Direkt till innehållet

Terapinytt nr 1 2022

Nu finns Terapinytt nr 1 2022 publicerad på Läkemedelskommitténs sida.

Terapinytt är en digital tidskrift från Läkemedelskommittén Halland (Region Hallands expertorgan som rör läkemedel) och innehåller artiklar om aktuella läkemedelsfrågor.

 

I detta nummer kan du läsa om:

– Betydelsen av I-gruppen vid resistensbestämning av bakterier

– Antibiotikaförskrivning i Halland ökar igen

– Elektronisk förskrivning blir huvudregel från 10 maj 2022

– Korta nyheter om restsituationer och avregistrerade läkemedel

– Nyheter i Terapirekommendationer Halland 2022

– Information från avdelningen för Läkemedels- och journaltjänster:

– Stoppa uttag för kvarvarande recept i samband med receptförnyelse

– Nu blir det obligatoriskt att ange ordinationsorsak i NCS Läkemedelsmodul

– Ny funktion för dosreplikering från Pascal till NCS Läkemedel

– Läkemedelskommitténs kommande utbildningar

 

 

Läkemedelskommittén Halland 2022-03-14

Publicerad: 2022-03-14

Senast ändrad: