Direkt till innehållet

MittVaccin blir sammanhållen vaccinationsjournal i Region Halland

Region Halland har fattat beslut om att MittVaccin ska vara regionens sammanhållna vaccinationsjournal där alla vaccinationer ska registreras. Detta för att öka patientsäkerheten genom att vaccinationer endast registreras i ett och samma journalsystem.

Fr.o.m. 1 april 2023 ska alla invånares vaccinationer som utförs inom Region Halland registreras i MittVaccin.

 

De enheter som redan är i gång med att registrera vaccinationer i MittVaccin kan redan nu börja att registrera alla vaccinationer i systemet.

Mer information om bokning/ankomstregistrering/betalning i VAS – se Ny rutin nedan.

Ingen dokumentation av vaccinationen ska ske i VAS. Standardjournaler för vaccination i VAS kommer framöver att inaktiveras.

MittVaccin kommer vara det vaccinationssystem som fortsatt kommer att användas även efter övergången till FVIS och blir då integrerat med Cosmic. Vaccinationer som registreras i MittVaccin överförs automatiskt till NVR, NPÖ och 1177 journalen.

Ny rutin finns publicerad för sammanhållen vaccinationsregistrering: Vaccinationsregistrering i MittVaccin.docx (regionhalland.se)

Mer information om MittVaccin finns på vårdgivarwebben: MittVaccin

 

Planerade utbildningstillfällen – Anmälan görs via Kompetensportalen

21/3 kl. 15:00-16:00

24/3 kl. 15:00-16:00

27/3 kl. 15:00-16:00

29/3 kl. 15:00-16:00

 

Kontakt: Skoglund Annelie

Publicerad: 2023-02-13

Senast ändrad: