Direkt till innehållet

Lyckat samarbete mellan vårdcentraler och specialistvård i Kungsbacka

Elva vårdcentraler i Kungsbacka samarbetar sedan några år tillbaka med sjukhusets barn- och ungdomsmottagning i Kungsbacka. Tack vare det goda samarbetet och den ökade kunskapen kan närsjukvården idag ta hand om fler barn och unga i stället för att remittera dem till specialistsjukvården på Hallands sjukhus.

– Här är alla vinnare, personalen i primärvården känner sig stärkta och har mer kunskap i att göra bedömningar. Vi i specialistvården kan i högre utsträckning tar hand om de patienter som verkligen har behov av specialistvård och det gör ju också att patienterna får bättre vård, säger Victoria Lorén som är avdelningschef på barn- och ungdomsmottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka.

Under flera år har samarbetet och kommunikationen mellan de elva vårdcentralerna och specialistvården för barn och unga formats. Syftet har hela tiden varit att jobba för att patienten ska få vård på rätt nivå och att närsjukvården ska känna sig mer bekväma med att behålla och utreda vissa diagnoser.

Gemensamma utbildningar

Under åren har flertalet gemensamma utbildningar hållits och utifrån behov skräddarsys enskilda föreläsningar för exempelvis APT eller andra sammanhang. Under mars ordnades en gemensam utbildning för personal på de elva vårdcentralerna i Kungsbacka. Utbildning hölls av barnsjuksköterskor från barn- och ungdomsmottagningen. Ungefär 60 distriktssköterskor från närsjukvården deltog och ämnet var astma, allergi och obesitas.

– Intresset var så stort att inte en enda stol stod fanns ledig i Capio Husläkarna Kungsbackas personalrum. Under föreläsningen delades konkreta tips och råd om hur man kan stödja föräldrar med barn som lider av astma och allergi. Det diskuterades också strategier för samarbete när det gäller barn med obesitas. Deltagarna upplevde både föreläsningarna och den efterföljande dialogen som mycket värdefull, säger Lotta Lagerqvist, verksamhetschef på Capio Husläkarna Kungsbacka.

– Vi också har möjlighet att ringa konsulttelefonen när våra läkare känner sig osäkra kring remisshantering och det känns tryggt, säger Camilla Andersson, verksamhetschef på vårdcentralen Fjärås.

Närsjukvårdläkare kan ringa konsulttelefon

Sedan några år har en konsulttelefon funnits. Till den kan alltså läkare i närsjukvården ringa när de har frågor kring en eventuell remittering av en patient. Det kan handla om alla möjliga diagnoser – huvudvärk hos barn, inkontinens, allergi, eller magont.

Utöver kunskapsöverföringen på utbildningar, enklare föreläsningar och konsulttelefon gör närsjukvårdens ST-läkare några veckors sidoutbildning (så kallad randning) på barn- och ungdomsmottagningen. Där är de bland annat med på remissbedömningen och det ger bra dialoger, ökad förståelse och kunskap.

– Jag är så stolt över hur det här samarbetat har utvecklats. Vi hjälps åt för att göra vården ännu bättre och vi har verkligen hittat varandra på ett positivt sätt, säger Victoria Lorén, på barn- och ungdomsmottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka.

Två kvinnor står på var sin sida om en overheadduk.
Lisa Hammarling, barnläkare på Barn- och Ungdomskliniken föreläser på Vårdcentralen Fjärås, här tillsammans med Anne Renström (t. v.), medicinskt ledningsansvarig på Vårdcentralen Fjärås.

Publicerad: 2024-04-08

Senast ändrad: