Direkt till innehållet

Nyhetsarkiv

Problem i NCS Läkemedelsmodul – Enstaka recept skickas inte till apoteket

Publicerad:

Det har uppmärksammats problem vid receptförskrivning, där enstaka recept i vissa fall varken skrivs ut på papper eller sänds som E-recept till apoteket. Recepten hamnar istället i någon slags ”limbo” och användaren blir inte uppmärksammad på problemet. Problemet har uppkommit efter uppgradering av NCS den 17 mars i år. Leverantören kommer att åtgärda problemet, men vi vet ännu inte när...

IT-stöd i vården Läkemedel

FVIS-filmen – så påverkas du som medarbetare

Publicerad:

För att kunna möta dagens digitaliseringstakt och invånarnas framtida förväntningar på tillgänglighet, och behov av hälso- och sjukvård, krävs ett nytt vårdinformationsstöd i Halland. Region Halland har beslutat att ersätta nuvarande vårdinformationsstöd – som bland annat inkluderar VAS – med en sammanhållen digital vårdmiljö som ska innehålla stöd för verksamhetens behov med utgångspunkt från invånarens väg i vården. Hur det...

IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 4 - 2022

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Vill du veta mer om Hälsoinformatikfunktionens uppdrag, organisation och medlemmar, läs här.   Ny journaltyp för diabetessjuksköterskor på Hallands sjukhus - SsDE Inom område 1 på Hallands Sjukhus genomförde medicinklinikerna...

Generell IT-stöd i vården

NCS Läkemedelsmodul kräver omstart - 2/6 kl.15

Publicerad:

Omstart av NCS skedde kl.15.00 den 2/6 med god effekt.   Det har uppstått fel i NCS Läkemedelsmodul som kräver en omstart av servern. Omstart kommer att genomföras idag (2/6) kl.15. Alla inloggade användare kommer att bli utkastade ur systemet. Driftstoppet beräknas endast pågå ett par minuter, därefter kommer NCS Läkemedelsmodul åter fungera som vanligt. Vid problem efter driftstoppet vänligen...

Generell IT-stöd i vården Läkemedel

NPÖ - borttagning av 3-årsregeln i kommande version

Publicerad:

Den 2 juni driftsätts NPÖ version 4.2. ​Mellan 08.00-10.00 går det inte att nå tjänsten och det kan finnas vissa störningar fram till 14.00. I den nya versionen tas den så kallade 3-års regeln bort i NPÖ. Det innebär att information äldre än 3 år nu kan visas i tjänsten. I övrigt ingen ändring i vilken information som visas. För...

IT-stöd i vården

Medspeech - akuträttning 1 juni

Publicerad:

​Som vi tidigare informerat om finns ett pågående problem i Medspeech som gör att vissa diktat inte visas - se nyhet. En rättning som löser detta problem kommer att driftsättas onsdag 1/6 mellan 22.30-00.00. Under driftsättningen kan man inte använda Medspeech. Vid frågor eller problem kontakta Servicedesk.

IT-stöd i vården

Medspeech – Uppdaterad information kring problem att se vissa diktat

Publicerad:

​20 maj kl. 16:12 Vi fortsätter arbetet med att identifiera och uppdatera datorer med den gamla versionen av Medspeech som därmed kan orsaka felaktiga diktat. Parallellt med det pågår rättning i Medspeech. En ny version som som kommer att lösa det aktuella problemet planeras preliminärt att driftsättas  under vecka 22. Vi bedömer att de allra flesta diktat skapas utan fel och därmed syns i diktatlistan. Fram...

IT-stöd i vården

Medspeech – Akut åtgärd för att lösa problem med att se vissa diktat

Publicerad:

​Information gällande problem med att se vissa diktat i Medspeech. Felsökning har visat att problemet är kopplat till en gammal version av Medspeech som finns på ett antal datorer. För att åtgärda problemet och förhindra att fler diktat med det aktuella problemet skapas har vi därför skickat ut den senaste version till alla datorer vi hittat som har versionen som orsakar problem....

IT-stöd i vården

NCS Läkemedelsmodul – Stopp av tidigare uttag vid förnyelse är inte längre möjligt

Publicerad:

I NCS Läkemedelsmodul infördes den 16 mars en funktion där förskrivare vid receptförnyelse automatiskt fick frågan om kvarvarande uttag på tidigare recept skulle stoppas på apotek. Denna funktion har visat sig skapa vissa problem med att systemet hänger sig och kraschar vid sändning av recept samt verkställande för utskrivning.   Då förskrivare anmält problem vid förnyelse av recept från Läkemedelslistan...

IT-stöd i vården Läkemedel

VAS - Problem med sökord i standardjournaler

Publicerad:

Ett fel som orsakar att ett eller flera sökord saknas i vissa standardjournaler har upptäcks i VAS. En standardjournal är en mall med sökord där vissa sökord även kan innehålla förifylld text. Vi bedömer att felet funnits i ett par veckor. Felsökning pågår hos leverantör. Felet gäller endast mallar och påverkar inte journalanteckningar. Om ni upptäcker att sökord saknas i...

IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 3 - 2022

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.   Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Förtydligande angående standardjournal Freestyle Libre I HI-nytt nr 2, 2022, gavs information om standardjournal/patientöverenskommelse gällande förskrivning av diabeteshjälpmedlet Freestyle Libre. En sak som inte framgick i denna nyhet är att...

Generell IT-stöd i vården

Informationstillfällen: Om avgifter och regler för utlandssvenska och utländska turister samt för personer med uppehållstillstånd

Publicerad:

Det finns nu tre digitala tillfällen uppbokade via teams för kursen "Avgifter och regler för utlandssvenska och utländska turister samt för personer med uppehållstillstånd". Hur gör ni för att boka er till informationstillfällena: Boka via kompetensportalen När är tillfällena: Datum: 2022-05-17 Tid: 13.00-14.30 Datum: 2022-05-18 Tid: 10.00-11.30 Datum: 2022-05-19 Tid: 13.00-14.30

IT-stöd i vården

Svevac stängs helt den 1 maj

Publicerad:

Svevac finns fortsatt tillgängligt som läsdatabas men den 1 maj stängs Svevac helt för användare inom Region Halland. ​För information om tidigare vaccinationer som varit registrerade i Svevac hänvisas till MittVaccin där migrerad data från Svevac finns tillgänglig samt att                                        information...

Generell IT-stöd i vården Läkemedel

NCS Läkemedelsmodul 5.13.5 (akutfix) driftsättning 20 april

Publicerad:

Den 20 april driftsätts NCS Läkemedelsmodul version 5.13.5 som är en akuträttning då ett allvarligt fel uppdagats efter senaste leveransen.  Felet har inte drabbat verksamheten utan det har gällt åtkomst till systemets bakomliggande register för favoriter, som inte har varit tillgängliga sedan driftsättningen av NCS 5.13.4 den 16 mars. NCS 5.13.5 innehåller även några andra mindre rättningar som har varit...

IT-stöd i vården

Uppgradering MittVaccin 31 mars

Publicerad:

Den 31 mars genomförs en uppgradering av MittVaccin. Systemet kommer att vara otillgängligt från 20.30 fram till ca. 24.00. Versionen innehåller ett par rättningar och utvecklingar som förbättrar systemet.   Det som får påverkan i Region Halland är bland annat följande: – Förenklat flöde för att lägga till ny kund – Funktion för att sortera bort och visa utgångna batchnummer...

Covid-19 IT-stöd i vården Läkemedel

Hälsoinformatiknytt nr 2 - 2022

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Nya remisskoder från 1 mars 2022 Nya remissregler började gälla från 2022-01-01 att 1:a remiss 100 kr bara gäller när remiss kommer från närsjukvård/företagshälsovård till specialistvård. Remisser mellan olika specialister...

Generell IT-stöd i vården

SITH:s kort inloggning för SAP Business objects  från 2022-03-15

Publicerad:

Från 2022-03-15 kräver SAP Business objects ett SITHs kort för inloggning. Med SITH:s kort inloggning ökas säkerheten med så kallad tvåfaktorsautentisering.  Tvåfaktorsautentisering innebär att identitetskontroll görs med hjälp av två skilda former av information, nämligen SITHs kort med Pin-kod och konto/lösenord. Om du har problem att logga in prova följande innan du skapar ett servicedesk ärende: Stäng alla öppna webbläsarfönster....

IT-stöd i vården

NCS Läkemedelsmodul 5.13 driftsättning 16 mars

Publicerad:

Den 16 mars driftsätts NCS Läkemedelsmodul version 5.13. Versionen innehåller en rad större förändringar som får påverkan på de arbetssätt som används idag. Berörda användare ska ha tagit del av informationsinnehållet inför driftsättningen som det tidigare informerats om via förvaltningarna.   Några av de större förändringarna är följande: Möjlighet att stoppa uttag/makulera tidigare recept vid förnyelse. Behandlingsorsak blir tvingande för...

IT-stöd i vården Läkemedel

Uppgradering MittVaccin 17 februari

Publicerad:

Den 17 februari genomförs en uppgradering av MittVaccin. Systemet kommer att vara otillgängligt från 20.30 fram till ca. 24.00. Versionen innehåller ett par rättningar och utvecklingar som förbättrar systemet. Det som får påverkan i Region Halland är följande: - Om samma dosnummer registreras igen visas ett varningsmeddelande. - Om ett vaccinationsdatum anges framåt i tiden visas ett varningsmeddelande. - Hälsodeklarationer...

IT-stöd i vården Läkemedel

Informationsfilm NCS Läkemedelsmodul 5.13

Publicerad:

Utbildningsinsatser kommer att krävas inför uppgraderingen av NCS Läkemedelsmodul till version 5.13 som planeras att driftsättas den 16 mars. Avdelningen för Läkemedels- och journaltjänster har tagit fram en informationsfilm som presenterar de största förändringarna som har påverkan på en del av de arbetssätt som används idag. Några av de större förändringarna är följande: Möjlighet att stoppa uttag/makulera tidigare recept vid...

IT-stöd i vården Läkemedel

VAS – Problem med tomma kallelser i 1177 efter övergången till Addmessages

Publicerad:

​I samband med övergången till nytt tekniskt flöde för webbkallelser/inkorgsmeddelanden i 1177 den 19 januari uppstod ett fel som gör att vissa inkorgsmeddelanden visas utan textinnehåll i 1177: Den bokade tiden påverkas inte, den finns och visas under ”Bokade tider”. I inkorgsmeddelandet framgår dock endast vilken mottagning som är avsändare men inte vilket datum och klockslag som besöket är bokat....

IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 1 – 2022

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner.   Externa provresultat/ E-arkiv Hälsoinformatikgruppen har tagit emot ett flertal frågor gällande signering och dokumentation av provsvar som anländer brevledes från laboratorier utanför regionen. En ny rutin gällande detta är...

Generell IT-stöd i vården

Ny VAS-klinik: Alm Psykiatri

Publicerad:

Tisdagen den 1 februari startar Alm Psykiatri som ny klinik i VAS. ​ Alm Psykiatri är en privat specialistmottagning i psykiatri och finns i Halmstad. Remisskod i VAS: alalmppsyk

IT-stöd i vården

Sussa samverkan kommer att sluta använda namnet Visus

Publicerad:

Sussa samverkans styrgrupp har beslutat att Visus som namn på det gemensamma vårdinformationsstödet kommer att tas bort. Vårdinformationstödet bygger på Cambio Cosmics journalsystem, inklusive ett antal speciallösningar unika för Sussa samverkan. Leverantören Cambio aviserade under hösten 2021 att förutsättningarna för Cambio att kommunicera Visus som namn på det gemensamma vårdinformationsstödet hade ändrats. I grunden beror det på en konkurrenssituation för...

IT-stöd i vården

VAS – information inför ny VAS-version 47.1

Publicerad:

Ny VAS-version kommer att driftsättas den 26 januari med start 22.30. ​Information kring leveransen sker via bifogad PP-presentation Information VAS 47.1.pptx   Frågor gällande VAS 47.1 kan ställas via ServiceDesk Kontakt: Carlefred Viktor H RK

IT-stöd i vården

VAS – nytt tekniskt flöde för digitala kallelser 1177 den 19 januari

Publicerad:

​Onsdag den 19 januari förändras det tekniska flödet VAS – 1177 Inkorg. Arbetet kräver inget driftstopp utan genomförs utan påverkan för invånare eller verksamhet. Bakgrunden är att dagens lösning där inkorgsmeddelande skapas via Engagemangsindex är bristfällig och behöver bytas ut. Inera har därför tagit fram ett nytt tjänstekontrakt - AddMessage - som ska användas för att skapa inkorgsmeddelanden i 1177....

IT-stöd i vården

Ny VAS-klinik: Onkologi- och palliativmedicinkliniken

Publicerad:

Onkologi- och palliativmedicinkliniken startar som ny VAS-klinik 11 januari Remisskoder i VAS: Onkologimottagningen Halmstad: hsonkponkh Onkologimottagningen Varberg: hsonkponkv Palliativa konsultteamet Falkenberg: hsonkppalf Palliativa konsultteamet Halmstad: hsonkppalh Palliativa konsultteamet Kungsbacka: hsonkppalk Palliativa konsultteamet Varberg: hsonkppalv

IT-stöd i vården

VAS – uppdatering av diagnos- och åtgärdskoder 4 januari

Publicerad:

​Tisdagen den 4 januari klockan 17.00 uppdateras kodregister för diagnos- och åtgärdskoder i VAS till 2022 års koder. Information om ändringarna finns på Socialstyrelsens sida Ändringar i Socialstyrelsens klassifikationer. Uppdatering till 2022 års DRG-grupperare i VAS sker kring den 1 mars och fram till dess kan meddelandet "DRG-grupperare saknas + en kod" fås vid diagnosregistrering med 2022 års koder. Kontakt: Hadzic Mira RK

IT-stöd i vården

Ny version av Transportstyrelsens Läkarintyg diabetes från 1 januari 2022 – initialt som pappersblankett

Publicerad:

Den 1 januari 2022 träder nya regler kring körkort och diabetes i kraft och en ny version av Transportstyrelsens Läkarintyg diabetes, TSTRK 1031 börjar gälla. Observera att den nya versionen initialt tillgängliggörs i pdf-format, aktivering av digitalt intyg i Webcert sker den 10 januari. Den nya versionen innehåller flera ändringar, exempelvis finns sektionen Synfunktion inte längre kvar. Nytt är också att läkaren ska bedöma hur patienten hanterar...

IT-stöd i vården

Webcert – uppgradering den 14 december

Publicerad:

​Den 14 december uppgraderas Webcert till version 6.10. Arbetet påbörjas kl. 19.00 och beräknas vara klart ca kl. 23.00. Under uppgraderingen är Webcert inte tillgängligt. Övriga intygstjänster, Rehabstöd, Statistiktjänst och Mina Intyg uppgraderas också. Den nya versionen innehåller tekniska förändringar men ingen ny funktionalitet i övrigt. Vid frågor eller problem gällande Webcert kontakta Servicedesk.

IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 9 - 2021

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands Hälsoinformatik.  Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Ny anteckningstyp: Utlo – Utlokaliserad patient En ny anteckningstyp: Utlo – Utlokaliserad patient skapas med syfte att användas då en patient inom slutenvård flyttas till en annan avdelning av icke...

Generell IT-stöd i vården

Information om nya digitala LMA-kort

Publicerad:

Från årsskiftet kommer Migrationsverket att införa nya LMA-kort. Dessa LMA-kort kommer att uppdateras digitalt med aktuell information om giltighetstid och det kommer alltid att vara en aktuell information om giltighetstiden. Giltighetstiden kommer alltså inte att stå på LMA-kortet. På alla nya LMA-kort kommer det att finnas en QR-kod och det kommer att finns en webbadress på baksidan av LMA-kortet. För...

Generell IT-stöd i vården

NPÖ – nytt gränssnitt 2 december

Publicerad:

Den 2 december driftsätts ett helt nytt gränssnitt i Nationell Patientöversikt (NPÖ). Befintlig funktionalitet påverkas inte – endast utseendet. Mer information om den nya grafiska profilen samt manualer finns på länkarna nedan. Vid frågor kontakta Servicedesk. Inera-information om det nya gränssnittet Inera-NPÖ manualer

IT-stöd i vården

Information om Waran-dosering kan inte nås under driftstopp – Journalia AK

Publicerad:

Den 22 november mellan kl. 17.15–19.00 kommer Journalia AK att uppgraderas, vilket innebär att systemet inte är tillgängligt under denna tid och information om patienters Waran-dosering kan inte nås. För patienter som inkommer till sjukhuset och som behandlas med Waran där doseringsinformation behöver läsas i Journalia AK under driftstoppet rekommenderas följande: Waran ordineras i NCS Läkemedelsmodul utan dosering och sätts...

IT-stöd i vården

IT-stöd har begränsad bemanning 9/11

Publicerad:

I morgon, den 9/11 kommer ”Användarstöd IT” och ”IT-logistik och lokalt användarstöd” ha en verksamhetsdag. Detta medför att vi har en mindre bemanning dagen ut. Sidinnehåll Telefonen är öppen som vanligt men tänk gärna en extra gång om ert samtal i stället kan läggas som ett ärende i vår webbportal ( http://servicedesk.lthalland.se/ ) risken är annars stor för köbildning. Är...

IT-stöd i vården

Nya regler för lösenord från 1 november

Publicerad:

Region Halland tillämpar från och med 1 november nya regler för starkare lösenord. Du som användare av regionens datorer påverkas, vid ditt nästa lösenordsbyte (för nätverksinloggningen). De automatiska uppmaningarna om krav på lösenordsbyte för inloggning till regionens nätverk, kommer att komma vid olika tidpunkter för olika användare, under perioden 1 november – 31 januari. Från 1 februari ska alla användares...

Generell IT-stöd i vården

NCS – Information inför ny version av NCS Läkemedelsmodul

Publicerad:

NCS Läkemedelsmodul 5.12.6 kommer att driftsättas den 17 november med start 22.30. Denna leverans innehållen endast enstaka ärenden och förtydligande information kommer endast delges via bifogat leveransbesked. Leveransbesked NCS 5.12.6 Frågor gällande NCS Läkemedelsmodul kan ställas till Läkemedelssupporten, registrera ett ärende via  IT ServiceDesk eller ringa på 010 – 47 61 900 (menyval Läkemedel). Kontakt: Larnemo Elin RK

IT-stöd i vården Läkemedel

VAS – Risk för fel uppgifter i utskrivna kallelser

Publicerad:

Det har upptäckts ett fel i VAS som gör att det finns en viss risk att utskrivna kallelser har fel namn- och adressuppgifter. Användare uppmanas därför att vara extra uppmärksamma och kontrollera att det är rätt patientuppgifter på den utskrivna kallelsen. Felet kan undvikas om användare som skriver ut kallelse låter kallelsen skrivas ut färdigt innan en annan patient väljs....

IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 8 – 2021

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Standardjournal och sökord för Influensavaccination och Influensa riskgrupp inaktiveras Med anledning av ny rutin Vaccination mot säsongsinfluensa kommer standardjournal Infl – Influensavaccination samt sökorden Influensavaccination och Influensa riskgrupp (med tillhörande...

Generell IT-stöd i vården

Visning av filtrering i PubMed den 7/10

Publicerad:

​Medicinsk information och bibliotek visar filtreringsmöjligheter som finns i den medicinska databasen PubMed. Filtrering utifrån bland annat publiceringsdatum, artikeltyp, vilka olika val av studiedesign som ges och hur man filtrerar utifrån parametrar såsom tex kön och ålder gås igenom. När? Klockan 11.00 torsdagen den 7/10 Var? På Teams. Logga in på: Klicka här för att ansluta till mötet

IT-stöd i vården Utveckling och forskning

Hälsoinformatiknytt nr 7 - 2021

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.  Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Påminnelse: sökord Klinisk kemi, Labbprover och Labbremisser inaktiveras 1 november 2021 Vi påminner om att sökorden Klinisk kemi, Labbprover och Labbremisser kommer att inaktiveras. Den planerade inaktiveringen av sökorden skulle...

Generell IT-stöd i vården

Tidplanen är klar för driftstoppet på VAS i helgen – är du?

Publicerad:

I helgen, 24–26 september flyttas VAS till en ny plattform. Det blir ett långt avbrott med läskopia från fredag kväll till lördag morgon. VAS och de system som öppnas från VAS samt remiss och svar omfattas av driftavbrottet.   Tidplanen ser preliminärt ut så här (Observera att det finns risk för avvikelser som gör att avbrottet kan bli längre än...

IT-stöd i vården

Rekommendationer för användning av NCS Läkemedelsmodul vid VAS plattformsbyte 24–26 september

Publicerad:

Under driftstoppet av VAS när läsläge används kommer NCS Läkemedelsmodul att vara tillgängligt och fungera som vanligt, men vissa funktioner som styrs av VAS kommer inte kunna aktiveras. Funktioner som inte kan användas som vanligt under pågående driftstopp är att starta upp nya Ordinationslistor och Dagvårdslistor i NCS Läkemedelsmodul, då det inte kommer vara möjligt att registrera inskrivningar eller göra...

IT-stöd i vården Läkemedel

Sminet3 är i drift

Publicerad:

Anmälan av smittsamma sjukdomar kan göras elektroniskt i det nya systemet. www.folkhalsomyndigheten.se/sminet Inloggning sker enbart med SITHS-kort, inga klinikkoder behövs. Har er klinik inte SITHS-kort får ni ta kontakt med oss på Smittskyddet för alternativ inloggningsmetod. Formuläret att fylla i för klinisk anmälan är väldigt likt det i Sminet2 men med viss förändrad layout. Även paragrafärenden går nu att anmäla...

IT-stöd i vården

VAS - Information inför ny VAS-version 46.0

Publicerad:

Ny VAS-version (46.0) kommer att driftsättas den 8/9 från klockan 22.30. För denna leverans sker information endast via bifogad Powerpoint-presentation. Information VAS 46.0 (Powerpoint) Frågor kring VAS 46.0 kan ställas via ServiceDesk.   Kontakt: Anna Thelin RGS VS IT VÅRD  

IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 6 - 2021

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.  Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Vårdkontakter – registrering Rutin Vårdkontakter – registrering är uppdaterad med: Nytt stycke med information om ”1177 Vårdguiden eller annan tjänst med chattfunktion”. Allt som sker via 1177 innebär inte att...

Generell IT-stöd i vården

Auricula läsdatabas har stängts

Publicerad:

Det har nu gått 6 månader sedan Auricula ordinationsstöd avvecklades från leverantören UCR och övergick till att endast vara en läsdatabas. Denna läsdatabas kommer att stängas ner helt måndag den 31/5 kl. 18.00. På alla de enheter som tidigare använde sig av Auricula ordinationsstöd har Journalia AK ersatt detta system. All information överfördes från Auricula till Journalia AK inför övergången...

IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 5 - 2021

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.  Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Ny kontaktorsak ”Uppföljning av Covid” Ny kontaktorsak ”Uppföljning av Covid”, kod ”Ucov” är upplagd i det centrala registret i VAS. Den kan användas på väntelistan för att sortera ut de...

Generell IT-stöd i vården

Uppdaterad information om användning av SmiNet

Publicerad:

Folkhälsomyndigheten upptäckte i förra veckan att det förekommit flera intrångsförsök i databasen SmiNet, som används för att lagra anmälningar om smittsamma sjukdomar. Databasen stängdes därför ned. På fredagskvällen var tillräckligt genomgånget och säkrat för att SmiNet återigen skulle kunna öppna med vissa begränsningar. Se inloggning SmiNet för aktuell information om användningen och ev behov av att använda alternativ Se Folkhälsomyndighetens...

Analyser och provtagning Covid-19 IT-stöd i vården

Förändrad receptstatus får påverkan i Pascal och NCS

Publicerad:

Sedan eHälsomyndigheten gjorde ändringar av receptstatus den 10 december 2020 hamnar slutexpedierade recept direkt under "Historiska" i Pascal när giltighetstiden för receptet gått ut. Detta även om det är mindre än 3 månader sedan expedieringen av läkemedlet gjordes. NCS Läkemedelsmodul hämtar informationen från Pascal för Dospatienter och dessa läkemedel kommer då presenteras som utsatta i NCS, vilket är ett observandum....

IT-stöd i vården Läkemedel

Lifecare – byte av driftmiljö 21–22 maj

Publicerad:

​Som en del i arbetet med att förbättra prestandan i Lifecare kommer ett planerat byte av driftmiljö genomföras. Flytten innebär ett längre driftstopp och sker därför under ett veckoslut.    Arbetet påbörjas fredag den 21 maj kl. 17.00 och beräknas vara klart lördag 22 maj cirka kl. 17.00. Lifecare kan inte nås under driftstoppet och Lifecare driftstoppsrutin​ gäller. För detaljerad information om förberedelser se...

IT-stöd i vården

Uppgradering av MittVaccin söndagen den 9 maj – stängt under kvällen

Publicerad:

Söndagen den 9 maj kommer en uppgradering av systemet Mitt Vaccin som används vid vaccinering mot Covid-19. MittVaccin och den digitala bokningen är därför stängda söndagen den 9 maj från 19:45-24:00.  I presentationen kan ni ta del av vad releasen innehåller. Syftet denna gång är bland annat att rätta buggar och minska risken för felanvändning, samt förtydliga och underlätta vid...

Covid-19 Generell IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 4 - 2021

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.  Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Inaktivering av sökord Labbremisser, Labbprover och Klinisk kemi Som ett led i hälsoinformatikarbetet inför införandet av vårdinformationssystemet VISUS kommer sökorden Klinisk kemi, Labbprover  och Labbremisser att inaktiveras. Syftet med att ta bort sökorden är...

Generell IT-stöd i vården

Ny lag ska ge gemensam bild av förskrivna läkemedel

Publicerad:

Den 1 maj 2021 börjar lagen om nationell läkemedelslista att gälla. Inledningsvis innebär lagen ganska små förändringar medan den på sikt ska ge nytta för patienter, vården och apoteken. Syftet med den nationella läkemedelslistan är att hälso- och sjukvården, apoteken och patienten genom ett register ska kunna ha en gemensam bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel. Registret regleras av den nya...

IT-stöd i vården Läkemedel

NPÖ - justeringar i samband med ny lag om nationell läkemedelslista

Publicerad:

Den 1 maj 2021 börjar lagen om nationell läkemedelslista att gälla. I samband med det görs justeringar för att anpassa NPÖ till den nya lagen. Här hittar du information om nationell läkemedelslista. Förändringar i NPÖ: Tillvidaresamtycke borttaget, enbart möjligt att välja engångssamtycke Nödöppning hämtar även spärrade poster för läkemedelsförteckningen Nya pop-up-fönster med information om samtycke och spärrad information i läkemedelsförteckningen...

Generell IT-stöd i vården Läkemedel

VAS - Nytt datum för driftsättning VAS 45

Publicerad:

Nytt datum för driftsättning av VAS 45 är 28/4 med start 22.30 För denna leverans sker information endast via bifogad PP-presentation. Information VAS 45.0 Frågor kring innehållet i leveransen VAS 45 kan ställas till Viktor Carlefred via ärende i ServiceDesk.​​​​

IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 3 - 2021

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Oannonserade provtagningar som tas i samband med andra besök En oannonserad provtagning får inte planeras in och göras i ett redan annat bokat planerat besök. En oannonserad provtagning ska alltid...

Generell IT-stöd i vården

NCS Läkemedelsmodul, ny version den 17 mars

Publicerad:

Den 17 mars från kl. 22:30 påbörjas uppdatering av NCS Läkemedelsmodul till version 5.12.3. Uppdateringen kräver ett driftstopp och NCS kan inte nås från kl. 22:30 till cirka kl. 00:30. Leveransen innehåller systemunderhåll, utvecklingar samt felrättningar utan större förändringar för verksamheten. De förändringar som sker i NCS Läkemedelsmodul är kopplat till: Förändringar kopplat till regelverk för receptförskrivning, ny receptblankett Stoppa uttag...

IT-stöd i vården Läkemedel

Medspeech - Uppgradering tisdagen den 9 mars

Publicerad:

Tisdagen den 9 mars skickas uppgraderad Medspeech klient ut (version 3.8.4.1825). Installationen sker i utloggat läge och tar c:a 10 minuter. I VDI miljö finns den nya versionen från och med fredag 12 mars. Ny funktionalitet Ändring i diktatlistan. Det antal diktat och den totala dikteringslängd som visas är totalt för gjort urval i diktatlistans övre del.   Användare med...

IT-stöd i vården

VAS - Uppdatering av DRG-grupperaren

Publicerad:

Uppdatering till 2021 års DRG-grupperare kommer att göras måndagen den 1/3 kl 17.00. Därefter startas omgruppering av 2021 års besök/vårdtillfällen. Omgrupperingen beräknas ta några dygn men är inget som påverkar funktionen i DR16. Kontakt: Hadzic Mirjana RGS VS IT VÅRD

IT-stöd i vården

Sammanhållen Journalföring och NPÖ i MittVaccin

Publicerad:

MittVaccin har nu en funktion som heter Sammanhållen Journalföring. Det innebär att vårdgivaren efter samtycke från patienten kan få tillgång till vaccinationshistorik gjord i MittVaccin även från andra vårdgivare . Tidigare har det bara funnits möjlighet att se information från mottagningar inom den egna vårdgivaren. Informationen går även över till NPÖ och 1177 Journalen. Företagshälsovården för Kungsbacka, Falkenberg, Halmstad och...

IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 2 - 2021

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.  Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Sökordet ”Våldsutsatthet” ändras till ”Våld i nära relation” Med anledning av att rutin Våld i nära relationer uppdaterats och för följsamhet till nationella riktlinjer ändras sökordet Våldsutsatthet. Den nya benämningen...

Generell IT-stöd i vården

Våld i nära relationer blir nytt sökord i VAS

Publicerad:

Den nya regionala rutinen om Våld i nära relationer är nu fastställd och publicerad i ledningssystemet samt på Vårdgivarwebben. Sökordet ändras från Våldsutsatthet till Våld i nära relationer med tillhörande koder den 22 februari. Samma dag publiceras den nya VAS-manualen i ledningssystemet och på Vårdgivarwebben. Därefter behöver tabellerna justeras lokalt i de olika VAS-journalerna. Detta arbete är en förutsättning för...

Generell IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 1 - 2021

Publicerad:

[caption id="attachment_18932" align="alignnone" width="600"] Fotot är taget i Halmstad 2021-01-29, nedanför sjukhuset.[/caption] Journaldokumentation uppdaterad om dokumentation av undersökningar och mätvärden Rutin Journal - Allmänt om patientjournalen är uppdaterad med kapitel “Dokumentation av undersökningar och mätvärden som ett led i medicinsk utredning” som syftar till att tydliggöra vem som ansvarar för att dokumentation av utförda undersökningar och mätvärden blir journalförda. I...

Generell IT-stöd i vården

Lifecare - Gemensamma tidboken flyttad till Teams

Publicerad:

Nu är den Gemensamma tidboken i Lifecare flyttad från Google Drive till Teams. Därmed försvinner även de problem med åtkomst som uppkom i samband med nedstängningen av Google Drive. Den nya tidboken har samma utseende och funktionalitet som den gamla och används på samma sätt. Länk till den nya tidboken finns i Lifecare under avsnittet med länkar eller direkt via...

Generell IT-stöd i vården

Uppgradering av VDI-miljön

Publicerad:

VDI-miljön har nu uppdaterats till Windows 10 för att motsvara Region Hallands klientmiljö.  ​Vår nya miljö har varit tillgänglig sedan den 18 december parallellt med den gamla Windows 7 miljön. Du loggar in på den nya miljön genom att välja VAS PROD W10. Från 1 Februari kommer vi att ta bort den gamla miljön och i samband med detta byta...

Generell IT-stöd i vården

VAS - Information inför ny VAS-version 44.1

Publicerad:

Ny VAS-version (44.1) kommer att driftsättas den 3/2 från kl. 22.30.   För denna leverans sker information endast via bifogad PP-presentation. Information VAS 44.1  (powerpoint) Frågor kring VAS 44.1 kan ställas till Viktor Carlefred via ärende i ServiceDesk​.​   Kontakt: Viktor Carlefred

Generell IT-stöd i vården

Uppdatering av diagnos- och åtgärdskoder i VAS

Publicerad:

Måndagen den 11/1 kl 17.00 uppdateras kodregister för diagnos- och åtgärdskoder i VAS till 2021-års koder. Ändringar finns att läsa på Socialstyrelsens hemsida, Ändringar i Socialstyrelsens klassifikationer 2021-års DRG-grupperare uppdateras inte samtidigt, det kommer att ske kring den 1/3. Tills den finns i VAS kan meddelande fås ” DRG-grupperare saknas + kod” vid diagnosregistrering med 2021-år koder.

IT-stöd i vården

Lifecare – problem med åtkomst till Gemensamma tidboken

Publicerad:

Som en del i Region Hallands åtgärder mot cyberangrepp har åtkomsten till Google Drive stängts ner, se detaljerad information i nyheten "Åtgärder till följd av fortsatta cyberangrepp på halso- och sjukvårdssektorn" Det innebär att man får upp ett varningsmeddelande när man försöker öppna den Gemensamma tidboken i Lifecare. Fram till att dokumentet flyttats till en annan plats gäller nedan: Alla som jobbar...

Generell IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 11 - 2020

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner.   Patientkategorier att ange vid inskrivning i slutenvården Då patient skrivs in i slutenvård anges alltid en patientkategori, t ex patientkategori 10 som betyder att patient ska betala vårddygnsavgift. Denna...

Generell IT-stöd i vården

Utbildning om nya riktlinjer för röntgenremittenter

Publicerad:

2018 kom en ny lag på strålsäkerhetsområdet som innebär att även andra professioner än läkare och tandläkare kan skriva röntgenremisser. Nu finns en webbutbildning om strålning och röntgentekniker.  Den nya lagen innebär också att patienter ska informeras om risker och fördelar med att genomgå en röntgenundersökning. Strålsäkerhetsmyndigheten ställer också krav på att remittenter ska ha tillgång till ett beslutsstöd för...

Generell IT-stöd i vården

Webcert - Uppgradering tisdagen den 8 december

Publicerad:

Uppgradering av Webcert till version 6.8 kommer att ske tisdagen den 8 december kl 19:00 - ca kl 23:00. Under uppgraderingen är Webcert inte tillgängligt. Releasen innehåller ny och förändrad funktionalitet. Ny funktionalitet: Läsvy-banner med information om att man tittar på ett intyg från annan vårdenhet inom samma vårdgivare än den man är inloggad på Ny behörighet för att skriva...

Generell IT-stöd i vården

Covid-19-fråga återinförs i Planeringsunderlaget Lifecare

Publicerad:

Utökat Planeringsunderlag infördes i samband med att Ny Anvisning och Samverkansrutin började gälla den 5 november. En första utvärdering av TG senior har identifierat ett fortsatt behov av en specifik covid-19-fråga, vilken nu återinförs från och med 2020-12-01. Besvaras frågan med ja utfaller ett gult spår. Här finns mer information om Trygg och effektiv utskrivning. Kontakt: Britta Engvall  

Generell IT-stöd i vården

Rättningar och uppdateringar i Journalia-AK

Publicerad:

Tisdag 24 november kommer Journalia-AK att uppdateras med rättningar av flera fel som uppmärksammats efter driftsättningen.   Uppgraderingen kommer att ske efter kl. 17 den 24/11 och påverkar inte arbetet för den som är inloggad i systemet. Uppdateringarna aktiveras i systemet nästa gång inloggning sker i Journalia-AK.   Gäller rättning av följande problem: Stängknappen fungerar inte i dialogen klara brev,...

IT-stöd i vården Läkemedel

Hälsoinformatiknytt nr 10 - 2020

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Uppdaterad tabell med värde Smitta kopplat till sökord Anmälan enligt lag När dokumentation görs i patientens journal om att en smittskyddsanmälan är gjord ska detta ske under sökord Anmälan enl...

Generell IT-stöd i vården

Pascal 2.5 – Ny version driftsätts 22 november

Publicerad:

Söndagen den 22 november mellan klockan 20:00 och 23:00 sker en planerad uppdatering av Pascal. Under servicefönstret kan Pascal tillfälligt vara otillgänglig. Korta avbrott kan förekomma och inloggade användare kan bli utloggade och behöver då logga in igen. För mer information se Produktionssättning av Pascal 2.5   Nyheter De största förändringarna är att amnings- och graviditetsvarningar hämtas från Janusmed istället...

IT-stöd i vården Läkemedel

VAS - Information via Teams inför ny VAS-version 43.0

Publicerad:

Ny VAS-version (43.0) kommer att driftsättas den 2/12 från klockan 22.30. Vi erbjuder två informationstillfällen.  Anmälan görs via länk, se nedan. Under visningen kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor till aktuella objektspecialister utifrån innehållet i leveransen. Torsdag 19 november, kl 15.00-15.15 Onsdag 25 november, kl 15.00-15.15   Information VAS 43.0 (pptx) Visningen sker vid egen dator via Teams....

Generell IT-stöd i vården

VAS - Förändringar i samband med nytt röntgensystem Sectra i södra Halland

Publicerad:

Tisdag 10 november införs Sectra på Röntgen i Halmstad och Hylte. Information om driftstart samt övrig information från Röntgen Halland gällande driftstart hittar du i nyheten "Nytt bild- och journalhanteringssystem för Röntgen i Halmstad och Hylte".   Ändrad remisskod till Röntgen Halmstad Nuvarande remisskod rtglih ändras till rtghstd För de kliniker som nu har rtglih som förvald remissmottagare i röntgen...

Generell IT-stöd i vården

Glöm inte att anmäla er till fördjupad utbildning i Journalia-AK

Publicerad:

Fortbildningstillfällen för Journalia-AK finns att anmäla sig till i Kompetensportalen. Fortbildningen syftar till att ge ökad kompetens kring arbetsflöden och specifika funktioner i systemet samt att det kommer finnas möjlighet att ställa frågor.   Utbildningstillfällen v. 45       onsdag 4/11 kl.13.00-14.30                     fredag 6/11 kl.13.00-14.30 v. 46       tisdag 10/11 kl.10.30-12.00                     onsdag 11/11 kl.10.30-12.00   Onlineutbildningen finns även...

IT-stöd i vården Läkemedel

NCS Läkemedelsmodul, ny version 21/10

Publicerad:

  Den 21 oktober från kl. 22:30 påbörjas uppdatering av NCS Läkemedel till version 5.11.6.  Uppdateringen kräver ett driftstopp och NCS kan inte nås från kl. 22:30 till cirka kl. 00:00. Leveransen innehåller systemunderhåll utan större förändringar för verksamheten samt felrättningar. De sker viss förändring kring: Läkemedel med förmånsbegränsning Subvention enligt Smittskyddslagen   För mer information, se Leveransbesked NCS Läkemedelsmodul...

IT-stöd i vården Läkemedel

Hälsoinformatiknytt nr 9 - 2020

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.   Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Journaldokumentation studerande - Ny rutin Ny rutin är framtagen, som tydliggör vilka möjligheter studerande har att dokumentera i journal. Eftersom studenter inte är anställda av Region Halland har de...

Generell IT-stöd i vården

VAS - Gamla provsvar kan visas i JO12 efter uppgraderingen 30 september

Publicerad:

I morgon onsdag den 30 september från kl 22.30 driftsätts VAS 42. Information om leveransens innehåll hittar du under VAS-versioner​. I den nya versionen finns en utveckling som gör att ännu ej besvarade delsvar från Klinisk kemi visas utan ordet "Pågår" i JO12 - Att göra. Se även bifogad fil. En konsekvens av ovan utveckling är att äldre osignerade delsvar...

IT-stöd i vården

Journalia-AK - Åtgärdat! Problem med saknad eller felaktig patientdata

Publicerad:

  Viss patientinformation har saknats eller varit felaktig efter överföringen av patientdata från Auricula till Journalia-AK – detta är nu åtgärdat!   Då RH valde att hämta in all data från Auricula till Journalia-AK istället för att låta systemet vara tomt vid driftstarten medförde detta att det blev vissa felaktigheter. Främst gällde det patienter som hanterats av flera olika enheter...

Generell IT-stöd i vården Läkemedel

Auricula stängs 16/9 kl 16.30 – Journalia-AK driftsätts 21/9

Publicerad:

  Journalia-AK kommer ersätta Auricula ordinationsstöd för hantering och dosering av antikoagulantiabehandling i Region Halland. Användningen av Journalia-AK är avsedd för de användare som idag arbetar aktivt i Auricula ordinationsstöd med hantering och dosering av antikoagulantiabehandling. De användare som i dagsläget använder sig av läsfunktionen för Auricula via formulär AUR i VAS kommer istället att behöva logga in i Journalia-AK...

Generell IT-stöd i vården Läkemedel

Webcert - Uppgradering 15 september

Publicerad:

​Uppgradering av Webcert till 6.7 kommer att ske tisdagen den 15 september kl. 19.00-23.00. Under uppgraderingen är Webcert inte tillgängligt. Releasen innehåller förändrad funktionalitet och felrättningar, bl.a: Ändringar i behörighetsmodellen vilket gör att vårdadministratörer får behörighet att hantera intyg på andra vårdenheter Tydliggörande av vad som är ett ifyllnadsstöd för ifyllnad av intyg I övrigt se bifogad länk till Ineras...

IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 8 - 2020

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. SIP-Samordnad individuell planering, Gemensam dokumentation och registrering - Rutin uppdaterad Nu finns en ny uppdaterad rutin för "SIP – Samordnad individuell vårdplan - Gemensam dokumentation och registrering”, där ett förtydligande...

IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 7 - 2020

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.  Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik verkar för att gemensamma termer, begrepp och definitioner ska användas i vården. Dokumentation ultraljudsundersökningar Ärende har inkommit till Hälsoinformatiken från intensivvården om ett behov av att tydliggöra och skapa en enhetlig dokumentation gällande fokuserat ultraljud för hjärta och lungor. Parallellt har uppmärksammats att...

IT-stöd i vården

Användningen av ICD-10-SE-koderna U07.1 och U07.2

Publicerad:

På förekommen anledning vill vi påminna om användningen av koderna U07.1 respektive U07.2. Bägge koderna ska endast användas när läkare ställt diagnosen covid-19. https://klassifikationer.socialstyrelsen.se/ICD10SE/U07.1 U07.1 Covid-19, virus påvisat Koden används när covid-19 har bekräftats genom laboratorietester, oavsett hur allvarliga de kliniska tecknen eller symtomen är Tilläggskod kan användas för att identifiera lunginflammation eller andra manifestationer https://klassifikationer.socialstyrelsen.se/ICD10SE/U07.2 U07.2 Covid-19, virus ej påvisat Koden används när covid-19 diagnostiseras...

Generell IT-stöd i vården

Senaste nytt kring implementeringen av Journalia-AK

Publicerad:

Onlineutbildningar publicerade   Införandet av Journalia-AK är fortsatt planerat till måndag vecka 39, 2020-09-21. Auricula ordinationsstöd kommer att stängas ner onsdag eftermiddag den 16/9 och alla befintliga användare kommer att förses med läsbehörighet. Auricula kommer efter nedstängningen att finnas kvar som en läsdatabas att använda som stöd vid övergången till det nya systemet Journalia-AK. Auricula kommer vara helt stängt för...

IT-stöd i vården Läkemedel

Online-utbildningar i VAS och NCS Läkemedelsmodul

Publicerad:

Utbildningar i VAS och NCS för läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, paramedicinare och övrig vårdpersonal finns nu som online-utbildning i Kompetensportalen. Online-utbildningarna för respektive yrkesgrupp består av korta utbildningsfilmer ifrån huvudjournalsystemet VAS samt läkemedelsmodulen NCS. Genom att registrera dig på utbildningen kan du i lugn och ro gå igenom filmerna, ta paus när som och se filmerna på nytt. Utbildningarna...

IT-stöd i vården

Avtal tecknat för Framtidens vårdinformationsstöd, FVIS

Publicerad:

Nu är det klart att Region Halland tillsammans med Sussa samverkans övriga tre optionsregioner tecknat avtal med Cambio om nytt vårdinformationsstöd. Det innebär att samtliga nio regioner inom Sussa samverkan nu har avtal med Cambio. Den nya lösningen innebär ett förbättrat stöd för hälso- och sjukvården, ökad patientsäkerhet och moderna verktyg med möjlighet till större patientdelaktighet. – Vi ser väldigt...

IT-stöd i vården

Sussa samverkan – Nyhetsbrev nr 5

Publicerad:

Läs i senaste nyhetsbrevet från Sussa samverkan om hur covid-19 påverkar det gemensamma arbetet och om hur förändringsledarna jobbar för lyckade införanden av Framtidens vårdinformationsstöd, FVIS. Vi gör ett besök i Region Dalarna och medarbetare i regionerna får svar på sina frågor. Du hittar nyhetsbrevet på Vårdgivarwebben under FVIS (scrolla ner en bit på sidan).

IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 6 - 2020

Publicerad:

Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.   Rutin Kodning och registrering i samband med Covid-19 Denna rutin finns tillgänglig och innehåller information om att skapa enhetlig registrering av diagnos- och KVÅ-koder vid vårdkontakter avseende covid-19. ”Kodning...

IT-stöd i vården

Förändringar i NCS Läkemedelsmodul och Pascal vid förskrivning

Publicerad:

  Den 2 juni träder ändringar i lagen om förmånshantering i kraft.  Med anledning av detta har Sussa regionerna och Halland anpassat NCS Läkemedelsmodul efter den nya lagen. Inera har anpassat Pascal. För mer information se nyhet Förändringar i förmånslagen kräver nya ställningstaganden vid receptförskrivning   Praktisk hantering i ordinationssystem Systemförvaltningens Objekt Läkemedel har producerat utbildningsfilmer som visar hur man...

IT-stöd i vården Läkemedel

Hälsoinformatiknytt nr 5 - 2020

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Senast tagna beslut: Dödsorsaksintyg - skriva covid19 Socialstyrelsen vill påminna om att det är viktigt att det i dödsorsaksintyget tydligt anges om diagnosen Covid-19 är ställd genom att virus är...

IT-stöd i vården

VAS – leverans av VAS 41.0 den 6 maj

Publicerad:

Den 6/5 2020 planeras en uppgradering av VAS till en ny version, VAS 41. Det blir ett avbrott med läskopia. Driftsättningen kan med kort varsel flyttas fram om pandemisituationen den 6/5 kräver det. Tidplan för uppgraderingen: Från 22.30 –     VAS produktion stoppas – VAS och NCS kan inte nås cirka 23:00 – VAS läskopia startas – VAS och...

Hjälpmedel IT-stöd i vården

Senaste nytt kring implementeringen av Journalia-AK

Publicerad:

Införandet skjuts upp till vecka 39   EU har förlängt tidsfristen för den förordning gällande medicintekniska produkter som skulle träda i kraft efter 26 maj 2020 med ytterligare ett år på grund av Covid-19. Med anledning av detta beslut och det pressade läget i vården har UCR valt att hålla Auricula Ordinationsstöd i drift fram till 30 november 2020. Styrgruppen...

IT-stöd i vården Läkemedel

Hälsoinformatiknytt nr 4 - 2020

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.   Ny orsakskod för enheter inom Barn- och ungdomspsykiatrin I bokningsunderlag för besöks- eller väntelista i VAS har orsakskoderna utökats med en ny kod, Särskilt orsakad väntan, som förkortas med S. Koden Särskild orsakad väntan, (S) anger att det finns särskilda skäl till att patienten inte kan ta...

IT-stöd i vården

Webcert - Uppgradering den 31 mars

Publicerad:

Uppgradering av Webcert till 6.6 kommer att ske tisdagen den 31 mars klockan 21.00-24.00. Under uppgraderingen är Webcert inte tillgängligt. Releasen innehåller förändrad funktionalitet och felrättningar som bland annat: · Tydligare funktionalitet vid svarsalternativ. När användaren väljer ett alternativ som gör att övriga inte längre är valbara, kommer dessa alternativ inaktiveras. · Informationsruta vid kompletteringsbegäran när användaren klickar i checkboxen...

IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 3 - 2020

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.   Patientvy - fritextfält Övrigt - Uppdaterad Nu finns en VAS-guide som beskriver var i Patientvyn olika uppgifter ska skrivas in och vilka uppgifter som inte ska stå i fritextfält Övrigt. Det som skrivs i detta fält ska inte innehålla text som kan uppfattas som kränkande eller nedvärderande....

IT-stöd i vården

Framtidens vårdinformationsstöd - detta händer just nu

Publicerad:

Region Halland har valt att vara en del av Sussa samverkan och att samverka kring Framtidens vårdinformationstöd (FVIS) för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för medarbetare, patienter och invånare i regionen. - Samtidigt etableras inom Region Halland en programorganisation för FVIS som tillsammans med verksamheten har som mål att nå de önskade nyttor vi vill ha ut av...

IT-stöd i vården

Journalia-AK ersätter Auricula, anmäl er till utbildning!

Publicerad:

Journalia-AK kommer att ersätta Auricula för dosering och uppföljning vid antikoagulantiabehandling from vecka 17. Orsaken till att Auricula läggs ner som system är EU:s förordning för medicintekniska produkter (MDR 2017/745), vilken blir tvingande i maj 2020. Baserat på de krav som ställs enligt MDR avseende utveckling och förvaltning m.m. av medicintekniska produkter, har UCR beslutat att avveckla Auricula Ordinationsstöd.  ...

IT-stöd i vården Läkemedel

Uppdateringen av DRG-grupperare i VAS är framflyttad

Publicerad:

Uppdatering till 2020 års DRG-grupperare som var planerad till 2/3 flyttas fram i veckan, återkommer med nytt datum inom kort ​Därefter startas omgrupperingen av 2020 års vårdkontakter (besök/vårdtillfällen). Omgrupperingen beräknas ta några dygn, men är inget som påverkar funktionen i DR16.

IT-stöd i vården

VAS – Skypeutbildning i diagnosregistrering

Publicerad:

Alla berörda medarbetare ges möjlighet att delta på en Skype-utbildning i konsten att diagnosregistrera på ett korrekt sätt i VAS. Datum: Tisdagen den 15/4 kl 15.00-16.15 Måndagen den 27/4, kl 15.00-16.15 Syfte och lärandemål Säkerställa att diagnosregistrering sker på ett korrekt sätt samt att rätt diagnos väljs. Utbildning i funktionen diagnosregistrering DR16 vid vårdkontakt. Utbildningens innehåll Val av rätt vårdkontakt...

IT-stöd i vården

Uppdatering av DRG-grupperare i VAS

Publicerad:

Uppdatering till 2020 års DRG-grupperare kommer att göras måndagen den 2/3 kl 17.00. Därefter startas omgruppering av 2020-års vårdkontakter (besök/vårdtillfällen). Omgrupperingen beräknas ta några dygn, men är inget som påverkar funktionen i DR16. Med anledning av serverbyte för Windows drift måste uppdateringen av DRG-grupperaren flyttas fram till senare i veckan. Funktionen i DR16 kommer inte att påverkas.

IT-stöd i vården

Uppgradering av SITHS-kort under våren

Publicerad:

Under våren 2020 ska alla SITHS-kort uppgraderas. Det innebär att samtliga personer med SITHS-kort behöver ladda ner ett nytt certifikat till sitt kort. Uppgraderingen sker för att det ska vara möjligt att fortsätta att arbeta med de nationella tjänsterna. Till exempel kommer NPÖ, Pascal och att skicka e-recept senare i år kräva att kortet är uppgraderat. Även flera lokala system...

Generell IT-stöd i vården

Pascal 2.3, ny version 16 februari

Publicerad:

  Pascal version 2.3 planerades att driftsättas den 16 februari 2020, men ställdes in. Nytt datum kommer inom kort. Nedan följer några av de förändringar som då träder i kraft. För mer information, se Produktionssättning av Pascal 2.3 . Akutstopptid kommer att visas i Läkemedelslistan och i Ny/Ändra förskrivning Akutstopptid är det klockslag som dosapoteket senast behöver få in en...

IT-stöd i vården Läkemedel

Hälsoinformatiknytt nr 2 - 2020

Publicerad:

Inom ramen för Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur” har följande beslut/aktiviteter tagits/genomförts: Anteckningstyp Kontaktsjuksköterska inaktiveras Anteckningstyp Kontaktsjuksköterska inaktiveras från och med 1 mars 2020. Under ”kontaktperson” i patientvyn i VAS under fliken ”Fast vårdkontakt” dokumenteras vem som är patientens kontaktsjuksköterska. Här fylls rätt användarnamn, arbetsplats, att det är kontaktsjuksköterska som menas (exempelvis ”Kontaktsjuksköterska kirurgikliniken”) telefonnummer samt...

IT-stöd i vården

1177 Vårdguidens e-tjänster, 11 februari stängs det gamla personalverktyget

Publicerad:

Sedan den 10 juni skapas och hanteras alla nya ärenden i det nya personalverktyget för 1177 Vårdguidens e-tjänster. I och med e-tjänsternas release den 11 februari kommer alla äldre ärenden ha överförts från det gamla till det nya personalverktyget. Var hittar man äldre ärenden? Vårdpersonal kommer att hitta äldre ärenden via länken Visa äldre avslutade ärenden under fliken Alla ärenden...

IT-stöd i vården

Skypeinformation om ny VAS-version 40.0

Publicerad:

​Ny VAS-version kommer att driftsättas den 26 februari från kl 23.30 - VAS 40.0. Vi erbjuder två tillfällen där alla intresserade kan följa bifogad länk, som efter anmälan, skickas ut via mejl  i anslutning till utbildningstillfället. Anmälan till Kompetensportalen. Information om VAS 40.0 (pdf) Tisdagen den 11/2 kl 15.00-16.00 Måndagen den 17/2 kl 15.00-16.00 Skypeutbildningen sker vid egen dator. Om...

IT-stöd i vården

NCS Öppenvårdstempkurva används i Närsjukvården från 2020-01-27

Publicerad:

NSC Öppenvårdstempkurva används för att dokumentera de läkemedel som ges på mottagning för enstaka eller återkommande behandlingar i öppenvård samt in- och utfarter. De enheter som redan dokumenterar i NCS Öppenvårdstempkurva är; Njur-och Dialysmottagningarna i Halmstad och Varberg Medicinmottagningarna i Varberg Onkologiska behandlingsenheterna, Hallands sjukhus Allergimottagningen och Mottagningen för diabetes och hormonella sjukdomar i Halmstad Läkemedelsinformationen i NCS Öppenvårdstempkurva är...

IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 1 - 2020

Publicerad:

Inom ramen för Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur” har följande beslut/aktiviteter tagits/genomförts: Vårdkontakter – registrering, uppdateringar Uppdatering av följande avsnitt: - förtydligande definition och regler för vårdkontakter som redovisas nationellt. - förtydligande definition av när vård ska registreras som  hemsjukvård kontra hembesök. - telefonkontakt som ej ska registreras som distanskontakt är uppdaterat. - avläsning av mätvärden...

IT-stöd i vården

VAS - Skypeinformation om ny VAS version 39.0

Publicerad:

Ny VAS-version kommer att driftsättas onsdagen den 22/1 2020. Vi erbjuder två tillfällen. Anmälan görs via nedanstående länk till Kompetensportalen. Skypeutbildningen sker vid egen dator. Om fler vill sitta tillsammans i ex konferensrum ansluter en till mötesrummet via sin dator. Under utbildningen kommer det att finnas möjligheter att ställa frågor direkt till objektspecialister utifrån innehållet i leveranserna. Tisdagen den 14/1,...

IT-stöd i vården

Webcert: uppdaterad information problem i VDI-miljö

Publicerad:

För att lösa pågående problem med att nå Webcert i VDI-miljön kommer en ny VDI-version att driftsättas 12/12 kl. 07.30. Om användaren är inloggad vid uppgraderingen visas ett meddelande som ber användaren logga ut. Utloggning ska då ske via ”Start”-knappen. Om användaren inte loggar ut kommer sessionen att avslutas, användaren ”slängs ut”. Efter inloggning i den nya versionen ska Webcert...

IT-stöd i vården

Regionfullmäktige har tagit beslut om framtidens vårdinformationsstöd

Publicerad:

Slutgiltigt beslut om det nya vårdinformationsstödet togs idag vid Regionfullmäktiges möte. Region Halland ska samarbeta med övriga regioner inom Sussa samverkan när det gäller det nya vårdinformationsstödet, som bland annat ska ersätta journalsystemet VAS. Regionfullmäktige valde att följa den rekommendation som presenterades inför Regionstyrelsens möte i mitten av november. Region Halland hade att välja mellan att göra en egen upphandling...

IT-stöd i vården

Webcert: problem i VDI-miljö

Publicerad:

Information angående pågående driftstörning Webcert i VDI-miljö. För att lösa pågående problem med att nå Webcert i VDI-miljön planeras driftsättning av en ny VDI-version. Just nu pågår förberedande arbete och tester. Driftsättning kommer att kunna ske tidigast i morgon 12/12. Vi återkommer med mer information under dagen. Manuella driftstoppsrutiner gäller, här hittar du blanketter.

IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 7 - 2019

Publicerad:

Inom ramen för Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur” har följande beslut/aktiviteter tagits/genomförts:   ID- kontroll Enligt författning är vården skyldig att kontrollera patients identitet och också dokumentera detta. Det finns historiskt avvikelser och händelser där vård givits till ”fel” patient pga brister i identitetskontroll och där utredning/händelseanalys ej har kunnat påvisa i journalen om ID-kontroll har...

IT-stöd i vården

Inloggning på 1177.se kompletteras med Freja eID+ den 10/12

Publicerad:

​Möjligheten att logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster med lösenord och engångskod tas bort den 10 december. Samtidigt införs en ny inloggningsmetod som kompletterar inloggning med BankID: Freja eID+ Idag kan invånaren välja mellan att logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster med e-legitimation (Mobilt BankID eller BankID) eller lösenord och engångskod via sms för att kontakta mottagningar inom hälso- och...

IT-stöd i vården

Problem att logga in i Medspeech – nytt dikteringssytem

Publicerad:

Driftsättning skedde som planerat den 27 november, men vi har stött på några oönskade effekter och här kommer information om det som bedöms vara viktigast just nu. Att inte kunna logga in med SITHS-kort kan bero på tre olika anledningar: Installationen av Medspeech på den specifika datorn fungerar inte Prova att logga in på annan dator. Inlogg med SITHS-kort med...

IT-stöd i vården

Uppdaterad information gällande driftsättning av Medspeech, det nya systemet för digital diktering i Region Halland

Publicerad:

Driftsättning på s.k. ”pilotenhet”, vårdcentralen Håsten, skedde den 23 oktober. Ett större fel upptäcktes och kunde rättats till relativt omgående. För att ytterligare säkerställa att det fungerar som det ska startades en utökad pilot på vårdcentralen Västra Vall i Varberg den 14 november. När detta skrivs har det fungerat bra även där. Starten på pilotenheterna bekräftar att systemet i sig...

IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 6 - 2019

Publicerad:

Inom ramen för Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur” har följande beslut/aktiviteter tagits/genomförts: För att en enhetlig dokumentation ska göras för återbud och uteblivna besök har ny rutin VAS – Återbud och Uteblivet besök, skapats. Journaltypen Åbub (Återbud/Utebliven) används i de fall det finns behov av att dokumentera ytterligare utöver de noteringar som görs i bokningsunderlaget. För...

IT-stöd i vården

Region Halland väljer väg för framtidens vårdinformationsstöd

Publicerad:

Region Halland bör göra gemensam sak med de andra regionerna i Sussa samverkan när det gäller införandet av framtidens vårdinformationsstöd. Det är den rekommendation som de förtroendevalda får efter en omfattande analys. Slutgiltigt beslut tar regionfullmäktige i december. För att möta dagens digitaliseringstakt och invånarnas framtida förväntningar på tillgänglighet och behov av hälso- och sjukvård ska Region Halland införa ett...

IT-stöd i vården

Uppdaterad - Inloggningen med sms och lösenord på 1177.se tas bort – gäller invånare

Publicerad:

För att möta höjda säkerhetskrav på inloggning i digitala tjänster kommer möjligheten att logga in via lösenord och engångskod via sms att tas bort den 3/12. De invånare som idag loggar in med lösenord och SMS behöver istället skaffa BankID. ​1177 Vårdguiden är bland annat en nationell webbplats för invånaren som drivs av Inera i samarbete med regionerna. Idag kan...

Generell IT-stöd i vården

Medspeech, uppdaterad information driftsättning

Publicerad:

Tidplan för driftsättning av Medspeech, det nya digitala dikteringssystemet i Region Halland. Projektets styrgrupp har beslutat om en ny tidplan: Driftsättning pilot, Vårdcentralen Håsten, är beslutad att ske den 23 oktober (= vecka 43). Om allt går enligt plan innebär det att Medspeech driftsätts för alla andra enheter inom hela Region Halland på morgonen den 27 november (= vecka 48)....

IT-stöd i vården

VAS, Skypeinformation om ny VAS-version 38.0

Publicerad:

Ny VAS-version kommer att driftsättas den 6 november från kl 22.30 - VAS 38.0. Den 19 november kommer ännu en driftsättning, VAS 38.1 (denna leverans kräver inget driftstopp). Vi har valt att informera om båda leveranserna vid informationstillfällen nedan. Måndagen den 21/10 kl 14.00-15.15 Tisdagen den 22/10 kl 15.00-16.15 Leveranserna innehåller utveckling samt förvaltningsärenden. I VAS 38.0 kommer en förbättrad...

IT-stöd i vården

VAS, Skypeutbildning i diagnosregistrering

Publicerad:

Alla berörda medarbetare ges möjlighet att delta på en Skype-utbildning i konsten att diagnosregistrera på ett korrekt sätt i VAS. Datum: • Onsdagen den 16/10 kl 15.00-16.00 • Torsdagen den 7/11 kl 15.00-16.00 Syfte och lärandemål: Säkerställa att diagnosregistrering sker på ett korrekt sätt samt att rätt diagnos väljs. Utbildning i funktionen diagnosregistrering DR16 vid vårdkontakt. Utbildningens innehåll: • Val av rätt vårdkontakt...

IT-stöd i vården

Medspeech, pilot på VC Håsten uppskjuten

Publicerad:

Tyvärr har vi inte kunnat driftsätta Medspeech-piloten på VC Håsten som planerat. Utan att gå in på detaljer så är orsaken att nya tidigare inte identifierade risker/fel hittades vid de sista testerna i den slutliga versionen som var tänkt att driftsättas på VC Håsten. Ett intensivt arbeta pågår för att elimera och rätta till detta men när detta skrivs har...

IT-stöd i vården

Medspeech, uppdaterad information gällande det nya digitala dikteringssystemet

Publicerad:

​Uppdaterad information gällande driftsättning av Medspeech, det nya digitala dikteringssystemet i Region Halland. Förseningen av driftsättning VAS 37.0 innebar en veckas förskjutning av tidplanen för Medspeech. Driftsättning pilot, Vårdcentralen Håsten, är beslutad att ske den 25 september. Om allt går enligt plan innebär det att Medspeech driftsätts för alla andra enheter inom Region Halland natten till onsdagen den 23 oktober....

IT-stöd i vården

VAS, Nytt datum för VAS 37.0 (preliminärt tisdagen 10/9)

Publicerad:

Den planerade driftsättningen av VAS 37.0 ställdes igår in pga problemen med reservkraften på Hallands sjukhus Varberg. Nytt datum (preliminärt tisdagen 10/9) meddelas inom kort. Den 10/9 uppgraderas VAS till en ny version, VAS 37. Det blir ett avbrott med läskopia. Tidplan för uppgraderingen: 22:30 - VAS produktion stoppas - VAS och NCS kan inte nås ca 23:10 - VAS...

IT-stöd i vården

VAS, ny version den 4 september

Publicerad:

Den 4/9 uppgraderas VAS till en ny version, VAS 37. Det blir ett avbrott med läskopia. Tidplan för uppgraderingen: 22:30 - VAS produktion stoppas - VAS och NCS kan inte nås ca 23:10 - VAS läskopia startas - VAS och NCS kan nås ca 00:50 - VAS läskopia stoppas - VAS och NCS kan inte nås ca 01:00 - VAS...

IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 5 - 2019

Publicerad:

Inom ramen för Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur” har följande beslut/aktiviteter tagits/genomförts: Avgiftsbefriade besök för vissa patienter Då besök bedöms som nödvändigt, antingen på mottagning eller i hemmet och görs på initiativ av Hälso- och sjukvårdspersonal kan i undantagsfall, om vårdsituationen kräver, patientavgiften nedsättas till 0 kronor. Beslutet ska i så fall tas för varje besökstillfälle...

IT-stöd i vården

Skypeinformation om ny VAS-version

Publicerad:

Den 4 september planeras VAS 37.0 levereras. Den nya versionen innehåller rättning- och utvecklingsärenden som vi vill dema och informera kring. Informationen är denna gång cirka 30 minuter. Torsdag 22/8 kl 14.30-15.00 Måndag 26/8 kl 15.00-15.30 Innehållet i leveransen består bland annat av: Sekretessmarkering och Skyddad folkbokföring Bokad tid ligger kvar vid flytt mellan dagsprogram Patient hamnar på rätt dagsprogram...

IT-stöd i vården

Måndagen den 10 juni driftsätts nya personalverktyget för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Publicerad:

E-tjänsterna kommer vara nedstängda, både för vårdpersonal och invånare från fredagen den 7 juni klockan 14:00. Inloggning i det nya personalverktyget blir möjlig under måndagen den 10 juni, lokal administratör på mottagningen kommer meddela när det är ok att logga in. Inloggning via https://personal.1177.se/ med SITHS-kort Alla nya ärenden hanteras och skapas i det nya personalverktyget, både ärenden från invånare...

IT-stöd i vården

Ny visning av hur du skriver intyg för sjukresa på webben, Kungsbacka

Publicerad:

Enligt regelverket kan du som är legitimerad personal utfärda intyg för sjukresor, om din patient inte har förmågan att ta sig till eller från vården på grund av hälsoskäl. För patienter som är över 85 år krävs inget intyg. Från den 23 april kan du utfärda ett intyg för sjukresa på webben. Då lanserades vår nya webbportal. Som ett led...

IT-stöd i vården

VAS, tid för automatlås har ändrats

Publicerad:

Bakgrund I VAS version 36.0 som installerades i Region Halland 190508 levererades en rättning som innebär att JO1 – Automatlås för journalanteckning sker även när inloggad användare öppnar egen anteckning för komplettering/korrigering om det sker 24 timmar efter att anteckningen skrevs. Historik skapas. Funktionen fanns sedan tidigare när inloggad användare är annan användare än journalanteckningens ”Vårdgivare” (HOSP) i Huvud. Tid...

IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 4 - 2019

Publicerad:

Inom ramen för Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur” har följande beslut/aktiviteter tagits/genomförts: Ny rutin är framtagen för hur SIP ska dokumenteras och registreras i VAS. Se länk SIP - samordnad individuell vårdplan, Gemensam dokumention och registrering För mer info kontakta: Britt-Inger Pettersson eller Irene Eriksson Registrerat recept i NCS ”Cytostatikabehandling” har tagits bort och ersatts med ”Onkologisk...

IT-stöd i vården

Nya VAS-kliniker 21 maj

Publicerad:

Tisdag den 21 maj startar Lotusläkarna och Sara Parsifar Specialistläkare allmänmedicin, två privata vårdenheter i Kungsbacka, som nya kliniker i VAS. Remisskoder i VAS: Lotusläkarna - hblolalak Sara Parsifar - dpsapalak

IT-stöd i vården

Ny information om sökordet Identitetskontroll i VAS

Publicerad:

I Hälsoinformatiknytt nr 3 informerades om att ett obligatoriskt och tvingande sökord ”ID-kontroll” med tabellvärde (valbara alternativ i lista) skulle införas i ett antal VAS-journaltyper i Region Halland. Bakgrunden är att information som finns i en journal är korrekt och tillhör rätt patient. Kontroll och dokumentation av patientens identitet är författningsreglerat. Det finns ett reellt problem med avvikelser kopplat till...

IT-stöd i vården

NCS Läkemedelsmodul ny version den 24 april

Publicerad:

Den 24 april från kl.22:30 påbörjas uppdatering av NCS Läkemedelsmodul till version 5.10. Den aktuella versionen innehåller bl.a. NCS minibackup kompletteras med ordinationslistor för patienter med pågående dagvårdslistor. FASS.se öppnas via knappen FASS i NCS Vid klick på knappen Biverkan, i NCS öppnas fass.se med fokus på avsnittet biverkningar. Rapportera in riskfaktorer till Infektionsverktyget Koppla till tidigare registrering och ändra...

IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 3 - 2019

Publicerad:

Inom ramen för Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur” har följande beslut/aktiviteter tagits/genomförts: Sökord Identitetskontroll med tabellvärden Sökord Identitetskontroll läggs till i merparten av våra journaltyper under maj månad. Sökordet läggs upp med tabellvärde enligt följande: Ej utförd (= Ej kontrollerad) Ej visad (= Patienten har inte kunnat eller velat visa legitimation) Svenskt körkort Pass Identitetskort Bank-ID Känd...

IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 2 - 2019

Publicerad:

Inom ramen för Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur” har följande beslut/aktiviteter tagits/genomförts: Journaltyp Vårdplan (Vpl) Då behovet finns av flera typer av vårdplan sker en förändring i journaltyp Vpl. Journaltypen Vpl utökas med fler sökord. Syftet är att tillgodose behovet av ”Min vårdplan” för cancerrehabiliteringspatienter. Arbetet med att förändra journaltypen Vpl görs under vecka 15 med...

IT-stöd i vården

Uppdatering av DRG-grupperare i VAS

Publicerad:

Uppdatering till 2019-års DRG-grupperare kommer att göras fredagen den 1/3. Därefter startas omgruppering av 2019-års besök/vårdtillfällen. Omgruppering beräknas ta några dygn, men är inget som påverkar funktionen i DR16.

IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 1 - 2019

Publicerad:

Inom ramen för Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur” har följande beslut/aktiviteter tagits/genomförts: Vårdkontaktregistrering uppdaterad Dokumentet är uppdaterat enligt nya regler för 2019: Besök som ej genomförs Förtydligande av akut/planerad inskrivning. Förtydligande av dagsjukvård. Uppdatering av  triagering. Uppdatering när det är ett hänvisningsbesök. Förtydligande av flyttning mellan olika kliniker. Tillägg under diagnos och åtgärdsregistrering att med anledning...

IT-stöd i vården

Status prestandaproblem 1177 Vårdguidens e-tjänster

Publicerad:

Sedan en tid tillbaka har Inera haft prestandaproblem på vårdgivarsidan för 1177 Vårdguidens e-tjänster. Problemen yttrar sig som inloggningssvårigheter och allmän seghet. Den befintliga tekniska plattformen har inte tillräcklig kapacitet och arbetet med att byta ut den pågår. Driftsättning för den nya tekniska plattformen är preliminärt planerad till i slutet på mars. Fram till dess arbetar Inera med att hålla...

IT-stöd i vården

VAS ny version den 30 januari

Publicerad:

Den 30 januari driftsätts VAS 34.0 plus en akuträttning avseende fel i JO1. Inför leveransen erbjuder vi två tillfällen via Skype med information om nyheter och rättningar: Onsdagen den 16/1 kl. 14.00-15.30 Måndagen den 21/1 kl. 14.30-16.00 Anmäl er via Kompetensportalen. Bifogar PP-slinga med detaljerad information om VAS 34.0 som kommer att användas vid Skypemötet. Information VAS 34.0 plus 34.0.01.pptx Ytterligare information...

IT-stöd i vården

Upphandling om framtidens vårdinformationsstöd klar – Region Halland har möjlighet att teckna avtal

Publicerad:

Den 19 december blev det klart att Cambio Healthcare Systems AB kommer att leverera framtidens vårdinformationssystem i den upphandling som gjorts av SUSSA samverkans regioner och landsting. Region Halland är med som optionspartner i upphandlingen och kommer att ha möjlighet att teckna avtal med Cambio Healthcare Systems AB. Det vinnande anbudet ska nu värderas och beslut om Region Halland nyttjar...

Generell IT-stöd i vården

Direktsignering i VAS aktiveras

Publicerad:

Efter en längre tids utredning och riskinventering inaktiverades "Direktsigneringsfunktionen" i VAS, JO12, efter beslut om rekommendationer i chefläkargruppen. Bakgrunden var bl a kända avvikelser där enskild anteckning, prov- och/eller undersökningsresultat med patologiska resultat signerats utan åtgärd pga att de dolts i den kollektiva signeringen. Efter inkomna reaktioner och synpunkter brett från verksamheten med exempel på risker att inget blir signerat...

IT-stöd i vården

Tidbokning via 1177 – röster från vårdcentralerna

Publicerad:

Sedan i februari 2018 erbjuder alla vårdcentraler i Halland tidbokning via 1177 Vårdguidens e-tjänster. En del vårdcentraler har varit igång ända sedan maj 2017. Torsdagen den 22 november var det återsamling för vårdcentralernas chefer och nyckelpersoner när det gäller tidbokning och verksamhetsplanering. Under eftermiddagen konstaterades att även om Halland ligger i topp i Sverige är vi långt ifrån i mål....

IT-stöd i vården

Information om kvarstående fel i JO1 i leveransen VAS 33.0

Publicerad:

I kväll onsdag 5/12, levereras VAS 33.0 och som tidigare meddelats finns det kvarvarande fel i leveransen. Det har dock uppkommit ytterligare ett problem i JO1. Se bifogat dokument för alternativa work arounds. Tacksam om denna information sprids till samtliga användare som dokumenterar i JO1! Problemen har uppkommit efter ett fel rättats, avseende felaktiga radbryt i texteditorn för sökord i journalanteckning....

IT-stöd i vården

Ny version av e-tjänsten Journalen

Publicerad:

Den 5 december driftsätts en ny version av e-tjänsten Journalen. I samband med det levererar Inera ny funktionalitet som ger invånaren möjlighet att se sina journalspärrar från Nationell Spärrtjänst. Det som kommer att visas är: Vilken vårdgivare/vårdenhet som spärren är satt på Eventuell datumintervall för spärren Eventuella undantag för läkemedelsinformation i NPÖ Eventuell tillfällig hävning av spärren För detaljer se...

IT-stöd i vården

Webcert, Fortsatta problem med statusuppdateringar från Webcert till VAS

Publicerad:

Inera har sedan en vecka tillbaka problem med förseningar i statusuppdateringar från Webcert till VAS. Enligt besked från Inera påverkar detta inte intygsflödet mot Försäkringskassan och Transportstyrelsen, alla intyg kommer fram till intygsmottagaren. Statusuppdateringarna kommer fram men det kan ta upp till ett dygn innan de kommer till VAS. Konsekvenser i VAS är: Det skapas ingen ny rad i intygsöversikten...

IT-stöd i vården

5 december nytt datum för driftsättning av VAS 33.0

Publicerad:

Driftsättningen den 28/11 ställdes in pga de tekniska problem som drabbade hela Region Hallands IT-system under onsdagen. Ny driftsättning planeras den 5/12. VAS 33.0 levereras från kl 22.30 till cirka 01.30. Det blir ett avbrott med läskopia, se Guide för VAS Läsdatabas Tidplan för uppgraderingen: 22.30 - VAS produktion stoppas - VAS och NCS kan inte nås ca 23:10 -...

IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 1 - 2018

Publicerad:

Inom ramen för Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur” har följande beslut/aktiviteter tagits/genomförts: Nya anteckningstyper som ska användas kopplat till planer i VAS Som en fortsättning av framtagandet av enhetliga planer i VAS (VAS - Standardiserad vård-, rehabiliterings- och habiliteringsplan) har tre nya anteckningstyper tagits fram som ska användas kopplat till dessa planer: • ”Underlag” ersätter anteckningstyperna Habiliteringsplansunderlag...

IT-stöd i vården

VAS, Journaltypen Rehs byter namn till Reko

Publicerad:

Måndagen den 26/11 byter journaltypen Rehs (Rehabsamordnare) namn till Reko (Rehabkoordinator). Namnbytet slår igenom bakåt i tiden och vid sökning på  journaltyp i landstingsvyn JO7 är det Reko som ska användas för att söka på tidigare gjord dokumentation. Kontakt: Gröndal Anette RGS VS IT VÅRD

IT-stöd i vården

Webcert, nyheter från den 27 november uppdaterad info 27/11

Publicerad:

Webcert 6.1 Ineras Intygstjänst meddelar idag 27/11 att man skjuter på uppgraderingen till Webcert 6.1 pga av att flera landsting har problem med signering. Ny tid för uppgradering är tisdagen den 11/12 mellan kl 19.00 och 22.30. Från den 12/12 finns version 6.1 av Webcert i drift innehållande ett par nyheter som beskrivs i nedanstående dokument. Uppdaterad information 2018-11-22: För...

IT-stöd i vården

Ny version av VAS den 28 november

Publicerad:

VAS 33.0 levereras från kl 22.30 till cirka 01.30. Det blir ett avbrott med läskopia, se Guide för VAS Läsdatabas Tidplan för uppgraderingen: 22.30 - VAS produktion stoppas - VAS och NCS kan inte nås ca 23:10 - VAS läskopia startas - VAS och NCS kan nås ca 01:20 - VAS läskopia stoppas - VAS och NCS kan inte nås...

IT-stöd i vården

Information VAS 33.0 via Skype

Publicerad:

Ny VAS-version den 28 november ​Den 28 november levereras VAS 33.0. Versionen innehåller rättnings- och utvecklingsärenden såsom nya funktioner och eller ändringar i bl a: Provöversikt (LA7) Urval delbesvarade labremisser i LA4 Nytt fält i AN5 för vårdgivarkategori Utveckling av kodregister som berör webtidboken Nytt typsnitt för texteditorn vid journalskrivning Ni erbjuds att delta vid två informationstillfällen via Skype: Onsdagen...

IT-stöd i vården

NCS Läkemedelsmodul ny version 26 september

Publicerad:

Den 26 september från kl. 22:30 påbörjas uppdatering av NCS Läkemedel till version 5.9. Denna version innehåller flera utvecklingsärenden kopplat till nya föreskriften, ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården samt beslutstöd från Svenska informationstjänster för läkemedel, SIL. För mer information om aktuell version se Leveransbesked 5.9. Informationsfilmer i Kompetensportalen Informationsfilmerna i Kompetensportalen beskriver utvecklingen i NCS Läkemedelsmodul...

IT-stöd i vården Läkemedel