Direkt till innehållet

Förebyggande åtgärder vid risk för ökad smittspridning i jul- och nyårshelgen

Den ökande smittspridningen av luftvägsvirus (Influensa, covid-19 och RS) i samhället förväntas leda till en ökad belastning på vården kring jul och nyår både på grund av högt vårdsökande, sjukfrånvaro bland personal samt risk för utbrott inom vård- och omsorgsenheter.

Av denna anledning vill vi påminna om den riktlinje som finns för smittförebyggande åtgärder och utbrottshantering (se riktlinje)

Utifrån det generella smittläget i samhället ser vi att det kan vara aktuellt med förebyggande åtgärder så som munskyddsanvändning vilket vård- och omsorgsenheter själva kan besluta om inom ramen för sin verksamhet.

Tacksam för informationsspridning till era verksamheter.

God Jul och Gott Nytt År!

Vårdhygien Halland
Telefon: 035-13 18 39
E-post: vardhygien.halland@regionhalland.se

Publicerad: 2023-12-20

Senast ändrad: