Direkt till innehållet

Nyhetsarkiv

Restsituation Orudis Retard

Publicerad:

Depotkapsel Orudis Retard (ketoprofen) 200 mg 100 kapslar är restnoterade och beräknas preliminärt åter i början av juni. Det finns inga direkt utbytbara alternativ och förpackningsstorlek 30 st har utgått från den svenska marknaden. Kapsel Orudis 50 mg finns, men saknar Orudis Retards långtidsverkande effekt. Behandlingsalternativ I Terapirekommendationer Halland rekommenderas Orudis Retard som ett andrahandsalternativ vid svår dysmenorré i kapitel...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Lasix Retard (furosemid i depotform) åter tillgänglig

Publicerad:

Depotkapsel Lasix Retard (furosemid) har varit restnoterad men är nu åter tillgänglig i båda styrkor (30 mg och 60 mg). Behandlingsalternativ Om en restsituation ändå skulle uppstå: Det saknas direkt utbytbara alternativ till Lasix Retard. Vid behov av fortsatt behandling med furosemid kan behandling med tablett furosemid (ej retard-/depotberedning) övervägas istället. Enligt FASS ger 1 depotkapsel Lasix Retard 60 mg...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Uppdatering bristsituation GLP1-analoger

Publicerad:

Uppdaterad 2024-04-22 med avseende på längden för restsituationen på Trulicity Läkemedelskommittén Halland har tidigare informerat att det kan komma att uppstå periodvisa återkommande bristsituationer för de subkutana GLP1-analogerna Ozempic (semaglutid), Trulicity (dulaglutid) och Victoza (liraglutid). Situationen med osäker tillgång på subkutana GLP1-analoger ser ut att kunna fortsätta under 2024. Under perioden med återkommande restsituationer och begränsad tillgång på subkutana GLP1-analoger...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Uppdatering restsituation amoxicillin

Publicerad:

Uppdaterad 2024-04-22 med avseende på restsituationernas längd Det råder sedan en tid tillbaka en bristsituation för läkemedel innehållande amoxicillin. Denna bristsituation märks av i hela Europa och beror bland annat på ökad efterfrågan och otillräcklig produktionskapacitet. Vi har i denna och tidigare nyheter försökt förtydliga vilka behandlingsalternativ som finns tillgängliga vid en bristsituation. Tillgängliga amoxicillinberedningar april 2024 Följande förpackningar är...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Adalat tablett 20 mg avregistreras

Publicerad:

Tablett Adalat (nifedipin) 20 mg avregistreras från den svenska marknaden. Inget direkt utbytbart alternativ finns tillgängligt.  Tidigare har Adalat 10 mg avregistrerats från den svenska marknaden på läkemedelsföretagets begäran. Adalat tillhör läkemedelsgruppen kalciumblockerare. Läkemedlet används idag främst för behandling av hypertoni hos gravida och för lindring av Raynauds fenomen. För patienter med Raynauds fenomen kan det vara svårt att hitta...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Uppdatering restnotering isosorbidmononitrat

Publicerad:

Uppdaterad 2024-04-22 med avseende på restsituationernas längd Det råder för närvarande en restsituation för depottablett/tablett/depotkapsel isosorbidmononitrat i de flesta styrkor. Läkemedlen beräknas preliminärt åter enligt datum nedan utifrån information från företagen. Det finns i dagsläget inga direkt utbytbara läkemedel tillgängliga som är godkända för den svenska marknaden, men däremot finns möjlighet till förskrivning av isosorbidmononitrat mot generell licens, se läkemedelsval...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Behandlingsalternativ vid restsituationer för menopausal hormonbehandling (MHT)

Publicerad:

Uppdaterad 2024-04-22 med avseende på restsituationernas längd Under en längre tid har flertalet läkemedel som används vid menopausal hormonbehandling (MHT, tidigare HRT) dragits med leveransproblem. Därför finns nu nedan sammanställt en översiktstabell för tillgänglighet av MHT, baserad på Tabell 8.1 som återfinns i kapitel Gynekologi, avsnitt Menopausal hormonbehandling (MHT) i Terapirekommendationer Halland. Läkemedelskommittén Halland kommer att försöka hålla denna tabell uppdaterad...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Ketogan Novum injektionsvätska och tabletter utgår

Publicerad:

Sedan ett tag tillhandahålls inte Ketogan suppositorier. Nu meddelar företaget Pfizer att även Ketogan Novum injektionsvätska och tabletter kommer att utgå från den nordiska marknaden inom kort. Tablett Ketogan Novum 5 mg beräknas ta slut under mars månad. Lagret för injektionsvätska Ketogan Novum beräknas ta slut i slutet av april. Vid behov av att identifiera beröra patienter, se sidan Stöd...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

OBS! Läkemedelsleveranser uteblir under torsdagen 14 mars

Publicerad:

Läkemedelsleveranser till Region Halland uteblir idag torsdagen den 14 mars 2024 på grund av driftstörning hos leverantören Tamro. Problemet är åtgärdat men resulterar i att samtliga leveranser av läkemedel till vårdenheter uteblir under torsdagen. För förvaltningar som tillhör sjukhusen (HS, PSH, ADH) kommer de varor som skulle skickats idag att levereras med ordinarie leverans imorgon fredag. För akuta behov kan...

Läkemedel

Möjlig restsituation Toujeo

Publicerad:

Toujeo Solostar 300 enheter/ml förfylld injektionspenna är restnoterad och beräknas preliminärt åter i slutet av mars. Inga direkt utbytbara alternativ finns tillgängliga på den svenska marknaden, men i skrivande stund har majoriteten av de halländska apoteken Toujeo Solostar i lager. Behandlingsalternativ Långverkande insulin i form av Abasaglar KwikPen finns tillgängligt under restperioden. Toujeo Solostar är inte direkt utbytbart mot detta,...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Ny restsituation Rocaltrol

Publicerad:

Uppdaterad 2024-03-25 med avseende på restsituationens längd Kapsel Rocaltrol (kalcitrol) 0,25 µg är restnoterad och beräknas preliminärt åter i mitten av april. Inga direkt utbytbara behandlingsalternativ finns. Halländska endokrinologer och nefrologer är informerade om restsituationen. Övriga förskrivare rekommenderas telefonkontakt med endokrin- eller njurkonsult (beroende på patientens indikation) för att stämma av angående fortsatt handläggning om apotek/patient tar kontakt angående alternativ...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation Avamys nässpray

Publicerad:

Avamys (flutikasonfuroat) nässpray 27,5 µg/dos är restnoterad och beräknas preliminärt åter i månadsskiftet juni/juli. Direkt utbytbara alternativ saknas. Patienter som påverkas av restsituationen behöver därför få nytt recept på annan nasal steroid. För rekommenderade behandlingsalternativ se aktuella delkapitel i Terapirekommendationer Halland, kapitel Allergi, astma och KOL: Allergi och eksem hos barn och ungdomar. Allergi hos vuxna.   Läkemedelskommittén Halland 2024-02-09

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Bristsituation Acetylcystein lösning för nebulisator 200 mg/ml under hela 2024

Publicerad:

Tillgången till Acetylcystein Meda 200 mg/ml lösning för nebulisator (vnr 586754) är begränsad under 2024 på grund av tillfälligt minskad produktionskapacitet. Tillgången beräknas preliminärt vara återställd till normala nivåer i januari 2025. Detta bidrar till att det totala behovet för den svenska marknaden inte kommer att kunna tillgodoses under 2024. Med anledning av den uppkomna situationen kommer leverans av Acetylcystein...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation Insulatard FlexPen

Publicerad:

Insulatard FlexPen 100 IE/ml förfylld injektionspenna är restnoterad och beräknas preliminärt åter i månadsskiftet februari/mars. Inga direkt utbytbara alternativ finns tillgängliga, däremot påverkas inte Insulatard Penfill 100 IE/ml cylinderampull av restsituationen. Behandlingsalternativ Medellångverkande insulin i form av Humulin NPH KwikPen finns tillgängligt under restperioden. Insulatard FlexPen är inte direkt utbytbart mot detta, utan nytt recept behöver skrivas. Den förfyllda injektionspennan...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation flutikason inhalationsspray

Publicerad:

Uppdaterad 2024-03-06 med avseende på restsituationens längd Det råder för närvarande en restsituation för Flutide Evohaler (flutikasonpropionat) och generika. Fluticasone Cipla 1250 µg/dos är åter tillgänglig och finns i dagsläget tillgänglig på de flesta apotek. Även Flutide Evohaler 50 µg/dos är åter tillgänglig. Behandlingsalternativ Inga direkt utbytbara alternativ finns tillgängliga. I samråd med barnläkare rekommenderar Läkemedelskommittén Halland att patienter som drabbas...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Niferex orala droppar utgår

Publicerad:

Uppdaterad 2024-03-05  Läkemedelskommittén Halland har tidigare informerat om att Niferex orala droppar (järn(II)glycinsulfat) kommer att vara restnoterade under en längre period. Företaget som tillhandahåller läkemedlet har nu meddelat att tillverkningen upphör, vilket innebär att det inte längre kommer att finnas ett godkänt preparat i beredningsformen orala droppar på den svenska marknaden. Behandlingsalternativ Enterokapsel Niferex 100 mg samt depottablett Duroferon 100...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation Lantus

Publicerad:

Uppdaterad 2024-02-19 med avseende på restsituationens längd Lantus Solostar (långverkande insulinanalog) är restnoterad och beräknas preliminärt åter i början av mars. Det finns i nuläget fortfarande Lantus Solostar i lager på vissa halländska apotek och parallellimporterade förpackningar av Lantus kan finnas tillgängliga under restperioden. Skulle du som förskrivare bli kontaktad av apotek eller patient till följd av restsituationen finns det andra...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation Fluoxetin lösliga tabletter

Publicerad:

Uppdaterad 2024-03-18 med avseende på restsituationens längd. Löslig tablett Fluoxetin Ratiopharm 10 mg är restnoterad och beräknas preliminärt vara åter i mitten av november. För 10 mg saknas utbytbara alternativ. Styrkan 20 mg finns tillgänglig och är delbar i två lika stora doser, vilket gör att de patienter som i nuläget har recept på löslig tablett Fluoxetin Ratiopharm 10 mg...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation Fucithalmic ögonsalva

Publicerad:

Fucihalmic ögonsalva 1 % (fusidinsyra) är restnoterad och beräknas preliminärt åter vara tillgänglig i mitten av november. Inga andra ögonberedningar med fusidinsyra finns godkända på den svenska markanden. I dagsläget (januari 2024) finns ögonsalva Fucithalmic 1 % i lager på de flesta halländska apotek. När en faktisk bristsituation väl uppstår rekommenderas i första hand användning av kloramfenikol ögonsalva eller ögondroppar. Ytterligare...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Ny bristsituation Alfakalcidol kapsel

Publicerad:

Uppdaterad 2024-03-25 med avseende på restsituationens längd. Vissa läkemedel innehållande substansen alfakalcidol utgår från den svenska marknaden, vilket även har lett till en restsituation. Restnoterade behandlingsalternativ innehållande alfakalcidol Etalpha kapsel 0,5 µg är restnoterad och beräknas preliminärt åter i början av juni. Etalpha kapsel 0,25 µg är restnoterad och beräknas preliminärt åter i mitten av juni Tillgängliga behandlingsalternativ innehållande alfakalcidol Orala...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituationen för Klorhexidinsprit är avslutad

Publicerad:

Efter en längre tid med begränsad tillgång på klorhexidinsprit börjar situationen nu se ljusare ut. Tillgången på ofärgad produkt (som är den mest använda) är god redan nu, medan tillgången för färgad produkt är begränsad under ytterligare en kort period. Ofärgad klorhexidinsprit När det gäller ofärgad klorhexidinsprit ska nu beställningar läggas på ordinarie upphandlade produkter. Samma varunummer som innan restsituationen...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Levaxin 75 µg och 125 µg försvinner ur läkemedelsförmånen

Publicerad:

Levaxin 75 µg samt 125 µg har utgått ur läkemedelsförmånen från den 1 december 2023 på företagets begäran. Styrkorna kommer dock fortsatt att tillhandahållas, vilket medför att patienter som står på Levaxin i aktuella styrkor själva får bekosta läkemedlet framöver. Det finns inga likvärdiga alternativ i tablettform i de aktuella styrkorna som ingår i läkemedelsförmånen. Övriga styrkor av Levaxin påverkas...

Läkemedel

Brist på Actilyse (alteplas)

Publicerad:

Sedan våren 2022 råder en global brist på Actilyse (alteplas). Anledningen är en ökad efterfrågan på selektivt trombolytiska läkemedel. Tillverkningsprocessen är komplex för dessa läkemedel och kan därför inte skalas upp med kort tidsvarsel. Boehringer Ingelheim har också haft kvalitetsproblem för vissa tillverkade batcher. Det är osäkert när tillgången kan stabiliseras men Boehringer Ingelheim har i nuläget aviserat brist för...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Öppenvårdsdos jul och nyår 2023/2024 – beställningar och leveranser

Publicerad:

Kom ihåg att vara ute i god tid med beställningar av öppenvårdsdos från Apoteket inför kommande storhelger! Apoteket tidigarelägger stopptider och leveranser till dospatienter, så att allt hinner levereras i tid. Tänk även på att Apoteket inte kan skicka kylvaror dagen före en helgdag eller en röd dag.   Ändrade stopp- och leveranstider för öppenvårdsdos inför jul och nyårshelgerna 2023...

Läkemedel

Bristsituation Creon alla styrkor

Publicerad:

Uppdaterad 2024-04-15 med avseende på restsituationens längd På grund av ökad global efterfrågan och som följdeffekt av ett maskintekniskt fel har företaget Viatris meddelat att kapsel Creon (pankreasenzym) kommer att vara restnoterad under 2024. Det finns inga direkt utbytbara alternativ tillgängliga på den svenska marknaden. Se lagerstatus på apotek för senaste information, eftersom produkterna ändå kan finnas i lager på lokalt...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Ny leverantör av DOS-förpackade läkemedel för öppenvård

Publicerad:

Region Halland har genomfört en upphandling gällande öppenvårdsdos och nuvarande avtal går ut i februari 2025. Från 2025 är Apotekstjänst Sverige AB ny leverantör av dosdispenserade läkemedel för öppenvården i Halland. Avtalet gäller under 3 år med möjlighet till 2 års förlängning. Region Halland och Apotekstjänst arbetar för att det ska bli en smidig övergång som inte påverkar vårdpersonal eller invånare....

Läkemedel

Restnotering Tresiba förfylld injektionspenna

Publicerad:

Tresiba FlexTouch förfylld injektionspenna 100 enheter/ml är restnoterad. Restnoteringen förväntas även under 2024 enligt uppgifter från företaget. Företaget vill förtydliga att restsituationen beror på ökad efterfrågan av Tresiba förfylld injektionspenna, och varken till följd av bristande säkerhet eller effektivitet. Det är enbart Tresiba förfylld injektionspenna som berörs av restsituationen. Behandlingsalternativ Byte till Tresiba cylinderampull 100 enheter/ml (Penfill). Observera att patienten...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Vaxneuvance (PCV15) förfylld spruta kan gå sönder

Publicerad:

Läkemedelsföretaget MSD meddelar att det finns en risk att Vaxneuvance förfylld spruta kan gå sönder. Vaxneuvance är ett vaccin mot pnemokockinfektioner som sedan 1 september är upphandlat att användas inom barnvaccinationsprogrammet. I samråd med Läkemedelsverket och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) informerar MSD om följande: Skärsår eller nålstickssår som orsakats av att sprutan gått sönder vid flänsen och/eller vid sprutans nav har...

Läkemedel

Restsituation naltrexon tablett

Publicerad:

2023-12-04: Naltrexon POA finns nu åter tillgängligt på apotek, övriga fabrikat är fortsatt restnoterade och beräknas preliminärt åter under våren 2024. Naltrexon är en opioidantagonist som reducerar alkoholens euforiska effekter. Inga direkt utbytbara alternativ finns tillgängliga, men i dagsläget finns naltrexon i lager på flera halländska apotek. Behandlingsalternativ Tablett nalmefen (Selincro) har en liknande verkningsmekanism som naltrexon. Observera dock att...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Läkemedelsproduktion - för tid, pengar och patientsäkerhet

Publicerad:

När Läkemedelsproduktion startade 2021 inleddes pilotdriften av slutenvårdsdos som en del i projektet PIL (Patientindividuell läkemedelsförsörjning). I praktiken innebar det att läkemedel levererades färdigförpackad i rätt dos, så kallad slutenvårdsdos, istället för att iordningställas på avdelningen. Genom pilotdriften på tre avdelningar formades ett bra samarbete med vården och tillsammans kunde rutinerna sättas. - Det gedigna förarbetet gjorde att breddinförandet av...

Läkemedel

Problem med läkemedelslistor i NCS som inte är förberedda och verkställda vid utskrivning

Publicerad:

Med anledning av flera avvikelser gällande felhantering av läkemedelslistor vid utskrivning från slutenvård vill vi uppmärksamma att det innebär en stor patientsäkerhetsrisk när förberedelser och verkställande inför utskrivning inte genomförs korrekt i NCS. Följ nedan instruktion. Då läkemedel lånats in till Ordinationslista SV vid inskrivning måste dessa hanteras (utsättas eller återlämnas) vid utskrivning för att Läkemedelslista ÖV skall vara komplett....

Läkemedel

Uppdatering bristsituation prometazin

Publicerad:

Samtliga fabrikat av tablett prometazin 25 mg är restnoterade och beräknas preliminärt åter i månadsskiftet oktober/november. Inga direkt utbytbara behandlingsalternativ finns tillgängliga. Även prometazin i flytande form (Lergigan oral lösning) är restnoterad och beräknas preliminärt åter vid årsskiftet 2023/2024. Behandlingsalternativ Beroende på indikation kan följande läkemedel vara möjliga behandlingsalternativ: Hydroxyzin (Atarax) – indikationer: symtomatisk behandling av ångest, symtomatisk behandling av...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Bristsituation penicillin V

Publicerad:

Uppdaterad 2024-01-29 med avseende på att de flesta styrkor och förpackningsstorlekar nu är åter För närvarande är det brist på fenoximetylpenicillin (pcV) vilket innebär att vissa styrkor eller förpackningsstorlekar för de olika beredningsformerna kan saknas på apotek. Företagen har aviserat att tillgången på pcV kan vara begränsad ett par månader framöver. Läkemedelskommittén Halland bevakar situationen kontinuerligt och arbetar för att...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Glimepirid restnoterat i samtliga styrkor

Publicerad:

Tablett glimepirid är restnoterad i samtliga styrkor från samtliga fabrikat och beräknas preliminärt åter i slutet av oktober. Det finns inga andra SU-preparat godkända på den svenska marknaden. Behandlingsalternativ För patienter med låg dos glimepirid (1–2 mg en gång dagligen) kan utsättning med uppföljande blodsockerkontroller övervägas. Detta alternativ kan vara särskilt lämpligt för äldre eller sköra patienter som kanske inte...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Uppdatering restsituation Antabus

Publicerad:

Brustablett Antabuse Orifarm 400 mg är inte längre restanmäld. I skrivande stund har ett fåtal apotek varan i lager. Brustablett Antabus (disulfiram) 200 mg är för närvarande restnoterad. Antabus 200 mg  beräknas preliminärt åter i mitten av december. Behandlingsalternativ Om Antabus ändå inte går att få tag på: Inga direkt utbytbara läkemedel med disulfiram finns tillgängliga på den svenska marknaden....

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation Dalacin oral lösning

Publicerad:

Restsituationen för Dalacin (klindamycin) granulat till oral lösning 15 mg/ml är nu löst. Om en restsituation skulle uppstå framöver rekommenderas åtgärd enligt nedan. Inga direkt utbytbara läkemedel finns tillgängliga. Rekommenderad åtgärd Observera att i Terapirekommendationer Halland, kapitel Infektionssjukdomar så anges Dalacin (klindamycin) enbart som ett alternativ vid allvarlig penicillinallergi vid faryngotonsillit och vissa hudinfektioner. I dessa fall: Överväg gärna en...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation Praluent 300 mg

Publicerad:

Förfylld injektionspenna Praluent (alirokumab) 300 mg är restnoterad och beräknas preliminärt åter i månadsskiftet juli/augusti. Sanofi meddelar att de under restperioden har fått möjlighet att tillhandahålla Praluent 300 mg i 1-pack, förpackningar avsedda för den nederländska och belgiska marknaden. Företaget beräknas att 1-pack  förväntas vara tillgänglig under v. 29. Praluent 300 mg administreras en gång per månad, men under restperioden...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Flytande PcV – tillgängliga förpackningar

Publicerad:

Uppdaterad 2024-04-15 med avseende på restsituationernas längd Under 2023 och 2024 pågår bristsituationer för oral suspension PcV (fenoximetylpenicillin). Läkemedelskommittén Halland har nedan försökt att sammanfatta tillgängligheten för olika styrkor och förpackningsstorlekar. Mixtur ska reserveras till barn på grund av den begränsade tillgången. Om alternativ saknas, tänk på att PcV kan förskrivas i tablettform, men även för tabletter finns en pågående bristsituation....

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Insuman Basal och Insuman Comb utgår

Publicerad:

Insulin i form av Insuman Basal samt Insuman Comb utgår från den svenska marknaden under sommaren. Tillgängligheten för Insuman Basal och Insuman Comb har det senaste året påverkat av restsituationer i omgångar. Detta eftersom att företaget Sanofi haft utmaningar relaterade till produktion och distribution. Till följd av detta har företaget tagit ett beslut om att sluta tillhandahålla läkemedlen. Behandlingsalternativ Undvik...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Beställningar och leveranser öppenvårdsdos midsommar 2023

Publicerad:

Kom ihåg att vara ute i god tid med beställningar av öppenvårdsdoser från Apoteket inför midsommar! Inför midsommar tidigarelägger Apoteket stopptider och leveranser till sina dospatienter så att allt hinner levereras i tid. Tänk även på att Apoteket inte kan skicka kylvaror dagen före en helgdag eller en röd dag. Se även Ändrade stopp- och leveranstider för öppenvårdsdos inför sommarens helgdagar...

Läkemedel

Bristsituation vaccin mot TBE

Publicerad:

På grund av hög efterfrågan råder det för närvarande en bristsituation för vaccin mot TBE. För Hallands räkning är vaccinet FSME-immun upphandlat. Företaget har meddelat Läkemedelsverket att vaccinet preliminärt kommer att finnas tillgängligt för beställning enligt följande datum: FSME-immun vuxen 1-pack är restnoterad, preliminärt tillgänglig för beställning 2023-07-21. Eventuellt finns utländsk förpackning avsedd för amerikanska marknaden tillgänglig, med produktnamn TICOVAC.*...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation Insulin lispro Sanofi

Publicerad:

Insulin Lispro Sanofi (snabbverkande insulin) 100 IE/ml i förfylld injektionspenna är restnoterat. Läkemedlet beräknas åter tidigast i början av juli. Det finns i nuläget fortfarande förpackningar i lager på vissa halländska apotek. Det finns andra snabbverkande insulin som är tillgängliga under restsituationen i form av: Insulin Aspart Sanofi (insulin aspart) Humalog (insulin lispro) Insulin Lispro Sanofi är inte direkt utbytbart...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Kort hållbarhet Pneumovax

Publicerad:

MSD (Merck, Sharp and Dohme) har meddelat att de under en period kommer att tillhandahålla pneumokockvaccinet Pneumovax (PPV23) med kortare hållbarhet än sex månader, för att förhindra att en bristsituation uppstår. MSD beräknar att doser med bättre hållbarhet kommer att finnas tillgängliga senast en månad innan utgångsdatumen nedan. Beställ därför inte mer Pneumovax i nuläget än vad din vårdenhet kommer...

Läkemedel

Bristsituation Syntocinon nässpray

Publicerad:

Uppdaterad 2024-03-06 med avseende på restnoteringens längd Företaget CD Pharmaceuticals AB meddelar att Syntocinon (oxytocin) nässpray 6,7 µg/dos är restnoterad. Läkemedlet beräknas preliminärt åter i början av juli 2024. Restsituationen beror på produktionsproblem. Syntocinon nässpray används framförallt för igångsättning av amning, genom att oxytocin stimulerar bröstkörteltömning.   Läkemedelskommittén Halland 2023-05-17

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Brist på lokalanestetika för injektion

Publicerad:

Nyhet uppdaterad 2024-03-19 Lokalanestetika med och utan adrenalin kommer periodvis vara restnoterat under 2023 och 2024. För preliminär tillgänglighet, se Översikt restsituationer lokalanestetika i tabellform (uppdaterad 2024-03-19). För flera av produkterna finns det licensalternativ att anskaffa, alternativ att en annan substans kan utgöra ett behandlingsalternativ. Nyheten uppdateras när information tillkommer! Det finns regionala licenser godkända för flertalet licensalternativ enligt nedan....

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Indragning Emerade adrenalinpenna

Publicerad:

Injektionspennan Emerade (adrenalin) autoinjektor 300 µg och 500 µg har återkallats av läkemedelsföretaget Medeca Pharma AB. Detta till följd av ett funktionsfel hos vissa injektionspennor som kan leda till att autoinjektorn inte aktiveras som den ska. Se även Läkemedelsverkets nyhet Adrenalinpenna Emerade dras tillbaka samt Läkemedelsverkets säkerhetsinformation om Emerade till hälso- och sjukvården - DHPC. Enligt företaget bedöms adrenalinpenna Emerade...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation Normorix/Normorix mite

Publicerad:

Uppdatering 2023-11-27: Normorix mite finns åter i lager på flertalet halländska apotek, medan Normorix (5 mg + 50 mg) beräknas åter inom kort. Det råder för närvarande återigen en längre restsituation för tabletter med kombinationen amilorid och hydroklortiazid (Normorix 5 mg + 50 mg, Normorix mite 2,5 mg + 25 mg, Amiloferm 5 mg+ 50 mg, Amiloferm mite2,5 mg +...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Tilldelningsbeslut 2023-05-05

Publicerad:

Region Halland (RH) och Västra Götalandsregionen (VGR) har tillsammans genomfört upphandling avseende  maskinell dosdispensering och dosexpediering av förskrivna läkemedel till patienter inom öppenvården skrivna i Region Halland (RH) och Västra Götalandsregionen (VGR) . Upphandlingen har genomförts genom tjänstekoncession. Enligt lagen om koncessioner, LUK. Region Halland har antagit det anbudet som uppfyller samtliga obligatoriska krav och som har lägst pris. Apotekstjänst...

Läkemedel

Restsituation Suscard 5 mg

Publicerad:

Buckaltablett Suscard (glycerylnitrat) 5 mg är restnoterad och beräknas preliminärt åter i mitten av juli. Inga direkt utbytbara läkemedel finns, men däremot är Suscard 2,5 mg tillgängligt liksom sublingualspray med glycerylnitrat. För ytterligare rekommendationer om kortverkande nitroglycerin se kapitel Hjärt- och kärlsjukdomar, Kranskärlssjukdom i Terapirekommendationer Halland.   Läkemedelskommittén Halland 2023-05-04, uppdaterad 2023-05-16 med avseende på restsituationens längd

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation Alimemazin kapsel 20 mg

Publicerad:

Det pågår för närvarande en restsituation för kapsel Alimemazin Evolan 20 mg. Restsituationen beräknas preliminärt vara löst i början av augusti. Behandlingsalternativ Direkt utbytbara alternativ saknas. Orala droppar alimemazin 40 mg/ml finns tillgängligt under juli månad, men kräver att ett nytt recept förskrivs. Dospatienter som får tablett alimemazin dosdispenserat påverkas inte av restsituationen. Alimemazin är ett rekommenderat läkemedelsalternativ vid sömnstörningar i...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation flytande ibuprofen

Publicerad:

Med anledning av den pågående restsituationen på receptfritt, flytande ibuprofen: Det är Läkemedelskommittén Hallands rekommendation att avstå från att skriva ut receptbelagt flytande ibuprofen som ersättning för receptfritt läkemedel även under pågående brist. Se Läkemedelskommittén Hallands Riktlinje för egenvård eller recept. Det finns receptbelagd flytande ibuprofen, MEN: Försäljningen av receptfritt flytande ibuprofen är omfattande. Om denna försäljning skulle övergå till...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Region Halland är med och påverkar europeisk läkemedelslagstiftning

Publicerad:

Just nu pågår en revidering av den europeiska läkemedelslagstiftningen. Region Halland har i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och flera andra regioner, tagit fram förslag som man önskar ska ingå i den nya lagstiftningen. Bakgrunden är att lagstiftningen påverkar tillgången till läkemedel i Sverige, och den styr i många delar även hur hälso- och sjukvården kan bedrivas och...

Läkemedel

Digoxin tablett 0,13 mg restnoterad - berör även patienter med öppenvårdsdos

Publicerad:

Tablett Digoxin Evolan (digoxin) 0,13 mg är restnoterad och finns preliminärt åter tillgänglig i slutet av augusti. Mindre delleveranser kan förekomma under restperioden. Handläggning patienter med vanliga recept Läkemedelskommittén Halland har rådgjort med halländska kardiologer angående handläggning av de patienter som drabbas av restsituationen. Om apotek eller patient tar kontakt för att Digoxin 0,13 mg inte finns tillgänglig kan patienten...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Öppenvårdsdos påsk 2023 – beställningar och leveranser

Publicerad:

Kom ihåg att vara ute i god tid med beställningar av öppenvårdsdos från Apoteket inför påsk! Tänk på att Apoteket inte kan skicka kylvaror dagen före en helgdag eller en röd dag. Inför påsken tidigarelägger Apoteket stopptider och leveranser till dospatienter, så att allt hinner levereras i tid innan långhelgen. Ändrade stopp- och leveranstider för öppenvårdsdos inför påsk 2023 återfinns...

Läkemedel

NCS Läkemedelsmodul - Uppgradering 15 mars

Publicerad:

  Information om innehållet finns att läsa här: Leveransbesked NCS 5.14.4   Under driftstoppet kommer läskopia av NCS att vara tillgänglig. Förberedelser inför driftstoppet görs enligt gällande rutiner.   Vid frågor eller rapportering av fel i samband med och/eller efter uppgraderingen kontakta Läkemedelssupporten, 010 - 47 61 900. Kontakt: Larnemo Elin RK

IT-stöd i vården Läkemedel

Socialstyrelsen rekommenderar en månads egenberedskap av läkemedel och förbrukningsartiklar

Publicerad:

Socialstyrelsen rekommenderar specifika patientgrupper att lagra läkemedel och förbrukningsartiklar föreskrivna av hälso- och sjukvårdspersonal för en månad i hemmet. Den nya rekommendationen rör patienter med stadigvarande behandling för sjukdom eller annat hälsotillstånd. Syftet med den nya rekommendationen är att stärka beredskapen och minska sårbarheten hos patienter, hälso- och sjukvård och apotek. Egenberedskap är en del i samhällets arbete med att...

Läkemedel

Ketogan suppositorier tillhandahålls inte längre

Publicerad:

Utan förvarning har suppositorier Ketogan (ketobemidon 10 mg/dimetylaminofenylbuten 50 mg) slutat tillhandahållas på den svenska marknaden och kan därmed inte förskrivas längre. Suppositorium Ketogan har de senaste åren varit ett behandlingsalternativ vid svår smärta orsakad av njursten eller gallsten, efter att suppositorium Spasmofen försvann från den svenska marknaden under 2020. Behandlingsalternativ I dagsläget finns inga direkt utbytbara produkter tillgängliga. Det...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation tablett Triobe - påverkar dospatienter med öppenvårdsdos

Publicerad:

Det råder för närvarande en restsituation för tablett Triobe (kombination av vitamin B6, vitamin B12 och folsyra). Triobe beräknas preliminärt åter i mitten av augusti. Direkt utbytbara alternativ saknas, se behandlingsalternativ nedan. Patienter med "vanliga" recept behöver inte sökas upp, men om du som förskrivare blir kontaktad av patient eller apotek angående restsituationen bör du se över patientens behov och...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

MittVaccin blir sammanhållen vaccinationsjournal i Region Halland

Publicerad:

Region Halland har fattat beslut om att MittVaccin ska vara regionens sammanhållna vaccinationsjournal där alla vaccinationer ska registreras. Detta för att öka patientsäkerheten genom att vaccinationer endast registreras i ett och samma journalsystem. ​Fr.o.m. 1 april 2023 ska alla invånares vaccinationer som utförs inom Region Halland registreras i MittVaccin.   De enheter som redan är i gång med att registrera...

IT-stöd i vården Läkemedel

Rekommendation för TNF-alfa-hämmare

Publicerad:

Nu finns en uppdaterad regional rekommendation som anger preparatval för subkutan behandling och infusionsbehandling med TNF-alfa-hämmare: Region Hallands rekommendation för TNF-alfa-hämmare - Vårdgivare Kortfattat gäller följande: Förstahandsval vid subkutan behandling är adalimumab i form av 6-pack Hukyndra eller Hyrimoz. Vid behov av alternativ kan etanercept väljas – se rekommendationen för preparatval. Förstahandsval vid infusionsbehandling är infliximab, där Zessly är förstahandsval...

Läkemedel

MittVaccin blir sammanhållen vaccinationsjournal för BHV

Publicerad:

Barnhälsovården börjar registrera alla barnvaccinationer i MittVaccin från den 1 februari. MittVaccin är nu sammanhållen journal för alla vaccinationer inom Region Halland.   ​I Region Halland har det fattats beslut om att MittVaccin ska vara regionens sammanhållna vaccinationsjournal där alla invånarens vaccinationer ska dokumenteras. Detta för att öka patientsäkerheten genom att alla vaccinationer endast dokumenteras i ett och samma journalsystem. Barnvaccinationer...

Generell IT-stöd i vården Läkemedel

Uppdatering: Bristsituation Baklofen tabletter 10 mg och 25 mg

Publicerad:

Det råder för närvarande en restsituation för tablett Baklofen 10 mg och 25 mg som beräknas fortsätta under stora delar av 2023. I dagsläget finns dock Baklofen Medical Valley åter tillgängliga.  Observera! Plötslig utsättning av baklofen kan ge allvarliga utsättningsreaktioner. Eftersom plötsligt uppehåll av behandling med höga doser baklofen (>30 mg/dygn för vuxna, eller >0,3 mg/kg/dygn för barn) kan leda...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Bristsituation amoxicillin samt amoxicillin/klavulansyra

Publicerad:

Det råder sedan en tid tillbaka en bristsituation för läkemedel innehållande amoxicillin, medan kombinationspreparat amoxicillin/klavulansyra åter finns tillgängligt. Bristsituationen märks av i hela Europa och beror bland annat på ökad efterfrågan och otillräcklig produktionskapacitet. Vilka produkter berörs av restsituationen? I dagsläget är flertalet styrkor och förpackningsstorlekar för tabletter med amoxicillin restnoterade, även om det kan finnas förpackningar tillgängliga på apotek....

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Vaccinbeställningar jul och nyår 2022

Publicerad:

Vaccinleverantörerna meddelar att alla enheter som beställer vaccin i möjligaste mån bör undvika att önska leveransdatum fredag 23/12. Detta eftersom förseningar inte är ovanligt, vilket i sin tur kan medföra obrukbara vaccindoser om leveransen inte sker förrän efter helgdagarna. Vidare bör även vaccinbeställningar med leverans vecka 52 (leveransdagar 28–30/12) och vecka 1 (leveransdagar 3–5/1) undvikas i möjligaste mån, även det...

Läkemedel

Beställningar och leveranser öppenvårdsdos jul och nyår 2022

Publicerad:

Kom ihåg att vara ute i god tid med beställningar av öppenvårdsdoser från Apoteket inför jul och nyår! Inför jul och nyår tidigarelägger Apoteket stopptider och leveranser till sina dospatienter så att allt hinner levereras innan storhelgen. Tänk även på att Apoteket inte kan skicka kylvaror dagen före en helgdag eller en röd dag.   Ändrade stopp- och leveranstider för öppenvårdsdos...

Läkemedel

Restsituation Kajos oral lösning

Publicerad:

Det råder för närvarande en restsituation för Kajos oral lösning, som preliminärt beräknas pågå till februari 2023. Det finns inget direkt utbytbara alternativ, men APL kan tillverka en alternativ produkt på beställning: Kaliumcitrat APL oral lösning 100 mg/ml utan socker. Produkten är hållbar i sex månader. Eftersom produkten tillverkas på beställning är leveranstiden på cirka sex arbetsdagar. Kajos oral lösning...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Periodvis bristsituation Ozempic

Publicerad:

OBS! Inaktuell nyhet, se istället nyheten Uppdatering bristsituation GLP1-analoger (2023-01-19) för uppdaterade datum. På grund av ökad efterfrågan av Ozempic (semaglutid) injektionsvätska har tillverkaren meddelat att det kommer att uppstå periodvisa återkommande bristsituationer som kan pågå även under första delen av 2023. För närvarande råder en restsituation för Ozempic 0,25 mg och Ozempic 0,5 mg som preliminärt beräknas pågå till...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation Vibranord oral suspension

Publicerad:

Oral suspension Vibranord (doxycyklin) 10 mg/ml är restnoterad och beräknas preliminärt åter i månadsskiftet oktober/november 2023. Inget direkt utbytbart alternativ finns tillgängligt. För patienter som väger > 50 kg och är 8 år eller äldre är tablett doxycyklin ett alternativ. För övriga behandlingsalternativ, se kapitel Infektionssjukdomar, Borreliainfektioner i Terapirekommendationer Halland.   Läkemedelskommittén Halland 2022-11-04, uppdaterad 2023-06-26 med avseende på restnoteringens längd

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Bristsituation hydrokortison

Publicerad:

Tabletter hydrokortison 10 mg och 20 mg har varit drabbade av en bristsituation. Bristsituationen för hydrokortison 10 mg är löst, medan bristsituationen för hydrokortison 20 mg fortgår. Tillgänglighet i dagsläget: Tablett Hydrokortison Orion 10 mg är tillgänglig. Tablett Kortifarm 20 mg är restnoterad och beräknas preliminärt åter mitten av december 2024. Möjlighet att förskriva licensläkemedel hydrokortison 20 mg finns, rådgör...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation Cilaxoral orala droppar

Publicerad:

Orala droppar Cilaxoral (natriumpikosulfat) är restnoterade och beräknas vara åter tidigast i mars 2024. Utbytbart alternativ orala droppar Laxoberal kan köpas receptfritt på apotek, men ingår inte i högkostnadsskyddet för läkemedel. Övriga perorala tarmirriterande medel som är tillgängliga är tabletter bisakodyl (Dulcolax, Toilax) . Dulcolax finns även som suppositorier. Se även kapitel Mag- och tarmsjukdomar, Obstipation i Terapirekommendationer Halland för...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Terapinytt nr 3

Publicerad:

Nu finns Terapinytt nr 3 2022 publicerad på Läkemedelskommitténs hemsida. Terapinytt är en digital tidskrift från Läkemedelskommittén Halland (Region Hallands expertorgan som rör läkemedel) och innehåller artiklar om aktuella läkemedelsfrågor.   I detta nummer kan du läsa om följande: - Levande vaccin kan vara olämpligt för spädbarn vars mödrar har/har haft immunhämmande läkemedel – varför är detta viktigt att känna...

Läkemedel

Restnotering Januvia tabletter

Publicerad:

Tablett Januvia (sitagliptin) är restnoterad i alla tillgängliga styrkor (25 mg, 50 mg och 100 mg) och förpackningsstorlekar. Restnoteringen beräknas pågå minst till mitten/slutet av oktober. Från och med 1 oktober finns generisk sitagliptin tillgänglig i samtliga tre styrkor. Patienten kommer automatiskt att erbjudas utbyte till generika på apotek och inget nytt recept behöver skrivas, förutsatt att du som förskrivare...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

NCS Läkemedelsmodul 5.13.6 (akutfix) driftsättning 21 september

Publicerad:

Den 21 september driftsätts NCS Läkemedelsmodul version 5.13.6. Det är en akuträttning av systemet då fel uppdagats efter tidigare leverans. Två fel ligger till grund för denna akutfix. De har funnits i systemet sedan driftsättningen av NCS 5.13.4 som gjordes i mars. Båda felen har varit kopplade till receptförskrivning. Det första var kopplat till funktionen för att kunna stoppa tidigare...

IT-stöd i vården Läkemedel

Slutenvårdsdos är genomfört enligt plan 

Publicerad:

Breddinförandet av slutenvårdsdos, som är en del av Patientindividuell läkemedelsförsörjning (PIL), genomfördes enligt plan under våren 2022.   Patientindividuell läkemedelsförsörjning innebär att vissa delar av de moment som rör iordningställande av läkemedel utförs i en produktionsanläggning av Läkemedelsproduktions personal, inte på plats på avdelningen som tidigare.  Införandet av PIL och slutenvårdsdos startade i februari 2022 och skedde successivt på avsedda vårdavdelningar under...

Generell Läkemedel

Restsituation tablett allopurinol 100 mg

Publicerad:

Det råder för närvarande en restsituation för tablett allopurinol 100 mg från alla tillverkare. Allopurinol 100 mg är redan slut på alla halländska apotek och restsituationen beräknas preliminärt pågå minst till mitten av november men de flesta företag beräknar preliminärt till december. Om apotek eller patient tar kontakt angående restsituationen I nuläget finns allopurinol 300 mg tillgängligt och vi föreslår...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation Ergenyl Retard

Publicerad:

Uppdaterad 2024-01-29 med avseende på att restsituationen nu är löst. Det råder för närvarande en restsituation för Ergenyl Retard (valproinsyra) ddepottablett, som främst används på indikationerna epilepsi respektive stämningsstabiliserande vid bipolär sjukdom. Restsituationen är nu löst. Ergenyl Retard är direkt utbytbart med motsvarande styrkor av depottablett Depakine Retard 300 mg respektive 500 mg, där flertalet förpackningar också är restnoterade. Behandlingsalternativ...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Problem i NCS Läkemedelsmodul – Enstaka recept skickas inte till apoteket

Publicerad:

Det har uppmärksammats problem vid receptförskrivning, där enstaka recept i vissa fall varken skrivs ut på papper eller sänds som E-recept till apoteket. Recepten hamnar istället i någon slags ”limbo” och användaren blir inte uppmärksammad på problemet. Problemet har uppkommit efter uppgradering av NCS den 17 mars i år. Leverantören kommer att åtgärda problemet, men vi vet ännu inte när...

IT-stöd i vården Läkemedel

Pilokarpin ögondroppar 2 % och 4 % är restnoterade

Publicerad:

Pilokarpin Trimb (pilokarpin) ögondroppar 2 % och 4 % är restnoterade och väntas preliminärt åter i mitten av oktober. Det saknas ett direkt utbytbart alternativ. Även följande läkemedel innehållande pilokarpin är restnoterade: Pilokarpin ögondroppar APL 2%, som preliminärt finns tillgänglig i slutet av augusti. Pilokarpin ögondroppar APL 4%, som preliminärt finns tillgänglig i mitten av september. Licensläkemedel, Pilocarpine Eye Drops...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Furix (furosemid) tablett 500 mg är restnoterad

Publicerad:

Furix tablett 500 mg är restnoterad och väntas åter i mitten av oktober 2022. Det saknas ett direkt utbytbart alternativ. Endast enstaka apotek kan fortfarande ha läkemedlet i lager. Övriga läkemedel som innehåller furosemid är: Tabletter furosemid i styrkan 40 mg och 20 mg Depotkapslar furosemid i styrkan 30 mg och 60 mg Injektions/infusionsvätska furosemid, lösning, 10 mg/ml Dospatienter Dosapoteket...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation Alfacalcidol Orifarm kapsel 0,25µg – påverkan dospatienter med öppenvårdsdos

Publicerad:

Det råder för närvarande en restsituation för Alfacalcidol Orifarm kapsel 0,25 µg. Läkemedlet förväntas åter i november 2022. Dospatienter med öppenvårdsdos påverkas, se nedan. Övriga läkemedel som innehåller alfacalcidol: Alfacalcidol Orifarm kapsel 0,5 µg. Kapsel Etalpha 0,25 µg och 0,5 µg är direkt utbytbara mot Alfacalcidol Orifarm, men tillgänglighet till en större volym patienter är oklar. Etalpha 0,25 µg ingår...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Pregabalin Sandoz kapsel är restnoterad – ersätts med Pregabalin 1A Farma till dospatienter med öppenvårdsdos

Publicerad:

  Pregabalin Sandoz kapsel 25 mg, 50 mg, 75 mg och 150 mg är restnoterad. För patienter med dosdispensering öppenvårdsdos kommer Dosapoteket därför att ersätta detta läkemedel med Pregabalin 1A Farma i den styrka patienten är ordinerad. För patienter med läkemedlet via vanligt recept kan det fortfarande finnas förpackningar kvar i lager på apoteken. Eftersom läkemedlet är ett särskilt läkemedel...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Leveransproblem hos Mediplast för MiniOne samt tillbehör till nutrition

Publicerad:

Mediplast kan få leveransproblem på MiniOne set och MiniOne singlepack samt tillbehör till nutrition. I första hand kommer upphandlade produkter att skickas, men ersättare kan komma på era beställningar.   Skillnader mellan ersättaren Nutrifit Compact set och seten som kan få leveransproblem: Om ni beställer MiniOne set kommer det saknas: ENFit spruta och matslang 30cm rak koppling med ENFit. Om...

Generell Läkemedel

Metoklopramid tabletter begränsad tillgänglighet (igen)

Publicerad:

Läkemedelskommittén Halland har tidigare informerat om en bristsituation för metoklopramid tabletter. De godkända läkemedlen Metoclopramide Accord 10 mg och Metoclopramide Orion 10 mg har under en tid funnits tillgängliga i lager på apoteken, men under sommaren kan en ny bristsituation uppstå. Tablett Primperan 10 mg är fortsatt restnoterad och beräknas åter tidigast i december 2023.   Behandlingsalternativ om bristsituation för...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Folacin avregistreras, övriga tabletter innehållande folsyra finns tillgängliga

Publicerad:

Pfizer har meddelat att tablett Folacin (folsyra) 1 mg kommer att avregistreras efter en längre tids restsituation. Observera dock att de utbytbara läkemedlen innehållande folsyra 1 mg (Folvidon, Folsyra EQL Pharma och Folsyra Vitabalans) fortsatt finns tillgängliga. Folacin 5 mg är avregistrerad sedan tidigare.   Läkemedelskommittén Halland 2022-06-23

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Ändrade förpackningsstorlekar Innohep (tinzaparin)

Publicerad:

Från och med juli 2022 kommer företaget LEO Pharma att genomföra en förpackningsförändring för förfyllda sprutor Innohep, som berör behandlingsstyrkorna 8 000 IE–18 000 IE: Förpackningar med 6 st förfyllda sprutor utgår och ersätts av förpackningsstorlek 10 st förfyllda sprutor. Förpackningar med 30 st förfyllda sprutor får ändrat varunummer, vilket medför att nya recept kan behövas. Se företagets informationsbrev för...

Läkemedel

Beställningar och leveranser öppenvårdsdos midsommar 2022

Publicerad:

Kom ihåg att vara ute i god tid med beställningar av öppenvårdsdoser från Apoteket inför midsommar! Inför midsommar tidigarelägger Apoteket stopptider och leveranser till sina dospatienter så att allt hinner levereras i tid. Tänk även på att Apoteket inte kan skicka kylvaror dagen före en helgdag eller en röd dag.   Ändrade stopp- och leveranstider för öppenvårdsdos inför sommarens helgdagar...

Läkemedel

NCS Läkemedelsmodul kräver omstart - 2/6 kl.15

Publicerad:

Omstart av NCS skedde kl.15.00 den 2/6 med god effekt.   Det har uppstått fel i NCS Läkemedelsmodul som kräver en omstart av servern. Omstart kommer att genomföras idag (2/6) kl.15. Alla inloggade användare kommer att bli utkastade ur systemet. Driftstoppet beräknas endast pågå ett par minuter, därefter kommer NCS Läkemedelsmodul åter fungera som vanligt. Vid problem efter driftstoppet vänligen...

Generell IT-stöd i vården Läkemedel

Terapinytt nr 2 2022

Publicerad:

Nu finns Terapinytt nr 2 2022 publicerad på Läkemedelskommitténs hemsida. Terapinytt är en digital tidskrift från Läkemedelskommittén Halland (Region Hallands expertorgan som rör läkemedel) och innehåller artiklar om aktuella läkemedelsfrågor.   I detta nummer av Terapinytt kan du läsa om: Datum för Läkemedelskommitténs utbildningar hösten 2022 Begränsa receptens giltighetstid: sätt sista datum för första uttag Minskad förskrivning av beroendeframkallande analgetika...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

NCS Läkemedelsmodul – Stopp av tidigare uttag vid förnyelse är inte längre möjligt

Publicerad:

I NCS Läkemedelsmodul infördes den 16 mars en funktion där förskrivare vid receptförnyelse automatiskt fick frågan om kvarvarande uttag på tidigare recept skulle stoppas på apotek. Denna funktion har visat sig skapa vissa problem med att systemet hänger sig och kraschar vid sändning av recept samt verkställande för utskrivning.   Då förskrivare anmält problem vid förnyelse av recept från Läkemedelslistan...

IT-stöd i vården Läkemedel

Beställningar och leveranser öppenvårdsdos vårens och sommarens helgdagar

Publicerad:

Kom ihåg att vara ute i god tid med beställningar av öppenvårdsdoser från Apoteket inför Kristi Himmelsfärdsdag, nationaldagen och midsommar! Inför dessa helgdagar tidigarelägger Apoteket stopptider och leveranser till sina dospatienter så att allt hinner levereras innan storhelgen. Tänk även på att Apoteket inte kan skicka kylvaror dagen före en helgdag eller en röd dag.   Ändrade stopp- och leveranstider...

Läkemedel

Elektronisk förskrivning huvudregel från och med 10/5

Publicerad:

Läkemedelsverkets föreskrift som anger elektronisk förskrivning som huvudregel träder i kraft 10 maj 2022. Avsikten med regeländringen är för att öka patientsäkerheten, bland annat genom att så mycket information som möjligt om en patients förskrivna och uthämtade läkemedel finns samlad i Nationella läkemedelslistan (NLL). Fritidsförskrivning Elektronisk förskrivning som huvudregel kommer även att omfatta förskrivning utanför ordinarie arbetstid (så kallad fritidsförskrivning)....

Läkemedel

Ta hjälp av TILMA vid läkemedelsberoende

Publicerad:

Runt 2000-3000 patienter beräknas ha ett pågående läkemedelsberoende i Region Halland. Främst är det patienter som förskrivits lugnande, sömngivande eller smärtstillande läkemedel som hamnat i en beroendeproblematik. Många av dessa patienter lämnas idag obehandlade, eller med fel behandling, trots att bra hjälp finns att tillgå. [caption id="attachment_25216" align="alignnone" width="605"] Ann Gustafsson, Hanna B Klippel, Annika Byskata och Per Steneryd är...

Läkemedel

Svevac stängs helt den 1 maj

Publicerad:

Svevac finns fortsatt tillgängligt som läsdatabas men den 1 maj stängs Svevac helt för användare inom Region Halland. ​För information om tidigare vaccinationer som varit registrerade i Svevac hänvisas till MittVaccin där migrerad data från Svevac finns tillgänglig samt att                                        information...

Generell IT-stöd i vården Läkemedel

Prednisolon 2,5 mg ersätts tillfälligt - berör dospatienter med öppenvårdsdos

Publicerad:

Prednisolon tablett 2,5 mg är restnoterad, det gäller samtliga tillverkare. Dosapoteket kommer därför att tillfälligt ersätta Prednisolon 2,5 mg med en halv tablett Prednisolon 5 mg i dospåsen. Ändringen inleds under vecka 15. Se information från Dosapoteket på apoteket.se. Prednisolon Pfizer tablett 2,5 mg beräknas åter i mitten av juni. Prednisolon Alternova tablett 2,5 mg har oklar restsituation, men kan...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Bristsituation kapsel vankomycin 125 mg

Publicerad:

En restsituation har uppstått för kapsel Vancocin (vankomycin) 125 mg, som beräknas åter tidigast i oktober. Tillgången för det generiska läkemedlet Vancomycin Strides 125 mg under restsituationen är oklar, men finns i nuläget tillgängligt på vissa apotek i Halland.   För behandling av patienter i primärvård med medelsvår tarminfektion orsakad av clostridium difficile, kontakta infektionsläkare för alternativ behandling vid en...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Uppgradering MittVaccin 31 mars

Publicerad:

Den 31 mars genomförs en uppgradering av MittVaccin. Systemet kommer att vara otillgängligt från 20.30 fram till ca. 24.00. Versionen innehåller ett par rättningar och utvecklingar som förbättrar systemet.   Det som får påverkan i Region Halland är bland annat följande: – Förenklat flöde för att lägga till ny kund – Funktion för att sortera bort och visa utgångna batchnummer...

Covid-19 IT-stöd i vården Läkemedel

Tridepos kombinationsförpackning åter tillgänglig

Publicerad:

Kombinationsläkemedlet Tridepos finns åter att tillgå efter en restsituation som har varat i ungefär ett år. Tridepos används för behandling vid osteoporos och är en kombinationsförpackning som består av alendronat 70 mg en dag i veckan samt kalcium/D-vitamin 500 mg/800 IE övriga dagar. Läkemedlet återfinns på listan över Rekommenderade läkemedel i kapitel Osteoporos i Terapirekommendationer Halland. Läkemedelsföretaget som tillhandahåller Tridepos meddelar att...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Beställningar och leveranser öppenvårdsdos påsken 2022

Publicerad:

Kom ihåg att vara ute i god tid med beställningar av öppenvårdsdoser från Apoteket inför påsk! Inför påsken tidigarelägger Apoteket stopptider och leveranser till sina dospatienter så att allt hinner levereras innan storhelgen. Tänk även på att Apoteket inte kan skicka kylvaror dagen före en helgdag eller en röd dag.   Ändrade stopp- och leveranstider för öppenvårdsdos inför påsk 2022...

Läkemedel

Förskrivning av läkemedel och förbrukningsartiklar till flyktingar från Ukraina

Publicerad:

Människor som flytt i samband med Rysslands invasion av Ukraina har börjat anlända i Halland. De som behöver vård ska i nuläget få det som om de vore asylsökande. Eftersom ukrainska medborgare kan vistas i Sverige i upp till 90 dagar utan visumtvång, och därmed inte behöver ansöka om asyl, kan ni ställas inför två olika situationer när dessa patienter...

Läkemedel

Terapinytt nr 1 2022

Publicerad:

Nu finns Terapinytt nr 1 2022 publicerad på Läkemedelskommitténs sida. Terapinytt är en digital tidskrift från Läkemedelskommittén Halland (Region Hallands expertorgan som rör läkemedel) och innehåller artiklar om aktuella läkemedelsfrågor.   I detta nummer kan du läsa om: - Betydelsen av I-gruppen vid resistensbestämning av bakterier - Antibiotikaförskrivning i Halland ökar igen - Elektronisk förskrivning blir huvudregel från 10 maj...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

NCS Läkemedelsmodul 5.13 driftsättning 16 mars

Publicerad:

Den 16 mars driftsätts NCS Läkemedelsmodul version 5.13. Versionen innehåller en rad större förändringar som får påverkan på de arbetssätt som används idag. Berörda användare ska ha tagit del av informationsinnehållet inför driftsättningen som det tidigare informerats om via förvaltningarna.   Några av de större förändringarna är följande: Möjlighet att stoppa uttag/makulera tidigare recept vid förnyelse. Behandlingsorsak blir tvingande för...

IT-stöd i vården Läkemedel

Trulicity 3 mg restnoterad

Publicerad:

GLP-1-analogen Trulicity (dulaglutid) förfylld injektionspenna 3 mg är restnoterad. Restsituationen beräknas pågå i 2–3 månader, vilket medför att Trulicity 3 mg tidigast åter finns tillgängligt på apotek i mitten av april. Inga utbytbara preparat finns godkända på den svenska marknaden. Läkemedelskommittén Halland rekommenderar att drabbade patienter under restnoteringsperioden istället förskrivs Trulicity förfylld injektionspenna 1,5 mg med dosering 1 spruta (EN...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Uppgradering MittVaccin 17 februari

Publicerad:

Den 17 februari genomförs en uppgradering av MittVaccin. Systemet kommer att vara otillgängligt från 20.30 fram till ca. 24.00. Versionen innehåller ett par rättningar och utvecklingar som förbättrar systemet. Det som får påverkan i Region Halland är följande: - Om samma dosnummer registreras igen visas ett varningsmeddelande. - Om ett vaccinationsdatum anges framåt i tiden visas ett varningsmeddelande. - Hälsodeklarationer...

IT-stöd i vården Läkemedel

Informationsfilm NCS Läkemedelsmodul 5.13

Publicerad:

Utbildningsinsatser kommer att krävas inför uppgraderingen av NCS Läkemedelsmodul till version 5.13 som planeras att driftsättas den 16 mars. Avdelningen för Läkemedels- och journaltjänster har tagit fram en informationsfilm som presenterar de största förändringarna som har påverkan på en del av de arbetssätt som används idag. Några av de större förändringarna är följande: Möjlighet att stoppa uttag/makulera tidigare recept vid...

IT-stöd i vården Läkemedel

Innohep restsituationer

Publicerad:

LEO Pharma har för närvarande svårt att producera tillräckliga mängder av Innohep (tinzaparin) på grund av ökad efterfrågan. Företaget har meddelat att det under våren tidvis kan uppstå restnoteringar för olika styrkor och förpackningsstorlekar. Inga direkt utbytbara läkemedel finns, men motsvarande dos av Fragmin (dalteparin) kan förskrivas istället. Förhoppningsvis kommer tillgången på Fragmin att vara tillräcklig för att möta det...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Lergigan Forte har avregistrerats

Publicerad:

Lergigan Forte (prometazin) 50 mg är avregistrerad på den svenska marknaden. Inget direkt utbytbart läkemedel finns. Övriga läkemedel med prometazin; Lergigan 25 mg, Prometazin Actavis 25 mg samt Lergigan mite 5 mg, påverkas inte av avregistreringen utan kommer även fortsatt att finnas tillgängliga. Dosapoteket har meddelat att patienter som har haft dosdispensering av Lergigan Forte istället kommer att sättas över...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restnotering Tambocor tablett

Publicerad:

Tambocor (flekainid) tablett 100 mg är restnoterad och beräknas preliminärt åter under andra halvan av mars. Det finns inga godkända direkt utbytbara läkemedel på den svenska marknaden. Tambocor är ett specialistvårdsläkemedel, men i Halland finns enstaka förskrivningar även från primärvården. Förskrivare i primärvård som kontaktas av patient eller apotek med anledning av denna restsituation rekommenderas att vända sig till kardiologkonsult...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Tablett Pyridoxin avregistreras

Publicerad:

Pyridoxin Meda tablett 40 mg (vitamin B6) kommer att utgå från den svenska marknaden på grund av att produktionsanläggningen stängs. Nuvarande lager beräknas räcka till mars 2022. Det finns inga utbytbara läkemedel med pyridoxin godkända på den svenska marknaden, men det finns tillgängliga licensläkemedel. Pyridoxin ingår även i en del kombinationstabletter med andra B-vitaminer, ex. Beviplex forte. Dock är mängden...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restnotering Centyl K

Publicerad:

Blodtrycksläkemedlet Centyl K (bendromeflutiazid 2,5 mg + kalium 573 mg) är restnoterat och beräknas åter tidigast i mitten av mars 2022. Inga direkt utbytbara preparat finns tillgängliga på den svenska marknaden. Du som förskrivare behöver inte söka upp patienter, men om patient eller apotek hör av sig angående restsituationen rekommenderar Läkemedelskommittén Halland, efter diskussion med njurläkare, följande handläggning: 1. Läkemedelsbyte:...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Viktig information till förskrivare om driftstopp i receptsystem 27–28/11 

Publicerad:

Som ett led i införandet av Nationell Läkemedelslista genomförs en större uppgradering på flera av de system rör receptförskrivning och apotekens recepthantering. I samband med denna kommer det vara ett längre planerat driftstopp från klockan 20.00 lördagen den 27/11 till cirka klockan 11.00 söndagen den 28/11. Under driftstoppet kommer de apotek som är öppna inte att kunna expediera receptbelagda läkemedel annat...

Läkemedel

Tidigarelagd stopptid för dosleveranser vecka 47–48

Publicerad:

Dosapoteket planerar att tidigarelägga stopptid och produktionstid för dosleveranser som normalt har stopptid måndag 29/11 eller tisdag 30/11 till fredag 26/11 kl 16.00. Detta eftersom Apoteket vill säkerställa leveransen av Apodos under nästa vecka, på grund av E-hälsomyndighetens produktionssättning av Nationella läkemedelslistan (NLL) under kommande helg som medför tillfälligt driftstopp. Leveransdag för dosleveranserna kommer inte att påverkas, utan leveransen kommer...

Läkemedel

NCS – Information inför ny version av NCS Läkemedelsmodul

Publicerad:

NCS Läkemedelsmodul 5.12.6 kommer att driftsättas den 17 november med start 22.30. Denna leverans innehållen endast enstaka ärenden och förtydligande information kommer endast delges via bifogat leveransbesked. Leveransbesked NCS 5.12.6 Frågor gällande NCS Läkemedelsmodul kan ställas till Läkemedelssupporten, registrera ett ärende via  IT ServiceDesk eller ringa på 010 – 47 61 900 (menyval Läkemedel). Kontakt: Larnemo Elin RK

IT-stöd i vården Läkemedel

Nya och uppdaterade regionala beslut om ordnat införande

Publicerad:

Prioriterings- och evidensrådet (PER) har vid möte den 6 oktober rekommenderat Hälso- och sjukvårdsdirektören att fatta beslut om ordnat införande för följande ärenden: Vårdprogram cancer och standardiserat vårdförlopp cancer – Vårdprogram Akut myeloisk leukemi, AML – Vårdprogram Lungcancer – Vårdprogram Mantelcellslymfom – Vårdprogram Skelett- och mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg – Standardiserat vårdförlopp Skelett- och mjukdelssarkom   Personcentrerade och sammanhållna...

Generell Läkemedel

Terapinytt nr 3 2021

Publicerad:

Nu finns Terapinytt nr 3 2021 tillgängligt via Läkemedelskommittén Hallands sida för Terapinytt, där du även kan hitta tidigare nummer. I detta nummer kan du bland annat läsa om följande: – Datum för Läkemedelskommitténs kommande utbildningar höst 2021 och vår 2022 – Driftstopp i E-hälsomyndighetens nationella tjänster 27-28 november medför att digitala recept inte kan expedieras – Vilka informationskällor som...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Rekommendation för val av behandling med TNF-alfa-hämmare

Publicerad:

Befintliga avtal för de subkutana TNF-hämmarna löper ut sista september 2021. Nya avtal för TNF-hämmarna är inte aktuellt. Region Halland rekommenderar fortsatt användning av biosimilarer och i första hand adalimumab (6-pack Idacio eller Hyrimoz). Vid behov av intravenös behandling med TNF-hämmare rekommenderas infliximab (Zessly eller Remsima). Vid val av etanercept rekommenderas 12-pack Erelzi. Region Hallands sammanhållna rekommendation för TNF-hämmare: -...

Läkemedel

Rekommendationer för användning av NCS Läkemedelsmodul vid VAS plattformsbyte 24–26 september

Publicerad:

Under driftstoppet av VAS när läsläge används kommer NCS Läkemedelsmodul att vara tillgängligt och fungera som vanligt, men vissa funktioner som styrs av VAS kommer inte kunna aktiveras. Funktioner som inte kan användas som vanligt under pågående driftstopp är att starta upp nya Ordinationslistor och Dagvårdslistor i NCS Läkemedelsmodul, då det inte kommer vara möjligt att registrera inskrivningar eller göra...

IT-stöd i vården Läkemedel

Lagerberedningar melatonin oral lösning utgår 14 september - nya recept krävs

Publicerad:

I juni informerade vi i Läkemedelskommittén Halland att melatonin oral lösning blir ett godkänt läkemedel som enbart är inom högkostnadsskyddet (läkemedelsförmånen) för barn 6–17 år med insomni vid ADHD. Under en övergångsperiod har lagerberedningarna Melatonin APL 1 mg/ml oral lösning och Melatonin Unimedic 1 mg/ml oral lösning fortsatt funnits tillgängliga för att underlätta omställningen. Från och med den 14 september...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Nozinan 25 mg avregistreras

Publicerad:

Nozinan (levomepromazine) 25 mg försvinner från den svenska marknaden. Läkemedlet är redan slut hos leverantören, men kan finnas tillgängligt på enstaka apotek. Tillgängligt generiskt utbyte är Levomepromazine Orion 25 mg, dock har tillverkaren på grund av den ökade efterfrågan meddelat att en bristsituation kan uppstå under den närmaste tiden. För patienter som använder Nozinan 25 mg med högre dosering rekommenderar...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Betnovat med chinoform utgår

Publicerad:

Tillverkaren har meddelat att de kommer att upphöra att tillhandahålla kräm Betnovat med chinoform (betametason och kliokinol), en glukokortikoid med antibakteriell och antimykotisk effekt. Nuvarande lager beräknas säljas slut under september månad. Inga direkt utbytbara alternativ finns tillgängliga. Terapigrupp Hud rekommenderar i nuläget Betnovat med chinoform i andra hand vid infekterat eksem. Förstahandsbehandling vid infekterat eksem hos vuxna är tvätt...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restnotering Egazil depottabletter

Publicerad:

Egazil (hyoscyamin) depottabletter 0,2 mg har varit restnoterat under en längre tid. Företaget som tillhandahåller Egazil har nu meddelat att de kommer att sluta tillhandahålla läkemedlet. Inget direkt utbytbart alternativ till Egazil finns tillgängligt, och licensläkemedel finns inte heller att tillgå. Eftersom Egazil förskrivs på många olika indikationer behöver förskrivare ta ställning till individuellt läkemedelsalternativ beroende på patient.   Läkemedelskommittén...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Indragning av Champix medför restsituation – starta inte upp nya patienter

Publicerad:

Samtliga batcher av Champix (vareneklin) som har visat sig innehålla nivåer av N-nitroso-vareniklin över producentens gränsvärden har dragits in. Som en försiktighetsåtgärd pausas också distributionen av läkemedlet i väntan på ytterligare testning och felsökning. Upptäckten av för höga nivåer av nitrosaminföroreningen innebär ingen omedelbar risk för patienter som idag står på behandlingen. Indragningen och pausen i distributionen innebär en brist...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Läkemedelsjusteringar vid risk för dehydrering, ex. vid värmebölja

Publicerad:

Med anledning av gällande väderlek och SMHI:s varning om höga temperaturer för de närmsta dagarna vill Läkemedelskommittén Halland påminna om att det kan vara aktuellt att justera vissa läkemedelsbehandlingar vid risk för dehydrering. Specifika rekommendationer finns i flertalet kapitel i Terapirekommendationer Halland men en bra sammanställning som rekommenderas finns i dokumentet Läkemedelsjusteringar vid vätskebrist, information till förskrivare från Region Uppsala. Här...

Läkemedel

Restsituation Aerius oral lösning

Publicerad:

Aerius (desloratadin) oral lösning 0,5 mg/ml är tillfälligt restnoterad på grund av mycket större efterfrågan än förväntat. Tillverkaren meddelar att restnoteringen förväntas pågå fram till och med vecka 32. I skrivande stund finns Aerius oral lösning tillgängligt på halländska apotek, men beroende på efterfrågan kan tillgången snabbt ändras.   Det finns inga direkt utbytbara alternativ till Aerius oral lösning. I...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Ery-Max kapslar utgår

Publicerad:

Ery-Max (erytromycin) enterokapslar kommer att försvinna från den svenska marknaden under juli. Detta till följd av att nuvarande tillverkare slutar med sin produktion och att det inte finns någon annan som har ansetts lämplig att ta över produktionen.   Terapigrupp Infektioner har uppdaterat sina behandlingsrekommendationer där Ery-Max kapslar tidigare har funnits som behandlingsalternativ. Eftersom behandlingsrekommendationerna ser olika ut för olika indikationer,...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Waran åter i lager

Publicerad:

Nu finns tablett Waran (warfarin) åter i lager på de flesta halländska apotek. Därmed ska inte recept på Warfarin Orion förskrivas annat än till de patienter som stått på det tidigare (ex. de som inte tål färgämnet i Waran). Risken finns annars att Warfarin Orion i sin tur restnoterar, om förbrukningen under en längre tid överstiger den normala. För de...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Terapinytt nr 2 2021

Publicerad:

Nu finns Terapinytt nr 2 2021 tillgängligt via Läkemedelskommittén Hallands sida för Terapinytt, där du även kan hitta tidigare nummer.   I detta nummer kan du bland annat läsa om följande: – Förekomst och behandling av smärta hos patienter på sjukhus – Information om begränsad subvention för melatonin i tablettform och andra korta nyheter – Information om vad införandet av...

Läkemedel

Deltison avregistreras

Publicerad:

Tillverkaren har meddelat att tablett Deltison (prednison) 50 mg kommer att avregistreras från den svenska marknaden 1 september 2021. Detta till följd av att produktionsanläggningen där Deltison tillverkas stängs ned. Avregistreringen medför att inga godkända läkemedel med prednison finns tillgängliga i Sverige, och därmed måste patienter som i dagsläget har Deltison stående sättas över på annan kortikosteroid. För det fåtal...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Dosleveranser midsommar 2021

Publicerad:

Kom ihåg att vara ute i god tid med beställningar inför midsommar! Inför dessa helger tidigarelägger Apoteket stopptider och leveranser till sina dospatienter, så att allt hinner levereras i god tid innan ledigheten. Ändrade stopp- och leveranstider för dessa helger 2021 hittar du här. Tänk på att Apoteket inte kan skicka kylvaror dagen före en helgdag eller en röd dag.  

Läkemedel

Förändrad receptstatus får påverkan i Pascal och NCS

Publicerad:

Sedan eHälsomyndigheten gjorde ändringar av receptstatus den 10 december 2020 hamnar slutexpedierade recept direkt under "Historiska" i Pascal när giltighetstiden för receptet gått ut. Detta även om det är mindre än 3 månader sedan expedieringen av läkemedlet gjordes. NCS Läkemedelsmodul hämtar informationen från Pascal för Dospatienter och dessa läkemedel kommer då presenteras som utsatta i NCS, vilket är ett observandum....

IT-stöd i vården Läkemedel

Emerade adrenalinpennor 300 µg och 500 µg åter tillgängliga

Publicerad:

Nu finns Emerade adrenalinpenna i styrkorna 300 µg och 500 µg åter tillgängligt för förskrivning och beställning, där det tidigare konstruktionsfelet nu har åtgärdats. Se även Läkemedelsverkets nyhet Emerade adrenalinpenna åtgärdad. Observera dock att Emerade injektionspenna 150 µg (som rekommenderas vid kroppsvikt < 30 kg) fortsatt är restnoterad och beräknas åter tidigast i början av augusti. Som alternativ, tills att Emerade 150 µg åter...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Ny receptblankett från 1 maj samt elektronisk förskrivning som huvudregel – två förändringar som berör förskrivare

Publicerad:

Från och med den 1 maj får enbart den nya receptblanketten användas vid utfärdande av pappersrecept. Den nya receptblanketten ersätter receptblanketterna för vanliga läkemedel och för särskilda läkemedel som vi har idag – två receptblanketter blir alltså en. Idag sker den mesta förskrivningen av läkemedel elektroniskt och en kommande förändring är att elektronisk förskrivning blir huvudregel vid utfärdande av recept...

Läkemedel

Ny lag ska ge gemensam bild av förskrivna läkemedel

Publicerad:

Den 1 maj 2021 börjar lagen om nationell läkemedelslista att gälla. Inledningsvis innebär lagen ganska små förändringar medan den på sikt ska ge nytta för patienter, vården och apoteken. Syftet med den nationella läkemedelslistan är att hälso- och sjukvården, apoteken och patienten genom ett register ska kunna ha en gemensam bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel. Registret regleras av den nya...

IT-stöd i vården Läkemedel

NPÖ - justeringar i samband med ny lag om nationell läkemedelslista

Publicerad:

Den 1 maj 2021 börjar lagen om nationell läkemedelslista att gälla. I samband med det görs justeringar för att anpassa NPÖ till den nya lagen. Här hittar du information om nationell läkemedelslista. Förändringar i NPÖ: Tillvidaresamtycke borttaget, enbart möjligt att välja engångssamtycke Nödöppning hämtar även spärrade poster för läkemedelsförteckningen Nya pop-up-fönster med information om samtycke och spärrad information i läkemedelsförteckningen...

Generell IT-stöd i vården Läkemedel

Ergenyl enterotabletter och oral lösning utgår under sommaren

Publicerad:

Nedanstående information förmedlar Läkemedelskommittén Halland till de vårdenheter som haft förskrivning av Ergenyl under det senaste året.   Läkemedelsföretaget Sanofi meddelar att samtliga styrkor av Ergenyl (valproinsyra) enterotabletter, orala droppar och oral lösning utgår under sommaren. Berörda vårdenheter behöver redan nu identifiera aktuella patienter och byta behandling.  Beredningar av Ergenyl som beräknas utgå i juni: Enterotablett 300 mg Orala droppar...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Dosleveranser Kristi himmelsfärd och midsommar 2021

Publicerad:

Kom ihåg att vara ute i god tid med beställningar inför Kristi himmelsfärdsdag och midsommar! Inför dessa helger tidigarelägger Apoteket stopptider och leveranser till sina dospatienter, så att allt hinner levereras i god tid innan ledigheten. Ändrade stopp- och leveranstider för dessa helger 2021 hittar du här. Tänk på att Apoteket inte kan skicka kylvaror dagen före en helgdag eller en röd dag.

Läkemedel

Mindiab utgår

Publicerad:

Tillverkaren har meddelat att Mindiab (glipizid) kommer att utgå från den svenska marknaden. Inga motsvarande generiska substanser finns tillgängliga. Mindiab 2,5 mg kommer att avregistreras den 30 november 2021 och Mindiab 5 mg den 30 september 2022. Läkemedlen kan dock sluta tillhandahållas innan dessa datum till följd av slutförsäljning. Patienter som behandlas med Mindiab rekommenderas att bytas över till annat...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restnotering Tambocor Retard 200 mg.

Publicerad:

Tillverkaren har meddelat att Tambocor Retard 200 mg är restnoterat till följd av brist på produktionskapacitet och beräknas åter vara i lager tidigast 2021-05-31.   Företaget hänvisar under restnoteringsperioden till Tambocor Retard 100 mg.   Läkemedelskommittén Halland 2021-04-19

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Slutexpedierade läkemedel blir direkt utsatta i Pascal och NCS

Publicerad:

Sedan eHälsomyndigheten gjorde ändringar av receptstatus den 10 december 2020 hamnar slutexpedierade recept direkt under "historiska recept" i Pascal. Dessa presenteras då direkt som utsatta i NCS Läkemedelsmodul vid replikering vilket är ett observandum, till skillnad från tidigare då läkemedlen blev utsatta först efter tre månader efter slutexpediering.  Vid hantering av Dospatienter är det viktigt att alltid kontrollera patientens läkemedelsbehandling...

Läkemedel

Melatonin ingår endast i läkemedelsförmånerna för barn

Publicerad:

Den 1 mars 2021 lanserades ett godkänt läkemedel med melatonin i tablettform (Melatonin AGB från AGB-Pharma i styrkorna 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg och 5 mg). Samtidigt meddelades att lagerberedning som hittills har funnits tillgänglig (Melatonin AGB tabletter 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg) kommer att utgå. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Fenobarbital APL istället för Fenemal Meda

Publicerad:

Kapsel Fenobarbital APL 50 mg respektive kapsel Fenobarbital APL 100 mg finns nu tillgängliga att förskriva extempore (uppgifter enligt direktkontakt APL). Extemporeläkemedel går inte att söka fram på vanligt vis i NCS eller Pascal. Instruktion extempore-förskrivning i NCS: NCS Läkemedelslista Öppenvård Välj ”Ny förskrivning” Skriv ”§ex” i fältet ”Läkemedel” och tryck ”Tab” Välj central favorit ”Ex Tempore” eller ”Extempore” Fyll...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Ny receptblankett och elektronisk förskrivning som huvudregel – förändringar som berör förskrivare

Publicerad:

Under våren kommer en ny receptblankett. Den ersätter receptblanketterna för vanliga läkemedel och för särskilda läkemedel som vi har idag – två receptblanketter blir alltså en. Efter den 1 maj får endast den nya receptblanketten användas vid utfärdande av manuella recept. Ordinationssystemet NCS Läkemedelsmodul uppgraderas dock redan den 18 mars – så från det datumet ska den nya receptblanketten användas...

Läkemedel

Terapinytt nr 1 2021

Publicerad:

Nu finns Terapinytt nr 1 2021 tillgängligt via Läkemedelskommittén Hallands sida för Terapinytt, där du även kan hitta tidigare nummer. Här kan du bland annat läsa om följande: Fortsatt lägre antibiotikaförskrivning under pandemin Minskad förskrivning av antibiotika ledde inte till fler allvarliga infektioner Nyheter i Terapirekommendationer Halland 2021 Två blir en – ny receptblankett vid läkemedelsförskrivning   Trevlig läsning!  ...

Läkemedel

NCS Läkemedelsmodul, ny version den 17 mars

Publicerad:

Den 17 mars från kl. 22:30 påbörjas uppdatering av NCS Läkemedelsmodul till version 5.12.3. Uppdateringen kräver ett driftstopp och NCS kan inte nås från kl. 22:30 till cirka kl. 00:30. Leveransen innehåller systemunderhåll, utvecklingar samt felrättningar utan större förändringar för verksamheten. De förändringar som sker i NCS Läkemedelsmodul är kopplat till: Förändringar kopplat till regelverk för receptförskrivning, ny receptblankett Stoppa uttag...

IT-stöd i vården Läkemedel

Dosleveranser påsken 2021

Publicerad:

Kom ihåg att vara ute i god tid med beställningar inför påsk! Inför påsken tidigarelägger Apoteket stopptider och leveranser till sina dospatienter, så att allt hinner levereras i god tid innan ledigheten. Ändrade stopp- och leveranstider för påsken 2021 hittar du här. Tänk på att Apoteket inte kan skicka kylvaror dagen före en helgdag eller en röd dag.  

Läkemedel

Qlaira – kommande restsituation

Publicerad:

Tillverkaren har förvarnat om en kommande restnotering för det kombinerade p-pillret Qlaira (etinylestradiol + dienogest) som beräknas pågå från början av april till slutet av oktober. Qlaira är det enda p-piller som är registrerat för indikationen menorragi på grund av sin starka endometriereducerande effekt (ska förskrivas av läkare på denna indikation). Terapigrupp Gynekologi rekommenderar att förskriva Dienorette till patienter i...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Glibenklamid utgår under våren

Publicerad:

Under våren kommer Glibenklamid Recip 3,5 mg och Daonil 3,5 mg att försvinna från den svenska marknaden (glibenklamid 1,75 mg har redan utgått). Inga motsvarande generiska substanser finns tillgängliga. Terapigrupp Diabetes rekommenderar att patienter som i nuläget behandlas med glibenklamid redan nu får byta över till andra blodsockersänkande läkemedel. Individuell bedömning behövs, för alternativ se kapitel Diabetes, Antidiabetika i Terapirekommendationer...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation Metotab

Publicerad:

Det råder för närvarande en restsituation för Metotab (metotrexat) tabletter i alla tre styrkor (2,5 mg, 7,5 mg och 10 mg). Företaget har uppgett att restsituationen för 7,5 mg och 10 mg varar minst fram till 9 juli 2021, medan de inte längre avser att tillhandahålla Metotab 2,5 mg. För styrkorna 7,5 mg och 10 mg finns inga utbytbara generika...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation Synjardy

Publicerad:

Kombinationsläkemedlet Synjardy (empagliflozin + metformin) är i nuläget restnoterat i styrkorna 5 mg/1000 mg samt 12,5 mg/850 mg. För 12,5 mg/820 mg är i nuläget enbart förpackningsstorleken 180 tabletter berörd. Förpackningsstorleken 60 tabletter finns tillgänglig. För 5 mg/1000 mg kommer båda förpackningsstorlekarna att beröras. Restsituationen beräknas vara löst i mitten av februari. I nuläget finns fortfarande läkemedel tillgängligt på apotek...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Stilnoct 5 mg och 10 mg byter förpackningsstorlek

Publicerad:

Företaget Sanofi har meddelat om minskade förpackningsstorlekar för Stilnoct (zolpidem) tabletter. Detta beslutet har tagits i samråd med EMA (European Medicines Agency) för att minska riskerna för toleransutveckling och missbruk av zolpidem. Stilnoct 10 mg 30 st har utgått och ersatts av Stilnoct 10 mg 14 tabletter (varunummer 127907). Stilnoct 10 mg 10 st har utgått. Förpackningsstorleken kommer att ersättas...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Florinef restnoterat

Publicerad:

Florinef (Fludrokortison) tablett 0,1 mg Mylan är restnoterad och beräknas vara åter tidigast i slutet av februari. Inga direkt motsvarande läkemedel finns godkända i Sverige. Den vanligaste indikationen för behandling med Florinef är otillräckligt kontrollerad elektrolytbalans vid Addisons sjukdom. Vårdenheterna som berörs  har kontaktats per mail av Läkemedelskommittén och rekommenderas att identifiera patienter som behandlas med Florinef enligt instuktioner för...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Beviplex forte fortsatt långvarigt restnoterat - berör även dospatienter

Publicerad:

Tablett Beviplex forte, som bland annat används som substitutionsbehandling av tiamin (vitamin B1), är återigen restnoterad och förväntas finnas tillgänglig tidigast i början av september 2020. Restsituationen gäller båda förpackningsstorlekarna (100 st respektive 250 st tabletter). Bristsituationen påverkar både patienter med dosdispensering och patienter som får läkemedlet förskrivet på recept.   Tiamin är den komponent i Beviplex forte som bedöms...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation perorala B12-preparat

Publicerad:

De perorala B12-tillskotten Betolvex och Betolvidon (cyanokobalamin) kommer att vara restnoterade under december månad. Betolvidon kan eventuellt vara tillbaka före nyår, medan Betolvex troligtvis återkommer först i februari. Som Läkemedelskommittén tidigare har informerat om har Behepan tabletter utgått från den svenska marknaden, och det finns därmed inga andra perorala B12-preparat att tillgå under tiden. Restsituationen berör främst de patienter som...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Rekordstort intresse för vaccinering mot säsongsinfluensan hos de prioriterade grupperna.

Publicerad:

Intresset för influensavaccination i de prioriterade grupperna har varit rekordstort och vaccinationen har kunnat genomföras på ett tryggt sätt. I dagsläget är vaccindoserna på väg att ta slut, en vaccinbrist som är internationell. Planen var att erbjuda icke riskgrupper vaccination från den 1 december men detta är inte längre möjligt utifrån tillgången på vaccin. I nuläget är det därför viktigt...

Generell Läkemedel

Rättningar och uppdateringar i Journalia-AK

Publicerad:

Tisdag 24 november kommer Journalia-AK att uppdateras med rättningar av flera fel som uppmärksammats efter driftsättningen.   Uppgraderingen kommer att ske efter kl. 17 den 24/11 och påverkar inte arbetet för den som är inloggad i systemet. Uppdateringarna aktiveras i systemet nästa gång inloggning sker i Journalia-AK.   Gäller rättning av följande problem: Stängknappen fungerar inte i dialogen klara brev,...

IT-stöd i vården Läkemedel

Restsituation Lamotrigin dispergerbar tablett 50 mg och 100 mg

Publicerad:

Tidigare har Läkemedelskommittén meddelat om en restsituation för Lamotrigin Actavis 25 mg dispergerbar tablett. Denna situation är nu löst. Kvar finns dock en restsituation för Lamotrigin Actavis dispergerbar tablett 50 mg samt 100 mg. På grund av lamotrigins epilepsiindikation finns inga direkt utbytbara preparat finns tillgängliga i motsvarande styrka. Det finns dispergerbara tabletter tillgängliga från andra tillverkare, om förskrivaren bedömer...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Pascal 2.5 – Ny version driftsätts 22 november

Publicerad:

Söndagen den 22 november mellan klockan 20:00 och 23:00 sker en planerad uppdatering av Pascal. Under servicefönstret kan Pascal tillfälligt vara otillgänglig. Korta avbrott kan förekomma och inloggade användare kan bli utloggade och behöver då logga in igen. För mer information se Produktionssättning av Pascal 2.5   Nyheter De största förändringarna är att amnings- och graviditetsvarningar hämtas från Janusmed istället...

IT-stöd i vården Läkemedel

Pneumovax - viktig information om restsituation

Publicerad:

MSD meddelar att Pneumovax® (Pneumovax® 10x0,5 ml PFS 2 nål, vnr 466587) åter finns på lager och beräknar att doserna är tillgängliga för beställning på rekvisition i slutet av denna vecka. Dock är Pneumovax 1 st förfylld spruta 0,5 ml (vnr 373611) fortsatt restnoterad. Tills vidare begränsar tillverkaren beställningar för Pneumovax 10x0,5 ml (vnr 466587) till max 2 st förpackningar...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restnotering sulfasalazin (Salazopyrin)- både enterotabletter och vanliga tabletter

Publicerad:

Salazopyrin EN enterotabletter 500 mg 300 st är för närvarande restnoterade, minst till slutet av december. Dock är nu Sulfasalazin Medac enterotabletter 500 mg 300 st åter tillbaka i lager för beställning (uppdaterat 2020-12-08). Även Salazopyrin tablett är restnoterad. Denna restnotering beräknas pågå minst till slutet av januari. Inga andra direkt utbytbara alternativ finns godkända i Sverige. Observera! Pfizer har förvarnat...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Glöm inte att anmäla er till fördjupad utbildning i Journalia-AK

Publicerad:

Fortbildningstillfällen för Journalia-AK finns att anmäla sig till i Kompetensportalen. Fortbildningen syftar till att ge ökad kompetens kring arbetsflöden och specifika funktioner i systemet samt att det kommer finnas möjlighet att ställa frågor.   Utbildningstillfällen v. 45       onsdag 4/11 kl.13.00-14.30                     fredag 6/11 kl.13.00-14.30 v. 46       tisdag 10/11 kl.10.30-12.00                     onsdag 11/11 kl.10.30-12.00   Onlineutbildningen finns även...

IT-stöd i vården Läkemedel

Terapinytt nr 3 2020

Publicerad:

Nu finns Terapinytt nr 3 tillgängligt digitalt på Läkemedelskommitténs sida. Här återfinns även tidigare nummer från 2018-2020. Från och med förra numret är Terapinytt enbart digitalt. Vill du stå med på maillistan för utskick, kontakta Läkemedelskommittén. I detta nummer av Terapinytt kan ni bland annat läsa om: Uppdaterad information för vaccination av influensa och pneumokocker Ny behandlingsrekommendation för rinosinuit Uppdateringar...

Läkemedel

Restsituation kolkicin 500 µg

Publicerad:

Läkemedel innehållande kolkicin i styrkan 500 µg (Colrefuz, Colchimex samt parallellimporterade preparat med kolkicin) är restnoterade under en längre tid. Alla förpackningsstorlekar berörs. Colchimex meddelar i nuläget att restnoteringen kommer att vara minst till slutet av mars. För Colrefuz beräknas restnoteringen vara minst till 12 mars 2021, men mindre förpackningar (20 st) finns i nuläget (2020-12-15) tillgängliga med utländsk märkning....

Läkemedel Restnoterade läkemedel

NCS Läkemedelsmodul, ny version 21/10

Publicerad:

  Den 21 oktober från kl. 22:30 påbörjas uppdatering av NCS Läkemedel till version 5.11.6.  Uppdateringen kräver ett driftstopp och NCS kan inte nås från kl. 22:30 till cirka kl. 00:00. Leveransen innehåller systemunderhåll utan större förändringar för verksamheten samt felrättningar. De sker viss förändring kring: Läkemedel med förmånsbegränsning Subvention enligt Smittskyddslagen   För mer information, se Leveransbesked NCS Läkemedelsmodul...

IT-stöd i vården Läkemedel

Behepan injektionsvätska försvinner

Publicerad:

Vi har tidigare skrivit om att Behepan (hydroxokobalamin) tabletter utgår från den svenska marknaden. Nu har Pfizer även meddelat att Behepan injektionsvätska kommer att försvinna. I skrivande stund har några apotek kvar förpackningar av Behepan injektionsvätska. Framöver hänvisas förskrivare till det enda tillgängliga utbytbara alternativet: Hydroxocobalamin Alternova. Läkemedelskommittén Halland 2020-10-15.

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Papaverin tabletter försvinner

Publicerad:

Tillverkaren har meddelat att Papaverin Meda 40 mg försvinner från den svenska marknaden med kort varsel. Informationen som har nått Läkemedelskommittén är att lagret av Papaverin redan har tagit slut. Det finns inga andra förpackningar eller styrkor av papaverin godkända i Sverige. Företaget själva hänvisar istället till: Egazil depottablett (hyoscyamin). Observera att Egazil har betydande antikolinerga effekter vilket kan påverka...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Aurorix 300 mg försvinner

Publicerad:

Mylan har meddelat att Aurorix (moklobemid) 300 mg 60 tabletter utgår från den svenska marknaden. Nuvarande lager i Sverige beräknas ta slut i november 2020. Aurorix 150 mg finns fortsatt kvar på marknaden.   Läkemedelskommittén Halland 2020-09-30

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Journalia-AK - Åtgärdat! Problem med saknad eller felaktig patientdata

Publicerad:

  Viss patientinformation har saknats eller varit felaktig efter överföringen av patientdata från Auricula till Journalia-AK – detta är nu åtgärdat!   Då RH valde att hämta in all data från Auricula till Journalia-AK istället för att låta systemet vara tomt vid driftstarten medförde detta att det blev vissa felaktigheter. Främst gällde det patienter som hanterats av flera olika enheter...

Generell IT-stöd i vården Läkemedel

Auricula stängs 16/9 kl 16.30 – Journalia-AK driftsätts 21/9

Publicerad:

  Journalia-AK kommer ersätta Auricula ordinationsstöd för hantering och dosering av antikoagulantiabehandling i Region Halland. Användningen av Journalia-AK är avsedd för de användare som idag arbetar aktivt i Auricula ordinationsstöd med hantering och dosering av antikoagulantiabehandling. De användare som i dagsläget använder sig av läsfunktionen för Auricula via formulär AUR i VAS kommer istället att behöva logga in i Journalia-AK...

Generell IT-stöd i vården Läkemedel

Uppdatering Restsituation fluoxetin lösliga tabletter

Publicerad:

Tidigare har vi meddelat att lösliga tabletter Fluoxetin 10 mg och 20 mg beräknas vara restnoterade till mars 2021. Uppdatering 2021-04-26: Nu finns lösliga tabletter fluoxetin  20 mg att tillgå. Dock är fluoxetin 10 mg restnoterade och beräknas åter tidigast 4 maj. Fluoxetin 20 mg (oavsett tillverkare) är delbar i två lika stora delar och kan förskrivas med doseringen ½...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Ordination av midazolam palliativt återgår till styrkan 5 mg/ml

Publicerad:

Samtliga ordinationer med midazolam till palliativa patienter SKA nu åter göras med styrkan 5 mg/ml då det är den produkten som åter lagerhålls i de kommunala akutförråden. Använd gärna den favorit som finns i NCS. Efter en längre tids restsituationer på midazolam i styrkan 5 mg/ml har situationen nu stabiliserats. Det gör att den tillfälliga lösning där de kommunala akutförråden...

Läkemedel

Restsituation Euthyrox tabletter

Publicerad:

Tillverkaren meddelar att alla styrkor av Euthyrox (levotyroxin) tabletter (25 mg, 50 mg och 100 mg) kommer att vara restnoterade minst till v 42 (mitten av oktober). Det finns inga direkt utbytbara läkemedel, vilket innebär att utbyte inte kommer att ske automatiskt på apoteken. Levaxin tabletter, som också innehåller levotyroxin, finns tillgängligt i de för Euthyrox restnoterade styrkorna. Dock är...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Uppdaterad restinformation för Emerade samt information om problem vid aktivering

Publicerad:

Tillverkaren Medeca Pharma AB har tillsammans med Läkemedelsverket gått ut med uppdaterad information angående problem vid aktiveringen av Emerade adrenalinpennor. Ursprungligen meddelade företaget att det konstruktionsfel som försvårade aktiveringsprocessen berörde < 1% av adrenalinpennorna som för närvarande finns tillgängliga. Ny information gör istället gällande att konstruktionsfelet har setts för ungefär 13 % av pennorna. På grund av risk för restsituation,...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation Fluoxetin Ratiopharm lösliga tabletter

Publicerad:

OBS! Uppdaterad nyhet finns publicerad 2020-09-11 Lösliga tabletter Fluoxetin Ratiopharm 10 mg och 20 mg beräknas vara restnoterade till mars 2021. För 20 mg finns utbytbara läkemedel som alternativ, vilket innebär att utbyte kan ske på apotek utan att receptet behöver ändras. För 10 mg saknas utbytbara alternativ. Däremot är de utbytbara alternativen för styrkan 20 mg delbara i två...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restnotering för Minirin och Octostim nässpray/näsdroppar

Publicerad:

Sedan juli 2020 är följande läkemedel innehållande desmopressin restnoterade: Minirin nässpray 0,1 mg/ml Octostim nässpray 150 µg/dos Minirin näsdroppar 0,1 mg/ml   Minirin nässpray 0,025 mg/ml fortsatt är tillgänglig. Restsituationen för Minirin nässpray 0,1 mg/ml beräknas preliminärt pågå till 2023. Företaget har meddelat att Minirin näsdroppar och Octostim nässpray inte kommer att komma tillbaka.   De registrerade indikationerna för Minirin näsdroppar...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation Isoptin Retard 120 mg

Publicerad:

Isoptin Retard (verapamil) depottablett 120 mg är restnoterad till minst mitten av september. Det finns inga utbytbara alternativ tillgängliga. Isoptin Retard finns däremot tillgängligt i styrkorna 180 mg och 240 mg. Depottablett 240 mg har en brytskåra, men denna är endast till för att underlätta sväljandet och det går därmed inte att garantera att det är lika mycket aktiv substans...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Fenemal tabletter 15 mg och 50 mg utgår

Publicerad:

OBS! Se uppdaterad information om förskrivning av extemporevara från APL: Fenobarbital APL istället för Fenemal Meda. Tillverkaren Mylan har meddelat att de kommer att upphöra att tillhandahålla Fenemal (fenobarbital) tabletter i styrkorna 15 mg och 50 mg under hösten 2020. Berörda vårdenheter med patienter som har förskrivits Fenemal under det senaste året har kontaktats av Läkemedelskommittén med instruktioner för att...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Pindolol tablett 5 mg och 10 mg utgår

Publicerad:

Företaget Mylan har meddelat att de har upphört att tillhandahålla den icke-selektiva betablockeraren Pindolol i styrkorna 5 mg och 10 mg. Inga utbytbara alternativ finns längre tillgängliga på den svenska marknaden, men däremot kommer tablett Pindolol Mylan 15 mg att finnas kvar. Denna tablett kan delas, men det är inte säkert att delarna innehåller likamstor mängd aktiv substans. För det...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Furix och Impugan fortsatt restnoterade under delar av augusti månad

Publicerad:

Beräknat slutdatum för restsituationen för Furix 20 mg är nu satt till mitten av augusti och för Impugan 20 mg till slutet av augusti. Som en naturlig följd restar även vissa förpackningar furosemid på 40 mg, samt Impugan 500 mg. I skrivande stund finns Furosemid/Furix 40 mg 100 tabletter tillgängligt på apotek i Halland, samt Furix 500 mg. Som alternativ...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Senaste nytt kring implementeringen av Journalia-AK

Publicerad:

Onlineutbildningar publicerade   Införandet av Journalia-AK är fortsatt planerat till måndag vecka 39, 2020-09-21. Auricula ordinationsstöd kommer att stängas ner onsdag eftermiddag den 16/9 och alla befintliga användare kommer att förses med läsbehörighet. Auricula kommer efter nedstängningen att finnas kvar som en läsdatabas att använda som stöd vid övergången till det nya systemet Journalia-AK. Auricula kommer vara helt stängt för...

IT-stöd i vården Läkemedel

Caredin ersätter Aerius munsönderfallande tablett

Publicerad:

Läkemedelskommittén Halland har tidigare meddelat om en långvarig brist på Aerius (desloratadin) munsönderfallande tablett 5 mg. Nu har tillverkaren MSD meddelat att Aerius munsönderfallande tabletter inte kommer tillbaka inom överskådlig tid (gäller både 2,5 mg och 5 mg). Som ersättare tillhandahåller nu företaget 2care4 Caredin (desloratadin) munsönderfallande tablett 2,5 mg och 5 mg, som kan förskrivas både av läkare och...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Avstå behandling med dexametason i primärvården vid covid-19

Publicerad:

Läkemedelsenheten och Läkemedelskommittén Halland rekommenderar att ordination av dexametason till covid-19-patienter enbart ska ske vid sjukhusvård. I dagarna offentliggjordes resultat från den brittiska kliniska prövningen RECOVERY (Randomised Evaluation of COVid-19 thERapY) där dexametasonbehandling hos inneliggande patienter med syrgas (peroral behandling) eller respirator (intravenös behandling) var associerad med minskad dödligheten. Observera att resultaten inte har visat på någon förbättring hos covid-19-patienter...

Läkemedel

Brist på klorhexidinsprit (färgad och ofärgad) – var sparsamma!!!

Publicerad:

Det råder för närvarande en nationell brist på klorhexidinsprit 5 mg/ml, både färgad och ofärgad. Bristsituationen har uppstått till följd av ökad efterfrågan i kombination med råvarubrist, då etanol som behövs för produktionen av klorhexidinsprit istället har använts för att framställa handsprit och ytdesinfektion. Berörda läkemedel samt när nästkommande leverans beräknas enligt Fresenius Kabi står nedan. Observera att datumen är...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Theralen tabletter 5 mg utgår

Publicerad:

Företaget Sanofi har meddelat att Theralen (alimemazin) tabletter 5 mg kommer att beröras av en längre restsituation med start i juli 2020. Detta till följd av att företaget har sett en minskad användning av Theralen globalt, och därmed minskat produktionen. Uppdatering 2020-11-16: Sanofi har meddelat att Theralen tablett avregistreras i Sverige från och med 1 januari 2021. Redan nu är...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Förändringar i NCS Läkemedelsmodul och Pascal vid förskrivning

Publicerad:

  Den 2 juni träder ändringar i lagen om förmånshantering i kraft.  Med anledning av detta har Sussa regionerna och Halland anpassat NCS Läkemedelsmodul efter den nya lagen. Inera har anpassat Pascal. För mer information se nyhet Förändringar i förmånslagen kräver nya ställningstaganden vid receptförskrivning   Praktisk hantering i ordinationssystem Systemförvaltningens Objekt Läkemedel har producerat utbildningsfilmer som visar hur man...

IT-stöd i vården Läkemedel

Förändringar i förmånslagen kräver nya ställningstaganden vid receptförskrivning

Publicerad:

Den 2 juni börjar ändringar i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. gälla. Dessa ändringar medför ökade möjligheter till utbyte av läkemedel vid expediering på apoteken men förändrar också vilka bedömningar som förskrivaren måste göra samt vilka uppgifter som ska anges vid förskrivningen. I dagsläget ska apoteken enbart erbjuda utbyte för ett läkemedel som förskrivits inom läkemedelsförmånerna, men som en följd...

Läkemedel

Senaste nytt kring implementeringen av Journalia-AK

Publicerad:

Införandet skjuts upp till vecka 39   EU har förlängt tidsfristen för den förordning gällande medicintekniska produkter som skulle träda i kraft efter 26 maj 2020 med ytterligare ett år på grund av Covid-19. Med anledning av detta beslut och det pressade läget i vården har UCR valt att hålla Auricula Ordinationsstöd i drift fram till 30 november 2020. Styrgruppen...

IT-stöd i vården Läkemedel

Angående profylax mot covid-19

Publicerad:

På förekommen anledning: Att skriva ut läkemedel profylaktiskt mot eller för behandling av covid-19 är inte aktuellt i öppenvård. Eventuell riktad behandling mot covid-19 ska enbart ske vid inneliggande sjukhusvård. Förskrivs dessa läkemedel på recept riskerar det att skapa en bristsituation för patienter som behöver behandling för pågående sjukdom. Observera att kunskap om effekt och säkerhetsdata för andra indikationer än...

Läkemedel

Restsituation Prevenar och Pneumovax – prioritera högriskpatienter!

Publicerad:

De senaste dagarna har det i närsjukvården varit en ökad efterfrågan på vaccination med Prevenar och Pneumovax. Det föreligger i nuläget en restsituation på båda vaccinerna, preliminärt till mitten av april. Den lunginflammation som drabbar en del av dem som blir svårt sjuka i covid-19 är orsakad av själva viruset SARS-CoV-2. Vaccination mot pneumokocker och influensa ger inte skydd mot...

Läkemedel

NSAID (ibuprofen, Ipren) och covid-19

Publicerad:

Nyheten uppdaterad 2020-03-19 Med anledning av uppgifter i media i slutet av vecka 11: Se nyhet från Läkemedelsverket 2020-03-18 respektive nyhet på Janusinfo 2020-03-16. Här framgår att ingen ny data finns för att omvärdera hur vi använder NSAID eller paracetamol för symtomlindring av feber och smärta vid luftvägsinfektion, inklusive covid-19. Läkemedelskommittén Halland 2020-03-17

Läkemedel

Motverka omotiverad hamstring av receptläkemedel!

Publicerad:

Nyheten uppdaterad 2020-03-19 Vi får signaler från apotek och vårdenheter om att patienter hamstrar även receptbelagda läkemedel. Vi vill därför gå ut med följande information till förskrivare och annan vårdpersonal som tar emot receptönskemål från patienter: Skriv inga extra recept, utöver det som är motiverat sett till patientens behandling. I nuläget ser vi ingen läkemedelsbrist till följd av coronaläget, däremot...

Läkemedel

Läkemedelskommittén ställer in utbildningar

Publicerad:

Läkemedelskommittén Halland ställer in seminarium 1 våren 2020: "Gynekologi – menopausal hormonbehandling och vulvabesvär” Vi ställer in utbildningstillfället i Varberg fredagen den 13 mars samt utbildningstillfället i Kungsbacka tisdagen den 17 mars. Läkemedelskommittén Halland prioriterar fortbildning högt, men i den extrema situation som råder med Covid-19 behövs medarbetarna ute i sina verksamheter. Läkemedelskommitténs utbildningssida Kontakt: Tamara Adem

Läkemedel

Journalia-AK ersätter Auricula, anmäl er till utbildning!

Publicerad:

Journalia-AK kommer att ersätta Auricula för dosering och uppföljning vid antikoagulantiabehandling from vecka 17. Orsaken till att Auricula läggs ner som system är EU:s förordning för medicintekniska produkter (MDR 2017/745), vilken blir tvingande i maj 2020. Baserat på de krav som ställs enligt MDR avseende utveckling och förvaltning m.m. av medicintekniska produkter, har UCR beslutat att avveckla Auricula Ordinationsstöd.  ...

IT-stöd i vården Läkemedel

Restsituation Zyclara kräm

Publicerad:

Zyclara (Imikvimod) kräm beräknas vara restnoterad från slutet av februari till slutet av april enligt information från tillverkaren Meda. För närvarande finns Zyclara tillgänglig på ett fåtal apotek i Halland, men kommer troligen snabbt att ta slut. Zyclara används som behandling av aktiniska keratoser och är med på listan över Rekommenderade läkemedel, som har sammansatts av terapigruppen för Hudsjukdomar. Rekommenderat...

Läkemedel

Dosleveranser vår och sommar 2020

Publicerad:

Inför kommande storhelger rekommenderas att var ute i god tid med beställningar av de läkemedel som inte dosförpackas till dospatienterna. Detta för att allt ska hinna levereras i god tid före helgerna. Här hittar du aktuellt schema med nya stopptider och leveransdagar.

Läkemedel

Pascal 2.3, ny version 16 februari

Publicerad:

  Pascal version 2.3 planerades att driftsättas den 16 februari 2020, men ställdes in. Nytt datum kommer inom kort. Nedan följer några av de förändringar som då träder i kraft. För mer information, se Produktionssättning av Pascal 2.3 . Akutstopptid kommer att visas i Läkemedelslistan och i Ny/Ändra förskrivning Akutstopptid är det klockslag som dosapoteket senast behöver få in en...

IT-stöd i vården Läkemedel

Flunitrazepam tabletter avregistreras

Publicerad:

Läkemedelsföretaget Mylan har meddelat att Flunitrazepam tabletter 0,5 mg och 1 mg kommer att avregistreras den 31 januari på egen begäran. Inget annat godkänt läkemedel innehållande flunitrazepam finns då på den svenska marknaden. Flunitrazepam har varit avsett för korttidsbehandling av sömnbesvär, samt som lugnande medel inför operationer och kirurgiska ingrepp. Om flunitrazepam trots det har använts under en längre tid...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation Pneumovax i endosförpackning

Publicerad:

Det råder för närvarande en restsituation på vaccinet Pneumovax i endosförpackning, som används för aktiv immunisering mot pneumokocker. Restsituationen beräknas pågå till juni 2020 enligt företaget Merck Sharp & Dohme (MSD). Dock finns Pneumovax i förpackningar om 10 st injektioner tillgängliga att rekvirera genom Oriola. Läs mer om rekommendationer för vaccination mot pneumokocker i Terapirekommendationerna Halland samt hos Folkhälsomyndigheten. Varunummer...

Läkemedel

Restnotering oral lösning Ventoline (salbutamol)

Publicerad:

Ventoline oral lösning 0,4mg/ml kommer att vara restnoterad under en dryg månads tid med start i februari. Läkemedelskommittén Halland vill ta tillfället i akt att påtala följande: beredningsformen oral lösning av Ventoline har ingen plats i behandlingen av obstruktivitet, varken hos barn eller vuxna. Behandlingen är omodern och för behandling av obstruktiva besvär är det inhalationsberedningar som har god effekt...

Läkemedel

Restsituation för tablett Metadon flera styrkor

Publicerad:

Metadon Abcur tablett 5 mg, 10 mg respektive 20 mg är restnoterade. Metadon Orion samtliga styrkor är restnoterade. Tillgängliga alternativ för förskrivning och beställning Metadon Abcur 40 mg (delbar i lika stora doser), 25 tabletter, varunummer 115517. Metadon Meda 10 mg (brytskåra finns, men lika stora doser kan ej garanteras), 100 tabletter, varunummer 138826. Orala lösningar är fortsatt tillgängliga för...

Läkemedel

Restsituation Dalacin vagitorium

Publicerad:

Pfizer har varslat om att det kan uppkomma en restsituation för Dalacin (klindamycin) vagitorium från mitten av januari till början av april. För närvarande finns varan tillgänglig på de flesta apotek i Halland, men detta kan komma att ändras. I Terapirekommendationerna för Region Halland rekommenderas Dalacin vagitorier som tredjehandsalternativ vid bakteriell vaginos efter dekvaliniumklorid (Donaxyl) och metronidazol (vaginalgel Zidoval). Till...

Läkemedel

Spasmofen utgår

Publicerad:

Meda AB kommer sluta att tillhandahålla Spasmofen, suppositorium och injektion, på grund av produktionstekniska svårigheter. Läkemedlet kommer därmed att avregistreras på den svenska marknaden. Grossistens lager beräknas ta slut i januari 2020 för suppositorium, i juni 2020 för injektion. Inför den kommande avregistreringen har Uppsala läkemedelsinformationscentral (ULIC) fått in en fråga om behandlingsalternativ till Spasmofen (vid svår stensmärta, när NSAID...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Viktigt! Större kraft kan krävas för att aktivera adrenalinpennan Emerade

Publicerad:

Emerade är förstahandsval för adrenalinpennor enligt Läkemedelskommittén Halland och är den vanligaste pennan hos både halländska patienter och i vårdenheternas akututrustning. Det är därför viktigt att känna till att ett mindre konstruktionsfel för tillfället kan försvåra aktiveringsprocessen och att det kan krävas större kraft för aktivering. Ett konstruktionsfel som innebär att två komponenter i pennan kan haka i varandra och...

Läkemedel

Restsituation Dalacin (klindamycin) oral lösning 15 mg/ml

Publicerad:

Rekommenderad åtgärd För patienter som har sond eller PEG går det bra att använda kapsel Dalacin. Kapseln öppnas då, innehållet slammas upp i vatten och administreras omedelbart. Observera att kapseln inte bör öppnas för intag per oralt direkt via munnen, på grund av risken för skador på esofagus. I Terapirekommendationer Halland anges Dalacin som ett alternativ vid allvarlig penicillinallergi vid...

Läkemedel

Apoteket byter fakturapartner – Apodoskunder med autogiro måste ansöka om det på nytt

Publicerad:

Apoteket har valt att byta fakturapartner från PayEx till Collector Bank. Bytet sker den 1 december 2019. Bytet gör att det går att få en överblick och/eller att betala sin faktura via Collector Banks hemsida eller app. Idag erbjuder Apoteket två olika sorters fakturor, Månadsfaktura som inte kan delbetalas och Kontokredit som kan delbetalas. Med Collector Bank kommer det endast...

Läkemedel

Dosleveranser jul & nyår 2019

Publicerad:

  Inför de kommande storhelgerna tidigarelägger Apoteket stopptider och leveranser till sina dospatienter så att allt hinner levereras i god tid innan ledigheten.   Ändrade stopp- och leveranstider för Jul & Nyår 2019 hittar du här.   Kom ihåg att vara ute i god tid med beställningar inför jul- och nyårshelgerna! Beställningen av kylvaror behöver vara inne senast 16/12 då...

Läkemedel

Läkemedelskommittén Halland avråder tills vidare förskrivare från att aktivera dosdispensering för personer som önskar patientfinansierad dosdispensering

Publicerad:

Apoteket AB erbjuder en tjänst som innebär att privatpersoner kan få sina läkemedel dosdispenserade och då själva betala för den tjänsten. Läkare kan idag utifrån en patients medicinska behov bedöma att dosdispenserade läkemedel är lämpligt för att få en optimal läkemedelshantering. Patienten betalar då inte för dosdispenseringstjänsten. För dessa patienter har Region Halland upphandlat tjänsten och tecknat avtal med en...

Läkemedel

Restsituation Aerius munsönderfallande tablett 5 mg

Publicerad:

På grund av produktionsproblem kommer det uppstå en långvarig brist på Aerius (desloratadin) munsönderfallande tablett 5 mg,  både 30 och 90 st. Preliminärt förväntas restsituationen pågå till andra halvan av 2022. Behandlingsalternativ Andra beredningsformer av desloratadin finns tillgänglig, filmdragerade tabletter 5 mg, munsönderfallande tabletter 2,5 mg samt oral lösning 0,5 mg/ml. På grund av de stora kostnadsskillnader som finns mellan...

Läkemedel

Indragning av ranitidin i oral beredning

Publicerad:

Vid undersökning av läkemedel innehållande ranitidin från flera tillverkare har man hittat små mängder N-nitrosodimetylamin (NDMA), vilket klassas som ett sannolikt cancerframkallande ämne. Som en tillfällig försiktighetsåtgärd dras samtliga perorala läkemedel som innehåller ranitidin in från apotek och detaljhandel under utredningen. Injektionslösningen av ranitidin kommer dock att finnas kvar under utredningen eftersom den är indicerad för vissa svårt sjuka patientgrupper...

Läkemedel

Terapirekommendationer Halland byter utseende!

Publicerad:

När? Torsdagen den 19 september.   Varför? De problem vi dragits med vad gäller användarvänlighet har inte gått att lösa på nuvarande plattform. Det är ett av skälen till att Terapirekommendationer Halland flyttar till en ny plattform och i och med det får ett nytt utseende.   Hjälp oss! Återkoppla gärna till oss hur du upplever de nya lösningarna och...

Läkemedel

Produktionen av Furix Retard upphör

Publicerad:

På grund av ett strategiska och marknadsmässiga övervägande har producenten av Furix Retard beslutat att sluta tillhandahålla produkten från och med 30 september 2019. De produkter som påverkas av producentens beslut är Furix Retard 30 mg 100 st (vnr: 543652) samt på Furix retard 60 mg 100 st (vnr: 543637). I Halland berörs i dagsläget cirka 30 patienter på dosordination...

Läkemedel

Restsituation på Ergenyl Enterotablett 100 mg och 300 mg

Publicerad:

På grund av produktionstekniska problem har det uppstått en restsituation på Ergenyl Enterotablett 300 mg (vnr: 008535) samt på Ergenyl Enterotablett 100 mg (vnr: 008314). I Halland finns endast 48 stycken patienter som idag står på läkemedlet, huvudsakligen med förskrivningar från Psykiatri Halland samt Barn och ungdomskliniken och Medicinklinikerna vid Hallands sjukhus utbudspunkter. Förskrivning har uteslutande skett genom recept –...

Läkemedel

Generell licens för litium

Publicerad:

Läkemedelsverket har beslutat att läkemedel med litium får expedieras mot recept med stöd av en generell licens. Det innebär att förskrivare inte behöver ansöka om licens för enskilda patienter. Beslutet gäller till och med den 30 augusti 2019. Läkemedelsverket har den 10 juli 2019 beviljat dispens om undantag från kravet på enskild licens vid expedition av recept på licensläkemedel innehållande...

Läkemedel

Restsituation Konakion Novum inj

Publicerad:

Pga tillverkningsproblem råder det brist på Konakion Novum 10 mg/ml, 1 ml injektionslösning. Enligt tillverkaren så väntas Konakion Novum åter i lager i mitten av augusti. ​Förlossningsvården i Halland har en hög förbrukning av Konakion och rekommenderas därför både hushålla med redan inköpt Konakion samt söka licens för ersättningsvara (för licensinformation se nyhetsbrev). När det gäller hushållning så är rekommendationen...

Läkemedel

Restsituation Lithionit (avslutad 19-07-19)

Publicerad:

Uppdatering; Enligt besked från tillverkaren ska den tidigare bristsituationen för Lithionit 42 mg depottabletter vara avhjälpt. Vi har en akut restsituation för Lithionit depottabett 42 mg (6 mmol). Bra att se över innan patienten står helt utan tabletter! Dosapotekets lager räcker ca 2 1/2 vecka till och det finns fortfarande ett visst lager på regionens apotek. Det finns inga godkända...

Läkemedel

Läkemedelskommittén Halland bjuder in till en utbildningseftermiddag om sömnsvårigheter

Publicerad:

Läkemedelskommittén Halland bjuder in till en utbildningseftermiddag om sömnsvårigheter - Bättre sömn åt alla?! En fallbaserad föreläsning av Ludger Grote, adjungerad professor, överläkare vid Sömnmedicinska avdelningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vanliga (och några ovanliga) orsaker till sömnstörningar, utredning och behandling av dessa. Hur behandlas sömnsvårigheter i Halland idag? Finns det skillnader mellan evidens och praktik? Sömnskola – vilka möjligheter finns det idag?...

Läkemedel

Restsituation Mianserin

Publicerad:

Dosapoteket meddelar att Mianserin 10 mg är restnoterat från tillverkaren. Lagret räcker till slutet av maj och nästa leverans kommer tidigast i slutet av juli. För receptpatienter ser det ut att finnas risk för en bristsituation (förutsatt att patienten har behov av att hämta ut ny medicin under restperioden) på samtliga styrkor. Preliminära tillgänglighetsdatum: Mianserin 10 mg 23 juli 2019 ...

Läkemedel

Restsituation Alfadil, Alfadil BPH, doxazosin

Publicerad:

Vi står inför en restsituation för Alfadil, Alfadil BPH och generiskt doxazosin. Än så länge har något apotek i varje kommun kvar doxazosin i lager, men bristen börjar bli kännbar för patienterna. Preliminära tillgänglighetsdatum: • Generiskt doxazosin (4 mg) Åter tillgängligt. • Alfadil, Alfadil BPH (4 mg, 8mg) Sista halvan av augusti månad Rekommenderad åtgärd För indikation BPH/LUTS eller njursten...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Att hantera restsituationen Anafranil-Klomipramin

Publicerad:

Vi har en akut restsituation för Anafranil/Klomipramin tabett 10mg och 25mg där alla förpackningsstorlekar och utbytbara alternativ är restnoterade. Bra att se över innan patienten står helt utan tabletter! Preliminära tillgänglighetsdatum: - Anafranil 10mg i början av juni 2019 - Anafranil 25mg i mitten, slutet av maj 2019 - Klomipramin 10mg i början av augusti 2019 - Klomipramin 25mg i...

Läkemedel

Läkemedelskommittén Halland bjuder in till 2019 års första utbildningseftermiddag!

Publicerad:

Borrelia – hur svårt ska det vara?! Infektionskliniken föreläser om borrelia: Fördjupad information om olika borreliayttringar! Utmaningar i diagnostiken. Utmaningar i symtomatologin! TBE – östkustens gissel problem på västkusten? Smittskyddet föreläser om TBE: Har läget förändrats vad gäller TBE-förekomst i Halland? Hur ska vi rekommendera patienterna vad gäller TBE-vaccination? Highlights från Terapirekommendationer 2019 Läkemedelskommittén informerar: Få ett sammandrag av nyheterna...

Läkemedel

Zopiklon brist på små förpackningar

Publicerad:

Rekommendation från Läkemedelskommittén Halland: -       Som vanligt bör man vara restriktiv med beroendeframkallande sömnmedel! Se det här som ett tillfälle för utsättningsförsök.   -       För de flesta patienter: Försöka hänvisa till att det är en oklar restsituation, att de får hushålla med de tabletter de har. Det här är ett läkemedel som egentligen bara ska användas sporadiskt annars har det...

Läkemedel

Altargo (retapamulin) försvinner

Publicerad:

Tillverkningen av salva Altargo (retapamulin) har upphört och lagret tar nu slut på den svenska marknaden.   Egenvård är förstahandsbehandling vid impetigo: Tvätta bort krustor med tvål och ljummet vatten, eller klorhexidin kutan lösning 1 mg/ml 1 x 2. Var noga med hygienen, använd egen handduk.   Om ovanstående inte hjälper eller vid utbredd impetigo komplettera med läkemedelsbehandling.   I...

Läkemedel Restnoterade läkemedel

Restsituation på dosapoteket för Amilorid 5 mg och Aotal (Campral) 333 mg. Information från Apoteket

Publicerad:

Amilorid 5 mg Amilorid 5 mg har utgått. För att patienten inte ska bli utan behandling behöver ordinationerna ändras snarast möjligt. Tyvärr finns inget likvärdigt alternativ tillgängligt, närmast är Normorix som innehåller Amilorid men även vätskedrivande Hydroklortiazid. Alternativt finns licenspreparat att ansöka om via Läkemedelsverket, men det kommer troligtvis inte gå att få detta dispenserat i dospåsarna. Bedöm utifrån individ...

Läkemedel

Taket för högkostnadsskydd för läkemedel höjs den 1 januari 2019 från 2 250 kronor till 2 300 kronor

Publicerad:

All information om höjningen finns samlad på e-hälsomyndighetens webbplats. På e-hälsomyndighetens webbplats finns: Frågor & Svar om höjningen av högkostnadsskyddet Faktablad om höjningen av högkostnadsskyddet TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, kommer att uppdatera informationen om höjningen av högkostnadsskyddet på sidorna om högkostnadsskyddet på tlv.se i samband med att höjningen träder i kraft.

Läkemedel

Restsituation på dosapoteket för Dolcontin, information från Apoteket

Publicerad:

Det råder för närvarande en restsituation på Dolcontin 5 mg, 10 mg och 30 mg. För att patienten inte ska bli utan behandling behöver ordinationerna ändras snarast möjligt. Alternativ till Dolcontin i vårt dispsortiment kan vara Morfin Alternova 10 mg (ej depotberedning) eller Oxikodon depot i styrkorna 5- 10- 20- och 40 mg. Det är just nu ovisst när Dolcontin...

Läkemedel

Apotekets nyhetsbrev för Apodos oktober 2018

Publicerad:

          Var god tag del av nyhetsbrev från Apoteket gällande Apodos. Apoteket informerar bland annat om ändrade stopptider och leveranstider inför kommande jul- och nyårshelg. Inför kommande storhelger ber Apoteket oss att vara ute i god tid med beställningar av de läkemedel som inte dosförpackas samt övriga apoteksvaror till patienterna. Detta för att vi ska få...

Läkemedel

Akut restsituation Furix Retard 30 mg och Furix Retard 60 mg Information från dosapoteket och läkemedelsstrategin

Publicerad:

Vi har tidigare informerat om akut restsituation för Furix Retard 30 mg. Detsamma gäller nu även för Furix Retard 60 mg. Båda läkemedlen beräknas vara åter först vid årsskiftet 2018/2019. Den tidigare informationen hittar du här​. Det finns ingen alternativ förpackning och inget substituerbart alternativ. Behandlingsmässigt borde Lasix Retard 30 mg respektive Lasix Retard 60 mg vara ett fullgott alternativ,...

Läkemedel

Akut restsituation Furix Retard 30 mg Information från Apoteket och Apodos

Publicerad:

En akut restsituation har uppstått för Furix Retard 30 mg. Läkemedlet beräknas vara åter först vid årsskiftet 2018/2019. Lagret på dosapoteket i Örebro (27/9) räcker med nuvarande förbrukning i två veckor till. Det finns ingen alternativ förpackning och inget substituerbart alternativ. Behandlingsmässigt borde Lasix Retard 30 mg vara ett fullgott alternativ, men eftersom utbytbarhet saknas så får inte Apoteket ta...

Läkemedel

NCS Läkemedelsmodul ny version 26 september

Publicerad:

Den 26 september från kl. 22:30 påbörjas uppdatering av NCS Läkemedel till version 5.9. Denna version innehåller flera utvecklingsärenden kopplat till nya föreskriften, ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården samt beslutstöd från Svenska informationstjänster för läkemedel, SIL. För mer information om aktuell version se Leveransbesked 5.9. Informationsfilmer i Kompetensportalen Informationsfilmerna i Kompetensportalen beskriver utvecklingen i NCS Läkemedelsmodul...

IT-stöd i vården Läkemedel