Direkt till innehållet

Problem med läkemedelslistor i NCS som inte är förberedda och verkställda vid utskrivning

Med anledning av flera avvikelser gällande felhantering av läkemedelslistor vid utskrivning från slutenvård vill vi uppmärksamma att det innebär en stor patientsäkerhetsrisk när förberedelser och verkställande inför utskrivning inte genomförs korrekt i NCS. Följ nedan instruktion.

Då läkemedel lånats in till Ordinationslista SV vid inskrivning måste dessa hanteras (utsättas eller återlämnas) vid utskrivning för att Läkemedelslista ÖV skall vara komplett.

Vid utskrivning från slutenvård:

  • ska Ordinationslistan SV gås igenom
  • i Förb/Verk ska recept som lånats in hanteras enligt nedan

  • För ordinationer som skapats i slutenvården och som patienten ska fortsätta med förskrivs recept.
  • Kontrollera alltid Läkemedelslista ÖV och skriv ut denna till patienten vid hemgång.

Vid kontroll av patientens läkemedel i Läkemedelslistan ÖV är det av stor vikt att samtliga läkemedel kontrolleras då det annars kan vara svårt att uppmärksamma om något läkemedel är inlånat till slutenvården och inte återlämnat.

Rutin och guide som kan vara bra att titta på vid utskrivning:

Läkemedel – ordination HS

VAS – läkemedel NCS Utskrivningsmanual för läkare

Utskrivningsförberedelse via Förb/Verk – NCS

Vid frågor eller problem ta kontakt med Läkemedelssupporten på telefon 010-4761900

Sakkunnig: Annelie Skoglund, tf Applikationsledare för Läkemedelssystemen

Publicerad: 2023-08-31

Senast ändrad: