Direkt till innehållet

Restsituation Aerius munsönderfallande tablett 5 mg

På grund av produktionsproblem kommer det uppstå en långvarig brist på Aerius (desloratadin) munsönderfallande tablett 5 mg,  både 30 och 90 st.
Preliminärt förväntas restsituationen pågå till andra halvan av 2022.

Behandlingsalternativ

Andra beredningsformer av desloratadin finns tillgänglig, filmdragerade tabletter 5 mg, munsönderfallande tabletter 2,5 mg samt oral lösning 0,5 mg/ml.

På grund av de stora kostnadsskillnader som finns mellan vanliga tabletter och övriga beredningsformer ska i första hand desloratadin tablett 5 mg användas till vuxna och barn från 12 år, om det inte finns särskild anledning, t.ex. sväljsvårigheter. Tabletterna är filmdragerade, saknar skåra och bör sväljas hela.

För barn från 6 till och med 11 år är det mest kostnadseffektivt att använda Aerius munsönderfallande tablett 2,5 mg.

För barn från 1 till och med 5 år är det kostnadsmässigt mest fördelaktigt att använda Aerius oral lösning.

Vid dosen 5 mg är munsönderfallande tabletter och oral lösning 8 respektive 10 gånger dyrare än vanliga filmdragerade tabletter.

Läkemedelskommittén Halland lakemedelskommitten@regionhalland.se

Oktober 2019

Publicerad: 2019-10-02

Senast ändrad: