Direkt till innehållet

Uppdatering av DRG-grupperaren i VAS

Uppdatering till 2024 års DRG-grupperare kommer att göras fredag 1 mars klockan 17. Därefter startas omgruppering av 2024 års besök och vårdtillfällen. Omgrupperingen beräknas ta några dygn, men är inget som påverkar funktionen i DR16.

Publicerad: 2024-02-28

Senast ändrad: