Direkt till innehållet

Hälsoinformatiknytt nr 4 – 2019

Inom ramen för Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur” har följande beslut/aktiviteter tagits/genomförts:

Ny rutin är framtagen för hur SIP ska dokumenteras och registreras i VAS. Se länk SIP – samordnad individuell vårdplan, Gemensam dokumention och registrering
För mer info kontakta: Britt-Inger Pettersson eller Irene Eriksson

Registrerat recept i NCS ”Cytostatikabehandling” har tagits bort och ersatts med ”Onkologisk behandling”. För mer information kontakta Ingela Larsson.

Dokumenttyper och kategorier som ska finnas i E-arkivet beslutas av Hälsoinformatikgruppen. För mer information kontakta Anette Larsson.

Här finner du mer information om Hälsoinformatikfunktionens uppdrag, organisation och medlemmar.

Här finner du mer information om Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur”.

 

Publicerad: 2019-05-15

Senast ändrad: