Direkt till innehållet

Hälsoinformatiknytt nr 1 – 2020

Inom ramen för Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur” har följande beslut/aktiviteter tagits/genomförts:

Vårdkontakter – registrering, uppdateringar

Uppdatering av följande avsnitt:
– förtydligande definition och regler för vårdkontakter som redovisas nationellt.
– förtydligande definition av när vård ska registreras som  hemsjukvård kontra hembesök.
– telefonkontakt som ej ska registreras som distanskontakt är uppdaterat.
– avläsning av mätvärden och resultat som skett på distans
– utredande undersökningar
– besök för influensavaccination
– ett besök flera åtgärder
Nytt avsnitt:
– samordnad individuell plan, SIP.

Länk Vårdkontakter – registrering

Kontaktperson Irene Eriksson irene.eriksson@regionhalland.se  och Britt-Inger Pettersson britt-inger.pettersson@regionhalland.se.

Besökstyper

Besökstyper- definition, regler och kommentarer är uppdaterad.

Kontaktperson Irene Eriksson irene.eriksson@regionhalland.se och Britt-Inger Pettersson britt-inger.pettersson@regionhalland.se.

Hemsjukvård, hembesök – registrering

Ny publicerad rutin  Hemsjukvård, hembesök-registrering
Rutinen ska leda till att det blir ett gemensamt sätt att registrera Hemsjukvård och Hembesök.

Kontaktperson Britt-Inger Pettersson britt-inger.pettersson@regionhalland.se.

Vill du veta mer om

Här finner du mer information om Hälsoinformatikfunktionens uppdrag, organisation och medlemmar.

Här finner du mer information om Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur”.

Publicerad: 2020-01-20

Senast ändrad: