Direkt till innehållet

Rekommendation för TNF-alfa-hämmare

Nu finns en uppdaterad regional rekommendation som anger preparatval för subkutan behandling och infusionsbehandling med TNF-alfa-hämmare: Region Hallands rekommendation för TNF-alfa-hämmare – Vårdgivare

Kortfattat gäller följande:

  • Förstahandsval vid subkutan behandling är adalimumab i form av 6-pack Hukyndra eller Hyrimoz.
  • Vid behov av alternativ kan etanercept väljas – se rekommendationen för preparatval.
  • Förstahandsval vid infusionsbehandling är infliximab, där Zessly är förstahandsval vid nyinsättning.

Publicerad: 2023-02-10

Senast ändrad: