Direkt till innehållet

Kort hållbarhet Pneumovax

MSD (Merck, Sharp and Dohme) har meddelat att de under en period kommer att tillhandahålla pneumokockvaccinet Pneumovax (PPV23) med kortare hållbarhet än sex månader, för att förhindra att en bristsituation uppstår.

MSD beräknar att doser med bättre hållbarhet kommer att finnas tillgängliga senast en månad innan utgångsdatumen nedan. Beställ därför inte mer Pneumovax i nuläget än vad din vårdenhet kommer att använda innan datumen som anges nedan.

Pneumovax 10-pack (varunummer 46 65 87) – utgångsdatum 2023-07-31.
Pneumovax 1-pack (varunummer 37 36 11) – utgångsdatum 2023-09-30.

Publicerad: 2023-05-24

Senast ändrad: