Direkt till innehållet

Nyhetsarkiv

Hälsoinformatiknytt Nr 3 år 2024

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Synonyma uttryck för Egenremiss/Egen vårdbegäran Vi vill uppmärksamma att det händer att invånare och vårdverksamheten använder sig av olika uttryck för egentligen samma sak när det gäller remiss från invånaren/patienten själv. Inget arbete kommer drivas just nu av hälsoinformatikgruppen för att ensa begreppen men då båda uttrycken “Egenremiss”...

IT-stöd i vården

Nyhetsbrev Platina, nr 2 2024

Publicerad:

Här kan du läsa mer om förändringar och uppdateringar i Platina. Följande förändringar och uppdateringar i Platina kan du ta del av i detta nyhetsbrev: Nyhetsbrev 2024 nr 2 Digital signering Anteckningsflik på Samarbetsärenden Stödtexter på flikar i avvikelsekortet Automatisk statusförändring vid bearbetning av avvikelser Fliken Återföring/anmälan på avvikelsekortet Begär yttrande på avvikelser Anteckningsfunktionen på avvikelsekortet

IT-stöd i vården

Ny version av Pascal produktionssätts den 25 maj

Publicerad:

Produktionssättningen görs kl 18.00 den 25/5 och Pascal beräknas vara fullt tillgänglig vid tiden för uppdateringen, eventuellt kan man behöva logga in igen om man blir utloggad. Pascal 3.0 är anpassad till att uppfylla E-hälsomyndighetens krav för anslutning till receptregistret Nationella läkemedelslistan (NLL). Lagen (2018:1212) om Nationell läkemedelslista trädde i kraft redan 1 maj 2021 och ska enligt lagen vara implementerad...

IT-stöd i vården Läkemedel

Ombud för barn under 13 år kan göra nya inställningar på 1177.se, som går över till VAS

Publicerad:

Uppdateringen av 1177 e-tjänster vecka 17 innebär bland annat att vårdnadshavare som ombud för barn under 13 år kan välja att dela ett mobilnummer med vården och att enbart få digital information för barnets vårdbesök. Uppgifterna går automatiskt över till fliken patientuppgifter i VAS. Viktigt att tänka på: Det går inte att avgöra om det är ett mobilnummer till vårdnadshavare...

IT-stöd i vården

Förhandstitta på nya vyn för 1177 Stöd och behandling

Publicerad:

Den 21 maj lanseras de nya personalvyerna i 1177 Stöd och behandling. Missa inte möjligheten att under april ta del av de nya vyerna i en förhandsvisning. Anmäl dig till genomgången! Snart kommer det blir nya personalvyer i 1177 Stöd och behandling. Du som jobbar i plattformen som behandlare eller administratör har möjlighet att ta del av det nya utseendet...

IT-stöd i vården

Nu kan invånaren se hur långt det är kvar till frikort på 1177.se

Publicerad:

Region Halland har anslutit sig till den nationella högkostnadstjänsten och visar nu information från alla anslutna frikortssystem i Sverige i den regionala tjänsten eFrikort. Det innebär att invånaren kan logga in på 1177.se för att se alla sina vårdbesök och patientavgifter samt hur långt det är kvar till frikort. Invånaren kan också skriva ut sitt frikort från 1177.se eller logga...

Generell IT-stöd i vården

Nytt utseende i 1177 Stöd och behandling - anmäl dig till genomgången!

Publicerad:

Snart lanseras de nya personalvyerna i 1177 Stöd och behandling. Under april kommer du kunna ta del av de nya vyerna i en förhandsvisning. Anmäl dig till genomgången! Ny personalvy Snart kommmer det bli nya personalvyer för dig som jobbar i 1177 Stöd och behandling. Det är ännu inte klart vilka datum det blir för lansering av det nya utseendet,...

IT-stöd i vården

Driftavbrott och förändrat inloggningssätt för Sesam

Publicerad:

Den 5 mars genomförs ett planerat serverbyte för Sesam vilket medför ett driftavbrott som beräknas pågå mellan kl 15.00 och kl 21.00. Under driftavbrottet går det inte att nå Sesam, WebSesam eller Sesam LMN vilket påverkar förskrivning av hjälpmedel och beställning från centralförrådet. Efter serverbytet kommer samtliga system att ha nya webbadresser för inloggning och vissa system kommer kräva inloggning...

Generell Hjälpmedel IT-stöd i vården

Uppdatering av DRG-grupperaren i VAS

Publicerad:

Uppdatering till 2024 års DRG-grupperare kommer att göras fredag 1 mars klockan 17. Därefter startas omgruppering av 2024 års besök och vårdtillfällen. Omgrupperingen beräknas ta några dygn, men är inget som påverkar funktionen i DR16.

IT-stöd i vården

Nationella diabetesregistret har stängt för registrering 29 februari - 7 mars (obs! ändrat datum)

Publicerad:

Mellan den 29 februari klockan 15 och den 7 mars klockan 10 stänger Nationella diabetesregistret (NDR) ner sin webbplats på grund av ett plattformsbyte. Det innebär att man under denna period inte kan skicka registreringar från VAS eller registrera manuellt på deras hemsida. Den nuvarande hemsidan kommer att fungera som vanligt tills vidare Nationella Diabetesregistret (ndr.nu) För registreringar gjorda i VAS...

Generell IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt Nr 1, 2024

Publicerad:

Tidbokning av patienter från Kriminalvården Det finns inget lagkrav som stödjer rätten att dölja en intagen patients bokade tider på 1177 vilket innebär att Region Halland inte kan dölja information genom att välja kontakttyp ”oannonserad bokning”. Patienterna ska av samma anledning inte heller hanteras på papper vid sidan av. Region Halland har ingen laglig rätt att frånta dessa personer deras...

Generell IT-stöd i vården

Läsläge Journalia AK från den 18 januari kl 17.15

Publicerad:

Inför övergången till AKnet sätt Journalia AK i läsläge kl 17.15 den 18 januari. Information till AK-mottagningarna i samband med driftstopp AK-mottagningarna rekommenderas skriva ut kommande veckas (19/1-26/1) patienter som planeras för provtagning samt bevakningslistor. Under driftstoppet används reservrutin, eventuellt inkomna provsvar bevakas i VAS och dosering registreras på Waranlista. Observera! Vid ny dosering 19/1 ska denna information även registreras...

IT-stöd i vården

Nytt doseringsstöd för Warfarin införs i Region Halland den 22 januari 2024

Publicerad:

Journalia AK, som idag används som doseringsstöd för uppföljning av patienter som behandlas med Warfarin, kommer att avvecklas. Journalia AK ersätts av det nya doseringsstödet AKnet som implementeras med planerad driftstart 2024-01-22. AKnet är, till skillnad från dagens system, en webbaserad plattform med utökad funktionalitet och modernare gränssnitt. I samband med systembytet försätts Journalia AK i läsläge – från och...

IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt Nr 5 år 2023

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. ”Hallandskoder” för cytostatika går i graven vid årsskiftet 2023/2024 Under många år har Region Halland använt sig av specifika koder, s.k. Hallandskoder, för att beskriva olika cytostatikakurer. Dessa koder är kostnadsberäknade och ligger till grund för bland annat fakturering av utomlänsvård. Från 1 januari 2024 slopas Hallandskoderna och...

Generell IT-stöd i vården

Ny funktionalitet och förbättringar i Platina

Publicerad:

Den 6 december släpps en ny version av Platina. Förändringarna i den nya versionen rör framför allt handläggningen av avvikelser. Syftet med uppdateringarna är att öka kvalitén på handläggningen. Målet är att resultatet ska bli bättre och att det lättare ska gå att följa upp avvikelser. I den nya versionen har även ärendehanteringen för Patientnämnden fått ytterligare informationsfält, för att...

Generell IT-stöd i vården

Säkra din information i Hallandskatalogen (HAK)!

Publicerad:

För att 1177 på telefon fortsatt ska kunna bedriva effektiv och patientsäker sjukvårdsrådgivning är det helt avgörande att informationen i Hallandskatalogen är komplett och korrekt. Informationen i HAK får inte vara fel Felaktig information i Hallandskatalogen kan få stora konsekvenser och påverka patientsäkerheten, särskilt då brådskegraden i ett ärende är ”Omgående” eller ”Skyndsamt”. Exempel på information som behöver vara korrekt...

Generell Hallandskatalogen IT-stöd i vården

Produktionssättning av AKnet flyttas fram

Publicerad:

Produktionssättning av det nya doseringsstödet för Warfarin, AKnet, skjuts fram till början på 2024. Mer exakt datum kommer längre fram. Anledningen till framflyttning av driftsättning är att vissa funktioner ej är på plats i systemet vilket gör att patientsäkerhetsrisken ökar. Arbete med en säker driftsättning pågår. Tillsvidare används Journalia AK som doseringsstöd för Warfarin. Behörigheter till Journalia AK för nya...

IT-stöd i vården

Nationella diabetesregistret (NDR) – stängt på grund av tekniskt underhåll 13-17 november

Publicerad:

På grund av det försämrade säkerhetsläget kommer Registercentrum Västra Götaland att fysiskt flytta alla servrar till ett datacenter i Västra Götalandsregionens regi. Arbetet pågår mellan 13 - 17 november och under den perioden är NDR och övriga tjänster som Registercentrum Västra Götaland tillhandahåller stängda. NDR kommer att öppnas upp igen så snart arbetet är klart. Vad innebär det här? Det...

IT-stöd i vården

VAS – Viktig information angående utskrift av labetiketter

Publicerad:

På grund av en incident vid utskrift av labetikett vill vi informera om att man i fältet Provlokalisation på en baktlabremiss inte får använda citationstecken (”). Om citationstecken används finns risk att felaktiga etiketter skrivs ut. Det pågår en utredning för att lösa problemet. Skriv därför endast bokstäver och siffror i fältet Provlokalisation. Har du problem med utskrift av labetikett,...

Analyser och provtagning Generell IT-stöd i vården

Utbildning: Arbeta ännu mer strukturerat i journalen

Publicerad:

Utbildningen vänder sig till alla medarbetare som journalför och tar del av journalinformation, både till dig som jobbar inom Region Hallands verksamheter och till dig som jobbar för en privat vårdgivare i Halland. Här hittar du utbildningen För dig som anställd i Region Halland: Hälsoinformatik - Strukturerad vårdinformation (luvit.se) För dig som privat vårdgivare. Extern länk: Hälsoinformatik - Strukturerad vårdinformation...

IT-stöd i vården

Dragon Medical One (DMO) - Taligenkänning för privata vårdgivare

Publicerad:

För privata vårdgivare som önskar använda Dragon Medical One (DMO) tillhandahåller Region Halland nu installation av programmet på regiondatorer och i VDI. Vårdgivaren ansvarar själv för att teckna avtal med leverantören Omilon gällande licenser, användarstöd och teknisk support. Avtalet med leverantören måste vara klart innan programmet kan installeras och användas. Vårdgivare som har regiondatorer och önskar installera DMO på sina...

IT-stöd i vården

Webcert – förändringar vid signering av intyg från och med 30 maj

Publicerad:

Den 30 maj klockan 07.45 aktiveras en ny underskriftstjänst i Webcert. Inget driftstopp krävs, Webcert är tillgängligt under tiden för aktivering. Den nya underskriftstjänsten har tagits fram av Inera med huvudsyfte att möjliggöra underskrift i andra webbläsare än Internet Explorer. Aktiveringen av den nya tjänsten innebär förändringar i underskriftsflödet och nya dialogrutor, se bifogad fil för detaljerad beskrivning. En viktig...

IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 1 - 2023

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Vill du veta mer om Hälsoinformatikfunktionens uppdrag, organisation och medlemmar, läs här ICD-kod för Hetsätningsstörning Vid behov att registrera kod för hetsätning ska ICD-kod F50.8 Andra specificerade ätstörningar användas. Dock...

IT-stöd i vården

MittVaccin blir sammanhållen vaccinationsjournal i Region Halland

Publicerad:

Region Halland har fattat beslut om att MittVaccin ska vara regionens sammanhållna vaccinationsjournal där alla vaccinationer ska registreras. Detta för att öka patientsäkerheten genom att vaccinationer endast registreras i ett och samma journalsystem. ​Fr.o.m. 1 april 2023 ska alla invånares vaccinationer som utförs inom Region Halland registreras i MittVaccin.   De enheter som redan är i gång med att registrera...

IT-stöd i vården Läkemedel

Hälsoinformatiknytt nr 5 - 2022

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Ändrade tabellvärden sökord Våld i nära relation I samband med uppdaterat rutin Våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck har justeringar gjorts i strukturen för sökord Våld i...

IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 4 - 2022

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Vill du veta mer om Hälsoinformatikfunktionens uppdrag, organisation och medlemmar, läs här.   Ny journaltyp för diabetessjuksköterskor på Hallands sjukhus - SsDE Inom område 1 på Hallands Sjukhus genomförde medicinklinikerna...

Generell IT-stöd i vården

Medspeech – Uppdaterad information kring problem att se vissa diktat

Publicerad:

​20 maj kl. 16:12 Vi fortsätter arbetet med att identifiera och uppdatera datorer med den gamla versionen av Medspeech som därmed kan orsaka felaktiga diktat. Parallellt med det pågår rättning i Medspeech. En ny version som som kommer att lösa det aktuella problemet planeras preliminärt att driftsättas  under vecka 22. Vi bedömer att de allra flesta diktat skapas utan fel och därmed syns i diktatlistan. Fram...

IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 3 - 2022

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.   Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Förtydligande angående standardjournal Freestyle Libre I HI-nytt nr 2, 2022, gavs information om standardjournal/patientöverenskommelse gällande förskrivning av diabeteshjälpmedlet Freestyle Libre. En sak som inte framgick i denna nyhet är att...

Generell IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 2 - 2022

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Nya remisskoder från 1 mars 2022 Nya remissregler började gälla från 2022-01-01 att 1:a remiss 100 kr bara gäller när remiss kommer från närsjukvård/företagshälsovård till specialistvård. Remisser mellan olika specialister...

Generell IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 1 – 2022

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner.   Externa provresultat/ E-arkiv Hälsoinformatikgruppen har tagit emot ett flertal frågor gällande signering och dokumentation av provsvar som anländer brevledes från laboratorier utanför regionen. En ny rutin gällande detta är...

Generell IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 9 - 2021

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands Hälsoinformatik.  Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Ny anteckningstyp: Utlo – Utlokaliserad patient En ny anteckningstyp: Utlo – Utlokaliserad patient skapas med syfte att användas då en patient inom slutenvård flyttas till en annan avdelning av icke...

Generell IT-stöd i vården

Information om Waran-dosering kan inte nås under driftstopp – Journalia AK

Publicerad:

Den 22 november mellan kl. 17.15–19.00 kommer Journalia AK att uppgraderas, vilket innebär att systemet inte är tillgängligt under denna tid och information om patienters Waran-dosering kan inte nås. För patienter som inkommer till sjukhuset och som behandlas med Waran där doseringsinformation behöver läsas i Journalia AK under driftstoppet rekommenderas följande: Waran ordineras i NCS Läkemedelsmodul utan dosering och sätts...

IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 8 – 2021

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Standardjournal och sökord för Influensavaccination och Influensa riskgrupp inaktiveras Med anledning av ny rutin Vaccination mot säsongsinfluensa kommer standardjournal Infl – Influensavaccination samt sökorden Influensavaccination och Influensa riskgrupp (med tillhörande...

Generell IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 7 - 2021

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.  Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Påminnelse: sökord Klinisk kemi, Labbprover och Labbremisser inaktiveras 1 november 2021 Vi påminner om att sökorden Klinisk kemi, Labbprover och Labbremisser kommer att inaktiveras. Den planerade inaktiveringen av sökorden skulle...

Generell IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 6 - 2021

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.  Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Vårdkontakter – registrering Rutin Vårdkontakter – registrering är uppdaterad med: Nytt stycke med information om ”1177 Vårdguiden eller annan tjänst med chattfunktion”. Allt som sker via 1177 innebär inte att...

Generell IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 5 - 2021

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.  Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Ny kontaktorsak ”Uppföljning av Covid” Ny kontaktorsak ”Uppföljning av Covid”, kod ”Ucov” är upplagd i det centrala registret i VAS. Den kan användas på väntelistan för att sortera ut de...

Generell IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 4 - 2021

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.  Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Inaktivering av sökord Labbremisser, Labbprover och Klinisk kemi Som ett led i hälsoinformatikarbetet inför införandet av vårdinformationssystemet VISUS kommer sökorden Klinisk kemi, Labbprover  och Labbremisser att inaktiveras. Syftet med att ta bort sökorden är...

Generell IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 3 - 2021

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Oannonserade provtagningar som tas i samband med andra besök En oannonserad provtagning får inte planeras in och göras i ett redan annat bokat planerat besök. En oannonserad provtagning ska alltid...

Generell IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 2 - 2021

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.  Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Sökordet ”Våldsutsatthet” ändras till ”Våld i nära relation” Med anledning av att rutin Våld i nära relationer uppdaterats och för följsamhet till nationella riktlinjer ändras sökordet Våldsutsatthet. Den nya benämningen...

Generell IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 1 - 2021

Publicerad:

[caption id="attachment_18932" align="alignnone" width="600"] Fotot är taget i Halmstad 2021-01-29, nedanför sjukhuset.[/caption] Journaldokumentation uppdaterad om dokumentation av undersökningar och mätvärden Rutin Journal - Allmänt om patientjournalen är uppdaterad med kapitel “Dokumentation av undersökningar och mätvärden som ett led i medicinsk utredning” som syftar till att tydliggöra vem som ansvarar för att dokumentation av utförda undersökningar och mätvärden blir journalförda. I...

Generell IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 11 - 2020

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner.   Patientkategorier att ange vid inskrivning i slutenvården Då patient skrivs in i slutenvård anges alltid en patientkategori, t ex patientkategori 10 som betyder att patient ska betala vårddygnsavgift. Denna...

Generell IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 10 - 2020

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Uppdaterad tabell med värde Smitta kopplat till sökord Anmälan enligt lag När dokumentation görs i patientens journal om att en smittskyddsanmälan är gjord ska detta ske under sökord Anmälan enl...

Generell IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 9 - 2020

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.   Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Journaldokumentation studerande - Ny rutin Ny rutin är framtagen, som tydliggör vilka möjligheter studerande har att dokumentera i journal. Eftersom studenter inte är anställda av Region Halland har de...

Generell IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 8 - 2020

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. SIP-Samordnad individuell planering, Gemensam dokumentation och registrering - Rutin uppdaterad Nu finns en ny uppdaterad rutin för "SIP – Samordnad individuell vårdplan - Gemensam dokumentation och registrering”, där ett förtydligande...

IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 7 - 2020

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.  Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik verkar för att gemensamma termer, begrepp och definitioner ska användas i vården. Dokumentation ultraljudsundersökningar Ärende har inkommit till Hälsoinformatiken från intensivvården om ett behov av att tydliggöra och skapa en enhetlig dokumentation gällande fokuserat ultraljud för hjärta och lungor. Parallellt har uppmärksammats att...

IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 6 - 2020

Publicerad:

Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.   Rutin Kodning och registrering i samband med Covid-19 Denna rutin finns tillgänglig och innehåller information om att skapa enhetlig registrering av diagnos- och KVÅ-koder vid vårdkontakter avseende covid-19. ”Kodning...

IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 5 - 2020

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Senast tagna beslut: Dödsorsaksintyg - skriva covid19 Socialstyrelsen vill påminna om att det är viktigt att det i dödsorsaksintyget tydligt anges om diagnosen Covid-19 är ställd genom att virus är...

IT-stöd i vården

Senaste nytt kring implementeringen av Journalia-AK

Publicerad:

Införandet skjuts upp till vecka 39   EU har förlängt tidsfristen för den förordning gällande medicintekniska produkter som skulle träda i kraft efter 26 maj 2020 med ytterligare ett år på grund av Covid-19. Med anledning av detta beslut och det pressade läget i vården har UCR valt att hålla Auricula Ordinationsstöd i drift fram till 30 november 2020. Styrgruppen...

IT-stöd i vården Läkemedel

Hälsoinformatiknytt nr 4 - 2020

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.   Ny orsakskod för enheter inom Barn- och ungdomspsykiatrin I bokningsunderlag för besöks- eller väntelista i VAS har orsakskoderna utökats med en ny kod, Särskilt orsakad väntan, som förkortas med S. Koden Särskild orsakad väntan, (S) anger att det finns särskilda skäl till att patienten inte kan ta...

IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 3 - 2020

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.   Patientvy - fritextfält Övrigt - Uppdaterad Nu finns en VAS-guide som beskriver var i Patientvyn olika uppgifter ska skrivas in och vilka uppgifter som inte ska stå i fritextfält Övrigt. Det som skrivs i detta fält ska inte innehålla text som kan uppfattas som kränkande eller nedvärderande....

IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 2 - 2020

Publicerad:

Inom ramen för Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur” har följande beslut/aktiviteter tagits/genomförts: Anteckningstyp Kontaktsjuksköterska inaktiveras Anteckningstyp Kontaktsjuksköterska inaktiveras från och med 1 mars 2020. Under ”kontaktperson” i patientvyn i VAS under fliken ”Fast vårdkontakt” dokumenteras vem som är patientens kontaktsjuksköterska. Här fylls rätt användarnamn, arbetsplats, att det är kontaktsjuksköterska som menas (exempelvis ”Kontaktsjuksköterska kirurgikliniken”) telefonnummer samt...

IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 1 - 2020

Publicerad:

Inom ramen för Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur” har följande beslut/aktiviteter tagits/genomförts: Vårdkontakter – registrering, uppdateringar Uppdatering av följande avsnitt: - förtydligande definition och regler för vårdkontakter som redovisas nationellt. - förtydligande definition av när vård ska registreras som  hemsjukvård kontra hembesök. - telefonkontakt som ej ska registreras som distanskontakt är uppdaterat. - avläsning av mätvärden...

IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 7 - 2019

Publicerad:

Inom ramen för Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur” har följande beslut/aktiviteter tagits/genomförts:   ID- kontroll Enligt författning är vården skyldig att kontrollera patients identitet och också dokumentera detta. Det finns historiskt avvikelser och händelser där vård givits till ”fel” patient pga brister i identitetskontroll och där utredning/händelseanalys ej har kunnat påvisa i journalen om ID-kontroll har...

IT-stöd i vården

Inloggning på 1177.se kompletteras med Freja eID+ den 10/12

Publicerad:

​Möjligheten att logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster med lösenord och engångskod tas bort den 10 december. Samtidigt införs en ny inloggningsmetod som kompletterar inloggning med BankID: Freja eID+ Idag kan invånaren välja mellan att logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster med e-legitimation (Mobilt BankID eller BankID) eller lösenord och engångskod via sms för att kontakta mottagningar inom hälso- och...

IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 6 - 2019

Publicerad:

Inom ramen för Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur” har följande beslut/aktiviteter tagits/genomförts: För att en enhetlig dokumentation ska göras för återbud och uteblivna besök har ny rutin VAS – Återbud och Uteblivet besök, skapats. Journaltypen Åbub (Återbud/Utebliven) används i de fall det finns behov av att dokumentera ytterligare utöver de noteringar som görs i bokningsunderlaget. För...

IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 5 - 2019

Publicerad:

Inom ramen för Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur” har följande beslut/aktiviteter tagits/genomförts: Avgiftsbefriade besök för vissa patienter Då besök bedöms som nödvändigt, antingen på mottagning eller i hemmet och görs på initiativ av Hälso- och sjukvårdspersonal kan i undantagsfall, om vårdsituationen kräver, patientavgiften nedsättas till 0 kronor. Beslutet ska i så fall tas för varje besökstillfälle...

IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 4 - 2019

Publicerad:

Inom ramen för Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur” har följande beslut/aktiviteter tagits/genomförts: Ny rutin är framtagen för hur SIP ska dokumenteras och registreras i VAS. Se länk SIP - samordnad individuell vårdplan, Gemensam dokumention och registrering För mer info kontakta: Britt-Inger Pettersson eller Irene Eriksson Registrerat recept i NCS ”Cytostatikabehandling” har tagits bort och ersatts med ”Onkologisk...

IT-stöd i vården

Ny information om sökordet Identitetskontroll i VAS

Publicerad:

I Hälsoinformatiknytt nr 3 informerades om att ett obligatoriskt och tvingande sökord ”ID-kontroll” med tabellvärde (valbara alternativ i lista) skulle införas i ett antal VAS-journaltyper i Region Halland. Bakgrunden är att information som finns i en journal är korrekt och tillhör rätt patient. Kontroll och dokumentation av patientens identitet är författningsreglerat. Det finns ett reellt problem med avvikelser kopplat till...

IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 3 - 2019

Publicerad:

Inom ramen för Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur” har följande beslut/aktiviteter tagits/genomförts: Sökord Identitetskontroll med tabellvärden Sökord Identitetskontroll läggs till i merparten av våra journaltyper under maj månad. Sökordet läggs upp med tabellvärde enligt följande: Ej utförd (= Ej kontrollerad) Ej visad (= Patienten har inte kunnat eller velat visa legitimation) Svenskt körkort Pass Identitetskort Bank-ID Känd...

IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 2 - 2019

Publicerad:

Inom ramen för Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur” har följande beslut/aktiviteter tagits/genomförts: Journaltyp Vårdplan (Vpl) Då behovet finns av flera typer av vårdplan sker en förändring i journaltyp Vpl. Journaltypen Vpl utökas med fler sökord. Syftet är att tillgodose behovet av ”Min vårdplan” för cancerrehabiliteringspatienter. Arbetet med att förändra journaltypen Vpl görs under vecka 15 med...

IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 1 - 2019

Publicerad:

Inom ramen för Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur” har följande beslut/aktiviteter tagits/genomförts: Vårdkontaktregistrering uppdaterad Dokumentet är uppdaterat enligt nya regler för 2019: Besök som ej genomförs Förtydligande av akut/planerad inskrivning. Förtydligande av dagsjukvård. Uppdatering av  triagering. Uppdatering när det är ett hänvisningsbesök. Förtydligande av flyttning mellan olika kliniker. Tillägg under diagnos och åtgärdsregistrering att med anledning...

IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 1 - 2018

Publicerad:

Inom ramen för Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur” har följande beslut/aktiviteter tagits/genomförts: Nya anteckningstyper som ska användas kopplat till planer i VAS Som en fortsättning av framtagandet av enhetliga planer i VAS (VAS - Standardiserad vård-, rehabiliterings- och habiliteringsplan) har tre nya anteckningstyper tagits fram som ska användas kopplat till dessa planer: • ”Underlag” ersätter anteckningstyperna Habiliteringsplansunderlag...

IT-stöd i vården