besök till provtagningen på Varbergs sjukhus anmälas i receptionen i huvudentrén. Detta gäller även för patienter som bokas in för provtagning från andra avdelningar och mottagningar. Vid frågor kontakta Avd.chef Johanna Pettersson Johanna.Pettersson@regionhalland.se Tfn: 0340-48 14 14

Analyser och provtagning

NCS Läkemedelsmodul kräver omstart - 2/6 kl.15

Publicerad:

Omstart av NCS skedde kl.15.00 den 2/6 med god effekt.   Det har uppstått fel i NCS Läkemedelsmodul som kräver en omstart av servern. Omstart kommer att genomföras idag (2/6) kl.15. Alla inloggade användare kommer att bli utkastade ur systemet. Driftstoppet beräknas endast pågå ett par minuter, därefter kommer NCS Läkemedelsmodul åter fungera som vanligt. Vid problem efter driftstoppet vänligen...

Generell IT-stöd i vården Läkemedel

NPÖ - borttagning av 3-årsregeln i kommande version

Publicerad:

Den 2 juni driftsätts NPÖ version 4.2. ​Mellan 08.00-10.00 går det inte att nå tjänsten och det kan finnas vissa störningar fram till 14.00. I den nya versionen tas den så kallade 3-års regeln bort i NPÖ. Det innebär att information äldre än 3 år nu kan visas i tjänsten. I övrigt ingen ändring i vilken information som visas. För...

IT-stöd i vården

Terapinytt nr 2 2022

Publicerad:

Nu finns Terapinytt nr 2 2022 publicerad på Läkemedelskommitténs hemsida. Terapinytt är en digital tidskrift från Läkemedelskommittén Halland (Region Hallands expertorgan som rör läkemedel) och innehåller artiklar om aktuella läkemedelsfrågor.   I detta nummer av Terapinytt kan du läsa om: Datum för Läkemedelskommitténs utbildningar hösten 2022 Begränsa receptens giltighetstid: sätt sista datum för första uttag Minskad förskrivning av beroendeframkallande analgetika...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Vibeke och Ramel är Hallands första BT-läkare

Publicerad:

I februari i år tog Region Halland emot sina första BT-läkare. BT, eller bastjänstgöring, är nytt i Sverige sedan förra året och en del i en större förändring – läkarutbildningen förlängs och är legitimationsgrundande. Kort förklarat innebär reformen att allmäntjänstgöringen (AT) på sikt förvinner och att specialisttjänstgöring (ST) inleds med ett år av bastjänstgöring. Vibeke Solem och Ramel Asceric välkomnades...

Covid-19: Munskydd och screening av symtomfria tas bort från 1 juni

Publicerad:

Smittskydd och Vårdhygien Halland har nu beslutat att ta bort det generella kravet på munskydd och screening av symtomfria inom vård och omsorg från 1 juni. ​Smittspridningen av covid-19 har successivt minskat och flera faktorer pekar på att smittan ligger på en stabilt låg nivå i samhället. Det tillsammans med god vaccinationstäckning hos den äldre befolkningen och få sjukdomsfall inom...

Covid-19

Medspeech - akuträttning 1 juni

Publicerad:

​Som vi tidigare informerat om finns ett pågående problem i Medspeech som gör att vissa diktat inte visas - se nyhet. En rättning som löser detta problem kommer att driftsättas onsdag 1/6 mellan 22.30-00.00. Under driftsättningen kan man inte använda Medspeech. Vid frågor eller problem kontakta Servicedesk.

IT-stöd i vården

VAS - Information inför ny VAS-version 49.0

Publicerad:

​Ny VAS-version kommer att driftsättas den 8 juni med start kl. 22.30. För information om leveransens innehåll se bifogad PP-presentation. Information VAS 49.0.pptx

Region Halland redo inför höstens vaccinationer

Publicerad:

Folkhälsomyndigheten meddelade under tisdagsmorgonen vilka rekommendationer som gäller för vaccination mot covid-19 inför hösten. Region Halland är väl förberedda och har resurser att skala upp vaccinationsinsatsen igen från 1 september. Vaccinationer kommer kunna erbjudas på vårdcentraler som tidigare och på vaccinationscentraler om det krävs. I nuläget är det utvalda vårdcentraler i de halländska kommunerna som vaccinerar. Alla som rekommenderas och...

Covid-19

Hantering av övertaliga medicintekniska produkter i Region Halland

Publicerad:

Hur övertaliga medicintekniska produkter ska hanteras i Region Halland regleras i den nyligen reviderade regionövergripande rutinen Övertaliga medicintekniska produkter. Enligt beslut från Regionstyrelsen ska övertaliga medicintekniska produkter, när dessa inte ska säljas, huvudsakligen skänkas till biståndsorganisationer som Region Halland har avtal med. Att sälja medicintekniska produkter är ovanligt och görs bara i undantagsfall. Övertaliga medicintekniska produkter är i detta sammanhang...

Generell

Uppdaterade rutiner vid misstanke om apkoppor

Publicerad:

Via länkarna finns uppdaterade rutiner för Provtagningsindikation vid misstanke om Apkoppor (Monkeypox) och Skyddsutrustning och vårdhygienrutiner vid apkoppor. Läs mer på sidan Apkoppor   

Medspeech – Uppdaterad information kring problem att se vissa diktat

Publicerad:

​20 maj kl. 16:12 Vi fortsätter arbetet med att identifiera och uppdatera datorer med den gamla versionen av Medspeech som därmed kan orsaka felaktiga diktat. Parallellt med det pågår rättning i Medspeech. En ny version som som kommer att lösa det aktuella problemet planeras preliminärt att driftsättas  under vecka 22. Vi bedömer att de allra flesta diktat skapas utan fel och därmed syns i diktatlistan. Fram...

IT-stöd i vården

Medspeech – Akut åtgärd för att lösa problem med att se vissa diktat

Publicerad:

​Information gällande problem med att se vissa diktat i Medspeech. Felsökning har visat att problemet är kopplat till en gammal version av Medspeech som finns på ett antal datorer. För att åtgärda problemet och förhindra att fler diktat med det aktuella problemet skapas har vi därför skickat ut den senaste version till alla datorer vi hittat som har versionen som orsakar problem....

IT-stöd i vården

NCS Läkemedelsmodul – Stopp av tidigare uttag vid förnyelse är inte längre möjligt

Publicerad:

I NCS Läkemedelsmodul infördes den 16 mars en funktion där förskrivare vid receptförnyelse automatiskt fick frågan om kvarvarande uttag på tidigare recept skulle stoppas på apotek. Denna funktion har visat sig skapa vissa problem med att systemet hänger sig och kraschar vid sändning av recept samt verkställande för utskrivning.   Då förskrivare anmält problem vid förnyelse av recept från Läkemedelslistan...

IT-stöd i vården Läkemedel

Brist på ordinarie venportskanyler gör att andra typer kan komma att levereras

Publicerad:

En av Region Hallands leverantörer av venportskanyler kan inte leverera den mängd som normalt förbrukas inom regionen. Det innebär att det kan komma andra typer av venportskanyler från olika leverantörer utöver de som levereras i vanliga fall. Leveransstörningen beror på pandemins globala effekter på leverenskedjan och förväntas bestå hela 2022. Även andra regioner påverkas. En venportskanyl (se bild), används för...

Produktvisning av pumpar för undertrycksbehandling av sår

Publicerad:

Leverantörerna Smith & Nephew och Convatec kommer att finnas på plats på Hallands sjukhus i nästa vecka för att träffa er som använder deras produkter. Pumpar och förbrukningsmaterial kommer att visas. Mediq kommer att visa sina produkter vid ett senare tillfälle. Måndagen den 23 maj, klockan 09–16 Hallands sjukhus Varberg, i korridoren utanför matsalen Tisdagen den 24 maj, klockan 09–16...

Hjälpmedel

Beställningar och leveranser öppenvårdsdos vårens och sommarens helgdagar

Publicerad:

Kom ihåg att vara ute i god tid med beställningar av öppenvårdsdoser från Apoteket inför Kristi Himmelsfärdsdag, nationaldagen och midsommar! Inför dessa helgdagar tidigarelägger Apoteket stopptider och leveranser till sina dospatienter så att allt hinner levereras innan storhelgen. Tänk även på att Apoteket inte kan skicka kylvaror dagen före en helgdag eller en röd dag.   Ändrade stopp- och leveranstider...

Läkemedel

P-Metylmalonat (MMA)

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 9 maj 2022 På grund av att vi behöver tid till att optimera vår lokala analysmetod för P-Metylmalonat (MMA) kommer dessa prover att skickas till Klinisk kemi Karlstad för analys. Svarstiden kommer förhoppningsvis inte förlängas, men det finns en viss risk för det. Den lokala analysmetoden beräknas åter vara i drift inom 3-4 månader.   Vid frågor kontakta:...

Analyser och provtagning

VAS - Problem med sökord i standardjournaler

Publicerad:

Ett fel som orsakar att ett eller flera sökord saknas i vissa standardjournaler har upptäcks i VAS. En standardjournal är en mall med sökord där vissa sökord även kan innehålla förifylld text. Vi bedömer att felet funnits i ett par veckor. Felsökning pågår hos leverantör. Felet gäller endast mallar och påverkar inte journalanteckningar. Om ni upptäcker att sökord saknas i...

IT-stöd i vården

Elektronisk förskrivning huvudregel från och med 10/5

Publicerad:

Läkemedelsverkets föreskrift som anger elektronisk förskrivning som huvudregel träder i kraft 10 maj 2022. Avsikten med regeländringen är för att öka patientsäkerheten, bland annat genom att så mycket information som möjligt om en patients förskrivna och uthämtade läkemedel finns samlad i Nationella läkemedelslistan (NLL). Fritidsförskrivning Elektronisk förskrivning som huvudregel kommer även att omfatta förskrivning utanför ordinarie arbetstid (så kallad fritidsförskrivning)....

Läkemedel

Följ FoU-dagen 5 maj 2022 i direktsändning från Hotel Tylösand

Publicerad:

Direktsändningen börjar klockan 9. Under dagen presenteras aktuell forskning och utveckling utifrån de aktiviteter som pågår i regionen kopplat till temat för dagen. I syfte att främja forskning, utveckling och utbildning i Region Halland arrangeras FoU-dagen. Årets tema: God och nära vård – vägen från beslut till verkstad Direktsändningen börjar klockan 9: Se direktsändningen från FoU-dagen 2022 Program: FoU-dagen 2022 Program

Generell Utveckling och forskning

​Skadlig e-post från Lotusläkarna - klicka inte!

Publicerad:

IT-avdelningen har uppmärksammat att det de senaste dagarna kommit in flera meddelande via e-post från Lotuslakarna.se som innehåller skadliga länkar. Region Halland har även fått bekräftat från deras IT-ansvarige att deras e-post har blivit kapad. Har ni fått eller får e-post från Lotusläkarna så klicka inte på länken i meddelandet. Har du redan gjort det? Byta omedelbart lösenordet eller kontakta...

Samlad information om nutrition

Publicerad:

Nu finns det en omarbetad sida med samlad information om nutrition under Behandlingsstöd-Nutrition. Här hittar du viktiga styrande och stödjande dokument för området samt vägledning om hur man förskriver nutritionsprodukter. Det finns även information kring kosttillägg, enteral och parenteral nutrition, förskrivarsystemet Sesam LMN och länkar till utbildningar inom nutrition.​

Hälsoinformatiknytt nr 3 - 2022

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.   Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Förtydligande angående standardjournal Freestyle Libre I HI-nytt nr 2, 2022, gavs information om standardjournal/patientöverenskommelse gällande förskrivning av diabeteshjälpmedlet Freestyle Libre. En sak som inte framgick i denna nyhet är att...

Generell IT-stöd i vården

Nya och uppdaterade regionala beslut om ordnat införande våren 2022

Publicerad:

Prioriterings- och evidensrådet (PER) har vid möten den 15 december 2021 respektive 23 mars 2022 rekommenderat Hälso- och sjukvårdsdirektören att fatta regionala beslut om ordnat införande för ärendena nedan. Vårdprogram cancer: Nationellt vårdprogram Långtidsuppföljning efter barncancer Nationellt vårdprogram Bröstcancer Nationellt vårdprogram Kronisk lymfatisk leukemi, KLL Nationellt vårdprogram Hodgkins lymfom Nationellt vårdprogram Urinblåse- och urinvägscancer Bilaga Gynekologiska sarkom till Nationellt vårdprogram...

Ta hjälp av TILMA vid läkemedelsberoende

Publicerad:

Runt 2000-3000 patienter beräknas ha ett pågående läkemedelsberoende i Region Halland. Främst är det patienter som förskrivits lugnande, sömngivande eller smärtstillande läkemedel som hamnat i en beroendeproblematik. Många av dessa patienter lämnas idag obehandlade, eller med fel behandling, trots att bra hjälp finns att tillgå. [caption id="attachment_25216" align="alignnone" width="605"] Ann Gustafsson, Hanna B Klippel, Annika Byskata och Per Steneryd är...

Läkemedel

Informationstillfällen: Om avgifter och regler för utlandssvenska och utländska turister samt för personer med uppehållstillstånd

Publicerad:

Det finns nu tre digitala tillfällen uppbokade via teams för kursen "Avgifter och regler för utlandssvenska och utländska turister samt för personer med uppehållstillstånd". Hur gör ni för att boka er till informationstillfällena: Boka via kompetensportalen När är tillfällena: Datum: 2022-05-17 Tid: 13.00-14.30 Datum: 2022-05-18 Tid: 10.00-11.30 Datum: 2022-05-19 Tid: 13.00-14.30

IT-stöd i vården

Svevac stängs helt den 1 maj

Publicerad:

Svevac finns fortsatt tillgängligt som läsdatabas men den 1 maj stängs Svevac helt för användare inom Region Halland. ​För information om tidigare vaccinationer som varit registrerade i Svevac hänvisas till MittVaccin där migrerad data från Svevac finns tillgänglig samt att                                        information...

Generell IT-stöd i vården Läkemedel

Uppdatering rutin Screening av patienter, Mikrobiologisk gällande VRE

Publicerad:

​På Universitetssjukhuset i Linköping har man konstaterat ett nytt utbrott med VRE (Vancomycinresistenta enterokocker). Patienter som vårdats inneliggande där tidigare under 2022 behöver därför screenas för VRE inför inläggning (slutenvård) på sjukhus i Region Halland. Vilka patienter ska screenas? Alla patienter som vårdats inneliggande på US i Linköping någon gång efter 2022-01-01 och som ska läggas in på sjukhus i...

Prednisolon 2,5 mg ersätts tillfälligt - berör dospatienter med öppenvårdsdos

Publicerad:

Prednisolon tablett 2,5 mg är restnoterad, det gäller samtliga tillverkare. Dosapoteket kommer därför att tillfälligt ersätta Prednisolon 2,5 mg med en halv tablett Prednisolon 5 mg i dospåsen. Ändringen inleds under vecka 15. Se information från Dosapoteket på apoteket.se. Prednisolon Pfizer tablett 2,5 mg beräknas åter i mitten av juni. Prednisolon Alternova tablett 2,5 mg har oklar restsituation, men kan...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

NCS Läkemedelsmodul 5.13.5 (akutfix) driftsättning 20 april

Publicerad:

Den 20 april driftsätts NCS Läkemedelsmodul version 5.13.5 som är en akuträttning då ett allvarligt fel uppdagats efter senaste leveransen.  Felet har inte drabbat verksamheten utan det har gällt åtkomst till systemets bakomliggande register för favoriter, som inte har varit tillgängliga sedan driftsättningen av NCS 5.13.4 den 16 mars. NCS 5.13.5 innehåller även några andra mindre rättningar som har varit...

IT-stöd i vården

DNA DPYD genotyp - ny analys i sortimentet

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 19 april 2022 Klinisk kemi inför en ny metod för analys av DNA DPYD genotyp. I Sverige har 5-fluorouracil (5-FU) en central plats i kurativ och palliativ behandling av framför allt cancer i gastrointestinal-kanalen, men även av till exempel huvud-halscancer och bröstcancer. DPYD-genen kodar för dihydropyrimidindehydrogenas, DPD. Det förekommer genetiska varianter i DPYD som medför sänkt enzymaktivitet, vilket...

Analyser och provtagning

​Provtagning av symtomfri personal vid smittspårning minskas

Publicerad:

Men många andra smittskyddsåtgärder mot covid-19 inom vård och omsorg kvarstår fortfarande efter 1 april. Läs vad som gäller om smittspårning, provtagning, skyddsutrustning och när du ska stanna hemma. Smittläget i Sverige när det gäller covid-19 är fortfarande högt, inte minst i Halland. I vård- och omsorgsmiljö där många är känsliga för infektioner innebär det att många smittskyddsåtgärder behöver vara...

Covid-19

Bristsituation kapsel vankomycin 125 mg

Publicerad:

En restsituation har uppstått för kapsel Vancocin (vankomycin) 125 mg, som beräknas åter tidigast i oktober. Tillgången för det generiska läkemedlet Vancomycin Strides 125 mg under restsituationen är oklar, men finns i nuläget tillgängligt på vissa apotek i Halland.   För behandling av patienter i primärvård med medelsvår tarminfektion orsakad av clostridium difficile, kontakta infektionsläkare för alternativ behandling vid en...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Förskrivning och uppföljning av kontinuerlig glukosmätning vid diabetes med FreeStyle Libre

Publicerad:

Nu är det möjligt att förskriva den kontinuerliga glukosmätaren FreeStyle Libre (version 1)  till patienter med diabetes typ 2 utifrån specifika kriterier och i enlighet med rekommendationer från Medicintekniska Produktrådet. Förskrivning av FreeStyle Libre (version 1) till patienter med diabets typ 1 har varit möjlig sedan tidigare och påverkas inte. Vid förskrivning av FreeStyle Libre (version 1) ska den nya...

Nu ska intyg för sjukresa åter in för personer över 70 år

Publicerad:

Under coronapandemin har det funnits en tillfällig regel om att sjukresor inte begärt in intyg för resor inom Halland för patienter som har fyllt 85 år. Från och med måndag den 11 april återgår vi till ordinarie regel. Det betyder att vårdpersonal behöver göra ett intyg för personer över 70 år som själva ska kunna boka sjukresa med taxi. Intyget...

Covid-19

Covid-19 aktuellt 4 april

Publicerad:

En fjärde vaccindos rekommenderas till personer som är 65 år och äldre Personer som är 65 år eller äldre rekommenderas nu en fjärde dos vaccin mot covid-19, det beskedet kom Folkhälsomyndigheten med under måndagsmorgonen. Från idag, den 4 april, är det möjligt att boka och vaccinera sig med dos 4 i Halland. Det ska ha gått minst fyra månader sedan...

Covid-19

FoU-dagen 2022!

Publicerad:

Torsdagen den 5 maj 2022 är du välkommen till Hotel Tylösand och FoU-dagen. I syfte att främja forskning, utveckling och utbildning i Region Halland arrangeras en FoU-dag. Under dagen presenteras aktuell forskning och utveckling utifrån de aktiviteter som pågår i regionen kopplat till temat för dagen. Årets tema: God och nära vård – vägen från beslut till verkstad. FoU-dagen 2022...

Utveckling och forskning

Covid-19: Aktuellt 1 april

Publicerad:

Information från Region Halland/Smittskydd Halland Från och med den 1 april upphör de tillfälliga ersättningar som infördes under pandemin, till exempel möjligheten att få smittbärarpenning. Från och med 1 april klassas inte längre covid-19 som en allmänfarlig sjukdom. Det innebär att hälso- och sjukvården åter måste bistå med intyg vid dag 8 i de fall där hälso- och sjukvården bedömer...

Covid-19

Covid-19, aktuellt 28 mars

Publicerad:

Covid-19 blir anmälningspliktig sjukdom Från 1 april kommer covid-19 klassificeras om från samhällsfarlig sjukdom till att bli en anmälningspliktig sjukdom. Det innebär att regering/riksdag tar beslut om nedklassning av sjukdomen, på Folkhälsomyndighetens initiativ. Detta görs utifrån hur man bedömer graden av samhällspåverkan som covid-19 innebär. Sjukdomen regleras fortfarande under Smittskyddslagen och smittspårning ska även fortsättningsvis ske inom vård och omsorg....

Covid-19

Uppgradering MittVaccin 31 mars

Publicerad:

Den 31 mars genomförs en uppgradering av MittVaccin. Systemet kommer att vara otillgängligt från 20.30 fram till ca. 24.00. Versionen innehåller ett par rättningar och utvecklingar som förbättrar systemet.   Det som får påverkan i Region Halland är bland annat följande: – Förenklat flöde för att lägga till ny kund – Funktion för att sortera bort och visa utgångna batchnummer...

Covid-19 IT-stöd i vården Läkemedel

Tridepos kombinationsförpackning åter tillgänglig

Publicerad:

Kombinationsläkemedlet Tridepos finns åter att tillgå efter en restsituation som har varat i ungefär ett år. Tridepos används för behandling vid osteoporos och är en kombinationsförpackning som består av alendronat 70 mg en dag i veckan samt kalcium/D-vitamin 500 mg/800 IE övriga dagar. Läkemedlet återfinns på listan över Rekommenderade läkemedel i kapitel Osteoporos i Terapirekommendationer Halland. Läkemedelsföretaget som tillhandahåller Tridepos meddelar att...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Byte av analysinstrument för patientnära B-SR (sänka)

Publicerad:

Det analysinstrument som används för patientnära analys av B-SR (sänka), Microsed-R, finns inte längre på marknaden och det går inte att få tag på reservdelar. Microsed-R används tillsammans med provtagningsrör Excyte. På grund av detta finns nu ett ersättningsinstrument, Microsed. Microsed används tillsammans med provtagningsrör Monosed. Det nya instrumentets funktion och hantering är den samma som för dagens instrument. Avtalat...

Analyser och provtagning

B-SR (sänka) - ändrad analysmetod och provtagningsrör

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 4 april 2022   Klinisk kemi byter analysinstrument och analysmetod för B-SR. Bytet innebär att prover som sänds till Klinisk kemi fortsättningsvis ska tas i 3 mL EDTA-rör, lila propp. P.g.a. erfordrad provmängd kan inte beställning kombineras med hematologianalyser i samma EDTA-rör utan det kommer vara ett separat EDTA-rör till B-SR.   Under en övergångsperiod fram till 2022-06-30...

Analyser och provtagning

Provtagning med extern remiss

Publicerad:

Många provtagningar som utförs inom sjukvården i Halland baseras på remisser som har sitt ursprung utanför Halland (extern remiss). Nu finns en regionövergripande rutin för hur dessa provtagningsremisser ska hanteras, se Provtagning med extern remiss (ursprung utanför Halland). I dokumentet finns även en länk till den rutin som beskriver hur kommunal äldre- och hemsjukvård, som inte har tillgång till VAS,...

Analyser och provtagning

Prenumerera på ”Laboratoriet informerar”

Publicerad:

De kliniska laboratorierna i Halland behöver ofta informera om förändringar som berör beställare och provtagare med flera. Informationen publiceras på regionens intranät och Vårdgivarwebben samt skickas via e-post till de som prenumererar på ”Laboratoriet informerar”. Vi har märkt att många berörda inte uppmärksammar informationen som publiceras på intranätet och Vårdgivarwebben. Vi vill därför, om man inte redan är anmäld, uppmana...

Analyser och provtagning

Covid-19 aktuellt 17 mars

Publicerad:

Ändrade rekommendationer om munskydd Smittskydd och Vårdhygien Halland har nu uppdaterat rutinen Anpassning av smittskyddsåtgärder under pandemi avseende munskydd och visir inom vård och omsorg (publiceras inom kort på vårdgivarwebben). Uppdateringen, som gäller från 21 mars, innebär att munskydd fortfarande behöver användas - men nu endast när avståndet är mindre än 2 meter. Detta gäller inom vård och omsorg -...

Covid-19

Beställningar och leveranser öppenvårdsdos påsken 2022

Publicerad:

Kom ihåg att vara ute i god tid med beställningar av öppenvårdsdoser från Apoteket inför påsk! Inför påsken tidigarelägger Apoteket stopptider och leveranser till sina dospatienter så att allt hinner levereras innan storhelgen. Tänk även på att Apoteket inte kan skicka kylvaror dagen före en helgdag eller en röd dag.   Ändrade stopp- och leveranstider för öppenvårdsdos inför påsk 2022...

Läkemedel

IgG subklasser - ny analysmetod

Publicerad:

S-IgG subklasser kommer nu att utföras med en ny analysmetod. Metoden erbjuder ett antal förbättringar, bland annat förbättrad specificitet. Referensområdet justeras i samband med metodändringen. På grund av brist på publicerade data kommer inget referensintervall anges för åldersgruppen 0-5 månader. S-IgG1 0-5 mån:  Referensintervall saknas 6-12 mån: 1,3 - 4,3   g/L 1 år: 1,5 - 6,1   g/L 2 år:...

Analyser och provtagning

Förskrivning av läkemedel och förbrukningsartiklar till flyktingar från Ukraina

Publicerad:

Människor som flytt i samband med Rysslands invasion av Ukraina har börjat anlända i Halland. De som behöver vård ska i nuläget få det som om de vore asylsökande. Eftersom ukrainska medborgare kan vistas i Sverige i upp till 90 dagar utan visumtvång, och därmed inte behöver ansöka om asyl, kan ni ställas inför två olika situationer när dessa patienter...

Läkemedel

Terapinytt nr 1 2022

Publicerad:

Nu finns Terapinytt nr 1 2022 publicerad på Läkemedelskommitténs sida. Terapinytt är en digital tidskrift från Läkemedelskommittén Halland (Region Hallands expertorgan som rör läkemedel) och innehåller artiklar om aktuella läkemedelsfrågor.   I detta nummer kan du läsa om: - Betydelsen av I-gruppen vid resistensbestämning av bakterier - Antibiotikaförskrivning i Halland ökar igen - Elektronisk förskrivning blir huvudregel från 10 maj...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Hälsoinformatiknytt nr 2 - 2022

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Nya remisskoder från 1 mars 2022 Nya remissregler började gälla från 2022-01-01 att 1:a remiss 100 kr bara gäller när remiss kommer från närsjukvård/företagshälsovård till specialistvård. Remisser mellan olika specialister...

Generell IT-stöd i vården

Halländsk kvinnohälsovården och förlossningsvården får bra betyg

Publicerad:

Inom ramen för den nationella satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvård erbjuds gravida kvinnor och nyblivna mammor i hela Sverige att svara på Graviditetsenkäten. Under det första året har drygt 125 000 kvinnor i hela landet delat sina upplevelser i över 172 000 besvarade enkäter. 6 600 av svaren kommer från Region Halland. De nationella, och regionala, resultaten visar att en majoritet...

Generell

Covid-19 aktuellt 8 mars

Publicerad:

Ännu inga förändringar i användningen av munskydd (source control) Smittskydd Halland och Region Halland förväntar sig att förändringar kring riktlinjer om munskydd (source control) från Folkhälsomyndigheten kommer. När och hur riktlinjerna kommer se ut är inte klart. Till dess gäller dock nuvarande rutin för munskydd i Region Halland. Anpassning av smittskyddsåtgärder under pandemi avseende munskydd och visir inom vård och...

Covid-19

Signalen VMA testas idag 7 mars kl 15:00

Publicerad:

Idag måndagen den 7 mars genomförs återigen test av signalen Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, kl 15:00. Signalen testas varje kvartal. Larmtestet är en rutinkontroll av larmsystemet. Signalen testas alltid klockan 15.00 första helgfria måndagen i månaderna mars, juni, september och december. Klockan 19.00 testas även larm via RDS-apparat till boende runt Ringhals kärnkraftverk. Om du vill veta mer om...

SITH:s kort inloggning för SAP Business objects  från 2022-03-15

Publicerad:

Från 2022-03-15 kräver SAP Business objects ett SITHs kort för inloggning. Med SITH:s kort inloggning ökas säkerheten med så kallad tvåfaktorsautentisering.  Tvåfaktorsautentisering innebär att identitetskontroll görs med hjälp av två skilda former av information, nämligen SITHs kort med Pin-kod och konto/lösenord. Om du har problem att logga in prova följande innan du skapar ett servicedesk ärende: Stäng alla öppna webbläsarfönster....

IT-stöd i vården

Covid-19 aktuellt 2 mars

Publicerad:

Region Halland trappar ner den storskaliga vaccinationsinsatsen Nu omfördelas resurser och den storskaliga vaccinationsinsatsen mot covid-19 trappas ner. Detta innebär att vaccinationscentralerna succesivt stänger från april. Vaccination mot covid-19 kommer fortsättningsvis erbjudas på vårdcentraler och genom riktade insatser i länet. Halland har en förhållandevis hög vaccinationstäckning. I takt med att många invånare nu har vaccinerat sig mot covid-19 har efterfrågan...

Covid-19

NCS Läkemedelsmodul 5.13 driftsättning 16 mars

Publicerad:

Den 16 mars driftsätts NCS Läkemedelsmodul version 5.13. Versionen innehåller en rad större förändringar som får påverkan på de arbetssätt som används idag. Berörda användare ska ha tagit del av informationsinnehållet inför driftsättningen som det tidigare informerats om via förvaltningarna.   Några av de större förändringarna är följande: Möjlighet att stoppa uttag/makulera tidigare recept vid förnyelse. Behandlingsorsak blir tvingande för...

IT-stöd i vården Läkemedel

Covid-19 aktuellt 22 februari

Publicerad:

Tillfrisknandebevis – så går det till För att kunna resa kan de som haft covid-19 nyligen behöva ett tillfrisknandebevis. En anledning kan vara risken för kvarstående positivt provsvar trots att man blivit frisk. Utan tillfrisknandebevis kommer då inte personen komma in i det land som kräver negativt PCR vid inresa. För att en person ska kunna få ett tillfrisknandebevis så...

Covid-19

Trulicity 3 mg restnoterad

Publicerad:

GLP-1-analogen Trulicity (dulaglutid) förfylld injektionspenna 3 mg är restnoterad. Restsituationen beräknas pågå i 2–3 månader, vilket medför att Trulicity 3 mg tidigast åter finns tillgängligt på apotek i mitten av april. Inga utbytbara preparat finns godkända på den svenska marknaden. Läkemedelskommittén Halland rekommenderar att drabbade patienter under restnoteringsperioden istället förskrivs Trulicity förfylld injektionspenna 1,5 mg med dosering 1 spruta (EN...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Uppgradering MittVaccin 17 februari

Publicerad:

Den 17 februari genomförs en uppgradering av MittVaccin. Systemet kommer att vara otillgängligt från 20.30 fram till ca. 24.00. Versionen innehåller ett par rättningar och utvecklingar som förbättrar systemet. Det som får påverkan i Region Halland är följande: - Om samma dosnummer registreras igen visas ett varningsmeddelande. - Om ett vaccinationsdatum anges framåt i tiden visas ett varningsmeddelande. - Hälsodeklarationer...

IT-stöd i vården Läkemedel

Informationsfilm NCS Läkemedelsmodul 5.13

Publicerad:

Utbildningsinsatser kommer att krävas inför uppgraderingen av NCS Läkemedelsmodul till version 5.13 som planeras att driftsättas den 16 mars. Avdelningen för Läkemedels- och journaltjänster har tagit fram en informationsfilm som presenterar de största förändringarna som har påverkan på en del av de arbetssätt som används idag. Några av de större förändringarna är följande: Möjlighet att stoppa uttag/makulera tidigare recept vid...

IT-stöd i vården Läkemedel

Hitta information om hjälpmedel på vårdgivarwebben

Publicerad:

Du som jobbar med hjälpmedel och hjälpmedelsfrågor via Hjälpmedelscentrum, Medicinsk apparatur i hemmet, Ortopedteknik eller Resurscentrum för kommunikation Dako hittar nu samlad information om hjälpmedel under området behandlingsstöd ”hjälpmedel” här på vårdgivarwebben. Där hittar du information om: förskriva hjälpmedel kontaktuppgifter systemstöd teknisk service utbildningar Lägg gärna sidan som genväg eller favorit!

Hjälpmedel

Covid-19 aktuellt 14 februari

Publicerad:

- Fjärde dos rekommenderas till vissa grupper - Drop-in nu på samtliga vaccinationscentraler Fjärde dos rekommenderas till vissa grupper Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu en fjärde dos vaccin, som en andra påfyllnadsdos, mot covid-19 för personer som är 80 år eller äldre. Rekommendationen gäller även dem som har hemtjänst eller hemsjukvård samt personer som bor på särskilt boende för äldre. Den fjärde...

Covid-19

Obs! Via systemet Websesam beställs självtest covid-19 (PCR)- ej via e-post

Publicerad:

Arbetsplatser inom regionens hälso- och sjukvård och privata vårdcentraler med flera ska beställa självtest covid-19 (PCR) till sina medarbetare och i vissa fall patienter (gravida och de med kraftigt nedsatt immunförsvar) så att de kan ha ett självtest covid-19 (PCR) hemma och använda när de blir förkylda eller får andra symtom på covid-19, registrera på 1177.se och lämna in i...

Covid-19 aktuellt 8 februari

Publicerad:

Mer information om de nya rekommendationerna från imorgon, 9 februari Nationella myndigheter har bedömt att de rekommendationer som funnits kopplat till pandemin och smittspridning inte längre står i proportion till övriga effekter som restriktioner innebär för individer och för samhället. Den höga vaccinationstäckningen i kombination med att omikronvarianten ger färre fall av allvarlig sjukdom jämfört med andra varianter har minskat...

Covid-19

Svartsjuka är inte romantiskt – kampanj mot våld i unga partnerrelationer

Publicerad:

Nu pågår kampanjen ”Svartsjuka är inte romantiskt” för sjätte året i rad. Syftet är att uppmärksamma, synliggöra och förebygga killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer. Bakom kampanjen står Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna och ungarelationer.se. Läs mer på webbplatsen: www.svartsjukaarinteromantiskt.se Ni som arbetar i verksamheter som möter unga tjejer och killar – här finns ett kampanjmaterial att använda: Digitalt kampanjmaterial:...

Innohep restsituationer

Publicerad:

LEO Pharma har för närvarande svårt att producera tillräckliga mängder av Innohep (tinzaparin) på grund av ökad efterfrågan. Företaget har meddelat att det under våren tidvis kan uppstå restnoteringar för olika styrkor och förpackningsstorlekar. Inga direkt utbytbara läkemedel finns, men motsvarande dos av Fragmin (dalteparin) kan förskrivas istället. Förhoppningsvis kommer tillgången på Fragmin att vara tillräcklig för att möta det...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Lagändringar inom socialförsäkringen ska ge större flexibilitet och ökad trygghet

Publicerad:

Under 2022 kommer det att komma flera olika förändringar inom socialförsäkringsområdet. Syftet med förändringarna är att uppnå större flexibilitet, ökad trygghet, ökad möjlighet att ta tillvara individens arbetsförmåga och att fullfölja rehabilitering till det egna arbetet. Socialförsäkringen består av olika delar, däribland sjukförsäkringen. Här beskrivs kortfattat några av de förändringar inom sjukförsäkringen som kan vara bra att känna till för...

Generell

Covid-19 aktuellt 3 februari

Publicerad:

Många åtgärder mot covid-19 upphör den 9 februari Den höga vaccinationstäckningen i kombination med att omikronvarianten ger färre fall av allvarlig sjukdom jämfört med andra varianter har minskat belastningen på samhället. Även om pandemin inte är över är det därför möjligt att avveckla de flesta åtgärder mot covid-19 onsdagen den 9 februari. Folkhälsomyndigheten föreslår också regeringen att covid-19 ska upphöra...

Covid-19

Lergigan Forte har avregistrerats

Publicerad:

Lergigan Forte (prometazin) 50 mg är avregistrerad på den svenska marknaden. Inget direkt utbytbart läkemedel finns. Övriga läkemedel med prometazin; Lergigan 25 mg, Prometazin Actavis 25 mg samt Lergigan mite 5 mg, påverkas inte av avregistreringen utan kommer även fortsatt att finnas tillgängliga. Dosapoteket har meddelat att patienter som har haft dosdispensering av Lergigan Forte istället kommer att sättas över...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restnotering Tambocor tablett

Publicerad:

Tambocor (flekainid) tablett 100 mg är restnoterad och beräknas preliminärt åter under andra halvan av mars. Det finns inga godkända direkt utbytbara läkemedel på den svenska marknaden. Tambocor är ett specialistvårdsläkemedel, men i Halland finns enstaka förskrivningar även från primärvården. Förskrivare i primärvård som kontaktas av patient eller apotek med anledning av denna restsituation rekommenderas att vända sig till kardiologkonsult...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Vaccinintervallet kortas ytterligare - till tre månader

Publicerad:

Nu kortas intervallet mellan den andra och tredje vaccindosen mot covid-19 till tre månader för alla personer över 18 år. Det meddelade Folkhälsomyndigheten på måndagskvällen. Det tidigare intervallet mellan doserna var fem månader. Den mycket kraftiga smittspridningen av covid-19 i hela landet ligger bakom beslutet att korta tidsintervallet till påfyllnadsdosen, från fem månader till tre, enligt Folkhälsomyndigheten. Två doser ger...

Covid-19

Covid-19 aktuellt 28 januari

Publicerad:

Ny version av riktlinje för smittspårning inom kommunal vård och omsorg Smittspårning behöver inte längre utföras inom kommunal vård och omsorg i situationer där munskydd använts som source control (skydd mot att smitta andra) på ett adekvat vis. Denna förändring motsvarar rekommendationen som gäller för övrig hälso- och sjukvård sedan tidigare i veckan. I övrigt innebär den nya versionen av...

Covid-19

Nu gäller munskydd hela tiden i vård och omsorg

Publicerad:

Nu ska munskydd (source control) användas hela tiden i vård och omsorgslokaler igen, på grund av det allvarliga smittläget. Läs mer i Anpassning av smittskyddsåtgärder under pandemi avseende munskydd och visir inom vård och omsorg. Rekommendationen gäller alla, såväl personal, patienter som besökare, ovaccinerade som vaccinerade  inom vård- och omsorgsverksamhet.

Covid-19

Covid-19 aktuellt 26 januari

Publicerad:

Nuvarande nationella åtgärder förlängs i ytterligare två veckor Under en presskonferens med socialministern och generaldirektören för Folkhälsomyndigheten idag, gavs beskedet att de nu gällande åtgärderna för att minska smittspridningen av covid-19 i samhället, kommer att ligga kvar i ytterligare två veckor. Detta på grund av de konsekvenser som den höga smittspridningen innebär, särskilt för samhällsviktiga funktioner. Scenarierna pekar på att...

Covid-19

Erytropoetin och Androstendion - Nedläggning av analyser

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 1 februari 2022 Analysinstrumentet där S-Erytropoetin (EPO) och S-Androstendion utförs tas nu ur bruk, och de ackrediterade analysmetoderna läggs ner vid Klinisk kemi Halland. De kommer därmed inte längre att kunna beställas i VAS. S-Erytropoetin finns som ackrediterad analys vid Klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg och S-Androstendion finns som ackrediterad analys vid Klinisk kemi, Labmedicin, Lund. Fr.o.m. 2022-02-01...

Analyser och provtagning

Covid-19 aktuellt 24 januari

Publicerad:

Rekordstor smittspridning i Halland Förra veckan ökade provtagningen ytterligare i länet från 30 000 prover v.2 till närmare 35 000 prover för covid-19 v.3. 15 100 av proverna, motsvarande 43,5% visade positivt för covid-19 (andelen v.2 var 28%). Den kraftigt ökade provtagningen gjorde att Region Halland fick pausa självprovtagningen och möjligheten att hämta och lämna prov under helgen som gick....

Covid-19

Styrande dokument (vårdriktlinjer och rutiner) kan visas dubbelt

Publicerad:

Under helgen har Region Halland gjort ett tekniskt underhållsarbete i bland annat ledningssystemet. Detta kan leda till att styrande dokument, som exempelvis vårdriktlinjer och rutiner, visas dubbelt på vissa sidor på vårdgivarwebben. Detta kommer att ses över och rättas till. Hittar du inte ett styrande dokument, eller kan du inte öppna dokumentet? Sök och hämta dokumentet här:  https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/styrda-dokument/  

B-SR, mikro Halmstad – Instrumenthaveri

Publicerad:

På grund av instrumenthaveri kan Avd för Klinisk kemi i Halmstad inte utföra analysen B-SR, mikro (mikrosänka). Det är oklart om eller när analysen kan vara i drift igen. Laboratoriet analyserar som vanligt B-SR taget i excyte-rör. Vid frågor kontakta: Specialistläkare Annika Strand Annika.Strand@regionhalland.se Tfn 035-13 18 12

Analyser och provtagning

VAS – Problem med tomma kallelser i 1177 efter övergången till Addmessages

Publicerad:

​I samband med övergången till nytt tekniskt flöde för webbkallelser/inkorgsmeddelanden i 1177 den 19 januari uppstod ett fel som gör att vissa inkorgsmeddelanden visas utan textinnehåll i 1177: Den bokade tiden påverkas inte, den finns och visas under ”Bokade tider”. I inkorgsmeddelandet framgår dock endast vilken mottagning som är avsändare men inte vilket datum och klockslag som besöket är bokat....

IT-stöd i vården

Covid-19 aktuellt 21 januari

Publicerad:

Ingen möjlighet för självprovtagning i helgen Stor smittspridning och rekordmånga provtagningar har gett sena provsvar från självprovtagningen de senaste veckorna i Halland. När nu över 10 000 personer väntar på svar behöver regionen prioritera att dessa provsvar kommer ut. Under helgen den 22-23 januari kommer därför inte invånarna kunna hämta eller lämna i självprovtagningens lådor. Syftet med den tillfälliga förändringen...

Covid-19

Tablett Pyridoxin avregistreras

Publicerad:

Pyridoxin Meda tablett 40 mg (vitamin B6) kommer att utgå från den svenska marknaden på grund av att produktionsanläggningen stängs. Nuvarande lager beräknas räcka till mars 2022. Det finns inga utbytbara läkemedel med pyridoxin godkända på den svenska marknaden, men det finns tillgängliga licensläkemedel. Pyridoxin ingår även i en del kombinationstabletter med andra B-vitaminer, ex. Beviplex forte. Dock är mängden...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Covid-19 aktuellt 20 januari

Publicerad:

Nya besked om provtagning och karantän idag Under dagens presskonferens med Folkhälsomyndigheten meddelades att provtagningsrekommendationerna för covid-19 har förändrats. För att minska frånvaron av personal i många verksamheter när spridningen av covid-19 nu är mycket hög ändras förhållningsreglerna om att stanna hemma från arbete eller skola när man själv eller någon i hushållet är sjuk. Folkhälsomyndigheten uppdaterar också de nationella...

Covid-19

Hälsoinformatiknytt nr 1 – 2022

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner.   Externa provresultat/ E-arkiv Hälsoinformatikgruppen har tagit emot ett flertal frågor gällande signering och dokumentation av provsvar som anländer brevledes från laboratorier utanför regionen. En ny rutin gällande detta är...

Generell IT-stöd i vården

Patienten måste boka tid på Provtagningen

Publicerad:

Från och med oktober 2021 ska alla patienter som besöker Provtagningen på Hallands sjukhus boka tid innan besöket. Vi erbjuder inte längre drop-in. Många patienter kommer fortfarande till Provtagningen i hopp om att kunna komma på drop-in. Vi behöver därför er hjälp att ytterligare informera patienterna hur de ska göra. Allt för att underlätta för våra patienter. Så här gör...

Analyser och provtagning

Ny VAS-klinik: Alm Psykiatri

Publicerad:

Tisdagen den 1 februari startar Alm Psykiatri som ny klinik i VAS. ​ Alm Psykiatri är en privat specialistmottagning i psykiatri och finns i Halmstad. Remisskod i VAS: alalmppsyk

IT-stöd i vården

Sussa samverkan kommer att sluta använda namnet Visus

Publicerad:

Sussa samverkans styrgrupp har beslutat att Visus som namn på det gemensamma vårdinformationsstödet kommer att tas bort. Vårdinformationstödet bygger på Cambio Cosmics journalsystem, inklusive ett antal speciallösningar unika för Sussa samverkan. Leverantören Cambio aviserade under hösten 2021 att förutsättningarna för Cambio att kommunicera Visus som namn på det gemensamma vårdinformationsstödet hade ändrats. I grunden beror det på en konkurrenssituation för...

IT-stöd i vården

Covid-19 aktuellt 18 januari

Publicerad:

Ökad smittspridning och provtagning Under vecka 2 ökade provtagningen ytterligare i Halland. 30 055 tester genomfördes totalt och andelen positiva provsvar för covid-19 var 28 %. Motsvarande siffra för vecka 1 var cirka 22 500 provtagna och en andel på närmare 26% som testade positivt för covid-19. Det är en hög smittspridning i alla delar av samhället och vi ser...

Covid-19

VAS – information inför ny VAS-version 47.1

Publicerad:

Ny VAS-version kommer att driftsättas den 26 januari med start 22.30. ​Information kring leveransen sker via bifogad PP-presentation Information VAS 47.1.pptx   Frågor gällande VAS 47.1 kan ställas via ServiceDesk Kontakt: Carlefred Viktor H RK

IT-stöd i vården

Nya remisser till Transfusionsmedicin

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 17 januari 2022 Det finns nu en ny version av remissen för beställning av Blodgruppering, DAT m.m. samt en ny version av remissen för BAS-test, MG-test och blodbeställning. Var god kassera de gamla versionerna. De nya remisserna kan skivas ut via: Webbplats för vårdgivare > Behandlingsstöd > Laboratoriemedicin > Transfusionsmedicin – Blodcentralen > Remisser och blanketter – Transfusionsmedicin...

Analyser och provtagning

VAS – nytt tekniskt flöde för digitala kallelser 1177 den 19 januari

Publicerad:

​Onsdag den 19 januari förändras det tekniska flödet VAS – 1177 Inkorg. Arbetet kräver inget driftstopp utan genomförs utan påverkan för invånare eller verksamhet. Bakgrunden är att dagens lösning där inkorgsmeddelande skapas via Engagemangsindex är bristfällig och behöver bytas ut. Inera har därför tagit fram ett nytt tjänstekontrakt - AddMessage - som ska användas för att skapa inkorgsmeddelanden i 1177....

IT-stöd i vården

Covid-19 aktuellt 13 januari

Publicerad:

- Antigentester för personal inom vård och omsorg – detta gäller - Beslut från Smittskydd Halland: Ingen provtagning av personer utan symtom förutom vård- och omsorgspersonal Antigentester för personal inom vård och omsorg – detta gäller: Relaterat till den förlängda svarstiden på PCR-prov har vi senaste tiden fått ökat antal frågor kring antigentest och hur vi förhåller oss till dessa....

Covid-19

Covid-19 aktuellt 12 januari

Publicerad:

Provsvar från självprovtagning covid-19 tar längre tid än vanligt Strax innan helgen fick Region Halland meddelande om att det externa laboratoriet bara kunde ta emot en begränsad del prover under början på denna vecka. Den begränsningen har nu förlängts. Det har påverkar svarstiderna för självprovtagning covid-19 väsentligt. Nu får cirka 60 procent svar inom de utlovade 3 dygnen från provet...

Covid-19

Kasta pinnen vid provtagning av covid-19

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2022-01-12 ​Mikrobiologen får fortfarande en hel del prover för covid-19 där provtagningspinnen är kvar i provröret. Efter att pinnen förts ner i transportröret och snurrats i transportvätskan måste pinnen tas ut ur röret och kastas. Eftersom det just nu är extremt många prover som analyseras behöver vi göra vad vi kan för att förenkla och...

Analyser och provtagning

Covid-19 aktuellt 11 januari

Publicerad:

Pandemi- och provtagningsläge under helgerna i Halland Under helgerna ökade smittan kraftigt i hela landet och i Halland testade 3 182 personer positivt för covid-19 i Halland under vecka 52, en andel på 16,2 % positiva svar av det totala antalet provtagna. Under vecka 1 togs ca 27.000 prover med en andel på drygt 25% positiva svar. Det är nu...

Covid-19

Ny VAS-klinik: Onkologi- och palliativmedicinkliniken

Publicerad:

Onkologi- och palliativmedicinkliniken startar som ny VAS-klinik 11 januari Remisskoder i VAS: Onkologimottagningen Halmstad: hsonkponkh Onkologimottagningen Varberg: hsonkponkv Palliativa konsultteamet Falkenberg: hsonkppalf Palliativa konsultteamet Halmstad: hsonkppalh Palliativa konsultteamet Kungsbacka: hsonkppalk Palliativa konsultteamet Varberg: hsonkppalv

IT-stöd i vården

Driftstörning VAS - patologsvar läses inte in

Publicerad:

Efter årsskiftet har ett fel uppstått i VAS som påverkar att remissvar från Patologen inte kan läsas in i VAS. ​Det här innebär att remissvaren skickas i pappersform från Patologen. Fortsätt att skriva in remisserna i VAS och skicka till Patologen. Rättning kommer i VAS i början av vecka 2. Alla svar kommer då att läsas in i efterhand. Arbete...

Covid-19 aktuellt 4 januari

Publicerad:

Information från Region Halland/Smittskydd Halland Pandemi- och vaccinationsläge i Halland Kraftigt ökad smittspridning (och provtagning) i Halland 3 182 personer testade positivt för covid-19 i Halland vecka 52, en andel på 16,2 % positiva svar av det totala antalet provtagna. Det kan jämföras med förra veckans 7,3 %. Antalet är det högsta för en enskild vecka hittills under pandemin vilket...

Covid-19

Covid-19 aktuellt 30 december

Publicerad:

Information från Region Halland/Smittskydd Halland:  Uppmaning till frikostig screening för covid -19 för vårdpersonal efter utlandsresa Resor utomlands är förknippat med ökad risk för covid-19. Sedan 23 december ska alla inresande till Sverige PCR-provta sig direkt efter ankomst. Vårdhygien och Smittskydd Halland rekommenderar utöver denna pcr-testning en frikostig antigenprovtagning för vårdpersonal som varit utomlands som en extra försiktighetsåtgärd. Symtomfri personal...

Covid-19

Covid-19 aktuellt 28 december

Publicerad:

Information från Region Halland/Smittskydd Halland Pandemi- och vaccinationsläge i Halland Antal fall av covid-19 ökar i hela Europa och i Sverige – i linje med Folkhälsomyndighetens scenarier. Enligt scenarierna kommer ökningen att fortsätta och innebära en topp i mitten av januari. I Halland ser vi samma trend. Smittan har ökat under de senaste sju veckorna och många är sjuka även...

Covid-19

Påminnelse om rutin: Våld i nära relationer inkluderat hedersrelaterat våld och förtryck

Publicerad:

Känner du till rutinen Våld i nära relationer inkluderat hedersrelaterat våld och förtryck? Rutinen blev klar i februari i år och vi vill med den här nyheten påminna om att rutinen finns och att den gäller alla i hälso- och sjukvården som möter patienter. Rutinen i stora drag Vårdgivare ska alltid ställa frågor om våld vid misstanke om att vårdtagaren...

Covid-19 aktuellt 23 december

Publicerad:

Provtagning för covid-19 på Landvetter Hallänningar som anländer till Landvetters flygplats har snart möjlighet att genomföra självtest covid-19 på flygplatsen direkt. Provtagningen är kostnadsfri för personer folkbokförda i Halland som anländer från en utrikesresa. Själva provtagningen sker i ankomsthallen och kan tas medan man väntar på sitt bagage. Proverna analyseras och man får sitt provsvar efter 48-72 timmar genom att...

Covid-19

Covid-19 aktuellt 22 december

Publicerad:

Information från Region Halland/Smittskydd Halland (22/12) Detta gäller för Region Hallands medarbetare från och med 23/12: Under en presskonferens igår den 21 december, presenterade Regeringen och Folkhälsomyndigheten det andra steget av allmänna råd och rekommendationer med anledning av en snabbt ökande smittspridning och med en ökad belastning inom hälso- och sjukvården som följd. Huvudbudskapet från nationella myndigheter är i korthet...

Covid-19 aktuellt 21 december

Publicerad:

Information från Region Halland/Smittskydd Halland Ytterligare åtgärder för att minska smittspridningen Under en presskonferens idag den 21 december presenterades ytterligare ett steg för att minska den snabbt ökande smittspridningen med ökad belastning inom hälso- och sjukvården som följd.Läs här vilka rekommendationer som gäller från 23 december Region Halland följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ser nu över och uppdaterar nuvarande riktlinjer utifrån...

VAS – uppdatering av diagnos- och åtgärdskoder 4 januari

Publicerad:

​Tisdagen den 4 januari klockan 17.00 uppdateras kodregister för diagnos- och åtgärdskoder i VAS till 2022 års koder. Information om ändringarna finns på Socialstyrelsens sida Ändringar i Socialstyrelsens klassifikationer. Uppdatering till 2022 års DRG-grupperare i VAS sker kring den 1 mars och fram till dess kan meddelandet "DRG-grupperare saknas + en kod" fås vid diagnosregistrering med 2022 års koder. Kontakt: Hadzic Mira RK

IT-stöd i vården

Ny kategorisering av patientavvikelser

Publicerad:

Region Halland har beslutat att byta kategorisering av patientavvikelser till den som i dag används av bland annat IVO. Anledningen till detta är: Kategorisering sker ur patientens perspektiv med utgångspunkt utifrån patientlagens intentioner Kan följas upp på ett likvärdigt sätt gentemot andra organisationer Samma som används av Patientnämnden Vår egen är sedan 2005 och har uppdaterats från och till men är i behov av en...

Generell

Ny version av Transportstyrelsens Läkarintyg diabetes från 1 januari 2022 – initialt som pappersblankett

Publicerad:

Den 1 januari 2022 träder nya regler kring körkort och diabetes i kraft och en ny version av Transportstyrelsens Läkarintyg diabetes, TSTRK 1031 börjar gälla. Observera att den nya versionen initialt tillgängliggörs i pdf-format, aktivering av digitalt intyg i Webcert sker den 10 januari. Den nya versionen innehåller flera ändringar, exempelvis finns sektionen Synfunktion inte längre kvar. Nytt är också att läkaren ska bedöma hur patienten hanterar...

IT-stöd i vården

Covid-19 aktuellt 16 december

Publicerad:

Ökad smittspridning – mer smittspårning På grund av ökande smittspridning finns behov av smittspårning i verksamheter där många personer med risk för allvarlig covid-19 tas omhand, såsom hemtjänst, hemsjukvård och på SÄBO. För att säkerställa en hög kvalitet i dessa smittspårningar är det viktigt att den rutin som finns följs. Både kommunens verksamheter och vårdcentralen med flera har tydligt definierade...

Covid-19

Ny klinik på Hallands sjukhus: onkologi- och palliativmedicinkliniken

Publicerad:

Den 11 januari får Hallands sjukhus en egen klinik för onkologi och specialiserad palliativ medicin: Onkologi- och palliativmedicinkliniken Hallands sjukhus. I nuläget ändras inte vården för patienterna, utan förändringen är rent organisatorisk. Idag ryms både onkologisk och palliativ vård inom Hallands sjukhus kirurgiklinik. Genom att bilda en egen klinik för onkologi och specialiserad palliativ vård skapas bättre förutsättningar att utveckla...

Generell

Restnotering Centyl K

Publicerad:

Blodtrycksläkemedlet Centyl K (bendromeflutiazid 2,5 mg + kalium 573 mg) är restnoterat och beräknas åter tidigast i mitten av mars 2022. Inga direkt utbytbara preparat finns tillgängliga på den svenska marknaden. Du som förskrivare behöver inte söka upp patienter, men om patient eller apotek hör av sig angående restsituationen rekommenderar Läkemedelskommittén Halland, efter diskussion med njurläkare, följande handläggning: 1. Läkemedelsbyte:...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Covid-19 aktuellt 14 december

Publicerad:

Utökad rekommendation uppmanar alla att använda munskydd i vård och omsorg när avstånd inte kan hållas Med anledning av det ökade smittläget ändras nu rekommendationen om munskyddsanvändning i vård- och omsorg. Man ska använda munskydd i verksamheterna när man inte kan säkerställa att det hela tiden går att hålla 2 meters avstånd till andra individer. Det innebär att patienter, personal...

Covid-19

Covid-19 aktuellt 13 december

Publicerad:

På torsdag öppnar möjligheten för alla från 18 år att boka dos 3 På torsdag den 16 december öppnar vaccinationsbokningen för dos 3 för personer från 18 år, men det betyder inte att alla kan boka direkt. Det måste ha gått minst sex månader mellan doserna för personer 18-64 år och det är först fyra månader efter dos två som...

Covid-19

Covid-19 aktuellt 10 december

Publicerad:

Antalet platser för självprovtagning covid-19 ökas till 50 från måndag De 17 utbudspunkter för Självprovtagning covid-19 som nu funnits en vecka utanför vårdcentraler, sjukhus och Halmstad arena, utökas på måndag till att omfatta cirka 50 platser. Det innebär att alla vårdcentralers huvudmottagningar kommer att ha en svart låda utanför vårdcentralen från den 13 december, där invånare med symtom eller som...

Covid-19

Webcert – uppgradering den 14 december

Publicerad:

​Den 14 december uppgraderas Webcert till version 6.10. Arbetet påbörjas kl. 19.00 och beräknas vara klart ca kl. 23.00. Under uppgraderingen är Webcert inte tillgängligt. Övriga intygstjänster, Rehabstöd, Statistiktjänst och Mina Intyg uppgraderas också. Den nya versionen innehåller tekniska förändringar men ingen ny funktionalitet i övrigt. Vid frågor eller problem gällande Webcert kontakta Servicedesk.

IT-stöd i vården

Covid-19 aktuellt 7 december

Publicerad:

Drop-in-tider på Halmstad Arena resten av veckan Region Halland öppnar för drop-in på Halmstad Arena från imorgon onsdag till och med fredag för de grupper som nu är aktuella för vaccination mot covid-19. Det är en speciallösning på Halmstad Arena för redan påsläppta grupper eftersom vi ser att vi har tider där som inte bokas upp och eftersom vi behöver...

Covid-19

Händelsen avslutad, Halmstads kommun – störning i telefonin

Publicerad:

Uppdatering 2021-12-09 kl 15.55 Nu normal drift utan begränsningar. //TIB - Tjänsteman i beredskap   Tidigare nyhet: Under morgonen har det inte gått att ringa ut från eller in till mobiltelefoner och fasta anknytningar i Halmstads kommun. Kommunens leverantör meddelade dock 09.45 att deras tjänster åter var i drift och full funktion ska vara återställd. Vissa problem verkar dock kvarstå...

Covid-19 aktuellt 6 december

Publicerad:

Från torsdag kan alla från 50 år boka dos 3 Nu släpps ännu en grupp på bokningen för tredje dos vaccin mot covid-19. Från torsdag den 9 december kan personer som är 50 år eller äldre (födda 1971 eller tidigare) boka tid för dos 3. Anledningen är att det i dagsläget finns många lediga tider i närtid, som riskerar att...

Covid-19

Covid-19 aktuellt 3 december

Publicerad:

Självprovtagning covid-19 förändras 6/12, självtest hämtas från låda På måndag, den 6 december, tar Region Halland över hela flödet för självprovtagning covid-19. En låda är placerad på 14 vårdcentraler spridda över Halland och på sjukhusen i Halmstad, Varberg och Kungsbacka. Tillsammans blir det 17 utbudspunkter till skillnad från dagens 14. Veckan efter utökas utbudspunkterna till att alla vårdcentraler har en...

Covid-19

Covid-19 aktuellt 2 december

Publicerad:

Fler grupper kan boka vaccination mot covid-19 från idag och imorgon Folkhälsomyndigheten lägger stor vikt vid att öka takten i vaccinationsarbetet. Halland har kunnat återöppna flera vaccinationscentraler på kort tid. Nu finns därför många lediga tider för vaccination mot covid-19 och fler grupper kan nu också släppas på för att boka tid för vaccination. Nu är länets vaccinationscentraler startklara och...

Covid-19

Covid-19 aktuellt 1 december

Publicerad:

Pandemiläget i Halland Smittläge och vaccinationsarbete i Halland Antalet smittade med covid-19 ökar i Halland och under förra veckan skedde en fördubbling av antalet smittade i Halland jämfört med veckan innan. Under pandemin hade vi som flest runt 2000 konstaterat nysmittade under en vecka, att jämföra med nära 600 fall vecka 47. En viss ökning av sjukhusvårdade personer med covid-19...

Covid-19

Hälsoinformatiknytt nr 9 - 2021

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands Hälsoinformatik.  Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Ny anteckningstyp: Utlo – Utlokaliserad patient En ny anteckningstyp: Utlo – Utlokaliserad patient skapas med syfte att användas då en patient inom slutenvård flyttas till en annan avdelning av icke...

Generell IT-stöd i vården

Information om nya digitala LMA-kort

Publicerad:

Från årsskiftet kommer Migrationsverket att införa nya LMA-kort. Dessa LMA-kort kommer att uppdateras digitalt med aktuell information om giltighetstid och det kommer alltid att vara en aktuell information om giltighetstiden. Giltighetstiden kommer alltså inte att stå på LMA-kortet. På alla nya LMA-kort kommer det att finnas en QR-kod och det kommer att finns en webbadress på baksidan av LMA-kortet. För...

Generell IT-stöd i vården

NPÖ – nytt gränssnitt 2 december

Publicerad:

Den 2 december driftsätts ett helt nytt gränssnitt i Nationell Patientöversikt (NPÖ). Befintlig funktionalitet påverkas inte – endast utseendet. Mer information om den nya grafiska profilen samt manualer finns på länkarna nedan. Vid frågor kontakta Servicedesk. Inera-information om det nya gränssnittet Inera-NPÖ manualer

IT-stöd i vården

Covid-19 aktuellt 24 november

Publicerad:

Ökad smittspridning även i Halland De senaste dagarna har vi kunna se att fler personer varit bekräftat smittade med covid-19. Antalet sjukhusvårdade har också ökat från ett par per dygn till upp emot nio patienter. Vi har fortsatt inga nya dödsfall. Därför är det nu viktigt att följa de råd som gäller och bidra till att minska smittspridning. Sprid gärna...

Covid-19

Viktig information till förskrivare om driftstopp i receptsystem 27–28/11 

Publicerad:

Som ett led i införandet av Nationell Läkemedelslista genomförs en större uppgradering på flera av de system rör receptförskrivning och apotekens recepthantering. I samband med denna kommer det vara ett längre planerat driftstopp från klockan 20.00 lördagen den 27/11 till cirka klockan 11.00 söndagen den 28/11. Under driftstoppet kommer de apotek som är öppna inte att kunna expediera receptbelagda läkemedel annat...

Läkemedel

Covid-19 aktuellt 22 november

Publicerad:

Aktuellt inom vaccinationsinsatsen mot covid-19 Region Halland följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller prioritetsordning för vaccination mot covid-19. Det övergripande målet med vaccinationerna är att förhindra svår sjukdom och död vilket är styrande i prioriteringen. Precis som tidigare i vaccinationsinsatsen har därför de som är äldst vaccinerats först eftersom äldre personer har störst risk för att bli allvarligt sjuka i...

Covid-19

Tidigarelagd stopptid för dosleveranser vecka 47–48

Publicerad:

Dosapoteket planerar att tidigarelägga stopptid och produktionstid för dosleveranser som normalt har stopptid måndag 29/11 eller tisdag 30/11 till fredag 26/11 kl 16.00. Detta eftersom Apoteket vill säkerställa leveransen av Apodos under nästa vecka, på grund av E-hälsomyndighetens produktionssättning av Nationella läkemedelslistan (NLL) under kommande helg som medför tillfälligt driftstopp. Leveransdag för dosleveranserna kommer inte att påverkas, utan leveransen kommer...

Läkemedel

Problemet med störningar i telefonin till serviceresor är löst

Publicerad:

Uppdatering 20/11 09.00 Problemet med störningar i telefonin till serviceresor är nu löst och sjukresor kan beställas som vanligt igen. Uppdatering 16.30 För att beställa sjukresor under helgen – ring i första hand beställningscentralen som vanligt. Går det inte att komma fram kan du maila kundcenter@hlt.se för att beställa. Ange i mailet vem som är beställare, och var patienten ska...

Generell

Ny analys: Antikroppar mot SARS-CoV-2 Spike-proteinet

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2021-11-17 Sedan ett och ett halvt år erbjuder vi serologisk analys av antikroppar mot SARS-CoV-2, där det är antikroppar mot Nukleokapsid-proteinet som påvisas. Dessa antikroppar utvecklas efter infektion med SARS-CoV-2. Serologin används som ett komplement till PCR-analysen, primärt vid oklara fall och vid önskemål om diagnostik efter det akuta skedet för att bekräfta genomgången infektion....

Analyser och provtagning

Information om Waran-dosering kan inte nås under driftstopp – Journalia AK

Publicerad:

Den 22 november mellan kl. 17.15–19.00 kommer Journalia AK att uppgraderas, vilket innebär att systemet inte är tillgängligt under denna tid och information om patienters Waran-dosering kan inte nås. För patienter som inkommer till sjukhuset och som behandlas med Waran där doseringsinformation behöver läsas i Journalia AK under driftstoppet rekommenderas följande: Waran ordineras i NCS Läkemedelsmodul utan dosering och sätts...

IT-stöd i vården

Hallandskatalogens nyhetsbrev nr 16

Publicerad:

Här kommer periodens nyhetsbrev från Hallandskatalogens förvaltning. Hallandskatalogens nyhetsbrev nr 16 (2021) pdf   Återkoppla gärna med synpunkter och förslag till kommande nyhetsbrev via HAK-ansvarig i din förvaltning.  

Hallandskatalogen

Covid-19 aktuellt 10 november

Publicerad:

Ändring av dosintervall till 5 månader mellan dos 2 och 3 för personer 65 år och äldre Folkhälsomyndigheten har idag (10/11) ändrat sin tidigare rekommendation kring tidsintervall mellan dos 2 och dos 3 för vaccination mot covid-19. Nu rekommenderas att påfyllnadsdos (dos 3) ges när det har gått minst fem månader efter dos 2, för personer som är 65 år...

Covid-19

Transferrinreceptor – ny analysmetod och nytt referensintervall

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 15 november 2021 En ny metod för koncentrationsbestämning av transferrinreceptor tas i bruk på Klinisk kemi Halland. Den nya metoden ger resultat som ligger ca 8 % lägre än nuvarande metod. I samband med att den nya metoden tas i drift justeras även referensintervallet. Det nya referensintervallet ser ut på följande sätt:   P-Transferinreceptor <1 mån: 2,4 -...

Analyser och provtagning

IT-stöd har begränsad bemanning 9/11

Publicerad:

I morgon, den 9/11 kommer ”Användarstöd IT” och ”IT-logistik och lokalt användarstöd” ha en verksamhetsdag. Detta medför att vi har en mindre bemanning dagen ut. Sidinnehåll Telefonen är öppen som vanligt men tänk gärna en extra gång om ert samtal i stället kan läggas som ett ärende i vår webbportal ( http://servicedesk.lthalland.se/ ) risken är annars stor för köbildning. Är...

IT-stöd i vården

Åtgärder mot spridning av covid-19 – nytt dokument från FHM till vård, tandvård och omsorg

Publicerad:

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett nytt dokument ”Åtgärder mot spridning av covid-19 – rekommendationer till vård, tandvård och omsorg”. Dokumentet är en uppdatering och sammanslagning av fem tidigare dokument från Folkhälsomyndigheten som nu avpubliceras: •      Covid-19: Anpassning av smittförebyggande åtgärder inom vård-och omsorg med hänsyn till vaccination och epidemiologiskt läge •      Covid-19: Kompletterade anpassningar av smittförebyggande åtgärder inom vård- och...

Covid-19

Covid-19 aktuellt 5 november

Publicerad:

Information från Region Halland/Smittskydd Halland   Avgiftsfria sjukresor i samband med vaccination mot covid-19 – förlängs och utökas att omfatta fler Även i fortsättningen kommer det att vara möjligt att få avgiftsfri sjukresa i samband med vaccination mot covid-19 för personer med hemtjänst (ej inskrivna i hemsjukvård) samt personer med LSS-insatser (exkl. personer i LSS-boende). Förlängningen gäller till och med...

Nya regler för lösenord från 1 november

Publicerad:

Region Halland tillämpar från och med 1 november nya regler för starkare lösenord. Du som användare av regionens datorer påverkas, vid ditt nästa lösenordsbyte (för nätverksinloggningen). De automatiska uppmaningarna om krav på lösenordsbyte för inloggning till regionens nätverk, kommer att komma vid olika tidpunkter för olika användare, under perioden 1 november – 31 januari. Från 1 februari ska alla användares...

Generell IT-stöd i vården

Ersättningsrör med pappersetikett

Publicerad:

Ordinarie upphandlade provtagningsrör har transparenta etiketter med uppgifter om lotnummer och utgångsdatum etc. Den transparenta etiketten gör att oavsett hur etiketten med patientidentitet (VAS-etikett) placeras syns alltid en sektion av hela blodpelaren i röret efter provtagningen. På grund av bristen på provtagningsrör har rör med pappersetikett tagits in som ersättare. På ett rör med pappersetikett måste etiketten med patientidentitet sättas...

Analyser och provtagning

NCS – Information inför ny version av NCS Läkemedelsmodul

Publicerad:

NCS Läkemedelsmodul 5.12.6 kommer att driftsättas den 17 november med start 22.30. Denna leverans innehållen endast enstaka ärenden och förtydligande information kommer endast delges via bifogat leveransbesked. Leveransbesked NCS 5.12.6 Frågor gällande NCS Läkemedelsmodul kan ställas till Läkemedelssupporten, registrera ett ärende via  IT ServiceDesk eller ringa på 010 – 47 61 900 (menyval Läkemedel). Kontakt: Larnemo Elin RK

IT-stöd i vården Läkemedel

Covid-19 aktuellt 29 oktober

Publicerad:

Nästa vecka öppnar bokning för påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 I veckan meddelade Folkhälsomyndigheten att fler grupper nu rekommenderas en påfyllnadsdos (tredje dos) vaccin mot covid-19. Det gäller personer 65 år och äldre samt personal inom hemtjänst, hemsjukvård och på särskilt boende för äldre (SÄBO). Vaccination och bokning är möjlig tidigast sex månader efter dos 2, gäller både bokning digitalt och...

Covid-19

Nya rekommendationer och affisch om munskydd

Publicerad:

Från 1 november gäller nya rekommendationer om användningen av munskydd i vård- och omsorgslokaler. Detta gäller: - Personal använder munskydd vid patientnära arbete (inom 2 meters avstånd till patienten). - Patienter och besökare som önskar bära munskydd bör erbjudas möjlighet att bära munskydd. - Vid vård av personer med symtom på covid-19 gäller samma riktlinjer som tidigare. - Vid utbrott...

Covid-19

Nya och uppdaterade regionala beslut om ordnat införande

Publicerad:

Prioriterings- och evidensrådet (PER) har vid möte den 6 oktober rekommenderat Hälso- och sjukvårdsdirektören att fatta beslut om ordnat införande för följande ärenden: Vårdprogram cancer och standardiserat vårdförlopp cancer – Vårdprogram Akut myeloisk leukemi, AML – Vårdprogram Lungcancer – Vårdprogram Mantelcellslymfom – Vårdprogram Skelett- och mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg – Standardiserat vårdförlopp Skelett- och mjukdelssarkom   Personcentrerade och sammanhållna...

Generell Läkemedel

Terapinytt nr 3 2021

Publicerad:

Nu finns Terapinytt nr 3 2021 tillgängligt via Läkemedelskommittén Hallands sida för Terapinytt, där du även kan hitta tidigare nummer. I detta nummer kan du bland annat läsa om följande: – Datum för Läkemedelskommitténs kommande utbildningar höst 2021 och vår 2022 – Driftstopp i E-hälsomyndighetens nationella tjänster 27-28 november medför att digitala recept inte kan expedieras – Vilka informationskällor som...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Protein HC – ny analysmetod

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 1 november 2021 Klinisk kemi Halland byter metod för Pt(U)-Protein HC (alfa1-Mikroglobulin). I genomsnitt ger den nya metoden ca 30% högre värden.   Vid frågor kontakta: Specialistläkare Annika Strand Annika.Strand@regionhalland.se Tfn 035-13 18 12

Analyser och provtagning

Covid-19 aktuellt 27 oktober

Publicerad:

Ytterligare grupper rekommenderas påfyllnadsdos Tidigare idag har vi publicerat en invånarsändning som beskriver läget kring covid-19 och den pågående vaccinationen i Halland. Nu under eftermiddagen kom besked från Folkhälsomyndigheten att fler grupper rekommenderas en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19. Det gäller personer som är 65 till 79 år samt personal på särskilt boende för äldre (SÄBO) och inom hemsjukvård och hemtjänst....

Covid-19

Covid-19 aktuellt 26 oktober

Publicerad:

Från 1 november behöver färre provta sig vid symtom på covid-19 Folkhälsomyndigheten har ändrat sina rekommendationer kring provtagning vid symtom på covid-19. Från 1 november behöver inte längre i övrigt friska personer som är fullvaccinerade (minst 2 doser för minst 2 veckor sedan) provta sig när de har symtom (om de inte behöver sjukvård). Vård- och omsorgspersonal med flera grupper...

Covid-19

Driftstopp i Varbergs telefonväxel vid planerad migrering 28 - 29 oktober

Publicerad:

Migreringen av regionens telefonväxel innebär 6 timmars driftstopp i Varbergs telefonväxel, från 23:00 den 28 oktober till 05:00 den 29 oktober. Förberedelse inför planerat driftstopp Se över reservrutiner. Hur påverkas du av driftstoppet 28–29 oktober? Driftstoppet innebär totalt stopp i telefontrafiken i Varbergs växel. Följande fungerar ej: - personsökningar - fast och trådlös telefoni - samtal till televäxeln på nummer...

Generell

Analys av svamp i blododlingar

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2021-10-25 Vid misstanke om svampinfektion i blododling måste förlängd odling begäras. Detta görs genom att kontakta Klinisk mikrobiologi, tel 035-13 18 50.

Covid-19 aktuellt 22 oktober

Publicerad:

Fortsatt rekommendation om Comirnaty (Pfizer) till alla födda 1991 och senare Den 6 oktober 2021 beslutade Folkhälsomyndigheten att rekommendera paus för vaccinationerna med Modernas vaccin Spikevax till personer födda 1991 och senare. Beslutet gällde fram till den 1 december. Nu har Folkhälsomyndigheten beslutat att rekommendationen gäller fortsatt, alltså även efter den 1 december. Personer födda 1991 och senare rekommenderas att...

Covid-19

Nedläggning av Mycoplasma pneumoniae serologi

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2021-10-22 Från 25 oktober 2021 kommer inte längre antikroppspåvisning för Mycoplasma pneumoniae att utföras på Klinisk mikrobiologi. Nukleinsyrapåvisning (PCR) på luftvägsprov rekommenderas istället för diagnostik av infektioner med dessa agens. PCR har högre sensitivitet och specificitet samt kan ge diagnos tidigare i sjukdomsförloppet. Det finns möjlighet att, i de fall där serologisk undersökning är indicerat,...

Analyser och provtagning

Pt-Synacthenbelastning utgår

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 1 november 2021 Funktionsundersökningen Pt-Synacthenbelastning utgår ur Klinisk kemi Hallands sortiment. Vid misstanke om kortisol- eller ACTH-brist ska patienten remitteras till Medicinmottagningen.   Vid frågor kontakta: Specialistläkare Hilda Hallander Hilda.Hallander@regionhalland.se Tfn 035-13 45 94

Analyser och provtagning

VAS – Risk för fel uppgifter i utskrivna kallelser

Publicerad:

Det har upptäckts ett fel i VAS som gör att det finns en viss risk att utskrivna kallelser har fel namn- och adressuppgifter. Användare uppmanas därför att vara extra uppmärksamma och kontrollera att det är rätt patientuppgifter på den utskrivna kallelsen. Felet kan undvikas om användare som skriver ut kallelse låter kallelsen skrivas ut färdigt innan en annan patient väljs....

IT-stöd i vården

Driftstopp i Halmstads telefonväxel vid planerad migrering 11–12 november

Publicerad:

Migreringen av regionens telefonväxel innebär 6 timmars driftstopp i Halmstads telefonväxel, från klockan 23.00 den 11 november till 05.00 den 12 oktober. ​Förberedelse inför planerat driftstopp Se över eventuella reservrutiner. Scenario D i telebrottsrutiner gäller, med tillägget atrt personsökning ej fungerar. Hur påverkas du av driftstoppet 11–12 november? Driftstoppet innebär totalt stopp i telefontrafiken i Halmstads växel och följande fungerar ej: - personsökningar...

Hälsoinformatiknytt nr 8 – 2021

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Standardjournal och sökord för Influensavaccination och Influensa riskgrupp inaktiveras Med anledning av ny rutin Vaccination mot säsongsinfluensa kommer standardjournal Infl – Influensavaccination samt sökorden Influensavaccination och Influensa riskgrupp (med tillhörande...

Generell IT-stöd i vården

Driftstopp i Kungsbackas telefonväxel vid planerad migrering 20–21 oktober

Publicerad:

Migreringen av regionens telefonväxel innebär 6 timmars driftstopp i Kungsbackas telefonväxel, från 19:00 den 20 oktober till 01:00 den 21 oktober. Förberedelse inför planerat driftstopp Se över eventuella reservrutiner. Informera telefonväxeln via mejl om alternativa telefonnummer ni nås på under driftstoppet, på den här mejladressen: televaxel@regionhalland.se. Hur påverkas du av driftstoppet 20– 21 oktober? Driftstoppet innebär totalt stopp i telefontrafiken...

Generell