Direkt till innehållet

Indragning Emerade adrenalinpenna

Injektionspennan Emerade (adrenalin) autoinjektor 300 µg och 500 µg har återkallats av läkemedelsföretaget Medeca Pharma AB. Detta till följd av ett funktionsfel hos vissa injektionspennor som kan leda till att autoinjektorn inte aktiveras som den ska. Se även Läkemedelsverkets nyhet Adrenalinpenna Emerade dras tillbaka samt Läkemedelsverkets säkerhetsinformation om Emerade till hälso- och sjukvården – DHPC.

Enligt företaget bedöms adrenalinpenna Emerade 300 µg respektive 500 µg åter finnas i lager tidigast vid årsskiftet. Emerade 150 µg är restnoterad sedan tidigare, och beräknas tidigast åter årsskiftet 2027/2028.

Läkemedelsverket och företaget uppmanar patienterna att kontakta sin läkare för nytt recept på adrenalinpenna av annat fabrikat, och det kan därför förekomma en ökad förfrågan från patienter vad gäller receptförnyelse.

Behandlingsalternativ

Som alternativ till Emerade rekommenderar Terapigrupp Allergi, Astma och KOL i andra hand Jext adrenalinpenna 300 µg och i tredje hand EpiPen adrenalinpenna 300 µg. Observera att Jext enbart innehåller en adrenalinpenna per förpackning, medan EpiPen tillhandahålls i förpackningar om både en och två adrenalinpennor.

Till följd av ökad efterfrågan kan bristsituationer uppkomma även för Jext och EpiPen, men i dagsläget finns de tillgängliga på vissa halländska apotek.

Vid förskrivning av en annan adrenalinpenna bör patienterna informeras om följande:

  1. Tills patienterna har fått en adrenalinpenna av annat fabrikat ska de fortsätta att använda sina Emerade adrenalinpennor enligt produktinformationen och instruktioner från förskrivaren. Pennorna ska inte kasseras innan en ny penna har hämtats ut.
  2. Patienterna bör alltid bära med sig fler än en adrenalinpenna. Om den första pennan trots försök inte aktiveras, ska den andra pennan användas omedelbart.
  3. Om en annan penna än normalt förskrivs är det viktigt att försäkra sig om att patient och/eller anhöriga är väl införstådda med hur denna fungerar.

Se även delkapitel Anafylaxi i Terapirekommendationer Halland.

 

Bakgrundsinformation

Emerade är förstahandsval för adrenalinpennor enligt kapitel Allergi, astma och KOL, Anafylaxi i Terapirekommendationer Halland och är en av de vanligaste pennorna hos både halländska patienter och i vårdenheternas akututrustning.

Orsaken till indragningen är att en svaghet har upptäckts i utlösningsmekanismen för Emerade adrenalinpenna. Detta innebär att vissa pennor inte kan leverera adrenalin när pennan används i en nödsituation.

 

Läkemedelskommittén Halland 2023-05-11

Publicerad: 2023-05-11

Senast ändrad: