Direkt till innehållet

Framgångsrik behandling av personer med hepatit C

Region Halland arbetar systematiskt för att eliminera hepatit C i samhället. Sprututbytesmottagningen i Halland arbetar sedan cirka ett och ett halvt år med att hitta, behandla och bota blodsmittor, däribland hepatit C. Förra året behandlades ett tiotal personer och 100 procent av dem läkte ut.

– Vi på sprututbytet i Halland är en liten pusselbit, i det arbete som sker för att utrota hepatit C. Men det känns fantastiskt att behandlingen har så god effekt på virussjukdomen. Det kan bli ett stort lidande för personer som går med virussjukdomen under längre tid, både skrumplever och levercellscancer kan bli följden – så det känns fantastiskt att de botats, säger Birgitta Jönsson, sjuksköterska på Sprututbytesmottagningen i Halmstad och Varberg och berättar att det finns riktiga solskenshistorier.

Birgitta berättar om en man som kom till sprututbytet för drygt ett år sedan, vid den här tiden bodde mannen i ett tält i skogen och injicerade droger. Personalen fick kontakt med mannen när han kom för att byta sprutor, eller verktyg som personalen själva säger. De byggde successivt upp en relation med honom och erbjöd bland annat provtagning för hepatit C. Vid det här laget ville mannen sluta med droger och var mycket motiverad till att sluta, berättar Birgitta. Den två-tre månader långa behandlingen av hepatit C blev startskottet för drogfrihet.

– Vi vet inte om den här mannen lever drogfri idag men det brukar vara ett bra kvitto om de inte kommer tillbaka till oss. Många känner sig renare och fräschare efter att de blivit av med smittan och så var det i det här fallet, säger Birgitta Jönsson.

Sedan ett och ett halvt år tillbaka provtar och behandlar alltså personalen på sprututbytesmottagningen personer med hepatit C. Tidigare skrevs en remiss till infektionskliniken och många av patienterna uteblev då från sina besök. Idag samarbetar istället infektionskliniken och sprututbytesmottagningen och på vissa mottagningsdagar kommer infektionsläkaren till sprututbytesmottagningen och träffar berörda personer.

– Fördelen här på sprutbytet är att vi har en låg tröskel, personerna som kommer hit vet när vi har öppet och behöver inte boka tid, så som det är i andra delar av vården. De har också lärt känna oss, de vet att vi inte dömer dem, utan att vi finns här för dem. Vi hjälper bland annat till med dosetter så de får med sig sin veckovisa dos av mediciner och kan stötta dem på ett annat sätt, berättar Birgitta.

Personer som kommer till sprututbytesmottagningen och som smittats med hepatit C har oftast smittats genom injektion av droger och att man delat kanyler med varandra. Tre månader efter avslutade behandling tas prov för att säkerställa att smittan är borta, dessutom görs ett ultraljud på levern för att se att den mår bra.

– Det är jätteroligt när vi ser en glädje hos många av de som haft hepatit C och som konstaterats friska, de är måna om att inte bli smittade igen, avslutar Birgitta.

I Region Halland pågår ett arbete för att minska hepatit C som allvarligt hot mot folkhälsan, i enlighet med den nationella planen för eliminering av hepatit C för att uppnå Världshälsoorganisationens, WHO:s mål att eliminera hepatit C till 2030.

Läs mer om provtagning av hepatit C i Halland: Provtagning av hepatit C i Halland – 1177

Publicerad: 2024-03-13

Senast ändrad: