Direkt till innehållet

Att hantera restsituationen Anafranil-Klomipramin

Vi har en akut restsituation för Anafranil/Klomipramin tabett 10mg och 25mg där alla förpackningsstorlekar och utbytbara alternativ är restnoterade. Bra att se över innan patienten står helt utan tabletter!

Preliminära tillgänglighetsdatum:
– Anafranil 10mg i början av juni 2019
– Anafranil 25mg i mitten, slutet av maj 2019
– Klomipramin 10mg i början av augusti 2019
– Klomipramin 25mg i början av augusti 2019

Rekommenderad åtgärd

Identifiera patienter med pågående behandling. Risken är annars en tvär utsättning för dospatienter, och utan att förskrivaren får information om det. För övriga patienter riskerar förskrivaren att få ett akut samtal från apoteket, när patienten står där inte kan hämta ut sitt recept.
Vad gäller receptförskrivning rör det sig uppskattningsvis om 150-200 patienter som får Anafranil/Klomipramin 10mg/25mg förskrivet från primärvårdsenheter i Halland. Vad gäller dosdispensering är antalet patienter okänt, men det borde rimligtvis vara ännu färre.
Det finns tyvärr inga tillgängliga utbytespreparat för Anafranil/Klomipramin 10mg och 25mg och inte heller några självklara behandlingsalternativ som är enkla att byta till. Förskrivaren behöver utgå från behandlingsindikationen vid val av åtgärd.

– Vid behandling med Anafranil/Klomipramin 50mg kan en dosökning till Anafranil Retard 75mg vara ett alternativ.
– Vid behandling med Anafranil/Klomipramin 50mg eller doser <50mg: överväg byte till Venlafaxin, med startdos Venlafaxin 37,5mg (v g se FASS eller Terapirekommendationer Halland).

– Anafranil Retard 75mg finns tillgänglig. Observera att den ej anges som delbar i två lika stora delar.
– Amitriptylin/Saroten är också ett tricykliskt antidepressivt läkemedel, men används sällan inom psykiatrin eller på psykiatrisk indikation nu för tiden. Det är därför svårt att ge en rekommendation om byte till Amitriptylin/Saroten.

Stöd för att identifiera aktuella patienter

Dos:
Information om vilka dospatienter som är ordinerade Anafranil/Klomipramin 10mg/25mg från en specifik vårdenhet kan fås genom att en representant för vårdenheten kontaktar dosapotekets kundservice. (Skickas i form av en krypterad lista med separat lösenord.)

Recept:
Utdata från läkemedelslistan kan användas för att identifiera patienter med aktuell förskrivning av Anafranil/Klomipramin 10mg/25mg.

Använd rapporten ”NCS001 Förskrivna läkemedel med VAS patient ID”. Denna rapport finner du under Mappar>Gemensam>Vård>VAS>Läkemedel och den är tillgänglig för de Rapportanvändare eller Rapportbyggare för Business Objects som finns inom varje verksamhet.

Rapporten kräver att man anger ett värde för insättningsdatum och då rekommenderar vi att man väljer de senaste 15 månaderna (recepts giltighetstid + tre månaders förbrukning), vid publiceringen av denna nyhet alltså 201802 tom 201904. Rapporten genererar en lista innehållande information om läkemedel, insättningar, utsättningar, verksamhet samt förskrivare och patient (PatVASIdNr).

Aktuell verksamhet och aktuella läkemedel filtreras sedan fram via rapportens Indatakontroller. Det senare i detta fall via valen ATC7KodText = ”N06AA04” samt LäkmStyrka = ”10 mg” samt ”25 mg”.

Genom att använda exportfunktionen fås du en lista som kan användas i arbetet med att identifiera patienter med pågående behandling och eventuellt behov av åtgärd. Det bör röra sig om ett fåtal patienter per vårdenhet.

Patienten identifieras sedan i VAS via VAS-id: Sök patient (F5), men skriv istället för personnummer ”id:” följt av VAS-id från rapporten (t ex id:999999).

Vid allmänna frågor om denna restsituation kontakta Läkemedelskommittén Halland
lakemedelskommitten@regionhalland.se eller 035-131191

Läkemedelskommittén Halland 2019-04-23
_______________________________________________________________________
Vid problem att ta fram rapporten för att identifiera receptpatienter med hjälp av rapporten från Business Objects lägg ett ärende till AUS – Användarstöd i Servicedesk.

Publicerad: 2019-04-26

Senast ändrad: