Direkt till innehållet

Slutexpedierade läkemedel blir direkt utsatta i Pascal och NCS

Sedan eHälsomyndigheten gjorde ändringar av receptstatus den 10 december 2020 hamnar slutexpedierade recept direkt under ”historiska recept” i Pascal. Dessa presenteras då direkt som utsatta i NCS Läkemedelsmodul vid replikering vilket är ett observandum, till skillnad från tidigare då läkemedlen blev utsatta först efter tre månader efter slutexpediering. 

Vid hantering av Dospatienter är det viktigt att alltid kontrollera patientens läkemedelsbehandling i Pascal, tex vid inskrivning till slutenvård, även om replikering av informationen görs till NCS.
I Pascal skedde en uppgradering den 23 mars för att förtydliga flödet för slutexpedierade läkemedel som direkt blir utsatta.

När läkemedel hamnar under kategorin Historiska läkemedel kommer dessa direkt att markeras som utsatta i Läkemedelslistan i NCS Läkemedelsmodul vid replikering och kan då lätt missas vid hanteringen av patienters läkemedelsbehandling. Kontrollera därför alltid patientens läkemedelsordinationer i Pascal både vid in- och utskrivning till slutenvård då utsatta läkemedel inte presenteras i förberedelsedialogen för in- och utskrivning.

Det kommer att visas information om vad som gäller för slutexpedierade, utgångna recept för användaren i Pascal. Informationen visas endast för användare som hanterar patienter som har den typen av recept under Historiska recept. ”Patienten har historiska recept vars senaste uttag var för mindre än 3 månader sedan vilket kan innebära att patienten fortfarande tar läkemedlet. De recepten är randiga nedan och ingår inte i beslutsstöden. För bakgrund se mer under Information.”

Denna informationsdialog kommer endast visas om en patients läkemedelslista innehåller sådana utsättningar, ”randiga historiska rader” under Historiska läkemedel. Recept som är slutexpedierade och utgångna eller utgångna med kvarvarande uttag där den senaste expeditionen gjordes för mindre än 3 månader sedan, visas med randig bakgrund under Historiska läkemedel i Pascal. Då visas även den gula informationsdialogen ovanför listan för Historiska läkemedel, mer information om vad som gäller kan fås under menyvalet Information.

Det går även att få förtydligande genom att titta i Pascals Handbok.

Kontakt Objekt Läkemedel: RGS IT VÅRDSYSTEM

Publicerad: 2021-03-30

Senast ändrad: