Direkt till innehållet

Tilldelningsbeslut 2023-05-05

Region Halland (RH) och Västra Götalandsregionen (VGR) har tillsammans genomfört upphandling avseende  maskinell dosdispensering och dosexpediering av förskrivna läkemedel till patienter inom öppenvården skrivna i Region Halland (RH) och Västra Götalandsregionen (VGR) .

Upphandlingen har genomförts genom tjänstekoncession. Enligt lagen om koncessioner, LUK.

Region Halland har antagit det anbudet som uppfyller samtliga obligatoriska krav och som har lägst pris.

Apotekstjänst AB uppfyller samtliga obligatoriska krav och har inkommit med det anbud som har det lägsta priset.

Avtalet gäller 3 år från 2025-02-15 med möjlighet till 24 månaders förlängning.

Avtalsspärr gäller t.o.m. den 2023-05-15

Avtal tecknas 2023-05-16 om ingen överprövning inkommit till Förvaltningsrätten.

Publicerad: 2023-05-05

Senast ändrad: