Direkt till innehållet

Nyhetsarkiv

Ändrade sommaröppettider på Hallands sjukhus AK-mottagningar

Publicerad:

Under några veckor kommer AK-mottagningarna i Halmstad och Varberg att vara stängda på fredagar. För mottagningen i Halmstad gäller: Veckorna 30-34 är mottagningen öppen måndag-torsdag kl 08.00-16.30. Fredag stängt. Från vecka 35 ordinarie öppettider. För mottagningen i Varberg gäller: Veckorna 30-33 är mottagningen öppen måndag-torsdag kl 07.30-16.30. Fredag stängt. Från vecka 34 ordinarie öppettider. Vid akuta ärenden på fredagar de...

Generell

Kvinnor är fortsatt nöjda med förlossningsvården i Halland

Publicerad:

Nio av tio kvinnor i Halland skulle rekommendera sin mödrahälsovård till någon annan som är gravid eller ska föda barn. På frågan om man skulle rekommendera någon annan att föda barn på samma förlossningsavdelning svarar 96 % av kvinnorna ja. Det visar 2023 års Graviditetsenkät, som drygt 51 000 kvinnor i landet har svarat på. – Graviditetsenkätens resultat visar att det...

Generell

Socialstyrelsens nya webbsida om barn som anhöriga

Publicerad:

Hälso- och sjukvården har en skyldighet att särskilt beakta barns behov av information, råd och stöd när föräldrar eller någon annan vuxen i barnets närhet har en allvarlig sjukdom, psykisk ohälsa, missbruk, om det förekommer våld i nära relation eller om en förälder plötsligt avlider. Idag lever ca 72 700 barn (0-17 år) i Halland varav cirka 22 000 barn...

Generell

Ändrade öppettider i sjukhusens huvudreceptioner

Publicerad:

Under vecka 26 - 33 kommer det att vara ändrade öppettider i huvudreceptionerna på sjukhusen i Halmstad och Varberg. Gällande öppettider: Receptionen, huvudentrén, Hallands sjukhus Halmstad helgfri måndag - torsdag, kl. 06.45 - 16.00 och helgfri fredag, kl. 06.45 - 14.00 Receptionen, huvudentrén, Hallands sjukhus Varberg helgfri måndag - torsdag, kl. 06.45 - 16.30 och helgfri fredag, kl. 06.45 -...

Generell

Kampanjen "Förnya recept inför sommaren" har startat - din hjälp behövs!

Publicerad:

Årets kampanj för att få fler invånare att förnya sina recept innan den 18 juni har börjat. Detta är ett sätt att minska belastningen i sommar. Du som möter patienter är en viktig budbärare Du som arbetar inom vården och möter patienter på mottagningen, i telefon eller via chatt är viktigast för att budskapet ska nå fram om att förnya...

Generell

Informationstillfälle på temat avgifter och regelverk för utländska personer

Publicerad:

Nu är det dags igen för information/utbildning gällande avgifter och regler för utlandssvenskar och utländska personer samt för personer med uppehållstillstånd. Målgrupp för utbildningen är medicinska sekreterare och övrig hälso- och sjukvårdspersonal som är i kontakt med utländska turister och utlandssvenskar för besök inom både öppenvård och heldygnsvård. Nedan finns informationstillfällena att anmäla sig till i kompetensportalen. Tillfällen för information...

Generell

Nu kan invånaren se hur långt det är kvar till frikort på 1177.se

Publicerad:

Region Halland har anslutit sig till den nationella högkostnadstjänsten och visar nu information från alla anslutna frikortssystem i Sverige i den regionala tjänsten eFrikort. Det innebär att invånaren kan logga in på 1177.se för att se alla sina vårdbesök och patientavgifter samt hur långt det är kvar till frikort. Invånaren kan också skriva ut sitt frikort från 1177.se eller logga...

Generell IT-stöd i vården

Så påverkar en eventuell strejk serviceleveranser från Regionservice

Publicerad:

Kommunal har varslat om strejk som aktiveras 18 april, kl.07:00. Den här stridsåtgärden påverkar Regionservices logistik- och städverksamhet i Halmstad och därmed också vår förmåga att leverera dessa servicetjänster. Här nedan beskrivs hur aviserad strejk påverkar olika serviceleveranser från Regionservice. För de som har behov av förrådsartiklar som beställs i webbutiken, och som har ordinarie leveransdag på torsdag 18 april, fredag...

Generell

Lyckat samarbete mellan vårdcentraler och specialistvård i Kungsbacka

Publicerad:

Elva vårdcentraler i Kungsbacka samarbetar sedan några år tillbaka med sjukhusets barn- och ungdomsmottagning i Kungsbacka. Tack vare det goda samarbetet och den ökade kunskapen kan närsjukvården idag ta hand om fler barn och unga i stället för att remittera dem till specialistsjukvården på Hallands sjukhus. – Här är alla vinnare, personalen i primärvården känner sig stärkta och har mer...

Generell

Smittskydd Halland rekommenderar vården att öka uppmärksamheten på misstänkta fall av mässling

Publicerad:

De senaste månaderna har antalet fall av mässling ökat runt om i Europa vilket även medför en ökad risk för importfall. Av detta skäl uppmanar Smittskydd Halland vårdgivarna i regionen att vara extra uppmärksamma på möjlig smitta. Flera regioner har haft fall senaste tiden, en närliggande region senast den gångna veckan. Mässling bör has i åtanke om personer söker vård...

Generell

Framgångsrik behandling av personer med hepatit C

Publicerad:

Region Halland arbetar systematiskt för att eliminera hepatit C i samhället. Sprututbytesmottagningen i Halland arbetar sedan cirka ett och ett halvt år med att hitta, behandla och bota blodsmittor, däribland hepatit C. Förra året behandlades ett tiotal personer och 100 procent av dem läkte ut. – Vi på sprututbytet i Halland är en liten pusselbit, i det arbete som sker...

Generell

Driftavbrott och förändrat inloggningssätt för Sesam

Publicerad:

Den 5 mars genomförs ett planerat serverbyte för Sesam vilket medför ett driftavbrott som beräknas pågå mellan kl 15.00 och kl 21.00. Under driftavbrottet går det inte att nå Sesam, WebSesam eller Sesam LMN vilket påverkar förskrivning av hjälpmedel och beställning från centralförrådet. Efter serverbytet kommer samtliga system att ha nya webbadresser för inloggning och vissa system kommer kräva inloggning...

Generell Hjälpmedel IT-stöd i vården

Nationella diabetesregistret har stängt för registrering 29 februari - 7 mars (obs! ändrat datum)

Publicerad:

Mellan den 29 februari klockan 15 och den 7 mars klockan 10 stänger Nationella diabetesregistret (NDR) ner sin webbplats på grund av ett plattformsbyte. Det innebär att man under denna period inte kan skicka registreringar från VAS eller registrera manuellt på deras hemsida. Den nuvarande hemsidan kommer att fungera som vanligt tills vidare Nationella Diabetesregistret (ndr.nu) För registreringar gjorda i VAS...

Generell IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt Nr 1, 2024

Publicerad:

Tidbokning av patienter från Kriminalvården Det finns inget lagkrav som stödjer rätten att dölja en intagen patients bokade tider på 1177 vilket innebär att Region Halland inte kan dölja information genom att välja kontakttyp ”oannonserad bokning”. Patienterna ska av samma anledning inte heller hanteras på papper vid sidan av. Region Halland har ingen laglig rätt att frånta dessa personer deras...

Generell IT-stöd i vården

Välkommen på visning av nya nutritionsprodukter

Publicerad:

Visning i Varberg – Måndag 26 februari Plats: Samlingssalen Hallands Sjukhus Varberg måndagen Tid: Måndag09.00 – 15.00. Mellan 11.30-12.30 hålls presentationer. Visning i Halmstad – Tisdag 27 februari Plats: Ankaret Hallands Sjukhus Halmstad Tid: 09.00 – 15.00. Mellan 11:30-12:30 hålls presentationer. Välkomna! Alexander Giannini & Milene Svanå, Nutritionskonsulenter, Hjälpmedelscentrum Vill du ha mer information? skicka ett mail till nutrition@regionhalland.se

Generell

Nyhetsbrev Platina nr 1 2024

Publicerad:

Den 14/2 publiceras nästa leverans av förbättringar och rättningar för Platina. I denna leverans görs följande förändringar: Visualisering av vad som är gjort i handläggningen i en avvikelse Utökad funktionalitet i startsideboxen för avvikelser Ny sökfunktion vid ”Begär yttrande” och ”För kännedom” för avvikelser Nya metadata för Patientnämnden Justering av återkopplingsmejl till rapportör av avvikelse Ny avvikelserapport för att följa...

Generell

Viktig information om SITHS-kort: Hämta ut ditt kort i god tid innan 23 januari 2024

Publicerad:

Samtliga personer vars kort går ut strax innan, under eller strax efter den 23-26 januari har fått ett mejl med uppmaning att förnya sitt SITHS-kort. Har du inte fått en sådan kallelse kommer ditt kort fungera under nedstängningen. Förbered dig inför stoppet Personal som ska påbörja sin tjänstgöring mellan 23-26 januari måste ha fått sitt kort i förväg. Om du...

Generell

Brand på sjukhuset i Halmstad släckt

Publicerad:

Räddningstjänsten larmades till sjukhuset vid 11.30 på onsdagen. Då brann det i en kulvert vid akutmottagningen. Branden är nu släckt och röken håller på att vädras ut. Räddningstjänsten undersöker skadornas omfattning. Elledningar som går i kulverten kan ha påverkats. IVA och Röntgen har varit utan ström tillfälligt, men drivs nu med reservkraft. Ambulansverksamheten fungerar som den ska och akuta patienter...

Generell

Förebyggande åtgärder vid risk för ökad smittspridning i jul- och nyårshelgen

Publicerad:

Av denna anledning vill vi påminna om den riktlinje som finns för smittförebyggande åtgärder och utbrottshantering (se riktlinje) Utifrån det generella smittläget i samhället ser vi att det kan vara aktuellt med förebyggande åtgärder så som munskyddsanvändning vilket vård- och omsorgsenheter själva kan besluta om inom ramen för sin verksamhet. Tacksam för informationsspridning till era verksamheter. God Jul och Gott...

Generell

Många vaccinerade mot influensa och covid-19 i Halland

Publicerad:

Mer än 70 procent av alla invånare över 65 år har fått vaccination mot influensa och covid-19 och majoriteten av de personer som bor på särskilda boende för äldre har fått skydd mot svår sjukdom. – Det är ett fantastiskt resultat i Halland och en enorm vaccinationsinsats som återigen har utförts av samtliga vårdcentraler i länet, mobila team och där...

Generell

Hälsoinformatiknytt Nr 5 år 2023

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. ”Hallandskoder” för cytostatika går i graven vid årsskiftet 2023/2024 Under många år har Region Halland använt sig av specifika koder, s.k. Hallandskoder, för att beskriva olika cytostatikakurer. Dessa koder är kostnadsberäknade och ligger till grund för bland annat fakturering av utomlänsvård. Från 1 januari 2024 slopas Hallandskoderna och...

Generell IT-stöd i vården

Ändrade patientavgifter 2024 – skriv ut ny affisch

Publicerad:

Från 1 januari 2024 höjs bland annat högkostnadsskyddet och avgiften för slutenvård. Tänk på att byta ut affischen om patientavgifter. Ändrade avgifter och ändringar i Gula Taxan Högkostnadsskyddet höjs till 1400 kr Slutenvårdsavgiften höjs till 130 kr Aortascreening (bukaorta män 65 år) blir avgiftsfri Amningsbesök på BB-mottagning blir avgiftsfria Gula Taxans priser höjs Gula Taxan byter namn och blir mer...

Generell

Inga leveranser av förbrukningsartiklar under jul- och nyårshelgens röda dagar

Publicerad:

Under jul- och nyårshelgen kommer ett antal ordinarie leveransdagar att infalla på helgdagar (röda dagar). Det innebär att leverans uteblir för de som har ordinarie leveransdag på följande dagar: 25 december (måndag), 26 december (tisdag) och 1 januari 2024 (måndag). För att säkerställa att ni har tillgång till ert förväntade behov av förbrukningsartiklar under dessa veckor, rekommenderar vi att beställa...

Generell

Ny funktionalitet och förbättringar i Platina

Publicerad:

Den 6 december släpps en ny version av Platina. Förändringarna i den nya versionen rör framför allt handläggningen av avvikelser. Syftet med uppdateringarna är att öka kvalitén på handläggningen. Målet är att resultatet ska bli bättre och att det lättare ska gå att följa upp avvikelser. I den nya versionen har även ärendehanteringen för Patientnämnden fått ytterligare informationsfält, för att...

Generell IT-stöd i vården

Säkra din information i Hallandskatalogen (HAK)!

Publicerad:

För att 1177 på telefon fortsatt ska kunna bedriva effektiv och patientsäker sjukvårdsrådgivning är det helt avgörande att informationen i Hallandskatalogen är komplett och korrekt. Informationen i HAK får inte vara fel Felaktig information i Hallandskatalogen kan få stora konsekvenser och påverka patientsäkerheten, särskilt då brådskegraden i ett ärende är ”Omgående” eller ”Skyndsamt”. Exempel på information som behöver vara korrekt...

Generell Hallandskatalogen IT-stöd i vården

VAS – Viktig information angående utskrift av labetiketter

Publicerad:

På grund av en incident vid utskrift av labetikett vill vi informera om att man i fältet Provlokalisation på en baktlabremiss inte får använda citationstecken (”). Om citationstecken används finns risk att felaktiga etiketter skrivs ut. Det pågår en utredning för att lösa problemet. Skriv därför endast bokstäver och siffror i fältet Provlokalisation. Har du problem med utskrift av labetikett,...

Analyser och provtagning Generell IT-stöd i vården

Nyhetsbrev om Platina

Publicerad:

Den 5:e oktober släpps nästa leverans av ny funktionalitet och förbättringar för Platina. Se det bifogade nyhetsbrevet för detaljerna. Nyhetsbrev 2023 nr 3 Kontakt:  Patrik Ingblom

Generell

Provta frikostigt vid magbesvär i samband med höga vattenflöden och skyfall

Publicerad:

Veckans regn och höga vattenflöden kan medföra att orent ytvatten tränger in i dricksvattentäkter. Det finns även varningar om förhöjda bakteriehalter i havet längs med stora delar av Hallands kuststräcka och det kan sannolikt vara besvär även i vissa insjöar. Därmed finns viss risk för utbrott av vattenburna mag-tarm-infektioner. Inkubationstiden för våra vanliga tarmpatogener varierar från några timmar till upp...

Generell

Aktiv Ortopedteknik flyttar till nya lokaler i Halmstad

Publicerad:

Den 22 augusti flyttar Aktiv Ortopedteknik i Halmstad till nya lokaler på Kastanjeallén 1. Här kommer företaget ta emot patienter med remiss, såväl som privatpersoner, som är i behov av ortoser, ortopediska skor eller inlägg, proteser eller andra ortopedtekniska hjälpmedel. Remissförfarandet är det samma via VAS. Vänligen uppmärksamma patienten på företagets nya adress. En butik för försäljning av skor, inlägg...

Generell

Nyfiken på Cosmic?

Publicerad:

Du kanske har sett en trekantig bordstalare med information om Cosmic och vill veta mer om vårt nya journalsystem och framtidens vårdinformationsstöd (FVIS)? På https://fvis.regionhalland.se kan du lyssna på poddar, titta på filmer, få svar på frågor och läsa mer om Cosmic. Så ta chansen nu i sommar och lär dig mer om vårt nya journalsystem Cosmic som kommer i...

Generell

Fotolegitimation på mobilen – hantering i vården när patient legitimerar sig med digitalt id-kort

Publicerad:

BankID har nyligen lanserat ett digitalt ID-kort och Freja eID har erbjudit det sedan ett år tillbaka. De två digitala ID-korten skiljer sig något åt. I väntan på nationella riktlinjer kring de nya digitala ID-korten så gäller följande sätt att säkerställa identitet på patient inom vård och tandvård. När en patient kommer till vården och legitimerar sig med ett digitalt...

Generell

Hälsoinformatiknytt nr 3 år 2023

Publicerad:

Här följer nyheter och information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Vill du veta mer om Hälsoinformatikfunktionens uppdrag, organisation och medlemmar, läs här Utbildning Hälsoinformatik - Grundutbildning nivå 2 Nu finns ytterligare en möjlighet att ta del av Utbildning...

Generell

Invånare som hör av sig om prov på syfilis – ska inte nekas

Publicerad:

En stor smittspårning genomförs av Region Uppsala efter att en risk för större smittspridning av syfilis upptäckts på en mottagning. Det kan hända att det kommer personer till vården i Halland som uppmanats att provta sig för syfilis. De ska snarast eller nästföljande vardag erbjudas provtagning (Se Analysförteckning, Syfilis serologi) och får inte nekas eller ifrågasättas. Denna uppmaning går ut...

Generell

Nytt arbetssätt ska öka antalet patienter som tackar ja till vårdgarantin

Publicerad:

Ett politiskt beslut har fattats i Region Halland om att hanteringen av vårdgarantiprocessen ska moderniseras för att öka antalet patienter som tackar ja till vårdgarantin. En bred arbetsgrupp med kompetenser från förvaltningarna samarbetar sedan början av våren med ett förberedande arbete. Arbetets syfte är att öka tillgängligheten för de halländska patienterna och öka andelen patienter som tackar ja till vård...

Generell

Från 1 juni går det att skicka remisser till arbetsförberedande insats i Individsamverkansteamen

Publicerad:

Samordningsförbundet Hallands Individsamverkansteam (IST) återgår nu till ordinarie remissförfarande efter två månaders remisstopp. Från och med den 1 juni tar Individsamverkansteamen i Halmstad/Hylte, Falkenberg och Kungsbacka emot remisser för invånare som behöver arbetslivsinriktade samordnande insatser. IST har i uppdrag att stötta personer 16–64 år boende i Halland med behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Arbetet har som mål att öka individens förmåga...

Generell

”Årets ungdomsmottagning” finns i Halland

Publicerad:

Ungdomsmottagningen Halland vann 2023 års FSUM-pris (Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar) i kategorin ”Årets mottagning”. Motiveringen är att de skapat ett starkt varumärke och strategi för att nå ut med information i sociala medier till ungdomar i Halland. – Det känns fantastisk roligt att få utmärkelsen och ett så fint kvitto på att vårt arbete har gett resultat. Nu är jag...

Generell

Kampanjen "Förnya recept inför sommaren" har startat - din hjälp behövs!

Publicerad:

Årets kampanj för att få fler invånare att förnya sina recept innan den 20 juni har börjat. Detta är ett sätt att minska belastningen i sommar. Du som arbetar inom vården och möter patienter på mottagningen, i telefon eller via chatt är viktigast för att budskapet ska nå fram om att förnya recept innan sommaren: Fråga patienter om de har...

Generell

Nyhetsbrev om Platina

Publicerad:

Den 24:e maj publiceras nästa leveransfönster för Platina. Du kan ta del av de kommande nyheterna, i nyhetsbrevet här: Nyhetsbrev Platina 2023 - nr 2 Kontakt: Patrik Ingblom  

Generell

Prioriterade områden för FoU-projekt 2024

Publicerad:

Region Halland har för år 2024 avsatt cirka 4 miljoner kronor för forskning och utveckling. Vetenskapliga rådet lämnar förslag till Regionstyrelsen hur dessa projektmedel skall fördelas. Prioriterade områden: Klinisk patient- och annan verksamhetsnära forskning som stödjer Region Hallands övergripande mål. Forskning som stödjer verksamhetens behov och möter hälso- och sjukvårdens framtida utmaningar. Forskning som i synnerhet stimulerar nya forskare och...

Generell Utveckling och forskning

Ny patientinformation om en månads egenberedskap av läkemedel

Publicerad:

Vårdgivare och patienter har nu möjlighet att ta del av Socialstyrelsens nya informationsmaterial om rekommendationen att har en månads förbrukning av medicin och förbrukningsartiklar hemma. Materialet Egen beredskap  riktar sig till patienter som har långvarig receptbelagd behandling med medicin eller förbrukningsartiklar och finns tillgängligt på svenska och engelska. Socialstyrelsens kampanj informerar om rekommendationen, svarar på vanliga frågor och ger enkla...

Generell

Årets första nyhetsbrev för Platina

Publicerad:

Välkommen att ta del av årets första nyhetsbrev för Platina. Här kan du läsa om de nyheter som nyligen släppts i Platina. Nyhetsbrev 2023 nummer 1 Du hittar samtliga Platina-nyhetsbrev på vår sida för nyhetsbrev på intranätet.

Generell

Leveransproblem hos Mediplast för MiniOne samt tillbehör till nutrition

Publicerad:

Mediplast kan få leveransproblem på MiniOne set och MiniOne singlepack samt tillbehör till nutrition. I första hand kommer upphandlade produkter att skickas, men ersättare kan komma på era beställningar.   Skillnader mellan ersättaren Nutrifit Compact set och seten som kan få leveransproblem: Om ni beställer MiniOne set kommer det saknas: ENFit spruta och matslang 30cm rak koppling med ENFit. Om...

Generell Läkemedel

Hälsoinformatiknytt nr 4 - 2022

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Vill du veta mer om Hälsoinformatikfunktionens uppdrag, organisation och medlemmar, läs här.   Ny journaltyp för diabetessjuksköterskor på Hallands sjukhus - SsDE Inom område 1 på Hallands Sjukhus genomförde medicinklinikerna...

Generell IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 3 - 2022

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.   Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Förtydligande angående standardjournal Freestyle Libre I HI-nytt nr 2, 2022, gavs information om standardjournal/patientöverenskommelse gällande förskrivning av diabeteshjälpmedlet Freestyle Libre. En sak som inte framgick i denna nyhet är att...

Generell IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 2 - 2022

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Nya remisskoder från 1 mars 2022 Nya remissregler började gälla från 2022-01-01 att 1:a remiss 100 kr bara gäller när remiss kommer från närsjukvård/företagshälsovård till specialistvård. Remisser mellan olika specialister...

Generell IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 1 – 2022

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner.   Externa provresultat/ E-arkiv Hälsoinformatikgruppen har tagit emot ett flertal frågor gällande signering och dokumentation av provsvar som anländer brevledes från laboratorier utanför regionen. En ny rutin gällande detta är...

Generell IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 9 - 2021

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands Hälsoinformatik.  Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Ny anteckningstyp: Utlo – Utlokaliserad patient En ny anteckningstyp: Utlo – Utlokaliserad patient skapas med syfte att användas då en patient inom slutenvård flyttas till en annan avdelning av icke...

Generell IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 8 – 2021

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Standardjournal och sökord för Influensavaccination och Influensa riskgrupp inaktiveras Med anledning av ny rutin Vaccination mot säsongsinfluensa kommer standardjournal Infl – Influensavaccination samt sökorden Influensavaccination och Influensa riskgrupp (med tillhörande...

Generell IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 7 - 2021

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.  Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Påminnelse: sökord Klinisk kemi, Labbprover och Labbremisser inaktiveras 1 november 2021 Vi påminner om att sökorden Klinisk kemi, Labbprover och Labbremisser kommer att inaktiveras. Den planerade inaktiveringen av sökorden skulle...

Generell IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 6 - 2021

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.  Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Vårdkontakter – registrering Rutin Vårdkontakter – registrering är uppdaterad med: Nytt stycke med information om ”1177 Vårdguiden eller annan tjänst med chattfunktion”. Allt som sker via 1177 innebär inte att...

Generell IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 5 - 2021

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.  Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Ny kontaktorsak ”Uppföljning av Covid” Ny kontaktorsak ”Uppföljning av Covid”, kod ”Ucov” är upplagd i det centrala registret i VAS. Den kan användas på väntelistan för att sortera ut de...

Generell IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 4 - 2021

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.  Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Inaktivering av sökord Labbremisser, Labbprover och Klinisk kemi Som ett led i hälsoinformatikarbetet inför införandet av vårdinformationssystemet VISUS kommer sökorden Klinisk kemi, Labbprover  och Labbremisser att inaktiveras. Syftet med att ta bort sökorden är...

Generell IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 3 - 2021

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Oannonserade provtagningar som tas i samband med andra besök En oannonserad provtagning får inte planeras in och göras i ett redan annat bokat planerat besök. En oannonserad provtagning ska alltid...

Generell IT-stöd i vården

Hallandskatalogens nyhetsbrev nr 14

Publicerad:

Här kommer periodens nyhetsbrev från Hallandskatalogens förvaltning. Återkoppla gärna med synpunkter och förslag till kommande nyhetsbrev via HAK-ansvarig i din förvaltning. Hallandskatalogens nyhetsbrev nr 14 (2021) (pdf)

Generell Hallandskatalogen

Hälsoinformatiknytt nr 2 - 2021

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.  Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Sökordet ”Våldsutsatthet” ändras till ”Våld i nära relation” Med anledning av att rutin Våld i nära relationer uppdaterats och för följsamhet till nationella riktlinjer ändras sökordet Våldsutsatthet. Den nya benämningen...

Generell IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 1 - 2021

Publicerad:

[caption id="attachment_18932" align="alignnone" width="600"] Fotot är taget i Halmstad 2021-01-29, nedanför sjukhuset.[/caption] Journaldokumentation uppdaterad om dokumentation av undersökningar och mätvärden Rutin Journal - Allmänt om patientjournalen är uppdaterad med kapitel “Dokumentation av undersökningar och mätvärden som ett led i medicinsk utredning” som syftar till att tydliggöra vem som ansvarar för att dokumentation av utförda undersökningar och mätvärden blir journalförda. I...

Generell IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 11 - 2020

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner.   Patientkategorier att ange vid inskrivning i slutenvården Då patient skrivs in i slutenvård anges alltid en patientkategori, t ex patientkategori 10 som betyder att patient ska betala vårddygnsavgift. Denna...

Generell IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 10 - 2020

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Uppdaterad tabell med värde Smitta kopplat till sökord Anmälan enligt lag När dokumentation görs i patientens journal om att en smittskyddsanmälan är gjord ska detta ske under sökord Anmälan enl...

Generell IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 9 - 2020

Publicerad:

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.   Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Journaldokumentation studerande - Ny rutin Ny rutin är framtagen, som tydliggör vilka möjligheter studerande har att dokumentera i journal. Eftersom studenter inte är anställda av Region Halland har de...

Generell IT-stöd i vården

Ny produkt för nasofarynxprovtagning (för PCR-analys)

Publicerad:

Det blå nasofarynxprovtagningsset (se bilden) kan inte levereras för tillfället. För nasofarynxprovtagning för PCR-analys finns det nu en provtagningspinne (styckeförpackad) och ett transportrör innehållande transportvätska som kan beställas i en förpackning innehållande 50 st. pinnar och 50 st. rör med vätska. Artikelnummer är 608283. Det nya provtagningsset har godkänts av Socialstyrelsen och testats av flera laboratorium i Sverige.

Generell

Uppdatering

Publicerad:

Uppdaterat 16.15 Halmstads stadsnäts tidigare påverkan på vissa delar av Region Hallands verksamheter är sedan strax innan klockan 16 lösta. /Tjänsteman i beredskap 2020-01-28   Delar av Halmstad stadsnät ligger nere Just nu ligger delar av Halmstad stadsnät nere med påverkan på flera områden i Halmstad. Mer information kommer. /TIB 2020-01-28 kl 14.20

Generell