Direkt till innehållet

Ändrade patientavgifter 2024 – skriv ut ny affisch

Från 1 januari 2024 höjs bland annat högkostnadsskyddet och avgiften för slutenvård. Tänk på att byta ut affischen om patientavgifter.

Ändrade avgifter och ändringar i Gula Taxan

 • Högkostnadsskyddet höjs till 1400 kr
 • Slutenvårdsavgiften höjs till 130 kr
 • Aortascreening (bukaorta män 65 år) blir avgiftsfri
 • Amningsbesök på BB-mottagning blir avgiftsfria
 • Gula Taxans priser höjs
 • Gula Taxan byter namn och blir mer användarvänlig

Patientavgiftsaffisch

Affischen ska skrivas ut i färg och A3-format och hängas upp på alla vårdcentraler, mottagningar, avdelningar och receptioner inom vården. Den nuvarande affischen ska tas ner och bytas ut mot denna.

Här finns affischen för utskrift: Broschyrer och rapporter – beställ eller ladda ner

Där går också att göra en beställning, om ni inte själva har möjlighet att skriva ut i färg eller A3.

Ändringar i Gula Taxan

 • Grupptaxa 1 = 0 kr
 • Grupptaxa 2 = oförändrad 240 kr exkl moms
 • Grupptaxa 3 = 660 kr exkl moms
 • Grupptaxa 4 = 1040 kr exkl moms
 • Timtaxan = 380 kr per påbörjad period om 15 minuter eller timpriset 1520 kr exkl moms

Gula Taxan och Avgiftsbilagan

Båda dokumenten har fått en ny layout, blivit mer användarvänliga och har en sökfunktion.

Gula Taxan byter namn för 2024 och heter ”Egenavgift Hälsovård (Intyg, vaccinationer och hälsoundersökning)”. Det kommer inte att presenteras enskilda dokument för intyg, vaccinationer och hälsoundersökning utan allt ligger i samma dokument med sökfunktion.

Publicerad: 2023-12-15

Senast ändrad: