Direkt till innehållet

Restsituation Mianserin

Dosapoteket meddelar att Mianserin 10 mg är restnoterat från tillverkaren. Lagret räcker till slutet av maj och nästa leverans kommer tidigast i slutet av juli.

För receptpatienter ser det ut att finnas risk för en bristsituation (förutsatt att patienten har behov av att hämta ut ny medicin under restperioden) på samtliga styrkor.

Preliminära tillgänglighetsdatum:

  • Mianserin 10 mg 23 juli 2019  Uppdaterat 190718 – åter tillgänglig
  • Mianserin 30 mg 28 juni 2019  Uppdatering 190703 – åter tillgänglig
  • Mianserin 60 mg 1 aug 2019

Se Läkemedelsverkets restnoteringslista för uppdaterad information om tillgänglighetsdatum.

Rekommenderade åtgärder

Dospatienter:

Förslagsvis identifieras dospatienter med pågående dosbehandling Mianserin 10mg. Information om vilka dospatienter som är ordinerade Mianserin i styrkan 10mg från en specifik vårdenhet kan fås genom att en representant för vårdenheten kontaktar dosapotekets kundservice.

Receptförskrivning:

Vad gäller receptförskrivning kan man förslagsvis avvakta tills berörda patienter hör av sig. Det rör sig om ca 150 patienter som får Mianserin (alla styrkor) förskrivet från vårdenheter i Halland, från primärvård (70%) och psykiatri.

Behandlingsalternativ:

  • För patienter med dygnsdos 10 mg kan utsättningsförsök övervägas.
  • För patienter med dygnsdos 20 mg Mianserin kan tillfällig dosökning till 30 mg Mianserin under bristsituationen övervägas (om den finns tillgänglig).
  • Terapigrupp psykiatri anger Mirtazapin 15 mg som ett alternativ till Mianserin 10 mg.
  • Terapigrupp psykiatri anger Mirtazapin 30 mg som ett alternativ till Mianserin 30 mg.
  • I en situation som denna får byte direkt från Mianserin till Mirtazapin enligt ovan accepteras.
  • Vid behandling med Mianserin 60 mg rådgör med psykiater. Berörd läkare behöver ta ställning till huruvida patienten ska återgå till ursprunglig behandling/dosering när bristsituationen är över. För kännedom: I FAS UT anges Mianserin 30 mg som det sista dossteget i en nedtrappning.

Läkemedelskommittén Halland 2019-05-17

Vid allmänna frågor angående denna restsituation kontakta Läkemedelskommittén Halland lakemedelskommitten@regionhalland.se eller 035-131191

Publicerad: 2019-05-20

Senast ändrad: