Direkt till innehållet

Hälsoinformatiknytt nr 2 – 2019

Inom ramen för Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur” har följande beslut/aktiviteter tagits/genomförts:

Journaltyp Vårdplan (Vpl)

Då behovet finns av flera typer av vårdplan sker en förändring i journaltyp Vpl.

Journaltypen Vpl utökas med fler sökord. Syftet är att tillgodose behovet av ”Min vårdplan” för cancerrehabiliteringspatienter. Arbetet med att förändra journaltypen Vpl görs under vecka 15 med start 8 april.

När Vpl ska användas enligt grundstrukturen idag, ska också standardjournal Vpl användas. Standardjournal väljs genom att fylla i Vpl i sista fältet för journalhuvud vid skapande av journalanteckning. De kliniker som använder sig av journaltypen Vpl idag kommer att kontaktas för enskild information.

Ingen förändring för journaltyperna Hapl eller Repl.

För mer information kontakta elin.kall@regionhalland.se

Tolkbehov i patientvyn

Tolkbehov som sökord kommer att inaktiveras måndag den 11 mars.

Information om tolkbehov ska föras in i flik Övriga uppgifter under Patientvyn i VAS.

För mer information kontakta elin.kall@regionhalland.se

Fysisk aktivitet på Recept – FaR-orsaker i VAS inaktiveras 7 mars 2019

​Det har framkommit att orsakerna för FaR (Fysisk aktivitet på Recept) används felaktigt i samband med bokningar av besök. Utifrån verksamheternas önskemål inaktiveras därmed FaR-orsakerna i VAS. Vid förskrivning av FaR ska istället ”ordinarie orsaker” användas såsom andningsbesvär, neurologisk sjukdom osv. Under hösten 2019 kommer det även göras mindre justeringar/utveckling i VAS för att förenkla förskrivningen av FaR.

Förskrivningen av FaR inom regionen har ökat med drygt 80 procent mellan 2017 och 2018. Den största ökningen har skett i närsjukvården (både egen och privat regi), men samtliga förvaltningar har ökat sin totala förskrivning. Flera faktorer har påverkat den positiva utvecklingen; bland annat har ny forskning stärkt kunskapen om metoden, uppföljningsstrukturen inom närsjukvården har förbättrats, utbildningen i metoden har utvecklats med stöd från Västra Götalandsregionen och ett utvecklingsarbete pågår i Kvinnohälsovården för att implementera metoden i graviditetsprocessen.

Torsdag den 7 mars ges ett utbildningstillfälle Grundkurs i Fysisk aktivitet på recept (FaR) i Halmstad och ett nytt utbildningstillfälle planeras till hösten.

För mer information kontakta Mirjana.Ha dzic@regionhalland.se eller Susanne.L.Johansson@regionhalland.se

Vill du veta mer om Hälsoinformatikfunktionens uppdrag, organisation och medlemmar, läs här: Hälsoinformatikgruppen

Vill du veta mer om Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur”, läs här Gemensam journalstruktur

 

Publicerad: 2019-03-04

Senast ändrad: