Direkt till innehållet

Bristsituation Acetylcystein lösning för nebulisator 200 mg/ml under hela 2024

Tillgången till Acetylcystein Meda 200 mg/ml lösning för nebulisator (vnr 586754) är begränsad under 2024 på grund av tillfälligt minskad produktionskapacitet. Tillgången beräknas preliminärt vara återställd till normala nivåer i januari 2025. Detta bidrar till att det totala behovet för den svenska marknaden inte kommer att kunna tillgodoses under 2024.

Med anledning av den uppkomna situationen kommer leverans av Acetylcystein lösning enbart ske till slutenvården så länge tillgången är begränsad. Detta medför att en bristsituation kommer att uppstå på öppenvårdsapotek inom kort. I skrivande stund finns produkten i lager på enstaka halländska apotek.

Användning av acetylcystein i slutenvård

Enligt nationell rekommendation ska användning av acetylcystein lösning i slutenvård begränsas till två akuta, livshotande tillstånd under bristsituationen:

  1. Antidot vid paracetamolintoxikation.
  2. Sjukhusvård av cystisk fibros-patienter med allvarlig slembildning i mag-tarmkanalen.

 

För ytterligare information användning inom slutenvården och om praktisk hantering på Hallands sjukhus och Psykiatrin Halland se nyhet på regionens intranät: Starkt begränsad tillgång på Acetylcystein 200 mg/ml under hela 2024 (intern länk).

Behandlingsalternativ vid behov av slemmobilisering

Läkemedelsverket, NPO Lung- och allergisjukdomar och LOK (samarbetsorgan för Sveriges läkemedelskommittéer) har utifrån aktuellt läge enats om följande:

  • Vid behov av slemmobilisering kan inhalation av isoton (0,9%) koksaltlösning användas.
  • Till patienter med cystisk fibros kan ibland hyperton koksaltslösning (3–4%) behövas.

Brustabletter acetylcystein påverkas inte av restsituationen.

Värt att notera! Citat från Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation Kroniskt obstruktiv lungsjukdom sid 14 (mars 2023):

” N-acetylcystein (oralt eller som inhalation) rekommenderas inte som slemlösande behandling vid KOL. Det finns inga tillförlitliga data som stöder att behandling med oralt N-acetylcystein påverkar de fysikaliska egenskaperna hos luftvägssekretet”

 

Förskrivande och rekvirerande enheter i Halland har fått separata mailutskick från Läkemedelskommittén respektive Läkemedelsenheten med rekommendationer kring hantering av bristsituationen.

 

För mer information

 

Läkemedelsenheten Halland och Läkemedelskommittén Halland

2024-02-06

Publicerad: 2024-02-06

Senast ändrad: