Direkt till innehållet

Restsituation Konakion Novum inj

Pga tillverkningsproblem råder det brist på Konakion Novum 10 mg/ml, 1 ml injektionslösning. Enligt tillverkaren så väntas Konakion Novum åter i lager i mitten av augusti.

​Förlossningsvården i Halland har en hög förbrukning av Konakion och rekommenderas därför både hushålla med redan inköpt Konakion samt söka licens för ersättningsvara (för licensinformation se nyhetsbrev).

När det gäller hushållning så är rekommendationen att förlossningsvården drar upp flera doser ur varje ampull, en ampull 10 mg/ml, 1 ml kan maximalt ge 10 stycken 1 mg doser. Uppdragna sprutor med Konakion Novum kan förvaras upp till 12 timmar mörkt i rumstemperatur och upp till 24 timmar mörkt i kylskåp.

Övrig verksamhet får göra individuella bedömningar om man klarar restsituationen eller behöver licensalternativ. Läkemedelsenheten/läkemedelsservice hjälper till med bedömning och omdistribution av befintliga mängder.

Kontakt:

Läkemedelsenheten

Halmstad tel 035 – 13 19 49 (319 49)

Varberg tel 0340- 66 37 87 (637 87)

Publicerad: 2019-07-04

Senast ändrad: