Direkt till innehållet

Restsituation för tablett Metadon flera styrkor

Metadon Abcur tablett 5 mg, 10 mg respektive 20 mg är restnoterade. Metadon Orion samtliga styrkor är restnoterade.

Tillgängliga alternativ för förskrivning och beställning
Metadon Abcur 40 mg (delbar i lika stora doser), 25 tabletter, varunummer 115517.
Metadon Meda 10 mg (brytskåra finns, men lika stora doser kan ej garanteras), 100 tabletter, varunummer 138826.
Orala lösningar är fortsatt tillgängliga för beroendevården.

Prognos
Metadon Abcur 10 mg och 20 mg väntas åter i lager i början av februari.
Tillgänglighet av Metadon 5 mg är oviss från samtliga tillverkare.

Läkemedelsenheten och Läkemedelskommittén Halland
2020-01-16

Publicerad: 2020-01-17

Senast ändrad: