Direkt till innehållet

Hälsoinformatiknytt nr 3 – 2022

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.  

Bild Blåsippor

Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner.

Förtydligande angående standardjournal Freestyle Libre

I HI-nytt nr 2, 2022, gavs information om standardjournal/patientöverenskommelse gällande förskrivning av diabeteshjälpmedlet Freestyle Libre. En sak som inte framgick i denna nyhet är att nämnda standardjournal riktar sig endast till patienter med diabetes typ 2 och används således enbart för denna patientgrupp.

Kontaktperson: Staffan Lückander

Hallands Sjukhus implementerar anteckningstyp Konf – Konferens för behandlingskonferenser och MDK

Anteckningstyp Konf – Konferens är nu införd på alla kliniker inom Hallands Sjukhus. Denna anteckningstyp ska användas för att markera olika typer av behandlingskonferenser, inklusive MDK.
Definitionen av vad som utgör en konferens är att flera vårdutövare, vid ett specifikt tillfälle, diskuterar utredning, vård, behandling eller rehabilitering av en enskild patient.

Kontaktperson: Staffan Lückander

Journaltyp BMA

Journaltyp BMA – Biomedicinsk analytiker har åter öppnats för användning inom medicinklinikerna Hallands Sjukhus Halmstad, Varberg och Kungsbacka. Journaltypen används av biomedicinsk analytiker anställda på dessa kliniker vid vissa besök, där journaltypen KlFy – Klinisk fysiologi inte är tillämpbar.

Kontaktperson: Staffan Lückander

Område 1 på Hallands Sjukhus har strukturerat om sina journaltyper

Inom Område 1 på Hallands Sjukhus har medicinklinikerna Halmstad, Varberg och Kungsbacka genomfört en omstrukturering av sina journaltyper efter en längre tids arbete. Syftet är att uppnå ökad struktur och att arbeta likt mellan de olika medicinklinikerna. I korthet innebär förändringen att varje vårdflöde inom internmedicinsk vård, exempelvis kardiologi och lungmedicin, ska få mer ändamålsenliga sökord och journaltyper som speglar det aktuella vårdflödet. I kombination med anteckningstyper innebär detta en tydligare visning i VAS JO2 och JO7.

Mer information hittar ni i följande nyhetsutskick:
Senaste nytt – VAS journalen dec 21
Senaste nytt – VAS journalen januari 2022
Senaste nytt – VAS journalen februari

Kontaktperson: Irja Larsson HS

Nytt sökord för onkologisk behandling införs på HS

Ett nytt sökord: Onkologisk behandling kommer att införas för ett antal olika verksamheter på Hallands Sjukhus för sammanfattande beskrivning av onkologisk vård; exempelvis behandlingsbeslut, läkemedelstrategier, strålning eller operation. Sökordet kan även användas vid sammanfattning av regionvård eller tidigare behandlingar.

Följande sökord kommer att ersättas av det nya sökordet och inaktiveras:

Läkemedel hematologi och Blod och immunsystem (läkare hematologi), Behandlingssammanfattning (läkare onkologi)

Sökordet införs i journaltyper för läkare på följande kliniker:

  • Område 1: Medicinklinikerna – lungmedicin, hematologi och neurologi
  • Område 2: Barn- och ungdomskliniken, Kliniken för kvinnor och barns hälsa, Öron -näsa -halskliniken samt Hudkliniken.
  • Område 3: Onkologiska och palliativmedicinska kliniken, Kirurgkliniken och urologiska kliniken

Kontaktperson: Staffan Lückander

Tre nya sökord för provokationer införs på Medicinklinikerna och Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus

För att tydligare kunna dokumentera och söka ut olika typer av provokationer vid lung- och allergimedicinska utredningar och behandlingar, har tre nya sökord skapats.
Sökorden införs i journaltyper för läkare och sjuksköterskor inom Barn- och ungdomskliniken samt Medicinklinikerna, allergologi.

  • Läkemedelsprovokation
  • Födoämnesprovokation
  • Luftvägsprovokation

De nya sökorden kommer att ersätta sökorden Provokation och Allergenprovokation, vilka kommer att inaktiveras.

Kontaktperson: Staffan Lückander

Ny remisskod upplagd för Skola

Efter att vi inaktiverade remisskoden ”övrig remiss” den 1 mars och lagt upp nya remisskoder för ”övrig remiss vårdcentral och övrig remiss specialistvård” så har önskemål inkommit om att även få en ny remisskod för skola dvs en ”övrig remisskod för skola”.

Denna är nu upplagd och finns att ta ner när ni väljer att skriva in en remiss i VAS.

Bild Remissinstanser

OBS. Remisserna ”ovremissVC, ovremiSpec och ovremiSkola” ska användas i undantagsfall. I VAS ska den riktiga remissadressen användas. Om den inte finns upplagd ska ni kontakta IT servicedesk och be dem att lägga upp den så att ni kan använda er av den riktiga adressen.
Det blir enklare för er själva i remissformulären att se varifrån remissen kommer eller vart den är skickad och i t ex i RE15 (ej besvarade remisser) se ifrån vilken verksamhet ni saknar ett remissvar.

Om det är bråttom att skriva in- eller skicka ut en remiss och inte remissnamnet finns med i registret och ni inte kan vänta tills det riktiga remissnamnet finns, får ni välja någon av de övriga remissnamnen som passar. Ni måste då ha i åtanken remissreglerna när ni väljer en övrig remiss så det inte blir fel hos mottagaren eller hos er själva.
Om ni redan nu vet remissinstanser som saknas så lägg ärende till IT servicedesk så att den finns att välja på när väl en sådan remiss kommer.

Kontaktperson: Britt-Inger Pettersson

Hälsoinformatiken tipsar – sökfunktioner i VAS JO7 landstingsöversikt

Funktionaliteten för sökning i VAS formulär JO7 Landstingsöversikt har förbättrats betydligt.
I fältet: Urval per inr/klinik finns möjlighet att söka på yrkeskategori, datumintervall, journaltyp, sökord och anteckningstyp, antingen enskilt eller i kombination. Upp till två journaltyper/sökord/anteckningstyper kan användas per sökning. Sökningen kan göras inom den egna vårdenheten, inom vårdgivaren (= Region Halland) eller inom SJF – sammanhållen journalföring.

Bild Journalanteckning

Vill du få en notis om när Hälsoinformatiknytt publicerats?

Maila ditt intresse till elin.kall@regionhalland.se för att få ett mail när senaste Hälsoinformatiknytt finns ute.

Mer information

Här finner du mer information om Hälsoinformatikfunktionens uppdrag, organisation och medlemmar.

Tidigare utgivna nummer av Hälsoinformatiknytt finner du här.

Publicerad: 2022-04-21

Senast ändrad: