Direkt till innehållet

Restsituation Prevenar och Pneumovax – prioritera högriskpatienter!

De senaste dagarna har det i närsjukvården varit en ökad efterfrågan på vaccination med Prevenar och Pneumovax. Det föreligger i nuläget en restsituation på båda vaccinerna, preliminärt till mitten av april.

Den lunginflammation som drabbar en del av dem som blir svårt sjuka i covid-19 är orsakad av själva viruset SARS-CoV-2. Vaccination mot pneumokocker och influensa ger inte skydd mot covid-19.

Det är enligt Smittskydd Halland fortsatt högriskgruppen för invasiv pneumokocksjukdom som ska rekommenderas att vaccinera sig (se Terapirekommendationer Halland, kapitel Vacciner, om pneumokocker ).

I övrigt friska personer över 65 år bör vänta och inte rekommenderas vaccination bara pga Covid-19. Personer som inte tillhör någon riskgrupp rekommenderas inte vaccination.

Rekommendation gällande beställning är att inte ta hem mer än nödvändigt för att säkerställa tillgång på samtliga vårdenheter.

Kontakt:
Sara Lindholm
Specialist i allmänmedicin
Informationsläkare
Region Halland

Publicerad: 2020-03-28

Senast ändrad: