Direkt till innehållet

Brist på klorhexidinsprit (färgad och ofärgad) – var sparsamma!!!

Det råder för närvarande en nationell brist på klorhexidinsprit 5 mg/ml, både färgad och ofärgad. Bristsituationen har uppstått till följd av ökad efterfrågan i kombination med råvarubrist, då etanol som behövs för produktionen av klorhexidinsprit istället har använts för att framställa handsprit och ytdesinfektion.

Berörda läkemedel samt när nästkommande leverans beräknas enligt Fresenius Kabi står nedan. Observera att datumen är preliminära och på grund av den restsituation som har uppstått kommer tillgängliga mängder att fördelas ut till alla landets regioner. Detta kan innebära att bristsituationen inom Region Halland kan vara betydligt längre än de datum som anges nedan, och det är viktigt att hushålla med användningen av klorhexidinsprit på de avdelningar/vårdenheter som fortfarande har det tillgängligt.

 

Klorhexidinsprit 5 mg/ml ofärgad 250 ml och 1000 ml          rest minst till v. 30 respektive v. 29

Klorhexidinsprit 5 mg/ml färgad 250 ml och 1000 ml            rest minst till v. 30 respektive v. 29

 

Det finns inga utbytbara alternativ för klorhexidinsprit tillgängliga i Sverige. Till följd av ökad efterfrågan finns risk att även alternativa produkter blir restnoterade. Klorhexidin kutan lösning 0,5, 1 respektive 2 mg/ml kan INTE ersätta klorhexidinsprit 5 mg/ml för preoperativ huddesinfektion eller motsvarande ingrepp med stor risk för infektion.

Medel utan klorhexidinsprit saknar långtidseffekt och är inte lämpliga att användas för kvarvarande främmande material, ex. CVK eller andra kärlkatetrar, varför klorhexidinsprit lämpligen reserveras för denna typ av ingrepp.

På grund av risk för bristsituation för klorhexidinsprit rekommenderas följande prioritering:

  1. Reservera klorhexidinsprit till inläggning av centrala kärlkatetrar och implantatkirurgi (ex. pacemaker, klaff- och kranskärlskirurgi samt ortopediska implantat).

 

  1. Välj etanol eller annat alkoholbaserat huddesinfektionsmedel enligt följande:

Injektioner och mindre punktationer av huden: Vid ingrepp med liten risk för infektion kan etanol 70% (preparatval Solveco Etanol 70 % 1 l i plastflaska, varunummer 910274) användas. Observera att etanol saknar den långtidseffekt på huden som är önskvärd vid kvarvarande främmande material, varför det inte bör användas exempelvis vid sättning av kärlkaterar (se punkt 1).

Preoperativt: Om långtidseffekt inte eftersträvas, kan etanol 70% (preparatval Solveco Etanol 70% 1 l i plastflaska, varunummer 910274) eller isopropanol (60%) utan klorhexidin användas, liksom alkoholbaserat medel avsett för handdesinfektion (se Vårdhandboken – Ingrepp med stor risk för infektion respektive Ingrepp med liten risk för infektion). Vid enbart punktioner är etanol eller isopropanol utan klorhexidin fullgoda alternativ. Klorhexidinsprit behövs vid insättande av kvarvarande kärlkatetrar.

Peroperativt: Etanol 70% (preparatval Solveco Etanol 70% 1 l i plastflaska, varunummer 910274) eller annat alkoholbaserat huddesinfektionsmedel med motsvarande effekt kan användas istället för klorhexidinsprit, dock saknas långtidseffekten av klorhexidin.

Sträva efter god följsamhet till utförandet av helkroppstvätt med klorhexidininnehållande tvål (Descutan eller Hibiscrub) kvällen före och på morgonen samma dag som operativt ingrepp för de ingrepp där det är rekommenderat sedan tidigare.

 

  1. Använd alternativ produkt i form av Chloraprep (innehåller klorhexidinglukonat 20 mg/ml och isopropylalkohol 0,70 mg/ml; se FASS för förpackningsstorlek och användningsområde för färgad respektive ofärgad lösning). Chloraprep rekommenderas för mottagningar som vanligtvis inte förbrukar mer än en bråkdel av en flaska klorhexidinsprit innan det kasseras, men tillgången kan vara begränsad. Beställ som vanligt via Agresso eller WebbAbest.

 

Informationen är avstämd med Vårdhygien.

Länkar Vårdhandboken:

Ingrepp med stor risk för infektion

Ingrepp med liten risk för infektion

Peroperativ vård (Intraoperativ vård)

 

Vid frågor om beställningar och tillgång, kontakta:

Läkemedelsenheten Halmstad tel. 035-131949

Vid övriga frågor, kontakta:

Magnus Bengtsson, läkemedelsstrateg, Regionkontoret magnus.bengtsson@regionhalland.se

Charlotta Eriksson, läkemedelsstrateg, Regionkontoret charlotta.c.eriksson@regionhalland.se

Publicerad: 2020-06-17

Senast ändrad: