Direkt till innehållet

Hälsoinformatiknytt nr 2 – 2020

Inom ramen för Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur” har följande beslut/aktiviteter tagits/genomförts:

Anteckningstyp Kontaktsjuksköterska inaktiveras

Anteckningstyp Kontaktsjuksköterska inaktiveras från och med 1 mars 2020. Under ”kontaktperson” i patientvyn i VAS under fliken ”Fast vårdkontakt” dokumenteras vem som är patientens kontaktsjuksköterska. Här fylls rätt användarnamn, arbetsplats, att det är kontaktsjuksköterska som menas (exempelvis ”Kontaktsjuksköterska kirurgikliniken”) telefonnummer samt datum i.

Om det finns ett behov på vårdenheten av uppföljning exempelvis för dem som följer start av SVF tills att patienten har en Kontaktsjuksköterska dokumenteras även under sökord Kontaktsjuksköterska. Sökordet Kontaktsjuksköterska kommer läggas till i journaltyp för ssk och onkB på de vårdenheter som idag har anteckningstyp Ksj och finns tillgängligt från och med 3 februari.

För mer information kontakta Elin Käll (Elin.Kall@regionhalland.se) eller Ingela Larsson (Ingela.L.Larsson@regionhalland.se)

Vårdkontakter – registrering

Anhörigkontakt, en uppdatering är gjord
Möte där en eller flera personer med nära relation till en patient möter hälso- och sjukvårdspersonal utan att patienten är med, registreras på aktuell patient med kontaktorsak ”Anhörigsamtal”. Exempel på anhörigkontakt:

  • Då anhörig behöver hjälp och stöd från vården i barnets/vuxnes utveckling eller hantering av sjukdom, dokumenteras besök och journal på patient.
  • När patient avlider ”ingår” samtal för anhörig efteråt och besöket dokumenteras i den avlidnes journal. Inget besök registreras på avliden patient.
  • Då anhörig behöver fortsatt hjälp med t ex samtal för egen del, har ett eget vårdbehov, blir anhörig själv patient i vården och journal och besök upprättas på anhörig, och anhörig betalar för besöket.
  • Uppdaterad text: Då anhörig blir egen patient är det ej per automatik nödvändigt att fortsätta erbjuda anhöriga samtal/behandling på samma vårdinrättning som patient tillhör/tillhört. Exempelvis om anhöriga träffar kurator inom specialistvården kan anhörig remitteras ut till närsjukvården för fortsatt omhändertagande.

 

Länk:  Vårdkontakter – registrering

För mer information kontakta Britt-Inger Pettersson (britt-inger.pettersson@regionhalland.se) eller Irene Eriksson (irene.eriksson@regionhalland.se)

 

Allmänt om Hälsoinformatik

Här finner du mer information om Hälsoinformatikfunktionens uppdrag, organisation och medlemmar.

Här finner du mer information om Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur”.

Nu finns en sida där du finner samtliga tidigare utgivna nummer av Hälsoinformatiknytt.

Publicerad: 2020-02-11

Senast ändrad: