Direkt till innehållet

Driftavbrott och förändrat inloggningssätt för Sesam

Den 5 mars genomförs ett planerat serverbyte för Sesam vilket medför ett driftavbrott som beräknas pågå mellan kl 15.00 och kl 21.00. Under driftavbrottet går det inte att nå Sesam, WebSesam eller Sesam LMN vilket påverkar förskrivning av hjälpmedel och beställning från centralförrådet. Efter serverbytet kommer samtliga system att ha nya webbadresser för inloggning och vissa system kommer kräva inloggning via SITHS-kort.

Följande förändringar är aktuella från och med 6 mars, efter det planerade driftsstoppet:

Du behöver se över dina länkar för att kunna logga in i Sesam, WebSesam och Sesam LMN

Efter serverbytet får samtliga system nya webbadresser för inloggning. Personliga skapade länkar/favoriter för de olika systemen kommer inte längre att fungera. Du hittar de nya webbadresserna till Sesam via denna länk. 

Genvägar och systemlänkar på intranätet och på vårdgivarwebben kommer att uppdateras.

Ökad säkerhet genom inloggning med SITHS-kort

Samtliga användare som loggar in i WebSesam för hjälpmedel och Sesam LMN kommer efter serverbytet att behöva använda SITHS-kort för inloggning. Tidigare har en del användare kunnat logga in med användarnamn och lösenord men nu ökas säkerheten och SITHS-inloggning införs för alla.

Inloggning till WebSesam för förrådsartiklar berörs inte av förändringen.

Publicerad: 2024-02-29

Senast ändrad: