Direkt till innehållet

Produktionen av Furix Retard upphör

På grund av ett strategiska och marknadsmässiga övervägande har producenten av Furix Retard beslutat att sluta tillhandahålla produkten från och med 30 september 2019.

De produkter som påverkas av producentens beslut är Furix Retard 30 mg 100 st (vnr: 543652) samt på Furix retard 60 mg 100 st (vnr: 543637).
I Halland berörs i dagsläget cirka 30 patienter på dosordination och nära 300 patienter som har läkemedlet förskrivet på recept. En absolut majoritet av alla dessa patienter har fått läkemedlet ordinerat vid kontakt med sin vårdcentral eller från Medicinklinikerna vid Hallands sjukhus.

Apoteken i Halland har fortsatt båda styrkorna på lager men om inget görs före företaget slutar tillhandahålla de aktuella produkterna är det möjligt att enskilda patienter kommer att stå utan läkemedel.

Rekommenderad åtgärd

Furix Retard är inte automatiskt utbytbart mot andra motsvarande produkter med furosemid i retardform.

Lasix Retard 30 mg respektive 60 mg finns och borde vara fullgoda alternativ.

Byte till de alternativa preparaten får inte ske på apoteken utan kräver en aktivt förändrad ordination. Rekommendationen är därför att identifiera patienter med pågående behandling.
Risken är annars en tvär utsättning för dospatienter, och utan att förskrivaren får information om det. För övriga patienter riskerar förskrivaren att få ett akut samtal från apoteket, när patienten står där och inte kan hämta ut sitt recept.

Stöd för att identifiera aktuella patienter

Dos:
Dosapoteket kommer i god tid före den 30 september kontakta berörda förskrivare för lämplig åtgärd för aktuella dospatienter.
Vid frågor kring detta förfarande kontakta Apotekets kundservice.

Apotekets kundservice
Tel: 0771 210 210 (val 3 för Apodos)
E-post: apodos@apoteket.se

Recept:

Vid behov av att identifiera vilka patienter som har en aktuell förskrivning på recept kan utdata från läkemedelslistan kan (VAS/NCS) användas.

Använd rapporten ”NCS001 Förskrivna läkemedel med VAS patient ID”. Denna rapport finner du under Mappar>Gemensam>Vård>VAS>Läkemedel och den är tillgänglig för de rapportanvändare eller rapportbyggare för Business Objects som finns inom varje verksamhet.

Rapporten kräver att man anger ett värde för insättningsdatum och då rekommenderar vi att du väljer de senaste 15 månaderna (receptets giltighetstid + tre månaders förbrukning), vid publiceringen av denna nyhet alltså 201803 tom 201907. Rapporten genererar en lista innehållande information om läkemedel, insättningar, utsättningar, verksamhet samt förskrivare och patient (PatVASIdNr).
Aktuell verksamhet och aktuella läkemedel filtreras sedan fram via rapportens Indatakontroller. Det senare i detta fall via valen Läkemedelshandelsnamn = ”Furix Retard” samt LäkmStyrka = ”30 mg” + ”60 mg”.

Genom att använda exportfunktionen fås en lista som kan användas i arbetet med att identifiera patienter med pågående behandling och eventuellt behov av åtgärd. Det bör röra sig om ett fåtal till några 10-tal patienter per vårdenhet.

Patienten identifieras sedan i VAS via VAS-id: Sök patient (F5), men skriv istället för personnummer ”id:” följt av VAS-id från rapporten (t ex id:999999).

Vid allmänna frågor om denna situation kontakta Läkemedelskommittén Halland lakemedelskommitten@regionhalland.se

Vid problem att ta fram rapporten för att identifiera receptpatienter med hjälp Business Objects lägg ett ärende i Servicedesk till AUS – Användarstöd.​

Publicerad: 2019-07-23

Senast ändrad: