Direkt till innehållet

Ombud för barn under 13 år kan göra nya inställningar på 1177.se, som går över till VAS

Uppdateringen av 1177 e-tjänster vecka 17 innebär bland annat att vårdnadshavare som ombud för barn under 13 år kan välja att dela ett mobilnummer med vården och att enbart få digital information för barnets vårdbesök. Uppgifterna går automatiskt över till fliken patientuppgifter i VAS.

Viktigt att tänka på:

  • Det går inte att avgöra om det är ett mobilnummer till vårdnadshavare eller barn som läggs in från 1177.se till VAS.
  • Telefonnummer, samtycke till sms-påminnelse och önskemål om att vården skickar kallelser digitalt ändras inte när barnet fyller 13 år, varken i VAS eller i 1177 e-tjänster.
  • Fortsatt mycket viktigt att lägga in mobilnummer under fliken Närstående i barnets patientvy i VAS. Endast då får vårdnadshavare sms-påminnelse som hen önskat som ombud i 1177.se inför sitt barns besök till vården.

Läs mer och se hur det ser ut i inställningarna på 1177.se och i VAS: Nya inställningar för barn under 13 år i 1177 e-tjänster som går över till VAS

Publicerad: 2024-04-24

Senast ändrad: