Direkt till innehållet

Habiliteringen har nya remisskoder i VAS.

Habiliteringen Kungsbacka: hfshabkba

Habiliteringen Varberg: hfshabvbg

Habiliteringen Falkenberg: hfshabfbg

Habiliteringen Halmstad: hfshabhstd

De gamla remisskoderna kommer att inaktiveras inom kort.

Publicerad: 2019-01-15

Senast ändrad: