Direkt till innehållet

Hälsoinformatiknytt nr 8 – 2021

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.

Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner.

Standardjournal och sökord för Influensavaccination och Influensa riskgrupp inaktiveras

Med anledning av ny rutin Vaccination mot säsongsinfluensa kommer standardjournal Infl – Influensavaccination samt sökorden Influensavaccination och Influensa riskgrupp (med tillhörande tabell) att inaktiveras. Inaktivering sker inom kort med hänvisning till nämnd rutin.

Kontaktperson: Elin Käll

Ny kontakttyp ’’Hälsovård” upplagd

Hälsoinformatikgruppen har beslutat att lägga upp ny kontakttyp ”Hälsovård”. Denna ska användas för all hälsovård som bokas t ex influensavaccinationer, andra vaccinationer, hälsoundersökningar, intyg mm. Tidigare användes kontakttyp ”mottagning” för hälsovårdsbesök men kontakttypen framöver ska nu i stället vara ”hälsovård”.
Det är bara besökstypen som byts ut, övrig registrering för hälsovårdsbesök är densamma som tidigare, dvs viktigt att avgiftstypen fortsättningsvis är HV.

Kontaktperson: Britt-Inger Pettersson

Information anteckningstyper specifika för distanskontakter

Notera att de anteckningstyper som finns för distanskontakter; DiTf – Distanskontakt via telefon, DiVl – Distanskontakt via videolänk samt DiSk – Skriftlig distanskontakt inte är obligatoriska att använda vid distanskontakter. Anteckningstyperna finns fortsatt tillgängliga men verksamheten styr hur och när de ska användas i förhållande till behov av andra anteckningstyper på kliniken.

Kontaktperson: Elin Käll

Ny påminnelse: sökord Klinisk kemi, Labbprover och Labbremisser inaktiveras 1 november 2021.

Hälsoinformatikgruppen påminner om att sökorden: Klinisk kemi, Labbprover och Labbremisser kommer att inaktiveras l den 1 november 2021 (se Hälsoinformatiknytt nr 7). Efter 1 november kan sökorden ej längre användas för dokumentation. Äldre information dokumenterad på sökorden är dock fortsatt synliga och sökbara.

Ett nytt sökord: Specifika provsvar (kod: ProvSp) är skapat för att kunna sammanfatta och kommentera utvalda specifika provresultat, exempelvis sådana som ska följas under längre tid och därmed förbättra sökbarheten. Tillägg av detta sökord sker i dialog med regionens hälsoinformatikgrupp. I första skedet läggs sökordet till på Barn- och ungdomskliniken HS i journaltyp Läkare (Läk).

Kontaktperson: Staffan Lückander

Publicerad: 2021-10-21

Senast ändrad: