Direkt till innehållet

Nyhetsarkiv

Covid-19: Aktuellt läge i Halland och planering framåt

Publicerad:

Information från Region Halland/Smittskydd Halland I Halland ser vi sedan någon månad tillbaka en successiv nedgång av antalet påvisade fall av covid-19 och också antalet som provtas. Parallellt med nedgången i fall har även behovet av sjukhusvård och IVA-vård gått ned och lagt sig på en nivå med ett fåtal sjukhusvårdade fall. Vi kan se att den bredare provtagningen inneburit...

Generell

Fortsatt hantering gällande visir

Publicerad:

De visir som används i våra och kommunens vård- och omsorgsverksamheter har varit föremål för hantering samt diskussion inom organisationen och i media, under de senaste två veckorna. Här kommer därför en kort lägesbeskrivning och ett förtydligande. Det visir som först användes godkändes inte av Arbetsmiljöverket och i väntan på att visiren testades för godkännande, beställdes en annan typ av...

Generell

Antikroppstestning – startar med prioriterade personalgrupper inom vård och omsorg i Halland

Publicerad:

Region Halland utökar nu antikroppstestningen för att erbjuda provtagning till prioriterade grupper bland vård- och omsorgspersonal i Halland. Införandet sker successivt. Inom hälso- sjukvården i Region Halland har antikroppstestningen redan påbörjats. Provtagningen utförs inom egen verksamhet av egen personal. Medarbetaren kan efter två dygn logga in på 1177.se och läsa sitt provsvar i journalen. Inom kort kommer antikroppstestningen påbörjas även...

Generell

Beställning av nya visir

Publicerad:

Eftersom de CE-märkta visir som använts saknar godkännande från Arbetsmiljöverket (AMV) för arbete med covid-19, pågår ett byte till annat visir. Detta gäller både kommunal vård- och omsorg och regional hälso- och sjukvård. Arbetet med bytet pågår sedan den 7 juli. När det gäller funktion och säkerhet har de tidigare använda visiren fungerat väl. De är under handläggning för godkännande...

Generell

Användning av visir – beställning av nya

Publicerad:

Information från Region Halland/Smittskydd Halland (8/7) På grund av en formalitet kring klassning av visir kommer de befintliga visir som används inom vård- och omsorgsverksamheterna i Halland att ersättas. Det gäller alltså både inom kommunal vård- och omsorg, i regionens hälso- och sjukvård och några privata vårdgivare. Anledningen är att de befintliga visiren inte (ännu) är formellt godkända av Arbetsmiljöverket...

Generell

Nu går det bättre med självprovtagning covid-19

Publicerad:

Förra veckan fortsatte det intensiva förbättringsarbetet med självprovtagning covid-19 (PCR). Antalet tekniska fel är nu mycket få och de flesta får sitt provsvar inom 24 timmar efter provet kommit till det externa laboratoriet i Linköping. Proven anländer dit cirka kl 21:30 på kvällen. En omfattande provtagning covid-19 gick igång i Halland den 17 juni, för att kunna erbjuda alla vuxna...

Generell

Uppdaterade riktlinjer för skyddsutrustning

Publicerad:

Aktuell information från Region Halland/Smittskydd Halland 2/7.   Vid nära vård och omsorg av patient med misstänkt eller konstaterad covid-19 ska ögon, näsa och mun skyddas mot droppar och stänk. Beroende på vårdsituation ska visir eller skyddsglasögon i kombination med munskydd eller i de fall det kan förekomma aerosoler ett andningsskydd användas. I senaste versionen av Folkhälsomyndighetens dokument "Rekommendationer för handläggning...

Generell

Användningen av ICD-10-SE-koderna U07.1 och U07.2

Publicerad:

På förekommen anledning vill vi påminna om användningen av koderna U07.1 respektive U07.2. Bägge koderna ska endast användas när läkare ställt diagnosen covid-19. https://klassifikationer.socialstyrelsen.se/ICD10SE/U07.1 U07.1 Covid-19, virus påvisat Koden används när covid-19 har bekräftats genom laboratorietester, oavsett hur allvarliga de kliniska tecknen eller symtomen är Tilläggskod kan användas för att identifiera lunginflammation eller andra manifestationer https://klassifikationer.socialstyrelsen.se/ICD10SE/U07.2 U07.2 Covid-19, virus ej påvisat Koden används när covid-19 diagnostiseras...

Generell IT-stöd i vården

Fördubblad provtagning i Halland – men inte utan problem

Publicerad:

Cirka 3000 personer har sedan starten 17 juni bokat en tid via 1177.se och genomfört självprovtagning i Halland. Av dem har två tredjedelar fått provsvar att de har eller inte har covid-19. Drygt 13 procent av de som har fått ett provsvar har haft covid-19 (cirka 250 personer). Den första tiden har dock inte varit utan problem. Nu har felsökningen...

Generell

Ny produkt för nasofarynxprovtagning (för PCR-analys)

Publicerad:

Det blå nasofarynxprovtagningsset (se bilden) kan inte levereras för tillfället. För nasofarynxprovtagning för PCR-analys finns det nu en provtagningspinne (styckeförpackad) och ett transportrör innehållande transportvätska som kan beställas i en förpackning innehållande 50 st. pinnar och 50 st. rör med vätska. Artikelnummer är 608283. Det nya provtagningsset har godkänts av Socialstyrelsen och testats av flera laboratorium i Sverige.

Generell

Information om kvinnoklinikens verksamhet vid Hallands sjukhus i sommar

Publicerad:

Under sommaren kommer den gynekologiska verksamheten inom Hallands sjukhus att stänga sina gynekologiska vårdavdelningar växelvis. Förlossningsverksamheten berörs ej, utan fungerar som vanligt. Gynekologmottagningarna vid Hallands sjukhus i Varberg och Halmstad har öppet som vanligt i sommar. Däremot kommer vårdavdelningen i Halmstad att stänga vecka 26-29 och i Varberg vecka 30-33 med eventuell förlängning till och med vecka 36. De patienter...

Generell

Alla med symtom på covid-19 ska erbjudas provtagning

Publicerad:

Regeringen och Folkhälsomyndigheten kom i förra veckan med en ny inriktning för provtagning av hela befolkningen. Inriktningen är en bred provtagning av personer som visar symtom på covid-19. Folkhälsomyndighetens tidigare prioriteringsgrupper är inte längre aktuella. I Halland kommer provtagningen preliminärt att starta under vecka 25. Provet kommer att visa om man har en pågående covid-19-infektion, till skillnad från ett antikroppstest...

Generell

Barn- och ungdomsmottagningarnas sommarplan på Hallands sjukhus

Publicerad:

Mottagningsverksamheten på Hallands sjukhus för barn och ungdomar kommer inte att se ut som vanligt denna sommar. Medarbetare på Barn- och ungdomsmottagningarna kommer att vara utlånade till andra verksamheter till följd av covid-19. Akutverksamheten, dagvården och telefonrådgivningen kommer att pågå som vanligt. De barn som behöver vård kommer att få det. Den planerade mottagningsverksamheten kommer utifrån medicinsk bedömning att prioriteras...

Generell

Maria Ryberg Mo blir ny smittskyddsläkare

Publicerad:

Den 1 september tillträder Maria Ryberg Mo tjänsten som Region Hallands nya smittskyddsläkare. Maria Löfgren, som varit smittskyddsläkare, återgår till att vara biträdande smittskyddsläkare. Maria Ryberg Mo är specialistläkare och överläkare inom infektionssjukdomar och arbetar idag på infektionskliniken i Region Halland, där hon varit sedan 2005. - Jag ser fram emot mitt nya uppdrag som smittskyddsläkare i Region Halland. Jag...

Generell

Kampanjen "Förnya recept inför sommaren" har startat - din hjälp behövs!

Publicerad:

Årets kampanj för att få fler invånare att förnya sina recept innan den 15 juni har börjat. Detta är ett sätt att minska belastningen i sommar – något som förstås är extra viktigt i år. Du som arbetar inom vården och möter patienter är kampanjens viktigaste budbärare. För att vi ska nå så bra resultat som möjligt kan du göra...

Generell

Inblick på en epidemiavdelning

Publicerad:

I vanliga fall arbetar Pia Gjelstrup som chef på avdelning 3C och ortopedimottagningen, och Lena Winblad arbetar som chef på avdelning 1A (gynekologi) och gynekologimottagningen. Nu arbetar de tillsammans som arbetsledande chefer på epidemiavdelning 3C i Varberg. Vilka vårdas på en epidemiavdelning? Patienter som är i behov av slutenvård på Hallands sjukhus Varberg och har misstänkt covid-19 läggs i första...

Generell

Använd enbart etablerade kontaktvägar till leverantörer

Publicerad:

Använd enbart etablerade kontaktvägar till befintliga leverantörer. Det finns indikationer på att det förekommer aktörer som bland annat utger sig för att vara 3M. De oseriösa aktörerna kontaktar regionerna och menar att de har utrustning att sälja, så var noga med att enbart använda etablerade kontaktvägar till befintliga leverantörer.

Generell

Uppgradering av SITHS-kort under våren

Publicerad:

Under våren 2020 ska alla SITHS-kort uppgraderas. Det innebär att samtliga personer med SITHS-kort behöver ladda ner ett nytt certifikat till sitt kort. Uppgraderingen sker för att det ska vara möjligt att fortsätta att arbeta med de nationella tjänsterna. Till exempel kommer NPÖ, Pascal och att skicka e-recept senare i år kräva att kortet är uppgraderat. Även flera lokala system...

Generell IT-stöd i vården

Riktade hälsosamtal för 40-åringar – nu börjar de bjudas in

Publicerad:

Region Halland satsar på riktade hälsosamtal för 40-åringar för att ge möjlighet till förbättrade levnadsvanor och därigenom minska risken för hjärt-kärlsjukdom och diabetes typ 2. Hälsosamtalen genomförs av vårdcentralen och nu börjar de sju pilotvårdcentralerna bjuda in sina listade 40-åringar. ​Forskningen kring riktade hälsosamtal ger tydliga bevis att risken för såväl hjärt-kärlsjukdom, diabetes typ 2 och till viss del cancer minskar...

Generell

Samlad information om coronaviruset

Publicerad:

Smittskydd Halland samlar all information och rekommendationer om coronaviruset på Vårdgivarwebben. I början av 2020 bekräftades att ett nytt coronavirus har identifierats i staden Wuhan i Kina. Viruset ger feber och symtom från luftvägarna, som hosta och andnöd. Det nya viruset benämnt 2019-nCoV har i dagsläget konstaterats i relativt få fall utanför Kina. Samlad information och rekommendationer för dig som...

Generell

Uppdatering

Publicerad:

Uppdaterat 16.15 Halmstads stadsnäts tidigare påverkan på vissa delar av Region Hallands verksamheter är sedan strax innan klockan 16 lösta. /Tjänsteman i beredskap 2020-01-28   Delar av Halmstad stadsnät ligger nere Just nu ligger delar av Halmstad stadsnät nere med påverkan på flera områden i Halmstad. Mer information kommer. /TIB 2020-01-28 kl 14.20

Generell

Vill du veta mer om långvarig smärta?

Publicerad:

Välkommen på föreläsning om långvarig smärta och smärtrehabilitering. Överläkare Anders Källgård, kurator Susanne Botsjö och sjukgymnast Karin Edler på Smärtrehabiliteringen Hallands sjukhus berättar om folksjukdomen och vad man kan göra åt den. När och var? 23 januari klockan 18.00-19.30 Folkets Hus, Magasingatan 17, Varberg 12 februari klockan 18.00-19.30 Fullriggaren, Hallands sjukhus Halmstad Föreläsningarna är kostnadsfri och ingen anmälan krävs. Läs...

Generell

Bastjänstgöring för läkare införs och AT fasas ut

Publicerad:

Bastjänstgöring (BT) för läkare införs enligt lag 1:a juli 2020 och följer på en ny läkarutbildning som är legitimationsgrundande vilket innebär att AT upphör. BT motiveras av behovet av introduktion i klinisk tjänstgöring i svensk sjukvård. Region Halland har tillsatt en arbetsgrupp vars uppdrag är att föreslå struktur och organisation för BT i Halland. Regler och målbeskrivningar utarbetas av Socialstyrelsen...

Generell

Nationell uppföljning av utskrivningsprocessen

Publicerad:

Under vecka 47-48 kommer det att genomföras en nationell punktmätning av patienters upplevelse av utskrivning från sjukhus och den fortsatta vården och omsorgen i hemmet. Mätningen gäller de patienter som skrivs ut under vecka 47 från följande avdelningar på Hallands sjukhus: medicin, geriatrik, kirurgi, ortopedi och psykiatri. Om patienten tackar ja till att delta genomförs en telefonintervju under vecka 47-48....

Generell

Uppdaterad - Inloggningen med sms och lösenord på 1177.se tas bort – gäller invånare

Publicerad:

För att möta höjda säkerhetskrav på inloggning i digitala tjänster kommer möjligheten att logga in via lösenord och engångskod via sms att tas bort den 3/12. De invånare som idag loggar in med lösenord och SMS behöver istället skaffa BankID. ​1177 Vårdguiden är bland annat en nationell webbplats för invånaren som drivs av Inera i samarbete med regionerna. Idag kan...

Generell IT-stöd i vården

Ny leverantör av språktolktjänster från 1 oktober

Publicerad:

​Region Halland har tecknat nytt avtal avseende tolkförmedling. Nu har vi endast en leverantör - DigitalTolk. Nytt är också att du får en väg in till samtliga beställningar och att du enkelt kan se och hantera bokningar, få överblick över avdelningens bokningar, statistik mm. Avdelningen kan ha ett gemensamt inlogg. Beställ inloggning genom att maila till info@digitaltolk.se eller ring 010-199...

Generell

Arbetssättet enligt ”sommarspåret” inom Trygg och effektiv utskrivning fortsätter

Publicerad:

Det så kallade ”sommarspåret” som startade den 1 juli 2019 gäller tills nya rutiner och arbetssätt beslutats och implementerats utifrån fortsatt utveckling av processen för Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård. Benämningen ”sommarspåret” togs utifrån att detta arbetssätt startade mitt i sommaren. ”Sommarspåret” innebär en förenklad utskrivningsprocess för utvalda patientgrupper som tidigare planerades med stöd av SIP (samordnad individuell plan),...

Generell

Fler operationer ska ske på våra sjukhus

Publicerad:

Fler ortopediska operationer ska göras på Halland sjukhus. Det beslutade regionstyrelsen på sitt septembermöte. Målet är att fler invånare ska få sina behandlingar på hemmaplan, och samtidigt minskas kostnaderna. Halland har ett väl utbyggt system med vårdgaranti där patienter erbjuds vård av upphandlade externa leverantörer när väntetiderna blir för långa i regionens egna verksamheter. Detta har inneburit att Halland i...

Generell

Nu har Vårdgivarwebben bytt plattform

Publicerad:

Nu har Vårdgivarwebben bytt teknisk plattform till Region Hallands egen WordPresslösning. Webbplatsen har en ny design och en ny navigation (rubriker och länkar). Det kan komma att uppstå störningar i samband med plattformsbytet, exempelvis hur sidor och information ser ut på Vårdgivarwebben. Vi ber därför om er hjälp! Om ni ser något som saknas eller ser konstigt ut kontakta Objektet...

Generell

På väg mot en ny vårdgivarwebb – Nu byter vårdgivarwebben teknisk plattform

Publicerad:

Den 19 september byter Vårdgivarwebben teknisk plattform till Region Hallands egen Wordpresslösning. I samband med detta får webbplatsen en ny design och en ny navigation (rubriker och länkar). Det kan komma att uppstå störningar i samband med plattformsbytet, exempelvis hur sidor och information ser ut på Vårdgivarwebben. Vi ber därför om er hjälp! Om ni ser något som saknas eller...

Generell

Telefoniproblemen avhjälpta

Publicerad:

Tele 2 meddelar att telefonin nu åter är i normalläge. TeleQ köerna är öppnade för inkommande samtal. Om någon uppmärksammar fortsatta störningar så kontakta ServiceDesk IT/Tele tel 010-4761900 eller lägg ett ärende i https://servicedesk.lthalland.se 2019-06-18 kl 16.00 /TIB – Tjänsteman i beredskap   Tidigare nyhet: Just nu är det svårt att ringa in- och utgående externa samtal till och från...

Generell

Du behövs i kampanjen Förnya dina recept inför sommaren

Publicerad:

Årets kampanj för att få fler invånare att förnya sina recept innan den 17 juni har börjat. Detta är ett sätt att minska belastningen i sommar – samtidigt som risken att någon står utan medicin minskar. Du som arbetar inom vården och möter patienter är kampanjens viktigaste budbärare. För att vi ska nå så bra resultat som möjligt kan du...

Generell

Nu kan du skriva intyg för sjukresa på webben – vi visar hur!

Publicerad:

Från den 23 april kan du utfärda ett intyg för sjukresa på webben. Då lanserar vi vår nya webbportal. Enligt regelverket kan du som är legitimerad personal utfärda intyg för sjukresor, om din patient inte har förmågan att ta sig till eller från vården på grund av hälsoskäl. För patienter som är över 85 år krävs inget intyg. Som ett...

Generell

Brand i Kistinge industriområde, Halmstad

Publicerad:

Det brinner i en industrifastighet på Kistinge industriområde, söder om Fyllinge bostadsområde. Berörda förvaltningar i Region Halland är informerade. Hjälpmedelscentrum har stängt sin verksamhet för dagen. Räddningstjänsten har uppmärksammat allmänheten med ett viktigt meddelande, VMA via SMS. Meddelandet är följande: "Det brinner på Stena Recycling i Fyllinge. Stäng fönster, dörrar och ventilation. Stanna inomhus!" Mer information på Halmstad kommuns webbplats...

Generell Hjälpmedel

Graviditetsenkäten, pilottest i Halland och Skåne

Publicerad:

Graviditetsenkäten är en ny webbaserad patientenkät som riktar sig till gravida och nyblivna mammor. Syftet är att fånga gravida och nyblivna mammors hälsa och erfarenheter av vården under graviditet, förlossning och eftervård för att regioner ska få underlag att utveckla och förbättra vården. Testperiod Den 29 januari startar en åtta veckors testperiod av enkäten i Region Halland och Region Skåne...

Generell

Upphandling om framtidens vårdinformationsstöd klar – Region Halland har möjlighet att teckna avtal

Publicerad:

Den 19 december blev det klart att Cambio Healthcare Systems AB kommer att leverera framtidens vårdinformationssystem i den upphandling som gjorts av SUSSA samverkans regioner och landsting. Region Halland är med som optionspartner i upphandlingen och kommer att ha möjlighet att teckna avtal med Cambio Healthcare Systems AB. Det vinnande anbudet ska nu värderas och beslut om Region Halland nyttjar...

Generell IT-stöd i vården

It-problemet avhjälpt

Publicerad:

Problemen i Region Hallands it-miljö är hittat och åtgärdat. Alla system fungerar igen och sjukvården kan återgå till normala rutiner. De tekniska problemen påverkade stora delar av it-miljön under onsdagseftermiddagen. Både närsjukvården och den akuta vården kunde bedrivas, men med manuella rutiner. - Vi kunde fortsätta bedriva vår verksamhet med bibehållen patientsäkerhet trots en allvarlig it-störning. Det är ett tecken...

Generell

Allvarlig it-störning drabbar Region Halland

Publicerad:

En it-störning slår just nu ut de flesta tekniska system i Region Halland. Både sjukhusen och vårdcentralerna har gått över till manuella rutiner och upprätthåller verksamheten, men planerad vård påverkas. Region Halland har stabsläge på grund av störningarna i it-miljön. - Akut verksamhet bedrivs trots störningarna, men vi arbetar enligt de rutiner vi har i samband med liknande it-störningar. Målet...

Generell

Denna webbplats ersätter extranätet

Publicerad:

​Det mesta av innehållet på extranätet är nu överflyttat till Region Hallands webbplats för vårdgivare, det vill säga den som du nu besöker. Vi arbetar löpande med att förbättra webbplatsen när det gäller såväl innehåll som funktion och utseende. Den information som fortfarande ligger kvar på extranätet har hänvisningslänkar från denna webbplats. Då vissa användare kan komma att mista sin...

Generell