Direkt till innehållet

Restsituation Pneumovax i endosförpackning

Det råder för närvarande en restsituation på vaccinet Pneumovax i endosförpackning, som används för aktiv immunisering mot pneumokocker.

Restsituationen beräknas pågå till juni 2020 enligt företaget Merck Sharp & Dohme (MSD). Dock finns Pneumovax i förpackningar om 10 st injektioner tillgängliga att rekvirera genom Oriola.
Läs mer om rekommendationer för vaccination mot pneumokocker i Terapirekommendationerna Halland samt hos Folkhälsomyndigheten.

Varunummer hos Oriola för Pneumovax 10 st injektioner för rekvisition är 466587.

Läkemedelskommittén Halland
2020-01-30

Publicerad: 2020-01-30

Senast ändrad: