Direkt till innehållet

Hälsoinformatiknytt nr 5 – 2019

Inom ramen för Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur” har följande beslut/aktiviteter tagits/genomförts:

Avgiftsbefriade besök för vissa patienter

Då besök bedöms som nödvändigt, antingen på mottagning eller i hemmet och görs på initiativ av Hälso- och sjukvårdspersonal kan i undantagsfall, om vårdsituationen kräver, patientavgiften nedsättas till 0 kronor. Beslutet ska i så fall tas för varje besökstillfälle av läkare eller annan ledningsansvarig person och skrivas in i bokningsunderlaget. Ingen ytterligare dokumentation behövs utöver detta.
För mer information kontakta Britt-Inger Pettersson britt-inger.pettersson@regionhalland.se

Information om besöksorsak Vimö – Videomöte

För bokningar som görs för kontakt via videomöte ska:

Besöksorsak Vimö – Videomöte användas.

Kontakttyp: DiVi –  Distans video användas.

Kallelsemall: Kallelse för videomöte ska alltid användas. Den ger information till patienten hur förberedelser och uppkoppling ska ske för att videomöte med vården ska kunna genomföras.

Kallelsemall för videomöte ska därför väljas och sparas i vårdkontaktsunderlaget. Patienten får kallelseinformationen som ett inkorgsmeddelande i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Papperskallelse skickas alltid om besökstiden inte bokats tillsammans med patienten. Vid utskrift går informationen också automatiskt över till patientens inkorg i 1177 Vårdguidens e-tjänster.
För mer information kontakta Maria Wilhelmsson Maria.wilhelmsson@regionhalland.se

Vill du veta mer om Hälsoinformatikfunktionens uppdrag, organisation och medlemmar, läs här

Vill du veta mer om Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur”, läs här

Publicerad: 2019-08-22

Senast ändrad: