Direkt till innehållet

Ny version av Pascal produktionssätts den 25 maj

Produktionssättningen görs kl 18.00 den 25/5 och Pascal beräknas vara fullt tillgänglig vid tiden för uppdateringen, eventuellt kan man behöva logga in igen om man blir utloggad.

Pascal 3.0 är anpassad till att uppfylla E-hälsomyndighetens krav för anslutning till receptregistret Nationella läkemedelslistan (NLL).

Lagen (2018:1212) om Nationell läkemedelslista trädde i kraft redan 1 maj 2021 och ska enligt lagen vara implementerad i alla system som hanterar förskrivning av recept senast 1/12- 2025.

Vilka nya funktioner tillkommer i Pascals nya version?

  • Första gången man loggar in i Pascal efter uppgraderingen kommer en dialogruta med information om Nationell läkemedelslista att visas.
  • Det blir obligatoriskt att ange behandlingsorsak samt administreringssätt. Det finns en inbyggd koppling mellan valt läkemedel och olika termer som kommer finnas föreslagna.
  • Det kommer att finnas fler val för att strukturerat kunna ange dosering, särskilt vid förskrivning av helförpackning. Det går också att förskriva i olika doseringssteg. För dosdispenserade läkemedel kvarstår dock en maxgräns för dosering på 28 dagar fram tills övergångsperiodens slut.
  • Det går nu att se en receptlista i Pascal även för icke dospatienter, precis som i E-hälsomyndighetens webtjänst Förskrivningskollen. För dessa patienter krävs dock att man anger samtycke samt att man har möjlighet att sätta spärrar.

Vad behöver jag göra innan den 25/5?

Ta del av kortfattad information och bilder från Pascal på deras informationssida, Det går även att testa de nya funktionaliteterna i Pascals demoversion eller att läsa i den uppdaterade handboken för Pascal (pdf).

Pascal är en nationell webbapplikation som kan användas av sjukvårdspersonal inom regioner, kommuner och privata vårdgivare i huvudsak för förskrivning och beställning av läkemedel till dospatienter.

Publicerad: 2024-05-08

Senast ändrad: