Direkt till innehållet

Terapinytt nr 2 2022

Nu finns Terapinytt nr 2 2022 publicerad på Läkemedelskommitténs hemsida.

Terapinytt är en digital tidskrift från Läkemedelskommittén Halland (Region Hallands expertorgan som rör läkemedel) och innehåller artiklar om aktuella läkemedelsfrågor.

 

I detta nummer av Terapinytt kan du läsa om:

 • Datum för Läkemedelskommitténs utbildningar hösten 2022
 • Begränsa receptens giltighetstid: sätt sista datum för första uttag
 • Minskad förskrivning av beroendeframkallande analgetika
 • Referat från seminariet Sekundärprevention och utredning av ischemisk hjärtsjukdom
 • Korta nyheter om restsituationer och avregistrerade läkemedel
 • Information till förskrivande sjuksköterskor/distriktssköterskor
 • Ny medarbetare och Läkemedelskommittén tackar av ledamöter
 • Efterlysning distriktsläkare till Läkemedelskommitténs terapigrupper
 • Terapirekommendationer Halland som bokmärke i mobilen
 • Information från avdelningen för Läkemedels- och journaltjänster:
   • Stopp av tidigare uttag vid receptförnyelse inte längre möjligt i NCS
   • Informationen i Pascal och NCS stämmer inte alltid överens

 

Läkemedelskommittén Halland 2022-06-02

Publicerad: 2022-06-02

Senast ändrad: