Direkt till innehållet

Nyhetsarkiv

Restsituation Digoxin 0,25 mg

Publicerad:

Tablett Digoxin Evolan 0,25 mg är restnoterad och beräknas preliminärt åter i mitten av augusti. För behandlingsalternativ, se Läkemedelskommitténs information om restsituationen på sidan Digoxin 0,25 mg.   Läkemedelskommitténs information om aktuella restsituationer och avregistreringar finns nu samlade i en överskådlig tabell på sidan Restnoterade läkemedel, där du även hittar länkar till information om behandlingsalternativ.   Läkemedelskommittén Halland 2024-05-24

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Tridepos kombinationstablett utgår

Publicerad:

Kombinationstabletten Tridepos (alendronat + kalcium/vitamin D3) avregistreras från den svenska marknaden från och med 1 maj 2024 enligt företaget. Patienter som har ordinerats Tridepos rekommenderas att sättas över på ingående substanser separat: Tablett alendronat 70 mg. Tablett eller tuggtablett med kombinationen kalcium 500 mg + vitamin D3 800 IE. Se även Kapitel Osteoporos, Behandling i Terapirekommendationer Halland. Vid behov av...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation Orudis Retard

Publicerad:

Depotkapsel Orudis Retard (ketoprofen) 200 mg 100 kapslar är restnoterade och beräknas preliminärt åter i början av juni. För behandlingsalternativ, se Läkemedelskommitténs information om restsituationen på sidan Orudis Retard.   Läkemedelskommitténs information om aktuella restsituationer och avregistreringar finns nu samlade i en överskådlig tabell på sidan Restnoterade läkemedel, där du även hittar länkar till information om behandlingsalternativ.   Läkemedelskommittén Halland 2024-04-22

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Lasix Retard (furosemid i depotform) åter tillgänglig

Publicerad:

Depotkapsel Lasix Retard (furosemid) har varit restnoterad men är nu åter tillgänglig i båda styrkor (30 mg och 60 mg). Behandlingsalternativ Om en restsituation ändå skulle uppstå: Det saknas direkt utbytbara alternativ till Lasix Retard. Vid behov av fortsatt behandling med furosemid kan behandling med tablett furosemid (ej retard-/depotberedning) övervägas istället. Enligt FASS ger 1 depotkapsel Lasix Retard 60 mg...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Fortsatt bristsituation GLP1-analoger under 2024

Publicerad:

Uppdaterad 2024-05-23 med förtydligande avseende användning vid diabetes respektive obesitas Situationen med osäker tillgång på subkutana GLP1-analoger ser ut att fortsätta under 2024. Under perioden med återkommande restsituationer och begränsad tillgång på subkutana GLP1-analoger rekommenderar Läkemedelskommittén Halland följande: Avstå från att förskriva Ozempic, Victoza eller Trulicity på annan indikation än diabetes typ 2. För indikation obesitas är det enbart Saxenda...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Uppdatering restsituation amoxicillin

Publicerad:

Uppdaterad 2024-05-30 med avseende på nytt referensnummer för licensläkemedel amoxicillin 500 mg Det råder sedan en tid tillbaka en bristsituation för läkemedel innehållande amoxicillin. Denna bristsituation märks av i hela Europa och beror bland annat på ökad efterfrågan och otillräcklig produktionskapacitet. Vi har i denna och tidigare nyheter försökt förtydliga vilka behandlingsalternativ som finns tillgängliga vid en bristsituation. Tillgängliga amoxicillinberedningar...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Adalat tablett 20 mg avregistreras

Publicerad:

Tablett Adalat (nifedipin) 20 mg avregistreras från den svenska marknaden. Inget direkt utbytbart alternativ finns tillgängligt.  Tidigare har Adalat 10 mg avregistrerats från den svenska marknaden på läkemedelsföretagets begäran. Adalat tillhör läkemedelsgruppen kalciumblockerare. Läkemedlet används idag främst för behandling av hypertoni hos gravida och för lindring av Raynauds fenomen. För patienter med Raynauds fenomen kan det vara svårt att hitta...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Uppdatering restnotering isosorbidmononitrat

Publicerad:

Uppdaterad 2024-05-27 med avseende på restsituationernas längd Det råder för närvarande en restsituation för depottablett/tablett/depotkapsel isosorbidmononitrat i de flesta styrkor. Läkemedlen beräknas preliminärt åter enligt datum nedan utifrån information från företagen. Det finns i dagsläget inga direkt utbytbara läkemedel tillgängliga som är godkända för den svenska marknaden, men däremot finns möjlighet till förskrivning av isosorbidmononitrat mot generell licens, se läkemedelsval nedan....

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Behandlingsalternativ vid restsituationer för menopausal hormonbehandling (MHT)

Publicerad:

Uppdaterad 2024-06-03 med avseende på restsituationernas längd Under en längre tid har flertalet läkemedel som används vid menopausal hormonbehandling (MHT, tidigare HRT) dragits med leveransproblem. Därför finns nu nedan sammanställt en översiktstabell för tillgänglighet av MHT, baserad på Tabell 8.1 som återfinns i kapitel Gynekologi, avsnitt Menopausal hormonbehandling (MHT) i Terapirekommendationer Halland. Läkemedelskommittén Halland kommer att försöka hålla denna tabell uppdaterad...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Ketogan Novum injektionsvätska och tabletter utgår

Publicerad:

Sedan ett tag tillhandahålls inte Ketogan suppositorier. Nu meddelar företaget Pfizer att även Ketogan Novum injektionsvätska och tabletter kommer att utgå från den nordiska marknaden inom kort. Tablett Ketogan Novum 5 mg beräknas ta slut under mars månad. Lagret för injektionsvätska Ketogan Novum beräknas ta slut i slutet av april. Vid behov av att identifiera beröra patienter, se sidan Stöd...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Möjlig restsituation Toujeo

Publicerad:

Toujeo Solostar 300 enheter/ml förfylld injektionspenna är restnoterad och beräknas preliminärt åter i slutet av mars. Inga direkt utbytbara alternativ finns tillgängliga på den svenska marknaden, men i skrivande stund har majoriteten av de halländska apoteken Toujeo Solostar i lager. Behandlingsalternativ Långverkande insulin i form av Abasaglar KwikPen finns tillgängligt under restperioden. Toujeo Solostar är inte direkt utbytbart mot detta,...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Ny restsituation Rocaltrol

Publicerad:

Uppdaterad 2024-03-25 med avseende på restsituationens längd Kapsel Rocaltrol (kalcitrol) 0,25 µg är restnoterad och beräknas preliminärt åter i mitten av april. Inga direkt utbytbara behandlingsalternativ finns. Halländska endokrinologer och nefrologer är informerade om restsituationen. Övriga förskrivare rekommenderas telefonkontakt med endokrin- eller njurkonsult (beroende på patientens indikation) för att stämma av angående fortsatt handläggning om apotek/patient tar kontakt angående alternativ...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation Avamys nässpray

Publicerad:

Avamys (flutikasonfuroat) nässpray 27,5 µg/dos är restnoterad och beräknas preliminärt åter i månadsskiftet juni/juli. Se Läkemedelskommitténs information på sidan Avamys (flutikasonfuroat) nässpray. Läkemedelskommitténs information om aktuella restsituationer och avregistreringar finns nu samlade i en överskådlig tabell på sidan Restnoterade läkemedel, där du även hittar länkar till information om behandlingsalternativ.   Läkemedelskommittén Halland 2024-02-09

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Bristsituation Acetylcystein lösning för nebulisator 200 mg/ml under hela 2024

Publicerad:

Tillgången till Acetylcystein Meda 200 mg/ml lösning för nebulisator (vnr 586754) är begränsad under 2024 på grund av tillfälligt minskad produktionskapacitet. Tillgången beräknas preliminärt vara återställd till normala nivåer i januari 2025. Detta bidrar till att det totala behovet för den svenska marknaden inte kommer att kunna tillgodoses under 2024. Med anledning av den uppkomna situationen kommer leverans av Acetylcystein...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation Insulatard FlexPen

Publicerad:

Insulatard FlexPen 100 IE/ml förfylld injektionspenna är restnoterad och beräknas preliminärt åter i månadsskiftet februari/mars. Inga direkt utbytbara alternativ finns tillgängliga, däremot påverkas inte Insulatard Penfill 100 IE/ml cylinderampull av restsituationen. Behandlingsalternativ Medellångverkande insulin i form av Humulin NPH KwikPen finns tillgängligt under restperioden. Insulatard FlexPen är inte direkt utbytbart mot detta, utan nytt recept behöver skrivas. Den förfyllda injektionspennan...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation flutikason inhalationsspray

Publicerad:

Det råder för närvarande en restsituation för Flutide Evohaler (flutikasonpropionat) och generika, samt Aerobec inhalationsspray. För mer information och behandlingsalternativ, se sidan Flutide Evohaler och generika.   Läkemedelskommitténs information om aktuella restsituationer och avregistreringar finns nu samlade i en överskådlig tabell på sidan Restnoterade läkemedel, där du även hittar länkar till information om behandlingsalternativ.   Läkemedelskommittén Halland 2024-01-22

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Niferex orala droppar utgår

Publicerad:

Uppdaterad 2024-03-05  Läkemedelskommittén Halland har tidigare informerat om att Niferex orala droppar (järn(II)glycinsulfat) kommer att vara restnoterade under en längre period. Företaget som tillhandahåller läkemedlet har nu meddelat att tillverkningen upphör, vilket innebär att det inte längre kommer att finnas ett godkänt preparat i beredningsformen orala droppar på den svenska marknaden. Behandlingsalternativ Enterokapsel Niferex 100 mg samt depottablett Duroferon 100...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation Lantus

Publicerad:

Uppdaterad 2024-02-19 med avseende på restsituationens längd Lantus Solostar (långverkande insulinanalog) är restnoterad och beräknas preliminärt åter i början av mars. Det finns i nuläget fortfarande Lantus Solostar i lager på vissa halländska apotek och parallellimporterade förpackningar av Lantus kan finnas tillgängliga under restperioden. Skulle du som förskrivare bli kontaktad av apotek eller patient till följd av restsituationen finns det andra...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation Fluoxetin lösliga tabletter

Publicerad:

Löslig tablett Fluoxetin Ratiopharm 10 mg är restnoterad och beräknas preliminärt vara åter i mitten av november. För behandlingsalternativ se Läkemedelskommitténs restinformation på sidan Fluoxetin lösliga tabletter. Behöver du hjälp att hitta patienter med recept på löslig tablett Fluoxetin Ratiopharm 10 mg, använd Stöd för att identifiera aktuella patienter på recept.   Läkemedelskommitténs information om aktuella restsituationer och avregistreringar finns nu...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation Fucithalmic ögonsalva

Publicerad:

Uppdaterad 2024-05-20 med avseende på dispens för försäljning av utländsk förpackning Fucihalmic ögonsalva 1 % (fusidinsyra) är restnoterad och beräknas preliminärt åter vara tillgänglig i månadsskiftet juni/juli 2025. Inga andra ögonberedningar med fusidinsyra finns godkända på den svenska marknaden. Däremot har Läkemedelsverket beviljat dispens för försäljning av utländska förpackningar, som kan finnas tillgängliga på vissa apotek. Kontrollera lagerstatus i FASS....

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Ny bristsituation Alfakalcidol kapsel

Publicerad:

Etalpha kapsel 0,25 µg är restnoterad och beräknas preliminärt åter i månadsskiftet juli/augusti. För behandlingsalternativ se Läkemedelskommitténs information om restsituationen på sidan Alfakalcidol (Etalpha) kapsel.   Läkemedelskommitténs information om aktuella restsituationer och avregistreringar finns nu samlade i en överskådlig tabell på sidan Restnoterade läkemedel, där du även hittar länkar till information om behandlingsalternativ.   Läkemedelskommittén Halland

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituationen för Klorhexidinsprit är avslutad

Publicerad:

Efter en längre tid med begränsad tillgång på klorhexidinsprit börjar situationen nu se ljusare ut. Tillgången på ofärgad produkt (som är den mest använda) är god redan nu, medan tillgången för färgad produkt är begränsad under ytterligare en kort period. Ofärgad klorhexidinsprit När det gäller ofärgad klorhexidinsprit ska nu beställningar läggas på ordinarie upphandlade produkter. Samma varunummer som innan restsituationen...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Brist på Actilyse (alteplas)

Publicerad:

Sedan våren 2022 råder en global brist på Actilyse (alteplas). Anledningen är en ökad efterfrågan på selektivt trombolytiska läkemedel. Tillverkningsprocessen är komplex för dessa läkemedel och kan därför inte skalas upp med kort tidsvarsel. Boehringer Ingelheim har också haft kvalitetsproblem för vissa tillverkade batcher. Det är osäkert när tillgången kan stabiliseras men Boehringer Ingelheim har i nuläget aviserat brist för...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Bristsituation Creon alla styrkor

Publicerad:

Uppdaterad 2024-05-27 med avseende på restsituationens längd På grund av ökad global efterfrågan och som följdeffekt av ett maskintekniskt fel har företaget Viatris meddelat att tillgången för kapsel Creon (pankreasenzym) kommer att vara begränsad under hela 2024. Det finns inga direkt utbytbara alternativ tillgängliga på den svenska marknaden. Se lagerstatus på apotek för senaste information, eftersom produkterna ändå kan finnas i...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restnotering Tresiba förfylld injektionspenna

Publicerad:

Tresiba FlexTouch förfylld injektionspenna 100 enheter/ml är restnoterad. Restnoteringen förväntas även under 2024 enligt uppgifter från företaget. Företaget vill förtydliga att restsituationen beror på ökad efterfrågan av Tresiba förfylld injektionspenna, och varken till följd av bristande säkerhet eller effektivitet. Det är enbart Tresiba förfylld injektionspenna som berörs av restsituationen. Behandlingsalternativ Byte till Tresiba cylinderampull 100 enheter/ml (Penfill). Observera att patienten...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation naltrexon tablett

Publicerad:

2023-12-04: Naltrexon POA finns nu åter tillgängligt på apotek, övriga fabrikat är fortsatt restnoterade och beräknas preliminärt åter under våren 2024. Naltrexon är en opioidantagonist som reducerar alkoholens euforiska effekter. Inga direkt utbytbara alternativ finns tillgängliga, men i dagsläget finns naltrexon i lager på flera halländska apotek. Behandlingsalternativ Tablett nalmefen (Selincro) har en liknande verkningsmekanism som naltrexon. Observera dock att...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Uppdatering bristsituation prometazin

Publicerad:

Samtliga fabrikat av tablett prometazin 25 mg är restnoterade och beräknas preliminärt åter i månadsskiftet oktober/november. Inga direkt utbytbara behandlingsalternativ finns tillgängliga. Även prometazin i flytande form (Lergigan oral lösning) är restnoterad och beräknas preliminärt åter vid årsskiftet 2023/2024. Behandlingsalternativ Beroende på indikation kan följande läkemedel vara möjliga behandlingsalternativ: Hydroxyzin (Atarax) – indikationer: symtomatisk behandling av ångest, symtomatisk behandling av...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Bristsituation penicillin V

Publicerad:

Uppdaterad 2024-05-13 med avseende på att de flesta styrkor och förpackningsstorlekar nu är åter För närvarande är det brist på fenoximetylpenicillin (pcV) vilket innebär att vissa styrkor eller förpackningsstorlekar för de olika beredningsformerna kan saknas på apotek. Företagen har aviserat att tillgången på pcV kan vara begränsad ett par månader framöver. Läkemedelskommittén Halland bevakar situationen kontinuerligt och arbetar för att...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Glimepirid restnoterat i samtliga styrkor

Publicerad:

Tablett glimepirid är restnoterad i samtliga styrkor från samtliga fabrikat och beräknas preliminärt åter i slutet av oktober. Det finns inga andra SU-preparat godkända på den svenska marknaden. Behandlingsalternativ För patienter med låg dos glimepirid (1–2 mg en gång dagligen) kan utsättning med uppföljande blodsockerkontroller övervägas. Detta alternativ kan vara särskilt lämpligt för äldre eller sköra patienter som kanske inte...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Uppdatering restsituation Antabus

Publicerad:

Brustablett Antabuse Orifarm 400 mg är inte längre restanmäld. I skrivande stund har ett fåtal apotek varan i lager. Brustablett Antabus (disulfiram) 200 mg är för närvarande restnoterad. Antabus 200 mg  beräknas preliminärt åter i mitten av december. Behandlingsalternativ Om Antabus ändå inte går att få tag på: Inga direkt utbytbara läkemedel med disulfiram finns tillgängliga på den svenska marknaden....

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation Dalacin oral lösning

Publicerad:

Restsituationen för Dalacin (klindamycin) granulat till oral lösning 15 mg/ml är nu löst. Om en restsituation skulle uppstå framöver rekommenderas åtgärd enligt nedan. Inga direkt utbytbara läkemedel finns tillgängliga. Rekommenderad åtgärd Observera att i Terapirekommendationer Halland, kapitel Infektionssjukdomar så anges Dalacin (klindamycin) enbart som ett alternativ vid allvarlig penicillinallergi vid faryngotonsillit och vissa hudinfektioner. I dessa fall: Överväg gärna en...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation Praluent 300 mg

Publicerad:

Förfylld injektionspenna Praluent (alirokumab) 300 mg är restnoterad och beräknas preliminärt åter i månadsskiftet juli/augusti. Sanofi meddelar att de under restperioden har fått möjlighet att tillhandahålla Praluent 300 mg i 1-pack, förpackningar avsedda för den nederländska och belgiska marknaden. Företaget beräknas att 1-pack  förväntas vara tillgänglig under v. 29. Praluent 300 mg administreras en gång per månad, men under restperioden...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Flytande PcV – tillgängliga förpackningar

Publicerad:

Uppdaterad 2024-06-10 med avseende på restsituationernas längd Under 2023 och 2024 pågår bristsituationer för oral suspension PcV (fenoximetylpenicillin). Läkemedelskommittén Halland har nedan försökt att sammanfatta tillgängligheten för olika styrkor och förpackningsstorlekar. Mixtur ska reserveras till barn på grund av den begränsade tillgången. Om alternativ saknas, tänk på att PcV kan förskrivas i tablettform, men även för tabletter finns en pågående bristsituation....

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Insuman Basal och Insuman Comb utgår

Publicerad:

Insulin i form av Insuman Basal samt Insuman Comb utgår från den svenska marknaden under sommaren. Tillgängligheten för Insuman Basal och Insuman Comb har det senaste året påverkat av restsituationer i omgångar. Detta eftersom att företaget Sanofi haft utmaningar relaterade till produktion och distribution. Till följd av detta har företaget tagit ett beslut om att sluta tillhandahålla läkemedlen. Behandlingsalternativ Undvik...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Bristsituation vaccin mot TBE

Publicerad:

På grund av hög efterfrågan råder det för närvarande en bristsituation för vaccin mot TBE. För Hallands räkning är vaccinet FSME-immun upphandlat. Företaget har meddelat Läkemedelsverket att vaccinet preliminärt kommer att finnas tillgängligt för beställning enligt följande datum: FSME-immun vuxen 1-pack är restnoterad, preliminärt tillgänglig för beställning 2023-07-21. Eventuellt finns utländsk förpackning avsedd för amerikanska marknaden tillgänglig, med produktnamn TICOVAC.*...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation Insulin lispro Sanofi

Publicerad:

Insulin Lispro Sanofi (snabbverkande insulin) 100 IE/ml i förfylld injektionspenna är restnoterat. Läkemedlet beräknas åter tidigast i början av juli. Det finns i nuläget fortfarande förpackningar i lager på vissa halländska apotek. Det finns andra snabbverkande insulin som är tillgängliga under restsituationen i form av: Insulin Aspart Sanofi (insulin aspart) Humalog (insulin lispro) Insulin Lispro Sanofi är inte direkt utbytbart...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Bristsituation Syntocinon nässpray

Publicerad:

Uppdaterad 2024-03-06 med avseende på restnoteringens längd Företaget CD Pharmaceuticals AB meddelar att Syntocinon (oxytocin) nässpray 6,7 µg/dos är restnoterad. Läkemedlet beräknas preliminärt åter i början av juli 2024. Restsituationen beror på produktionsproblem. Syntocinon nässpray används framförallt för igångsättning av amning, genom att oxytocin stimulerar bröstkörteltömning.   Läkemedelskommittén Halland 2023-05-17

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Brist på lokalanestetika för injektion

Publicerad:

Nyhet uppdaterad 2024-06-03 med avseende på ledtider Lokalanestetika med och utan adrenalin kommer periodvis vara restnoterat under 2023 och 2024. För preliminär tillgänglighet, och behandlingsalternativ se sidan Lokalanestetika för injektion.   Information om aktuella restsituationer och avregistreringar finns nu samlade i en överskådlig tabell på sidan Restnoterade läkemedel, där du även hittar länkar till information om behandlingsalternativ.

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Indragning Emerade adrenalinpenna

Publicerad:

Injektionspennan Emerade (adrenalin) autoinjektor 300 µg och 500 µg har återkallats av läkemedelsföretaget Medeca Pharma AB. Detta till följd av ett funktionsfel hos vissa injektionspennor som kan leda till att autoinjektorn inte aktiveras som den ska. Se även Läkemedelsverkets nyhet Adrenalinpenna Emerade dras tillbaka samt Läkemedelsverkets säkerhetsinformation om Emerade till hälso- och sjukvården - DHPC. Enligt företaget bedöms adrenalinpenna Emerade...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation Normorix/Normorix mite

Publicerad:

Uppdatering 2023-11-27: Normorix mite finns åter i lager på flertalet halländska apotek, medan Normorix (5 mg + 50 mg) beräknas åter inom kort. Det råder för närvarande återigen en längre restsituation för tabletter med kombinationen amilorid och hydroklortiazid (Normorix 5 mg + 50 mg, Normorix mite 2,5 mg + 25 mg, Amiloferm 5 mg+ 50 mg, Amiloferm mite2,5 mg +...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation Suscard 5 mg

Publicerad:

Buckaltablett Suscard (glycerylnitrat) 5 mg är restnoterad och beräknas preliminärt åter i mitten av juli. Inga direkt utbytbara läkemedel finns, men däremot är Suscard 2,5 mg tillgängligt liksom sublingualspray med glycerylnitrat. För ytterligare rekommendationer om kortverkande nitroglycerin se kapitel Hjärt- och kärlsjukdomar, Kranskärlssjukdom i Terapirekommendationer Halland.   Läkemedelskommittén Halland 2023-05-04, uppdaterad 2023-05-16 med avseende på restsituationens längd

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation Alimemazin kapsel 20 mg

Publicerad:

Det pågår för närvarande en restsituation för kapsel Alimemazin Evolan 20 mg. Restsituationen beräknas preliminärt vara löst i början av augusti. Behandlingsalternativ Direkt utbytbara alternativ saknas. Orala droppar alimemazin 40 mg/ml finns tillgängligt under juli månad, men kräver att ett nytt recept förskrivs. Dospatienter som får tablett alimemazin dosdispenserat påverkas inte av restsituationen. Alimemazin är ett rekommenderat läkemedelsalternativ vid sömnstörningar i...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation flytande ibuprofen

Publicerad:

Med anledning av den pågående restsituationen på receptfritt, flytande ibuprofen: Det är Läkemedelskommittén Hallands rekommendation att avstå från att skriva ut receptbelagt flytande ibuprofen som ersättning för receptfritt läkemedel även under pågående brist. Se Läkemedelskommittén Hallands Riktlinje för egenvård eller recept. Det finns receptbelagd flytande ibuprofen, MEN: Försäljningen av receptfritt flytande ibuprofen är omfattande. Om denna försäljning skulle övergå till...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Digoxin tablett 0,13 mg restnoterad - berör även patienter med öppenvårdsdos

Publicerad:

Tablett Digoxin Evolan (digoxin) 0,13 mg är restnoterad och finns preliminärt åter tillgänglig i slutet av augusti. Mindre delleveranser kan förekomma under restperioden. Handläggning patienter med vanliga recept Läkemedelskommittén Halland har rådgjort med halländska kardiologer angående handläggning av de patienter som drabbas av restsituationen. Om apotek eller patient tar kontakt för att Digoxin 0,13 mg inte finns tillgänglig kan patienten...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Ketogan suppositorier tillhandahålls inte längre

Publicerad:

Utan förvarning har suppositorier Ketogan (ketobemidon 10 mg/dimetylaminofenylbuten 50 mg) slutat tillhandahållas på den svenska marknaden och kan därmed inte förskrivas längre. Suppositorium Ketogan har de senaste åren varit ett behandlingsalternativ vid svår smärta orsakad av njursten eller gallsten, efter att suppositorium Spasmofen försvann från den svenska marknaden under 2020. Behandlingsalternativ I dagsläget finns inga direkt utbytbara produkter tillgängliga. Det...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation tablett Triobe - påverkar dospatienter med öppenvårdsdos

Publicerad:

Det råder för närvarande en restsituation för tablett Triobe (kombination av vitamin B6, vitamin B12 och folsyra). Triobe beräknas preliminärt åter i mitten av augusti. Direkt utbytbara alternativ saknas, se behandlingsalternativ nedan. Patienter med "vanliga" recept behöver inte sökas upp, men om du som förskrivare blir kontaktad av patient eller apotek angående restsituationen bör du se över patientens behov och...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Uppdatering: Bristsituation Baklofen tabletter 10 mg och 25 mg

Publicerad:

Det råder för närvarande en restsituation för tablett Baklofen 10 mg och 25 mg som beräknas fortsätta under stora delar av 2023. I dagsläget finns dock Baklofen Medical Valley åter tillgängliga.  Observera! Plötslig utsättning av baklofen kan ge allvarliga utsättningsreaktioner. Eftersom plötsligt uppehåll av behandling med höga doser baklofen (>30 mg/dygn för vuxna, eller >0,3 mg/kg/dygn för barn) kan leda...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Bristsituation amoxicillin samt amoxicillin/klavulansyra

Publicerad:

Det råder sedan en tid tillbaka en bristsituation för läkemedel innehållande amoxicillin, medan kombinationspreparat amoxicillin/klavulansyra åter finns tillgängligt. Bristsituationen märks av i hela Europa och beror bland annat på ökad efterfrågan och otillräcklig produktionskapacitet. Vilka produkter berörs av restsituationen? I dagsläget är flertalet styrkor och förpackningsstorlekar för tabletter med amoxicillin restnoterade, även om det kan finnas förpackningar tillgängliga på apotek....

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation Kajos oral lösning

Publicerad:

Det råder för närvarande en restsituation för Kajos oral lösning, som preliminärt beräknas pågå till februari 2023. Det finns inget direkt utbytbara alternativ, men APL kan tillverka en alternativ produkt på beställning: Kaliumcitrat APL oral lösning 100 mg/ml utan socker. Produkten är hållbar i sex månader. Eftersom produkten tillverkas på beställning är leveranstiden på cirka sex arbetsdagar. Kajos oral lösning...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Periodvis bristsituation Ozempic

Publicerad:

OBS! Inaktuell nyhet, se istället nyheten Uppdatering bristsituation GLP1-analoger (2023-01-19) för uppdaterade datum. På grund av ökad efterfrågan av Ozempic (semaglutid) injektionsvätska har tillverkaren meddelat att det kommer att uppstå periodvisa återkommande bristsituationer som kan pågå även under första delen av 2023. För närvarande råder en restsituation för Ozempic 0,25 mg och Ozempic 0,5 mg som preliminärt beräknas pågå till...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation Vibranord oral suspension

Publicerad:

Oral suspension Vibranord (doxycyklin) 10 mg/ml är restnoterad och beräknas preliminärt åter i månadsskiftet oktober/november 2023. Inget direkt utbytbart alternativ finns tillgängligt. För patienter som väger > 50 kg och är 8 år eller äldre är tablett doxycyklin ett alternativ. För övriga behandlingsalternativ, se kapitel Infektionssjukdomar, Borreliainfektioner i Terapirekommendationer Halland.   Läkemedelskommittén Halland 2022-11-04, uppdaterad 2023-06-26 med avseende på restnoteringens längd

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Bristsituation hydrokortison

Publicerad:

Tabletter hydrokortison 10 mg och 20 mg har varit drabbade av en bristsituation. Bristsituationen för hydrokortison 10 mg är löst, medan bristsituationen för hydrokortison 20 mg fortgår. Tillgänglighet i dagsläget: Tablett Hydrokortison Orion 10 mg är tillgänglig. Tablett Kortifarm 20 mg är restnoterad och beräknas preliminärt åter mitten av december 2024. Möjlighet att förskriva licensläkemedel hydrokortison 20 mg finns, rådgör...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation Cilaxoral orala droppar

Publicerad:

Orala droppar Cilaxoral (natriumpikosulfat) är restnoterade och beräknas vara åter tidigast i mars 2024. Utbytbart alternativ orala droppar Laxoberal kan köpas receptfritt på apotek, men ingår inte i högkostnadsskyddet för läkemedel. Övriga perorala tarmirriterande medel som är tillgängliga är tabletter bisakodyl (Dulcolax, Toilax) . Dulcolax finns även som suppositorier. Se även kapitel Mag- och tarmsjukdomar, Obstipation i Terapirekommendationer Halland för...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restnotering Januvia tabletter

Publicerad:

Tablett Januvia (sitagliptin) är restnoterad i alla tillgängliga styrkor (25 mg, 50 mg och 100 mg) och förpackningsstorlekar. Restnoteringen beräknas pågå minst till mitten/slutet av oktober. Från och med 1 oktober finns generisk sitagliptin tillgänglig i samtliga tre styrkor. Patienten kommer automatiskt att erbjudas utbyte till generika på apotek och inget nytt recept behöver skrivas, förutsatt att du som förskrivare...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation tablett allopurinol 100 mg

Publicerad:

Det råder för närvarande en restsituation för tablett allopurinol 100 mg från alla tillverkare. Allopurinol 100 mg är redan slut på alla halländska apotek och restsituationen beräknas preliminärt pågå minst till mitten av november men de flesta företag beräknar preliminärt till december. Om apotek eller patient tar kontakt angående restsituationen I nuläget finns allopurinol 300 mg tillgängligt och vi föreslår...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation Ergenyl Retard

Publicerad:

Uppdaterad 2024-01-29 med avseende på att restsituationen nu är löst. Det råder för närvarande en restsituation för Ergenyl Retard (valproinsyra) ddepottablett, som främst används på indikationerna epilepsi respektive stämningsstabiliserande vid bipolär sjukdom. Restsituationen är nu löst. Ergenyl Retard är direkt utbytbart med motsvarande styrkor av depottablett Depakine Retard 300 mg respektive 500 mg, där flertalet förpackningar också är restnoterade. Behandlingsalternativ...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Pilokarpin ögondroppar 2 % och 4 % är restnoterade

Publicerad:

Pilokarpin Trimb (pilokarpin) ögondroppar 2 % och 4 % är restnoterade och väntas preliminärt åter i mitten av oktober. Det saknas ett direkt utbytbart alternativ. Även följande läkemedel innehållande pilokarpin är restnoterade: Pilokarpin ögondroppar APL 2%, som preliminärt finns tillgänglig i slutet av augusti. Pilokarpin ögondroppar APL 4%, som preliminärt finns tillgänglig i mitten av september. Licensläkemedel, Pilocarpine Eye Drops...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Furix (furosemid) tablett 500 mg är restnoterad

Publicerad:

Furix tablett 500 mg är restnoterad och väntas åter i mitten av oktober 2022. Det saknas ett direkt utbytbart alternativ. Endast enstaka apotek kan fortfarande ha läkemedlet i lager. Övriga läkemedel som innehåller furosemid är: Tabletter furosemid i styrkan 40 mg och 20 mg Depotkapslar furosemid i styrkan 30 mg och 60 mg Injektions/infusionsvätska furosemid, lösning, 10 mg/ml Dospatienter Dosapoteket...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation Alfacalcidol Orifarm kapsel 0,25µg – påverkan dospatienter med öppenvårdsdos

Publicerad:

Det råder för närvarande en restsituation för Alfacalcidol Orifarm kapsel 0,25 µg. Läkemedlet förväntas åter i november 2022. Dospatienter med öppenvårdsdos påverkas, se nedan. Övriga läkemedel som innehåller alfacalcidol: Alfacalcidol Orifarm kapsel 0,5 µg. Kapsel Etalpha 0,25 µg och 0,5 µg är direkt utbytbara mot Alfacalcidol Orifarm, men tillgänglighet till en större volym patienter är oklar. Etalpha 0,25 µg ingår...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Pregabalin Sandoz kapsel är restnoterad – ersätts med Pregabalin 1A Farma till dospatienter med öppenvårdsdos

Publicerad:

  Pregabalin Sandoz kapsel 25 mg, 50 mg, 75 mg och 150 mg är restnoterad. För patienter med dosdispensering öppenvårdsdos kommer Dosapoteket därför att ersätta detta läkemedel med Pregabalin 1A Farma i den styrka patienten är ordinerad. För patienter med läkemedlet via vanligt recept kan det fortfarande finnas förpackningar kvar i lager på apoteken. Eftersom läkemedlet är ett särskilt läkemedel...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Metoklopramid tabletter begränsad tillgänglighet (igen)

Publicerad:

Läkemedelskommittén Halland har tidigare informerat om en bristsituation för metoklopramid tabletter. De godkända läkemedlen Metoclopramide Accord 10 mg och Metoclopramide Orion 10 mg har under en tid funnits tillgängliga i lager på apoteken, men under sommaren kan en ny bristsituation uppstå. Tablett Primperan 10 mg är fortsatt restnoterad och beräknas åter tidigast i december 2023.   Behandlingsalternativ om bristsituation för...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Folacin avregistreras, övriga tabletter innehållande folsyra finns tillgängliga

Publicerad:

Pfizer har meddelat att tablett Folacin (folsyra) 1 mg kommer att avregistreras efter en längre tids restsituation. Observera dock att de utbytbara läkemedlen innehållande folsyra 1 mg (Folvidon, Folsyra EQL Pharma och Folsyra Vitabalans) fortsatt finns tillgängliga. Folacin 5 mg är avregistrerad sedan tidigare.   Läkemedelskommittén Halland 2022-06-23

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Terapinytt nr 2 2022

Publicerad:

Nu finns Terapinytt nr 2 2022 publicerad på Läkemedelskommitténs hemsida. Terapinytt är en digital tidskrift från Läkemedelskommittén Halland (Region Hallands expertorgan som rör läkemedel) och innehåller artiklar om aktuella läkemedelsfrågor.   I detta nummer av Terapinytt kan du läsa om: Datum för Läkemedelskommitténs utbildningar hösten 2022 Begränsa receptens giltighetstid: sätt sista datum för första uttag Minskad förskrivning av beroendeframkallande analgetika...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Prednisolon 2,5 mg ersätts tillfälligt - berör dospatienter med öppenvårdsdos

Publicerad:

Prednisolon tablett 2,5 mg är restnoterad, det gäller samtliga tillverkare. Dosapoteket kommer därför att tillfälligt ersätta Prednisolon 2,5 mg med en halv tablett Prednisolon 5 mg i dospåsen. Ändringen inleds under vecka 15. Se information från Dosapoteket på apoteket.se. Prednisolon Pfizer tablett 2,5 mg beräknas åter i mitten av juni. Prednisolon Alternova tablett 2,5 mg har oklar restsituation, men kan...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Bristsituation kapsel vankomycin 125 mg

Publicerad:

En restsituation har uppstått för kapsel Vancocin (vankomycin) 125 mg, som beräknas åter tidigast i oktober. Tillgången för det generiska läkemedlet Vancomycin Strides 125 mg under restsituationen är oklar, men finns i nuläget tillgängligt på vissa apotek i Halland.   För behandling av patienter i primärvård med medelsvår tarminfektion orsakad av clostridium difficile, kontakta infektionsläkare för alternativ behandling vid en...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Tridepos kombinationsförpackning åter tillgänglig

Publicerad:

Kombinationsläkemedlet Tridepos finns åter att tillgå efter en restsituation som har varat i ungefär ett år. Tridepos används för behandling vid osteoporos och är en kombinationsförpackning som består av alendronat 70 mg en dag i veckan samt kalcium/D-vitamin 500 mg/800 IE övriga dagar. Läkemedlet återfinns på listan över Rekommenderade läkemedel i kapitel Osteoporos i Terapirekommendationer Halland. Läkemedelsföretaget som tillhandahåller Tridepos meddelar att...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Terapinytt nr 1 2022

Publicerad:

Nu finns Terapinytt nr 1 2022 publicerad på Läkemedelskommitténs sida. Terapinytt är en digital tidskrift från Läkemedelskommittén Halland (Region Hallands expertorgan som rör läkemedel) och innehåller artiklar om aktuella läkemedelsfrågor.   I detta nummer kan du läsa om: - Betydelsen av I-gruppen vid resistensbestämning av bakterier - Antibiotikaförskrivning i Halland ökar igen - Elektronisk förskrivning blir huvudregel från 10 maj...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Trulicity 3 mg restnoterad

Publicerad:

GLP-1-analogen Trulicity (dulaglutid) förfylld injektionspenna 3 mg är restnoterad. Restsituationen beräknas pågå i 2–3 månader, vilket medför att Trulicity 3 mg tidigast åter finns tillgängligt på apotek i mitten av april. Inga utbytbara preparat finns godkända på den svenska marknaden. Läkemedelskommittén Halland rekommenderar att drabbade patienter under restnoteringsperioden istället förskrivs Trulicity förfylld injektionspenna 1,5 mg med dosering 1 spruta (EN...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Innohep restsituationer

Publicerad:

LEO Pharma har för närvarande svårt att producera tillräckliga mängder av Innohep (tinzaparin) på grund av ökad efterfrågan. Företaget har meddelat att det under våren tidvis kan uppstå restnoteringar för olika styrkor och förpackningsstorlekar. Inga direkt utbytbara läkemedel finns, men motsvarande dos av Fragmin (dalteparin) kan förskrivas istället. Förhoppningsvis kommer tillgången på Fragmin att vara tillräcklig för att möta det...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Lergigan Forte har avregistrerats

Publicerad:

Lergigan Forte (prometazin) 50 mg är avregistrerad på den svenska marknaden. Inget direkt utbytbart läkemedel finns. Övriga läkemedel med prometazin; Lergigan 25 mg, Prometazin Actavis 25 mg samt Lergigan mite 5 mg, påverkas inte av avregistreringen utan kommer även fortsatt att finnas tillgängliga. Dosapoteket har meddelat att patienter som har haft dosdispensering av Lergigan Forte istället kommer att sättas över...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restnotering Tambocor tablett

Publicerad:

Tambocor (flekainid) tablett 100 mg är restnoterad och beräknas preliminärt åter under andra halvan av mars. Det finns inga godkända direkt utbytbara läkemedel på den svenska marknaden. Tambocor är ett specialistvårdsläkemedel, men i Halland finns enstaka förskrivningar även från primärvården. Förskrivare i primärvård som kontaktas av patient eller apotek med anledning av denna restsituation rekommenderas att vända sig till kardiologkonsult...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Tablett Pyridoxin avregistreras

Publicerad:

Pyridoxin Meda tablett 40 mg (vitamin B6) kommer att utgå från den svenska marknaden på grund av att produktionsanläggningen stängs. Nuvarande lager beräknas räcka till mars 2022. Det finns inga utbytbara läkemedel med pyridoxin godkända på den svenska marknaden, men det finns tillgängliga licensläkemedel. Pyridoxin ingår även i en del kombinationstabletter med andra B-vitaminer, ex. Beviplex forte. Dock är mängden...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restnotering Centyl K

Publicerad:

Blodtrycksläkemedlet Centyl K (bendromeflutiazid 2,5 mg + kalium 573 mg) är restnoterat och beräknas åter tidigast i mitten av mars 2022. Inga direkt utbytbara preparat finns tillgängliga på den svenska marknaden. Du som förskrivare behöver inte söka upp patienter, men om patient eller apotek hör av sig angående restsituationen rekommenderar Läkemedelskommittén Halland, efter diskussion med njurläkare, följande handläggning: 1. Läkemedelsbyte:...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Terapinytt nr 3 2021

Publicerad:

Nu finns Terapinytt nr 3 2021 tillgängligt via Läkemedelskommittén Hallands sida för Terapinytt, där du även kan hitta tidigare nummer. I detta nummer kan du bland annat läsa om följande: – Datum för Läkemedelskommitténs kommande utbildningar höst 2021 och vår 2022 – Driftstopp i E-hälsomyndighetens nationella tjänster 27-28 november medför att digitala recept inte kan expedieras – Vilka informationskällor som...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Lagerberedningar melatonin oral lösning utgår 14 september - nya recept krävs

Publicerad:

I juni informerade vi i Läkemedelskommittén Halland att melatonin oral lösning blir ett godkänt läkemedel som enbart är inom högkostnadsskyddet (läkemedelsförmånen) för barn 6–17 år med insomni vid ADHD. Under en övergångsperiod har lagerberedningarna Melatonin APL 1 mg/ml oral lösning och Melatonin Unimedic 1 mg/ml oral lösning fortsatt funnits tillgängliga för att underlätta omställningen. Från och med den 14 september...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Nozinan 25 mg avregistreras

Publicerad:

Nozinan (levomepromazine) 25 mg försvinner från den svenska marknaden. Läkemedlet är redan slut hos leverantören, men kan finnas tillgängligt på enstaka apotek. Tillgängligt generiskt utbyte är Levomepromazine Orion 25 mg, dock har tillverkaren på grund av den ökade efterfrågan meddelat att en bristsituation kan uppstå under den närmaste tiden. För patienter som använder Nozinan 25 mg med högre dosering rekommenderar...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Betnovat med chinoform utgår

Publicerad:

Tillverkaren har meddelat att de kommer att upphöra att tillhandahålla kräm Betnovat med chinoform (betametason och kliokinol), en glukokortikoid med antibakteriell och antimykotisk effekt. Nuvarande lager beräknas säljas slut under september månad. Inga direkt utbytbara alternativ finns tillgängliga. Terapigrupp Hud rekommenderar i nuläget Betnovat med chinoform i andra hand vid infekterat eksem. Förstahandsbehandling vid infekterat eksem hos vuxna är tvätt...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restnotering Egazil depottabletter

Publicerad:

Egazil (hyoscyamin) depottabletter 0,2 mg har varit restnoterat under en längre tid. Företaget som tillhandahåller Egazil har nu meddelat att de kommer att sluta tillhandahålla läkemedlet. Inget direkt utbytbart alternativ till Egazil finns tillgängligt, och licensläkemedel finns inte heller att tillgå. Eftersom Egazil förskrivs på många olika indikationer behöver förskrivare ta ställning till individuellt läkemedelsalternativ beroende på patient.   Läkemedelskommittén...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Indragning av Champix medför restsituation – starta inte upp nya patienter

Publicerad:

Samtliga batcher av Champix (vareneklin) som har visat sig innehålla nivåer av N-nitroso-vareniklin över producentens gränsvärden har dragits in. Som en försiktighetsåtgärd pausas också distributionen av läkemedlet i väntan på ytterligare testning och felsökning. Upptäckten av för höga nivåer av nitrosaminföroreningen innebär ingen omedelbar risk för patienter som idag står på behandlingen. Indragningen och pausen i distributionen innebär en brist...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation Aerius oral lösning

Publicerad:

Aerius (desloratadin) oral lösning 0,5 mg/ml är tillfälligt restnoterad på grund av mycket större efterfrågan än förväntat. Tillverkaren meddelar att restnoteringen förväntas pågå fram till och med vecka 32. I skrivande stund finns Aerius oral lösning tillgängligt på halländska apotek, men beroende på efterfrågan kan tillgången snabbt ändras.   Det finns inga direkt utbytbara alternativ till Aerius oral lösning. I...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Ery-Max kapslar utgår

Publicerad:

Ery-Max (erytromycin) enterokapslar kommer att försvinna från den svenska marknaden under juli. Detta till följd av att nuvarande tillverkare slutar med sin produktion och att det inte finns någon annan som har ansetts lämplig att ta över produktionen.   Terapigrupp Infektioner har uppdaterat sina behandlingsrekommendationer där Ery-Max kapslar tidigare har funnits som behandlingsalternativ. Eftersom behandlingsrekommendationerna ser olika ut för olika indikationer,...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Waran åter i lager

Publicerad:

Nu finns tablett Waran (warfarin) åter i lager på de flesta halländska apotek. Därmed ska inte recept på Warfarin Orion förskrivas annat än till de patienter som stått på det tidigare (ex. de som inte tål färgämnet i Waran). Risken finns annars att Warfarin Orion i sin tur restnoterar, om förbrukningen under en längre tid överstiger den normala. För de...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Deltison avregistreras

Publicerad:

Tillverkaren har meddelat att tablett Deltison (prednison) 50 mg kommer att avregistreras från den svenska marknaden 1 september 2021. Detta till följd av att produktionsanläggningen där Deltison tillverkas stängs ned. Avregistreringen medför att inga godkända läkemedel med prednison finns tillgängliga i Sverige, och därmed måste patienter som i dagsläget har Deltison stående sättas över på annan kortikosteroid. För det fåtal...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Emerade adrenalinpennor 300 µg och 500 µg åter tillgängliga

Publicerad:

Nu finns Emerade adrenalinpenna i styrkorna 300 µg och 500 µg åter tillgängligt för förskrivning och beställning, där det tidigare konstruktionsfelet nu har åtgärdats. Se även Läkemedelsverkets nyhet Emerade adrenalinpenna åtgärdad. Observera dock att Emerade injektionspenna 150 µg (som rekommenderas vid kroppsvikt < 30 kg) fortsatt är restnoterad och beräknas åter tidigast i början av augusti. Som alternativ, tills att Emerade 150 µg åter...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Ergenyl enterotabletter och oral lösning utgår under sommaren

Publicerad:

Nedanstående information förmedlar Läkemedelskommittén Halland till de vårdenheter som haft förskrivning av Ergenyl under det senaste året.   Läkemedelsföretaget Sanofi meddelar att samtliga styrkor av Ergenyl (valproinsyra) enterotabletter, orala droppar och oral lösning utgår under sommaren. Berörda vårdenheter behöver redan nu identifiera aktuella patienter och byta behandling.  Beredningar av Ergenyl som beräknas utgå i juni: Enterotablett 300 mg Orala droppar...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Mindiab utgår

Publicerad:

Tillverkaren har meddelat att Mindiab (glipizid) kommer att utgå från den svenska marknaden. Inga motsvarande generiska substanser finns tillgängliga. Mindiab 2,5 mg kommer att avregistreras den 30 november 2021 och Mindiab 5 mg den 30 september 2022. Läkemedlen kan dock sluta tillhandahållas innan dessa datum till följd av slutförsäljning. Patienter som behandlas med Mindiab rekommenderas att bytas över till annat...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restnotering Tambocor Retard 200 mg.

Publicerad:

Tillverkaren har meddelat att Tambocor Retard 200 mg är restnoterat till följd av brist på produktionskapacitet och beräknas åter vara i lager tidigast 2021-05-31.   Företaget hänvisar under restnoteringsperioden till Tambocor Retard 100 mg.   Läkemedelskommittén Halland 2021-04-19

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Melatonin ingår endast i läkemedelsförmånerna för barn

Publicerad:

Den 1 mars 2021 lanserades ett godkänt läkemedel med melatonin i tablettform (Melatonin AGB från AGB-Pharma i styrkorna 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg och 5 mg). Samtidigt meddelades att lagerberedning som hittills har funnits tillgänglig (Melatonin AGB tabletter 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg) kommer att utgå. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Fenobarbital APL istället för Fenemal Meda

Publicerad:

Kapsel Fenobarbital APL 50 mg respektive kapsel Fenobarbital APL 100 mg finns nu tillgängliga att förskriva extempore (uppgifter enligt direktkontakt APL). Extemporeläkemedel går inte att söka fram på vanligt vis i NCS eller Pascal. Instruktion extempore-förskrivning i NCS: NCS Läkemedelslista Öppenvård Välj ”Ny förskrivning” Skriv ”§ex” i fältet ”Läkemedel” och tryck ”Tab” Välj central favorit ”Ex Tempore” eller ”Extempore” Fyll...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Qlaira – kommande restsituation

Publicerad:

Tillverkaren har förvarnat om en kommande restnotering för det kombinerade p-pillret Qlaira (etinylestradiol + dienogest) som beräknas pågå från början av april till slutet av oktober. Qlaira är det enda p-piller som är registrerat för indikationen menorragi på grund av sin starka endometriereducerande effekt (ska förskrivas av läkare på denna indikation). Terapigrupp Gynekologi rekommenderar att förskriva Dienorette till patienter i...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Glibenklamid utgår under våren

Publicerad:

Under våren kommer Glibenklamid Recip 3,5 mg och Daonil 3,5 mg att försvinna från den svenska marknaden (glibenklamid 1,75 mg har redan utgått). Inga motsvarande generiska substanser finns tillgängliga. Terapigrupp Diabetes rekommenderar att patienter som i nuläget behandlas med glibenklamid redan nu får byta över till andra blodsockersänkande läkemedel. Individuell bedömning behövs, för alternativ se kapitel Diabetes, Antidiabetika i Terapirekommendationer...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation Metotab

Publicerad:

Det råder för närvarande en restsituation för Metotab (metotrexat) tabletter i alla tre styrkor (2,5 mg, 7,5 mg och 10 mg). Företaget har uppgett att restsituationen för 7,5 mg och 10 mg varar minst fram till 9 juli 2021, medan de inte längre avser att tillhandahålla Metotab 2,5 mg. För styrkorna 7,5 mg och 10 mg finns inga utbytbara generika...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation Synjardy

Publicerad:

Kombinationsläkemedlet Synjardy (empagliflozin + metformin) är i nuläget restnoterat i styrkorna 5 mg/1000 mg samt 12,5 mg/850 mg. För 12,5 mg/820 mg är i nuläget enbart förpackningsstorleken 180 tabletter berörd. Förpackningsstorleken 60 tabletter finns tillgänglig. För 5 mg/1000 mg kommer båda förpackningsstorlekarna att beröras. Restsituationen beräknas vara löst i mitten av februari. I nuläget finns fortfarande läkemedel tillgängligt på apotek...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Stilnoct 5 mg och 10 mg byter förpackningsstorlek

Publicerad:

Företaget Sanofi har meddelat om minskade förpackningsstorlekar för Stilnoct (zolpidem) tabletter. Detta beslutet har tagits i samråd med EMA (European Medicines Agency) för att minska riskerna för toleransutveckling och missbruk av zolpidem. Stilnoct 10 mg 30 st har utgått och ersatts av Stilnoct 10 mg 14 tabletter (varunummer 127907). Stilnoct 10 mg 10 st har utgått. Förpackningsstorleken kommer att ersättas...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Florinef restnoterat

Publicerad:

Florinef (Fludrokortison) tablett 0,1 mg Mylan är restnoterad och beräknas vara åter tidigast i slutet av februari. Inga direkt motsvarande läkemedel finns godkända i Sverige. Den vanligaste indikationen för behandling med Florinef är otillräckligt kontrollerad elektrolytbalans vid Addisons sjukdom. Vårdenheterna som berörs  har kontaktats per mail av Läkemedelskommittén och rekommenderas att identifiera patienter som behandlas med Florinef enligt instuktioner för...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Beviplex forte fortsatt långvarigt restnoterat - berör även dospatienter

Publicerad:

Tablett Beviplex forte, som bland annat används som substitutionsbehandling av tiamin (vitamin B1), är återigen restnoterad och förväntas finnas tillgänglig tidigast i början av september 2020. Restsituationen gäller båda förpackningsstorlekarna (100 st respektive 250 st tabletter). Bristsituationen påverkar både patienter med dosdispensering och patienter som får läkemedlet förskrivet på recept.   Tiamin är den komponent i Beviplex forte som bedöms...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation perorala B12-preparat

Publicerad:

De perorala B12-tillskotten Betolvex och Betolvidon (cyanokobalamin) kommer att vara restnoterade under december månad. Betolvidon kan eventuellt vara tillbaka före nyår, medan Betolvex troligtvis återkommer först i februari. Som Läkemedelskommittén tidigare har informerat om har Behepan tabletter utgått från den svenska marknaden, och det finns därmed inga andra perorala B12-preparat att tillgå under tiden. Restsituationen berör främst de patienter som...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation Lamotrigin dispergerbar tablett 50 mg och 100 mg

Publicerad:

Tidigare har Läkemedelskommittén meddelat om en restsituation för Lamotrigin Actavis 25 mg dispergerbar tablett. Denna situation är nu löst. Kvar finns dock en restsituation för Lamotrigin Actavis dispergerbar tablett 50 mg samt 100 mg. På grund av lamotrigins epilepsiindikation finns inga direkt utbytbara preparat finns tillgängliga i motsvarande styrka. Det finns dispergerbara tabletter tillgängliga från andra tillverkare, om förskrivaren bedömer...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Pneumovax - viktig information om restsituation

Publicerad:

MSD meddelar att Pneumovax® (Pneumovax® 10x0,5 ml PFS 2 nål, vnr 466587) åter finns på lager och beräknar att doserna är tillgängliga för beställning på rekvisition i slutet av denna vecka. Dock är Pneumovax 1 st förfylld spruta 0,5 ml (vnr 373611) fortsatt restnoterad. Tills vidare begränsar tillverkaren beställningar för Pneumovax 10x0,5 ml (vnr 466587) till max 2 st förpackningar...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restnotering sulfasalazin (Salazopyrin)- både enterotabletter och vanliga tabletter

Publicerad:

Salazopyrin EN enterotabletter 500 mg 300 st är för närvarande restnoterade, minst till slutet av december. Dock är nu Sulfasalazin Medac enterotabletter 500 mg 300 st åter tillbaka i lager för beställning (uppdaterat 2020-12-08). Även Salazopyrin tablett är restnoterad. Denna restnotering beräknas pågå minst till slutet av januari. Inga andra direkt utbytbara alternativ finns godkända i Sverige. Observera! Pfizer har förvarnat...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation kolkicin 500 µg

Publicerad:

Läkemedel innehållande kolkicin i styrkan 500 µg (Colrefuz, Colchimex samt parallellimporterade preparat med kolkicin) är restnoterade under en längre tid. Alla förpackningsstorlekar berörs. Colchimex meddelar i nuläget att restnoteringen kommer att vara minst till slutet av mars. För Colrefuz beräknas restnoteringen vara minst till 12 mars 2021, men mindre förpackningar (20 st) finns i nuläget (2020-12-15) tillgängliga med utländsk märkning....

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Behepan injektionsvätska försvinner

Publicerad:

Vi har tidigare skrivit om att Behepan (hydroxokobalamin) tabletter utgår från den svenska marknaden. Nu har Pfizer även meddelat att Behepan injektionsvätska kommer att försvinna. I skrivande stund har några apotek kvar förpackningar av Behepan injektionsvätska. Framöver hänvisas förskrivare till det enda tillgängliga utbytbara alternativet: Hydroxocobalamin Alternova. Läkemedelskommittén Halland 2020-10-15.

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Papaverin tabletter försvinner

Publicerad:

Tillverkaren har meddelat att Papaverin Meda 40 mg försvinner från den svenska marknaden med kort varsel. Informationen som har nått Läkemedelskommittén är att lagret av Papaverin redan har tagit slut. Det finns inga andra förpackningar eller styrkor av papaverin godkända i Sverige. Företaget själva hänvisar istället till: Egazil depottablett (hyoscyamin). Observera att Egazil har betydande antikolinerga effekter vilket kan påverka...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Aurorix 300 mg försvinner

Publicerad:

Mylan har meddelat att Aurorix (moklobemid) 300 mg 60 tabletter utgår från den svenska marknaden. Nuvarande lager i Sverige beräknas ta slut i november 2020. Aurorix 150 mg finns fortsatt kvar på marknaden.   Läkemedelskommittén Halland 2020-09-30

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Uppdatering Restsituation fluoxetin lösliga tabletter

Publicerad:

Tidigare har vi meddelat att lösliga tabletter Fluoxetin 10 mg och 20 mg beräknas vara restnoterade till mars 2021. Uppdatering 2021-04-26: Nu finns lösliga tabletter fluoxetin  20 mg att tillgå. Dock är fluoxetin 10 mg restnoterade och beräknas åter tidigast 4 maj. Fluoxetin 20 mg (oavsett tillverkare) är delbar i två lika stora delar och kan förskrivas med doseringen ½...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation Euthyrox tabletter

Publicerad:

Tillverkaren meddelar att alla styrkor av Euthyrox (levotyroxin) tabletter (25 mg, 50 mg och 100 mg) kommer att vara restnoterade minst till v 42 (mitten av oktober). Det finns inga direkt utbytbara läkemedel, vilket innebär att utbyte inte kommer att ske automatiskt på apoteken. Levaxin tabletter, som också innehåller levotyroxin, finns tillgängligt i de för Euthyrox restnoterade styrkorna. Dock är...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation Lamotrigin Actavis 25 mg dispergerbara tabletter

Publicerad:

Tillverkaren har meddelat att Lamotrigin Actavis 25 mg dispergerbar tablett kommer att vara restnoterade minst till sista oktober. Inga utbytbara preparat finns tillgängliga i motsvarande styrka. För patienter som efter bedömning kan tolerera byte till vanlig tablett finns Lamotrigin Actavis 25 mg tillgänglig. Det finns även dispergerbara tabletter tillgängliga från andra tillverkare, om förskrivaren bedömer att patienten tolererar byte mellan...

Restnoterade läkemedel

Uppdaterad restinformation för Emerade samt information om problem vid aktivering

Publicerad:

Tillverkaren Medeca Pharma AB har tillsammans med Läkemedelsverket gått ut med uppdaterad information angående problem vid aktiveringen av Emerade adrenalinpennor. Ursprungligen meddelade företaget att det konstruktionsfel som försvårade aktiveringsprocessen berörde < 1% av adrenalinpennorna som för närvarande finns tillgängliga. Ny information gör istället gällande att konstruktionsfelet har setts för ungefär 13 % av pennorna. På grund av risk för restsituation,...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation Fluoxetin Ratiopharm lösliga tabletter

Publicerad:

OBS! Uppdaterad nyhet finns publicerad 2020-09-11 Lösliga tabletter Fluoxetin Ratiopharm 10 mg och 20 mg beräknas vara restnoterade till mars 2021. För 20 mg finns utbytbara läkemedel som alternativ, vilket innebär att utbyte kan ske på apotek utan att receptet behöver ändras. För 10 mg saknas utbytbara alternativ. Däremot är de utbytbara alternativen för styrkan 20 mg delbara i två...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restnotering för Minirin och Octostim nässpray/näsdroppar

Publicerad:

Sedan juli 2020 är följande läkemedel innehållande desmopressin restnoterade: Minirin nässpray 0,1 mg/ml Octostim nässpray 150 µg/dos Minirin näsdroppar 0,1 mg/ml   Minirin nässpray 0,025 mg/ml fortsatt är tillgänglig. Restsituationen för Minirin nässpray 0,1 mg/ml beräknas preliminärt pågå till 2023. Företaget har meddelat att Minirin näsdroppar och Octostim nässpray inte kommer att komma tillbaka.   De registrerade indikationerna för Minirin näsdroppar...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation Isoptin Retard 120 mg

Publicerad:

Isoptin Retard (verapamil) depottablett 120 mg är restnoterad till minst mitten av september. Det finns inga utbytbara alternativ tillgängliga. Isoptin Retard finns däremot tillgängligt i styrkorna 180 mg och 240 mg. Depottablett 240 mg har en brytskåra, men denna är endast till för att underlätta sväljandet och det går därmed inte att garantera att det är lika mycket aktiv substans...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Fenemal tabletter 15 mg och 50 mg utgår

Publicerad:

OBS! Se uppdaterad information om förskrivning av extemporevara från APL: Fenobarbital APL istället för Fenemal Meda. Tillverkaren Mylan har meddelat att de kommer att upphöra att tillhandahålla Fenemal (fenobarbital) tabletter i styrkorna 15 mg och 50 mg under hösten 2020. Berörda vårdenheter med patienter som har förskrivits Fenemal under det senaste året har kontaktats av Läkemedelskommittén med instruktioner för att...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Pindolol tablett 5 mg och 10 mg utgår

Publicerad:

Företaget Mylan har meddelat att de har upphört att tillhandahålla den icke-selektiva betablockeraren Pindolol i styrkorna 5 mg och 10 mg. Inga utbytbara alternativ finns längre tillgängliga på den svenska marknaden, men däremot kommer tablett Pindolol Mylan 15 mg att finnas kvar. Denna tablett kan delas, men det är inte säkert att delarna innehåller likamstor mängd aktiv substans. För det...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Furix och Impugan fortsatt restnoterade under delar av augusti månad

Publicerad:

Beräknat slutdatum för restsituationen för Furix 20 mg är nu satt till mitten av augusti och för Impugan 20 mg till slutet av augusti. Som en naturlig följd restar även vissa förpackningar furosemid på 40 mg, samt Impugan 500 mg. I skrivande stund finns Furosemid/Furix 40 mg 100 tabletter tillgängligt på apotek i Halland, samt Furix 500 mg. Som alternativ...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Betnovat kräm 30 g utgår – ingår i sjuksköterskors förskrivningsrätt

Publicerad:

Betnovat (betametason) kräm 0,1 % 30 g har varit slut från leverantören under det senaste året. Nu har tillverkaren meddelat att de kommer sluta att tillhandahålla produkten, och att den därför inte kommer att komma tillbaka på den svenska marknaden. Betnovat kräm 100 g kommer fortsatt att vara tillgängligt. Observera dock att inom ramen för sjuksköterskors förskrivningsrätt ingår enbart förpackningen...

Restnoterade läkemedel

Furix och Impugan 20 mg restnoterade under juli månad

Publicerad:

Båda tillgängliga tablettalternativ för furosemid 20 mg, Furix och Impugan, kommer att vara restnoterade under juli månad. I skrivande stund finns Furix 20 mg 100 tabletter tillgängligt på flertalet apotek i Halland, men detta lager kommer troligtvis inte att räcka under restnoteringsperioden. Som alternativ till de patienter som har behov av furosemid 20 mg kan furosemid 40 mg tillfälligt förskrivas...

Restnoterade läkemedel

Kortvarig restnotering tablett Natriumbikarbonat Meda 1 g

Publicerad:

Tablett Natriumbikarbonat Meda 1 g är restnoterad och beräknas åter tillgänglig sista veckan i juli. Inga perorala alternativ finns att tillgå. Även om natriumbikarbonat i skrivande stund finns tillgängligt i mindre omfattning på halländska apotek är risken stor för att brist uppstår för flera patienter under restnoteringsperioden. Den mest kritiska indikationen för tablett Natriumbikarbonat är acidos, till exempel vid njursvikt...

Restnoterade läkemedel

Caredin ersätter Aerius munsönderfallande tablett

Publicerad:

Läkemedelskommittén Halland har tidigare meddelat om en långvarig brist på Aerius (desloratadin) munsönderfallande tablett 5 mg. Nu har tillverkaren MSD meddelat att Aerius munsönderfallande tabletter inte kommer tillbaka inom överskådlig tid (gäller både 2,5 mg och 5 mg). Som ersättare tillhandahåller nu företaget 2care4 Caredin (desloratadin) munsönderfallande tablett 2,5 mg och 5 mg, som kan förskrivas både av läkare och...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Colifoam rektalskum avregistreras

Publicerad:

Colifoam rektalskum (hydrokortison) har inte funnits tillgängligt under mer än två år. Nu har företaget Meda meddelat att läkemedlet kommer att avregistreras i Sverige. Inte heller parallellimporter kommer att finnas på den svenska marknaden framöver. Terapigrupp Mag- och tarmsjukdomar rekommenderar Pentasa suppositorium som förstahandsbehandling vid ulcerös proktit. Nu när Colifoam inte längre finns tillgängligt, rekommenderas Budenofalk (budesonid) rektalskum eller prednisolon...

Restnoterade läkemedel

Brist på klorhexidinsprit (färgad och ofärgad) – var sparsamma!!!

Publicerad:

Det råder för närvarande en nationell brist på klorhexidinsprit 5 mg/ml, både färgad och ofärgad. Bristsituationen har uppstått till följd av ökad efterfrågan i kombination med råvarubrist, då etanol som behövs för produktionen av klorhexidinsprit istället har använts för att framställa handsprit och ytdesinfektion. Berörda läkemedel samt när nästkommande leverans beräknas enligt Fresenius Kabi står nedan. Observera att datumen är...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Relifex löslig tablett 1 g försvinner

Publicerad:

Meda/Mylan meddelar att företaget inte längre kommer att tillhandahålla Relifex (nabumeton) löslig tablett 1 g. Förpackningsstorleken 100 st har redan tagit slut hos läkemedelsleverantören och förpackningsstorleken 20 st förväntas försvinna inom de närmaste veckorna. Relifex filmdragerad tablett 500 mg och 1 g berörs inte, utan kommer även fortsättningsvis att finnas tillgängliga. Läkemedelskommittén Halland 2020-06-05

Restnoterade läkemedel

Airomir Autohaler restnoterad under andra halvan av juni

Publicerad:

Till följd av ökad efterfrågan de senaste månaderna kan en tillfällig restsituation uppkomma för Airomir Autohaler 0,1mg/dos (salbutamol) under juni. Förhoppningsvis varar restnoteringen enbart ett par veckor. Airomir Autohaler (varunummer 158872) kan användas från 4 år, men ska inte användas tillsammans med andningsbehållare. Ska andningsbehållare användas är det Airomir Inhalationsspray suspension 0,1mg/dos (varunummer 158883) som ska användas. Airomir inhalationsspray berörs...

Restnoterade läkemedel

Restsituation för perorala B12-preparat

Publicerad:

Läkemedelskommittén Halland har tidigare skrivit att peroral Behepan har försvunnit från marknaden. Nu har tillverkarna för Betolvex och Betolvidon (cyanokobalamin), de två kvarvarande perorala B12-läkemedlen på marknaden, meddelat att det kommer att råda en restsituation till och ifrån under de närmaste månaderna till följd av ökad efterfrågan efter Behepans avregistrering. En patient som ska nyinsättas på kobalamin kan ges läkemedel...

Restnoterade läkemedel

Theralen tabletter 5 mg utgår

Publicerad:

Företaget Sanofi har meddelat att Theralen (alimemazin) tabletter 5 mg kommer att beröras av en längre restsituation med start i juli 2020. Detta till följd av att företaget har sett en minskad användning av Theralen globalt, och därmed minskat produktionen. Uppdatering 2020-11-16: Sanofi har meddelat att Theralen tablett avregistreras i Sverige från och med 1 januari 2021. Redan nu är...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Nitrazepam tabletter avregistreras

Publicerad:

Nitrazepam 5 mg och 2,5 mg kommer att försvinna från den svenska marknaden under 2020, enligt besked från tillverkaren. Styrkan 2,5 mg är helt slut, medan vissa förpackningsstorlekar av 5 mg eventuellt kan vara tillgängliga i upp till ett år. Inget godkänt läkemedel innehållande nitrazepam kommer sedan att finnas på den svenska marknaden (Apodorm respektive Mogadon är avregistrerade sedan tidigare)....

Restnoterade läkemedel

Uppdaterad information – riskerna med Picato-behandling överväger nyttan

Publicerad:

I januari 2020 återkallades tillfälligt Picato (ingenolmebutat) som har använts vid behandling av aktinska keratoser. Detta efter en rekommendation från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s (European Medical Agency) säkerhetskommitté PRAC, som en försiktighetsåtgärd på grund av möjligt ökad risk för hudcancer. Den 11 februari 2020 avregistrerades Picato på företagets begäran i Europa. Den 17 april bekräftade PRAC att den granskning man...

Restnoterade läkemedel

Uppdatering! Restsituation Aerius munsönderfallande tablett 5 mg

Publicerad:

På grund av produktionsproblem kommer det uppstå en långvarig brist på Aerius (desloratadin) munsönderfallande tablett 5 mg. Restsituationen beräknas preliminärt att pågå till 2022. Även Aerius munsönderfallande tablett 2,5 mg är för närvarande svår att få tag på. Det finns förpackningar om 30 st tabletter tillgängliga på apoteken i Halland, men tillverkaren varnar för att dessa beräknas ta slut under...

Restnoterade läkemedel

Uppdatering 2020-04-08 Avregistrering av Durbis Retard

Publicerad:

Läkemedelsverket har meddelat att Durbis Retard kommer att avregistreras från den svenska marknaden på företaget Sanofis begäran den 1 april 2020. Durbis Retard är ett antiarytmika som kan förskrivas både i förebyggande syfte och vid behandling av rytmrubbningar i hjärtat. Då det inte finns något direkt likvärdigt läkemedel godkänt i Sverige behöver dessa patienter byta till annan behandling, alternativt finns...

Restnoterade läkemedel

2020-03-31 Fasigyn (tinidazol) tillhandahålls ej från 10 april

Publicerad:

Tillverkaren Pfizer har meddelat att Fasigyn (tinidazol) inte kommer att tillhandahållas efter den 10 april 2020. Fasigyn har varit rekommenderad som behandling av tarminfektioner orsakade av Giardia intestinalis hos vuxna i Terapirekommendationer Halland. Alternativ behandling är metronidazol (Flagyl) 400 mg x 3 i 6 dagar. Till skillnad från många tarminfektioner rekommenderas att Giardia intestinalis behandlas. Asymtomatiskt bärarskap förekommer. Vanliga symtom...

Restnoterade läkemedel

2020-03-31 Mindiab (glipizid) 2,5 mg restnoterad, 5 mg tillgänglig

Publicerad:

Pfizer meddelar om en restnotering för Mindiab (glipizid) 2,5 mg. Restsituationen beräknas preliminärt pågå till början av juni. Det finns inga direkt utbytbara substanser. Mindiab 5 mg är fortsatt tillgänglig och den har en brytskåra, men det är oklart huruvida den delas i två lika stora doser. Mindiab (glipizid) är ett omodern diabetesläkemedel med risker, särskilt för äldre – överväg...

Restnoterade läkemedel

2020-04-01 Pågående restproblem med Levaxin (levotyroxin) olika styrkor

Publicerad:

Takeda Pharma meddelar att olika styrkor av Levaxin kan vara restnoterade i omgångar under våren och sommaren. Åtgärd: Fortsätt att förskriva de styrkor som patienten har i vanliga fall, restsituationerna är kortvariga och därför omöjliga att parera. Var förberedd på att det kan komma fler samtal från apotek, för byte av styrka/dos vad gäller Levaxin framöver. Läkemedelskommittén Halland 2020-04-01, uppdaterad...

Restnoterade läkemedel

Flunitrazepam tabletter avregistreras

Publicerad:

Läkemedelsföretaget Mylan har meddelat att Flunitrazepam tabletter 0,5 mg och 1 mg kommer att avregistreras den 31 januari på egen begäran. Inget annat godkänt läkemedel innehållande flunitrazepam finns då på den svenska marknaden. Flunitrazepam har varit avsett för korttidsbehandling av sömnbesvär, samt som lugnande medel inför operationer och kirurgiska ingrepp. Om flunitrazepam trots det har använts under en längre tid...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Spasmofen utgår

Publicerad:

Meda AB kommer sluta att tillhandahålla Spasmofen, suppositorium och injektion, på grund av produktionstekniska svårigheter. Läkemedlet kommer därmed att avregistreras på den svenska marknaden. Grossistens lager beräknas ta slut i januari 2020 för suppositorium, i juni 2020 för injektion. Inför den kommande avregistreringen har Uppsala läkemedelsinformationscentral (ULIC) fått in en fråga om behandlingsalternativ till Spasmofen (vid svår stensmärta, när NSAID...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation Alfadil, Alfadil BPH, doxazosin

Publicerad:

Vi står inför en restsituation för Alfadil, Alfadil BPH och generiskt doxazosin. Än så länge har något apotek i varje kommun kvar doxazosin i lager, men bristen börjar bli kännbar för patienterna. Preliminära tillgänglighetsdatum: • Generiskt doxazosin (4 mg) Åter tillgängligt. • Alfadil, Alfadil BPH (4 mg, 8mg) Sista halvan av augusti månad Rekommenderad åtgärd För indikation BPH/LUTS eller njursten...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Altargo (retapamulin) försvinner

Publicerad:

Tillverkningen av salva Altargo (retapamulin) har upphört och lagret tar nu slut på den svenska marknaden.   Egenvård är förstahandsbehandling vid impetigo: Tvätta bort krustor med tvål och ljummet vatten, eller klorhexidin kutan lösning 1 mg/ml 1 x 2. Var noga med hygienen, använd egen handduk.   Om ovanstående inte hjälper eller vid utbredd impetigo komplettera med läkemedelsbehandling.   I...

Läkemedel Restnoterade läkemedel