Direkt till innehållet

Nyhetsarkiv

Leveransproblem hos Mediplast för MiniOne samt tillbehör till nutrition

Publicerad:

Mediplast kan få leveransproblem på MiniOne set och MiniOne singlepack samt tillbehör till nutrition. I första hand kommer upphandlade produkter att skickas, men ersättare kan komma på era beställningar.   Skillnader mellan ersättaren Nutrifit Compact set och seten som kan få leveransproblem: Om ni beställer MiniOne set kommer det saknas: ENFit spruta och matslang 30cm rak koppling med ENFit. Om...

Generell Läkemedel

Region Halland slopar avgift för vissa vaccinationer för vuxna

Publicerad:

Halland ansluter sig till den nationella rekommendationen från Sveriges Kommuner och Regioner om att oavsett ålder erbjuda vaccination kostnadsfritt för alla som anses ha otillräckligt skydd mot en rad sjukdomar. Det beslutade Regionstyrelsens arbetsutskott vid sitt senaste sammanträde. Beslutet gäller vaccination mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta. Frågan har blivit aktuell nationellt när fler personer med bristfälligt...

Generell

Ny lagstiftning kring vårdvalet den 1 juli

Publicerad:

Den 1 juli träder en ny lag i kraft som förändrar vårdvalssystemen i Sverige. Lagen reglerar bland annat listningsförfarandet och ger aktörerna inom vårdvalet möjlighet att begära listningsbegränsningar, något som tidigare efterfrågats av en del vårdvalsaktörer i Halland. En stor förändring är alltså att vårdvalsaktörer med stöd av lagen kommer kunna begära en listningsbegränsning som kan innebära att en gräns...

Generell

Organiserad screening av kolorektalcancer  

Publicerad:

Region Halland inför organiserad screening av kolorektalcancer med start i september 2022. Ett erbjudande om fekalt immunologiskt test (FIT) går ut till folkbokförda invånare i Halland som fyller 60 år.  Införandet av screeningen sker successivt. Alla invånare i Halland mellan 60 och 74 år kommer att vara erbjudna att delta i screeningen till slutet av 2026.  Kolorektalcancer är den tredje...

Analyser och provtagning Generell

Hälsoinformatiknytt nr 4 - 2022

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Vill du veta mer om Hälsoinformatikfunktionens uppdrag, organisation och medlemmar, läs här.   Ny journaltyp för diabetessjuksköterskor på Hallands sjukhus - SsDE Inom område 1 på Hallands Sjukhus genomförde medicinklinikerna...

Generell IT-stöd i vården

Begränsning kring medföljande på akutmottagningarna

Publicerad:

Söktrycket på akutmottagningarna på Hallands sjukhus i Varberg och Halmstad har varit mycket högt under maj och juni och förväntas kvarstå. Fler patienter har också med sig medföljande vilket varit möjligt efter lättade pandemirestriktioner för några veckor sedan. Säkerhetsrisk  Men nu har akutkliniken beslutat att återinföra restriktionerna kring medföljande på akutmottagningarna. Anledningen är att det helt enkelt har blivit för...

Generell

Hedersrelaterad brottslighet – ny vägledning och informationsmaterial

Publicerad:

Det finns en ny vägledning om hedersrelaterad brottslighet för socialtjänst, polis, hälso- och sjukvård och skola. Syftet med vägledningen är att förhindra att barn och unga förs utomlands för att utsättas för barnäktenskap eller könsstympning. Vägledningen har tagits fram av Länsstyrelsen Östergötland och andra myndigheter. https://www.hedersfortryck.se/aktuellt/myndighetsgemensam-vagledning-ska-skydda-barn-och-unga-fran-hedersrelaterad-brottlighet/ På sidan Våld i nära relationer inkluderat hedersrelaterat våld och förtryck hittar du både...

Generell

NCS Läkemedelsmodul kräver omstart - 2/6 kl.15

Publicerad:

Omstart av NCS skedde kl.15.00 den 2/6 med god effekt.   Det har uppstått fel i NCS Läkemedelsmodul som kräver en omstart av servern. Omstart kommer att genomföras idag (2/6) kl.15. Alla inloggade användare kommer att bli utkastade ur systemet. Driftstoppet beräknas endast pågå ett par minuter, därefter kommer NCS Läkemedelsmodul åter fungera som vanligt. Vid problem efter driftstoppet vänligen...

Generell IT-stöd i vården Läkemedel

Hantering av övertaliga medicintekniska produkter i Region Halland

Publicerad:

Hur övertaliga medicintekniska produkter ska hanteras i Region Halland regleras i den nyligen reviderade regionövergripande rutinen Övertaliga medicintekniska produkter. Enligt beslut från Regionstyrelsen ska övertaliga medicintekniska produkter, när dessa inte ska säljas, huvudsakligen skänkas till biståndsorganisationer som Region Halland har avtal med. Att sälja medicintekniska produkter är ovanligt och görs bara i undantagsfall. Övertaliga medicintekniska produkter är i detta sammanhang...

Generell

Följ FoU-dagen 5 maj 2022 i direktsändning från Hotel Tylösand

Publicerad:

Direktsändningen börjar klockan 9. Under dagen presenteras aktuell forskning och utveckling utifrån de aktiviteter som pågår i regionen kopplat till temat för dagen. I syfte att främja forskning, utveckling och utbildning i Region Halland arrangeras FoU-dagen. Årets tema: God och nära vård – vägen från beslut till verkstad Direktsändningen börjar klockan 9: Se direktsändningen från FoU-dagen 2022 Program: FoU-dagen 2022 Program

Generell Utveckling och forskning

Hälsoinformatiknytt nr 3 - 2022

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.   Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Förtydligande angående standardjournal Freestyle Libre I HI-nytt nr 2, 2022, gavs information om standardjournal/patientöverenskommelse gällande förskrivning av diabeteshjälpmedlet Freestyle Libre. En sak som inte framgick i denna nyhet är att...

Generell IT-stöd i vården

Svevac stängs helt den 1 maj

Publicerad:

Svevac finns fortsatt tillgängligt som läsdatabas men den 1 maj stängs Svevac helt för användare inom Region Halland. ​För information om tidigare vaccinationer som varit registrerade i Svevac hänvisas till MittVaccin där migrerad data från Svevac finns tillgänglig samt att                                        information...

Generell IT-stöd i vården Läkemedel

Hälsoinformatiknytt nr 2 - 2022

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Nya remisskoder från 1 mars 2022 Nya remissregler började gälla från 2022-01-01 att 1:a remiss 100 kr bara gäller när remiss kommer från närsjukvård/företagshälsovård till specialistvård. Remisser mellan olika specialister...

Generell IT-stöd i vården

Halländsk kvinnohälsovården och förlossningsvården får bra betyg

Publicerad:

Inom ramen för den nationella satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvård erbjuds gravida kvinnor och nyblivna mammor i hela Sverige att svara på Graviditetsenkäten. Under det första året har drygt 125 000 kvinnor i hela landet delat sina upplevelser i över 172 000 besvarade enkäter. 6 600 av svaren kommer från Region Halland. De nationella, och regionala, resultaten visar att en majoritet...

Generell

Lagändringar inom socialförsäkringen ska ge större flexibilitet och ökad trygghet

Publicerad:

Under 2022 kommer det att komma flera olika förändringar inom socialförsäkringsområdet. Syftet med förändringarna är att uppnå större flexibilitet, ökad trygghet, ökad möjlighet att ta tillvara individens arbetsförmåga och att fullfölja rehabilitering till det egna arbetet. Socialförsäkringen består av olika delar, däribland sjukförsäkringen. Här beskrivs kortfattat några av de förändringar inom sjukförsäkringen som kan vara bra att känna till för...

Generell

Hälsoinformatiknytt nr 1 – 2022

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner.   Externa provresultat/ E-arkiv Hälsoinformatikgruppen har tagit emot ett flertal frågor gällande signering och dokumentation av provsvar som anländer brevledes från laboratorier utanför regionen. En ny rutin gällande detta är...

Generell IT-stöd i vården

Ny kategorisering av patientavvikelser

Publicerad:

Region Halland har beslutat att byta kategorisering av patientavvikelser till den som i dag används av bland annat IVO. Anledningen till detta är: Kategorisering sker ur patientens perspektiv med utgångspunkt utifrån patientlagens intentioner Kan följas upp på ett likvärdigt sätt gentemot andra organisationer Samma som används av Patientnämnden Vår egen är sedan 2005 och har uppdaterats från och till men är i behov av en...

Generell

Ny klinik på Hallands sjukhus: onkologi- och palliativmedicinkliniken

Publicerad:

Den 11 januari får Hallands sjukhus en egen klinik för onkologi och specialiserad palliativ medicin: Onkologi- och palliativmedicinkliniken Hallands sjukhus. I nuläget ändras inte vården för patienterna, utan förändringen är rent organisatorisk. Idag ryms både onkologisk och palliativ vård inom Hallands sjukhus kirurgiklinik. Genom att bilda en egen klinik för onkologi och specialiserad palliativ vård skapas bättre förutsättningar att utveckla...

Generell

Hälsoinformatiknytt nr 9 - 2021

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands Hälsoinformatik.  Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Ny anteckningstyp: Utlo – Utlokaliserad patient En ny anteckningstyp: Utlo – Utlokaliserad patient skapas med syfte att användas då en patient inom slutenvård flyttas till en annan avdelning av icke...

Generell IT-stöd i vården

Information om nya digitala LMA-kort

Publicerad:

Från årsskiftet kommer Migrationsverket att införa nya LMA-kort. Dessa LMA-kort kommer att uppdateras digitalt med aktuell information om giltighetstid och det kommer alltid att vara en aktuell information om giltighetstiden. Giltighetstiden kommer alltså inte att stå på LMA-kortet. På alla nya LMA-kort kommer det att finnas en QR-kod och det kommer att finns en webbadress på baksidan av LMA-kortet. För...

Generell IT-stöd i vården

Problemet med störningar i telefonin till serviceresor är löst

Publicerad:

Uppdatering 20/11 09.00 Problemet med störningar i telefonin till serviceresor är nu löst och sjukresor kan beställas som vanligt igen. Uppdatering 16.30 För att beställa sjukresor under helgen – ring i första hand beställningscentralen som vanligt. Går det inte att komma fram kan du maila kundcenter@hlt.se för att beställa. Ange i mailet vem som är beställare, och var patienten ska...

Generell

Nya regler för lösenord från 1 november

Publicerad:

Region Halland tillämpar från och med 1 november nya regler för starkare lösenord. Du som användare av regionens datorer påverkas, vid ditt nästa lösenordsbyte (för nätverksinloggningen). De automatiska uppmaningarna om krav på lösenordsbyte för inloggning till regionens nätverk, kommer att komma vid olika tidpunkter för olika användare, under perioden 1 november – 31 januari. Från 1 februari ska alla användares...

Generell IT-stöd i vården

Nya och uppdaterade regionala beslut om ordnat införande

Publicerad:

Prioriterings- och evidensrådet (PER) har vid möte den 6 oktober rekommenderat Hälso- och sjukvårdsdirektören att fatta beslut om ordnat införande för följande ärenden: Vårdprogram cancer och standardiserat vårdförlopp cancer – Vårdprogram Akut myeloisk leukemi, AML – Vårdprogram Lungcancer – Vårdprogram Mantelcellslymfom – Vårdprogram Skelett- och mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg – Standardiserat vårdförlopp Skelett- och mjukdelssarkom   Personcentrerade och sammanhållna...

Generell Läkemedel

Driftstopp i Varbergs telefonväxel vid planerad migrering 28 - 29 oktober

Publicerad:

Migreringen av regionens telefonväxel innebär 6 timmars driftstopp i Varbergs telefonväxel, från 23:00 den 28 oktober till 05:00 den 29 oktober. Förberedelse inför planerat driftstopp Se över reservrutiner. Hur påverkas du av driftstoppet 28–29 oktober? Driftstoppet innebär totalt stopp i telefontrafiken i Varbergs växel. Följande fungerar ej: - personsökningar - fast och trådlös telefoni - samtal till televäxeln på nummer...

Generell

Hälsoinformatiknytt nr 8 – 2021

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Standardjournal och sökord för Influensavaccination och Influensa riskgrupp inaktiveras Med anledning av ny rutin Vaccination mot säsongsinfluensa kommer standardjournal Infl – Influensavaccination samt sökorden Influensavaccination och Influensa riskgrupp (med tillhörande...

Generell IT-stöd i vården

Driftstopp i Kungsbackas telefonväxel vid planerad migrering 20–21 oktober

Publicerad:

Migreringen av regionens telefonväxel innebär 6 timmars driftstopp i Kungsbackas telefonväxel, från 19:00 den 20 oktober till 01:00 den 21 oktober. Förberedelse inför planerat driftstopp Se över eventuella reservrutiner. Informera telefonväxeln via mejl om alternativa telefonnummer ni nås på under driftstoppet, på den här mejladressen: televaxel@regionhalland.se. Hur påverkas du av driftstoppet 20– 21 oktober? Driftstoppet innebär totalt stopp i telefontrafiken...

Generell

Särö Hudmottagning har avslutat sin verksamhet

Publicerad:

Särö Hudmottagning (Björn Andersch Medical AB) har avslutat sitt avtal med Region Halland och verksamheten vid Särö Hudmottagning upphörde den 30 september. Patienter med pågående behandling har hänvisats till andra vårdgivare inom Vårdval Halland specialiserad öppenvård hud.

Generell

Hälsoinformatiknytt nr 7 - 2021

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.  Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Påminnelse: sökord Klinisk kemi, Labbprover och Labbremisser inaktiveras 1 november 2021 Vi påminner om att sökorden Klinisk kemi, Labbprover och Labbremisser kommer att inaktiveras. Den planerade inaktiveringen av sökorden skulle...

Generell IT-stöd i vården

Nya regler för besök i vården

Publicerad:

Från den 27 september gäller nya regler för den som vill besöka eller följa med en anhörig som är patient. Vägledning för verksamheterna finns i vårdriktlinjen Besökande, medföljande och gruppverksamhet i Region Halland under covid-19-pandemin, som omfattar både slutenvård och öppenvårdsmottagningar. När nu drygt 85 % av invånarna vaccinerats med två doser påverkar pandemin på ett annat sätt än före...

Covid-19 Generell

Nytt SmiNet från 6 september

Publicerad:

Den 6 september ersätts nuvarande SmiNet av en ny systemversion (SmiNet 3). Det nya systemet kommer göra det enklare och snabbare för vårdenheter att anmäla smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen. I det nya systemet sker inloggningen med SITHS e-legitimation i första hand. Den som saknar SITHS idag vänder sig redan nu till sin lokala SITHS-organisation för att få denna e-legitimation. Inloggning...

Generell

Sminet stängt fredag 27/8 efter kl 14.00

Publicerad:

Pga arbete med uppgradering av Sminet stängs möjligheten att göra smittskyddsanmälningar på fredag 27/8 klockan 14.00. Vid brådskande anmälningar, ring till Smittskydd Halland fredag eftermiddag. Systemet planeras vara öppet igen för anmälningar nästa vecka mån-fre kl 8.00-16.30.

Generell

Ökning av badsårsfeber

Publicerad:

Den varma vattentemperaturen i sjöar och hav innebär ökad risk för infektioner med bland annat vibriobakterier. I Sverige har under juli månad setts en ökning av den allvarliga formen av vibrioinfektion, badsårsfeber. Hittills har tre fall upptäckts i Halland. Badsårsfeber drabbar personer med större sår, då bakterien hos dem kan passera hudbarriären och orsakar blodförgiftning. Personer med större sår, till...

Generell

Produktreklamation – nu som e-tjänst

Publicerad:

Tidigare blankett för Anmälan om produktreklamation har nu ersatts med en e-tjänst. Den hittar du på Förrådsservice sida på vårdgivarwebben LÄNK Vårdgivare - Region Halland i kolumnen till vänster – ”Felanmälan – retur och reklamation”. Observera att det finns två e-tjänster, en för interna användare och en för vårdgivare utanför vår organisation. Vänligen uppdatera eventuella avveckla lokala rutiner i ledningssystemet för detta,...

Generell

Webbinarium 10/9: Så förebygger vi suicid tillsammans 

Publicerad:

Suicid är ett allvarligt folkhälsoproblem som berör många delar av samhället. På den suicidpreventiva dagen den 10 september mellan klockan 13.30 och 15.00 diskuterar vi förebyggande arbete i Halland: Vad vi kan göra och hur vi kan arbeta tillsammans. Webbinariet är öppet för alla och går att följa gratis på nätet. Anmäl dig här senast 3 september! 

Generell

Hälsoinformatiknytt nr 6 - 2021

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.  Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Vårdkontakter – registrering Rutin Vårdkontakter – registrering är uppdaterad med: Nytt stycke med information om ”1177 Vårdguiden eller annan tjänst med chattfunktion”. Allt som sker via 1177 innebär inte att...

Generell IT-stöd i vården

Helsa Vårdcentral Glänninge upphör 2021-06-30

Publicerad:

Helsa Vårdcentral Glänninge upphör 2021-06-30 och Helsa Primärvård Sverige AB kommer inte att vara kvar som vårdgivare i Region Halland. Patienterna som varit listade vid vårdcentralen kommer att listas om till valfri vårdcentral från 2021-07-01.

Generell

Fortsatta driftstörningar på SmiNet

Publicerad:

Uppdatering med anledning av driftstörningar på SmiNet 2021-06-18 kl 10:00 Reservrutin får användas och Smittskyddsanmälan får ske via pappersblankett. SmiNet, dvs det nationella system genom vilket smittskyddsanmälningar görs, har legat nere sedan den 13/6 och vissa funktioner på SmiNet är för tillfället begränsade, vilket innebär att det inte går att göra anmälningar i systemet. Då den elektroniska anmälan är stängd...

Covid-19 Generell

Sprid budskapet om sunda solvanor

Publicerad:

Solens strålar kan vara sköna men också farliga. I syfte att höja medvetenheten om riskerna med att bränna sig i solen, speciellt som barn, arbetar Region Halland återkommande med att sprida budskapet om Sunda solvanor. Antalet fall av hudcancer ökar i Sverige och så också i Halland. Som ett stöd i arbetet med att sprida budskapet om Sunda Solvanor finns...

Generell

Hälsoinformatiknytt nr 5 - 2021

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.  Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Ny kontaktorsak ”Uppföljning av Covid” Ny kontaktorsak ”Uppföljning av Covid”, kod ”Ucov” är upplagd i det centrala registret i VAS. Den kan användas på väntelistan för att sortera ut de...

Generell IT-stöd i vården

Kampanjen "Förnya recept inför sommaren" har startat - din hjälp behövs!

Publicerad:

Årets kampanj för att få fler invånare att förnya sina recept innan den 21 juni har börjat. Detta är ett sätt att minska belastningen i sommar – något som, liksom förra sommaren, nu är extra viktigt. Sidinnehåll Du som arbetar inom vården och möter patienter är kampanjens viktigaste budbärare. För att vi ska nå så bra resultat som möjligt kan...

Generell

Uppgradering av MittVaccin söndagen den 9 maj – stängt under kvällen

Publicerad:

Söndagen den 9 maj kommer en uppgradering av systemet Mitt Vaccin som används vid vaccinering mot Covid-19. MittVaccin och den digitala bokningen är därför stängda söndagen den 9 maj från 19:45-24:00.  I presentationen kan ni ta del av vad releasen innehåller. Syftet denna gång är bland annat att rätta buggar och minska risken för felanvändning, samt förtydliga och underlätta vid...

Covid-19 Generell IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 4 - 2021

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.  Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Inaktivering av sökord Labbremisser, Labbprover och Klinisk kemi Som ett led i hälsoinformatikarbetet inför införandet av vårdinformationssystemet VISUS kommer sökorden Klinisk kemi, Labbprover  och Labbremisser att inaktiveras. Syftet med att ta bort sökorden är...

Generell IT-stöd i vården

NPÖ - justeringar i samband med ny lag om nationell läkemedelslista

Publicerad:

Den 1 maj 2021 börjar lagen om nationell läkemedelslista att gälla. I samband med det görs justeringar för att anpassa NPÖ till den nya lagen. Här hittar du information om nationell läkemedelslista. Förändringar i NPÖ: Tillvidaresamtycke borttaget, enbart möjligt att välja engångssamtycke Nödöppning hämtar även spärrade poster för läkemedelsförteckningen Nya pop-up-fönster med information om samtycke och spärrad information i läkemedelsförteckningen...

Generell IT-stöd i vården Läkemedel

Dos 2 av AstraZeneca kan erbjudas yngre personer om personen själv önskar

Publicerad:

På grund av de ovanliga men allvarliga biverkningar som rapporterats hos yngre personer rekommenderar Folkhälsomyndigheten att AstraZenecas vaccin endast används för personer som är födda 1956 eller tidigare, det vill säga för de som är 65 år och äldre. Yngre personer (under 65 år) som redan fått en första dos av AstraZenecas vaccin rekommenderas en dos av mRNA-vaccin (Pfizer eller...

Generell

Nytt kunskapsstöd för postcovid

Publicerad:

Socialstyrelsen har tagit fram ett nationellt kunskapsstöd om vård för patienter med postcovid. Det vill säga vård för patienter som har haft covid-19 och upplever kvarvarande besvär. Kunskapsstödet vänder sig både till den som fördelar resurser och beslutar om vårdens innehåll och till den som möter patienter på olika nivåer i hälso- och sjukvården (även den kommunala hälso- och sjukvården)....

Generell

Nytt utbildningstillfälle – vaccination mot covid-19 vid allergi

Publicerad:

Torsdagen den 29 april kl. 12.00 hålls ytterligare ett webinarium kring vaccination mot covid-19 och allergi. Vad innebär de riktlinjerna som finns gällande vaccination mot covid-19 och allergi? Vilka patienter ska vaccineras var? När ska remiss skrivas för vaccination inom specialistvården? Föredragshållare är allergologerna vid Hallands sjukhus. Webinariet riktar sig till läkare inom primärvården men ordinerande ssk/dsk och rådgivande ssk/dsk...

Generell

Folkhälsomyndighetens rekommendation om åldersgräns på 65 år för Astra Zenecas vaccin Vaxzevria kvarstår

Publicerad:

Efter en fördjupad bedömning meddelade Folkhälsomyndigheten idag att rekommendationen om att Vaxzevria endast bör användas för personer som är 65 år och äldre (födda 1956 och tidigare) kvarstår. Anledningen är de sällsynta biverkningarna i form av ovanliga former av blodproppar i kombination med trombocytopeni som beskrivits efter vaccination med Vaxzevria. De allra flesta inrapporterade fallen rör personer som är under...

Generell

Anpassade rekommendationer efter vaccination mot covid-19

Publicerad:

Vaccinationstäckningen på särskilda boenden och inom hemtjänsten är nu god. Samtidigt har vi i Sverige och Halland fortsatt smittspridning på en hög nivå och en belastad vård och omsorg. En anpassning av åtgärder efter vaccination kommer därför att behöva ske stegvis. Vaccinationens förväntade dämpande effekt på smittspridningen kommer ske först när en stor del av befolkningen är vaccinerad, och där...

Generell

Vaccinationsbokningen stänger tillfälligt

Publicerad:

All bokning av vaccination mot covid-19 stängs tillfälligt både i den digitala bokningen och på telefon. Detta gäller från och med midnatt natten till lördagen den 17 april. Det betyder också att den planerade starten för vaccinationsbokningen för personer födda 1960-1961 skjuts fram. Det är flera anledningar till att vaccinationsbokningen tillfälligt stänger. Under torsdagen kom besked om att större delen...

Generell

Fler utbildningar om ordination vaccination mot covid-19

Publicerad:

Ordinationsrätt för vaccination för allmänsjuksköterskor Ytterligare ett tillfälle har tagits fram för utbildningen ”Ordinationsrätt för vaccination för allmänsjuksköterskor”. Utbildningen syftar till att ge allmänsjuksköterskan motsvarande kompetens som distriktssjuksköterskan när det gäller vaccinationsverksamhet. Länkar till utbildningarna finns på utbildningssidan för vaccination mot covid-19. Dag: 21 april eller 5 maj Tid: 15-18:30 (vid båda tillfällena) Webbinarium om vaccin och vaccinering mot covid-19...

Generell

Fler mail med skadligt innehåll!

Publicerad:

Under fredagen har ytterligare mail av skadlig karaktär kommit in i Region Halland. Innan dessa mail med innehållande länk hunnit bli spärrat har användare klickat på denna länkar. Det rör sig om ett 60 tal användare. Deras lösenord är nu justerade. Om du hör att någon kollega inte kommer åt sitt konto så meddela denne att kontakta sin HAK-uppdaterare för...

Generell

Nystart för personalvaccination

Publicerad:

Nu återupptas vaccinationen av personal inom patientnära arbete inom hälso- och sjukvård och vård och omsorg. Det gäller: Personal som arbetar patientnära inom Region Halland. Organisering som tidigare. Personal som arbetar patientnära inom Folktandvården, Region Halland. Information via närmaste chef om bokning. Personal som arbetar nära brukare inom LSS och personlig assistans (till personer över 18 år). Information via chef...

Generell

Ny vägledning om allergibedömning inför vaccination

Publicerad:

Nu finns ett nytt stöd för dig som bedömer patienter med allergi inför vaccination. Allergologerna på Hallands sjukhus har arbetat fram förtydliganden och lokala anpassningar av den nationella vägledningen från Svensk förening för allergologi (SFFA). Det innebär att den nationella riktlinjen från SFFA ersätts av denna halländska rutin. Avsnittet om anafylaxi har uppdaterats i den övergripande rutinen för covid-19-vaccination som...

Generell

Varning för skadliga mail!

Publicerad:

​Under de senaste dagarna har flera användare i Region Halland mottagit mail innehållande skadlig kod. Användare som klickat på länken i mailet har sedan fått sitt konto kapat och sedan skickat mailen vidare. Klicka absolut inte på länken i mail liknande detta nedan även om det kommer från en avsändare som du känner. Om du har klickat på länken ska...

Generell

Förändring för Hjälpmedelscentrums kundtjänst från 15 april

Publicerad:

Från den 15/4 når du Hjälpmedelscentrums konsulenter via deras direktnummer. Tjänsten att nå en konsulent via knappval i växeln tas bort. Konsulenterna har telefontid helgfria vardagar klockan 8–9. Därutöver svarar de när de har möjlighet. Kontaktuppgifter hittar du på vårdgivarwebben. För att nå orderavdelningen trycker du knappval 2, 2, 1 och för övriga ärenden knappval 2, 2, 2. Kontakt: Marina...

Generell Hjälpmedel

Vaccinationsbokningen öppnar igen nästa vecka

Publicerad:

Vecka 13 öppnar möjligheten att boka tid för vaccination igen. För att underlätta möjligheten att komma fram när många försöker boka samtidigt kommer bokningen att öppna stegvis. Måndag den 29 mars öppnar bokningen för de som är födda 1942 eller tidigare Torsdag den 1 april kan de som är födda 1944 eller tidigare börja boka tid För de som är...

Generell

Vårdhygien rekommenderar andningsskydd som extra försiktighetsåtgärd vid vård av patient med covid-19

Publicerad:

Vårdhygien i Region Halland rekommenderar nu användning av andningsskydd istället för munskydd, som en extra försiktighetsåtgärd, vid vård av bekräftad eller hög misstanke om covid-19-smittad patient med symtom. Andningsskydd bedöms teoretiskt kunna utgöra ett förstärkt skydd mot smitta från personer i det tidiga sjukdomsförloppet, då smittsamheten är störst. Andningsskydd rekommenderas vid längre vistelse nära misstänkt eller bekräftad covid-19-smittad patient med...

Generell

Hälsoinformatiknytt nr 3 - 2021

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Oannonserade provtagningar som tas i samband med andra besök En oannonserad provtagning får inte planeras in och göras i ett redan annat bokat planerat besök. En oannonserad provtagning ska alltid...

Generell IT-stöd i vården

Fortsatt paus av AstraZenecas covid-19-vaccin och ytterligare skärpt prioritering i fas 2

Publicerad:

Folkhälsomyndigheten meddelade 18 mars att användningen av Astra Zenecas covid-19 vaccin fortsatt pausas i Sverige i väntan på fördjupad granskning av de rapporterade misstänkta biverkningarna och EMA:s utredning. All vaccination med Astra Zenecas vaccin mot covid-19 i Halland är med anledning av detta pausad tills vidare. Region Halland tillsammans med övriga regioner inväntar nu besked från Folkhälsomyndigheten om den fortsatta...

Generell

Hallandskatalogens nyhetsbrev nr 14

Publicerad:

Här kommer periodens nyhetsbrev från Hallandskatalogens förvaltning. Återkoppla gärna med synpunkter och förslag till kommande nyhetsbrev via HAK-ansvarig i din förvaltning. Hallandskatalogens nyhetsbrev nr 14 (2021) (pdf)

Generell Hallandskatalogen

Digital föreläsning Våga fråga! (om suicidprevention) - 30 mars

Publicerad:

Lokal nämnd Falkenberg tillsammans med Falkenbergs suicid-preventiva nätverk erbjuder den digitala föreläsningen Våga fråga genom ideella organisationen Suicide Zero, vid fyra olika tillfällen i vår. Första tillfället: tisdagen den 30 mars. [caption id="attachment_19534" align="alignnone" width="220"] Klicka på bilden för att se den större.[/caption]   Föreläsningen ”Våga fråga!” genomförs digitalt och är framtagen i samråd med och granskad av ledande expertis...

Generell

Vaccinering med Astra Zeneca pausas

Publicerad:

Uppdaterat med frågor och svar Nyss kom Folkhälsomyndigheten med beskedet att vaccination med Astra Zenecas vaccin nu pausas också i Sverige. Tidigare har bland andra Danmark, Norge och Tyskland också pausat Astras Zenecas vaccin. Folkhälsomyndigheten har beslutat om ett uppehåll i användningen i väntan på att den Europeiska läkemedelsmyndighetens utredning om misstänkta biverkningar är klar. Det innebär att vaccinet från...

Generell

Planerat driftsavbrott i regionens nätverk – kan påverka din verksamhet

Publicerad:

Regionen planerar att utföra underhållsarbete på nätverket under kvällen. Driftsstörningarna sker från kl 17 och framåt och flera system och verksamheter kan påverkas av underhållsarbetet. Anledningen till underhållsarbetet är en brådskande uppgradering för att öka regionens internetkapacitet. Under kortare perioder under kvällen kommer nätverket helt eller delvis inte vara tillgängligt. Här kommer exempel på system som kan påverkas: Fördröjning i...

Generell

Personer från 70 år ska kunna börja boka vaccinationstid

Publicerad:

Under nästa vecka ska det bli möjligt för personer som är 70 år och äldre att börja boka tid för vaccination mot covid-19. Det sammanfaller med att Region Halland förväntas öppna den digitala tidsbokningen igen. För att säkerställa att personer i rätt åldersgrupp bokar vaccinationstid införs nu BankID. Torsdagen den 11 mars ska möjligheten öppna för personer, födda 1951 och...

Generell

Kurs i Forskningsmetodik 30 hp - dags att söka!

Publicerad:

Genom ett samarbete med Lunds universitet kan man gå en poänggivande forskarutbildning i Halland. Kursen är forskningsförberedande och kan ingå i en mastersexamen, ge behörighet till forskarutbildning, samt delvis ingå i forskarutbildningen. Kursen löper över tre terminer och omfattar teoretisk undervisning, handledning samt genomförande av ett forskningsprojekt. Stor vikt kommer att läggas på planering, genomförande och rapportering av ett forskningsprojekt....

Generell Utveckling och forskning

Digitala föreläsningar Våga fråga! (om suicidprevention)

Publicerad:

Lokal nämnd Falkenberg tillsammans med Falkenbergs suicidpreventiva nätverk erbjuder den digitala föreläsningen ”Våga fråga!”, vid fyra olika tillfällen i vår, genom den ideella organisationen Suicide Zero. [caption id="attachment_19534" align="alignnone" width="220"] Klicka på bilden för att se den större.[/caption]   Föreläsningen ”Våga fråga!” genomförs digitalt och är framtagen i samråd med och granskad av ledande expertis inom suicidprevention. Den tar ungefär...

Generell

FoU-dagen 2021

Publicerad:

FoU-dagen torsdagen den 22 april 2021 kommer att livestreamas för att tillgängliggöra dagen för alla! I syfte att främja forskning, utveckling och utbildning i Region Halland arrangeras en FoU-dag. Under dagen presenteras aktuell forskning och utveckling utifrån de aktiviteter som pågår i regionen kopplat till temat för dagen. Årets tema: Förutsättningar för en god och nära vård skapas utifrån en...

Generell

Hälsoinformatiknytt nr 2 - 2021

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.  Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Sökordet ”Våldsutsatthet” ändras till ”Våld i nära relation” Med anledning av att rutin Våld i nära relationer uppdaterats och för följsamhet till nationella riktlinjer ändras sökordet Våldsutsatthet. Den nya benämningen...

Generell IT-stöd i vården

Information med anledning av att Region Sörmland pausar vaccination med Astra Zenecas vaccin

Publicerad:

Under eftermiddagen idag meddelade Region Sörmland att man pausar vaccinationen av medarbetare med Astra Zenecas vaccin. Orsaken är att fler medarbetare än förväntat drabbats av feber efter vaccination. Läkemedelsverket har kontaktat tillverkaren och utreder orsaken. Feber, huvudvärk, trötthet, muskelvärk och illamående hör till det som är vanliga biverkningar efter vaccinationen och går vanligtvis över inom ett till två dygn. Men...

Generell

Våld i nära relationer blir nytt sökord i VAS

Publicerad:

Den nya regionala rutinen om Våld i nära relationer är nu fastställd och publicerad i ledningssystemet samt på Vårdgivarwebben. Sökordet ändras från Våldsutsatthet till Våld i nära relationer med tillhörande koder den 22 februari. Samma dag publiceras den nya VAS-manualen i ledningssystemet och på Vårdgivarwebben. Därefter behöver tabellerna justeras lokalt i de olika VAS-journalerna. Detta arbete är en förutsättning för...

Generell IT-stöd i vården

Aktuellt om vaccinering mot covid-19

Publicerad:

Denna veckan har vi vaccinerat: 3 400 doser och totalt i och med vecka 4 har 10 700 fått doser. Enligt planeringen kommer vi nästa vecka 5, att vaccinera: 4 600 doser. Beskeden om kommande vaccinleveranser har varierat under veckan. Idag förväntas Astra Zenecas vaccin godkännas och inom kort ges besked om leveransförmåga för fortsatt planering. Det står klart att vi får färre...

Generell

Hälsoinformatiknytt nr 1 - 2021

Publicerad:

[caption id="attachment_18932" align="alignnone" width="600"] Fotot är taget i Halmstad 2021-01-29, nedanför sjukhuset.[/caption] Journaldokumentation uppdaterad om dokumentation av undersökningar och mätvärden Rutin Journal - Allmänt om patientjournalen är uppdaterad med kapitel “Dokumentation av undersökningar och mätvärden som ett led i medicinsk utredning” som syftar till att tydliggöra vem som ansvarar för att dokumentation av utförda undersökningar och mätvärden blir journalförda. I...

Generell IT-stöd i vården

Nytt material om användande av munskydd

Publicerad:

Patienter, besökare och personal inom vård och omsorg uppmanas nu bära munskydd, enligt tillfälligt utökad rekommendation. Nytt informationsmaterial finns här på Vårdgivarwebben.  Patienter, besökare och personal inom vård- och omsorg uppmanas att bära munskydd när man vistas i vård- och omsorgslokaler i Region Halland, för att minska risken för smittspridning av covid-19, enligt den tillfälligt utökade rekommendation som publicerades förra...

Generell

Möjlighet att lämna synpunkter på vårdriktlinjer – Hjälpmedelscentrum

Publicerad:

Nu har du som förskrivare möjlighet att komma med synpunkter på vårdriktlinjerna för inkontinens, nutrition och hjälpmedel. Du hittar alla vårdriktlinjer på vårdgivarwebben: Inkontinens, Nutrition, Hjälpmedel - välj respektive produktområde. Lämna dina synpunkter senast den 31/3 till en konsulent inom berört produktområde. Kontakt: Marina Olsson

Generell Hjälpmedel

Felaktig temperatur i Apotekets leverans av vaccin från Moderna

Publicerad:

Apoteket AB har levererat ut 2 100 doser av Modernas Covid-vaccin i en transportlösning med för låg frystemperatur till fem regioner, däribland Halland som fått 400 doser. Det finns inget som tyder på att det innebär någon hälsorisk för den som vaccinerats, däremot behöver det utredas om den första dosen måste tas om. Fem regioner: Gävleborg, Dalarna, Värmland, Halland och...

Generell

Uppdaterad rutin för munskydd

Publicerad:

Med anledning av den höga smittspridningen i Halland finns nu en ny tillfälligt utökad rekommendation, för att minska risk för smittspridning inom hälso- och sjukvård samt kommunal vård och omsorg inom Region Halland. Region Hallands hälso- och sjukvårdsdirektör har, i samråd med Smittskydd Halland och Vårdhygien, beslutat om tillfälliga åtgärder som komplement till befintliga vårdhygieniska riktlinjer. De nya rekommendationerna innebär...

Generell

Lägesrapport vaccination mot covid-19

Publicerad:

Till och med förra veckan hade knappt 3000 personer vaccinerats i Halland och denna vecka planeras drygt 4000 personer bli vaccinerade. Pfizer justerar planerade leveranser vilket kan komma att påverka planeringen framöver. Region Halland inleder vaccination av medarbetare Region Halland börjar i slutet av den här veckan att vaccinera medarbetargrupper i kritiska funktioner mot covid-19, det handlar om medarbetare som...

Generell

Lifecare - Gemensamma tidboken flyttad till Teams

Publicerad:

Nu är den Gemensamma tidboken i Lifecare flyttad från Google Drive till Teams. Därmed försvinner även de problem med åtkomst som uppkom i samband med nedstängningen av Google Drive. Den nya tidboken har samma utseende och funktionalitet som den gamla och används på samma sätt. Länk till den nya tidboken finns i Lifecare under avsnittet med länkar eller direkt via...

Generell IT-stöd i vården

Om Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Publicerad:

Nu finns utbildningar och informationsmaterial kring Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Sedan våren 2019 har Region Halland bedrivit ett utvecklingsarbete på området Våld i nära relationer. Nu går arbetet vidare. På Vårdgivarwebben, Våld i nära relationer finns det en beskrivning av vad våld i nära relationer inkluderat hedersrelaterat våld och förtryck handlar om. Under fliken Kunskap...

Generell

Uppgradering av VDI-miljön

Publicerad:

VDI-miljön har nu uppdaterats till Windows 10 för att motsvara Region Hallands klientmiljö.  ​Vår nya miljö har varit tillgänglig sedan den 18 december parallellt med den gamla Windows 7 miljön. Du loggar in på den nya miljön genom att välja VAS PROD W10. Från 1 Februari kommer vi att ta bort den gamla miljön och i samband med detta byta...

Generell IT-stöd i vården

Önska utbildningar inom nutrition, inkontinens och hjälpmedel

Publicerad:

Nu finns det möjlighet att önska utbildningar av Hjälpmedelscentrum inom nutrition, inkontinens och hjälpmedel utifrån upphandlat sortiment. Formuläret där du kan fylla i önskemål är öppet 15/1-15/2. Vi erbjuder er förskrivare/chefer att önska utbildningar som ni vill att vi på Hjälpmedelscentrum ska arrangera. Önskemålen ska vara relaterade till vårt sortiment. I år blir önskemålsformuläret och möjligheterna för att önska utbildningar...

Generell Hjälpmedel

VAS - Information inför ny VAS-version 44.1

Publicerad:

Ny VAS-version (44.1) kommer att driftsättas den 3/2 från kl. 22.30.   För denna leverans sker information endast via bifogad PP-presentation. Information VAS 44.1  (powerpoint) Frågor kring VAS 44.1 kan ställas till Viktor Carlefred via ärende i ServiceDesk​.​   Kontakt: Viktor Carlefred

Generell IT-stöd i vården

Kostnadsfri sjukresa i samband med vaccination mot covid-19

Publicerad:

Personer med hemtjänst och personer med LSS-insatser ska få kostnadsfri sjukresa i samband med vaccination mot covid-19, det har Region Halland beslutat. Bakgrunden är att man vill underlätta för dem som har svårt att ta sig till en vårdcentral och ingen ska behöva avstå vaccineringen av ekonomiska skäl. Vaccinationen mot covid-19 är kostnadsfri. Därför erbjuder nu Region Halland personer med...

Generell

Uppdatering om vaccineringen mot covid-19

Publicerad:

Rutin för vaccination mot covid-19 Nu finns en första version av rutin för vaccination mot covid-19. Rutinen vänder sig till alla vaccinerande verksamheter och i den finns prioriteringsunderlag, vägledning för praktisk hantering av vaccinationen inklusive dokumentation, ordination, läkemedelshantering med mera. Mycket ändras snabbt när det gäller vaccinationen så var restriktiv med att skriva ut kopior och kontrollera regelbundet om en...

Generell

Status vaccination mot covid-19

Publicerad:

Vi startar vaccineringen mot covid-19 den 27 december och kommer att fortsätta erbjuda vaccinering under hela våren. Under de första veckorna kommer Region Halland att genomföra utbildning och utveckla vårt samarbete med kommunerna samt noggrant dra erfarenheter av den vaccinationsverksamhet vi bedriver för att säkerställa att vi har den optimalt uppsatt när vi ökar vaccinationsintensiteten, vilket vi räknar med att...

Generell

Lifecare – problem med åtkomst till Gemensamma tidboken

Publicerad:

Som en del i Region Hallands åtgärder mot cyberangrepp har åtkomsten till Google Drive stängts ner, se detaljerad information i nyheten "Åtgärder till följd av fortsatta cyberangrepp på halso- och sjukvårdssektorn" Det innebär att man får upp ett varningsmeddelande när man försöker öppna den Gemensamma tidboken i Lifecare. Fram till att dokumentet flyttats till en annan plats gäller nedan: Alla som jobbar...

Generell IT-stöd i vården

Användning av antigentester för påvisning av covid-19

Publicerad:

Antigentester finns nu tillgängliga för verksamheter i kommunal hälso- och sjukvård i Halland. Antigentester (s.k. snabbtester) kan användas som tillägg till PCR-tester vid symtomgivande covid-19 samt vid smittspårning. Testet kan göras klart hos patienten och svar erhålls inom 15-30 min. Särskilt i kommunal hälso- och sjukvård är det värdefullt med tidig diagnos för att snabbt kunna sätta in smittskyddsåtgärder vid...

Generell

Uppdaterad rutin: Screening samt smittspårning inom kommunal hälso- och sjukvård och omsorg

Publicerad:

Rutinen ”Screening samt smittspårning inom kommunal hälso- och sjukvård och omsorg” har uppdaterats med bland annat handläggning under jourtid då jul- och nyårshelgerna står för dörren. Beredskapsjourens uppdrag har förtydligats och utarbetats i samarbete mellan region och kommunrepresentanter. Länkar till smittskyddsblad och information till exponerade har lagts till, samt förtydligande av kommunal personals egenansvar. Jourtransporter på röda dagar via RGS...

Generell

Utökad användning av munskydd kompletteras

Publicerad:

Rutinen för användning av munskydd uppdaterades förra veckan och nu är ytterligare en komplettering gjord, som innebär att man också kan använda visir. I rutinen nämns bland annat att som en extra patientsäkerhetsåtgärd (s.k. source control) respektive för att skydda personalen rekommenderas att: Heltäckande visir och munskydd används av all personal vid allt patientnära arbete (<1m), oavsett om misstanke om...

Generell

Hälsoinformatiknytt nr 11 - 2020

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner.   Patientkategorier att ange vid inskrivning i slutenvården Då patient skrivs in i slutenvård anges alltid en patientkategori, t ex patientkategori 10 som betyder att patient ska betala vårddygnsavgift. Denna...

Generell IT-stöd i vården

Utökad användning av munskydd

Publicerad:

Nu rekommenderas användning av munskydd för så kallad ”source control” vid all vård och omsorg där avstånd till patient inte kan hållas. All vård och omsorg kräver att personalen är frisk och att basala hygienrutiner tillämpas på ett korrekt sätt samt att fysiskt avstånd, så långt möjligt, upprätthålls. Som en extra patientsäkerhetsåtgärd för att minska risken att personal smittar patienter...

Generell

Tillfälliga ändringar för intyg till Försäkringskassan

Publicerad:

Från och med den 15 december ändras reglerna för intyg till Försäkringskassan tillfälligt. Det gäller intygen för vård av barn samt för sjukpenning. Försäkringskassan kommer kräva intyg först vid dag 22 vid sjukdom och vård av barn. De som har insjuknat mellan 1/11 och 14/12  måste fortfarande inkomma med sjukintyg dag 15, VAB-intyg dag 8. De nya reglerna gäller för de...

Generell

Utbildning om nya riktlinjer för röntgenremittenter

Publicerad:

2018 kom en ny lag på strålsäkerhetsområdet som innebär att även andra professioner än läkare och tandläkare kan skriva röntgenremisser. Nu finns en webbutbildning om strålning och röntgentekniker.  Den nya lagen innebär också att patienter ska informeras om risker och fördelar med att genomgå en röntgenundersökning. Strålsäkerhetsmyndigheten ställer också krav på att remittenter ska ha tillgång till ett beslutsstöd för...

Generell IT-stöd i vården

Webcert - Uppgradering tisdagen den 8 december

Publicerad:

Uppgradering av Webcert till version 6.8 kommer att ske tisdagen den 8 december kl 19:00 - ca kl 23:00. Under uppgraderingen är Webcert inte tillgängligt. Releasen innehåller ny och förändrad funktionalitet. Ny funktionalitet: Läsvy-banner med information om att man tittar på ett intyg från annan vårdenhet inom samma vårdgivare än den man är inloggad på Ny behörighet för att skriva...

Generell IT-stöd i vården

FoU-dag 22 april 2021 - Save the date

Publicerad:

FoU-dagen torsdagen den 22 april 2021 kommer att streamas för att tillgängliggöra dagen för alla! I syfte att främja forskning, utveckling och utbildning i Region Halland arrangeras en FoU-dag. Under dagen presenteras aktuell forskning och utveckling utifrån de aktiviteter som pågår i regionen kopplat till temat för dagen. Årets tema: Förutsättningar för en god och nära vård skapas utifrån en...

Generell

Covid-19-fråga återinförs i Planeringsunderlaget Lifecare

Publicerad:

Utökat Planeringsunderlag infördes i samband med att Ny Anvisning och Samverkansrutin började gälla den 5 november. En första utvärdering av TG senior har identifierat ett fortsatt behov av en specifik covid-19-fråga, vilken nu återinförs från och med 2020-12-01. Besvaras frågan med ja utfaller ett gult spår. Här finns mer information om Trygg och effektiv utskrivning. Kontakt: Britta Engvall  

Generell IT-stöd i vården

Rekordstort intresse för vaccinering mot säsongsinfluensan hos de prioriterade grupperna.

Publicerad:

Intresset för influensavaccination i de prioriterade grupperna har varit rekordstort och vaccinationen har kunnat genomföras på ett tryggt sätt. I dagsläget är vaccindoserna på väg att ta slut, en vaccinbrist som är internationell. Planen var att erbjuda icke riskgrupper vaccination från den 1 december men detta är inte längre möjligt utifrån tillgången på vaccin. I nuläget är det därför viktigt...

Generell Läkemedel

Hälsoinformatiknytt nr 10 - 2020

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Uppdaterad tabell med värde Smitta kopplat till sökord Anmälan enligt lag När dokumentation görs i patientens journal om att en smittskyddsanmälan är gjord ska detta ske under sökord Anmälan enl...

Generell IT-stöd i vården

Vaccination mot covid-19

Publicerad:

Region Halland arbetar med att förbereda inför en kommande vaccination mot covid-19. Vi jobbar med att säkerställa distribution av vaccin, lagerhållning, ekonomi och planering för utförande. Eftersom så mycket är oklart arbetar vi med flera olika scenarier för att kunna anpassa vaccinationsarbetet i Halland till förutsättningarna i takt med att dessa blir klarare. Vi samarbetar också inom SKR med regioner...

Generell

Läkarutbildningen förnyas 2021

Publicerad:

Under 2021 kommer det att ske ett antal sammanhängande förändringar i den svenska läkarutbildningen. Grundutbildningen kommer från hösten 2021 att förlängas från 5,5 år till 6 år för att anpassa oss till den europeiska standarden. Den 6-åriga grundutbildningen kommer att direkt leda till läkarlegitimation och Allmäntjänstgöring (AT) kommer att fasas ut. Istället kommer det att bli en gemensam bas inom...

Generell

Nationell punktmätning av patientens upplevelse av utskrivning från sjukhus

Publicerad:

Under november månad kommer regionerna och kommunerna i landet att genomföra en uppföljning av hur vård och omsorg fungerar för patienterna efter utskrivning från sjukhus.  I Halland kommer intervjuundersökningen ske under vecka 48. Varför görs intervjuundersökningen? 2018 fick Sverige en ny lagstiftning kring utskrivning från sjukhus. Syftet är att personer som behöver fortsatt vård och omsorg i hemmet ska få...

Generell

VAS - Information via Teams inför ny VAS-version 43.0

Publicerad:

Ny VAS-version (43.0) kommer att driftsättas den 2/12 från klockan 22.30. Vi erbjuder två informationstillfällen.  Anmälan görs via länk, se nedan. Under visningen kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor till aktuella objektspecialister utifrån innehållet i leveransen. Torsdag 19 november, kl 15.00-15.15 Onsdag 25 november, kl 15.00-15.15   Information VAS 43.0 (pptx) Visningen sker vid egen dator via Teams....

Generell IT-stöd i vården

Ökat hot för riktade cyberangrepp mot hälso- och sjukvårdssektorn

Publicerad:

MSB går nu ut med varningar om risk för riktade ransomware-attacker mot hälso- och sjukvårdssektorn. Dessa sprids ofta via mejl innehållande skadlig kod via bifogade filer eller smittade länkar.  Ett angrepp av ransomware, kan innebära att hela eller delar av en verksamhets it-system med dess information blir krypterad och inte är tillgänglig för personalen. Därmed hoppas angriparna på att den...

Generell

Uppdatering av rekommendationer gällande åtgärder för att förebygga smittspridning av covid-19 från personal till brukare och patienter

Publicerad:

Den viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning sker från personal till brukare/patienter är att personalen stannar hemma vid sjukdomssymtom och alltid följer de klädregler och basala hygienrutiner som finns. Som en extra åtgärd för att ytterligare skydda äldre brukare och patienter finns sedan tidigare en rekommendation om att tillägg av visir eller munskydd kan göras vid ansiktsnära vård (<1m) av...

Generell

VAS - Förändringar i samband med nytt röntgensystem Sectra i södra Halland

Publicerad:

Tisdag 10 november införs Sectra på Röntgen i Halmstad och Hylte. Information om driftstart samt övrig information från Röntgen Halland gällande driftstart hittar du i nyheten "Nytt bild- och journalhanteringssystem för Röntgen i Halmstad och Hylte".   Ändrad remisskod till Röntgen Halmstad Nuvarande remisskod rtglih ändras till rtghstd För de kliniker som nu har rtglih som förvald remissmottagare i röntgen...

Generell IT-stöd i vården

Skärpta råd gäller för Halland

Publicerad:

Från och med idag gäller skärpta råd för dig som bor i eller besöker Halland. Efter omfattande smittspridning i länet har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Hallands smittskyddsläkare och Länsstyrelsen Halland fattat beslut om att råden gäller från och med idag den 3 november fram till den 24 november. Alla i Halland uppmanas att ta sitt ansvar för att minska smittspridningen:...

Generell

Regionala åtgärder för att motverka smittspridning kan bli aktuellt även i Halland

Publicerad:

Vi ser nu en oroande ökning av antal smittade samt sjukhusvårdade i Halland. Av den anledningen har Regionala rådet sammankallats för möte imorgon för att diskutera eventuella kompletterande åtgärder till nuvarande råd och rekommendationer. Sidinnehåll Efter en tid med måttlig ökning som lagt sig på en platå under några veckor ser vi nu att vi i Halland, precis som i...

Generell

Viktig information inför influensakampanjen

Publicerad:

På grund av pandemin kommer influensavaccinationen behöva genomföras på annat sätt än vanligt för att säkerställa att den inte leder till ökad smittspridning av covid-19. På vårdgivarwebb Halland uppdaterar vi löpande med ny information om årets influensavaccination. Gå in ofta för att uppdatera dig. På vårdgivarwebb Halland har vi samlat det du behöver veta inför årets influensakampanj. Där kan du...

Generell

Utbildning för ordinationsrätt för influensa- och pneumokockvaccin för allmänsjuksköterskor

Publicerad:

Det är just i år extra viktigt att vi ger hallänningarna möjlighet att vaccinera sig på ett enkelt och tryggt vis. Vi måste alla anstränga oss för att nå en hög vaccinationstäckning för att skydda de mest utsatta i samhället. Region Halland har nu ordnat ytterligare ett tillfälle för utbildningen som ger möjlighet till ordinationsrätt för influensa- och pneumokockvaccin för...

Generell

Självprovtagning covid-19 (PCR) – uppdaterad rutin och stöd till barn

Publicerad:

Nu är rutinen för provtagning covid-19 (PCR) uppdaterad med bland annat att barn kommer erbjudas möjlighet till stöd vid självprovtagningen. Från nästa vecka kommer nyanställd vårdpersonal finnas på plats på en provtagningsplats per kommun som har uppgift att erbjuda möjlighet till stöd vid självprovtagning av barn. Detta är en utökad service till barn, unga och föräldrar. Smittskydd Halland rekommenderar föräldrar till...

Generell

Förtydligande kring hanteringen av antikroppstester

Publicerad:

Gäller alla verksamheter som har provtagning samt vårdpersonal som vill ta antikroppstest Region Halland har öppnat möjligheten för alla från 18 år att boka tid för antikroppstest covid-19. Det har kommit igång bra och det finns tider att boka via 1177.se till vårdcentraler och de fyra provtagningsenheterna på sjukhus. (Klinisk kemi). Provtagning kan också ske i samband med annan provtagning...

Generell

Hälsoinformatiknytt nr 9 - 2020

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.   Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Journaldokumentation studerande - Ny rutin Ny rutin är framtagen, som tydliggör vilka möjligheter studerande har att dokumentera i journal. Eftersom studenter inte är anställda av Region Halland har de...

Generell IT-stöd i vården

Ta del av influensautbildning på Vårdgivarwebb Halland

Publicerad:

Missade du utbildningen om årets influensasäsong? På Vårdgivarwebb Halland har du möjlighet att ta del av den i efterhand. I utbildningen ges en aktuell lägesbild kopplat till pandemin, framgångsfaktorer för ökad vaccinationstäckning och praktiskt genomförande av vaccinationen. Årets influensautbildning präglas så klart av pandemin vi lever i och som vi måste förhålla oss till. Det är viktigt att nå så...

Generell

Uppdaterad riktlinje Smittspårning covid-19 utifrån Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer

Publicerad:

De nya rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten innebär att den som bor med någon som konstaterats vara smittad av covid-19 ska betraktas som misstänkt sjukdomsfall, och omfattas av särskilda förhållningsregler. Det betyder att vuxna och ungdomar från gymnasieåldern ska stanna hemma, som regel i sju dagar, och även rekommenderas provtagning dag fem. De som berörs av detta får information från smittspåraren/läkaren som...

Generell

Uppdaterad riktlinje om smittspårning covid-19 på gång

Publicerad:

Smittskydd Halland arbetar med att uppdatera riktlinjen Smittspårning covid-19 utifrån de nya rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten om hemisolering för den som bor med en person med konstaterad covid-19. Den uppdaterade riktlinjen väntas vara klar och börja gälla i mitten av nästa vecka. Eftersom allmänheten har kännedom om de nya rekommendationerna är det rimligt att redan nu tillämpa dessa, det vill säga...

Generell

Rutin klar för antikroppstestning covid-19

Publicerad:

Från 1 oktober kommer Region Halland erbjuda invånare som fyllt 18 år och är friska sedan minst 2 veckor möjlighet till antikroppstestning covid-19. I samband med det blir det samma rutin och tillvägagångsätt för såväl personal som invånare. Ny rutin: Antikroppstest (serologi) för SARS-CoV-2 (covid-19) Den nya rutinen ersätter samtliga nuvarande rutiner kring antikroppstestning. Antikroppstestning är ett valfritt erbjudande från Region...

Generell

Kostnadsfritt influensavaccin till 65+ och medicinska riskgrupper

Publicerad:

Regionfullmäktige i Halland kommer att fatta beslut om att alla invånare i Halland över 65 år och de som tillhör medicinska riskgrupper ska få kostnadsfri vaccination mot säsongsinfluensan, detta gäller under 2020/2021. För övriga kostar vaccinationen 280 kr. För att kunna genomföra en trygg och säker vaccinering utan risk för trängsel och smittspridning behöver riskgrupper och andra invånare boka tid...

Generell

Journalia-AK - Åtgärdat! Problem med saknad eller felaktig patientdata

Publicerad:

  Viss patientinformation har saknats eller varit felaktig efter överföringen av patientdata från Auricula till Journalia-AK – detta är nu åtgärdat!   Då RH valde att hämta in all data från Auricula till Journalia-AK istället för att låta systemet vara tomt vid driftstarten medförde detta att det blev vissa felaktigheter. Främst gällde det patienter som hanterats av flera olika enheter...

Generell IT-stöd i vården Läkemedel

Slutspurt i uppgraderingen av SITHS-kort

Publicerad:

Vi går nu in i slutförandet med uppgraderingen av SITHS-korten. Det är därför önskvärt att så många som möjligt har uppgraderat sitt SITHS-kort senast den 30 september. Varför behöver jag uppgradera mitt SITHS-kort? Redan idag krävs ett uppgraderat SITHS-kort för att ett fåtal olika funktioner ska fungera och det kan när som helst dyka upp ytterligare som ställer detta krav....

Generell

Ny rutin för smittspårning covid-19 klar

Publicerad:

Riktlinjen gäller för alla verksamheter inom hälso- och sjukvården i Region Halland, undantaget smittspårning inom kommunal vård och omsorg för äldre vars nuvarande rutin fortfarande gäller. Den kommer inom kort att uppdateras med punkter som rör smittspårningssituationer som gäller ordinärt boende (hemsjukvård/hemtjänst). Den smittspårningsenhet som nyligen startade på Pandemimottagningen utför mer omfattande smittspårningar och stödjer i frågor om smittspårning. Behandlande...

Generell

Auricula stängs 16/9 kl 16.30 – Journalia-AK driftsätts 21/9

Publicerad:

  Journalia-AK kommer ersätta Auricula ordinationsstöd för hantering och dosering av antikoagulantiabehandling i Region Halland. Användningen av Journalia-AK är avsedd för de användare som idag arbetar aktivt i Auricula ordinationsstöd med hantering och dosering av antikoagulantiabehandling. De användare som i dagsläget använder sig av läsfunktionen för Auricula via formulär AUR i VAS kommer istället att behöva logga in i Journalia-AK...

Generell IT-stöd i vården Läkemedel

Anders Åkvist blir ny chefsläkare

Publicerad:

Den 1 november börjar Anders Åkvist som regional chefläkare i Region Halland. Anders Åkvist arbetar idag som chefläkare för Närsjukvården Halland. Anders Åkvist har en bakgrund som specialistläkare i allmänmedicin och har förutom sin nuvarande roll på Närsjukvården varit medicinskt ledningsansvarig på Vårdcentralen Hertig Knut samt varit engagerad inom Hallands Läkarförening. - Anders Åkvist har en gedigen erfarenhet och bidrar...

Generell

Smittspårning - Pandemimottagningens smittspårningsenhet

Publicerad:

Utifrån Folkhälsomyndighetens vägledning för smittspårning har Region Halland organiserat en smittspårningsenhet på Pandemimottagningen där smittspårningar för hela regionen kommer hanteras. Eftersom vi nu befinner oss i en annan fas i pandemin, med lägre allmän spridning, men med risk för lokala utbrott och klustersmitta är intensiv smittspårning ett bra instrument för att få koll på, och tidigt stoppa, eventuella lokala utbrott...

Generell

Start av självprovtagning för barn 6-15 år

Publicerad:

Halland kan nu möta Folkhälsomyndighetens rekommendation om att erbjuda provtagning av pågående covid-19-infektion även för barn med lindriga symtom från 6 år och uppåt. Starten sker torsdagen den 10 september. Barn som har lindriga symtom och är 0-5 år behöver inte provtas utan ska bara stanna hemma om de blir sjuka eller förkylda. De kan gå tillbaka till förskolan när...

Generell

Provtagning för unga

Publicerad:

Sänkt åldersgräns för självprovtagning till 16 år Nu sänker Region Halland åldersgränsen för självprovtagning. Det betyder att alla som fyllt 16 år som har symtom på covid-19 kan logga in på 1177.se och boka tid till självprovtagning för covid-19. Detta är möjligt från och med idag, torsdag den 3 september. Den tidigare åldersgränsen var 18 år. För att kunna logga...

Generell

Maria blir ny smittskyddsläkare i Halland

Publicerad:

Den 1 september får Halland en ny smittskyddsläkare, hon heter Maria Ryberg-Mo och tar över efter Maria Löfgren som jobbat som smittskyddsläkare under coronapandemin. Det är en intensiv tid för smittskyddenheter i hela landet och så även i Halland. – Det känns jättebra, spännande och utmanande! Det är en helt ny värld och annorlunda än det jag har gjort tidigare,...

Generell

Smittspårning covid-19 i Halland

Publicerad:

Folkhälsomyndigheten har nyligen publicerat vägledning för smittspårning covid-19. I denna beskrivs hur smittspårningen kring covid-19 bör utföras, vilka miljöer och situationer där smittspridning bedöms kunna ske och få stora konsekvenser. Med denna vägledning som grund pågår arbete i Region Halland med att organisera en central smittspårningsenhet för covid-19 vid pandemimottagningen. Enheten kommer bemannas av vårdpersonal som kommer utföra mer omfattande...

Generell

Provtagna i Halland inte drabbade av felaktiga provsvar i covid-19-tester

Publicerad:

Två svenska laboratorier har upptäckt brister i ett så kallat test-kit som använts för att visa om man har en pågående covid-19-infektion. Felet har lett till att ca 3 700 personer provtagna med självprovtagning i nio svenska regioner har fått sannolikt falska positiva svar. Felet berör inte personer som genomfört självprovtagning i Halland. De två laboratorierna har utrett bristerna och...

Generell

Covid-19: Läget i Halland och om utökad antikroppstestning

Publicerad:

Sommaren har utifrån antalet sjukhus- och IVA-vårdade fall varit lugn, belastningen har varit lägre än förväntat. Avseende antalet påvisade fall med covid-19 så har viss variation setts under sommarmånaderna. I slutet av juni månad sågs en topp i antalet fall i samband med att den bredare testningen startade. Därefter sågs en successiv nedgång i antalet fall och under juli månad...

Generell

Covid-19: Aktuellt läge i Halland och planering framåt

Publicerad:

Information från Region Halland/Smittskydd Halland I Halland ser vi sedan någon månad tillbaka en successiv nedgång av antalet påvisade fall av covid-19 och också antalet som provtas. Parallellt med nedgången i fall har även behovet av sjukhusvård och IVA-vård gått ned och lagt sig på en nivå med ett fåtal sjukhusvårdade fall. Vi kan se att den bredare provtagningen inneburit...

Generell

Fortsatt hantering gällande visir

Publicerad:

De visir som används i våra och kommunens vård- och omsorgsverksamheter har varit föremål för hantering samt diskussion inom organisationen och i media, under de senaste två veckorna. Här kommer därför en kort lägesbeskrivning och ett förtydligande. Det visir som först användes godkändes inte av Arbetsmiljöverket och i väntan på att visiren testades för godkännande, beställdes en annan typ av...

Generell

Antikroppstestning – startar med prioriterade personalgrupper inom vård och omsorg i Halland

Publicerad:

Region Halland utökar nu antikroppstestningen för att erbjuda provtagning till prioriterade grupper bland vård- och omsorgspersonal i Halland. Införandet sker successivt. Inom hälso- sjukvården i Region Halland har antikroppstestningen redan påbörjats. Provtagningen utförs inom egen verksamhet av egen personal. Medarbetaren kan efter två dygn logga in på 1177.se och läsa sitt provsvar i journalen. Inom kort kommer antikroppstestningen påbörjas även...

Generell

Beställning av nya visir

Publicerad:

Eftersom de CE-märkta visir som använts saknar godkännande från Arbetsmiljöverket (AMV) för arbete med covid-19, pågår ett byte till annat visir. Detta gäller både kommunal vård- och omsorg och regional hälso- och sjukvård. Arbetet med bytet pågår sedan den 7 juli. När det gäller funktion och säkerhet har de tidigare använda visiren fungerat väl. De är under handläggning för godkännande...

Generell

Användning av visir – beställning av nya

Publicerad:

Information från Region Halland/Smittskydd Halland (8/7) På grund av en formalitet kring klassning av visir kommer de befintliga visir som används inom vård- och omsorgsverksamheterna i Halland att ersättas. Det gäller alltså både inom kommunal vård- och omsorg, i regionens hälso- och sjukvård och några privata vårdgivare. Anledningen är att de befintliga visiren inte (ännu) är formellt godkända av Arbetsmiljöverket...

Generell

Nu går det bättre med självprovtagning covid-19

Publicerad:

Förra veckan fortsatte det intensiva förbättringsarbetet med självprovtagning covid-19 (PCR). Antalet tekniska fel är nu mycket få och de flesta får sitt provsvar inom 24 timmar efter provet kommit till det externa laboratoriet i Linköping. Proven anländer dit cirka kl 21:30 på kvällen. En omfattande provtagning covid-19 gick igång i Halland den 17 juni, för att kunna erbjuda alla vuxna...

Generell

Uppdaterade riktlinjer för skyddsutrustning

Publicerad:

Aktuell information från Region Halland/Smittskydd Halland 2/7.   Vid nära vård och omsorg av patient med misstänkt eller konstaterad covid-19 ska ögon, näsa och mun skyddas mot droppar och stänk. Beroende på vårdsituation ska visir eller skyddsglasögon i kombination med munskydd eller i de fall det kan förekomma aerosoler ett andningsskydd användas. I senaste versionen av Folkhälsomyndighetens dokument "Rekommendationer för handläggning...

Generell

Användningen av ICD-10-SE-koderna U07.1 och U07.2

Publicerad:

På förekommen anledning vill vi påminna om användningen av koderna U07.1 respektive U07.2. Bägge koderna ska endast användas när läkare ställt diagnosen covid-19. https://klassifikationer.socialstyrelsen.se/ICD10SE/U07.1 U07.1 Covid-19, virus påvisat Koden används när covid-19 har bekräftats genom laboratorietester, oavsett hur allvarliga de kliniska tecknen eller symtomen är Tilläggskod kan användas för att identifiera lunginflammation eller andra manifestationer https://klassifikationer.socialstyrelsen.se/ICD10SE/U07.2 U07.2 Covid-19, virus ej påvisat Koden används när covid-19 diagnostiseras...

Generell IT-stöd i vården

Fördubblad provtagning i Halland – men inte utan problem

Publicerad:

Cirka 3000 personer har sedan starten 17 juni bokat en tid via 1177.se och genomfört självprovtagning i Halland. Av dem har två tredjedelar fått provsvar att de har eller inte har covid-19. Drygt 13 procent av de som har fått ett provsvar har haft covid-19 (cirka 250 personer). Den första tiden har dock inte varit utan problem. Nu har felsökningen...

Generell

Ny produkt för nasofarynxprovtagning (för PCR-analys)

Publicerad:

Det blå nasofarynxprovtagningsset (se bilden) kan inte levereras för tillfället. För nasofarynxprovtagning för PCR-analys finns det nu en provtagningspinne (styckeförpackad) och ett transportrör innehållande transportvätska som kan beställas i en förpackning innehållande 50 st. pinnar och 50 st. rör med vätska. Artikelnummer är 608283. Det nya provtagningsset har godkänts av Socialstyrelsen och testats av flera laboratorium i Sverige.

Generell

Information om kvinnoklinikens verksamhet vid Hallands sjukhus i sommar

Publicerad:

Under sommaren kommer den gynekologiska verksamheten inom Hallands sjukhus att stänga sina gynekologiska vårdavdelningar växelvis. Förlossningsverksamheten berörs ej, utan fungerar som vanligt. Gynekologmottagningarna vid Hallands sjukhus i Varberg och Halmstad har öppet som vanligt i sommar. Däremot kommer vårdavdelningen i Halmstad att stänga vecka 26-29 och i Varberg vecka 30-33 med eventuell förlängning till och med vecka 36. De patienter...

Generell

Alla med symtom på covid-19 ska erbjudas provtagning

Publicerad:

Regeringen och Folkhälsomyndigheten kom i förra veckan med en ny inriktning för provtagning av hela befolkningen. Inriktningen är en bred provtagning av personer som visar symtom på covid-19. Folkhälsomyndighetens tidigare prioriteringsgrupper är inte längre aktuella. I Halland kommer provtagningen preliminärt att starta under vecka 25. Provet kommer att visa om man har en pågående covid-19-infektion, till skillnad från ett antikroppstest...

Generell

Barn- och ungdomsmottagningarnas sommarplan på Hallands sjukhus

Publicerad:

Mottagningsverksamheten på Hallands sjukhus för barn och ungdomar kommer inte att se ut som vanligt denna sommar. Medarbetare på Barn- och ungdomsmottagningarna kommer att vara utlånade till andra verksamheter till följd av covid-19. Akutverksamheten, dagvården och telefonrådgivningen kommer att pågå som vanligt. De barn som behöver vård kommer att få det. Den planerade mottagningsverksamheten kommer utifrån medicinsk bedömning att prioriteras...

Generell

Maria Ryberg Mo blir ny smittskyddsläkare

Publicerad:

Den 1 september tillträder Maria Ryberg Mo tjänsten som Region Hallands nya smittskyddsläkare. Maria Löfgren, som varit smittskyddsläkare, återgår till att vara biträdande smittskyddsläkare. Maria Ryberg Mo är specialistläkare och överläkare inom infektionssjukdomar och arbetar idag på infektionskliniken i Region Halland, där hon varit sedan 2005. - Jag ser fram emot mitt nya uppdrag som smittskyddsläkare i Region Halland. Jag...

Generell

Kampanjen "Förnya recept inför sommaren" har startat - din hjälp behövs!

Publicerad:

Årets kampanj för att få fler invånare att förnya sina recept innan den 15 juni har börjat. Detta är ett sätt att minska belastningen i sommar – något som förstås är extra viktigt i år. Du som arbetar inom vården och möter patienter är kampanjens viktigaste budbärare. För att vi ska nå så bra resultat som möjligt kan du göra...

Generell

Inblick på en epidemiavdelning

Publicerad:

I vanliga fall arbetar Pia Gjelstrup som chef på avdelning 3C och ortopedimottagningen, och Lena Winblad arbetar som chef på avdelning 1A (gynekologi) och gynekologimottagningen. Nu arbetar de tillsammans som arbetsledande chefer på epidemiavdelning 3C i Varberg. Vilka vårdas på en epidemiavdelning? Patienter som är i behov av slutenvård på Hallands sjukhus Varberg och har misstänkt covid-19 läggs i första...

Generell

Använd enbart etablerade kontaktvägar till leverantörer

Publicerad:

Använd enbart etablerade kontaktvägar till befintliga leverantörer. Det finns indikationer på att det förekommer aktörer som bland annat utger sig för att vara 3M. De oseriösa aktörerna kontaktar regionerna och menar att de har utrustning att sälja, så var noga med att enbart använda etablerade kontaktvägar till befintliga leverantörer.

Generell

Uppgradering av SITHS-kort under våren

Publicerad:

Under våren 2020 ska alla SITHS-kort uppgraderas. Det innebär att samtliga personer med SITHS-kort behöver ladda ner ett nytt certifikat till sitt kort. Uppgraderingen sker för att det ska vara möjligt att fortsätta att arbeta med de nationella tjänsterna. Till exempel kommer NPÖ, Pascal och att skicka e-recept senare i år kräva att kortet är uppgraderat. Även flera lokala system...

Generell IT-stöd i vården

Riktade hälsosamtal för 40-åringar – nu börjar de bjudas in

Publicerad:

Region Halland satsar på riktade hälsosamtal för 40-åringar för att ge möjlighet till förbättrade levnadsvanor och därigenom minska risken för hjärt-kärlsjukdom och diabetes typ 2. Hälsosamtalen genomförs av vårdcentralen och nu börjar de sju pilotvårdcentralerna bjuda in sina listade 40-åringar. ​Forskningen kring riktade hälsosamtal ger tydliga bevis att risken för såväl hjärt-kärlsjukdom, diabetes typ 2 och till viss del cancer minskar...

Generell

Samlad information om coronaviruset

Publicerad:

Smittskydd Halland samlar all information och rekommendationer om coronaviruset på Vårdgivarwebben. I början av 2020 bekräftades att ett nytt coronavirus har identifierats i staden Wuhan i Kina. Viruset ger feber och symtom från luftvägarna, som hosta och andnöd. Det nya viruset benämnt 2019-nCoV har i dagsläget konstaterats i relativt få fall utanför Kina. Samlad information och rekommendationer för dig som...

Generell

Uppdatering

Publicerad:

Uppdaterat 16.15 Halmstads stadsnäts tidigare påverkan på vissa delar av Region Hallands verksamheter är sedan strax innan klockan 16 lösta. /Tjänsteman i beredskap 2020-01-28   Delar av Halmstad stadsnät ligger nere Just nu ligger delar av Halmstad stadsnät nere med påverkan på flera områden i Halmstad. Mer information kommer. /TIB 2020-01-28 kl 14.20

Generell

Vill du veta mer om långvarig smärta?

Publicerad:

Välkommen på föreläsning om långvarig smärta och smärtrehabilitering. Överläkare Anders Källgård, kurator Susanne Botsjö och sjukgymnast Karin Edler på Smärtrehabiliteringen Hallands sjukhus berättar om folksjukdomen och vad man kan göra åt den. När och var? 23 januari klockan 18.00-19.30 Folkets Hus, Magasingatan 17, Varberg 12 februari klockan 18.00-19.30 Fullriggaren, Hallands sjukhus Halmstad Föreläsningarna är kostnadsfri och ingen anmälan krävs. Läs...

Generell

Bastjänstgöring för läkare införs och AT fasas ut

Publicerad:

Bastjänstgöring (BT) för läkare införs enligt lag 1:a juli 2020 och följer på en ny läkarutbildning som är legitimationsgrundande vilket innebär att AT upphör. BT motiveras av behovet av introduktion i klinisk tjänstgöring i svensk sjukvård. Region Halland har tillsatt en arbetsgrupp vars uppdrag är att föreslå struktur och organisation för BT i Halland. Regler och målbeskrivningar utarbetas av Socialstyrelsen...

Generell

Nationell uppföljning av utskrivningsprocessen

Publicerad:

Under vecka 47-48 kommer det att genomföras en nationell punktmätning av patienters upplevelse av utskrivning från sjukhus och den fortsatta vården och omsorgen i hemmet. Mätningen gäller de patienter som skrivs ut under vecka 47 från följande avdelningar på Hallands sjukhus: medicin, geriatrik, kirurgi, ortopedi och psykiatri. Om patienten tackar ja till att delta genomförs en telefonintervju under vecka 47-48....

Generell

Uppdaterad - Inloggningen med sms och lösenord på 1177.se tas bort – gäller invånare

Publicerad:

För att möta höjda säkerhetskrav på inloggning i digitala tjänster kommer möjligheten att logga in via lösenord och engångskod via sms att tas bort den 3/12. De invånare som idag loggar in med lösenord och SMS behöver istället skaffa BankID. ​1177 Vårdguiden är bland annat en nationell webbplats för invånaren som drivs av Inera i samarbete med regionerna. Idag kan...

Generell IT-stöd i vården

Ny leverantör av språktolktjänster från 1 oktober

Publicerad:

​Region Halland har tecknat nytt avtal avseende tolkförmedling. Nu har vi endast en leverantör - DigitalTolk. Nytt är också att du får en väg in till samtliga beställningar och att du enkelt kan se och hantera bokningar, få överblick över avdelningens bokningar, statistik mm. Avdelningen kan ha ett gemensamt inlogg. Beställ inloggning genom att maila till info@digitaltolk.se eller ring 010-199...

Generell

Arbetssättet enligt ”sommarspåret” inom Trygg och effektiv utskrivning fortsätter

Publicerad:

Det så kallade ”sommarspåret” som startade den 1 juli 2019 gäller tills nya rutiner och arbetssätt beslutats och implementerats utifrån fortsatt utveckling av processen för Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård. Benämningen ”sommarspåret” togs utifrån att detta arbetssätt startade mitt i sommaren. ”Sommarspåret” innebär en förenklad utskrivningsprocess för utvalda patientgrupper som tidigare planerades med stöd av SIP (samordnad individuell plan),...

Generell

Fler operationer ska ske på våra sjukhus

Publicerad:

Fler ortopediska operationer ska göras på Halland sjukhus. Det beslutade regionstyrelsen på sitt septembermöte. Målet är att fler invånare ska få sina behandlingar på hemmaplan, och samtidigt minskas kostnaderna. Halland har ett väl utbyggt system med vårdgaranti där patienter erbjuds vård av upphandlade externa leverantörer när väntetiderna blir för långa i regionens egna verksamheter. Detta har inneburit att Halland i...

Generell

Nu har Vårdgivarwebben bytt plattform

Publicerad:

Nu har Vårdgivarwebben bytt teknisk plattform till Region Hallands egen WordPresslösning. Webbplatsen har en ny design och en ny navigation (rubriker och länkar). Det kan komma att uppstå störningar i samband med plattformsbytet, exempelvis hur sidor och information ser ut på Vårdgivarwebben. Vi ber därför om er hjälp! Om ni ser något som saknas eller ser konstigt ut kontakta Objektet...

Generell

På väg mot en ny vårdgivarwebb – Nu byter vårdgivarwebben teknisk plattform

Publicerad:

Den 19 september byter Vårdgivarwebben teknisk plattform till Region Hallands egen Wordpresslösning. I samband med detta får webbplatsen en ny design och en ny navigation (rubriker och länkar). Det kan komma att uppstå störningar i samband med plattformsbytet, exempelvis hur sidor och information ser ut på Vårdgivarwebben. Vi ber därför om er hjälp! Om ni ser något som saknas eller...

Generell

Telefoniproblemen avhjälpta

Publicerad:

Tele 2 meddelar att telefonin nu åter är i normalläge. TeleQ köerna är öppnade för inkommande samtal. Om någon uppmärksammar fortsatta störningar så kontakta ServiceDesk IT/Tele tel 010-4761900 eller lägg ett ärende i https://servicedesk.lthalland.se 2019-06-18 kl 16.00 /TIB – Tjänsteman i beredskap   Tidigare nyhet: Just nu är det svårt att ringa in- och utgående externa samtal till och från...

Generell

Du behövs i kampanjen Förnya dina recept inför sommaren

Publicerad:

Årets kampanj för att få fler invånare att förnya sina recept innan den 17 juni har börjat. Detta är ett sätt att minska belastningen i sommar – samtidigt som risken att någon står utan medicin minskar. Du som arbetar inom vården och möter patienter är kampanjens viktigaste budbärare. För att vi ska nå så bra resultat som möjligt kan du...

Generell

Nu kan du skriva intyg för sjukresa på webben – vi visar hur!

Publicerad:

Från den 23 april kan du utfärda ett intyg för sjukresa på webben. Då lanserar vi vår nya webbportal. Enligt regelverket kan du som är legitimerad personal utfärda intyg för sjukresor, om din patient inte har förmågan att ta sig till eller från vården på grund av hälsoskäl. För patienter som är över 85 år krävs inget intyg. Som ett...

Generell

Brand i Kistinge industriområde, Halmstad

Publicerad:

Det brinner i en industrifastighet på Kistinge industriområde, söder om Fyllinge bostadsområde. Berörda förvaltningar i Region Halland är informerade. Hjälpmedelscentrum har stängt sin verksamhet för dagen. Räddningstjänsten har uppmärksammat allmänheten med ett viktigt meddelande, VMA via SMS. Meddelandet är följande: "Det brinner på Stena Recycling i Fyllinge. Stäng fönster, dörrar och ventilation. Stanna inomhus!" Mer information på Halmstad kommuns webbplats...

Generell Hjälpmedel

Graviditetsenkäten, pilottest i Halland och Skåne

Publicerad:

Graviditetsenkäten är en ny webbaserad patientenkät som riktar sig till gravida och nyblivna mammor. Syftet är att fånga gravida och nyblivna mammors hälsa och erfarenheter av vården under graviditet, förlossning och eftervård för att regioner ska få underlag att utveckla och förbättra vården. Testperiod Den 29 januari startar en åtta veckors testperiod av enkäten i Region Halland och Region Skåne...

Generell

Upphandling om framtidens vårdinformationsstöd klar – Region Halland har möjlighet att teckna avtal

Publicerad:

Den 19 december blev det klart att Cambio Healthcare Systems AB kommer att leverera framtidens vårdinformationssystem i den upphandling som gjorts av SUSSA samverkans regioner och landsting. Region Halland är med som optionspartner i upphandlingen och kommer att ha möjlighet att teckna avtal med Cambio Healthcare Systems AB. Det vinnande anbudet ska nu värderas och beslut om Region Halland nyttjar...

Generell IT-stöd i vården

It-problemet avhjälpt

Publicerad:

Problemen i Region Hallands it-miljö är hittat och åtgärdat. Alla system fungerar igen och sjukvården kan återgå till normala rutiner. De tekniska problemen påverkade stora delar av it-miljön under onsdagseftermiddagen. Både närsjukvården och den akuta vården kunde bedrivas, men med manuella rutiner. - Vi kunde fortsätta bedriva vår verksamhet med bibehållen patientsäkerhet trots en allvarlig it-störning. Det är ett tecken...

Generell

Allvarlig it-störning drabbar Region Halland

Publicerad:

En it-störning slår just nu ut de flesta tekniska system i Region Halland. Både sjukhusen och vårdcentralerna har gått över till manuella rutiner och upprätthåller verksamheten, men planerad vård påverkas. Region Halland har stabsläge på grund av störningarna i it-miljön. - Akut verksamhet bedrivs trots störningarna, men vi arbetar enligt de rutiner vi har i samband med liknande it-störningar. Målet...

Generell

Denna webbplats ersätter extranätet

Publicerad:

​Det mesta av innehållet på extranätet är nu överflyttat till Region Hallands webbplats för vårdgivare, det vill säga den som du nu besöker. Vi arbetar löpande med att förbättra webbplatsen när det gäller såväl innehåll som funktion och utseende. Den information som fortfarande ligger kvar på extranätet har hänvisningslänkar från denna webbplats. Då vissa användare kan komma att mista sin...

Generell