Direkt till innehållet

Hälsoinformatiknytt nr 4

Inom ramen för Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur” har följande beslut/aktiviteter tagits/genomförts:

Ny rutin är framtagen för hur SIP ska dokumenteras och registreras i VAS. Se länk SIP – samordnad individuell vårdplan, Gemensam dokumention och registrering
För mer info kontakta: Britt-Inger Pettersson eller Irene Eriksson

Registrerat recept i NCS ”Cytostatikabehandling” har tagits bort och ersatts med ”Onkologisk behandling”. För mer information kontakta Ingela Larsson.

Dokumenttyper och kategorier som ska finnas i E-arkivet beslutas av Hälsoinformatikgruppen. För mer information kontakta Anette Larsson.

Vill du veta mer om Hälsoinformatikfunktionens uppdrag, organisation och medlemmar, läs här!

Vill du veta mer om Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur”, läs här!

Publicerad: 2019-05-15

Senast ändrad: