Direkt till innehållet

Nyhetsarkiv

Ny e-tjänst för beställning av nutritionsprodukter

Publicerad:

Idag lanseras en ny e-tjänst på 1177.se för beställning av nutritionsprodukter, så som näringsdrycker och sondnäring. I den nya e-tjänsten har patienten möjlighet att se sina förskrivningar, välja ur produktsortimentet och sedan få produkterna levererade hem eller till närmaste utlämningsställe. Hjälpmedelscentrum har sedan tidigare ansvar för lager, distribution och förskrivarstöd av nutritionsprodukter för vuxna men kommer från den 1 september...

Hjälpmedel

Information om bilanpassningar/fordonsanpassningar

Publicerad:

Vårdriktlinjerna som möjliggör förskrivning av bilanpassningar i Halland har efter beslut från Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel tagits bort den 18 juni 2021. Anledningen är att bilanpassningsprodukter inte är MDR-klassade. Det är därför inte längre möjligt att förskriva bilanpassningar i Halland. Region Halland kommer inte att återkalla bilanpassningar från brukare. Förskrivaren har ett fortsatt uppföljningsansvar så länge brukaren har...

Hjälpmedel

Information om ISO-kod 04 27 18 (tyngdtäcke)

Publicerad:

Vårdriktlinjen som möjliggör förskrivning av tyngdtäcken i Halland tas bort 210901. Efter det är det inte längre möjligt att förskriva tyngdtäcken. Region Halland kommer inte att återkalla tyngdtäcken från brukare. Förskrivaren har ett fortsatt uppföljningsansvar så länge brukaren har kvar sitt tyngdtäcke. Tyngdtäcken som inte längre används av brukare ska returneras till Hjälpmedelscentrum för avregistrering. De verksamheter som har egen lagerhållning av...

Hjälpmedel

Ny EU-förordning kring medicinsktekniska produkter

Publicerad:

Sedan den 26 maj finns en ny EU-gemensam förordning om medicintekniska produkter (Medical Device Regulation, MDR). Det nya regelverket innebär bland annat att definitionen av vad som är en medicinteknisk produkt utvidgas och att klassificeringsregler samt riskklasser förändras. Det ställs även skärpta krav på tillverkares kvalitetssystem, riskhanteringsprocess, dokumentation och uppföljning. Region Halland har ett pågående förvaltningsöverskridande arbete kring medicinsktekniska produkter...

Hjälpmedel

Förändring för Hjälpmedelscentrums kundtjänst från 15 april

Publicerad:

Från den 15/4 når du Hjälpmedelscentrums konsulenter via deras direktnummer. Tjänsten att nå en konsulent via knappval i växeln tas bort. Konsulenterna har telefontid helgfria vardagar klockan 8–9. Därutöver svarar de när de har möjlighet. Kontaktuppgifter hittar du på vårdgivarwebben. För att nå orderavdelningen trycker du knappval 2, 2, 1 och för övriga ärenden knappval 2, 2, 2. Kontakt: Marina...

Generell Hjälpmedel

Möjlighet att lämna synpunkter på vårdriktlinjer – Hjälpmedelscentrum

Publicerad:

Nu har du som förskrivare möjlighet att komma med synpunkter på vårdriktlinjerna för inkontinens, nutrition och hjälpmedel. Du hittar alla vårdriktlinjer på vårdgivarwebben: Inkontinens, Nutrition, Hjälpmedel - välj respektive produktområde. Lämna dina synpunkter senast den 31/3 till en konsulent inom berört produktområde. Kontakt: Marina Olsson

Generell Hjälpmedel

Önska utbildningar inom nutrition, inkontinens och hjälpmedel

Publicerad:

Nu finns det möjlighet att önska utbildningar av Hjälpmedelscentrum inom nutrition, inkontinens och hjälpmedel utifrån upphandlat sortiment. Formuläret där du kan fylla i önskemål är öppet 15/1-15/2. Vi erbjuder er förskrivare/chefer att önska utbildningar som ni vill att vi på Hjälpmedelscentrum ska arrangera. Önskemålen ska vara relaterade till vårt sortiment. I år blir önskemålsformuläret och möjligheterna för att önska utbildningar...

Generell Hjälpmedel

Kod för att komma in i utprovningsrum på Hjälpmedelscentrum i Varberg

Publicerad:

För att öka tillgängligheten till våra utprovningsrum i Varberg har vi nu satt upp ett nyckelkodskåp utanför entrédörren till hmc Varberg. För att komma in, knappa in rätt kod och dörren öppnas. Koden hittar du i kalendern i outlook under respektive utprovningsrum. Om du bokat via vår kundtjänst får du koden av dem. Koden byts ut varje månad.  

Hjälpmedel

Nya avtal på inkontinensprodukter och distribution

Publicerad:

Nya avtal börjar gälla 2020-10-01 till 2024-09-30. - Produkter för blåsa och tarm (absorberande och katetrar) Avtalet avser produkter för blåsa och tarm till personer med enskild leverans, gruppleverans och personlig gruppleverans för successiva avrop till Region Halland samt Falkenberg, Halmstad, Hylte, Kungsbacka, Laholm samt Varbergs kommuner. Här ingår inkontinenshjälpmedel som i Halland kan förskrivas till patient efter utredning. -...

Hjälpmedel

Digital förskrivarutbildning för inkontinenshjälpmedel

Publicerad:

Nu finns en digital förskrivarutbildning för förskrivning av inkontinenshjälpmedel. Den är obligatorisk att gå för nya förskrivare som vill förskriva inkontinenshjälpmedel. Den är även bra att gå för dig som redan har förskrivningsrätt för att fräscha upp dina kunskaper inom området. Du hittar förskrivarutbildningen i kompetensportalen. Utbildningen tar ca 1-1,5 timmar att genomföra och du kan dela upp utbildningen på...

Hjälpmedel

Digital förskrivarutbildning för nutritionsprodukter

Publicerad:

Nu är förskrivarutbildningen för nutrition digital. Den är obligatorisk att gå för nya förskrivare som vill förskriva nutritionsprodukter till vuxna över 16 år. Den är även bra att gå för dig som redan har förskrivningsrätt för att fräscha upp dina kunskaper inom området. Du hittar förskrivarutbildningen i kompetensportalen. Utbildningen tar ca 1-1,5 timmar att genomföra och du kan dela upp...

Hjälpmedel

Digital specialanpassningsutbildning för hjälpmedel

Publicerad:

Nu finns specialanpassningsutbildningen för hjälpmedel digital i kompetensportalen. Utbildningen är obligatorisk för alla nya förskrivare (arbetsterapeuter och fysioterapeuter) men är även bra att gå igenom inför en specialanpassning för att få reda på vilka regler och lagar som styr. Utbildningen tar ca 1-1,5 timmar att genomföra och du kan dela upp utbildningen på flera tillfällen. Länk för anställda inom Region Halland...

Hjälpmedel

VAS – leverans av VAS 41.0 den 6 maj

Publicerad:

Den 6/5 2020 planeras en uppgradering av VAS till en ny version, VAS 41. Det blir ett avbrott med läskopia. Driftsättningen kan med kort varsel flyttas fram om pandemisituationen den 6/5 kräver det. Tidplan för uppgraderingen: Från 22.30 –     VAS produktion stoppas – VAS och NCS kan inte nås cirka 23:00 – VAS läskopia startas – VAS och...

Hjälpmedel IT-stöd i vården

Hjälpmedelscentrum - förändringar för att minska smittspridning

Publicerad:

Idag arbetar vi för att minska alla kontaktytor genom att undvika fysiska möten med brukargrupper. Vi för en dialog med brukaren och/eller förskrivare för att prioriteringarna ska bli så bra som möjligt. Vi tar emot brukare/förskrivare för utprovningar/reparationer/leveranser/hämtningar utifrån en daglig bedömning kopplat till aktuella smittspridningsåtgärder som Region Halland gör. Om möjligt så vill vi att brukare/boendepersonal ställer hjälpmedel som...

Hjälpmedel

Hjälpmedelscentrum - förändringar för att minska smittspridning

Publicerad:

Med anledning av att vi vill försöka minska smittspridningen av Covid-19 och minimera kontaktytor så har vi på Hjälpmedelscentrum fattat följande beslut: Utprovningar som är akuta eller rör trygg och effektiv utskrivning från slutenvård kommer vi arbeta med som vanligt. Övriga utprovningar ställs in från och med måndag 16/3 till 30/4 (eller tills annat besked kommer). Utbildningar som är inplanerade...

Hjälpmedel

Önskemål om utbildningar ht 2020 och vt 2021 från Hjälpmedelscentrum

Publicerad:

Här ges möjligheten för er förskrivare/chefer att komma med önskemål kring utbildningar och föreläsningar som ni vill att Hjälpmedelscentrum ska arrangera. Exempel på utbildning kan vara repetitionsutbildning i websesam, temadag eller produktutbildning. Formuläret är öppet 1-31 mars. Därefter kommer vi att sammanställa önskemålen och ta kontakt med er. Vårt utbildningsår sträcker sig från september till maj. Utbildningskatalogen för ht 2020...

Hjälpmedel

Nya publicerade rutiner och blanketter för hjälpmedel

Publicerad:

Hjälpmedelscentrum har publicerat nya rutiner och blanketter. Ni hittar dem på sidan om hjälpmedel och under allmän info i websesam. Många är egentligen inte helt nya utan har en bakgrund i det gamla ”Övergripande riktlinjer för hjälpmedel” som togs bort vid årsskiftet. De dokument som det gäller är följande: Hmc: Beställning av hyreshjälpmedel till verksamheter Hmc: Byte av ett förskrivet...

Hjälpmedel

Reviderad låneförbindelse för hjälpmedel

Publicerad:

Hjälpmedelscentrum har reviderat låneförbindelsen som skrivs på av låntagaren vid utlämnandet av hjälpmedel. Förändringarna består av förtydliganden om vad som gäller vid, till exempel, resa, försäkringar, reparation, flytt och skötsel. Det är särskilt viktigt att låntagaren har skrivit på och fått information om sitt ansvar vid förskrivning av elrullstolar och hjälpmedel som har ett ekonomiskt högt värde. Vi rekommenderar att...

Hjälpmedel

Uppdaterade rutiner och vårdriktlinjer för hjälpmedel

Publicerad:

Övergripande riktlinjer för hjälpmedel ersätts av Socialstyrelsens skrift Förskrivning av hjälpmedel samt externa rutiner. Rutinerna som är uppdaterade hittar ni under förskriva hjälpmedel på vårdgivarwebben. Några av de förändringar som skett i rutinerna är: Manuell arbetsstol och bilanpassning, där ingår numera leverans/returhämtning hem till/från brukaren i hyran. Komfortrullstol ingår inte längre utan körs ut mot en kostnad till brukare. Avhjälpande...

Hjälpmedel

Retur och avvikelse på hjälpmedel till hmc

Publicerad:

I de fall du skickar in en avvikelse på ett hjälpmedel och skickar den i retur till Hjälpmedelscentrum vill vi att du märker upp returlappen med ”avvikelse”. Vi har ett stort in- och utflöde av hjälpmedel. Vi hinner oftast rekonditionera hjälpmedlet innan vi får in avvikelsen, vilket gör det svårt för oss att söka efter orsaken till problemet i efterhand....

Hjälpmedel

Nutritionsprodukter som utgår och ersätts med nya produkter

Publicerad:

Från och med november månad 2019 förbereder vi för ett nytt nutritionsavtal på grund av ny upphandling. Din förskrivning på vissa produkter kommer att utgå och ersätts automatiskt med en ny förskrivning på nya produkter av liknande sort. Du som förskrivare behöver inte göra någonting. Vi kommer att genomföra nya aktuella förskrivningar successivt under hösten för att säkerställa att ingen...

Hjälpmedel

Bedragare utger sig för att komma från Hjälpmedelscentrum

Publicerad:

Vi blir då och då uppmärksammade på att personer med oärliga avsikter utger sig för att komma från Hjälpmedelscentrum eller Hjälpmedelscentralen. Många bedragare har specialiserat sig på att lura äldre. Varna därför gärna äldre personer i din omgivning för detta. Brukare blir alltid kontaktad innan hembesöket Hjälpmedelstekniker eller chaufför hör alltid av sig innan de kommer för att reparera eller...

Hjälpmedel

Hmc: Minimässa i Halmstad 28/5

Publicerad:

Tisdag 28/5 kl. 10-14 bjuder hmc tillsammans med leverantörer in till visning av nytt sortiment av positioneringskuddar på hmc Halmstad. Ingen föranmälan. Nytt sortiment gäller från maj månad och upphandlade leverantörer är Care of Sweden, Uriform, Togemo och Etac. Sortimentsguider publiceras inom kort.

Hjälpmedel

Anmälan och avanmälan till Hmc:s utbildningar

Publicerad:

Alla anmälningar och avanmälningar till Hmc:s utbildningar går under perioden 6/5-29/5 till Marina.Olsson@regionhalland.se Detta eftersom kompetensportalen där vi publicerar våra utbildningar byts ut. Mer information om våra utbildningar och anmälan, se sidan om utbildningar.

Hjälpmedel

HMC inför sommaren

Publicerad:

Under semesterperioden v. 26-33 har vi en lägre bemanning vilket kan medföra längre svarstider via telefon och mejl inom samtliga områden. Under denna period kommer vi endast att ha akuta utprovningar. Det är därför viktigt att ni lägger in ärenden och förskrivningar i god tid innan semestern så vi kan leverera inom utsatt tid. I Halmstad kommer vi stänga kl....

Hjälpmedel

Tillbud på hmc – farligt avfall

Publicerad:

Vi vill informera om tillbud som har inträffat här på Hjälpmedelscentrum. I samband med retur av hjälpmedel har vi, vid ett antal tillfällen, fått in rakblad, kanyler, sprutor och okänd medicin i form av tabletter. Detta ska inte skickas till oss utan sorteras enligt denna rutin: Avfall – farligt avfall, smittförande och giftiga ämnen

Hjälpmedel

Hmc Halmstad har stängt sin verksamhet för dagen pga en brand i området

Publicerad:

Uppdaterat 16:30 Branden är nu under kontroll och det är inte längre någon fara för allmänheten. Detta kommer påverka våra leveranser under dagen. Vi har ingen möjlighet att besvara telefon eller mejl eller ta emot besök. Vi följer rekommendationerna från Räddningstjänsten och Polisen och återkommer om händelsen kommer påverka oss även imorgon.

Hjälpmedel

Brand i Kistinge industriområde, Halmstad

Publicerad:

Det brinner i en industrifastighet på Kistinge industriområde, söder om Fyllinge bostadsområde. Berörda förvaltningar i Region Halland är informerade. Hjälpmedelscentrum har stängt sin verksamhet för dagen. Räddningstjänsten har uppmärksammat allmänheten med ett viktigt meddelande, VMA via SMS. Meddelandet är följande: "Det brinner på Stena Recycling i Fyllinge. Stäng fönster, dörrar och ventilation. Stanna inomhus!" Mer information på Halmstad kommuns webbplats...

Generell Hjälpmedel

Hmc Önskemål om utbildning

Publicerad:

Nu ges möjligheten för er förskrivare/chefer att komma med önskemål kring utbildningar och föreläsningar som ni vill att Hjälpmedelscentrum ska arrangera. Exempel på utbildning kan vara repetitionsutbildning i websesam, mekarkurs, temadag eller produktutbildning. Formuläret är öppet 1-31 mars. Därefter kommer vi att sammanställa önskemålen och ta kontakt med er. Vårt utbildningsår sträcker sig från september till maj. Utbildningskatalogen för ht 2019...

Hjälpmedel

HMC stängt för verksamhetsplanering 6/3

Publicerad:

Hjälpmedelscentrum håller stängt den 6/3. Ingen telefontid eller besökstid denna dag. Ni som har leverans på torsdagen 7/3 kommer inte få någon leverans, gäller både dag och natt. En tekniker kommer ha beredskap under dagen. Beredskapen syftar till att hjälpa brukare i akuta situationer där ärendet inte kan vänta till dagen efter. De hjälpmedel som omfattas av beredskapen är sängar...

Hjälpmedel

Hmc: Nytt sortiment och ny hantering av lyftselar

Publicerad:

Från 2019-03-01 har Region Halland tillsammans med Region Skåne och Region Blekinge nytt avtal på lyftselar. I samband med avtalsstarten kommer Hjälpmedelscentrum att ändra prissättning på lyftselar från hyra till försäljning. Orsaken är en översyn av inköpspris och hanteringskostnad där bedömningen har gjorts att detta blir billigast för alla parter. Lyftselar som är förskrivna t.o.m. 2019-02-28 kommer debiteras via hyra...

Hjälpmedel

Hmc, stängda knappval i TeleQ 15/1 och 16/1

Publicerad:

15/1 kl. 11:30-16 Endast knappval Order och leverans är öppet. Övriga knappval är stängda. 16/1 kl. 11:45-16 Knappval order och leverans är stängt. Övriga knappval är öppna som vanligt. En tekniker kommer ha beredskap under mötestiden. Beredskapen syftar till att hjälpa brukare i akuta situationer där ärendet inte kan vänta tills efter mötestidens slut. De hjälpmedel som omfattas av beredskapen...

Hjälpmedel

Hjälpmedelscentrum håller stängt den 9 januari

Publicerad:

Hjälpmedelscentrum håller stängt för besök den 9 januari kl. 09-13. En tekniker kommer ha beredskap under mötestiden. Beredskapen syftar till att hjälpa brukare i akuta situationer där ärendet inte kan vänta tills efter mötestidens slut. De hjälpmedel som omfattas av beredskapen är sängar och lyftar. För att komma i kontakt med tjänstgörande tekniker ring Hallands sjukhus växel på nummer 035...

Hjälpmedel

Hmc: Leveranser av nutrition under jul och nyår

Publicerad:

Hjälpmedelscentrum har öppet och leveranser sker som vanligt alla helgfria vardagar. Men eftersom årets jul- och nyårshelger medför många röda dagar kan leveranstiderna bli något längre än vanligt under denna period. Gör gärna din beställning i god tid!

Hjälpmedel

Hmc: Leveransförseningar av sondnäring

Publicerad:

Leverantören restar sondnäringen Isosource Energy (vårt artikelnummer 43515). Produkten ersätts av Nutrison Energy (vårt artikelnummer 43752) som är en näringsmässigt likvärdig produkt, men från annan leverantör. Den ordinarie produkten beräknas vara åter i lager under vecka 51.

Hjälpmedel

Hmc har stängt för möte den 12 december

Publicerad:

På grund av möte stänger Hjälpmedelscentrum för besök den 12 december kl. 9-13. Ingen telefontid under denna tid. En tekniker kommer ha beredskap under mötestiden. Beredskapen syftar till att hjälpa brukare i akuta situationer där ärendet inte kan vänta tills efter mötestidens slut. De hjälpmedel som omfattas av beredskapen är sängar och lyftar. För att komma i kontakt med tjänstgörande...

Hjälpmedel

Hjälpmedelscentrum, nätverksfel

Publicerad:

Ett större nätverksfel har orsakat stora störningar onsdag 28/11 för vår verksamhet. Till följd av detta har vi inte kunnat skriva ut följesedlar vid utleverans från lagret under större delen av dagen. För att era beställningar på hjälpmedel skulle nå er i tid valde vi därför att leverera ut en del försändelser med en plocklista bifogad istället för en följesedel....

Hjälpmedel

Hmc har stängt för möte 21/11 och 22/11

Publicerad:

På grund av möte stänger vi för besök den 21 november kl. 9-13. På grund av möte stänger knappvalet ”order och leverans” den 22 november kl. 11:45-16. Övriga knappval är öppna. En tekniker kommer att ha beredskap under mötestiden. Beredskapen syftar till att hjälpa brukare i akuta situationer där ärendet inte kan vänta tills efter mötestidens slut. De hjälpmedel som omfattas...

Hjälpmedel