Direkt till innehållet

Från 1 juni går det att skicka remisser till arbetsförberedande insats i Individsamverkansteamen

Samordningsförbundet Hallands Individsamverkansteam (IST) återgår nu till ordinarie remissförfarande efter två månaders remisstopp.

Från och med den 1 juni tar Individsamverkansteamen i Halmstad/Hylte, Falkenberg och Kungsbacka emot remisser för invånare som behöver arbetslivsinriktade samordnande insatser.

IST har i uppdrag att stötta personer 16–64 år boende i Halland med behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Arbetet har som mål att öka individens förmåga till arbete och att klara egenförsörjning.

Som en del i att sprida kännedomen om IST har Samordningsförbundet i Halland tagit fram en informationsfilm som vänder sig till dig i vården som kan remittera patienter till IST. Filmen är knappt 6 minuter.

Se filmen om Individsamverkansteamen i Halland

Läs mer om Samordnad rehab och Individsamverkansteam (IST)

Publicerad: 2023-05-31

Senast ändrad: